Openbare Daltonschool De Meander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Daltonschool De Meander"

Transcriptie

1 Openbare Daltonschool De Meander Jaargids

2 Voorwoord Dit is de jaargids van openbare daltonschool De Meander. Wij hebben deze gids samengesteld om u als ouders te informeren over alle praktische zaken die het komend jaar van belang zijn: roosters, jaarplanning en adressen. De jaargids wordt aan alle ouders uitgereikt. De inhoud heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Op De Meander staan de kinderen centraal. We bieden goed onderwijs en leveren een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van de kinderen. Er heerst een rustige, vriendelijke sfeer van openheid en verdraagzaamheid, waarin kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken. We bereiden de kinderen voor op de toekomst. We leren de kinderen actief samen te werken en zelfstandig problemen op te lossen. We bieden ze daarbij concrete handvatten, zoals systeemdenken en mindmappen. Door deze aanpak halen onze kinderen het maximale uit zichzelf. Naast deze jaargids hebben we een schoolgids ontwikkeld, waarin u o.a. kunt lezen over Daltononderwijs en onze praktische uitwerking daarvan. Beide gidsen geven een beeld van De Meander, een beeld dat u in onze school zult herkennen. Nieuwe ouders proberen we onder andere met deze gidsen te helpen bij het maken van een verantwoorde schoolkeuze. Wij vinden het heel belangrijk u als ouders goed te informeren. Daarom ontvangt u iedere dinsdag de digitale Nieuwsbrief waarin de meest actuele zaken staan vermeld. Ook houden wij aan het begin van het schooljaar een informatieavond in alle groepen. Het allerbelangrijkste naast deze voornamelijk schriftelijke informatie vinden wij een open communicatie met elkaar. Zo starten we dit schooljaar met een andere gesprekkencyclus. Aan het begin van dit schooljaar starten we met startgesprekken, waarbij we meer over uw kind te weten willen komen. Halverwege het schooljaar voeren we gesprekken waarbij ook de resultaten en het functioneren van uw kind centraal staan. Op die manier maken we er ook dit jaar weer een kwalitatief goed en prettig schooljaar van. Met vriendelijke groeten namens het hele team, Jeroen Doorschot 3 De Meander Jaargids

3 Schooltijden Vakanties en vrije dagen Vakantiedagen Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Donderdag uur uur uur uur Vrijdag uur uur Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag Herfstvakantie Zaterdag 19 oktober 2013 Zondag 27 oktober 2013 Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2013 Zondag 5 januari 2014 Krokusvakantie Zaterdag 23 februari 2014 Zondag 23 februari 2013 Pasen Vrijdag 18 april 2014 Maandag 21 april 2014 Tulpvakantie Zaterdag 26 april 2014 Maandag 5 mei 2014 Hemelvaart Donderdag 29 mei 2014 Zondag 1 juni 2014 Pinksteren Zaterdag 7 juni 2014 Zondag 15 juni 2014 Zomervakantie Zaterdag 19 juli 2014 Zondag 2 september 2014 Studiedagen* Studiedag I 9 oktober 2013 Studiedag II Vrijdag 7 februari 2014 (alleen groep 1-4) Studiedag III 5 maart 2014 Studiedag IV 28 mei 2014 * Let op: dit zijn vrije dagen voor de leerlingen 4 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

4 Data - Bijzondere activiteiten September Maandag 2 september Eerste schooldag 10 september Informatieavond per groep 11 september Luizencontrole Donderdag 19 september Brandoefening 25 september Kinderpostzegels Donderdag 26 september Startgesprekken Maandag 30 september Startgesprekken Oktober 2 oktober Uitloop startgesprekken, start Kinderboekenweek, Boekenbeurs Maandag 7 oktober Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 8 oktober uur: Verantwoording MR 9 oktober Studiedag team, de kinderen zijn vrij 15 oktober uur: PR-vergadering 16 oktober Gevonden voorwerpen Vrijdag 18 oktober Open podium: 9.00 uur: groep 1/2B, 3, 5, uur: groep 1/2C, 4, 6, 8 26 oktbober Groepen 1/2: Sophia SnuffelCollege les 1 November 5 november Groepen 1/2: Sophia SnuffelCollege les 2 6 november Luizencontrole Vrijdag 8 november Inloopochtend 12 november Groepen 1/2: Sophia SnuffelCollege les 3 Maandag 18 november Versieravond Sinterklaas Donderdag 21 november Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 29 november Pietenmiddag December Donderdag 5 december Viering Sinterklaas, kinderen s middags vrij 10 december uur: MR-vergadering 11 december Gevonden voorwerpen Donderdag 19 december uur kerstdiner, kinderen s middags vrij Vrijdag 20 december s Middags vrij, start kerstvakantie Januari Maandag 13 januari Start adviesgesprekken voor kinderen groep 8 14 januari uur: PR-vergadering 15 januari Luizencontrole 21 januari uur: MR-vergadering 22 januari Nationale voorleesdagen Vrijdag 24 januari Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken Februari 4 februari De kinderen krijgen hun eerste rapport 5 februari Gevonden voorwerpen Vrijdag 7 februari Studieochtend, groep 1 t/m 4 zijn vrij Di-do 11 t/m 13 feb Cito eindtoets groep 8 Vrijdag 14 februari Verkleedfeest 25 februari Inloopochtend Maart 4 maart uur: MR-vergadering 5 maart Studiedag, de kinderen zijn vrij Maandag 10 maart Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 12 maart Luizencontrole Donderdag 13 maart Dansdag 17 t/m 21 maart Week van de Lentekriebels en project LHTB gr. 7-8 April 1 april Schoolfotograaf 9 april Gevonden voorwerpen Donderdag 10 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 Vrijdag 11 april Open podium: 9.00 uur: groep A, C, 4, 6 en uur: groep B, 3, 5 en 7 15 april Praktisch verkeersexamen groep 7 16 april Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken Donderdag 17 april Paaslunch, continurooster tot uur Vrijdag 25 april Koningsspelen en sponsorloop Mei 7 mei Inloopochtend Vrijdag 16 mei Groep 1/2: Juffendag Maandag 19 mei uur: PR-vergadering 21 mei Luizencontrole 6 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

5 27 mei uur: MR-vergadering 28 mei Robijnstudiedag, de kinderen zijn vrij Juni 3 juni Mogelijkheid om werk van kinderen in te kijken 17 juni uur: MR-vergadering 18 juni Gevonden voorwerpen Juli 1 juli De kinderen krijgen hun tweede rapport Vrijdag 4 juli Voortgezet onderwijsdag groep 8 9 juli Atletiekdag groep 3 t/m 8 15 juli Afscheid groep 8 16 juli Sopavond kleutergroepen Donderdag 17 juli Wisselochtend, kennismaking nieuwe leerkracht Vrijdag 18 juli De zomervakantie begint om uur Inloopochtenden We bieden ouders graag de gelegenheid om hun kind aan het werk te zien. Op de volgende data kunt u een uurtje in de groep aanwezig zijn: Dag Vrijdag Datum 8 november 25 februari 7 mei Open podium Twee maal per jaar treedt iedere groep op in de speelzaal. Dag Datum Tijd Groepen Vrijdag 18 oktober uur 1/2B, 3, 5 en uur 1/2C, 4, 6 en 8 Vrijdag 11 april uur 1/2C, 2A, 4, 6 en uur 1/2B, 3, 5 en 7 Speelgoeddata kleuters Zo nu en dan mogen kleuters speelgoed of spelletjes meenemen van thuis. Ze kunnen er dan samen met klasgenootjes mee spelen. We verzoeken u duur speelgoed en pistolen, zwaarden en dergelijke thuis te houden. De data waarop de kleuters speelgoed mogen meenemen zijn 26 september, 17 oktober, 14 november, 6 december, 20 december, 6 februari, 27 maart, 17 april, 15 mei, 26 juni, 14, 15 en 17 juli. Luizencontrole Dag Datum 11 september 6 november 15 januari 12 maart 21 mei 9 De Meander Jaargids

6 Kunstmenu Groep Onderdeel 1-2 Zooi! Mooi? 1-2 Animatie filmkast 3-4 Loop rond met de hond 3-4 Mr Pickwick 5 Op stap met Jet en Jan 5 Instrumentencircuit 5 De gelaarsde kat 6 Leven in de ijzertijd 6 Gijs wil een prijs 7-8 Oral history 7-8 Silhouet in beweging De data volgen later in de nieuwsbrief. Programma aanbod bibliotheek Groep Onderdeel 1-2 Boeken en Fundels 3 Letters Lezen Leuk!!! 4 Leesprogramma 5 Plezier in lezen 6 Informatie zoeken en vinden 7 Mediamasters 8 Sociale media Data - Rondom leerlingen Gymnastiekrooster Maandag uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep 3 Donderdag uur Groep uur Groep uur Pauze uur Groep uur Groep uur Groep uur Groep 3 Vrijdag uur Groep 8 Schoolreis kleuters Wie Wanneer Groepen juni Schoolkamp groep 3 t/m 8 Wie Groep 3 / 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Wanneer 5 en 6 juni 15 en 16 mei 26 en 27 juni 12 en 13 mei 14, 15 en 16 mei 10 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

7 Gevonden voorwerpen Deze kunt u vinden in de schatkist in de gang richting groep 3. Eens per twee maanden worden alle spullen op de tafels in de kleuterhal gelegd. Kledingstukken, die niet opgehaald worden, gaan naar het Leger des Heils. Dag Datum 16 oktober 11 december 5 februari 9 april 18 juni Oud papierophaalschema Regelmatig halen we op dinsdagavond oud papier op. U kunt het oud papier tussen uur en uur gebundeld of in dozen aan de kant van de weg plaatsen. Helaas waren de ophaaldata niet op tijd bekend. De exacte data kunt u vinden op onze website. Informatieavond nieuwe groep 10 september Groep B, 3, 5 en 7 10 september Groep C, 4, 6 en 8 Toetsen Toets Wanneer Beginnende geletterdheid groep 2 oktober, mei Herfst signalering lezen groep 3 november AVI leestoets groep 4 t/m 8 februari, maart, juni Taal voor kleuters groep 2 januari, juni Rekenen voor kleuters groep 2 januari, juni Rekenen / wiskunde groep 3 t/m 7 januari, juni Spelling groep 3 t/m 7 januari / februari, juni Begrijpend lezen groep 4 t/m 7 januari, juni (groep 3 en 4) Drie Minuten Toets lezen groep 3 t/m 7 januari, mei Winter signalering lezen groep 3 januari Cito eindtoets groep 8 februari Lente signalering lezen groep 3 april Cito entreetoets groep 7 mei / juni Eind signalering lezen groep 3 juni 12 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

8 Rapporten Financiële paragraaf 1e rapport 4 februari e rapport 1 juli 2014 Kleuters ontvangen een rapport wanneer zij 3 maanden of langer op school zitten. Startgesprekken en tienminutengesprekken De startgesprekken voeren we op 26 en 30 september, met een uitloop op 2 oktober. De tienminutengesprekken voeren we op donderdag 6 februari, maandag 10 februarien donderdag 3 juli Overblijf kosten De organisatie van het overblijven is in handen van KMN Kind & Co. De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator, Jolanda Romijn. Zij is voor u het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, suggesties en praktische zaken. Zij is in principe op overblijfdagen op school bereikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het overblijven, moet u een aanmeldingsformulier TSO invullen. Met dit formulier machtigt u KMN Kind&Co om de kosten van uw rekening af te schrijven. De kosten voor het overblijven bedragen 2,00 per keer. Maandelijks worden de kosten automatisch geïncasseerd door KMN Kind&Co. Medezeggenschapsraad leden Ilse Claessen ouder voorzitter Mustafa Turgut ouder penningmeester Sabine Wijnands ouder lid Aad van den Heuvel team secretaris Monique Frowijn team lid Arjan ter Voorde team lid Vergaderschema MR Vergaderschema PR 8 oktober (verantwoording aan ouders) 10 december 21 januari 4 maart 27 mei 17 juni Vrijwillige ouderbijdrage De volgende bedragen zijn voorlopig vastgesteld: voor 1 kind: 33,-, voor 2 kinderen: 60,- en ieder volgend kind 25,- erbij. Op 8 oktober is de verantwoording van de MR naar alle ouders. Op deze avond worden de bedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De girorekening van de MR is Alleen kinderen, die op 1 oktober 2013 op school zijn, krijgen een betalingsverzoek. Dit betalingsverzoek ontvangt u begin november. Fanclub De Meander Giften aan Fanclub De Meander kunt u storten op girorekening onder vermelding van Fanclub de Meander. Bij voorbaat dank. Kosten schoolkamp / kleuterfeest De volgende bedragen zijn voorlopig vastgesteld: Groep 1/2 22,- Groep 3 en 4 28,- Groep 5 en 6 26,- Groep 7 31,- Groep 8 39,- Maandag 15 oktober 14 januari 19 mei In januari ontvangen alle ouders een machtigingsformulier voor eenmalige machtiging. Met het ondertekenen van dit formulier machtigt u de school om eenmalig bovengenoemd bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Als uw kind pas na januari op school komt, ontvangt u een betalingsverzoek vlak voor vertrek. 14 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

9 Ongevallenverzekering Voor alle kinderen is een schoolongevallenverzekering afgesloten door de MR. Deze wordt jaarlijks gecontinueerd. Schooladviezen Per persoon is het volgende verzekerd: Vergoeding element tandheelkundige behandeling 250, Bij algehele blijvende invaliditeit door een ongeval , Bij overlijden door een ongeval 1000, Vergoeding per dag verzorging na ziekenhuis per dag 35, Stichting Leergeld Stichting Leergeld wil schoolgaande kinderen steunen, die ten gevolge van een onvoldoende gezinsinkomen niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Ook de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreis en kamp) zijn soms niet op te brengen. Stichting Leergeld vindt dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar mee moeten kunnen doen, daarom biedt zij ook de helpende hand. Dat kan in de vorm van een verwijzing naar wettelijk voorliggende voorzieningen, maar ook in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Advies VMBO TL/HAVO HAVO/VWO TVWO/Gymnasium Wilt u meer weten? U kunt bellen met: Ook kunt u mailen naar 16 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

10 Buitenschoolse opvang Adressen Buitenschoolse opvang (BSO) van de kinderen KMN Kind & Co verzorgt voor- en naschoolse opvang in ons gebouw. Ook tijdens schoolvakanties is er opvang. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De voorschoolse opvang is alle dagen geopend. Openingstijden BSO VSO Tijdens vakanties Op schooldagen Maandag uur uur uur uur uur uur uur uur uur Donderdag uur uur uur Vrijdag uur uur uur Opgeven BSO U kunt uw kind opgeven voor de BSO vanaf de dag dat hij/zij 2,5 jaar is geworden. U kunt dat doen via een inschrijfformulier dat u op uw verzoek krijgt toegestuurd of via de website. Meer informatie BSO Meer informatie vindt u op de website Ook kunt u contact opnemen met Kind&Co, afdeling Planning, tel U ontvangt dan een informatiepakket. Openbare Daltonschool De Meander Morelgaarde GE Nieuwegein T F E I Schoolleiding Jeroen Doorschot Koperslagersgilde 16, 3994 CJ Houten Teamleden Marcella Buijs Heilwich van Vianendreef 17, 4133 HR Vianen Josée van Dijk Philips Willemplantsoen 4, 3401 BB IJsselstein Monique Frowijn Timmermansgilde 22, 3994 XJ Houten Aad van den Heuvel Robijndrift 30, 3436 BR Nieuwegein Frederike Hoogendoorn Tiendhoeve 16, 3992 NM Houten Kelly Kok Sparrendael 2, 3401 HD IJsselstein Marja van Markus Ansinghlaan 40, 3431 GV Nieuwegein Reny Martherus Frans Halshage 15, 3438 JE Nieuwegein Marleen Nijsen Graaf Ferdinandlaan 11, 3434 SN Nieuwegein Eveline Reusch Gerbrandypark 54, 3437 JX Nieuwegein Willemijn van der Sloot Stadionlaan 29, 3583 RA Utrecht Lisette Verhaegh Scheepmakershaven 10A, 2871 CE Schoonhoven Arjan ter Voorde Kanaalmuur 30, 3991 VT Houten Elizabeth de Waardt De Vuursche 26, 3452 JT Vleuten De Meander Jaargids De Meander Jaargids

11 Huishoudelijke dienst Ria van den Ham Diligencedrift AX Nieuwegein Interne contactpersoon Reny Martherus Frans Halshage JE Nieuwegein Externe contactpersoon Maetis Ardyn, Utrecht Logopediste Mw. Y. Boerenkamp GGD Midden Nederland Schoolarts Mw. W. Nievelstein GGD Midden Nederland Schoolbegeleidingdienst Peggy Teunisse, Eduniek / SOVA - training Ellen Dubel & Susanne Mooren Jeugdvragen Centraal Punt Jeugdvragen (9-10 uur) Coördinatie overblijven (TSO) Jolanda Romijn Bestuur ROBIJN (Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein) Postbus 474, 3430 AL Nieuwegein Bestuursleden: Gert Dolfsma (vz), Fred Teunissen Gemeente Renee Blom, Wethouder van onderwijs, bereikbaar via secretariaat: Buitenschoolse opvang BSO Kameleon Morelgaarde GE Nieuwegein Notedop Kersegaarde GC Nieuwegein KMN Kind & Co Postbus AG Nieuwegein Nederlandse Daltonvereniging Bezuidenhoutseweg AM Den Haag Kindertelefoon Kunst Centraal Postbus CD Bunnik Leerplichtambtenaar Dorine van Mil Stichting leergeld Schoolfotograaf Krijn Westerburger Schoolmelkvoorziening Campina Nederland Antwoordnummer VB Woerden Sociaal emotionele vragen Stichting 5010 Helpdesk voor ouders over onderwijsvragen Altrecht Informatiecentrum Indigo De Meander Jaargids De Meander Jaargids

12 Overzicht groepen Groep A: oudste kleuters We starten dit schooljaar met 2 groepen: Groep 1B/2B en 1C/2C. Als deze groepen te groot worden, starten we met een derde kleutergroep. Deze groep wordt geformeerd door de oudste kleuters van beide groepen samen te brengen. Het is de bedoeling dat deze groep in schooljaar doorstroomt naar groep 3. De nieuw te starten groep noemen we A. 22 De Meander Jaargids De Meander Jaargids

13 Openbare Daltonschool De Meander Morelgaarde GE Nieuwegein T F E I De Meander is onderdeel van stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein (ROBIJN)

Openbare Daltonschool De Meander

Openbare Daltonschool De Meander Openbare Daltonschool De Meander Jaargids 2015-2016 Voorwoord Dit is de jaargids van openbare Daltonschool De Meander. Wij hebben deze gids samengesteld om u als ouders te informeren over alle praktische

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015

KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015 De Proostdijschool Vertrouwd Veilig, Verrassend Veelzijdig. Data schooljaar 2014-2015 Proostdijschool Beste kinderen, ouders en verzorgers, In deze kalender staan alle activiteiten

Nadere informatie

Augustus 2014. Zon dag 4 5 6 7 8 9 10. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Augustus 2014. Zon dag 4 5 6 7 8 9 10. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 Eerste school Koffieochtend voor alle ouders 8.30-9.30 uur 25 9 Maan Dins Woens Donder Vrij Zater 4 5 6 7 8 9 0 Schoolfotograaf 26 20 2 22 23 24 27 28 29 30 3 Info avond groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief van woensdag 26 augustus 15

Nieuwsbrief van woensdag 26 augustus 15 Nieuwsbrief van woensdag 26 augustus 15 Beste ouders, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De zomervakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen op een plezierige tijd terug kijkt.

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

KALENDER. Margrietschool

KALENDER. Margrietschool KALENDER 2015 2016 2015 AUGUSTUS 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 Eerste schooldag 2015 SEPTEMBER 36 31 1 2 3 4 5 6 37 7 8 9 10 11 12 13 Startgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015

Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015 Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015 Mijn naam is Edith van den Tempel. Ik ben werkzaam bij Vitras. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Meander. Als schoolmaatschappelijk werker geef

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015. ma di wo do vr za zo O..B.S. DE LUYSTER IEDEREEN MAG ANDERS ZIJN! 10 11 Oud papier. 31 Eerste schooldag

AUGUSTUS 2015. ma di wo do vr za zo O..B.S. DE LUYSTER IEDEREEN MAG ANDERS ZIJN! 10 11 Oud papier. 31 Eerste schooldag AUGUSTUS 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag SEPTEMBER 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Informatieavond gr.7/8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nadere informatie

Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2

Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 WEEK 35 WEEK 34 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 31 Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 WEEK 40 WEEK 39 WEEK 38 WEEK 37 WEEK 36 September 2015 31 augustus

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7

HUISWERK AGENDA GROEP 7 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Start van het 24 nieuwe schooljaar 25 26 27 28 29 30 Luizencontrole 31 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 OR vergadering 8 9 MR vergadering

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

i n f o k a l e n d e r

i n f o k a l e n d e r i n f o k a l e n d e r augustus 4 Platinadijk 4706 LK Roosendaal maandag dinsdag Tel: (065) 534287 woensdag info@deklimroos.nl donderdag www.deklimroos.nl vrijdag zaterdag 2 zondag 3 week 3 4 5 6 7 8

Nadere informatie

OBS de Hasselbraam. Augustus 2013

OBS de Hasselbraam. Augustus 2013 Puk van de Petteflet Augustus 2013 1 Vakantie 2 Vakantie 3 4 5 Vakantie 6 Vakantie 7 Vakantie 8 Vakantie 9 Vakantie 10 11 12 Vakantie 13 Vakantie 14 Vakantie 15 Vakantie 16 Vakantie 17 18 19 Begin eerste

Nadere informatie

Openbare Daltonbasisschool De Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 info.plantage@oo-h.nl www.obsdeplantage.

Openbare Daltonbasisschool De Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 info.plantage@oo-h.nl www.obsdeplantage. Hoofdstuk 15 Namen en adressen 15.1 De gegevens van de school Naam: Openbare Daltonbasisschool De Plantage Adres: Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 E-mail: info.plantage@oo-h.nl Website:

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Augustus 2015. Jaarkalender 2015-2016 Montessorischool De Boog

Augustus 2015. Jaarkalender 2015-2016 Montessorischool De Boog Augustus 2015 Zondag 31 gr= groep[ob=onderbouw, mb=middenbouw, bb=bovenbouw, BW=BSO Boogies Wonderland MR=medezeggenschapsraad 1/2 32 Zomervakantie 3 4 5 6 7 8/9 33 10 11 12 13 14 15/16 34 Kennismakingsgesprek

Nadere informatie

6. DE OUDER(S)/VERZORGER(S)

6. DE OUDER(S)/VERZORGER(S) 6. DE OUDER(S)/VERZORGER(S) 6.1 De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs. U geeft uw kind tenslotte een aantal uren uit handen.

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl 01 02 31 50 jaar JLR 03 04 05 06 07 08 09 32 einde zomerschool 10 11 12 13 14 15 16 33 17 18 19 20 21 22 23 34 24 25 26 27 28 29 30 35 17 juli t/m 30 aug. zomervakantie 31 01 02 03 04 05 06 36 eerste schooldag

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

Kalender schooljaar 2015-2016

Kalender schooljaar 2015-2016 Kalender schooljaar 2015-2016 Basisschool St. Jan de Doper Rijnhuizenlaan 2-4, 3523JA Utrecht Telefoon 030-2882375 www.ksu-stjandedoper.nl email: info.stjandedoper@ksu-utrecht.nl Augustus 2015 29 t/m 34

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

augustus 2015 Ma Di Wo Do Vr Za Zo Zomervakantie 1 e schooldag 1 e Nieuwsbrief 31 Ouderinloop 8.20-8.30 uur

augustus 2015 Ma Di Wo Do Vr Za Zo Zomervakantie 1 e schooldag 1 e Nieuwsbrief 31 Ouderinloop 8.20-8.30 uur augustus 05 0 3 4 5 6 Zomer Zomer Zomer Zomer Zomer 7 8 9 0 3 e schooldag 4 peuters 6 7 e 9 3 September 05 Algemene ouderavond groep, groep 3 4 5 6 7 8 9 e 0 Vrij i.v.m. Vrij i.v.m. 3 4 klas groep ½ B

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland Jaarkalender 2014-2015 daltonbasisschool Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2014 2015. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

JAARPLANNING 2013/2014 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG

JAARPLANNING 2013/2014 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG JAARPLANNING 2013/2014 JAN LIGTHARTSCHOOL WOUDENBERG Maandrooster September 2013 02 Maandag 03 Dinsdag 04 Woensdag 05 Donderdag 06 Vrijdag 07/08 Weekend 09 Maandag 10 Dinsdag Leefstijl les 1 thema 1 11

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1 12 13 schoolgids Jenaplanschool De Mheen Bijlage openbare Jenaplanschool De Mheen 1 Deze bijlage bevat veel informatie voor schooljaar 2012 2013. Er is naast deze bijlage een schoolgids. Die staat op onze

Nadere informatie

kalender schooljaar 2014-2015

kalender schooljaar 2014-2015 kalender schooljaar 04-05 augustus 04 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 e schooldag 8 9 0 hoofdluiscontrole 3 juf Trijny de Jonge jarig omgekeerde 0- minutengesprekken 5 6 7 nieuwsbrief 8 9 30 3 september 04 3

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Kalender 2015-2016. Samen, Uitdagend en Optimaal leren. R.K. basisschool Sint Anthonius

Kalender 2015-2016. Samen, Uitdagend en Optimaal leren. R.K. basisschool Sint Anthonius Kalender 205-206 Samen, Uitdagend en Optimaal leren Naam school: Brinnummer: R.K. basisschool Sint Anthonius 03QC Bezoekadres school: Burgemeester Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer Postadres school:

Nadere informatie

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL ouders/ verzorgers 2015-2016 AUGUSTUS 2015 JAARKALENDER OUDERS 1 ZA Zomervakantie 2 ZO 3 MA juf Romy jarig 4 DI 5 WOE 6 DO 7 VRIJ 8 ZA 9 ZO Juf Marije jarig 10 MA 11 DI 12

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool (09QA) Datum: 2-7-2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week 31 01 Zomervakantie.

Koningin Beatrixschool (09QA) Datum: 2-7-2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week 31 01 Zomervakantie. augustus 2015 Week 31 01 02 Week 32 03 04 05 06 07 08 09 Week 33 10 11 12 13 14 15 16 Week 34 17 18 19 20 21 22 23 Week 35 24 Eerste schooldag Themaweek: Thema: gezonde voeding 25 Themaweek: Thema: gezonde

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Informatieboekje CBS De Tamboerijn

Informatieboekje CBS De Tamboerijn Informatieboekje CBS De Tamboerijn schooljaar 2015/2016 De Tamboerijn Westerstraat 3 4201 GT Gorinchem (0183) 632465 www.tamboerijn.nl directie@tamboerijn.nl Beste ouders, verzorgers, Het jaar 2015/2016,

Nadere informatie

Weesp, 28 augustus 2015

Weesp, 28 augustus 2015 Weesp, 28 augustus 2015 Inhoud - Eerste schooldag - Informatieavonden - Werkwijze aanmelding van broertjes en zusjes - Reminder studiedag 25 september - Ouders in de school - Reminder buitenschoolse activiteiten

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Jaarkalender CBS De Hoeksteen, 2014-2015

Jaarkalender CBS De Hoeksteen, 2014-2015 Jaarkalender CBS De Hoeksteen, 2014-2015 Op deze kalender kunt u de (voor u direct belangrijke) activiteiten zien die op De Hoeksteen plaatsvinden dit jaar. U vindt er, naast de bekende activiteiten, wellicht

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

Kalender 2015-2016. OBS Houtwijk

Kalender 2015-2016. OBS Houtwijk Kalender 205-206 OBS Houtwijk ma 3 juli t/m dinsdag 25 augustus Vrijdag 7 juli is het Suikerfeest. Het Suikerfeest is een islamitisch feest waarop het einde van de maand Ramadan gevierd wordt. juli 205

Nadere informatie

Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31

Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31 Augustus 2014 zo 03 Vakantie zo 10 Vakantie zo 17 Vakantie zo 24 Vakantie zo 31 ma 04 Vakantie ma 11 Vakantie ma 18 Vakantie ma 25 1e schooldag, 08.30-09.00 uur weerzien met koffie en thee voor ouders,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer: 08 september 205 Nieuwsbrief In dit nummer: Schoolreis Op dinsdag 5 september a.s. zullen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling gaan. De kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht, waarna

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 27 juli 28 29 30 31 1 augustus 2

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 27 juli 28 29 30 31 1 augustus 2 Augustus 01 juli 0 1 1 augustus 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 september Eerste schooldag nieuwe schooljaar Start thema 1 leefstijl De groep? Dat zijn wij! Kalender Schakel 1-1 VZ.indd 1 0-0-1 1:1 September 01 maandag

Nadere informatie

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur. Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2015 2016. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar vermeld, zodat u daar rekening mee kunt houden.

Nadere informatie

Uitleg over activiteiten de in de kalender staan

Uitleg over activiteiten de in de kalender staan Uitleg over activiteiten de in de kalender staan 19 september -> OV avond De Oudervereniging van De Uitkijck organiseert elk jaar een groot aantal activiteitenvoor de kinderen. Bijvoorbeeld vaste festiviteiten

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar Augustus 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Start nieuwe schooljaar Info 30 3 Infoavond gr. 3 en gr 4 Pastoor Middelkoopschool Meridiaan 54 789 EK Klazienaveen Postadres:

Nadere informatie

Jaarkalender 2015-2016

Jaarkalender 2015-2016 Jaarkalender 2015-2016 OBS t Hunnighouwersgat Midsland Zuid Midslandweg 19a 8891GH Midsland 0562-448568 Schooltijden Groep 1 tot en met 4 Maandag, dinsdag en donderdag van 8.25-11.45 en van 13.15-15.30

Nadere informatie

Het begin. Eens was er iets, een nieuw begin, En van dat iets zag God dat het goed was. Elke dag beginnen wij met mensenkinderen.

Het begin. Eens was er iets, een nieuw begin, En van dat iets zag God dat het goed was. Elke dag beginnen wij met mensenkinderen. Schoolbrief CNS Herédium 31-08-2015 Geachte ouders, verzorgers, De eerste Schoolbrief van dit schooljaar. De Schoolbrief wordt per mail verstuurd. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website.

Nadere informatie

De Zevensprong. Planner

De Zevensprong. Planner De Zevensprong Planner Met allerlei praktische informatie voor het schooljaar 03-04 September 03 3 4 5 6 7 8 9 Start RT blok 0 Info Studiedag alle kinderen zijn 3 4 5 6 Informatie avond om 9.30 uur 7 8

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Oleander en Westerschool 01/10/20144

Nieuwsbrief De Oleander en Westerschool 01/10/20144 1 Nieuwsbrief De Oleander en Westerschool 01/10/20144 De school waar jij mag stralen Obs De Oleander Meidoornstraat 19 9501 VX Stadskanaal (0599) 61 71 11 TwitterObsDeOleander Obs Westerschool Noorderdiep

Nadere informatie

Jaarkalender 2015-2016

Jaarkalender 2015-2016 Jaarkalender 20-20 Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 20-20. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Gedurende het schooljaar kunnen er toch nog data veranderen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014 Deel 2

SCHOOLGIDS 2013-2014 Deel 2 SCHOOLGIDS 2013-2014 Deel 2 Paganinistraat 17 6904 EG Zevenaar Tel.: 0316 524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Beste ouders/verzorgers, Dit is het tweede deel van de schoolgids met informatie

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

September 2014. week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 36 1. 2 3 4 5 Start VS, blok 1. Toneelvoorstelling MB, op school

September 2014. week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 36 1. 2 3 4 5 Start VS, blok 1. Toneelvoorstelling MB, op school September 2014 36 1 2 3 4 5 Start VS, blok 1 37 8 Kennismakingsgesprekken 11 9 10 Kennismakingsgesprekken Kennismakingsgesprekken Kennismakingsgesprekken 12 OR startvergadering 38 15 16 17 18 Bezoek vogelnest

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 6 DONDERDAG ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE. 19 20 21 Springkrant. 27 Kennismakingsavond Groep 4

AUGUSTUS 2015 6 DONDERDAG ZOMERVAKANTIE ZOMERVAKANTIE. 19 20 21 Springkrant. 27 Kennismakingsavond Groep 4 Kalender 2015-2016 AUGUSTUS 2015 1 ZATERDAG 2 ZONDAG 3 MAANDAG 4 DINSDAG 5 WOENSDAG 6 DONDERDAG 7 DAG 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Eerste Schooldag 18 Start gymlessen 19 20 21 22 23 24 Groep 8 25 Groep

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 16e nieuwsbrief, vrijdag 17 april 2015 Beste ouders, Vandaag hebben de groepen drie hun dansblokken afgesloten. Ouders

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids Schooljaar 2015-2016 1 Uden, juli 2015 Beste ouders/verzorgers, Zoals elke school heeft Camelot een schoolgids. In de schoolgids staat veel informatie over onze school, ons onderwijs,

Nadere informatie

Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015

Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015 Molenweg 1 9301 JD Roden 050-5017434 www.demarke-roden.nl Kalender (ouders/verzorgers) schooljaar 2014 2015 Voorwoord Voor u ligt de ouderkalender van Openbare Basisschool De Marke voor het schooljaar

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl Obs De Weidevogel Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam BIJLAGE Schoolgids 2014 2015 Tel: 4904415 Bankrekening ING. 1173178 Email: info@obsdeweidevogel.nl Website: http://www.obsdeweidevogel.nl http://www.facebook.com/obsdeweidevogel

Nadere informatie

Augustus 2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2

Augustus 2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 WEEK 35 WEEK 34 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 31 Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monique van Bedaf Lia Jongeneel 17 18 19 20 21 22 23 Annelies Mol en Miriam Bosman 24 25 26 27 28 29 30 WEEK

Nadere informatie

Jaarkalender. Ouders. Schooljaar 2015 2016

Jaarkalender. Ouders. Schooljaar 2015 2016 Schooljaar Jaarkalender Ouders Nicolaas Maesschool Nicolaas Maesstraat 124 126 1071 RH Amsterdam Telefoon: 020 820 11 24 Website: www.nicolaasmaes.nl e-mail: info@nicolaasmaes.nl augustus Do 13 Vrij 14

Nadere informatie