JAARKATERN RK Basisschool Bernardus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKATERN 2 0 1 4-2 0 1 5. RK Basisschool Bernardus 2013 2014"

Transcriptie

1 JAARKATERN RK Basisschool Bernardus Hoflaan LS Saasveld Tel Fax

2 Inhoud Jaarkatern Schoolgids van basisschool de Bernardus... 3 Inleiding... 3 De RK Basisschool Bernardus in Wie zijn wij? Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Samenwerken voor passend onderwijs Vrije dagen/studiedagen Verandering methodes Kwaliteitszorg Resultaten Handelings- en opbrengstgericht werken Jaarplannen 2014/2015 en een terugblik naar 2013/ Ouders als partner Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata Jaarverslag Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Belangrijke gegevens:

3 Schoolgids van basisschool de Bernardus Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar onze school voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school. Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot (www.konot.nl). Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Jasper Diele, directeur onderwijsgemeenschap Bernardus/ Willibrordus Elmi Broekhof, locatieleider Bernardus 3

4 De RK Basisschool Bernardus in Wie zijn wij? Basisschool De Bernardus vormt vanaf 1 augustus 2014 samen met basisschool Willibrordus uit Deurningen een onderwijsgemeenschap. De scholen werken ieder vanuit hun eigen identiteit en visie samen. Ons schoolgebouw staat in het dorp Saasveld. Wij verzorgen basisonderwijs aan de kinderen uit het dorp en uit het buitengebied. Ons onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in de maatschappij in het algemeen en op het voortgezet onderwijs in het bijzonder. In het hoofdstuk over onze missie en visie wordt duidelijk omschreven hoe we dit willen doen. Op onze school werken mensen in verschillende functies. De meeste van de functies zijn voor eenieder herkenbaar en hierbij is duidelijk wat deze medewerker op school doet. Er zijn echter ook functies die we graag wat uitgebreider aan u toelichten. Dit doen we in het vaste deel van de schoolgids. Dit is te vinden op onze website: Intern Begeleiders Onderwijsassistent Conciërge ICT: digicoach Christel Monnink Magreeth Vleggeert Melissa Tijans Dana Broekhuis Cherinda Loohuis Melanie de Gunst Wendy Leeuw (vervangend) Marleen Oortman Tonnie Tijhuis Charon Mulder U kunt ons altijd per bereiken. Het adres van elke medewerker bestaat uit de (bijvoorbeeld Wie werken er? Functie Directeur Adjunct-directeur Medewerker Jasper Diele Elmi Broekhof Groepsleerkrachten Ans Pol Edith Winkels Marijke Frensch Wendy Leeuw Charon Mulder 4

5 2. Onderwijs 2.1 Schooltijden en cohort Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode t/m aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs gegeven. Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De MedezeggenschapsRaad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. Schooltijden Dag Morgen Middag Maandag Dinsdag Woensdag Alle kinderen vrij Donderdag Vrijdag Groep 1 t/ 4 vrij Overzicht van de vakanties Vakanties: van tot en met Herfstvakantie 13 oktober 17 oktober Kerstvakantie 22 december 2 januari Rosenmontag 16 februari 16 februari Voorjaarsvakantie 23 februari 27 februari Pasen 3 april 6 april Koningsdag 27 april 27 april Tulp/Mei 4 mei 8 mei Hemelvaartsdag 14 mei 15 mei Pinksteren 25 mei 25 mei Zomervakantie 6 juli 14 augustus Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar cohort nu groep nu groep nu groep nu groep , nu groep , ,25 918,5 918,5 918,5 nu groep ,75 999,75 999, nu groep , , , ,55 920,8 920,8 920,8 nu groep , , , ,50 913,75 913,75 913,75 913,75 totaal 7694,8 6697, , , , ,55 913,75 Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels dit jaarkatern en is aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd ter instemming. We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken. In volgend schema staat bij onvolledige weken het weeknummer vermeld. 5

6 4 dagen tgv vrije dagen/vakantie 2 dagen Tgv vrije dagen/vakantie 2.2 Gymrooster Weeknr. Reden 8 Rosenmontag 14/15 Goede Vrijdag/ Pasen 22 Tweede Pinksterdag 37 Studiedag 7 Studiedag 24 Studiedag 20 Hemelvaart DAG TIJD GROEP - lessoort Maandagmiddag uur 7 toestelles uur 5 toestelles Dinsdagmorgen uur 6 toestelles Dinsdagmiddag uur ¾ toestelles uur 8 toestelles Donderdagmorgen uur 7 spelles Donderdagmiddag uur ¾ spelles uur 5 spelles Vrijdagmiddag uur 8 spelles uur 6 spelles De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten op de genoemde dagen gymkleding (korte broek, shirt en gymschoenen) meenemen. In principe douchen de kinderen vanaf groep 4 na afloop van de les, dus de kinderen van groep 4 t/m 8 moeten ook een handdoek en eventueel badslippers meenemen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben en mogen niet buiten de gymzaal gedragen worden. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymles op school in het speellokaal. Ze gymmen in hun ondergoed. Wel moeten ze een paar gymschoenen zonder veters hebben, zodat het aan- en uitkleden vlot kan verlopen. Deze gymschoenen blijven op school. 2.3 Samenwerken voor passend onderwijs Passend onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren. Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. Uiteraard vinden we de informatie betreffende de (specifieke) onderwijsbehoeften zowel bij u als ouder als bij uw kind. We werken volgens de 1-zorgroute, omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven, indien nodig, op grond van gebleken specifieke onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven (OP). Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van hun kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het 6

7 Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC). Het OOC heeft daartoe een helpdesk en een POBA ingericht (Platform voor Onderzoek, Begeleiding en Advies). Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken). Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op school en in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd. 2.4 Vrije dagen/studiedagen Studiedag: ; alle kinderen zijn vrij ; alle kinderen zijn vrij ; alle kinderen zijn vrij Extra vrije dagen groep 1 t/m 4 i.v.m. jeugd driedaagse groep 8: , , Verandering methodes Komend schooljaar gaan we voor technisch lezen een nieuwe methode invoeren. We implementeren de methode Estafette. 7

8 3. Kwaliteitszorg Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder Kwaliteitszorg op de RK Basisschool Bernardus een beschrijving van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen we u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat we in het komende jaar op dit vlak gaan doen. Zie ook voor de inspectierapporten. 3.1 Resultaten Resultaten voor de Cito-Eindtoets Schoolscore 536,5 530,8 536,0 529,4 Ligt tussen Aantal leerlingen Landelijk gemiddelde 535,1 535,1 534,7 536, Sociaal-Emotionele ontwikkeling In zijn we op school gestart met de pestaanpak M5. Dit heeft ons helaas niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. Dit schooljaar gaan we er niet mee verder. We kiezen voor een teambrede, positieve, directe, duidelijke en dus veilige aanpak in de school Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs De leerlingen van groep 8 gaan naar het VO in Borne, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo. Tijdens de informatieavond informeert de leerkracht, i.s.m. het VO, de ouders en de leerlingen over de verschillende mogelijkheden en voorwaarden tot toelating en de procedure ervan. De leerkracht zal eerst een voorlopig advies uitbrengen. In een volgend gesprek zullen de mogelijkheden van het kind en de wensen van de ouders verder worden besproken en zal het definitieve schooladvies bekend worden gemaakt. Bepalend voor het schooladvies is de totale ontwikkeling van het kind, gezien over acht jaren BO, gerelateerd aan het Cito Leerling Volg Systeem en methode gebonden toetsen. Ook de Cito Eindtoets is daarbij een leidraad. Voordat de leerlingen op het VO beginnen, heeft de leerkracht een gesprek gevoerd met een medewerker van de ontvangende school ( warme overdracht ). Functioneren onze leerlingen na twee jaar VO nog op hetzelfde niveau als ons advies? ,3% ,8% ,6% 3.2 Handelings- en opbrengstgericht werken Terugblik op afgelopen schooljaar Voor de basisvakken taal/lezen en rekenen volgden we de cyclus van het planmatig werken: We nemen toetsen af en observeren-we analyseren de resultaten-we plannen de leerstof en de organisatie-we voeren uit op drie niveaus-we evalueren/toetsen opnieuw, etc. Voor technisch lezen en begrijpend lezen en rekenen zijn hiervoor groepsoverzichten (formuleren van pedagogische en didactische behoeftes) en groepsplannen gemaakt. Op basis van een schoolbrede, diepe analyse hebben we voor de komend schooljaar een verbeterplan voortgezet technisch lezen. 8

9 3.2.2 Plannen komende schooljaar Dit schooljaar heeft een schoolteam een flink aantal wisseling doorgemaakt. Naast een nieuwe directeur zijn er ook 5 nieuwe leerkrachten benoemd. Met het nieuw ontstane schoolteam hebben we onze visie bepaald. Opbrengstgericht werken voor de basisvakken rekenen, taal en lezen maakt een wezenlijk deel van onze visie uit. We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (leerkrachten, intern begeleiders, directie) gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dicht bij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda zoals hieronder beschreven. Wanneer Wat Wie start schooljaar oktober/ november januari/ februari Centrale Schoolbespreking (CSB), opbrengsten bespreken Groepsbezoek door IB-er. Nabespreken Groepsplanbesprekin g; tussenevaluatie Leerlingbespreking over de risicoleerlingen (ELB) Eventueel consultatieve leerlingbespreking (CLB) LOVS toetsen, evaluatie groepsplan, invullen logboeken en Hele team IB - LKR IB LKR IB - LKR Extern expert IB - LKR LKR nieuwe groepsplannen klaarzetten Groepsplanbesprekin g Leerlingbespreking met over de risicoleerlingen (ELB) Eventueel consultatieve leerlingbespreking (CLB) februari Centrale Schoolbespreking (CSB), opbrengsten bespreken maart/ Groepsplanbesprekin april g; tussenevaluatie; juni/juli LOVS toetsen, evaluatie groepsplan, invullen logboeken en nieuwe groepsplannen klaarzetten Groepsplanbesprekin g groepsoverdracht) Leerlingbespreking over de risicoleerlingen (ELB) Eventueel consultatieve leerlingbespreking (CLB) Dir - IB LKR IB LKR Extern expert IB - LKR Hele team IB-LKR LKR Dir - IB LKR- Nieuwe LKR IB-LKR Extern expert IB - LKR 9

10 Centraal in het opbrengstgericht werken middels de onderwijsagenda staat het werken volgens groepsplannen. Deze plannen maken leerkrachten voor de vakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen en taal/spelling. In deze groepsplannen beschrijven de leerkrachten welke doelen ze willen halen en hoe ze dit gaan doen. De kinderen worden voor wat betreft instructie en verwerking per vakgebied in drie niveaugroepen verdeeld. Deze verdeling is een zorgvuldig proces dat gaat op basis van toetsgegevens en leerkrachtobservaties Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften We gaan verder met het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die met een eigen leerlijn werken voor bepaalde vakgebieden. 3.3 Jaarplannen 2014/2015 en een terugblik naar 2013/ Terugblik in schooljaar De plannen op scholingsgebied zijn ingezet en uitgevoerd. Schooljaar is voor basisschool Bernardus een bewogen schooljaar geweest. Er is een wisseling van directeur en van directiestructuur doorgevoerd. Daarnaast zijn er, door mobiliteit van personeel, komend schooljaar 7 nieuwe leerkrachten werkzaam op de school. De nieuwe en de blijvende mensen hebben in de periode van mei 2014 tot juli 2014 vanuit de missie van de school de visie voor de komende jaren bepaald. Op basis van deze visie zijn een aantal actieplannen opgesteld. Deze plannen zijn te omvangrijk om ze allemaal in een schooljaar uit te voeren. De meest urgente plannen zijn voor komend schooljaar gekozen. Ze worden in het volgende hoofdstuk als jaarplannen beschreven. 10

11 3.3.2 Jaarplannen Onderwijskundig Strategisch plan maken voor het schoolplan Waar gaat het over? Komend schooljaar bepalen we met het schoolteam hoe we ons als school in de periode willen ontwikkelen. We doen dit op basis van de verbeterpunten die we hebben opgesteld naar aanleiding van de opbrengstenanalyse onderwijs, het leerlingtevredenheidsonderzoek en het oudertevredenheidsonderzoek. Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Invoeren onderwijsagenda Waar gaat het over? Wat moet het opbrengen? Een schoolplan voor gebaseerd op onze visie waarmee we onze missie: We willen een goede school zijn voor de kinderen uit Saasveld en omgeving. We willen goed onderwijs geven dat de kinderen voorbereidt op het vervolgonderwijs en de maatschappij kunnen blijven volbrengen. Team, directie, ib-ers, externe deskundigen, stafleden Konot. Als klankbord fungeren onder andere de medezeggenschapsraad en het college van bestuur van Konot We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (directie, leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistent) verantwoordelijk voor het onderwijs in onze school. We werken planmatig aan de ontwikkeling van de kinderen én het onderwijs op onze school. De onderwijsagenda is een overzicht en een handelingsschema in een. Het beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van elke onderwijskundige medewerker van onze school gedurende het schooljaar. Het onderwijskundig deel van het schoolteam werkt, elk vanuit 11

12 Wie werken eraan mee? hun eigen verantwoordelijkheid aan het verbeteren van het onderwijs, van de lessen en van het ontwikkelen van de kinderen. Team, directie, ib-ers Verbeterplan voortgezet technisch lezen Waar gaat het over? We willen de opbrengsten van het technisch lezen van groep 4 tot en met 8 verhogen. We willen dit bereiken door het handelen van de leerkrachten te verbeteren. We stellen daarom doelen op het gebied van opbrengsten én op het gebied van leerkrachthandelen. We gaan daarom volgens het IGDI-model (interactief gedifferentieerd model voor directe instructie) werken met een nieuwe methode, Estafette. We huren een extern deskundige in om de teamscholing uit te voeren. Wat moet het opbrengen? De leerkrachten werken volgens het IGDI-model met de methode Estafette. De lespraktijk verbeterd hierdoor. Dit zorgt ervoor de dat de leesopbrengsten van de kinderen stijgen. Voor schooljaar is een schoolbrede niveauwaarde van 3,5 (op een schaal van 1-5) het doel. Wie werken eraan mee? Team, intern begeleiders, directie, extern deskundige. Vergroten eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces van kinderen Waar gaat het over? We willen de betrokkenheid van kinderen op hun eigen leerproces vergroten. We gaan dit onder andere doen door kindgesprekken te gaan voeren over hun eigen ontwikkeling en doelen. Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Kinderen zijn meer betrokken op hun eigen ontwikkeling en worden uiteindelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Leerkrachten, intern begeleiders, kinderen, leerlingenraad 12

13 Materieel Voorkant school Waar gaat het over? Wat moet het opbrengen? Wie werken er aan mee? De voorkant van de school is flink begroeid. Dit tast de voegen van de muren aan. Het groen is verwijderd. De voegen worden hersteld. Daarnaast willen de het vooraanzicht van de school (o.a. schooltuin) herinrichten. De school heeft weer een open en frisse uitstraling. Directie, team, ouders Personeel/ organisatie Vorming samenwerkingsrelatie ouders/school Waar gaat het over? Uit het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen in december 2013 blijkt geen groot vertrouwen van ouders in school. In mei 2014 is duidelijk geworden dat we vanaf schooljaar met een grotendeels nieuw schoolteam gaan werken. Dit schoolteam gelooft in de driehoek kind-school-ouders. Binnen deze driehoek moet vertrouwen zijn om goed samen te kunnen werken. We willen komend schooljaar starten met een het vertrouwen opbouwen, beginnend met een kennismaking. We bieden ouders duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. We vragen van ouders vertrouwen en inzet voor hun deel van de driehoek. We zullen met regelmaat expliciet feedback vragen op ons handelen. Wat moet het opbrengen? De Bernardus moet een school zijn waar ouders, kinderen en team veel vertrouwen in hebben, waar ze trots op zijn. Vorming team 13

14 Waar gaat het over? Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Het schoolteam kent veel nieuwe gezichten. We gaan extra tijd besteden aan de vorming van een sterk team waarbinnen de talenten van elke medewerker zo goed mogelijk benut worden Het team kent elkaar goed en werkt actief samen. Het hele schoolteam Vorming van een visie voor de onderwijsgemeenschap Deurningen / Saasveld Waar gaat het over? Vanaf 1 augustus vormend basisschool Willibrordus en basisschool Bernardus samen een onderwijsgemeenschap. We laten het proces van samenwerking zorgvuldig en natuurlijk verlopen. Beide scholen behouden hun eigen identiteit en samenwerking is erop gericht om win-winsituaties te creëren. Wat moet het opbrengen? Wie werken eraan mee? Een visie (gedragen door alle medewerkers) op wat het zijn van een onderwijsgemeenschap voor ons kan betekenen. Teams, directie, ib-ers, externe deskundigen, stafleden Konot. Als klankbord fungeren onder andere de medezeggenschapsraden en de leerlingenraden. 4. Ouders als partner 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata MR: Oudergeleding: Alex Lesscher Bornsestraat 58a Voorzitter Tel: EllenVogt De Hofte 12 Borne Secretaresse Tel: Personele geleding: Marijke Frensch Contactpersoon met GMR Charon Mulder 14

15 Christel Monnink Wendy Leeuw OR: Bestuur: Koos Geerdink De Maarschalk 4 Voorzitter Tel: Bianca Hottenhuis van Reedestraat 3 Secretaresse Tel: Gert-Jan Nijen Twilhaar Loodijk 11 Penningmeester Tel: Agnes Loohuis Bornsestraat 57 Tel: Liesbeth Veldscholten De Maarschalk 5 Tel: Contactpersonen werkcomité: Jeanette Paus Beekdorpweg 15 Tel: Margaret Wolfkamp Frankenkamp 3 Tel: Vergaderdata MR en OR: zie kalender Verkeersouder: Liesbeth Veldscholten De Maarschalk 5 Tel:

16 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Het verslag wordt op de website onder het kopje medezeggenschapsraad geplaatst 4.3 Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in de jaarvergadering en wordt in twee termijnen d.m.v. een automatische incasso in de maanden oktober en maart geïnd. De ouders die voor het eerst kinderen op de basisschool hebben, krijgen een machtigingskaart toegestuurd. De ouderbijdrage voor is vastgesteld op 45,- per kind. 4.4 Communicatie en informatievoorziening Aan het begin van het schooljaar hebben we het zogenaamde omgekeerde 10 minuten gesprek. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om zaken uit te wisselen met de leerkracht die van belang zijn m.b.t. het welbevinden en de optimale ontwikkeling van uw kind. In januari-februari volgt het eerste schriftelijke rapport, gevolgd door 10 minuten gesprekken waar alle ouders voor uitgenodigd worden. In juni-juli volgt het tweede schriftelijke rapport. De leerkracht nodigt, waar nodig, ouders in deze periode uit voor een gesprek. Uiteraard kunnen ouders ook aangeven dat ze graag met de leerkracht in gesprek willen. U kunt uiteraard altijd, buiten deze vaste momenten om, een afspraak maken om te praten over uw kind. Daar waar nodig zal de leerkracht uiteraard ook initiatief nemen buiten deze vaste momenten om. Na de Cito Eindtoets in groep 8 volgen er gesprekken met ouders en hun kind in verband met de schoolkeuze voortgezet onderwijs. U ontvangt elke eerste maandag van de maand (digitaal) onze nieuwsbrief. We houden u hiermee op de hoogte van ontwikkelingen op onze school. 5. Praktische zaken 5.1 Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) TSO: Overblijven kan tussen de middag op elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, mits er een volledige schooldag is. 16 De school heeft een overblijfruimte ter beschikking gesteld (de centrale hal), waar een koelkast staat waarin voor aanvang van de lessen het eten en drinken kan worden geplaatst. Hoe aanmelden: Kinderen kunnen structureel (regelmatig) of incidenteel overblijven. Dit hoeft geen vaste dag in de week te zijn. Aanmelden: telefonisch of per e- mail bij de overblijfcoördinator. Ook wanneer uw kind/kinderen plotseling moet(en) overblijven, neemt u contact op met de overblijfcoördinator. Betaling geschiedt via een automatische incasso maandelijks achteraf. Het machtigingsformulier krijgt uw kind van de overblijfkracht. De kosten bedragen 3 per keer. Kinderen die structureel overblijven en een keer niet komen, moeten wel worden afgemeld, anders wordt het overblijven

17 gewoon in rekening gebracht. Alle afspraken en regels staan in het Huishoudelijk reglement TSO. Dit reglement kunt u vinden op onze website. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator: Priscilla Butterhof Tel: BSO: Als school hebben we een inspanningsverplichting t.a.v. BSO. Wellicht, wanneer we te maken krijgen met andere schooltijden, neemt de vraag naar BSO toe en zal binnen Saasveld de mogelijkheid weer kunnen ontstaan voor een nieuw op te zetten vorm van BSO. Wij als school geven aan dat we voor kinderopvang verwijzen naar De Drie Biggetjes. Wanneer u hulp nodig heeft t.a.v. het regelen van BSO, bent u van harte welkom bij de directie. Contactgegevens De Drie Biggetjes: - Per telefoon: Telefonisch zijn De Drie Biggetjes bereikbaar op maandag tot en met vrijdag op het nummer (Bij niet dringende zaken bij voorkeur op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en uur of op woensdag tussen 9.00 en uur.) - Per Ook kunt u al uw vragen en opmerkingen over het kinderdagverblijf mailen naar: 0-4 jaar: 4-13 jaar: - Post- en bezoekadres: Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes Wetering LD HERTME 17

18 Belangrijke gegevens: Schoolcontactpersoon: Melanie de Gunst Vertrouwenspersonen: Monica Buijinck Maaike de Jong Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): Externe klachtencommissie: Jos Remers (ambtelijk secretaris) p/a OBT, tav dhr J. Remers, ambt. secr. Klachtencommissie voor Konot, Postbus 185, 7620 AD Borne Logopediste: Ria Koren-Seiger ; gemeente Dinkelland Vragen over onderwijs: Inspectie basisonderwijs: Bevoegd gezag: Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) Postadres: Postbus AJ Oldenzaal Bezoekadres: Lyceumstraat 2B1 7572CP Oldenzaal

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk. RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl SCHOOLGIDS Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal 2014 2015 Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl 1 Inhoud Schoolgids... 3 Schoolgids van basisschool de Esch... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo

SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo 7RB www.ba SCHOOLGIDS Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo 2013-2014 Tel. 0541-291912 Fax. 0541-294116 E-mail dir.baoken@konot.nl www.boaken.nlww.baoken.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos.

SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos. SCHOOLGIDS SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos.nl 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van SBO De Windroos 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum SCHOOLGIDS Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum 2013-2014 Tel. 0541-291619 Fax. 0541-294168 E-mail: info.basisschooldemeander@konot.nl www.bs-demeander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie