Nieuwsbrief nr. 204 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief nr. 204 februari 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nr. 204 februari 2015 SO-LOS Deze week heeft u de LOS nieuwsbrief ontvangen met daarin alle nieuw en weetjes van dit moment. In de bijlage heeft u de herverdeling in de gebouwen kunnen lezen. Met de ouderleden van de MR-en en ouderraden hebben we afgesproken dat ouders zitting kunnen nemen in een werkgroep. Elf moeders hebben zich opgegeven om mee te denken over een aantal werkopdrachten. Op 3 maart is hierover een bijeenkomst op de Openluchtschool, aanvang 19.30u. Mocht u in de gelegenheid zijn om te komen bent u van harte welkom. Tevredenheidsonderzoek Wilt u het totale onderzoek lezen dan is dit te vinden op www. scholenopdekaart.nl Hieronder alvast een aantal aandachtspunten, de echte analyse van het rapport komt nog. Voorlopig zijn we wel blij met het resultaat dat er positief uitziet. Leerlingen: E 8.8 F 7.3 G 8.5 onderwerp cijfer leerkracht Onderwijs en toetsen 8.9 Sociaal emotionele ontw Tops (positieve punten) onderwijs Sociaal emotioneel Tips (aandachtspunten) onderwijs Sociaal emotioneel Huiswerk, goed les krijgen Leuke klas, aan regels houden, aardige juf/meneer, elkaar helpen Vrienden hebben, terecht kunnen bij problemen Gymzaal, lokaal, voetbalveld Zenuwachtig bij toetsen Buiten de klas vallen pesten Niet genoeg computers, geen schone w.c. s

2 Ouders onderwerp cijfer onderwijs leerkracht 8.6 Onderwijsassistente 8.4 begeleiding 8.4 Alg. ontwikkeling 8.3 communicatie 8.2 Sociaal emotionele ontw directie 7.8 OPP 7.8 therapie 7.2 groepsplan 7.2 omgeving 6.9 vervoer 6.9 geledingen 6.8 identiteit 6.2 Tops onderwijs Sociaal emotioneel communicatie Gedreven leerkrachten, oog voor individu, structuur en wijze van lesgeven, vakkundige mensen, kleine groepjes, Kleinschaligheid, laagdrempelig, openheid, persoonlijke benadering, gezamenlijke lunch Respectvol, Pad programma communicatieschriftjes Buitenterrein, schooltuin Leuk, mag meer zijn Tips communicatie Weinig ouderparticipatie, onzekerheid fusie, minder persoonlijke informatie en minder tijd ervoor, te weinig contactmomenten, weinig tot geen contact met therapeuten Verouderd gebouw, geur en uitstraling, onhygiënisch met name zandbak en w.c. s, werken met tablets, verdere digitalisering, openheid van buitenruimte onderwijs Weinig aandacht voor specifieke problematiek bijv. rustmomenten, frontaal onderwijs, beperkte capaciteit en inzet, weinig huiswerk, vragen over groepsplan niet duidelijk, weet niet wat het is. vervoer Slecht, onveilig, reistijd, Sociaal emotionele ontw. Meer aandacht voor kinderen met gedragsproblemen dan kinderen met leerproblemen, Mag wel iets minder ivm prikkelgevoelige kinderen directie identiteit Geen zicht op visie, weinig zichtbaar Weinig zichtbaar, hoeft ook niet ivm specificiteit van doelgroep

3 Medewerkers onderwerp cijfer Algemene tevredenheid werkomstandigheden 9.0 samenwerking 8.8 onderwijs 8.7 Inhoud van het werk 8.4 leidinggevende 8.1 communicatie 7.8 Persoonlijke ontw. 7.7 gesprekkencyclus 7.6 mr 7.4 werkdruk 7.3 College v bestuur 7.1 Kath. identiteit 6.8 GMR 6.5 arbeidsvoorwaarden 6.1 Tops Inhoud van het werk communicatie Tips communicatie directie identiteit Werkdruk, Inhoud van het werk Werkomstandigheden pers. ontwikkeling en De doelgroep, elke dag weer anders, kleine groepen, het lesgeven, aanleren van nieuwe dingen, zorg verlenen Contact met collega s en leerlingen, fijn team, bewaken van Goed onderling overleg Buitenruimte, lunch, fijne werkplek onderlinge communicatie kan beter, elkaar betere feedback geven, meer tijd voor brainstormen, naleven van afspraken, successen benoemen en vieren Schoonmaak, hygiëne toiletten, opstarten computers Nog te kort om duidelijke mening te hebben, oog en oor hebben, verbeteren van teamgevoel. Weinig zichtbaar, hoeft ook niet ivm specificiteit van doelgroep Administratie, te veel vergaderen, ander takenpakket, minder commissies, minder moeten van bijscholingen, onzekerheid om behoud van baan. Doorgaande leerlijnen voor alle vakken, focus houden en prioriteren, rode draad voor alle uitstroomniveau s, meer ict mogelijkheden voor leerlingen, therapie betrekken bij cvb overleg Af en toe moppercultuur Niet tevreden met salaris, geen ontwikkelingsmogelijkheden hebben, meer zekerheid over baan

4 AWBZ maatregelen Beste Ouders, Verzorgers, Ik kan me goed indenken dat het lastig is voor u om alle consequenties te overzien van de grote wijzigingen rondom transitie AWBZ / WMO, Participatiewet, Passend Onderwijs, Wet langdurige zorg en Jeugdwet. Binnen onze organisatie van (v)so-scholen van INOS hebben wij een maatschappelijk deskundige voor een deel vrijgeroosterd om u te ondersteunen bij vragen met name rondom AWBZ-PGB-WMO Zij heeft een grote expertise op dit terrein. Voor vragen kunt u telefonisch terecht bij haar onder het nummer van de Liduinaschool (di t/m vrij.) of via de mail: Tevens hebben wij via het regionale SWV PO en VO een extern adviseur gevraagd ons in deze zaken te adviseren. Zijn naam : Edwin Bos. Bereikbaar onder zijn mailadres: Overigens is iedere gemeente vrij om een eigen beleid te voeren in bovengenoemde zaken en dat maakt het voor u maar ook voor ons niet erg overzichtelijk. Wij streven er naar om bijv in samenwerking met MEE en bovenstaande functionarissen een klein steunpunt in te richten om u in de toekomst zo goed mogelijk te helpen bij vragen. Met vriendelijke groet, Ton Metselaar Ouderportaal Een aantal ouders hebben ons erop geattendeerd dat de aanduiding van de toetsgegevens niet echt duidelijk is. Hierbij een korte uitleg: Als u op de knop toetsen klikt ziet u twee cijfers in een kleur: bijv totaal. Het eerste cijfer is het niveau dat behaald is in maanden uitgedrukt, dit is de didactische leeftijd (DL),10 staat voor 10 maanden. Dit geeft aan dat de leerling op het niveau zit van 10 maanden leeraanbod (= 1 leerjaar). Het tweede cijfer (in dit geval 25) geeft aan hoeveel maanden leeraanbod de leerling daadwerkelijk al gehad heeft. Een DL van 25 =25 maanden leeraanbod (= leerjaar 5). In bovenstaande geval loopt de leerling dus achter op de leerstof. Ander voorbeeld: totaal. De leerling loopt nu voor. Ze scoort 39, zou dus een leeraanbod zijn van 39 maanden (= leerjaar 6) en ze heeft daadwerkelijk 25 maanden les gehad (= leerjaar 5). Dus u kunt per vak zien of een leerling scoort binnen het verwachte lesaanbod, daarboven of eronder zit. (DL= didactische leeftijd. De opbouw ervan verloopt als volgt: Leerjaar 0 = DL tussen -20 en -10 Leerjaar 1 = DL tussen -10 en 0 Leerjaar 3 = DL tussen 0 en 10 Leerjaar 4 = DL tussen 10 en 20 Leerjaar 5 = DL tussen 20 en 30 Leerjaar 6 = DL tussen 30 en 40 Leerjaar 7 = DL tussen 40 en 50 Leerjaar 8 = DL tussen 50 en 60

5 We hebben dit doorgegeven aan de helpdesk van ParnasSys dat dit niet duidelijk is, dus wellicht ziet u over een tijdje dat ze dit hebben aangepast. U kunt ook de behandelplannen inzien zoals bijv. van de fysiotherapie, de remedial teaching, de logopedist en de speltherapeut. Het Lagerhuis Onderwijs goed aan laten sluiten bij kinderen, en daarmee het onderwijs van goed naar beter tillen, is nog een hele opgave. Het is daarom dat INOS haar missie veel breder heeft gedefinieerd dan het alleen bijbrengen van cognitieve vaardigheden. Die missie luidt: INOS wil talenten van leerlingen ontdekken en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. Als je dat in praktijk wilt brengen moet je de leiband van aangeschafte onderwijsmethodieken afleggen, moet je zicht krijgen op wat die andere opbrengsten dan zijn en hoe je die bereikt. En moet je lef hebben om het op een andere manier te proberen en zaken los te laten. En moet je kiezen, want je kunt niet alles tegelijk. En dus de zorgvuldig opgebouwde structuren, planningen en controles voor een deel overslaan. En dus zal je ook fouten maken. Want niet alleen kinderen leren met vallen en opstaan, dat geldt voor ons ook. De maatschappij vraagt die verandering van ons. De media en de politiek hebben er de mond overvol van. Maar accepteert die omgeving straks van ons ook dat we leren en veranderen met vallen en opstaan? Wat gebeurt er als de CITO opbrengsten twee jaar achtereen dalen en het basisarrangement vanuit de inspectie dreigt weg te vallen? Wat is de kans dat een achterblijvende CITO score ertoe leidt dat een leerling na groep 8 niet op die VO school komt waar hij of zij eigenlijk hoort. Wat als we ons niet aan alle regeltjes houden waar je als school aan moet voldoen? Het zijn de zaken die leerkrachten, directeuren en bestuurders ervan weerhouden om het leren van nu te veranderen in grenzeloos leren. Want tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. Daarover gaan we op woensdag 8 april van tot uur graag in gesprek in de vorm van een Lagerhuisdebat. Gespreksleider van het debat is Clairy Polak, bekend van radio en televisie. We nodigen ouders, directeuren, leerkrachten, lokale, regionale en landelijke bestuurders, wetenschappers en opinieleiders uit voor dit Lagerhuisdebat. U kunt zich aanmelden als publiek, als u wilt deelnemen aan het debat dan graag een korte motivatie toevoegen omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Dat kan via Wees snel, want er zijn maar 30 plaatsen in het Lagerhuis en 100 in het publiek. Informatie vanuit de MR Beste ouders, Als medezeggenschapsraad (MR) zullen wij regelmatig een stukje in de nieuwsbrief gaan schrijven. Dit om ouders meer te informeren over wat wij doen, welke interessante ontwikkelingen we volgen en welke rol wij als MR daar in hebben.

6 Eerst wat algemene info is misschien wel handig: Wij bestaan uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. Voor 2 vertrekkende ouderleden hebben zich gelukkig weer 2 geïnteresseerden gemeld en zij maken de MR weer voltallig! De MR wordt nu vertegenwoordigd door: Gwen Poirters (voorzitter, personeelslid), Ad Huijsmans (personeelslid), Jurgen Versendaal (personeelslid), Mirjam Bellemakers (ouderlid), Adrienne Augustijn (ouderlid) en Nynke Hosseinion (secretaris, ouderlid). We vergaderen 6-8 keer per jaar. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, geïnteresseerden kunnen zich als toehoorder vooraf melden op ons algemene mailadres De vergaderdata zijn: 10 februari, 23 maart, 11 mei en 23 juni. Ook voor andere vragen kan iedereen hier terecht. Is er iets wat je bespreekbaar wil maken, mail ons dus! Wij zijn er voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Op de website kun je o.a. info en notulen van de MR vinden onder het kopje 'Ouders' en vervolgens 'MR'. We zijn nu bezig om deze info te actualiseren. Momenteel houden wij ons veel bezig met de voorgenomen fusie van de Openluchtschool, Liduinaschool en De Schalm (vaak tezamen als LOS aangeduid). Een fusie-intentie van INOS is akkoord bevonden door de drie MR-en van 'LOS'. Aan de praktische uitwerking van de fusie wordt nu hard gewerkt, waarbij natuurlijk veel zaken aandacht vragen en daarover hebben wij regelmatig contact met de bestuurders en andere MR-en en ouderraden. Voor inhoudelijke up-to-date informatie worden ouders door de school via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Tot zover even voor nu, mocht je meer willen weten, spreek ons aan of mail ons! Grenzeloos Leren De Openluchtschool is pilotschool m.b.t. de invoering van een nieuwe Digitale Leeromgeving (DLO). Een aantal collega s is druk aan het oefenen wat er allemaal in zou moeten komen, hoe het werkt wat er al ontwikkeld is en wat eventuele wensen zijn om nog te ontwikkelen. Deze DLO zal straks ook thuis zichtbaar worden voor uw kind, zodat er allerlei zaken die op school gebeuren, huiswerk etc. ook thuis zichtbaar zijn en ook vanaf de computer thuis gemaakt kan worden. Een aantal Ipads zijn in gebruik genomen en kinderen zijn er dol op. Als u thuis ook gebruik wilt maken van didactisch apps dan kunt u aan de leerkracht vragen welke dat zijn. Snappet: op vrijdagmiddag 31 januari heeft het team uitleg gekregen over de werkwijze van het gebruik van Snappet in de klas. Dit is een digitaal hulpmiddel dat deels de methodes kan vervangen en dat voordelen biedt om handig en snel overzichten te hebben van hetgeen kinderen aan oefenstof hebben en op welke wijze ze dit maken. In de praktijk blijkt het een heel fijn hulpmiddel te zijn dat erg motiverend werkt voor kinderen. We gaan hier snel een begin mee maken. Ontwikkelingsperspectief Sammy zit op zijn verjaardag op de stoel van de directeur, wie weet wat dat brengt voor de toekomst.

7 Planning komende tijd 13 februari Carnavalsviering op school 16 t/m 20 februari Voorjaarsvakantie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2012-2 0 1 3 N R. 3 M A A R T A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N H U I S V E S T I N G P A S S E N D O N D E R W I J S PO- A C T I E F A A N P A S S

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie