vakantieperikelen in het voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vakantieperikelen in het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 vakblad voor schoolleiders vakantieperikelen in het voortgezet onderwijs de taak van de school de uitdaging van het pensioen Geen onderscheid bij echtscheiding heeft de meritocratie toekomst? 3, 7 e jaargang

2 inhoud 08 rubrieken 04 Korte berichten 07 CNVStandpunt 11 Open Mind 16 Vraag & antwoord 18 Mijn school 25 Column Dirk van Boven 26 Boeken 30 Column Chris Lindhout 31 Korte berichten Vakantieperikelen in het voortgezet onderwijs Er verdwijnen mogelijk twee vakantiedagen voor leraren. De uitdaging van het pensioen Lessen voor afscheid als een nieuw begin. Recensie: Seksuele ontwikkeling Een methodiek voor pedagogische begeleiding. Reflectie bij -4 Het is goed om je blikveld te verruimen. CNV Onderwijs helpt het onderwijs nog beter te maken Traject LeerKRACHT voor meer kwaliteit. Heeft de meritocratie toekomst? Ook in Nederland wordt de meritocratie gepredikt. Leren inspireren Inspiratie als randvoorwaarde om te leiden.

3 colofon Direct is een uitgave van CNV Schoolleiders en is bestemd voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs. Hoofdredactie: Rob Bovee (tijdelijk) Redactie: Martin de Kock, Fokke Rosier, Wim Oostra, Henk Andeweg, Chris Lindhout Eindredactie: Froukje Meerman Secretariaat: Sonia Piccirillo Bureau CNV Schoolleiders Postbus GM Utrecht Directieadvies leden CNV Schoolleiders: Ed Weevers (030) Advertenties: Recent BV (020) CNV Schoolleiders Ledenadministratie (030) Opmaak: FIZZ marketing & communicatie, Meppel Druk en afwerking: Ten Brink, Meppel (0522) Direct is het officiële orgaan van CNV Schoolleiders. Sinds november 2010 is er de mogelijkheid om een los abonnement te nemen op Direct. De kosten zijn 46,00 per jaar voor 8 nummers. Hiervoor is geen lidmaatschap van CNVS vereist. Bij een lidmaatschap van CNV Schoolleiders is toezending van het blad inbegrepen. directief Bij Pauw en Witteman werd gesproken over antisemitisme bij vooral allochtone jongeren naar aanleiding van een uitzending van de NTR. Bij De Halve Maan was een fragment te zien van een huiskamergesprek van een Turkse jongerenwerker met jongeren, waarin onthutsende uitspraken werden gedaan over joden. Jeroen Pauw concludeerde op basis van de uitspraken van een van de jongeren, dat de hele school antisemitisch was en vroeg zich af wat er mis is gegaan met de lessen daar. Hij vroeg zich af waarom de school dit niet eerder heeft onderkend en vond dat de school hierop aangesproken moet worden. De vraag of hier een taak voor de school ligt, en welke, werd al niet meer gesteld. Wat de gemoederen bezighoudt, is dat op 1 augustus 2013 de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs in werking treedt. De wet regelt onder meer de urennorm voortgezet onderwijs en de schoolvakanties. Een van de gevolgen van de nieuwe regelgeving is het gevoel dat er mogelijk vakantiedagen voor leraren verdwijnen. Scholen krijgen vaker te maken met leerlingen van gescheiden ouders. Dat vraagt niet alleen om extra aandacht voor de leerling, maar ook om een zorgvuldige en vooral onpartijdige houding ten opzichte van beide ouders. Waarmee moet de school rekening houden? Allerlei maatschappelijke problemen en ontwikkelingen. Tel hierbij het primaire proces van onderwijs het lesgeven op en het beroep van schoolleider kent vele facetten en uitdagingen. De redactie 3

4 korte berichten Onderhandelaarsakkoord CAO GVO/HVO Onlangs is aan de cao-tafel GVO/HVO overeenstemming bereikt tussen de onderhandelaars van werkgevers- en werknemerszijde. Namens CNV Onderwijs heeft onderhandelaar Diederik Brink deelgenomen. Het betreft een technische aanpassing van de cao. Deze zal lopen tot en met 31 juli Volgend schooljaar zullen de gesprekken starten voor een verdere modernisering van de cao. De CAO GVO/HVO ligt momenteel voor aan het VB van CNV Onderwijs ter goedkeuring. Als dit is verleent, zal namens CNV Onderwijs Joany Krijt haar handtekening zetten. Nullijn breekpunt Nationaal Onderwijsakkoord In de onderhandelingen voor een Nationaal Onderwijsakkoord heeft CNV Onderwijs de nullijn als breekpunt geformuleerd. Dit betekent dat CNV Onderwijs geen akkoord zal tekenen, als aan de nullijn voor het onderwijs geen einde komt. De onderhandelingen worden gevoerd binnen de Stichting van het Onderwijs, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs zijn verenigd. De Stichting van het Onderwijs is een gesprekspartner van het kabinet namens de voltallige onderwijssector. International Summit on the Teaching Profession In Amsterdam hebben CNV Schoolleiders en CNV Onderwijs de International Summit on the Teaching Profession bijgewoond. Namens CNV Onderwijs was voorzitter Helen van den Berg delegatielid en nam zij, samen met minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, deel aan de fora, waarin ze de ontwikkeling van het leraarschap bespraken. 4

5 Masterclass van Pasi Sahlberg Op 15 mei geeft Pasi Sahlberg, auteur van Finnish Lessons, een masterclass in Driebergen. Sahlberg biedt een passend West-Europees antwoord op de voortdurende stroom Angelsaksische denkbeelden over goed onderwijs. In zijn boek vertelt Sahlberg de geschiedenis van de Finse onderwijsvernieuwing en beschrijft hij hoe de Finse strategie en tactiek verschillen van die van de wereldwijde onderwijsvernieuwingsbeweging. Masterclass Leiderschap & Governance Op 31 mei organiseert Driestar Managementadvies een masterclass Leiderschap & Governance voor leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders, vanuit het gedachtegoed Onderwijs vraagt leiderschap. De masterclass gaat onder meer in op de rolzuiverheid van schoolleiding, bestuur en toezicht. Gastheer is Herman Zondag, COO van AFAS. Samen met sprekers drs. Willem Potter (onderwijsbestuurder) en ir. Jan Lock (bestuurder van een non-profitinstelling) deelt hij zijn bestuurservaringen. Uitgangspunt is Wat draagt ons werk bij aan de ontwikkeling van de leerlingen?. De masterclass vindt plaats op vrijdag 31 mei van tot uur bij AFAS Software in Leusden. De inschrijvingskosten bedragen 475 euro. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u op Luistertour kleine scholen Onlangs is de Onderwijsraad met het rapport Grenzen aan kleine scholen gekomen. Hierin pleit ze, onder andere, voor het ophogen van de opheffingsnorm voor kleine scholen. Nu moet een basisschool minimaal 23 leerlingen hebben, maar als het aan de Onderwijsraad ligt, wordt deze grens opgehoogd naar honderd. CNV Onderwijs is het hiermee niet eens. Dit advies van de Onderwijsraad zal de ontvolking van kleine kernen alleen nog maar versterken en bedreigt bijna veertienhonderd scholen met sluiting. Voor CNV Onderwijs moeten Onderwijs Maak Je Samen en Stichting de Brink verzorgen de masterclass op 15 mei van tot uur. Als lid van CNV krijgt u een korting van 25 euro en betaalt u 100 euro per persoon. Dit is inclusief een exemplaar van Finnish Lessons (Nederlandse vertaling) en discussiekaarten. De masterclass vindt plaats op Landgoed De Horst in Driebergen. U kunt zich inschrijven op kwaliteit en een regionale aanpak voorop staan. Op 25 maart heeft voorzitter Helen van den Berg de aftrap gegeven voor een luistertour langs kleine scholen. Met verschillende teams trekt CNV Onderwijs het land in om op kleine scholen te horen hoe zij kwalitatief goed onderwijs verzorgen en welke plek zij in de dorpsgemeenschap vervullen. De input vanuit de scholen zal worden gebruikt voor een brief aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin hem alternatieven worden geboden. Lerarenbeurs De nieuwe aanvraagronde voor de lerarenbeurs voor het komende studiejaar loopt van 1 april tot en met 15 mei Informatie over de lerarenbeurs is te vinden op de website van CNV Onderwijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Wilt u iets doen? Het bestuur van CNV Schoolleiders is op zoek naar leden die vanuit de praktijk een bijdrage willen leveren voor CNV Schoolleiders. Leden die een keer naar een bijeenkomst willen met bijvoorbeeld de onderwijsinspectie of leden die een keer in een netwerkbijeenkomst willen participeren in de regio. Heeft u interesse? Mail dan uw gegevens naar Online community voor flexwerkers CNV is een vakbondsoverstijgend initiatief gestart om meer aandacht te besteden aan de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt. Hieronder vallen onvrijwillige zzp ers, payrollers en werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opbouwen van een online community, waarin flexwerkers ervaringen kunnen delen en informatie kunnen uitwisselen. De bedoeling is dat CNV een beter beeld krijgt van wat er speelt onder flexwerkers, zodat beter rekening kan worden gehouden met hun bijzondere en kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Nederland bovenaan in internationale vergelijking kinderwelzijn Dat blijkt uit onderzoek van Unicef in de 29 meest ontwikkelde landen. Nederland scoort het beste op het gebied van onderwijs, materiële welzijn en gedrag. 5

6 actueel overzicht van uren en taken online op internet, dus overal te gebruiken duidelijke overzichten om uit te reiken Taakbeleid Het programma berekent automatisch hoeveel taakuren iemand nog heeft. Taken kunnen zeer eenvoudig aan medewerkers worden toegekend. Taakbeleid werkt conform de CAO. Jaartaakbrieven kunt u per naar uw medewerkers versturen. 95,- per jaar 65,- opstartkosten 0,75 per medewerker 30 dagen gratis proberen! Ga naar taakbeleid.nl of bekwaamdheidsdossier.net Bekwaamheidsdossier De directie kan Voorbeelddocumenten klaarzetten en gespreksverslagen uploaden. Standaard competentieprofielen gebruiken en nieuwe definiëren. 360º feedback inschakelen. Een digitale handtekening vragen. 95,- per jaar 65,- opstartkosten 1,75 per medewerker medewerker kan zelf inloggen en alles bijhouden: CV, POP, diploma s en certificaten uploaden competentieprofiel voor zichzelf invullen

7 CNVStandpunt De taak van de school Edzo Meerman bestuurslid CNV Schoolleiders De laatste tijd was er weer voldoende aanleiding om met collega s en anderen te spreken over wat tot de kerntaak van de school behoort. Wat gaf aanleiding tot dergelijke bespiegelingen? In De Gelderlander van 26 februari stond een berichtje met de kop Schoolleiding roept op tot wissen naaktfoto. Scholieren van een scholengemeenschap uit de regio werden met klem opgeroepen een naaktfoto van een leerlinge uit de bovenbouw uit hun mobieltjes te verwijderen. Het gaat om een foto van een meisje met ontbloot bovenlichaam, genomen toen zij in de eerste klas zat. De foto werd door een ex-vriendje van het meisje op het internet geplaatst en vervolgens door leerlingen gedownload. De school voert gesprekken met het voormalige vriendje. Als er schuld kan worden aangetoond, kan de jongen stevige maatregelen tegemoet zien. Natuurlijk krijgt het slachtoffer extra begeleiding. Verder wordt er in de mentorlessen uitvoerig stil gestaan bij deze zaak. Bewustmaking is het centrale thema. De vraag of deze kwestie überhaupt een zaak is van de school, wordt overduidelijk en impliciet met een volmondig ja beantwoord en ik denk dat elke onderwijsgevende dit zal beamen. De optie om als school niets te doen, wordt niet eens overwogen, en daar kan ik me alles bij voorstellen. Weliswaar speelt het gebeuren zich af in de privésfeer, maar er is een leerling beschadigd door een medeleerling, of, zoals de school zegt, haar integriteit en de mentale veiligheid zijn in gevaar gebracht. Daarom heeft men de genoemde stappen ondernomen. Dinsdag 12 maart: een item bij Pauw en Witteman over het antisemitisme bij vooral allochtone jongeren naar aanleiding van een vrijdagmiddaguitzending van de NTR. Bij De Halve Maan was een fragment te zien van een huiskamergesprek van een Turkse jongerenwerker met een groepje jongeren. Er werden onthutsende uitspraken gedaan over joden, getuigend van een rabiaat antisemitisme. Wat mij opviel, waren de conclusies van Jeroen Pauw. Hij concludeert op basis van de uitspraken van een van de jongeren, dat de hele school antisemitisch is en vraagt zich af wat er misgaat met de lessen daar. Hij vraagt zich af waarom de school dit niet eerder heeft onderkend en vindt dat de school hierop aangesproken moet worden. De vraag of hier een taak van de school ligt, wordt al niet meer gesteld. de vraag of hier een taak van de school ligt, wordt al niet meer gesteld Laat duidelijk zijn: ook ik vind dat de school in beide gevallen een belangrijke taak heeft (en ook altijd heeft gehad), maar ik ervaar evenzeer de spagaat waarin het onderwijs verkeert. Aan de ene kant worden we spijkerhard afgerekend op de harde resultaten (een school mag maar één jaar zeer zwak zijn, daarna grijpt de minister in). Er ligt een bestuursakkoord met harde afspraken over de resultaten met betrekking tot de kernvakken en over het verhogen van de lat voor de excellente leerlingen ( een klimaat waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid ondersteund ) onder andere. Daarnaast is er de realiteit van de steeds toenemende en complexer worden maatschappelijke taak van de school. Ik ervaar dat juist bij de vmbo-scholen de combinatie van deze twee taken uitersten lijkt het wel een vrijwel onmogelijke opgave gaat lijken. 7

8 Vakantieperikelen in het Op 1 augustus 2013 treedt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. in werking. Deze wet regelt onder andere de urennorm voortgezet onderwijs (onderwijstijd) en ook de schoolvakanties. Een van de gevolgen van de nieuwe regelgeving zou kunnen zijn dat er twee vakantiedagen voor leraren verdwijnen. D e minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor het voortgezet onderwijs centraal vast dat er zes weken zomervakantie zijn in plaats van zeven, twee weken kerstvakantie en een week meivakantie. Daarnaast zijn er dan nog twee weken vakantie die niet centraal worden voorgeschreven. Bij elkaar opgeteld zijn dat elf vakantieweken. Ten opzichte van de huidige regeling ontbreekt daaraan één week. Deze van de zomervakantie afgehaalde week, vijf vakantiedagen, stopt de minister in de voor de leerlingen vastgestelde, twaalf zogenoemde roostervrije dagen. De leerlingen krijgen met nog vier specifiek genoemde feestdagen, daarmee de beschikking over 71 dagen, waarop geen les wordt gegeven. Samengevat gaat het om elf weken vakantie x vijf dagen = 55 vakantiedagen, vier feestdagen (Paas- en Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag en Koninginnedag (Koningsdag) of Bevrijdingsdag) en twaalf roostervrije dagen. Tot zover lijkt er niet bijzonders aan de hand, maar dan stelt de minister dat van die twaalf roostervrije dagen, de leraren er maximaal drie als vakantiedag kunnen invullen. De dit betekent dat er dan voor de leraren twee vakantiedagen verdwenen zijn overblijvende negen roostervrije dagen kunnen de docenten gebruiken voor het opstarten en afronden van het schooljaar, voor team- en rapportenvergaderingen en voor scholingsactiviteiten. Dit betekent dat er dan voor de leraren twee vakantiedagen verdwenen zijn. Dat strookt niet met de nu nog geldende cao voor het voortgezet onderwijs. LIjN VOORGANGER Dat wist ook de toenmalige minister Van Bijsterveldt. Daarom schrijft ze in haar brief van 2 juli 2012, gericht aan de schoolbesturen in het 8 voortgezet onderwijs: De wet regelt het aantal dagen waarop leerlingen onderwijs krijgen, en een aantal randvoorwaarden daarom heen. Het aantal dagen waarop leraren werken blijft, net als de andere arbeidsvoorwaarden, een zaak van u en uw medewerkers en van de cao-partijen. Er vanuit gaande dat de geplaatste komma na het woord krijgen (er staat immers het nevenschikkende voegwoord en ) en de ontbrekende komma tussen de twee persoonsvormen werken en blijft, geen diepere betekenis heeft voor de interpretatie van de geschreven boodschap, lijkt de minister met deze formulering op zijn minst de kiem voor onduidelijkheid te zaaien. Zoek het maar uit, lijkt ze hiermee te zeggen. Ze zegt dat de afspraken binnen de cao de uitkomst zijn van onder-

9 voortgezet onderwijs handelingen tussen werkgevers en werknemers. Maar ook zegt ze dat de vakantiedagen die van de zomervakantie afgehaald worden, ondergebracht worden bij de twaalf roostervrije dagen, waarvan docenten er maximaal drie terugkrijgen als vakantiedag. Houdt de huidige minister Bussemaker de lijn van haar voorganger aan? Cao Wat zeggen de cao-partners ervan? Op de websites van CNV Onderwijs en AOb verwijzen de beide bonden naar de CAO VO , artikel 14.1, toelichting 7: Als het wetsvoorstel van kracht wordt (waarin de inkorting van de zomervakantie wordt vastgelegd), zullen voor de toepassing van dit artikel de vijf Standpunt CNV Schoolleiders Een van de gevolgen van de nieuwe regelgeving is het gevoel dat er vakantiedagen voor leraren verdwijnen. Op pagina 34 van de cao staat in een voetnoot over vakantieverlof dat docenten recht hebben op vijf vrije dagen ter compensatie van het inkorten van de zomervakantie. Hier wordt gesproken over vijf dagen, in plaats van drie. Er wordt momenteel onderhandeld over de cao. Regelmatig vragen leden ons, waar ze nu vanuit moeten gaan. U moet uitgaan van vijf volledig vrije dagen. Dat is immers bij de vorige cao zo afgesproken en wij zullen de VO-raad daaraan houden. Helaas heeft de vorige minister verwarring gezaaid, maar zoals ze zelf ook constateerde is dit een zaak van caopartijen. Voor ons is dit voor de nieuwe cao (een complicerende factor, omdat er nog onderhandeld wordt) een hard punt en wij adviseren u dan ook niet akkoord te gaan met minder dan vijf dagen. collectieve roostervrije dagen ter compensatie van de inkorting van de zomervakantie tot zes weken aan de dan geldende schoolvakanties worden toegevoegd. De AOb heeft deze cao overigens niet ondertekend, maar is het wel met de inhoud van dit artikel eens. Aangezien we nog geen nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs hebben en het er ook niet op lijkt dat daarvan binnenkort wel sprake zal zijn, zal de discussie nog wel even aanhouden. Ook is onduidelijk wat er gebeurt, wanneer er vóór 1 augustus 2013 geen nieuwe cao is afgesloten. De huidige cao, een tijdelijke voortzetting van de CAO VO met de duur van één jaar, loopt aan het einde van dit schooljaar af. En dan? VO-RAAD Wat is het standpunt van de VO-raad, de werkgeverskoepel van het voortgezet onderwijs? Op de website van de VO-raad is daarover (letterlijk) het volgende te vinden. RoosteRvRije dagen en vakantie Uitleg vrije dagen docenten 27 september Bij de VO-raad komen veel vragen binnen over de mogelijke consequenties van de wet Onderwijstijd voor het aantal vrije dagen van docenten. Dit naar aanleiding van een brief die Van Bijsterveldt begin juli naar de scholen stuurde. In de nieuwe wet Onderwijstijd is het aantal roostervrije dagen voor leerlingen vastgelegd op 3. Het is echter onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor het aantal vrije dagen van docenten. In de brief van 2 juli 2012 suggereert de minister dat maximaal 3 van de roostervrije dagen in overleg kunnen worden aangewezen als voor leraren vrije dagen. Maar in de volgende alinea stelt ze vervolgens terecht dat ze hier niet over gaat. Het aantal dagen waarop leraren werken blijft een zaak van werkgevers, werknemers en cao-partijen (net als de andere arbeidsvoorwaarden). Dit zorgt voor verwarring bij scholen. Feit is dat de cao-onderhandelaars het aantal vrije dagen van le- 9

10 raren bepalen. Zij moeten hier nog nieuwe afspraken over maken. Want bij het opstellen van de huidige CAO VO werd nog uitgegaan van een eerdere versie van de wet Onderwijstijd. En toen was nog sprake van 5 roostervrije dagen voor leerlingen. Over de gevolgen die de nieuwe vakantieregeling voor leerlingen heeft voor de docentvakanties wil de VO-raad open en reëel overleg voeren. De VO-raad streeft daarbij naar een vakantieregeling die ook voor docenten niet langer strijdig is met de vakantieregeling die in de wet is vastgelegd. Op dit moment is het cao-overleg echter tot nader order opgeschort. Welke afspraken uiteindelijk gaan gelden, is op dit moment dus nog niet duidelijk. standpunt vo-raad Bij het opstellen van de CAO VO is nog uitgegaan van het wetsvoorstel waarin over 5 roostervrije dagen werd gesproken. De VO-raad wil open reëel overleg voeren over welke gevolgen de nieuwe vakantieregeling voor leerlingen heeft voor de docentvakanties. De VO-raad streeft daarbij naar een vakantieregeling die ook voor docenten niet strijdig is met de vakantieregeling die in de wet is vastgelegd. dat strookt niet met de nu nog geldende cao voor het voortgezet onderwijs advies De consequenties van de wet en regelgeving zoals boven is verwoord leidt er toe dat scholen 190 onderwijsdagen moeten plannen. De invulling van de overige dagen kan dan op een later tijdstip plaatsvinden. Voor de planning van die 190 dagen is de discussie op de cao-tafel niet van belang. INPLANNEN Dat inplannen van 190 onderwijsdagen (38 schoolweken van vijf lesdagen), waarop leraren voor leerlingen binnen schoolverband (les)activiteiten organiseren, zal doorgaans best lukken, zolang de effecten van de vakantiespreiding, waardoor er een korter schooljaar kan ontstaan, geen roet in het eten gooien. De lengte van een lesdag/schooldag ligt immers niet vast. Vier halve lesdagen zijn samen ook vier lesdagen. De andere vier helften van die lesdagen kunnen prima gebruikt worden voor vergaderingen of deskundigheidsbevordering, al dan niet in teamverband. Het standpunt van de VO-raad betekent dat vanuit de werkgeverskant gezien twaalf weken vakantie voor docenten geen harde eis is. De VO-raad streeft immers naar een vakantieregeling die ook voor docenten niet strijdig is met de in de wet vastgelegde regeling. Dat is natuurlijk ook logisch, want de wet gaat boven de cao. De VO-raad roept zijn leden daarom op om zich aan de wet te houden. 10 NIEUWE VAKANTIEREGELING Vooruitlopend op een nieuwe cao moeten schoolbesturen nu zo langzamerhand wel een besluit nemen over een vakantieregeling voor het schooljaar Ouders vragen daarom, maar ook medewerkers van de scholen voor voortgezet onderwijs. Op dit moment zie je twee bewegingen vanuit de schoolbesturen. Er zijn besturen die 55 vakantiedagen inplannen en afwachten of de politiek nog ruimte gaat bieden in het aantal vakantiedagen voor docenten binnen de roostervrije dagen. Mogelijk kan de rechter nog een uitspraak doen over de onrechtmatigheid van de wetgeving, waardoor wet en cao zo met elkaar op gespannen voet staan. Er zijn ook schoolbesturen die voor hun scholen een vakantieplanning hebben gemaakt, waarin voor de docenten zestig vakantiedagen zijn opgenomen. Gaat de Inspectie voor het Onderwijs daar mogelijk in opdracht van het ministerie op monitoren en handhaven? KWALITEIT Het einde van de discussie is nog niet in zicht. Een cruciale vraag blijft in deze discussie onbeantwoord. Neemt de kwaliteit van het onderwijs toe met het in mindering brengen van twee vakantiedagen voor leraren, op een totaal van zestig? De leerlingen hebben die zestig vakantiedagen wel. En daarbuiten nog eens elf dagen vrij van school. Wijsheid toegewenst bij het samenstellen van het nieuwe vakantierooster! Dat er maar gauw een nieuwe CAO VO mag liggen. Fokke Rosier Reageren De redactie stelt uw reacties naar aanleiding van artikelen in Direct zeer op prijs. Ook voor inhoudelijke suggesties met betrekking tot dit artikel, kunt u mailen naar

11 Open mind Staatssecretaris Dekker deelde mee dat hij overweegt om de Citoscores basisonderwijs te openbaren, als reactie op een verzoek van RTL dat zich beriep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Wat me in de discussie die volgde bijzonder verbaasde, is de vanzelfsprekende betekenis van transparantie. Algemene toegankelijkheid van informatie is kennelijk belangrijker, dan een prudente omgang met die informatie. De Cito-eindtoets was ooit bedoeld om het gesprek van de leerkracht groep 8 met de ouders van de leerling te ondersteunen in het onderwerp: waar gaat mijn kind volgend jaar naar toe? De leerkracht bracht zijn ervaringen mee, informeerde bij zijn teamgenoten en beschouwde de Cito-uitslag als mogelijke bevestiging, correctie of aanvulling. De score is een nuttige, weinig omstreden indicatie en een goede voorspeller. Later eindtoets- en registratiesystemen, opdat alle informatie hetzelfde gelezen kan worden. Discussies over benchmarks van gegevens, zodat prestaties kunnen worden vergeleken met gemiddelden en over ranking van prestaties. Je zou hetzelfde in evoluties kunnen uitdrukken: van aanbod via proces naar prestatie, resultaat, van intern via intra naar extern, van binnenschools via tussen scholen naar scholen aan samenleving en van informeren via verantwoorden naar sanctioneren. De evoluties weerspiegelen op pregnante wijze ons kijken naar organisaties: we beoordelen steeds nadrukkelijker op basis van aantoonbaar geleverde prestaties. We hebben minder oog voor rijkdom en eigenwaarde van een pluriform aanbod van onderwijs, waaruit iets te kiezen is voor ouders. Met de mond belijden we het belang, maar hollen de werkelijke betekenis ervan uit door het ontwikkelen van een substraat van generieke informatie op basis waarvan interventies worden gepleegd die haaks staan op de pluriformiteit. Wat niet meetbaar is, is mooi, maar telt verder niet echt mee. Interessant is de functie van het begrip transparantie. Binnen goed bestuur bedoelen we met transparantie dat de relatiepatronen tussen organen in een onderwijsorganisatie voor iedereen helder moeten zijn. Vandaar dat taakomschrijvingen en De eis van transparantie volgde het leerlingvolgsysteem, waardoor een scherper beeld mogelijk werd van de leerlingprestaties door de jaren. En nu, met opbrengstgericht werken en de analysemethoden om leerlingprestaties te analyseren en positief te beïnvloeden, krijgt de leerkracht opnieuw mogelijkheden om het beste uit het kind halen zonder afbreuk te doen aan diens welbevinden. In een stapsgewijs proces van jaren worden discussies gevoerd en trends ingezet over de uniformering van leerinhouden volgens eindtermen en referentieniveaus, de verplichting tot het gebruik van enigerlei vorm van eindtoets en het taboe op het niet laten deelnemen van leerlingen aan de eindtoets. Waarmee binnen het kader van de individuele benutting van de toets niets mis is, werd in korte tijd bestempeld als onoorbaar en bedrog, want van invloed op het schoolgemiddelde. Op zo n moment heeft het schoolgemiddelde en de externe werking daarvan het al gewonnen van het belang van individuele score voor een persoonlijk advies. Discussies over het definiëren van toegevoegde waarde van de school door begin- en eindsituatie van elkaar af te trekken, het extra honoreren van scholen die hoge(re) prestaties leveren en de ontwikkeling van uniforme begin-, tussen- en reglementen van interne organen gerekend worden als bijdrage aan interne transparantie. Door internet en opvattingen over openheid is daarbij een andere betekenis gekomen: transparantie als niets te verbergen. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur is een beroep op transparantie. Op titel van transparantie verandert de informatie die Cito verschaft fundamenteel van functie. Dezelfde informatie gaat nu in gebundelde vorm dienen voor een ander doel: als informatiebron voor ouders om zich een beeld te vormen over de kwaliteit van de school? Professionele individugerelateerde informatie evolueert na collectievering in de richting van, waarvan eigenlijk, van promotie? Laten we het labelen als externe verantwoording ten behoeve van de horizontale dialoog, dan klinkt het gelijk anders. Bijzonder is dat vele scholen bestrijden dat Cito iets zegt over de schoolkwaliteit, want die is immers breder dan een Citoscore, maar intussen de uitslagen publiceren in hun jaarverslag en op hun site. Noem het ambivalent gedrag. En als de uitslagen niet bedoeld zijn om iets te zeggen over de onderwijskwaliteit, waarover zeggen ze dan wel wat? En is het antwoord op de vraag ook wat ouders lezen als ze die cijfers zien op de site? In de discussies werd regelmatig verwezen naar de situatie in onder meer Amsterdam, waar Citoscores al langer openbaar zijn en kennelijk niet leiden tot opvallende gedragingen van ouders bij de schoolkeuze. De gegevens zouden wel onderlinge concurrentie van scholen aanwakkeren. Tja, je hebt doelstellingen en resultaten, oorzaken en gevolgen. Je hebt beoogde en niet-beoogde gevolgen, gunstige en niet-gunstige gevolgen. Ziedaar de rubrieken van een argumentenkaart Transparantie in toetsing: wat was de bedoeling en wat gebeurt er in het echt. Harm Klifman U kunt reageren op deze column via harm. maand april

12 De uitdaging van het pensioen Babyboomers staan in de schijnwerpers van een samenleving in beroering. Vroegtijdig stoppen met werken, van dure voorzieningen gebruikmaken, niet solidair zijn en alles en iedereen de al of niet versleten rug toekeren. Een benijdenswaardige positie voor hen die zo n veertig jaar geleden begonnen met een nettosalaris van omgerekend een paar honderd euro per maand. Van de weeromstuit worden ze lid van een populistische partij die met dit one-issue item goede sier maakt. je zou bijna denken dat je iets strafbaars doet, als je afscheid neemt van je laatste werkgever. De dilemma s vallen niet te ontkennen. Het invoeren van de 65 ste verjaardag als einddatum, was een gedachte van Bismarck. Daarna konden de mensen nog een jaar genieten van hun vrije tijd en daarna waren ze gemiddeld uit de tijd. Redacteur en schoolleider Henk Andeweg aan het woord over zijn naderend pensioen. AfSCHEID Gisteren heb ik afscheid genomen na zestig jaar onderwijs te hebben genoten. Daarvan een flink deel in de school- en collegebank en een nog flinker deel achter bureau en vergadertafel. Het aantal jaren tussen de leerlingen is beperkter geweest. Ik ben het vak maar deels meester geweest. Destijds schreef ik in het toenmalige PCSO-magazine een column: Hoe lang moet je nog?. Dat is inmiddels al ruim acht jaar geleden. Als ik toen had geschreven acht jaar mag ik nog, had ik mezelf niet geloofd. Destijds was het in om er met zestig jaar uit te gaan. Half mei ga ik echt met pensioen. De ingewijden weten dan hoe oud ik nu precies ben. Ook ik maak dus gebruik van een regeling. Zo noemen we dat. Blijkbaar is dat voor 90 procent van hen die afscheid nemen aan de orde. Soms gebaseerd op het feit dat de eindstreep veelal een verblekend streepje aan de horizon is. Een streepje dat alleen oplicht als er een regeling komt. Bonden maakten zich in het verleden met succes sterk voor de BAPO-regeling. Ik mis de inzet van bonden en besturen om de kracht van onze generatie in te zetten in de dagelijkse praktijk na de pensionering. Daarover gaat het hier. De knowhow en de expertise die door ons is opgebouwd in de vele jaren, is gigantisch. Blijkbaar gooien we daarvan een substantieel deel over boord. De jongeren vinden ons potverteer- ders. Ik verwijt dat onszelf. Ruim 65 procent trekt zich terug achter wat we tegenwoordig de orchideeën noemen. Onze welvaart heeft zich zelfs vertaald in de keuze van de bloemen, waarachter we gaan zitten. Ik noem onbevangen dat deel, die 65 procent, een verloren generatie. Ik weet dat ik sterk generaliseer, want je zal maar echt niet meer kunnen dan thuiszitten. Natuurlijk heb ik begrip en oog voor hen die dat treft. Het ABP stuurde mij recent een brief die begon met: We hebben helaas geen goed nieuws voor u. Wat zou het mooi zijn als ze hadden geschreven: Wij hebben gelukkig goed nieuws voor u. U wordt minder gekort op uw uitkering, als u ons 12

13 Zeg niet: ik ga eerst een jaar rustig aan doen kunt aantonen dat u de komende tijd twaalf uur per week vrijwilligerswerk doet. Een handtekening van de voorzitter van de organisatie is voldoende. Kunt u dit niet, dan is een briefje van uw huisarts voldoende en krijgt u toch gewoon uw uitkering. In de jaren van betrokkenheid bij de turbulentie van alledag hebben we geleerd vele handschoenen op te nemen. Hebben ex-schoolleiders het ABP, een minister of bonden daarvoor nodig? Nee toch! Laat ik het in een paar lessen anders verwoorden. Lessen uit mijn eigen omgeving en ingeving, maar ook lessen die ertoe geleid hebben dat ik mijn afscheid als een nieuw begin ben gaan zien. LES 1: VIER UW AfSCHEID! Viert u afscheid, dan viert u ook uw toekomst. Denk niet: ach, wat deed ik ertoe? Heel veel collega s hebben ook veel aan u te danken. Laat een afscheid over u heen komen, het wordt altijd leuker, dan u verwacht. Mensen verdienen het om afscheid van iemand te nemen, die op een of andere manier hun welzijn heeft bevorderd. LES 2. GA NIET EERST BEHANGEN, UW HUIS SCHILDEREN Of EEN STRAATjE LEGGEN. Zeg ook niet: Ik ga eerst een jaar rustig aan doen. De violist Yehudi Menuhin sprak ooit de gedenkwaardige woorden: Als ik een dag niet speel, merk ik het; als ik twee dagen niet speel, merkt mijn directe omgeving het; speel ik drie dagen niet, dan merkt mijn publiek het. Blijf actief vanaf de eerste dag en begin je erop voor te bereiden voor het zover is. Er is straks tijd genoeg om rustig aan leuke dingen te doen. 13

14 Ja, maar (we komen immers allen uit een ja, maar-cultuur ) ik beeldhouw zo graag. Vraag dan bijvoorbeeld af of u kunt meewerken aan een expositie van thuisbeeldhouwers uit uw eigen woonplaats. Succes verzekerd. LES 3. STAP EROP Af. Een collega meldde me dat zij vast wel een uitnodiging kreeg om ergens in te gaan zitten. Ze ging met FPU, maar er kwam niemand. Lag dat aan al contacten die zij had? Nee, uiteraard niet. Alleen opvallende mensen worden gevraagd. Schooldirecteuren zijn dat toch niet? Ga er op af! Zeg niet: Ik heb altijd zo hard gewerkt, ik ken alleen mensen uit het onderwijs. Vraag uzelf af wie er in uw netwerk zitten. U kent heel veel mensen. Nog meer mensen kennen u. Maak niet de vergissing dat u denkt dat zij allemaal bij elkaar uw netwerk zijn. lessen die ertoe geleid hebben dat ik mijn afscheid als een nieuw begin ben gaan zien Weet wat u echt wilt en zoek daarbij de mensen die dat mede voor u kunnen realiseren. Dat is uw netwerk. Stap erop af, ze zijn blij dat u langskomt en willen hun expertise graag inzetten. Een voorbeeld. Een docent had in zijn woonplaats weleens voor een vrijwilligersorganisatie iets gedaan met zijn leerlingen. Hij sprak op eigen initiatief een medewerker aan. Het resultaat is dat hij bestuurlijk werk is gaan doen voor een jeu-de-boulesvereniging. Bezoek Voor iedereen in het vo op zoek naar kennis en ervaringen op het gebied van: Arbeidsmarkt & mobiliteit Opleiding & professionalisering Veilig, gezond & vitaal werken LES 4. RUST ROEST. Ik zou dat allemaal niet meer kunnen. Vroeger wel, maar nu Niet alleen lichamelijk in beweging blijven, is het devies. Niemand zal het ontkennen; het is een waarheid als een koe. Ik geef hier geen advies voor de sportschool, de boswandeling of de hond uitlaten. De beweging zit ook in onze hersenactiviteiten. Blijf actief op die terreinen, waarin u al goed was. Nu is de tijd aangebroken om weer naar de schaakclub te gaan. Laat maar komen die openingstudies of die moeilijke combinaties. Heeft u al een Ipad om met uw kleinkinderen te kunnen meedoen? Probeer ook eens een spannend geavanceerd spel. Er zijn tientallen voorbeelden, waarbij we als gepensioneerden goed uit de verf komen ook op het terrein van de hersengymnastiek. Zoek ook maar eens op internet. Heeft u ook al gezien? Tien jaar geleden was het populaire motto: Fit in de Vut. Nu noem ik het: meer doen tijdens je pensioen. Ga ervoor, uw omgeving zal u dankbaar zijn. Henk Andeweg Voion, kennis en advies van en voor het voortgezet onderwijs 14

15 Seksuele ontwikkeling Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs recensie Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers WPf onder ouders blijkt dat ouders het waarderen als de basisschool hun kinderen seksuele voorlichting geeft. Het boek Seksuele Ontwikkeling, methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs van Channah Zwiep probeert een antwoord te geven op de vraag hoe je seksuele opvoeding op een vanzelfsprekende manier in het dagelijkse leven integreert. S eksuele ontwikkeling biedt pedagogische medewerkers en leerkrachten een richtlijn voor het pedagogisch denken en handelen. Het boek bestaat uit twee delen, waarbij de auteur in het eerste deel aandacht geeft aan wat seksualiteit voor kinderen betekent en hoe hierover door de geschiedenis heen wordt gedacht. Het tweede deel gaat over seksuele opvoeding en wat dit van de professionele opvoeders vraagt. ONTWIKKELING De seksuele ontwikkeling van een kind plaatst Zwiep in relatie tot de context, waarin het groot wordt en in relatie tot andere ontwikkelingsgebieden. Dit leidt ertoe, dat meer dan vroeger, seksueel gedrag van kinderen als onderdeel van hun algehele ontwikkeling wordt beschouwd. Op een toegankelijke wijze wordt aangegeven hoe door onderzoek inzicht is verkregen in de vijf seksuele ontwikkelingsfasen van kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Naast de beschrijving van gedrag die bij iedere fase hoort, wordt ook geschetst in hoeverre kinderen zich bewust zijn van grenzen aan hun gedrag. DEfINITIE Zwiep definieert seksuele opvoeding als het kinderen op positieve wijze ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling, door hen te begeleiden bij hun verkenningstocht naar seksualiteit als onderdeel van de algehele opvoeding. Dat bij deze definitie positieve ondersteuning als invalshoek wordt gekozen, is toegelicht door de stelling, dat tegenwicht moet worden geboden aan de diverse en soms onrealistische informatie over seksualiteit in de leefwereld van kinderen. Ouders zijn in de optiek van de schrijfster de eerst aangewezen personen om kun kind te begeleiden. Zij kennen hun kind als geen ander. Omdat de seksuele ontwikkeling als onderdeel van de totale ontwikkeling ook doorgaat op plekken buiten de gezinssetting, hebben ook beroepsopvoeders hierin een rol. COMPETENTIES Naast vaardigheden die kinderen zouden moeten verwerven in hun seksuele ontwikkeling, definieert Zwier ook een aantal competenties, waarover beroepsopvoeders zouden moeten beschikken om kinderen te kunnen begeleiden, zoals een open, sensitieve en responsieve houding. In het vierde hoofdstuk worden twee opvoedingsstijlen naast elkaar gezet: een autoritatieve opvoedingsstijl, die het midden houdt tussen een autoritaire en toegevende opvoedingsstijl, en de Gordonmethode, waarbij het draait om respectvolle communicatie. Het boek biedt praktische handreikingen om het gesprek met kinderen, ouders en collega s aan te gaan over seksuele ontwikkeling. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan het maken van pedagogisch beleid op de werkplek. Het boek wordt gepresenteerd als methodiek, hetgeen de indruk zou kunnen wekken, dat het een pasklare methode seksuele opvoeding biedt. Dit is echter niet het geval. De inhoud van het boek kan wel in een team professionals worden besproken, om na te gaan vanuit welke gedeelde visie en uitgangspunten een methode kan worden gekozen. Martin de Kock SEKSUELE OPVOEDING Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs Channah Zwiep ISBN: Uitgeverij SWP 16,50 15

16 vraag & antwoord Geen onderscheid bij echtscheiding Scholen krijgen steeds vaker te maken met leerlingen waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Dat vraagt niet alleen om extra alertheid en aandacht voor de leerling, maar vraagt ook van de school om een zorgvuldige en vooral onpartijdige houding ten opzichte van beide ouders. Waarmee moet de school rekening houden bij echtscheidingen? Het is belangrijk dat afspraken over de wijze waarop de school omgaat met informatie van en naar de ouders goed zijn vastgelegd en dat de afspraken worden nagekomen. Door deze afspraken op te nemen in een regeling (protocol) en ze te publiceren in de schoolgids en op de website van de school, kan iedereen kennis nemen van deze afspraken. Het is daarnaast verstandig om bij de inschrijving van de leerling (als er dan al sprake is van gescheiden ouders) of na de scheiding (als die plaatsvindt, nadat de leerling is ingeschreven) aan de hand van een checklist over en weer goede afspraken te maken. Als dat niet gebeurt, loopt de school kans te worden geconfronteerd met een klacht of zelfs een juridische procedure. PLICHTEN VAN OUDERS Ouders zijn verplicht om alle relevante informatie aan de school te verstrekken. Bij een echtscheiding geldt dat dus ook voor zaken als de plaats(en) waar het kind woont, wie belast is met het ouderlijk gezag en eventueel andere afspraken die voor de school van belang zijn. Daarbij gaat het ook om de wijze waarop informatie wordt verstrekt over de leerling. Gebruikelijk is daarbij dat dit loopt via de ouder die het ouderlijk toezicht heeft. Deze informeert vervolgens de andere ouder. Deze ouder is daarvoor ook primair verantwoordelijk. In sommige situaties is dat echter geen vanzelfsprekendheid. Als ouders geen contact meer hebben met elkaar en dus ook niet over het kind communiceren, dan zal de school dat naar beide ouders moeten doen. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat de school weet, dat de ouders onderling niet communiceren. Leg bij de intake dus ook de afspraak vast dat bij wijziging van omstandigheden een van de ouders de school informeert. Doet een van de ouders zo n melding, laat dan niet na om dit bij de andere ouder te verifiëren. 16

17 Het zou niet de eerste keer zijn dat de school wordt gebruikt om elkaar dwars te zitten. PLICHTEN VAN DE SCHOOL Belangrijk is dat beide ouders van de leerling dezelfde informatie krijgen. Als niet is afgesproken dat ouders elkaar informeren, of als dit wel is afgesproken, maar niet wordt nagekomen, dan heeft de school een actieve informatieplicht naar beide ouders. Daarmee moet de school zorgvuldig omgaan. Beide ouders zullen gebruik moeten kunnen maken van bijvoorbeeld de ouderavonden. Mogelijk is het noodzakelijk dat beide ouders onafhankelijk van elkaar een rapport krijgen, etc. Het is echt nodig attent te zijn op de onpartijdige rol van de school. In uitspraken van landelijke klachten wordt dat steeds weer benadrukt. De school die een aantal keren telefonisch contact heeft gehad met een van de ouders zonder de andere ouder daarover te informeren, werd door de commissie weliswaar in het gelijk gesteld, maar kreeg wel het dringende advies daarmee terughoudend om te gaan. Dezelfde klachtencommissie oordeelde dat het niet zo kan zijn dat een ouderbezoek wordt afgelegd bij een van de ouders, zonder de andere ouder daarvan op de hoogte te stellen en in de gelegenheid te stellen daarbij aanwezig te zijn, danwel ook in de gelegenheid te stellen om ook bezocht te worden. Uiteraard geldt datzelfde voor informatie over de leerling die de school verstrekt aan derden, zoals Bureau Jeugdzorg. Soms is het lastig om onpartijdigheid in acht te nemen, omdat het belang van de leerling daarbij niet het meest gebaat is. Zo kreeg de directeur van een school een klacht tegen zich, omdat hij een leerling op verzoek van de moeder enkele weken verlof had gegeven. Hij wist weliswaar dat de vader van de leerling het daarmee niet eens was, maar vond het in het belang van de leerling beter dat er wel toestem- ming werd gegeven. Dat deed hij na overleg met de leerplichtambtenaar, maar zonder de vader te informeren. De commissie oordeelde dat de directeur dat wel had moeten doen. In dat gesprek had hij kunnen uitleggen waarom hij, ondanks de bezwaren van de vader, toch toestemming zou geven voor het verlof. Alleen via een uitspraak van de rechter kan worden bepaald dat de school aan een van de gescheiden ouders geen of slechts beperkte informatie hoeft te geven. Uiteraard moet de school dan wel op de hoogte zijn van zo n uitspraak. INfORMATIE AAN DERDEN Met informatie naar derden is het weer heel anders gesteld. Zo mag de school geen informatie verstrekken aan nieuwe partners van de ouders. Uiteraard kan het voorkomen dat de nieuwe partner de ouder vergezelt, bijvoorbeeld op een ouderavond. Dat is geen probleem, de informatie wordt dan immers gegeven aan de ouder. Neem hierover afspraken op in het protocol en communiceer daarover met de ouders. Het is immers vervelend als u keer op keer aan een nieuwe partner moet uitleggen, dat u niets over de leerling mag vertellen. Als de school gevraagd wordt informatie te vertrekken aan externe partijen en die informatie op grond van wet- en regelgeving moet verstrekken, dan is er geen verplichting de ouders hiervan op de hoogte te stellen, maar het is vaak wel verstandig dat toch te doen. ONPARTIjDIGHEID IN DE PRAKTIjK Hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de onpartijdige rol van de school, blijkt uit een uitspraak van de klachtencommissie uit juni Een moeder meldde zich op school om haar kind, dat bij haar ex-partner woonde, op te halen en mee te nemen naar de crisisopvang, omdat naar haar mening de situatie voor het kind te onveilig was. De IB er die hiermee werd geconfronteerd, oordeelde dat de school mag geen informatie verstrekken aan nieuwe partners van de ouders de handelwijze van de moeder inderdaad in het belang van de leerling was en liet toe dat de moeder het kind mee nam. Saillant detail was dat de vader op dat moment ook in de school aanwezig was voor een gesprek met de directeur. De school stelde de vader niet op de hoogte. Dit leidde tot een klacht. De klachtencommissie oordeelde dat de klacht gegrond was. De school (in dit geval de IB er) had niet zelfstandig mogen oordelen over de noodzaak/wenselijkheid om de leerling met de moeder te laten meegaan. In plaats daarvan had hij telefonisch contact moeten opnemen met de crisisopvang om te verifiëren of de moeder haar komst daar aangemeld had. Was dat niet gelukt, dan lag het voor de hand om de politie in te schakelen voor interventie. De vader die het uiteraard niet eens was met deze gang van zaken, kwam enkele dagen later onaangekondigd naar school om verhaal te halen. Toen de directeur hem verzocht daarvoor eerst een afspraak te maken, verklaarde hij niet weg te gaan, voordat hij te woord werd gestaan. Het feit dat de directeur vervolgens de politie inschakelde om de vader te laten verwijderen, leidde opnieuw tot een klacht, maar die werd ongegrond verklaard. Jan Damen, CNV Onderwijs 17

18 mijn school Over de schouder meekijken met.. Eva We kijken mee over de schouder van Eva, teamleider van een vmbo-t school. Dit is het vierde schooljaar van haar leiderschap. Eva heeft veel idealen, is een bezig baasje en betrokken bij haar leerlingen. Hoeveel leerlingen gaan wij achteruit? Je hoort zoveel over krimp tegenwoordig. Ik maak me er heel erg zorgen over. Het schijnt zelfs dat er al mensen in de RDDF worden geplaatst. U begrijpt al wie hierover begint: de jonge, dit schooljaar benoemde collega. Net van de lerarenopleiding komend, in zijn stageschool benoemd, is bezorgd over zijn baan. Ben ik volgend jaar nog welkom? Opvallend vind ik altijd hoe goed die pas beginnende leraren geïnformeerd zijn. Als ik vraag of ze iets van passend onderwijs weten, staan ze me glazig aan te kijken. Gaat het over hun eigen positie, dan weten ze er heel veel van. Ik snap het best, maar wat is nu actueel? Die krimp is voor ons nog lang niet aan de orde. De prognoses geven dat voor onze regio duidelijk aan. Ik word af en toe moedeloos van dat soort gesprekken. Nog een voorbeeld misschien? De eerste schooldag na een vakantie komt een docent naast me staan en zegt: Nou, Eva, nog zes punt vier. Mijn wazige blik moet heel veel hebben gezegd, want direct daarop antwoordt ze me lachend: Snap je dat niet? Grapje! Dat betekent nog zes weken en vier dagen dan hebben we weer vakantie. Onder het motto elk geintje is een seintje, word ik regelmatig geconfronteerd met collega s die blijkbaar meer oog hebben voor hun eigen welzijn dan dat van de leerlingen. Ik schrijf dat nu op, tegelijkertijd weet ik dat het tegendeel gelukkig veel meer voorkomt. Ik ben ook maar een mens, die gesprekken raken mij. Maar ook dit: Dag mevrouw, leuk u weer eens te zien! Hij herkent me meteen, Bas, de destijds onverwoestbare optimist, het zorgenkind, de handenbinder, de is-gedoemd-vast-te-lopen-leerling. Nu de trotse bezitter van een eigen poffertjeskraam. Samen met een paar Engelse vriendinnen uit mijn studietijd, die één keer per jaar Nederlands proberen te leren, ga ik bij hem poffertjes eten. Trots vertelt hij in zijn Engels dat zijn little pancakes het beste smaken. Dat komt door die lady of English, die hem leerde om door te zetten. As she was still young, she was e very good juf. Bijna letterlijk smaakvol vindt hij het prachtig om er nog meer over te vertellen. Hij vertelt over zijn opleiding tot cook en dat hij maar net mbo 3 haalde. Nu na zes jaar heeft hij zijn draai al gevonden. En wat voor een draai, ik glunder blijkbaar zichtbaar. Ik krijg complimentjes van mijn vriendinnen; dat is pas echt wat teweegbrengen bij leerlingen. Natuurlijk vertel ik dat het niet mijn verdienste is, maar dat er zoveel inzet bij ons op school is, en dat het, samen met de ouders, of soms ondanks de ouders, teamwerk is. Als we afgerekend hebben, wuift hij ons nog vrolijk na. De Engelse porties die maar half op zijn, ontlokken hem de voor mij legendarische uitroep: Next time for you the whole portie! Een uitspraak die ik de laatste tijd nog wel eens gebruik als we een taak niet in één keer kunnen afmaken. Ik ben dus af en toe een teamleider in twee werelden. Ik kan het slecht hebben dat mensen zo met zichzelf bezig zijn en ik ben zo trots, dat soms ook diezelfde collega s in staat zijn dingen bij leerlingen los te maken, waarvan je pas veel later de vruchten ziet, of in mijn geval, plukt. 18

19 Reflectie bij -4 We treffen elkaar zo n twee keer per jaar, nadat we ooit kennismaakten tijdens een opleiding voor schoolleiders. Al snel na aanvang daarvan trokken we veel samen op. Uitwisseling van ervaringen en wederzijdse bezoeken aan de werkkring zorgde voor een band, geestverwantschap zou je kunnen zeggen. Onze laatste twee ontmoetingen kenmerkten zich door winterkou. We voerden gesprekken op en langs het ijs. Schaatsen onder, de horizon tegemoet. De blik vooruit om scheuren te ontwijken en tussendoor voorzichtig omzien: hoe het kwam, dat werk op school niet langer ging. Nu de periode van thuiszitten wat langer duurt, weet hij het beter te plaatsen: iemand moest de gaten vullen. Verantwoordelijkheid bracht op een aangename manier actie met zich mee. Het was leuk om zoveel groepen te zien en invallers waren immers moeilijk te vinden. Die schaarste, ook in communicatie met collega s begon hem echter op te breken. Werk hoopte op, evenals de druk. Een noodstop was nodig om zichzelf weer terug te vinden. Gelukkig reageerde het bestuur en de omgeving begripvol. Was er tijd en ruimte om andere perspectieven te zoeken. Eerst opnieuw op school, maar toen dat niet lukte verder. Dat vervolg houdt hem bezig. Waar doe je goed aan en hoe vind je opnieuw vertrouwen? Het maken van die afwegingen is een punt in je loopbaan, waar je nooit wenst te komen. Het pad dat zo lang vertrouwd leek, is door omstandigheden veel minder zeker geworden, dan altijd werd aangenomen. Nieuwe wegen lonken, maar wat tref je aan het einde daarvan aan? Zijn stem is krachtig als hij zegt, zo graag te willen laten zien dat hij het wél kan. Op een andere school, zich bewust van wat er dit keer anders moet. Ook al ken ik niet in die mate de gevoelens van vertwijfeling en onzekerheid, begrijp ik de behoefte aan een nieuwe kans om jezelf te bewijzen. Als dingen, mede door jouw inzet goed gaan, geeft dat immers voldoening. Bij het spreken over de toekomst kunnen we eerlijk de opties en haalbaarheid ervan naast elkaar leggen. Want bij de ander wellicht te boek staat als burn out, maakt hij allerminst een uitgebluste indruk. het is goed om van tijd tot tijd letterlijk je blikveld te verruimen Eenmaal thuis, houdt het laatste gesprek me lang bezig. Welke keuzes maak ik en wat zijn de gevolgen daarvan? Net als anderen ken ook ik de signalen van teveel op mijn werk betrokken te raken. Thuis nog snel wat lijstjes opstellen, om het de volgende dag maar niet te vergeten. Met een hoofd vol van werk, net wat minder geduldig reageren op onverwachte vragen en problemen die zich thuis of op school voordoen. Om niet onverhoeds de grenzen te passeren, is het goed om je bewust te zijn van de signalen. Alleen daarom is het al goed van tijd tot tijd je blikveld letterlijk te verruimen. De school uit, in de benen, de ruimte in. Jezelf en je door de ander een spiegel voor laten houden. Of dit nu bij -4 of op een mooie zomerdag is. Over een tijdje spreken we weer af. De zon zal schijnen en de toekomst lacht ons tegemoet. Martin de Kock 19

20 CNV Onderwijs helpt het onderwijs in Nederland Opkomen voor de belangen van het onderwijspersoneel en de kwaliteit van onderwijs, dat is de dubbele doelstelling van CNV Onderwijs. Traject LeerKRACHT laat zien dat deze twee pijlers hand in hand gaan. Op zestien scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen leerkrachten ondersteuning van ex-consultants van organisatieadviesbureau McKinsey samen met de Onderwijscoöperatie om van en met elkaar te kunnen leren. De Onderwijscoöperatie zorgt ervoor dat er op alle zestien scholen coaches aanwezig kunnen zijn voor een of twee dagen per week, om de schoolleiding en de leerkrachten te ondersteunen in hun transformatie naar een klimaat, waarin het onderwijs en de leerkracht weer centraal staan. Het onderwijs in Nederland is goed. We staan in de subtop van internationale ranglijsten, maar dit is al jaren zo. Ondanks alle investeringen in vernieuwingen zijn we er blijkbaar nog niet in geslaagd naar een hoger niveau van excellent te gaan. Niet de Mammoetwet, ondanks alle investeringen zijn we er niet in geslaagd naar een hoger niveau van excellent te gaan niet de basisvorming, niet het competentiegericht onderwijs; geen van de impulsen heeft ertoe geleid dat het onderwijs er beter op is geworden. We zijn aan het watertrappelen. VAN GOED NAAR BETER Organisatieadviesbureau McKinsey vroeg zich af hoe dit komt en heeft op internationaal niveau onderzoek gedaan naar de redenen. Het rapport over dit onderzoek How the world s most improved school systems keep getting better leverde drie antwoorden op. Als eerste dat de belangrijkste stimulans voor beter onderwijs leerkrachten zijn, die als professionals constant met elkaar in gesprek zijn over hoe hun lessen beter kunnen, door samen aan die lessen te werken en van collega s te leren. Daarnaast helpen goede lerarenopleidingen, zodat de startkwaliteit van de instroom van nieuwe leraren op scholen al goed is. Verder is gebleken dat de kwaliteit van schoolleiders cruciaal is. Uit het onderzoek blijkt ook dat als er geen goede schoolleider is, er ook geen goede leerkrachten op school zijn in de betekenis van professionals die permanent willen leren. Verder blijkt dat de beste schoolleiders gemiddeld een uur per week minder werken dan de zwakste schoolleiders. Maar in die beschikbare uren besteden de beste schoolleiders 20 tot 40 procent van hun tijd aan het primaire proces. Dat wil zeggen lessen bezoeken en samen met leraren werken aan het verbeteren van lessen. Bovendien komt uit het onderzoek naar voren hoe belangrijk de invloed is van de schoolleider in de cultuur van de school. De schoolleider kan veel betekenen in het opbouwen en onderhouden van een klimaat, waarin leren centraal staat. Tegelijkertijd kan hij degene zijn die deze ontwikkelingen belemmert. ERVARINGEN SCHOOLLEIDERS Schoolleiders van de deelnemende scholen zijn zich heel goed bewust van hun rol en verantwoordelijkheid bij de veranderingen. Simon Baars is schoolleider van het Diamantcollege in Den Haag. Ik geloof in een duurzame verbetering van het onderwijs, doordat er elk jaar geïnvesteerd wordt in lessen bezoeken bij collega s en het gezamenlijk ontwerpen en verbeteren van lessen. Daarnaast geloof ik dat er jaarlijks geïnvesteerd moet worden in coaching en training van vaardigheden, zoals het geven en ontvangen van feedback om dit vast te houden. Door het traject LeerKRACHT ben ik mij er nog meer bewust van geworden dat de kwaliteit van onderwijs alleen beter gemaakt kan worden door een totaalaanpak van gezamenlijke lesobservaties, gezamenlijke lessenvoorbereiding, feedback en onmisbaar het leanbord. Het leanbord is op scholen geïntroduceerd om met elkaar scherp te krijgen welke resultaten ertoe doen op school en welke 20

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

Naar krachtige scholen met een professionele identiteit

Naar krachtige scholen met een professionele identiteit vakblad voor schoolleiders Naar krachtige scholen met een professionele identiteit Schoolbesturen halen de broekriem aan Gevolgen van andere schooltijden De meerwaarde van leidinggeven Van schoolleiders

Nadere informatie

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap vakblad voor schoolleiders Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap Hoog sensitieve kinderen Pedagogisch leiderschap als kwaliteit Invulling van deskundigheidsbevordering Social media in de

Nadere informatie

Invoering passend onderwijs

Invoering passend onderwijs vakblad voor schoolleiders Invoering passend onderwijs Zijn wantrouwen en medezeggenschap het fundament? Decentraal georganiseerd overleg Leidinggeven aan onderzoekende scholen Het Finse geheim Samenwerken

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Onderzoek antipestprogramma s

Onderzoek antipestprogramma s NR. 05 14 MRT 2015 Lerarenbeurs: Ik gun iedereen deze carrièreboost Onderzoek antipestprogramma s schaamteloos uitgevoerd Pedagoog breekt lans voor aanraken leerlingen ingezonden Lerarenregister Wilt u

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas.

De Lerarenbeurs. Beter voor de klas. Nr. 7 06.04.2013 De Lerarenbeurs. Beter voor de klas. Volg een bachelor- of masteropleiding met de Lerarenbeurs. Dit verhoogt niet alleen je eigen niveau, maar ook dat van je leerlingen. Haal het maximale

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7 Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7 magazine 7 k Wiebe Wieling (Piter Jelles) over schooladviezen k Omgaan met krimp k Roadmap leermiddelen: de sector stuurt k Leraar is moreel

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte oktober 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 05 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte 2 Onderwijspolitiek na Dijsselbloem

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine Magazine voor voortgezet onderwijs december 2010 jaargang 5 Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt Wim Littooij» CVO Rotterdam VO-magazine 3 Verder na 5 jaar VO-raad»!mpulse

Nadere informatie

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen MAgAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 1, februari 2015 EXTRA! SPECIAL SCHOOL!WEEK 10 pagina s inspiratie De eindtoets vernieuwd. Beter of toch niet? De digitale plusklas, een slimme oplossing Bioritme

Nadere informatie

Goede scholen mét visie zónder groepsplannen

Goede scholen mét visie zónder groepsplannen NR. 07 11 APR 2015 Scholen voeren afspraken cao po verkeerd uit Goede scholen mét visie zónder groepsplannen Ex-kaasboer: Weinig verschil verkopen en lesgeven ingezonden Lerarenregister Wilt u uw mening

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kader Primair Plasterk nieuwe minister van Onderwijs Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar

Kader Primair Plasterk nieuwe minister van Onderwijs Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar 6 Kader Primair > thema leiding geven met het oog op morgen > Leiden en managen: een wereld van verschil > Horizontale verantwoording > Leiding geven binnen een beurs genoteerde multinational > Interim-management

Nadere informatie

vbschrift nr. 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis

vbschrift nr. 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis februari 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 01 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis Bewegingsonderwijs 2

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie