Invulwijzer 1Loket-module OnderwijsTransparant Het digitaal aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulwijzer 1Loket-module OnderwijsTransparant Het digitaal aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO"

Transcriptie

1 Invulwijzer 1Loket-module OnderwijsTransparant Het digitaal aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO 9 juni 2015 Inhoud van deze invulwijzer Waarom een invulwijzer? Koers VO en de 1Loket-module Wanneer je de eerste keer inlogt Het starten van de TLV-aanvraag via de 1Loket-module De inhoud van de digitale TLV-aanvraag Het indienen van de digitale TLV-aanvraag Het in uitvoering nemen van de afgegeven TLV Wanneer je hulp nodig hebt Waarom een invulwijzer? De 1Loket-module van OnderwijsTransparant is ontwikkeld voor 9 verschillende samenwerkingsverbanden. Het is een zogenaamd generiek model. In deze invulwijzer staan de afspraken die specifiek voor Koers VO gelden. Bovendien lopen we stap voor stap door de aanmelding heen. De verwachting is dat deze invulwijzer met het voortschrijdend inzicht op gezette tijden gewijzigd zal worden. Op de website vind je altijd de nieuwste versie. Koers VO en de 1Loket-module Binnen Koers VO zal de 1Loket-Module van 1 maart augustus 2015 worden gebruikt door 15 vo-scholen die meedoen aan de zgn testfase. Tijdens deze testfase doen deze vo-scholen de TLVaanvragen voor toelating tot het vso cluster 4 via OnderwijsTransparant. De planning is dat vanaf 1 augustus 2015 alle vo-scholen van Koers VO de TLV-aanvragen digitaal doen, ook voor verwijzing naar het vso cluster 3. Koers VO wil ook de vso-scholen meenemen in dit proces; zij moeten namelijk voor al hun zittende leerlingen "herbeoordelen. De cluster 3 en de cluster 4 vso-scholen kunnen vanaf 1 mei 2015 hun aanvragen via de 1Loket-Module doen. Hierbij zal het voornamelijk gaan om de herbeoordelingen, maar de vso-scholen kunnen ook nieuwe aanvragen via de 1Loket-Module indienen. Uiteindelijk wil Koers VO er naar toe dat alle TLV-aanvragen digitaal kunnen worden gedaan. Tot die tijd zullen er digitale aanvragen en aanvragen op papier naast elkaar plaatsvinden. Na het afgeven van een TLV door Koers VO is het de bedoeling dat de ontvangende vso-school het digitale dossier overgedragen krijgt van de verwijzende v(s)o-school. Ook dit zal vanaf 1 augustus 2015 (maar mogelijk al vanaf mei 2015) onderdeel van de werkwijze worden. In deze invulwijzer wordt verschillende malen verwezen naar de algemene handleiding van de 1Loketmodule (rol vo-school). In de standaard 1Loket-module zijn voor Koers VO echter een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor we de volgende opmerkingen willen toevoegen: - Een consult aanvragen via de 1Loket-module is binnen Koers VO (nog?) niet mogelijk - Bij het aanvragen van een arrangement zijn sommige tabbladen die in de handleiding worden genoemd niet aanwezig (NB: binnen Koers VO is het enige arrangement een TLV). - Waar in de handleiding wordt gesproken over een BPO-er leest u Koersconsulent. - Arrangementen binnen de eigen school zijn binnen Koers VO niet van toepassing. Wanneer je de eerste keer inlogt Elke school ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord welke door OnderwijsTransparant zijn gegenereerd. Bij de eerste keer inloggen raden wij je aan de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord te veranderen zodat deze voor jou makkelijker te onthouden zijn. Ook zijn de contactgegevens nog niet (volledig) ingevuld. Wij raden je aan om de contactgegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Het veranderen van de inlognaam, wachtwoord en contactgegevens doe je op de volgende manier: Invulwijzer 1Loket-Module OnderwijsTransparant Koers VO, 9 juni /6

2 1. Ga naar: https://start.onderwijstransparant.nl 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord welke je hebt ontvangen van Koers VO. 3. Ga naar de helderblauwe balk, bovenaan de pagina, kopje overig. Kies hier voor mijn gegevens. 4. Bij mijn gegevens vul je je eigen naam en bijbehorende gegevens in. Op die manier is bekend wie de contactpersoon vanuit de aanvragende school is (ipv schoolcontact_534_ ). Voeg hier ook het telefoonnummer en het adres toe waarop je te bereiken bent. 5. Bij gebruikersnaam en wachtwoord kun je, indien je dit wilt, je gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen. NB: zorg ervoor dat je deze gegevens onthoudt! 6. Bij gegevens school kun je controleren of de schoolgegevens van jouw school kloppen en eventueel aanpassen. 7. Wanneer je aanpassingen hebt gedaan klik je in de linkerkolom op Opslaan, anders is het mogelijk dat er informatie weg is en je de aanpassingen later opnieuw moet doen. NB1: je kunt je gebruikersnaam, wachtwoord en contactgegevens op een later moment altijd weer wijzigen. NB2: indien de 1Loket-Module door meerdere personen binnen jouw school wordt gebruikt, vergeet dan niet aan elkaar door te geven wanneer je de gebruikersnaam of het wachtwoord hebt veranderd. Het starten van de TLV-aanvraag via de 1Loket-module 1. Ga naar: https://start.onderwijstransparant.nl 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord (NB: Als je je gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, klik je op wachtwoord vergeten, de uitleg volgt dan vanzelf). 3. Je komt op de startpagina van de 1Loket-module met daarop allerlei berichten en mededelingen van OnderwijsTransparant. In de helderblauwe balk, bovenaan de pagina, kopje help, klik op handleidingen, vind je de algemene handleiding voor de 1Loket-Module, rol: VO-school. Tip 1: print deze uit. In deze invulwijzer zal verwezen worden naar de handleiding! Tip 2: Links naast de pagina zitten twee buttons PDF en Opslaan. Klik altijd voordat je de pagina verlaat (bijv. om even iets op te zoeken op internet of in Magister) op Opslaan, anders is het mogelijk dat er informatie weg is. 4. Ga naar de helderblauwe balk, bovenaan de pagina, kopje leerlingen invoeren. Hier zijn drie mogelijkheden: via DOD importeren, OSO verwerken (dit is op dit moment nog niet functioneel) of handmatig invoeren. De eerste heeft de voorkeur, hoewel dat in het begin niet altijd makkelijk is. Het exporteren van een DOD uit Magister kan soms beschermd zijn (bijv. door beperking in rechten die er in scholen aan een zorgcoördinator worden gegeven). Vraag bij problemen hierbij ondersteuning aan de systeembeheerder of administratie van school. Het invoeren met een DOD/OSO heeft de voorkeur omdat er dan allerlei zaken uit het LVS overgezet worden die anders niet in je dossier komen. Zie verder p.19 en 20 van de handleiding. 5. Wanneer je een leerling hebt ingevoerd, kun je deze leerling terugvinden in het overzicht leerlingen. Ga hiervoor naar de helderblauwe balk, kopje Leerlingen, klik op Overzicht leerlingen (start). Daar staat de leerling die je hebt ingevoerd, klik op de naam. Dan krijg je bovenaan de pagina in een grijsblauwe balk vier tabbladen, te weten Consulten en Arrangementen, Leerling, school, ouders/verzorgers, Schoolgegevens en Bijlagen. Het tabblad Consulten en Arrangementen laten we nu nog even voor wat het is. Eerst de andere drie: Leerling, school, ouders/verzorgers en Schoolgegevens zullen bij een import vanuit een DOD grotendeels ingevuld zijn. Controleer wel even of alle met een * aangegeven vlakken ingevuld zijn, anders loopt je aanvraag vast. Het tabblad Bijlagen spreekt voor zich, maar daar doe je nog even niets mee. 6. Bij het tabblad Consulten en Arrangementen kies je voor Start arrangement. 7. Wanneer je een arrangement hebt gestart voor een leerling, kun je deze aanvraag terugvinden in het overzicht aanvragen/registreren arrangementen. Ga hiervoor naar de helderblauwe balk, Invulwijzer 1Loket-Module OnderwijsTransparant Koers VO, 9 juni /6

3 kopje Arrangementaanvragen/registraties en kies voor Aanvragen /registreren arrangementen. Hier verschijnt de leerling nu. Klik op de naam en er verschijnen in een grijsblauwe balk 7 tabbladen (zie ook p van de handleiding. NB: de 1Loket-Module van Koers VO bevat minder tabbladen dan er in de handleiding worden weergegeven). We behandelen nu de tabbladen één voor één omdat het hier in feite over de kern van de aanvraag gaat. Let op de tabbladen verspringen van plaats! Dit kan verwarrend werken! De inhoud van de digitale TLV-aanvraag Tabblad: Actie en status. Als je op de leerling klikt, kan het voorkomen dat dit tabblad als eerste verschijnt, terwijl het in feite de laatste stap van het proces van de arrangementaanvraag is. Bij status arrangementaanvraag zijn er drie opties: volledig/onvolledig is voor je eigen interne administratie. Om een dossier te versturen moet je het op definitief zetten. (p.33 handleiding) Doe dit niet nu! Je kunt daarna namelijk niet meer in het dossier werken. Maak het dossier zo compleet mogelijk, inclusief bijlagen. Bespreek vervolgens de aanvraag in concept met ouders, leerling en Koersconsulent (door de consulent uit te nodigen, zie tabblad betrokkenen) en maak pas definitief als zij akkoord zijn. Mocht het per ongeluk gebeuren dat je het dossier op definitief zet, vraag dan even per mail aan een Koersconsulent of het secretariaat van de ABT om het terug te zetten. Alle tabbladen dienen nagelopen te worden op volledigheid. Hieronder worden de tabbladen besproken in de volgorde waarop ze het best ingevuld kunnen worden. Uiteraard is dit niet verplicht, maar dit lijkt de meest logische volgorde gezien de inhoudelijke informatie. Tabblad Ontwikkeling en gedrag Vuistregel: als je iets in dit tabblad benoemt, ondersteun dit dan met verslagen, stoornisverklaringen, verzuimoverzichten etc. Voeg deze in het tabblad bijlagen toe en verwijs hiernaar. Indien er diagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden welke relevant is om te vermelden voegt u een kopie van dit verslag toe als bijlage. Als verzuim een belangrijk item is voor de betreffende leerling, voeg dan aan de bijlagen een recent verzuimoverzicht toe. Tabblad Arrangementsbeschrijving Op dit tabblad wordt aangegeven voor welk type vso de TLV-aanvraag gedaan wordt, inclusief onderbouwing en uitstroombestemming. Bij Keuze arrangementsoort zijn er 5 mogelijkheden: - VSO cluster 3 LG (Lichamelijk Gehandicapt) - VSO cluster 3 LZK (Langdurig Zieke Kinderen) - VSO cluster 3 MG (Meervoudig Gehandicapt) - VSO cluster 3 ZMLK (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) - VSO cluster 4 Tevens dient er hier aangegeven te worden of er sprake is van een eerder afgegeven CvI-beschikking of TLV. Indien van toepassing voeg je een kopie van de CvI-beschikking of TLV bij als bijlage. Onder uitstroomperspectief staat toelichting. Hoewel het er mogelijk een beetje verwarrend eruit ziet, willen we graag dat je hier een beknopte toelichting geeft op de Keuze arrangementsoort, dus een korte motivering voor de TLV-aanvraag. Vervolgens geef je aan of het een herbeoordeling betreft of niet (let op: een herbeoordeling is alleen aan de orde wanneer een leerling reeds onderwijs volgt binnen het vso cluster 3 of cluster 4 met een TLV of CvI-beschikking). Wanneer je dit hebt gekozen verschijnt het juiste overstapadvies (overstapadvies vo-vso of adviesformulier herbeoordeling). Deze kun je vervolgens downloaden, invullen en bij het tabblad Bijlagen als bijlage uploaden. Als laatste dien je aan te geven voor welke bekostigingscategorie de TLV wordt aangevraagd. NB: Bij alle aanvragen moeten de velden met een * worden ingevuld! Let hierop, anders blijft je aanvraag op onvolledig staan. NB2: Op dit moment staan de overstapadviezen voor de vso-vso overstap en so-vso nog niet in OnderwijsTransparant. Deze overstapadviezen kunnen van de website van Koers VO gedownload worden. Deze zullen later ook in OnderwijsTransparant gezet worden. Invulwijzer 1Loket-Module OnderwijsTransparant Koers VO, 9 juni /6

4 Tabblad Bijlagen Alle bijlagen die onderdeel zijn van de TLV-aanvraag kunnen hier worden geüpload. Bij de aanvraag dienen de volgende (ondertekende) bijlagen te worden toegevoegd (dit staat ook nog eens onderaan het overstapadvies/adviesformulier wat gebruikt dient te worden): Noodzakelijke bijlagen: - Overstapadvies, ondertekend door aanvragende school en ouders/verzorgers: afhankelijk van soort aanvraag kies je het juiste overstapadvies (VO-VSO, PO-VSO, VSO-VSO). NB: bij de herbeoordeling heet dit formulier het adviesformulier herbeoordeling. - Uitgevoerd en geëvalueerd OPP: indien er niet is gewerkt met een OPP wordt er in het overstapadvies een toelichting hierop ingevuld. - Recente didactische gegevens, zoals cito-scores, rapporten en overige toetsgegevens, etc.: alleen als het een herbeoordeling betreft waarbij de leerling op de eigen vso-school blijft, is dit niet noodzakelijk - Een kopie van een eerder afgegeven CvI-beschikking of TLV indien van toepassing (bij VSO- VSO en herbeoordeling is dit noodzakelijk) Indien relevant voor de aanvraag: - Verslagen vanuit het ZAT, MDO of BPO - Intelligentieonderzoek - Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek - Medische verslaglegging - Rapportage hulpverlening - Aanvraag LWOO of PrO - Andere relevante stukken Nadat u een aanvraag heeft ingediend kan de Koersconsulent en vervolgens de deskundige vso4 zijn/haar advies als bijlage aan de aanvraag toevoegen (NB: betrokkenheid van de Koersconsulent en de deskundige vso4 is niet van toepassing bij de herbeoordeling. Daarnaast is de deskundige vso4 niet betrokken bij een TLV-aanvraag voor het vso cluster 3). Wanneer de TLV uiteindelijk wordt afgegeven kan ook het secretariaat een getekende versie van de TLV inscannen en als bijlage in de aanvraag hangen. Op deze manier ontstaat er een zo volledig mogelijk digitaal dossier. Uiteraard ontvangen ouders en school nog steeds een exemplaar van de afgegeven TLV per post. Tabblad Betrokkenen Hier kun je een Koersconsulent uitnodigen om mee te kijken (zolang de aanvraag in concept is). In de handleiding van 1 Loket wordt deze rol een BPO-er genoemd (Begeleider Passend Onderwijs), zie verder p. 31 handleiding. In de module van Koers VO is dit veranderd in Koersconsulent. Je klikt op het blauwe plusje, dan ontrolt er een invulscherm. Als je alles ingevuld hebt, klik je op het groene vinkje, dan sla je je ingevulde gegevens op. Als je toch niets wilt invullen, klik je op het gedraaide pijltje, je maakt alles dan ongedaan. Ook zie je op sommige plekjes een potloodje staan. Als je hier op klikt, kun je een bestaand bericht aanvullen of wijzigen. De Koersconsulent zal de uitnodiging accepteren en dat ziet de uitnodigende school weer op dit tabblad. Bij een aanvraag voor een TLV cluster 3 kan de ABT-medewerker cluster 3 uitgenodigd worden om mee te kijken. Ook kan hier een andere school worden uitgenodigd om mee te kijken (bijv. wanneer al bekend is welke vso-school de TLV in uitvoering zal nemen). Let bij het uitnodigen wel op de privacy!!! NB 1: Wanneer je een Koersconsulent (of iemand anders) hebt uitgenodigd om mee te kijken is het belangrijk hem/haar een te sturen. De 1Loket-module geeft namelijk (nog) geen meldingen wanneer er een uitnodiging klaar staat. Tabblad Logboek en agenda Dit is de plek voor communicatie tussen de Koersconsulent en de aanvragende school (en eventuele andere partijen die inzage hebben in de digitale aanvraag). Helaas krijg je (nog) geen melding als er een nieuw bericht is, dus stuur altijd ook even een mailtje in de trant van Kijk even in de 1Loket- Invulwijzer 1Loket-Module OnderwijsTransparant Koers VO, 9 juni /6

5 module, daar staat een vraag voor je!. Groot voordeel is dat, door gebruik te maken van het logboek er een soort werklogboek ontstaat, waarmee je wederzijds zicht houdt op het werkproces. Ook de ABT kan hier opmerkingen plaatsen, bijvoorbeeld wanneer een dossier is besproken in een ABTvergadering. Kijk dus altijd eerst even in OnderwijsTransparant als je de status van een dossier wilt weten, nog voordat je contact opneemt met het secretariaat van de ABT of de Koersconsulent. Tabblad Leerling, school en ouders Gegevens staan al ingevuld als het DOD goed geïmporteerd is. Maar onder aan de pagina staat iets erg belangrijks namelijk: overeenstemming arrangementsaanvraag. Dit moet ingevuld worden! NB: Kijk voor de regeling rondom de handtekeningen van ouders en leerling bij Het indienen van de digitale TLV-aanvraag in deze invulwijzer, of op het overstapadvies/adviesformulier herbeoordeling. Tabblad Uitvoering Dit tabblad verschijnt pas wanneer op het tabblad Arrangementbeschrijving de keuze voor het arrangementsoort bekend is. Op het tabblad uitvoering geef je aan (als dit bekend is) wie het arrangement uit gaat voeren. Indien je zelf de uitvoering gaat doen, dien je je eigen school te kiezen (denk daarbij aan het feit dat hier de DUO benamingen worden getoond). Indien je nog niet (zeker) weet welke VSO-school het arrangement gaat uitvoeren, geef je aan dat dit nog niet bekend is. Later kan dit nog worden aangepast. Het indienen van de digitale TLV-aanvraag Aanvragen vanuit een vo-school: 1. Maak de aanvraag, die al is besproken met de Koersconsulent, zo compleet mogelijk. Het is mogelijk (bij een nieuwe aanvraag vanuit het vo is dit aan te raden!) de Koersconsulent mee te laten kijken tijdens het samenstellen van de aanvraag. 2. Bespreek met ouders en leerling de aanvraag, inclusief de bijlagen en kom tot overeenstemming. Laat ouders het overstapadvies ondertekenen. 3. Voeg het ondertekende overstapadvies als bijlage toe. Voeg ook andere bijlagen toe, en vul alle inhoudelijke vragen in de 1Loket-Module in. 4. Zet het dossier op volledig; op deze manier kun je controleren of alle verplichte vragen zijn ingevuld. Wanneer er vragen nog niet ingevuld zijn, krijg je een foutmelding. 5. Zet het dossier op definitief. Mail de Koersconsulent dat het dossier op definitief staat en dat deze er naar kan kijken. 6. De Koersconsulent hangt er dan zo spoedig mogelijk een preadvies in. Indien het preadvies positief is, zet de Koersconsulent de aanvraag door naar de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT). School en ouders krijgen dan een ontvangstbevestiging toegestuurd. 7. Indien er hierna nog aanvullende vragen zijn over de aanvraag zal het secretariaat van de ABT of de Koersconsulent contact met u opnemen. U kunt dan eventuele aanvullende informatie toevoegen aan de aanvraag in de 1Loket-module. (zie voor de volledige procedure: Werkwijze digitale TLV-aanvraag via OnderwijsTransparant tijdens de testfase, februari 2015) Aanvragen vanuit een vso-school (zowel nieuwe aanvraag als herbeoordeling): 1. Maak de aanvraag zo compleet mogelijk, evt. na contact met de ABT. 2. Bespreek met ouders en leerling de aanvraag, inclusief de bijlagen en kom tot overeenstemming. Laat ouders het overstapadvies/adviesformulier herbeoordeling ondertekenen. 3. Voeg het ondertekende overstapadvies/adviesformulier herbeoordeling als bijlage toe. Voeg ook andere bijlagen toe, en vul alle inhoudelijke vragen in de 1Loket-Module in. 4. Zet het dossier op volledig; op deze manier kun je controleren of alle verplichte vragen zijn ingevuld. Wanneer er vragen nog niet ingevuld zijn, krijg je een foutmelding. 5. Zet het dossier op definitief. Invulwijzer 1Loket-Module OnderwijsTransparant Koers VO, 9 juni /6

6 6. Zodra de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) de aanvraag heeft ontvangen, krijgen school en ouders een ontvangstbevestiging toegestuurd. 7. Indien er hierna nog aanvullende vragen zijn over de aanvraag zal (het secretariaat van) de ABT contact met u opnemen. U kunt dan eventuele aanvullende informatie toevoegen aan de aanvraag in de 1Loket-module. De volledige procedures zijn te vinden op de website van Koers VO. In de reguliere procedure wordt gesproken over het downloaden van de website van Koers VO of het toesturen van stukken naar de ABT. Dit is uiteraard bij het digitaal aanvragen van een TLV niet van toepassing. Vanaf 1 augustus 2015, wanneer alle aanvragen digitaal gedaan worden, zullen de procedures herzien worden. Tot slot: wat van essentieel belang is voor een kwalitatief goede aanvraag is dat het geheel een consistent verhaal vormt. Zorg dat je gedachteproces navolgbaar is. De ABT moet meegenomen worden waarom vso (nog steeds) de juiste plek is voor de leerling. Het in uitvoering nemen van de afgegeven TLV Wanneer er een TLV is afgegeven, dient er te worden aangegeven welke vso-school de uitvoerder is. Dit kan gedaan worden door het samenwerkingsverband of door de school die de TLV heeft aangevraagd. Wanneer bekend is welke vso-school de TLV in uitvoering neemt, kan deze vsoschool het digitale dossier vanuit de 1Loket-Module overgedragen krijgen. De vso-school vult de starten einddatum in en dient tussentijds te evalueren. Op pagina 36 en 37 van de handleiding (1Loket- Module, rol: VO-school) staat verder uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Over het in uitvoering nemen van de afgegeven TLV zal later nog een uitgebreidere uitleg komen, specifiek voor de vso-scholen van Koers VO. Wanneer je hulp nodig hebt Allereerst is er bij een aanvraag door een vo-school natuurlijk de Koersconsulent, die als het goed is al meegekeken heeft bij de inhoudelijke aanvraag. Voor technische vragen en inhoudelijke vragen die je niet bij de Koersconsulent (die verbonden is aan je school) kwijt kunt, kun je contact opnemen met: Helpdesk 1 Loket: Veel succes!! Invulwijzer 1Loket-Module OnderwijsTransparant Koers VO, 9 juni /6

Handleiding/stroomschema gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven

Handleiding/stroomschema gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven Handleiding/stroomschema gebruik TLV applicatie SWV Passend onderwijs PO Eindhoven Ga naar tlv.po-eindhoven.nl Bij bestaande account: Inloggen met: e-mailadres wachtwoord Bij nieuwe account: 1. Klik op

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

Mijn School aan Zet. Uitleg voor experts. Inhoudsopgave

Mijn School aan Zet. Uitleg voor experts. Inhoudsopgave Uitleg voor experts is het gedeelte van www.schoolaanzet.nl dat speciaal is ingericht voor experts, deelnemende scholen en besturen. Het gedeelte is alleen bereikbaar met een login en wachtwoord en biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Instructie uitvoering arrangement/tlv en overdracht 1Loket dossier. Hoe zat het ook alweer? De stappen tot en met het besluit.

Instructie uitvoering arrangement/tlv en overdracht 1Loket dossier. Hoe zat het ook alweer? De stappen tot en met het besluit. Instructie uitvoering arrangement/tlv en overdracht 1Loket dossier Voor de zomervakantie heeft u gebruik gemaakt van Onderwijs Transparant (OT) om het digitale groeidocument in te vullen en daarmee een

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken Handleiding Speakap De VVCZ maakt gebruik van een netwerk van Speakap om informatie en ervaringen te delen. Met Speakap kunt u: nieuwsberichten van de VVCZ ontvangen in groepen specifieke onderwerpen bespreken

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Wijzigingen 2012-2013

Wijzigingen 2012-2013 Wijzigingen 2012-2013 1. Nieuwe lay-out & snelheidsverbetering 2. Overzichten op maat 3. Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid: DOD importeren Waarschuwingen bij didactisch blok IQ blok Alleen definitieve

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature November 2014 Handleiding: Stap 1: Ga naar de website... 1 Stap 2: Ik ben een vrijwilligersorganisatie...

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Online zelfregistratie

Online zelfregistratie Online zelfregistratie Het nieuwe zelfregistratieproces maakt het voor u als aspirant ABO nog eenvoudiger om u te registreren en een eigen business te gaan bouwen. U kunt zelf uw registratie starten op

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding Colland subsidie BBL ers

Handleiding Colland subsidie BBL ers Handleiding Colland subsidie BBL ers Organisaties in de cumelasector die de cao-leo toepassen met werknemers die een BBL opleiding volgen op niveau 1,2 of 3 komen in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

VAKINFORMATIEDOSSIER OP THOMAS HANDLEIDING. Handleiding voor de vakteamverantwoordelijke p. 2. Handleiding voor de individuele leerkracht p.

VAKINFORMATIEDOSSIER OP THOMAS HANDLEIDING. Handleiding voor de vakteamverantwoordelijke p. 2. Handleiding voor de individuele leerkracht p. VAKINFORMATIEDOSSIER OP THOMAS HANDLEIDING Handleiding voor de vakteamverantwoordelijke p. 2 Handleiding voor de individuele leerkracht p. 13 Handleiding voor de directeur p. 17 Vakinformatiedossier op

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Inschrijven. Met behulp van deze handleiding willen wij je helpen bij het invullen van jouw digitale inschrijvingsformulier.

Handleiding Digitaal Inschrijven. Met behulp van deze handleiding willen wij je helpen bij het invullen van jouw digitale inschrijvingsformulier. Handleiding Digitaal Inschrijven De Universiteit Utrecht (UU) kiest ervoor om haar studenten te tutoyeren. Omdat er gebruik wordt gemaakt van de inschrijvingsmodule van de UU, volgt de UMC Utrecht Academie

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN

Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Mijn Planning VERVANGINGSADMINISTRATIE BASISONDERWIJS HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Documentversie: Datum: 06-05-2014 INLEIDING U leest momenteel de handleiding voor scholen van Mijn planning. VABO is een afkorting

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Handleiding oefeningen en dossiers maken

Handleiding oefeningen en dossiers maken Handleiding oefeningen en dossiers maken Oefening maken met een sjabloon Als u eigen materiaal wilt maken voor uw leerlingen, kunt u gebruik maken van oefeningen en dossiers. Dossiers en oefeningen kunt

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016 Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2015-2016 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013)

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Inschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL HANDLEIDING DUOPOOLING.NL Inloggen. 1 Nadat u een inlogcode heeft ontvangen kunt u gebruik gaan maken van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling via duopooling.nl. Met de toegezonden inlogcode en het

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

Handleiding Bardienstplanner Versie 1.2

Handleiding Bardienstplanner Versie 1.2 Versie 1.2 Inleiding Beste leden, Hieronder vind je een handleiding voor de bardienstplanner zoals deze wordt toegepast op onze website www.tclangenboom.nl. Deze handleiding geeft een beschrijving weer,

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn gegevens... 5 Verzekeringen...

Nadere informatie

www.meestermichael.nl Gebruik van:

www.meestermichael.nl Gebruik van: Gebruik van: Aanmelden bij Gmail 1. Ga naar www.google.nl 2. Klik daar op Gmail: 3. Klik vervolgens op Aanmelden voor Gmail: 4. Let op: staat de taal op Nederlands? 5. In het volgende venster moet van

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl GEBRUIK www.faunaschade.nl (SRS) SRS stelt u in staat om digitaal schademeldingen aan de FBE te verstrekken, machtigingen aan te vragen en indien een verzoekschrift aan het Faunafonds wordt gedaan, het

Nadere informatie

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING Sportverenigingen kunnen de kosten van VOG s die zijn aangevraagd voor hun vrijwilligers in 2012 vergoed krijgen. Dit geldt alleen wanneer een vrijwilliger voldoet

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet. Inleiding Rubes Personeeldiensten B.V. maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking brengt veel voordelen met zich mee ten opzichte van de papieren urenbriefjes.

Nadere informatie

Handleiding i-reserve. voor het online reserveren van tijden voor begrafenissen

Handleiding i-reserve. voor het online reserveren van tijden voor begrafenissen Handleiding i-reserve voor het online reserveren van tijden voor begrafenissen Gemeente Vlaardingen Afdeling Openbare Werken Juni 11 Start met https://www.vlaardingen.nl/begraafplaatsreserveren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud Handleiding clientportaal..... 2 Registreren... 3 Inloggen... 6 Cliëntgegevens bekijken... 8 Persoonlijke instellingen... 9 Uitloggen... 9 Vragen...

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Algemeen Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Dit doet u via het Webportaal van de managementautoriteiten. De website van dit webportaal is

Nadere informatie

Snel van start met Facebook?

Snel van start met Facebook? Handleiding Snel van start met Facebook? Facebooken, liken, taggen?!? Deze termen kom je steeds vaker tegen. Interactie via Facebook is razendpopulair. Maar wat is het en hoe werkt het? Deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding. Rijlesagenda.nl. Voor leerlingen. Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4

Handleiding. Rijlesagenda.nl. Voor leerlingen. Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4 Handleiding Voor leerlingen Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4 Rijlesagenda.nl Inhoudsopgave Gebruikmaken van Rijlesagenda.nl...3 Rijlessen inplannen...4 Rittenoverzicht...5 Opties & Instellingen...6

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

ZWIP. Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. Gebruikershandleiding

ZWIP. Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. Gebruikershandleiding ZWIP Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Uitleg ZWIP... 3 2.1 Opstarten ZWIP... 3 2.2 Aanmeldscherm... 3 2.3 Wijzigen van uw wachtwoord... 4 2.4 Startscherm...

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie