Openbare Daltonschool De Meander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Daltonschool De Meander"

Transcriptie

1 Openbare Daltonschool De Meander Jaargids

2 Voorwoord Dit is de jaargids van openbare daltonschool De Meander. Wij hebben deze gids samengesteld om u als ouders te informeren over alle praktische zaken die het komend jaar van belang zijn: roosters, jaarplanning en adressen. De jaargids wordt aan alle ouders uitgereikt. De inhoud heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Op De Meander staan de kinderen centraal. We bieden goed onderwijs en leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van de kinderen. Er heerst een rustige, vriendelijke sfeer van openheid en verdraagzaamheid, waarin kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken. We bereiden de kinderen voor op de toekomst. We leren de kinderen actief samen te werken en zelfstandig problemen op te lossen. We bieden ze daarbij concrete handvatten, zoals systeemdenken en mindmappen. Door deze aanpak halen onze kinderen het maximale uit zichzelf. Naast deze jaargids hebben we een schoolgids ontwikkeld, waarin u o.a. kunt lezen over Daltononderwijs en onze praktische uitwerking daarvan. Beide gidsen geven een beeld van De Meander, een beeld dat u in onze school zult herkennen. Nieuwe ouders proberen we onder andere met deze gidsen te helpen bij het maken van een verantwoorde schoolkeuze. Wij vinden het heel belangrijk u als ouders goed te informeren. Daarom ontvangt u iedere dinsdag de digitale Nieuwsbrief waarin de meest actuele zaken staan vermeld. Ook houden wij aan het begin van het schooljaar een informatieavond in alle groepen. Het allerbelangrijkste naast deze voornamelijk schriftelijke informatie vinden wij een open communicatie met elkaar. Zo starten we dit schooljaar met een andere gesprekkencyclus. Aan het begin van dit schooljaar starten we met startgesprekken, waarbij we meer over uw kind te weten willen komen. Halverwege het schooljaar voeren we gesprekken waarbij ook de resultaten en het functioneren van uw kind centraal staan. Op die manier maken we er ook dit jaar weer een kwalitatief goed en prettig schooljaar van. Met vriendelijke groeten namens het hele team, Jeroen Doorschot 3 De Meander Jaargids

3 Schooltijden Vakanties en vrije dagen Vakantiedagen Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Donderdag uur uur uur uur Vrijdag uur uur Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag Herfstvakantie Zaterdag 19 oktober 2013 Zondag 27 oktober 2013 Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2013 Zondag 5 januari 2014 Krokusvakantie Zaterdag 23 februari 2014 Zondag 23 februari 2013 Pasen Vrijdag 18 april 2014 Maandag 21 april 2014 Tulpvakantie Zaterdag 26 april 2014 Maandag 5 mei 2014 Hemelvaart Donderdag 29 mei 2014 Zondag 1 juni 2014 Pinksteren Zaterdag 7 juni 2014 Zondag 15 juni 2014 Zomervakantie Zaterdag 19 juli 2014 Zondag 2 september 2014 Studiedagen* Studiedag I 9 oktober 2013 Studiedag II Vrijdag 7 februari 2014 (alleen groep 1-4) Studiedag III 5 maart 2014 Studiedag IV 28 mei 2014 * Let op: dit zijn vrije dagen voor de leerlingen 4 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

4 Data - Bijzondere activiteiten September Maandag 2 september Eerste schooldag 10 september Informatieavond per groep 11 september Luizencontrole Donderdag 19 september Brandoefening 25 september Kinderpostzegels Donderdag 26 september Startgesprekken Maandag 30 september Startgesprekken Oktober 2 oktober Uitloop startgesprekken, start Kinderboekenweek, Boekenbeurs Maandag 7 oktober Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 8 oktober uur: Verantwoording MR 9 oktober Studiedag team, de kinderen zijn vrij 15 oktober uur: PR-vergadering 16 oktober Gevonden voorwerpen Vrijdag 18 oktober Open podium: 9.00 uur: groep 1/2B, 3, 5, uur: groep 1/2C, 4, 6, 8 26 oktbober Groepen 1/2: Sophia SnuffelCollege les 1 November 5 november Groepen 1/2: Sophia SnuffelCollege les 2 6 november Luizencontrole Vrijdag 8 november Inloopochtend 12 november Groepen 1/2: Sophia SnuffelCollege les 3 Maandag 18 november Versieravond Sinterklaas Donderdag 21 november Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 29 november Pietenmiddag December Donderdag 5 december Viering Sinterklaas, kinderen s middags vrij 10 december uur: MR-vergadering 11 december Gevonden voorwerpen Donderdag 19 december uur kerstdiner, kinderen s middags vrij Vrijdag 20 december s Middags vrij, start kerstvakantie Januari Maandag 13 januari Start adviesgesprekken voor kinderen groep 8 14 januari uur: PR-vergadering 15 januari Luizencontrole 21 januari uur: MR-vergadering 22 januari Nationale voorleesdagen Vrijdag 24 januari Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken Februari 4 februari De kinderen krijgen hun eerste rapport 5 februari Gevonden voorwerpen Vrijdag 7 februari Studieochtend, groep 1 t/m 4 zijn vrij Di-do 11 t/m 13 feb Cito eindtoets groep 8 Vrijdag 14 februari Verkleedfeest 25 februari Inloopochtend Maart 4 maart uur: MR-vergadering 5 maart Studiedag, de kinderen zijn vrij Maandag 10 maart Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 12 maart Luizencontrole Donderdag 13 maart Dansdag 17 t/m 21 maart Week van de Lentekriebels en project LHTB gr. 7-8 April 1 april Schoolfotograaf 9 april Gevonden voorwerpen Donderdag 10 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 Vrijdag 11 april Open podium: 9.00 uur: groep A, C, 4, 6 en uur: groep B, 3, 5 en 7 15 april Praktisch verkeersexamen groep 7 16 april Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken Donderdag 17 april Paaslunch, continurooster tot uur Vrijdag 25 april Koningsspelen en sponsorloop Mei 7 mei Inloopochtend Vrijdag 16 mei Groep 1/2: Juffendag Maandag 19 mei uur: PR-vergadering 21 mei Luizencontrole 6 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

5 27 mei uur: MR-vergadering 28 mei Robijnstudiedag, de kinderen zijn vrij Juni 3 juni Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 17 juni uur: MR-vergadering 18 juni Gevonden voorwerpen Juli 1 juli De kinderen krijgen hun tweede rapport Vrijdag 4 juli Voortgezet onderwijsdag groep 8 9 juli Atletiekdag groep 3 t/m 8 15 juli Afscheid groep 8 16 juli Sopavond kleutergroepen Donderdag 17 juli Wisselochtend, kennismaking nieuwe leerkracht Vrijdag 18 juli De zomervakantie begint om uur Inloopochtenden We bieden ouders graag de gelegenheid om hun kind aan het werk te zien. Op de volgende data kunt u een uurtje in de groep aanwezig zijn: Dag Vrijdag Datum 8 november 25 februari 7 mei Open podium Twee maal per jaar treedt iedere groep op in de speelzaal. Dag Datum Tijd Groepen Vrijdag 18 oktober uur 1/2B, 3, 5 en uur 1/2C, 4, 6 en 8 Vrijdag 11 april uur 1/2C, 2A, 4, 6 en uur 1/2B, 3, 5 en 7 Speelgoeddata kleuters Zo nu en dan mogen kleuters speelgoed of spelletjes meenemen van thuis. Ze kunnen er dan samen met klasgenootjes mee spelen. We verzoeken u duur speelgoed en pistolen, zwaarden en dergelijke thuis te houden. De data waarop de kleuters speelgoed mogen meenemen zijn 26 september, 17 oktober, 14 november, 6 december, 20 december, 6 februari, 27 maart, 17 april, 15 mei, 26 juni, 14, 15 en 17 juli. Luizencontrole Dag Datum 11 september 6 november 15 januari 12 maart 21 mei 9 De Meander Jaargids

6 Kunstmenu Groep Onderdeel 1-2 Zooi! Mooi? 1-2 Animatie filmkast 3-4 Loop rond met de hond 3-4 Mr Pickwick 5 Op stap met Jet en Jan 5 Instrumentencircuit 5 De gelaarsde kat 6 Leven in de ijzertijd 6 Gijs wil een prijs 7-8 Oral history 7-8 Silhouet in beweging De data volgen later in de nieuwsbrief. Programma aanbod bibliotheek Groep Onderdeel 1-2 Boeken en Fundels 3 Letters Lezen Leuk!!! 4 Leesprogramma 5 Plezier in lezen 6 Informatie zoeken en vinden 7 Mediamasters 8 Sociale media Data - Rondom leerlingen Gymnastiekrooster Maandag uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep 3 Donderdag uur Groep uur Groep uur Pauze uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep 3 Vrijdag uur Groep 8 Schoolreis kleuters Wie Wanneer Groepen juni Schoolkamp groep 3 t/m 8 Wie Groep 3 / 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Wanneer 5 en 6 juni 15 en 16 mei 26 en 27 juni 12 en 13 mei 14, 15 en 16 mei 10 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

7 Gevonden voorwerpen Deze kunt u vinden in de schatkist in de gang richting groep 3. Eens per twee maanden worden alle spullen op de tafels in de kleuterhal gelegd. Kledingstukken, die niet opgehaald worden, gaan naar het Leger des Heils. Dag Datum 16 oktober 11 december 5 februari 9 april 18 juni Oud papierophaalschema Regelmatig halen we op dinsdagavond oud papier op. U kunt het oud papier tussen uur en uur gebundeld of in dozen aan de kant van de weg plaatsen. Helaas waren de ophaaldata niet op tijd bekend. De exacte data kunt u vinden op onze website. Informatieavond nieuwe groep 10 september Groep B, 3, 5 en 7 10 september Groep C, 4, 6 en 8 Toetsen Toets Wanneer Beginnende geletterdheid groep 2 oktober, mei Herfst signalering lezen groep 3 november AVI leestoets groep 4 t/m 8 februari, maart, juni Taal voor kleuters groep 2 januari, juni Rekenen voor kleuters groep 2 januari, juni Rekenen / wiskunde groep 3 t/m 7 januari, juni Spelling groep 3 t/m 7 januari / februari, juni Begrijpend lezen groep 4 t/m 7 januari, juni (groep 3 en 4) Drie Minuten Toets lezen groep 3 t/m 7 januari, mei Winter signalering lezen groep 3 januari Cito eindtoets groep 8 februari Lente signalering lezen groep 3 april Cito entreetoets groep 7 mei / juni Eind signalering lezen groep 3 juni 12 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

8 Rapporten Financiële paragraaf 1e rapport 4 februari e rapport 1 juli 2014 Kleuters ontvangen een rapport wanneer zij 3 maanden of langer op school zitten. Startgesprekken en tienminutengesprekken De startgesprekken voeren we op 26 en 30 september, met een uitloop op 2 oktober. De tienminutengesprekken voeren we op donderdag 6 februari, maandag 10 februarien donderdag 3 juli Overblijf kosten De organisatie van het overblijven is in handen van KMN Kind & Co. De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator, Jolanda Romijn. Zij is voor u het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, suggesties en praktische zaken. Zij is in principe op overblijfdagen op school bereikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het overblijven, moet u een aanmeldingsformulier TSO invullen. Met dit formulier machtigt u KMN Kind&Co om de kosten van uw rekening af te schrijven. De kosten voor het overblijven bedragen 2,00 per keer. Maandelijks worden de kosten automatisch geïncasseerd door KMN Kind&Co. Medezeggenschapsraad leden Ilse Claessen ouder voorzitter Mustafa Turgut ouder penningmeester Sabine Wijnands ouder lid Aad van den Heuvel team secretaris Monique Frowijn team lid Arjan ter Voorde team lid Vergaderschema MR Vergaderschema PR 8 oktober (verantwoording aan ouders) 10 december 21 januari 4 maart 27 mei 17 juni Vrijwillige ouderbijdrage De volgende bedragen zijn voorlopig vastgesteld: voor 1 kind: 33,-, voor 2 kinderen: 60,- en ieder volgend kind 25,- erbij. Op 8 oktober is de verantwoording van de MR naar alle ouders. Op deze avond worden de bedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De girorekening van de MR is Alleen kinderen, die op 1 oktober 2013 op school zijn, krijgen een betalingsverzoek. Dit betalingsverzoek ontvangt u begin november. Fanclub De Meander Giften aan Fanclub De Meander kunt u storten op girorekening onder vermelding van Fanclub de Meander. Bij voorbaat dank. Kosten schoolkamp / kleuterfeest De volgende bedragen zijn voorlopig vastgesteld: Groep 1/2 22,- Groep 3 en 4 28,- Groep 5 en 6 26,- Groep 7 31,- Groep 8 39,- Maandag 15 oktober 14 januari 19 mei In januari ontvangen alle ouders een machtigingsformulier voor eenmalige machtiging. Met het ondertekenen van dit formulier machtigt u de school om eenmalig bovengenoemd bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Als uw kind pas na januari op school komt, ontvangt u een betalingsverzoek vlak voor vertrek. 14 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

9 Ongevallenverzekering Voor alle kinderen is een schoolongevallenverzekering afgesloten door de MR. Deze wordt jaarlijks gecontinueerd. Schooladviezen Per persoon is het volgende verzekerd: Vergoeding element tandheelkundige behandeling 250, Bij algehele blijvende invaliditeit door een ongeval , Bij overlijden door een ongeval 1000, Vergoeding per dag verzorging na ziekenhuis per dag 35, Stichting Leergeld Stichting Leergeld wil schoolgaande kinderen steunen, die ten gevolge van een onvoldoende gezinsinkomen niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Ook de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreis en kamp) zijn soms niet op te brengen. Stichting Leergeld vindt dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar mee moeten kunnen doen, daarom biedt zij ook de helpende hand. Dat kan in de vorm van een verwijzing naar wettelijk voorliggende voorzieningen, maar ook in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Advies VMBO TL/HAVO HAVO/VWO TVWO/Gymnasium Wilt u meer weten? U kunt bellen met: Ook kunt u mailen naar 16 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

10 Buitenschoolse opvang Adressen Buitenschoolse opvang (BSO) van de kinderen KMN Kind & Co verzorgt voor- en naschoolse opvang in ons gebouw. Ook tijdens schoolvakanties is er opvang. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De voorschoolse opvang is alle dagen geopend. Openingstijden BSO VSO Tijdens vakanties Op schooldagen Maandag uur uur uur uur uur uur uur uur uur Donderdag uur uur uur Vrijdag uur uur uur Opgeven BSO U kunt uw kind opgeven voor de BSO vanaf de dag dat hij/zij 2,5 jaar is geworden. U kunt dat doen via een inschrijfformulier dat u op uw verzoek krijgt toegestuurd of via de website. Meer informatie BSO Meer informatie vindt u op de website Ook kunt u contact opnemen met Kind&Co, afdeling Planning, tel U ontvangt dan een informatiepakket. Openbare Daltonschool De Meander Morelgaarde GE Nieuwegein T F E I Schoolleiding Jeroen Doorschot Koperslagersgilde 16, 3994 CJ Houten Teamleden Marcella Buijs Heilwich van Vianendreef 17, 4133 HR Vianen Josée van Dijk Philips Willemplantsoen 4, 3401 BB IJsselstein Monique Frowijn Timmermansgilde 22, 3994 XJ Houten Aad van den Heuvel Robijndrift 30, 3436 BR Nieuwegein Frederike Hoogendoorn Tiendhoeve 16, 3992 NM Houten Kelly Kok Sparrendael 2, 3401 HD IJsselstein Marja van Markus Ansinghlaan 40, 3431 GV Nieuwegein Reny Martherus Frans Halshage 15, 3438 JE Nieuwegein Marleen Nijsen Graaf Ferdinandlaan 11, 3434 SN Nieuwegein Eveline Reusch Gerbrandypark 54, 3437 JX Nieuwegein Willemijn van der Sloot Stadionlaan 29, 3583 RA Utrecht Lisette Verhaegh Scheepmakershaven 10A, 2871 CE Schoonhoven Arjan ter Voorde Kanaalmuur 30, 3991 VT Houten Elizabeth de Waardt De Vuursche 26, 3452 JT Vleuten De Meander Jaargids De Meander Jaargids

11 Huishoudelijke dienst Ria van den Ham Diligencedrift AX Nieuwegein Interne contactpersoon Reny Martherus Frans Halshage JE Nieuwegein Externe contactpersoon Maetis Ardyn, Utrecht Logopediste Mw. Y. Boerenkamp GGD Midden Nederland Schoolarts Mw. W. Nievelstein GGD Midden Nederland Schoolbegeleidingdienst Peggy Teunisse, Eduniek / SOVA - training Ellen Dubel & Susanne Mooren Jeugdvragen Centraal Punt Jeugdvragen (9-10 uur) Coördinatie overblijven (TSO) Jolanda Romijn Bestuur ROBIJN (Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein) Postbus 474, 3430 AL Nieuwegein Bestuursleden: Gert Dolfsma (vz), Fred Teunissen Gemeente Renee Blom, Wethouder van onderwijs, bereikbaar via secretariaat: Buitenschoolse opvang BSO Kameleon Morelgaarde GE Nieuwegein Notedop Kersegaarde GC Nieuwegein KMN Kind & Co Postbus AG Nieuwegein Nederlandse Daltonvereniging Bezuidenhoutseweg AM Den Haag Kindertelefoon Kunst Centraal Postbus CD Bunnik Leerplichtambtenaar Dorine van Mil Stichting leergeld Schoolfotograaf Krijn Westerburger Schoolmelkvoorziening Campina Nederland Antwoordnummer VB Woerden Sociaal emotionele vragen Stichting 5010 Helpdesk voor ouders over onderwijsvragen Altrecht Informatiecentrum Indigo De Meander Jaargids De Meander Jaargids

12 Overzicht groepen Groep A: oudste kleuters We starten dit schooljaar met 2 groepen: Groep 1B/2B en 1C/2C. Als deze groepen te groot worden, starten we met een derde kleutergroep. Deze groep wordt geformeerd door de oudste kleuters van beide groepen samen te brengen. Het is de bedoeling dat deze groep in schooljaar doorstroomt naar groep 3. De nieuw te starten groep noemen we A. 22 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

13 Openbare Daltonschool De Meander Morelgaarde GE Nieuwegein T F E I De Meander is onderdeel van stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein (ROBIJN)

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Informatiegids. Schooljaar 2015 2016

Informatiegids. Schooljaar 2015 2016 Informatiegids Schooljaar 2015 2016 Borgweg 46 9951 BG Winsum Telefoon 0595-442318 borgschool@vcpong.nl www.borgschool.vcpongnl Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag s ochtends: van 8.30

Nadere informatie

Jaarlijkse bijlage van de schoolgids

Jaarlijkse bijlage van de schoolgids directie: Jacqueline Bosma Korte Lepelstraat 81 1018 ZA Amsterdam tel. 020-622 97 85 fax 020 330 74 35 info@boekmanschool.nl www.boekmanschool.nl Jaarlijkse bijlage van de schoolgids 2014-2015 1 Voorwoord

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag!

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag! EEN WOORD VOORAF Dit is de infokalender van de 15e montessorischool van de Maas en Waal. Deze kalender is bedoeld om ouders die al een kind op school hebben te informeren over onze school. De uitgebreide

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015

Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015 Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn. SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit,

Nadere informatie

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administrateur. oostvogel@degroeiling.nl Web-site : www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014

OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014 JAARGIDS 2013-2014 Obs de Bouwsteen Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde tel. 0597 331570 Email: info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website: www.bouwsteen-finsterwolde.nl Pagina 2 VOORAF De jaargids van obs de

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie