Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats"

Transcriptie

1 Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats 03/10/2012 1

2 Inhoud 1. Overzicht wetgeving 2. Werken van op ladders 3. Gebruik van steigers 4. Wat bij onderhoud? 5. Arbeidsongevallen 6. Organisatie inspectie 7. Inspectieprocedure werken op hoogte (> 5m) 8. Strafbepalingen 03/10/2012 2

3 1. Overzicht wetgeving 03/10/2012 3

4 Wetgeving Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet) Hoofdstuk V bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (art. 14 tot 32) KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (KB TMB) KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB Werken op hoogte) ARAB art. 41ter tot 43 (algemene bepalingen) en 434 e.v. (specifieke bepalingen voor bouw) 03/10/2012 4

5 Toepassing Art. 2 van de welzijnswet: Werkgevers Werknemers: Met arbeidsovereenkomst Zonder arbeidsovereenkomst maar onder gezag van ander persoon Beroepsopleiding Leerovereenkomst Stagiairs Leerlingen en studenten Art. 53 van het KB TMB Zelfstandigen en werkgevers zelf: zelfde verplichtingen voor gebruik, onderhoud en controle van arbeidsmiddelen en PBM s 03/10/2012 5

6 Algemene verplichting Art. 5 van Welzijnswet 1. Risico s voorkomen 2. Vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet of minder gevaarlijk is 3. Voorrang aan collectieve beschermingsmiddelen op individuele beschermingsmiddelen 4. Risico s inperken 5. Materiële maatregelen hebben voorrang op andere maatregelen (organisatie, instructie, opleiding ) 6. Opleiding, vorming en training 7. Instructies 8. Veiligheids- en gezondheidssignalering 03/10/2012 6

7 KB TMB (bijlage III B) Werken op hoogte 5. Naar beneden vallen van een hoogte. a. Het vallen van een hoogte moet materieel worden voorkomen door met name stevige leuningen die hoog genoeg zijn en ten minste een kantplank, een handleuning en een tussenregel of een andere gelijkwaardige voorziening hebben. b. Werkzaamheden op een hoogte mogen in beginsel alleen worden uitgevoerd met behulp van adequate uitrustingen en algemene beschermingsmiddelen zoals leuningen, platforms en vangnetten. Indien het gebruik van dergelijke uitrustingen is uitgesloten op grond van de aard van de werkzaamheden, dient te worden voorzien in passende toegangsmiddelen en gebruik te worden gemaakt van een hangtuig of andere veiligheidsvoorzieningen met verankering. 03/10/2012 7

8 6. Bouwsteigers en ladders. a. Iedere steiger moet naar behoren zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden, zodat hij niet kan instorten of bij toeval gaan schuiven. b. De platforms, doorgangen en ladders van de bouwsteiger moeten dusdanig worden geconstrueerd, gedimensioneerd, beschermd en gebruikt dat niemand kan vallen of door vallende voorwerpen kan worden getroffen. c. De steigers moeten door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd. d. De ladders moeten stevig genoeg zijn en op de juiste wijze worden onderhouden. Zij moeten op de juiste wijze worden gebruikt op de plaatsen waarvoor zij bestemd zijn. e. De verrijdbare steigers moeten worden beveiligd tegen ongewilde verplaatsingen. 03/10/2012 8

9 KB Werken op hoogte Voornaamste wijzigingen Invoering van algemeen principe dat dat arbeidsmiddel moet gebruikt worden dat het meest geschikt is (dus niet dat het meest economisch is) Veel detailwetgeving werd geschrapt en vervangen door de risicoanalyse: d.w.z. er is een belangrijke verschuiving i.v.m. de verantwoordelijkheid naar de werkgevers Het gebruik van ladders voor het uitvoeren van werkzaamheden wordt sterk beperkt De kwaliteit van de steigers moet gegarandeerd worden (handleiding van fabrikant, berekeningsnota, montage- en demontage-instructies, instructie i.v.m. het gebruik) en er moet een bevoegd persoon aangesteld worden Er moet voorzien worden in degelijke opleiding en training Alpinistentechnieken worden duidelijk gereglementeerd 03/10/2012 9

10 2. Werken van op ladders 03/10/

11 Criteria voor gebruik van ladders Stahoogte boven vloerniveau Minder dan 5 meter Tussen 5 en 7,5 meter: belangrijk risico werkwijze evalueren en bijkomende preventiemaatregelen uitwerken Meer dan 7,5 meter: hoog risico andere werkmethode noodzakelijk Effectieve werktijd op de ladder Minder dan 2 uren Tussen 2 en 4 uren: belangrijk risico werkorganisatie evalueren en aanpassen Meer dan 4 uren: hoog risico werkorganisatie aanpassen 03/10/

12 Krachtuitoefening tijdens het uitvoeren van het werk Minder dan 50 N (5 kg) Tussen 50 en 100 N: belangrijk risico werkwijze evalueren en bijkomende maatregelen uitwerken Meer dan 100 N (10kg): hoog risico werkwijze aanpassen Reikwijdte voor de uitvoering van het werk Minder dan 1 armlengte Meer dan 1 armlengte: hoog risico andere werkwijze noodzakelijk 03/10/

13 Nederlands Model Evaluatieschema Schriftelijke risicoanalyse Schriftelijke risicoanalyse Schriftelijke risicoanalyse 03/10/

14 Controlepunten ladder Sporten of trappen moeten horizontaal blijven. Op stabiele, stevige en onbeweeglijk steunpunten met passende afmetingen Wegglijden wordt tegengegaan hetzij door de boven- of onderkant van de ladderbomen vast te zetten, hetzij door middel van een antislipinrichting of een andere gelijkwaardige oplossing. Toegangsladders steken voldoende boven het toegangsniveau uit, tenzij andere voorzieningen Meerdelige ladders en schuifladders : verschillende delen mogen niet ten opzichte van elkaar bewegen. 03/10/

15 3. Gebruik van steigers 03/10/

16 Controlepunten inzake organisatie op de werkplek Toezicht door bevoegd persoon zowel bij montage als gebruik (bevoegd persoon aangeduid en aanwezig). Werknemers - montage: opleiding risico s bij montage en het veilig monteren en i.v.m het begrijpen montageschema s. Steigerdocument aanwezig (bevat : montage-, ombouw- en demontageschema, sterkte- en stabiliteitsberekening en instructienota betreffende gebruik en risico s). Werknemers - gebruik: opleiding maatregelen tegen valrisico's (personen of voorwerpen) en voorwaarden inzake toelaatbare belasting. 03/10/

17 Controlepunten steiger Onderdelen onbeweeglijk t.o.v. elkaar. Moet weerstaan aan lasten en atmosferische omstandigheden, incl. wind. Moet beschermd zijn tegen wegglijden of omvallen. Draagvlak moet voldoende stevig zijn om elke vervorming te voorkomen. Afmetingen, vorm en ligging van vloeren aangepast aan aard van werkzaamheden en aan de te dragen lasten, onbeweeglijk bij normaal gebruik. Tussen randen van de vloer en het bouwwerk : geen gevaarlijke openingen anders beschermingsmaatregelen (collectieve voorrang op persoonlijke). Voldoende veilige toegangswegen tussen verschillende vloeren van de steiger. 03/10/

18 Gebruik steigers op ladderklampen Algemene regel: verbod maar mogelijkheid van afwijking onder zeer strenge voorwaarden Info over risicoanalyse, maatregelen en voorwaarden, documenten en bijkomende inlichtingen op de website /10/

19 Classificatie randbeveiliging Klasse A enkel bedoeld om bestand te zijn tegen statische lasten, rekening houdend met de weerstandseisen voor een persoon die tegen de beveiliging leunt of voor een hand die zich verplaatst langs deze beveiliging. Klasse B enkel bedoeld om bestand te zijn tegen statische lasten en tegen zwakke dynamische krachten. Ze moet een persoon kunnen tegenhouden die zich verplaatst in de richting van de beveiliging of zijn val kunnen stoppen Klasse C bedoeld om bestand te zijn tegen sterke dynamische krachten, rekening houdend met de vereisten i.v.m. valbeveiliging voor een persoon die van een sterk hellend oppervlak glijdt. 03/10/

20 EN m C 30 2 m B 15 A 03/10/

21 4. Wat bij onderhoud? 03/10/

22 Uitrusting geïntegreerd vanaf ontwerp 22

23 Uitrusting die ter plaatse blijft 23

24 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Voorbeeld hoe een glazen dak langs de binnenkant schoonmaken? Permanente toegangsmiddelen Voordelen - Grotere technische veiligheid, - De constructie beantwoordt aan de eisen inzake schoonmaak, - Optimale arbeidsomstandigheden (het is niet nodig zich vragen te stellen over de toegangswijze). Nadelen Geen enkel vanuit het standpunt van de arbeidsveiligheid, indien het middel correct wordt gebruikt. 24

25 Mobiel hefplatform voor personen 25

26 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Voorbeeld hoe een glazen dak langs de binnenkant schoonmaken? Mobiel hefplatform Voor personen Voordelen - Veilig werkplatform voor de werknemer; - Toegang mogelijk op bijna alle plaatsen en alle posities van het hefplatform; - Grote actieradius vanaf eenzelfde plaats; - Mogelijkheid voor de modellen op wielen om deuren te passeren; - Precieze aanpassing aan de werkpost; - Mogelijkheid om grote oppervlakten te bestrijken. Nadelen - Vanaf de conceptie van het gebouw moet er rekening gehouden worden met het gebruik van deze toestellen; - De vloeren en funderingen moeten een grote last kunnen dragen; - Constructies die later worden uitgevoerd kunnen de werkruimte verminderen; - Noodzaak om een plotse en ongecontroleerde beweging van het platform te vermijden. 26

27 Steigers 27

28 Mobiele steigers 28

29 Mobiele steiger Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Vb hoe een glazen dak langs de binnenkant schoonmaken? Voordelen - Werkpost beveiligd door zijdelingse beschermingsmiddelen die een veilige toegang waarborgen, - Vlak werkoppervlak,mogelijkheid om verlengstukken te gebruiken voor het schoonmaakmateriaal. Nadelen - Noodzaak van een vlakke, niet gladde vloer zonder obstakels, - Noodzaak van aanpassing aan verschillende hoogtes van gebouwen, - Verplichting voor de werknemer om van de steiger naar beneden te komen telkens deze wordt verplaatst, - Noodzaak de steiger meer te belasten of de vloer te verhogen bij gebruik op de maximale hoogte - Noodzaak de bewegende delen te blokkeren. 29

30 Lichte rollende platformen 30

31 Ladders trapladders - platformladders ladders trapladders platformladder 31

32 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Voorbeeld hoe een glazen dak langs de binnenkant schoonmaken? Voordelen - Gemakkelijk te gebruiken, zelfs in hoeken; - Gemakkelijk te verplaatsen. Ladders Nadelen - Groot risico op ongeval met ernstige gevolgen door het vallen; - De arbeidshouding is niet ergonomisch en belast in grote mate de benen; - Noodzaak om een hand te gebruiken om de veiligheid te verzekeren; - Noodzaak dat er geen obstakels zijn op het gedeelte van de vloer waarop de ladder steunt; - Frequente verplaatsingen vereisen dat de werknemer van de ladder afdaalt en er opnieuw opklimt. Met als gevolg dat een beperkt werkoppervlak wordt bereikt. Hierdoor kunnen musculo-skeletale aandoeningen veroorzaakt worden door een slechte houding. - Quasi onmogelijkheid om verlengstukken te gebruiken voor het schoonmaakmateriaal. 32

33 Toegangs- en positioneringstechnieken met touwen 33

34 Onderafdeling VI.- Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen Artikel 22: eerbiediging van de volgende principes en voorwaarden: - De samenstellende delen zijn conform aan het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van PBM; - Twee afzonderlijk verankerde lijnen : werklijn en veiligheidslijn; - De werknemers zijn uitgerust met een antivalharnas; - De werklijn is voorzien van een veilig stijg- en daalmechanisme; - Er zijn veilige verankeringspunten overeenkomstig de normen of gelijkwaardige voorschriften; - Dit soort werk mag niet uitgevoerd worden door een afgezonderd tewerkgestelde werknemer; 34

35 Artikel 22: (vervolg) Onderafdeling VI.- Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen - Indien nodig zitje voorzien van voetsteunen; - Het gereedschap en andere hulpstukken die de werknemer moet gebruiken zijn verbonden met het zitje van de werknemer, of, indien dat er niet is, met het harnas of ze worden op een andere passende wijze bevestigd; - De betrokken werknemers ontvangen een adequate en specifieke opleiding voor beoogde werkzaamheden; - De opbouw van het systeem en de uitvoering van de werken gebeurt onder het toezicht van een bevoegd persoon aangeduid door de werkgever. 35

36 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Vb hoe een glazen dak langs de binnenkant schoonmaken? Voordelen Techniek met touwen De werkzitjes kunnen gebruikt worden wanneer het onmogelijk is de werken uit te voeren vanaf een vaste werkpost (steigers), mobiele werkposten (mobiele steigers) of mobiele hefplatformen voor personen. Nadelen - Noodzaak om te voorzien in aangepaste verankeringspunten in de dakconstructie of aan andere verankeringspunten, die de dynamische belasting verbonden aan de val van de werknemer kunnen weerstaan; - Het systeem moet bestaan uit twee onafhankelijke lijnen: één voor het systeem van heffen, dalen en ondersteuning, een andere voor de veiligheid (hulplijn); - De gebruiksduur is beperkt; - Technische en lichamelijke geschiktheid van de werknemer; - De technische geschiktheid van de werknemer moet gevalideerd worden door een specifieke opleiding voor het werken op hoogte door middel van touwen, inzonderheid de hulp- en reddingsprocedures; - De productiviteit wordt met de helft verminderd daar het werken op hoogte de aanwezigheid van twee personen per werkpost vereist. De persoon op de grond staat in voor de verplaatsing van de andere persoon en de veiligheidsmaatregelen. 36

37 3 m 37

38 7 m 4 m 38

39 39

40 40

41 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Artikel 5 Voor alles: nagaan of het werken op hoogte kan worden vermeden Kan een schilder een deel van de stukken die een machine bedekken demonteren zodat ze op de grond kunnen behandeld worden? Kan een dakwerker die een houten dakgebint moet installeren een gedeelte van de assemblage uitvoeren op de grond? 41

42 !? Ga na of het mogelijk is het werken op hoogte te vermijden?! 42

43 Mogelijkheid om werken op hoogte te voorkomen Primaire preventie- Maatregel: gevaar voorkomen 43

44 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Ook de algemene preventiebeginselen niet vergeten: De risico s aan de bron bestrijden : indien je het werk op hoogte niet kan vermijden, is het primoridaal de hoogte van een potentiële val met alle middelen te verminderen Het werk aanpassen aan de mens 44

45 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Ook de algemene preventiebeginselen niet vergeten Rekening houden met de evolutie van de techniek Wat gevaarlijk is vervangen door wat niet of minder gevaarlijk is Een coherent beleid ter preventie van risico s plannen Passende instructies geven aan de werknemers 45

46 Artikel 5: De werkgever treft de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen 46

47 Artikel 6: Materiële maatregelen Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Passende ergonomische omstandigheden, geschikte werkvloer. De afmetingen, eigenschappen en kenmerken van het arbeidsmiddel aanpassen aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de voorzienbare belasting. Voorrang van collectieve beschermingsmiddelen op persoonlijke beschermingsmiddelen 47

48 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Artikel 6: Materiële maatregelen Passende ergonomische omstandigheden, geschikte werkvloer. 48

49 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Artikel 6: Materiële maatregelen De afmetingen, eigenschappen en kenmerken van het arbeidsmiddel aanpassen aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de voorzienbare belasting. 49

50 Artikel 6: materiële maatregelen Voorrang van collectieve bescherming op persoonlijke bescherming Secundaire preventie: schade voorkomen Tertiaire preventie: schade beperken Collectieve bescherming Persoonlijke bescherming 50

51 Onderafdeling II. Risicobeoordeling en preventiemaatregelen Artikel 6: Materiële maatregelen (vervolg) Keuze van het toegangsmiddel tot de werkposten : frequentie van verkeer, de te bereiken hoogte en de gebruiksduur. mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar. overstap naar platformen, vloeren of loopbruggen, mag geen bijkomende risico s op vallen opleveren. 51

52 Artikel 7: organisatorische maatregelen Arbeidsmiddelen conform aan richtlijnen Passende weersomstandigheden. 52

53 Geïntegreerde middelen Permanente uitrusting Frequentie hoogte Duur - o + - o + - o + X X X X X X X X X Hoogtewerker X X X X X Mobiele steiger X X X X X ladders X X X X touwen X X X - : zwak o : gemiddeld + : hoog 53

54 (2) (1) 54

55 5. Arbeidsongevallen 03/10/

56 Aangifte van arbeidsongevallen Aangifte binnen de 8 werkdagen op papier aan de verzekeringsmaatschappij of elektronisch via de databank van het Fonds voor Arbeidsongevallen (art. 62 van de Arbeidsongevallenwet van ) Onmiddellijke melding van dodelijke ongevallen en ernstige arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid aan de bevoegde inspectie (art. 94nonies van de Welzijnswet) Voor alle EAO opsturen van omstandig verslag aan de bevoegde inspectie binnen de 10 dagen (art. 94ter van de Welzijnswet) Kennisgeving binnen de 15 dagen aan bevoegde inspectie van ongevallen van zelfstandigen op TMB door bouwdirectie (art. 54 van KB TMB) 03/10/

57 Werksituatie aanpassen Positief reageren op een arbeidsongeval Arbeidssituatie Arbeidsongeval: trigger voor dynamisch risicobeersingssysteem Beleidsbeslissingen Werkgever IDPB en EDPB Risicoanalyse Advies van Comité PB Vaststellen van prioriteiten Vaststellen van knelpunten Multidisciplinaire evalutie 03/10/

58 Omstandig verslag = Verslag bevoegde preventiedienst + aanvullingen door de werkgever 03/10/

59 6. Organisatie inspectie 03/10/

60 Toezicht (Art. 80 Welzijnswet) Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie - Toezicht op het Welzijn op het Werk Afdeling Chemische risico s : DCR (Seveso directie toezicht en beleid) + LIT (Labo industriële toxicologie) Afdeling Regionaal Toezicht Welzijn : Directie expertise en ondersteuning, Cel bouw en 9 regionale directies CoP (community of practice): 5 e-communities nl. arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten op het werk 03/10/

61 WET betreffende het WELZIJN van de werknemers bij de uitvoering van hun WERK (Wet van BS ) Hfdst XI: Toezicht & strafbepalingen De inbreuken worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek. De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 v/h Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving v/d bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan (wijziging art. 80 vanaf 1 juli 2011). Opheffing van artikelen 81 tot en met 94 van de Wet Welzijn door de Wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek vanaf 1 juli 2011! 03/10/

62 WET van 6 juni 2010 tot invoering van het SOCIAAL STRAFWETBOEK (BS ) Hfdst II: Bevoegdheden van de sociaal inspecteurs en de hoedanigheid van officier van gerechte-lijke politie Afdeling 1 Algemeen Finaliteitsbeginsel - Proportionaliteitsbeginsel Legitimatiebewijs - Beoordelingsbevoegdheid van de sociaal inspecteurs - Mogelijkheid om de bijstand van de politie te vorderen Afdeling 2 Bevoegdheden van de sociaal inspecteurs (art. 23 tot en met 39) Toegang tot de arbeidsplaatsen Toegang tot de bewoonde ruimten Inwinnen van inlichtingen Identificatie van de personen Verhoor van personen Informatiedragers met hetzij sociale gegevens, hetzij andere door de wet voorgeschreven gegevens Informatiedragers met andere gegevens Gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm Recht van toegang Informatie over het beheer van het informaticasysteem Integriteit van de gegevens Kopieën Beslag en verzegeling Vertaling Staalname Beslag en verzegeling van andere goederen Vaststellingen door beeldmateriaal 03/10/

63 WET van 6 juni 2010 tot invoering van het SOCIAAL STRAFWETBOEK (BS ) Hfdst VIII: Inbreuken met betrekking tot het toezicht Artikel 209 Belemmering van het toezicht (niveau 4) Niet-naleving van de dwangmaatregelen opgelegd door de sociaal inspecteurs (niveau 3, art. 38) De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers Sociaal Strafwetboek: Sanctieniveaus Niveau 1 Gevangenisstraf Strafrechtelijke geldboete Administratieve geldboete 10 tot 100 euro of 55 tot 550 euro incl. opdec. Niveau 2 hetzij 50 tot 500 euro of 275 tot 2750 euro incl. opdec. hetzij 25 tot 250 euro of 137,50 tot 1375 euro incl. opdec. Niveau 3 hetzij 100 tot euro of 550 tot 5550 euro incl. opdec. hetzij 50 tot 500 euro of 275 tot 2750 euro incl. opdec. Niveau 4 hetzij 6 maanden tot drie jaar en/of 600 tot euro of 3300 tot euro incl. opdec. hetzij 300 tot euro of 1650 tot euro incl. opdec. 03/10/

64 7. Inspectieprocedure werken op hoogte (> 5m) 03/10/

65 03/10/

66 Vaststelling Actie Controle van werkplaatsen met valgevaar hoger dan 5 meter Geplaatste collectieve bescherming voldoet Geplaatste collectieve bescherming voldoet min of meer aan de veiligheidsvereisten Geplaatste collectieve bescherming voldoet niet aan de veiligheidsvereisten Geen tussenkomst Mondelinge opmerking ivm tekortkomingen. Schriftelijke waarschuwing ivm tekortkoming Collectieve bescherming ontbreekt volledig 03/10/

67 Collectieve bescherming ontbreekt volledig Vaststelling Persoonlijke (val)bescherming aanwezig en is ook aangewezen Actie Geen tussenkomst Persoonlijke (val)bescherming aanwezig, maar collectieve bescherming is aangewezen Schriftelijke waarschuwing ivm tekortkoming Persoonlijke (val)bescherming ontbreekt 03/10/

68 Collectieve bescherming ontbreekt volledig en persoonlijke (val)bescherming ontbreekt. PV van verhoor van de betrokken werknemers PV van verhoor van de werkgever Onmiddellijk indien werkgever aanwezig op de werf Verhoor op bureel TWW-RD binnen 10 dagen indien werkgever niet aanwezig op de werf Opmaak van PJ op basis van eerste vaststelling en verhoren + Opvolgingsbezoek na 2 à 3 dagen 03/10/

69 Opvolgingsbezoek na 2 à 3 dagen Vaststelling Tekortkoming geregulariseerd Actie Geen bijkomende actie Er wordt verder gewerkt zonder bijkomende maatregelen Stopzetting op basis van tweede vaststelling In begeleidende brief bij PJ opleggen art pt7 van de AO-wet 03/10/

70 Succes met het uitvoeren van uw welzijnsbeleid! Bedankt voor uw aandacht! ir. Christl Bolle Adviseur Ernest Blerotstraat Brussel 03/10/

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE. RI&E Glas- en Gevelreiniging

VEILIG WERKEN OP HOOGTE. RI&E Glas- en Gevelreiniging VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging Code van de Glazenwasser VEILIG WERKEN OP HOOGTE RI&E Glas- en Gevelreiniging Risico-inventarisatie

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999)

Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999) Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie