Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor Bewoners Locatie Salem"

Transcriptie

1 Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN RT KATWIJK EDITIE APRIL 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM DE EERSTE INFORMATIE BIJ UW VERHUIZING INHUIZING DE ZORGOVEREENKOMST CONTACTADRESSEN HET HUISREGLEMENT SLEUTELS DE FINANCIËN KOSTEN VAN ZORG EN VERBLIJF KOSTEN VOOR EXTRA PRODUCTEN EN DIENSTEN PROCEDURE VERMISSING EIGENDOMMEN INFORMATIE OVER UW APPARTEMENT INRICHTING VAN UW APPARTEMENT GEBREKEN/ VERLICHTING/ TECHNISCHE ZAKEN PRIVACY EN VEILIGHEID BRANDBEVEILIGING POSTBEZORGING BERGRUIMTE VOEREN VAN VOGELS E.D INFORMATIE OVER DE ZORGVERLENING ZORGVISIE PRIVACY BIJ DE ZORGVERLENING ZORGLEEFPLAN ZELFSTANDIGHEID MEDICIJNEN EN APOTHEEK GEESTELIJKE VERZORGING INTENSIEVE VERZORGING MEERZORG REANIMATIEBELEID ZORG ROND LEVENSEIND ZORG NA OVERLIJDEN BEMIDDELING BIJ DE INZET VAN ANDERE (ZORGVERWANTE) HULPVERLENERS HUISHOUDELIJKE ZAKEN SCHOONHOUDEN VAN HET APPARTEMENT DE SCHOONMAAKMIDDELEN HUISDIEREN VEILIGHEID ROKEN WAS- EN LINNENVERZORGING HET MERKEN VAN UW ARTIKELEN DE WASVERZORGING KLEDING EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOEDING MAALTIJDEN HET COMPONENTENMENU DIEETMAALTIJDEN BROODMAALTIJDEN HET WINKELTJE

3 8.6. KOFFIE EN THEE ACTIVITEITEN EN DIVERSEN ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSWERK VIERING VERJAARDAGEN INSPRAAK, KLACHTEN EN PERSOONSREGISTRATIE CLIËNTENRAAD CLIËNTENRAAD MENUCOMMISSIE KLACHTENBEHANDELING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DSV WET BESCHERMINGSPERSOONSGEGEVENS (WBP) BIJ DSV WORDEN VERSCHILLENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN U GEREGISTREERD. DENKT U HIERBIJ BIJVOORBEELD AAN: UW NAAM, UW GEBOORTEDATUM, UW CONTACTPERSONEN, DE NAAM VAN UW HUISARTS, MAAR OOK GEGEVENS OVER UW MEDICIJNEN EN UW ZIEKTEGESCHIEDENIS. DEZE GEGEVENS ZEGGEN ALLEMAAL IETS OVER U EN ZE KUNNEN VAN INVLOED ZIJN OP DE MANIER WAAROP UW ZORG EN DIENSTVERLENING TOT STAND KOMT TIJDELIJK WONEN TIJDELIJK WONEN BIJ DSV TENSLOTTE BIJLAGE 1 HUISREGLEMENT

4 EEN WOORD VOORAF DSV Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen onze woonzorgcentra als aan thuiswonenden. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor u. Wij staan open voor iedereen. Wij zijn aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Actiz en bij de regionale vereniging van zorgaanbieders in de verpleging en verzorging Avant. Wij hebben vier woonzorgcentra en drie zorgsteunpunten. In Katwijk zijn dat woonzorgcentrum Duinrand, Salem en zorgsteunpunten Cleijn Duijn en Gasthuishof. In Rijnsburg is dat woonzorgcentrum Vlietstede en zorgsteunpunt Westerhaghe. In Lisse is dat woonzorgcentrum Rustoord. Wij zijn een stichting met een sterke verankering op lokaal en regionaal niveau. Er worden nauwe contacten onderhouden met collegazorgaanbieders, huisartsen, GGD, woningcorporaties en het zorgkantoor Zuid-Holland Noord. Om zoveel tegemoet te komen aan uw wensen en interesses, worden er diverse activiteiten georganiseerd. Dan kunt u denken aan handwerken, zingen, biljarten, gezamenlijk koffiedrinken, kaarten, open maaltijdavonden en uitstapjes naar bijvoorbeeld de Keukenhof. Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protestants-christelijke levensovertuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens, waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspect. Wij hebben als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden van u als onze cliënt in zowel de levens- als in de stervensfase. Centraal hierbij staat dat u zoveel mogelijk de eigen regie houdt en onze diensten aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden. Deze informatiemap is in eerste instantie bestemd voor nieuwe cliënten van één van de DSV huizen. Daarnaast wordt de informatiemap ook verstrekt aan mogelijke nieuwe cliënten om hen te ondersteunen in hun keuze voor een andere woonsituatie. Voor heel DSV wordt een soortgelijke informatiemap gebruikt, die echter per locatie is aangepast met locatiespecifieke informatie. Op de voorzijde van de informatiemap staat aangegeven voor welke locatie deze map van toepassing is. In de inhoud van de map zult u verder alleen de naam van deze locatie aantreffen. 4

5 1. Woonzorglocatie Salem Woonzorgcentrum Salem is geopend in Het gebouw omvat 99 eenpersoonskamers, zeven tweepersoonskamers, één tweepersoons-rolstoelkamer, tien eenpersoons-rolstoelkamers, en drie tijdelijke opnamekamers. Er zijn vijf woonlagen. Op iedere gang is er een kantoor en zitruimten voor de bewoners. Behalve gemakkelijke trappen zijn er twee liften aanwezig. Op de woonlagen bevinden zi aparte ruimten gereserveerd. Om deze informatiemap eenvoudig leesbaar te houden praten we in het algemeen kortweg over de Salem. Wanneer er onderwerpen worden behandeld die uitsluitend voor het woonzorgcentrum of juist uitsluitend voor de aanleunwoningen gelden, wordt dit apart aangegeven. 5

6 2. DE EERSTE INFORMATIE BIJ UW VERHUIZING U gaat verhuizen naar woonzorgcentrum Salem. Alle belangrijke informatie met betrekking tot uw verhuizing kunt u terugvinden in deze informatiemap. Leest u de informatie in deze map daarom van tevoren aandachtig door. Indien u na afloop nog vragen over heeft kunt u altijd een beroep op ons doen Inhuizing Op de dag dat u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen -en in de eerste weken daarna- krijgt u begeleiding van de medewerkers van DSV. Om dit op een juiste manier te laten verlopen dient de datum van de opname in onderling overleg met ons vast te stellen. U dient zelf uw verhuizing door te geven aan de gemeente De zorgovereenkomst Wanneer u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, vragen wij u om een zogeheten zorgovereenkomst te ondertekenen inclusief de bijlage met betaalde diensten. In deze bijlage vindt u welke betaalde diensten DSV levert en wat de kosten daarvan zijn. U kunt aangeven welke diensten u wilt afnemen. De kosten zullen per automatische incasso worden afgeboekt van uw rekening. Naast deze zorgovereenkomst ontvangt u de algemene voorwaarden voor zorg met verblijf die door de verschillende belanghebbende partijen zijn vastgesteld Contactadressen De contactadressen zijn van groot belang bij eventuele ziekte en/of ziekenhuisopname. Om de gegevens actueel te houden is het noodzakelijk dat u in de toekomst eventuele adreswijzigingen van familieleden of tijdelijke afwezigheid als gevolg van bv. Vakantie, zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de verzorging van Salem Het huisreglement vrijheden beschreven staan. Achter in deze infomap vindt u het huisreglement van Salem Sleutels Wanneer u uw intrek neemt in uw nieuwe appartement, ontvangt u 1 sleutel. Deze sleutel past ook op de deur van de hoofdingang, de achteringang en de fietsenkelder. Daarnaast ontvangt u een sleutel die past op zowel uw postvakje als op uw wasbox. Bij verlies kunt u bij de Technische Dienst van Salem tegen kostprijs een nieuwe sleutel bestellen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn extra sleutels zeer beperkt verkrijgbaar. Vanzelfsprekend dienen bij ontruiming van uw appartement alle sleutels te worden ingeleverd. 6

7 3. DE FINANCIËN Zodra u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen krijgt u te maken met verschillende financiële zaken. Wat is de hoogte van mijn eigen bijdrage, voor welke diensten moet ik bij betalen? Hoe zit het met de verzekeringen? Hieronder vindt u de belangrijkste informatie hierover. Indien u verder nog vragen heeft kunt u terecht bij administratie van DSV Kosten van zorg en verblijf De zorg in een woonzorgcentrum van DSV wordt bekostigd via de AWBZ : de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor producten en diensten die onder de AWBZ vallen, betaalt u een verplichte eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan voor iedereen verschillend zijn, omdat deze afhankelijk is van uw inkomen en uw vermogen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Zorgkantoor, welke zelf contact met u opneemt om de eigen bijdrage vast te stellen. Het Centraal Administratie Kantoor draagt zorg voor de inning van uw eigen bijdrage. U kunt meer lezen over de eigen bijdr mee te houden dat het een aantal maanden kan duren voor u de eerste rekening van het Centraal Administratie Kantoor ontvangt Kosten voor extra producten en diensten DSV biedt bewoners van woonzorgcentra extra producten en diensten aan. DSV vraagt hiervoor een bijdrage in de kosten. U bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan heeft u er ook geen recht op. In de bijlage bij de zorgovereenkomst staat welke extra producten en diensten DSV aanbiedt en wat hiervoor de kosten zijn. Hieronder vindt u een overzicht van deze extra producten en diensten Merken van Kleding: Wij adviseren elke cliënt om alle kledingstukken en linnengoed te laten merken met uw naam, de woonzorgcentrum en het nummer van uw kamer. Dit is noodzakelijk als u alle kleding en linnengoed door DSV laat wassen. We adviseren u om ook alle andere kleding te laten merken die niet door DSV gewassen wordt. Het is mogelijk dat per abuis ongemerkte kleding naar de wasserij van DSV gaat en dan is het zeer moeilijk te traceren wie de eigenaar is. Waskosten: u kunt al uw kleding en linnengoed door DSV laten wassen. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor dat de gewassen kleding en linnengoed weer terug is. Telefonie: Als bewoner kunt u gebruik maken van de telefoonaansluiting van het appartement. Bij de verhuizing kunt u uw telefoonaanbieder (Bijv. KPN) verzoeken om uw telefoon te verhuizen/ aan te sluiten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Televisieaansluiting (CAI): Iedere cliënt heeft de keuze om al dan niet het televisiesignaal af te nemen van DSV. Door technische omstandigheden is het niet mogelijk om het signaal via de kabel via een andere provider te laten lopen dan Ziggo. Wel is het mogelijk om digitale televisie bij een andere provider te kiezen. Inboedelverzekering: U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedel en WA verzekering voor de woning bij DSV. Wij adviseren aan nieuwe cliënten om uw bestaande verzekering niet te annuleren, maar om te zetten naar uw woning bij DSV. 7

8 3.3. Procedure vermissing eigendommen Er kunnen eigendommen verdwijnen. Dit hoeft niet altijd veroorzaakt worden door diefstal. Het kan ook gebeuren dat persoonlijke eigendommen tijdens het wasproces kwijtraken. U dient rekening te houden met de volgende punten: U dient zelf een WA en inboedel verzekering af te sluiten als u komt wonen bij DSV. Bij de aanschaf van nieuwe kleding of linnengoed moet de bon worden bewaard. Zonder bon kan er geen restitutie plaats vinden, indien dit nodig is. Het wordt afgeraden om persoonlijke eigendommen met een grote financiële waarde in het appartement te bewaren. Verlies en diefstal van gebit/sieraden/gehoorapparaten zijn voor eigen risico of te verhalen op de persoonlijke verzekering. 8

9 4. INFORMATIE OVER UW APPARTEMENT Wij gaan hieronder in op de belangrijkste informatie over de inrichting en de voorzieningen van uw appartement Inrichting van uw appartement In de eerste plaats is het appartement waarin u komt te wonen uw privé ruimte. Dat betekent dat u het kan inrichten zoals u dat wilt. Indien uw niet zelf uw kamer wilt inrichten, dan zorgt DSV voor een standaard inrichting. Bij het inrichten van uw appartement is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Ten eerste een veilige inrichting: Zorg dat u goed bij de bedieningshendels van uw ramen kunt, de knop van de verwarming en de alarmering. Gebruik voor het neerzetten van uw kopje koffie of thee liever een hoog (bijzet)tafeltje naast uw stoel dan een salontafel. Die is meestal te laag en staat te ver weg om goed bij te kunnen. Zorg dat u makkelijk bij uw telefoon kunt, zodat u niet gehaast hoeft op te staan. Let bij het kiezen van uw vloerbedekking op eventueel (toekomstig) gebruik van een rollator of rolstoel. Vinyl, antislip zeil verdienen de voorkeur boven tapijt. Wilt u dit niet laten plakken i.v.m. beschadigen van de vloeren. Goede verlichting geeft veiligheid bij het lopen, maar is ook prettig als u zit te lezen, puzzelen of handwerken. Voldoende verlichting overdag is ook belangrijk voor een gezond dag/nachtritme. Zorg dat er geen snoeren van bijvoorbeeld de televisie, de telefoon of uw lampen rondslingeren Vermijd losse kleedjes en kleden (ook bij het toilet en de wastafel). Hier kunt u gemakkelijk over struikelen of uitglijden. Belangrijk is dat de vloer in de badkamer stroef genoeg is, zodat u niet uitglijdt. U kunt daarvoor antislipmaterialen (een goede antislipmat bijvoorbeeld) gebruiken. Bij het boren/spijkeren in de wanden kunnen leidingen en kabels worden beschadigd, doet u dit daarom zo veel mogelijk in overleg met onze technische medewerker. U kunt hem bereiken via de verzorging. Het is niet toegestaan om spijkers, schroeven, haken, snoeren en kabels te bevestigen aan/in kozijnen, deuren en vaste kasten. Ten tweede het verkrijgen van zorg: Houdt bij de inrichting van uw appartement rekening met voldoende ruimte voor het gebruik van hulpmiddelen. Een seniorenbed dat voorzien is van wielen, een plastic matrashoes en een systeem voor het verstellen van de hoogte (voor de verzorging aan uw bed is de ideale werkhoogte 70 cm) is ideaal indien u zorg op bed nodig hebt. Daarom wordt dit van harte aanbevolen. Als een hoog/laagbed voor de verzorging noodzakelijk is, dan kan DSV dit voor u verzorgen. 9

10 4.2. Gebreken/ verlichting/ technische zaken Wanneer u uw appartement betrekt, dient deze vrij te zijn van gebreken. Wij controleren daarom uw appartement als deze leeg is. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u om bij het betrekken zelf ook uw appartement te onderzoeken op mogelijke gebreken. Indien zich onverhoopt toch gebreken mochten voordoen, dient u dit direct te melden bij de verzorging. De aanschaf en vervanging van verlichting in uw woning komt voor uw eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn de lampen in de toilet/ douche ruimte; deze worden door DSV zelf (kosteloos) vervangen. Spaarlampen zijn in de winkel van DSV verkrijgbaar. Wanneer u te maken krijgt met technische problemen in uw appartement, kunt u een beroep doen op onze technische dienst. U kunt al uw vragen en technische zaken doorgeven aan de verzorging. Er wordt dan een bon geschreven die de technische medewerker zo spoedig mogelijk in behandeling neemt. De technische dienst van DSV repareert geen privé-eigendommen. Uitzonderingen worden alleen in spoedeisende gevallen gemaakt. 4.3 Ontruiming van het appartement Wanneer u het appartement verlaat gelden een aantal regels t.a.v. de oplevering. We noemen hieronder de belangrijkste regels. In het huisreglement en in uw leveringsvoorwaarden staat tevens de nodige informatie over het ontruimen van uw appartement. Bij het ontruimen dient u: Het appartement vrij van gebreken achter te laten; Het appartement leeg te maken, behoudens de vaste onderdelen die eigendom zijn van DSV; Het appartement stofvrij/ bezemschoon op te leveren (dus tapijt verwijderen); Alle sleutels die u van DSV heeft ontvangen weer in te leveren bij de verzorging; Het appartement moet binnen 7 dagen na overlijden worden opgeleverd. Eventueel is de kamer per dag te huur voor een bedrag Privacy en veiligheid In aansluiting op het leven dat u leidde toen u zelfstandig woonde, moet u zich ook in de woonzorgcentra van DSV zoveel mogelijk vrij voelen en zelfstandig kunnen zijn; wij noemen dat uw een woonzorgcentrum van DSV heeft u recht op uw privacy. Dit wil zeggen dat u alle vrijheid heeft van bewegen, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Vanzelfsprekend kunt u echter niet zonder toestemming de appartementen van andere bewoners of de personeelsruimten binnengaan. Ook anderen hebben immers het recht op privacy! Van de medewerkers en vrijwilligers van DSV mag u verwachten dat zij uw privacy respecteren. Zij mogen niet zonder uw toestemming uw appartement betreden en voordat zij uw appartement betreden moet u in de gelegenheid worden gesteld om te reageren (antwoord geven of zelf uw deur openen). Bij het brengen van medicijnen en maaltijden en/ of wanneer u veel zorg nodig heeft, worden vaak andere afspraken met u gemaakt over het betreden van uw appartement. U kunt hier Het woonzorgcentrum kunnen betreden. Voor uw en onze veiligheid is er een systeem waarbij de in- en uitgangen van het woonzorgcentrum worden bewaakt. Het kan echter voorkomen dat er toch een ongewenste uw voordeur altijd op slot te doen. 10

11 4.5. Brandbeveiliging Aan het plafond van uw appartement is een rookmelder bevestigd. Deze reageert zeer snel op rook of stoom. De melder reageert soms ook als hij wordt afgestoft. Voorkom daarom aanraking van de melder! Volg bij brand altijd de instructies op van de medewerkers van DSV en/ of de brandweer. Bij een brandalarm sluiten de tochtdeuren van de gangen zich automatisch. De brandweer is binnen enkele minuten aanwezig Postbezorging In de hal, tegenover de winkel heeft iedere bewoner een eigen postvakje waarin de post wordt bezorgd. De postvakjes zijn afsluitbaar en voorzien van hetzelfde nummer als het nummer van uw appartement. U heeft van Salem een sleutel ontvangen waarmee u het postvakje kunt openen. Wanneer u hiertoe niet meer in staat bent kan dit door de familie of door de verzorging worden overgenomen. De meeste post wordt bezorgd door de gastvrouw/gastheer van Salem. Het is heel belangrijk dat uw post volledig geadresseerd is. Uw naam en appartementnummer moeten altijd worden vermeld: Voorbeeld: Mw. A. Jansen Pietersen, appartementnr.: 35. DSV, locatie Salem Duindoornlaan RT Katwijk Wanneer u uitgaande post heeft, kunt u in de winkel van Salem en bij de gastvrouw/gastheer postzegels kopen. De post kunt u vervolgens zelf posten in de brievenbus die naast de postvakjes hangt Bergruimte In uw appartement heeft u slechts de beschikking over beperkte kastruimte. Om de werkzaamheden in uw appartement te vergemakkelijken, wordt u vriendelijk verzocht in uw appartement geen dozen en/ of koffers neer te zetten. (Dus ook niet onder uw bed of in de badkamer). Uw rolstoel/ rollator dient u zo veel mogelijk in uw eigen appartement op te bergen of te stallen (zo nodig opgeklapt). 4.8 Voeren van vogels e.d. Om ongedierte te voorkomen, wordt u dringend geadviseerd geen vogels of andere dieren te voeren vanuit uw appartement. Deponeer dus geen etensresten e.d. naar buiten! 11

12 5. INFORMATIE OVER DE ZORGVERLENING DSV biedt u naast het appartement ook de gelegenheid tot (begeleiding bij of gehele overname van) verzorging. De zorgverlening van DSV wordt verricht op basis van de zorgvisie Zorgvisie Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protestants-christelijke overtuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspect. Wij hebben als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden aan u als onze cliënt in zowel de levens- als in de stervensfase. Centraal hierbij dat u zoveel de eigen regie houdt en onze diensten aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden Privacy bij de zorgverlening Al eerder in deze informatiemap gaven wij een uitleg over uw recht op privacy. Wij gaven daarbij aan dat u vrij bent in uw doen en laten en dat de medewerkers en vrijwilligers uw privacyrecht moeten respecteren. Bij het verlenen van uw lichamelijke verzorging zullen de medewerkers letten op het afsluiten van de deur(en) en het voorkomen van inkijk (gordijnen sluiten). Natuurlijk mag u de De medewerkers zullen uw appartement vaker moeten betreden en wellicht kunt u zelf minder goed reageren op de bel of op het kloppen aan de deur. Om toch op een juiste wijze de zorg aan u te leveren worden er daarom afspraken met u gemaakt over het betreden van uw appartement op momenten dat u niet meer (snel) kunt reageren. Deze afspraken worden vastgelegd in uw Zorgleefplan Voor alle bewoners die in Salem wonen wordt een Zorgleefplan gemaakt. In het Zorgleefplan worden al uw persoonlijke zaken die met uw zorg- en dienstverlening te maken hebben genoteerd. Voorbeelden hiervan zijn: uw leeftijd, de medicatie die u gebruikt, uw huisarts, eventuele dieetgegevens, uw verzekeringsgegevens en een lijst met afspraken over wat u nog zelfstandig kunt doen, wat uw familie nog kan doen en wat door de medewerkers van DSV wordt gedaan. Daarnaast bevat het Zorgleefplan een Zorgplan. Het Zorgleefplan wordt altijd in overleg met u samengesteld en u heeft altijd recht op inzage en correctie. De informatie in de zorgmap is verder alleen bedoeld voor de medewerkers van DSV die u verzorging en dienstverlening bieden, eventuele hulpverleners van buiten DSV (zoals de fysiotherapeut of uw huisarts) en met uw toestemming uw mantelzorg. De informatie die in het zorgleefplan is vastgelegd, laten wij nooit zonder uw toestemming aan anderen zien. Omdat DSV graag toekomstige medewerkers wil opleiden, kan het zijn dat u soms te maken krijgt met een leerling en/of stagiaire. 12

13 5.4. Zelfstandigheid Bij DSV streven alle medewerkers ernaar u te helpen waar u dat zelf nodig acht of waar dat naar de mening van DSV nodig is. U dient dus alles, waartoe u zelf in staat bent, zo lang mogelijk zelfstandig schoonhouden van uw appartement en het verzorgen van uw boodschappen. Uw familieleden en kennissen kunnen u hierbij blijven ondersteunen, zoals bij een bezoek aan de arts of specialist, het ophalen van de post en het doen van een klein wasje. Dit alles blijft normaal doorgaan, zoals u het altijd gewend was. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wanneer u (een deel van) de zelfzorg niet meer kunt en/ of wanneer anderen u die hulp niet meer kunnen verlenen, wij deze zorg zo spoedig mogelijk van u overnemen, daar waar wij de mensen en middelen ervoor hebben. Wij maken dan altijd nieuwe zorgafspraken met u of met uw contactpersoon die weer worden opgenomen in uw zorgleefplan Medicijnen en apotheek In principe kunt u uw medicijnen in eigen beheer houden. Zo nodig of indien gewenst beheert de verzorging de voorgeschreven medicijnen. Voor een snelle afhandeling van bestellingen van u bij de verhuizing naar een van onze woonzorgcentra, ook naar een andere apotheek gaat, dient u aan uw oude apotheek door te geven dat u verhuist. Telkens als u medicijnen haalt, wordt uw dossier bijgewerkt. Uw eigen apotheek bewaakt het juiste medicijngebruik. Als u wilt dat uw dossier compleet blijft, meldt uw adreswijziging dan bij uw apotheek.. Alle medicijnen die door de medewerkers van de verzorging worden beheerd, worden voor één week per z.g. Baxter geleverd zodat er altijd voldoende voorgeschreven medicatie aanwezig is Geestelijke verzorging De pastor van DSV is ds. P. Zeedijk. Hij heeft vele jaren ervaring als wijkpredikant en heeft zich nu gespecialiseerd in pastorale zorg aan bewoners van woonzorgcentra. Hij is bereikbaar via de gastvrouw/gastheer van de woonzorgcentra. U kunt ook een mail sturen naar Schriftelijk kan ook naar DSV verzorgd leven, Postbus 26, 2220 AA Katwijk. Cliënten, die wonen of gaan wonen in één van de woonzorgcentra van DSV en die kerken bij een (wijk)gemeente, blijven verbonden met deze (wijk)gemeente. Dit houdt in dat de kerkelijke gemeente ook verantwoordelijk blijft voor het pastoraat van hun leden in de woonzorgcentra. U kunt dus nog steeds bezocht worden door de predikant/ouderling vanuit uw eigen (wijk)gemeente Intensieve verzorging Wanneer u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen kunt u wellicht nog verschillende onderdelen van de verzorging zelfstandig verrichten. Het kan in een latere fase in uw leven echter voorkomen dat u intensieve verzorging nodig heeft door onze medewerkers. Zo lang als het mogelijk en verantwoord is, zullen wij u verzorgen en zonodig verplegen in uw eigen appartement Meerzorg In samenwerking met deskundigen van Topaz wordt voor bewoners die door geestelijke achteruitgang niet meer zelfstandig kunnen functioneren een aangepaste vorm van begeleiding, - meerzorgafdeling. Plaatsing vindt echter alleen plaats in overleg met de bewoner en diens familie. 13

14 5.9 Reanimatiebeleid Bij DSV worden alle verzorgenden geschoold in het uitvoeren van een reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Een EAD is een apparaat waarmee doormiddel van elektrische schokken geprobeerd wordt om het hart weer op gang te krijgen. Elke woonzorgcentrum van DSV beschikt over een AED. Als u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, dan wordt aan u de vraag gesteld of u gereanimeerd wil worden als plotseling uw hart niet meer functioneert (acute hartstilstand). Dit wordt vastgelegd in een reanimatieverklaring. Als u hebt gekozen voor wel reanimeren, dan wordt bij een acute hartstilstand direct gestart met reanimeren en de ambulance gebeld. Als u kiest voor niet gebeld. De door u getekende reanimatieverklaring wordt naar de huisarts gestuurd, zodat hij/zij ook op de hoogte is van uw wens. Het kan zijn dat uw huisarts bij u langs komt om uw keuze te bespreken. Als uw twijfelt over wat u moet kiezen, dan adviseren we u dit te overleggen met uw huisarts. Als er geen reanimatieverklaring is ingevuld, dan gaan medewerkers van DSV er vanuit dat u wel gereanimeerd wil worden Zorg rond levenseind Voor de cliënten is de verhuizing naar een woonzorgcentrum een ingrijpende stap in hun laatste levensfase. Het is goed om na te denken over de verwachtingen en wensen in deze levensperiode. DSV vindt het erg belangrijk dat u betrokken en waardige zorg krijgt, met name als het levenseinde dichterbij komt. Er is veel aandacht voor zorg als er geen genezing meer wordt verwacht, zogenaamde palliatieve zorg. Als het nodig is vraagt DSV advies aan medewerkers van de Hospice Katwijk of aan het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord. DSV adviseert om met uw huisarts te bespreken wat uw wensen zijn als het levenseinde nadert. Er kan veel gedaan worden om de pijn, ongemakken en lijden te verlichten. Het kan zijn dat ondanks alle extra zorg en medische behandeling toch een verzoek doet aan de huisarts om euthanasie. Onder euthanasie verstaan wij; "het opzettelijk levensbeëindigend handelen op verzoek van de cliënt". Zo'n verzoek wordt serieus tegemoet getreden, waarbij, in overleg met betrokkenen (uzelf, uw huisarts, uw familie, de verzorgers, uw geestelijk verzorger, voor zover van toepassing en door u gewenst), wordt nagegaan of er geen alternatieven zijn. Er wordt nagegaan of er alternatieven zijn die een oplossing bieden voor uw problemen waaruit uw wens tot euthanasie is voortgekomen en zo opzettelijk levensbeëindigend handelen niet nodig maken. Als u uiteindelijk toch bij de wens tot euthanasie blijft, is DSV niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de uitvoering. Hierbij zal DSV, voor zover dat mogelijk is, erop toezien dat wet- en regelgeving en/of jurisprudentie worden gerespecteerd. Personeel kan, op uw verzoek, bij de uitvoering van euthanasie slechts op vrijwillige basis en onder leiding en verantwoordelijkheid van de uitvoerend arts aan u ondersteuning verlenen. 14

15 5.11 Zorg na overlijden Wanneer een bewoner van een woonzorgcentrum van DSV komt te overlijden, dient de uitvaart door diens naasten (familie en/of kennissen) te worden geregeld. DSV biedt de mogelijkheid om een overleden bewoner op te baren in zijn of haar appartement. De overige uitvaartzaken zullen elders plaats vinden. De plaatselijke begrafenisondernemers kunnen u hierover alle gewenste informatie verstrekken. 15

16 5.12. Bemiddeling bij de inzet van andere (zorgverwante) hulpverleners Wanneer u gebruik wenst te maken van andere vormen van hulpverlening, zoals huisarts, gezondheidscentrum, kapper en pedicure, dient u dit in eerste instantie zelfstandig te regelen. De medewerkers van DSV kunnen zonodig voor u bemiddelen bij de onderstaande (zorgverlenende) personen en instanties. * Huisarts Nadat u uw intrek heeft genomen in Salem kiest of houdt u uw eigen huisarts. Bij ziekte of ongeval kunt u zelfstandig de huisarts benaderen (echter het liefst in overleg met de verzorging, voor de afstemming met andere visites). Wanneer u het zelf niet meer kunt, nemen de medewerkers van de verzorging dit van u over. * Fysiotherapie In Salem is van maandag t/m vrijdagochtend een fysiotherapeut aanwezig. Indien u behandeling nodig heeft kan dit eventueel door de verzorging geregeld worden met de huisarts. * Kapper De kapsalon is van maandag tot vrijdag geopend van uur. De herenkapper is in de kapsalon op maandag morgen 1x per 3 weken. Voor afspraken en/ of voor actuele prijzen kunt u terecht bij de kappers zelf. * Pedicure Wanneer u in Salem komt wonen, kunt u uw eigen pedicure aanhouden en kunt u zelf uw afspraken blijven maken. Voor de cliënten van de afdeling Meerzorg kan via de verzorging een pedicure geregeld worden. Deze pedicure komt regelmatig op de afdeling. De kosten van deze pedicure zijn voor eigen rekening. 16

17 6. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 6.1 Schoonhouden van het appartement De zorg voor het dagelijks schoonhouden van het appartement berust bij de bewoner zelf. Eventueel wordt hierbij hulp geboden. Voor de wekelijkse beurt is er per appartement gemiddeld 45 minuten ebben onze medewerkers geen tijd beschikbaar. Onder een grote schoonmaak verstaan wij o.a.: het in de was zetten van meubilair, kasten opruimen en schoonmaken, zilver/ koper poetsen, vloerbedekking reinigen, vitrages/ gordijnen/ spreien/ dekens wassen enz. Wanneer u toch een grote schoonmaak wilt laten verrichten in uw appartement, dient u een beroep te doen op uw familie/ kennissen of aanvullende particuliere hulp. Wilt u hiervan gebruik dan kunt u dit aangeven bij de cliëntbegeleider of teamleider De schoonmaakmiddelen Wanneer de servicemedewerkers van DSV in uw appartement komen schoonmaken, nemen zij hun eigen schoonmaakmiddelen mee. Zij gebruiken speciale milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen van hoge kwaliteit. Omdat wij van u en uw familie verwachten dat u ook nog de nodige huishoudelijke werkzaamheden verricht, willen wij u erop wijzen dat u beter geen chloor kunt gebruiken. Verder staat het u vrij om uw eigen schoonmaakmiddelen te gebruiken Huisdieren Het houden van huisdieren is toegestaan, mits u deze zelfstandig kunt verzorgen en de dieren geen overlast veroorzaken voor andere bewoners of problemen geven bij de verzorging. U dient wel een te tekenen Veiligheid Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan brand- en ontploffingsgevaarlijke stoffen zoals aceton, wasbenzine, spiritus, gas en verplaatsbare verwarmingapparaten en dergelijke te bewaren of te gebruiken. Alleen goedgekeurde elektrische apparaten, contactdozen en stekkers mogen worden gebruikt. Bij twijfel dient u de technische dienst te raadplegen. In het huis is een elektrische brandmeldinginstallatie aanwezig. Op last van de brandweer mogen er in huis ook geen echte kaarsen worden gebrand. De vluchtwegen in het gebouw zijn erg belangrijk. Een ieder wordt verzocht zich op een rustig moment hiervan op de hoogte te stellen. Bij alarm komen de bewoners dan niet voor verrassingen te staan. De uitgangen zijn aangegeven met de groen-witte bordjes UIT. Ten behoeve van de veiligheid vragen wij de bewoners om geen rollators op de gang te plaatsen. Bij brand mag de lift ook niet gebruikt worden. 17

18 6.5 Roken Een woonzorgcentrum is een openbaar gebouw. Roken in het woonzorgcentrum is daarom niet toegestaan. Dit geldt ook voor de huiskamers van kleinschalig wonen of op meerzorg afdelingen. Uw appartement is echter uw privéwoonplek, daar mag u dus wél roken. Op momenten dat u hulp of zorg krijgt van een vrijwilliger of medewerker van DSV mag er niet worden gerookt in uw appartement. Hierover kunnen geen individuele afspraken worden gemaakt met medewerkers en cliënten. Om de brandveiligheid te waarborgen is het ook niet toegestaan dat u in bed rookt, tenzij dit onder begeleiding van een naaste of familielid gebeurt. Als de brandveiligheid of het leveren van verantwoordelijke zorg in gevaar komt door uw rookgedrag, dan kan de teamleider hierover afspraken maken met u. In uiterste geval kan de teamleider ingrijpen door het roken te verbieden. 18

19 7. WAS- EN LINNENVERZORGING 7.1. Het merken van uw artikelen Vóórdat u uw intrek neemt in een woonzorgcentrum van DSV zullen al uw eigendommen zoals kledingstukken, handdoeken, theedoeken e.d. door onze medewerkers van de wasserij worden gemerkt. Om dit op tijd te laten plaatsvinden dient u ruim van tevoren uw artikelen bij de wasserij/ linnenkamer in te leveren (uiterlijk 1 week van tevoren!) Zolang uw eigendommen niet voorzien zijn van een wasmerkje van DSV, kunnen wij deze eigendommen niet aanvaarden voor de wasverzorging! eigendommen bevestigd. Onze medewerkers doen dit op een plaats waar u er het minste hinder van ondervindt. Op ieder merkje staat uw naam, de naam van het woonzorgcentrum en uw kamernummer vermeld. Voor het merken van al uw eigendommen brengen wij eenmalig een bedrag in rekening. Wanneer u in een later stadium nieuwe eigendommen aanschaft worden deze kosteloos voorzien van een merkje. Wel vragen wij u om ook eventuele nieuwe eigendommen weer eerst te laten merken alvorens deze door onze wasserij gewassen kunnen worden De wasverzorging Uw vuile wasgoed kunt u op maandag- en donderdagochtend neerzetten op het plankje bij uw voordeur in een wasbox. Op woensdag- en vrijdagmiddag kunt u zelf de schone was weer ophalen uit het wasvakje in de wand bij de linnenkamer. Uw familieleden mogen dit ook voor u doen. U dient zelf zorg te dragen voor het laten stomen van uw wasgoed bij de stomerij. U kunt hierbij gebruik maken van de service die de stomerij u biedt: om de woensdag komt de stomerij in Salem langs. Indien er iets van uw wasgoed zoek raakt, of er is door het personeel schade aan de was veroorzaakt, dan kunt u dit melden bij de medewerkers van onze interne wasserij. Er zal dan met u een passende regeling worden getroffen. De medewerkers van de Salem verrichten geen herstelwerkzaamheden aan uw wasgoed. Wanneer u iets wilt verstellen dient u hier dus zelf voor te zorgen. 19

20 7.3. Kleding en andere benodigdheden Natuurlijk bent u vrij in uw keuze van kleding en andere benodigdheden. Echter vaak krijgen wij de ende van het onderstaande mee te nemen: - bovenkleding - onderkleding - ochtendjas - plastic beschermhoes voor het matras - wasbare dekens - handdoeken/ washandjes - toiletbenodigdheden - closetborstel + houder - servies - bestek - keukenbenodigdheden - pedaalemmer - koffiezetapparaat - melkpannetje (elektrisch kookplaatje) - waterketel (elektrisch kookplaatje) Voor andere benodigdheden kunt u zich altijd wenden tot de medewerkers van de dienst verzorging. A.U.B. geen wollen, maar goed wasbare kleding aanschaffen. Wanneer u tijdens uw verblijf uw kledingvoorraad aanvult, dient u de nieuwe kleding in de linnenkamer af te geven om te worden gemerkt. (gratis) 20

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis regio west-man/pr&comm-wj/4maart2015 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Hartelijk welkom!... 5 Zes eeuwen Ewoud en Elisabeth

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, 035-5386797 www.rosaspierhuis.nl Januari 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS... 4 3. ZORGVISIE...

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum: 05-12-2013 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Buitensluis 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Buitensluis

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Open Waard 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Open Waard

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie