CURSUSAANBOD EDUSCOPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSAANBOD EDUSCOPE 2014-2015"

Transcriptie

1 CURSUSAANBOD EDUSCOPE VERSIE 2.0

2 Pagina 2

3 Inleiding EDUscope wordt reeds vanaf 2005 op vele scholen ingezet als een volwaardig en integraal Leerling Administratiesysteem (LAS) en Leerling volgsysteem (LVS). Voor elk kind wordt in EDUscope een digitaal dossier opgebouwd. Dat betekent dus dat de leerling hierin centraal staat. Leraren en begeleiders kunnen hiermee hun kennis over de ontwikkeling van de kinderen samen delen. ONTWIKKELINGSFASEN EDUSCOPE In de eerste fase van de EDUscope-implementatie was deze voor de meeste scholen activiteit georie nteerd. Dat wil zeggen dat de gebruikers geschoold zijn ( knoppencursus ) en vervolgens enigszins individueel in EDUscope aan de slag zijn gegaan. In sommige gevallen hielpen teamleden elkaar met de invoer van leeropbrengsten en handelingsgerichte aanpakken. Veel scholen hebben nu een niveau van implementatie bereikt, waarin meer proces- of systeem georie nteerd met EDUscope wordt gewerkt. Zo worden bijv. werkprocessen, die afgeleid zijn van het onderwijskundig aanbod en de daarbij behorende organisatievormen, jaarlijks gee valueerd en zo nodig bijgesteld. Leerkrachten werken routinematig in en met EDUscope, maken analyses en nemen maatregelen om de effectiviteit van de leerlingenzorg te verhogen. Met het oog op de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs is het van belang dat de implementatie van EDUscope zich op het niveau van de keten doorontwikkeld. Passend Onderwijs betekent namelijk o.a. samenwerking zoeken tussen scholen in de regio, maar ook met andere instanties, zoals Gemeente of Jeugdzorg. Door bepaalde afspraken en automatische koppelingen kan er intersectorale overdracht van bepaalde leerling-informatie plaatsvinden. BASIS- EN VERDIEPINGSCURSUS De verschillende ontwikkelingsfasen zoals hierboven beschreven maken duidelijk dat het niveau van de verschillende EDUscope-gebruikers heel divers is. Dit loopt uiteen van het beginnersniveau tot het gevorderde niveau, met zelfs al enkele experts op bepaalde onderdelen. Het aanbod in dit overzicht is derhalve op 2 niveaus gericht, t.w. Het basisniveau voor beginners, of voor EDUscope gebruikers die de betreffende informatie nog eens helemaal opnieuw willen zien, oefenen en leren. Het verdiepingsniveau voor de enigszins gevorderde EDUscope-gebruiker, die de kennis en kunde van het betreffende onderwerp verder wil uitbreiden. INDIVIDUEEL- OF TEAMGERICHT (OF BOVENSCHOOLS) Waren de EDUscope-cursussen in het verleden vooral gericht op de te onderscheiden rollen in EDUscope, zijn hier nu ook cursussen voor het complete team aan toegevoegd. Juist ook om de kwaliteit van het gebruik van EDUscope op schoolniveau (en zo mogelijk in de keten) te verhogen. Afhankelijk van het aantal individuele inschrijvingen worden per cursusbijeenkomst groepen geformeerd en wordt daarvoor een datum ingepland en gecommuniceerd met de inschrijvers. Pagina 3

4 Bij onvoldoende interesse gaat een cursus niet door en worden evt. inschrijvers hierover geı nformeerd. In geval van een team-inschrijving neemt een EDUscope-medewerker contact op met de betreffende school, om de datum, de locatie en de juiste inhoud af te stemmen. DESKUNDIGE OPLEIDERS Het cursusaanbod zoals hier verder beschreven wordt verzorgd door deskundige opleiders. Dit zijn o.a.: Dhr. R. (Roy) Kleijkers Naast zijn rol als legal counsel binnen Unilogic, heeft Roy Kleijkers ook jarenlange ervaring met het programma EDUscope en heeft hij diverse modules hiervan mede ontwikkeld en bij besturen in den lande geı mplementeerd. Dhr. L. (Leon) Camp Leon Camp is naast zijn functie als customer relations consultant de projectleider van EDUscope. Hij heeft in 2013 de overstap gemaakt van het onderwijs naar het bedrijfsleven, en neemt een jarenlange ervaring als docent en onderwijskundig beleidsmedewerker mee. CURSUSMATERIAAL Alle deelnemers ontvangen bij deelname een cursusmap, waarin relevante, handige informatie is verzameld. Dit is bijv. een hand-out van een gebruikte presentatie, een stappenplan en/of een (papieren) handleiding. INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE Inschrijven op e e n of meerdere cursussen kan vanaf 16 juni 2014 via de website van EDUscope. Het adres is Daar ziet u aan de rechterzijde een blokje met INSCHRIJVEN CURSUSAANBOD. VOORWAARDEN Voor alle inschrijvingen geldt dat de betreffende persoon of school een schriftelijke bevestiging van deelname aan de cursus ontvangt. Tot 6 weken voorafgaand aan de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Tot 4 weken voorafgaand aan de cursus wordt hiervoor 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is dat 100%. Het is wel toegestaan een plaatsvervanger te sturen. EDUscope behoudt zich, bij onvoldoende belangstelling, het recht voor een cursus tot uiterlijk 2 weken voor aanvang te annuleren. Tarieven voor cursussen zijn vrij van BTW. TENSLOTTE Wij hopen met dit cursusaanbod een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de implementatie van het leermanagementsysteem EDUscope, en dat veel scholen (teams en individuele gebruikers) hier gebruik van zullen maken. Bij vragen of maatwerk-trajecten kunt u contact opnemen, en wel via het contactformulier op de website van EDUscope, o f telefonisch via de EDUscope-helpdesk ( optie 1) L. Camp [Projectleider EDUscope] Pagina 4

5 Cursus-aanbod THEMA-CURSUSSEN Titel: Groepsoverzichten en Groepsplannen TH001 TH002 Cursus TH001: Individueel niveau (rol: IB-er Docent) Cursus TH002: Team-niveau Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope Een groepsplan is een middel waarmee de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in een groep beschreven worden. Het werken met groepsplannen stimuleert een andere manier van denken bij de leerkracht. Kijk niet naar wat een kind niet kan, maar naar wat het wel kan en wat het nodig heeft. Aandacht voor positieve kwaliteiten van het kind biedt perspectief waarop verder kan worden uitgebouwd. Er dient niet enkel en alleen gekeken te worden naar toetsgegevens, maar ook naar welke leerstijl en mogelijkheden bij welk kind passen. Deze gegevens kunnen verzameld worden in een groepsoverzicht, op basis waarvan bepaald wordt welke kinderen vergelijkbaar zijn en samen in e e n groepsplan of subgroep kunnen worden opgenomen. Doelen: Kennis van de mogelijkheden van de onderdelen groepsoverzichten en groepsplannen in EDUscope Vaardigheid verkregen in het samenstellen van een groepsoverzicht en het op basis daarvan plaatsen van de leerlingen in subgroepen Vaardigheid in het toevoegen, invullen, wijzigen, opslaan en afdrukken van een groepsoverzicht en groepsplan Onderwerpen: Groepsoverzicht: Groepsplan: Sjablonen Inrichten Bijzonderheden Groepsplantypes CITO Openen of toevoegen DLE Inhoud Rapportcijfers Opmerkingen Instellen periode Subgroepen Voorbeeld Beknopt en uitgebreid Afdrukken Opslaan en afdrukken Locatie: Individueel: bij Unilogic Duur: 3 uur Team: bij Unilogic of eigen locatie Aantal deelnemers: Individueel: min. 8/max. 12 Team: max. 12 Prijs: Individueel: 175,00 p.p. Team: 1250,00 Individueel: Optie 1: TH001A: ( uur) óf Optie 2: TH001B: ( uur) Team: Cursus TH002 - In onderling overleg Pagina 5

6 Titel: Doelen: Ontwikkelingsperspectief TH003 TH004 Cursus TH003: Individueel niveau (rol: IB-er Docent) Cursus TH004: Team-niveau Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope e n basiskennis van de module dossier. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een format waarbij een leerling niet alleen gevolgd wordt in zijn of haar ontwikkeling, maar waarmee ook duidelijk kan worden gemaakt wat een school met een leerling denkt te kunnen bereiken. Het OPP wordt uitgedrukt in een verwacht uitstroomniveau naar het voortgezet (speciaal) onderwijs en doet een uitspraak over de leerrendementsverwachting voor een aantal vakgebieden. Een OPP stelt een school in staat om de ontwikkeling van de leerling te plannen, meer dan alleen maar te volgen. Het geeft de school c.q. de leerkracht richtlijnen om te komen tot een passend aanbod voor de betreffende leerling(en). In deze cursus gaat het NIET om het inrichten van het OPP-sjabloon (zie daarvoor cursus PR0012), maar om het opstellen van een OPP op basis van een reeds aanwezig sjabloon. Kennis van het wat en het waarom van een OPP Kennis van de mogelijkheden van de onderdelen van het OPP Vaardigheid in het toevoegen, invullen, opslaan, bijstellen en afdrukken van een OPP Onderwerpen: Theoretische verdieping OPP Uitgangspunten van het OPP in EDUscope Opstellen van een OPP Leerling gegevens & Onderbouwing van het OPP Ontwikkelprognose & Uitstroomniveau Streefplanning & didactische tussendoelen Pedagogische doelen & leerstofaanbod Aanpak & evaluaties Aanpassen of bijstellen van het OPP Locatie: Individueel: bij Unilogic Duur: 3 uur Team: bij Unilogic of eigen locatie Aantal deelnemers: Individueel: min. 8/max. 12 Team: max. 12 Prijs: Individueel: 175,00 p.p. Team: 1250,00 Individueel: Optie 1: TH003A: ( uur) óf Optie 2: TH003B: ( uur) Team: Cursus TH004 - In onderling overleg Pagina 6

7 Titel: Doelen: Leerlingdossier Algemeen TH005 TH006 Cursus TH005: Individueel niveau (rol: IB-er Docent) Cursus TH006: Team-niveau Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope e n basiskennis van de module dossier. EDUscope neemt leraren en begeleiders werk uit handen en biedt mogelijkheden ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Alle specifieke leer- en ontwikkelingskenmerken van leerlingen, onderwijsresultaten en dossiervorming worden gedurende de schoolloopbaan in EDUscope bewaard en zijn te allen tijde beschikbaar voor de betrokken teamleden. In deze cursus komen vooral die kneepjes aan de orde, die in de praktijk heel goed blijken te werken: handige zoek- en filterfuncties, tips en trucs, veel gehoorde helpdesk-vragen etc. Daarnaast worden good-practice voorbeelden van sjablonen en inrichtingsmogelijkheden getoond. Kennis van de onderdelen van het leerlingdossier in EDUscope Kennis van de inrichtingsmogelijkheden van de onderdelen van het leerlingdossier Vaardigheid in het toevoegen, wijzigen, opslaan en afdrukken van journalen, groepsoverzichten, groepsplannen en documenten Vaardigheid in het samenstellen van rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau Vaardigheid in het zoeken naar c.q. filteren op specifieke dossiergegevens Onderwerpen: Theoretische verdieping leerlingdossier i.r.t. zorgstructuur van de scholen Onderdelen en inrichtingsmogelijkheden van het leerlingdossier Journalen Groepsoverzichten en groepsplannen Documenten Rapportages Tips & Trucs Zoeken Locatie: Individueel: bij Unilogic Team: bij Unilogic of eigen locatie Aantal deelnemers: Individueel: min. 8/max. 12 Team: max. 12 Duur: Prijs: Individueel: TH005: ( uur) Team: Cursus TH006 - In onderling overleg Ee n volledige (studie)dag Individueel: 275,00 p.p. incl. lunch Team: 2250,00 incl. lunch Pagina 7

8 CURSUSSEN PER ROL Voor: Doelen & Onderwerpen: Administratief Medewerker PR007 PR008 Cursus PR007: Administratief medewerker basiscursus Administratie Cursus PR008: Administratief medewerker verdiepingscursus Administratie Cursus PR007: Geen Cursus PR008: Bekend zijn met de basishandelingen in de module administratie van EDUscope Het correct uitvoeren van de leerling-administratie in EDUscope is een uitermate belangrijke taak, zeker ook omdat hier de bekostiging voor de school op wordt gebaseerd. De module administratie in EDUscope is een compleet systeem, dat volledig aansluit bij de behoeften van administratie en directie. Leerlinggegevens zijn snel toegankelijk en kunnen moeiteloos worden uitgewisseld met BRON. Daarnaast kent EDUscope diverse rapportagemogelijkheden, tot en met het maken van Excellijsten aan toe. De meeste uitwisselstandaarden, zoals EDEX, EDEXML, DOD en ELD worden ondersteund. Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van EDUscope algemeen[pr007] Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van EDUscope administratie [PR007] Vaardigheid in het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van leerlingen [PR007/8] Vaardigheid in de uitwisseling met BRON PR007/8] Vaardigheid in het samenstellen van vrije overzichten [PR008] Vaardigheid in het werken met en verwerken van absenties [PR008] Vaardigheid in het werken met de interne mailfunctie van EDUscope [PR008] Vaardigheid in het opstellen van specifieke rapportages [PR008] Vaardigheid in het exporteren van gegevens [PR008] Locatie: Bij Unilogic Duur: 3 uur Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 175,00 p.p. Basiscursus: Optie 1: PR007A: ( uur) óf Optie 2: PR007B: ( uur) Verdiepingscursus: Optie 1: PR008A: ( uur) óf Optie 2: PR008B: ( uur) Pagina 8

9 Voor: Doelen & Onderwerpen: Docent/IB-er PR009 PR0010 Cursus PR009: Docent basiscursus Dossier & Opleidingen Cursus PR0010: Docent verdiepingscursus Dossier & Opleidingen Cursus PR009: Geen Cursus PR0010: Bekend zijn met de basishandelingen in de modules dossier & opleidingen van EDUscope In de module dossier kunnen leerkrachten alle specifieke leer- en ontwikkelingskenmerken van leerlingen, onderwijsresultaten en dossiervorming gedurende de schoolloopbaan in EDUscope bewaren en zijn deze te allen tijde voor hen beschikbaar.. In de module opleidingen kan het leeraanbod - aan de hand van de rapporten van de school - helemaal op maat worden ingericht en zijn leergebieden of vakken herkenbaar per leerjaar of bouw. Dit kan zodanig worden verfijnd, dat voor zwakkere leerlingen in een groep de leergebieden dus ook anders kunnen worden ingedeeld. Ook kan per leeren vormingsgebied de schaalverdeling en weging van de beoordelingen of observaties worden ingesteld. Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van EDUscope algemeen[pr009] Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van de modules dossier & opleidingen in EDUscope [PR009] Vaardigheid in het toevoegen, wijzigen, opslaan en afdrukken van journalen, groepsoverzichten, groepsplannen en documenten [PR009/10] Vaardigheid in het invoeren, wijzigen, opvragen en afdrukken van beoordelingen van leerlingen [PR009/10] Vaardigheid in het opstellen en afdrukken van specifieke rapportages [PR009/10] Vaardigheid in het zoeken naar c.q. filteren op specifieke gegevens [PR0010] Vaardigheid in het werken met DLE s in EDUscope [PR0010] Kennis van en vaardigheid in het raadplegen van dossier- & opleidingen -gegevens via het leerlingvenster [PR009/10] Locatie: Bij Unilogic Duur: 3 uur Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 175,00 p.p. Basiscursus: PR009: ( uur) Verdiepingscursus: PR0010: ( uur) Pagina 9

10 Voor: Doelen & Onderwerpen Managementteam PR0011 Cursus PR0011: Managementteam (directie) Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope. EDUscope wordt sinds 2005 als een volwaardig en integraal Leerling Administratiesysteem (LAS) en Leerling volgsysteem (LVS) ingezet door besturen en (samenwerkende) scholen binnen PO en (V)SO. Naast de leerlingenadministratie kan elke school daarin haar unieke eigen onderwijsprogramma per groep inplannen. Voor elk kind wordt centraal een digitaal dossier opgebouwd. Leraren en begeleiders kunnen in EDUscope samenwerken en hun kennis over de ontwikkeling van de kinderen samen delen. Alle informatie kan desgewenst in andere informatiesystemen ontsloten worden. Voor MT-leden is het van belang om snel relevante sturingsinformatie uit EDUscope te kunnen genereren, teneinde de juiste keuzes in de cyclus van kwaliteitszorg te kunnen maken. Daarnaast biedt EDUscope voor MT-leden enkele handige planningstools. Kennis van de diverse onderdelen van EDUscope en de daarin opgeslagen informatie Vaardigheid in het samenstellen van vrije overzichten Vaardigheid in het werken met de interne mailfunctie van EDUscope Vaardigheid in het opstellen, wijzigen, opslaan en afdrukken van een activiteitenplan Vaardigheid in het raadplegen van gegevens van leerlingen via het leerlingvenster Vaardigheid in het invoeren en opvragen van (vertrouwelijke) journalen Vaardigheid in het opstellen, afdrukken en exporteren van specifieke rapportages Locatie: Bij Unilogic Duur: 3 uur Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 175,00 p.p. Optie 1: PR0011A: ( uur) óf Optie 2: PR0011B: ( uur) Pagina 10

11 Voor: Doelen & Onderwerpen Beheerder/IB-er (Inrichting/Sjablonen) PR0012 PR0013 Cursus PR0012: Beheerder/IB-er - cursus Inrichting OPP Cursus PR0013: Beheerder/IB-er - cursus Inrichting Leerprogramma Cursus PR0012: Bekend zijn met de basis inrichtings -handelingen in EDUscope. Cursus PR0013: Bekend zijn met de basis inrichtings -handelingen in EDUscope. Het (pro-)actief beheren van alle modules en functionaliteiten in EDUscope is een uitermate belangrijke taak. EDUscope kan de diverse gebruikers enkel ontzorgen als de specifieke instellingen en sjablonen voor de school op de juiste wijze zijn ingevoerd. De beheerder/ib-er stemt af met de diverse rollen binnen de school - met ieder hun specifieke verantwoordelijkheden en expertise - en richt op basis van hun wensen de betreffende onderdelen van EDUscope in. Het uitgangspunt van EDUscope is, dat modules altijd zo flexibel mogelijk in te richten moeten zijn. Daarom zijn bij de inrichting ervan vaak veel keuzemogelijkheden en opties beschikbaar. Daardoor lijkt deze inrichting op het eerste gezicht ingewikkeld en is begeleiding hierbij vaak gewenst. Het resultaat van deze inrichtingscursussen is o.a. een kant en klaar sjabloon op maat, dat steeds hergebruikt kan worden. Kennis van de inrichtingsprincipes en mogelijkheden van het betreffende onderdeel van EDUscope. Kennis van en vaardigheid in het invoeren, wijzigen en opslaan van sjablonen voor het betreffende onderdeel. Kennis van en vaardigheid in de diverse import/export mogelijkheden van EDUscope Kennis van en vaardigheid in het instellen van de gewenste rechten voor het betreffende onderdeel. Locatie: Bij Unilogic Duur: Ee n volledige dag Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 275,00 p.p. incl. lunch Cursus Inrichting OPP Optie 1: PR0012A: ( uur) óf Optie 2: PR0012B: ( uur) óf Optie 3: PR0012C: ( uur) Cursus Inrichting Leerprogramma PR0013: ( uur) Pagina 11

12 WERKPLEKTRAINING Titel: Werkplektraining WP0014 EDUscope-gebruiker Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope. Een werkplektraining wordt door een opleider van EDUscope op de e igen school verzorgd, vrijwel e e n op e e n met de medewerker of medewerkers die een ondersteuningsbehoefte hebben voor e e n of meerdere onderdelen van EDUscope (en vaak ook voor algemene computervaardigheden ). Zo'n sessie is er op gericht om het vaardigheidsniveau van de betreffende medewerker(s) op een hoger peil te brengen. Er is tijdens deze werkplektraining ruimschoots de gelegenheid om alle vragen te stellen en op de specifieke schoolsituatie in te gaan. Locatie: Op eigen locatie Duur: Ee n dagdeel Aantal deelnemers: Min. 1/max. 3 Prijs: 450,00 Excl. reiskosten Nader te bepalen ONDERSTEUNING OP BESTUURS- OF NETWERKNIVEAU Titel: Ondersteuning op bestuurs- of netwerkniveau OS0015 Besturen of Netwerken Geen Deze ondersteuning behelst o.a. advies over of inrichting van bepaalde EDUscope-modules op bestuurs- of netwerkniveau. De ondersteuning betreft de vraagarticulatie (wat is precies waarvoor gewenst), adviezen over de te volgen strategie en/of inrichting van EDUscope, of evt. een inrichting op maat door Unilogic. Locatie: Nader te bepalen Duur: Nader te bepalen Aantal deelnemers: Nader te bepalen Prijs: Nader te bepalen Nader te bepalen Pagina 12

SCHOLINGSAANBOD EDUSCOPE NAJAAR 2016

SCHOLINGSAANBOD EDUSCOPE NAJAAR 2016 SCHOLINGSAANBOD EDUSCOPE NAJAAR 2016 VERSIE 2.0 Inleiding EDUscope wordt reeds vanaf 2005 op vele scholen ingezet als een volwaardig en integraal Leerling Administratiesysteem (LAS) en Leerling volgsysteem

Nadere informatie

Handleiding. Groepsplannen en groepsoverzichten

Handleiding. Groepsplannen en groepsoverzichten Handleiding Groepsplannen en groepsoverzichten INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Opstellen Sjablonen Groepsplannen 5 2.1 Indeling van het Groepsplan............................ 5 2.2 Toevoegen

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

EDUscope Dossier. Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1. Versie 1.0. Dinsdag 30 september Bergerweg KD Sittard

EDUscope Dossier. Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1. Versie 1.0. Dinsdag 30 september Bergerweg KD Sittard Basishandelingen Inrichting Sjabloon OPP Fase 1 Versie 1.0 EDUscope Dossier Dinsdag 30 september 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INLEIDING Alvorens via het leerlingvenster in EDUscope een

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Jaarovergang in EDUscope

Jaarovergang in EDUscope Jaarovergang in EDUscope Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2017/2018 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Onderwijs wordt steeds flexibeler en meer op maat aangeboden aan leerlingen. Voor onze doelgroep is dat logischer en vanzelfsprekender dan waar

Nadere informatie

Stappenplan. Stappenplannen

Stappenplan. Stappenplannen Stappenplannen Leerwinst versie november 2017 5. Inhoudsopgave 1. Inloggen in Leerwinst 1 2. Mijn arrangementen 2.1 Leerlingen arrangeren in de groep 2 3. Periodeplan 3.1 Format toevoegen 3 3.2 Format

Nadere informatie

Klaarzetten leerlinggegevens vanuit je LAS

Klaarzetten leerlinggegevens vanuit je LAS Klaarzetten leerlinggegevens vanuit je LAS T.b.v. het maken van de eindtoets PO 2017 Hieronder volgt een overzicht van de stappen en scherm afdrukken die je kunt volgen om de leerlinggegevens vanuit de

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst door middel van arrangeren Schema arrangeren Op groepsniveau een plan schrijven Op leerlingniveau

Nadere informatie

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL Werken met een eigen leerlijn & OPP op de basisschool Dienst Ambulante Begeleiding WSNS Uitgangspunten en visie Wat is een eigen leerlijn? Een leerling heeft een eigen leerlijn

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan

Handleiding Esis opstellen van een groepsplan Handleiding Esis opstellen van een groepsplan december 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik Inhoud Werken met groepsplannen binnen Esis-B 3 Groepsoverzicht maken. 4 Groepsplan opstellen.. 11

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope - Observatielijsten versie april 2011

Handleiding. Eduscope - Observatielijsten versie april 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 1.1 Wat zijn observatielijsten?............................. 3 2 Instructie voor beheer 8 2.1 Basisgegevens voorbereiden............................

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER

VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER VOORBEREIDINGSDOCUMENT WERKEN MET DE GROEPSPLANVERSNELLER 1 Voorbereiding op het werken met de Groepsplanversneller Het maken van een groepsplan zorgt voor bewust handelen in de groep. En hierin is de

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Inhoud bijeenkomst SPOE

Inhoud bijeenkomst SPOE Inhoud bijeenkomst SPOE Werken met SPOE formats in Werken met het OPP voor opbrengstgerichtwerken : groepsplannen en schooloas 5 OPP 5 Acties Formats SPOE Formats SPOE Bouwsteen1 I-HOP ; Bouwsteen2 I-HOP

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING O leerlijnen H a n d e l i n g s g e r i c h t w e r

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 Training en Implementatie... 4 2. Starten met de module

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders.

Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders. Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders. Dit stappenplan helpt u om de benodigde voorbereidingen in ESIS uit te voeren om met ESIS Groepsplannen te kunnen

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 leerkracht en IB wijzigdatum: 19-10-2015 Betrokken bij het Onderwijs 2 Handleiding SchoolOAS 5 leerkracht en IB Inhoudsopgave 1 Inloggen SchoolOAS 5 5 2 Startpagina 5 3 Startpagina

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project dat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

EDUscope Dossier. Werken met een OPP op basis van het standaardsjabloon. Versie 1.0. Bergerweg KD Sittard

EDUscope Dossier. Werken met een OPP op basis van het standaardsjabloon. Versie 1.0. Bergerweg KD Sittard Werken met een OPP op basis van het standaardsjabloon Versie 1.0 EDUscope Dossier 04 08 2015 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Het toevoegen van

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Als kinderen aangemeld worden bij de Leilinde voor de groepen 3 t/m 8 hebben ze altijd een jaar onderwijs in Nederland gehad. Zo niet dan

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 O.b.s. De Boomhut 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Boomhut. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête)

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête) Voldoet uw schoolondersteuningsprofiel aan de Wet op Passend Onderwijs? Met de update van het schoolondersteuningsprofiel van NTO- Effekt voldoet u snel en gemakkelijk aan de laatste eisen die aan het

Nadere informatie

kwaliteitskaart Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so

kwaliteitskaart Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so kwaliteitskaart Omgaan met verschillen SO & SBO Uitstroomprofielen en opbrengstanalyses in het sbo en so Deze kwaliteitskaart gaat in op het verband tussen uitstroombestemmingen, uitstroomprofielen, tussendoelen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS

HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS HANDLEIDING GROEIDOCUMENT in PARNASSYS Het groeidocument van RSV Breda is naast de word-versie ook te gebruiken in ParnasSys, waarvoor u hier de beschrijving vindt. De modulaire opbouw is voor het gebruik

Nadere informatie

U kunt ieder moment beginnen met het systeem. Bij het starten met het systeem zijn de volgende aandachtspunten van belang.

U kunt ieder moment beginnen met het systeem. Bij het starten met het systeem zijn de volgende aandachtspunten van belang. 4 INSTRUCTIE VOOR GEVORDERDEN EN BEHEER Het reguliere gebruik van Pravoo digitaal door docenten (en begeleiders) is beschreven in het vorige hoofdstuk. Soms is het nodig om bepaalde voorbereidingswerkzaamheden

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope?

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen volop bezig om alles weer in gereedheid te brengen voor het volgende schooljaar. Zo ook

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope Journalen

Handleiding. Eduscope Journalen Handleiding Eduscope Journalen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Eduscope Journalen 5 2.1 Journaalregeltypes................................. 5 2.2 Documenttypes...................................

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) Naam: Geboortedatum: Groepsverloop: OPP vastgesteld op dd: Vastgesteld door: LEERLINGGEGEVENS Handtekening: Specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van: Leergebiedspecifiek,

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017

Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017 Importeren toetsresulaten in LAS 2016/2017 Hieronder volgt een overzicht van de stappen en scherm afdrukken die scholen zullen moeten volgen om de resultaten van de eindtoets te importeren in de diverse

Nadere informatie

Inlogscherm. Nieuw: Inloggen op basis van adres + wachtwoord. adres is uniek.

Inlogscherm. Nieuw: Inloggen op basis van  adres + wachtwoord.  adres is uniek. DHH versie 2016 Inlogscherm Nieuw: Inloggen op basis van e-mailadres + wachtwoord. E-mailadres is uniek. Dashboard Nieuw: Dashboard toont overzicht van laatst bewerkte leerling dossiers en quickscan groepen.

Nadere informatie