1-2tje december 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1-2tje december 2006"

Transcriptie

1 1-2tje december tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders

2 Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 6 Diagnostiek 6 Meander Algemeen 7 Van de vakgroepen 7 Symfora groep 8 Personalia 10 Van de redactie De feestdagen staan weer voor de deur. In dit 1-2tje vindt u daarom een overzicht van de aangepaste openingstijden in Meander. Het afgelopen jaar was voor de huisartsen en specialisten in vele opzichten enerverend. De invoering van het nieuwe zorgstelsel bracht veel werk met zich mee. Daarnaast zijn dit jaar de nodige regionale werkafspraken tot stand gekomen, waarbij het samenwerken ten behoeve van de patiënt centraal staat. We hopen ook in het komende jaar de nodige bruggen tussen de eerste en tweede lijn te kunnen slaan. De redactie wenst iedereen heel fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van het 1-2tje, of wilt u zelf een onderwerp communiceren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De redactieadressen vindt u in het colofon. De deadline voor het aanleveren van stukken voor het volgende nummer van het 1-2tje is woensdag 1 februari Colofon Het 1-2tje is een gezamenlijke uitgave van het MCCE, Meander Medisch Centrum en Symfora groep en verschijnt zes keer per jaar. Het 1-2tje informeert huisartsen en specialisten om zodoende een goede kwaliteit en afstemming van zorg, diagnostiek en behandeling in de regio te bereiken. Redactie: Loes Meijer (MCCE) Marianne Kleuters (MCCE) Maaike Hooft (Communicatiemedewerker Meander) Judith Hugen (Communicatiemedewerker Meander) Ans Zandee (Staffunctionaris communicatie Symfora groep) Frank Eskes (Bestuur Vereniging Medische Staf, Meander) Peter de Bruijne (huisarts) Kim Knobbe (huisarts) Oplage: 1000 Redactieadressen: Meander Medisch Centrum, afdeling Communicatie Tel: MCC Eemland Tel: Symfora groep Tel:

3 MCCE Algemeen Huisartsen gezocht voor werkafspraak chronisch benigne pijn Vanuit de afdeling Revalidatiegeneeskunde kwam het verzoek om een werkafspraak te maken over chronisch benigne pijn. Je spreekt van deze pijn als er na een diagnostisch traject geen behandelbare oorzaak gevonden wordt voor de pijn. Dan komt de vraag aan bod: hoe kan iemand met chronische pijn zo goed mogelijk functioneren? De Revalidatieafdeling heeft een behandeltraject voor deze functionele beperkingen. Huisartsen die mee willen werken aan deze werkafspraak kunnen zich melden bij Loes Meijer, MCCE, via Huisartsen met ideeën gezocht Vanuit de specialisten komen er regelmatig aanvragen voor regionale werkafspraken rondom diverse onderwerpen. Graag willen we huisartsen oproepen om kenbaar te maken over welke onderwerpen zij graag afspraken zouden willen maken. Dit kan zowel met de tweede lijn als binnen de eerste lijn zijn, zoals een afspraak met de jeugdartsen of thuiszorg. Daarnaast verzoeken wij huisartsen te melden waar zij behoefte hebben aan aanvullende diagnostische mogelijkheden voor de huisarts. We zien uw reacties graag tegemoet. Leo Weusten en Loes Meijer, medisch coördinatoren MCCE, via CVA: wie gaat naar de patiënt? De huisarts, ambulance of beiden? Het aantal patiënten met een beroerte dat in aanmerking komt voor trombolyse neemt sterk toe in Meander. De acute triage in de eerste lijn werkt dus steeds beter en sneller. Om aan de internationale norm te voldoen zal het aantal trombolyses echter nog verder moeten toenemen. Uit de cijfers van de RAVU over het aantal meldingen van een CVA in 2005, blijkt dat de helft van de patiënten met een CVA wordt aangemeld door de huisarts. In 2005 zijn bij de RAVU 996 meldingen van een CVA binnengekomen. Hiervan zijn er 461 binnengekomen via 112 en 486 via de huisarts. De overigen zijn via de politie, het ziekenhuis, et cetera gemeld. Van alle meldingen bij de RAVU zijn er 188 in Meander gekomen. De RAVU heeft namelijk een grotere regio dan Meander. De vraag blijft bestaan hoe we met elkaar kunnen zorgen dat de patiënt zo spoedig mogelijk in het ziekenhuis is. Tijdens de acute zorgdagen die georganiseerd waren door de huisartsenpost en de RAVU is dit onderwerp uitgebreid aan bod geweest. Niet alle huisartsen waren daar op de hoogte van het spoedeisende karakter van een CVA. De voorlopige werkafspraak tussen huisartsen en neurologen is nu als volgt: Avond-, nacht- en weekenddienst In de avond-, nacht- en weekenddienst is de afspraak met de huisartsenpost dat als de visite rijdende arts niet direct naar de patiënt kan gaan, de supervisorarts de ambulance belt. Dagzorg In de dagzorg heeft het een duidelijke meerwaarde als de (eigen) huisarts een spoedvisite aflegt. De eigen huisarts kent de patiënt het best en de praktijk is (meestal) in de buurt van de patiënt. De huisarts doet meer dan alleen de patiënt snel insturen: uitleggen wat de patiënt te gebeuren staat, uitleg aan omstanders, familie en een beslissing nemen welke past bij deze patiënt (op basis van voorgeschiedenis, specifieke wensen). Het is optimaal als zowel de huisarts als de ambulance tegelijkertijd naar de patiënt gaan. De huisarts heeft alle informatie over de patiënt en de ambulance zorgt dat er geen kostbare tijd verloren gaat. De discussie over de afspraken over de dagzorg en de avond-, nacht- en weekendzorg is nog niet afgerond. Gesprekken vinden plaats tussen neurologen en huisartsen en de medisch manager van de RAVU. Voor meer informatie: Maarten van Gemert, neuroloog, Meander Medisch Centrum, via en Loes Meijer, medisch coördinator, MCCE, Webmail/KIWI: twee vliegen in één klap Een verslag van Loes Sassen, huisarts in Hoogland: Met een aantal huisartsen, specialisten en ICT-deskundigen van Meander zit ik in een pilotgroep die bespreekt hoe het digitale contact loopt met Meander. Inmiddels zijn er 96 huisartsen die met behulp van een speciale token kunnen inloggen in de computer van het ziekenhuis. Het project heet KIWI. Je kunt dan na inloggen op een zeer veilige manier contact maken met de ziekenhuiscomputer en alle gegevens van jouw patiënten inzien. In één oogopslag zie je wie er opgenomen zijn en ook bij welke patiënten er recentelijk iets is bepaald: labgegevens, PA, beeldvormende diagnostiek. Allemaal snel voorhanden. Onlangs hadden we weer een bijeenkomst. 4

4 De eye-opener voor mij was dat je via dit systeem ook zeer veilig kunt mailen met de specialisten. Ja, en als je kunt mailen, dan ben ik geïnteresseerd! Tot op heden keek ik mondjesmaat in het systeem. Inloggen lukte soms niet en dan word je weer ontmoedigd. Nu ik weet dat ik ook (zeer veilig, zonder spamgevaren!) kan mailen ga ik heel anders te werk. Ik log s morgens in, check mijn mail, en blijf vervolgens ingelogd. Op die manier raadpleeg je het systeem ook veel gemakkelijker voor patiëntgegevens. Voor simpele mededelingen of vragen aan een specialist hoef je hem of haar nu niet te storen op de poli of OK, of wat dan ook. Ik stel mijn vraag per mail, voeg een leesbevestigingsverzoek in, en tot op heden krijg ik erg snel antwoord! Tijdens de bespreking vorige week werd gezegd dat de specialisten (en de huisartsen die meedoen) wel de discipline moeten hebben om hun mail te lezen en te beantwoorden, maar dat lijkt me toch in de huidige tijd een vaardigheid die de meesten van ons wel hebben. Ik ben er erg enthousiast over en communiceer nu veel gemakkelijker via een extra kanaal. Als je nog geen token hebt om in de computer in te loggen zou ik die maar snel aanvragen, als dit verhaal je aanspreekt. En voor degenen die al wel kunnen inloggen en (net als ik) zich niet gerealiseerd hebben dat je vervolgens via dit systeem ook veilig kunt mailen: log s morgens in, blijf ingelogd, houdt dat kanaal open, dan kan dat echt een verrijking zijn. KIWI en webmail: hoe log je in? U kunt via alle computers met internetverbinding toegang krijgen tot de webportal KIWI. Vervolgens kunt u doorklikken naar webmail. Net als bij internetbankieren, logt u in met een persoonlijke pincode, aangevuld met een code van een zogenoemde token, een kastje dat digitale sleutelcodes genereert. U kunt een aanvraag voor de token indienen via U krijgt het token met handleiding en gedragscode dan aangetekend thuisgestuurd. Voor meer informatie over het gebruik van KIWI: Feike de Jong, informatieadviseur, Meander Medisch Centrum, via of per Bij vragen en problemen tijdens start en gebruik van het webportal KIWI kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur een beroep doen op de helpdesk, via of Cardiovasculair risicomanagement: wat moet er gecontroleerd worden bij het starten met statines? Steeds meer mensen gebruiken statines. Bij het lezen van de tekst uit het farmacotherapeutisch kompas, blijkt dat er voor de start en het eerste jaar na het starten met statines het nodige laboratoriumonderzoek verricht moet worden. Het advies is als volgt: Controleer de leverfunctie vóór de behandeling en daarna periodiek (bijvoorbeeld halfjaarlijks) gedurende het eerste jaar van behandeling of tot een jaar na de laatste dosisverhoging. Voer bij een dosis van 80 mg per dag een aanvullende controle uit na drie maanden en daarna periodiek gedurende het eerste jaar van de behandeling. Staak de therapie indien er een aanhoudende verhoging van de serumtransaminasen optreedt, indien deze meer dan driemaal de bovengrens van normaal is. Bepaal de CPK-spiegels voor aanvang van de therapie bij: ouderen (leeftijd > 70 jaar) mensen met een nierfunctiestoornis, onbehandelde hypothyroïdie mensen met erfelijke spieraandoeningen in de persoonlijke of familiaire anamnese mensen met spiertoxiciteit met een statine of fibraat in de anamnese mensen met overmatig alcoholgebruik. Staak daarom de behandeling bij duidelijk verhoogde CPK-spiegels (CPK 5x de bovengrens van normaal) òf bij het vaststellen van myopathie òf bij een risicofactor die predisponeert tot het ontwikkelen van nierfalen als gevolg van rabdomyolyse. Geef de patiënt het advies om onmiddellijk de arts te waarschuwen bij onverklaarde spierpijn, -gevoeligheid of -zwakte. Voor de diagnostiek wordt geadviseerd de leverfunctie ALAT te bepalen voor het starten en dit te vervolgen na instellen. Bepaal daarnaast de CPK bij ouderen > 70 en bij klachten van de spieren. Voor meer informatie: Loes Meijer, medisch coördinator, MCCE, Gewijzigde tijden prikservice MCCE en Trombosedienst Sinds 1 december zijn de tijden van prikpost Zorgcentrum Ruimzicht in Barneveld gewijzigd. Patiënten kunnen niet meer elke werkdag, maar alleen op maandag en woensdag van tot uur terecht voor bloedafname. De tijden van Medisch Centrum Asklepios blijven ongewijzigd: elke werkdag van tot uur. Voor meer informatie: Marianne Kleuters, MCCE, via

5 Diagnostiek Klinisch Chemisch Laboratorium Urinesedimentonderzoek In het verleden werd voorafgaand aan het urinesediment altijd een screening vooraf middels de urineteststrip uitgevoerd. Alleen bij een afwijkende teststripuitslag of bij passende indicatie werd vervolgens het sedimentonderzoek met de microscoop uitgevoerd. Nu wij sneller en nauwkeuriger het onderzoek uitvoeren met de Iris iq200- automaat, zijn we ertoe overgegaan om een sedimentaanvraag ook direct zonder voorscreening te honoreren. Deze aanpak geldt zowel voor klinische als voor poliklinische urinesedimenten en voor de incidentele huisartsaanvragen voor een sediment. Wel vragen we u om de indicatie voor uw aanvraag te vermelden, omdat we in de toekomst ook voor het urine-onderzoek naar probleemgeoriënteerde aanvragen willen overgaan. Voor meer informatie: dienstdoende klinisch chemicus, Meander Medisch Centrum, via Waarom bellen bij een cito-aanvraag? De huisarts wordt geadviseerd altijd eerst de klinisch chemicus te bellen om te overleggen als er een cito-aanvraag is. Door de meeste huisartsen wordt dit gezien als een overlegmogelijkheid, door sommigen wordt dit als betuttelend ervaren. Wat is de reden van de wens tot telefonisch overleg bij een cito-aanvraag? Na overleg blijkt dat bij één op de drie aanvragen het diagnostisch pakket wordt aangepast op advies van de klinisch chemicus. Daarnaast wordt in overleg de beste locatie van afname bepaald waar de patiënt het snelst en effectiefst geholpen wordt. De klinisch chemicus attendeert de medewerkers erop dat er een cito-aanvraag komt, waardoor de patiënt opgevangen en vlot geholpen wordt. Ook overlegt de klinisch chemicus over de wijze waarop de huisarts de uitslagen snel gerapporteerd krijgt. Het kan zijn dat u geen vragen heeft of dat u geen tijd heeft om te bellen. Dan is het van belang op de aanvraag te vermelden hoe u bereikbaar bent voor de uitslagen van deze bepalingen. Voor meer informatie: dienstdoende klinisch chemicus, Meander Medisch Centrum, via Meander algemeen Aangepaste openingstijden feestdagen Met kerst en oud-en-nieuw zijn in Meander Medisch Centrum zondagsdiensten van kracht op de locaties in Amersfoort. De locaties Baarn en Soest zijn deze dagen gesloten. Rond de feestdagen zijn de openingstijden als volgt aangepast. Locatie Baarn Locatie Baarn is met kerst en oud-en-nieuw gesloten. 27, 28 en 29 december is er gewoon spreekuur en zijn de afdeling Radiologie en het laboratorium open. Locatie Soest Locatie Soest is met kerst en oud-en-nieuw gesloten. De afdeling Radiologie op locatie Soest is gesloten van zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari. Het laboratorium (bloedafname) is 27, 28 en 29 december wél open van uur. Locaties Amersfoort Op de locaties in Amersfoort zijn met kerst en oud-en-nieuw zondagsdiensten van kracht. 27, 28 en 29 december is er gewoon spreekuur en zijn de afdelingen Radiologie en het laboratorium open. 6

6 Van de vakgroepen Oogheelkunde Oogheelkunde Meander zeer goed in cataractoperaties Oogheelkunde van Meander behoort tot de top 10 als het gaat om het uitvoeren van cataractoperaties. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de Consumentenbond naar de kwaliteit van zorg rond cataractoperaties in Nederlandse ziekenhuizen. Voor het onderzoek van de Consumentenbond werden patiënten, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC) gevraagd wat belangrijk is in de patiëntenzorg rondom de cataractoperatie. Vragen die aan de orde kwamen, gingen onder meer over informatievoorziening, zorg rondom de operatie, wachttijden en nazorg. Oogheelkunde van Meander Medisch Centrum kreeg de kwalificatie zeer goed en kwam in de top 10 van de 90 onderzochte instellingen. Enquête onder huisartsen De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL vindt een goede samenwerking tussen huisartsen en specialisten van groot belang. Om inzicht te krijgen in onze communicatie en organisatie sturen wij binnenkort per een enquête naar alle huisartsen die verwijzen naar Meander. Het invullen van deze enquête vergt ongeveer 5 tot 10 minuten. Op basis van de resultaten maakt de vakgroep een plan om haar organisatie en communicatie te verbeteren. We stellen uw medewerking aan dit korte onderzoek zeer op prijs. Voor meer informatie over alle bovenstaande stukken van Interne Geneeskunde: Anneruth Duiker, ambtelijk secretaris maatschap Interne Geneeskunde/MDL, Meander Medisch Centrum, via Snel terecht De oogartsen van Meander Medisch Centrum voeren ruim 2500 cataractoperaties per jaar uit. Voor cataractoperaties zijn in Meander geen wachtlijsten. Ook voor andere oogaandoeningen kunnen patiënten binnen een week terecht op de poli Oogheelkunde van Meander. Voor meer informatie: Ans van Eijken, zorgeenheidsmanager aangezichtschirurgie, Meander Medisch Centrum, via Interne Geneeskunde Voorlichting endoscopisch onderzoek De afdeling Endoscopie vraagt uw aandacht voor een goede voorlichting van de patiënten die u voor endoscopisch onderzoek naar Meander verwijst. U kunt daarbij gebruik maken van de patiëntenbrochures Gastroscopie en Sigmoïdoscopie van Meander, aan te vragen bij het MCCE. U vindt de brochures ook in het hoofdstuk Patiënten/bezoekers op www. meandermedischcentrum.nl. U wordt vriendelijk verzocht alleen brochures te gebruiken met de omslag van Meander Medisch Centrum en brochures van voor die tijd te vernietigen. Spreekuren Interne Geneeskunde In verband met de oplopende wachttijden voor de polikliniek van dr. Oldenburg in Baarn wijzen wij u graag op de overige spreekuren in Baarn waar volop ruimte is voor nieuwe patiënten. Afspraken kunt u maken bij: dr. Albada, dr. Bloemendal, dr. Brink, dr. Eelkman Rooda, dr. Hagen, dr. Otten en dr. Rodenburg. 7

7 Symfora groep Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) in de huisartsenpraktijk De Symfora groep en het RIAGG A&O hebben de afgelopen drie jaar mede vormgegeven aan de pilot: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. In navolging van de succesvolle pilot zijn we nu bezig met het opzetten en uitbreiden van sociaal psychiatrische hulp op reguliere basis. Van de cliënten met psychische klachten komt circa 80% eerst bij de huisarts. De klachten van de cliënten zijn vaak gemaskeerd of aspecifiek. Vroegtijdige herkenning en adequate behandeling leiden tot sneller en beter herstel. Er wordt door de SPV en gewerkt als verlengde arm van de huisarts. Dit vraagt een goede afstemming en duidelijke communicatie over en weer. De huisarts blijft eindverantwoordelijk. Uit het evaluatieonderzoek bleek dat er een duidelijke verlaging was van het aantal verwijzingen naar de 2e lijn. Dit komt doordat de SPV geen vooruitgeschoven post is van de 2e lijn, maar integraal onderdeel is van de 1e lijnsvoorziening GGZ. Op dit moment zijn er vier SPV en vanuit de Symfora groep en vier vanuit het Riagg werkzaam in de huisartsenpraktijken. Hiermee zijn nu de maximale beschikbare uren ingezet. Wij zouden de uren graag uitbreiden maar weten nog niet of dat financieel ook mogelijk wordt gemaakt. Aanbod Cliënten kunnen met uiteenlopende klachten en/of vragen op het gebied van de GGZ gebruik maken van een laagdrempelige voorziening. De SPV inventariseert de klachten en brengt het probleem met de cliënt verder in kaart. Na de diagnostiek, die vaak meerdere gesprekken in beslag neemt, volgt een plan van aanpak. In de praktijk blijkt dat er sprake is van een breed scala aan klachten en vragen. Angst en stemmingsstoornissen komen veel voor. SPV en hebben zelf een aanbod, waardoor doorverwijzing niet altijd nodig is. Indien doorverwijzing echter wel nodig is, wordt er met de cliënt gericht een keuze gemaakt binnen de 1e of 2e lijn. SPV en kunnen in het geval van een wachtlijst het overbruggingscontact verzorgen. Omdat de SPV en vanuit en voor de Symfora groep werken, kunt u gebruik maken van de specifieke deskundigheid, maar ook van deskundigheidsbevorderingmogelijkheden die de organisatie biedt. Tevens is er een korte lijn met het hulpverleningsaanbod van de Symfora groep. Informatie Marjan Verwey werkt in de huisartsenpraktijk Vogelplein. Sabine Drost werkt op de Leusderweg en de Vermeerstraat. Ellis Druijff in De Jonkvrouw, De Herfstdraad en in gezondheidscentrum Zielhorst. Voor meer informatie: Ellis Druijff of Hans de Leeuw Grip op gedachten: training tegen depressie, angst en spanning voor ouderen Voor ouderen die te maken krijgen met lichamelijke beperkingen, verlies van dierbaren, gevoel van onveiligheid, beperkte financiële mogelijkheden, eenzaamheid en die daardoor last krijgen van psychische klachten is er de training Grip op gedachten. Depressie, angst en spanningsklachten komen veel voor en gaan vaak gepaard met negatieve en sombere gedachten. In de training Grip op gedachten leert de cliënt omgaan met angst-, spannings- en depressieve klachten door middel van anders denken. Ook wordt er gewerkt met ontspanningsoefeningen en (huis)werkopdrachten. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 90 minuten en één terugkombijeenkomst, en wordt begeleid door een psycholoog en een maatschappelijk werker van de Symfora groep. De training vindt in groepsverband plaats. De huisarts kan cliënten doorverwijzen naar deze training. De training en het trainingsmateriaal zijn gratis. Voor informatie kunt u, of uw cliënt, bellen met Bij voldoende deelname starten we de training in januari Locatie: Nog niet bekend. Health 4 U : training ouder worden Het ouder worden gaat niet altijd zonder zorgen. Zo kunnen cliënten te maken krijgen met lichamelijke beperkingen, verlies van dierbaren, gevoel van onveiligheid, beperkte financiële mogelijkheden en eenzaamheid. Eenzaamheid kan uiteindelijk leiden tot een depressie of andere psychische klachten, die vaak samengaan met een ongezonde levensstijl. De Symfora groep biedt senioren de training Health 4 U die stimulerend, leuk en gezellig is. De training richt zich op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl: goede eetgewoontes lichaamsbeweging samen met anderen activiteiten ontplooien gezonde alternatieven vinden voor negatieve gedachten. 8

8 Bekend is dat deze training psychische klachten vermindert door een aangepaste levensstijl en het positieve gezamenlijke contact. De training bestaat uit vijftien wekelijkse bijeenkomsten en zal gegeven worden in Ouderensteunpunt Nijenstede, Heiligenbergerweg 84 in Amersfoort. De huisarts kan cliënten doorverwijzen naar deze cursus. De training en het cursusmateriaal zijn gratis. Voor informatie kunt u, of uw cliënt, bellen met Bij voldoende deelname starten we 15 januari 2007 op de maandagmiddag van tot uur. 9

9 Personalia Vertrekkende huisartsen De heer J.L. (Johan) Du Boeuff Huisarts te Leusden Per 15 november 2006 Nieuwe specialisten Mw. A.M. (Lieke) Kiens Klinisch Geriater Per 2 januari 2007 Locatie Amersfoort Lichtenberg Vervangende specialisten Dhr. dr. A.C. (Arjan) Pronk Cardioloog Per 20 november 2006 In verband met zwangerschapsverlof van dr. S.M. (Simone) Ten Have - Roeffel, neemt dr. A.C. (Arjan) Pronk haar werkzaamheden waar tot eind maart

10

1-2tje november 2006

1-2tje november 2006 1-2tje november 2006 1-2tje is het informatiebulletin van MCC Eemland, Meander Medisch Centrum en Symfora groep voor 1e- en 2e-lijns zorgaanbieders Inhoud Van de redactie MCCE Algemeen 2 Diagnostiek 3

Nadere informatie

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE december 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

In dit nummer o.a: MCCE. Tussen de lijnen. ZorgDomein. Wijzigingen prikpunten Tarieven labonderzoek. GGz. GGz Centraal: wie is wie?

In dit nummer o.a: MCCE. Tussen de lijnen. ZorgDomein. Wijzigingen prikpunten Tarieven labonderzoek. GGz. GGz Centraal: wie is wie? oktober 2014 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

In dit nummer o.a: MCCE. ZorgDomein. Tips voor de verwijsbrief. Naam en logo veranderen Prikpost Barneveld. Het nieuwe ziekenhuis.

In dit nummer o.a: MCCE. ZorgDomein. Tips voor de verwijsbrief. Naam en logo veranderen Prikpost Barneveld. Het nieuwe ziekenhuis. april 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, DIAGNOSTISCH CENTRUM MEANDER, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

HOE BEREIKBAAR BENT Ú?

HOE BEREIKBAAR BENT Ú? Praktische toolkit Checklist Tips Stappenplan Communicatieadvies Conceptbrieven HOE BEREIKBAAR BENT Ú? Deze vraag gaat natuurlijk niet over u persoonlijk, maar over de huisartspraktijk waarvoor u - alleen

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010

R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010 Qualiteit regionale transmurale zorg Twintigste jaargang nummer 4 oktober 2010 Redactioneel Raaklijnen Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium Grande Conférence 2010 CVA nazorgprocedure: helpen bij

Nadere informatie

september 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 4 MCCE ZorgDomein Meander Diagnostisch Centrum Het nieuwe ziekenhuis Meander Medisch Centrum

september 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 4 MCCE ZorgDomein Meander Diagnostisch Centrum Het nieuwe ziekenhuis Meander Medisch Centrum september 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland

Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Mei 2011 Inhoud 1. Aankondiging symposium NAH en seksualiteit. Maandag 28 november 2011 2. Nazorg voor hersenletselpatiënten is een doolhof,

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Basisinitiatieven

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Els M. L. Verschuur Rob van der Sande 1 Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Lectoraat Langdurige Zorg Hogeschool

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Hoe bereikbaar bent u? Toolkit bereikbaarheid

Hoe bereikbaar bent u? Toolkit bereikbaarheid Snel beter bereikbaar zijn Doelstellingen Checklist bereikbaarheid Stappenplan Communicatieadvies Hoe bereikbaar bent u? Deze vraag gaat natuurlijk niet over u persoonlijk, maar over de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie