JAARKATERN RK Basisschool Bernardus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKATERN 2 0 1 4-2 0 1 5. RK Basisschool Bernardus 2013 2014"

Transcriptie

1 JAARKATERN RK Basisschool Bernardus Hoflaan LS Saasveld Tel Fax

2 Inhoud Jaarkatern Schoolgids van basisschool de Bernardus... 3 Inleiding... 3 De RK Basisschool Bernardus in Wie zijn wij? Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Samenwerken voor passend onderwijs Vrije dagen/studiedagen Verandering methodes Kwaliteitszorg Resultaten Handelings- en opbrengstgericht werken Jaarplannen 2014/2015 en een terugblik naar 2013/ Ouders als partner Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata Jaarverslag Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Belangrijke gegevens:

3 Schoolgids van basisschool de Bernardus Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar onze school voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school. Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot (www.konot.nl). Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Jasper Diele, directeur onderwijsgemeenschap Bernardus/ Willibrordus Elmi Broekhof, locatieleider Bernardus 3

4 De RK Basisschool Bernardus in Wie zijn wij? Basisschool De Bernardus vormt vanaf 1 augustus 2014 samen met basisschool Willibrordus uit Deurningen een onderwijsgemeenschap. De scholen werken ieder vanuit hun eigen identiteit en visie samen. Ons schoolgebouw staat in het dorp Saasveld. Wij verzorgen basisonderwijs aan de kinderen uit het dorp en uit het buitengebied. Ons onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in de maatschappij in het algemeen en op het voortgezet onderwijs in het bijzonder. In het hoofdstuk over onze missie en visie wordt duidelijk omschreven hoe we dit willen doen. Op onze school werken mensen in verschillende functies. De meeste van de functies zijn voor eenieder herkenbaar en hierbij is duidelijk wat deze medewerker op school doet. Er zijn echter ook functies die we graag wat uitgebreider aan u toelichten. Dit doen we in het vaste deel van de schoolgids. Dit is te vinden op onze website: Intern Begeleiders Onderwijsassistent Conciërge ICT: digicoach Christel Monnink Magreeth Vleggeert Melissa Tijans Dana Broekhuis Cherinda Loohuis Melanie de Gunst Wendy Leeuw (vervangend) Marleen Oortman Tonnie Tijhuis Charon Mulder U kunt ons altijd per bereiken. Het adres van elke medewerker bestaat uit de (bijvoorbeeld Wie werken er? Functie Directeur Adjunct-directeur Medewerker Jasper Diele Elmi Broekhof Groepsleerkrachten Ans Pol Edith Winkels Marijke Frensch Wendy Leeuw Charon Mulder 4

5 2. Onderwijs 2.1 Schooltijden en cohort Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode t/m aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs gegeven. Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De MedezeggenschapsRaad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. Schooltijden Dag Morgen Middag Maandag Dinsdag Woensdag Alle kinderen vrij Donderdag Vrijdag Groep 1 t/ 4 vrij Overzicht van de vakanties Vakanties: van tot en met Herfstvakantie 13 oktober 17 oktober Kerstvakantie 22 december 2 januari Rosenmontag 16 februari 16 februari Voorjaarsvakantie 23 februari 27 februari Pasen 3 april 6 april Koningsdag 27 april 27 april Tulp/Mei 4 mei 8 mei Hemelvaartsdag 14 mei 15 mei Pinksteren 25 mei 25 mei Zomervakantie 6 juli 14 augustus Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar cohort nu groep nu groep nu groep nu groep , nu groep , ,25 918,5 918,5 918,5 nu groep ,75 999,75 999, nu groep , , , ,55 920,8 920,8 920,8 nu groep , , , ,50 913,75 913,75 913,75 913,75 totaal 7694,8 6697, , , , ,55 913,75 Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels dit jaarkatern en is aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd ter instemming. We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken. In volgend schema staat bij onvolledige weken het weeknummer vermeld. 5

6 4 dagen tgv vrije dagen/vakantie 2 dagen Tgv vrije dagen/vakantie 2.2 Gymrooster Weeknr. Reden 8 Rosenmontag 14/15 Goede Vrijdag/ Pasen 22 Tweede Pinksterdag 37 Studiedag 7 Studiedag 24 Studiedag 20 Hemelvaart DAG TIJD GROEP - lessoort Maandagmiddag uur 7 toestelles uur 5 toestelles Dinsdagmorgen uur 6 toestelles Dinsdagmiddag uur ¾ toestelles uur 8 toestelles Donderdagmorgen uur 7 spelles Donderdagmiddag uur ¾ spelles uur 5 spelles Vrijdagmiddag uur 8 spelles uur 6 spelles De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten op de genoemde dagen gymkleding (korte broek, shirt en gymschoenen) meenemen. In principe douchen de kinderen vanaf groep 4 na afloop van de les, dus de kinderen van groep 4 t/m 8 moeten ook een handdoek en eventueel badslippers meenemen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben en mogen niet buiten de gymzaal gedragen worden. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymles op school in het speellokaal. Ze gymmen in hun ondergoed. Wel moeten ze een paar gymschoenen zonder veters hebben, zodat het aan- en uitkleden vlot kan verlopen. Deze gymschoenen blijven op school. 2.3 Samenwerken voor passend onderwijs Passend onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren. Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. Uiteraard vinden we de informatie betreffende de (specifieke) onderwijsbehoeften zowel bij u als ouder als bij uw kind. We werken volgens de 1-zorgroute, omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven, indien nodig, op grond van gebleken specifieke onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven (OP). Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van hun kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het 6

7 Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC). Het OOC heeft daartoe een helpdesk en een POBA ingericht (Platform voor Onderzoek, Begeleiding en Advies). Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken). Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op school en in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd. 2.4 Vrije dagen/studiedagen Studiedag: ; alle kinderen zijn vrij ; alle kinderen zijn vrij ; alle kinderen zijn vrij Extra vrije dagen groep 1 t/m 4 i.v.m. jeugd driedaagse groep 8: , , Verandering methodes Komend schooljaar gaan we voor technisch lezen een nieuwe methode invoeren. We implementeren de methode Estafette. 7

8 3. Kwaliteitszorg Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder Kwaliteitszorg op de RK Basisschool Bernardus een beschrijving van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen we u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat we in het komende jaar op dit vlak gaan doen. Zie ook voor de inspectierapporten. 3.1 Resultaten Resultaten voor de Cito-Eindtoets Schoolscore 536,5 530,8 536,0 529,4 Ligt tussen Aantal leerlingen Landelijk gemiddelde 535,1 535,1 534,7 536, Sociaal-Emotionele ontwikkeling In zijn we op school gestart met de pestaanpak M5. Dit heeft ons helaas niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. Dit schooljaar gaan we er niet mee verder. We kiezen voor een teambrede, positieve, directe, duidelijke en dus veilige aanpak in de school Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs De leerlingen van groep 8 gaan naar het VO in Borne, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo. Tijdens de informatieavond informeert de leerkracht, i.s.m. het VO, de ouders en de leerlingen over de verschillende mogelijkheden en voorwaarden tot toelating en de procedure ervan. De leerkracht zal eerst een voorlopig advies uitbrengen. In een volgend gesprek zullen de mogelijkheden van het kind en de wensen van de ouders verder worden besproken en zal het definitieve schooladvies bekend worden gemaakt. Bepalend voor het schooladvies is de totale ontwikkeling van het kind, gezien over acht jaren BO, gerelateerd aan het Cito Leerling Volg Systeem en methode gebonden toetsen. Ook de Cito Eindtoets is daarbij een leidraad. Voordat de leerlingen op het VO beginnen, heeft de leerkracht een gesprek gevoerd met een medewerker van de ontvangende school ( warme overdracht ). Functioneren onze leerlingen na twee jaar VO nog op hetzelfde niveau als ons advies? ,3% ,8% ,6% 3.2 Handelings- en opbrengstgericht werken Terugblik op afgelopen schooljaar Voor de basisvakken taal/lezen en rekenen volgden we de cyclus van het planmatig werken: We nemen toetsen af en observeren-we analyseren de resultaten-we plannen de leerstof en de organisatie-we voeren uit op drie niveaus-we evalueren/toetsen opnieuw, etc. Voor technisch lezen en begrijpend lezen en rekenen zijn hiervoor groepsoverzichten (formuleren van pedagogische en didactische behoeftes) en groepsplannen gemaakt. Op basis van een schoolbrede, diepe analyse hebben we voor de komend schooljaar een verbeterplan voortgezet technisch lezen. 8

9 3.2.2 Plannen komende schooljaar Dit schooljaar heeft een schoolteam een flink aantal wisseling doorgemaakt. Naast een nieuwe directeur zijn er ook 5 nieuwe leerkrachten benoemd. Met het nieuw ontstane schoolteam hebben we onze visie bepaald. Opbrengstgericht werken voor de basisvakken rekenen, taal en lezen maakt een wezenlijk deel van onze visie uit. We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (leerkrachten, intern begeleiders, directie) gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dicht bij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda zoals hieronder beschreven. Wanneer Wat Wie start schooljaar oktober/ november januari/ februari Centrale Schoolbespreking (CSB), opbrengsten bespreken Groepsbezoek door IB-er. Nabespreken Groepsplanbesprekin g; tussenevaluatie Leerlingbespreking over de risicoleerlingen (ELB) Eventueel consultatieve leerlingbespreking (CLB) LOVS toetsen, evaluatie groepsplan, invullen logboeken en Hele team IB - LKR IB LKR IB - LKR Extern expert IB - LKR LKR nieuwe groepsplannen klaarzetten Groepsplanbesprekin g Leerlingbespreking met over de risicoleerlingen (ELB) Eventueel consultatieve leerlingbespreking (CLB) februari Centrale Schoolbespreking (CSB), opbrengsten bespreken maart/ Groepsplanbesprekin april g; tussenevaluatie; juni/juli LOVS toetsen, evaluatie groepsplan, invullen logboeken en nieuwe groepsplannen klaarzetten Groepsplanbesprekin g groepsoverdracht) Leerlingbespreking over de risicoleerlingen (ELB) Eventueel consultatieve leerlingbespreking (CLB) Dir - IB LKR IB LKR Extern expert IB - LKR Hele team IB-LKR LKR Dir - IB LKR- Nieuwe LKR IB-LKR Extern expert IB - LKR 9

10 Centraal in het opbrengstgericht werken middels de onderwijsagenda staat het werken volgens groepsplannen. Deze plannen maken leerkrachten voor de vakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen en taal/spelling. In deze groepsplannen beschrijven de leerkrachten welke doelen ze willen halen en hoe ze dit gaan doen. De kinderen worden voor wat betreft instructie en verwerking per vakgebied in drie niveaugroepen verdeeld. Deze verdeling is een zorgvuldig proces dat gaat op basis van toetsgegevens en leerkrachtobservaties Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften We gaan verder met het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die met een eigen leerlijn werken voor bepaalde vakgebieden. 3.3 Jaarplannen 2014/2015 en een terugblik naar 2013/ Terugblik in schooljaar De plannen op scholingsgebied zijn ingezet en uitgevoerd. Schooljaar is voor basisschool Bernardus een bewogen schooljaar geweest. Er is een wisseling van directeur en van directiestructuur doorgevoerd. Daarnaast zijn er, door mobiliteit van personeel, komend schooljaar 7 nieuwe leerkrachten werkzaam op de school. De nieuwe en de blijvende mensen hebben in de periode van mei 2014 tot juli 2014 vanuit de missie van de school de visie voor de komende jaren bepaald. Op basis van deze visie zijn een aantal actieplannen opgesteld. Deze plannen zijn te omvangrijk om ze allemaal in een schooljaar uit te voeren. De meest urgente plannen zijn voor komend schooljaar gekozen. Ze worden in het volgende hoofdstuk als jaarplannen beschreven. 10

11 3.3.2 Jaarplannen Onderwijskundig Strategisch plan maken voor het schoolplan Waar gaat het over? Komend schooljaar bepalen we met het schoolteam hoe we ons als school in de periode willen ontwikkelen. We doen dit op basis van de verbeterpunten die we hebben opgesteld naar aanleiding van de opbrengstenanalyse onderwijs, het leerlingtevredenheidsonderzoek en het oudertevredenheidsonderzoek. Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Invoeren onderwijsagenda Waar gaat het over? Wat moet het opbrengen? Een schoolplan voor gebaseerd op onze visie waarmee we onze missie: We willen een goede school zijn voor de kinderen uit Saasveld en omgeving. We willen goed onderwijs geven dat de kinderen voorbereidt op het vervolgonderwijs en de maatschappij kunnen blijven volbrengen. Team, directie, ib-ers, externe deskundigen, stafleden Konot. Als klankbord fungeren onder andere de medezeggenschapsraad en het college van bestuur van Konot We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (directie, leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistent) verantwoordelijk voor het onderwijs in onze school. We werken planmatig aan de ontwikkeling van de kinderen én het onderwijs op onze school. De onderwijsagenda is een overzicht en een handelingsschema in een. Het beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van elke onderwijskundige medewerker van onze school gedurende het schooljaar. Het onderwijskundig deel van het schoolteam werkt, elk vanuit 11

12 Wie werken eraan mee? hun eigen verantwoordelijkheid aan het verbeteren van het onderwijs, van de lessen en van het ontwikkelen van de kinderen. Team, directie, ib-ers Verbeterplan voortgezet technisch lezen Waar gaat het over? We willen de opbrengsten van het technisch lezen van groep 4 tot en met 8 verhogen. We willen dit bereiken door het handelen van de leerkrachten te verbeteren. We stellen daarom doelen op het gebied van opbrengsten én op het gebied van leerkrachthandelen. We gaan daarom volgens het IGDI-model (interactief gedifferentieerd model voor directe instructie) werken met een nieuwe methode, Estafette. We huren een extern deskundige in om de teamscholing uit te voeren. Wat moet het opbrengen? De leerkrachten werken volgens het IGDI-model met de methode Estafette. De lespraktijk verbeterd hierdoor. Dit zorgt ervoor de dat de leesopbrengsten van de kinderen stijgen. Voor schooljaar is een schoolbrede niveauwaarde van 3,5 (op een schaal van 1-5) het doel. Wie werken eraan mee? Team, intern begeleiders, directie, extern deskundige. Vergroten eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces van kinderen Waar gaat het over? We willen de betrokkenheid van kinderen op hun eigen leerproces vergroten. We gaan dit onder andere doen door kindgesprekken te gaan voeren over hun eigen ontwikkeling en doelen. Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Kinderen zijn meer betrokken op hun eigen ontwikkeling en worden uiteindelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Leerkrachten, intern begeleiders, kinderen, leerlingenraad 12

13 Materieel Voorkant school Waar gaat het over? Wat moet het opbrengen? Wie werken er aan mee? De voorkant van de school is flink begroeid. Dit tast de voegen van de muren aan. Het groen is verwijderd. De voegen worden hersteld. Daarnaast willen de het vooraanzicht van de school (o.a. schooltuin) herinrichten. De school heeft weer een open en frisse uitstraling. Directie, team, ouders Personeel/ organisatie Vorming samenwerkingsrelatie ouders/school Waar gaat het over? Uit het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen in december 2013 blijkt geen groot vertrouwen van ouders in school. In mei 2014 is duidelijk geworden dat we vanaf schooljaar met een grotendeels nieuw schoolteam gaan werken. Dit schoolteam gelooft in de driehoek kind-school-ouders. Binnen deze driehoek moet vertrouwen zijn om goed samen te kunnen werken. We willen komend schooljaar starten met een het vertrouwen opbouwen, beginnend met een kennismaking. We bieden ouders duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. We vragen van ouders vertrouwen en inzet voor hun deel van de driehoek. We zullen met regelmaat expliciet feedback vragen op ons handelen. Wat moet het opbrengen? De Bernardus moet een school zijn waar ouders, kinderen en team veel vertrouwen in hebben, waar ze trots op zijn. Vorming team 13

14 Waar gaat het over? Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Het schoolteam kent veel nieuwe gezichten. We gaan extra tijd besteden aan de vorming van een sterk team waarbinnen de talenten van elke medewerker zo goed mogelijk benut worden Het team kent elkaar goed en werkt actief samen. Het hele schoolteam Vorming van een visie voor de onderwijsgemeenschap Deurningen / Saasveld Waar gaat het over? Vanaf 1 augustus vormend basisschool Willibrordus en basisschool Bernardus samen een onderwijsgemeenschap. We laten het proces van samenwerking zorgvuldig en natuurlijk verlopen. Beide scholen behouden hun eigen identiteit en samenwerking is erop gericht om win-winsituaties te creëren. Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Een visie (gedragen door alle medewerkers) op wat het zijn van een onderwijsgemeenschap voor ons kan betekenen. Teams, directie, ib-ers, externe deskundigen, stafleden Konot. Als klankbord fungeren onder andere de medezeggenschapsraden en de leerlingenraden. 4. Ouders als partner 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata MR: Oudergeleding: Alex Lesscher Bornsestraat 58a Voorzitter Tel: EllenVogt De Hofte 12 Borne Secretaresse Tel: Personele geleding: Marijke Frensch Contactpersoon met GMR Charon Mulder 14

15 Christel Monnink Wendy Leeuw OR: Bestuur: Koos Geerdink De Maarschalk 4 Voorzitter Tel: Bianca Hottenhuis van Reedestraat 3 Secretaresse Tel: Gert-Jan Nijen Twilhaar Loodijk 11 Penningmeester Tel: Agnes Loohuis Bornsestraat 57 Tel: Liesbeth Veldscholten De Maarschalk 5 Tel: Contactpersonen werkcomité: Jeanette Paus Beekdorpweg 15 Tel: Margaret Wolfkamp Frankenkamp 3 Tel: Vergaderdata MR en OR: zie kalender Verkeersouder: Liesbeth Veldscholten De Maarschalk 5 Tel:

16 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Het verslag wordt op de website onder het kopje medezeggenschapsraad geplaatst 4.3 Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in de jaarvergadering en wordt in twee termijnen d.m.v. een automatische incasso in de maanden oktober en maart geïnd. De ouders die voor het eerst kinderen op de basisschool hebben, krijgen een machtigingskaart toegestuurd. De ouderbijdrage voor is vastgesteld op 45,- per kind. 4.4 Communicatie en informatievoorziening Aan het begin van het schooljaar hebben we het zogenaamde omgekeerde 10 minuten gesprek. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om zaken uit te wisselen met de leerkracht die van belang zijn m.b.t. het welbevinden en de optimale ontwikkeling van uw kind. In januari-februari volgt het eerste schriftelijke rapport, gevolgd door 10 minuten gesprekken waar alle ouders voor uitgenodigd worden. In juni-juli volgt het tweede schriftelijke rapport. De leerkracht nodigt, waar nodig, ouders in deze periode uit voor een gesprek. Uiteraard kunnen ouders ook aangeven dat ze graag met de leerkracht in gesprek willen. U kunt uiteraard altijd, buiten deze vaste momenten om, een afspraak maken om te praten over uw kind. Daar waar nodig zal de leerkracht uiteraard ook initiatief nemen buiten deze vaste momenten om. Na de Cito Eindtoets in groep 8 volgen er gesprekken met ouders en hun kind in verband met de schoolkeuze voortgezet onderwijs. U ontvangt elke eerste maandag van de maand (digitaal) onze nieuwsbrief. We houden u hiermee op de hoogte van ontwikkelingen op onze school. 5. Praktische zaken 5.1 Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) TSO: Overblijven kan tussen de middag op elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, mits er een volledige schooldag is. 16 De school heeft een overblijfruimte ter beschikking gesteld (de centrale hal), waar een koelkast staat waarin voor aanvang van de lessen het eten en drinken kan worden geplaatst. Hoe aanmelden: Kinderen kunnen structureel (regelmatig) of incidenteel overblijven. Dit hoeft geen vaste dag in de week te zijn. Aanmelden: telefonisch of per e- mail bij de overblijfcoördinator. Ook wanneer uw kind/kinderen plotseling moet(en) overblijven, neemt u contact op met de overblijfcoördinator. Betaling geschiedt via een automatische incasso maandelijks achteraf. Het machtigingsformulier krijgt uw kind van de overblijfkracht. De kosten bedragen 3 per keer. Kinderen die structureel overblijven en een keer niet komen, moeten wel worden afgemeld, anders wordt het overblijven

17 gewoon in rekening gebracht. Alle afspraken en regels staan in het Huishoudelijk reglement TSO. Dit reglement kunt u vinden op onze website. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator: Priscilla Butterhof Tel: BSO: Als school hebben we een inspanningsverplichting t.a.v. BSO. Wellicht, wanneer we te maken krijgen met andere schooltijden, neemt de vraag naar BSO toe en zal binnen Saasveld de mogelijkheid weer kunnen ontstaan voor een nieuw op te zetten vorm van BSO. Wij als school geven aan dat we voor kinderopvang verwijzen naar De Drie Biggetjes. Wanneer u hulp nodig heeft t.a.v. het regelen van BSO, bent u van harte welkom bij de directie. Contactgegevens De Drie Biggetjes: - Per telefoon: Telefonisch zijn De Drie Biggetjes bereikbaar op maandag tot en met vrijdag op het nummer (Bij niet dringende zaken bij voorkeur op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en uur of op woensdag tussen 9.00 en uur.) - Per Ook kunt u al uw vragen en opmerkingen over het kinderdagverblijf mailen naar: 0-4 jaar: 4-13 jaar: - Post- en bezoekadres: Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes Wetering LD HERTME 17

18 Belangrijke gegevens: Schoolcontactpersoon: Melanie de Gunst Vertrouwenspersonen: Monica Buijinck Maaike de Jong Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): Externe klachtencommissie: Jos Remers (ambtelijk secretaris) p/a OBT, tav dhr J. Remers, ambt. secr. Klachtencommissie voor Konot, Postbus 185, 7620 AD Borne Logopediste: Ria Koren-Seiger ; gemeente Dinkelland Vragen over onderwijs: Inspectie basisonderwijs: Bevoegd gezag: Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) Postadres: Postbus AJ Oldenzaal Bezoekadres: Lyceumstraat 2B1 7572CP Oldenzaal

Belangrijke gegevens:... 12

Belangrijke gegevens:... 12 Belangrijke gegevens:... 12 Inhoud Jaarkatern Basisschool Bernardus in 2016-2017... 2 1. Wie zijn wij?... 2 2. Onderwijs... 2 2.1 Schooltijden en cohort... 2 2.2 Gymrooster... 4 2.3 Vakantierooster...

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Inhoud Jaarkatern

Onderwijsgemeenschap Inhoud Jaarkatern Onderwijsgemeenschap 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 7 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 7 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 2015 2 0 1 6 J a a r k a t e r n. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS. 2015 2 0 1 6 J a a r k a t e r n. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2015 2 0 1 6 J a a r k a t e r n Basisschool Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

4.4 Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Buitenschoolse opvang (BSO) Wijzigingen in de schoolgids...

4.4 Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Buitenschoolse opvang (BSO) Wijzigingen in de schoolgids... 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)... 7 5.2 Wijzigingen in de schoolgids... 7 Inhoud Jaarkatern De Willibrord in 2017-2018... 2 1. Wie

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Datum vaststelling Attendiz: 30-05-2016 Datum instemming MR: 30-05-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

De Aloysiusschool in

De Aloysiusschool in 4. Ouders als partner... 6 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 6 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 6 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2017-2018 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 3 Foto s... 3 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

De Veldkamp in Wie zijn wij? Wie werken er? 2. Onderwijs

De Veldkamp in Wie zijn wij? Wie werken er? 2. Onderwijs 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 5 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 6 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 6 4.4 Communicatie

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw Schoolgids 2015-2016 Deel A SO Het Mozaïek Almelo een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond augustus 2014 1 2 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2014-2015 Dibo 1 Nieuwsbrief 1 week 34 24 25 26

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

De Alexander in Onderwijs. 1. Wie zijn wij? Wie werken er?

De Alexander in Onderwijs. 1. Wie zijn wij? Wie werken er? 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 6 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)... 7 5.2 Wijzigingen in de schoolgids...

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Ouders als partner... 7 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 7 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 8 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp 8...

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarplan IKC Raad de Regenboog

Jaarplan IKC Raad de Regenboog Jaarplan IKC Raad de Regenboog 2016-2017 Inleiding De (MR) van de Regenboog zet in dit jaarplan de uitgangspunten, planning en taakverdeling voor het komende schooljaar uiteen. Het jaarplan biedt de houvast

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Juf José is wegens privé omstandigheden afwezig van 13 t/m 17 mei. Haar lesgevende taak wordt opgevangen door een invalster.

Juf José is wegens privé omstandigheden afwezig van 13 t/m 17 mei. Haar lesgevende taak wordt opgevangen door een invalster. Adres :Hoflaan 6 Pc en Plaats :7597 LS Saasveld Telefoon :074 349 4327 Fax :074 349 4697 Email :dir.bernardus@konot.nl INFORMATIEBULLETIN BERNARDUSSCHOOL Enkele belangrijke data JAARGANG 11 NUMMER 5 Di.

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Dhr. J. Bigot secretaris Dhr. M. Kos

Dhr. J. Bigot secretaris Dhr. M. Kos 8. Personeel, bestuur en raden 8.1. Schoolbestuur VPCBO Ichthus is een vereniging. Een vereniging bestaat uit leden. Minstens eenmaal per jaar komen zij bij elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

9. De betrokkenheid van ouders.

9. De betrokkenheid van ouders. 9. De betrokkenheid van ouders. 9.1 Contacten ouders-school Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen zijn. Die zetten we hieronder nog eens op een rij. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Basisschool n Baoken in 2015/2016

Basisschool n Baoken in 2015/2016 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik)... 7 4. Ouders als partner... 7 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 7 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Schoolgids Het Sloepje deel A

Schoolgids Het Sloepje deel A SCHOOLGIDS deel A Het Sloepje 2016-2017 Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Onze school... 4 Onderwijszorgklas De Regenboog... 4 Bereikbaarheid van de school... 4 Contactgegevens

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Conciërge Meneer Patrick. Intern Begeleider Juf Judith. Juf Ilona

Conciërge Meneer Patrick. Intern Begeleider Juf Judith. Juf Ilona Inhoud Jaarkatern Basisschool n Esch 2015-2016... 2 1. Wie zijn wij?... 2 Groepsindeling schooljaar 2015-2016... 2 Niet-sgebonden taken... 2 2. Onderwijs... 3 2.1 Schooltijden en cohort... 3 2.2 Gymrooster...

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2017-2018 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

telefoon 0299 422271 e-mail directie@bloeiendeperelaar.nl website www.bloeiendeperelaar.nl

telefoon 0299 422271 e-mail directie@bloeiendeperelaar.nl website www.bloeiendeperelaar.nl 1 Beste ouders, verzorgers, Het is een onderwerp waar we het vaker over hebben gehad: de voor- en nadelen van het gebruik van social media. Steeds vaker verenigen de ouders van een groep zich in een groepsapp.

Nadere informatie

3 Zomervakantie. 31 Eerste schooldag vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. Deze week luizencontrole. Augustus 2015

3 Zomervakantie. 31 Eerste schooldag vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. Deze week luizencontrole. Augustus 2015 KALENDER 2015/2016 32 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 Deze maand heerlijk genieten van een 35 24 25 26 27 28 29 30 welverdiende vakantie. We zien jullie allemaal

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie