Inhoudsopgave. 1. Welkomstwoord Missie en visie Missie Visie Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Welkomstwoord 4. 2. Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 5"

Transcriptie

1 schoolgids

2 Inhoudsopgave 1. Welkomstwoord 4 2. Missie en visie Missie Visie Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 5 3. Groepen en klassen Baby Dreumesgroep Peutergroep de Sterrekinderen Leeuwenhartschool: de kleuterklas Leeuwenhartschool: Klas 1 tot en met Na schooltijd: BSO De Muzikant De ontwikkeling van het kind in vogelvlucht De inhoud van het onderwijs: leerstof als levensstof Vertelstof: van lieve fee tot stoere Romein Periodeonderwijs en vaklessen Taal en rekenen Overig onderwijs Heemkunde of wereldverkenning Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Natuurkunde Bewegingsonderwijs: euritmie en lichamelijke opvoeding Engels Burgerschapsvorming Sociale redzaamheid Verkeer Jaarfeesten Resultaten en rapportage Leerlingvolgsysteem Toetsen en onderzoeken Leervoorwaardenonderzoek Tussentijdse toetsen, Cito-toetsen en de eindtoets Differentiatie in het onderwijs Rapportage aan de ouders Ouderavonden Ouderbezoek Tafeltjesavonden Getuigschriften Uitstroomgegevens Naar het voortgezet onderwijs Klassenpresentaties De leerlingenzorg De leerlingenzorg binnen de school Kinderen met speciale onderwijs- en zorgbehoeften Weer samen naar school (WSNS) Interne Begeleiding (IB) Gemeentelijke schoolarts Toelatingsprocedure kinderen met een handicap Ouder en school Betrokkenheid van ouders Klassenouders Algemene informatie over de school Algemene ouderavonden Podiumpresentatie Open dag Overige informatie 27 2

3 8.4 Jaarmarkten Bij wie kunnen ouders terecht met hun vragen? Weekbericht, website en schoolkrant Weekbericht Website Schoolkrant Ouderactiviteiten in de school Kerstspelen Ouderbetrokkenheidsteam Jaarmarktencommissie Medezeggenschapsraad Seizoentafelgroep Verkeerouders De organisatie van de school College van leerkrachten Vervanging bij ziekte Begeleiding stagiaires Schoolleiding, administratie en conciërge Bestuur Medezeggenschapsraad Kwaliteitszorg Praktische informatie Aanmelden en aannemen van nieuwe leerlingen Schooltijden Vakanties en vrije dagen Schoolregels en gedragscode Eten en drinken Uiterlijke verzorging en mobieltjes Verjaardagen Pleinregels Schoolbenodigdheden Ziekmeldingen en afmeldingen Leerplicht en verlofaanvraag Schoolreisjes De verkeerssituatie Financiën en verzekeringen Ouderbijdrage Vervoerskosten Ongevallenverzekering/aansprakelijkheid Onderwijsnummer Veilig op school Klachtenprocedure Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Verwijderingsprocedure Namen en adressen Adresgegevens van de school en alle medewerkers Andere onderwijsinstellingen Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) Inspectie van het Basisonderwijs Informatie over de Vrijeschoolbeweging 44 3

4 1. Welkomstwoord De Leeuwenhartschool is lid van de Vereniging van Vrijescholen en maakt onderdeel uit van de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. De school profileert zich als school waarin kinderen leren zich te verbinden met zichzelf en met anderen onder het motto leren doen wat je kunt (voor de ander). Het is een school waarin kinderen zich geborgen voelen. In een sfeer van vertrouwen wordt er enthousiast en hard gewerkt. De school is van zo n formaat en is zo georganiseerd dat alle leerkrachten alle kinderen kennen. Naast de kennisvakken als rekenen en taal, biedt de school vakken en projecten aan die de sociale vaardigheden vergroten en de kinderen stimuleren een proactieve levenshouding te ontwikkelen. De Leeuwenhartschool wil dat kinderen de moed ontwikkelen zichzelf te zijn om open en leergierig de wereld tegemoet te treden. Op de Leeuwenhartschool wordt geleerd voor het leven. Willem Kamper Schoolleider Grondsteenspreuk van de Leeuwenhartschool Door wind en woelige wateren omringd: Land van vruchtbare kleigrond Draag deze school met kracht Door dimensies schijnende engelenwezens: Verlichtend en inspirerend Draag deze school met uw licht Door tijd en plaats verbonden mensen Moedig en liefdevol handelend Draag deze school met uw hart Geplaatst in het naambord op de gevel op 21 april

5 2. Missie en visie 2.1 Missie Op onze vrijescholen leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool en méér. De vrijescholen verzorgen hoogwaardig onderwijs gebaseerd op de antroposofie. Er wordt naar antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep. Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen wereld waarin wij hen letterlijk en figuurlijk speelruimte bieden kennis en vaardigheden op te doen. We bieden een breed onderwijspakket dat uitgaat van een evenwicht tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Zo kan ieder kind vol vertrouwen met de verworven kennis en de ontwikkelde vaardigheden naar het vervolgonderwijs doorstromen. 2.2 Visie De Vrije school biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs mét meerwaarde. Náást het behalen van de kwalitatieve reguliere einddoelen gesteld vanuit de overheid, geven wij de leerlingen extra waarden mee die van belang zijn om je blijvend te willen en kunnen ontwikkelen. Het kind wordt uitgedaagd zijn persoonlijkheid goed te ontplooien binnen een veilige omgeving. De Vrijeschool blijft zich ontwikkelen om aansluiting te houden op de huidige en toekomstige maatschappij, in verbinding met de antroposofie als inspiratiebron en de daarmee verbonden inzichten en menselijke waarden. Van belang zijn aspecten als: kennis, kunst, creativiteit, beweging, balans EQ en IQ, zorg voor onze aarde en ontwikkeling van de krachten van het kind om te kunnen worden wie je bent. 2.3 Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool Mensbeeld Het antroposofische mensbeeld vormt de achtergrond van het leerplan. De mens is niet alleen een fysiek, maar ook een geestelijk wezen met eigen motieven en talenten. Het onderwijs zoekt het unieke van ieder kind en sluit daarbij aan. Onderwijs is voor onze school niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. De lesstof is leerstof voor de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Denken, voelen en handelen In ons onderwijs staat de integrale ontwikkeling van de kinderen centraal. Onder integrale ontwikkeling verstaan we een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en handelen. Anders gezegd: van kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden. Deze drie aspecten komen in de pedagogie aan bod en de leerkrachten geven hier in concrete situaties vorm aan. Spel, beweging, verschillende werkvormen, kunstzinnige activiteiten en verhalen uit de wereldliteratuur zijn enkele van de middelen die de leerkracht hiervoor inzet. Levensbeschouwing De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze richting of levensbeschouwing. Dat betekent dat de vrijheid van ouders om hun kinderen in de eigen richting of levensbeschouwing op te voeden, volledig wordt gerespecteerd. Onze school is aangesloten bij de Vereniging van Vrijescholen waarbij ruim negentig vrijescholen zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het onderwijs. 5

6 Het gebouw De school is sinds 1989 gehuisvest in een ruime en lichte school met een groot speelplein. Daarvoor waren we op diverse locaties verspreid over het dorp gehuisvest. Naast de klaslokalen hebben we een handenarbeidlokaal en aparte ruimten voor leerlingszorg (Interne Begeleiding), administratie en directie. Centraal in het gebouw ligt de grote zaal die we voor toneeluitvoeringen en ouderavonden gebruiken. Binnen het schoolgebouw zijn verder nog een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een babydreumes groep gehuisvest. Onze leerlingen De Leeuwenhartschool telt aan het begin van schooljaar ongeveer 120 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er zijn twee kleuterklassen en vier (combinatie)klassen: klas 1, klas 2-3, klas 4-5 en klas 6. Woonplaats van de leerlingen Capelle a/d IJssel 1 Barendrecht 3 Rotterdam 2 Spijkenisse 5 Hellevoetsluis 3 Brielle 1 Achthuizen 2 Oud-Beijerland 64 Piershil 3 Goudswaard 2 Mijnsheerenland 3 Westmaas 3 Heinenoord 11 Numansdorp 2 Zuid-Beijerland 3 Klaaswaal 1 Strijen 3 Nieuw Beijerland 1 Totaal 120 6

7 3. Groepen en klassen 3.1 Baby Dreumesgroep De Baby Dreumesgroep biedt uw kind, van 0 tot 3 jaar, de ruimte en de mogelijkheid om te spelen en te ontdekken binnen een structuur die het kleine kind veiligheid en vertrouwen biedt. De ochtend duurt van tot uur en verloopt volgens hetzelfde patroon. Bij binnenkomst begroet de leidster het kind en geeft het een hand. Na binnenkomst is er koffie/thee en sap, waarna er gezamenlijk gezongen en gespeeld wordt. Er worden klap-, ruiter-, kring- en handgebarenspelletjes gedaan. Wanneer de kinderen gaan spelen, bespreekt de leidster een onderwerp met de ouders. U kunt hierbij denken aan: geboorte, kleding, speelgoed, derde levensjaar, plaats in het gezin, inenten, medicijnen, voeding, leiden of begeleiden, radio, tv en computers. Na de pauze gaan de kinderen weer spelen en maakt de leidster samen met de ouders een knutsel passend bij het seizoen van dat moment. Ondertussen praten ouders en leidster over het hoe en waarom van het vieren van de jaarfeesten. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met dreumesleidster Linda Pieterse via Peutergroep de Sterrekinderen Peutergroep de Sterrekinderen is onderdeel van stichting Spelenderwijs en heeft een lokaal bij ons in de school. Er wordt gewerkt vanuit de vrijeschoolpedagogie. Er zijn twee peutergroepen maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag van 8.45 (inloop tot 9.00u) uur (uitloop tot 11.45) voor kinderen van ongeveer 2½ tot 4 jaar. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters en iedere groep heeft twee vaste leidsters. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Andrea van de Veerdonk op telefoonnummer Peuters hebben al een beginnend besef van de eigen persoonlijkheid. In de peuterklas leren ze spelenderwijs ontdekken hoe zij daarmee om kunnen gaan tijdens het vrije spel met andere kinderen en de leidsters. Ritme, rust en vrij spel staan centraal in de peutergroep. Tijdens het vrije spel kunnen de peuters zo veel mogelijk zelf kiezen wat ze doen, zodat er spontaan spel ontstaat. Dat vrije spel is belangrijk om de peuter zijn eigen fantasie te laten ontwikkelen. Het speelgoed bestaat onder andere uit, houten blokken, wollen poppen, katoenen lappen, planken en kisten. Het ritme komt terug in de ochtend, in de week, maar ook in het jaar. In de ochtend wisselen rust en beweging elkaar af. Zingen, spelen en eten vinden op vaste momenten plaats. Een keer in de week wordt er samen met de kinderen brood gebakken of geschilderd. Door middel van een tafel met uitbeelding van de seizoenen beleven de peuters het ritme van het jaar. Iedere dag spelen de peuters buiten, zodat ze ieder jaargetijde aan den lijve kunnen ervaren. Jaarfeesten vieren we op een eenvoudige en aansprekende manier. 7

8 Als uw kind vier jaar wordt, kan het overstappen naar de kleuterklas. De leidster en de ouders begeleiden in nauw overleg de overstap naar het kleuteronderwijs. Het kind viert de overstap naar de kleuterklas met een feestelijk afscheid in de peutergroep. Contact met ouders Voor veel ouders is de dreumes- of peutergroep de eerste kennismaking met de vrijeschoolpedagogiek. Voordat uw kind de eerste dag naar de peutergroep gaat, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de leidster en de ouder(s) of verzorger(s). Gedurende het jaar zijn er voor de peutergroepen drie ouderavonden om jaarfeesten voor te bereiden en te spreken over de ontwikkeling van het kleine kind. Daarnaast is het altijd mogelijk om als ouder of verzorger zelf een gesprek met leidster aan te vragen. Aanmelding van uw kind voor de peutergroep de Sterrekinderen Als u uw kind wilt aanmelden voor de peutergroep, dan kunt u via Spelenderwijs telnr: contact opnemen en een inschrijfformulier opvragen. Indien de groepen vol zijn, ontvangt u daarvan bericht en kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. De wachtlijst werkt volgens volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie Het lokaal De kleuterklas is huiselijk ingericht en geeft de kinderen een gevoel van warmte en geborgenheid. Het speelgoed is eenvoudig en van natuurlijk materiaal gemaakt. Er zijn houten kisten en blokken, lappen en huisjes met poppen. De eenvoud van het materiaal nodigt de kleuters uit, hun fantasie aan te spreken. Deze fantasie aanspreken legt een stevige basis voor beweeglijk en creatief denken in het volwassen leven. Hoe ziet een dag eruit? De ochtend is zo opgebouwd, dat er een gezonde afwisseling van activiteiten is. Zo is het effect van het vertellen van een verhaal dat de kinderen zich concentreren en tot rust komen. Andere activiteiten, zoals het vrije spelen hebben juist een expressief karakter. De afwisseling van concentratie en expressie versterkt de vitaliteit van het kind en legt een goede basis voor het latere leven. Duidelijkheid en zekerheid geven de kleuters houvast en vertrouwen. Daarom delen we de ochtenden zoveel mogelijk op dezelfde manier in. Ook zijn de dagen van de week voor de kinderen herkenbaar: er is bijvoorbeeld een 'schilderdag' en een 'brood bakdag'. We stemmen onze bezigheden ook op de seizoenen af en ruimen veel plaats in voor de jaarfeesten Zo kunnen de kinderen het jaarritme beleven. 3.3 Leeuwenhartschool: de kleuterklas Waarom een kleuterklas? Omdat we trachten het onderwijs te laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het kind, vinden we het pedagogisch onderscheid tussen kleuterklas en onderbouw belangrijk. Dat brengen we met de term kleuterklas en klas 1 t/m klas 6 tot uitdrukking. De kleuter leert ontzettend veel, maar mag dat op kleuterwijze doen en wordt derhalve niet expliciet als leerling benaderd. De Leeuwenhartschool heeft 2 kleuterklassen. De kleuterklas start om 08.30u en eindigt om uur zoals alle andere klassen. In de klassen zitten kleuters van 4 tot 6 jaar bij elkaar. Zij blijven gedurende hun kleutertijd bij dezelfde leerkracht. De vierjarige wordt op een andere manier benaderd dan de zesjarige. Dat wil zeggen dat zesjarige oefent met zelfstandig werken en een grotere verantwoordelijkheid krijgt dan de vierjarige als het om de uitvoering van taken gaat. 8

9 Enige activiteiten die binnen de kleuterklas plaatsvinden zijn: Taal. Het accent ligt op luisteren en spreken. Voorts oefenen de oudste kleuters spelenderwijs met: woord- en letterklank. vanuit de nabootsing leren van versjes en gedichtjes. spelenderwijs rijmen. Rekenen. Door spel en activiteiten voorwaarden scheppen voor het rekenen en getalsbegrip ontwikkelen. De oudste kleuters: Kunnen tellen tot 20 Kennen de begrippen meer/minder/evenveel Kennen begrippen klein/groot Ze kunnen kleine hoeveelheden voorzien bv op een dobbelsteen. Vrij spel. Hierdoor stimuleren we niet alleen de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling van de kleuters, maar oefenen ze ook sociaal gedrag en krijgt de fantasie de gelegenheid om tot bloei te komen. Deze fantasie is nodig om bijvoorbeeld in een latere leeftijdsfase probleemoplossend te kunnen denken. Bewegingsspel. Door dit spel ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek. Muziek. Door te luisteren naar levende muziek en het zingen van de leerkracht en door zelf muziek te maken, ontwikkelt zich het muzikale vermogen van de kinderen. Euritmie. De kinderen verbinden zich met de klanken en met hun gevoel door op een verhaal of op muziek te bewegen. Bewegen op gesproken taal (sprookjes) en muziek staan centraal. Daarnaast leren de kinderen zichzelf en de ander ervaren in een groter geheel. Tekenen, schilderen, boetseren. Huishoudelijk werk. Samen bezig zijn met de verzorging van de klas. Overstap naar de eerste klas Als de kleuter overstapt naar de eerste klas, is het kind schoolrijp. Schoolrijpheid hangt niet alleen af van de kalenderleeftijd van het kind, Ook andere factoren spelen een rol, zoals de rijpheid op het gebied van de sociaal-emotionele-, de motorische- en de denkontwikkeling. Hier bij kun je denken aan het kunnen focussen, het doelgericht spelen, taakbesef, concentratie, het abstracte begripsvermogen en de lichamelijke ontwikkeling. Om goed te kunnen beoordelen of een kind schoolrijp is, is er nauw overleg tussen de leerkrachten, de Intern Begeleider van de school en de ouders. Ieder jaar is er op school ook een aparte ouderavond over het thema schoolrijpheid. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kind van 6 automatisch doorgaat naar de eerste klas. In goed overleg wordt gekeken of uw kind daar werkelijk aan toe is. 3.4 Leeuwenhartschool: Klas 1 tot en met 6 De ontwikkeling van het kind in de basisschoolleeftijd vormt het uitgangspunt van het onderwijsaanbod. Voordat we in het volgende hoofdstuk nader ingaan op de lesstof, schetsen we de ontwikkeling van het kind in vogelvlucht. Klas 1 Als uw kind naar de eerste klas gaat, is de kleutergestalte met mollige handjes en kleuterbuik aan het verdwijnen. De tandenwisseling is al bezig of gaat beginnen. Een nieuwe ontwikkelingsfase breekt aan. De eersteklasser wil leren, weten en kunnen. Echter nog niet in abstracte theorieën, maar in levende beelden. Een eersteklasser leert niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en handen. Voor de eersteklasser is iets pas waarachtig als hij het kan beleven en doen. Klas 2 Tweedeklassers maken een dynamische levensperiode door. De overstap van kleuter naar eersteklasser is afgesloten, maar de fantasie en beweeglijkheid zijn nog volop aanwezig. De tweedeklasser is zowel engel als bengel. Vol streken als de vos Reinaert, of even engelachtig als de heilige Franciscus. In de tweede klas is altijd iets te beleven! Klas 3 De derdeklasser is harmonisch en vaak sterk groepsgericht. Wel is duidelijk te merken dat het kind een levensperiode gaat afsluiten. De derdeklasser wordt zich bewust van wat er om hem heen gebeurt en vooral hoe er wordt gereageerd. Hij ziet en erkent de verschillen tussen hem en zijn klasgenoten. Vanzelfsprekende regels kunnen derdeklassers al goed hanteren. 9

10 Klas 4 Dan de vierde klas! De kinderen zijn nu 9 à 10 jaar. Op deze leeftijd verdwijnt de vanzelfsprekendheid waarmee het kind alles opneemt. Meester of juf is niet langer de natuurlijke autoriteit die alles weet en kan: Meester weet wel veel, maar heeft zo n rare neus, belachelijk gewoon. In de vierde klas ontstaat een breuk tussen het ik en de wereld. Het kind voelt zich teruggeworpen op zichzelf, is soms eenzaam en kan ook een sterk bewustzijn van de dood hebben. Het kind gaat twijfelen, vraagt zich bijvoorbeeld af of zijn ouders wel zijn echte ouders zijn. De vierdeklasser bekijkt zichzelf en de ander met een kritisch oog. Vanaf klas 4 wordt er huiswerk meegegeven. Klas 5 De scheiding tussen ik en de wereld heeft ook een positieve zijde. De eigen individualiteit wordt beter beleefbaar. Eerst aarzelend en schoksgewijs, maar gestaag groeit het vermogen de wereld nauwkeurig en objectief waar te nemen. De vijfde klas is vaak de meest harmonische klas van de basisschool. Een vijfdeklasser straalt zowel fysiek als geestelijk uit in evenwicht te zijn. Klas 6 De kinderen zijn ongeveer 12 jaar oud en staan aan het begin van de puberteit. Ze ruiken de vrijheid en het ware leven. Toch hecht een zesdeklasser nog sterk aan een volwassene die ze kunnen vertrouwen. Zijn veiligheid en zekerheid ontleent hij aan vertrouwde situaties en redelijke grenzen en regels. Het logisch redeneren en gelijk behalen wordt een interessante en spannende bezigheid. Hiermee legt de zesdeklasser de basis voor een zelfstandig oordeelsvermogen. De zesdeklassers bewegen zich tussen geborgenheid en ontdekking, begrenzing en vrijheid. Zeker in deze leeftijd moet de leerstof echte interesse opwekken. In hun zoektocht naar het wankel evenwicht, is het belangrijk dat de leerling door de leerkracht wordt gezien en begrepen. 3.5 Na schooltijd: BSO De Muzikant Bso De Muzikant is een kleinschalige naschoolse opvang in het schoolgebouw van de Leeuwenhartschool. De BSO biedt kinderen een rustige, veilige omgeving in een huiselijke sfeer. Na school staat sap en thee klaar om de kinderen te verwelkomen. Dit geeft hen een rustmoment, waarna zij de middag vol enthousiasme en plezier kunnen aangaan. Natuurbeleving is een belangrijk onderdeel van het aanbod. Kinderen kunnen meer leren over tuinieren in de volkstuin. Daarnaast kunnen zij buiten bijvoorbeeld hutten bouwen, skelteren of tafeltennissen. Binnen is fantasierijk speelgoed en zijn veel muziekinstrumenten, zoals piano, gitaar en djembe. Verder zijn er rustige plekken om bijvoorbeeld een boek te lezen. De Leeuwenhartschool werkt samen met bso De Muzikant die voor de kinderen van de school de buitenschoolse opvangt organiseert aansluitend op de lestijden van de school, van 14.00u tot 18.00u. Bso De Muzikant biedt naschoolse opvang vijf dagen per week en tijdens acht vakantieweken en op schoolvrije(studie)dagen voor kinderen in de leeftijd van vier jaar tot het einde van de basisschool. Bso De Muzikant voldoet aan alle eisen die vanuit de overheid gesteld worden: een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door de GGD. Het rapport 2012 wijst uit dat de BSO voldoet aan alle voorwaarden. geregistreerd zijn bij de gemeente LRK voert een duidelijk pedagogisch beleid welke aansluit bij de visie van onze school de kinderen worden begeleid door professioneel opgeleide krachten alle medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag onderhoudt goede contacten met de school en ouders heeft een oudercommissie heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. heeft een klachtenprocedure Zckk voert jaarlijks de RIE-veiligheid/gezondheid uit Informatie over De Muzikant kunt u verkrijgen via de bso zelf (telefoonnummer ) of via de website: 10

11 4. De ontwikkeling van het kind in vogelvlucht Groei naar volwassenheid: ontwikkelingsfasen De school begeleidt kinderen in hun groei naar volwassenheid. Deze groei kent drie hoofdfasen: de fase van 0 tot 7 jaar, de fase van 7 tot 14 jaar en de fase van 14 tot 21 jaar. Deze fasen brengen eigen ontwikkelingstaken mee voor het kind. De leerstof is hierop afgestemd. In de eerste periode van 0 tot 7 jaar staan de lichamelijke ontwikkeling, de groei en de motoriek van het kind centraal. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling en een veilige en aansprekende omgeving, wordt het kind baas in eigen lichaam. In de leeftijd van 7 tot 14 jaar uiten de psychische kwaliteiten zich in de manier van denken en willen, maar ook in het gevoelsleven van het kind. De aanleg om origineel, creatief en probleemoplossend te denken is in vrijwel ieder kind aanwezig. Het is aan de ouders en de leerkrachten om dat vermogen te versterken en te verzorgen. Daarna, tot in de pubertijd, komen de psychische kwaliteiten meer op de voorgrond. Het kind beleeft zichzelf en de omgeving dan in hoge mate in zijn gevoelens. Daarom tracht de leerkracht met het onderwijs allereerst bij het gevoelsleven van het kind aan te sluiten. dat gebeurt als het kind voor iets warm kan lopen, er enthousiast door wordt. In deze fase ontwikkelt het kind de motivatie om lerend in het leven te staan. De derde fase begint met de puberteit en loopt tot aan de volwassenheid (ca jaar). Pas in deze leeftijdsfase staat de ontwikkeling van het denken van de leerling centraal. Aan het einde van de middelbare school heeft de leerling geleerd hoe hij zich een gezond, eigen oordeel over zaken kan vormen en kan hij zijn eigen weg gaan. Aan de zelfstandige en authentieke volwassene gaan dus drie leeftijdsfasen vooraf: die van de nabootsing van een goed mens, de fase waarin de leerling leiding krijgt van een geliefde autoriteit en de fase waarin hij leert zich een helder, eigen oordeel te vormen. 11

12 5. De inhoud van het onderwijs: leerstof als levensstof Uw zoon of dochter brengt ruim acht jaar door op de basisschool. De school is gedurende die acht jaar een plek waar het kind samenwerkt met anderen, zich ontwikkelt, vaardigheden en kennis verwerft en plezier maakt. Ouders en leerkrachten spelen in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Voor u als ouder is het belangrijk om inzicht te hebben in bijvoorbeeld het leerplan van de school, de inhoud van de verschillende vakken, omgangsprotocol, beleid inzake dyslexie, aandacht voor leerlingen die extra zorg behoeven en schooluitjes. Onze school werkt vanuit een leerplan dat aan alle wettelijke vereisten voldoet en dat regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast. Het volledige leerplan kunt u aanvragen bij de administratie van de school. Onderstaand treft u een korte schets aan van de opbouw van het lesprogramma van de kleuterklas t/m klas 6. We beginnen met een van de pijlers; de vertelstof. 5.1 Vertelstof: van lieve fee tot stoere Romein Vertelstof is de rode draad waarlangs de ontwikkeling van het kind verloopt en die verweven is in de schoolvakken. De verhalen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden en boeien de leerlingen omdat ze zichzelf hierin herkennen. In de kleuterklassen wordt een verhaal, meestal een sprookje een aantal weken herhaald, zodat de kinderen de beelden tot leven kunnen wekken. In de sprookjes is het goed en het kwaad voelbaar en beleefbaar voor de kleuter, terwijl het toch een verhaal blijft. Sprookjes passen ook nog bij de eerste klas. Menselijke, sociale en geestelijke waarheden worden kleurrijk gebracht zonder oordeel. Het accent ligt op moed, doorzettingsvermogen en vertrouwen. De held gaat op pad, overwint tegenslag, vervult opgaven en bereikt zijn of haar doel. Zoals de held op weg gaat, zo betreedt de eersteklasser de grote school. In de tweede klas maken de kinderen kennis met fabels en heiligelegenden. Fabels gaan over dieren, zoals bijvoorbeeld de raaf en de vos. Al deze dieren hebben een menselijke eigenschap; egoïsme, sluwheid, lef, angst, bescheidenheid of onzekerheid. De kinderen herkennen iets daarvan bij zichzelf of bij anderen. De legendes bevatten daden uit het leven van heiligen, zoals Franciscus van Assisi. Onze dierendag op 4 oktober komt voort uit de verhalen over deze heilige die met de dieren kon spreken. De verhalen over heiligen gaan ook over moed en angst, onzekerheid en vertrouwen, gevoelens die het kind zal herkennen. De derdeklassers horen de verhalen van het Oude Testament. De verhalen zijn niet kerkelijk, maar zuiver pedagogisch bedoeld. De verhalen over de schepping van de wereld en de gang van een volk op zoek naar een thuis, sluiten aan bij de vragen van de derdeklasser naar het waarom en de zin van de dingen. Van het Oude Testament stapt de inmiddels vierdeklasser naar de Noorse Mythologie. Verhalen uit de Edda vertellen over Noorse helden en goden, zoals Donar en Wodan, de naamgever van onze woensdag. De vertelstof loopt parallel met de beleving van de vierde-klasser: het achterlaten van een bekende wereld om een nieuwe binnen te gaan en daarbij te vertrouwen op eigen wilskracht. De verhalen van de strijd tussen de godden- en reuzenwereld zijn verhalen van het leven zelf, over list en bedrog, moed en strijd. Deze stoere verhalen versterken het ik van de leerlingen. De mythologie van de Grieken doet zijn intrede in de vijfde klas. De goden zijn ontmaskerd, de vijfdeklasser verbindt zich met het abstracte denken en richt zich meer op de fysieke wereld. De verantwoordelijkheid voor eigen daden, zo duidelijk in de Griekse sagen aanwezig, sluit hierop aan. De zesdeklasser vliegt uit zoals de Romeinen uitzwermden over Europa en overal hun sporen achterlieten. Geschiedkundige verhalen uit de Romeinse tijd en de daarop volgende Volksverhuizingen en de Middeleeuwen zijn de vertelstof voor de zesde klas naast Oosterse en Arabische verhalen. Deze sluiten aan op de belevingswereld van de twaalfjarige, die abstracties, logica en oorzaak-gevolg steeds bewuster gaat waarnemen. De vertelstof is verwerkt in het periodeonderwijs en de vaklessen, die hierna worden beschreven. 12

13 13

14 5.2 Periodeonderwijs en vaklessen Een schooldag begint met een aaneengesloten lesgedeelte van ruim anderhalf uur, de 'periode'. In de periode staat gedurende een aantal weken één vak centraal. Dat kan rekenen of taal zijn, maar ook een vak waardoor de leerlingen hun omgeving en de wijdere wereld beter leren kennen. In de praktijk staan die weken echt helemaal in het teken van dat vak. Hierdoor kan de leerkracht in die periode een goede opbouw van dat vak realiseren. Dit doet hij onder meer door de lesinhoud zo gevarieerd mogelijk aan te bieden. Er zijn klassikale oefeningen, groepsopdrachten en kleine toneelopvoeringen. Daarnaast biedt de periode de mogelijkheid de leerlingen individuele opdrachten te geven en kunnen ze de lesstof op verschillende manieren waaronder kunstzinnig verwerken. Op deze manier kan de opbouw goed en samenhangend tot stand komen en kunnen de leerlingen er geconcentreerd aan werken omdat ze hun aandacht niet hoeven te verdelen over (te) veel vakken. Ook valt er hierdoor voor de kinderen veel te beleven en kan ieder kind zijn eigen ingang tot de leerstof vinden. Na deze periode zakt de opgenomen stof in een andere bewustzijnslaag weg. Hierna wordt de lesstof in de oefenuren verder verwerkt totdat het kind de stof daadwerkelijk beheerst. Bij het aanleren van alle nieuwe vaardigheden zijn oefening, geduld en doorzettingsvermogen nodig. In de eerste drie klassen krijgen de kinderen periodes rekenen, taal en heemkunde/biologie. Vanaf klas 3/ 4 zijn krijgen ze ook aardrijkskunde en geschiedenis. In klas 5/6 komt het vak natuurkunde erbij. In het onderstaande overzicht staat het aantal weken periodes per klas en per schooljaar aangegeven. We zijn in het onderstaande overzicht van 39 hele lesweken uitgegaan. Naast het onderwijs van de klassenleerkracht, krijgt uw kind al vanaf de eerste klas lessen van vakleerkrachten. Deze lessen komen iedere week op dezelfde dag en tijd terug en vormen een vast onderdeel van de dag. Tot de vaklessen op onze school behoren o.a. rekenen en taal, Engels, schilderen, muziek, handwerken, handvaardigheid, gymnastiek en vormtekenen. 5.3 Taal en rekenen Naast het periodeonderwijs waarin verschillende thema s uitgebreid worden behandeld, wordt de lesstof geoefend en verder eigen gemaakt in de vaklessen. Dit geschiedt aan de hand van oefenmethodes. Verantwoording van het aantal weken periodeonderwijs per jaar Er is een minimum voor het aantal weken per vak in het periodeonderwijs: a. Taal: klas 1 en 2 (groep 3 en 4) 16 weken klas 3 en 4 (groep 5 en 6) 16 weken klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 10 weken b. Rekenen: klas 1 t/m 4 (groep 3 t/m 6) 13 weken klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 10 weken c. Heemkunde: klas 1 en 2 (groep 3 en 4) 10 weken d. Aardrijkskunde: klas 3 t/m 6 (groep 5 t/m 8) 6 weken e. Geschiedenis: klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 5 weken f. Biologie: klas 3 t/m 6 (groep 6 t/m 8) 4 weken g. Natuurkunde: klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 4 weken Verantwoording van het aantal uren taal en rekenen per week a. Taal: klas 1 (groep 3) 7,75 uur klas 2 (groep 4) 7,92 uur klas 3 (groep 5) 7,33 uur klas 4 (groep 6) 8 uur klas 5 (groep 7) 6,5 uur (8,5 uur)* klas 6 (groep 8) 5,5 uur (8 uur)* * Vanaf klas 5 wordt er in de periodes, die niet direct taal als doel hebben voor een steeds groter deel ook eisen gesteld op het gebied van taal, te weten: (observatie)verslagen maken voor de vakken aardrijkskunde en natuurkunde. 14

15 Taalvaardigheid en spelling komen aan de orde bij werkstukken voor o.a. aardrijkskunde en geschiedenis Gemiddeld komt dit neer op 2 tot 2,5 uur per week. Deze uren dienen bij de bovenstaande uren te worden geteld en zijn tussen haakjes weergegeven. b. Rekenen: klas 1 (groep 3) 4,25 uur klas 2 (groep 4) 4,25 uur klas 3 (groep 5) 5,5 uur klas 4 (groep 6) 5,5 uur klas 5 (groep 7) 5,5 uur klas 6 (groep 8) 6,5 uur Ook wordt er veel gerekend in de periode-uren, zeker naarmate de leerlingen in de hogere klassen komen. Taal In de eerste klas komen de letters voort uit de vertelstof. De koningsletter vloeit bijvoorbeeld voor uit het verhaal over de koning, waarvan op het schoolbord een tekening staat. Vanuit de gestalte van de koning ontstaat de letter k. Schrijven is nauw verbonden met het luisteren en spreken. De motorische vaardigheden die het kind nodig heeft voor het schrijven, oefent hij met het tekenen en vormtekenen. Lopen en spreken op ritme aan de hand van kinderversjes ondersteunen het proces. De kinderen lezen de letterbeelden eerst vanaf het schoolbord, dan vanuit hun eigen schrift en vervolgens uit boeken. De tweedeklassers ontwikkelen taalgevoeligheid en taalkennis aan de hand van toneelspel, versjes en ritmiek. Het schrijven sluit aan op wat de kinderen hebben gehoord en zelf gesproken. In het tweede jaar is er onder andere aandacht voor combinaties van klinkers. De kinderen oefenen in het vormgeven van letters en de verbindingen ertussen. Vormtekenen dient als voorbereiding op de overgang naar het aan elkaar schrijven in de derde klas. Vanuit de beelden van de vertelstof maken de derdeklassers kennis met de werkwoorden, de zelfstandige naamwoorden. Spellingregels en gebruik van leestekens krijgen betekenis en toepassing. Open en gesloten lettergrepen krijgen in het derde jaar eveneens aandacht. De taal krijgt nu kader en vorm. De leerlingen schrijven zelf verhaaltjes en versjes die aansluiten op de stof of voortvloeien uit de eigen beleving. Technisch en begrijpend lezen gaan voort. Samenhangend met de beelden uit de Edda, waarin toekomst, heden en verleden aan bod komen, leert de vierdeklasser de werkwoordstijden en vervoegingen. Gedichten, spraakoefeningen en rijm komen aan bod en dienen mede als oefening voor goed taalgebruik en sociale vaardigheden. De leerling schrijft opstellen en verhalen om in woorden uitdrukking te leren geven aan eigen belevenissen. Spelling van werkwoordsvormen en de samenhang tussen vormen, tijd en onderwerp, vormen de leerstof voor de vijfde klas. Aangevuld met de actieve en passieve vorm van het werkwoord, trappen van vergelijking en directe en indirecte rede, wordt de grammatica verdiept. Deze kennis past de vijfdeklasser toe in werkstukken die hij afwisselend met de hand schrijft of met de computer maakt. Het behandelen van uitdrukkingen en zegswijzen brengt dubbelzinnigheden in het taalgebruik aan het licht. De zesdeklasser oefent zich in het ontleden van zinnen, in het helder en duidelijk schrijven in verschillende stijlen en vormen, waaronder ook brieven, en in het discussiëren en luisteren als sociale vaardigheid. Hiermee grijpt de taal terug op de redevoeringen in de Romeinse tijd. Begrijpend lezen en technisch lezen worden uitgebreid geoefend. Voor de taallessen wordt ook gebruik gemaakt van de methodiek Zo leren kinderen lezen en spelen van José Schraven. 15

16 Rekenen De eersteklassers leren rekenen vanuit het doen. Tellen met kastanjes, kralen en ballen en met handen en voeten door middel van klappen en stampen. De eerste tafels van vermenigvuldigen oefenen de leerlingen door middel van ritmisch lopen om vervolgens de stof te verwerken in het periodeschrift; optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. In de tweede klas passen de leerlingen deze vier hoofdbewerkingen op talloze wijzen toe om goed thuis te raken in de wereld van de getallen. In deze klas wordt een begin gemaakt met het automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging en worden getallen tot 100 verdeeld in groepen. De tafels van 1 t/m 12 dient de derdeklasser te beheersen. In de derde klas rekenen de leerlingen aan de hand van situaties uit het dagelijks leven, zoals kassabonnen en prijzen van producten. De vierdeklasser begeeft zich in de wereld van de breuken en bekwaamt zich in het vermenigvuldigen met twee cijfers. Daarnaast blijft hij oefenen met grotere getallen en het hoofdrekenen, dat in het vijfde jaar wordt uitgebreid naar wegen en meten. Het metrieke stelsel doet zijn intrede: omtrek, oppervlakte en inhoud. Tevens leert de vijfde klasser breuken vermenigvuldigen en delen. 5.4 Overig onderwijs Heemkunde of wereldverkenning Heemkunde legt de basis voor de latere aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. In de eerste klas is heemkunde erop gericht belangstelling te wekken voor de natuur, voor planten en voor dieren. Het gaat hierbij om de directe omgeving waarin de leerlingen wonen en leven. Ook in de tweede klas stimuleert heemkunde de kinderen tot een bewustere en fantasievolle verbinding met de eigen omgeving. In de derde klas is er meer gerichte aandacht voor de omgeving en hoe deze is ontstaan. Er komen nieuwe elementen bij, bijvoorbeeld de relatie tussen mineralen, planten, dieren en mensen en hoe deze elkaar nodig hebben. In klas 3/4 gaat heemkunde over in aardrijkskunde, biologie en geschiedenis en heeft dan vooral betrekking op de eigen woonomgeving. De leerling maakt kennis met de historische, culturele, sociale en economische ontwikkelingen van de stad/het dorp. Verder leert de vierdeklasser zijn eigen plaats in de wereld te vinden en te bepalen met behulp van de windrichtingen, het kompas en het tekenen van eenvoudige kaarten. De zesde klas beoefent het rekenen naar aanleiding van praktische situaties: breuken en procenten in bankzaken, verhoudingen op schaal zoals landkaarten, en de basiswetten van de meetkunde, zodat de geheimen van cirkels, drie- en veelhoeken zich laten ontrafelen. Voor de rekenlessen wordt ook gebruik gemaakt van de methode Rekenzeker. 16

17 5.4.2 Aardrijkskunde Vanuit de eigen woonplaats verkennen de kinderen van klas 3/4 Nederland: dijkaanleg, kanalisatie en polders komen aan bod, naast topografische kennis van steden, wegen, kanalen en spoorlijnen. In klas 5/6 volgen de leerlingen (figuurlijk) een van de grote rivieren van oorsprong tot monding. Ook een product wordt van grondstof tot eindproduct gevolgd. De leerlingen leren gedetailleerde kaarten en tekeningen maken. De leerlingen van klas 5/6 gaan aan het werk met klimaten en leefomgevingen, gebergten en gesteenten. De topografische kennis breidt zich uit naar andere werelddelen Geschiedenis De vroege culturen tot en met de Griekse cultuur komen in de klas 5/6 aan bod. De kinderen uit klas 5/6 verdiepen zich in de opkomst en ondergang van Rome, de volksverhuizingen en de Middeleeuwen. Denkt u bijvoorbeeld aan Karel de Grote, de kruistochten en de pracht en praal van de islamitische rijken Biologie Bij het vak biologie gaat het om de samenhang van mens en zijn omgeving. Zo hebben de kinderen uit klas 3/4 een dierkundeperiode: wat verbindt de mens met de dieren en de dieren met de mens? De leerlingen werken dit thema onder andere uit in tekst, teken- en boetseerwerk. In de klas 5/6 wordt plantkunde aangeboden als inzicht in de samenhang en totaliteit van het plantenrijk. Biologie krijgt tot slot vorm in het onderzoeken van de dode minerale natuur in samenhang met plant, dier en mens Bewegingsonderwijs: euritmie en lichamelijke opvoeding. Euritmie is een kunstvorm waarbij gesproken woord en muziek door gebaren en bewegingen zichtbaar worden gemaakt. Hoewel euritmie in eerste instantie een kunst is, speelt het esthetische aspect op de school een ondergeschikte rol. Euritmie sterkt de wilskracht van het kind, het bevordert de emotionele ontwikkeling en het sociale gedrag. Het versterkt het bewustzijn van de ledematen, waardoor er een basis ontstaat voor innerlijke beweeglijkheid en concentratie. Wekelijks worden er lessen lichamelijke opvoeding verzorgd Engels Al vanaf de kleuterklas wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met de Engelse taal. Er worden liedjes, versjes en Engelse spelletjes gedaan. In de hogere klassen wordt de Engelse les zo ingericht dat de lesstof aansluit op de jaarthema s. Eenvoudige grammaticale regels worden aangeleerd en toegepast. Voorts wordt er gewerkt aan taalvaardigheid en Engelse vocabulaire Natuurkunde De natuurkundeperiode in de klas 5/6 begint bij fenomenen uit het leven. Het zelf waarnemen en beschrijven van verschijnselen met betrekking tot geluid, licht, warmte, elektriciteit en magnetisme zijn belangrijk. Wat is er te zien, te ruiken, te voelen en te beleven? De leerlingen oefenen hun zintuigen en leren wetmatigheden kennen. 17

18 5.4.8 Burgerschapsvorming De leerkrachten maken gebruik van verhalen uit uiteenlopende tijden en culturen, die tezamen een bedding vormen voor het toekomstig burgerschap van de kinderen. Het individuele burgerschap wordt verstevigd en ontwikkeld. Middels deze verhalen wordt een vertaalslag gemaakt naar de huidige samenleving. Het participerend burgerschap wordt hierdoor aangesproken. Vanaf klas 5/6 wordt een begin gemaakt met het kritischsociaalburgerschap Sociale redzaamheid Naast de lessen verkeer, vinden wij het belangrijk dat kinderen de volgende vaardigheden gedurende hun loopbaan ontwikkelen: weerbaar zijn contacten kunnen leggen en handhaven kunnen functioneren binnen een groep hulp kunnen vragen en kunnen bieden kunnen omgaan met eigen gevoelens en rekening kunnen houden met gevoelens van anderen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor eigen en andermans spullen kunnen omgaan met regels kritisch om kunnen gaan met invloeden van "buiten" 5.5 Jaarfeesten De jaarfeesten zoals het Michaëlsfeest, Sint Maarten, Advent, Sinterklaas, Kerstmis, Driekoningen, Palmpasen, de meiboomviering met Pinksteren en het Sint Jansfeest, zijn vaste momenten in het schooljaar. Zowel de leerkrachten en leerlingen als ouders nemen deel in de organisatie en de viering van deze feesten. Iedere klas viert het feest in overeenstemming met de leeftijdsfase van de betreffende klas. In de natuur zien we de seizoenswisselingen. In de lente lopen de bomen en struiken uit, en rond mei zien we een bloesempracht. In de zomer zijn er de lome warme dagen, de lange vakantie, de uitstapjes en de picknicks. In de herfst vindt het oogsten plaats en verkleurt het blad. In het schooljaar gaat het team door met scholing volgen in de regenboogmethodiek. De regenboogmethodiek is een methode voor sociale vaardigheid en burgerschapsvorming die is ontwikkeld bij de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen en die zeer goed aansluit op het vrijeschool onderwijs. Over verdere implementatie van deze methode in het onderwijs worden ouders t.z.t. geïnformeerd Verkeer De verkeerslessen worden op regelmatige basis aangeboden. We gebruiken daar de lesmehtode van Veilig Verkeer Nederland voor. In klas 5 en 6 leggen de leerlingen het theoretische en praltische verkeersexamen af. De leerkrachten worden bij de praktische verkeerslessen ondersteund door verkeersouders, zie punt

19 In de winter heeft de natuur zich teruggetrokken en ligt de aarde er vrij kleurloos bij. Vaak is het koud en soms ligt er zelfs ijs of sneeuw. Net zoals de natuur haar groeikrachten achtereenvolgens in- en uitademt, doen wij dat ook. In de zomer trekken we er graag op uit en zoeken we ons vertier vooral buiten. In de winter maken we het juist binnenshuis gezellig. We zetten een kerstboom neer, steken kaarsen aan en nodigen vrienden en verwanten voor onze feesten uit. Door in het jaarritme feesten te vieren, krijgt het kind meer grip op de tijd en beleeft het de natuur intenser. De jaarfeesten komen immers ieder jaar terug. De jaarfeesten worden in de klas intensief voorbereid en vaak vertellen leraren verhalen om bepaalde gevoelens bij de kinderen te versterken. Afhankelijk van jaargetijde en jaarfeest zijn dit bijvoorbeeld gevoelens van eerbied, vreugde of moed. Bij de voorbereiding van het feest en op de feestdag zelf krijgen de leraren veel steun van de klassenouders. Voor data van de verschillende jaarfeesten kunt u de jaarkalender raadplegen. 19

20 6. Resultaten en rapportage 6.1 Leerlingvolgsysteem De school heeft een leerlingvolgsysteem. De leerkracht legt de ontwikkelingen van de kinderen vast in een digitaal leerlingvolgsysteem vanaf het moment dat kinderen bij ons op school komen. De intern begeleider beheert de papieren dossiers en bewaart deze in een afgesloten kast. Ter bescherming van de privacy van kinderen en hun ouders zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het omgaan met de persoonlijke gegevens van leerlingen. Twee uitgangspunten zijn daarbij van belang: -Toestemming van de ouders is een voorwaarde voor het bespreken van de leerling in de Pedagogische Vergadering. Bij intern overleg over een leerling komen alleen relevante gegevens aan de orde en spreken de aanwezigen niet met derden over het gehoorde. -Wij verstrekken alleen met toestemming van de ouders informatie aan externe deskundigen. Wanneer wij externe deskundigen inschakelen, beheren deze hun eigen dossier. De van hen verkregen informatie verstrekken we alleen met toestemming van ouders aan derden. 6.2 Toetsen en onderzoeken Leervoorwaardenonderzoek De overgang van kleuter naar eersteklasser is afhankelijk van de algehele ontwikkeling van het kind. Een leervoorwaarden onderzoek geeft een goed inzicht in de schoolrijpheid van de oudste kleuters. De leerkrachten van de kleuterklassen dragen de leerlingen uitgebreid over aan de leerkracht van klas 1/2. Enkele, speciaal voor kleuters ontworpen toetsen van het cito leerlingvolgsysteem kunnen deel uitmaken van het leervoorwaarden onderzoek van oudste kleuters Tussentijdse toetsen, Cito-toetsen en de eindtoets Tussentijdse toetsen en Cito-toetsen Tussentijdse toetsen en Cito-toetsen Twee keer per jaar worden de de cognitieve vorderingen van de kinderen getoetst. Dit gebeurt door middel van de Cito-toetsen. De overige ontwikkelingen gedurende het schooljaar leggen we vast in ons leerlingvolgsysteem. Indien nodig worden handelingsplannen geschreven om kinderen gericht te helpen de leerresultaten te verbeteren. Mochten de resultaten aanleiding geven om een kind op een andere manier te begeleiden, dan stellen we de ouders hier natuurlijk van op de hoogte. Dit alles gebeurt in samenwerking met de intern begeleider. Eindtoets In de zesde klas wordt de centrale eindtoets gemaakt. Dit gebeurt in april. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd en worden van de uitkomst op de hoogte gebracht. De leerkracht voorafgaande aan de eindtoets in februari advies uit over het vervolgtraject van de leerling. Dit advies kan op basis van de centrale eindtoets in mei nog worden bijgesteld. 20

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016 Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk

Nadere informatie

Web Download. De Kleuterklassen

Web Download. De Kleuterklassen De Kleuterklassen i n s p i r e r e n d b a s i s o n d e r w i j s Web Download Rudolf Steiner School Breda Minckelersstraat 27 4816 AD Breda Tel. : 076-5713646 Fax : 076-5876996 Mail : info@vrijeschoolbreda.nl

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Schoolgids. Leeuwenhartschool

Schoolgids. Leeuwenhartschool 2014-2015 Schoolgids Leeuwenhartschool Grondsteenspreuk van de Leeuwenhartschool Door wind en woelige wateren omringd: Land van vruchtbare kleigrond Draag deze school met kracht Door dimensies schijnende

Nadere informatie

Kalender Deze kalender is gemaakt door:

Kalender Deze kalender is gemaakt door: Kalender 2016-2017 Deze kalender is gemaakt door: www.paperfactory.nl Augustus maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag/zondag 01 02 03 04 05 06 07 week 31 08 09 10 11 12 13 14 32 15 16 17 18

Nadere informatie

Schoolgids Leeuwenhartschool

Schoolgids Leeuwenhartschool Schoolgids Leeuwenhartschool 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Welkomstwoord 3 2 Missie en visie 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 4 3. Groepen

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

DE WERELD WORDT GEMAAKT DOOR MENSEN DIE KUNNEN SAMENWERKEN. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

DE WERELD WORDT GEMAAKT DOOR MENSEN DIE KUNNEN SAMENWERKEN. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t DE WERELD WORDT GEMAAKT DOOR MENSEN DIE KUNNEN SAMENWERKEN. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t IS N VRIJESCHOOL IETS VOOR MIJ? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kom met ons mee. Wij leiden u graag even rond op dit levendige plekje in Oldenzaal. Er is hier veel te leren én te beleven.

Kom met ons mee. Wij leiden u graag even rond op dit levendige plekje in Oldenzaal. Er is hier veel te leren én te beleven. Kom met ons mee. Wij leiden u graag even rond op dit levendige plekje in Oldenzaal. Er is hier veel te leren én te beleven. Op de Zevenster kijken we anders naar leren en opgroeien. Natuurlijk sluit het

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

de volgende stap... Informatie voor de ouders Compleet onderwijs voor vmbo-t havo vwo

de volgende stap... Informatie voor de ouders Compleet onderwijs voor vmbo-t havo vwo de volgende stap... Informatie voor de ouders Compleet onderwijs voor vmbo-t havo vwo Kennis en inspiratie Resultaat telt. En opgroeien telt. Het Novalis College zorgt voor een prima eindresultaat, zodat

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

17/01/17. Steinerpedagogie. Een Inleiding. Wie staat er voor u?

17/01/17. Steinerpedagogie. Een Inleiding. Wie staat er voor u? Steinerpedagogie Een Inleiding Wie staat er voor u? 1 Denk eraan om naar de sterren te kijken, en niet naar je eigen voeten. Probeer te begrijpen wat je ziet, verwonder je over wat het universum doet bestaan.

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Zorgboekje. Kindgegevens

Zorgboekje. Kindgegevens Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

De Piramide Boerhaave veelzijdig en kleurrijk! Dinsdag 20 september Muziekinstrumenten kennismakingsles groep 5 en 6

De Piramide Boerhaave veelzijdig en kleurrijk! Dinsdag 20 september Muziekinstrumenten kennismakingsles groep 5 en 6 Ouderinfo De Piramide Boerhaave veelzijdig en kleurrijk! Semmelweisstraat 5 2035 CT Haarlem 023-5330297 www.piramide-boerhaave.nl facebook: piramide boerhaave Ouderinfo 1: 2 september 2016 Belangrijke

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2?

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Informatieavond 1 september 2016 2 Het werken in de groepen 1 en 2 Dagindeling o Binnenkomst: Bij binnenkomst om 08.20 uur kijken de kinderen naar de dagritmekaarten.

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9.

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9 Geachte ouders, Wegwijzertje De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het was goed elkaar

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Geachte ouder(s), verzorger(s), Infobrief groep 7 Geachte ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit nu in groep 7. Het lijkt ons goed om via deze infobrief wat informatie te geven over het reilen en zeilen in deze groep. Nieuwe leerstof voor

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Groep specifieke informatie

Groep specifieke informatie Groep specifieke informatie KIJK! Volgsysteem voor de groepen 1-2-3 Observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen in al haar facetten, bij alles wat kinderen doen in de klas Input voor de

Nadere informatie