Wij willen dat de toekomst werkt. U ook?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij willen dat de toekomst werkt. U ook?"

Transcriptie

1

2 op naar een positieve economie! 3 Voor u ligt het masterplan waarmee wij een bijdrage gaan leveren aan de belangrijkste pijler onder de economie: ons werk! Het belang van werk voor de economie als geheel, maar ook voor ieder individu afzonderlijk, is evident. Toch is de toonzetting rond werk vaak negatief. Beleidsmakers creëren, al dan niet onder druk van een crisis, dossiers die wrijving opleveren, zoals de ontslagwet, de verhoging van de pensioenleeftijd en de vergoeding van kinderopvang. Werkgevers zoeken de maximale grens van de flexibiliteit op. Teveel werkenden zien werk daardoor als iets wat ze moeten en niet wat ze willen. Wij willen dat de toekomst werkt. U ook? Han Peekel en Steve Sichtman Initiatiefnemers En teveel mensen doen niet mee. Veel jonge mensen zitten zonder werk en tegelijkertijd zijn er talloze werkgevers die niet het juiste jonge talent kunnen vinden. Aan de ene kant honderd duizenden werklozen en aan de andere kant evenzoveel vacatures... Niet alleen in Nederland, maar ook op Europese en mondiale schaal speelt dit probleem. Er is dus sprake van een grote mismatch op de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen participeert. Dat elk talent op de juiste plek wordt ingezet en dat mensen hun werk - die zo belangrijke tijdsbesteding in hun leven - met meer vreugde en plezier gaan uitvoeren. Want alleen met productieve en gemotiveerde mensen kunnen we onze economie er bovenop helpen en een toonaangevende positie in de wereld behouden. Juist in Nederland, met een pragmatische cultuur van overleg en samenwerking, past ons initiatief. We zijn al enkele jaren bezig met de voorbereidingen van wat we Mijn Toekomst Werkt! noemen. Het wordt een inspiratiepark voor het werk van morgen. Een plek waar bestuurders, ondernemers en wetenschappers uitgedaagd worden te innoveren, maar het wordt vooral ook een plek voor het grote publiek. Wij willen jong en oud positief stimuleren en op een ludieke manier inspireren hun talenten te ontdekken en hun loopbaan vorm te geven. En ze bovendien te leren wat er in de toekomst nodig is. We geven bedrijven en hele sectoren de kans om zich op een aantrekkelijke manier te presenteren voor het werk dat zij in de toekomst gaan uitvoeren. We faciliteren nieuwe samenwerkingsverbanden die leiden tot groei en innovatie. Voor dit ambitieuze plan hebben we een historisch én toekomstig betekenisvolle locatie gevonden in de Spoorzone van Tilburg. Enthousiaste oprichtingspartners zijn onder andere de gemeente Tilburg, Tilburg University, Midpoint Brabant, Rabobank, TNO en Interpolis. Maar al veel meer organisaties en topmensen hebben zich achter ons plan geschaard, waaronder Cito, Ons Middelbaar Onderwijs, Fontys Hogescholen en AWVN. Een onafhankelijk bureau onderzocht de haalbaarheid van onze ambities en kwam met positieve aanbevelingen. We zijn klaar voor de volgende stap. Dat betekent dat we samen met bedrijven, fondsen en overheid het benodigde geld samenbrengen. Het is een investering die zich niet alleen in euro s zal terugbetalen. Wij willen dat de toekomst werkt. U ook? Han Peekel en Steve Sichtman, initiatiefnemers

3 5 inhoud mijn Toekomst Werkt! inspiratiepark voor het werk van morgen 9 Onze ambitie in vogelvlucht 15 Visie op de arbeidsmarkt 19 Een baanbrekend concept 21 Een rondleiding door het inspiratiepark 22 Een eerste indruk met persoonlijke getuigenissen van initiatiefnemers steve Sichtman en Han Peekel en van Ton Wilthagen Fysiek en virtueel locatie, architectuur & digitaal platform 35 Spoorzone 013 in Midpoint Brabant 37 Beeldbepalend gebouw 39 Online talenten-community met een bijdrage van burgemeester Peter Noordanus Haalbaarheid, ontwikkeling & realisatie Een stoutmoedige gedachte: stel dat Disneyland niet het thema van sprookjes, piraten en avonturen had, maar het thema werk. En dat het nog net zo rijk, amuserend en enerverend verpakt was als nu het geval is. Disneyland, waar miljoenen mensen zich weer even een onbezorgd kind wanen en een onvergetelijke dag beleven. Stel dat we hetzelfde effect kunnen bereiken op vierkante meter plezier over het thema werk Positieve conclusies 45 Marktanalyse en bezoekersaantallen 46 Operationeel resultaat, businessmodel en investeringen 51 Organisatie 51 Globale planning 53 Economische impact 56 Founding Partners & Supporters 57 Colofon & Contact

4 voorlopige plattegrond van Mijn Toekomst Werkt! 7 augustus 2013 Alfa & Bèta Spookhuis van de mislukte Carrière Mijn Toekomst Werkt Spiegels van Zelfvertrouwen Boulevard van de Innovator Bioscoop van de Geschiedenis van ons Werk ICT + Werken + Toekomst Congrescentrum Mijn Toekomst Werkt Job Puzzle De Laatste Carrière Tijd Architectuur Laboratorium van Mijn Werk Achtbaan van de Sollicitatie Restaurant & Bibliotheek Multimedia Theater Arbeid Adelt De Universiteit van het Nieuwe Werken Lang Leve Leren: Mijn Toekomst Gevaarlijke Vrouwen Loon Naar Werk De Kiosk van de Merkwaardige Beroepen Bovenverdieping Skybox Hoofdattractie Mijn Levensweg Het Plein van Mijn Toekomst Werkt! Ambachtschap & Vakmanschap De Rugzak voor de Toekomst Werk en Veiligheid De Keuze van Werk 80 x 125 meter m 2

5 onze ambitie in vogelvlucht 9 Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! gaat op een totaal vernieuwende manier verbinding leggen tussen overheid, kennisinstituten, werkgevers en werknemers. Vanuit VNO-NCW ondersteunen wij dit initiatief van harte. Niek-Jan van Kesteren Algemeen directeur VNO-NCW Wij willen werk associëren met plezier en bijdragen aan de noodzakelijke innovatie van de arbeidsmarkt. We hebben draagvlak gezocht en gevonden bij tal van toonaangevende organisaties en ondernemingen. De haalbaarheid van onze plannen is getoetst. Het is nu tijd om gezamenlijk op te trekken met partijen die een investering in dit project net zo belangrijk vinden. Waarom doen we wat we doen? Wij geloven dat mensen die plezier hebben in hun werk onontbeerlijk zijn voor de economische vooruitgang en het innovatievermogen van Nederland. Want gemotiveerde mensen zijn productiever en zorgen daarmee voor de benodigde groei. We zien nu teveel mensen die verkeerde keuzes maken en die werk als een verplichting zien. Daadkrachtige initiatieven zijn dringend nodig in het licht van de toenemende krimp en vergrijzing van onze bevolking, de gevolgen van de globalisering en de invloed van technologie op ons leven en ons werk. We zijn ervan overtuigd dat werk en de arbeidsmarkt daarom anders georganiseerd moeten worden. We geloven dat deze ambitie niet alleen nationaal, maar ook internationaal betekenis heeft en daarom als exportproduct kan dienen. Hoe willen we het aanpakken? Door op Europese schaal samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen arbeidsmarktvraagstukken samen te brengen en door de organisatie van arbeid te innoveren. Door werkgevers en werknemers uit te dagen slimmer samen te werken en door vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. En in het bijzonder door werk op een vernieuwende manier te koppelen aan plezier, beleving en persoonlijke talentontwikkeling. Door van werk iets te maken wat je wílt en niet iets wat je moet. Wat gaan we doen? We realiseren een technologisch hoogstaand inspiratiepark waar bezoekers een onvergetelijke dag uit beleven. Via games, animaties, films, spannende attracties, tentoonstellingen en simulatie ervaren meer dan bezoekers per jaar op een stimulerende en interactieve manier hoe werk verandert en hoe je aan je eigen toekomst kunt werken. Bezoekers worden op een verrassende manier geconfronteerd met hun talenten, maken kennis met de nieuwste arbeidsvormen en innovatieve bedrijven en gaan de deur uit met een eportfolio dat als basis dient voor de rest van hun studie- en/of werkloopbaan. Ze kunnen met dit persoonlijke carrièredossier deel uitmaken van een online community om hun talent te laten groeien en de voor hen interessante contacten te leggen en te onderhouden. Voor wie? Het inspiratiepark is voor iedereen in de leeftijd van 8 tot 68 jaar die een stimulerende dag uit wil en op een speelse manier kennis wil maken met werk en/of het eigen talent. Maar het is ook een state-of-the-art ontmoetingsplaats voor bedrijven en kennisinstellingen. De attracties in het inspiratiepark kennen meerdere niveaus en invalshoeken, zodat een 10-jarige scholier er net zoveel plezier aan beleeft als een 40-jarige die is vastgelopen in zijn carrière of een 60-jarige die haar laatste werkjaren zo goed mogelijk wil invullen.

6 11 Mijn Toekomst Werkt! is een inspirerend initiatief dat uitdaagt tot de voortdurende ontwikkeling van talent en vaardigheden. Het is een nieuw en welkom model om de toekomst van werk in onze globale samenleving te hervormen en te verduurzamen. Het stimuleert innovatieve oplossingen en bevordert een verbeterde aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Waar? Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! wordt gevestigd in het centrum van de op vijf na grootste stad van Nederland: Tilburg. In een nieuw centrumgebied, Spoorzone en een gebied - Midpoint Brabant - die bovendien Sociale Innovatie als speerpunt hebben, wordt een architectonisch beeldbepalend gebouw gerealiseerd. Het is een locatie die ook voor onze buren uit Vlaanderen zeer goed bereikbaar is. Wanneer? Met voldoende partners uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen kunnen we in de loop van 2017 met de exploitatie beginnen. Hoe vinden we de benodigde financiering? We hebben een extensief plan voor de werving en aansluiting van partners voor de realisatie van Mijn Toekomst Werkt! We werken met nationale en internationale topspelers om de werving van fondsen, subsidies, alsook van de hoofdinvesteerder en de operator te verwezenlijken. Met elke mogelijke andere partner die zich in onze ambitie herkent en die een aandeel wil hebben in Mijn Toekomst Werkt! gaan we graag in gesprek. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Koos Richelle Directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Europese Commissie

7 een uitblinkende arbeidsmarkt vraagt om een innovatieve aanpak 13 Onze bevolking krimpt en vergrijst in vergelijking met veel andere landen in de wereld. Hoe houden we onze welvaart dan op peil? Door harder en langer door te werken is dan meestal het antwoord en daarom voeren we de druk steeds verder op. Het gewenste resultaat bereiken we op deze manier echter niet. Integendeel. Het aantal burn-outgevallen neemt toe, ziekteverzuim en mismatches kosten werkgevers veel tijd en geld en het wordt steeds moeilijker om talent te vinden en te behouden. Nederland heeft een stevige ambitie geformuleerd: Nederland 2020 terug in de top 5: Innovatief, Internationaal en Involverend. Een flexibele arbeidsmarkt, waarin iedereen participeert is hierin één van de fundamentele pijlers. Het probleem is dat nog steeds gedacht wordt in een traditionele manier van veranderen. Neem bijvoorbeeld de dossiers versoepeling ontslagrecht, subsidiëring kinderopvang, versobering van het sociale vangnet, werken naar vermogen, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en anti-buitenlandersentiment. Op deze dossiers is beperkt voortgang geboekt en wordt eens temeer duidelijk dat niet elke verandering een verbetering is. Tijd dus voor een totaal andere aanpak. We moeten als collectief continu fit en flexibel zijn De arbeidsmarkt werkt optimaal als we mensen met de juiste vaardigheden hebben, op het moment dat ze nodig zijn, in de aantallen die nodig zijn. Met een steeds veranderende economie moeten we als collectief continu fit en flexibel zijn. Fit voor weer een nieuwe functie, een andere werkomgeving of werkomstandigheid. Echter, uit onderzoek blijkt dat werk - hoewel we er dagelijks veel tijd aan besteden - steeds minder het centrale middelpunt is in ons bestaan. Geld verdienen is voor steeds meer mensen de primaire drijfveer om te werken en dat leidt tot verschraling en verarming. Gemotiveerde mensen, mensen die werken vanuit hun passie en talent, zijn het meest productief. Dat zijn de mensen die Nederland naar de Top 5 leiden en het land daar houden. En uiteindelijk zit die kwaliteit in elk mens op een andere manier. We moeten er daarom beter voor zorgen dat mensen hun talent ontdekken, het fijn vinden zich te blijven ontwikkelen en dat werk iets wordt waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen. We moeten ervoor zorgen dat mensen hun talent ontdekken Bijvoorbeeld: // Betaald worden op basis van talent en passie; // Nieuwe vormen van financiële zekerheid die je zelf kunt invullen; // Verdergaande verzelfstandiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt, ook vanuit het perspectief van de werkenden, gepaard gaand met nieuwe zekerheden; // talent management; // De eportfolio, het elektronisch carrièredossier, een prominente plek geven; // Blijvende aandacht voor verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en het mogelijk maken van een leven lang leren voor iedereen; // slimmere inzet van nieuwe technologie; // een ArbeidsMarktMeester die de vinger aan de pols houdt en proactief vraag en aanbod managet (ArbeidsMarktPlanbureau); // en meer aandacht voor positief stimuleren. Teruggrijpen op traditionele methoden betekent dat we onvoldoende zijn voorbereid op de crises die nog op ons af zullen komen. Denk aan de doorzettende vergrijzing, het tekort aan talent, de geringe mogelijkheden voor mensen met een beperking, de opdrijving van lonen, mismatch en slechte aansluiting van opleiding op werk, etc. Het involveren van iedereen op de arbeidsmarkt is niet alleen een nobele doelstelling van Nederland, het is ook een noodzakelijke. het involveren van mensen is een nobele, maar ook een noodzakelijke doelstelling De toekomst vraagt nieuwe methodes, nieuwe coalities en toepassing van eigentijdse technologie. Mijn Toekomst Werkt! is er om beleidsmakers te stimuleren nieuwe antwoorden te vinden op de arbeidsmarktvragen van morgen, om werkgevers te inspireren breder naar talent en talentontwikkeling te kijken, ondersteuning te bieden aan eenieder die werk van zijn carrière wil maken en inspiratie te bieden aan ons jonge potentieel door hen vroeg bewust te maken wat werk kan betekenen en hoe je de beste keuzes kunt maken. Doet u ook mee? Steve Sichtman is initiatiefnemer Mijn Toekomst Werkt! Ondernemer en managing partner Blue Carpet Willen we met zijn allen een blijvende groei realiseren, dan moeten we open staan voor een innovatieve aanpak en een nieuwe manier van werken die veel meer vrijheid en kansen oplevert. Die mensen verantwoordelijkheid geeft en waarbij wederkerigheid bestaat in het managen van de onvermijdelijke risico s. We moeten met elkaar open staan voor nieuwe manieren om werk te organiseren.

8 Visie op de arbeidsmarkt 15 Mensen vinden het steeds belangrijker dat hun werk inspireert en voldoening geeft, mede omdat ze langer door moeten werken. Door mensen te blijven prikkelen kan de productiviteit van Nederland op een duurzame manier worden verbeterd. Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! gaat hier op een totaal vernieuwende wijze een bijdrage aan leveren. Vanuit Rabobank ondersteunen wij dit initiatief. Wim Bens Directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken Een internationaal toonaangevende, innovatieve en flexibele arbeidsmarkt, waarin iedereen participeert. Dat is de ambitie van Nederland voor Om dat doel te kunnen bereiken, moeten overheid, kennisinstituten, werkgevers en werknemers op een nieuwe manier samenwerken en slimmer gebruik maken van bestaande en op handen zijnde technologie. Bovendien moet beter rekenschap worden gegeven van de veranderde verhouding tussen mens en werk. Hoe ziet de meest effectieve arbeidsmarkt eruit? Welvaartsgroei bereiken we alleen met een hogere productiviteit, omdat Nederland krimpt en vergrijst ten opzichte van vele andere landen in de wereld. De automatische reflex is dat we dus harder moeten werken. Maar in plaats van mensen onder druk te zetten en ze op tal van terreinen te beperken, bereiken we veel meer als we mensen juist de ruimte bieden hun leven op een eigen flexibele manier vorm te geven. Eigen verantwoordelijkheid bevordert een gevoel van eigenwaarde en maakt dat mensen beter presteren. Niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen. Een gezonde arbeidsmarkt is essentieel voor de toekomst van Nederland. Wij geloven in een verregaande flexibilisering en verzelfstandiging, omdat gemotiveerde mensen nu eenmaal de grootste prestaties leveren. Intussen wordt de arbeidsmarkt al flexibeler. Steeds meer mensen werken als zelfstandige professionals. Veel mensen werken deels vanuit huis. Meer organisaties en medewerkers zijn gedreven een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst. Door mensen en organisaties samen te brengen om duurzame innovatieve oplossingen voor een vitale arbeidsmarkt uit te wisselen, te onderzoeken en te creëren, geven we de toekomst op nationaal en Europees gebied vorm. Want om oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag, maar ook voor de uitdagingen van morgen, moeten we op zoek naar nieuwe methodes, nieuwe coalities en een innovatieve toepassing van eigentijdse technologie. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze toekomst werkt! //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Talent = IQ (intellect) + EQ (sociale vaardigheden) + SQ (motivatie/gedrevenheid) //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ArbeidsMarktMeester gezocht Een goede marktplaats vraagt om een marktmeester. Een marktmeester managet proactief vraag en aanbod door enerzijds te identificeren welke vaardigheden werknemers nu en in de toekomst nodig hebben. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan mensen om hun carrière en scholing te plannen. Anderzijds zou de marktmeester ingebed moeten zijn bij alle vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt zoals overheid, private sector, koepelverenigingen en onderwijs. En dit dan ook nog op lokaal, regionaal en landelijk niveau. In onze visie is de marktmeester een soort Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) maar dan in een publiekprivate-samenwerking: een ArbeidsMarktPlanbureau (AMP).

9 De risico s op de arbeidsmarkt beter managen arbeidsmarkt is de achilleshiel van de Europese welvaart en sociale cohesie 17 Werk verandert razendsnel en ingrijpend. Ooit hebben we voorspeld dat robots ons werk zouden overnemen en dat we niet meer zouden hoeven werken. Dat zal niet gebeuren. Maar technologie heeft wel een enorme invloed gekregen op de manier waarop we werken. Informatie- en communicatietechnologie veranderden de werkprocessen en -methoden, alsook de producten en diensten die worden geleverd. We kunnen bovendien steeds makkelijker zelf beslissen waar en wanneer we werken. Daarnaast ontstaan nieuwe bedrijven en functies; een deel van de oudere bedrijven en functies verdwijnt. Werk wordt vaker on demand ingezet in de vorm van projecten en klussen. In Nederland zullen in 2020 één miljoen mensen voor eigen risico en rekening werken als ZZP-er. Door de globalisering hangen economieën in de wereld inmiddels bovendien stevig met elkaar samen: als het aan de andere kant van de wereld begint te donderen, kan het bij ons gaan regenen. De concurrentie met andere delen van de wereld wordt intensiever. China, India, Brazilië, Rusland: het zijn enorme markten waar hard aan de weg wordt getimmerd. Het maakt dat de toekomst minder voorspelbaar is geworden. Wat er ook gebeurt, we blijven heel veel tijd en energie in ons werk steken. Vaak een derde of meer van de 24 uur die een dag telt. In die werktijd moeten we productief zijn, maar we willen ook graag dat werk leuk is. Werk is nu eenmaal de koninklijke route naar maatschappelijke participatie. Op je werk heb je je collega s en het is daarnaast de plek waar je prestaties levert om te laten zien wat je in huis hebt en je talenten verder te ontplooien en te ontwikkelen. Werkzekerheid Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat werk en een goed functionerende arbeidsmarkt de achilleshiel van de Europese welvaart en sociale cohesie zijn. De globalisering, de invloed van technologie en de oprukkende flexibilisering en verzelfstandiging, vragen om het beter managen van de risico s. Dit geldt voor werknemers én werkgevers. En het geldt voor bedrijven, overheid én kennisinstellingen. Willen we met zijn allen een blijvende groei realiseren, dan moeten we constateren dat mensen in dit licht steeds meer moeten doen om hun eigen loopbaan te sturen. Zelf de regie nemen. De loopbaan is uiteindelijke de enige baan, want mensen zullen tijdens hun werkzame leven vaker van werkplek en zelfs van beroep gaan wisselen. Als jongere moet je een goede basis voor je loopbaan zien te leggen door het volgen van een relevante opleiding. Maar hoe kun je dat bepalen? Op welke informatie kun je je baseren? Hoe maak je de beste keuze? Ook ouderen - die steeds langer doorwerken - zullen voortdurend hun competenties en vaardigheden moeten zien te upgraden om te kunnen aansluiten bij de nieuwe eisen die het werk stelt. Daardoor zorg je dat je werkzekerheid hebt en houdt en dat je toekomst werkt. De noodzakelijke participatie van oudere werknemers en de spectaculaire toename van vrouwen die in de toekomst meer uren zullen gaan werken, vragen om andere voorzieningen en afspraken. Bedrijven zullen dus een nieuw psychologisch contract met mensen moeten aangaan op basis van wederkerig risicomanagement, waarin flexibiliteit, productiviteit en betrokkenheid hand in hand gaan. En uiteraard zal ook het onderwijs - op alle niveau s, van basisschool tot wetenschappelijk onderwijs en van initiële tot post-initiële opleidingen - de aansluiting bij de arbeidsmarkt moeten houden en verbeteren. Hoe meer het onderwijs aansluit op de veranderende eisen van de arbeidsmarkt, hoe lager bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid, zo blijkt uit Europees vergelijkend onderzoek. Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor onze toekomst. Met het Inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! kan een plek en een platform ontstaan waar kennisvalorisatie en -uitwisseling - ofwel het toepassen van wetenschappelijke kennis over de arbeidsmarkt om maatschappelijk waarde toe te voegen - op een voor Europa unieke wijze kunnen geschieden, ten behoeve van een groot publiek. ReflecT en Tilburg University treden hierbij graag als partner op en nodigen iedereen uit zich aan te sluiten. Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt en directeur Onderzoeksinstituut ReflecT Tilburg University de toekomst is minder voorspelbaar geworden. Psychologisch contract Ook bedrijven zullen nog beter moeten anticiperen en reageren op de markt. Niet alleen op de ontwikkelingen op de afzetmarkt, maar ook op die op de arbeidsmarkt. Zij zullen zich in een steeds dynamischer arbeidsmarkt moeten zien te verzekeren van de inzet van de juiste aantallen arbeidskrachten met de juiste vaardigheden op het juiste moment.

10 Een baanbrekend concept 19 Gelet op het getoonde enthousiasme van onze rectoren en directeuren op jullie inspirerende presentatie, verwachten wij dat zeker tot 20% van onze leerlingen te interesseren is om deel te nemen aan Mijn Toekomst Werkt! Wij zullen daar in elk geval naar streven. Eugène Bernard en Hans van Dijk Voorzitter en ambtelijk secretaris Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Het begon met het idee een plek te creëren waar wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsmarktvraagstukken op Europese schaal wordt samengebracht en waar organisaties innovatieve strategieën uitwisselen. Maar om een blijvende maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt en ons traditionele werkethos aan de kaak te stellen, wisten we dat er ook een toonaangevende plek moest komen waar scholieren en studenten, werknemers en werkzoekenden op een stimulerende manier kennis kunnen maken met het verleden en de toekomst van werk. Daarbij hoort ook een intelligente community waar mensen elkaar inspireren en interactief tot nieuwe ideeën komen en waar ze hun talent te gelde kunnen maken door het vinden van werk. Het is van groot belang dat mensen en organisaties doordrongen raken van de fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt en welke gevolgen dit voor hen heeft. Dat ze in gaan zien hoe belangrijk het is om hun talent te ontdekken en aan te wenden voor een gezonde arbeidsmarkt en op individueel niveau voor een gezonder leven. Mijn Toekomst Werkt! is gericht op het aantrekken van zowel zakelijke bezoekers als dag- en verblijfsbezoekers in de leeftijd van 8 tot 68 jaar. Tot onze doelgroepen rekenen we onder andere: // scholieren basisonderwijs (werk wordt op een leerzame, spannende en plezierige manier in historisch en toekomstig perspectief geplaatst, een nieuw alternatief voor schoolreisjes); // scholieren middelbaar onderwijs (scholieren kunnen er op een speelse en unieke manier ontdekken welke studie of beroepskeuze ze willen maken); // studenten mbo, hbo en wo (zij kunnen er op een speelse manier hun talent testen en hun toekomst plannen); // Werknemers en werkzoekenden op elk niveau (zij kunnen er hun talenten toetsen en geïnspireerd worden om eventuele nieuwe wegen in te slaan); // organisaties en teams (zij vinden hier een inspirerende ontmoetingsplek voor discussie over de organisatie van werk binnen hun eigen onderneming of team), maar natuurlijk ook voor een samenkomst met elk ander thema. Om deze ambitie te verwezenlijken en een breed publiek te bereiken, moet rekening worden gehouden met de enorm hoge eisen die mensen tegenwoordig aan ontmoetingsplaatsen stellen. Ze zijn gewend multimediaal, interactief en sociaal te kunnen communiceren. Dat betekent dat het verhaal van Mijn Toekomst Werkt! op een eigentijdse en inspirerende manier moet worden verteld. Zoals ZKA Consultants & Planners (het bureau dat onze marktanalyse en haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd, zie hoofdstuk 3) het verwoordde: Om te kunnen slagen moet 70% van de beleving fun zijn.

11 een rondleiding door het inspiratiepark 21 Het vinden van je kracht, van je talent, en het richting geven aan je leven is waar het om gaat bij het in Tilburg geplande inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! Vanuit Cito ondersteunen wij dit initiatief van harte, omdat het ook volledig aansluit op onze missie. Laat bedrijven, overheden, kennisinstituten, werkgevers en werknemers samenwerken om dit idee ook daadwerkelijk te realiseren. Marten Roorda Voorzitter Raad van Bestuur, Cito Het doel is om bezoekersaantallen van tot per jaar te boeien en te inspireren en een onvergetelijke dag uit te bezorgen. En omdat de bezoekers van alle leeftijden en van elk niveau zijn, vraagt dat dus om een gepersonaliseerde beleving die op meerdere manieren prikkelt en uitdaagt. Met attracties die mensen niet willen missen, waar je iets van meeneemt en waarvan ze na hun bezoek aan anderen doorvertellen dat ze ook beslist eens een kijkje moeten nemen in het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! Het doel is om binnen twee jaar een blauwdruk van de invulling van het inspiratiepark gereed te hebben, waarin tot in de kleinste details elk facet in draaiboeken is beschreven. In dit masterplan wordt een samenvatting gegeven van de eerste aanzet die we daarvoor aan het maken zijn. Voor de uitwerking van het hoofdthema wordt samengewerkt met tal van partijen met deskundigheid, gezag en kennis, zoals bijvoorbeeld Tilburg University, TNO, een groot aantal bedrijven, particuliere organisaties en internationale attractie- en belevenisspecialisten. Maar ook toekomstige partners worden uitgenodigd hun creativiteit en expertise in te brengen in de uiteindelijk te realiseren opzet. Bij het maken van de inrichting van het inspiratiepark hanteren we onder andere de volgende uitgangspunten: // Het inspiratiepark moet per jaar tot mensen een plezierig bezoek kunnen bezorgen (per dag maximaal 3500 bezoekers), waarbij verantwoord gastheerschap leidend is; // Het bezoek aan het inspiratiepark duurt gemiddeld twee tot drie uur; // Het eerste kwartier is bepalend voor het succes; // er moeten grote aantallen bezoekers tegelijk binnen kunnen zijn, zonder al te lang te hoeven wachten; // De attracties en tentoonstellingen moeten interessant zijn voor verschillende doelgroepen en dus mensen op meerdere niveaus kunnen aanspreken; // De attracties moeten boeien, plezieren, confronteren en ze moeten soms ook spannend zijn. Ze moeten alle zintuigen prikkelen; // naar alle nieuwste technologische mogelijkheden wordt gezocht om de optimale beleving voor elke bezoeker te verwezenlijken: simulaties, (interactieve) games, integratie met multimediale en sociale ervaringen en animaties; // Het doel is iedere bezoeker een persoonlijke ervaring te bezorgen die op verschillende niveaus waarde toevoegt. En dat ze iets leren over hun talent en hoe ze dat het beste kunnen aanwenden. Uiteraard wordt bij het uiteindelijke ontwerp van het inspiratiepark ook rekening gehouden met de ondersteunende voorzieningen, zoals horeca, wc-faciliteiten, etc. En er komt een bibliotheek over het thema werk, die in samenwerking met Tilburg University en de nieuwe openbare bibliotheek Midden-Brabant wordt ingericht. We onderscheiden drie soorten attracties: // Hoofdattracties: met een hoge amusementswaarde en een voor iedere doelgroep en leeftijd niet te missen beleving. Uitgangspunt is dat deze state-of-the-art-attracties door alle bezoekers worden bezocht; // partnerattracties: deze attracties worden in nauwe samenwerking met partners ontwikkeld en kunnen of bepaalde doelgroepen aanspreken of een bepaald onderwerp uitlichten; // Exhibits: veelal kleinere attracties met een specifiek communicatiedoel. Ze zijn op meerdere leeftijden en doelgroepen gericht, maar het is de vrije keuze van de bezoeker deze te beleven.

12 Een eerste indruk 23 Om alvast een indruk van de verschillende attracties te geven, presenteren we hier al enkele van de vele initiatieven en ideeën, die op dit moment nader worden uitgewerkt en onderzocht. Het plein van Mijn Toekomst Werkt! Een cirkelvormig plein dat wordt gevormd door een groot multimediaal videoscherm - zes meter hoog, bijna 360 graden en met een diameter van 18 meter - is de ontvangstruimte en entree: de overweldigende start van het bezoek aan Mijn Toekomst Werkt! Het is een allesomvattende ervaring met klank, muziek, beeld en grafische vormen. Heden en verleden worden zichtbaar in bewegend beeld en krantenkoppen. Ook de actualiteit van dat moment wordt in de beleving betrokken. Een audiovisueel gedicht dat de emotie bespeelt en verwondering en verbazing teweegbrengt. Een imponerende reis door de tijd met beeld en geluid. De innovatieve vorm van het plein wordt optimaal gebruikt om de communicatiekern van Mijn Toekomst Werkt! meteen bij binnenkomst tastbaar te maken. Het is de hedendaagse versie van de Panorama Mesdag. Elke bezoeker krijgt de beschikking over een communicatietool (een koptelefoon, microfoon en een klein beeldscherm) dat hij/zij gebruikt tijdens zijn/haar verblijf in het inspiratiepark. Dit maakt het mogelijk het bezoek zeer persoonsgericht te maken en te beleven. Op het plein beantwoordt de bezoeker in amper anderhalve minuut tien vragen, voordat men de eerste attractie ingaat. De tien antwoorden geven de computer en de beleefregisseurs een zodanig inzicht, dat het bezoek optimaal kan worden gepersonaliseerd. De bezoeker wordt tijdens zijn of haar verblijf bij de voornaam aangesproken en krijgt andere dingen te zien en te horen dan de persoon die na hem/haar komt. Die gepersonaliseerde beleving wordt versterkt door de eerder genoemde beleefregisseurs, die de bezoekers van achter de schermen nauwlettend volgen via talloze camera s. Wanneer iemand een keuze maakt of een item overslaat kan een beleefregisseur het woord tot deze bezoeker richten en hem een vraag stellen en reageren op de antwoorden van de verraste bezoeker. Mijn Levensweg: een People Mover Na de introductie op het plein worden bezoekers naar de eerste hoofdattractie geleid. In een People Mover worden zij langs hun mogelijke levenspad gevoerd. Het is een presentatie in beeld en geluid, die bekeken wordt vanuit een veilige stoel of cabine die 360 graden kan draaien, omhoog en omlaag en vooruit en achteruit kan. Een kind krijgt andere beelden te zien dan een vijftigjarige en een mbo-er krijgt een andere beleving dan een academicus, maar bovendien wordt het verhaal aangepast aan de persoonlijke kenmerken van de bezoeker, op basis van de tien beantwoorde vragen. Mijn Levensweg moet een van de topattracties van het inspiratiepark worden en een duizelingwekkende ervaring geven door de confrontatie met de feitelijke of mogelijke persoonlijke levensweg. Spiegels van Zelfvertrouwen Dit zou een van de partnerattracties kunnen worden. Het is een modern doolhof met spiegels, doorzichtige wanden en grote beeldschermen. De spiegels staan symbool voor zelfbeschouwing. Het thema is dat gezond zelfvertrouwen een belangrijke bouwsteen is voor een succesvolle loopbaan. Het doel is om bezoekers te laten ervaren dat zelfkennis een mens sterker maakt en in evenwicht brengt met zijn beroep en leefomgeving. De wanden van het doolhof kunnen bewegen en worden door computers aangestuurd. Er zijn meerdere wegen om door het doolhof te geraken. Gepersonaliseerde pijlen die oplichten op de grond geven de weg aan en een enkele keer loopt het pad dood. Wanneer de bezoeker denkt in een spiegel te kijken, blijkt dit een beeldscherm te zijn waarop het spiegelbeeld van de bezoeker wordt gemanipuleerd met de kennis die we inmiddels hebben van zijn of haar ambities. Het doolhof mag verwarren, licht verontrusten en confronteren. Los van het leerdoel is dit doolhof een spannende attractie voor elke leeftijd (en met name voor de groep van 13 tot 23 jaar). Job Puzzle Een grote exibit in de vorm van een driedimensionaal interactief theater over de belangrijke keuzes in je leven. In samenwerking met tal van organisaties willen we inzichtelijk maken hoe je de voor jou beste keuze maakt. Achtbaan van de Sollicitatie: 4D Panorama Flight Simulator Deze hoofdattractie is een imaginaire achtbaan, waarin op een vrolijke en humoristische manier de draak wordt gestoken met het noodzakelijke onderdeel voor het verkrijgen van een baan: de sollicitatie. Voor velen is solliciteren een nachtmerrie: een opstapeling van teleurstellingen en eindeloos brieven schrijven. Toch is solliciteren de sleutel naar werk. Wie in staat is zo n sollicitatie met zelfvertrouwen en op een eigen wijze te doen, heeft een betere kans op een toekomst die werkt. Bezoekers komen, voordat ze de achtbaan ingaan, steeds met twintig mensen tegelijk in drie wachtkamers. Die kamers zien er uit als de wachtruimtes van verschillende soorten bedrijven en zijn daarmee een geïntegreerd onderdeel van de attractie. In elke wachtkamer brengen bezoekers maximaal een tot twee minuten door (inclusief verplaatsing naar de volgende ruimte): // De wachtkamer van de fabriek: door vieze namaakruiten zie je de contouren van een bedrijf. Je voelt er het trillen van zware machines, hoort er fabrieksgeluiden en ruikt er een metalige lucht; // De tweede wachtkamer is die van een sjieke kantoorruimte met achtergrondmuziek. Door halfdoorzichtige ramen zien we de schaduwen van mannen en vrouwen die een kantoorbaan uitoefenen. Beschaafde geluiden ondersteunen de sfeer; // De derde en laatste wachtkamer kan de ruimte van een van onze hoofdsponsors zijn of een organisatie die mensen begeleid in hun beroepskeuze.

13 25 Na de drie wachtkamers komen de bezoekers in het 4D-theater. Ze nemen plaats in twee keer tien stoelen die boven elkaar hangen. De stoelen hangen opgesteld in de kijkrichting van een grote halve bol. Door de constructie kunnen de stoelen naar voren naar achteren bewegen. Het is de belevenis van een achtbaan, zonder daadwerkelijk in een achtbaan te zitten. Door een 4D flight simulator beleeft de toeschouwer de fysieke effecten als een omhoog bewegende maag. Het is enerverende attractie die alle bekende vooroordelen over een sollicitatie bijna letterlijk op zijn kop zet. Ambachtschap & Vakmanschap: een innovatief diorama Een mogelijke partnerattractie of exibit in de vorm van een interactieve miniatuurwereld over zeldzame specialistische beroepen en kleinschalig beroepsonderwijs. Waar vroeger een slager, edelsmid en een ambachtelijke meubelmaker vol passie en gedrevenheid hun vak uitoefenden, staat nu het helverlichte warenhuis. Vakmanschap en authenticiteit hebben vaak plaats moeten maken voor massaproductie en eenheidsworst. Het doel van deze attractie is om bezoekers te tonen dat het de moeite waard is om zelf op onderzoek te gaan naar onbekende beroepen of de onmisbare ambachten. Elrie Bakker, voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten verwoordde het als volgt: Wanneer we niet met zijn allen zorgen dat steeds schaarsere talenten kiezen voor onze minder bekende beroepen, dan krijgen we straks grote kwaliteitsproblemen. Het aanzien van kleinschalige beroepen of eeuwenoude ambachten wil Mijn Toekomst Werkt! helpen versterken. Mijn Toekomst in een Glazen Bol Een kleine exhibit waar de bezoekers toekomstvoorspellingen uit diverse bronnen te horen en te zien krijgen. Verrassende voorspellingen over levensverwachting, gezondheid, maatschappelijke relevante ontwikkelingen, samenleving, wetenschap en natuurlijk ook werk en beroepen. Werk en Veiligheid: botsauto s die niet kunnen botsen Vooral in fabrieken, chemische bedrijven, bouwplaatsen en dergelijke is veiligheid een zaak van leven en dood. Het wordt een ouderwetse kermisattractie in een gloednieuw jasje. Een attractie die speels en leuk is voor iedereen: gevaarlijke situaties ontstaan, maar uiteindelijk kunnen de botsauto s niet botsen...of toch wel? Gevaarlijke Vrouwen: 4D-ride Deze hoofdattractie heeft als doel om de participatie van meisjes en jonge vrouwen aan de bèta-beroepen en -wetenschappen te stimuleren. Zes automatisch geleide vehikels (AGV s) met elk zes passagiers beleven vijf theatrale 4D voorstellingen, waarbij de aandacht geen moment zal verslappen. Elk van de zes AGV s kan onafhankelijk functioneren: ze kunnen 360 graden draaien en synchroon bewegingen maken. Ze lijken te zweven boven de vloer. Bij de verschillende voorstellingen worden beelden geprojecteerd op alle wanden én op de vloer. De theaters tonen onder andere: // een geschiedkundige vertelling met mannen en vrouwen in de oertijd: we zien een vulkaanuitbarsting en ruiken het vuur waarop vrouwen vlees roosteren. We zien taferelen waarbij de vrouw ondergeschikt was aan de man, tot er op een dag een vrouw was die het niet nam... en met een schok verplaatst onze AGV ons naar een volgende voorstelling; // We maken een enorme sprong naar de toekomst. We rijden op de maan en na een enorme lichtflits slaat vlak naast ons een komeet te pletter. Het gebeurt in volmaakte stilte, maar we horen de verpulverde resten van de komeet op onze AGV vallen. We rijden de maanbasis binnen en worden welkom geheten door de vrouwelijke commandant van de basis. Zij vertelt dat zeventig procent van de bemanning vrouw is, omdat vrouwen daar technisch en mentaal beter geschikt voor zijn. Plots klinken er alarmbellen. De commandant verontschuldigt zich, de basis is in gevaar, en ze verlaat ons met spoed; // in het laatste theater kan bijvoorbeeld een mogelijke sponsor zich profileren, door op een aansprekende manier het High Tech Werk dat zij jonge vrouwen bieden, te laten zien. Spookhuis van de Mislukte Carrière Een hoofdattractie die bestaat uit een ouderwets spookhuis in een innovatieve vorm. In groepen van twintig worden bezoekers van ruimte naar ruimte geleid, waar het aardedonker is, waar vloeren vervaarlijk trillen en we - de stofwolken nog net achter ons latend - op het nippertje ontsnappen aan de instorting ervan. We zullen tegelijk schrikken en lachen om boze bazen of opdrachtgevers, gespeeld door beroemde acteurs, die via de multimediale wanden in plotseling verschijnende deuropeningen staan. Op een ludieke manier wil deze attractie bijdragen aan het besef dat we allemaal wel eens bang zijn en duidelijk maken dat dat niet erg is. Angst helpt ons ook om alert te blijven in leven en werk. Verder worden er nog tal van spannende, inspirerende, grappige en leerzame attractie- en exibit-concepten uitgedacht en onderzocht, zoals: // De Laatste Carrière (over de laatste jaren van je werkende leven en de pensionering); // Jouw eportfolio!; // Ben ik een alfa, bèta of gamma?; // De gevolgen van robotisering en ICT voor werk; // Je eigen g-rekening (wat zou je doen als je aan het begin van je leven een grote pot met geld tot je beschikking had?); // De bioscoop van de geschiedenis van werk; // De Kiosk van de Merkwaardige Beroepen; // tijd Architecten (over een beter en ander gebruik van de tijd); // De Universiteit van het Nieuwe Werken; // loon Naar Werk (over de vraag of geld gelukkig maakt); // een dag niet gelachen.. (humor van en over het werk). Ons doel is dat elke bezoeker met een brede lach op zijn of haar gezicht en vol van inspiratie Mijn Toekomst Werkt! verlaat en overweegt nog eens terug te komen.

14 27

15 29

16 31

17 Werkplezier als grondbeginsel 33 Op mijn negende wist ik precies wat ik wilde worden: radioprogrammamaker. Daarna heb ik daar nooit meer over getwijfeld. Nu, op mijn vijfenzestigste, besef ik pas dat mijn keuze voor de media de meest gelukkige beslissing ooit is geweest. Je werk is je belangrijkste levensgezel voor een goed en gelukkig leven en mijn werk heeft mij zo veel gebracht. Toen ik een aantal jaren geleden ontdekte hoeveel mensen er in Nederland met een burn-out thuis zitten, hoe hoog het ziekteverzuim is en hoeveel mensen werk als een noodzakelijk kwaad beschouwen, wist ik: de belangrijkste vijand van onze toekomst zijn we zelf. de belangrijkste vijand van onze toekomst zijn we zelf Arbeid is de grootst levende bron voor maatschappelijke innovatie en industriële en technologische ontwikkeling. En het behoeft geen uitleg dat vernieuwing en productiviteit gebaat zijn bij passie voor een vak, motivatie om een doel te verwezenlijken en plezier bij het uitvoeren van het werk. Waarom blijven we dan met elkaar accepteren dat zoveel mensen onjuiste studiekeuzes maken en dat zoveel mensen werk als een verplichting zien en niet weten hoe snel ze aan het eind van hun dag hun tas weer moeten inpakken? Het wordt dus hoog tijd voor werkplezier als grondbeginsel. Dat kan alleen als overheid, bedrijven en kennisinstellingen daar de voorwaarden voor scheppen en elkaar inspireren werk op een nieuwe manier te organiseren. En natuurlijk als mensen gemotiveerde keuzes maken die passen bij hun talent. Een initiatief met zo n ambitie, vraagt om een beeldbepalend, baanbrekend en grensverleggend concept. Ik ben ervan overtuigd dat we dat met Mijn Toekomst Werkt! te pakken hebben. In eerste plaats voor Nederland, maar uiteindelijk ook als exportproduct. En uit een door een onafhankelijk bureau uitgevoerde studie blijkt dit inmiddels ook. De aanpak en ambitie zijn vergelijkbaar met het zeer succesvolle Instituut voor Beeld en Geluid, waarvan ik een van de initiatiefnemers en oprichters ben. Maar het belang en de invloed van Mijn Toekomst Werkt! reiken vele malen verder. Han Peekel is initiatiefnemer Mijn Toekomst Werkt! Eigenaar Salt Multi Media BV ///////////////////////////////// Je eigen g-rekening In een vermogend land als Nederland hebben weinigen het gevoel dat ze rijk worden geboren. Echter, als iedereen aan de start van zijn leven of werkzame leven zijn sociale zekerheidsaanspraken gestort zou krijgen op een g-rekening bij De Nederlandsche Bank - uiteraard voorzien van alle te stellen zekerheden en borgen - dan ontstaat een andere vorm van financiële zekerheid en ook een ander maatschappelijk contract. Een contract gericht op ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid. Het geld bij de DNB is dan jouw potje, jouw zekerheid voor inactieve periodes in het leven. Bewuste inactieve periodes zoals zorgverlof, sabbatical of studie, maar ook onbewuste inactieve periodes in het leven zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en tijdelijke werkloosheid. Mocht het potje gedurende het werkzame leven niet of beperkt zijn aangesproken, dan is het wellicht ook nog een eerste inleg voor de pensioenfase. Iedereen financieel onafhankelijker levert de BV Nederland veel op. Het gevoel van financiële onafhankelijkheid stimuleert mentale onafhankelijkheid en werken vanuit kracht. En werken vanuit kracht leidt tot een versterkte motivatie en ruimte voor gepassioneerd werken, een leven lang. De effecten zijn groot. Minder ziekteverzuim, hogere productiviteit, meer flexibiliteit en het toevoegen van tientallen miljarden BNP. Beleidsmakers! Misschien wordt het tijd om minder te duwen waar het pijn doet en meer positief te stimuleren! ///////////////////////////////// Onze concurrenten zijn we zelf Werken in het stenen tijdperk was onderdeel van het dagelijkse overleven. In het tijdperk van de Grieken werd werk eigenlijk maar minderwaardig gevonden. Volgens het Christendom was werk een morele plicht: een straf voor de zondeval. De 16de eeuw kende vervolgens de eerste crisis met een explosie van graanprijzen door verstedelijking en een verschuiving van de agrarische focus naar veeteelt. De 17de eeuw was de Gouden eeuw met de VOC als veelbesproken fenomeen en drijvende kracht. Anderhalve eeuw later, in de 19de eeuw, waren we daarentegen echter nog nooit zo arm. Na een start met oorlogen leverde de 20e toch een enorme welvaartsgroei door de industrialisatie. De 21ste eeuw is tot dusverre een aaneenschakeling van crises. Is er een eind gekomen aan de bloei? Het grillige verloop van koopkracht door de eeuwen heen laat zien dat crises eerder regel zijn dan uitzondering. In het verleden was het niet Gaan we nog skiën?, maar Hebben we nog te eten? Toch zitten we in een periode van reële krimp. Met alle uitdagingen die op ons afkomen en met name vanuit demografie gedreven beperkingen op groei, rijst de vraag of we terug gaan vallen naar het welvaartsniveau van vorige generaties. Voorlopig zijn de Nederlanders van nu de rijkste ooit! De enigen met wie we concurreren zijn we zelf. Werk is de motor van de vooruitgang.

18 Spoorzone 013 in Midpoint Brabant 35 fysiek en virtueel locatie, architectuur & digitaal platform We hebben voor de realisatie van het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! een schitterende locatie gevonden op een kruispunt van initiatieven op het gebied van Sociale Innovatie: Spoorzone 013 in Tilburg. Het is een plek, midden in de stad, die door de verbinding met het spoornet van oudsher aan de basis van nieuwe economische ontwikkelingen staat. Als aanvulling op deze fysieke plek worden de verbindingen tussen mens en talent, werk en toekomst ook online voortgezet op het te ontwikkelen communityplatform van Mijn Toekomst Werkt! Tilburg. De stad van Interpolis, één van de voorlopers van het Nieuwe Werken, de stad met het Textielmuseum, een nog werkende fabriek, symbool van het oude werken. De stad met hoger onderwijsinstellingen als Tilburg University, gespecialiseerd in arbeids-, vergrijzings-, en pensioneringsvraagstukken, TiasNimbas en de Hogescholen Fontys en Avance. Maar het is evenzeer een eeuwenoude arbeidersstad met een aanpakkersmentaliteit. Een vooruitstrevende stad, die tal van succesvolle artiesten - Vincent van Gogh leerde er tekenen op school, ondernemers, journalisten, sporters en wetenschappers heeft voortgebracht. Tilburg is met ruim inwoners de op vijf na grootste stad in Nederland en kent op regionaal en lokaal niveau interessante ontwikkelingen die de ambities van Mijn Toekomst Werkt! versterken. De gemeente Tilburg heeft een uitstekende reputatie op het gebied van arbeidsmarkt en economie en het ontwikkelen van nieuwe arbeidsmarktinstrumenten, zoals de startersbeurs waarmee werkzoekende jongeren werkervaring kunnen opdoen. Midpoint Brabant Een samenwerkingsverband tussen plaatselijke overheden (gemeenten), onderwijs- en kennisinstellingen én bedrijfsleven die Social Innovation tot het hart van de economische ontwikkelingen in de regio Midden- Brabant heeft verklaard. Mijn Toekomst Werkt! wordt bovendien verwelkomd binnen de Leisureboulevard. Leisure is een van de vier topsectoren in de regio, Er wordt door Midpoint Brabant een impuls gegeven aan innovatie en duurzame groei, het vasthouden en creëren van welvaart, stabiliteit en culturele betekenis met als resultaat: banen en investeringen in kennis en communicatie(infrastructuur). Nagestreefd wordt om Nederland bij de Top 5 economieën in de wereld te laten behoren. Spoorzone 013 De spoorzone in Tilburg is een gebied van ruim 75 hectare aan het spoor van Tilburg met industrieel erfgoed dat binnen enkele jaren een nieuwe betekenis voor de stad en de regio zal krijgen. Zoals de kwartiermakers van het gebied het zelf zeggen: Een broedplaats waar traditie en innovatie, skateboard en viool, student en ondernemer elkaar treffen. Organisaties en functies die elkaar onderling zullen versterken, worden bij elkaar gebracht. Samen zorgen ze voor een attractief en levendig verblijfsgebied met een KennisPlusProfiel. Mijn Toekomst Werkt! vindt er een plek naast onder andere: // De Bibliotheek van de Toekomst; // een innovatieve leeromgeving (in samenwerking met Fontys, Tilburg University en TiasNimbas); // een kenniscampus (social innovation); // talent Square, een multifunctioneel centrum met 700 appartementen en commerciële ruimten ten behoeve van internationale kenniswerkers en buitenlandse studenten; // congres- en hotelvoorzieningen; // Een vrij programmeerbare koepelhal waarin veel aandacht zal zijn voor innovatieve kunst en hoogwaardige horecavoorzieningen.

19 37 Een innovatieve en duurzame arbeidsmarkt is cruciaal omdat Europa vergrijst en omdat aanstormend talent werk wil dat stimuleert en motiveert. Samen moeten we op zoek naar inspirerende nieuwe mogelijkheden om te blijven groeien en ieders talent te ontwikkelen. Gewoon Goed Werk voor iedereen is mogelijk! Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! gaat hier op een totaal vernieuwende wijze een bijdrage aan leveren. Vanuit de FNV juich ik dit van harte toe. Ton Heerts Voorzitter FNV Gelijktijdige ontwikkeling belangrijk De kans die het Spoorzonegebied biedt, vraagt om een min of meer gelijktijdige uitvoering van de bouwplannen van Mijn Toekomst Werkt! Als we meelopen met de ontwikkeling en planning van het gebied kan het inspiratiepark binnen drie jaar realiteit zijn. Dit is ook de wens van de gemeente Tilburg en de andere partijen en initiatieven in het gebied, zoals de Bibliotheek van de Toekomst, Fontys en Talentsquare. Op korte termijn zijn belangrijke beslissingen noodzakelijk van subsidiërende instanties en private partijen die als launching partners willen optreden. Gezocht wordt naar partijen met deskundigheid, gezag en kennis die meewerken aan en/of investeren in de realisatie van het inspiratiepark. Mijn Toekomst Werkt!, dat zal opereren op het snijvlak van erfgoed en nieuwe architectuur, werk en entertainment, daagt de creatieve sector en de deelnemende partners uit tot het maximaal mee vormgeven aan deze innovatie. Door een integrale samenwerking van alle partijen ten behoeve van publieksbeleving op het maatschappelijke thema werk zal het inspiratiepark op Europese schaal betekenis krijgen en kan het concept internationaal worden geëxporteerd. Beeldbepalend gebouw Mijn Toekomst Werkt! is deels gepland in de LocHal uit 1932, centraal gelegen in Spoorzone 013. Ook Fontys en de Bibliotheek van de Toekomst zullen hier hun bestemming vinden. De oude Locomotiefhal is een enorme ruimte van glas en staal, waar voorheen locomotieven van de NS werden gestald en gerepareerd. Bij de bouw heeft men de in die tijd nieuwste ontwikkelingen op het gebied van architectuur gevolgd, die aansluiten bij de theorieën van het Nieuwe Bouwen over licht, lucht en ruimte. Voor Mijn Toekomst Werkt! bestaat nog geen ontwerp, omdat we eerst de haalbaarheid van ons plan wilden toetsen (zie hoofdstuk 3). De LocHal biedt in elk geval tal van mogelijkheden voor beeldbepalende architectuur en dat is een van de belangrijke voorwaarden voor het welslagen van Mijn Toekomst Werkt! Door de combinatie van het industrieel erfgoed met een vernieuwend ontwerp zal ook de architectuur van het gebouw een publiekstrekker worden. We laten ons daarbij graag inspireren door toonaangevende voorbeelden als Beeld en Geluid in Hilversum en Nemo in Amsterdam. Bij de realisatie van Mijn Toekomst Werkt! wordt de bestaande architectuur in ere gehouden, maar de mogelijkheden tot eigentijdse en vooruitstrevende toevoegingen en toepassingen zijn echter ruimschoots aanwezig. Zo behoort het onder andere tot de mogelijkheden om een toren tot 100 meter hoog te realiseren, in de zichtas van de Burg. Brokxlaan.

20 Spoorzone 013: broedplaats voor kennis en innovatie Online talenten-community 39 Tilburgers weten van aanpakken, vroeger en nu. Onze roots gaan terug naar de textielindustrie die eind 19e eeuw en begin 20e eeuw floreerde, maar die later tot veel banenverlies leidde. Met veel daadkracht ontworstelde Tilburg zich aan het stempel van arme stad met een hoge werkloosheid. En die mentaliteit komt ons nu goed van pas bij het ontwikkelen van Spoorzone 013, een ontwikkelgebied in het stadshart van Tilburg. Naast het Centraal Station en temidden van industrieel erfgoed en nieuwe architectuur ligt voor Tilburg de kans om de binnenstad te verrijken met een broedplaats voor kennis en innovatie en daarmee de economische betekenis van de stad te vergroten. Eén van de vernieuwende initiatieven die zich in Spoorzone 013 gaat vestigen is Mijn Toekomst Werkt! Zij vestigen zich er samen met onder andere de Bibliotheek van de Toekomst en de Fontys Academy for Creative Industries en de Academie voor Journalistiek. Mijn Toekomst Werkt! wordt hét themacentrum voor alles op het gebied van werk. Hier geldt: fun en inspiratie wordt gecombineerd met onderzoek en arbeidsinnovatie. Het instituut heeft Europese ambities en beoogt een unieke formule te maken van een science center en een themapark in één. Een plek waar scholieren en studenten, werknemers of werkzoekenden op een stimulerende en interactieve wijze kennis kunnen maken met de geschiedenis en vooral met de toekomst van werk. Een plek waar een brug wordt geslagen tussen opleiding en werkgelegenheid. Waar mensen geprikkeld worden na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bezoekers gaan aan het eind van de dag naar huis met een eportfolio, gevuld met hun eigen competenties en vaardigheden, te gebruiken voor de rest van hun studie en arbeidzame leven. Als burgemeester van een stad met grote ambities als Spoorzone 013 vind ik het belangrijk en ben ik er trots op dat Mijn Toekomst Werkt! voor Tilburg kiest. Hiermee wordt op een vernieuwende manier een brug geslagen tussen onderwijs, kennis en arbeid, zoals dat nodig is in Nederland en Europa. Het initiatief past uitstekend binnen de visie van de Spoorzone en Tilburg en daarom ondersteun ik het van harte. Ik zou het waarderen als u mijn toekomst werkt! ook ondersteunt bij het waarmaken van deze - voor nederland zo belangrijke - ambitie. Het inspiratiepark Mijn Toekomst Werkt! in Tilburg wordt de fysieke plek waar bezoekers een leuke en inspirerende dag uit beleven. De belevenis spoort de bezoekers onder andere aan tot het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talent. Na het bezoek aan het park, gaan ze naar huis met een persoonlijk eportfolio. Met dit elektronische carrièredossier maken ze deel uit van een online talenten-community met tal van voordelen en kansen voor hun toekomst. In een eportfolio wordt bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma s iemand beschikt. Maar mensen kunnen er ook werkstukken, video s, reflectie, feedback, aanbevelingen en leerdoelen in opslaan. Iemands eportfolio krijgt extra waarde doordat hij of zij actief wordt binnen de online talenten-community van Mijn Toekomst Werkt! Het digitale platform wordt een plek waar talenten met elkaar in contact kunnen treden, waar ze kennis kunnen maken met bedrijven en waar ze door werkgevers makkelijker te vinden zijn. Bovendien kan de talentencommunity op een eenvoudige manier gekoppeld worden aan bestaande sociale mediaplatforms als LinkedIn en Facebook en daar de nodige waarde aan toevoegen. Kortom een virtuele plek waar kennis wordt uitgewisseld en mensen elkaar verrijken en stimuleren beter te presteren. En een omgeving die organisaties snel en ten alle tijden toegang geeft tot gewenste kennis, ervaring en competenties. Voordelen en kansen voor bedrijven en organisaties De state-of-the-art technologie die wordt ingezet bij de verwezenlijking van de talenten-community Mijn Toekomst Werkt! biedt tal van kansen en voordelen voor deelnemende bedrijven en organisaties, onder andere: // een rijke talentenpool: makkelijker talent vinden en aan je organisatie binden (ook als er nog niet direct werk voor die betreffende personen is), ook voor invulling van tijdelijke werkplekken als stages of voor projecten; // talent zoeken, selecteren op basis van regio, sector, opleidingsniveau, etc.; // samenwerking binnen bijvoorbeeld een regio of sector om talent te binden en onderling uit te wisselen, zowel met bedrijven als kennisinstellingen; // employer branding: organisaties kunnen zich online presenteren door bijvoorbeeld webinars aan te bieden, succesverhalen te vertellen, off line bijeenkomsten te organiseren (met het inspiratiepark als de aangewezen plek voor o.a. carrièredagen, assessments), etc.; // Bijdragen leveren aan het verdiepen van discussies binnen nieuwe en bestaande groepen op sociale media als LinkedIn en Facebook; // extra mogelijkheid tot het afnemen van testen en assessments. Peter Noordanus Burgemeester van Tilburg

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Bijdragen aan een positieve beeldvorming? Fotograferen volgens The new picture of Technique

Bijdragen aan een positieve beeldvorming? Fotograferen volgens The new picture of Technique Bijdragen aan een positieve beeldvorming? Fotograferen volgens The new picture of Technique Uw fotografie en moderne beeldvorming Iedereen die communiceert over techniek draagt bij aan de beeldvorming

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

De vraag. De randvoorwaarden

De vraag. De randvoorwaarden De vraag Ontwikkel samen met de Gemeente Tilburg een business case waarop een gefundeerde beslissing genomen kan worden om over te gaan tot de investering van 10 mln in het project Culturele Hoofdstad

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! Grijp de Buitenkans: een zwarte zwaan www.grijpdebuitenkans.nl Ondernemend onderwijs? Ondernemend onderwijs is NIET

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

DoeMee! Een initiatief in Uden

DoeMee! Een initiatief in Uden DoeMee! Een initiatief in Uden Waar werkgevers talenten vinden om samen het werk in de toekomst duurzaam uit te voeren. Waar mensen die werk zoeken hun talenten ontplooien. Een metamorfose in samen duurzaam

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werknemers en werkgevers veranderen

Werknemers en werkgevers veranderen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk Samenvatting Achtergrond en adviesvraag De vraag naar kenniswerkers groeit wereldwijd sterker dan ooit. Kenniswerkers zijn de hoeksteen van de samenleving geworden, en zijn in toenemende mate bepalend

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie