JRG 06. NR 22 jan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JRG 06. NR 22 jan 2014"

Transcriptie

1 JRG 06. NR 22 jan 2014

2 Inhoud Ouderbetrokkenheid komt op de kaart Laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten Personeel Zorg en trajectbegeleiding in één hand Advertenties ICT-servicedesk: Jouw vraag, onze uitdaging ICT Creatieve duizendpoot met een koninklijk randje Talent Een logistieke prestatie van formaat Team aan het woord Ik ga ervoor zorgen dat Gilde Opleidingen het beste roc van Nederland wordt Pensioen uit zicht in zicht Col(der)umn Ik en mijn loopbaan: aanrader voor iedereen GO!cademie Sta jij in de rij voor een cursus didactische vaardigheden? OR: werk aan de winkel Ondernemingsraad Vragen aan... Jubilea Cartoon Giel Derks Cover: Ontwerpbureau B2B

3 foto: Marga Schriever Nicole Heltzel zwengelt discussie aan over de rol van ouders binnen Gilde Opleidingen Ouderbetrokkenheid komt op de kaart Door Bas Poell De motivatie van kinderen in het onderwijs neemt toe als de ouders zich betrokken voelen bij de school. Toch is er binnen het mbo opvallend genoeg nog nauwelijks beleid rond ouderbetrokkenheid. Nicole Heltzel, seniorinstructeur Welzijn in Roermond, zet het thema binnen Gilde Opleidingen op de kaart. 3

4 Nergens is de betrokkenheid van ouders bij de school zo groot als in het basisonderwijs. Ze helpen mee in de klas en bij buitenschoolse activiteiten en worden intensief geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Na de basisschool komen ouders steeds meer op afstand te staan, hetgeen natuurlijk niet betekent dat ze minder betrokken zijn. In het mbo begint nu een kentering te ontstaan in de visie op ouderbetrokkenheid. De jarenlange gedachte dat ouders niet betrokken hoefden te worden bij de leerprestaties en de motivatie omdat mbo-studenten oud genoeg zijn om hun eigen boontjes te doppen, lijkt achterhaald. In officiële notities van het ministerie en de MBO Raad duikt het begrip ouderbetrokkenheid steeds vaker op. Daarbij laat literatuuronderzoek er geen misverstand over bestaan. Kinderen zijn beter gemotiveerd als hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Waarom zou dat in het mbo anders zijn? Toch hebben roc s nog niet altijd beleid rond ouderbetrokkenheid. Onderzoek Nicole Heltzel brengt het thema nu onder de aandacht. Binnen haar team aan de Kerkeveldlaan houdt ze een enquête naar de vraag hoe ouderbetrokkenheid wordt en kan worden vormgegeven binnen Gilde Opleidingen. Het onderzoek vormt de laatste fase van haar lerarenopleiding Pedagogiek bij Fontys Hogescholen in Sittard, een hbo-traject dat ze op basis van eerder verworven competenties in één jaar kan afronden. Nicole koos bewust voor ouderbetrokkenheid als afstudeerthema. Het thema is actueel en interesseerde me. Als instructeur merk ik ook binnen mijn afdeling dat ouders wisselend betrokken worden bij de school. Ouderbetrokkenheid is geen issue. In het eerste leerjaar zijn er nog ouderavonden en tienminutengesprekken. Daarna geeft elke docent op zijn eigen manier invulling aan de relatie met ouders. Begin december organiseerde Nicole Heltzel een visiebijeenkomst, bedoeld om de collega s in haar team aan het denken te zetten over dit thema. Het was een emotionele discussie waarin de meningen behoorlijk uiteenliepen. Sommigen gaven aan dat het erg lastig en ook niet nodig is om ouderbetrokkenheid Gilde Opleidingen breed te organiseren omdat onze studenten (bijna) volwassen zijn. Anderen zijn van mening dat ouders wel degelijk een rol moeten spelen in het mbo. Het ontwikkelen van beleid heeft volgens hen zeker meerwaarde omdat Gilde Opleidingen op die manier uitstraalt dat het openstaat voor ouders. De enquête die Nicole in december is gestart, richt zich op de trajectbegeleiders in het eerste leerjaar van haar afdeling Welzijn. Uit onderzoek blijkt dat de schooluitval in het eerste jaar van het mbo het hoogst is. Hier kun je met ouderbetrokkenheid dus écht iets betekenen. De vraag is dan vervolgens: op welke manier? Wanneer licht je ouders in en hoe organiseer je dat? Geef je ouders bijvoorbeeld toegang tot het lesrooster? Deze vragen komen aan bod in de enquête. Met haar onderzoek wil Nicole de discussie over ouderbetrokkenheid van onderop aanzwengelen. Te beginnen in haar eigen team, waarna Zorg & Welzijn en Gilde Opleidingen er hopelijk een vervolg aan geven. De resultaten, die komend voorjaar bekend worden, kunnen de eerste stap zijn op weg naar concreet beleid. Het is belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden en zich welkom bij ons voelen. De ouders en de school hebben beide een opvoedende taak; als je die twee krachten kunt bundelen, komt dat onze studenten alleen maar ten goede. De ouders en de school hebben beide een opvoedende taak. 4

5 Vanwege het drukke lesprogramma hebben docenten niet altijd tijd om direct een luisterend oor te bieden. Daarbij kan de drempel te hoog zijn om het verhaal met de trajectbegeleider te bespreken, bijvoorbeeld als het probleem te persoonlijk is of als de docent er onderdeel van uitmaakt. Personeel Vertrouwenscontactpersonen brengen problemen sneller aan het licht Laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten Door Bas Poell Vanaf komend schooljaar kunnen studenten met problemen of klachten direct terecht bij een vertrouwenscontactpersoon op locatie. Een medewerker die ze elke dag zien, makkelijk kunnen aanspreken en die indien nodig snel professionele hulp kan inschakelen. Studenten moeten zich op de eerste plaats veilig voelen op school. Door de drempel te verlagen om klachten te melden, ontstaat er binnen Gilde Opleidingen een beter beeld van de problemen die zich op de locaties voordoen. Per locatie wordt nu een medewerker geselecteerd die bij studenten een breed vertrouwen geniet, problemen vroegtijdig signaleert en direct klaar staat met een luisterend oor. Denk aan de conciërge, receptionist of medewerker van de administratie. Via een korte training worden zij de komende maanden voorbereid op de taak van vertrouwenscontactpersoon. Op dit moment is de trajectbeleider voor de student nog het vaste aanspreekpunt bij problemen of klachten. In de praktijk werkt dat niet optimaal. Gilde Opleidingen vindt dat elke student met problemen of klachten de kans moet hebben om zo snel mogelijk gehoord en geholpen te worden. Die snelheid van handelen is cruciaal om te voorkomen dat een probleem verergert of uit de hand loopt, stelt medewerker sociale veiligheid Ria Schoonbrood. Samen met locatiecoördinator Ine Litjens, die zich binnen Gilde Opleidingen bezighoudt met veiligheid in de brede zin van het woord, coördineert zij de voortgang. Bij hen kunnen de vertrouwenscontactpersonen straks ook terecht met hun vragen. Ze is voor studenten een laagdrempelig aanspreekpunt bij alle mogelijke problemen die zich op school of in de privésfeer kunnen voordoen. Denk aan pesten, bedreiging of mishandeling, een probleem met een docent of een verslaving. De vertrouwenscontactpersoon neemt uitvoerig de tijd om te luisteren zonder direct in de actiemodus te schieten. Samen met de student bekijkt hij wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. De contactpersonen moeten de situatie snel kunnen inschatten en indien nodig doorverwijzen naar de juiste hulpverlener; de trajectbegeleider of een externe instantie, zegt Marie-Josée van Rossum, de externe vertrouwenspersoon voor medewerkers. Vanuit haar jarenlange ervaring gaat zij de aankomende vertrouwenscontactpersonen voor studenten opleiden en coachen. Na een training van twee dagdelen zijn er jaarlijks vier contactmomenten waarop we bekijken wat er speelt en hoe het gaat. 5

6 ICT Venray: lichtend voorbeeld van passend onderwijs Zorg en trajectbegeleiding in één hand Door Bas Poell Vanaf augustus 2014 zijn scholen verplicht om élke student een passende plek te bieden. Dus ook jongeren met een beperking of andere problemen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het kernteam ICT van Gilde Opleidingen in Venray laat zien hoe je passend onderwijs efficiënt en doeltreffend vorm kunt geven. Hoe zorg je ervoor dat elke student de aandacht krijgt die hij verdient? En vooral: dat niemand aan de aandacht ontsnapt? Het kernteam ICT in Venray nam twee jaar geleden een besluit dat in de praktijk bijzonder goed blijkt uit te pakken. De tien trajectbegeleiders in het team maakten plaats voor één centrale trajectbegeleider: Ton Jonkers, docent Loopbaan en burgerschap en tevens teamvoorzitter. Het grote voordeel: overzicht en eenduidigheid in de begeleiding van ruim 220 studenten. Ton Jonkers is de spil, bij hem kunnen studenten en ouders terecht met hun vragen of problemen. In ons prachtige gebouw liggen de leslokalen van ICT bij elkaar in een hoek en daar heb ik mijn eigen troontje. De student loopt de klas uit en kan direct zijn probleem met mij bespreken. Dat wordt als zeer prettig ervaren. Aangezien iedereen het vak Loopbaan en burgerschap bij mij volgt, ken ik die jongens allemaal persoonlijk. Het zijn vrijwel uitsluitend jongens. ICT is nog een mannenbolwerk, lacht Ton. Korte lijnen De docenten in het team houden de centrale trajectbegeleider dagelijks op de hoogte van de voortgang en eventuele problemen in de les. Als een student zonder afmelding afwezig is, hoor ik dat meteen en kan ik direct de ouders bellen. Verder bespreken we binnen het kernteam de prestaties, houding en het gedrag van onze studenten. Als teamvoorzitter coördineer ik de ervaringen van mijn collega s en krijg ik precies de informatie die ik 6

7 nodig heb voor de individuele trajectbegeleiding. Korte lijntjes dus en dat is erg prettig. Als het nodig is, roep ik het team bij elkaar. Zo kunnen we direct schakelen en bijsturen. De nieuwe aanpak is veel efficiënter en praktischer. Onze vakdocenten geven veel lessen waardoor er weinig ruimte overblijft voor individuele trajectbegeleiding. Vandaar het besluit om onze kennis van de studenten te centraliseren. Maatwerk Behalve trajectbegeleider en teamleider is Ton binnen ICT Venray ook de centrale coördinator voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben buiten de les. Het gaat in dit geval om circa tien jongens met een autismespectrumstoornis die het moeilijk vinden om te plannen en veel behoefte hebben aan regelmaat en structuur. Ook voor hen is er een passende onderwijsplek. Als zorgcoördinator en lid van het zorgadviesteam legt Ton verbindingen met andere hulpverleners binnen en buiten Gilde Opleidingen. Gespecialiseerde mensen die je kunt inschakelen als het nodig is, bijvoorbeeld rond verzuim of psychische problemen. Samen kijken we naar de vorderingen en stellen we een behandelingsplan op. Daarnaast voer ik gesprekken met de ouders en studenten. Die samenwerking verloopt perfect. We zijn in staat om maatwerk te bieden. En wat nog mooier is: binnen ons kernteam ontstaat discussie en debat over de vraag hoe we de lessen zo kunnen inrichten dat nóg meer studenten hun diploma behalen. Commitment Het kernteam wil de kwaliteit van het ICT-onderwijs verder uitbouwen. Ton: Dat betekent dat we niet achterover leunen en onszelf een spiegel voorhouden. Natuurlijk maken we nog steeds fouten. Door die te bespreken en ervan te leren, ontstaat er commitment. Het gevoel dat we samen voor dezelfde zaak gaan. Daar word je tevreden van, dat maakt onderwijs zo mooi. In die hoek heb ik mijn eigen troontje. 7

8 Advertenties ski foto: Tim Duraw ln rt/g vnl/rmnd/vnry/w KERKEVELD LAAN Boarding Pass 8

9 ICT-servicedesk: Jouw vraag, onze uitdaging Door Rene Leunissen ICT Bij onze ICT-servicedesk komen dagelijks alle ICTsupportverzoeken van medewerkers binnen. Wij doen er alles aan om vragen te beantwoorden en computerproblemen op te lossen. Snel en efficiënt. Nadat er een melding binnenkomt bij de ICTservicedesk maken wij deze aan in ons helpdesksysteem TOPdesk. Je ontvangt per een bevestiging van jouw melding, zodat je altijd de status kunt opvragen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat je ons jouw computernummer doorgeeft en zo precies mogelijk omschrijft wat je probleem is. Bijvoorbeeld een foutmelding op je computerscherm. Het kan zijn dat we vragen of we mogen meekijken. We verzoeken je dan om een aantal gegevens door te geven zodat we jouw computer tijdelijk op afstand kunnen overnemen. Soms lukt het niet om meteen een oplossing te vinden. In dat geval bellen we je terug of komt een van onze frontoffice-medewerkers naar jouw werkplek om je te helpen. Dus heb jij een ICT-vraag, stel hem bij de ICT-servicedesk. Bereikbaarheid ICT-servicedesk Telefoon: (0475) (maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot uur) 9

10 Oproep: Heb jij of heeft je collega een bijzonder talent? Geef het door aan de redactie: Talent Creatieve duizendpoot met een koninklijk randje Door Bas Poell Docent Jean van den Camp (51) van onze locatie in Geleen werd eind oktober koninklijk onderscheiden. De bekroning voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet in zijn woonplaats Schinnen. Ook binnen Gilde Opleidingen toont Jean regelmatig zijn veelzijdige talent. 10

11 Zijn gedachten gaan terug naar 27 oktober. Naar het zilveren jubileumfeest van het JIS, het Jongeren Initiatief Schinnen. Onder toeziend oog van ruim tweehonderd gasten werd Jean van den Camp die avond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tegen mijn compagnon in de stichting heb ik wel eens gekscherend gezegd: eigenlijk verdienen we een lintje. Als je dat dan ook nog daadwerkelijk krijgt, is dat heel bijzonder. Ik ben er trots op, jazeker. Jean van den Camp is een begrip in zijn woonplaats Schinnen. De docent Nederlands, rekenen en Engels van Zorg & Welzijn stond in 1988 aan de wieg van het JIS, de stichting die voortkwam uit het Kindervakantiewerk en anno 2013 de hele lokale bevolking bedient met een scala aan culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. Wandeltochten, buurtfeesten, cursussen, beurzen, het Sint-Maartensfeest, kindervakantiewerk, de Sinterklaastocht en ga zo maar door. Jean is secretaris, doet de pr, reclame en inkoop, coördineert de horeca-activiteiten en staat ook regelmatig zelf achter de bar. Al een kwart eeuw cijfert hij zichzelf belangeloos weg. Als ik iets leuk vind om te doen, ga ik ervoor. Ik heb geen gezin en houd dus naast mijn werk veel tijd over. Maar belangrijker: onderwijs en educatie is mijn ding. Ik ga graag met jeugd om. Ik werk niet voor niets bij Gilde Opleidingen, vertelt de 51-jarige docent. Jean heeft meer talenten. Koken, schilderen, zilversmeden, sleutelen aan brommers (Zündapps) om zijn belangrijkste passies te noemen. Zijn collega s aan dr. H. van der Hoffplein weten er alles van. Vorig jaar rond Kerst organiseerde en bereidde Jean samen met zijn mannelijke collega s voor alle medewerkers een verrukkelijk vijfgangenkerstdiner, een paar jaar eerder hielp hij zijn vrouwelijke collega s met het maken van juwelenkistjes. Het creatieve talent heb ik van mijn vader. Koken is mijn grootste hobby. Ik ben lid van een kookclub in Maasmechelen. Elke maand bereiden we met z n tienen een vijfgangendiner. Ook zijn studenten plukken de vruchten van zijn creatieve benadering. Bij het vak Burgerschap hebben ze een workshop en gastles van Netty Engels-Geurts gevolgd over koken in grootmoederstijd. Daarin leerden de studenten onder meer wat ze vroeger aten; in de tijd dat er niks verspild of weggegooid werd. Verder organiseer ik regelmatig excursies, bijvoorbeeld naar de gevangenis, rechtbank en ambulancedienst. Ik ga graag met jeugd om. Ik werk niet voor niets bij Gilde Opleidingen Het moge duidelijk zijn: Jean wil iets betekenen voor de omgeving waarin hij woont en werkt. Waar ik voldoening uit haal? Met een groep vrijwilligers een enorme activiteit op poten zetten en tot een goed einde brengen. Voor het JIS organiseer ik bijvoorbeeld de Canisius Strooptocht, een winterwandeling waaraan zo n kleine duizend mensen deelnemen. Zestig tot zeventig vrijwilligers zijn dan op de been. Het laten slagen van zo n evenement geef elk jaar weer een kick. Ik ben er trots op, jazeker. 11

12 foto: Marga Schriever Op de foto v.l.n.r.: Mariet Ortan, Ireen Kleuskens, Marleen Janssen, Suzan Verberne en Hilde Smeets. Team aan het woord Examinering Nederlands en rekenen gecentraliseerd in Roermond en Venlo Een logistieke prestatie van formaat Door Bas Poell Sinds dit schooljaar neemt Gilde Opleidingen de Cito-examens Nederlandse taal en rekenen centraal af in twee computerlokalen in Roermond en Venlo. De voordelen: een betere planning en logistiek, eenduidig toezicht en minder kans op examenfraude. De vier dames van het examensecretariaat Taal en rekenen leverden een logistieke topprestatie om dit voor elkaar te krijgen. Er wordt hard gewerkt om het taal- en rekenniveau van onze studenten naar het gewenste eindniveau te brengen. En dat móet ook. De finalescores op deze twee onderdelen gaan de komende jaren mede bepalen of een student zijn diploma krijgt. Ter voorbereiding hierop zijn de examens Nederlandse taal en rekenen sinds schooljaar al een verplicht onderdeel van het eindexamen. Op basis van de pilotresultaten kunnen onze docenten het taal- en rekenonderwijs waar nodig bijsturen en kan Cito de examenopgaven verbeteren. Tot voor kort werden deze digitale examens verspreid over bijna alle locaties van Gilde Opleidingen afgenomen, hetgeen in de planning en logistiek voor problemen zorgde. Vaak waren de computerlokalen te klein of bezet en was het lastig om ze vrij te roosteren. Bovendien was de geheimhouding van 12

13 is het puzzelen en schuiven. We proberen rekening te houden met ieders wensen en tegelijkertijd het examenlokaal optimaal bezet te krijgen, vertellen Ireen Kleuskens en Hilde Smeets. Ook de administratie rond de examinering vergt veel werk. Afwezigheidslijsten, inlogcodes, geheimhoudingsverklaringen; het moet allemaal geregeld worden. Suzan Verberne en Mariet Ortan: Studenten krijgen per mail een uitnodiging voor het examen. Daarnaast zien we erop toe dat de ingevulde examens bij Cito aankomen en koppelen we de resultaten terug aan de sectoren. Deelname verplicht De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle examinering heeft het secretariaat zelf niet in de hand. De opkomst van studenten. De verplichting tot deelname is nog niet overal geland, constateert Marleen Janssen. Te veel studenten komen niet opdagen. Hier ligt een duidelijke opdracht voor de sectoren. Deelname is absoluut niet vrijblijvend. Om je diploma te krijgen, heb je voor taal en rekenen weliswaar nog geen voldoende maar wel een eindcijfer nodig. examenopgaven onvoldoende gewaarborgd doordat de lokalen ook voor andere doeleinden werden gebruikt. Elke locatie had eigen toezichthouders en afspraken rond de examinering. Kortom: er waren te veel zaken die niet goed liepen, vertelt Marleen Janssen, projectleider Taal en rekenen. Logistieke operatie Vanuit deze achtergrond is de afname van de examens Nederlands en rekenen nu gecentraliseerd op twee locaties: de voormalige open leercentra aan de Bredeweg in Roermond en de Groenveldsingel in Venlo. Een enorme logistieke operatie die werd voorbereid en uitgevoerd door vier administratief en secretarieel medewerkers. Suzan Verberne en Mariet Ortan doen dat in Roermond, Ireen Kleuskens en Hilde Smeets in Venlo. Samen plannen en coördineren zij dit schooljaar de examens Nederlands en rekenen voor ruim studenten. Elke opleiding heeft een contactpersoon die doorgeeft welke groep op welk moment examen moet doen. Daar begint het mee. Vervolgens Trots en opgelucht De medewerkers van het examensecretariaat Taal en rekenen kijken met een trots gevoel terug op de vuurdoop, eind oktober. De start van het eerste afnametijdvak van dit schooljaar verliep nagenoeg vlekkeloos. Projectleider Marleen Janssen: Onze voorbereiding klopte: de planning, de communicatie, de ICT en het centrale toezicht. Bij ieder examen zijn er twee toezichthouders; medewerkers van Facilitair Bedrijf die hiervoor een instructie hebben gevolgd. Na ieder examen gaan de lokalen op slot om oneigenlijk gebruik te voorkomen. We bekijken nu wat we kunnen verbeteren. We zullen bijvoorbeeld wat flexibeler worden om snel in te spelen op verzoeken om een groepje toe te voegen of individuele aanmeldingen te plannen. Onze voorbereiding klopte: de planning, de communicatie, de ICT en het centrale toezicht. 13

14 Ik ga ervoor zorgen dat Gilde Opleidingen het beste roc van Nederland wordt Door Nicole Haanen De zittingsperiode van de eerste Studentenraad zit erop. Na twee jaar kijken de leden terug op een fijne en leerzame periode. Hun successen? Ze onderzochten de mening van studenten over de schoolkantine en spraken hierover met de directeur van het Facilitair Bedrijf. Ook adviseerden ze het College van Bestuur over belangrijke documenten die studenten aangaan. Met een ervaring rijker op hun cv geven ze het stokje door aan negen enthousiaste studenten. Naam: Natasja van Nooij (18) Opleiding: Bedrijfsadministratief medewerker Locatie: Bredeweg Hoe de relatie tussen docent en student meer open kan zijn? Dat ga ik oppakken. Naam: Patrick-Peter Jacobs (25) Opleiding: Applicatieontwikkelaar Locatie: Bredeweg Je kunt me wakker maken voor goede ideeën en suggesties. Mijn missie? Studenten zo goed mogelijk ondersteunen en vertegenwoordigen. Naam: Yannick Cuijten (24) Opleiding: Commercieel medewerker binnendienst Locatie: Drakesteyn Als eerste pak ik de stagebegeleiding aan. Over twee jaar wil ik met volle overtuiging kunnen zeggen dat ik écht iets betekend heb voor mijn medestudenten. 14

15 Naam: Yassine Mighiss (19) Opleiding: Marketingmedewerker/Assistent communicatiemedewerker Locatie: Venray Als lid voorzitter van de vorige Studentenraad weet ik hoe het is om de belangen van studenten te behartigen. Ik vind het belangrijk om zeggenschap te hebben over het reilen en zeilen op school. Naam: Haya Mrouhe (16) Opleiding: Verkoper detailhandel Locatie: Venray Door activiteiten te organiseren wil ik laten zien hoe leuk Gilde Opleidingen is. Naam: Tiffany Ben Salah (17) Opleiding: Mbo-Verpleegkundige Locatie: Geleen Op de middelbare school zat ik ook al in de leerlingenraad. Ik vind het leuk om studenten te helpen bij problemen die zij in hun schoolperiode ondervinden. Naam: Christian Leyten (16) Opleiding: Constructiewerker Locatie: Hagerhofweg Ik ga ervoor zorgen dat Gilde Opleidingen het beste roc van Nederland wordt. Hoe? Door ervoor te zorgen dat studenten én medewerkers tevreden zijn. Naam: Blandine Isunga (17) Opleiding: Secretarieel medewerker Locatie: Hagerhofweg Ik ga niet alleen de stem van de studenten laten horen: ik bén hun stem. Anderen helpen geeft me veel voldoening. Naam: Zehra Cetinkaya (17) Opleiding: Onderwijsassistent Locatie: Kerkeveldlaan Mijn kracht? Ik ben betrouwbaar en kan goed overtuigen en luisteren. Meer weten over de Studentenraad en de leden? Ga naar studentenraad-go.nl. foto s: Nicole Haanen 15

16 Pensioen uit zicht in zicht Wil je reageren? Mail Hector: Col(der)umn De wereld is constant verdeeld in twee kampen: de ja-groep en de nee-groep. Moet een student zich na de les melden als hij er uitgestuurd is? Mag de boter die nog aan het mes kleeft, na het smeren van je boterham, terug in het kuipje? Zet de vrouw na toiletbezoek de wc-bril omhoog of klapt de heer hem na gebruik neer? Levensvragen die ertoe doen. Zo ook de vraag: Is mijn pensioen ín zicht of úit zicht? De 62-plussers van Gilde Opleidingen mochten onlangs al snuffelen aan de derde levensfase tijdens de cursus Pensioen in zicht. Maar de rest? Tot welke hoogte wordt de leeftijd van de jonge onderwijsdieren opgeschroefd, voordat ze van een welverdiend AOW-tje kunnen gaan genieten? Waarom is er niemand die mij een antwoord op deze vraag kan geven? Maar dan ligt hij plotseling in de boekhandel, de nonfiction roman van Christelle van der Pluim-Schroothof. In De Incodocent schetst Van der Pluim een onthutsend beeld van de leraar van de toekomst: Constance koppelt haar Segway los van het oplaad-station. Ze glijdt door de gang naar A13. Haar bbl-groep, Bulgaarse verpleegkundigen in opleiding, verdringt zich rond de deur. Even voelt ze hoe haar steunkous het linkerbeen afknelt. Heel even maar. Ze moet verder. Ze zucht. Vorige week is ze 73 geworden. Nog twee jaar en dan zal ze van haar vrije tijd kunnen genieten. Nog twee lange jaren. We gaan vandaag collega Wormgoor op bed verzorgen, jongelui, over een kwartiertje is hij klaar met zijn hoorcollege. Daarna zal de conciërge hem hierheen rijden. Let op, zijn ruggengraat is gefixeerd dus voorzichtigheid is geboden. Heeft iemand in de tussentijd een belangrijke vraag? Gelijk is er de vinger. De mooie Pavlina. Juf, is Bulgaarse yoghurt links- of rechtsdraaiend? Constance zwijgt. Het wordt haar even allemaal te veel. Het boek draagt de sporen van een verloren generatie. Harde werkers die op hun 62ste te horen krijgen dat ze tot 75 door mogen gaan. Mannen en vrouwen die rond de millenniumwisseling nog droomden van een Nepaltrip of een jungletocht in Mozambique, weten nu dat de AOW-horizon nog altijd wijkende is. Vandaar dat er een plan op de plank ligt om ook voor deze vergeten groep, een seminar Pensioen uit zicht te organiseren. Enkele thema s die aan de orde komen: > Bijscholing voor 68-plus. > Dossiervorming prostaat (uitleg medewerker P&O). > Een (achter)kleinkind in de groep. > Busje komt zo: aanvragen CIZ-indicatie voor vervoer verzorgingshuis naar schoollocatie. > In de pauze verzorgt reminiscentiezanggroep De vergeetmenietjes een optreden. > Met kunstgebit in de klas: heil of hel? (ervaringsdeskundigen lichten toe). > Corrigeren in een hoog-laagbed (demonstratie mede mogelijk gemaakt door kaasboerderij Schreurs). > Voorlichting ABP over de gevolgen van desastreuze beleggingsrendementen. > Afsluitend diner (kleine kaart). Aanmelden kan tot 31 december Hector Zielschot 16

17 Terugblik op eerste cursus GO!cademie Ik en mijn loopbaan: aanrader voor iedereen Door Bas Poell GO!cademie De GO!cademie, het platform waar we onze kennis binnen Gilde Opleidingen delen, startte in mei met de cursus Ik en mijn loopbaan. Een training voor medewerkers die actief aan de slag willen met hun carrière. Jitske Folkers, cursistbegeleider inburgering bij Gilde Educatie in Venlo, was een van de deelnemers. Als pilot begonnen negen medewerkers met deze cursus van de GO!cademie die werd verzorgd door Mirjam Hermsen van Horizonte Coaching & Advies. Drie vragen stonden centraal. Waar sta ik? Waar wil ik naartoe? En hoe communiceer ik met de arbeidsmarkt? De motivatie om deel te nemen, was voor iedereen anders. Sommigen willen zich verder ontwikkelen. Anderen wilden de persoonlijke balans opmaken. En weer een ander meldde zich aan uit onzekerheid over zijn baan. Voor Jitske Folkers (56) was het een combinatie van factoren. Als cursistbegeleider inburgering en examinator van het inburgeringsexamen heb ik het goed naar mijn zin. Ik heb een leuke baan. Toch had ik behoefte om stil te staan bij mijn loopbaan. Om eens na te denken over waar ik sta. Te meer ook omdat het onrustig is binnen Gilde Educatie. De toekomst is onzeker. De eerste twee bijeenkomsten gaven de deelnemers inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt en hun interesses, drijfveren en loopbaanwensen. In de laatste sessie leerden ze om zichzelf te presenteren en te netwerken via social media. We moesten bijvoorbeeld een elevator pitch schrijven; een presentatie waarin je kort en bondig vertelt wie je bent en waar je sterk in bent. Heel belangrijk, vertelt Jitske. Ze is zeer tevreden over de inhoud en begeleiding. Het was persoonlijk, praktisch en concreet. Je werkt in kleine groepjes aan opdrachten en krijgt veel waardevolle informatie. En ter afsluiting is er een gesprek met de begeleider. Op aanbeveling van de cursisten is de training Ik en mijn loopbaan uitgebreid van drie naar vijf bijeenkomsten. Voor de nieuwe groep die in november is gestart, ontstaat er zo meer ruimte voor verdieping, met name in het oefenen van sollicitatie- en netwerkgesprekken en het opstellen van een plan van aanpak. Jitske kreeg handvaten aangereikt waarmee ze nu verder aan de slag kan. Het heeft me gedwongen om na te denken over mijn loopbaan en daar ook iets mee te gaan doen. Ik ben me nu binnen het mbo aan het oriënteren. Ze noemt de cursus een aanrader voor iedereen. Het is altijd goed om na te denken over je carrière, om eens stil te staan bij hoe het gaat. Ook als de omstandigheden dat niet noodzakelijk maken. Heb je behoefte aan een bepaalde cursus? Of wil je zelf je kennis delen? Laat het weten via 17

18 Wees eens eerlijk: Sta jij in de rij voor een cursus didactische vaardigheden? Door Ted van Meijel Als je twintig jaar voor de klas staat en iedereen is tevreden waarom zou je dan nog een cursus didactische vaardigheden gaan volgen? Niet nodig, denken veel docenten. Het gaat toch goed? Hoewel we het heel normaal vinden dat een arts zich regelmatig bijschoolt en dat een voetballer elke dag moet trainen vinden we het voor ons niet noodzakelijk 18

19 Ben jij nieuwsgierig naar de werkwijze van Paul Orbon? Stuur hem dan een mail: Wat is het leereffect van kritisch kijken naar je eigen les? Wel... ENORM. Hoe vaak werkt een docent gewoon uit het boek of vanuit een - jaren geleden - in een werkgroep bedacht product? Sta jij stil bij de werkvormen die je toepast? Welke trucs haal jij uit om jouw studenten bij de les te houden of om een vreselijk saai onderwerp interessant te maken? Welke slimmigheden zet je in als het aantal beschikbare uren ineens zienderogen afneemt? Blijf je in je eentje ploeteren of zet je de schouders eronder en leer je van elkaar? foto: Petra Drieskens Paul Orbon, docent schilderen heeft tijdens de cursus zijn complete lesprogramma opnieuw ingedeeld, didactische keuzes gemaakt en ervoor gezorgd dat hij nu een lesproduct heeft dat iedereen begrijpt. En zijn collega s kunnen het zo van hem overnemen. De grote winst zit hem in het feit dat een hele opleiding nu zo duidelijk geordend is, dat er mentale rust is ontstaan. Je hoeft niet snel wat te bedenken of te improviseren, alles staat gedetailleerd op papier en is over de gehele opleiding gerangschikt. Ook bij Techniek stonden de docenten niet in de rij voor een cursus didactiek. Er lijkt een schroom te bestaan, een bepaalde gêne als het gaat om deelname aan dit soort cursussen. En die is er niet als het gaat om een cursus over een of andere innovatieve technologie, daar staan ze voor in de rij. Bijzonder Voor de cursus De lespraktijk centraal was er gelukkig genoeg animo. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van wat allemaal goed gaat. Mooi. Goed is goed, maar goed kan altijd beter. Dat was het motto van de cursus. In vijf bijeenkomsten schaafden de collega s aan hun beroepsproduct. Beginnend bij het kwalificatiedossier en eindigend in een nieuwe uitwerking van een complete lesperiode. Het eindresultaat presenteerden zij aan het voltallige management, dat zeer enthousiast reageerde op de resultaten. De grote winst zit hem in het feit dat een hele opleiding nu zo duidelijk geordend is, dat er mentale rust is ontstaan. Is dit nieuw, zullen de sceptici onder ons zich afvragen? Nee, dit is niet echt nieuw. En toch weer wel. Wat er nu ligt is niet alleen een curriculum met lesplanning, maar ook een plan waarin de didactische werkvormen expliciet zijn beschreven. Rust in het hoofd van de docent betekent rust in de klas! 19

20 OR: werk aan de winkel Door Bas Poell Ondernemingsraad Twaalf medewerkers vormen sinds januari de nieuwe Ondernemingsraad van Gilde Opleidingen. Samen vertegenwoordigen zij de stem van medewerkers zonder de belangen van studenten en de organisatie uit het oog te verliezen. De OR wil het beste voor Gilde Opleidingen. Eén ding staat vast: ook de komende 3,5 jaar hoeft de Ondernemingsraad zich niet te vervelen. De agenda is rijkelijk gevuld met onderwerpen die er voor medewerkers toe doen. Denk aan de toekomst van Gilde Educatie, onderwijskwaliteit en vakmanschap, de evaluatie van het nieuwe plaatsingsbeleid, de financiën, arbo- en huisvestingszaken en de invulling van het levensfasebewust personeelsbeleid. Hoog op de agenda staat ook de werkdruk. Een belangrijk en actueel thema dat lastig in beleid is te vangen. Binnen de OR zullen we bekijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven, vertelt Rosalie Jonkers, docent en interne bpv-coördinator bij Zorg & Welzijn aan de Kerkeveldlaan in Roermond. Anderhalf jaar geleden meldde Rosalie zich aan voor de OR omdat ze vanuit die positie invloed kan uitoefenen op het beleid van Gilde Opleidingen. Ik ben iemand die zich graag overal mee bemoeit, die kritisch is en alles volgt. Hetzelfde geldt voor Willo Buskes, OR-secretaris en docent bij Gilde Educatie in Venlo. Medezeggenschap vind ik enorm belangrijk. Ik hou me graag bezig met beleid en ben daarbij met name geïnteresseerd in de vernieuwing van het onderwijs. De behoefte om mee te denken, mee te praten en invloed uit te oefenen bindt de leden van de OR. Het zijn mensen die goed uit hun woorden komen, die kunnen samenwerken, analyseren en verbanden leggen en het lef hebben om zaken aan te kaarten en standpunten te verdedigen. Sinds het afschaffen van de Medezeggenschapsraad in 2011 behartigt de Ondernemingsraad de gezamenlijke belangen van medewerkers. De OR-leden komen elke week bij elkaar en vergaderen maandelijks over belangrijke thema s met het College van Bestuur. Daarnaast werken de OR-leden in groepjes samen binnen specifieke aandachtsvelden (personeel, onderwijs, huisvesting, financiën en organisatie), winnen ze kennis en advies in bij de verschillende sectoren en gaan ze elke laatste maandag van de maand op bezoek bij medewerkers op locatie. Willo Buskes: Dat directe contact met collega s heeft mijn horizon zowel persoonlijk als werkinhoudelijk verbreed. Je leert zoveel fijne mensen kennen, je hoort wat er speelt, krijgt zicht op processen en ziet de enorme betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Heel mooi en waardevol om te ervaren. 20

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

LeerKracht. pagina 4 Praktijkonderwijs haalt mbo1 binnen de muren. pagina 6 Van Time Out naar Try Out! pagina 13 Verbinding met de wijk

LeerKracht. pagina 4 Praktijkonderwijs haalt mbo1 binnen de muren. pagina 6 Van Time Out naar Try Out! pagina 13 Verbinding met de wijk LeerKracht Jaargang 9 nummer 5 december 2007 THEMA: Transformatie DOSSIER: Management en leiderschap pagina 4 Praktijkonderwijs haalt mbo1 binnen de muren pagina 6 Van Time Out naar Try Out! pagina 13

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Dit is een uitgave van het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg

Dit is een uitgave van het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg Dit is een uitgave van het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg 4 Tot 10 leren tellen Samen sterker terug op pad - Stop 4-7 6 Training voor pittige kids Alles Kidzzz 8 Niet meer bang voor de middelbare

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs?

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Structurele aanpak bij pesten Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Platform Veiligheid MBO, 2014 1 Titel : Structurele aanpak bij pesten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie