Regel van de maand. Schooljaar 2013/2014 Maart 2014 Jaargang 31 nr. 119

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regel van de maand. Schooljaar 2013/2014 Maart 2014 Jaargang 31 nr. 119"

Transcriptie

1

2 Regel van de maand Schooljaar 2013/2014 Maart 2014 Jaargang 31 nr. 119 Redactie: Jos Koot Alon Beute Dennis Hazelaar Hetty Loseman Petra Voorburg Suzanne Tolboom U kunt uw kopij inleveren via

3 Hallo allemaal, Voor u ligt het infoblad met nieuwe redacteuren! We zijn de samenwerking aangegaan met de twee beheerders van de SIZEF, Alon en Dennis. Ze hadden leuke inbreng en hopelijk geeft dit blad u weer veel leesplezier samen met uw kinderen is al weer even aan de gang, maar we willen toch nog even terugblikken op de evenementen die al hebben plaatsgevonden. De schoolschoonmaak was dit jaar helaas slecht bezocht. Gelukkig zagen we veel vaste gezichten die heel hard gewerkt hebben. Maar toch zouden we het fijn vinden als de opkomst wat hoger zou zijn. We willen namelijk allemaal dat onze kinderen in een schone omgeving werken. Sint en piet hebben de kinderen ook dit jaar weer een bezoekje gebracht. De kinderen werden verrast door een piet die gevaarlijke toeren uithaalde op het dak. En de sint had dit jaar een Quad als vervoersmiddel gekozen! Elk jaar is het weer geweldig om te zien dat alle kinderen zoveel moeite doen voor prachtige surprises. Ze waren van te voren te zien in de gemeenschapsruimte. De maand december is altijd vol evenementen. Want kerst staat na de sint al weer gauw voor de deur. Alle klassen moeten dan snel alle liedjes instuderen voor de musical. Deze was dit jaar ook weer fantastisch. Groep 7 heeft weer z n best gedaan. En ook de andere klassen brachten prachtige liederen ten gehore. En afgelopen weekend, we zijn nog maar net bijgekomen, was het weer tijd voor de mooiste optocht van het land. Vooraf gegaan door een super feestje op school. De kinderen waren weer prachtig uitgedost. De poffertjes lekker en de raad hoste gezellig mee met de kinderen. Dit jaar was er gekozen voor een nieuwe opzet. De kinderen kregen keuzemomenten waarbij ze konden kiezen voor ren-je-rot, de catwalk of konden chillen in het stiltelokaal. Ook traden er een aantal groepen op. Alle foto s van de evenementen zijn terug te vinden op de St.Jozefsite. Nu gaan we al weer op weg naar Pasen. Witte donderdag wordt weer een groot feest met lekkere hapjes en leuke activiteiten. Al iets voor de kinderen om naar uit te kijken. En aanstaande maandag en dinsdag gaan we weer poetsen. We hopen op een groot aantal enthousiaste ouders. En mocht je het vorige keer niet hebben gered?!? Kom gerust maandag of dinsdag! Wij kijken al uit naar de rest van het jaar. Hopelijk jullie ook. En tot het volgende info blad! Met vriendelijke groet, De Ouderraad

4 Van het team: Dit informatieblad hebben we een primeur. De SIZEF, het blad van en voor kinderen (met een redactie vanuit groep 8) is voor het eerst geïntegreerd in het informatieblad. Een leuke ontwikkeling vinden wij! Leuke, grotere activiteiten voor de komende periode: Groot cultureel schoolproject over Sterrenkunde met afsluiting voor alle belangstellenden van vrijdag 21 maart t/m vrijdag 4 april. Schoolvoetbal op maandag 28 april (onze prijzenkast is onlangs uitg ebreid!) Koningsdag op vrijdag 25 april 2014 (sportdag i.s.m. t Startblok op t voetbalveld). Schoolreisje op dinsdag 13 mei. LET OP; datum is gewijzigd. Vrijdag 9 mei gaat niet door, bij de boeking bleek dit een te drukke dag in de parken waardoor de wachttijden onnodig lang zouden worden. Klompenvierdaagse van dinsdag 10 juni t/m vrijdag 13 juni. LET OP; vrijdag 13 juni speelt het Nederlands Elftal s avonds om uur tegen Spanje (WK). De organisatoren zijn momenteel druk in de weer om alles goed te regelen, waarbij de organisatie van de klompenvierdaagse en onze schoolcommissie intensief samenwerken. Voetballiefhebbers wees gerust, niemand hoeft de wedstrijd te missen! Vastenactie: In een uitgebreide ouderbrief heeft u kunnen lezen over de vastenactie van dit jaar. De eerste WC rollen staan inmiddels klaar ( 1,- per stuk). We hopen op een mooi sponsorbedrag voor dit goede doel (schoon drinkwater in Burkina Faso). Mogen we op ieders medewerking rekenen? Vensters PO: Zie: Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het traject is waarschijnlijk in 2015 afgerond, maar het eerste concept is inmiddels beschikbaar en door ons aangevuld. Interessant om te bekijken (zeker voor nieuwe ouders)! Cito-eindtoets: De Cito-toets is een belangrijk moment in een basisschoolperiode. Leerlingen doen er hun best voor, sommigen vinden het heel spannend. En voor velen ís het ook spannend. Bijvoorbeeld als ze graag naar een school voor voortgezet onderwijs willen die er strikte grenzen op nahoudt. Een beetje spanning is niet erg, maar het moet niet tot stress leiden. Het is goed om in deze weken stil te staan bij de eindtoets (groep 8 heeft het er inmiddels op zitten, we wachten de uitslag met spanning af). En wat nou als we eens met dit circus ophielden? lazen we in de krant. Commerciële online cursussen om kinderen klaar te stomen voor de Citotoets zijn steeds meer in trek. Scholen worden enkel en alleen beoordeeld op de uiteindelijke cijfertjes, leerlingen en ouders liggen er s nachts wakker van, het kost veel onderwijstijd en geld, er wordt steeds meer waarde gehecht aan Citoscores.

5 De Citotoets is voor ons een momentopname, toetst alleen maar cognitieve vaardigheden en is enkel een tweede gegeven voor de keuze van passend voortgezet onderwijs. Daarom zijn wij blij dat de toets volgend schooljaar pas rond 20 april wordt aangeboden. Het schooladvies krijgt hierdoor weer meer waarde en zo hoort het ook! Valse sponsorverzoeken: Wij hoorden dat een winkelier in Achterveld was benaderd voor sponsoring van een pestproject uit naam van de St. Jozefschool. Dit is beslist onjuist! Wij laten bedrijven nooit rechtstreeks uit onze naam potentiële sponsoren benaderen, zonder dat we daarbij rechtstreeks zijn betrokken. Nieuw meubilair groep 8: Het meubilair van groep 8 was afgeschreven en is inmiddels vervangen door nieuw meubilair. Een hele verbetering, zeker het zit comfort van de kinderen heeft onze aandacht gehad. Schoolkracht: De GGD heeft met onze en uw toestemming, vragen uitgezet onder leerlingen van groep 6 t/m 8. Inmiddels hebben wij de uitslag ontvangen. De belangrijkste zaken hieruit zijn: De omgang van de kinderen met elkaar onderling scoort erg goed. Hier zijn we heel blij mee! Concentratie is een aandachtspunt. Was ons bekend, grote groepen 7 en 8 werken wat dat betreft niet in het voordeel. Ons vernieuwde onderwijs vraagt ook andere dingen van de kinderen (bijvoorbeeld samenwerken en onderling overleg).maatregelen zoals inzet Taakspel, werken buiten de groep, gebruik van het stiltelokaal, het gebruik van de koptelefoon etc. werken stimulerend. Het is voor ons wel een punt van aandacht. Onze kinderen staan stevig in hun schoenen, het zelfvertrouwen kan soms beter. Het vergroten van het zelfvertrouwen vinden we heel belangrijk (denk bijvoorbeeld aan onze interne weerbaarheidscursus). Hier besteden we veel aandacht aan. Buiten spelen, sport en beweging scoort goed. Dagelijks fruit eten (2 stuks per dag) scoort onvoldoende. Dit vinden wij in eerste instantie de taak van de ouders, aan gezonde voeding besteden we wel aandacht binnen onze lessen. De hygiëne en het binnenmilieu scoren goed, soms hebben de leerlingen wel wat last van tocht tijdens de benodigde ventilatie. Dit is echt een hele verbetering met het vorige onderzoek waar we erg blij mee zijn. Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek oudercommunicatie: Enige tijd geleden hebben we vragenlijsten uitgezet onder ouders, teamleden en bestuur/mr i.v.m. de eindevaluatie van de gewijzigde oudercommunicatie. Het deelnamepercentage bij ouders was 34%, waarvoor onze hartelijke dank. Een 7,4 (bestuur/mr) een 7,7 (ouders) en een 7,7 (team) zijn mooie eindcijfers! De ingeslagen weg mag geslaagd worden genoemd (reden was tenslotte ontevredenheid bij ouders en teamleden). De belangrijkste conclusie is dat de ingezette onderdelen (met veel scores van 4,0 en hoger max. score is 5) hun waarde hebben bewezen en dat ze in de komende jaren worden behouden.

6 Alle uitkomsten zijn specifiek besproken in diverse geledingen en dit heeft geleid tot de volgende conclusies: St. Jozefschool is laagdrempelig voor ouders, wederzijdse waardering is hiervoor aanwezig. Startgesprekken; een schot in de roos voor zowel ouders als leerkrachten! Het digitale tijdperk heeft veel voordelen, maar niet iedere ouder is hier even bedreven in. Het ouderportaal geeft ouders inzicht in de vorderingen van hun kind(eren) en de schoolorganisatie. Mocht het voor u onduidelijk zijn, zit u met vragen of wilt u wegwijs gemaakt worden? Stuur dan een mail naar Schroom niet! We nodigen u uit voor een persoonlijke presentatie en/of gesprek met een lekker kopje koffie of thee erbij! Het ouderportaal is wennen, maar heeft een meerwaarde. Het inzichtelijk maken van de methodetoetsen (naast Cito) zoals Wizwijs, Blits (studievaardigheden), Taal in Beeld groep 4 en Veilig Leren Lezen is wel een belangrijk actiepunt. Hiermee gaan we de komende maanden aan de slag. Is nog geen gemakkelijke opgave! Ook bij ParnasSys valt nog wel winst te behalen. Zo is het jaaroverzicht onduidelijk en zijn de toetsen van AVI en tempotoets rekenen wel opgenomen in het gepresenteerde overzicht, maar kunnen ze de ingevoerde resultaten niet vertalen in een score. Verwarrend voor ouders, we hebben dit aangekaart bij de helpdesk. De eerste rapporten worden komend schooljaar verplaatst van november naar begin februari (i.v.m. beschikbaarheid toets gegevens Cito). Het gebruik van de intekenlijsten bij gesprekken zullen we handhaven. Mogelijk kan dit ook digitaal geregeld worden. De eerste proef hiermee is door onvolkomenheden in ParnasSys mislukt. We hebben hierover contact met de helpdesk, maar mogelijk bestaan er via mail ook andere kansen? Het begeleidend schrijven en de lay-out van de rapporten gaan we verbeteren. Voor het eerste hebben we aanvullende feedback gevraagd aan enkele ouders. Bedrukte rapportmappen, met andere tabbladen zijn inmiddels in de maak. De website van de school is na al die jaren toe aan een upgrade, mogelijk met afgeschermde delen!? Binnenkort gaan we dit onderzoeken. Korte, digitale berichten vanuit ParnasSys blijven we regelmatig inzetten. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat berichten retour komen, omdat de mailbox vol is, of omdat wij een oud mailadres hebben. Wilt u ons a.u.b. adreswijzigingen goed doorgeven? We houden rekening met kleine zaken voor nieuwe ouders. Nogmaals laten we weten dat u altijd terecht kunt bij de leerkracht voor een individueel gesprek als er vragen, zorgen of onduidelijkheden zijn. De organisatie van de ALV oudercommissie en de algemene ouderavond gaan we kritisch bekijken. Een combinatie meteen een gerichte themaavond is een goede mogelijkheid. In de jaarplanning zoeken we naar meer spreiding. In het team gaan we de invulling van de inloopmomenten nog een keer bespreken. Mocht u de volledige uitslag van het onderzoek willen inzien, stuur dan een mail naar Met vriendelijke groet, Team St. Jozef

7 Van Sizef naar Informatieblad Wij zijn Alon en Dennis Wij maakten eerst de sizef, maar nu maken we het informatieblad samen met de ouder raad en de school. Wij vonden het heel leuk om de sizef te maken. Maar we vinden het informatieblad ook heel leuk. Wij mogen voor het informatieblad stukjes ophalen bij kinderen uit klassen en dan zetten wij het samen met de ouderraad in het blad En we bedenken ook in grote lijnen de thema s waar de kinderen over kunnen schrijven en tekenen Wij wensen jullie veel lees plezier! Alon en Dennis

8 Van harte gefeliciteerd: Januari Finn Gerritsen Giomy Matulessy Dinant van Daatselaar Julia van Rijnsoever Mees van de Wolfshaar Koen Leermakers Nikki van Burgsteden Iris Ossendrijver Tigo Thomas Maart Vienna van Daatselaar Raimon de Vette Morris Groenestein Simone van Wee Bram van Middelaar Celia van Donselaar Quinten van de Vosse Larissa Voskuilen Marloes van de Glind Martijn Doorn Sander Hazelaar Ties Hazelaar Februari Loréan Terrahé Daan Roeterdink Marloes Hazelaar Thibo Beute Kimberley Klijsen Jens Oskam Nova Oskam Rosa Leermakers Mikki Bontje Tim van Marwijk Danley van Donselaar Jorinde Borssen Dylan van Dijk April Lais van Rossum Thijs Kok Maudy de Vette Tijn Heijboer Jesper Noordzij Marinka van den Berg Noortje Voorburg Jurre Kok Lucy Tijmensen Syb van Ruitenbeek Fleur Leermakers Dennis Hazelaar Huib Engbers Lola Hak Swen van Dalen Olivier de Bree Jasper de Jong Thijs Boersen Tess Prinsen Tim Voskuilen Nicole van Wee

9 Uitjes Happyfarm Speelboerderij Wie durft er van de glijbaan en wie racet het hardst op de trekkertjes en skelters? Of houd je meer van konijntjes aaien? Voor iedereen is er wel wat leuks te beleven! Voor de aller kleinsten is er een speciale soft-play ruimte en de grotere kinderen kunnen klimmen en klauteren in de apekooi of springen op het springkussen. Openingstijden Woensdag en Vrijdag uur. Zaterdag uur Schoolvakantie midden Dinsdag t/m zaterdag van uur Verkeerstuin Amersfoort Kom je ook naar de Verkeerstuin Amersfoort? Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen hier heerlijk overdekt skelteren en spelen. Op een speelse manier maak je kennis met de verkeersregels. En je leert rekening te houden met andere weggebruikers. Openingstijden Woensdag van uur Zondag van uur Peuterparade op de Noord- en Zuidpool met Jelle in Schaffelaartheater Eindeloos mooi ijs, bedekt met sneeuw en hier en daar een wak. Plotseling zie je vreemde afdrukken in de sneeuw. Sporen van een ijsbeer? Ga maar op zoek! Als dat te griezelig is, kun je ook kleine avonturen beleven op de rug van een slimme orka. Misschien ga je een eigen iglo bouwen, op ijsschotsen springen of gauw naar de pinguïn puzzelwand... De peuterparade is een mooie en intieme theaterervaring voor jonge kinderen vanaf 2 jaar, samen met hun ouders in een heerlijk ongedwongen sfeer. Dit jaar speelt de parade zich af in de wonderlijke sferen op en rondom de machtige Noord- en Zuidpool. Tijdens de parade is een belangrijke rol weggelegd voor Jelle Amersfoort. Jelle is een alleskunner die iedereen op avontuur mee neemt: zanger, acteur, musicus en ambassadeur van WNF Bamboeclub, de club voor kleine natuurontdekkers van het Wereld Natuur Fonds. Ook andere spannende theatermakers doen mee aan de peuterparade. Vanuit de wetenschap dat peuters een korte concentratieboog hebben, dol zijn op herhaling, graag zelf beslissen en gek zijn op naspelen, bestaat de Peuterparade uit een aantal korte, interactieve peutervoorstellingen en -activiteiten, die meerdere keren langskomen. Alle voorstellingen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te zien. De peuters kunnen zelf bepalen of ze wel of niet kijken of meedoen, juist nog eens willen kijken, en nog eens, misschien wel willen naspelen of gewoon zelf op de Noord- en Zuidpool gaan spelen. Openingstijden zaterdag 12 april 2014, om 09:30 uur

10 Prikbord Groep 3

11 Gezocht: Enthousiaste ouders die mee willen werken aan de voorbereiding en de uitvoering van het schoolkamp van de Sint Jozefschool. Met de Sint Jozefschool gaan we al jaren op kamp. Dit werd altijd geregeld door een commissie. De commissie is op zoek naar nieuwe leden. De commissie bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. Profielschets: - enthousiast - flexibel - creatief Werkzaamheden: - meedenken - organiseren - uitwerken Wat hebben we te bieden: - de winter voorafgaand aan het kamp een aantal leuke avonden om voor te bereiden - twee super dagen op het YMCA terrein in Leusden-Zuid - ontwikkeling van organisatorische en creatieve talenten. Als je nu denkt: dit is echt iets voor mij, dan horen we dat graag. Voor meer informatie kan je terecht bij Myriam Voorburg.

12 Prikbord Groep 1/2

13 Eerste Open dag St. Jozefschool Op donderdagmiddag 13 maart organiseert de St. Jozefschool te Achterveld haar eerste open (mid)dag van tot uur. Iedereen is dan van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de school en te ervaren op welke wijze zij het lesgeven in de 21 ste eeuw vormgegeven. De St. Jozefschool heeft een optimistische visie, denkt in kansen en mogelijkheden en stemt af op de leerbehoeften van het kind. Het pedagogisch klimaat is een belangrijk uitgangspunt. Binnenkort starten zij met TOP arrangementen voor(meer) begaafde leerlingen. Alle groepen zijn deze middag in bedrijf, bezoekers kunnen overal naar binnen. In de hal zijn diverse volwassenen, maar ook kinderen aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van rondleidingen. Voor peuters organiseren ze activiteiten zodat iedereen rustig kan rondkijken. Kaartjes Sterrenshow Sinds dit jaar is er wat ruimte ontstaan om enkele ouders te ontvangen bij de Sterrenshow. De ruimte blijft beperkt, er zitten tenslotte al 200 personen in de gemeenschapsruimte. Voor elk gezin van de kinderen die daadwerkelijk optreden is één kaartje beschikbaar voor moeder of vader. Dit kaartje is niet overdraagbaar aan andere personen. We verzoeken iedereen de regels in acht te nemen. Kaartjes zijn in de week van de Sterrenshow op maandag-, dinsdag- of donderdagochtend af te halen bij Johanna. Met vriendelijke groet, Team St. Jozef

14 Wat doe je in groep 5? Met rekenen beginnen we met blok 1. We zitten nu ongeveer in blok 5. en we doen ook taal en spelling.onze juffen zijn Hilde en Milou. We leren klok kijken en rekenen. We zijn bezig met een ruimte project. We hebben al veel spullen. Knutselen doen we soms maar we moeten wel stil werken anders mag het niet. We waren bezig met oefenen van stil werken. Nu gaat het super. Maar we zijn al een poosje veder. We doen soms s ochtends circuit. Dan doen we dingen zoals geld geven en uitrekenen wat terug moet. Of woorden oefenen met de computer. Dit jaar hebben we de eerste topo toets gehad. Dit was het stukje van Saskia. Carnaval op school We deden spelletjes zoals ren je rot dat deden we met juf Hilde meester Bart en een moeder. En er was ook een til hoek dat was in het stilte lokaal dat was heel handeg want je kon als je moe was geworden met de polonaise kon je naar het tillen in het stilte lokaal. en je kon ook nog in het grootste lokaal mocht je een modeshow houwen met Daphne. en in groep drie mocht je een keer poffertjes eten en om dat bij te houden Dee Hetty een stempel op je hand of op je wang of op je voor hoofd. dat Dee ze zomaar. We hadden s ochtends geoefend we hadden 4 optredens. twee toen de prins er nog niet was. en twee toen de prins er was maar tijdens het optreden van boven op de berg waar ook kinderen van groep 5 in zaten riep meester Jos om dat groep 5 poffertjes mocht gaan eten dus de kinderen van groep 5 die mee deden wisten niet meer wat ze moesten doen. dus zijn ze maar met het liedje veder gegaan. Na het op treden gingen ze poffertjes eten. Maar een meisje uit groep 5 moest tijdens het eten naar de zaal om op te kunnen treden dus toen ze klaar was met het op treden ging ze veder eten. En als er geen spelen mocht doen kon je dansen of tillen het was leuker als dat het eerst was met carnaval op school Geschreven door Lucy Groep 5

15 Brievenbussen voor Valentijn 14 februari was het Valentijn. Groep 7 heeft brievenbussen gemaakt voor Valentijn. We hadden allemaal een lootje getrokken voor wie je de brief zou maken. Toen moest je 2 aardige complimenten over diegene in de brief zou schrijven. Het was de bedoeling dat wie je had niet tegen niemand zou vertellen. En de brief er onopvallend in zou doen. Zodat hij of zij niet zou zien. Toen we klaar waren had niemand een negatieve opmerking gemaakt. Op donderdag gingen we samen de brieven open maken gezamenlijk met de klas. En sommige kinderen hadden meer brieven dan een. Maar dat was geen verliefdheid maar vriendschap,en ook echte liefdesbrieven. Groetjes Veronique en Louisa Carnaval Carnaval was dit jaar weer een groot feest. Maar het schema was dit keer wel anders. Je kon: poffertjes halen, een quiz doen, er was een modeshow, je kon chillen in de chillhoek, en natuurlijk een feestje vieren. Veel kinderen vonden het leuker dan normaal. Verder kwam de raad van elf, die gingen ook nog apart Naar de kleuters. Kortom het was een leuk feest!!!!! Groetjes Dinant Het gemeentehuis en Cito toets Het begon allemaal om half 1 we begonnen te fietsen naar het gemeentehuis. Even later toen we er waren ging een vrouw ons uitleggen wat ze allemaal deden in het gemeentehuis. Ook gingen we een debat voeren over een stad die we zelf mochten maken de stad heette democracity. Er waren 4 groepjes een partij heette P.V.A de ander heette Groen Rechts en de partij van sport deed ook mee. dan is er nog een groepje die heette de P.V.V.K. het was echt leuk we hadden van die leuke microfoontjes waar door je kon praten en dan hoorde de hele zaal je goed. We moesten allemaal een gebouw pakken en dan moesten we ons gebouw presenteren en dan ging je stemmen op het gebouw je had meer dan de helft van de stemmen nodig en als je dat had mocht je het gebouw in Democracity neerzetten. We kregen ook nog wat te drinken en wat snoepen en we moesten ook gaan lobbyen dat is mensen overtuigen van jou plannen. Op en 13 februari hadden we de citotoets. We mochten allemaal wat snoep mee nemen en je mocht ook kauwgom kauwen. Er waren twee verschillende toetsen. Niveau toets en de basistoets. De basis toets was iets moeilijker en daar hoefde je minder goed te hebben. En de niveau toets was iets makkelijker en daar moest je er dan ook meer goed van hebben om hoog te scoren. Alon & Dennis

16 Verhaal: Olaf gaat naar Mars! Heb jij wel eens van de rode planeet gehoord?, vraagt Olaf aan zijn kleine zusje Anna. Anna schudt haar hoofd en zegt dat ze geen idee heeft wat dat is. Dat is de planeet Mars, zegt Olaf, en de planeet Mars is helemaal rood. Dat is best gek, want alle andere sterren zijn geel of wit. Dat kun je wel zien als je naar de hemel kijkt s nachts. Oh, zegt Anna, Maar hoe weet jij dat allemaal dan? Dat zag ik op de televisie. Ik zag dat ze een robot met een hele grote raket naar mars sturen. Die robot moet gaan kijken of er ook mensen of dieren of andere wezens zijn op Mars. Denken ze dan dat daar ook mensen wonen?, vraagt zijn zusje. Nou ze weten het niet zeker, maar misschien wel. Of marsmannetjes. Ik denk dat ik zelf maar eens ga kijken. Ik ben toch veel slimmer dan zo n robot? Anna knikt met haar hoofd en vraagt hoe Olaf dan naar Mars toegaat. Er gaat toch geen bus even langs en een raket hebben we toch ook niet in de tuin staan? Nee, dat is waar. Ik denk dat ik daar iets op gevonden heb. Ik maak vanavond een tekening van Mars en hang die tekening boven mijn bed. Als ik dan ga slapen, dan droom ik zo vanzelf naar Mars toe. Dat is een goed idee, zegt Anna en ondertussen bedenkt ze dat ze dat zelf ook eigenlijk wel kan gaan doen. Die avond gaat Olaf extra vroeg naar bed. s Middags heeft hij al een mooie tekening gemaakt van de rode planeet en met plakband maakt hij die nu vast boven zijn bed. Hij trekt zijn pyjama aan en poetst nog even snel zijn tanden en dan vlug onder de wol. Zijn zusje slaapt al een uurtje in de kamer naast die van Olaf. Een paar flinke geeuwen, nog één keer knipperen met de ogen en Olaf slaapt. Meteen is hij onderweg naar Mars, de rode planeet. Alsof hij nooit anders gedaan heeft zweeft hij door de lucht. Hij steekt zijn armen vooruit en vliegt als een levende raket naar boven. Hij raast langs de wolken. Een paar trekvogels schrikken als hij voorbij komt en na een paar seconden schiet hij zo de ruimte in. Hij komt langs kometen, satellieten en langs tientallen sterren totdat hij eindelijk de rode planeet in zicht krijgt. Rustig vliegt hij op de planeet Mars af en landt voorzichtig met zijn voeten op het rode zand. WOOOOHOOOOO!!!! Het is gewoon echt gelukt!!! Olaf is er helemaal ondersteboven van, dat zijn plannetje geslaagd is. Nu zal hij de wereld verbazen en hopelijk de eerste zijn die een echt marsmannetje ontmoet. Hij moet een beetje wennen aan het rare licht dat er op Mars is. Het is heel anders dan op aarde. Na een paar minuten kan hij eindelijk zien hoe de planeet eruit ziet. Humm er staan in ieder geval geen gewone huizen. Het is nogal zanderig hier. Het lijkt wel of de hele planeet uit rood zand en rode bergen bestaat, denkt Olaf. Voorzichtig maakt hij zijn eerste stappen op de vreemde planeet. Zijn ogen zijn inmiddels goed gewend aan het rare licht en het lijkt hem dan nu ook een goed idee om aan het werk te gaan. Eén nachtje is immers niet heel erg lang en het lijkt erop dat er niet veel wezens op Mars zijn, dus hij zal goed moeten zoeken. Olaf besluit om eerst maar eens naar een groep bergen te lopen. Daar kunnen grotten zijn waar misschien wel iemand woont". Na een poosje lopen, komt hij bij de bergen aan. De bergen zijn enorm hoog en erg grauw. Er zijn helemaal geen bomen en planten, maar er loopt wel een klein beekje tussen de bergen door met rood water. Olaf volgt het beekje. Dat water moet vast ergens vandaan komen. Misschien kan ik daar iemand tegenkomen. Iedereen moet toch water hebben om te kunnen drinken, denkt hij.

17 Olaf volgt het beekje een paar uur. Hij kijkt constant goed om zich heen. Een beetje teleurgesteld is hij wel dat hij nog steeds niemand is tegengekomen. De nacht zal toch bijna om zijn en dan moet hij weer terug naar huis. Vermoeid gaat hij even op een rots zitten om even uit te rusten van zijn grote zoektocht. Hij vraagt zich af of er wel echt iets of iemand op Mars woont. Misschien kan het wel niet eens dat er iemand op de rode planeet leeft, denkt hij. Als hij bijna op het punt staat om zijn zoektocht op te geven, krijgt hij ineens iets tegen zijn hoofd. Een klein steentje ligt er naast hem op de grond. Verbaasd pakt hij het op en bekijkt het aandachtig. Pok. Nog een steentje tikt tegen Olaf aan. Hihihi, hoort Olaf komen vanachter een groot stuk rots. Hey, wat is dat?, vraagt hij zich af. Zou ik dan toch iemand tegenkomen hier? Dat lachje moet toch ergens vandaan komen?. Hij springt overeind en rent snel naar de rots waar het gelach vandaan kwam. Hij ziet niemand. Pok. Weer wordt er een steentje naar hem gegooid. Kloekkloekkloek, klinkt er nu vanachter een andere rots. Snel rent Olaf er weer heen. Weer ziet hij niemand als hij achter die rots kijkt. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt, klinkt het dan vanachter weer een andere rots. Zo rap als hij kan rent hij naar die rots en nog net ziet hij een voet achter een andere rots verdwijnen. Ik zie je wel hoor!!, roept Olaf. Kom maar te voorschijn. Ik wil je graag ontmoeten! Helaas gebeurt er niets. Voorzichtig loopt hij naar de rots toe, maar er is niemand meer. Even lijkt het of de persoon helemaal is verdwenen, maar na een klein poosje wordt er toch weer een steentje naar Olaf gegooid. Hihihihi, hoort hij weer. Olaf rent weer in de richting waar het geluid vandaan kwam, maar plotseling begint hij te zweven. Huh??!! O nee, het is natuurlijk bijna ochtend op aarde. Ik moet weer naar huis. Een beetje teleurgesteld is hij wel dat hij het marsmannetje of vrouwtje niet echt heeft ontmoet, maar hij is ook wel heel erg blij dat hij nu toch zeker weet dat er leven is op Mars. Ik ben lekker wel de eerste die dat weet, grinnikt hij onderweg. Het is jammer dat ik die mysterieuze persoon niet echt heb ontmoet, maar het was wel een geweldig avontuur." Als Olaf wakker wordt is het al half acht. Snel trekt hij zijn kleren aan, wast zijn gezicht en rent naar beneden, waar de ontbijttafel al is klaargemaakt. Anna zit aan tafel en smeert een boterham. Zijn vader leest de krant en zijn moeder maakt een kopje thee klaar. Meteen vertelt hij zijn avontuur en zijn ouders vinden het een spannend verhaal. Zozo jongen, zegt zijn vader, Jij maakt in je dromen spannende dingen mee, zeg. Het was geen droom, pap. Het was echt!!, antwoordt Olaf. Hij smeert een beetje boos snel een boterham met pindakaas. Ik geloof je wel hoor, fluistert Anna dan tegen hem en vervolgens giechelt ze even zachtjes, hihihihi.

18 Muziek les; zing &swing 4 keer hebben we muziek les 2 keer zijn al voor bij.in die lessen hebben 1 dieren liedje en 2 swingliedjes. ook gingen we wat met instrumenten doen. En ook nog wat met slagwerk. Tim r. / groep 4 De latste keer had ze muuziekunstermenten mee. weetje wat ze voor muuziekunstermente mee had? Stoken aleeen de egte naam ben ik Proiekt blijf in evewicht. Ik zat in het groepje bij finn manon en ik. we gingen eerst de toren van pissa maken.dat werd wel erg leuk en erg grappig en ook wel moeilek. toen gingen we wegen dat was wel erg moeilek toen moest je dat op een blad invullen.toen gingen we naar de tafel waar je met eieren en zand toen moest je het ei op het zand leggen dat was ook moeilek en ook erg leuk. Gechreven door franciska van den hengel 8 jaar /groep 4 Ik zat in het groepje van ik julia laura fiene. Een boek moest op je hoofd ligen,daarna moest je gaan lopen.dat was best moeilijk maar leuk en daarna een bloempot met ballen. Dat was ook best moeilijk maar leuk. toen gingen we naar de blokken die moest je in evenwicht houden.ook leuk.einde geschreeven door roel 7 jaar /groep4

19

20

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

waar je goed in bent

waar je goed in bent Extra dik MAGAZINE OKTOBER 2012 Zarayda Groenhart vertelt over haar angsten, haar lef en nieuwsgierigheid Kim Lammers over Olympisch goud Doe vooral de dingen waar je goed in bent Schrijf je in voor dit

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, DERDE EDITIE 2014 Interessante informatie: Studiedag vrijdag 24 oktober J&J gesloten Schoolfotograaf 14,15 en 16 oktober Dag van de leidster 18 september Jarige medewerkers: Shirley 6 september Kubra 12

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost? Introductie Colofon Team Noordoost Reilif Bonse Petra Jongerius Rosa Balrak Jeroen Ouwerkerk

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs jaargang 30 nummer 17 maart 2012 Basisonderwijs

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs jaargang 30 nummer 17 maart 2012 Basisonderwijs Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basis Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 F 030 228 21 56 basisschool@keesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448 cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 40e jaargang nr.4

Nadere informatie

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een.

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een. Info 8 Groepsvering schooljaar Een liedje uit onze methode Trefwoord: 2008-2009. De Pasen, het leven krijgt groepsverdeli weer kleur. Van donker naar ng licht, voor het van zwart naar heel nieuwe veel

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP A P R I L 2 0 1 1 P A R T Y S + F A S H I O N + M E D I A + L I F E S T Y L E + A R T + S C I E N C E + S P O R T S EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP Het ware gezicht van mevrouw Mehinagic WIJ KOMEN BIJ U ETEN!

Nadere informatie

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief december 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen INLEIDING Deze nieuwsbrief verschijnt op de drempel van de decembermaand.

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie