Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken"

Transcriptie

1 Jaargang 1 nummer 1 april 2000 Jaargang 14 nummer 10 februari 2014 Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken Con Corazón: met een HART.. Jans & Rens in Nicaragua.. In Onderdendam kennen we Jans en Rens in eerste instantie vanuit Molen Hunsingo, zij waren de eerste horeca uitbaters voor onze molen. Jans Zwiers en Rens Kalsbeek, Jans had een baan buiten Onderdendam en Rens 1 runde het horecadeel van de molen, lunch café en daarbij de mogelijkheid om te vergaderen of een feest te vieren, natuurlijk ook het overnachten in de mooie appartementen. Na een paar jaar was het genoeg en ging ook Rens voor een baan buiten het dorp, bij Marketing Groningen. Ze bleven wonen in het dorp en gingen ook af en toe wat langer op reis. De reislust zat hen in het bloed en daarbij ook de trek naar Midden en Zuid Amerika. Kleuren, geuren, de mensen en ook de wens om iets voor een mens te betekenen. Uiteindelijk werd het een lange reis naar Nicaragua met het ultieme doel om daar een leven te gaan leiden dat ook wat zou kunnen betekenen voor anderen, voor met name de jeugd, het belang van onderwijs stond centraal. Al eerder hebben ze twee Nederlandse jongens ontmoet die een prachtig concept hadden ontwikkeld. Een hotel, Hotel con Corazón (hotel met een hart) dat zijn volledige winst investeert in lokaal onderwijs. Nu, na vijf jaar blijkt Hotel con Corazón een zeer succesvol concept. In Granada, de derde stad van Nicaragua, wordt jaarlijks ruim geïnvesteerd in extra les voor kinderen door goed opgeleide leraren en het verstrekken van beurzen aan leerlingen die na de basisschool (van 6 tot 12 jaar) verder willen leren, maar dit niet kunnen omdat hun ouders hiervoor geen geld hebben. Dit concept vraagt om verdere implementatie ook elders in de wereld. Jans en Rens zijn nu net terug van hun verblijf dat 6 maanden duurde. In die periode hebben ze het land en de mensen leren kennen, hun kennis van het Spaans verbeterd en 4 maanden gewerkt in een educatief project. Ook hebben ze

2 de afgelopen maanden gebruikt om te onderzoeken of het haalbaar is om in de tweede stad van Nicaragua, Léon, een nieuw Hotel con Corazón op te richten. Zij doen dat samen met Lucy Drost, eveneens een Nederlandse die op dit moment in León woont en manager is van een bestaand hotel daar. jaar en er is niet echt sprake van honger maar wel van eenzijdige voeding met alle consequenties van dien. On- te kunnen starten, is natuurlijk wel eerst veel geld nodig: Er is een totaalbedrag nodig van Een deel hiervan, gaan Jans, Rens en Lucy zelf via crowdfunding bijeen proberen te brengen. Het resterende bedrag zal via fondsen en leningen bijeengebracht worden. Sinds 14 februari, Valentijnsdag, is er een website in de lucht om/leon waar meer te lezen valt over de plannen voor het nieuwe hotel in Léon. Maar vooral is het via deze website manieren. Bijvoorbeeld door een sociaal aandeel te kopen, of door een concrete bijdrage te doen voor het nieuw te bouwen hotel: koop een bed, een spiegel of hangmat, of betaal het eerste maandsalaris van een lokale werknemer. Ook andere suggesties of bijdrages zijn van harte welkom. Op dit moment worden er al verschillende initiatieven voor het inzamelen van geld uitgewerkt, een 4- daagse spinning marathon of een Monopolyspel (naast een Hotel con Corazón in Nicara- Er is een businessplan opgesteld en er zijn onderzoeken gedaan naar de aantallen toeristen, het huidige aanbod in de hotelbranche, waar is behoefte aan en met welk aantal kamers en met hoeveel mensen in de staf is het bedrijf op een goede manier te exploiteren. Alles wijst erop dat er een markt voor is voor een tweede Hotel con Corazón in dit mooie land van meren en vulkanen. Het toerisme is sterk in ontwikkeling en de onderwijs situatie in Léon vraagt, net als in de rest van Nicaragua, om verbetering. Nicaragua is na Haïti het armste land van Middenen Zuid Amerika, er is een scherpe grens tussen rijk en arm en het minimuminkomen ligt per maand op zo n 200. Een Nicaraguaan wordt ongeveer 60 derwijs maar ook medische voorzieningen zijn er in twee soorten: publiek en privé waarbij natuurlijk de rijken toegang hebben tot de dure privé voorzieningen. Kinderen hebben heel vaak ongeletterde ouders en in plaats van naar school moeten kinderen vaak meewerken op het land of op hun jongere broertjes en zusjes passen. Om een nieuw hotel op mogelijk om het plan van Jans en Rens een warm hart toe te dragen! Dat kan op verschillende gua worden er ook plannen ontwikkeld voor een tweede, derde en vierde nieuw Hotel in Surina- 2

3 Houdt Onderdendam Overeind!!! me, in Cambodia en in Mexico. Dat betekent voor elk land een kant van het Monopoly-bord..). Een ander idee is het ontwikkelen van een lespakket waarmee basisschoolleerlingen aan de slag kunnen om dit land beter te leren kennen en van daaruit ondersteunende acties op touw te zetten. Maar natuurlijk is simpel geld inzamelen door middel van een collecte in de plaatselijke kerk ook een prima idee! Zo kan er ook in Onderdendam initiatief ontplooid worden, Jans en Rens zijn natuurlijk bereid om daarin mee te denken Houdt Onderdendam Overeind!! wordt de naam van de nieuwe werkgroep die in kaart wil brengen wat de gevolgen voor Onderdendam op de lange termijn zijn nu steeds meer panden in ons dorp schade ondervinden ten gevolge van de gaswinning. De groep bestaat nu uit vier dorpsgenoten maar men hoopt dat zich snel meer bewoners bij het initiatief willen aansluiten. Het initiatief krijgt de steun van de Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam. of er een concrete bijdrage aan te leveren! Bezoek de website om/leon en word net zo enthousiast over Hotel con Corazón als Jans en Rens. Zij hopen dat ook wij dit plan gaan steunen en dat er daarmee uiteindelijk honderden Nicaraguaanse schoolkinderen, op een duurzame manier gesteund worden! Links en rechts hoor je over schade aan individuele woningen en zie je herstelwerkzaamheden aan panden. Ook hoor je over schadegevallen waarover nog onderhandelingen gaande zijn en die nog wachten op uitvoering. Maar er is geen toegankelijk totaalbeeld van de werkelijke schade in ons dorp. Saludos con Corazón! Annemieke Neuteboom Wij willen voor zover de situatie dat toelaat, ons zo positief mogelijk opstellen, vinden de leden van de werkgroep. Ons dorp heeft altijd een unieke positie gehad in de provincie als dorp aan het water. Steeds meer mensen waarderen Onderdendam vanwege zijn historische uitstraling door zijn aan Boterdiep en Winsu3 merdiep gelegen herenhuizen en bijzondere panden waaronder een aantal Rijksmonumenten. Ons centrum is beschermd dorpsgezicht. Het restaurant in de molen geniet landelijke bekendheid. Daarnaast maken kleinschaligheid en sociale verbondenheid ons dorp tot een aantrekkelijke plek om te wonen met goede verbindingen, zo dicht bij de stad. Reden dat gemeente en provincie ook altijd veel hebben geïnvesteerd in Onderdendam de afgelopen jaren. Precies daarom vinden we dat er met voorrang een quick totaal scan moet gaan komen van ons dorp. Daar zijn twee urgente redenen voor.de indruk bestaat dat met name de panden die aan het water zijn gelegen schade ondervinden door een combinatie van factoren. Ze worden kwetsbaar door bodemdaling en aardbevingsschade. Dat is de eerste indruk en die willen we graag onderbouwd zien door harde feiten. Daarnaast horen we van schade aan woningen her en der verspreid door heel het dorp. Er zijn inmiddels allerlei gegevensbestanden verzameld door de overheid, de NAM en het waterschap betreffende ons dorp. Geanonimiseerd en met elkaar gecombineerd

4 moeten die een eerste inventarisatie opleveren van de gevolgen van bodemdaling en aardbevingsschade in ons dorp en het buitengebied. Ons doel is om te komen tot een dorpsbreed beeld van de situatie. Dat moet de basis worden voor de volgende stap. Hoe maak je de bestaande bebouwing en andere voorzieningen in ons dorp aardbevingsbestendig? Her en der duikt nu informatie op hoe zoiets het best kan ook bij oude panden. Het zou goed zijn om te zijner tijd met deskundigen een informatieavond te beleggen voor het hele dorp. En vervolgens met behulp van overheden en betrokken instanties een integraal Plan van Aanpak voor Onderdendam te starten. En wellicht is het wijs om ook alvast te inventariseren hoe woningen beter geïsoleerd en energiezuinig gemaakt kunnen worden dorpsbreed. Juist omdat we zo trots zijn op ons dorp, vinden we dat we ons letterlijk en figuurlijk constructief moeten inzetten voor de kwaliteit van ons dorp. Onderdendam is het zeer waard om overeind te houden, laten we daar onze energie in gaan steken. Ieders steun kunnen we hierbij gebruiken en we houden het dorp op de hoogte via het Nijsjoagertje en de website onderdendam.com Werkgroep Houdt Onderdendam Overeind!!! [ HOO!!!] i.s.m. Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam Annemarie Haan, Jelte Verbree, Wim van Vondel, Kees Willemen Voor reacties: Kees Willemen Bedumerweg PH Onderdendam Tel / etnet.nl De verzoamelstee agenda voor maart 2014 Donderdag 06 maart: Inloopochtend, met helpdesk van Eddy Buisman Vanaf 09:00 uur kun u gezellig binnenlopen en gerust vragen stellen. Donderdag 13 maart: Joke de Heer vertelt over het leven met een visuele beperking. Oud-inwoonster van Onderdendam 'Joke de Heer' komt langs en vertelt op geheel eigen humoristische wijze over het leven met een visuele beperking bij ouderen. Wat kom je zoal tegen in het dagelijks dagen? De leuke en de minder leuke dingen. Natuurlijk bent u ook vrij om vragen te stellen. U bent om 10:00 uur van harte welkom! Donderdag 20 maart: Bezoek MBZ zie elders De zaal is vanaf 09:30 uur open! Donderdag 27 maart: Uitje naar Museum 'Wierdenland' in Ezinge. Kom genieten in het museum (inclusief koffie/thee en koek). Ook hangt er een expositie van Henk Helmantel. Voor wie dat wil, kunt u een dorpsommetje lopen langs de Wierde. Na het museumbezoek gezamenlijk snert eten bij Café Hammingh te Garnwerd. Vertrek om 10:00 uur bij het dorpshuis en terugkomst rond 13:30 uur in Onderdendam. Kosten: 15,00 inclusief en opgeven kan bij Inge Zwever: of mail naar 4

5 Leeskring leest "De witte tijger" Vorig jaar november en onafhankelijk denker. Zijn teksten vra- overleed de Groningse schrijver en dichter gen meestal om een Gerrit Krol. Hij werd geconcentreerd lezen. geboren in 1934, studeerde wiskunde en vol van originele hu- Maar zijn werk is ook woonde een groot mor. Helaas werd Gerrit Krol in 2007 in zijn deel van zijn leven aan de Korreweg in nekvel gegrepen door Stad. De brug over het de ziekte Parkinson. Van Starkenborghkanaal in het verlengde steeds meer uitscha- Een ziekte die hem van de Korreweg heeft kelde voor een volledig leven als schrijver sinds 2005 de naam Gerrit Krol brug. Gerrit en denker. Krol werkte een groot deel van zijn leven als In de Leeskring lazen systeemontwerper we enkele gedichten voor de NAM. Ik heb van Krol. me wel eens afgevraagd wat Krol's kijk dicht 'Dubbelspoor', Onder andere het ge- op de zaak van de waarin aardbevingen zou zijn Krol zijn originele denken, zijn humor en zijn geweest en of hij publiek stelling zou heb- spitsheid toont : ben genomen. Krol was een zeer begaafd 5 Ik zat in de trein, alleen, toen tegenover mij plotseling iemand zat die sprekend op mij leek. Pardon, zei ik, wij zijn gelijk. Ik heb de vorige trein, zei hij. Ik vroeg zijn naam, hij zei dat vraag ik net zo goed aan u, want hij was mij, zei hij. Ik zei, dat is niet waar, u praat terwijl ik hoor, hij zei, dit komt wel vaker voor. Hij nam mijn plaats in en ik zat weer alleen. In onze volgende bijeenkomst bespreken wij de roman 'De witte tijger' geschreven door Aravind Adiga. Adiga werd in 1974 geboren in India, in Madras. De roman is een venijnige aanklacht tegen het kastensysteem en het huidige moderne India. Adiga geeft zijn aanklacht vorm met het vertellen van het levensverhaal van Balram Halwai. Balram groeit op als slimste jongetje in een straatarm dorp. Zijn ouders hebben geen geld voor school of een opleiding. Als zich plotseling een kans voordoet om het dorp en de armoede te ontvluchten grijpt hij die. Maar hij blijft dan nog wel gevangen in zijn eigen laagste kaste. Om uit zijn eigen kaste uit te stijgen is meer nodig dan het verlaten van zijn geboorte dorp. Balram beseft dat er geen andere weg is dan...leest u het boek zelf maar. Jan 't Mannetje

6 Ministerie van Binnenlandse Zaken bezoekt Verzoamelstee en dorpshuis! Donderdagochtend 20 maart krijgt de Verzoamelstee bezoek van een groep mensen die werkzaam zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dit bezoek is onderdeel van een excursie welke georganiseerd wordt voor het project In de Kern. Dit is een landelijk project van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en is opgezet in opdracht van BZK. Het project zoekt naar een mogelijkheid om onderlinge contacten tussen dorpsinitiatieven te leggen en de daaruit vergaarde kennis te bundelen en zichtbaar te maken, waarbij o.a. sociale media worden ingezet. Ik ben zelf projectleider van In de Kern vanuit de Vereniging Groninger Dorpen. BZK wil graag dorpsinitiatieven komen bekijken. Men wil het verhaal van initiatieven zoals de Verzoamelstee horen en in contact komen met de mensen, met jullie. Vaak heeft men in Den Haag geen idee van wat er allemaal speelt in dorpen zoals bij ons in Groningen. Prima ontwikkeling dus dat men onze kant op wil komen. Uiteraard wil ik onze Verzoamelstee én het dorpshuis aan het BZK laten zien! Ons verhaal vertellen en ze laten kennis maken met hoe wij elkaar hier ontmoeten, wat we met en voor elkaar doen en vertellen over de helpdesk en tabletcursus. Daarom nodig ik alle belangstellenden van harte uit langs te komen! Ook als je normaal niet een Verzoamelstee ochtend bezoekt, je bent net zo welkom! Aanvang uur met koffie en bijpraten. Rond uur komt de delegatie van BZK en zal er een presentatie worden gegeven over de Verzoamelstee en het dorpshuis. Rond uur vertrekt de groep (en ik dus ook) richting Ulrum voor een ander initiatief. Komt allen! Inge Zwerver 6

7 Nieuwsflits van Cbs. De Haven! Het nieuwe jaar begon met toetsen op school. De afgelopen weken maakten de kinderen van alle groepen de Cito toets en op 11,12 en 13 februari maakte groep 8 de Cito eindtoets. Kortom het zijn intensieve weken op school! Maar gelukkig hebben we ook tijd voor gezellige dingen. Zo bezocht groep 1,2 en 3 de voorstelling het Houten huis over de Vuurtoren wacht. Een matroos ging uit varen en kwam pas na een jaar terug bij de vuurtorenwachter, die erg verliefd was op de matroos en probeerde met behulp van een postbodeflessenpost en brieven per vliegmachine te versturen. Op school hebben we gewerkt over het thema geschiedenis. In groep 1 t/m 4 ging het over de ridders in harnassen en jonkvrouwen in prachtige kleding en met juwelen, over oude kastelen en vroegere tijden. In groep 5 en 6 is uitgebreid het leven op een schip in de tijd van de ontdekkingsreizen besproken. De kinderen hebben onder andere geleerd wat scheurbuik is en wat voor een vreselijke dingen er gebeurden tijdens de slavenhandel. In groep 7 en 8 werd aandacht besteed aan De Gouden Eeuw. Er is een heleboel geleerd over allerlei spannende gebeurtenissen uit die tijd en er zijn prachtige werkstukken gemaakt met tip- en doeopdrachten, tekenen en handvaardigheid. Op 19 februari mochten alle ouders een kijkje komen nemen op de tentoonstelling! 7

8 Nr. 97 Tekst: Kees Willemen Foto s : Afiena Benthem, Francien de Boer, Sieb-Klaas Iwema Als iemand nog twijfelt dat het lente wordt, kijk eens even naar buiten!! Aan de overkant van het Boterdiep tegenover het terras van restaurant in de Molen zie je weer een zee van sneeuwklokjes op het erf van de familie Nobel. Overal in de tuinen her en der bloeien de gele winterakonieten. Helioborussen oftewel kerstrozen zie je ook bij de vleet in bloei. Met van die mooie paarse en zacht lila tinten. Maar wat vooral natuurlijk een onweerlegbaar feit is: de zon. Hij is er al zo rond kwart over zeven s ochtends en hij gaat pas rond een paar minuten na zessen onder. En het zal alleen nog maar beter worden met dat langere licht.. definitieve trektocht naar het oosten herhaalt zich nog eens op zondag 9 en maandag 10 februari Verder nog zo n echt lentesignaal: op vrijdag 14 februari in de namiddag baltsen twee buizerds hoog in de lucht boven de boerderij van de Fam. van der Giezen aan het betonpad de Grote Haver. Een bijzonder gezicht: de grote vogels cirkelen steeds dichter naar elkaar toe tot ze een ogenblik bijna stil staan dichtbij elkaar in de overigens zonder ook maar enig geluid te maken. Aalscholvers zijn sowieso nogal zwijgzaam van aard. Je hoort ze eigenlijk alleen wanneer ze een slaapplekje zoeken in hun vertrouwde boom aan de oostkant van ons dorp aan de Kardingermaar. Daar schuiven ze met veel lawaai over de takken totdat iedereen uiteindelijk zijn plekje heeft bemachtigd. Er waren natuurlijk al langer tekenen dat er iets gaande was. Dat het voelbaar was dat de winter niet echt meer zou doorbreken. Maandag 3 februari sta ik s middags met Sieb-Klaas Iwema te praten op de toegangsree voor zijn boerderij langs het Boterdiep naar Fraamklap. Er staat nog ijs in het slootje langs de wei dichtbij zijn melkveestal. De laagstaande zon schijnt door het ijs en je ziet piepkleine stekelbaarsjes al driftig heen en weer schieten over de bodem. Een watertor voegt zich bij het gezelschap onder water. Wonderlijk dat je midden in de winter al zoveel leven ziet. Ineens boven ons een hels kabaal. Hoog in de lucht kruisen grote V- vormige koppels ganzen richting het oosten. De Een regenwulp op jacht, met lange, kromme snavel Een fazantenhaan in de tuin van Francien de Boer lucht, luid roepend. Dan zeilen ze weer van elkaar weg en komen even later weer terug om de paardans nog eens te herhalen. Wat een demonstratie van natuurmagie zo hoog boven een supermoderne melkveestal. Zo n paardans in de lucht had ik een paar keer eerder gezien maar nooit van buizerds. Het ging dan om aalscholvers die bijna rechtstandig naast elkaar gingen vliegen. Als een soort luchtpinguïns vliegen ze een eindje naast elkaar Altijd wel luidruchtig zijn regenwulpen. We hebben in januari en februari heel wat grijze en regenachtige dagen gehad. Van heel ver kon je ze dan horen aankomen. Ze vliegen zo snel dat het nog lastig voor mij was om te ontdekken waar in die onmetelijke grijze lucht het koppel regenwulpen zich ergens bevond. Ik kon ze alleen maar horen. Een stuk gemakkelijker was het toen er eenmaal sneeuw lag. Regenwulpen moeten per slot van rekening ook eten. Sieb-Klaas betrapte een stel dat 8

9 met hun karakteristieke gebogen bekken onder de sneeuw wroeten op zoek naar regenwormen. In de vorige aflevering vroeg ik mij af of iemand eerder een fazant in zijn tuin had gespot. Op de laatste dag van januari valt een berichtje in mijn mailbox van Francien de Boer uit de Van Roijenstraat: Ook wij hebben een fazant gezien bij ons vogelhuisje. Is een paar ten. Helaas moest de foto vanuit het raam. Nog niet perfect maar toch een bewijs dat hij weer in Onderdendam is. Het gaat om de ijsvogel. Een paar jaar geleden uitgebreid gespot door de familie Biermasz kan ik me herinneren. Toen kwamen er een paar stevige winters en in tegen stelling tot zijn naam kan de ijsvogel absoluut niet tegen Nog geen perfecte foto maar toch bewijs dat de ijsvogel weer in ons dorp is. dagen geweest, daarna niet meer gezien. Francien woont zoals bekend naast de school. Dat betekent alleen maar dat de fazant niet zo maar even vanuit een wei in het buitengebied af en toe een aanpalende tuin binnenwandelt. Maar bijna net als een ekster of een huismus een tuin midden in een dorp als zijn territorium kiest. Nog meer goede berichten van een andere kant in ons dorp. 10 februari schrijft Afiena Benthem, Boterdiep OZ no.1: Ik heb hem vorig jaar al eens in een flits voorbij zien vliegen. Vandaag gaf hij mij de gelegenheid wat langer van hem te genie- ijs. En weg leek de ijsvogel. Wat een goed bericht!!! Van berichten leeft deze rubriek. Wat opvallend is dat ik zelden of nooit wat hoor van de Warffumerweg, de Uiterdijk, de Achterweg en de Middelstumerweg. Gebeurt daar nooit meer iets op natuurgebied? Altijd welkom op het bekende adres: Kees Willemen Bedumerweg PH OnderdendamTel /

10 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsen: In het weekendhulp, na u en voor uur s morgens en gedurende feestdagen te bellen met: Tandartsen: Op zaterdag en zondag is er om uur en uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam + telefoonnummerdienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts. Apotheek : De Vlijt 4 te Bedum tel Zaterdag van uur Zon- en feestdagen gesloten. Buiten openingstijden voor spoedgevallen contact opnemen met Apotheek Hanzeplein (Hanzeplein 122 tel ) Uitvaartvereniging De Laatste Eer: Secretaris en ledenadministratie : D.Huisman, Trekweg naar Onderdendam 29, 9951 SE Winsum (Gn) Tel Uitvaartverzorger : G.J.Sikkema Gebr Gootjesstraat PV Baflo Tel Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad te Bedum voor gezelschapsdieren, voor landbouwhuisdieren en paarden. Dierenartesenpraktijk Noord West Groningen te Winsum Tel. Nr Politie / Brandweer / Ambulance: Alarmnummer 112 Politie, niet dringende meldingen Kerkdiensten Gereformeerde Kerk 02 mrt 09.30u dhr. H.C. Perdok 09 mrt 11.00u ds. M.H. Langenburg 12 mrt 19.30u dhr. H.C. Perdok 16 mrt 09.30u ds. S. Alblas 23 mrt 11.00u dhr. H.J. Dijkstra 30 mrt 09.30u ds. B. Diemer (met Kantens) Kerkdiensten Ned Hervormde Kerk 02 mrt 11.00u ds. H. van Wingerden 09 mrt 19.00u prop. J.A.A. Geerts 12 mrt 19.30u ds. H. van Wingerden Bidstond 16 mrt 19.00u ds. H. van Wingerden 23 mrt 19.30u ds. B.L.P. Tramper 30 mrt 19.00u ds. G.J. Roest MOLEN-MAIL Helaas deze maand geen molenmail. Volgende maand een extra mooi verhaal?... 10

11 RECEPT VOOR WORTELMUFFINS 20 februari j.l. is de Verzoamelstee op bezoek geweest bij Henny Visser van De Inloop. Daar heeft men behalve van de Brocante ook kunnen genieten van Henny s Wortelmuffins. Aangezien diverse deelnemers het recept wilden hebben, voldoen we die wens graag! Wortel Walnootmuffins 400 g winterpeen 250 g basterdsuiker (licht), of honing/sepia zoetstof (hoeveelheid)? 4 biologische eieren 60 g walnoten of rozijnen 1 tl kaneel 175 ml zonnebloem of koolzaadolie 300 g bloem 2 volle tl bakpoeder of backing soda THEATER TE WATER IN FOTO S Misschien niet de meest spectaculaire voorstelling van Theater ter Water, maar de avond is weer voorbij gevlogen. Gelukkig hebben we de fotos van Johannes nog. Winterpeen fijn maken of raspen. Voeg de suiker, eieren, een deel van de walnoten, de kaneel en olie toe met een snufje zout doorroeren. Voeg de bloem en bakpoeder in gedeelte door het beslag. Muffinvorm (papieren cakevormpjes) vullen, en de overgebleven walnoot erover verkruimelen. Oven voorverwarmen op 180 graden, bakken in minuten. Kijk even of ze gaar zijn met een prikker. Even één uur laten staan alvorens te eten. Eet smakelijk! Henny Visser GEVELSTENEN: DE RUBRIEK Vorige maand stond in het Nijsjoagertje een stuk van Lilian Snijder en Evert Vos over de gevelstenen in hun huis aan de Uiterdijk. Samen met Annemieke Neuteboom hadden wij het idee om hier een terugkerende rubriek van te maken. Zit er één of meerdere gevelstenen, van natuur of baksteen in je woning, maak een foto en een korte beschrijving van het huis en de plek van de stenen. Leuk om vast te leggen voor het nageslacht en misschien ontdekken we Stuur e.e.a. naar Dethmer Jonkhoff 11

12 AGENDA: MAART mrt 09.00u Verzoamelstee Helpdesk Deze keer met Eddy Buisman! 10 mrt 20.00u Alg ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer 11 mrt 14.00u Soosmiddag mrt 10.00u Verzoamelstee Joke de Heer 19 mrt 20.00u Breien in het Dorpshuis 20 mrt 10.00u Verzoamelstee Bezoek MBZ 25 mrt 14.00u Soosmiddag mrt 10.00u Verzoamelstee naar Museum Wierdenland 27 mrt 20.00u Leeskring 28 mrt OUD PAPIER, graag voor uur bij de weg. Alle activiteiten in het Dorshuis, tenzij anders aangegeven. Redactie Nijsjoagertje Foto s: Johannes v.d. Helm e.a. Bijdragen van: O.a. Annemiek Neuteboom, Eindredactie en opmaak: Dethmer Jonkhoff Of Boterdiep OZ PM Onderdendam tel Kopij inleveren het liefst via Kopij aanleveren uiterlijk: maandag 24 maart 2014 Donaties graag op rekening ING t.n.v. t Nijsjoagertje VERZOEK OM SERVIES, KOPJES, SCHOTELS, BORDEN ENZ. De meeste van jullie weten wel dat ik op de Groene School werk. Eens in de 4 jaar organiseren we een actie driedaagse voor het Goede Doel. Dit jaar voor straatkinderen in Brazilië. Misschien heb je er al wel wat van gehoord. Vrijdag 14 maart wordt er op school een braderie georganiseerd waar we zelfgemaakte spullen verkopen. Samen met een collega en natuurlijk de leerlingen gaan we etagères maken van oud serviesgoed. Dus...we hebben borden, schotels, kopjes, kommetjes etc. nodig. Misschien ga je nog in de voorjaarsvakantie de grote schoonmaak doen en kom je servies tegen wat je niet meer gebruikt. Zou je aan mij willen denken, ik wil het wel bij je ophalen en anders breng je het maar langs. Op donderdag en zaterdag heb ik mijn winkeltje open en ben dus dan altijd aanwezig. Wel graag zonder beschadigingen, kleur en vorm maakt niets uit, kleine beeldjes mag ook. Op deze manier kunnen we op een goedkope manier spullen verzamelen en gaat zoveel mogelijk winst naar de straatkinderen in Brazilië. Kom in ieder geval naar de braderie op 14 maart, want er worden echt leuke dingen gemaakt en verkocht, het is op de locatie Onderdendamsterweg.(zie ook de website van de Groene School Winsum) Op de foto een voorbeeld van hoe het eruit zou kunnen zien Alvast Bedankt!!! Jacqueline Helmholt Bedumerweg 1; Tel

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Nummer 4, december 2013. Thema: De natuur. magazine

Nummer 4, december 2013. Thema: De natuur. magazine Nummer 4, december 2013 Thema: De natuur magazine In dit Zideris magazine De natuur in beeld pagina 4 Lekker buiten zijn! Dat vinden heel veel mensen fijn. Ook cliënten en medewerkers van Zideris. Kijk

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst Blauwestad 6500 Op de terugweg van De Toekomst, waar we de foto maakten bij dit interview, zien we haar zoals velen haar niet vaak zien. In haar kleine Citroën Saxo, wordt de bevlogenheid en ambitie zichtbaar,

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang.

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang. Jaargang 48 nummer 04 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond April-Mei 2015 INFORMATIEAVOND INRICHTINGSPLAN DE KERN Graag nodigen we u uit voor de informatieavond over de voorgenomen maaiveld inrichting

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Nieuwsbrieven gedurende studiereis Brazilië 2012

Nieuwsbrieven gedurende studiereis Brazilië 2012 Nieuwsbrieven gedurende studiereis Brazilië 2012 Klaar voor vertrek 04.03.12 De afgelopen vijf weken in Nederland zijn zoals gewoonlijk omgevlogen. Over 2 uur vertrekken we richting vliegveld Zaventem

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009

B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 B E L NIEUWS Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 Van de redactie Tsja, de redactie is er even niet op vakantie of voor het werk naar een ver buitenland. Nu is het zo dat de artikelen

Nadere informatie

Editie Januari 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Januari 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Januari 2013 Nieuwsblad voor Dierdonk Nieuw meubels van recycled hout Kelim kussenhoes 34,- 2 e Kerstdag open Zondag open 6, 13 en 20 januari 12.00-17.00 uur Ladenkast metaal 649,- TV dressoir 449,-

Nadere informatie

Sterrenstof 97 « Periodiek van LETS Utrecht e.o. maart 2012. Nieuwe Ster «Samen sterk, samen LETS! « www.sterrenstelsel.nl

Sterrenstof 97 « Periodiek van LETS Utrecht e.o. maart 2012. Nieuwe Ster «Samen sterk, samen LETS! « www.sterrenstelsel.nl Sterrenstof 97 «Periodiek van LETS Utrecht e.o. maart 2012 www.sterrenstelsel.nl Occupy «Nieuwe Ster «Samen sterk, samen LETS! « Wie, Wat, Waar bij LETS Utrecht e.o. Bestuur (meerdere vacatures!!!) Voorzitter

Nadere informatie

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden Nota Bene Bovenkerk Maart 2015 / Nr. 85 De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers Met de Fluistervink door het bos Vaar op zondagmiddag 29 maart om 14.00 uur mee met de boswachter in de Fluistervink door het

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Uit Heusdenhouts Historie

Uit Heusdenhouts Historie Wijkblad www.heusdenhout.nl Een informatieblad voor de inwoners van Heusdenhout Jaargang 14 nummer 68 editie Maart 2011 Meer over AED Proof De wijkschouw In gesprek met Uit Heusdenhouts Historie Oproep

Nadere informatie