Voortgangsrapportage SURF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage SURF"

Transcriptie

1 Periode: 1 maart 2001 tot 1 mei 2001 Project: Interfacultaire communicatie training via een virtuele patiënt status Uitvoerders: LUMC, Leiden AMC, Amsterdam

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Project doelstelling... 3 Voortgang per fase... 3 Fase 1 Inwerken ICT-ers in DPS... 3 Fase 2 Aanpassing DPS (herzien)... 4 Fase 3 t/m 6 Verzamelen onderwerpen casus... 7 Fase 7 Helpdesk... 7 Fase 8 Meting onderwijskundige effecten... 8 Deliverables... 8 Casus 1 Fase B... 8 Casus 2 Fase B...19 Casus 3 Fase B...32 Casus 4 Fase A...48 Casus 5 Fase A...49 Casus 6 Fase A...50 Casus 7 Fase A...51 Casus 8 Fase A...52 Casus 9 Fase A...53 Standlijnenoverzicht...54 Kostenoverzicht...56 Knelpunten...59 Appendix...59 Beschrijving deliverables...59 Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal...63 Verslagen bijeenkomsten...67 Verslag SURF-ICT overleg, Leiden, 9 maart Overleg betreffende het testen van DPS WBT tussen LUMC en AMC...70 Notulen Tender overleg LUMC/AMC dd. 12 april van 79

3 Samenvatting Het project ligt op schema. Zoals in de vorige rapportage vermeld, heeft het AMC wat tegenslag gehad bij het werven van personeel. Inmiddels is dit probleem verholpen en konden fase 1 en 8 worden gestart. Deze fasen lopen daarom nog iets achter op de originele planning, wat geen invloed heeft op de andere fasen en dus ook niet op de voortgang van het gehele project. Fase 2 is herschreven en wordt in dit rapport ter goedkeuring voorgelegd. Project doelstelling Dit project beoogt het ontwikkelen van nieuwe casus in DPS, uitgaande van bestaande middelen. De casus maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die worden geboden door ICT. De inhoud van de casus wordt in overleg met artsen/docenten bepaald, zodat tijdens het maken overeenstemming kan worden bereikt over de uiteindelijke implementatie van de casus in het onderwijsprogramma. Inzet van de casus in het onderwijs heeft tot doel de studenten te trainen in het overdragen van patiëntgegevens in een klinische setting met als oogmerk: waarborgen van continue adequate patiëntenzorg, verbetering van de besluitvaardigheid, bevorderen van een doelmatige samenwerking, leren gebruiken van reeds opgedane kennis in de praktijk, vorming van de attitude ten opzichte van de collegae en patiënten. Voortgang per fase Fase 1 Inwerken ICT-ers in DPS Doelstelling Opdoen van kennis en ervaring met DPS voor alle medewerkers aan het project die voorheen niet met deze programmatuur hebben gewerkt. Tijdsplanning De originele planning ging uit van de eerste 3 maanden (jan-maart 2001). Aangezien het AMC pas in april een nieuwe functionaris op het project kon aantrekken en het LUMC in januari al voorzien was, is de planning uitgetrokken van januari t/m mei De totale omvang wat betreft werkbelasting blijft echter gelijk. De eerste 2 cursusdagen werden gegeven op 28 maart en 18 april. Voor 9 mei staat een derde cursusdag gepland en een eventuele reservedag staat gepland op 3 juli. Gedurende de looptijd van het project is het LUMC beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van de cursisten. Deelnemers en organistatie De cursus is draait met 7 deelnemers: J. Broeren (medewerker AMC) W.K. Posthumus (medewerker AMC) R. Sijsterman (student AMC) N. Daems (student AMC) 3 van 79

4 J. Meesters (student AMC) D. Borensztajn (student AMC) E.M. Schoonderwaldt (medewerker LUMC) De cursus wordt georganiseerd in het LUMC door P.M. Bloemendaal en S. Eggermont. Resultaat Gedurende de cursus werken alle cursisten aan een eigen casus, hierbij ligt de nadruk op het voorbereiden van de informatie die in een casus verwerkt moet worden en het opdoen van ervaring met het programmeren in DPS. De casus die de cursus voortbrengt zijn niet speciaal bestemd of geschikt voor het gebruik in dit project, maar vooral bedoeld als oefenmateriaal. De vaste medewerkers zijn inmiddels al redelijk in staat om in DPS te programmeren. De studenten in het AMC worden hierbij begeleid door J. Broeren en W.K. Posthumus. Fase 2 Aanpassing DPS (herzien) Doel De Dynamische Patiënt Simulator (DPS) geschikt maken om casus tussen het LUMC-UL en het AMC-UvA te spelen, waarbij de casus vanaf een centraal punt geladen worden en de resultaten weer centraal worden weggeschreven. Het oorspronkelijke plan ging uit tunneling techniek met behulp van Virtual Private Networking (VPN). Dit onderdeel van het plan wordt niet uitgevoerd (zie vorig verslag). VPN wordt dus niet in het LUMC geïmplementeerd. Wel moet (is) DPS licht aangepast aan de WBT omgeving. Dit heeft echter zo weinig uren gekost, dat ik deze niet meer in het project zijn opgenomen. Wie Programmeur / Projectleiding (LUMC-UL) Medewerkers automatisering (LUMC-UL Centrale Dienst voor Informatie Voorziening (CDIV)) onder de verantwoording van de heer E.L.A. Flikkenschild Plan van aanpak Uitgaande van het huidige DPS programma wordt een nieuwe versie ontwikkeld. Hierbij moet het mogelijk zijn zowel de te ontwikkelen nieuwe casus als oude casus met dit programma te gebruiken. Zoals in de eerste voortgangsrapportage aan SURF reeds vermeld bleek de oorspronkelijke opzet van fase 2 uit het controlling document, om DPS via Internet tussen het LUMC en AMC af te spelen, in de praktijk niet haalbaar. Er is na uitvoerig overleg en een geslaagde test besloten om Windows Based Terminal (WBT) technologie te gebruiken om het doel wel te realiseren. Zie het testverslag Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal elders in dit rapport. Om de geproduceerde casus in een vroeg stadium in een realistische setting te kunnen testen (fase 6 van het project) is het zaak zo snel mogelijk over te gaan naar een productiefase van de WBT. Hiervoor zijn nodig: Hardware: een WBT server uitsluitend bedoeld voor het gebruik met DPS. Software: o.a. ICA clients met licenties + aanpassingen in DPS Implementatieplan: o.a. installeren van de server in de DMZ van het LUMC-UL, configureren van de firewalls in het LUMC-UL en AMC-UvA, installeren van de software in het LUMC-UL en AMC-UvA. 4 van 79

5 Support: tijd en mankracht voor onderhoud van de WBT server en van DPS en het oplossen van problemen met de server en DPS. De implementatie en de support worden gedaan door het CDIV-LUMC. Resultaat Een nieuwe versie van DPS en de middelen, nodig om DPS casus gelijktijdig te laten spelen door studenten in het LUMC-UL en in het AMC-UvA middels WBT technologie. Tijdsplanning Totaal 24 maanden: 8 maanden voor de ontwikkeling en implementatie van DPS via WBT technologie en vervolgens 16 maanden voor beheer en onderhoud van de WBT server en van DPS. Januari Februari 2001 Zoeken naar alternatieve technieken voor het afspelen van casus tussen LUMC en AMC Maart April 2001 LUMC: Testen WBT technologie in het LUMC-UL: test geslaagd gebleken LUMC en AMC: Testen van WBT technologie tussen LUMC-UL en AMC-UvA: test geslaagd gebleken. Mei 2001 LUMC: Opstarten productiefase WBT Offerte maken voor kosten van aanschaf van WBT server en bijbehorende software Offerte maken voor kosten van installatie en beheer van de server. Uitvoering: CDIV-LUMC SURF informeren over aanpassingen fase 2 en bijbehorende budget en goedkeuring vragen om dit door te voeren. Uitvoering: Projectleiding Juni Augustus 2001 LUMC: Server en software (ICA clients + licenties) aanschaffen Server installeren en in de DMZ plaatsen ICT personeel bijscholen in WBT technologie Firewall configureren voor DPS via WBT Clients installeren op PC s die voor het spelen van DPS casus gebruikt worden Uitvoering: CDIV-LUMC DPS executable op de server installeren Gereedgekomen DPS casus op de server installeren Uitvoering: Projectleiding AMC: Firewall configureren voor DPS via WBT Clients installeren op PC s die voor het spelen van DPS casus gebruikt worden Uitvoering: Informatiseringsdienst & COMMON van het AMC LUMC en AMC: Testen van de nieuwe WBT server Uitvoering: Projectleiding September 2001 December 2002 LUMC: Support bij het draaiende houden van de WBT server 5 van 79

6 Budgettering Uitvoering: CDIV-LUMC Gereedgekomen DPS casus op de server installeren Uitvoering: Projectleiding De totale kosten voor het realiseren van de herziene fase 2 worden begroot op kfl. Het project wordt budgettair groter en komt dus nog iets verder over de 2000Kfl. SURF subsidieert maximaal 1000Kfl. Aangezien de exploitatie over de eerste maanden lager uitvalt en ook de prognose voor de toekomst een lager exploitatiesaldo laat zien, is het de verwachting dat de exploitatie over het gehele project binnen de 2000 Kfl blijft. Er is dus geen reden voor bezuiniging. De kosten zijn hieronder gespecificeerd. Motivering Met deze uitbreiding en techniek wordt het op een veilige en goed beheersbare, onderhoudsarme, manier mogelijk een casus op te starten, af te breken en op een later tijdstip te vervolgen. Tevens wordt het voor de student mogelijk via de status van de casus met andere studenten te communiceren om zo consultsituaties na te bootsen. Herziene begroting fase 2 Server compleet + overige hardware (1-malig) 14.5 kfl Win NT adv. server + 10 user licenties (1-malig) 7.2 kfl Bijscholingskosten ICT personeel voor WBT beheer 10 kfl Kosten voor onderhoud + support server sept dec (69 weken x fl 1300,= per week) 89.7 kfl Totaal kfl Deze kosten zijn exclusief de gebruikelijke wachtgelden (6.5%) en overheadkosten (9.5%). De financiële controle van deze projectfase blijft onder de verantwoording van de projectleiding. Het CDIV werkt mee aan de maandelijkse financiële rapportage.specificatie (E. Flikkenschild) WBT DPS Total Cost Of ownership Overzicht van de investering- en beheerkosten van een server met metaframe t.b.v. de applicatie DPS Eenmalige licentie aanschaf: Windows NT advanced server fl 500,- 10 user licentie Metaframe fl 6698,- citrix clients fl 0,- Eenmalige hardware aanschaf Dell 2450 server fl 12300,- Netwerkaansluiting tape backup fl 150,- Netwerkaansluiting LUMCnet fl 150,- Netwerk bekabeling fl 500,- 6 van 79

7 Wright Line kast 2u deel fl 400,- Backup tapes fl 1000,- ( 5 tapes) Beheer van de server / service Dagelijks serverbeheer (controle / backup) 2,5 uur / week 100,- / uur Service packs / systeem updates 2 uur / week 175,- / uur DPS updates (4x / jaar) en support aan DPS ontwikkelaars 4 uur / week 175,-/ uur Niet gerekend: Helpdeskondersteuning PC hardware PC beheer Training gebruikers, beheerders, ontwikkelaars Support contract server De WBT service wordt na de 2 jaar gecontinueerd. Onderhoud blijft bij het LUMC. Er is alleen geen updateplan voor de hardware. Wel bestaan nu concrete plannen voor verdere exploitatie van het WBT concept. Hierbij moet ook ander COO materiaal via WBT ter beschikking komen. Voor dit nieuwe plan moet nog een project geschreven worden en financiering gezocht worden. Fase 3 t/m 6 Verzamelen onderwerpen casus Fase 3 t/m 6 betreft de productie van 20 DPS casus. Fasen 3, 4, 5 en 6 zijn tijdens de kickoff meeting omgedoopt tot fase A,B,C en D wat betreft de naamgeving van de deliverables. Tijdsplanning Gezien het feit dat de tweede rapportage periode half mei ingeleverd moest wordenis er besloten de volgende deliverables begin mei op te leveren. De omvang van deze productie is conform het controlling document. De deliverables zijn opgeleverd conform deze tijdsplanning. Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Auteur Eggermont Posthumus Schoonderwaldt Broeren Eggermont Fase A Half februari Half februari Eind februari Eind maart Half maart Fase B Half maart Eind april Eind maart Eind juni Eind juni Casus 6 Casus 7 Casus 8 Casus 9 Auteur vd Heijden Schoonderwaldt Broeren Eggermont Fase A Eind maart Eind maart Eind maart Eind april Fase B Eind juni Eind juni Eind juni Eind juni Fase 7 Helpdesk Deze fase heeft minder tijd gekost dan begroot, gezien de latere start van de DPS cursus. De medewerker in het LUMC is reeds ingewerkt, waardoor de werkdruk lager uitviel. Wel zal deze fase twee maanden verlengd worden, aangezien de medewerkers in het AMC later zijn begonnen. De totale omvang van deze fase blijft gelijk. 7 van 79

8 Fase 8 Meting onderwijskundige effecten De onderwijskundige onderbouwing van dit project wordt opgesteld in samenwerking met de onderwijskundige functionaris van het AMC. Zoals al in de vorige rapportage is gemeld is de beoogde onderwijskundige pas per 1 april in dienst getreden van het AMC. Vanaf die tijd zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarin de drie vraagstellingen zijn afgebakend. - Wat is (goede) patiëntoverdracht en hoe onderwijst men die. - Op welke wijze kan dit worden opgenomen en beoordeeld in DPS - De manier waarop het leereffect gemeten gaat worden. Voor het eerste gedeelte van deze vragen is een rapport in voorbereiding waarin uitgebreid zal worden ingegaan op de verschillende soorten arts-arts interacties en de bijbehorende overdrachtmomenten. Hierin worden uiteraard ook meegenomen de ideeën die inmiddels in DPS zijn verwerkt. Tijdsplanning De uren welke gepland waren tot maart zijn maar ten delen ingevuld (zie vorige rapportage). Besloten is het overschot van deze uren door te schuiven naar de maanden april t/m augustus. In maart zijn 8 uren besteed aan deze fase. In april is meer dan het geplande aantal uren besteed (38/ ipv 20). Verwacht wordt dat de volgende maanden in minimaal noodzakelijk is: Mei: 45 uur (ipv 10) Juni: 45 uur (ipv 0) Juli/augustus: 20 uur (ipv 0) De totale omvang van deze fase blijft hierdoor ongeveer gelijk met die van het controlling document. Deliverables Casus 1 Fase B Titel Misschien opnieuw een hartinfarct Ziekteverloop De heer Ganpath wordt door de huisarts, met verwijsbrief, ingestuurd naar de eerste hulp met klachten die kunnen duiden op een hartinfarct. Op de EHBO kan met het ECG niet direct een infarct worden uitgesloten en patiënt heeft al eerder een onderwand infarct gehad en zal dus op de afdeling interne opgenomen worden. De oorzaak van de klachten is cholecystitis, wat ook blijkt uit labwaarden en met een echo van de buik kan worden bevestigd. Patiënt blijkt bij navraag naast de medicatie van de huisarts veel paracetamol te slikken. Na ongeveer 1 dag is labonderzoek bekend en kan ECG worden herhaald. Hieruit blijkt dat de klachten niet veroorzaakt worden door een hartinfarct. Echo van de buik en temperatuur stijging tonen verergering van de galproblematiek. Vanwege een eerder hartinfarct is patiënt ingesteld op bloedverdunnende en bloeddruk verlagende medicatie. Voordat geopereerd kan worden moet een hartinfarct zijn uitgesloten en moeten de bloedstolling en de bloeddruk op peil zijn. 8 van 79

9 Introductie De heer Ganpath, 73 jaar, meldt zich op verwijzing van zijn huisarts bij u, internist op de eerste hulp. Meneer wordt vergezeld door zijn echtgenote, die u het verwijsbriefje overhandigt. Foto: man met India s uiterlijk van 73 jaar, eventueel met zijn vrouw ernaast. Verwijsbrief huisarts Verwijsindicatie: aspecifieke klachten van pijn in de bovenbuik. Myocardinfarct in voorgeschiedenis met vergelijkbare pijnklachten. Recidief infarct? Voorgeschiedenis: leeftijd 10 jaar onderbeensfractuur rechts na val leeftijd 23 jaar liesbreuk OK links leeftijd 60 en 63 jaar niersteen rechts vergruisd leeftijd 66 jaar onderwandinfarct leeftijd 72 jaar pneumonie bekend met hypertensie bekend met arthrose rechter heup Medicatie: Sintrom (acenocoumarol) tabl. 1 mg op geleide Trombotest (thrombosedienst) ivm status na MI momenteel 1dd1, sinds 8 jaar. Lanoxin (digoxine) tabl 0,125 mg 2dd1, sinds 8 jaar. Tenormin (atenolol) tabl. 50 mg 1dd1 ivm hypertensie, sinds 13 jaar. Losec (omeprazol) tabl. 10 mg 1dd1 ivm dyspepsieklachten 3 jaar. De verwijsbrief kan als HTML bestand worden opgenomen met een hyperlink hier naartoe vanuit de status. Anamnese Medicatie Bij navraag bij de patiënt: Naast de genoemde medicatie van de huisarts slikt patiënt nog Paracetamol tabl. 500 mg zo nodig, maximaal 6x daags, op advies van de drogist. Patiënt blijkt vrijwel dagelijks 6 tabl. te slikken ivm arthroseklachten rechter heup. Verder slikt patiënt Rennies, meestal 1 na elke warme maaltijd. Pijn Onaangenaam gevoel, pijnlijk, drukkend boven in de buik Geen invloed van houdingsveranderingen Niet continue aanwezig Pijn lijkt op de pijn van vorige keer bij zijn hartinfarct. Pijn verergering door koffie drinken (meldt hij pas bij verder uitvragen) Pijn op de borst bij inspanning: Heeft zich niet ingespannen omdat hij zich niet goed voelde. Uitstraling pijn: Geen uitstraling. Kortademig/benauwdheid Geen last. Hartkloppingen Af en toe, niet duidelijk veranderd in de laatste dagen. 9 van 79

10 Laatste maaltijd Boerenkool, vrouw heeft ook last van zuurbranden gehad, maar dat heeft ze wel vaker. Zuurbranden Patiënt heeft vaak last van zuurbranden na de warme maaltijd en neemt dan meestal een Rennie. Misselijk Patiënt is misselijk, maar dat was hij eigenlijk voor het eten ook al. Hij heeft ook niet veel kunnen eten. Misselijkheid verdwijnt na een dag of 2. Braken Wel neiging, niet echt braken. Defaecatie Onveranderd. Gewichtsveranderingen Patiënt staat eigenlijk nooit op de weegschaal, maar het is zijn vrouw wel opgevallen dat zijn broeken de laatste tijd steeds losser zijn gaan zitten om zijn middel. Hij eet ook niet goed. Intoxicaties Alcohol 1 of 2 borreltjes s avonds. Laatste dagen mee gestopt. Rookt meestal pijp, maar dit smaakt hem de laatste dagen niet meer. Koude rillingen Gisteren wat kouwelijk geweest, meldt zijn vrouw, geen koorts opgemeten. Zweterig Ja Loopafstand Laat iedere dag de hond uit. Dit klopt niet volgens zijn vrouw. Hij doet ook geen boodschappen meer. Patiënt geeft uiteindelijk toe dat hij pijn heeft bij het lopen en nog net van huis naar de bushalte kan lopen, dit is een paar honderd meter. Claudicatie Patiënt heeft pijn bij het lopen. Hij loopt dan ook niet meer zulke grote afstanden. Voorgeschiedenis Patiënt vertelt dat hij is geboren in India, waarna zijn ouders toen hij 11 jaar oud was zijn verhuisd naar Nederland. Vroeger is hij nog wel eens terug geweest naar India, maar de laatste jaren kan hij het reizen niet meer opbrengen omdat hij moeilijk loopt. Het laatste jaar in India heeft hij zijn rechter been gebroken. Aan datzelfde been heeft hij nu nog altijd last van zijn heup. Rond zijn 24e verjaardag is hij geopereerd aan een liesbreuk en op latere leeftijd is hij 3 keer opgenomen geweest in het ziekenhuis, 2 keer voor zijn nieren en een keer voor zijn hart. De laatste keer dat hij in het ziekenhuis is geweest, was vorig jaar voor zijn longen. Lichamelijk onderzoek 10 van 79

11 Temperatuur De temperatuur loopt op in de tijd. Bloeddruk Systolisch 160, diastolisch 120. De bloeddruk verandert alleen met behulp van ACE remmers. Inspectie ogen Normale sclerae. Foto: Close-up van het gezicht met 1 geopend oog. Inspectie huid De huid van patiënt heeft een donkere tint, verder geen bijzonderheden. Foto: Beeld van de onderarm van de patiënt met opgestroopte mouw. Palpatie huid De huid is klam en zweterig. De huidturgor is verminderd. Foto: Beeld van de onderarm van de patiënt met opgestroopte mouw en de duim en wijsvinger van de dokter die de huid omhoog tilt. Auscultatie thorax Regelmatig hartritme, normale eerste en tweede toon, geen souffles. Lichte crepitaties basaal. De crepitaties van de longen verdwijnen niet in de loop van de tijd. Foto: Stethoscoop op de blote borst van de patiënt. Geluid: Normaal hartgeluid Geluid: Longgeluid met crepitaties. Inspectie buik Litteken liesbreuk Bolle, iets opgezette buik Foto: Beeld van de ontblote buik. Foto: Detail van het litteken van de liesbreuk. Auscultatie buik Souffle rechts onder Geluid: Souffle Geluid: darmgeluiden Palpatie buik Rechter bovenkwadrant drukpijnlijk, dubieus loslaatpijn. Geen ascites, geen defense, geen abnormale weerstanden Rectaal toucher Geen bijzonderheden. Beweging benen Rechter heup beperkte flexie en exorotatie. Rechts iets verkort t.o.v. links. Rechts geen pulsaties arteria tibialis posterior. 11 van 79

12 Laboratorium Leverenzymen ALAT, Gamma glutamyl transpeptidase, ASAT (werking van de lever, alledrie verhoogd) Galblaas/galwegen/lever: Bilirubine (wat de lever nog moet omzetten is verhoogd), geconjugeerd Bilirubine (al omgezet door de lever, kan verhoogd zijn, hoeft niet), Alkalische fosfatase (cholestase, verhoogd) ALAT percentueel veel meer verhoogd dan Bilirubine? oorzaak in de lever, ALAT percentueel veel minder verhoogd dan Bilirubine? oorzaak in de leverafvoer. In dit geval geen van beide. Het Bilirubine is zo hoog dat er verdenking is op galweg obstructie en dus moet een ERCP worden uitgevoerd voor eventuele cholecystectomie. Hartenzymen CK (komt vrij bij afbraak van spierweefsel, licht verhoogd) en CK-MB fractie (normaal < 4-5 % van totale CK, verhoging wijst op afbraak hartspierweefsel, MI), LDH (algemeen weefselafbraak, verhoogd) Troponine I is verhoogd wanneer het om een acuut myocard infarct gaat (nu normaal). Een verhoogde concentratie CK in het plasma, maar een lage CK-MB fractie en een herhaald ECG kunnen een hartinfarct uitsluiten. Bloedstolling INR: 4,2 normaal 2,5 tot 3,0 trombinetijd licht verhoogd (komt door Sintrom, anti-stolling om nieuw infarct te voorkomen). Vitamine K geven voordat geopereerd mag worden. Aanvullend onderzoek Belangrijkste onderzoeken Echografie van de lever, galwegen en pancreas kan obstructie aantonen, bij dilatatie van de galwegen, galstenen en een normale pancreas is ERCP geïndiceerd. Geen galstenen, een afwijkende pancreas of een slecht te beoordelen echo vraagt om een CT scan. ERCP kan de oorzaak van de obstructie opsporen en soms verhelpen, zo niet dan opereren. X-thorax Liggend; licht gestuwd beeld op eerste dag, matige kwaliteit foto. Dag later staande thorax foto nog steeds licht gestuwd, geen toename, goede kwaliteit foto. Therapie hiervoor zou lasix kunnen zijn, maar dit heeft weinig/geen effect. Foto: X-thorax met gestuwd beeld. ECG Bevindingen passend bij linker vertrikel hypertrofie. Tekenen van een oud onderwandinfarct. Geen tekenen van een recent infarct. Het ECG verandert niet in de tijd. Plaatje: Uitdraai van een ECG 12 van 79

13 Echo rechter bovenbuik Forse galblaas met matig verdikte wand, steentjes en sludge in galblaas. Ductus hepatocholedochus niet goed a vue. Plaatje: Afbeelding van de galblaas met steentjes en verdikte wand. Echo buik na een dag: Dikwandige galblaas, beginnend infiltraat rond galblaas. Plaatje: Afbeelding van de galblaas met een beginnend infiltraat. ERCP Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie Op de ERCP zijn geen aanwijzingen voor stenen in de galwegen zichtbaar. Plaatje: Schematisch overzicht van het ERCP. 13 van 79

14 PTC Percutane transhepatische cholangiografie Rechtstreeks aanprikken van de galgangen door de lever. Bij uitstek geschikt voor visualisatie van door cholestase uitgezette intrahepatische galwegen. Risico op gallekkage. Hierbij kan een Percutane galblaas drainage worden geplaatst om de gal af te voeren. Uitslag PTC: Goede doorgankelijkheid van de galwegen Plaatje: Schematisch overzicht van het PTC. 14 van 79

15 Voortgangsrapportage SURF Therapie Opname Wanneer een acuut infarct is uitgesloten moet patiënt opgenomen worden op de afdeling interne voor nader onderzoek en eventuele therapie. Furosemide/Lasix Tegen de stuwing. Infuus Het infuus remt de eetlust en voorkomt uitdroging. ACE remmers De bloeddruk moet eerst op normaal peil worden gebracht voordat eventueel geopereerd kan worden. Patiënt gebruikt al Tenormin en kan ACE remmers als aanvullende medicatie krijgen. Wanneer is uitgesloten dat het om een hartinfarct gaat en besloten wordt tot opereren, is het goed om Sintrom te stoppen en vitamine K te geven. Sintrom (acenocoumarol) stoppen De medicatie van de patiënt moet gestopt worden om het operatierisico te verkleinen. Vitamine K Om de bloedstolling weer op peil te krijgen kan het effect van de acenocoumarol in korte tijd worden gecoupeerd met vitamine K. 15 van 79

16 (plaatje: flesje met fytomenadionconcentraat). Cholecystectomie Aan de hand van de beste therapie op een bepaald moment is de casus in te delen in 5 fasen Mate van Ziektebeeld Therapie ziekte 0-20 Genezen Casus afgelopen Galstenen in de galblaas zonder ontsteking Galblaasstenen met lichte ontstekingsverschijnselen Galblaasstenen en infiltraat Galblaasstenen met infiltraat Differentiaaldiagnose Dd eerste dag na anamnese last heup, claudicatio? Cholecystectomie na uitsluiten van hartinfarct Cholecystectomie Tijdens cholecystectomie blijkt uit cholangiografie dat cystectomie uitgevoerd kan worden zonder veel gevaar. Cholecystectomie Tijdens cholecystectomie blijkt uit cholangiografie dat cystectomie te gevaarlijk is. Er wordt dan een drain geplaatst Percutane galblaas drainage. Op lange termijn een cholecystectomie a froid Dd geen mesenteriaal trombose want: - en hevige pijn zonder bijzonderheden bij lichamelijk onderzoek - tiënt is zuur bij mesenteriaal trombose en zou dan compensatoir hyperventileren. Dd Cardiaal minder waarschijnlijk Leverfunctie gestoord bij galstenen en hepatotoxische medicijnen. Dd Prehepatische stuwing Hep medicatie Past: stenen Dd galstenen en ontstoken galblaas. Technische opbouw casus Parameters Relevante bestaande parameters in DPS: - Plasma ALAT (cito) is verhoogd en loopt op (normaal 2-15 U/L) - Plasma ASAT (cito) is verhoogd en loopt op (normaal 2-15 U/L) - Plasma Gamma glutamyl transpeptidase (cito) is verhoogd en loopt op (normaal 6-28 U/L bij mannen) - Plasma Bilirubine (cito) is verhoogd en loopt op (normaal tot 17,0 µmol/l) - Plasma Bilirubine geconjugeerd (cito) is verhoogd en loopt op (normaal tot 4,0 µmol/l) - Plasma Alkalische fosfatase (cito) is verhoogd en loopt op (normaal U/L) - Plasma CK (cito) is iets verhoogd en blijft gelijk (normaal 5-50 U/L bij mannen) - Plasma LDH (cito) is iets verhoogd en blijft gelijk (normaal tot 160 U/L) 16 van 79

17 - Leucocyten zijn verhoogd en lopen op (normaal e9/l) - Leucocyten Staafkernigen fractie is verhoogd en loopt op (normaal ) - Bloed BSE is verhoogd en loopt op (normaal tot 40 mm) - Temperatuur is verhoogd en loopt verder op (normaal ) - Bloeddruk is verhoogd en blijft constant, ACE remmers brengt hem terug naar normaal. - normaal systolisch diastolisch 70-95) Casus specifieke nieuwe parameters: Hartklachten blijft gelijk Mate van ziekte CK-MB fractie (cito) is normaal (normaal < 5 % van totaal CK) INR (cito) is verhoogd en blijkt gelijk, Vitamine K brengt hem naar normaal terug (normaal 2,5-3,0). Koppeling van symptomen en parameters Parameter-parameter koppelingen De labwaarden die tijdens de casus veranderen kunnen met een calculate aan de mate van ziekte (oplopend van 20 tot 100 in ongeveer 5 dagen) worden gekoppeld en lopen van de start tot het eind van de casus op in de tijd: - Plasma ALAT (start: 24 eind: 110) - Plasma ASAT (start: 26 eind: 120) - Plasma Gamma glutamyl transpeptidase (start 45 eind: 145) - Plasma Bilirubine (start: 27 eind: 85) - Plasma Bilirubine geconjugeerd (start: 5.4 eind: 20) - Plasma Alkalische fosfatase (start: 70 eind: 90) - Bloed Leucocyten (start: 11.3 eind: 22) - Bloed Leucocyten Staafkernigen fractie (start: 0.12 eind: 0.23) - Bloed BSE (start: 42 eind: 82) - Temperatuur (start: 37.8 eind: 39.8). De parameters Plasma CK-MB fractie (2-5%) en Plasma Troponine ( 0-0.4) vallen binnen de normaalrange. De parameters Plasma CK (51-54), Plasma LDH ( ), Systolische bloeddruk ( ), diastolische bloeddruk ( ) en Bloed INR ( ) wijken wel af van normaal, maar worden niet gekoppeld omdat ze niet veranderen in de tijd. De cito labwaarden zijn gelijk aan de gewone en worden hieraan d.m.v. de rules gekoppeld. Parameter-symptoom koppelingen Alle symptomen die met de galblaasproblematiek samenhangen kunnen gekoppeld worden aan de Mate van ziekte. De symptomen die met een mogelijk hartinfarct te maken hebben worden gekoppeld aan de parameter Hartklachten. Parameter-operatie koppelingen Alle behandelingen van de patiënt kunnen aan drie parameters worden gekoppeld; Mate van ziekte, diastolische bloeddruk en Bloed INR. 17 van 79

18 18 van 79

19 Casus 2 Fase B Titel casus Een kind met een loopoor. Docenten L.J. Schot, KNO-arts S.L. Ploos van Amstel, kinderarts Technisch verantwoordelijke Drs. W.K. Posthumus Ziektebeloop Een 5 jarig jongetje (Otto) komt met zijn ouders op de polikliniek KNO i.v.m. oorklachten, koorts en algehele malaise. Hij blijkt al ongeveer vier weken wat te sukkelen met een rhinitis en een daarop volgende otitis en otorrhoe (loopoor). Na het verder uitdiepen van de anamnese moet de student overgaan tot het lichamelijk onderzoek. Van cruciaal belang voor de juiste diagnose (acute mastoïditis) is hierbij het klinische beeld en in dat verband het niet missen van de verstreken retroauriculaire plooi (kijken achter het oor) en het afstaan van het oor (kijken naar stand van oorschelp, verschil links/rechts). Na deze constatering en daarmee diagnosestelling dient nog poliklinisch een verruimende paracentese van het trommelvlies te worden gezet, een grampreparaat te worden gemaakt en een kweek te worden ingezet. Vervolgens moet het kind worden opgenomen op de afdeling KNO. De laboratoriumbepalingen (BSE, Leuco s, Leucodiff, CRP) moeten (cito) worden aangevraagd en in eerste instantie dient in afwachting van de uitslag van de kweek en totdat de gevoeligheid van het oorzakelijke organisme bekend is direct met een conservatieve behandeling te worden gestart: antibiotica intraveneus (Augmentin 50 mg/kg). De temperatuur moet regelmatig gecontroleerd worden en eventueel kan pijnstilling (Paracetamol 60 mg/kg) worden gegeven. Als dan blijkt, dat na 24 uur (max. 48 uur) geen verbetering optreedt (temp.zakt niet, etc.) moet een consult van de kinderarts worden gevraagd en zal worden besloten tot mastoïdectomie. Er zal een CT-scan van het mastoïd worden gemaakt (Otto is zo n voorbeeldig kind, dat we het maar zonder narcose doen) en zodra de indicatie voor OK is gesteld, moet het kind nuchter gehouden worden. Postoperatieve pijnbestrijding zal bestaan uit paracetamol rectaal gedurende 48 uur en tevens ondansetron (Zofran 15 mg/m 2 ) intraveneus. Daarmee is Otto uit de problemen en dat is tevens het einde van de casus. Als de aanvraag voor de operatie te lang gaat duren ( > 48 uur) dan zal de casus worden beëindigd omdat het kind tekenen van meningeale prikkeling gaat vertonen. De behandeling wordt de student dan uit handen genomen. 19 van 79

20 Introductie U bent KNO-arts assistent en ziet in de polikliniek een jongetje van 5 jaar dat lijkt te slapen op schoot bij zijn moeder. De vader, die ook mee is gekomen, vertelt u het volgende verhaal: Fig. 1 Fig. 2 Zijn zoon Otto was ongeveer vier weken geleden verkouden geworden na een dagje zwemmen. Enkele dagen daarna had hij koorts en pijn in zijn rechteroor gekregen en zijn de ouders met hem naar de huisarts gegaan. De huisarts had pijnstillers (Paracetamol) en neusdruppels (Otrivin ) gegeven en gezegd dat het verder wel vanzelf over zou gaan. Een dag daarna had Otto een "loopoor" gekregen en leek de pijn minder te worden. Ook de koorts was in eerste instantie gezakt. Het loopoor was echter blijven bestaan. Alhoewel er de laatste week minder vuil uit zijn oor leek te komen, was het oor nu wat rood en was Otto toch ook weer zieker geworden: de koorts was de afgelopen dagen weer flink gestegen. De ouders hadden de huisarts daarom opnieuw gebeld en die had gezegd dat ze maar naar de polikliniek KNO moesten gaan. Medicatie tot nu toe Pijnstillers (Paracetamol) en neusdruppels (Otrivin ) Voorgeschiedenis Leeftijd 0-1 jaar: verdenking op koemelkallergie Leeftijd 2 jaar: adenotomie Nooit in de tropen geweest. Heeft nog nooit een botbreuk gehad. Nooit opgenomen of geopereerd geweest. 20 van 79

Casus 24A Fase A. Titel casus. Onderwerp. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Introductie. Loopoor...

Casus 24A Fase A. Titel casus. Onderwerp. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Introductie. Loopoor... Casus 24A Fase A Titel casus Loopoor... Onderwerp Acute mastoiditis Docenten L.J. Schot, KNO-arts S.L. Ploos van Amstel, kinderarts Technisch verantwoordelijke R. Sijstermans & W.K. Posthumus Ziektebeloop

Nadere informatie

Casus 1 Fase B. Titel. Ziekteverloop. Introductie. Anamnese. Misschien opnieuw een hartinfarct.

Casus 1 Fase B. Titel. Ziekteverloop. Introductie. Anamnese. Misschien opnieuw een hartinfarct. Casus 1 Fase B Titel Misschien opnieuw een hartinfarct. Ziekteverloop De heer Ganpath wordt door de huisarts, met verwijsbrief, ingestuurd naar de eerste hulp met klachten die kunnen duiden op een hartinfarct.

Nadere informatie

Casus 2 Fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Een kind met een loopoor.

Casus 2 Fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Een kind met een loopoor. Casus 2 Fase B Titel casus Een kind met een loopoor. Docenten L.J. Schot, KNO-arts S.L. Ploos van Amstel, kinderarts Technisch verantwoordelijke Drs. W.K. Posthumus Ziektebeloop Een 5 jarig jongetje (Otto)

Nadere informatie

Casus 3 fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Introductie. Nooduitgang

Casus 3 fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Introductie. Nooduitgang Casus 3 fase B Titel casus Nooduitgang Docenten Dr. J.M van Baalen, chirurg Dr. R.A. van Hogezand, gastro-enteroloog Technisch verantwoordelijke Drs. E.M. Schoonderwaldt. Ziektebeloop Een 34 jarige vrouw

Nadere informatie

Voor deze casus is een fotosessie gemaakt met een oudere mannelijke patiënt.

Voor deze casus is een fotosessie gemaakt met een oudere mannelijke patiënt. Casus 02L Fase A Titel Verraderlijke buikpijn. Onderwerp Mesenteriale ischaemie bij een man van 82 jaar. Inhoudsdeskundige Prof. Dr. J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Opleidingsniveau

Nadere informatie

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden.

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden. Casus 05L Fase A Titel Mevrouw Klaassen Onderwerp Pancreaskop carcinoom Inhoudsdeskundige J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Literatuur Bestaande Cascoo casus. Multimedia materiaal

Nadere informatie

Casus 15 fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Introductie. Verwijsbriefje. Een verstopte afvoer.

Casus 15 fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Introductie. Verwijsbriefje. Een verstopte afvoer. Casus 15 fase B Titel casus Een verstopte afvoer. Docenten Prof. dr. J. Zwartendijk, uroloog Technisch verantwoordelijke Drs. E.M. Schoonderwaldt. Ziektebeloop Urineweginfectie gevolgd door septische shock

Nadere informatie

Kortademigheid Patiënt vindt zichzelf niet kortademig. Bij inspanning raakt hij wel snel buiten adem.

Kortademigheid Patiënt vindt zichzelf niet kortademig. Bij inspanning raakt hij wel snel buiten adem. Casus 16 fase B Titel casus Schoolziek Ziekteverloop Een 16-jarige jongen heeft zich bij de huisarts gemeld omdat hij vandaag plots onwel werd en flauw is gevallen. De huisarts heeft bloed laten prikken,

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 17A Fase A Titel Bloedbad Onderwerp Bloedverlies per anum door bloedend uclus pylori Auteur Drs. R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase

Nadere informatie

Operatie aan de keelamandelen

Operatie aan de keelamandelen Operatie aan de keelamandelen Inleiding De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om uw keelamandelen te verwijderen. In deze folder staat informatie over een operatie aan de keelamandelen

Nadere informatie

Mevrouw Sanders meldt zich met buikpijn op het Centrum Eerste Hulp waar u dienst hebt als chirurg.

Mevrouw Sanders meldt zich met buikpijn op het Centrum Eerste Hulp waar u dienst hebt als chirurg. Casus 18L Fase A Titel Buikpijn zoals ik het nog nooit gehad heb Onderwerp Appendicitis acuta Inhoudsdeskundige J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Multimedia materiaal Fotosessie

Nadere informatie

Workshop anamnese afnemen

Workshop anamnese afnemen Workshop anamnese afnemen Workshop anamnese afnemen l Carolien Vianen l Jeroen Martijn Plette l Annelies Epping Inhoud workshop l Anamnese in 3 onderdelen: 1. - Kennismaking - Observatie - Klacht waarmee

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 12A Fase A Titel Buikpijn Onderwerp Galstenen Inhoudsdeskundige Dr. O.R.C. Busch Technisch verantwoordelijke Drs. R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld voor medisch studenten

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen

Operatie aan de amandelen Operatie aan de amandelen Informatie voor patiënten F0443-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Casus koorts uit tropen

Casus koorts uit tropen Casus koorts uit tropen Het is zaterdagavond 21.30 uur, de heer Theunissen, 38 jaar,meldt zich op uw 1 ste hulp met koorts en algemene malaise sinds 2 dagen. Hij kwam 10 dagen geleden terug uit Sierra

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Acute gastro-enteritis met dehydratie en dreigende nierinsufficiëntie bij een 4 jarig meisje

Acute gastro-enteritis met dehydratie en dreigende nierinsufficiëntie bij een 4 jarig meisje Casus 12 fase B Titel casus Poepeldepee, Sophie heeft diarree! Docent SL Ploos van Amstel, kinderarts Technisch verantwoordelijken WK Posthumus Roel Sijsterman Ziektebeeld Acute gastroenteritis met dehydratie

Nadere informatie

Tonsillectomie bij volwassenen

Tonsillectomie bij volwassenen Tonsillectomie bij volwassenen Uw kno-arts heeft bij u een chronische keelamandelontsteking vastgesteld en u geadviseerd een tonsillectomie te ondergaan. Wat zijn de amandelen en wat is hun functie? Het

Nadere informatie

OPERATIE AAN DE AMANDELEN Volwassenen FRANCISCUS VLIETLAND

OPERATIE AAN DE AMANDELEN Volwassenen FRANCISCUS VLIETLAND OPERATIE AAN DE AMANDELEN Volwassenen FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding In deze folder staat informatie over ontstekingen aan de amandelen en de behandeling daarvan bij volwassenen. De amandelen Het lichaam

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen

Operatie aan de amandelen Operatie aan de amandelen De KNO-arts heeft met u besproken dat u geopereerd wordt aan de amandelen. U wordt hiervoor opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder leest u wat er tijdens de operatie gebeurt

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O0 Datum : 9 juli 009 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. BLOKTOETS STOFWISSELING 5O0 9 juli 009 Sint Radboud. Het uitvragen van de pijnklachten is van

Nadere informatie

Bestaande cascoo casus Blokboek buik blz 33 t/m 36 en docentenhandleiding blokboek blz 30 t/m 32

Bestaande cascoo casus Blokboek buik blz 33 t/m 36 en docentenhandleiding blokboek blz 30 t/m 32 Casus 10L Fase A Titel Bloederige diarree Onderwerp Carcinoïd syndroom Inhoudsdeskundige Masclee Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Literatuur Bestaande cascoo casus Blokboek buik blz 33 t/m 36 en

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen bij volwassenen

Operatie aan de amandelen bij volwassenen Operatie aan de amandelen bij volwassenen operatie aan de amandelen bij volwassenen Deze folder geeft informatie over ontstekingen aan de amandelen en de behandeling daarvan bij volwassenen. De amandelen

Nadere informatie

Uw kind krijgt trommelvliesbuisjes

Uw kind krijgt trommelvliesbuisjes Keel-, neus- en oorheelkunde Uw kind krijgt trommelvliesbuisjes Afspraak Dag en datum:... dag... Waar: afdeling Kinderdagbehandeling Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1. De operatie wordt gedaan door de

Nadere informatie

Het verwijderen van keelen/of neusamandelen bij volwassenen

Het verwijderen van keelen/of neusamandelen bij volwassenen Het verwijderen van keelen/of neusamandelen bij volwassenen Afdeling keel-, neus- en oorheelkunde U heeft met uw arts afgesproken dat u binnenkort wordt geopereerd aan uw keel- en/of neusamandelen. In

Nadere informatie

Keel/neusamandelen verwijderen bij volwassenen (Tonsillectomie/Adenotomie)

Keel/neusamandelen verwijderen bij volwassenen (Tonsillectomie/Adenotomie) Keel/neusamandelen verwijderen bij volwassenen (Tonsillectomie/Adenotomie) Inleiding De KNO-arts heeft in overleg met u besloten tot het operatief verwijderen van de keel en/of neusamandelen (tonsillectomie/adenotomie).

Nadere informatie

Casus oncologie minisymposium dd. 22-03-2012

Casus oncologie minisymposium dd. 22-03-2012 Casus oncologie minisymposium dd. 22-03-2012 Dhr. Braakman, 21-10-1933 fictief Medische voorgeschiedenis: Jaren 90 pijn op de borst e.c.i. waarvoor starten Ascal. Geen cardiologische onderliggende ziekte

Nadere informatie

CASUSSCHETSEN. Mevrouw B. heeft bloed laten prikken voor een keuring. Ze heeft geen klachten. De volgende schildklierwaarden werden gevonden:

CASUSSCHETSEN. Mevrouw B. heeft bloed laten prikken voor een keuring. Ze heeft geen klachten. De volgende schildklierwaarden werden gevonden: INTERLINE INTERNE GENEESKUNDE Schildklierproblematiek, Osteoporose, (DVT) 9 januari 2007 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Mevrouw B. heeft bloed laten prikken voor een keuring. Ze heeft geen klachten. De volgende

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: 3a. Hebt U een acuut reuma gehad? (II) (I)

Naam: Geboortedatum: 3a. Hebt U een acuut reuma gehad? (II) (I) Naam: Geboortedatum: Op dit vragenformulier komen vragen voor, over Uw gezondheid, die gevoelsmatig niet direct van belang lijken te zijn voor de mondhygiënist. Maar ook vragen over Uw gezondheid en medicijngebruik,

Nadere informatie

Vragenlijst voor volwassenen:

Vragenlijst voor volwassenen: Vragenlijst voor volwassenen: Voorletters + achternaam : Adres : Telefoon privé : werk : mobiel : E-mail adres : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Huisarts : 1 Wat is de voornaamste klacht? 2 Wanneer

Nadere informatie

Dit onderzoek wordt als volgt benoemd: 1. Inspectie (kijken) 2. Auscultatie (horen) 3. Palpatie (voelen) 4. Percussie (kloppen)

Dit onderzoek wordt als volgt benoemd: 1. Inspectie (kijken) 2. Auscultatie (horen) 3. Palpatie (voelen) 4. Percussie (kloppen) Appendicitis 2 Inleiding Deze folder geeft u een overzicht van de klachten en de oorzaak van appendicitis en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen anders

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies 8 Chapter 8 74 Samenvatting Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op dit proefschrift. De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren achtereenvolgens: het beschrijven

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind

Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een ooroperatie, namelijk het plaatsen van trommelvliesbuisjes. In deze folder leest u meer over de operatie

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om uw galblaas te laten verwijderen. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een lipofilling.

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole DPS casussen

Kwaliteitscontrole DPS casussen Kwaliteitscontrole DPS casussen Bij de kwaliteitscontrole dient op verschillende technische- en medische aspecten van de casus gelet te worden. De controle kan het beste uitgevoerd worden door een basisarts.

Nadere informatie

Amandelen verwijderen bij volwassenen

Amandelen verwijderen bij volwassenen Amandelen verwijderen bij volwassenen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat zijn de 'amandelen' en wat is hun functie... 1 3 Wat voor klachten kunnen de amandelen geven... 1 4 Wanneer is het gewenst om

Nadere informatie

Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies

Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies (Adenotomie en/of paracentese) Afdeling Kindergeneeskunde De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft, in overleg met u, besloten de

Nadere informatie

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Darmoperatie bij Diverticulitis Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Chirurgie Waregem_Versie 1_Feb 2016 Inleiding Deze folder geeft uitleg over een operatie van de dikkedarm bij diverticulitis.

Nadere informatie

Keel- Neus- Oorheelkunde Keelamandelen verwijderen bij volwassenen

Keel- Neus- Oorheelkunde Keelamandelen verwijderen bij volwassenen Keel- Neus- Oorheelkunde Keelamandelen verwijderen bij volwassenen Inleiding De KNO-arts heeft in overleg met u besloten de keelamandelen te verwijderen. In deze folder leest u meer over de functie van

Nadere informatie

Galblaasverwijdering (cholecystectomie)

Galblaasverwijdering (cholecystectomie) Galblaasverwijdering (cholecystectomie) Binnenkort wordt u opgenomen in HMC Bronovo voor het verwijderen van uw galblaas. Met deze folder geven wij u informatie over de mogelijke oorzaak en de gang van

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednison bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Waarom deze folder? Je dokter heeft met je gesproken over het gebruik van prednison. In deze folder lees je de belangrijkste

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Patiënteninformatie Verwijderen van de galblaas Informatie over symptomen en operatietechnieken 1234567890-terTER_ Verwijderen van de galblaas Informatie over symptomen en operatietechnieken. U heeft

Nadere informatie

Eigen medische verklaring van:

Eigen medische verklaring van: MEDISCH GEHEIM Eigen medische verklaring van: Dhr/Mw: Geboortedatum: Adres: Postcode/Plaats: E-mail: Telefoon: (Oud-)Beroep: Duikschool: Duikvereniging: Huisarts: Tel.nr: Adres huisarts: Plaats: Verzekering:

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas INFORMATIE OVER DE OPERATIE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS INLEIDING Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Het opheffen van een darmstoma

Het opheffen van een darmstoma Het opheffen van een darmstoma U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie om de darmstoma op te heffen De totale zorg rondom de operatie is erop gericht dat u snel hiervan herstelt. Deze informatie

Nadere informatie

verwijderen van patiënteninformatie

verwijderen van patiënteninformatie patiënteninformatie verwijderen van neus- en/of keelamandelen bij kinderen In overleg met de KNO-arts heeft u besloten om bij uw kind de neus- en/of keelamandelen te laten verwijderen. In deze folder geven

Nadere informatie

Blindedarmontsteking (Appendicitis)

Blindedarmontsteking (Appendicitis) Blindedarmontsteking (Appendicitis) Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van een blindedarmontsteking (appendicitis) en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te

Nadere informatie

Borstbesparende operatie locatie West

Borstbesparende operatie locatie West OLVG, U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een borstsparende operatie in verband met borstkanker. In principe gebeurt de operatie in dagbehandeling en duurt ongeveer een uur. Schema planning operatie

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Operatie aan de keelamandelen

Operatie aan de keelamandelen Operatie aan de keelamandelen J03.007-16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Wat zijn amandelen en wat is hun functie?... 3 Amandelen zitten in... 3 De neus-keelholte... 3 De keel... 3 Achter

Nadere informatie

operatie: verwijderen van de galblaas

operatie: verwijderen van de galblaas patiënteninformatie operatie: verwijderen van de galblaas Deze folder geeft u informatie over het verwijderen van de galblaas. Een ander woord hiervoor is cholecystectomie. Deze informatie is bedoeld als

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen bij volwassenen

Operatie aan de amandelen bij volwassenen KNO Operatie aan de amandelen bij volwassenen Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Uw KNO-arts heeft de klachten van u beoordeeld en voorgesteld om

Nadere informatie

Verwijderen van neuspoliepen onder algehele anesthesie

Verwijderen van neuspoliepen onder algehele anesthesie Verwijderen van neuspoliepen onder algehele anesthesie Inleiding De KNO-arts heeft met u besproken dat uw neuspoliepen klachten veroorzaken. Daarom heeft de KNO-arts u voorgesteld om de neuspoliepen te

Nadere informatie

operatie: verwijderen van de galblaas

operatie: verwijderen van de galblaas patiënteninformatie operatie: verwijderen van de galblaas Deze folder geeft u informatie over het verwijderen van de galblaas. Een ander woord hiervoor is cholecystectomie. Deze informatie is bedoeld als

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen bij kinderen

Operatie aan de amandelen bij kinderen Operatie aan de amandelen bij kinderen Informatie voor patiënten F0220-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Operatie aan de neusamandel

Operatie aan de neusamandel Operatie aan de neusamandel Inleiding De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om bij uw kind de neusamandel te verwijderen. In deze brochure wordt specifieke informatie gegeven over de

Nadere informatie

Operatie bij chronische middenoorontsteking

Operatie bij chronische middenoorontsteking Operatie bij chronische middenoorontsteking Oorzaken Meestal wordt een chronische middenoorontsteking veroorzaakt door een gat in het trommelvlies, met als gevolg een loopoor. Als het gat in het midden

Nadere informatie

Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van november 2006 (tweede herziening)

Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van november 2006 (tweede herziening) voor praktijkassistentes 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van november 2006 (tweede herziening) Het hoofdstuk Oorpijn in de NHG-Telefoonwijzer is gebaseerd op de NHG- Standaard

Nadere informatie

CAT Combined Approach Tympanoplastiek Sanering Radicalisatie. Schoonmakende (sanerende) ooroperatie

CAT Combined Approach Tympanoplastiek Sanering Radicalisatie. Schoonmakende (sanerende) ooroperatie CAT Combined Approach Tympanoplastiek Sanering Radicalisatie Schoonmakende (sanerende) ooroperatie Een sanerende ooroperatie is erop gericht een chronische oorontsteking van het middenoor te verhelpen.

Nadere informatie

Laparoscopische verwijdering van de galblaas (Cholecystectomie)

Laparoscopische verwijdering van de galblaas (Cholecystectomie) Laparoscopische verwijdering van de galblaas (Cholecystectomie) 1 Binnenkort gaat u naar het ziekenhuis voor een operatie aan de galblaas. Dit informatieboekje geeft u een globaal overzicht van de gebruikelijke

Nadere informatie

Blindedarm ontsteking (Appendicitis) Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis

Blindedarm ontsteking (Appendicitis) Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis Blindedarm ontsteking (Appendicitis) Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Wat is blindedarmontsteking? 2 2. Het stellen van de diagnose 3 3. De operatie 5 4. Na de operatie 6 5. Weer

Nadere informatie

Navelbreuk operatie bij kinderen. poli Chirurgie

Navelbreuk operatie bij kinderen. poli Chirurgie 00 Navelbreuk operatie bij kinderen poli Chirurgie 1 Uw kind wordt binnenkort verwacht in het ziekenhuis voor de behandeling van een navelbreuk. Waarschijnlijk heeft u al het een en ander gehoord over

Nadere informatie

Verwijdering van de galblaas (cholecystectomie)

Verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) Chirurgie Patiënteninformatie Verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) U ontvangt deze informatie, omdat uw galblaas binnenkort wordt verwijderd. Uw arts heeft al het een en ander over deze galblaasoperatie

Nadere informatie

Prednison of Prednisolon

Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Uw maag, darm- en leverarts heeft in overleg met u besloten u te gaan behandelen met Prednison. Dit geneesmiddel dient ter behandeling van de ziekte van

Nadere informatie

Casus 10 fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Chanya, een hijgend hert uit Sierra Leone

Casus 10 fase B. Titel casus. Docenten. Technisch verantwoordelijke. Ziektebeloop. Chanya, een hijgend hert uit Sierra Leone Casus 10 fase B Titel casus Chanya, een hijgend hert uit Sierra Leone Docenten MO Hoekstra en DH Winterberg, kinderartsen Technisch verantwoordelijke D Borensztajn, WK Posthumus Ziektebeloop De eerste

Nadere informatie

Inleiding. Afspraken maakt u via het Afspraakbureau tel 070-312 7300.

Inleiding. Afspraken maakt u via het Afspraakbureau tel 070-312 7300. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Tot 17.00 uur kan dit met de afdeling Dagbehandeling, tel. (070) 312 7212. Na 17.00 uur of bij geen gehoor neemt

Nadere informatie

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking.

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Casusschets 1 Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Vraag 1: welke anamnestische punten zijn van belang om al dan niet tot een DEXA over te gaan?

Nadere informatie

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant 1. ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS MEISJESNAAM: GESLACHT: M F GEBOORTEDATUM: LEEFTIJD: LENGTE: GEWICHT: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: PRIVE MOBIEL WERK E-MAIL ADRES: AANTAL KINDEREN: BEROEP:

Nadere informatie

CHIRURGIE. Blindedarmontsteking. Appendicitis

CHIRURGIE. Blindedarmontsteking. Appendicitis CHIRURGIE Blindedarmontsteking Appendicitis Blindedarmontsteking In deze folder kunt u lezen wat een blindedarmontsteking is, wat de klachten zijn en hoe de behandeling verloopt. Het is goed u te realiseren

Nadere informatie

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Samenwerken aan gezondheid Pagina 1 van 5 Anamneseformulier Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Lengte Gebruikt u medicijnen? Graag naam geneesmiddel en dosering opschrijven.

Nadere informatie

Luchtweginfecties bij kinderen

Luchtweginfecties bij kinderen Als uw kind: jonger is dan drie maanden en koorts heeft (hoger dan 38 C) langer dan drie volle dagen koorts heeft koorts heeft gehad en na enkele dagen opnieuw koorts krijgt Luchtweginfecties bij kinderen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van de. galblaas. Cholecystectomie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van de. galblaas. Cholecystectomie PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van de galblaas Cholecystectomie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven van de klachten en

Nadere informatie

Amandelen verwijderen bij kinderen

Amandelen verwijderen bij kinderen Amandelen verwijderen bij kinderen Wanneer en hoe worden de neus- en keelamandelen verwijderd Binnenkort worden bij uw kind de amandelen verwijderd. In deze folder kunt u meer lezen over deze behandeling.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage SURF

Voortgangsrapportage SURF Periode: 1 januari 2001 tot 1 maart 2001 Project: Interfacultaire communicatie training via een virtuele patiënt status Uitvoerders: LUMC, Leiden AMC, Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Project

Nadere informatie

Verwijderen van de keelamandelen bij volwassenen

Verwijderen van de keelamandelen bij volwassenen Verwijderen van de keelamandelen bij volwassenen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0514 Inleiding De KNO-arts heeft met u besproken dat uw keelamandelen klachten veroorzaken. Daarom heeft de

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Ventrale rectopexie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Ventrale rectopexie Ventrale rectopexie VENTRALE RECTOPEXIE INLEIDING Binnenkort zult u worden geopereerd aan een verzakking van het laatste stuk van de darm, de endeldarm. Dit zal gebeuren via een zogenaamde kijkoperatie,

Nadere informatie

Ontstoken alvleesklier

Ontstoken alvleesklier INTERNE GENEESKUNDE Ontstoken alvleesklier Pancreatitis Ontstoken alvleesklier In deze folder vindt u informatie over pancreatitis, een ontstoken alvleesklier (de pancreas). De meest voorkomende oorzaken,

Nadere informatie

Longontsteking. Pneumonie

Longontsteking. Pneumonie Longontsteking Pneumonie Inleiding U bent opgenomen in het ziekenhuis en de arts heeft bij u de diagnose longontsteking (pneumonie) gesteld. De informatie in deze brochure is bedoeld als aanvulling op

Nadere informatie

Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies

Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies Verwijderen van de neusamandel / het doorprikken van het trommelvlies (Adenotomie en/of paracentese) Afdeling Kindergeneeskunde De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft, in overleg met u, besloten de

Nadere informatie

Maatschap Chirurgie. Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Maatschap Chirurgie. Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Maatschap Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Algemeen Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het gaat hierbij om algemene informatie. Het is goed

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom. Beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols

Carpale tunnelsyndroom. Beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Carpale tunnelsyndroom Beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Aan de binnenkant van de pols ligt in het midden een tunnel; de carpale tunnel. De nervus medianus is een zenuw die

Nadere informatie

Galblaasverwijdering. Chirurgie. alle aandacht. (cholecystectomie)

Galblaasverwijdering. Chirurgie. alle aandacht. (cholecystectomie) Galblaasverwijdering (cholecystectomie) Chirurgie alle aandacht Galblaasverwijdering Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw galblaas. Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie en

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Onderzoek naar koemelkallergie

Onderzoek naar koemelkallergie Onderzoek naar koemelkallergie Uw kind heeft verschijnselen die wijzen op een allergie voor koemelk. In deze folder leest u wat een allergie voor koemelk bij jonge kinderen inhoudt. Ook leggen we in deze

Nadere informatie

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Doelstelling Het doel van fase 2 van het project Interfacultaire communicatie training via een virtuele

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

Galblaas verwijderen. Ligging en functie van de galblaas. Galstenen

Galblaas verwijderen. Ligging en functie van de galblaas. Galstenen Galblaas verwijderen Ligging en functie van de galblaas De galblaas is een klein peervormig orgaan dat aan de onderzijde van de lever ligt, rechts boven in de buik. De galblaas is door gangetjes verbonden

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen bij volwassenen. Afdeling KNO

Operatie aan de amandelen bij volwassenen. Afdeling KNO Operatie aan de amandelen bij volwassenen Afdeling KNO Deze brochure heeft tot doel u informatie te geven over ontstekingen aan de amandelen en de behandeling daarvan bij volwassenen. Als u recent voor

Nadere informatie

Neusamandel verwijderen bij kinderen

Neusamandel verwijderen bij kinderen Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Neusamandel verwijderen bij kinderen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort verwijdert de KNO-arts bij uw kind de neusamandel. De

Nadere informatie

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking.

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Casusschets 1 Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Vraag 1: welke anamnestische punten zijn van belang om al dan niet tot een DEXA over te gaan?

Nadere informatie

Alvleesklierontsteking

Alvleesklierontsteking Alvleesklierontsteking Uit onderzoek is gebleken dat u een alvleesklierontsteking (pancreatitis) heeft. In deze folder leest u meer over de oorzaken en behandeling van een alvleesklierontsteking. Neem

Nadere informatie

1 Voor welke klacht(en) komt u hier? (in volgorde van belangrijkheid) 2 Wanneer zijn uw klachten begonnen? Jaar... maand...(eventueel exacte datum)

1 Voor welke klacht(en) komt u hier? (in volgorde van belangrijkheid) 2 Wanneer zijn uw klachten begonnen? Jaar... maand...(eventueel exacte datum) VRAGENLIJST ACUPUNCTUURHOOFDDORP.INFO 1 Onderstaand treft u een groot aantal vragen aan die voor ons een waardevolle hulp zijn bij uw behandeling en kunnen bijdragen tot een optimaal behandelresultaat.

Nadere informatie

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Acute Pancreatitis 1 Acute Pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Ligging en functie van de alvleesklier De alvleesklier (het pancreas) is een orgaan dat dwars

Nadere informatie

Ureterorenoscopie (URS)

Ureterorenoscopie (URS) Urologie Ureterorenoscopie (URS) Verwijdering van stenen in de urineleider Inleiding U heeft van uw arts vernomen dat u een niersteen in uw urineleider of nierbekken heeft. Samen met uw arts heeft u besloten

Nadere informatie

Post operatieve follow-up broekprothese J.M. van Baalen, J.D.M. Feuth, S. Eggermont, P.M.Bloemendaal

Post operatieve follow-up broekprothese J.M. van Baalen, J.D.M. Feuth, S. Eggermont, P.M.Bloemendaal Post operatieve follow-up broekprothese J.M. van Baalen, J.D.M. Feuth, S. Eggermont, P.M.Bloemendaal In deze casus is de student als zaalarts verantwoordelijk voor een patiënt die na een buikoperatie als

Nadere informatie

vandaag word je geopereerd aan je blinde darm 1

vandaag word je geopereerd aan je blinde darm 1 vandaag word je geopereerd aan je blinde darm 1 2 Wat is een blinde darm? Een blinde darm is een wormvormig aanhangsel, gelegen onderaan in de buik bij de overgang van de dunne naar de dikke darm. Met

Nadere informatie

Het verwijderen van de neusamandel (kind)

Het verwijderen van de neusamandel (kind) Keel-, Neus- en Oorheelkunde Het verwijderen van de neusamandel (kind) Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor het verwijderen van de neusamandel. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie.

Nadere informatie