Jaarverslag Pcbs Ichthus Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn"

Transcriptie

1 1

2 Jaarverslag Pcbs Ichthus Apeldoorn Aantallen en gegevens: 3 Pcbs Ichthus 3 Kalmoesstraat NS Apeldoorn Gewichtenregeling: 4 Stroomgegevens 6 Groepsverdeling: 7 CITO gegevens 7 Het Schoolconcept/kwaliteitsontwikkeling 8 Dalton: 8 De verandertrajecten: 8 Resultaten/ plannen omschreven in het schoolplan (naar INK-model) zijn: 9 Voornemens ten aanzien van de verandertrajecten: 12 Taal: 12 Personeelsbeleid: 13 Integraal personeelsbeleid 14 Onderwijsresultaten 15 Zorg: 15 Vakgebieden 16 De ontwikkeling van de leerlingen 16 Zorgverbreding: 19 ICT 19 Internet 19 MR 20 MR/OR 20 Diversen: 20 Scholing

3 PCBS Ichthus is een protestants christelijke basisschool. DE school is dalton school in Oprichting. De school staat in een multiculturele wijk in Apeldoorn; in het wijkdeel Zevenhuizen. PCBS Ichthus is in 1970 ontstaan uit de kleuterschool de Speeldoos en de lagere school Ichthus De school bestond in jaar. PCBS Ichthus valt onder de stichting PCBO Apeldoorn. Onder deze stichting vallen 29 andere basisscholen verdeeld over heel Apeldoorn. Aantallen en gegevens: Pcbs Ichthus Kalmoesstraat NS Apeldoorn

4 Peildatum: 1 oktober Aantal leerlingen: 241 Gewichtenregeling: Naar land van herkomst 4

5 5

6 Stroomgegevens Aantal leerlingen, doublures, rugzak en individuele leerlijn in schooljaar Leerjaar Aantal leerlingen op 1 oktober in het leerjaar. Aantal leerlingen op 1 oktober met een individuele leerlijn. Aantal leerlingen op 1 oktober met een LGF indicatie (rugzakje). Aantal leerlingen op 1 oktober die voor de tweede keer in het leerjaar zit Leerlingen in groep 3 verdeeld naar geboortekwartaal in schooljaar Kwartaal Geboortejaar Aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar 3 geboren in het jaar: Aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar 3 geboren in het jaar: Kleutergroepverlengers en snelle doorstromers in schooljaar

7 Aantal leerlingen op 1 oktober in het leerjaar 3, kleutergroepverlengers 1 Aantal leerlingen op 1 oktober in het leerjaar 3, snelle doorstromers 3 Uitstroom in schooljaar Leerjaar Instroom vanuit andere school of instelling (niet reguliere instroom van 4 jarigen) Uitstroom naar andere basisschool Uitstroom naar speciaal basis onderwijs Uitstroom naar speciaal onderwijs Uitstroom naar overig Uitstroom groep 8 in schooljaar Uitstroom naar voortgezet onderwijs 27 Uitstroom naar praktijkonderwijs 1 Uitstroom naar leerwegondersteunend onderwijs Uitstroom naar VSO 0 1 Groepsverdeling: 1-2a, 1-2b, 1c, 3a, 3b-4b, 4a,5b-6b,5a, 6a, 7a, 8a CITO gegevens Zie de ontwikkeling van leerlingen Ontwikkeling leerlingaantallen: In het schooljaar hebben we net als in weer met drie kleuterklassen kunnen werken. Twee groepen waren combinatiegroepen 1-2, de derde groep was een instroomgroep. In vergelijking met afgelopen jaar zijn de kleutergroepen iets minder groot. Er is opnieuw gestart met een zeer kleine instroomgroep. In deze groep zijn alle nieuwe leerlingen geplaatst. Eind mei was de groep gegroeid tot boven de 28 kinderen. Dit is voor ons in de kleutergroep eigenlijk het maximum. We verwachten dat de groepen in de onderbouw redelijk stabiel blijven. Opvallend is wel dat er in de middenbouw een aantal grote groepen zijn die over enkele jaren door zullen uitstromen naar het VO. De verwachting is dan ook dat Ichthus enigszins in leerlingaantal terug zal lopen. 7

8 Er vindt nieuwbouw plaats in de wijk (Amefa terrein) Nu de plannen voor laagbouwwoningen zijn bijgesteld verwachten we op Ichthus vanuit deze wijk een aantal kinderen in te kunnen schrijven. Ichthus kiest duidelijk voor Daltononderwijs en dit kan natuurlijk ook ouders/verzorgers aantrekken van buiten het voedingsgebied. Ichthus is de enige PC Daltonschool i.o. in de wijk Zevenhuizen. Het Schoolconcept/kwaliteitsontwikkeling Dalton: Nadat er een oriëntatie heeft plaatsgevonden in het schooljaar , zijn we op Ichthus gestart met Dalton. Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de MR en er is in een ouderpanel besproken op welke wijze Ichthus de stap naar dalton naar de ouders toe het best kan communiceren. Tevens is er contact gezocht met het PCBO omtrent PR en communicatie. Na de ouderavond in januari 2010 is het team gestart met de opleiding. In verband met de uitgebreide ervaring is er contact gezocht met de Saxion Hogeschool Deventer. Er hebben drie cursusavonden plaatsgevonden het afgelopen schooljaar. Kwaliteitszorg: Er wordt gewerkt vanuit het INK management model en de verandertrajecten die zijn vastgesteld het afgelopen jaar zijn in het nieuwe schoolplan verwerkt en als bijlage toegevoegd aan het aangepaste schoolplan. (zie schoolplan voor verdere informatie) De verandertrajecten zijn als vast item in de agendastructuur en andere overlegmomenten opgenomen en worden ook in deze overlegmomenten geëvalueerd, waarna op de eindevaluatie de nieuwe plannen worden vastgelegd voor het volgende schooljaar. Van kwaliteitsgroep naar Dopgroep In de vorige schooljaren werd er gewerkt met kwaliteitsgroepen m.b.t. de verschillende verandertrajecten. Deze kwaliteitsgroepen zijn het afgelopen jaar opnieuw samengesteld, echter in samenhang met de ontwikkeling van Dalton op Ichthus, naar aanleiding van een 0-meting. Aan de hand van deze punten zijn de nieuwe DOPgroepen samengesteld. Deze Dalton Ontwikkelings Groepen werken de gekozen veranderingen uit en een presentatie van deze uitwerking vindt daarna binnen het team plaats waarna het onderdeel wordt geborgd. De Dopgroeponderwerpen zijn zeer praktisch van aard. Te denken valt aan: regels en structuren voor het zelfstandig werken, het gebruik maken van de ruimte binnen school etc. Het komend jaar zullen er opnieuw studiemomenten plaatsvinden en worden de verschillende uitgewerkte onderdelen in een Dalton Ontwikkelings Plan verwerkt. In hopen we als team het Daltoncertificaat te behalen. De verandertrajecten: Lezen/ spelling: Dit vakgebied stond een jaar niet op de lijst met verandertraject/ speerpunten. De afgelopen periode is opnieuw gebleken dat het lees- en spellingonderwijs op Ichthus niet de resultaten afwerpt die mag worden verwacht. De resultaten in de Middentoets van CITO was aanleiding om het onderwijs structureel door te lichten. In samenwerking met de stafmedewerker Onderwijs vanuit het PCBO zijn de groepen 3 en 4 doorgelicht op lees- en spellingsonderwijs: instructie en effectief lesgeven. Hier is een plan voor geschreven samen met IB en directie. Dit plan houdt in het kort in, dat de kinderen worden ingedeeld op niveau en groepsdoorbrekend worden verdeeld van uur. Kinderen hebben een duidelijk stappenplan en iedere dag wordt gekeken welke vorderingen de leerling heeft gemaakt. Daarna volgt toetsing en een hernieuwde indeling. Dit meters maken zal tot gevolg moeten hebben dat de kinderen hogere leeropbrengsten behalen. Verdere informatie is te vinden in dit plan van aanpak op het netwerk in de IB-map. ICT: voortzetting van de afgelopen jaren. Alle groepen zijn op dit moment voorzien van nieuwe digitale borden en een laptop. Sociaal Emotioneel: Volgen van de Kanjertraining team en kinderen. 8

9 Resultaten/ plannen omschreven in het schoolplan (naar INK-model) zijn: = Schooljaar ingepland = Schooljaar resultaat Dalton : SBF 1 Prestatie indicator Norm Meten afstemming van de leerkracht is meer gericht op de individuele ontwikkeling van de kinderen: de leerkracht staat minder centraal, en de aanpak kent dus een minder klassikale aanpak Het aantal leerkrachten dat deze werkwijze hanteert Alle leerkrachten Leerkrachten hebben deelgenomen aan het Dalton traject dat op Ichthus wordt ingevoerd Hebben het certificaat gehaald en Dop s (Dalton Ontwikkelings Plan) uitgewerkt voor de school. Structuur aanbrengen in de verschillende onderdelen die vallen onder zelfstandig werken/ keuzevrijheid /samenwerken binnen school Het aantal vastgelegde structuren in sbf genoemde onderdelen. Het aantal Structuren van coöperatief leren binnen de groepen Te bepalen gedurende het in te voeren traject; alle door de docent opgedragen opdrachten. Alle structuren van coöperatief leren zijn ingedeeld en vastgelegd Uitwerkingen van de DOP s zijn opgeslagen op netwerk en kopie bij directeur ingeleverd. Overzicht structuren coöperatief leren zijn opgeslagen en zichtbaar aanwezig in de groepen. Invoeren Dalton op Ichthus Uitwerking nog niet mogelijk i.v.m. studie start 2010 Alle leerkrachten Leerkrachten hebben deelgenomen aan het Dalton traject dat op Ichthus wordt ingevoerd Hebben het certificaat gehaald en Dop s (Dalton Ontwikkelings Plan) uitgewerkt voor de school. Eind 2011/

10 Te bepalen gedurende het in te voeren traject; alle door de docent opgedragen opdrachten. Alle structuren van coöperatief leren zijn ingedeeld en vastgelegd Dalton: Uitwerking zie studie Uitwerkingen van de DOP s zijn opgeslagen op netwerk en kopie bij directeur ingeleverd. Overzicht structuren coöperatief leren zijn opgeslagen en zichtbaar aanwezig in de groepen. 2011: De eerste onderdelen en resultaten van de DOPgroepen zijn opgeslagen in het Dalton Ontwikkelingsplan. De structuren zijn verwerkt in een kalender en in de lokalen zichtbaar opgehangen Lezen : SBF 1 Prestatie indicator Norm Meten Taalontwikkeling op niveau. Kinderen ontwikkelen zich taalkundig op niveau dat verwacht mag worden (LG) % = >van alle kinderen werken op landelijk gemiddeld niveau Cito toetsen analyseren van de groepen Norm Meten Resultaat Groep 1-2 taal voor kleuters 20% 69,6 =B 9,5 %=D 3%=E Behaald DMT: 3-8 maximaal 10% D Idem voor E 8%=D 3 D=27% 4 D=12% 5 D=12 % 6 D=26% 7 D=8% 8 21%=E 3 E=6% 4 E=6% 5 E=18% 6 E=17% 7 Groepen 3 en 8 behaald Groepen 4-7 niet behaald Groepen 4 en 5 behaald Groepen 3, 6,7 en 8 niet behaald 10

11 E=12% 8 Spelling 23% 3 Maximaal 10 % D score 12% 4 3% 5 15% 6 33% 7 11% 8 Maximaal 10 % E score 16% 3 9% 4 15% 5 15% 6 8% 7 37% 8 Begrijpend lezen 8,5 =B 6% D Gr 4 en 5 max 10% D score 24,7= A 4 Gr 6,7,8 max 15% D score 9%=D 5 32,2 =B 5%=D 6 42,2 =C 25%=D 7 47,1 =E 11%= D 8 Alle groepen max 5% E score 3%=E 4 6%-E 5 5%=E 6 8%=E 7 18,5 %=E 8 Alleen groep 5 behaald Alleen groepen 4 en 7 behaald Groepen 4, 5 en 6 behaald Groepen 7 en 8 niet behaald Alleen groep 4 behaald Sociaal emotioneel: In het schooljaar heeft opnieuw een aantal leerkrachten de kanjertraining gevolg en een aantal leerkrachten heeft de herhalingscursus gedaan. Hieronder treft u de doelstelling aan: (Het witte onderdeel is opgesteld aan het begin van het schoolplantraject ) SBF 1 Prestatie indicator Norm Meten Goed sociaal emotionele beleid voeren op Ichthus Het aantal kinderen waarbij sprake is van pesten Het aantal kinderen dat onderling langdurig problemen heeft Het aantal kinderen dat problemen heeft om zich te uiten naar de leerkracht toe. Het aantal kinderen dat deze knelpunten binnen het onderwijs op Ichthus noemt ligt lager dan in de enquête van 2006 is afgenomen door scholen met succes. D.m.v. enquête te houden onder ouders/ kinderen en team i.v.m. nieuwe schoolplan 11

12 Het aantal ouders die sociaal emotionele problemen aankaart binnen school. Norm Meten resultaat Alle bovenbouwgroepen hebben gewerkt volgens het model van de kanjertraining. Minimaal 4 Leerkrachten worden opgeleid tot kanjertrainer Het aantal kinderen dat deze knelpunten binnen het onderwijs op Ichthus noemt ligt lager dan in de enquête van 2006 is afgenomen door scholen met succes. Vanuit de enquête van de kanjertraining komen de resultaten op school en bij leerkrachten en MT Behaalde certificaten vanuit de kanjertraining D.m.v. enquête te houden onder ouders/ kinderen en team i.v.m. nieuwe schoolplan Voldaan Ten aanzien van het pesten op school geeft 18% aan soms wel eens gepest te worden, 4% geeft aan vaak gepest te worden. Landelijk is dit resp. 29% en 6%. Tevens geeft 11% aan soms zelf wel eens te pesten en 0% pest zelfs vaak. Landelijk is dit resp. 21% en 2%. Via internet wordt 13% soms gepest en 0% vaak. 16% van de leerlingen vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij gepest wordt De groep De klas Omgang van leerlingen onderling Contact van de docent met leerlingen Feedback/ ondersteuning door docent Welbevinden op school Algemene tevredenheid Voornemens ten aanzien van de verandertrajecten: Taal: In de evaluatievergadering zijn de eindresultaten van de cito-eindtoets nogmaals doorgenomen. Ichthus scoort niet onder de minimumdoelen van de inspectie. Toch is het wenselijk om de resultaten omhoog te brengen. Ichthus wil graag boven het landelijk gemiddelde scoren op het gebied van taal en rekenen de komende jaren. Het afgelopen jaar is er tevens op bestuursniveau gesproken over de wenselijkheid hiervan. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de stafmedewerker van het PCBO hierover. Er is in overleg met directie en IB gekozen voor taal, aangezien dit onderdeel van de citoscores de afgelopen jaren beduidend lager lag dan scholen met een vergelijkbare populatie. Tevens is 12

13 er vanuit de 1zorgroute een stappenplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Voor de komende twee jaar hebben we de doelen vastgelegd. Niet de inspectienorm is graadmeter maar de landelijke norm. Norm Meten Resultaat In 2010: 80 % van alle kinderen werken op landelijk gemiddeld niveau Minimaal 10 % heeft een CITO score D,E Percentage omhoog brengen naar 85% Minimaal 10 % heeft een CITO score D,E Percentage omhoog brengen naar 85% Minimaal 10 % heeft een CITO score D,E Percentage omhoog brengen naar 85% Minimaal 10 % heeft een CITO score D, E Cito toetsen analyseren van de groepen Cito toetsen analyseren van de groepen Voor uitgebreidere informatie m.b.t. deze onderdelen verwijzen we u naar het document en het nieuwe schoolplan en het onderdeel verandertrajecten als bijlage bij het schoolplan. Personeelsbeleid: zie (integraal personeelsbeleid) De overlegstructuur: Het MT overlegt elke wek op woensdag over beleidszaken met IB. De agenda en andere inhoudelijke zaken worden doorgenomen en vastgesteld. Overlegstructuur binnen het team: Personeel: onder- en bovenbouwvergadering onder leiding van de unitleider De vergaderstructuur: plenaire vergaderingen zijn van huishoudelijke aard en de bouwvergaderingen zijn van inhoudelijke aard vergaderfrequentie per 4 weken (1x plenair en 2x bouw) Teamscholing Dalton : 2 momenten op de avond voor het gehele team. Overlegmomenten facultatief voor de Dop-groepen en 3 extra personeelsvergaderingen inhoudelijk mbt Dalton Professionalisering team De 1-zorgroute: bijscholing door IB en directie. De opzet zal door IB naar keuze kunnen worden ingevuld. Een aantal bijeenkomsten zal verplicht bijgewoond moeten worden door dir. en IB. De inhoud is op di moment nog niet bekend. Ichthus zal in ieder geval inzetten op het werken aan de instructietafel met kleine groepen en tevens werken aan een betere analyse van de behoeften van het kind op vooral didactisch gebied. De projecten en activiteiten die georganiseerd worden door het team worden digitaal geëvalueerd en daarna opgeslagen bij het betreffende onderdeel op het netwerk. 13

14 Om de werkwijze binnen Ichthus goed vast te leggen zijn het afgelopen jaar tevens de protocollen uitgebreid en zijn tevens de taakomschrijvingen verder uitgewerkt. Veel overleg kan tevens snel per mail worden uitgevoerd. Inhoudelijk: Het afgelopen jaar is er vooral overleg geweest over de verandertrajecten en de onderwerpen die in de Dop-groepen naar voren kwamen. Vanuit de studiemomenten volgden er opdrachten die zowel individueel waren als groepsgericht. Op de studieavond werd het overleg voortgezet en werden onderdelen besproken en gepresenteerd. Ook het komend schooljaar zal dit onderdeel een vervolg krijgen in 2 avondbijeenkomsten. Overige scholing met het team vindt verder op individuele basis plaats. Voor het komend schooljaar (eerste helft) heeft Ichthus zich aangemeld voor de Kanjertraining 8 teamleden) en de 1zorgroute (Taal/lezen/spelling) Directeur en IB nemen ook deel aan de bovenschoolse scholing, waarna dit op teamniveau wordt uitgewerkt en gepresenteerd. Klassenconsultaties staan komend jaar in samenhang met collegiale consultaties op de rol. In plaats van een extra studiemiddag gaan de teamleden bij elkaar op bezoek en er volgt een nabespreking. Hiervan volgt een verslag. Deze collegiale consultatie heeft ook 2 jaar geleden plaatsgevonden. Integraal personeelsbeleid Er is het afgelopen jaar gewerkt met het Persoonlijk Ontwikkelings Plan binnen het team. Ieder leerkracht heeft aan de hand van een competentieprofiel zijn of haar POP samengesteld. Elk half jaar worden deze met één van de unitleiders doorgenomen. In de jaargesprekken komt ook de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht terug. Dit jaar zijn hoofdzakelijk de nieuwe leerkrachten bezocht en gecoacht. Er hebben jaargesprekken plaatsgevonden en beoordelingsgesprekken. Het afgelopen jaar ( aug eind mei 2011) is de ziektemelding frequentie laag gebleven: 0,097 Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in die periode 3,42 %. Dat is een stijging t.o.v. het jaar Hierbij moet worden aangetekend, dat één leerkracht langere tijd afwezig is geweest i.v.m. ziekte. De oorzaak was van ziekte bij één leerkracht is niet alleen werk gerelateerd. Het afgelopen jaar is 1 leerkracht langdurig afwezig geweest i.v.m. zwangerschapsverlof. Ook is er het afgelopen jaar opnieuw gebruik gemaakt van intervisie binnen het team. In de bouwvergaderingen zijn meerdere vergaderingen besteed aan dit onderdeel. De vergadering wordt in dat geval niet altijd voorgezeten door iemand uit het MT, maar soms door een leerkracht. De intervisiemethodiek die op Ichthus is gevolgd, was de collegiale consultatie als basismodel. Het onderdeel intervisie staat vast op de agenda voor het bouwoverleg. Ook zijn er momenten ingepland in de bouwvergaderingen voor energizers met het team. De unitleiders zitten de vergaderingen voor. Knelpunt is echter dat de vergaderingen wisselend op de dinsdag/donderdag plaatsvinden en het voorzitterschap onder druk komt te staan vanuit MT. De unitleiders werken namelijk in deeltijd. Doordat bouwvergaderingen ook veel punten bevatten die gerelateerd zijn de organisatie van de school ( evalueren nieuwe methodes, borgen besluitvorming m.b.t. de vakgebieden etc.), kwamen ook dit jaar de intervisiemomenten in het gedrang. Toch blijven we standaard de intervisie op de agenda zetten, omdat het een zeer waardevol middel is binnen een team om knelpunten aan te dragen en te delen. Tevens worden er energizers gehouden tijdens de vergadering om een stukje ontspanning en teambuilding te creëren Om de taken binnen school te verdelen, wordt gebruik gemaakt van een verdeling naar uren (taakurenbeleid) Leerkrachten worden naar WTF ingedeeld. Het afgelopen jaar bleef het percentage op de normjaartaak tussen de 97 en 100 procent belasting. In de praktijk blijkt dit steeds een struikelblok, omdat taken niet altijd zijn weer te geven in uren. De taakuren zijn volgens punten ingedeeld (1 punt = 5 uur) leerkrachten kunnen inschrijven op de taken en weten hoeveel punten ze moeten inzetten. Deelname aan de kwaliteitsgroepen valt hier niet onder; deze vallen onder de studie-uren op de normjaartaak. In groep 4a en 1-2b heeft wisseling van teamleden plaatsgevonden. Tevens is een leerkracht tussentijds vertrokken uit het onderwijs en PCBO. Twee leerkrachten zijn per vertrokken van Ichthus en uit het onderwijs gestapt. Gegevens teamopbouw zie diversen 14

15 Onderwijsresultaten De eindresultaten van het schooljaar zijn iets beter geweest dan het jaar ervoor. Resultaten groep 8 uitstroom naar VO: HAVO / VWO vwo HAVO* HAVO/ VMBO T VMBO Basis/ kader LWOO/praktijk VSO totaal 17% 30% 53% % 4% 29% 42% % 6,5% 0 16,5% 55% 3% 31 33, 33% 7,41% 0 3,70 14,81 25,93 3,70 3,70 27 Zorg: Zorgleerlingen: Leerling-gebonden budget Er is één leerling in groep 4 die gebruik heeft gemaakt van zijn Leerling Gebonden Budget (rugzak cluster IV). Deze tijd is ingezet gedurende 2 uur per week aan de begeleiding van deze leerling. De ambulante begeleiding is verzorgt vanuit de Ambelt. Voor één leerling is een PAB aangevraagd. Ondersteuning in de groepen In de onderbouw is extra ondersteuning ingezet om de groepsleerkrachten de ruimte te geven zelf de toetsen van Veilig Leren Lezen en Cito s bij de kinderen af te nemen. In groep 4 t/m 8 is het hele jaar gedurende 1 dag in de week extra ondersteuning binnen en buiten de groep gegeven. Per groep werd gekeken hoe de ondersteuning het beste ingezet kon worden. Op deze manier is ondersteuning op maat gegeven. Groep 4 heeft vanaf april een extra leerkracht voor drie ochtenden toegewezen gekregen Eigen Leerweg In groep 6 heeft één leerling een eigen leerlijn met Ontwikkelingsperspectief. In groep 8 had één leerling een eigen leerweg en een verwijzing die tenslotte Praktijkschool is geworden. Één leerling gaat naar het VSO. Hoogbegaafdheid Dit schooljaar heeft één leerling uit groep 6 de Plusklas bezocht. Deze leerling heeft het rekenonderwijs gevolgd in groep 7. Binnen Ichthus is voor het tweede jaar een plusgroep gestart. Deze kinderen werken één keer in de week onder begeleiding van een leerkracht aan opdrachten die daarna in de groep verder uitgewerkt kunnen worden. Intensieve Taalklas Dit jaar is er één leerling uit groep 5 naar de intensieve taalklas geweest. Aan het eind van het schooljaar is dit afgesloten met een positief resultaat. 15

16 Onderwijs begeleidingsdienst Het afgelopen schooljaar zijn 3 kinderen door de IJsselgroep onderzocht. Er hebben collegiale consultaties plaats gevonden met de orthopedagoog. Tweekinderen zijn door een extern bureau onderzocht. Vakgebieden Lezen Het lezen is sinds enkele jaren een speerpunt op Ichthus. In voorgaande jaren zijn het Leeskwartier, de methode Estafette en de methode Tekstverwerker ingevoerd. Vorig jaar is er gestart met een nieuwe Taal methode. De methode beviel goed. Het spellings- en woordenschatonderwijs staat meer centraal in deze methode en is zeer gestructureerd. De gymlessen zijn dit jaar aageapst om meer tijd te genereren voor taal en spellingsonderwijs. Ook wordt er dit jaar vanaf de tweede helft van het jaar intensief één uur geautomatiseerd op het gebeide van lezen en spelling. Hiervoor heeft de school ondersteuning ontvangen van uit de staffunctionaris onderwijs van het PCBO. Komend school jaar zal dit uitgebreid worden naar de groepen 5 en 6. In de bovenbouwgroepen wordt intensief RALFI gelezen met de kinderen die nog niet het hoogste AVIniveau beheersen.. Spelling De groepen 3 t/m 7 maken gebruik van de nieuwe CITO spelling. Zie verder hierboven Rekenen Met de methode Alles Telt is het mogelijk om meerdere leerlijnen te volgen. Naast het werken met het programma uit het lesboek is het mogelijk vanaf groep 3 de leerstof te compacten waardoor tijd vrijkomt voor verrijkingsopdrachten. Vanaf groep 5 is het mogelijk om zwakke rekenaars in het Maatschrift te laten werken. In groep 6 en hoger kunnen kinderen werken met het minimumprogramma, waarbij minder verwerkingsopdrachten uit het lesboek gemaakt hoeven te worden. In alle groepen wordt volgens deze werkwijze gewerkt en de resultaten zijn bevredigend voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Om het automatiseren een extra impuls te geven in de groepen 3 en 4 is de methode Met Sprongen Vooruit geïmplementeerd. Sociaal emotioneel In alle groepen wordt de Kanjertraining toegepast. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de methode Goed gedaan (2009) en Kinderen en voor meer lessuggesties. CITO Viseon kan ingezet worden om de ontwikkeling van een kind beter in beeld te krijgen. Hier is het afgelopen jaar geen gebruik van gemaakt. In groep 4 heeft extra Kanjertraining plaatsgevonden vanuit IJsselgroep. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd. Vijf leerkrachten hebben opnieuw dit schooljaar Kanjertraining/opleiding gevolgd bij IJsselgroep. We streven er naar om in de toekomst zoveel mogelijk leerkrachten deze opleiding te laten volgen, zodat alle groepen Kanjertraining krijgen. In het schooljaar worden opnieuw 8 leerkrachten geschoold vanuit de IJsselgroep om de kanjertraining te kunnen geven. De ontwikkeling van de leerlingen Hieronder treft u de resultaten aan van het schooljaar De norm van de inspectie lag op 533,8. Ichthus zit net iets boven de norm. 16

17 17 Groep 1-2

18 Groep 3-8 rekenen en wiskunde Protestants Christelijke Basisschool Ichthus APELDOORN Trendanalyse Rek-Wisk Volgmodel Jaargroepen M8 B8 E7 M7 E6 M6 Jaargroep Boven gemiddelde Onder gemiddelde Vaardigheidsscore E5 M5 E4 50 M E3 M3 M M

19 Voor de verdere resultaten verwijs ik u naar Resultaten/ plannen omschreven in het schoolplan (naar INK-model) in dit jaarverslag en naar het LOVS van CITO dat op Ichthus gebruikt wordt. Zorgverbreding: Kinderen met speciale behoeften op didactisch en/of pedagogisch gebied zijn zowel binnen als buiten de groep begeleid. Er zijn handelingsplannen gemaakt voor de leerlingen die binnen en buiten de groep extra begeleid zijn. Tevens is de start gemaakt met groepsplannen voor spelling. (Dit is onder begeleiding gebeurd van een medewerker van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep) De begeleiding van kinderen buiten de groep werd verricht door het IB en een extra leerkracht. Na elke periode volgt dan een evaluatie en indien nodig een bijstelling van het handelingsplan. Leerlingen werken na hun basiswerk eerst aan verdiepingsmateriaal van het betreffende vakgebied, daarna is er vrije keuze. Voor beide onderdelen is extra materiaal aangeschaft Formatie zorg Er is het afgelopen jaar één keer vanuit CFI formatie beschikbaar gekomen voor een rugzakleerling. Deze formatie is in principe niet geoormerkt, maar we hebben op Ichthus deze formatie toegekend aan een ondersteuner om zodoende deze leerling goed te kunnen begeleiden. Ook zijn de leerkrachten extra ondersteund door de leescoördinator. Handelingsplannen: Voor elke leerling die opgenomen is in de zorg en in of buiten de groep extra begeleiding krijgt van een remedial teacher, werd een handelingsplan voor 6 weken opgesteld. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. een oudergesprek. Na 6 weken volgt een evaluatie binnen het zorgteam en terugkoppeling naar leerkrachten en ouders. Indien het beoogde doel niet bereikt is, volgt een bijstelling van het handelingsplan. Leerkracht en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De handelingsplannen worden bewaard in de groepsmappen. De leerlingendossiers zijn centraal opgeslagen in dossierkasten die voor de leerkrachten toegankelijk zijn. Afgesloten hulpplannen en handelingsplannen worden opgeborgen in de leerlingendossiers in de afgesloten dossierkasten. De scores van het CITO staan op de rapporten genoteerd. Ze worden door de leerkracht persoonlijk aan de ouders toegelicht, omdat deze tabellen een duidelijke uitleg vergen. De score wordt besproken aan de hand van een grafische tabel. ( Voor verdere informatie : zie zorgplan PCBS Ichthus) Prognose komende jaren: De handelingsplannen komen niet te vervallen maar er zal de komende jaren ingezet worden op groepsplannen. Veel individuele plannen zullen daardoor verdwijnen. Kinderen met specifieke behoeftes zullen vanzelfsprekend een individueel HP krijgen. Weer Samen Naar School Het afgelopen jaar werden de contacten onderhouden via het IB-netwerk. ICT Informatie Programmatuur De educatieve programmatuur waarmee we werken, is grotendeels gelijk gebleven. Internet Met grote regelmaat zijn aan de collega s links naar interessante in het onderwijs bruikbare sites doorgegeven. Het gebruik van Internet is toegenomen. o als bron bij het voorbereiden van projecten en lessen o als informatiemiddel voor collega s en kinderen o als middel om educatieve programmatuur welke online staat gebruiken o als middel om digitale opdrachten (als webkwesties / digibord) uit te voeren. Communicatie intern 19

20 Dit schooljaar is de papieren communicatie grotendeels gedigitaliseerd. Hierbij wordt gebruik wordt gemaakt van . Interne memo s worden per verzonden. Verslagen worden digitaal aangeleverd. Ook de verslagen van gesprekken met ouders worden digitaal bewaard op het netwerk een afschrift is er voor de ouder. De agenda van de vergaderingen en de notulen werden afgelopen jaar ook alleen digitaal verspreid. Dit geldt ook voor diverse overzichten die in de klassenmappen moeten worden bewaard. Komend schooljaar gaat een kwaliteitsgroep zich opnieuw bezig houden met verbeteringen op dit gebied. Website De website is opgenomen in het CMS. Dit is een centraal webbased systeem om de website te onderhouden. Netwerk Op Ichthus gebruiken we De Klas.nu van de firma Heutink. Het gehele verkeer verloopt webbased. Dit betekent dat de leerkracht ook thuis de mail kan controleren. IB, MT en ICT kunnen tevens inloggen op school en het netwerk met alle documenten benaderen en bewerken. Internet en Alle leerkrachten hebben een eigen adres binnen het schoolnetwerk en kunnen de server ook thuis benaderen en de post doornemen. Apparatuur De problemen met het netwerk werden via een ticketsysteem doorgegeven aan de online helpdesk. ICT-coördinator De directeur neemt op dit momenten de taken over. Vooral op de donderdagmiddag wordt er tijd voor ICT vrijgemaakt. Een leerkracht heeft ICT in haar takenpakket gekregen en dit is ook in de taakuren opgenomen. Zij bezoekt ook de regiovergaderingen. MR Besproken zaken door de MR zijn o.a. : - Een voortdurend punt van aandacht waren de beleidszaken vanuit de GMR. - Allerlei lopende zaken die op school spelen werden doorgenomen in de MR. Met name het studietraject Dalton van het team het afgelopen schooljaar. - De verandertrajecten zijn besproken. - De opzet van de stichting Ouderraad - De algemene formatie en de formatieve inzet voor groep 4A - De extra kanjertraining vanuit de IJsselgroep voor groep 4A - Het schoolplan is besproken: met als accent het studietraject Dalton dat door het team wordt ingezet. - Als vast onderwerp is de schoolbegroting besproken - In het afgelopen jaar heeft de MR zich steeds bij herhaling ingezet voor een veilige situatie rond school in samenwerking met de OR MR/OR De OR heeft het afgelopen jaar veel activiteiten voortgezet die in de jaren ervoor zijn geïnitieerd. (zie inzet vrijwilligers) Voor komende schooljaren zal er opnieuw kritisch gekeken worden naar de mogelijkheid van een ouderavond op de wijze zoals die heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. De opkomst was de afgelopen jaren dermate laag dat de inzet van de OR niet opwoog tegen de belangstelling vanuit de ouders. Diversen: Omvang van de groepen 20

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl.

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl. Jaarverslag r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 7 KK Hensbroek tel: 06-4507 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 0-03 School Rkbs de Ark Directeur Peter van der Neut (dir. a.i.) Datum

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voorwoord: Ik wens je toe, dat je onbevooroordeeld kijkt naar een kind, het ziet staan zoals het is. Ik wens je toe, dat je een kind tegemoet treedt met open vizier, dat zijn onbevangenheid

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie Bijlagen Communicatieplan KBS St. Jozef Rijen F. en extern Communictiemiddel Website ouders verzorgers beleidszaken activiteiten school ziekmelding aanmelding nieuwe leerling terugkoppeling gebeurtenissen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014

jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 jaarverslag en ontwikkelpunten 2014 S C H O O L ( O N T W I K K E L ) P L A N D E T E N D E R In 2011 hebben we een nieuw schoolplan ge maakt. Het schoolplan is een formeel document dat aan de basis ligt

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle JAARVERSLAG 2011-2012 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten... 4 3. Onderwijs en zorgbegeleiding... 5 4. Personeel...

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 10 maart 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de RK Basisschool Emmaus bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Vraag: waar wordt die bovengrens voor gebruikt? Indicatie waar tussen je moet scoren. Vraag: wanneer heeft de test plaatsgevonden?

Vraag: waar wordt die bovengrens voor gebruikt? Indicatie waar tussen je moet scoren. Vraag: wanneer heeft de test plaatsgevonden? Ouderavonden zijn één van de middelen die ingezet worden om ouders te informeren over de stand van zaken. Andere informatie wordt o.a. gegeven via de schoolgids, de schakelaar en de website. (www.schakellelystad.nl)

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie