Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000"

Transcriptie

1 Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000 I suffer from something calles dyslexia So I find it hard to read and write It doensn t mean that I m stupid In fact in some things I m quite bright But I would really like to know So teachers, please do tell Why you gave my problem such a name Which most people can t spell? Auteurs: Janeska Wennemars en Anouk Uitslag Datum:

2 1. Inleiding Dyslexie kan het leerproces van kinderen behoorlijk in de weg zitten. Wie moeite heeft met lezen en taal, heeft bij veel schoolzaken een extra hindernis. Leerachterstanden zijn zo opgelopen, met faalangst en frustratie tot gevolg. Veel oefenen met spelling helpt, veel lezen en voorgelezen worden ook. ICT-hulpmiddelen bieden iedereen met dyslexie een eerlijker kans op succes. Kurzweil 3000 (v13, binnenkort v14) is een ICT hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Kurzweil werkt compenserend voor de leeshandicap, zodat kinderen toch zelfstandig boeken en teksten kunnen verwerken die passen bij hun leeftijd en groepsniveau. Dit stimuleert de leeshonger en versterkt het zelfvertrouwen van de kinderen, waardoor ze meer gaan lezen en daardoor gemakkelijker kunnen leren. 2. Visie en doelstelling In het kader van Passend Onderwijs wil de afdeling Ommen van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht leerlingen met dyslexie met behulp van het ICT-hulpmiddel Kurzweil meer passende zorg geven, waardoor zij zelfstandiger en efficiënter kunnen werken bij het dagelijks werk in de eigen klassensituatie. Het samenwerkingsverband wil scholen praktisch ondersteunen bij het vergroten van de kennis en vaardigheid op het gebied van dyslexie en ICT. Aan het eind van schooljaar zijn onderstaande doelen behaald: leraren hebben kennis van het programma Kurzweil en kunnen het inzetten voor hun leerlingen. ouders worden betrokken bij de inzet van Kurzweil en kunnen dit in de thuissituatie inzetten. aan alle leerlingen met een dyslexieverklaring en leerlingen met een ernstig vermoeden van dyslexie wordt de mogelijkheid geboden om te werken met Kurzweil en krijgen ondersteuning in het gebruik ervan, zowel op school als thuis. Het samenwerkingsverband wil deze doelen bereiken door de inzet van het ICT hulpmiddel Kurzweil vanuit één, bovenschools, centraal loket aan te bieden. Aanbodgericht werken, successen ervaren en delen met elkaar moet leiden tot een breed inzicht dat de inzet van Kurzweil leerlingen helpt en de leraar meer competent maakt op het gebied van hulpmiddelen bij dyslexie. De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: beschikbaar stellen van Kurzweil als ondersteuningsmiddel zowel op school als in de thuissituatie. het programma flexibel inzetten zodat het ingekochte volume zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. scholingsaanbod voor de leraren die met het programma gaan werken. ondersteuning van de stuurgroep Dyslexie-ICT bij het werken met het programma. voorzien in een netwerk waarin expertise kan worden gedeeld. 2 / 24

3 investeren in train de trainer programma s en coaching on the job. Waardoor instructies binnen het samenwerkingsverband kunnen plaatsvinden kostenbesparing voor scholen door collectieve inkoop van licenties gezamenlijk opzetten van databank waardoor materialen voor elkaar beschikbaar zijn een beleidsmatige, getrapte invoering zodat collectief groeien mogelijk is en risico s worden vermeden. doorgaande lijn van PO naar VO creëren, in gesprek gaan 3. Doelgroep Binnen samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht komen leerlingen met een dyslexieverklaring of leerlingen met een ernstig vermoeden van dyslexie in aanmerking voor Kurzweil De Intern Begeleider van iedere school is contactpersoon met de stuurgroep en houdt overzicht in welke leerlingen er in aanmerking komen voor het gebruik van Kurzweil Materialen 4.1 Keuze ondersteuning Het samenwerkingsverband Veld Vaart Vecht heeft om de volgende redenen gekozen voor Kurzweil 3000: Ervaring en onderzoek heeft aangetoond dat Kurzweil 3000 opbrengst verhogend is, het zorgt voor een verhoging van het leer- en leesrendement. Kurzweil 3000 levert dyslexievriendelijke scholen: Eerlijke kansen voor alle leerlingen, meer zelfstandigheid voor leerlingen met dyslexie. Kurzweil 3000 zorgt voor duidelijkheid: Alle leerlingen met dyslexie gebruiken hetzelfde ICT hulpmiddel. Kurzweil 3000 zorgt voor de mogelijkheid dat ook andere leerlingen het programma kunnen gebruiken, bijv. anderstalige leerlingen of leerlingen met een lage woordenschat. De bovenschoolse aankoop van het programma en trainingsmogelijkheden zijn kostenbesparend en levert tijdwinst op. 4.2 Praktische ondersteuning Het programma Kurzweil 3000 wordt op twee manieren ingezet: 1. Remediërend: Heeft als doel om een leerling het niveau van functionele geletterdheid te laten behalen. Door Ralfi lezen, leeskilometers maken, oefenen spelling, Connect enz. 2. Compenserend: Heeft als doel om de belemmeringen als gevolg van dyslexie te verminderen. De leerling wordt uitgedaagd op leeftijdsniveau. Het programma 3 / 24

4 wordt ingezet om de benodigde vaardigheden te stimuleren en te ondersteunen. Door het oefenen van spelling, het schrijven van teksten, het voorlezen van teksten bij begrijpend lezen en zaakvakken. Het programma wordt in eerst instantie ingezet bij begrijpend lezen, spellen en typeopdrachten. Zodra Kurzweil 3000 goed geïmplementeerd is en er voldoende materiaal gescand is, wordt het programma uitgebreid naar andere vakken. Voor het maken van schooltoetsen en eind CITO met Kurzweil is toestemming nodig van de directie. Voorstel vanuit de stuurgroep: Kinderen die in het lesprogramma werken met Kurzweil mogen de CITO toetsen ook via dit programma maken. Dit geldt voor zowel de tussentoetsen als de CITO eindtoets. Bij de overdracht naar het vervolgonderwijs wordt aangegeven dat een leerling met Kurzweil heeft gewerkt 4.3. Thuisgebruik Leerlingen met een dyslexie-verklaring hebben een eigen toegangscode met behulp van een pasje. Leerlingen met een eigen toegangscode slaan hun eigen gebruikersinstellingen op. Alleen de leerlingen met een dyslexie-verklaring en een eigen toegangscode krijgen thuis ook toegang tot het programma met behulp van de licentie van het Samenwerkingsverband. School ondersteunt hierin. De leerlingen zonder dyslexie-verklaring maken gebruik van de pasjes voor extra gebruikers, deze leerlingen hebben geen eigen instellingen en kunnen geen gebruik maken van thuisgebruik. De thuisversie van Kurzweil is voor ouders beschikbaar in het project met gebruikmaking van de login die door school is verstrekt. Deze login wordt ook op school gebruikt en staat geregistreerd bij Lexima. Thuisversie 14 komt uit in december, dit zal betekenen dat Kurzweil als APP ook beschikbaar komt op de tablet en de smartphone. Zodra versie 14 vrijgegeven is ontvangen ouders hiervan via de scholen bericht. 4 / 24

5 4.4. Bibliotheek De afdeling Ommen van samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht wil zich aansluiten bij het samenwerkingsverband W.S.N.S. Tilburg. Zij beschikken over een digitale bibliotheek, met een grote database van gescande materialen. Op basis van het principe halen en brengen kan er gebruik gemaakt worden van hun database en worden bestanden uitgewisseld. Er wordt voor ons samenwerkingsverband een map op de server van Tilburg aangemaakt, waardoor wij materialen kunnen oploaden die wij beschikbaar hebben gemaakt en materialen kunnen downloaden die al in Tilburg op de server staan. De eerste contactpersoon van de werkgroep zal bevoegdheden krijgen om materialen te downloaden en uploaden uit de bibliotheek Tilburg. Er wordt door hem/haar een samenwerkingsmap aangemaakt, waartoe alle deelnemende scholen vanaf hun eigen server toegang krijgen. In deze samenwerkingsmap zullen ook alle handleidingen (voor leerlingen, leekrachten en ICT-ers) verzameld worden. In schooljaar 2014/2015 wordt door ons samenwerkingsverband gestart met het vak Begrijpend Lezen, omdat hier weinig scanactiviteit voor nodig is. De meeste scholen werken met Nieuwsbegrip en deze methode levert het materiaal digitaal en is eenvoudig om te zetten naar een Kesbestand. Ook wordt in hetzelfde schooljaar Kurzweil ingezet bij type-opdrachten en CITO-toetsen, dit omdat typen direct te realiseren is en de CITO-toetsen al als Kesbestand in ons bezit zijn. Voor het scannen en bewerken van nieuwe materialen zal er een bovenschoolse werkgroep geformeerd worden. Deze bovenschoolse werkgroep zal door Lexima getraind worden in het scannen en bewerken van materialen en het formeren van een eigen scangroep. Na deze training gaat de bovenschoolse werkgroep trainingen verzorgen voor alle deelnemende scholen, zodat wij onze eigen materialen kunnen scannen en bewerken. 5. Gefaseerde invoering Dit beleidsplan Dyslexie-ICT is een algemeen plan voor het implementeren van Kurzweil 3000 voor het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Hieronder staan 10 vragen, opgesteld door Marrith van Hoenderken (projectleider Lexima). Door het beantwoorden van deze vragen komen scholen tot een eigen beleidsplan Dyslexie-ICT: 1. Met welke leerlingen ga je starten? (Visie & Beleid) 2. Met welke vakken ga je starten? (Visie & Beleid) 3. Hoe krijgen docenten instructie? (Professionalisering) 4. Hoe krijgen leerlingen instructie? (Professionalisering) 5. Wie is het aanspreekpunt/contactpersoon op jouw school? (Professionalisering) 6. Wie zitten er in de werkgroep Kurzweil 3000 op school? (Professionalisering) 5 / 24

6 7. Waar haal je de boeken vandaan? (Materiaal) 8. Wanneer start de thuisversie? Kosten? (Materiaal) 9. Op welke laptops/pc s werken de leerlingen? Thuis/school? (Materiaal) 10. Hoe evalueer je met de betrokkenen? IB/lk/lln? (Materiaal) Scholen die een uitgebreider plan willen opstellen, kunnen de vragenlijst die gemaakt is n.a.v. de Quickscanvragen, zie bijlage 1. Daarnaast is er in bijlage 2 een afsprakenlijst toegevoegd voor scholen, deze lijst is een handig hulpmiddel bij het invoeren van Kurzweil. 6. Taken, verantwoordelijkheden en organisatie De bovenschoolse stuurgroep Kurzweil 3000 bestaat uit de volgende leden: Gert van Tol Projectleider Kurzweil 3000 vanuit SWV Marrith Hoenderken Projectleider vanuit Lexima Jeroen Westera - ICT-coördinator Janeska Wennemars en Anouk Uitslag - Zorgcoördinator Taakverdeling van leden stuurgroep: Voor alle vragen vanuit het SWV kan er contact worden opgenomen met Gert van Tol, hij betrekt dan eventueel een van de andere leden erbij. Alle lijnen lopen via Gert als projectleider. Op schoolniveau zijn alle Intern Begeleiders contactpersonen binnen het project, zij zijn het aanspreekpunt binnen een school en kunnen eventueel hulp vragen bij Gert van Tol. Hieronder volgt een schema met een voorstel hoe scholen de implementatie op eigen niveau kunnen vormgeven. Taken: Visie en Beleid Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Selectie leerlingen Werkgroep samenstellen Vergaderingen plannen Schoolondersteuningsprofiel Schoolbeleid Dyslexie Schoolbeleid Dyslexie- ICT Overleg directie PR extern PR intern Doelen stellen t.b.v. de implementatie 6 / 24

7 Scangroep samenstellen en aansturen Doorlopende leerlijn Opstellen implementatieplan Faciliteiten in tijd, geld en materiaal Taken: Deskundigheid Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Instructie ouders Aanspreekpunt ICT Aanspreekpunt gebruik Aanspreekpunt ouders Instructie leerlingen Aanspreekpunt leerlingen Instructie leerkrachten Aanspreekpunt leerkrachten Informeren collega s Informeren ouders Up to date blijven Netwerken Leerlingdeskundigheid inzetten Taken: Inhoud en Toepassingen Updaten Controleren hardware Installatie Aanschaf hardware Aanschaf koptelefoon Aanschaf scanners Aanschaf USB-sticks Taken: ICTinfrastructuur Bestellen digitale lesmethodes (dedicon) Boeken Dedicon bewerken Materialen/boeken Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander 7 / 24

8 scannen Materialen/boeken bewerken Inventariseren lesmethodes Organiseren digitale toetsen Aanschaf dyslexie-ict Digitale bibliotheek opzetten Digitale bibliotheek beheren Prioriteiten digitaliseren Taken: Onderzoek en kwaliteitsbeleid Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Tijdpad implementatie Handelingsplan/ Groepsplan Knelpunten signaleren Doelen evalueren (zie 8-baan) 8 / 24

9 7. Professionalisering 1. In schooljaar 2014/2015 volgen Janeska Wennemars en Anouk Uitslag de driedaagse cursus Beleid en implementatie dyslexie-ict januari 2015 verzorgt Gert van Tol een voorlichting aan het IB-netwerk Veld, Vaart & Vecht. Tijdens deze bijeenkomst worden IB ers geïnformeerd over het doel van Kurzweil, de werkwijze en de manier waarop het geïmplementeerd kan worden. Daarnaast wordt er besproken welke materialen al gescand aanwezig zijn. Het overzicht hiervan wordt dan uitgedeeld. Ook zal er uitleg gegeven worden over versie 14 van Kurzweil maart verzorgt Marrith van Hoenderken een voorlichting aan het IB-netwerk Veld, Vaart & Vecht. Tijdens deze bijeenkomst kunnen IB ers vragen stellen over de implementatie van Kurzweil op hun eigen school. 4. Leerkracht training, deze wordt voor de 3de keer gegeven. Datum: woensdagmiddag 18 februari. 5. Training voor de leerkracht met één of twee van zijn leerlingen met dyslexie. Samen wordt de software verkend en besproken. Datum: woensdagmiddag 21 januari. 6. In mei 2015 is er een 2 e meting van de Quickscan (in het voorjaar 2014 is een nulmeting gedaan). 7. De leerkrachten die een training hebben gevolgd, trainen de rest van hun team. 8. De leerkrachten trainen de leerlingen. 9. De leerlingen en hun leerkrachten trainen hun ouders. 9 / 24

10 8. Samenwerking met ouders Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van de leerling en zijn leerprestaties in het bijzonder (PO-raad, 2014). Ouders hebben een groot aandeel in het stimuleren en ondersteunen van hun kinderen. Ook bij het scannen en bewerken van materialen van boeken kan de hulp van ouders ingezet worden. Op ouderavonden worden de ouders geïnformeerd, tussendoor is de leerkracht van hun kind het eerste aanspreekpunt. 9. Onderzoek en kwaliteitsbeleid Binnen elke school wordt een werkgroep Kurzweil ingericht waarin de Intern Begeleider, de ICT er en eventueel een leerkracht elke 8 weken bij elkaar komen om de stand van zaken te bespreken. Hiervan wordt een verslag gestuurd naar de projectleider, zodat er overzicht blijft in het implementatieproces van Kurzweil in de verschillende scholen. Door de nulmeting en eindmeting na het invullen van de Quickscan, worden de effecten en opbrengsten van het project gemeten en zal bekeken worden waar de Projectgroep het beleid op kan bijsturen. Deze kennis wordt bovenschools gedeeld met de contactpersonen zodat evaluatie op schoolniveau mogelijk wordt. In de bijlagen 3 t/m 5 zijn evaluatie-bladen voor leerlingen, leerkrachten en ouders toegevoegd zodat hiermee ook het project Kurzweil geëvalueerd kan worden. Dit evalueren is noodzakelijk voor een succesvol gebruik van het programma en het continueren en borgen van het Dyslexie-ICT beleid. Jaarlijks te verwachten activiteiten van de stuurgroep waaraan de school medewerking verleent: - Inventarisatie aantal leerlingen dyslexie mei - Herverdeling van accounts over scholen juni - Herbenoemen van de nieuwe accounts juni - Nieuwe accountnamen doorgeven aan Lexima juni - Inventariseren nieuwe scholingsbehoefte juni - Organiseren basistraining, geavanceerde training of scantraining sept. - Evalueren van het gebruik van Kurzweil (=conclusie van de 8-wekelijkse gesprekken binnen de school) + zie evaluatielijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen in bijlage 3, 4 en 5 juni - Communiceren van uitkomsten van evaluatie met het bestuur van het SWV juni - Terugkoppeling van SWV naar de scholen okt. 10 / 24

11 Bijlage 1: Quickscanvragen te gebruiken als stappenplan voor implementatie Kurzweil op schoolniveau. Visie en beleid Op onze school is de intern begeleider de initiator/voortrekker van dyslexie ICT hulpmiddelen. Deze persoon is goed op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden. Er is een werkgroep gevormd die zich verdiept in de didactische en praktische aspecten van dyslexie ICT hulpmiddelen, in deze werkgroep zitten: * contactpersoon met stuurgroep (=intern begeleider): * ICT er: * scanspecialist: Er is een duidelijk beeld van de remediërende, compenserende en dispenserende effecten van ICT bij dyslexie en hoe deze te benutten. De werkgroep (of uitvoerend coördinator) heeft doelstellingen en criteria voor toewijzing en het gebruik van ICT hulpmiddelen beschreven. Beheer en professionalisering De school (of samenwerkingsverband) heeft materialen aangeschaft en een pilot project opgestart. De pilot is geëvalueerd en de plannen zijn bijgesteld naar aanleiding van de opgedane ervaringen. De intern begeleider weet hoeveel en welke leerlingen gebruik zullen maken van dyslexie ICT hulpmiddelen, welke vaardigheden aan de leerling moeten worden getraind en wat er nodig is voor het verkrijgen en beheren van digitale schoolboeken. De directie heeft voldoende doorlopend budget geoormerkt voor de aanschaf van passende dyslexie ICT middelen. De directie heeft de personen die de leerlingen begeleiden bij het gebruik van de ICT middelen aangewezen en hun taken omschreven. De personen die de leerlingen begeleiden bij het gebruik van dyslexie ICT-hulpmiddelen krijgen hiervoor voldoende faciliteiten in tijd en materiaal.: De directie heeft de wijze waarop de ouders betrokken worden bij het gebruik van de ICT middelen vastgelegd en gecommuniceerd. De school heeft faciliteiten gecreëerd om leerlingen ook thuis met de hulpmiddelen te laten werken. Docenten zijn geschoold in de mogelijkheden van dyslexie ICT hulpmiddelen en weten wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot stimuleren en faciliteren van het 11 / 24

12 gebruik door de leerlingen. De intern begeleider zorgt ervoor dat leerlingen op de hoogte zijn van de spelregels voor het verkrijgen en gebruiken van dyslexie ICT hulpmiddelen en getraind zijn om er zelfstandig mee te kunnen werken. Materiaal De ICT-er kent de procedure voor aanschaf, de mogelijkheden voor installatie en toepassing van hulpmiddelen (netwerkversies, standalone versies en usb sticks) en helpt bij het uitzetten van het ICT pad voor het opslaan van digitale bestanden en beschikbaarstelling van pc's en scanapparatuur. De ICT-er fungeert als eerstelijns helpdesk voor technische ondersteuning en gebruikersvragen en levert vlotte service, omdat leerlingen afhankelijk zijn van hun hulpmiddel. Docenten leveren huiswerk, toetsen en examens zodanig aan (digitaal) dat dit geschikt is voor gebruik met het dyslexie hulpmiddel en accepteren door de leerling gemaakt werk in digitale vorm. Voor gebruik van dyslexie ICT hulpmiddelen tijdens examens en toetsen worden tijdig de juiste voorzieningen getroffen. Het is duidelijk wie hiervoor de verantwoordelijke persoon is. Kwaliteitsbeleid De intern begeleider verzamelt good practice ervaringen en andere gegevens om de effectiviteit en doelmatigheid van dyslexie ICT hulpmiddelen te meten en toepassing ervan zonodig bij te sturen. De directie heeft personen benoemd die verantwoordelijk zijn voor monitoring, evaluatie en borgen van het dyslexie-ict beleid. 12 / 24

13 Bijlage 2: Kurzweil Afspraken Wie maken gebruik van Kurzweil? 1. Kurzweil 3000 kan op school gebruikt worden door leerlingen met een dyslexieverklaring of door leerlingen met een ernstig vermoeden van dyslexie. 2. Leerlingen met een dyslexie-verklaring hebben een eigen toegangscode met behulp van een pasje. 3. Leerlingen zonder een verklaring maken gebruik van de pasjes voor extra gebruikers. 4. Leerlingen met een eigen toegangscode slaan hun eigen gebruikersinstellingen op. Leerlingen met een algemeen pasje hebben geen eigen instellingen. 5. Leerlingen met een verklaring krijgen thuis ook toegang tot het programma met behulp van de licentie van het Samenwerkingsverband. School ondersteunt hierin. Hoe maken we gebruik van Kurzweil? Teksten verwerken: 1. Leerlingen gebruiken Kurzweil als tekstverwerkingsprogramma. Het zal het programma Word vervangen. Dit doen ze bij alle vakken waar dit nodig is. 2. Leerlingen slaan de teksten die ze in Kurzweil maken op in de map Kurzweil op de leerlingenschijf. Ze kiezen hun eigen map en slaan het document met een geschikte naam op in hun map. 3. De leerling maakt met de leerkracht afspraken over de wijze van bestandsnaam en opslaan. Mogelijke worden in de leerlingenmap nog mappen toegevoegd, bijv. Taal, Rekenen, WO. 4. De leerling print gemaakt werk uit voor de leerkracht, stopt het in zijn/haar Kurzweilmapje en levert het in op de daarvoor afgesproken plek. Teksten lezen en verwerken 1. Leerlingen gebruiken de functie in Kurzweil bij het lezen van teksten op websites. Als Kurzweil op de computer geïnstalleerd staat, dan kunnen ze deze functie activeren. 2. Leerlingen gebruiken Kurzweil bestanden t.b.v. het verwerken van teksten behorend bij: a. Nieuwsbegrip L b. Tekst- en oefenbladen Taal op Maat c. Tekst- en oefenbladen Taal op Maat spelling d. Teksten Wereldoriëntatie 13 / 24

14 e. Cito Toetsen 3. Deze bestanden staan opgeslagen op de leerlingenschijf in het mapje Kurzweil à Taal op Maat / Nieuwsbegrip L / etc. 4. De onderwijsassistent scant de documenten die nodig zijn voor een periode in met behulp van het kopieerapparaat. De leerkracht geeft de opdracht aan de onderwijsassistent. 5. De onderwijsassistent zorgt ervoor dat de documenten in de juiste map op de leerlingenschijf worden geplaatst. De leerkracht controleert en is eindverantwoordelijk. Cito-Toetsen: 1. De school beschikt over de Kurzweil bestanden van alle gebruikte Cito Toetsen. 2. De leerlingen met een dyslexie verklaring mogen de Cito toets maken met behulp van het programma Kurzweil. 3. De toets wordt gemaakt op de computer/laptop op een rustige, afschermde werkplek. 4. De toetscondities moeten geoptimaliseerd en gewaarborgd worden door zowel de leerkracht als de leerling. 5. Bij het invoeren van het toetsresultaat noteert de leerkracht dat de toets is gemaakt met behulp van Kurzweil. 14 / 24

15 Bijlage 3: Evaluatie Kurzweil door leerlingen Vragenlijst leerlingen Betreft: gebruik Kurzweil 3000 Naam van de leerling: Groep: Datum: 1. Hoe vaak gebruik je Kurzweil 3000? In de klas Thuis Aantal keer per week Aantal keer per maand 2. Bij welke lessen gebruik je Kurzweil 3000 en hoe vaak? Technisch lezen Begrijpend lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Spelling Anders Hoe vaak 3. Voor welke taken gebruik je Kurzweil 3000? Laten voorlezen van ingescande teksten Betekenis van een woord opzoeken Teksten of woorden typen Spellingcontrole Laten voorlezen wat je zelf schrijft Toetsen maken Anders: ja nee 15 / 24

16 4. Welke onderdelen van Kurzweil 3000 gebruik je? Markeerstiften Kleefbriefjes Tekstvakken invoegen Vergrote woorden Zelf leessnelheid regelen Leesstem uitschakelen Woordenboek Woordvoorspeller Anders: ja nee soms 5. Weet je wat de juf/meester er van vindt dat je met Kurzweil 3000 werkt? Hij/zij vindt het fijn voor mij Hij/zij vindt het lastig Ik weet niet wat hij/zij ervan vindt. ja nee 6. Hoe reageren je klasgenoten als je met Kurzweil 3000 werkt? Ze reageren niet Ze vinden het raar Ze vinden het fijn voor mij Ze willen zelf ook met Kurzweil 3000 werken ja nee 16 / 24

17 7. Hoe vind je het zelf om met Kurzweil 3000 te werken? Ik vind het fijn Ik vind het soms fijn, soms lastig Ik vind het niet fijn ja nee 8. Kun je zeggen waarom je het wel/niet fijn vindt? 9. Als je Kurzweil 3000 gebruikt merk je dan dat het helpt bij: Begrijpend lezen Technisch lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Toetsen maken Anders: ja nee weet ik niet 10. Wat gaat er beter nu je Kurzweil 3000 gebruikt? Ik voel me zelfstandiger en heb minder hulp nodig van de leerkracht Ik voel me zekerder Ik heb nu meer plezier om de lessen te volgen Ik kan me nu beter concentreren Ik ben sneller klaar met mijn werk Ik kan langer met opdrachten bezig zijn Ik doe meer mijn best ja nee soms/ twijfel 17 / 24

18 Ik haal betere cijfers Het gaat niet beter 11. Welke voordelen heeft Kurzweil 3000 voor jou? voordelen nadelen In de klas Thuis 12. Wat wil je zelf bereiken door het gebruik van Kurzweil 3000? Ik wil graag sneller leren lezen Ik wil lezen met minder fouten Ik wil teksten lezen die moeilijker zijn dan de teksten/verhalen die ik nu lees Ik wil mijn dictee beter maken Ik wil minder fouten maken in teksten en opstellen Anders: ja nee 13. Zou je nog meer willen leren over Kurzweil 3000 en heb je daarvoor nog extra uitleg nodig? Bedankt voor het invullen van deze vragen. Veel succes verder met Kurzweil! 18 / 24

19 Bijlage 4: Evaluatie Kurzweil door leerkrachten Vragenlijst leerkrachten Betreft: gebruik Kurzweil 3000 Naam van de leerkracht: Groep: Datum: 1. Hoe vaak gebruiken de leerlingen in je groep Kurzweil 3000? In de klas Aantal keer per week Aantal keer per maand 2. Bij welke lessen wordt Kurzweil 3000 gebruikt en hoe vaak? Technisch lezen Begrijpend lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Spelling Anders Hoe vaak 3. Voor welke taken wordt de Kurzweil 3000 gebruikt? Laten voorlezen van ingescande teksten Betekenis van een woord opzoeken Teksten of woorden typen Spellingcontrole Laten voorlezen wat men schrijft Toetsen maken Anders: ja nee 19 / 24

20 4. Weet je hoe jouw leerlingen het werken met Kurzweil 3000 ervaren? Ze vinden het prettig Ze vinden het niet prettig Ze reageren wisselend ja nee 5. Hoe reageren andere leerlingen als er met Kurzweil 3000 gewerkt wordt? Ze reageren niet Ze reageren negatief Ze reageren positief Ze willen zelf ook met Kurzweil werken ja nee 6. Hoe ervaar je het als leerkracht als leerlingen met Kurzweil 3000 werken? Ik ervaar het positief Ik vind het soms positief, soms lastig Ik vind het een te grote belasting naast andere werkzaamheden Ik ervaar organisatorische en/of technische problemen Anders: ja nee 20 / 24

21 7. Welke voor- en nadelen heeft het werken met Kurzweil 3000? (qua evt. voordelen voor leerlingen, techniek, organisatie enz. binnen de groep e.d.) Voordelen: Nadelen: Bedankt voor het invullen van deze vragen. Veel succes verder met Kurzweil 3000! 21 / 24

22 Bijlage 5: Evaluatie Kurzweil door ouders van leerlingen die gewerkt hebben met Kurzweil Uw kind heeft de afgelopen.. maanden op school gewerkt met Kurzweil. Op school zijn de ervaringen overwegend positief, de meeste leerlingen werken graag met het programma als hulpmiddel. School zou graag willen weten of u thuis effecten heeft gemerkt en of uw kind er iets van verteld heeft. Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende vragen te beantwoorden en deze brief voor. te mailen naar. Naam kind: Datum: 1. Heeft u thuis gemerkt dat uw kind beter gemotiveerd was door het gebruik van Kurzweil? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat heeft uw kind er over verteld? 2. Merkte u dat uw kind enthousiast was door het gebruik hiervan? 0 Ja 0 Nee Hoe merkte u dit? 3. Heeft u behoefte aan meer informatie over het werken met Kurzweil? 0 Ja 0 Nee Toelichting: 4. Denkt u dat uw kind door het gebruik van Kurzweil zelfstandiger wordt? 0 Ja 0 Nee Waarom denkt u dat? 22 / 24

23 5. Denkt u dat het gebruik van Kurzweil uw kind zelfverzekerder kan maken? 0 Ja 0 Nee Waarom denkt u dat? 6. Gebruikt uw kind thuis regelmatig Kurzweil? 0 Ja 0 Nee Hoe vaak gemiddeld per week? En voor welke vakgebieden?.. 7. Ruimte voor eventuele aanvullingen: Bedankt voor het invullen van deze vragen. 23 / 24

24 Bijlage 6: Overzicht materialen Lesmateriaal Uitgeverij ISBN Tekstboek Werkboek Bestandsnaam Wie scant in Al beschikbaar Toetsen Onderdeel Groep Bestandsnaam Wie scant in Al beschikbaar Vrij lezen Titel Onderwerp AVI niveau Bestandsnaam Wie scant in Al beschikbaar Dedicon Titel Uitgeverij ISBN Tekstboek Werkboek Bestandsnaam Al beschikbaar 24 / 24

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Intro Theo van Rijzewijk WSNS Tilburg Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Aanleiding Aanleiding Uit de vele toelichtende opmerkingen die de respondenten hebben gegeven bij de antwoorden, vallen nog

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Gebruik van L2S Willibrordus

Dyslexiebeleid. Gebruik van L2S Willibrordus Dyslexiebeleid Gebruik van L2S Willibrordus 1 Inleiding Passend onderwijs vraagt van de school om een continuüm van maatregelen te bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van de leerling. Leerlingen

Nadere informatie

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen Dyslexie Ict ondersteunende hulpmiddelen Sjaak Janssen Doel: Informeren Inzicht uitslag Vragenlijst. Vergelijking van 3 meest gebruikte pakketten. Informatie over bovenschool arrangement. Slotvraag Ict

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Workshop Visie en Beleid Studiemiddag 3 November 2016

Workshop Visie en Beleid Studiemiddag 3 November 2016 Workshop Visie en Beleid Studiemiddag 3 November 2016 Cobi Brouwers Projectleider werkgroep dyslexie Plein 013 Visie en Beleid Visie en beleid ontwikkelen is nodig voor het borgen van kwaliteit in het

Nadere informatie

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden.

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 is het meest geavanceerde en meest succesvolle

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente

Nadere informatie

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Dikla de Munnik, coördinator Kenniscentrum Dyslexie d.demunnik@po-deventer.nl Wat is Sine Limite?

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Serverrapportage Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers Periode maart 2014 t/m december 2014 Leusden, 18 december 2014 Implementatietraject Kurzweil 3000 SWV Onderwijs op Maat de Liemers v o

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Resultaten nulmeting

Resultaten nulmeting Resultaten nulmeting Implementatie dyslexiesoftware en vormingsnoden bij opstartende scholen Els De Smet, coördinator project gratis dyslexiesoftware 2012 SAMENWERKINGSVERBAND NETGEBONDEN PEDAGOGISCHE

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Week van de IB-er 7-11-12 Overzicht van deze bijeenkomst: Intro Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Welke programma s zijn er / welke software? AMIS Lezen van jeugdliteratuur

Nadere informatie

Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren.

Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren. Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Paralleltrack VO2 Visie op taal en geïntegreerde zorg verankeren op beleidsniveau: Good practices en succesfactoren van implementatieprocessen in diverse VO-sectoren.

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde INHOUD I. Verschillende informatiekanalen II. Doel van hulpmiddel

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt!

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Dyslexie-ICT Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Landelijke Informatiedag voortgezet onderwijs 14 april 2012 Programma Landelijke Informatiedag 2012 Welkom, voorstellen, agenda PowerPoint/ kennismaking

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE Ruurdje van Laar en Tom Braams Braams&Partners bv, Deventer-Apeldoorn-Zwolle www.tbraams.nl September 2011 Wanneer? Als ondersteuning nodig is, omdat: Er een leerachterstand ontstaat

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Dyslexie protocol en stappenplan

Dyslexie protocol en stappenplan Dyslexie protocol en stappenplan Wat is dyslexie? Dyslexie is een taalverwerkingsstoornis, waardoor leren lezen en spellen voor veel problemen zorgt. Kinderen met dyslexie hebben vooral veel moeite met

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde ICT VOORLICHTING Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde AANBOD ICT HULPMIDDELEN www.masterplandyslexie.nl www.balansdigitaal.nl www.ikhebdyslexie.nl

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie

Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie Onderwijskundig Rapport Dyslexiebijlage t.b.v. leerlingen met vermoedens van dyslexie Vertrouwelijk Naam leerling: Naam verwijzende school: Dit dyslexiegedeelte dient als aanvulling op het algemene gedeelte

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt!

Dyslexie-ICT. Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Dyslexie-ICT Zien dat het werkt, zorgen dat het werkt! Landelijke Informatiedag Behandelaars 14 april 2012 Programma Landelijke Informatiedag 2012 welkom, voorstellen, agenda PowerPoint/kennismaking demonstratie

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school Informatie over dyslexie op de OSG Hieronder vind je tips die je kunt gebruiken wanneer je dyslectisch bent. Ook wordt kort uitgelegd hoe de begeleiding op de OSG is wanneer je dyslexie hebt. Deze informatie

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

DEEL A: Over uw training

DEEL A: Over uw training Hoofdstuk 7 - Evaluatieformulier (p. 181) U print dit formulier uit en vult het in nadat u alle hoofdstukken heeft gemaakt. Zo mogelijk bespreekt u het met uw medecursisten en uw docent. Bewaar alle evaluatieformulieren

Nadere informatie

Het schoolportret De Bareel, Heemskerk. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht: Sacha van de Griendt

Het schoolportret De Bareel, Heemskerk. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht: Sacha van de Griendt (?, Basisschool de Bareel) (?, Uitbreidingsplan basisschool Bareel Heemskerk kan de prullenbak in) Het schoolportret De Bareel, Heemskerk Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht:

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd.

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd. Algemeen Titel: Voorbeeldleesplan basisonderwijs feb. 2013 Auteur: A.van Montfoort met dank aan de testgroep NB Dit is een voorbeeld, niet perse het ideale leesplan. Er is geen school hetzelfde dus zet

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er Dyslexie Protocol Wie doet binnen de school uitspraken over dyslexie? Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Nadere informatie

Protocol Dyslexie. In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd.

Protocol Dyslexie. In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd. Protocol Dyslexie In groep 1 tm 8 wordt het protocol Leesproblemen en Dyslexie (M.Gijsel, F. Scheltinga, M. van Druenen, L. Verhoeven) gehanteerd. Een leerling met de diagnose dyslexie heeft recht op de

Nadere informatie

Dyslexieprotocol van CBS de Slotschool

Dyslexieprotocol van CBS de Slotschool B. Hesselinkstraat 2 9076EC Sint Annaparochie. Tel.: 0518-402144 Email: info@cbs-slotschool.nl Dyslexieprotocol van CBS de Slotschool INHOUD: 1 definitie dyslexie 2 signalering 3 analyse 4 schoolprocedure

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, juni 2016 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Stappenplan Dyslexietraject

Stappenplan Dyslexietraject Stappenplan Dyslexietraject Een leerling komt in aanmerking voor dyslexie-onderzoek wanneer: Criterium van de achterstand: er sprake is van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spelling

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOORTGEZET ONDERWIJS QUICKSCAN

VRAGENLIJST VOORTGEZET ONDERWIJS QUICKSCAN VRAGENLIJST VOORTGEZET ONDERWIJS QUICKSCAN De opzet van de vragenlijst De stellingen hebben betrekking op de verschillende zorgniveaus zoals in het onderwijscontinuüm omschreven (CED groep: Struiksma &

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Presentatie Bouw! PPO Regio Leiden. Presentatie Bouw!

Presentatie Bouw! PPO Regio Leiden. Presentatie Bouw! Presentatie Bouw! PPO Regio Leiden Presentatie Bouw! 15 november 2016 Programma 10:00-10:30 Inloop met koffie en thee 10:30-10:45 Welkom en inleiding 10:45-11:20 Ernstige leesproblemen voorkomen met het

Nadere informatie