Wij willen dat de toekomst werkt. U ook?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij willen dat de toekomst werkt. U ook?"

Transcriptie

1

2 op naar een positieve economie! 3 Voor u ligt het masterplan waarmee wij een bijdrage gaan leveren aan de belangrijkste pijler onder de economie: ons werk! Het belang van werk voor de economie als geheel, maar ook voor ieder individu afzonderlijk, is evident. Toch is de toonzetting rond werk vaak negatief. Beleidsmakers creëren, al dan niet onder druk van een crisis, dossiers die wrijving opleveren, zoals de ontslagwet, de verhoging van de pensioenleeftijd en de vergoeding van kinderopvang. Werkgevers zoeken de maximale grens van de flexibiliteit op. Teveel werkenden zien werk daardoor als iets wat ze moeten en niet wat ze willen. Wij willen dat de toekomst werkt. U ook? Han Peekel en Steve Sichtman Initiatiefnemers En teveel mensen doen niet mee. Veel jonge mensen zitten zonder werk en tegelijkertijd zijn er talloze werkgevers die niet het juiste jonge talent kunnen vinden. Aan de ene kant honderd duizenden werklozen en aan de andere kant evenzoveel vacatures... Niet alleen in Nederland, maar ook op Europese en mondiale schaal speelt dit probleem. Er is dus sprake van een grote mismatch op de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen participeert. Dat elk talent op de juiste plek wordt ingezet en dat mensen hun werk - die zo belangrijke tijdsbesteding in hun leven - met meer vreugde en plezier gaan uitvoeren. Want alleen met productieve en gemotiveerde mensen kunnen we onze economie er bovenop helpen en een toonaangevende positie in de wereld behouden. Juist in Nederland, met een pragmatische cultuur van overleg en samenwerking, past ons initiatief. We zijn al enkele jaren bezig met de voorbereidingen van wat we Mijn Toekomst Werkt! noemen. Het wordt een inspiratiepark voor het werk van morgen. Een plek waar bestuurders, ondernemers en wetenschappers uitgedaagd worden te innoveren, maar het wordt vooral ook een plek voor het grote publiek. Wij willen jong en oud positief stimuleren en op een ludieke manier inspireren hun talenten te ontdekken en hun loopbaan vorm te geven. En ze bovendien te leren wat er in de toekomst nodig is. We geven bedrijven en hele sectoren de kans om zich op een aantrekkelijke manier te presenteren voor het werk dat zij in de toekomst gaan uitvoeren. We faciliteren nieuwe samenwerkingsverbanden die leiden tot groei en innovatie. Voor dit ambitieuze plan hebben we een historisch én toekomstig betekenisvolle locatie gevonden in de Spoorzone van Tilburg. Enthousiaste oprichtingspartners zijn onder andere de gemeente Tilburg, Tilburg University, Midpoint Brabant, Rabobank, TNO en Interpolis. Maar al veel meer organisaties en topmensen hebben zich achter ons plan geschaard, waaronder Cito, Ons Middelbaar Onderwijs, Fontys Hogescholen en AWVN. Een onafhankelijk bureau onderzocht de haalbaarheid van onze ambities en kwam met positieve aanbevelingen. We zijn klaar voor de volgende stap. Dat betekent dat we samen met bedrijven, fondsen en overheid het benodigde geld samenbrengen. Het is een investering die zich niet alleen in euro s zal terugbetalen. Wij willen dat de toekomst werkt. U ook? Han Peekel en Steve Sichtman, initiatiefnemers

3 5 inhoud mijn Toekomst Werkt! inspiratiepark voor het werk van morgen 9 Onze ambitie in vogelvlucht 15 Visie op de arbeidsmarkt 19 Een baanbrekend concept 21 Een rondleiding door het inspiratiepark 22 Een eerste indruk met persoonlijke getuigenissen van initiatiefnemers steve Sichtman en Han Peekel en van Ton Wilthagen Fysiek en virtueel locatie, architectuur & digitaal platform 35 Spoorzone 013 in Midpoint Brabant 37 Beeldbepalend gebouw 39 Online talenten-community met een bijdrage van burgemeester Peter Noordanus Haalbaarheid, ontwikkeling & realisatie Een stoutmoedige gedachte: stel dat Disneyland niet het thema van sprookjes, piraten en avonturen had, maar het thema werk. En dat het nog net zo rijk, amuserend en enerverend verpakt was als nu het geval is. Disneyland, waar miljoenen mensen zich weer even een onbezorgd kind wanen en een onvergetelijke dag beleven. Stel dat we hetzelfde effect kunnen bereiken op vierkante meter plezier over het thema werk Positieve conclusies 45 Marktanalyse en bezoekersaantallen 46 Operationeel resultaat, businessmodel en investeringen 51 Organisatie 51 Globale planning 53 Economische impact 56 Founding Partners & Supporters 57 Colofon & Contact

4 voorlopige plattegrond van Mijn Toekomst Werkt! 7 augustus 2013 Alfa & Bèta Spookhuis van de mislukte Carrière Mijn Toekomst Werkt Spiegels van Zelfvertrouwen Boulevard van de Innovator Bioscoop van de Geschiedenis van ons Werk ICT + Werken + Toekomst Congrescentrum Mijn Toekomst Werkt Job Puzzle De Laatste Carrière Tijd Architectuur Laboratorium van Mijn Werk Achtbaan van de Sollicitatie Restaurant & Bibliotheek Multimedia Theater Arbeid Adelt De Universiteit van het Nieuwe Werken Lang Leve Leren: Mijn Toekomst Gevaarlijke Vrouwen Loon Naar Werk De Kiosk van de Merkwaardige Beroepen Bovenverdieping Skybox Hoofdattractie Mijn Levensweg Het Plein van Mijn Toekomst Werkt! Ambachtschap & Vakmanschap De Rugzak voor de Toekomst Werk en Veiligheid De Keuze van Werk 80 x 125 meter m 2

5 onze ambitie in vogelvlucht 9 Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! gaat op een totaal vernieuwende manier verbinding leggen tussen overheid, kennisinstituten, werkgevers en werknemers. Vanuit VNO-NCW ondersteunen wij dit initiatief van harte. Niek-Jan van Kesteren Algemeen directeur VNO-NCW Wij willen werk associëren met plezier en bijdragen aan de noodzakelijke innovatie van de arbeidsmarkt. We hebben draagvlak gezocht en gevonden bij tal van toonaangevende organisaties en ondernemingen. De haalbaarheid van onze plannen is getoetst. Het is nu tijd om gezamenlijk op te trekken met partijen die een investering in dit project net zo belangrijk vinden. Waarom doen we wat we doen? Wij geloven dat mensen die plezier hebben in hun werk onontbeerlijk zijn voor de economische vooruitgang en het innovatievermogen van Nederland. Want gemotiveerde mensen zijn productiever en zorgen daarmee voor de benodigde groei. We zien nu teveel mensen die verkeerde keuzes maken en die werk als een verplichting zien. Daadkrachtige initiatieven zijn dringend nodig in het licht van de toenemende krimp en vergrijzing van onze bevolking, de gevolgen van de globalisering en de invloed van technologie op ons leven en ons werk. We zijn ervan overtuigd dat werk en de arbeidsmarkt daarom anders georganiseerd moeten worden. We geloven dat deze ambitie niet alleen nationaal, maar ook internationaal betekenis heeft en daarom als exportproduct kan dienen. Hoe willen we het aanpakken? Door op Europese schaal samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen arbeidsmarktvraagstukken samen te brengen en door de organisatie van arbeid te innoveren. Door werkgevers en werknemers uit te dagen slimmer samen te werken en door vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. En in het bijzonder door werk op een vernieuwende manier te koppelen aan plezier, beleving en persoonlijke talentontwikkeling. Door van werk iets te maken wat je wílt en niet iets wat je moet. Wat gaan we doen? We realiseren een technologisch hoogstaand inspiratiepark waar bezoekers een onvergetelijke dag uit beleven. Via games, animaties, films, spannende attracties, tentoonstellingen en simulatie ervaren meer dan bezoekers per jaar op een stimulerende en interactieve manier hoe werk verandert en hoe je aan je eigen toekomst kunt werken. Bezoekers worden op een verrassende manier geconfronteerd met hun talenten, maken kennis met de nieuwste arbeidsvormen en innovatieve bedrijven en gaan de deur uit met een eportfolio dat als basis dient voor de rest van hun studie- en/of werkloopbaan. Ze kunnen met dit persoonlijke carrièredossier deel uitmaken van een online community om hun talent te laten groeien en de voor hen interessante contacten te leggen en te onderhouden. Voor wie? Het inspiratiepark is voor iedereen in de leeftijd van 8 tot 68 jaar die een stimulerende dag uit wil en op een speelse manier kennis wil maken met werk en/of het eigen talent. Maar het is ook een state-of-the-art ontmoetingsplaats voor bedrijven en kennisinstellingen. De attracties in het inspiratiepark kennen meerdere niveaus en invalshoeken, zodat een 10-jarige scholier er net zoveel plezier aan beleeft als een 40-jarige die is vastgelopen in zijn carrière of een 60-jarige die haar laatste werkjaren zo goed mogelijk wil invullen.

6 11 Mijn Toekomst Werkt! is een inspirerend initiatief dat uitdaagt tot de voortdurende ontwikkeling van talent en vaardigheden. Het is een nieuw en welkom model om de toekomst van werk in onze globale samenleving te hervormen en te verduurzamen. Het stimuleert innovatieve oplossingen en bevordert een verbeterde aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Waar? Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! wordt gevestigd in het centrum van de op vijf na grootste stad van Nederland: Tilburg. In een nieuw centrumgebied, Spoorzone en een gebied - Midpoint Brabant - die bovendien Sociale Innovatie als speerpunt hebben, wordt een architectonisch beeldbepalend gebouw gerealiseerd. Het is een locatie die ook voor onze buren uit Vlaanderen zeer goed bereikbaar is. Wanneer? Met voldoende partners uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen kunnen we in de loop van 2017 met de exploitatie beginnen. Hoe vinden we de benodigde financiering? We hebben een extensief plan voor de werving en aansluiting van partners voor de realisatie van Mijn Toekomst Werkt! We werken met nationale en internationale topspelers om de werving van fondsen, subsidies, alsook van de hoofdinvesteerder en de operator te verwezenlijken. Met elke mogelijke andere partner die zich in onze ambitie herkent en die een aandeel wil hebben in Mijn Toekomst Werkt! gaan we graag in gesprek. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Koos Richelle Directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Europese Commissie

7 een uitblinkende arbeidsmarkt vraagt om een innovatieve aanpak 13 Onze bevolking krimpt en vergrijst in vergelijking met veel andere landen in de wereld. Hoe houden we onze welvaart dan op peil? Door harder en langer door te werken is dan meestal het antwoord en daarom voeren we de druk steeds verder op. Het gewenste resultaat bereiken we op deze manier echter niet. Integendeel. Het aantal burn-outgevallen neemt toe, ziekteverzuim en mismatches kosten werkgevers veel tijd en geld en het wordt steeds moeilijker om talent te vinden en te behouden. Nederland heeft een stevige ambitie geformuleerd: Nederland 2020 terug in de top 5: Innovatief, Internationaal en Involverend. Een flexibele arbeidsmarkt, waarin iedereen participeert is hierin één van de fundamentele pijlers. Het probleem is dat nog steeds gedacht wordt in een traditionele manier van veranderen. Neem bijvoorbeeld de dossiers versoepeling ontslagrecht, subsidiëring kinderopvang, versobering van het sociale vangnet, werken naar vermogen, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en anti-buitenlandersentiment. Op deze dossiers is beperkt voortgang geboekt en wordt eens temeer duidelijk dat niet elke verandering een verbetering is. Tijd dus voor een totaal andere aanpak. We moeten als collectief continu fit en flexibel zijn De arbeidsmarkt werkt optimaal als we mensen met de juiste vaardigheden hebben, op het moment dat ze nodig zijn, in de aantallen die nodig zijn. Met een steeds veranderende economie moeten we als collectief continu fit en flexibel zijn. Fit voor weer een nieuwe functie, een andere werkomgeving of werkomstandigheid. Echter, uit onderzoek blijkt dat werk - hoewel we er dagelijks veel tijd aan besteden - steeds minder het centrale middelpunt is in ons bestaan. Geld verdienen is voor steeds meer mensen de primaire drijfveer om te werken en dat leidt tot verschraling en verarming. Gemotiveerde mensen, mensen die werken vanuit hun passie en talent, zijn het meest productief. Dat zijn de mensen die Nederland naar de Top 5 leiden en het land daar houden. En uiteindelijk zit die kwaliteit in elk mens op een andere manier. We moeten er daarom beter voor zorgen dat mensen hun talent ontdekken, het fijn vinden zich te blijven ontwikkelen en dat werk iets wordt waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen. We moeten ervoor zorgen dat mensen hun talent ontdekken Bijvoorbeeld: // Betaald worden op basis van talent en passie; // Nieuwe vormen van financiële zekerheid die je zelf kunt invullen; // Verdergaande verzelfstandiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt, ook vanuit het perspectief van de werkenden, gepaard gaand met nieuwe zekerheden; // talent management; // De eportfolio, het elektronisch carrièredossier, een prominente plek geven; // Blijvende aandacht voor verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en het mogelijk maken van een leven lang leren voor iedereen; // slimmere inzet van nieuwe technologie; // een ArbeidsMarktMeester die de vinger aan de pols houdt en proactief vraag en aanbod managet (ArbeidsMarktPlanbureau); // en meer aandacht voor positief stimuleren. Teruggrijpen op traditionele methoden betekent dat we onvoldoende zijn voorbereid op de crises die nog op ons af zullen komen. Denk aan de doorzettende vergrijzing, het tekort aan talent, de geringe mogelijkheden voor mensen met een beperking, de opdrijving van lonen, mismatch en slechte aansluiting van opleiding op werk, etc. Het involveren van iedereen op de arbeidsmarkt is niet alleen een nobele doelstelling van Nederland, het is ook een noodzakelijke. het involveren van mensen is een nobele, maar ook een noodzakelijke doelstelling De toekomst vraagt nieuwe methodes, nieuwe coalities en toepassing van eigentijdse technologie. Mijn Toekomst Werkt! is er om beleidsmakers te stimuleren nieuwe antwoorden te vinden op de arbeidsmarktvragen van morgen, om werkgevers te inspireren breder naar talent en talentontwikkeling te kijken, ondersteuning te bieden aan eenieder die werk van zijn carrière wil maken en inspiratie te bieden aan ons jonge potentieel door hen vroeg bewust te maken wat werk kan betekenen en hoe je de beste keuzes kunt maken. Doet u ook mee? Steve Sichtman is initiatiefnemer Mijn Toekomst Werkt! Ondernemer en managing partner Blue Carpet Willen we met zijn allen een blijvende groei realiseren, dan moeten we open staan voor een innovatieve aanpak en een nieuwe manier van werken die veel meer vrijheid en kansen oplevert. Die mensen verantwoordelijkheid geeft en waarbij wederkerigheid bestaat in het managen van de onvermijdelijke risico s. We moeten met elkaar open staan voor nieuwe manieren om werk te organiseren.

8 Visie op de arbeidsmarkt 15 Mensen vinden het steeds belangrijker dat hun werk inspireert en voldoening geeft, mede omdat ze langer door moeten werken. Door mensen te blijven prikkelen kan de productiviteit van Nederland op een duurzame manier worden verbeterd. Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! gaat hier op een totaal vernieuwende wijze een bijdrage aan leveren. Vanuit Rabobank ondersteunen wij dit initiatief. Wim Bens Directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken Een internationaal toonaangevende, innovatieve en flexibele arbeidsmarkt, waarin iedereen participeert. Dat is de ambitie van Nederland voor Om dat doel te kunnen bereiken, moeten overheid, kennisinstituten, werkgevers en werknemers op een nieuwe manier samenwerken en slimmer gebruik maken van bestaande en op handen zijnde technologie. Bovendien moet beter rekenschap worden gegeven van de veranderde verhouding tussen mens en werk. Hoe ziet de meest effectieve arbeidsmarkt eruit? Welvaartsgroei bereiken we alleen met een hogere productiviteit, omdat Nederland krimpt en vergrijst ten opzichte van vele andere landen in de wereld. De automatische reflex is dat we dus harder moeten werken. Maar in plaats van mensen onder druk te zetten en ze op tal van terreinen te beperken, bereiken we veel meer als we mensen juist de ruimte bieden hun leven op een eigen flexibele manier vorm te geven. Eigen verantwoordelijkheid bevordert een gevoel van eigenwaarde en maakt dat mensen beter presteren. Niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen. Een gezonde arbeidsmarkt is essentieel voor de toekomst van Nederland. Wij geloven in een verregaande flexibilisering en verzelfstandiging, omdat gemotiveerde mensen nu eenmaal de grootste prestaties leveren. Intussen wordt de arbeidsmarkt al flexibeler. Steeds meer mensen werken als zelfstandige professionals. Veel mensen werken deels vanuit huis. Meer organisaties en medewerkers zijn gedreven een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst. Door mensen en organisaties samen te brengen om duurzame innovatieve oplossingen voor een vitale arbeidsmarkt uit te wisselen, te onderzoeken en te creëren, geven we de toekomst op nationaal en Europees gebied vorm. Want om oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag, maar ook voor de uitdagingen van morgen, moeten we op zoek naar nieuwe methodes, nieuwe coalities en een innovatieve toepassing van eigentijdse technologie. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze toekomst werkt! //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Talent = IQ (intellect) + EQ (sociale vaardigheden) + SQ (motivatie/gedrevenheid) //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ArbeidsMarktMeester gezocht Een goede marktplaats vraagt om een marktmeester. Een marktmeester managet proactief vraag en aanbod door enerzijds te identificeren welke vaardigheden werknemers nu en in de toekomst nodig hebben. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan mensen om hun carrière en scholing te plannen. Anderzijds zou de marktmeester ingebed moeten zijn bij alle vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt zoals overheid, private sector, koepelverenigingen en onderwijs. En dit dan ook nog op lokaal, regionaal en landelijk niveau. In onze visie is de marktmeester een soort Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) maar dan in een publiekprivate-samenwerking: een ArbeidsMarktPlanbureau (AMP).

9 De risico s op de arbeidsmarkt beter managen arbeidsmarkt is de achilleshiel van de Europese welvaart en sociale cohesie 17 Werk verandert razendsnel en ingrijpend. Ooit hebben we voorspeld dat robots ons werk zouden overnemen en dat we niet meer zouden hoeven werken. Dat zal niet gebeuren. Maar technologie heeft wel een enorme invloed gekregen op de manier waarop we werken. Informatie- en communicatietechnologie veranderden de werkprocessen en -methoden, alsook de producten en diensten die worden geleverd. We kunnen bovendien steeds makkelijker zelf beslissen waar en wanneer we werken. Daarnaast ontstaan nieuwe bedrijven en functies; een deel van de oudere bedrijven en functies verdwijnt. Werk wordt vaker on demand ingezet in de vorm van projecten en klussen. In Nederland zullen in 2020 één miljoen mensen voor eigen risico en rekening werken als ZZP-er. Door de globalisering hangen economieën in de wereld inmiddels bovendien stevig met elkaar samen: als het aan de andere kant van de wereld begint te donderen, kan het bij ons gaan regenen. De concurrentie met andere delen van de wereld wordt intensiever. China, India, Brazilië, Rusland: het zijn enorme markten waar hard aan de weg wordt getimmerd. Het maakt dat de toekomst minder voorspelbaar is geworden. Wat er ook gebeurt, we blijven heel veel tijd en energie in ons werk steken. Vaak een derde of meer van de 24 uur die een dag telt. In die werktijd moeten we productief zijn, maar we willen ook graag dat werk leuk is. Werk is nu eenmaal de koninklijke route naar maatschappelijke participatie. Op je werk heb je je collega s en het is daarnaast de plek waar je prestaties levert om te laten zien wat je in huis hebt en je talenten verder te ontplooien en te ontwikkelen. Werkzekerheid Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat werk en een goed functionerende arbeidsmarkt de achilleshiel van de Europese welvaart en sociale cohesie zijn. De globalisering, de invloed van technologie en de oprukkende flexibilisering en verzelfstandiging, vragen om het beter managen van de risico s. Dit geldt voor werknemers én werkgevers. En het geldt voor bedrijven, overheid én kennisinstellingen. Willen we met zijn allen een blijvende groei realiseren, dan moeten we constateren dat mensen in dit licht steeds meer moeten doen om hun eigen loopbaan te sturen. Zelf de regie nemen. De loopbaan is uiteindelijke de enige baan, want mensen zullen tijdens hun werkzame leven vaker van werkplek en zelfs van beroep gaan wisselen. Als jongere moet je een goede basis voor je loopbaan zien te leggen door het volgen van een relevante opleiding. Maar hoe kun je dat bepalen? Op welke informatie kun je je baseren? Hoe maak je de beste keuze? Ook ouderen - die steeds langer doorwerken - zullen voortdurend hun competenties en vaardigheden moeten zien te upgraden om te kunnen aansluiten bij de nieuwe eisen die het werk stelt. Daardoor zorg je dat je werkzekerheid hebt en houdt en dat je toekomst werkt. De noodzakelijke participatie van oudere werknemers en de spectaculaire toename van vrouwen die in de toekomst meer uren zullen gaan werken, vragen om andere voorzieningen en afspraken. Bedrijven zullen dus een nieuw psychologisch contract met mensen moeten aangaan op basis van wederkerig risicomanagement, waarin flexibiliteit, productiviteit en betrokkenheid hand in hand gaan. En uiteraard zal ook het onderwijs - op alle niveau s, van basisschool tot wetenschappelijk onderwijs en van initiële tot post-initiële opleidingen - de aansluiting bij de arbeidsmarkt moeten houden en verbeteren. Hoe meer het onderwijs aansluit op de veranderende eisen van de arbeidsmarkt, hoe lager bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid, zo blijkt uit Europees vergelijkend onderzoek. Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor onze toekomst. Met het Inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! kan een plek en een platform ontstaan waar kennisvalorisatie en -uitwisseling - ofwel het toepassen van wetenschappelijke kennis over de arbeidsmarkt om maatschappelijk waarde toe te voegen - op een voor Europa unieke wijze kunnen geschieden, ten behoeve van een groot publiek. ReflecT en Tilburg University treden hierbij graag als partner op en nodigen iedereen uit zich aan te sluiten. Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt en directeur Onderzoeksinstituut ReflecT Tilburg University de toekomst is minder voorspelbaar geworden. Psychologisch contract Ook bedrijven zullen nog beter moeten anticiperen en reageren op de markt. Niet alleen op de ontwikkelingen op de afzetmarkt, maar ook op die op de arbeidsmarkt. Zij zullen zich in een steeds dynamischer arbeidsmarkt moeten zien te verzekeren van de inzet van de juiste aantallen arbeidskrachten met de juiste vaardigheden op het juiste moment.

10 Een baanbrekend concept 19 Gelet op het getoonde enthousiasme van onze rectoren en directeuren op jullie inspirerende presentatie, verwachten wij dat zeker tot 20% van onze leerlingen te interesseren is om deel te nemen aan Mijn Toekomst Werkt! Wij zullen daar in elk geval naar streven. Eugène Bernard en Hans van Dijk Voorzitter en ambtelijk secretaris Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Het begon met het idee een plek te creëren waar wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsmarktvraagstukken op Europese schaal wordt samengebracht en waar organisaties innovatieve strategieën uitwisselen. Maar om een blijvende maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt en ons traditionele werkethos aan de kaak te stellen, wisten we dat er ook een toonaangevende plek moest komen waar scholieren en studenten, werknemers en werkzoekenden op een stimulerende manier kennis kunnen maken met het verleden en de toekomst van werk. Daarbij hoort ook een intelligente community waar mensen elkaar inspireren en interactief tot nieuwe ideeën komen en waar ze hun talent te gelde kunnen maken door het vinden van werk. Het is van groot belang dat mensen en organisaties doordrongen raken van de fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt en welke gevolgen dit voor hen heeft. Dat ze in gaan zien hoe belangrijk het is om hun talent te ontdekken en aan te wenden voor een gezonde arbeidsmarkt en op individueel niveau voor een gezonder leven. Mijn Toekomst Werkt! is gericht op het aantrekken van zowel zakelijke bezoekers als dag- en verblijfsbezoekers in de leeftijd van 8 tot 68 jaar. Tot onze doelgroepen rekenen we onder andere: // scholieren basisonderwijs (werk wordt op een leerzame, spannende en plezierige manier in historisch en toekomstig perspectief geplaatst, een nieuw alternatief voor schoolreisjes); // scholieren middelbaar onderwijs (scholieren kunnen er op een speelse en unieke manier ontdekken welke studie of beroepskeuze ze willen maken); // studenten mbo, hbo en wo (zij kunnen er op een speelse manier hun talent testen en hun toekomst plannen); // Werknemers en werkzoekenden op elk niveau (zij kunnen er hun talenten toetsen en geïnspireerd worden om eventuele nieuwe wegen in te slaan); // organisaties en teams (zij vinden hier een inspirerende ontmoetingsplek voor discussie over de organisatie van werk binnen hun eigen onderneming of team), maar natuurlijk ook voor een samenkomst met elk ander thema. Om deze ambitie te verwezenlijken en een breed publiek te bereiken, moet rekening worden gehouden met de enorm hoge eisen die mensen tegenwoordig aan ontmoetingsplaatsen stellen. Ze zijn gewend multimediaal, interactief en sociaal te kunnen communiceren. Dat betekent dat het verhaal van Mijn Toekomst Werkt! op een eigentijdse en inspirerende manier moet worden verteld. Zoals ZKA Consultants & Planners (het bureau dat onze marktanalyse en haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd, zie hoofdstuk 3) het verwoordde: Om te kunnen slagen moet 70% van de beleving fun zijn.

11 een rondleiding door het inspiratiepark 21 Het vinden van je kracht, van je talent, en het richting geven aan je leven is waar het om gaat bij het in Tilburg geplande inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! Vanuit Cito ondersteunen wij dit initiatief van harte, omdat het ook volledig aansluit op onze missie. Laat bedrijven, overheden, kennisinstituten, werkgevers en werknemers samenwerken om dit idee ook daadwerkelijk te realiseren. Marten Roorda Voorzitter Raad van Bestuur, Cito Het doel is om bezoekersaantallen van tot per jaar te boeien en te inspireren en een onvergetelijke dag uit te bezorgen. En omdat de bezoekers van alle leeftijden en van elk niveau zijn, vraagt dat dus om een gepersonaliseerde beleving die op meerdere manieren prikkelt en uitdaagt. Met attracties die mensen niet willen missen, waar je iets van meeneemt en waarvan ze na hun bezoek aan anderen doorvertellen dat ze ook beslist eens een kijkje moeten nemen in het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! Het doel is om binnen twee jaar een blauwdruk van de invulling van het inspiratiepark gereed te hebben, waarin tot in de kleinste details elk facet in draaiboeken is beschreven. In dit masterplan wordt een samenvatting gegeven van de eerste aanzet die we daarvoor aan het maken zijn. Voor de uitwerking van het hoofdthema wordt samengewerkt met tal van partijen met deskundigheid, gezag en kennis, zoals bijvoorbeeld Tilburg University, TNO, een groot aantal bedrijven, particuliere organisaties en internationale attractie- en belevenisspecialisten. Maar ook toekomstige partners worden uitgenodigd hun creativiteit en expertise in te brengen in de uiteindelijk te realiseren opzet. Bij het maken van de inrichting van het inspiratiepark hanteren we onder andere de volgende uitgangspunten: // Het inspiratiepark moet per jaar tot mensen een plezierig bezoek kunnen bezorgen (per dag maximaal 3500 bezoekers), waarbij verantwoord gastheerschap leidend is; // Het bezoek aan het inspiratiepark duurt gemiddeld twee tot drie uur; // Het eerste kwartier is bepalend voor het succes; // er moeten grote aantallen bezoekers tegelijk binnen kunnen zijn, zonder al te lang te hoeven wachten; // De attracties en tentoonstellingen moeten interessant zijn voor verschillende doelgroepen en dus mensen op meerdere niveaus kunnen aanspreken; // De attracties moeten boeien, plezieren, confronteren en ze moeten soms ook spannend zijn. Ze moeten alle zintuigen prikkelen; // naar alle nieuwste technologische mogelijkheden wordt gezocht om de optimale beleving voor elke bezoeker te verwezenlijken: simulaties, (interactieve) games, integratie met multimediale en sociale ervaringen en animaties; // Het doel is iedere bezoeker een persoonlijke ervaring te bezorgen die op verschillende niveaus waarde toevoegt. En dat ze iets leren over hun talent en hoe ze dat het beste kunnen aanwenden. Uiteraard wordt bij het uiteindelijke ontwerp van het inspiratiepark ook rekening gehouden met de ondersteunende voorzieningen, zoals horeca, wc-faciliteiten, etc. En er komt een bibliotheek over het thema werk, die in samenwerking met Tilburg University en de nieuwe openbare bibliotheek Midden-Brabant wordt ingericht. We onderscheiden drie soorten attracties: // Hoofdattracties: met een hoge amusementswaarde en een voor iedere doelgroep en leeftijd niet te missen beleving. Uitgangspunt is dat deze state-of-the-art-attracties door alle bezoekers worden bezocht; // partnerattracties: deze attracties worden in nauwe samenwerking met partners ontwikkeld en kunnen of bepaalde doelgroepen aanspreken of een bepaald onderwerp uitlichten; // Exhibits: veelal kleinere attracties met een specifiek communicatiedoel. Ze zijn op meerdere leeftijden en doelgroepen gericht, maar het is de vrije keuze van de bezoeker deze te beleven.

12 Een eerste indruk 23 Om alvast een indruk van de verschillende attracties te geven, presenteren we hier al enkele van de vele initiatieven en ideeën, die op dit moment nader worden uitgewerkt en onderzocht. Het plein van Mijn Toekomst Werkt! Een cirkelvormig plein dat wordt gevormd door een groot multimediaal videoscherm - zes meter hoog, bijna 360 graden en met een diameter van 18 meter - is de ontvangstruimte en entree: de overweldigende start van het bezoek aan Mijn Toekomst Werkt! Het is een allesomvattende ervaring met klank, muziek, beeld en grafische vormen. Heden en verleden worden zichtbaar in bewegend beeld en krantenkoppen. Ook de actualiteit van dat moment wordt in de beleving betrokken. Een audiovisueel gedicht dat de emotie bespeelt en verwondering en verbazing teweegbrengt. Een imponerende reis door de tijd met beeld en geluid. De innovatieve vorm van het plein wordt optimaal gebruikt om de communicatiekern van Mijn Toekomst Werkt! meteen bij binnenkomst tastbaar te maken. Het is de hedendaagse versie van de Panorama Mesdag. Elke bezoeker krijgt de beschikking over een communicatietool (een koptelefoon, microfoon en een klein beeldscherm) dat hij/zij gebruikt tijdens zijn/haar verblijf in het inspiratiepark. Dit maakt het mogelijk het bezoek zeer persoonsgericht te maken en te beleven. Op het plein beantwoordt de bezoeker in amper anderhalve minuut tien vragen, voordat men de eerste attractie ingaat. De tien antwoorden geven de computer en de beleefregisseurs een zodanig inzicht, dat het bezoek optimaal kan worden gepersonaliseerd. De bezoeker wordt tijdens zijn of haar verblijf bij de voornaam aangesproken en krijgt andere dingen te zien en te horen dan de persoon die na hem/haar komt. Die gepersonaliseerde beleving wordt versterkt door de eerder genoemde beleefregisseurs, die de bezoekers van achter de schermen nauwlettend volgen via talloze camera s. Wanneer iemand een keuze maakt of een item overslaat kan een beleefregisseur het woord tot deze bezoeker richten en hem een vraag stellen en reageren op de antwoorden van de verraste bezoeker. Mijn Levensweg: een People Mover Na de introductie op het plein worden bezoekers naar de eerste hoofdattractie geleid. In een People Mover worden zij langs hun mogelijke levenspad gevoerd. Het is een presentatie in beeld en geluid, die bekeken wordt vanuit een veilige stoel of cabine die 360 graden kan draaien, omhoog en omlaag en vooruit en achteruit kan. Een kind krijgt andere beelden te zien dan een vijftigjarige en een mbo-er krijgt een andere beleving dan een academicus, maar bovendien wordt het verhaal aangepast aan de persoonlijke kenmerken van de bezoeker, op basis van de tien beantwoorde vragen. Mijn Levensweg moet een van de topattracties van het inspiratiepark worden en een duizelingwekkende ervaring geven door de confrontatie met de feitelijke of mogelijke persoonlijke levensweg. Spiegels van Zelfvertrouwen Dit zou een van de partnerattracties kunnen worden. Het is een modern doolhof met spiegels, doorzichtige wanden en grote beeldschermen. De spiegels staan symbool voor zelfbeschouwing. Het thema is dat gezond zelfvertrouwen een belangrijke bouwsteen is voor een succesvolle loopbaan. Het doel is om bezoekers te laten ervaren dat zelfkennis een mens sterker maakt en in evenwicht brengt met zijn beroep en leefomgeving. De wanden van het doolhof kunnen bewegen en worden door computers aangestuurd. Er zijn meerdere wegen om door het doolhof te geraken. Gepersonaliseerde pijlen die oplichten op de grond geven de weg aan en een enkele keer loopt het pad dood. Wanneer de bezoeker denkt in een spiegel te kijken, blijkt dit een beeldscherm te zijn waarop het spiegelbeeld van de bezoeker wordt gemanipuleerd met de kennis die we inmiddels hebben van zijn of haar ambities. Het doolhof mag verwarren, licht verontrusten en confronteren. Los van het leerdoel is dit doolhof een spannende attractie voor elke leeftijd (en met name voor de groep van 13 tot 23 jaar). Job Puzzle Een grote exibit in de vorm van een driedimensionaal interactief theater over de belangrijke keuzes in je leven. In samenwerking met tal van organisaties willen we inzichtelijk maken hoe je de voor jou beste keuze maakt. Achtbaan van de Sollicitatie: 4D Panorama Flight Simulator Deze hoofdattractie is een imaginaire achtbaan, waarin op een vrolijke en humoristische manier de draak wordt gestoken met het noodzakelijke onderdeel voor het verkrijgen van een baan: de sollicitatie. Voor velen is solliciteren een nachtmerrie: een opstapeling van teleurstellingen en eindeloos brieven schrijven. Toch is solliciteren de sleutel naar werk. Wie in staat is zo n sollicitatie met zelfvertrouwen en op een eigen wijze te doen, heeft een betere kans op een toekomst die werkt. Bezoekers komen, voordat ze de achtbaan ingaan, steeds met twintig mensen tegelijk in drie wachtkamers. Die kamers zien er uit als de wachtruimtes van verschillende soorten bedrijven en zijn daarmee een geïntegreerd onderdeel van de attractie. In elke wachtkamer brengen bezoekers maximaal een tot twee minuten door (inclusief verplaatsing naar de volgende ruimte): // De wachtkamer van de fabriek: door vieze namaakruiten zie je de contouren van een bedrijf. Je voelt er het trillen van zware machines, hoort er fabrieksgeluiden en ruikt er een metalige lucht; // De tweede wachtkamer is die van een sjieke kantoorruimte met achtergrondmuziek. Door halfdoorzichtige ramen zien we de schaduwen van mannen en vrouwen die een kantoorbaan uitoefenen. Beschaafde geluiden ondersteunen de sfeer; // De derde en laatste wachtkamer kan de ruimte van een van onze hoofdsponsors zijn of een organisatie die mensen begeleid in hun beroepskeuze.

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Een Manpower witboek 2011 De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Inhoud 2 Voorwoord 4 Samenvatting 6 Leren als topprioriteit 8

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

PAMFLET 2.NL Blijvend in beweging 64 visies op duurzame inzetbaarheid

PAMFLET 2.NL Blijvend in beweging 64 visies op duurzame inzetbaarheid PAMFLET 2.NL Blijvend in beweging 64 visies op duurzame inzetbaarheid Colofon Pamflet2.nl Blijvend in beweging 64 visies op duurzame inzetbaarheid Auteurs: Bibi de Vries en Ab Klink Ontwerp / lay-out:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie