Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken"

Transcriptie

1 Jaargang 1 nummer 1 april 2000 Jaargang 14 nummer 10 februari 2014 Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken Con Corazón: met een HART.. Jans & Rens in Nicaragua.. In Onderdendam kennen we Jans en Rens in eerste instantie vanuit Molen Hunsingo, zij waren de eerste horeca uitbaters voor onze molen. Jans Zwiers en Rens Kalsbeek, Jans had een baan buiten Onderdendam en Rens 1 runde het horecadeel van de molen, lunch café en daarbij de mogelijkheid om te vergaderen of een feest te vieren, natuurlijk ook het overnachten in de mooie appartementen. Na een paar jaar was het genoeg en ging ook Rens voor een baan buiten het dorp, bij Marketing Groningen. Ze bleven wonen in het dorp en gingen ook af en toe wat langer op reis. De reislust zat hen in het bloed en daarbij ook de trek naar Midden en Zuid Amerika. Kleuren, geuren, de mensen en ook de wens om iets voor een mens te betekenen. Uiteindelijk werd het een lange reis naar Nicaragua met het ultieme doel om daar een leven te gaan leiden dat ook wat zou kunnen betekenen voor anderen, voor met name de jeugd, het belang van onderwijs stond centraal. Al eerder hebben ze twee Nederlandse jongens ontmoet die een prachtig concept hadden ontwikkeld. Een hotel, Hotel con Corazón (hotel met een hart) dat zijn volledige winst investeert in lokaal onderwijs. Nu, na vijf jaar blijkt Hotel con Corazón een zeer succesvol concept. In Granada, de derde stad van Nicaragua, wordt jaarlijks ruim geïnvesteerd in extra les voor kinderen door goed opgeleide leraren en het verstrekken van beurzen aan leerlingen die na de basisschool (van 6 tot 12 jaar) verder willen leren, maar dit niet kunnen omdat hun ouders hiervoor geen geld hebben. Dit concept vraagt om verdere implementatie ook elders in de wereld. Jans en Rens zijn nu net terug van hun verblijf dat 6 maanden duurde. In die periode hebben ze het land en de mensen leren kennen, hun kennis van het Spaans verbeterd en 4 maanden gewerkt in een educatief project. Ook hebben ze

2 de afgelopen maanden gebruikt om te onderzoeken of het haalbaar is om in de tweede stad van Nicaragua, Léon, een nieuw Hotel con Corazón op te richten. Zij doen dat samen met Lucy Drost, eveneens een Nederlandse die op dit moment in León woont en manager is van een bestaand hotel daar. jaar en er is niet echt sprake van honger maar wel van eenzijdige voeding met alle consequenties van dien. On- te kunnen starten, is natuurlijk wel eerst veel geld nodig: Er is een totaalbedrag nodig van Een deel hiervan, gaan Jans, Rens en Lucy zelf via crowdfunding bijeen proberen te brengen. Het resterende bedrag zal via fondsen en leningen bijeengebracht worden. Sinds 14 februari, Valentijnsdag, is er een website in de lucht om/leon waar meer te lezen valt over de plannen voor het nieuwe hotel in Léon. Maar vooral is het via deze website manieren. Bijvoorbeeld door een sociaal aandeel te kopen, of door een concrete bijdrage te doen voor het nieuw te bouwen hotel: koop een bed, een spiegel of hangmat, of betaal het eerste maandsalaris van een lokale werknemer. Ook andere suggesties of bijdrages zijn van harte welkom. Op dit moment worden er al verschillende initiatieven voor het inzamelen van geld uitgewerkt, een 4- daagse spinning marathon of een Monopolyspel (naast een Hotel con Corazón in Nicara- Er is een businessplan opgesteld en er zijn onderzoeken gedaan naar de aantallen toeristen, het huidige aanbod in de hotelbranche, waar is behoefte aan en met welk aantal kamers en met hoeveel mensen in de staf is het bedrijf op een goede manier te exploiteren. Alles wijst erop dat er een markt voor is voor een tweede Hotel con Corazón in dit mooie land van meren en vulkanen. Het toerisme is sterk in ontwikkeling en de onderwijs situatie in Léon vraagt, net als in de rest van Nicaragua, om verbetering. Nicaragua is na Haïti het armste land van Middenen Zuid Amerika, er is een scherpe grens tussen rijk en arm en het minimuminkomen ligt per maand op zo n 200. Een Nicaraguaan wordt ongeveer 60 derwijs maar ook medische voorzieningen zijn er in twee soorten: publiek en privé waarbij natuurlijk de rijken toegang hebben tot de dure privé voorzieningen. Kinderen hebben heel vaak ongeletterde ouders en in plaats van naar school moeten kinderen vaak meewerken op het land of op hun jongere broertjes en zusjes passen. Om een nieuw hotel op mogelijk om het plan van Jans en Rens een warm hart toe te dragen! Dat kan op verschillende gua worden er ook plannen ontwikkeld voor een tweede, derde en vierde nieuw Hotel in Surina- 2

3 Houdt Onderdendam Overeind!!! me, in Cambodia en in Mexico. Dat betekent voor elk land een kant van het Monopoly-bord..). Een ander idee is het ontwikkelen van een lespakket waarmee basisschoolleerlingen aan de slag kunnen om dit land beter te leren kennen en van daaruit ondersteunende acties op touw te zetten. Maar natuurlijk is simpel geld inzamelen door middel van een collecte in de plaatselijke kerk ook een prima idee! Zo kan er ook in Onderdendam initiatief ontplooid worden, Jans en Rens zijn natuurlijk bereid om daarin mee te denken Houdt Onderdendam Overeind!! wordt de naam van de nieuwe werkgroep die in kaart wil brengen wat de gevolgen voor Onderdendam op de lange termijn zijn nu steeds meer panden in ons dorp schade ondervinden ten gevolge van de gaswinning. De groep bestaat nu uit vier dorpsgenoten maar men hoopt dat zich snel meer bewoners bij het initiatief willen aansluiten. Het initiatief krijgt de steun van de Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam. of er een concrete bijdrage aan te leveren! Bezoek de website om/leon en word net zo enthousiast over Hotel con Corazón als Jans en Rens. Zij hopen dat ook wij dit plan gaan steunen en dat er daarmee uiteindelijk honderden Nicaraguaanse schoolkinderen, op een duurzame manier gesteund worden! Links en rechts hoor je over schade aan individuele woningen en zie je herstelwerkzaamheden aan panden. Ook hoor je over schadegevallen waarover nog onderhandelingen gaande zijn en die nog wachten op uitvoering. Maar er is geen toegankelijk totaalbeeld van de werkelijke schade in ons dorp. Saludos con Corazón! Annemieke Neuteboom Wij willen voor zover de situatie dat toelaat, ons zo positief mogelijk opstellen, vinden de leden van de werkgroep. Ons dorp heeft altijd een unieke positie gehad in de provincie als dorp aan het water. Steeds meer mensen waarderen Onderdendam vanwege zijn historische uitstraling door zijn aan Boterdiep en Winsu3 merdiep gelegen herenhuizen en bijzondere panden waaronder een aantal Rijksmonumenten. Ons centrum is beschermd dorpsgezicht. Het restaurant in de molen geniet landelijke bekendheid. Daarnaast maken kleinschaligheid en sociale verbondenheid ons dorp tot een aantrekkelijke plek om te wonen met goede verbindingen, zo dicht bij de stad. Reden dat gemeente en provincie ook altijd veel hebben geïnvesteerd in Onderdendam de afgelopen jaren. Precies daarom vinden we dat er met voorrang een quick totaal scan moet gaan komen van ons dorp. Daar zijn twee urgente redenen voor.de indruk bestaat dat met name de panden die aan het water zijn gelegen schade ondervinden door een combinatie van factoren. Ze worden kwetsbaar door bodemdaling en aardbevingsschade. Dat is de eerste indruk en die willen we graag onderbouwd zien door harde feiten. Daarnaast horen we van schade aan woningen her en der verspreid door heel het dorp. Er zijn inmiddels allerlei gegevensbestanden verzameld door de overheid, de NAM en het waterschap betreffende ons dorp. Geanonimiseerd en met elkaar gecombineerd

4 moeten die een eerste inventarisatie opleveren van de gevolgen van bodemdaling en aardbevingsschade in ons dorp en het buitengebied. Ons doel is om te komen tot een dorpsbreed beeld van de situatie. Dat moet de basis worden voor de volgende stap. Hoe maak je de bestaande bebouwing en andere voorzieningen in ons dorp aardbevingsbestendig? Her en der duikt nu informatie op hoe zoiets het best kan ook bij oude panden. Het zou goed zijn om te zijner tijd met deskundigen een informatieavond te beleggen voor het hele dorp. En vervolgens met behulp van overheden en betrokken instanties een integraal Plan van Aanpak voor Onderdendam te starten. En wellicht is het wijs om ook alvast te inventariseren hoe woningen beter geïsoleerd en energiezuinig gemaakt kunnen worden dorpsbreed. Juist omdat we zo trots zijn op ons dorp, vinden we dat we ons letterlijk en figuurlijk constructief moeten inzetten voor de kwaliteit van ons dorp. Onderdendam is het zeer waard om overeind te houden, laten we daar onze energie in gaan steken. Ieders steun kunnen we hierbij gebruiken en we houden het dorp op de hoogte via het Nijsjoagertje en de website onderdendam.com Werkgroep Houdt Onderdendam Overeind!!! [ HOO!!!] i.s.m. Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam Annemarie Haan, Jelte Verbree, Wim van Vondel, Kees Willemen Voor reacties: Kees Willemen Bedumerweg PH Onderdendam Tel / etnet.nl De verzoamelstee agenda voor maart 2014 Donderdag 06 maart: Inloopochtend, met helpdesk van Eddy Buisman Vanaf 09:00 uur kun u gezellig binnenlopen en gerust vragen stellen. Donderdag 13 maart: Joke de Heer vertelt over het leven met een visuele beperking. Oud-inwoonster van Onderdendam 'Joke de Heer' komt langs en vertelt op geheel eigen humoristische wijze over het leven met een visuele beperking bij ouderen. Wat kom je zoal tegen in het dagelijks dagen? De leuke en de minder leuke dingen. Natuurlijk bent u ook vrij om vragen te stellen. U bent om 10:00 uur van harte welkom! Donderdag 20 maart: Bezoek MBZ zie elders De zaal is vanaf 09:30 uur open! Donderdag 27 maart: Uitje naar Museum 'Wierdenland' in Ezinge. Kom genieten in het museum (inclusief koffie/thee en koek). Ook hangt er een expositie van Henk Helmantel. Voor wie dat wil, kunt u een dorpsommetje lopen langs de Wierde. Na het museumbezoek gezamenlijk snert eten bij Café Hammingh te Garnwerd. Vertrek om 10:00 uur bij het dorpshuis en terugkomst rond 13:30 uur in Onderdendam. Kosten: 15,00 inclusief en opgeven kan bij Inge Zwever: of mail naar 4

5 Leeskring leest "De witte tijger" Vorig jaar november en onafhankelijk denker. Zijn teksten vra- overleed de Groningse schrijver en dichter gen meestal om een Gerrit Krol. Hij werd geconcentreerd lezen. geboren in 1934, studeerde wiskunde en vol van originele hu- Maar zijn werk is ook woonde een groot mor. Helaas werd Gerrit Krol in 2007 in zijn deel van zijn leven aan de Korreweg in nekvel gegrepen door Stad. De brug over het de ziekte Parkinson. Van Starkenborghkanaal in het verlengde steeds meer uitscha- Een ziekte die hem van de Korreweg heeft kelde voor een volledig leven als schrijver sinds 2005 de naam Gerrit Krol brug. Gerrit en denker. Krol werkte een groot deel van zijn leven als In de Leeskring lazen systeemontwerper we enkele gedichten voor de NAM. Ik heb van Krol. me wel eens afgevraagd wat Krol's kijk dicht 'Dubbelspoor', Onder andere het ge- op de zaak van de waarin aardbevingen zou zijn Krol zijn originele denken, zijn humor en zijn geweest en of hij publiek stelling zou heb- spitsheid toont : ben genomen. Krol was een zeer begaafd 5 Ik zat in de trein, alleen, toen tegenover mij plotseling iemand zat die sprekend op mij leek. Pardon, zei ik, wij zijn gelijk. Ik heb de vorige trein, zei hij. Ik vroeg zijn naam, hij zei dat vraag ik net zo goed aan u, want hij was mij, zei hij. Ik zei, dat is niet waar, u praat terwijl ik hoor, hij zei, dit komt wel vaker voor. Hij nam mijn plaats in en ik zat weer alleen. In onze volgende bijeenkomst bespreken wij de roman 'De witte tijger' geschreven door Aravind Adiga. Adiga werd in 1974 geboren in India, in Madras. De roman is een venijnige aanklacht tegen het kastensysteem en het huidige moderne India. Adiga geeft zijn aanklacht vorm met het vertellen van het levensverhaal van Balram Halwai. Balram groeit op als slimste jongetje in een straatarm dorp. Zijn ouders hebben geen geld voor school of een opleiding. Als zich plotseling een kans voordoet om het dorp en de armoede te ontvluchten grijpt hij die. Maar hij blijft dan nog wel gevangen in zijn eigen laagste kaste. Om uit zijn eigen kaste uit te stijgen is meer nodig dan het verlaten van zijn geboorte dorp. Balram beseft dat er geen andere weg is dan...leest u het boek zelf maar. Jan 't Mannetje

6 Ministerie van Binnenlandse Zaken bezoekt Verzoamelstee en dorpshuis! Donderdagochtend 20 maart krijgt de Verzoamelstee bezoek van een groep mensen die werkzaam zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dit bezoek is onderdeel van een excursie welke georganiseerd wordt voor het project In de Kern. Dit is een landelijk project van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en is opgezet in opdracht van BZK. Het project zoekt naar een mogelijkheid om onderlinge contacten tussen dorpsinitiatieven te leggen en de daaruit vergaarde kennis te bundelen en zichtbaar te maken, waarbij o.a. sociale media worden ingezet. Ik ben zelf projectleider van In de Kern vanuit de Vereniging Groninger Dorpen. BZK wil graag dorpsinitiatieven komen bekijken. Men wil het verhaal van initiatieven zoals de Verzoamelstee horen en in contact komen met de mensen, met jullie. Vaak heeft men in Den Haag geen idee van wat er allemaal speelt in dorpen zoals bij ons in Groningen. Prima ontwikkeling dus dat men onze kant op wil komen. Uiteraard wil ik onze Verzoamelstee én het dorpshuis aan het BZK laten zien! Ons verhaal vertellen en ze laten kennis maken met hoe wij elkaar hier ontmoeten, wat we met en voor elkaar doen en vertellen over de helpdesk en tabletcursus. Daarom nodig ik alle belangstellenden van harte uit langs te komen! Ook als je normaal niet een Verzoamelstee ochtend bezoekt, je bent net zo welkom! Aanvang uur met koffie en bijpraten. Rond uur komt de delegatie van BZK en zal er een presentatie worden gegeven over de Verzoamelstee en het dorpshuis. Rond uur vertrekt de groep (en ik dus ook) richting Ulrum voor een ander initiatief. Komt allen! Inge Zwerver 6

7 Nieuwsflits van Cbs. De Haven! Het nieuwe jaar begon met toetsen op school. De afgelopen weken maakten de kinderen van alle groepen de Cito toets en op 11,12 en 13 februari maakte groep 8 de Cito eindtoets. Kortom het zijn intensieve weken op school! Maar gelukkig hebben we ook tijd voor gezellige dingen. Zo bezocht groep 1,2 en 3 de voorstelling het Houten huis over de Vuurtoren wacht. Een matroos ging uit varen en kwam pas na een jaar terug bij de vuurtorenwachter, die erg verliefd was op de matroos en probeerde met behulp van een postbodeflessenpost en brieven per vliegmachine te versturen. Op school hebben we gewerkt over het thema geschiedenis. In groep 1 t/m 4 ging het over de ridders in harnassen en jonkvrouwen in prachtige kleding en met juwelen, over oude kastelen en vroegere tijden. In groep 5 en 6 is uitgebreid het leven op een schip in de tijd van de ontdekkingsreizen besproken. De kinderen hebben onder andere geleerd wat scheurbuik is en wat voor een vreselijke dingen er gebeurden tijdens de slavenhandel. In groep 7 en 8 werd aandacht besteed aan De Gouden Eeuw. Er is een heleboel geleerd over allerlei spannende gebeurtenissen uit die tijd en er zijn prachtige werkstukken gemaakt met tip- en doeopdrachten, tekenen en handvaardigheid. Op 19 februari mochten alle ouders een kijkje komen nemen op de tentoonstelling! 7

8 Nr. 97 Tekst: Kees Willemen Foto s : Afiena Benthem, Francien de Boer, Sieb-Klaas Iwema Als iemand nog twijfelt dat het lente wordt, kijk eens even naar buiten!! Aan de overkant van het Boterdiep tegenover het terras van restaurant in de Molen zie je weer een zee van sneeuwklokjes op het erf van de familie Nobel. Overal in de tuinen her en der bloeien de gele winterakonieten. Helioborussen oftewel kerstrozen zie je ook bij de vleet in bloei. Met van die mooie paarse en zacht lila tinten. Maar wat vooral natuurlijk een onweerlegbaar feit is: de zon. Hij is er al zo rond kwart over zeven s ochtends en hij gaat pas rond een paar minuten na zessen onder. En het zal alleen nog maar beter worden met dat langere licht.. definitieve trektocht naar het oosten herhaalt zich nog eens op zondag 9 en maandag 10 februari Verder nog zo n echt lentesignaal: op vrijdag 14 februari in de namiddag baltsen twee buizerds hoog in de lucht boven de boerderij van de Fam. van der Giezen aan het betonpad de Grote Haver. Een bijzonder gezicht: de grote vogels cirkelen steeds dichter naar elkaar toe tot ze een ogenblik bijna stil staan dichtbij elkaar in de overigens zonder ook maar enig geluid te maken. Aalscholvers zijn sowieso nogal zwijgzaam van aard. Je hoort ze eigenlijk alleen wanneer ze een slaapplekje zoeken in hun vertrouwde boom aan de oostkant van ons dorp aan de Kardingermaar. Daar schuiven ze met veel lawaai over de takken totdat iedereen uiteindelijk zijn plekje heeft bemachtigd. Er waren natuurlijk al langer tekenen dat er iets gaande was. Dat het voelbaar was dat de winter niet echt meer zou doorbreken. Maandag 3 februari sta ik s middags met Sieb-Klaas Iwema te praten op de toegangsree voor zijn boerderij langs het Boterdiep naar Fraamklap. Er staat nog ijs in het slootje langs de wei dichtbij zijn melkveestal. De laagstaande zon schijnt door het ijs en je ziet piepkleine stekelbaarsjes al driftig heen en weer schieten over de bodem. Een watertor voegt zich bij het gezelschap onder water. Wonderlijk dat je midden in de winter al zoveel leven ziet. Ineens boven ons een hels kabaal. Hoog in de lucht kruisen grote V- vormige koppels ganzen richting het oosten. De Een regenwulp op jacht, met lange, kromme snavel Een fazantenhaan in de tuin van Francien de Boer lucht, luid roepend. Dan zeilen ze weer van elkaar weg en komen even later weer terug om de paardans nog eens te herhalen. Wat een demonstratie van natuurmagie zo hoog boven een supermoderne melkveestal. Zo n paardans in de lucht had ik een paar keer eerder gezien maar nooit van buizerds. Het ging dan om aalscholvers die bijna rechtstandig naast elkaar gingen vliegen. Als een soort luchtpinguïns vliegen ze een eindje naast elkaar Altijd wel luidruchtig zijn regenwulpen. We hebben in januari en februari heel wat grijze en regenachtige dagen gehad. Van heel ver kon je ze dan horen aankomen. Ze vliegen zo snel dat het nog lastig voor mij was om te ontdekken waar in die onmetelijke grijze lucht het koppel regenwulpen zich ergens bevond. Ik kon ze alleen maar horen. Een stuk gemakkelijker was het toen er eenmaal sneeuw lag. Regenwulpen moeten per slot van rekening ook eten. Sieb-Klaas betrapte een stel dat 8

9 met hun karakteristieke gebogen bekken onder de sneeuw wroeten op zoek naar regenwormen. In de vorige aflevering vroeg ik mij af of iemand eerder een fazant in zijn tuin had gespot. Op de laatste dag van januari valt een berichtje in mijn mailbox van Francien de Boer uit de Van Roijenstraat: Ook wij hebben een fazant gezien bij ons vogelhuisje. Is een paar ten. Helaas moest de foto vanuit het raam. Nog niet perfect maar toch een bewijs dat hij weer in Onderdendam is. Het gaat om de ijsvogel. Een paar jaar geleden uitgebreid gespot door de familie Biermasz kan ik me herinneren. Toen kwamen er een paar stevige winters en in tegen stelling tot zijn naam kan de ijsvogel absoluut niet tegen Nog geen perfecte foto maar toch bewijs dat de ijsvogel weer in ons dorp is. dagen geweest, daarna niet meer gezien. Francien woont zoals bekend naast de school. Dat betekent alleen maar dat de fazant niet zo maar even vanuit een wei in het buitengebied af en toe een aanpalende tuin binnenwandelt. Maar bijna net als een ekster of een huismus een tuin midden in een dorp als zijn territorium kiest. Nog meer goede berichten van een andere kant in ons dorp. 10 februari schrijft Afiena Benthem, Boterdiep OZ no.1: Ik heb hem vorig jaar al eens in een flits voorbij zien vliegen. Vandaag gaf hij mij de gelegenheid wat langer van hem te genie- ijs. En weg leek de ijsvogel. Wat een goed bericht!!! Van berichten leeft deze rubriek. Wat opvallend is dat ik zelden of nooit wat hoor van de Warffumerweg, de Uiterdijk, de Achterweg en de Middelstumerweg. Gebeurt daar nooit meer iets op natuurgebied? Altijd welkom op het bekende adres: Kees Willemen Bedumerweg PH OnderdendamTel /

10 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsen: In het weekendhulp, na u en voor uur s morgens en gedurende feestdagen te bellen met: Tandartsen: Op zaterdag en zondag is er om uur en uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam + telefoonnummerdienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts. Apotheek : De Vlijt 4 te Bedum tel Zaterdag van uur Zon- en feestdagen gesloten. Buiten openingstijden voor spoedgevallen contact opnemen met Apotheek Hanzeplein (Hanzeplein 122 tel ) Uitvaartvereniging De Laatste Eer: Secretaris en ledenadministratie : D.Huisman, Trekweg naar Onderdendam 29, 9951 SE Winsum (Gn) Tel Uitvaartverzorger : G.J.Sikkema Gebr Gootjesstraat PV Baflo Tel Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad te Bedum voor gezelschapsdieren, voor landbouwhuisdieren en paarden. Dierenartesenpraktijk Noord West Groningen te Winsum Tel. Nr Politie / Brandweer / Ambulance: Alarmnummer 112 Politie, niet dringende meldingen Kerkdiensten Gereformeerde Kerk 02 mrt 09.30u dhr. H.C. Perdok 09 mrt 11.00u ds. M.H. Langenburg 12 mrt 19.30u dhr. H.C. Perdok 16 mrt 09.30u ds. S. Alblas 23 mrt 11.00u dhr. H.J. Dijkstra 30 mrt 09.30u ds. B. Diemer (met Kantens) Kerkdiensten Ned Hervormde Kerk 02 mrt 11.00u ds. H. van Wingerden 09 mrt 19.00u prop. J.A.A. Geerts 12 mrt 19.30u ds. H. van Wingerden Bidstond 16 mrt 19.00u ds. H. van Wingerden 23 mrt 19.30u ds. B.L.P. Tramper 30 mrt 19.00u ds. G.J. Roest MOLEN-MAIL Helaas deze maand geen molenmail. Volgende maand een extra mooi verhaal?... 10

11 RECEPT VOOR WORTELMUFFINS 20 februari j.l. is de Verzoamelstee op bezoek geweest bij Henny Visser van De Inloop. Daar heeft men behalve van de Brocante ook kunnen genieten van Henny s Wortelmuffins. Aangezien diverse deelnemers het recept wilden hebben, voldoen we die wens graag! Wortel Walnootmuffins 400 g winterpeen 250 g basterdsuiker (licht), of honing/sepia zoetstof (hoeveelheid)? 4 biologische eieren 60 g walnoten of rozijnen 1 tl kaneel 175 ml zonnebloem of koolzaadolie 300 g bloem 2 volle tl bakpoeder of backing soda THEATER TE WATER IN FOTO S Misschien niet de meest spectaculaire voorstelling van Theater ter Water, maar de avond is weer voorbij gevlogen. Gelukkig hebben we de fotos van Johannes nog. Winterpeen fijn maken of raspen. Voeg de suiker, eieren, een deel van de walnoten, de kaneel en olie toe met een snufje zout doorroeren. Voeg de bloem en bakpoeder in gedeelte door het beslag. Muffinvorm (papieren cakevormpjes) vullen, en de overgebleven walnoot erover verkruimelen. Oven voorverwarmen op 180 graden, bakken in minuten. Kijk even of ze gaar zijn met een prikker. Even één uur laten staan alvorens te eten. Eet smakelijk! Henny Visser GEVELSTENEN: DE RUBRIEK Vorige maand stond in het Nijsjoagertje een stuk van Lilian Snijder en Evert Vos over de gevelstenen in hun huis aan de Uiterdijk. Samen met Annemieke Neuteboom hadden wij het idee om hier een terugkerende rubriek van te maken. Zit er één of meerdere gevelstenen, van natuur of baksteen in je woning, maak een foto en een korte beschrijving van het huis en de plek van de stenen. Leuk om vast te leggen voor het nageslacht en misschien ontdekken we Stuur e.e.a. naar Dethmer Jonkhoff 11

12 AGENDA: MAART mrt 09.00u Verzoamelstee Helpdesk Deze keer met Eddy Buisman! 10 mrt 20.00u Alg ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer 11 mrt 14.00u Soosmiddag mrt 10.00u Verzoamelstee Joke de Heer 19 mrt 20.00u Breien in het Dorpshuis 20 mrt 10.00u Verzoamelstee Bezoek MBZ 25 mrt 14.00u Soosmiddag mrt 10.00u Verzoamelstee naar Museum Wierdenland 27 mrt 20.00u Leeskring 28 mrt OUD PAPIER, graag voor uur bij de weg. Alle activiteiten in het Dorshuis, tenzij anders aangegeven. Redactie Nijsjoagertje Foto s: Johannes v.d. Helm e.a. Bijdragen van: O.a. Annemiek Neuteboom, Eindredactie en opmaak: Dethmer Jonkhoff Of Boterdiep OZ PM Onderdendam tel Kopij inleveren het liefst via Kopij aanleveren uiterlijk: maandag 24 maart 2014 Donaties graag op rekening ING t.n.v. t Nijsjoagertje VERZOEK OM SERVIES, KOPJES, SCHOTELS, BORDEN ENZ. De meeste van jullie weten wel dat ik op de Groene School werk. Eens in de 4 jaar organiseren we een actie driedaagse voor het Goede Doel. Dit jaar voor straatkinderen in Brazilië. Misschien heb je er al wel wat van gehoord. Vrijdag 14 maart wordt er op school een braderie georganiseerd waar we zelfgemaakte spullen verkopen. Samen met een collega en natuurlijk de leerlingen gaan we etagères maken van oud serviesgoed. Dus...we hebben borden, schotels, kopjes, kommetjes etc. nodig. Misschien ga je nog in de voorjaarsvakantie de grote schoonmaak doen en kom je servies tegen wat je niet meer gebruikt. Zou je aan mij willen denken, ik wil het wel bij je ophalen en anders breng je het maar langs. Op donderdag en zaterdag heb ik mijn winkeltje open en ben dus dan altijd aanwezig. Wel graag zonder beschadigingen, kleur en vorm maakt niets uit, kleine beeldjes mag ook. Op deze manier kunnen we op een goedkope manier spullen verzamelen en gaat zoveel mogelijk winst naar de straatkinderen in Brazilië. Kom in ieder geval naar de braderie op 14 maart, want er worden echt leuke dingen gemaakt en verkocht, het is op de locatie Onderdendamsterweg.(zie ook de website van de Groene School Winsum) Op de foto een voorbeeld van hoe het eruit zou kunnen zien Alvast Bedankt!!! Jacqueline Helmholt Bedumerweg 1; Tel

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) o.b.s. De Ent Losse Entjes Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 8 februari Oud papier 12 maart OR vergadering 11 t/m 13 februari Eindtoets Basisonderwijs

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken Jaargang 1 nummer 1 april 2000 Jaargang 14 nummer 9 januari 2014 Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken Van een bord patat, OnderdeNAM, een Michelinster en een verloren zoon... nieuwe bar-ruimte

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken Jaargang 1 nummer 1 april 2000 Jaargang 15 nummer 5 september 2014 Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 2 e RABO-Triathlon geslaagd maar met zwart randje. Helaas kunnen we dit jaar niet

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 OVERZICHT Algemeen Onderbouw (1-2) Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot Afgelopen weken heeft voor ons vooral in het teken van de resultaten van de kinderen

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Boerhaavenieuws Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Agenda: Donderdag 16 april: groep 7 theoretisch verkeersexamen. 21, 22, 23 april: eindcito groep 8 Donderdag 23 april: sponsorloop

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Maandopening. Kinderboekenweek 2014

KlimtorenNieuws. Maandopening. Kinderboekenweek 2014 KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 03 30-09-2014 Informatieavond en inloop In dit nummer: Informatieavond

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Inleiding op het lespakket. Blz. 3. Het verhaal van Musa Blz. 4. Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5

Inleiding op het lespakket. Blz. 3. Het verhaal van Musa Blz. 4. Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5 Musa Inhoud Inleiding op het lespakket. Blz. 3 Het verhaal van Musa Blz. 4 Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5 Het koffertje ontdekken. Blz. 6 en 7 Inhoud koffertje. Blz. 8 en 9 2 Inleiding

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

De Meander school voor christelijk basisonderwijs Bachlaan 68, 7442 JH Nijverdal tel: 0548 613836 e-mail: info@meanderpcoh.nl

De Meander school voor christelijk basisonderwijs Bachlaan 68, 7442 JH Nijverdal tel: 0548 613836 e-mail: info@meanderpcoh.nl Jaargang 1 nummer 29 2-4-2015 Pasen. Pasen is wonderwel weten wat waar is Als wat niet kon toch echt gebeurd is En je dromen worden waar; Als het leven vol met kleur is, Wees dan vrolijk, zing dan maar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Planten en dieren in de duinen. Interactief verhaal

Planten en dieren in de duinen. Interactief verhaal Interactief verhaal Doel: Leerlingen kennen na de les een aantal belangrijke eigenschappen van planten en dieren. Konijnen leven, hazen niet. Konijnen zijn sprinters, hazen zijn lange afstand renners.

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Maandag 27 augustus: Eerste introductiedag

Maandag 27 augustus: Eerste introductiedag Beste leerling, Welkom op het Scala College! In dit boekje vind je het programma van de startperiode, oftewel het programma van jouw eerste tien weken op het Scala College. Maandag 27 augustus: Eerste

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender

Uiltje gemist? kalender 17 maart 2016 kalender Data Vrijdag 18 maart Kunstatelier 4 Week 12 Tussentijdse rapportage groepen 1-2 Vrijdag 25 maart Vrije dag voor alle kinderen Maandag 28 maart 2 e Paasdag Dinsdag 29 maart Vrije

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte. Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl jaargang 22, nummer 2, november 2015 KORTE INHOUD VAN

Nadere informatie

29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21

29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21 29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21 Beste meisjes, jongens en ouders, Nog even en het is weer zover. Dan vieren we ons grote schoolfeest. Het schoolfeest is op: Vrijdag 5 februari De groepen 1 t/m 4

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Week 5: 30 jan t/m 3 februari Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11 De melaatse man, Lucas 5:12-16 De verlamde man, Lucas 5:17-26

Week 5: 30 jan t/m 3 februari Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11 De melaatse man, Lucas 5:12-16 De verlamde man, Lucas 5:17-26 Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 30 e jaargang nr.20 vrijdag 27 januari 2017, week 4 Algemene informatie 30 januari voorstelling Stoplicht groep 1/2/3 op school Voorstelling Galileo groep

Nadere informatie

1. Nest. Opdracht. Hallo allemaal,

1. Nest. Opdracht. Hallo allemaal, 0 Hallo allemaal, Wat leuk dat jullie vandaag met mijn koffer op pad gaan! Mijn naam is Berend Buizerd. Ik woon in Weerribben-Wieden. Ik voel me hier heel goed thuis. Mijn belevenissen heb ik in dit boekje

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 4 januari 2015 Alweer de derde nieuwsbrief van de kleine Nicolaas en de eerste in 2015. Wij willen graag alle kinderen en ouders een heel gelukkig nieuwjaar wensen.

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht.

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht. Cbs De Triangel www.triangelaalten.nl Jaargang 10, nummer 8 Maart 2014 Geachte ouders / verzorgers, Met de krokusvakantie voor de deur ontvangt u alvast de info voor de komende periode. We wensen u en

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Kanjerdag! Korfbaltoernooi groep 4 t/m 8

Kanjerdag! Korfbaltoernooi groep 4 t/m 8 Nieuwsbrief 15 september 2017 dinsdag 19 september Infoavond groep 7 en 8 woensdag 20 september Kanjerdag! Korfbaltoernooi groep 4 t/m 8 donderdag 21 september Informatieavond groep 3 t/m 5 vrijdag 22

Nadere informatie

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s),

+9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), +9*/ Geachte ouder(s) / verzorger(s), Vakantierooster 2015-2016 Deze week is het rooster voor het schoolseizoen 2015-2016 goedgekeurd en door de MR positief bekrachtigd. Voor ouders en belangstellenden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 19 december 2016

Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuws uit het kantoortje. Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar wat er gebeurd is, en vooruit te kijken naar wat er te komen staat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 maart Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Nieuwsbrief 24 maart Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Allereerst rectificeren we de datum van de volgende koffieochtend. Deze staat voor 10 mei gepland i.p.v. 10 maart, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief. Ook de datum

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B Leydse Weelde Marie de Brimeu - B Welkom in Museum Boerhaave. Je gaat de tentoonstelling Leydse Weelde Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw bekijken. Met groene ontdekkingen worden natuurlijk planten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke:

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke: Weekbericht van 18 april Afscheid juf Annette en juf Joke: Deze week hebben we te maken met een hele bijzondere week, want we nemen op donderdag 21 april afscheid van Juf Annette en juf Joke. Om 8.30 uur

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Karlskrona. 8 e bericht van zeevarenden donderdag 9 juni 2011

Karlskrona. 8 e bericht van zeevarenden donderdag 9 juni 2011 8 e bericht van zeevarenden donderdag 9 juni 2011 Karlskrona Oude marine stad aan de zuidoost hoek van Zweden met veel te zien voor een toerist. Karlskrona is gebouwd op een aantal eilanden in het scherengebied

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan: Nummer 2 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wij

Nadere informatie

Vervoer van vroeger tot nu

Vervoer van vroeger tot nu Voorjaarsvakantie Vervoer van vroeger tot nu Het thema voor de voorjaarsvakantie is Vervoer van vroeger tot nu Deze vakantie gaan we aan de slag met allerlei vormen van vervoer. Fiets, Auto, Bus, enz.

Nadere informatie

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. basisonderwijs 2015/2016

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. basisonderwijs 2015/2016 Ontdek ons zoute DNA Zonder de scheepvaart geen Nederland basisonderwijs 2015/2016 Welkom in het scheepvaartmuseum amsterdam Ontdek Het leven aan boord van verschillende schepen, doe mee aan het havenspel

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl.

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl. 4 maart 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 8 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Noordendijk 10 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Volkerakweg 24 maart paasviering 25 maart goede

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Directiekrabbels Nieuwbrief 3

Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Beste ouders/verzorgers Nieuw gebouw? Wellicht zijn er ouders die regelmatig langs onze nieuwe school rijden en dus hebben gezien dat de bouw heel snel vordert. In het gebouw

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie