Voortgangsrapportage SURF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage SURF"

Transcriptie

1 Periode: 1 maart 2001 tot 1 mei 2001 Project: Interfacultaire communicatie training via een virtuele patiënt status Uitvoerders: LUMC, Leiden AMC, Amsterdam

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Project doelstelling... 3 Voortgang per fase... 3 Fase 1 Inwerken ICT-ers in DPS... 3 Fase 2 Aanpassing DPS (herzien)... 4 Fase 3 t/m 6 Verzamelen onderwerpen casus... 7 Fase 7 Helpdesk... 7 Fase 8 Meting onderwijskundige effecten... 8 Deliverables... 8 Casus 1 Fase B... 8 Casus 2 Fase B...19 Casus 3 Fase B...32 Casus 4 Fase A...48 Casus 5 Fase A...49 Casus 6 Fase A...50 Casus 7 Fase A...51 Casus 8 Fase A...52 Casus 9 Fase A...53 Standlijnenoverzicht...54 Kostenoverzicht...56 Knelpunten...59 Appendix...59 Beschrijving deliverables...59 Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal...63 Verslagen bijeenkomsten...67 Verslag SURF-ICT overleg, Leiden, 9 maart Overleg betreffende het testen van DPS WBT tussen LUMC en AMC...70 Notulen Tender overleg LUMC/AMC dd. 12 april van 79

3 Samenvatting Het project ligt op schema. Zoals in de vorige rapportage vermeld, heeft het AMC wat tegenslag gehad bij het werven van personeel. Inmiddels is dit probleem verholpen en konden fase 1 en 8 worden gestart. Deze fasen lopen daarom nog iets achter op de originele planning, wat geen invloed heeft op de andere fasen en dus ook niet op de voortgang van het gehele project. Fase 2 is herschreven en wordt in dit rapport ter goedkeuring voorgelegd. Project doelstelling Dit project beoogt het ontwikkelen van nieuwe casus in DPS, uitgaande van bestaande middelen. De casus maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die worden geboden door ICT. De inhoud van de casus wordt in overleg met artsen/docenten bepaald, zodat tijdens het maken overeenstemming kan worden bereikt over de uiteindelijke implementatie van de casus in het onderwijsprogramma. Inzet van de casus in het onderwijs heeft tot doel de studenten te trainen in het overdragen van patiëntgegevens in een klinische setting met als oogmerk: waarborgen van continue adequate patiëntenzorg, verbetering van de besluitvaardigheid, bevorderen van een doelmatige samenwerking, leren gebruiken van reeds opgedane kennis in de praktijk, vorming van de attitude ten opzichte van de collegae en patiënten. Voortgang per fase Fase 1 Inwerken ICT-ers in DPS Doelstelling Opdoen van kennis en ervaring met DPS voor alle medewerkers aan het project die voorheen niet met deze programmatuur hebben gewerkt. Tijdsplanning De originele planning ging uit van de eerste 3 maanden (jan-maart 2001). Aangezien het AMC pas in april een nieuwe functionaris op het project kon aantrekken en het LUMC in januari al voorzien was, is de planning uitgetrokken van januari t/m mei De totale omvang wat betreft werkbelasting blijft echter gelijk. De eerste 2 cursusdagen werden gegeven op 28 maart en 18 april. Voor 9 mei staat een derde cursusdag gepland en een eventuele reservedag staat gepland op 3 juli. Gedurende de looptijd van het project is het LUMC beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van de cursisten. Deelnemers en organistatie De cursus is draait met 7 deelnemers: J. Broeren (medewerker AMC) W.K. Posthumus (medewerker AMC) R. Sijsterman (student AMC) N. Daems (student AMC) 3 van 79

4 J. Meesters (student AMC) D. Borensztajn (student AMC) E.M. Schoonderwaldt (medewerker LUMC) De cursus wordt georganiseerd in het LUMC door P.M. Bloemendaal en S. Eggermont. Resultaat Gedurende de cursus werken alle cursisten aan een eigen casus, hierbij ligt de nadruk op het voorbereiden van de informatie die in een casus verwerkt moet worden en het opdoen van ervaring met het programmeren in DPS. De casus die de cursus voortbrengt zijn niet speciaal bestemd of geschikt voor het gebruik in dit project, maar vooral bedoeld als oefenmateriaal. De vaste medewerkers zijn inmiddels al redelijk in staat om in DPS te programmeren. De studenten in het AMC worden hierbij begeleid door J. Broeren en W.K. Posthumus. Fase 2 Aanpassing DPS (herzien) Doel De Dynamische Patiënt Simulator (DPS) geschikt maken om casus tussen het LUMC-UL en het AMC-UvA te spelen, waarbij de casus vanaf een centraal punt geladen worden en de resultaten weer centraal worden weggeschreven. Het oorspronkelijke plan ging uit tunneling techniek met behulp van Virtual Private Networking (VPN). Dit onderdeel van het plan wordt niet uitgevoerd (zie vorig verslag). VPN wordt dus niet in het LUMC geïmplementeerd. Wel moet (is) DPS licht aangepast aan de WBT omgeving. Dit heeft echter zo weinig uren gekost, dat ik deze niet meer in het project zijn opgenomen. Wie Programmeur / Projectleiding (LUMC-UL) Medewerkers automatisering (LUMC-UL Centrale Dienst voor Informatie Voorziening (CDIV)) onder de verantwoording van de heer E.L.A. Flikkenschild Plan van aanpak Uitgaande van het huidige DPS programma wordt een nieuwe versie ontwikkeld. Hierbij moet het mogelijk zijn zowel de te ontwikkelen nieuwe casus als oude casus met dit programma te gebruiken. Zoals in de eerste voortgangsrapportage aan SURF reeds vermeld bleek de oorspronkelijke opzet van fase 2 uit het controlling document, om DPS via Internet tussen het LUMC en AMC af te spelen, in de praktijk niet haalbaar. Er is na uitvoerig overleg en een geslaagde test besloten om Windows Based Terminal (WBT) technologie te gebruiken om het doel wel te realiseren. Zie het testverslag Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal elders in dit rapport. Om de geproduceerde casus in een vroeg stadium in een realistische setting te kunnen testen (fase 6 van het project) is het zaak zo snel mogelijk over te gaan naar een productiefase van de WBT. Hiervoor zijn nodig: Hardware: een WBT server uitsluitend bedoeld voor het gebruik met DPS. Software: o.a. ICA clients met licenties + aanpassingen in DPS Implementatieplan: o.a. installeren van de server in de DMZ van het LUMC-UL, configureren van de firewalls in het LUMC-UL en AMC-UvA, installeren van de software in het LUMC-UL en AMC-UvA. 4 van 79

5 Support: tijd en mankracht voor onderhoud van de WBT server en van DPS en het oplossen van problemen met de server en DPS. De implementatie en de support worden gedaan door het CDIV-LUMC. Resultaat Een nieuwe versie van DPS en de middelen, nodig om DPS casus gelijktijdig te laten spelen door studenten in het LUMC-UL en in het AMC-UvA middels WBT technologie. Tijdsplanning Totaal 24 maanden: 8 maanden voor de ontwikkeling en implementatie van DPS via WBT technologie en vervolgens 16 maanden voor beheer en onderhoud van de WBT server en van DPS. Januari Februari 2001 Zoeken naar alternatieve technieken voor het afspelen van casus tussen LUMC en AMC Maart April 2001 LUMC: Testen WBT technologie in het LUMC-UL: test geslaagd gebleken LUMC en AMC: Testen van WBT technologie tussen LUMC-UL en AMC-UvA: test geslaagd gebleken. Mei 2001 LUMC: Opstarten productiefase WBT Offerte maken voor kosten van aanschaf van WBT server en bijbehorende software Offerte maken voor kosten van installatie en beheer van de server. Uitvoering: CDIV-LUMC SURF informeren over aanpassingen fase 2 en bijbehorende budget en goedkeuring vragen om dit door te voeren. Uitvoering: Projectleiding Juni Augustus 2001 LUMC: Server en software (ICA clients + licenties) aanschaffen Server installeren en in de DMZ plaatsen ICT personeel bijscholen in WBT technologie Firewall configureren voor DPS via WBT Clients installeren op PC s die voor het spelen van DPS casus gebruikt worden Uitvoering: CDIV-LUMC DPS executable op de server installeren Gereedgekomen DPS casus op de server installeren Uitvoering: Projectleiding AMC: Firewall configureren voor DPS via WBT Clients installeren op PC s die voor het spelen van DPS casus gebruikt worden Uitvoering: Informatiseringsdienst & COMMON van het AMC LUMC en AMC: Testen van de nieuwe WBT server Uitvoering: Projectleiding September 2001 December 2002 LUMC: Support bij het draaiende houden van de WBT server 5 van 79

6 Budgettering Uitvoering: CDIV-LUMC Gereedgekomen DPS casus op de server installeren Uitvoering: Projectleiding De totale kosten voor het realiseren van de herziene fase 2 worden begroot op kfl. Het project wordt budgettair groter en komt dus nog iets verder over de 2000Kfl. SURF subsidieert maximaal 1000Kfl. Aangezien de exploitatie over de eerste maanden lager uitvalt en ook de prognose voor de toekomst een lager exploitatiesaldo laat zien, is het de verwachting dat de exploitatie over het gehele project binnen de 2000 Kfl blijft. Er is dus geen reden voor bezuiniging. De kosten zijn hieronder gespecificeerd. Motivering Met deze uitbreiding en techniek wordt het op een veilige en goed beheersbare, onderhoudsarme, manier mogelijk een casus op te starten, af te breken en op een later tijdstip te vervolgen. Tevens wordt het voor de student mogelijk via de status van de casus met andere studenten te communiceren om zo consultsituaties na te bootsen. Herziene begroting fase 2 Server compleet + overige hardware (1-malig) 14.5 kfl Win NT adv. server + 10 user licenties (1-malig) 7.2 kfl Bijscholingskosten ICT personeel voor WBT beheer 10 kfl Kosten voor onderhoud + support server sept dec (69 weken x fl 1300,= per week) 89.7 kfl Totaal kfl Deze kosten zijn exclusief de gebruikelijke wachtgelden (6.5%) en overheadkosten (9.5%). De financiële controle van deze projectfase blijft onder de verantwoording van de projectleiding. Het CDIV werkt mee aan de maandelijkse financiële rapportage.specificatie (E. Flikkenschild) WBT DPS Total Cost Of ownership Overzicht van de investering- en beheerkosten van een server met metaframe t.b.v. de applicatie DPS Eenmalige licentie aanschaf: Windows NT advanced server fl 500,- 10 user licentie Metaframe fl 6698,- citrix clients fl 0,- Eenmalige hardware aanschaf Dell 2450 server fl 12300,- Netwerkaansluiting tape backup fl 150,- Netwerkaansluiting LUMCnet fl 150,- Netwerk bekabeling fl 500,- 6 van 79

7 Wright Line kast 2u deel fl 400,- Backup tapes fl 1000,- ( 5 tapes) Beheer van de server / service Dagelijks serverbeheer (controle / backup) 2,5 uur / week 100,- / uur Service packs / systeem updates 2 uur / week 175,- / uur DPS updates (4x / jaar) en support aan DPS ontwikkelaars 4 uur / week 175,-/ uur Niet gerekend: Helpdeskondersteuning PC hardware PC beheer Training gebruikers, beheerders, ontwikkelaars Support contract server De WBT service wordt na de 2 jaar gecontinueerd. Onderhoud blijft bij het LUMC. Er is alleen geen updateplan voor de hardware. Wel bestaan nu concrete plannen voor verdere exploitatie van het WBT concept. Hierbij moet ook ander COO materiaal via WBT ter beschikking komen. Voor dit nieuwe plan moet nog een project geschreven worden en financiering gezocht worden. Fase 3 t/m 6 Verzamelen onderwerpen casus Fase 3 t/m 6 betreft de productie van 20 DPS casus. Fasen 3, 4, 5 en 6 zijn tijdens de kickoff meeting omgedoopt tot fase A,B,C en D wat betreft de naamgeving van de deliverables. Tijdsplanning Gezien het feit dat de tweede rapportage periode half mei ingeleverd moest wordenis er besloten de volgende deliverables begin mei op te leveren. De omvang van deze productie is conform het controlling document. De deliverables zijn opgeleverd conform deze tijdsplanning. Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Auteur Eggermont Posthumus Schoonderwaldt Broeren Eggermont Fase A Half februari Half februari Eind februari Eind maart Half maart Fase B Half maart Eind april Eind maart Eind juni Eind juni Casus 6 Casus 7 Casus 8 Casus 9 Auteur vd Heijden Schoonderwaldt Broeren Eggermont Fase A Eind maart Eind maart Eind maart Eind april Fase B Eind juni Eind juni Eind juni Eind juni Fase 7 Helpdesk Deze fase heeft minder tijd gekost dan begroot, gezien de latere start van de DPS cursus. De medewerker in het LUMC is reeds ingewerkt, waardoor de werkdruk lager uitviel. Wel zal deze fase twee maanden verlengd worden, aangezien de medewerkers in het AMC later zijn begonnen. De totale omvang van deze fase blijft gelijk. 7 van 79

8 Fase 8 Meting onderwijskundige effecten De onderwijskundige onderbouwing van dit project wordt opgesteld in samenwerking met de onderwijskundige functionaris van het AMC. Zoals al in de vorige rapportage is gemeld is de beoogde onderwijskundige pas per 1 april in dienst getreden van het AMC. Vanaf die tijd zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarin de drie vraagstellingen zijn afgebakend. - Wat is (goede) patiëntoverdracht en hoe onderwijst men die. - Op welke wijze kan dit worden opgenomen en beoordeeld in DPS - De manier waarop het leereffect gemeten gaat worden. Voor het eerste gedeelte van deze vragen is een rapport in voorbereiding waarin uitgebreid zal worden ingegaan op de verschillende soorten arts-arts interacties en de bijbehorende overdrachtmomenten. Hierin worden uiteraard ook meegenomen de ideeën die inmiddels in DPS zijn verwerkt. Tijdsplanning De uren welke gepland waren tot maart zijn maar ten delen ingevuld (zie vorige rapportage). Besloten is het overschot van deze uren door te schuiven naar de maanden april t/m augustus. In maart zijn 8 uren besteed aan deze fase. In april is meer dan het geplande aantal uren besteed (38/ ipv 20). Verwacht wordt dat de volgende maanden in minimaal noodzakelijk is: Mei: 45 uur (ipv 10) Juni: 45 uur (ipv 0) Juli/augustus: 20 uur (ipv 0) De totale omvang van deze fase blijft hierdoor ongeveer gelijk met die van het controlling document. Deliverables Casus 1 Fase B Titel Misschien opnieuw een hartinfarct Ziekteverloop De heer Ganpath wordt door de huisarts, met verwijsbrief, ingestuurd naar de eerste hulp met klachten die kunnen duiden op een hartinfarct. Op de EHBO kan met het ECG niet direct een infarct worden uitgesloten en patiënt heeft al eerder een onderwand infarct gehad en zal dus op de afdeling interne opgenomen worden. De oorzaak van de klachten is cholecystitis, wat ook blijkt uit labwaarden en met een echo van de buik kan worden bevestigd. Patiënt blijkt bij navraag naast de medicatie van de huisarts veel paracetamol te slikken. Na ongeveer 1 dag is labonderzoek bekend en kan ECG worden herhaald. Hieruit blijkt dat de klachten niet veroorzaakt worden door een hartinfarct. Echo van de buik en temperatuur stijging tonen verergering van de galproblematiek. Vanwege een eerder hartinfarct is patiënt ingesteld op bloedverdunnende en bloeddruk verlagende medicatie. Voordat geopereerd kan worden moet een hartinfarct zijn uitgesloten en moeten de bloedstolling en de bloeddruk op peil zijn. 8 van 79

9 Introductie De heer Ganpath, 73 jaar, meldt zich op verwijzing van zijn huisarts bij u, internist op de eerste hulp. Meneer wordt vergezeld door zijn echtgenote, die u het verwijsbriefje overhandigt. Foto: man met India s uiterlijk van 73 jaar, eventueel met zijn vrouw ernaast. Verwijsbrief huisarts Verwijsindicatie: aspecifieke klachten van pijn in de bovenbuik. Myocardinfarct in voorgeschiedenis met vergelijkbare pijnklachten. Recidief infarct? Voorgeschiedenis: leeftijd 10 jaar onderbeensfractuur rechts na val leeftijd 23 jaar liesbreuk OK links leeftijd 60 en 63 jaar niersteen rechts vergruisd leeftijd 66 jaar onderwandinfarct leeftijd 72 jaar pneumonie bekend met hypertensie bekend met arthrose rechter heup Medicatie: Sintrom (acenocoumarol) tabl. 1 mg op geleide Trombotest (thrombosedienst) ivm status na MI momenteel 1dd1, sinds 8 jaar. Lanoxin (digoxine) tabl 0,125 mg 2dd1, sinds 8 jaar. Tenormin (atenolol) tabl. 50 mg 1dd1 ivm hypertensie, sinds 13 jaar. Losec (omeprazol) tabl. 10 mg 1dd1 ivm dyspepsieklachten 3 jaar. De verwijsbrief kan als HTML bestand worden opgenomen met een hyperlink hier naartoe vanuit de status. Anamnese Medicatie Bij navraag bij de patiënt: Naast de genoemde medicatie van de huisarts slikt patiënt nog Paracetamol tabl. 500 mg zo nodig, maximaal 6x daags, op advies van de drogist. Patiënt blijkt vrijwel dagelijks 6 tabl. te slikken ivm arthroseklachten rechter heup. Verder slikt patiënt Rennies, meestal 1 na elke warme maaltijd. Pijn Onaangenaam gevoel, pijnlijk, drukkend boven in de buik Geen invloed van houdingsveranderingen Niet continue aanwezig Pijn lijkt op de pijn van vorige keer bij zijn hartinfarct. Pijn verergering door koffie drinken (meldt hij pas bij verder uitvragen) Pijn op de borst bij inspanning: Heeft zich niet ingespannen omdat hij zich niet goed voelde. Uitstraling pijn: Geen uitstraling. Kortademig/benauwdheid Geen last. Hartkloppingen Af en toe, niet duidelijk veranderd in de laatste dagen. 9 van 79

10 Laatste maaltijd Boerenkool, vrouw heeft ook last van zuurbranden gehad, maar dat heeft ze wel vaker. Zuurbranden Patiënt heeft vaak last van zuurbranden na de warme maaltijd en neemt dan meestal een Rennie. Misselijk Patiënt is misselijk, maar dat was hij eigenlijk voor het eten ook al. Hij heeft ook niet veel kunnen eten. Misselijkheid verdwijnt na een dag of 2. Braken Wel neiging, niet echt braken. Defaecatie Onveranderd. Gewichtsveranderingen Patiënt staat eigenlijk nooit op de weegschaal, maar het is zijn vrouw wel opgevallen dat zijn broeken de laatste tijd steeds losser zijn gaan zitten om zijn middel. Hij eet ook niet goed. Intoxicaties Alcohol 1 of 2 borreltjes s avonds. Laatste dagen mee gestopt. Rookt meestal pijp, maar dit smaakt hem de laatste dagen niet meer. Koude rillingen Gisteren wat kouwelijk geweest, meldt zijn vrouw, geen koorts opgemeten. Zweterig Ja Loopafstand Laat iedere dag de hond uit. Dit klopt niet volgens zijn vrouw. Hij doet ook geen boodschappen meer. Patiënt geeft uiteindelijk toe dat hij pijn heeft bij het lopen en nog net van huis naar de bushalte kan lopen, dit is een paar honderd meter. Claudicatie Patiënt heeft pijn bij het lopen. Hij loopt dan ook niet meer zulke grote afstanden. Voorgeschiedenis Patiënt vertelt dat hij is geboren in India, waarna zijn ouders toen hij 11 jaar oud was zijn verhuisd naar Nederland. Vroeger is hij nog wel eens terug geweest naar India, maar de laatste jaren kan hij het reizen niet meer opbrengen omdat hij moeilijk loopt. Het laatste jaar in India heeft hij zijn rechter been gebroken. Aan datzelfde been heeft hij nu nog altijd last van zijn heup. Rond zijn 24e verjaardag is hij geopereerd aan een liesbreuk en op latere leeftijd is hij 3 keer opgenomen geweest in het ziekenhuis, 2 keer voor zijn nieren en een keer voor zijn hart. De laatste keer dat hij in het ziekenhuis is geweest, was vorig jaar voor zijn longen. Lichamelijk onderzoek 10 van 79

11 Temperatuur De temperatuur loopt op in de tijd. Bloeddruk Systolisch 160, diastolisch 120. De bloeddruk verandert alleen met behulp van ACE remmers. Inspectie ogen Normale sclerae. Foto: Close-up van het gezicht met 1 geopend oog. Inspectie huid De huid van patiënt heeft een donkere tint, verder geen bijzonderheden. Foto: Beeld van de onderarm van de patiënt met opgestroopte mouw. Palpatie huid De huid is klam en zweterig. De huidturgor is verminderd. Foto: Beeld van de onderarm van de patiënt met opgestroopte mouw en de duim en wijsvinger van de dokter die de huid omhoog tilt. Auscultatie thorax Regelmatig hartritme, normale eerste en tweede toon, geen souffles. Lichte crepitaties basaal. De crepitaties van de longen verdwijnen niet in de loop van de tijd. Foto: Stethoscoop op de blote borst van de patiënt. Geluid: Normaal hartgeluid Geluid: Longgeluid met crepitaties. Inspectie buik Litteken liesbreuk Bolle, iets opgezette buik Foto: Beeld van de ontblote buik. Foto: Detail van het litteken van de liesbreuk. Auscultatie buik Souffle rechts onder Geluid: Souffle Geluid: darmgeluiden Palpatie buik Rechter bovenkwadrant drukpijnlijk, dubieus loslaatpijn. Geen ascites, geen defense, geen abnormale weerstanden Rectaal toucher Geen bijzonderheden. Beweging benen Rechter heup beperkte flexie en exorotatie. Rechts iets verkort t.o.v. links. Rechts geen pulsaties arteria tibialis posterior. 11 van 79

12 Laboratorium Leverenzymen ALAT, Gamma glutamyl transpeptidase, ASAT (werking van de lever, alledrie verhoogd) Galblaas/galwegen/lever: Bilirubine (wat de lever nog moet omzetten is verhoogd), geconjugeerd Bilirubine (al omgezet door de lever, kan verhoogd zijn, hoeft niet), Alkalische fosfatase (cholestase, verhoogd) ALAT percentueel veel meer verhoogd dan Bilirubine? oorzaak in de lever, ALAT percentueel veel minder verhoogd dan Bilirubine? oorzaak in de leverafvoer. In dit geval geen van beide. Het Bilirubine is zo hoog dat er verdenking is op galweg obstructie en dus moet een ERCP worden uitgevoerd voor eventuele cholecystectomie. Hartenzymen CK (komt vrij bij afbraak van spierweefsel, licht verhoogd) en CK-MB fractie (normaal < 4-5 % van totale CK, verhoging wijst op afbraak hartspierweefsel, MI), LDH (algemeen weefselafbraak, verhoogd) Troponine I is verhoogd wanneer het om een acuut myocard infarct gaat (nu normaal). Een verhoogde concentratie CK in het plasma, maar een lage CK-MB fractie en een herhaald ECG kunnen een hartinfarct uitsluiten. Bloedstolling INR: 4,2 normaal 2,5 tot 3,0 trombinetijd licht verhoogd (komt door Sintrom, anti-stolling om nieuw infarct te voorkomen). Vitamine K geven voordat geopereerd mag worden. Aanvullend onderzoek Belangrijkste onderzoeken Echografie van de lever, galwegen en pancreas kan obstructie aantonen, bij dilatatie van de galwegen, galstenen en een normale pancreas is ERCP geïndiceerd. Geen galstenen, een afwijkende pancreas of een slecht te beoordelen echo vraagt om een CT scan. ERCP kan de oorzaak van de obstructie opsporen en soms verhelpen, zo niet dan opereren. X-thorax Liggend; licht gestuwd beeld op eerste dag, matige kwaliteit foto. Dag later staande thorax foto nog steeds licht gestuwd, geen toename, goede kwaliteit foto. Therapie hiervoor zou lasix kunnen zijn, maar dit heeft weinig/geen effect. Foto: X-thorax met gestuwd beeld. ECG Bevindingen passend bij linker vertrikel hypertrofie. Tekenen van een oud onderwandinfarct. Geen tekenen van een recent infarct. Het ECG verandert niet in de tijd. Plaatje: Uitdraai van een ECG 12 van 79

13 Echo rechter bovenbuik Forse galblaas met matig verdikte wand, steentjes en sludge in galblaas. Ductus hepatocholedochus niet goed a vue. Plaatje: Afbeelding van de galblaas met steentjes en verdikte wand. Echo buik na een dag: Dikwandige galblaas, beginnend infiltraat rond galblaas. Plaatje: Afbeelding van de galblaas met een beginnend infiltraat. ERCP Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie Op de ERCP zijn geen aanwijzingen voor stenen in de galwegen zichtbaar. Plaatje: Schematisch overzicht van het ERCP. 13 van 79

14 PTC Percutane transhepatische cholangiografie Rechtstreeks aanprikken van de galgangen door de lever. Bij uitstek geschikt voor visualisatie van door cholestase uitgezette intrahepatische galwegen. Risico op gallekkage. Hierbij kan een Percutane galblaas drainage worden geplaatst om de gal af te voeren. Uitslag PTC: Goede doorgankelijkheid van de galwegen Plaatje: Schematisch overzicht van het PTC. 14 van 79

15 Voortgangsrapportage SURF Therapie Opname Wanneer een acuut infarct is uitgesloten moet patiënt opgenomen worden op de afdeling interne voor nader onderzoek en eventuele therapie. Furosemide/Lasix Tegen de stuwing. Infuus Het infuus remt de eetlust en voorkomt uitdroging. ACE remmers De bloeddruk moet eerst op normaal peil worden gebracht voordat eventueel geopereerd kan worden. Patiënt gebruikt al Tenormin en kan ACE remmers als aanvullende medicatie krijgen. Wanneer is uitgesloten dat het om een hartinfarct gaat en besloten wordt tot opereren, is het goed om Sintrom te stoppen en vitamine K te geven. Sintrom (acenocoumarol) stoppen De medicatie van de patiënt moet gestopt worden om het operatierisico te verkleinen. Vitamine K Om de bloedstolling weer op peil te krijgen kan het effect van de acenocoumarol in korte tijd worden gecoupeerd met vitamine K. 15 van 79

16 (plaatje: flesje met fytomenadionconcentraat). Cholecystectomie Aan de hand van de beste therapie op een bepaald moment is de casus in te delen in 5 fasen Mate van Ziektebeeld Therapie ziekte 0-20 Genezen Casus afgelopen Galstenen in de galblaas zonder ontsteking Galblaasstenen met lichte ontstekingsverschijnselen Galblaasstenen en infiltraat Galblaasstenen met infiltraat Differentiaaldiagnose Dd eerste dag na anamnese last heup, claudicatio? Cholecystectomie na uitsluiten van hartinfarct Cholecystectomie Tijdens cholecystectomie blijkt uit cholangiografie dat cystectomie uitgevoerd kan worden zonder veel gevaar. Cholecystectomie Tijdens cholecystectomie blijkt uit cholangiografie dat cystectomie te gevaarlijk is. Er wordt dan een drain geplaatst Percutane galblaas drainage. Op lange termijn een cholecystectomie a froid Dd geen mesenteriaal trombose want: - en hevige pijn zonder bijzonderheden bij lichamelijk onderzoek - tiënt is zuur bij mesenteriaal trombose en zou dan compensatoir hyperventileren. Dd Cardiaal minder waarschijnlijk Leverfunctie gestoord bij galstenen en hepatotoxische medicijnen. Dd Prehepatische stuwing Hep medicatie Past: stenen Dd galstenen en ontstoken galblaas. Technische opbouw casus Parameters Relevante bestaande parameters in DPS: - Plasma ALAT (cito) is verhoogd en loopt op (normaal 2-15 U/L) - Plasma ASAT (cito) is verhoogd en loopt op (normaal 2-15 U/L) - Plasma Gamma glutamyl transpeptidase (cito) is verhoogd en loopt op (normaal 6-28 U/L bij mannen) - Plasma Bilirubine (cito) is verhoogd en loopt op (normaal tot 17,0 µmol/l) - Plasma Bilirubine geconjugeerd (cito) is verhoogd en loopt op (normaal tot 4,0 µmol/l) - Plasma Alkalische fosfatase (cito) is verhoogd en loopt op (normaal U/L) - Plasma CK (cito) is iets verhoogd en blijft gelijk (normaal 5-50 U/L bij mannen) - Plasma LDH (cito) is iets verhoogd en blijft gelijk (normaal tot 160 U/L) 16 van 79

17 - Leucocyten zijn verhoogd en lopen op (normaal e9/l) - Leucocyten Staafkernigen fractie is verhoogd en loopt op (normaal ) - Bloed BSE is verhoogd en loopt op (normaal tot 40 mm) - Temperatuur is verhoogd en loopt verder op (normaal ) - Bloeddruk is verhoogd en blijft constant, ACE remmers brengt hem terug naar normaal. - normaal systolisch diastolisch 70-95) Casus specifieke nieuwe parameters: Hartklachten blijft gelijk Mate van ziekte CK-MB fractie (cito) is normaal (normaal < 5 % van totaal CK) INR (cito) is verhoogd en blijkt gelijk, Vitamine K brengt hem naar normaal terug (normaal 2,5-3,0). Koppeling van symptomen en parameters Parameter-parameter koppelingen De labwaarden die tijdens de casus veranderen kunnen met een calculate aan de mate van ziekte (oplopend van 20 tot 100 in ongeveer 5 dagen) worden gekoppeld en lopen van de start tot het eind van de casus op in de tijd: - Plasma ALAT (start: 24 eind: 110) - Plasma ASAT (start: 26 eind: 120) - Plasma Gamma glutamyl transpeptidase (start 45 eind: 145) - Plasma Bilirubine (start: 27 eind: 85) - Plasma Bilirubine geconjugeerd (start: 5.4 eind: 20) - Plasma Alkalische fosfatase (start: 70 eind: 90) - Bloed Leucocyten (start: 11.3 eind: 22) - Bloed Leucocyten Staafkernigen fractie (start: 0.12 eind: 0.23) - Bloed BSE (start: 42 eind: 82) - Temperatuur (start: 37.8 eind: 39.8). De parameters Plasma CK-MB fractie (2-5%) en Plasma Troponine ( 0-0.4) vallen binnen de normaalrange. De parameters Plasma CK (51-54), Plasma LDH ( ), Systolische bloeddruk ( ), diastolische bloeddruk ( ) en Bloed INR ( ) wijken wel af van normaal, maar worden niet gekoppeld omdat ze niet veranderen in de tijd. De cito labwaarden zijn gelijk aan de gewone en worden hieraan d.m.v. de rules gekoppeld. Parameter-symptoom koppelingen Alle symptomen die met de galblaasproblematiek samenhangen kunnen gekoppeld worden aan de Mate van ziekte. De symptomen die met een mogelijk hartinfarct te maken hebben worden gekoppeld aan de parameter Hartklachten. Parameter-operatie koppelingen Alle behandelingen van de patiënt kunnen aan drie parameters worden gekoppeld; Mate van ziekte, diastolische bloeddruk en Bloed INR. 17 van 79

18 18 van 79

19 Casus 2 Fase B Titel casus Een kind met een loopoor. Docenten L.J. Schot, KNO-arts S.L. Ploos van Amstel, kinderarts Technisch verantwoordelijke Drs. W.K. Posthumus Ziektebeloop Een 5 jarig jongetje (Otto) komt met zijn ouders op de polikliniek KNO i.v.m. oorklachten, koorts en algehele malaise. Hij blijkt al ongeveer vier weken wat te sukkelen met een rhinitis en een daarop volgende otitis en otorrhoe (loopoor). Na het verder uitdiepen van de anamnese moet de student overgaan tot het lichamelijk onderzoek. Van cruciaal belang voor de juiste diagnose (acute mastoïditis) is hierbij het klinische beeld en in dat verband het niet missen van de verstreken retroauriculaire plooi (kijken achter het oor) en het afstaan van het oor (kijken naar stand van oorschelp, verschil links/rechts). Na deze constatering en daarmee diagnosestelling dient nog poliklinisch een verruimende paracentese van het trommelvlies te worden gezet, een grampreparaat te worden gemaakt en een kweek te worden ingezet. Vervolgens moet het kind worden opgenomen op de afdeling KNO. De laboratoriumbepalingen (BSE, Leuco s, Leucodiff, CRP) moeten (cito) worden aangevraagd en in eerste instantie dient in afwachting van de uitslag van de kweek en totdat de gevoeligheid van het oorzakelijke organisme bekend is direct met een conservatieve behandeling te worden gestart: antibiotica intraveneus (Augmentin 50 mg/kg). De temperatuur moet regelmatig gecontroleerd worden en eventueel kan pijnstilling (Paracetamol 60 mg/kg) worden gegeven. Als dan blijkt, dat na 24 uur (max. 48 uur) geen verbetering optreedt (temp.zakt niet, etc.) moet een consult van de kinderarts worden gevraagd en zal worden besloten tot mastoïdectomie. Er zal een CT-scan van het mastoïd worden gemaakt (Otto is zo n voorbeeldig kind, dat we het maar zonder narcose doen) en zodra de indicatie voor OK is gesteld, moet het kind nuchter gehouden worden. Postoperatieve pijnbestrijding zal bestaan uit paracetamol rectaal gedurende 48 uur en tevens ondansetron (Zofran 15 mg/m 2 ) intraveneus. Daarmee is Otto uit de problemen en dat is tevens het einde van de casus. Als de aanvraag voor de operatie te lang gaat duren ( > 48 uur) dan zal de casus worden beëindigd omdat het kind tekenen van meningeale prikkeling gaat vertonen. De behandeling wordt de student dan uit handen genomen. 19 van 79

20 Introductie U bent KNO-arts assistent en ziet in de polikliniek een jongetje van 5 jaar dat lijkt te slapen op schoot bij zijn moeder. De vader, die ook mee is gekomen, vertelt u het volgende verhaal: Fig. 1 Fig. 2 Zijn zoon Otto was ongeveer vier weken geleden verkouden geworden na een dagje zwemmen. Enkele dagen daarna had hij koorts en pijn in zijn rechteroor gekregen en zijn de ouders met hem naar de huisarts gegaan. De huisarts had pijnstillers (Paracetamol) en neusdruppels (Otrivin ) gegeven en gezegd dat het verder wel vanzelf over zou gaan. Een dag daarna had Otto een "loopoor" gekregen en leek de pijn minder te worden. Ook de koorts was in eerste instantie gezakt. Het loopoor was echter blijven bestaan. Alhoewel er de laatste week minder vuil uit zijn oor leek te komen, was het oor nu wat rood en was Otto toch ook weer zieker geworden: de koorts was de afgelopen dagen weer flink gestegen. De ouders hadden de huisarts daarom opnieuw gebeld en die had gezegd dat ze maar naar de polikliniek KNO moesten gaan. Medicatie tot nu toe Pijnstillers (Paracetamol) en neusdruppels (Otrivin ) Voorgeschiedenis Leeftijd 0-1 jaar: verdenking op koemelkallergie Leeftijd 2 jaar: adenotomie Nooit in de tropen geweest. Heeft nog nooit een botbreuk gehad. Nooit opgenomen of geopereerd geweest. 20 van 79

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Periode januari 2004 t/m maart 2004 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit

Nadere informatie

Eindrapportage project

Eindrapportage project Eindrapportage project Ontwikkeling van klinisch-anatomische lessen in combinatie met Dynamische Patiënten Simulaties Periode: maart 1999 t/m februari 2003 Uitvoering: LUMC, vakgroep Anatomie LUMC, vakgroep

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Algemene voorgeschiedenis Mevrouw Fleur, 30 jaar, G1P0, komt op de zwangerschapspoli voor routinecontrole. Nooit ziek geweest. Nooit geopereerd.

Algemene voorgeschiedenis Mevrouw Fleur, 30 jaar, G1P0, komt op de zwangerschapspoli voor routinecontrole. Nooit ziek geweest. Nooit geopereerd. Casus 18A Fase A Titel Foetale nood Onderwerp HELLP syndroom Auteur Drs. R. Sijstermans, medisch informatiekundige Inhoudsdeskundige Dr. M. Pel, gynaecologe Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren in

Nadere informatie

Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie: vier verkenningen

Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie: vier verkenningen Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie: vier verkenningen Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie: vier verkenningen Nr. A07/04, Den Haag, 4 juni 2007 De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een onafhankelijk

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Omschrijving van verpleegkundige zorg 7 1.1 De verpleegkundige zorg 7 Praktijk: Hoofdpijn 7 Praktijk: Een

Nadere informatie

Stoma. en zwangerschap. Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon

Stoma. en zwangerschap. Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon Stoma en zwangerschap Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon Colofon Eerste druk 2005 Oplage: 5000 Teksten: Arnoud Kluiters en Rietje Krijnen Fotografie: Vanda Biffani Ontwerp en lay-out: Van den Oever

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Samengesteld door KDV De Speelhoeve

Samengesteld door KDV De Speelhoeve Samengesteld door KDV De Speelhoeve Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene richtlijnen 4 - Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald? - Medicijngebruik 3 Infectieziekten

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

journaal Onze sponsors stellen zich voor: Biotronik 3000 e donateur!

journaal Onze sponsors stellen zich voor: Biotronik 3000 e donateur! 1 Editie 2009 16 januari 2009 ICD journaal ISSN 1572-5278 3000 e donateur! Beëindigen ICD-therapie: een optie Angst en depressie na ICD-implantatie De geheimtaal van het elektrocardiogram CareLink: ICD-controle

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g

patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g Verantwoording: Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Prof. dr. Jan Willem Cohen Tervaert, specialist

Nadere informatie

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis Bacteriële artritis Bacteriële artritis Inhoud Bacteriële artritis, juli 2013 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is bacteriële artritis? 5 Wat is een gewricht? 6 Hoe ontstaat bacteriële artritis? 7 Wat

Nadere informatie

Anamnese Samenvatting

Anamnese Samenvatting Anamnese Samenvatting In dit hoofdstuk wordt besproken: de anamnese bij patiënten die qua klachten mogelijk cardiovasculaire afwijkingen hebben. De anamnese en daarmee de volgorde en prioriteit van de

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 11N Fase A Titel Huidafwijkingen en gewrichtsklachten Onderwerp Psoriasis vulgaris Inhoudsdeskundige Dr. C. van der Vleuten Dermatoloog UMCN Dr. B. Cools arts, Interne Geneeskunde / Klinisch Trainingscentrum

Nadere informatie

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker PATIËNTEN INFORMATIE Behandelwijzer bij uitgezaaide prostaatkanker Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker 2 PATIËNTENINFORMATIE Eigendom van Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer...

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 2. Wat is seksespecifieke hulpverlening? 3. Handleiding voor het gebruik van casus 5

Inhoud. Voorwoord 2. Wat is seksespecifieke hulpverlening? 3. Handleiding voor het gebruik van casus 5 Inhoud Voorwoord 2 Wat is seksespecifieke hulpverlening? 3 Handleiding voor het gebruik van casus 5 Reproductieve gezondheid 1. Een zwangere vrouw met een verzoek tot 6 prenatale screening 2. Een vrouw

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Hoe werkt chemotherapie? 4 Wat is het doel van chemotherapie? 7 Hoe wordt chemotherapie gegeven? 9 Richtlijnen voor hygiëne 15 Bijwerkingen en gevolgen

Nadere informatie