Aardrijkskunde VWO 1316

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aardrijkskunde VWO 1316"

Transcriptie

1 Aardrijkskunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 buitenland 4vwo start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW Wereld: Wereldbeeld (CE). t/m.9 Inclusief atlasvaardigheden PW X Aarde: Klimaat en klimaatverandering. (CE/SE). t/m.3 Inclusief atlasvaardigheden. PW3 X Zuid-Oost Azië (CE) Gebiedskenmerken 3. t/m 3. Inclusief atlasvaardigheden 3 OP Landschapsexcursie Kustverdediging. (SE) 3 PW4 X Nederland: Wateroverlast. (CE) 4. t/m 4.0 Inclusief atlasvaardigheden. toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW5 Hoofdstuk Wereld: Globalisering Inclusief atlasvaardigheden ST 90 Hoofdstuk Aarde: Endogene en exogene processen. 0 Inclusief atlasvaardigheden ST T0 90 Hoofdstuk 3 Gebieden: Zuid-Oost Azië 0 Inclusief Atlas vaardigheden 3 PO Geografisch Onderzoek in Eigen Omgeving. 0 3 ST3 T 90 Hoofdstuk 4 (4. t/m 4.0) Nederland: stedelijke gebieden. 0 Inclusief Atlas vaardigheden toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST4 ST5 ST6 ST7 T X 90 Aarde: Landschapszones. 5 Inclusief Atlasvaardigheden. T3 0 Middellandse Zeegebied 5 Stedelijke gebieden in de VS Inclusief atlasvaardigheden. T4 X 0 Herhaling: 5 Aarde (fysisch), Wereld (sociaal) Inclusief atlasvaardigheden. T5 X 0 Herhaling: Zuid Oost Azië, 5 Leefomgeving Nederland Inclusief atlasvaardigheden. Het Schoter PTA VWO Aardrijkskunde

2 Algemene natuurwetenschappen VWO 36 studielasturen start schoolexamen 4 VWO: 0-5 VWO: 0-6 VWO: 0 - totaal: 0 Scala 4 VWO eind 4 VWO centraal examen toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving ST Domein Leven 0 PO Artis* 0 ST Domein Biosfeer 0 3 ST3 Domein 3 Materie 0 3 PO Heelal 0 3 ST4 Domein 4 Heelal 0 * Wanneer deze PO in Artis niet kan plaatsvinden wordt deze vervangen door een andere PO cijfer het eindcijfer is het gemiddelde van de voor het meetellende cijfers met in achtneming van de aangegeven en. Het eindcijfer is tevens het eindcijfer voor het vak en vormt samen met Maatschappijleer cijfer dat meetelt voor de overgang. Alle toetsen zijn gelijktijdig voor alle klassen. Het Schoter PTA VWO Algemene natuurwetenschappen

3 Biologie VWO 36 studielasturen 4 VWO: 80-5 VWO: 0-6 VWO: 80 - totaal: 480 0voorBiologie start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving OP CSI (microscopie toets) PW X Blok : Celbiologie Cellen in bedrijf PW X Blok : Celdeling en DNA DNA ontrafeld PO Klonen voor beginners 5 3 PW3 X Blok 3: Genetica Erfelijke ziektes 3 PW4 Blok 4: Evolutie "Exobiologie en Naturalis" 3 OP Portfolio Biologie (alle blokopdrachten) 3 ST 0 Blok t/m toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving OP3 X Blok 5: Ecologie (portfolio) "Leeuwen in Afrika" PW5 Blok 6: Planten pitrus PW6 X Blok 7: Stofwisseling Tellende teler PW7 Blok 8: Sexualiteit en ontwikkeling VVVVV 3 PW8 Blok 9: Regeling en gedrag Lovers en losers 3 PO Portfolio Biologie ( alle blokopdrachten: brouwerslogboek, 5 artikel Pitrus, gedragsonderzoek en voorlichtingsspel). 3 ST T 0 Blok 5 t/m toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST3 ST4 ST5 T3 0 Blok 0: Huid en immuniteit 5 "Contagion" T4 0 Blok : Spieren en beweging, Topsport of tobsport 5 T5 0 Blok : Orgaansystemen en homeostase; Dr House en 0 herhalingsstof Het Schoter PTA VWO Biologie

4 Bewegen, sport en maatschappij VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 0-6 VWO: 0 - totaal: 440 Edu'Actief, Be Sports-Minded start schoolexamen 4 VWO eind 5 VWO centraal examen geen toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving OP Voetbal SO Trainingsleer / Loopscholing (is onderdeel van trainingsleer 5v) SO Theorie H3 + Wedstrijdschema + Voetbal OP Basketbal OP3 Bewegen op muziek OP4 Acrobatiek SO3 EHBSO + Reanimatie + Praktische onderdelen SO4 Anatomie 3 - VERPLICHTE deelname aan een project. Surfreis, skireis, sportdag klas drie, sportieve activiteit, verslag werkervaring 3 OP5 Softbal 3 OP6 Blok lesgeven (vormt een onderdeel van lesgeven in 5V) 3 PO Gemiddelde PR t/m PR ST T0 90 EHBSO + reanimatie + anatomie + praktijk + wedstrijdsch. + Boek toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PO Atletiek 4 PO3 Bestaat uit trainingsleer (4v), Trainingsschema, 0 Coopertesten, Loopscholing, en Verslag. PO4 Turnen 4 ST X 90 Loopscholing + praktijk jaar 5 + Boek 0 PO5 Volleybal 4 PO6 Judo 4 3 ST3 X 90 Alle praktijk van 4v en 5v + lesvoorbereidingen + Boek 8 3 PO7 Handbal 4 3 PO8 Ontwikkeling van een spel 4 3 PO9 Onderzoeksopdracht 0 3 PO0 Lesgeven 4V en 5V 6 Het Schoter PTA VWO Bewegen, sport en maatschappij

5 Culturele en kunstzinnige vorming VWO 36 studielasturen start schoolexamen centraal examen 4 VWO: 00-5 VWO: 0-6 VWO: 0 - totaal: 00 eigen materiaal 4 VWO geen toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving OP Kunstautobiografie OP Inleiding in het vak CKV OP3 Culturele Activiteit + + kijkwijzers OP4 Architectuur + spel OP5 Stijlen in de kunst OP6 Film inleiding OP7 Culturele Activiteit kijkwijzers 3 OP8 Fotografie / Film / Soap 3 OP9 Muziek / dans / theater 3 OP0 Culturele Activiteit kijkwijzers 3 OP Praktische activiteit: Workshop + verslag 3 PO Kunstdossier 3 De leerling neemt actief deel aan 6 culturele activiteiten. De culturele activiteiten zijn gespreid naar de verschillende kunstdisciplines beeldende vormgeving, film, dans, drama, literatuur en muziek. Bij iedere activiteit hoort een voorbereiding en verslag waarbij een kijk- of luisterwijzer is gebruikt. Ook moet de leerling één workshop hebben gedaan. Het kunstdossier, waarin alle lesverslagen, opdrachten en gebruikte materialen worden verzameld, wordt beoordeeld. geen toets in proefwerkweek T0 De onderdelen van het kunstdossier worden gedurende het jaar geëvalueerd en beoordeeld. Vóór de meivakantie moet het complete kunstdossier zijn ingeleverd. Vóór T vindt een afrondend gesprek met de CKV-docent plaats, waarin de leerling reflecteert op wat hij het afgelopen jaar heeft geleerd. geen toets in proefwerkweek T cijfer Beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. De eindbeoordeling voor het overgangs is gelijk aan de eindbeoordeling voor het schoolexamen. herkansing Als de beoordeling onvoldoende is, moet de leerling extra individuele opdrachten uitvoeren vóór het einde van het schooljaar. Als deze nog steeds onvoldoende zijn, kan de leerling niet worden bevorderd. Bij het doubleren in 4 VWO moet hij/zij alle lessen bijwonen en alle onderdelen van CKV overdoen. Het Schoter PTA VWO Culturele en kunstzinnige vorming

6 De leerling moet in de vierde klas hebben deelgenomen aan zes culturele activiteiten en twee workshops. In de vijfde klas neemt de leerling deel aan de werkweek waarbij vier culturele activiteiten worden gedaan. In de week (weken) voorafgaand aan T wordt een afsluitende presentatie en/of een afrondend gesprek met de kunstmentor gehouden waarin de leerling reflecteert op wat hij in de afgelopen twee jaar heeft geleerd. Het kunstdossier met daarin een weerslag van de voorbereidingen op de werkweek en de culturele activiteiten moet voldoende of goed zijn afgerond. cijfer beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. Deze beoordeling is gelijk aan de eindbeoordeling van het vak. Eindbeoordeling 4e:5e=3:. dossier Elke leerling legt in de 4e en 5e klas een kunstdossier aan. De beoordelingen voor het schoolexamen van dit dossier en het afsluitende gesprek moeten voldoende of goed zijn. herkansing Als het eindcijfer onvoldoende is krijgt de leerling de gelegenheid een herexamen te doen. zie hoofdstuk.3 werkweek De leerlingen van klas 5 vwo nemen in de maand mei deel aan een werkweek die in het teken staat van het vak Ckv. Tijdens de werkweek zal aan het kunstdossier gewerkt worden. De mondelinge presentatie voldoet aan de volgende eisen:. Beschrijving volgens architectuurwijzer of kijkwijzer beeldend. Informatie over de historische achtergrond van het gebouw of de kunstwerken 3. Informatie over de architect of kunstenaar Het kunstdossier voldoet aan de volgende eisen:. Documentatie m.b.t presentatie. Dagverslagen 3. Evaluatie & Reflectie Feed forward (Wat heb ik hier in de toekomst aan? reflectie) Het Schoter PTA VWO Culturele en kunstzinnige vorming

7 Duits VWO 36 studielasturen start schoolexamen centraal examen 4 VWO: 80-5 VWO: 80-6 VWO: 0 - totaal: 480 4V:. Deutsch.com 3. Eldorado vwo (opdrachtenboek Duits) 5V:. Ausblick. Eldorado vwo - 6V:. Ausblick 5 VWO 6 VWO eind van toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW Herhalingstoets (ERK A; reparatieprogramma bij onvoldoende resultaat) PW Deutsch.com 3 Lektion PW3 Deutsch.com 3 Lektion OP Kennis van land en volk: Österreich und die Schweiz PW4 Deutsch.com 3 Lektion 4+4 PW5 Deutsch.com 3 Lektion PW6 Literatuur (theorie t/m einde 9e eeuw incl. boek) 3 PW7 Deutsch.com 3 Lektion OP Spreken (mondeling; ERK: B)+ Luisteren (B) 3 PW8 60 Deutsch.com 3 Lektion Leesstrategieën + woordenschat toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW9 Herhalingstoets ERK B+ (reparatieprogramma bij onvoldoende resultaat) PW0 Luisteren (ERK: B) PW Kap. + PW Kap. 3+4 PW3 Kap. 5+6 OP3 Kennis van land en volk (Metropolen) 3 ST T0 0 Literatuur (theorie 0e eeuw incl. boeken) 0 3 PW4 Kap OP4 5 Gespreksvaardigheid in tweetallen (ERK: B+) 3 LU T 60 Kijk- en luistertoets incl. note taking (havo/vwo; ERK: B+) 0 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving PW5 Herhalingstoets ERK B+ (reparatieprogramma bij onvoldoende resultaat) ST T 60 Schrijfvaardigheid (persoonl. brief; PC; ERK: B) 0 + Examenidioom ST3 T3 60 Schrijfvaardigheid (zakelijke brief; PC; ERK: B) 5 + Examenidioom ST4 T4 50 Proefexamen leesvaardigheid (ERK: B+) 0 LU T4 60 Luistervaardigheid (CITO-toets; ERK: B) 5 PO T5 0 Spreekvaardigheid (ERK: B) + Examenidioom 30 Opmerking Van de vier te lezen literaire werken wordt er één in 6 vwo gelezen. Het Schoter PTA VWO Duits

8 Economie VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 80-6 VWO: 80 - totaal: 480 lesbrieven start schoolexamen 5 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW X Levensloop H. + PW X Levensloop H PW3 Levensloop H PW4 X Arbeidsmarkt H. + PW5 Arbeidsmarkt H PW6 X Arbeidsmarkt H PW7 Kleding H. en 3 PW8 Kleding H. t/m 4 Rapportcijfer: het eindcijfer is het gemiddelde van de voor het mee- tellende cijfers met in achtneming van de aangegeven en. toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving SO Kleding H 5 en 6 PW9 X Kleding H 5 t/m 8 PW0 Mobiliteit H en PO Experiment 5 ST T0 X 0 Arbeidsmarkt en Mobiliteit 5 3 SO Monetaire zaken H en 3 PW Monetaire zaken H t/m 4 3 ST T X 0 Kleding & Monetaire zaken 5 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST3 ST4 T 0 Economische modellen + Levensloop 0 T3 0 Wereldeconomie + Arbeidsmarkt 5 PO Experimenten 0 ST5 T4 0 Economische crisis t/m hoofdstuk 5 + Kleding 5 ST6 T5 0 Economische crisis + Mobiliteit 5 Opmerkingen: In de les behandelde (kranten)artikelen en/of DVD/video-fragmenten behoren tot de leerstof voor het proefwerk. Het Schoter PTA VWO Economie

9 Engels VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 0 - totaal: 400 Stepping Stones start schoolexamen 5 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving SO Schrijfopdracht over roman, nadruk op grammatica onderbouw PW X Stepping Stones katern PW X Short Stories verwerkingsopdrachten PW3 Stepping Stones katern + vocabulaire katern PW4 Literatuur Middeleeuwen (Beowulf + Chaucer, o.a één van de verhalen van Chaucer lezen) 3 SO Vaardigheden: luisteren/spreken 3 PW5 Schrijfvaardigheid: Opdracht over gelezen roman 3 PW6 X Stepping Stones katern 3 + vocabulaire katern en 3 PW7 pwk 90 Leesvaardigheid :HAVO examenteksten toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving OP Verwerkingsopdrachten n.a.v. Toneelstuk Shakespeare + romans in de loop van het jaar PW8 X Stepping Stones vwo, katern + Leesvaardigheid OP Luistervaardigheid: CITO-toets havo/vwo PW9 X Kennis Literatuur ST T0 90 Schrijfvaardigheid: formele opdracht 0 3 PW0 Toets Leesvaardigheid 3 PW Vaardigheidstoets:luisteren, schrijven,b.v. met documentaire 3 PW X Stepping Stones, katern + Leesvaardigheid 3 MO T 0 Gespreksvaardigheid: Leerlingen voeren een discussie in 5 groepjes van vier 3-3 vocabulairetoetsen HCE; cijfer in laatste periode toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST ST3 LU ST4 T 0 Leesvaardigheid, examenteksten 0 T3 90 Kennis literatuur 9e en 0e eeuw 5 90 Luistervaardigheid: kandidaat maakt de CITO-toets VWO 5 T4 90 Formele schrijfopdracht 5 PO Drie romans getoetst tussen sept. - jan. 0 ST5 T5 60 Vocabulaire: deeltoetsen sept - febr, 3e toets in T5 0 periode Het Schoter PTA VWO Engels

10 Frans VWO 36 studielasturen 4 VWO: 60-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 480 start schoolexamen Grandes Lignes 5 VWO centraal examen 6 VWO eind van toetsen in 4V schooljaar 3-6 code week RTTI duur omschrijving SO Kennis, Hce-idioom PW Vaardigheden, Kennis OP Bruxelles PW Vaardigheden, Kennis SO Kennis, Hce-idioom PW3 Vaardigheden, Kennis 3 PW4 Vaardigheden, Kennis 3 SO3 Kennis, Hce-idioom 3 PW5 Vaardigheden, Kennis 3 PW6 Letterkunde ME t/m XVIIIe eeuw 3 SO4 Kennis Hce-idioom 3 PW7 Vaardigheden, Kennis 3 OP 0 Spreekvaardigheid 3 PW8 boeken toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving SO5 Kennis, HCE - idioom PW9 Kennis, Vaardigheden PW0 Kennis, Vaardigheden SO6 Kennis, HCE - idioom PW Kennis, Vaardigheden SO7 Kennis, HCE - idioom PW Lezen + leesstrategieën + examenvoorbereiding 3 ST T0 90 Letterkunde ME t/m XXIe eeuw 0 3 PW3 Kennis, Vaardigheden 3 SO8 Kennis, HCE - idioom 3 PW4 Kennis, Vaardigheden 3 PW5 boeken 3 MO T 5 Spreekvaardigheid 0 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST ST3 T 60 Kennis 5 T3 0 Schrijfvaardigheid 0 ST4 T4 0 Kennis (5%), boeken + gedichten (0%) 5 LU 90 Luistervaardigheid 0 MO T5 30 Spreekvaardigheid 5 ST5 T5 60 Kennis 5 Het Schoter PTA VWO Frans

11 Filosofie VWO 36 studielasturen start schoolexamen centraal examen 4 VWO: 0-5 VWO: 80-6 VWO: 80 - totaal: 480 Het oog in de storm 5 VWO 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW Inleiding OP Presentatie van filosoof PW Filosofische antropologie PW3 Oosterse filosofie 3 OP Filosofisch betoog 3 PW4 pwk 60 Ethiek toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW5 Logica en retorica PW6 Sociale en politieke filosofie PW7 X Sociale en politieke filosofie PW8 Metafysica PO Praktische opdracht 5 3 PW9 X Filosofie van de emoties 3 OP3 Beschouwing 3 PW0 X Kenleer en wetenschapsfilosofie 3 ST T 0 Kenleer en wetenschapsfilosofie 5 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST ST3 T X 60 Ethiek 5 T3 X 60 Filosofische antropologie 5 ST4 T4 0 Scepticisme, deel 5 ST5 T5 X 0 Scepticisme, deel 5 Het Schoter PTA VWO Filosofie

12 Geschiedenis VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 65-6 VWO: 65 - totaal: 440 Werkplaats start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving SO Hoofdstuk Tijd van Jagers en Boeren PW Hoofdstuk Jagers en Boeren en Hoofdstuk Grieken en Romeinen SO Hoofdstuk 3 Monniken en Ridders PW Hoofdstuk 3 Monniken en Ridders Hoofdstuk 4 Steden en Staten 3 PW3 Overzichtstoets Hoofdstuk t/m 4 3 ST 60 Thema: Democratie en Rechtstaat 0 cijfer het eindcijfer is het gemiddelde van de voor het meetellende cijfers met in achtneming van de aangegeven en. toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving SO3 H5 Ontdekkers en hervormers SO4 H6 Regenten en vorsten PW4 H5 en H6 SO5 H7 Pruiken en Revoluties PW5 H7 + H8 SO6 H9 Wereldoorlogen 3 SO7 H0 Televisie en Computers 3 ST 60 Thema: Strijd om Europa door de eeuwen heen 5 3 PO Thema: De denker en zijn tijd 5 3 ST3 T 60 Hoofdstuk t/m 0 0 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST4 T 90 H t/m H6 en thema de Republiek in de 6e en 7e eeuw 0 ST5 T3 0 H7 en H8 en thema Democratische Revoluties ST6 T4 60 H9 en thema Duitsland ST7 T5 60 H0 en thema Koude Oorlog Opmerking: In verband met ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe geschiedenis examen is het onduidelijk of de examen onderwerpen en verdiepingen van 05 hetzelfde zullen zijn of blijven in 06. Om die reden volgt mogelijk een aanpassing. Het Schoter PTA VWO Geschiedenis

13 Lichamelijke opvoeding VWO 36 studielasturen start schoolexamen centraal examen 4 VWO: 80-5 VWO: 80-6 VWO: 40 - totaal: 00 4 VWO 4 VWO en 5 VWO In klas 4 vwo en 5 vwo worden de volgende punten beoordeeld:. aanwezigheid en inzet bij de lessen Deze wordt bijgehouden aan de hand van een puntensysteem. Bij afwezigheid worden 0 punten gegeven, bij aanwezigheid 0, of punten. Er wordt dan gelet op de verrichte activiteit, de kwaliteit van deelname, het behaalde niveau en de geboekte leerwinst. In een jaar zijn er maximaal 70 punten te halen. Een score lager dan 60 punten is onvoldoende. Indien een leerling wegens lichamelijke of fysieke problemen niet in staat is de lessen LO naar behoren te volgen of indien LO-lessen vervallen, wordt het aantal te behalen punten naar rato verminderd. Eventueel kan er door middel van een opdracht nog een klein aantal punten gehaald worden om toch voldoende te scoren. Dit gebeurt in overleg met de docenten.. Opdrachten De opdrachten vinden plaats in de lessen en kunnen gedurende 4 en 5 vwo afgesloten worden. De volgende opdrachten moeten gedaan worden. * twee regel- of organisatieopdrachten Hierbij wordt gelet op de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de opdracht. Bij de uitvoering moet o.a. op de volgende punten gelet worden:. de leerling laat blijken dat hij weet wat hij moet doen.. de leerling is duidelijk naar anderen toe. * verdiepingsopdrachten Om een beter inzicht te krijgen in sport en bewegen krijg je minimaal opdracht waarbij dieper wordt ingegaan op de leerstof. * een instructieopdracht Een les wordt gegeven aan de hand van een lesvoorbereidingsformulier. Er zal beoordeeld worden op voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van de opdracht. 3. Bewegingsvaardigheden Tijdens de lessen worden bewegingsvaardigheden getoetst. Deze worden beoordeeld op de prestatie samen met de inzet om tot die prestatie te komen. Dit wordt samengevat in één cijfer: t/m 5.4= onvoldoende, 5.5 t/m 7.4 = voldoende., 7.5 t/m 0 = goed. cijfer Voor de overgang wordt het vak LO beoordeeld met goed, voldoende of onvoldoende. Het resultaat is voldoende als alle aspecten aanwezigheid en inzet in de lessen, opdrachten en bewegingsvaardigheden als voldoende zijn beoordeeld. Wanneer een leerling voor LO of CKV onvoldoende staat, moet de uitkomst van de eind bespreking een regeling inhouden waarmee het vak voldoende kan worden afgesloten. Het resultaat is goed als een leerling op alle aspecten ruim voldoende scoort. 6 VWO Het vak kent alleen een handelingsdeel. De beoordeling van dit handelingsdeel voor het schoolexamen moet voldoende zijn, anders kan de leerling niet slagen. Opzet van de lessen: De lessen vinden plaats in de eerste helft van het schooljaar. Ook zijn er nog gemeenschappelijke toernooien. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan de toernooien deel te nemen. Leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten. De inschrijving en indeling vindt plaats aan het begin van het jaar. Beoordeling van dit jaar: De beoordeling voor dit jaar is voldoende als alle drie de blokken met voldoende beoordeeld worden. Daarbij wordt gelet op aanwezigheid en inzet. Als blijkt dat aan het einde van de drie blokken de leerling een onvoldoende beoordeling scoort, moet de leerling een extra opdracht op voldoende niveau uitvoeren. Beoordeling voor het schoolexamen: De eindbeoordeling is goed als de leerlingen aan het eind van 5 vwo de beoordeling goed heeft gekregen en voor 6 vwo de beoordeling voldoende. Anders is de eindbeoordeling voldoende. Het Schoter PTA VWO Lichamelijke opvoeding

14 Maatschappijleer VWO 36 studielasturen start schoolexamen 4 VWO: 0-5 VWO: 0-6 VWO: 0 - totaal: 0 Thema's Maatschappijleer 4 VWO centraal examen toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving ST Inleiding in Maatschappijleer,5 ST X Rechtsstaat (H), deel,5 ST3 Rechtsstaat (H), deel en,5 ST4 X Parlementaire democratie (H3),5 3 PO Onderzoek met afsluitend mondeling (5 min.) (in samenwerking met Nederlands) 5 3 ST5 Pluriforme samenleving (H4),5 3 ST6 T X 60 Verzorgingsstaat (H5),5 cijfer het eindcijfer is tevens het eindcijfer voor het vak en vormt samen met ANW één cijfer dat meetelt voor de overgang (combinatiecijfer) van 4V naar 5V en van 5V naar 6V. Het Schoter PTA VWO Maatschappijleer

15 Natuurkunde VWO 36 studielasturen start schoolexamen centraal examen 4 VWO: 60-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 480 Newton vierde editie 4 VWO 6 VWO Opmerking: Dit PTA geeft een voorlopige indeling van de toetsen en de praktische vaardigheden. In verband met de landelijke invoering van Nieuwe Natuurkunde de opstart van een nieuwe kunnen er nog wijzigingen in het PTA van 4vwo, 5 vwo, en 6vwo komen in de schooljaren 36. Het aantal toetsen per leerjaar, de volgorde ervan en de weegfactoren blijven hetzelfde. De inhoud en de soort toets kunnen echter naar voortschrijdend inzicht veranderen. toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving SO H. t/m.3 Elektrische apparaten, elektriciteit PW X H: Elektrische apparaten, elektriciteit OP Experiment bij H Elektriciteit PW X H: Bewegingen OP Experiment bij H: Bewegingen 3 PW3 H3: Materialen, eigenschappen en deeltjesmodellen 3 PW4 H4: Krachten 3 PW5 X 0 H: Elektrische apparaten, elektriciteit H5: Straling en gezondheid, ioniserende straling H6. en 6. toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving SO H6. en 6.: Vaardigheden PW6 X H9: Arbeid en energie OP3 Experiment bij H9 Arbeid en energie en H6.3: Dynamisch modelleren PW7 H0: Zonnestelsel, cirkelbaan en gravitatiekracht PW8 X H7: Muziekinstrumenten, trillingen en golven 3 SO3 H8 Elektromotor en dynamo, magnetisch veld 3 OP4 Experiment bij H8 of bij H7 3 ST T X 0 Keuzekatern 5 H3 Materialen PO Onderzoeksdossier (o.a. betamiddagen met wiskunde) 5 Het Schoter PTA VWO Natuurkunde

16 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST ST3 T X 0 H7: Muziekinstrumenten, trillingen en golven 5 H: Zonnestelsel, astrofysica T3 0 Keuzekatern 0 H: Elektrische apparaten, elektriciteit PO Geen Domino 5 ST4 T4 X 80 H: Bewegingen H4: Krachten H9: Arbeid en energie H0: Zonnestelsel, cirkelbaan en gravitatiekracht 5 ST5 T5 80 H3: Quantumwereld, quantumfysica 5 H: Zonnestelsel en heelal; astrofysica H5: Straling en gezondheid, ioniserende straling opmerkingen De praktische opdracht PO vindt plaats in samenwerking met wiskunde en scheikunde: Geen Domino Het Schoter PTA VWO Natuurkunde

17 Nederlands VWO 36 studielasturen 4 VWO: 60-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 480 start schoolexamen Nieuw Nederlands, vwo bovenbouw deel 5 VWO centraal examen 6 VWO eind van toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW Tekstbegrip PW Verhaalanalyse PW3 Spellen, Ontleden en Formuleren PW4 Zakelijke brief PW5 Tekstbegrip PW6 Debat 3 PW7 Gedocumenteerd schrijven 3 PW8 Tekstbegrip PW9 0 Mondeling Moderne letterkunde Rapportcijfer Het eindcijfer is het gemiddelde van de voor het meetellende cijfers met inachtneming van de aangegeven gemiddelden. Literatuurlijst De leerlingen lezen vier moderne literaire Nederlandstalige romans toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW0 Tekstbegrip PW Literatuurgeschiedenis Deel PW Spellen, Ontleden en Formuleren PW3 Sollicitatiebrief ST T0 60 Literatuurgeschiedenis Deel 0 PW4 Tekstbegrip 3 PW5 Gedocumenteerd schrijven 3 PW6 Debat 3 ST T 0 Tekstbegrip cijfer Het eindcijfer is het gemiddelde van de voor het meetellende cijfers met inachtneming van de aangegeven en. Letterkunde De leerlingen lezen drie historische werken en één moderne literaire Nederlandstalige roman. toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST3 T 0 Gedocumenteerd schrijven (computer) 5 ST4 T3 80 Tekstbegrip 4 5 MO T4 0 Mondeling tentamen Moderne letterkunde 5 MO T5 90 Debat 5 Literatuurlijst De leerlingen lezen drie moderne literaire Nederlandstalige romans en een poëziebundel. Het Schoter PTA VWO Nederlands

18 Scheikunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 Pulsar Chemie van Noordhoff start schoolexamen 5 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW H aarde PW H3 de atmosfeer PW3 H4 chemisch rekenen PW4 H5 zouten OP Zouten in de praktijk PW5 H6 chemisch reinigen 3 PW6 H7 energie 3 PW7 H8 industrie 3 PW8 0 Hele stof 4 VWO, H t/m H8 3 toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW9 H 8 Reactiesnelheid PW0 H 9 Zuren en basen PW H 0 Energie en evenwicht PW H Zuren en basen II 3 PW3 H Koolstofverbindingen 3 PW4 H 3 Redox 3 PO Onderzoeksdossier 5 3 ST T 0 H t.m. 3 7,5 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST T 80 H. t/m, 3, 5 en 0: - zuren, basen - evenwichten - redoxreacties - stof PW 7,5 PO Praktische opdracht; het Geen Dominostenen -project, samen met natuurkunde en wiskunde ST3 T4 80 H. t/m 6, H.9 t/m 0: - chemische technieken - stereochemie - analysetechnieken - stof PW en PW 7,5 ST4 T5 80 H. t/m : - koolstofchemie - polymeren - natuurlijke chemie - chemische industrie - stof PW, PW, PW3 7,5 opmerking De praktische opdracht po vindt plaats in samenwerking met wiskunde B en natuurkunde en beslaat een periode van 6 weken. Door wijziging van kan het PTA van 5V én 6V nog wijzigen. Het Schoter PTA VWO Scheikunde 5

19 Wiskunde-A VWO 36 studielasturen 4 VWO: 80-5 VWO: 80-6 VWO: 00 - totaal: 560 Moderne wiskunde vwo A/C deel start schoolexamen 5 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW H Functies en de rekenmachine PW H Algebra of rekenmachine PW3 Vaardigheden Blok 0,5 PW4 X H3 Exponentiële functies PW5 30 Rekenen H,, 3 (zonder rekenmachine) Getallen 0,5 PW6 30 Rekenen H4 en H5 Verhoudingen 0,5 PW7 30 Rekenen H6 en H7 Meetkunde 0,5 PW8 30 Rekenen H8 en H9 Verbanden 0,5 PW9 60 Eindtoets rekenen 3F zonder rekenmachine 0,5 PW0 60 Eindtoets rekenen 3F 0,5 PW X H4 Machtfuncties + Vaardigheden Blok PW Ctwo Statistiek H Verschillen PW3 Vaardigheden Blok 0,5 3 PW4 H5 Telproblemen 3 PW5 X H6 Rekenen met kansen H7 Kansverdelingen 3 PW6 Ctwo Statistiek H Verdelingen H3 Discrete Verdelingen 3 PW7 Vaardigheden Blok 3 0,5 3 PW8 Algebraïsche vaardigheden De leerlingen van dit leerjaar volgen een pilot wiskunde. In dit traject wordt het vernieuwde wiskundeprogramma behandeld dat in 04 landelijk wordt ingevoerd. Er wordt dan ook naar een ander examen toegewerkt. De pilot wordt ondersteund door het Freudenthal Instituut. Deze vernieuwing komt voort uit de vraag naar meer toepasbare wiskunde, wat beter voorbereidt op het vervolgonderwijs. De inhoud van dit PTA kan gewijzigd worden als de deelname aan de Monopilot nieuwe eindexamens dit vereist. Het Schoter PTA VWO Wiskunde-A

20 toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW9 H Rijen PW0 H Veranderingen PW X H3 De afgeleide functie PW H4 Periodieke functies PW3 X ctwo Statistiek H4 Discrete Verdelingen PW4 Vaardigheden Blok & PW5 Rekenen 3 PO PO H3, 4, 5 Verdelingen 0 3 PW6 X H7 Logaritmische functies 3 PW7 H8 Transformaties 3 PW8 Vaardigheden Blok 3 en 4 3 ST T 0 ctwo H3 Verdelingen H4 Discrete Verdeling H5 Normale Verdeling H6 Onderzoek H7 Logaritmische functies H8 Transformaties Vaardigheden Blok,,3 & 4 6 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving ST T 0 ctwo H5,6 Normale Verdelingen Helpdesk blz 73 t.e.m. 76 Normale verdeling Herhaal Rijen Voorkennis H6 Helpdesk blz 4 t.e.m. 44 functies/algebra Vaardigheden Blok 6 ST3 T3 0 Voorkennis Helpdesk blz 49 t.e.m. 50 Deel 3 H Functies differentiëren H Kettingregel Vaardigheden Blok 6 ST4 ST5 T4 0 Verbanden: Exponenten en Logaritmen Helpdesk 6 t.e.m. 6 Tellen Combinatoriek: Rekenen met Patronen (herhaal ctwo Veranderingen) Algebra Helpdesk blz 45 t.e.m. 48 exp/log functies blz 53 t.e.m. 56 transformatie/algebra slo materiaal + Examenbundel Algebra H 6 T5 80 Gehele stof 6 Helpdesk Examenbundel Het Schoter PTA VWO Wiskunde-A

21 Wiskunde-B VWO 36 studielasturen 4 VWO: 70-5 VWO: 80-6 VWO: 50 - totaal: 600 Moderne wiskunde vwo B deel en start schoolexamen 5 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving PW H Functies en de rekenmachine PW H Algebra of rekenmachine + Vaardigheden plus het vorige hoofdstuk PW3 X H3 Exponentiële functies plus het vorige hoofdstuk PW4 Eerste toets vaardigheden en gaten dichten. Deze toets kent een verzwaarde normering PW5 H4 Machtsfuncties plus het vorige hoofdstuk + Vaardigheden PW6 H5 Definities en stellingen plus het vorige hoofdstuk PW7 X H6 Werken met algebra + Vaardigheden plus het vorige hoofdstuk PW8 Tweede toets vaardigheden en gaten dichten. Deze toets 0,333 kent een verzwaarde normering 3 PW9 H7 Periodieke functies plus het vorige hoofdstuk 3 OP Periodieke functies, waaronder ook delen van hoofdstuk 7 uit deel. (Deze opdracht is waarschijnlijk een samenwerkingsopdracht met natuurkunde. Het kan zijn dat de opdracht vervalt of dat het resultaat wordt doorgeschoven naar 5V) 3 PW0 Derde toets vaardigheden en gaten dichten. Deze toets 0,333 kent een verzwaarde normering 3 PW 0 Deel H3 exponentiële functies, deel H Logaritmische functies, deel H Transformaties, + alle vaardigheden uit deel plus eventueel nog niet getoetste hoofdstukken. Het Schoter PTA VWO Wiskunde-B

22 toetsen in 5V schooljaar 4-5 code week RTTI duur omschrijving PW X H Transformaties (uit deel ) plus het vorige hoofdstuk PW3 H Logaritmische functies (uit deel ) plus het vorige hoofdstuk PW4 Deel Hoofdstuk 5 meetkundige plaats en technische vaardigheden PW5 Eerste toets vaardigheden en gaten dichten. Deze toets 0,333 kent een verzwaarde normering PW6 X Beweging in de sport deel (uit deel hoofdstuk 6, uit deel hoofdstuk 3, 4) plus technische vaardigheden plus het vorige hoofdstuk ST T0 X 0 Beweging in de sport deel, (uit deel hoofdstuk 6, deel 0 hoofdstuk 3, 4) plus technische vaardigheden plus het vorige hoofdstuk PO Het eerste PO is het resultaat van het onderzoeksportfolio 5 dat in de loop van 5V wordt gevuld. Het cijfer gedurende het jaar is dan een voortschrijdend gemiddelde PW7 Tweede toets vaardigheden en gaten dichten. Deze toets 0,333 kent een verzwaarde normering PW8 Deel Hoofdstuk 7 Goniometrie, plus technische vaardigheden 3 PW9 Deel Hoofdstuk 8, quotiënt en productfuncties, plus technische vaardigheden plus het vorige hoofdstuk 3 PW0 X Deel Hoofdstuk 6, Cirkeleigenschappen, en technische vaardigheden plus het vorige hoofdstuk 3 PW Derde toets vaardigheden en gaten dichten. Deze toets 0,333 kent een verzwaarde normering 3 ST T 80 Alle stof uit klas 5, inclusief alle vaardigheden 3 5 toetsen in 6V schooljaar 5-6 code week RTTI duur omschrijving PO ST3 ST4 ST5 Beweging in de sport, een samenwerkingsopdracht tussen natuurkunde, scheikunde en wiskunde 5 T3 80 Deel 3 H, H en H5 5 De stof van de delen en behoort ook tot de te toetsen stof T4 80 Deel 3 H6, H3 en extra onderwerp: toepassingen van de wiskunde in de natuurkunde. De stof van de delen en behoort ook tot de te toetsen stof 5 T5 80 Alle stof. 5 De stof van de delen en behoort ook tot de te toetsen stof opmerking De praktische opdracht po vindt plaats in samenwerking met natuurkunde en scheikunde en beslaat een periode van 6 weken. Het Schoter PTA VWO Wiskunde-B

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie