SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning Realisatie Ambitie SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Algemene gegevens: Schooljaar School Lea Dasbergschool Locatie * Lea 2 Brinnummer 22JE Bestuursnummer Schoolgroep en/ of percentage gewichtsleerlingen schoolgroep 9, percentage gewichtsleerlingen op deze locatie 7% Adres Emily Bronte singel 1a Telefoon Naam directeur M. van Netten directeur Naam locatieleiding M.van Netten Naam ib-er A.Steenhuis Naam ib-er Aantal groepen per 1/10/ Aantal leerlingen per 1/10/ Subregio Rijkerswoerd Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1

2 BASISONDERSTEUNING ANALYSE MONITOR BASISONDERSTEUNING Wat betekent de uitkomst van de monitor voor jouw school? Wat gaat goed, wat zijn je aandachtspunten, etc. De school heeft een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van het inspectie bezoek van november Dit plan is aangevuld met de uitkomst van de monitor. Het diepte onderzoek dat in juni 2014 heeft plaats gevonden leidt tot nieuwe evaluatie en bijstellingen. De aandachtspunten voor de school zijn Zicht op de continue ontwikkeling van leerlingen met in het bijzonder het analyseren van toetsgegevens, Opbrengst gericht werken, Ondersteuning van leerkrachten bij het verwerven van effectieve methoden en aanpakken, Verder ontwikkelen van het werken met een ontwikkeling perspectief, Betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen SPECIFIEKE KENNIS EN KUNDE * Binnen school is ervaring op het gebied van: Zelfstandig werken Spraak taal belemmeringen ( cluster twee leerlingen) Auditieve beperkingen Onderwijsachterstanden Het delen in de zorg door collegiale ondersteuning De school biedt een veilige omgeving Cultuureducatie Video Interactie Op dit moment kunnen wij binnen de bestaande situatie omgaan met: Concentratie stoornissen Kinderen met ADHA Kinderen met belemmeringen in het autistisch spectrum Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: Aantal medewerkers: Specifieke deskundigheid (diploma, werkervaring, etc.) 1 Rekenspecialist 1 Taalspecialist 1 Video interactie begeleiding 5 Auditieve beperkingen 3 Visuele beperkingen Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 2

3 EXTRA ONDERSTEUNING (alle ondersteuning die gegeven wordt die niet binnen de basisondersteuning valt, zie indicatoren basisondersteuning ) DE EXTRA ONDERSTEUNING BINNEN DE SCHOOL Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie (functie/taak) voert uit? Ambulant Begeleiders Wtf die voor ondersteuning wordt ingezet afhankelijk van middelen, niet structureel DE EXTRA ONDERSTEUNING GEREALISEERD I.S.M. EXTERNE PARTNERS (denk hierbij aan een andere school, jeugdhulpverlening, fysiotherapie, logopedie, Karakter, etc) Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie (functie/taak) voert uit? Logopedie Fysiotherapie Incidenteel/structureel/frequentie voor individuele leerlingen, goede samenwerking voor individuele leerlingen, goede samenwerking Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 3

4 AMBITIES Wat zijn de ambities voor het eerste jaar en de middellange termijn (3-5 jaar) op het gebied van: AMBITIES M.B.T. DE BASISONDERSTEUNING Het doel wat de school wil realiseren aan het eind van het schooljaar Tussen en eindresultaten per leerjaar op of boven de inspectienorm voor taal en rekenen 85% Van de leerlingen scoren met de CITO eindtoets boven de inspectienorm. Over 3-5 jaar: Is de Lea Dasbergschool een stabiele school met een professioneel team. Binnen dit team werken leerkrachten met specialisaties op diverse vakgebieden. Alle leerkrachten werken handelingsgericht in alle groepen. Kinderen hebben een mede verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Dit krijgt vorm binnen het onderwijs dat wordt gegeven door zelfverantwoordelijk leren. School en ouders werken nauw samen in een educatief partnerschap. AMBITIES M.B.T. SPECIFIEKE KENNIS EN KUNDE In het schooljaar wil de school zich verder ontwikkelen op het gebeid van handelingsgericht werken, het werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Vooral het analyseren van toetsresultaten en bijstellen van de groepsplannen is een aandachtspunt van de school. Over 3-5 jaar: De Lea Dasbergschool beschikt over een bekwaam team waarbinnen kennis en ervaring gedeeld wordt. Naast de specifieke kennis van de cognitieve vakgebieden kent de school expertise op het gebied van gedrags en leerstoornissen. Er wordt gewerkt met schoolbrede, gedeelde en erkende afspraken. TE ONTWIKKELEN AANTOONBARE SPECIFIEKE KWALITEITEN VAN DE SCHOOL Gedurende het eerste jaar streeft de school naar het uitbreiden en verdiepen van actief ouderschap. Over 3-5 jaar: Het ondernemerschap van de school wat zich uit in de samenwerking met o.a. Artez (dans) Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 4

5 en een oud leerling van de school op het gebied van muziekonderwijs, verder uitbreiden en inbedden in het curriculum. AMBITIES M.B.T. DE EXTRA ONDERSTEUNING BINNEN DE SCHOOL Intensieve samenwerking met externen t.a.v. leerkrachtvaardigheden, professionalisering. Over 3-5 jaar: Binnen drie jaar wil de school zich richten op effectief gebruik van ICT in het onderwijs, uitbreiding van de samenwerking met buurt en directe omgeving (Stuitbos). AMBITIES M.B.T. DE EXTRA ONDERSTEUNING GEREALISEERD I.S.M. EXTERNE PARTNERS Activiteiten in samenwerking met Allio en Sportbedrijf na schooltij. Uitbreiding samenwerking met Artez. Over 3-5 jaar: meer wijkgebonden activiteiten. Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 5

6 REALISATIE REALISATIE EN ONDERSTEUNING PASSENDWIJS Wat ga je DOEN om deze ambities te realiseren? Wat we gaan doen om deze ambities te realiseren Scholing en training vast leggen in meerjarenplan Meerjarenplan van aanpak opstellen met team en ouders Onderbrengen in deelprojecten met projectleiders Vastleggen op welke wijze de communicatie vorm gegeven wordt binnen school en binnen de wijk Taken vast stellen en verdelen over teamleden Ouders betrekken bij de realisatie van de gestelde doelen. Kinderen betrekken bij de realisatie van de gestelde doelen. Buurt betrekken bij de realisatie van de gestelde doelen ( door opnemen van taken en verantwoordelijkheden in overlegstructuur, ouderavonden,werkbijeenkomsten). Hier moet in het schooljaar een concrete vertaling in een projectplan voor komen. Welke ondersteuning kan PassendWijs daarbij geven? PassendWijs kan concreet ondersteunen door het creëren van uitwisselingsmomenten en scholingsmomenten voor de verschillende scholen. Het faciliteren van bijeenkomsten voor het uitwisselen van Good Practice. Organiseren van een helpdesk waar leerkrachten met vragen terecht kunnen, ik heb dit probleem hoe kan ik.. Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 6

Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten

Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Bijstelling Schoolondersteuningsplan

Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling september 2014 Obs. De Reijer Het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld in maart 2012. In de afgelopen twee jaar is er met betrekking

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Integraal en planmatig werk maken van ouderbetrokkenheid In dit artikel geven wij u een toelichting op het model van de vijf partnerschappen. Dit

Nadere informatie

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Kaders Op 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Besturen hebben dan een zorgplicht en dienen al hun leerlingen binnen

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool

Jaarplan 2014-2015. De Mariaschool In dit jaarplan 2014-2015 van de Mariaschool kijken we vooruit naar het schooljaar 2014-2015. We geven richting aan de ontwikkelingen van de Mariaschool. De richting waarin we ons onderwijs verder willen

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school OBS De Bundel Brinnummer school 23RY Adres Anna Bijnsring 201 Postcode/Plaats 7321 HG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Inge Voncken Datum audit 22-01-2015 Auditor(en) Theo

Nadere informatie

Beschrijving pilot Medium Voorziening TOS Berséba en Kentalis

Beschrijving pilot Medium Voorziening TOS Berséba en Kentalis Beschrijving pilot Medium Voorziening TOS Berséba en Kentalis Datum: Oktober 2014 Projectleider: Ria Niessen 2 Inhoud Inhoud... 3 Uit de praktijk van de medium voorziening op de Rehobothschool in Geldermalsen...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018 Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018 Inleiding Een schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie