JRG 06. NR 22 jan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JRG 06. NR 22 jan 2014"

Transcriptie

1 JRG 06. NR 22 jan 2014

2 Inhoud Ouderbetrokkenheid komt op de kaart Laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten Personeel Zorg en trajectbegeleiding in één hand Advertenties ICT-servicedesk: Jouw vraag, onze uitdaging ICT Creatieve duizendpoot met een koninklijk randje Talent Een logistieke prestatie van formaat Team aan het woord Ik ga ervoor zorgen dat Gilde Opleidingen het beste roc van Nederland wordt Pensioen uit zicht in zicht Col(der)umn Ik en mijn loopbaan: aanrader voor iedereen GO!cademie Sta jij in de rij voor een cursus didactische vaardigheden? OR: werk aan de winkel Ondernemingsraad Vragen aan... Jubilea Cartoon Giel Derks Cover: Ontwerpbureau B2B

3 foto: Marga Schriever Nicole Heltzel zwengelt discussie aan over de rol van ouders binnen Gilde Opleidingen Ouderbetrokkenheid komt op de kaart Door Bas Poell De motivatie van kinderen in het onderwijs neemt toe als de ouders zich betrokken voelen bij de school. Toch is er binnen het mbo opvallend genoeg nog nauwelijks beleid rond ouderbetrokkenheid. Nicole Heltzel, seniorinstructeur Welzijn in Roermond, zet het thema binnen Gilde Opleidingen op de kaart. 3

4 Nergens is de betrokkenheid van ouders bij de school zo groot als in het basisonderwijs. Ze helpen mee in de klas en bij buitenschoolse activiteiten en worden intensief geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Na de basisschool komen ouders steeds meer op afstand te staan, hetgeen natuurlijk niet betekent dat ze minder betrokken zijn. In het mbo begint nu een kentering te ontstaan in de visie op ouderbetrokkenheid. De jarenlange gedachte dat ouders niet betrokken hoefden te worden bij de leerprestaties en de motivatie omdat mbo-studenten oud genoeg zijn om hun eigen boontjes te doppen, lijkt achterhaald. In officiële notities van het ministerie en de MBO Raad duikt het begrip ouderbetrokkenheid steeds vaker op. Daarbij laat literatuuronderzoek er geen misverstand over bestaan. Kinderen zijn beter gemotiveerd als hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Waarom zou dat in het mbo anders zijn? Toch hebben roc s nog niet altijd beleid rond ouderbetrokkenheid. Onderzoek Nicole Heltzel brengt het thema nu onder de aandacht. Binnen haar team aan de Kerkeveldlaan houdt ze een enquête naar de vraag hoe ouderbetrokkenheid wordt en kan worden vormgegeven binnen Gilde Opleidingen. Het onderzoek vormt de laatste fase van haar lerarenopleiding Pedagogiek bij Fontys Hogescholen in Sittard, een hbo-traject dat ze op basis van eerder verworven competenties in één jaar kan afronden. Nicole koos bewust voor ouderbetrokkenheid als afstudeerthema. Het thema is actueel en interesseerde me. Als instructeur merk ik ook binnen mijn afdeling dat ouders wisselend betrokken worden bij de school. Ouderbetrokkenheid is geen issue. In het eerste leerjaar zijn er nog ouderavonden en tienminutengesprekken. Daarna geeft elke docent op zijn eigen manier invulling aan de relatie met ouders. Begin december organiseerde Nicole Heltzel een visiebijeenkomst, bedoeld om de collega s in haar team aan het denken te zetten over dit thema. Het was een emotionele discussie waarin de meningen behoorlijk uiteenliepen. Sommigen gaven aan dat het erg lastig en ook niet nodig is om ouderbetrokkenheid Gilde Opleidingen breed te organiseren omdat onze studenten (bijna) volwassen zijn. Anderen zijn van mening dat ouders wel degelijk een rol moeten spelen in het mbo. Het ontwikkelen van beleid heeft volgens hen zeker meerwaarde omdat Gilde Opleidingen op die manier uitstraalt dat het openstaat voor ouders. De enquête die Nicole in december is gestart, richt zich op de trajectbegeleiders in het eerste leerjaar van haar afdeling Welzijn. Uit onderzoek blijkt dat de schooluitval in het eerste jaar van het mbo het hoogst is. Hier kun je met ouderbetrokkenheid dus écht iets betekenen. De vraag is dan vervolgens: op welke manier? Wanneer licht je ouders in en hoe organiseer je dat? Geef je ouders bijvoorbeeld toegang tot het lesrooster? Deze vragen komen aan bod in de enquête. Met haar onderzoek wil Nicole de discussie over ouderbetrokkenheid van onderop aanzwengelen. Te beginnen in haar eigen team, waarna Zorg & Welzijn en Gilde Opleidingen er hopelijk een vervolg aan geven. De resultaten, die komend voorjaar bekend worden, kunnen de eerste stap zijn op weg naar concreet beleid. Het is belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden en zich welkom bij ons voelen. De ouders en de school hebben beide een opvoedende taak; als je die twee krachten kunt bundelen, komt dat onze studenten alleen maar ten goede. De ouders en de school hebben beide een opvoedende taak. 4

5 Vanwege het drukke lesprogramma hebben docenten niet altijd tijd om direct een luisterend oor te bieden. Daarbij kan de drempel te hoog zijn om het verhaal met de trajectbegeleider te bespreken, bijvoorbeeld als het probleem te persoonlijk is of als de docent er onderdeel van uitmaakt. Personeel Vertrouwenscontactpersonen brengen problemen sneller aan het licht Laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten Door Bas Poell Vanaf komend schooljaar kunnen studenten met problemen of klachten direct terecht bij een vertrouwenscontactpersoon op locatie. Een medewerker die ze elke dag zien, makkelijk kunnen aanspreken en die indien nodig snel professionele hulp kan inschakelen. Studenten moeten zich op de eerste plaats veilig voelen op school. Door de drempel te verlagen om klachten te melden, ontstaat er binnen Gilde Opleidingen een beter beeld van de problemen die zich op de locaties voordoen. Per locatie wordt nu een medewerker geselecteerd die bij studenten een breed vertrouwen geniet, problemen vroegtijdig signaleert en direct klaar staat met een luisterend oor. Denk aan de conciërge, receptionist of medewerker van de administratie. Via een korte training worden zij de komende maanden voorbereid op de taak van vertrouwenscontactpersoon. Op dit moment is de trajectbeleider voor de student nog het vaste aanspreekpunt bij problemen of klachten. In de praktijk werkt dat niet optimaal. Gilde Opleidingen vindt dat elke student met problemen of klachten de kans moet hebben om zo snel mogelijk gehoord en geholpen te worden. Die snelheid van handelen is cruciaal om te voorkomen dat een probleem verergert of uit de hand loopt, stelt medewerker sociale veiligheid Ria Schoonbrood. Samen met locatiecoördinator Ine Litjens, die zich binnen Gilde Opleidingen bezighoudt met veiligheid in de brede zin van het woord, coördineert zij de voortgang. Bij hen kunnen de vertrouwenscontactpersonen straks ook terecht met hun vragen. Ze is voor studenten een laagdrempelig aanspreekpunt bij alle mogelijke problemen die zich op school of in de privésfeer kunnen voordoen. Denk aan pesten, bedreiging of mishandeling, een probleem met een docent of een verslaving. De vertrouwenscontactpersoon neemt uitvoerig de tijd om te luisteren zonder direct in de actiemodus te schieten. Samen met de student bekijkt hij wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. De contactpersonen moeten de situatie snel kunnen inschatten en indien nodig doorverwijzen naar de juiste hulpverlener; de trajectbegeleider of een externe instantie, zegt Marie-Josée van Rossum, de externe vertrouwenspersoon voor medewerkers. Vanuit haar jarenlange ervaring gaat zij de aankomende vertrouwenscontactpersonen voor studenten opleiden en coachen. Na een training van twee dagdelen zijn er jaarlijks vier contactmomenten waarop we bekijken wat er speelt en hoe het gaat. 5

6 ICT Venray: lichtend voorbeeld van passend onderwijs Zorg en trajectbegeleiding in één hand Door Bas Poell Vanaf augustus 2014 zijn scholen verplicht om élke student een passende plek te bieden. Dus ook jongeren met een beperking of andere problemen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het kernteam ICT van Gilde Opleidingen in Venray laat zien hoe je passend onderwijs efficiënt en doeltreffend vorm kunt geven. Hoe zorg je ervoor dat elke student de aandacht krijgt die hij verdient? En vooral: dat niemand aan de aandacht ontsnapt? Het kernteam ICT in Venray nam twee jaar geleden een besluit dat in de praktijk bijzonder goed blijkt uit te pakken. De tien trajectbegeleiders in het team maakten plaats voor één centrale trajectbegeleider: Ton Jonkers, docent Loopbaan en burgerschap en tevens teamvoorzitter. Het grote voordeel: overzicht en eenduidigheid in de begeleiding van ruim 220 studenten. Ton Jonkers is de spil, bij hem kunnen studenten en ouders terecht met hun vragen of problemen. In ons prachtige gebouw liggen de leslokalen van ICT bij elkaar in een hoek en daar heb ik mijn eigen troontje. De student loopt de klas uit en kan direct zijn probleem met mij bespreken. Dat wordt als zeer prettig ervaren. Aangezien iedereen het vak Loopbaan en burgerschap bij mij volgt, ken ik die jongens allemaal persoonlijk. Het zijn vrijwel uitsluitend jongens. ICT is nog een mannenbolwerk, lacht Ton. Korte lijnen De docenten in het team houden de centrale trajectbegeleider dagelijks op de hoogte van de voortgang en eventuele problemen in de les. Als een student zonder afmelding afwezig is, hoor ik dat meteen en kan ik direct de ouders bellen. Verder bespreken we binnen het kernteam de prestaties, houding en het gedrag van onze studenten. Als teamvoorzitter coördineer ik de ervaringen van mijn collega s en krijg ik precies de informatie die ik 6

7 nodig heb voor de individuele trajectbegeleiding. Korte lijntjes dus en dat is erg prettig. Als het nodig is, roep ik het team bij elkaar. Zo kunnen we direct schakelen en bijsturen. De nieuwe aanpak is veel efficiënter en praktischer. Onze vakdocenten geven veel lessen waardoor er weinig ruimte overblijft voor individuele trajectbegeleiding. Vandaar het besluit om onze kennis van de studenten te centraliseren. Maatwerk Behalve trajectbegeleider en teamleider is Ton binnen ICT Venray ook de centrale coördinator voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben buiten de les. Het gaat in dit geval om circa tien jongens met een autismespectrumstoornis die het moeilijk vinden om te plannen en veel behoefte hebben aan regelmaat en structuur. Ook voor hen is er een passende onderwijsplek. Als zorgcoördinator en lid van het zorgadviesteam legt Ton verbindingen met andere hulpverleners binnen en buiten Gilde Opleidingen. Gespecialiseerde mensen die je kunt inschakelen als het nodig is, bijvoorbeeld rond verzuim of psychische problemen. Samen kijken we naar de vorderingen en stellen we een behandelingsplan op. Daarnaast voer ik gesprekken met de ouders en studenten. Die samenwerking verloopt perfect. We zijn in staat om maatwerk te bieden. En wat nog mooier is: binnen ons kernteam ontstaat discussie en debat over de vraag hoe we de lessen zo kunnen inrichten dat nóg meer studenten hun diploma behalen. Commitment Het kernteam wil de kwaliteit van het ICT-onderwijs verder uitbouwen. Ton: Dat betekent dat we niet achterover leunen en onszelf een spiegel voorhouden. Natuurlijk maken we nog steeds fouten. Door die te bespreken en ervan te leren, ontstaat er commitment. Het gevoel dat we samen voor dezelfde zaak gaan. Daar word je tevreden van, dat maakt onderwijs zo mooi. In die hoek heb ik mijn eigen troontje. 7

8 Advertenties ski foto: Tim Duraw ln rt/g vnl/rmnd/vnry/w KERKEVELD LAAN Boarding Pass 8

9 ICT-servicedesk: Jouw vraag, onze uitdaging Door Rene Leunissen ICT Bij onze ICT-servicedesk komen dagelijks alle ICTsupportverzoeken van medewerkers binnen. Wij doen er alles aan om vragen te beantwoorden en computerproblemen op te lossen. Snel en efficiënt. Nadat er een melding binnenkomt bij de ICTservicedesk maken wij deze aan in ons helpdesksysteem TOPdesk. Je ontvangt per een bevestiging van jouw melding, zodat je altijd de status kunt opvragen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat je ons jouw computernummer doorgeeft en zo precies mogelijk omschrijft wat je probleem is. Bijvoorbeeld een foutmelding op je computerscherm. Het kan zijn dat we vragen of we mogen meekijken. We verzoeken je dan om een aantal gegevens door te geven zodat we jouw computer tijdelijk op afstand kunnen overnemen. Soms lukt het niet om meteen een oplossing te vinden. In dat geval bellen we je terug of komt een van onze frontoffice-medewerkers naar jouw werkplek om je te helpen. Dus heb jij een ICT-vraag, stel hem bij de ICT-servicedesk. Bereikbaarheid ICT-servicedesk Telefoon: (0475) (maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot uur) 9

10 Oproep: Heb jij of heeft je collega een bijzonder talent? Geef het door aan de redactie: Talent Creatieve duizendpoot met een koninklijk randje Door Bas Poell Docent Jean van den Camp (51) van onze locatie in Geleen werd eind oktober koninklijk onderscheiden. De bekroning voor zijn jarenlange maatschappelijke inzet in zijn woonplaats Schinnen. Ook binnen Gilde Opleidingen toont Jean regelmatig zijn veelzijdige talent. 10

11 Zijn gedachten gaan terug naar 27 oktober. Naar het zilveren jubileumfeest van het JIS, het Jongeren Initiatief Schinnen. Onder toeziend oog van ruim tweehonderd gasten werd Jean van den Camp die avond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tegen mijn compagnon in de stichting heb ik wel eens gekscherend gezegd: eigenlijk verdienen we een lintje. Als je dat dan ook nog daadwerkelijk krijgt, is dat heel bijzonder. Ik ben er trots op, jazeker. Jean van den Camp is een begrip in zijn woonplaats Schinnen. De docent Nederlands, rekenen en Engels van Zorg & Welzijn stond in 1988 aan de wieg van het JIS, de stichting die voortkwam uit het Kindervakantiewerk en anno 2013 de hele lokale bevolking bedient met een scala aan culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. Wandeltochten, buurtfeesten, cursussen, beurzen, het Sint-Maartensfeest, kindervakantiewerk, de Sinterklaastocht en ga zo maar door. Jean is secretaris, doet de pr, reclame en inkoop, coördineert de horeca-activiteiten en staat ook regelmatig zelf achter de bar. Al een kwart eeuw cijfert hij zichzelf belangeloos weg. Als ik iets leuk vind om te doen, ga ik ervoor. Ik heb geen gezin en houd dus naast mijn werk veel tijd over. Maar belangrijker: onderwijs en educatie is mijn ding. Ik ga graag met jeugd om. Ik werk niet voor niets bij Gilde Opleidingen, vertelt de 51-jarige docent. Jean heeft meer talenten. Koken, schilderen, zilversmeden, sleutelen aan brommers (Zündapps) om zijn belangrijkste passies te noemen. Zijn collega s aan dr. H. van der Hoffplein weten er alles van. Vorig jaar rond Kerst organiseerde en bereidde Jean samen met zijn mannelijke collega s voor alle medewerkers een verrukkelijk vijfgangenkerstdiner, een paar jaar eerder hielp hij zijn vrouwelijke collega s met het maken van juwelenkistjes. Het creatieve talent heb ik van mijn vader. Koken is mijn grootste hobby. Ik ben lid van een kookclub in Maasmechelen. Elke maand bereiden we met z n tienen een vijfgangendiner. Ook zijn studenten plukken de vruchten van zijn creatieve benadering. Bij het vak Burgerschap hebben ze een workshop en gastles van Netty Engels-Geurts gevolgd over koken in grootmoederstijd. Daarin leerden de studenten onder meer wat ze vroeger aten; in de tijd dat er niks verspild of weggegooid werd. Verder organiseer ik regelmatig excursies, bijvoorbeeld naar de gevangenis, rechtbank en ambulancedienst. Ik ga graag met jeugd om. Ik werk niet voor niets bij Gilde Opleidingen Het moge duidelijk zijn: Jean wil iets betekenen voor de omgeving waarin hij woont en werkt. Waar ik voldoening uit haal? Met een groep vrijwilligers een enorme activiteit op poten zetten en tot een goed einde brengen. Voor het JIS organiseer ik bijvoorbeeld de Canisius Strooptocht, een winterwandeling waaraan zo n kleine duizend mensen deelnemen. Zestig tot zeventig vrijwilligers zijn dan op de been. Het laten slagen van zo n evenement geef elk jaar weer een kick. Ik ben er trots op, jazeker. 11

12 foto: Marga Schriever Op de foto v.l.n.r.: Mariet Ortan, Ireen Kleuskens, Marleen Janssen, Suzan Verberne en Hilde Smeets. Team aan het woord Examinering Nederlands en rekenen gecentraliseerd in Roermond en Venlo Een logistieke prestatie van formaat Door Bas Poell Sinds dit schooljaar neemt Gilde Opleidingen de Cito-examens Nederlandse taal en rekenen centraal af in twee computerlokalen in Roermond en Venlo. De voordelen: een betere planning en logistiek, eenduidig toezicht en minder kans op examenfraude. De vier dames van het examensecretariaat Taal en rekenen leverden een logistieke topprestatie om dit voor elkaar te krijgen. Er wordt hard gewerkt om het taal- en rekenniveau van onze studenten naar het gewenste eindniveau te brengen. En dat móet ook. De finalescores op deze twee onderdelen gaan de komende jaren mede bepalen of een student zijn diploma krijgt. Ter voorbereiding hierop zijn de examens Nederlandse taal en rekenen sinds schooljaar al een verplicht onderdeel van het eindexamen. Op basis van de pilotresultaten kunnen onze docenten het taal- en rekenonderwijs waar nodig bijsturen en kan Cito de examenopgaven verbeteren. Tot voor kort werden deze digitale examens verspreid over bijna alle locaties van Gilde Opleidingen afgenomen, hetgeen in de planning en logistiek voor problemen zorgde. Vaak waren de computerlokalen te klein of bezet en was het lastig om ze vrij te roosteren. Bovendien was de geheimhouding van 12

13 is het puzzelen en schuiven. We proberen rekening te houden met ieders wensen en tegelijkertijd het examenlokaal optimaal bezet te krijgen, vertellen Ireen Kleuskens en Hilde Smeets. Ook de administratie rond de examinering vergt veel werk. Afwezigheidslijsten, inlogcodes, geheimhoudingsverklaringen; het moet allemaal geregeld worden. Suzan Verberne en Mariet Ortan: Studenten krijgen per mail een uitnodiging voor het examen. Daarnaast zien we erop toe dat de ingevulde examens bij Cito aankomen en koppelen we de resultaten terug aan de sectoren. Deelname verplicht De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle examinering heeft het secretariaat zelf niet in de hand. De opkomst van studenten. De verplichting tot deelname is nog niet overal geland, constateert Marleen Janssen. Te veel studenten komen niet opdagen. Hier ligt een duidelijke opdracht voor de sectoren. Deelname is absoluut niet vrijblijvend. Om je diploma te krijgen, heb je voor taal en rekenen weliswaar nog geen voldoende maar wel een eindcijfer nodig. examenopgaven onvoldoende gewaarborgd doordat de lokalen ook voor andere doeleinden werden gebruikt. Elke locatie had eigen toezichthouders en afspraken rond de examinering. Kortom: er waren te veel zaken die niet goed liepen, vertelt Marleen Janssen, projectleider Taal en rekenen. Logistieke operatie Vanuit deze achtergrond is de afname van de examens Nederlands en rekenen nu gecentraliseerd op twee locaties: de voormalige open leercentra aan de Bredeweg in Roermond en de Groenveldsingel in Venlo. Een enorme logistieke operatie die werd voorbereid en uitgevoerd door vier administratief en secretarieel medewerkers. Suzan Verberne en Mariet Ortan doen dat in Roermond, Ireen Kleuskens en Hilde Smeets in Venlo. Samen plannen en coördineren zij dit schooljaar de examens Nederlands en rekenen voor ruim studenten. Elke opleiding heeft een contactpersoon die doorgeeft welke groep op welk moment examen moet doen. Daar begint het mee. Vervolgens Trots en opgelucht De medewerkers van het examensecretariaat Taal en rekenen kijken met een trots gevoel terug op de vuurdoop, eind oktober. De start van het eerste afnametijdvak van dit schooljaar verliep nagenoeg vlekkeloos. Projectleider Marleen Janssen: Onze voorbereiding klopte: de planning, de communicatie, de ICT en het centrale toezicht. Bij ieder examen zijn er twee toezichthouders; medewerkers van Facilitair Bedrijf die hiervoor een instructie hebben gevolgd. Na ieder examen gaan de lokalen op slot om oneigenlijk gebruik te voorkomen. We bekijken nu wat we kunnen verbeteren. We zullen bijvoorbeeld wat flexibeler worden om snel in te spelen op verzoeken om een groepje toe te voegen of individuele aanmeldingen te plannen. Onze voorbereiding klopte: de planning, de communicatie, de ICT en het centrale toezicht. 13

14 Ik ga ervoor zorgen dat Gilde Opleidingen het beste roc van Nederland wordt Door Nicole Haanen De zittingsperiode van de eerste Studentenraad zit erop. Na twee jaar kijken de leden terug op een fijne en leerzame periode. Hun successen? Ze onderzochten de mening van studenten over de schoolkantine en spraken hierover met de directeur van het Facilitair Bedrijf. Ook adviseerden ze het College van Bestuur over belangrijke documenten die studenten aangaan. Met een ervaring rijker op hun cv geven ze het stokje door aan negen enthousiaste studenten. Naam: Natasja van Nooij (18) Opleiding: Bedrijfsadministratief medewerker Locatie: Bredeweg Hoe de relatie tussen docent en student meer open kan zijn? Dat ga ik oppakken. Naam: Patrick-Peter Jacobs (25) Opleiding: Applicatieontwikkelaar Locatie: Bredeweg Je kunt me wakker maken voor goede ideeën en suggesties. Mijn missie? Studenten zo goed mogelijk ondersteunen en vertegenwoordigen. Naam: Yannick Cuijten (24) Opleiding: Commercieel medewerker binnendienst Locatie: Drakesteyn Als eerste pak ik de stagebegeleiding aan. Over twee jaar wil ik met volle overtuiging kunnen zeggen dat ik écht iets betekend heb voor mijn medestudenten. 14

15 Naam: Yassine Mighiss (19) Opleiding: Marketingmedewerker/Assistent communicatiemedewerker Locatie: Venray Als lid voorzitter van de vorige Studentenraad weet ik hoe het is om de belangen van studenten te behartigen. Ik vind het belangrijk om zeggenschap te hebben over het reilen en zeilen op school. Naam: Haya Mrouhe (16) Opleiding: Verkoper detailhandel Locatie: Venray Door activiteiten te organiseren wil ik laten zien hoe leuk Gilde Opleidingen is. Naam: Tiffany Ben Salah (17) Opleiding: Mbo-Verpleegkundige Locatie: Geleen Op de middelbare school zat ik ook al in de leerlingenraad. Ik vind het leuk om studenten te helpen bij problemen die zij in hun schoolperiode ondervinden. Naam: Christian Leyten (16) Opleiding: Constructiewerker Locatie: Hagerhofweg Ik ga ervoor zorgen dat Gilde Opleidingen het beste roc van Nederland wordt. Hoe? Door ervoor te zorgen dat studenten én medewerkers tevreden zijn. Naam: Blandine Isunga (17) Opleiding: Secretarieel medewerker Locatie: Hagerhofweg Ik ga niet alleen de stem van de studenten laten horen: ik bén hun stem. Anderen helpen geeft me veel voldoening. Naam: Zehra Cetinkaya (17) Opleiding: Onderwijsassistent Locatie: Kerkeveldlaan Mijn kracht? Ik ben betrouwbaar en kan goed overtuigen en luisteren. Meer weten over de Studentenraad en de leden? Ga naar studentenraad-go.nl. foto s: Nicole Haanen 15

16 Pensioen uit zicht in zicht Wil je reageren? Mail Hector: Col(der)umn De wereld is constant verdeeld in twee kampen: de ja-groep en de nee-groep. Moet een student zich na de les melden als hij er uitgestuurd is? Mag de boter die nog aan het mes kleeft, na het smeren van je boterham, terug in het kuipje? Zet de vrouw na toiletbezoek de wc-bril omhoog of klapt de heer hem na gebruik neer? Levensvragen die ertoe doen. Zo ook de vraag: Is mijn pensioen ín zicht of úit zicht? De 62-plussers van Gilde Opleidingen mochten onlangs al snuffelen aan de derde levensfase tijdens de cursus Pensioen in zicht. Maar de rest? Tot welke hoogte wordt de leeftijd van de jonge onderwijsdieren opgeschroefd, voordat ze van een welverdiend AOW-tje kunnen gaan genieten? Waarom is er niemand die mij een antwoord op deze vraag kan geven? Maar dan ligt hij plotseling in de boekhandel, de nonfiction roman van Christelle van der Pluim-Schroothof. In De Incodocent schetst Van der Pluim een onthutsend beeld van de leraar van de toekomst: Constance koppelt haar Segway los van het oplaad-station. Ze glijdt door de gang naar A13. Haar bbl-groep, Bulgaarse verpleegkundigen in opleiding, verdringt zich rond de deur. Even voelt ze hoe haar steunkous het linkerbeen afknelt. Heel even maar. Ze moet verder. Ze zucht. Vorige week is ze 73 geworden. Nog twee jaar en dan zal ze van haar vrije tijd kunnen genieten. Nog twee lange jaren. We gaan vandaag collega Wormgoor op bed verzorgen, jongelui, over een kwartiertje is hij klaar met zijn hoorcollege. Daarna zal de conciërge hem hierheen rijden. Let op, zijn ruggengraat is gefixeerd dus voorzichtigheid is geboden. Heeft iemand in de tussentijd een belangrijke vraag? Gelijk is er de vinger. De mooie Pavlina. Juf, is Bulgaarse yoghurt links- of rechtsdraaiend? Constance zwijgt. Het wordt haar even allemaal te veel. Het boek draagt de sporen van een verloren generatie. Harde werkers die op hun 62ste te horen krijgen dat ze tot 75 door mogen gaan. Mannen en vrouwen die rond de millenniumwisseling nog droomden van een Nepaltrip of een jungletocht in Mozambique, weten nu dat de AOW-horizon nog altijd wijkende is. Vandaar dat er een plan op de plank ligt om ook voor deze vergeten groep, een seminar Pensioen uit zicht te organiseren. Enkele thema s die aan de orde komen: > Bijscholing voor 68-plus. > Dossiervorming prostaat (uitleg medewerker P&O). > Een (achter)kleinkind in de groep. > Busje komt zo: aanvragen CIZ-indicatie voor vervoer verzorgingshuis naar schoollocatie. > In de pauze verzorgt reminiscentiezanggroep De vergeetmenietjes een optreden. > Met kunstgebit in de klas: heil of hel? (ervaringsdeskundigen lichten toe). > Corrigeren in een hoog-laagbed (demonstratie mede mogelijk gemaakt door kaasboerderij Schreurs). > Voorlichting ABP over de gevolgen van desastreuze beleggingsrendementen. > Afsluitend diner (kleine kaart). Aanmelden kan tot 31 december Hector Zielschot 16

17 Terugblik op eerste cursus GO!cademie Ik en mijn loopbaan: aanrader voor iedereen Door Bas Poell GO!cademie De GO!cademie, het platform waar we onze kennis binnen Gilde Opleidingen delen, startte in mei met de cursus Ik en mijn loopbaan. Een training voor medewerkers die actief aan de slag willen met hun carrière. Jitske Folkers, cursistbegeleider inburgering bij Gilde Educatie in Venlo, was een van de deelnemers. Als pilot begonnen negen medewerkers met deze cursus van de GO!cademie die werd verzorgd door Mirjam Hermsen van Horizonte Coaching & Advies. Drie vragen stonden centraal. Waar sta ik? Waar wil ik naartoe? En hoe communiceer ik met de arbeidsmarkt? De motivatie om deel te nemen, was voor iedereen anders. Sommigen willen zich verder ontwikkelen. Anderen wilden de persoonlijke balans opmaken. En weer een ander meldde zich aan uit onzekerheid over zijn baan. Voor Jitske Folkers (56) was het een combinatie van factoren. Als cursistbegeleider inburgering en examinator van het inburgeringsexamen heb ik het goed naar mijn zin. Ik heb een leuke baan. Toch had ik behoefte om stil te staan bij mijn loopbaan. Om eens na te denken over waar ik sta. Te meer ook omdat het onrustig is binnen Gilde Educatie. De toekomst is onzeker. De eerste twee bijeenkomsten gaven de deelnemers inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt en hun interesses, drijfveren en loopbaanwensen. In de laatste sessie leerden ze om zichzelf te presenteren en te netwerken via social media. We moesten bijvoorbeeld een elevator pitch schrijven; een presentatie waarin je kort en bondig vertelt wie je bent en waar je sterk in bent. Heel belangrijk, vertelt Jitske. Ze is zeer tevreden over de inhoud en begeleiding. Het was persoonlijk, praktisch en concreet. Je werkt in kleine groepjes aan opdrachten en krijgt veel waardevolle informatie. En ter afsluiting is er een gesprek met de begeleider. Op aanbeveling van de cursisten is de training Ik en mijn loopbaan uitgebreid van drie naar vijf bijeenkomsten. Voor de nieuwe groep die in november is gestart, ontstaat er zo meer ruimte voor verdieping, met name in het oefenen van sollicitatie- en netwerkgesprekken en het opstellen van een plan van aanpak. Jitske kreeg handvaten aangereikt waarmee ze nu verder aan de slag kan. Het heeft me gedwongen om na te denken over mijn loopbaan en daar ook iets mee te gaan doen. Ik ben me nu binnen het mbo aan het oriënteren. Ze noemt de cursus een aanrader voor iedereen. Het is altijd goed om na te denken over je carrière, om eens stil te staan bij hoe het gaat. Ook als de omstandigheden dat niet noodzakelijk maken. Heb je behoefte aan een bepaalde cursus? Of wil je zelf je kennis delen? Laat het weten via 17

18 Wees eens eerlijk: Sta jij in de rij voor een cursus didactische vaardigheden? Door Ted van Meijel Als je twintig jaar voor de klas staat en iedereen is tevreden waarom zou je dan nog een cursus didactische vaardigheden gaan volgen? Niet nodig, denken veel docenten. Het gaat toch goed? Hoewel we het heel normaal vinden dat een arts zich regelmatig bijschoolt en dat een voetballer elke dag moet trainen vinden we het voor ons niet noodzakelijk 18

19 Ben jij nieuwsgierig naar de werkwijze van Paul Orbon? Stuur hem dan een mail: Wat is het leereffect van kritisch kijken naar je eigen les? Wel... ENORM. Hoe vaak werkt een docent gewoon uit het boek of vanuit een - jaren geleden - in een werkgroep bedacht product? Sta jij stil bij de werkvormen die je toepast? Welke trucs haal jij uit om jouw studenten bij de les te houden of om een vreselijk saai onderwerp interessant te maken? Welke slimmigheden zet je in als het aantal beschikbare uren ineens zienderogen afneemt? Blijf je in je eentje ploeteren of zet je de schouders eronder en leer je van elkaar? foto: Petra Drieskens Paul Orbon, docent schilderen heeft tijdens de cursus zijn complete lesprogramma opnieuw ingedeeld, didactische keuzes gemaakt en ervoor gezorgd dat hij nu een lesproduct heeft dat iedereen begrijpt. En zijn collega s kunnen het zo van hem overnemen. De grote winst zit hem in het feit dat een hele opleiding nu zo duidelijk geordend is, dat er mentale rust is ontstaan. Je hoeft niet snel wat te bedenken of te improviseren, alles staat gedetailleerd op papier en is over de gehele opleiding gerangschikt. Ook bij Techniek stonden de docenten niet in de rij voor een cursus didactiek. Er lijkt een schroom te bestaan, een bepaalde gêne als het gaat om deelname aan dit soort cursussen. En die is er niet als het gaat om een cursus over een of andere innovatieve technologie, daar staan ze voor in de rij. Bijzonder Voor de cursus De lespraktijk centraal was er gelukkig genoeg animo. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van wat allemaal goed gaat. Mooi. Goed is goed, maar goed kan altijd beter. Dat was het motto van de cursus. In vijf bijeenkomsten schaafden de collega s aan hun beroepsproduct. Beginnend bij het kwalificatiedossier en eindigend in een nieuwe uitwerking van een complete lesperiode. Het eindresultaat presenteerden zij aan het voltallige management, dat zeer enthousiast reageerde op de resultaten. De grote winst zit hem in het feit dat een hele opleiding nu zo duidelijk geordend is, dat er mentale rust is ontstaan. Is dit nieuw, zullen de sceptici onder ons zich afvragen? Nee, dit is niet echt nieuw. En toch weer wel. Wat er nu ligt is niet alleen een curriculum met lesplanning, maar ook een plan waarin de didactische werkvormen expliciet zijn beschreven. Rust in het hoofd van de docent betekent rust in de klas! 19

20 OR: werk aan de winkel Door Bas Poell Ondernemingsraad Twaalf medewerkers vormen sinds januari de nieuwe Ondernemingsraad van Gilde Opleidingen. Samen vertegenwoordigen zij de stem van medewerkers zonder de belangen van studenten en de organisatie uit het oog te verliezen. De OR wil het beste voor Gilde Opleidingen. Eén ding staat vast: ook de komende 3,5 jaar hoeft de Ondernemingsraad zich niet te vervelen. De agenda is rijkelijk gevuld met onderwerpen die er voor medewerkers toe doen. Denk aan de toekomst van Gilde Educatie, onderwijskwaliteit en vakmanschap, de evaluatie van het nieuwe plaatsingsbeleid, de financiën, arbo- en huisvestingszaken en de invulling van het levensfasebewust personeelsbeleid. Hoog op de agenda staat ook de werkdruk. Een belangrijk en actueel thema dat lastig in beleid is te vangen. Binnen de OR zullen we bekijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven, vertelt Rosalie Jonkers, docent en interne bpv-coördinator bij Zorg & Welzijn aan de Kerkeveldlaan in Roermond. Anderhalf jaar geleden meldde Rosalie zich aan voor de OR omdat ze vanuit die positie invloed kan uitoefenen op het beleid van Gilde Opleidingen. Ik ben iemand die zich graag overal mee bemoeit, die kritisch is en alles volgt. Hetzelfde geldt voor Willo Buskes, OR-secretaris en docent bij Gilde Educatie in Venlo. Medezeggenschap vind ik enorm belangrijk. Ik hou me graag bezig met beleid en ben daarbij met name geïnteresseerd in de vernieuwing van het onderwijs. De behoefte om mee te denken, mee te praten en invloed uit te oefenen bindt de leden van de OR. Het zijn mensen die goed uit hun woorden komen, die kunnen samenwerken, analyseren en verbanden leggen en het lef hebben om zaken aan te kaarten en standpunten te verdedigen. Sinds het afschaffen van de Medezeggenschapsraad in 2011 behartigt de Ondernemingsraad de gezamenlijke belangen van medewerkers. De OR-leden komen elke week bij elkaar en vergaderen maandelijks over belangrijke thema s met het College van Bestuur. Daarnaast werken de OR-leden in groepjes samen binnen specifieke aandachtsvelden (personeel, onderwijs, huisvesting, financiën en organisatie), winnen ze kennis en advies in bij de verschillende sectoren en gaan ze elke laatste maandag van de maand op bezoek bij medewerkers op locatie. Willo Buskes: Dat directe contact met collega s heeft mijn horizon zowel persoonlijk als werkinhoudelijk verbreed. Je leert zoveel fijne mensen kennen, je hoort wat er speelt, krijgt zicht op processen en ziet de enorme betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Heel mooi en waardevol om te ervaren. 20

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Vernieuwingen VMBO Sector Zorg en Welzijn 5 maart 2015

Vernieuwingen VMBO Sector Zorg en Welzijn 5 maart 2015 Vernieuwingen VMBO Sector Zorg en Welzijn Voorstellen Rita van der Pol sectieleider en docent Zorg en Welzijn Nuborgh college Oostenlicht 2 Nuborgh college Oostenlicht Elburg 3 Inhoud presentatie 1. Voorstellen

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

De uitvoering: successen en struikelblokken

De uitvoering: successen en struikelblokken De uitvoering: successen en struikelblokken Een paar getallen 5 sectoren 13 locaties 4500 nieuwe deelnemers per jaar 29 vmbo scholen in de regio Venray Venlo Weert Roermond Sittard Doorlopende Leerlijnen

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Didactisch partnerschap

Didactisch partnerschap Didactisch partnerschap Vijf routekaarten om lastige situaties in het samenwerken met ouders te hanteren Het klinkt zo mooi: didactisch partnerschap. Zie daar als leraar maar eens een goede invulling aan

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs Leren op de John F. Kennedyschool De basisschool van onze zoon, de John F. Kennedyschool te Zutphen, is dit schooljaar begonnen met een nieuwe manier van werken. Ze zijn

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van Schiphol Group die geen mbo-diploma hebben.

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Helpende Zorg & Welzijn Studierichting Dienstverlening Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk MOBILITEIT Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Mijn visie; mijn manier van handelen en

Mijn visie; mijn manier van handelen en Mijn visie; mijn manier van handelen en ideeën over hoe kinderen ontwikkelen, leren en zouden moeten leren op school. Mariska Gerritsen, Docent beeldende vorming Fontys Tilburg Onderwijs Mijn visie op

Nadere informatie