Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven"

Transcriptie

1 Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven Vanaf 1 januari 2013 moet u een deel van het schrijfexamen van de Staatsexamens NT2 op de computer maken. Hieronder vindt u alle informatie die u moet weten. 1. Wat gaat er veranderen? In 2012 worden de schrijfexamens helemaal op papier afgenomen. Vanaf 2013 moet u een deel van het schrijfexamen op de computer maken. Als u al goed kan werken met de computer, verandert er weinig voor u. De opdrachten op de computer zijn hetzelfde als de opdrachten op papier. Er verandert niets aan de inhoud van het examen. Als voorbereiding kunt u nog steeds oefenen met de voorbeeldexamens die te bestellen zijn via Cito en die u ook kunt bekijken op de volgende pagina: - Voorbeeldexamens 1.1 Verandering tijd deel 1 en deel 2 De examens schrijven programma I én programma II bestaan uit twee delen. In 2012 krijgt u voor ieder deel 60 minuten. In 2013 maakt u deel 1 op de computer en maakt u deel 2 op papier. Deel 1 heeft in 2013 minder opdrachten dan deel 2. U krijgt dus ook minder tijd voor deel 1 dan voor deel 2. Hieronder ziet u welke opdrachten er nu in deel 1 en deel 2 zitten. Daaronder ziet u hoe deel 1 en deel 2 er in 2013 uitzien. Voorbeelden van de verschillende typen opdrachten vindt u op: - Voorbeeld van examenopgaven Programma I 2012 Deel 1 (papier) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 10 zinnen 3 deelschrijftaken 60 3 korte taken Deel 1 (computer) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 4 zinnen 1 deelschrijftaak 42 6 zinnen 2 deelschrijftaken 78 1 korte taak 2 korte taken Programma II 2012 Deel 1 (papier) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 4 zinnen 1 korte taak 60 4 zinnen 1 korte taak 60 1 middellange taak 1 middellange taak 2013 Deel 1 (computer) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 3 zinnen 1 korte taak 58 5 zinnen 1 korte taak 62 1 middellange taak 1 middellange taak

2 1.2 Nieuw beoordeelpunt programma II Als u het examen Schrijven Programma II gaat doen, dan beoordelen we vanaf 1 januari 2013 uw digitale korte en middellange schrijftaken op een extra beoordeelpunt, namelijk Tekstverzorging. Dit aspect geldt dus alléén voor de digitale korte en middellange taak en niet voor de korte taak en middellange taak die u op papier maakt. Tekstverzorging bestaat uit twee onderdelen: opmaak en interpunctie. Bij opmaak kijken we of u enters, witregels en tussenkopjes goed gebruikt. Ook kijken we hoe u opmaakelementen gebruikt (vet, cursief, onderstreept). Bij interpunctie kijken we hoe u hoofdletters, punten, komma s en vraagtekens gebruikt. In Bijlage 1 staan voorbeelden van goede en minder goede tekstverzorging. 2. Hoe kan ik me als kandidaat voorbereiden op de digitale examens? U moet vanaf 2013 verplicht een deel van de schrijfopdrachten op de computer maken. U kunt zich op voorbereiden op een aantal punten. Computervaardigheid Het is heel belangrijk om veel te oefenen met het werken op de computer. Alleen dan kunt u het examen maken binnen de tijd die u ervoor krijgt. U moet op de computer teksten kunnen typen. Maar u moet ook tekst kunnen selecteren. Om een woord of een zin te kunnen opmaken met een opmaakelement (cursief, vet, onderstreept) moet u de tekst namelijk eerst selecteren. Vooral voor kandidaten van programma II is dit opmaken belangrijk, omdat in programma II teksten worden beoordeeld op tekstverzorging. Oefen dus goed met het opmaken van teksten, als u programma II gaat maken. In bijlage 1 ziet u voorbeelden van teksten met goede en minder goede tekstverzorging. Bij ieder voorbeeld geven we aan hoe de beoordelaar dit beoordeelt. Heeft u hele grote problemen bij het werken met de computer, bijvoorbeeld fysieke problemen? Dan kunt u dit aangeven bij de Examendiensten van DUO. Zij bekijken dan of u misschien aanpassingen binnen het examen krijgt. 2.1 Gebruik van het QWERTY toetsenbord Het toetsenbord is niet in alle landen hetzelfde. Het toetsenbord waarmee u moet werken, is een QWERTY toetsenbord. Zorg dat u gewend bent aan het QWERTY-toetsenbord voordat u deelneemt aan het examen. 2.2 Spellingcontrole In het afnameprogramma zit geen spellingcontrole. Houd er rekening mee dat u hier dus geen gebruik van kunt maken. Uw tekst wordt nog steeds beoordeeld op spelling. 2.3 Tijdsplanning In een examenonderdeel moet u eerst de kortere taken maken, zoals de zinnen, en daarna de langere taken. Het is belangrijk om aan het begin van het examen alle opdrachten van het examendeel te bekijken. Bedenk hoeveel tijd u ongeveer voor iedere opdracht hebt. Voor zinnen heeft u veel minder tijd nodig dan voor een deelschrijftaak, korte taak of middellange taak. Bekijk welke opdrachten u moet maken. Maak dan een goede tijdsindeling voor alle opdrachten.

3 3. Tijdens het examen Tijdens de afname maakt u eerst de opdrachten op de computer. Daarna maakt u de opdrachten op papier. Voor het maken van de opdrachten krijgt u in totaal 2 uur de tijd. Tussen de twee onderdelen is er een pauze van ongeveer een kwartier. Het hele examen, inclusief instructies, duurt ongeveer 2 uur en 45 minuten. 3.1 Het digitale schrijfprogramma De digitale schrijfopdrachten maakt u op de computer in een eenvoudig schrijfprogramma. Hieronder ziet u voorbeelden van hoe een opdracht eruit ziet op het scherm. Voorbeeld 1, deelschrijftaak Aan de linkerkant van het scherm ziet u de opdracht. Aan de rechterkant staan één of meerdere velden met een rode rand. Daarin typt u uw tekst. In voorbeeld 1 ziet u een voorbeeld van een deelschrijftaak (programma I). Hierin moeten twee zinnen worden geschreven.

4 Bij korte taken (programma I en programma II) en middellange taken (programma II) moet u vaak langere teksten schrijven. U krijgt dan een groter vak om uw tekst in te schrijven. U kunt uw tekst ook goed opmaken met witruimtes en tussenkopjes, als dat nodig is. Hieronder ziet u voorbeeld 2, een middellange taak (programma II). Voorbeeld 2, middellange taak Tabbladgebruik Bij sommige opgaven worden soms afbeeldingen getoond. Dit zijn plaatjes of grafieken of tabellen. Bij de middellange taak staan deze afbeeldingen soms op een extra tabblad staan. Dit wordt altijd duidelijk aangegeven. In voorbeeld 2 en 3 ziet u een opdracht met twee tabbladen.

5 Voorbeeld 3, middellange taak, tabblad Functies Boven de rechterkant van het scherm staan zes knoppen die u kunt gebruiken om uw tekst te bewerken. Dit zijn deze knoppen: Een korte toelichting bij iedere knop: : hiermee kunt u woorden en zinnen vetgedrukt maken. U selecteert eerst de woorden of zinnen die u vetgedrukt wilt maken en drukt dan op deze knop. : met deze knop kunt u woorden en zinnen cursief maken. U selecteert eerst de woorden of zinnen die u cursief wilt maken en drukt dan op deze knop. : met deze knop kunt u woorden en zinnen onderstrepen. U selecteert eerst de woorden of zinnen die u wilt onderstrepen en drukt dan op deze knop.

6 : Lettergrootte 11 is de standaard lettergrootte binnen het programma. Wanneer u tekst vergroot heeft naar lettergrootte 14 en dit terug wil veranderen, gebruikt u deze knop. U selecteert de tekst waarvan u de lettergrootte wil aanpassen en klikt dan op deze knop. De lettergrootte van de geselecteerde tekst wordt 11. : met deze knop kunt u de lettergrootte van een tekst aanpassen. U selecteert de tekst waarvan u de lettergrootte wil aanpassen en klikt dan op deze knop. De lettergrootte van de geselecteerde tekst wordt 14. : symbolenknop. Als u op deze knop klikt, krijgt u naast deze knop een venster te zien met symbolen. Deze symbolen kunt u toevoegen aan uw tekst: Als u op één van deze symbolen klikt, wordt deze ingevoegd in de tekst op de plek waar de cursor staat. Snelkoppelingen met het toetsenbord werken ook. Als u bijvoorbeeld typt en e, krijgt u ë. Ook de Ascii codes werken: typt u bijvoorbeeld alt 130 dan krijgt u é.

7 Bijlage 1 Voorbeelden tekstverzorging Het aspect tekstverzorging beoordelen we vanaf januari 2013 binnen de Staatsexamens NT2 onderdeel schrijven. Dit aspect beoordelen we alleen bij de digitale korte taak en de middellange taak van Programma II. De teksten hieronder geven voorbeelden van goede en minder goede tekstverzorging. Bij iedere tekst staat hoeveel punten er gegeven zijn. Ook leggen we uit waarom dat aantal punten is gegeven. Voorbeelden korte taak 0 punten of 1 punt te verdienen Tekst 1 Geachte leden van het opleidingsbestuur, als u in het betreft kunt lezen ben ik niet over eens met de stagemogelijkheden voor de engelse taal en cultuur studentenvolgens mij zullen wij ook stagen mogen lopen. ik heb toefallig gezien dat andere studenten, van de zelfte vak, in andere steden wel stagen mogen lopen.dus, zie ik de puint niet waarom wij het in ons studieprogramma niet mogen. In mijn ogen is het heel belangrijk om dit te mogen doen. Anders zullen wij studenten het swaar hebben, om uit te zoeken wat wij alles kunnen doen met de eind diploma van deze studie. graag zou ik in een English museum stagie, willen lopen of direkt naar Engeland om te zien of dat wat ik studere ook echt waar is.ik hope dat u het studieprogramma nieuw uitlegt en wij studenten de mogelikeiden hebben om stagie te lopen Met vriendelijke groet, Tekst 1: krijgt 0 punten voor tekstverzorging. Deze tekst krijgt 0 punten omdat er geen opmaak is: alle tekst is achter elkaar doorgeschreven, er zijn geen witregels ingevoegd en er is geen gebruik gemaakt van alinea s; Verder is ook het gebruik van leestekens niet goed: veel hoofdletters en punten zijn vergeten. Om wel een punt te krijgen voor tekstverzorging moeten beide onderdelen worden verbeterd. In tekst 2 ziet u een uitwerking van dezelfde tekst waar 1 punt voor wordt gegeven:

8 Tekst 2 Geachte leden van het opleidingsbestuur, Als u in het betreft kunt lezen ben ik niet over eens met de stagemogelijkheden voor de Engelse Taal en Cultuur studenten.volgens mij zullen wij ook stagen mogen lopen. Ik heb toefallig gezien dat andere studenten, van de zelfte vak, in andere steden wel stagen mogen lopen. Dus, zie ik de puint niet waarom wij het in ons studieprogramma niet mogen. In mijn ogen is het heel belangrijk om dit te mogen doen. Anders zullen wij studenten het swaar hebben, om uit te zoeken wat wij alles kunnen doen met de eind diploma van deze studie. Graag zou ik in een English museum stagie willen lopen, of direkt naar Engeland om te zien of dat wat ik studere ook echt waar is. Ik hope dat u het studieprogramma nieuw uitlegt en wij studenten de mogelikeiden hebben om stagie te lopen. Met vriendelijke groet, Tekst 2: krijgt 1 punt. In deze tekst is een alinea ingevoegd. Nu is er structuur in de tekst. Verder zijn de leestekens goed gebruikt. Er zijn hoofdletters en punten gebruikt. Een enkele fout in het gebruik van leestekens mag voorkomen.

9 Voorbeelden middellange taak 0, 1 0f 2 punten te verdienen Bij de middellange taak schrijft u meestal een brief of een verslag. Een brief moet u vaak anders opmaken dan een verslag. Daarom tonen we van een brief en van een verslag voorbeelden van goede en minder goede tekstverzorging. Tekst 3 Geachte redactie, ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. gisteren heb ik in het blad kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben, Omdat ik op de afdeling Reclame werk voer ik zelf een onderzoek uit waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden bovendien, heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen en de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende.beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt verder, heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten Met vriendelijke groeten, Tekst 3: krijgt 0 punten voor tekstverzorging. De opmaak van de tekst is niet helder en passend. Er zijn geen witregels of alinea s ingevoerd om structuur te geven aan de tekst. Het leestekengebruik is niet goed. Er zijn veel hoofdletters, punten en komma s vergeten. Om wel 1 of 2 punten te krijgen moet deze tekst dus worden verbeterd. In teksten 4, 5 en 6 ziet u verbeterde versies van deze tekst.

10 Tekst 4 Geachte redactie, ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. Gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben. Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit, waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. Deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden. Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. Maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend. Ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. Deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten. Met vriendelijke groeten, Tekst 4: krijgt 1 punt voor tekstverzorging. De leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen. Toch krijgt deze tekst geen 2 punten. De opmaak van de tekst is namelijk niet goed. Er is maar heel weinig structuur in de tekst gebracht. Er zijn bijna geen enters of alinea s te zien. Ook zijn er geen opmaakelementen (vet, cursief, onderstreept) gebruikt. Tekst 5 geeft een tweede voorbeeld van een tekst waar 1 punt voor is gegeven. In tekst 6 is te zien wanneer men 2 punten krijgt.

11 Tekst 5 Geachte redactie, ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben, Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. de tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten Met vriendelijke groeten, Tekst 5: ook voor deze tekst wordt 1 punt gegeven. Het punt is gegeven voor de opmaak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar alinea s en witregels ingevoerd. De tekst heeft nu een goede structuur. Maar de leestekens zijn niet goed gebruikt. Er zijn te weinig hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Daarom wordt hier geen punt voor gegeven.

12 Tekst 6 Geachte redactie, Ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. Gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben. Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit, waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. Deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden. Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. Maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend. Ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. Deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten. Met vriendelijke groeten, Tekst 6: deze tekst krijgt 2 punten. Dat is het hoogste dat men kan halen voor tekstverzorging bij een middellange taak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar alinea s en witregels ingevoerd. De tekst heeft nu een goede structuur. Ook de leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen. NB. Bij brieven en s: de aanhef en de afsluiting van de tekst zijn een vast gegeven. Deze kunt u zelf niet opmaken.

13 Verslag Tekst 7 Sporten in Nederland Voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding speco. sport, economie & communicatie. heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van Nederland. ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht.van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste.in de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten. Het bleek ook dat de aantal sporters in de randstad in vergelijking met die in de rest van nederland is relatief hetzelfde.ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. ten eerste sporten is heel goed voor de conditie Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht.het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen Het moet, ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub.er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen. als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren Beter sporten Tekst 7: krijgt 0 punten voor tekstverzorging. De opmaak van de tekst is niet helder en passend. Er zijn geen witregels of alinea s ingevoerd om structuur te geven aan de tekst. Het leestekengebruik is niet goed. Er zijn veel hoofdletters, punten en komma s vergeten. Om wel 1 of 2 punten te krijgen moet deze tekst dus worden verbeterd. In teksten 8, 9 en 10 ziet u verbeterde versies van deze tekst.

14 Tekst 8 Sporten in Nederland Voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding SPECO (Sport, Economie & Communicatie) heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van Nederland. Ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht.van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. Kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste.in de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten. Het bleek ook dat de aantal sporters in de Randstad in vergelijking met die in de rest van Nederland is relatief hetzelfde.ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. Ten eerste sporten is heel goed voor de conditie. Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht. Het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. Om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen. Het moet ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub.er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen. Als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren. Beter sporten. Tekst 8: krijgt 1 punt voor tekstverzorging. De leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen. Toch krijgt deze tekst geen 2 punten. De opmaak van de tekst is namelijk niet goed. Er is maar heel weinig structuur in de tekst gebracht. Er zijn bijna geen enters of witregels te zien. Ook zijn er geen opmaakelementen (vet, cursief, onderstreept) gebruikt. Tekst 9 geeft een tweede voorbeeld van een tekst waar 1 punt voor is gegeven. In tekst 10 is te zien wanneer men 2 punten krijgt.

15 Tekst 9 Sporten in Nederland voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding speco, sport, economie & communicatie. heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van nederland. Ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. Kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste in de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten.het bleek ook dat de aantal sporters in de Randstad in vergelijking met die in de rest van Nederland is relatief hetzelfde Ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. ten eerste sporten is heel goed voor de conditie. Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht. het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen. het moet ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub. Er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen, Als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren Beter sporten. Tekst 9: ook voor deze tekst wordt 1 punt gegeven. Het punt is gegeven voor de opmaak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar alinea s en witregels ingevoerd. De tekst heeft nu een goede structuur. Maar de leestekens zijn niet goed gebruikt. Er zijn te weinig hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Daarom wordt hier geen punt voor gegeven.

16 Tekst 10 Sporten in Nederland Voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding SPECO (Sport, Economie & Communicatie) heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van Nederland. Ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht. Resultaten onderzoek Van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. Kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste. In de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten. Het bleek ook dat de aantal sporters in de Randstad in vergelijking met die in de rest van Nederland is relatief hetzelfde. Meer sporten Ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. Ten eerste sporten is heel goed voor de conditie. Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht. Het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. Om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen. Het moet ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub. Er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen. Als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren. Beter sporten. Tekst 10: deze tekst krijgt 2 punten. Dat is het hoogste aantal punten dat u kunt halen voor tekstverzorging bij een middellange taak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar enters en witregels ingevoerd. Ook zijn er tussenkopjes ingevoerd en opmaakelementen gebruikt: vet en cursief. De tekst heeft nu een goede structuur. Ook de leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen.

17 LET OP: teveel opmaakelementen gebruiken Bij opmaak van de tekst wordt gekeken naar gebruik van witregels, invoegen van enters en gebruik van opmaakelementen. Maar als u de opmaakelementen teveel gebruikt is dat niet goed. Tekst 11 geeft een voorbeeld van een tekst waar de opmaakelementen niet goed zijn gebruikt. Bij deze tekst kan dus maximaal 1 punt worden verdiend, voor het gebruik van leestekens. Tekst 11 Geachte redactie, Ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. Gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben. Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit, waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. Deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden. Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. Maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend. Ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. Deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten. Met vriendelijke groeten,

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Wat kan je allemaal met het programma Word 2010?

Wat kan je allemaal met het programma Word 2010? Wat kan je allemaal met het programma Word 2010? Door: Meester Michael www.meestermichael.nl 1. Hoofdletters 3 2. Opslaan 4 3. Openen 6 4. Foutje? 7 5. Een tekst selecteren 7 6. Vet, schuin of onderstreept.

Nadere informatie

Basiscursus Computergebruik. Windows 7

Basiscursus Computergebruik. Windows 7 Basiscursus Computergebruik Windows 7 1 Inhoud Voor u begint 4 Les 1: De basis 5 1.1 Soorten computers 5 1.2 Onderdelen van de computer 6 1.3 De computer aanzetten en aanmelden 7 1.4 De computermuis 8

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft Cursus ICT 3 e graad 1 Microsoft Word 1. Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma waarmee je kan typen. Het voordeel van zo een tekstverwerkingsprogramma is dat wat je typt je ook kan bewaren. Zo

Nadere informatie

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP)

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP) www.nt2taalmenu.nl Computercursus voor nt2-leerders (Windows XP) pag. 1 Inhoud: Les 1 De computer en internet pag. 3 Les 2 Internet en nt2taalmenu pag. 8 Les 3 Het toetsenbord en Windows pag. 13 Les 4

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 -

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 - Inleiding Het hoofddoel van uw brief is om te worden uitgenodigd voor een gesprek. De brief moet daarom kort en duidelijk zijn. Met uw brief moet u de werkgever overtuigen en nieuwsgierig maken. Uw brief

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Handleiding WordPress

Handleiding WordPress Handleiding WordPress Paul Brink MrWebsite Inleiding Klanten van MrWebsite kunnen snel en gemakkelijk hun website bijhouden met een Content Management Systeem. Op het internet wordt een grote diversiteit

Nadere informatie

screenpost Wat is screenpost

screenpost Wat is screenpost screenpost on-line nieuwsbrief generator professionele opmaak van uw email-nieuwsbrieven kostenbesparend en eenvoudig te bewerken eenvoudig verzendlijst beheer archief en documenten beheer Wat is screenpost

Nadere informatie

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Extra opdrachten hoofdstuk 9 Schrijven 9.5 Opdracht 5 Schrijfexamens beoordelen: onderdelen uit het Staatsexamen NT2-II 2002-2003 Hieronder volgen enkele voorbeelden

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling April 2010 45 Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS

Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Pagina 1 - Websites maken met HTML en CSS Een website gaan bouwen is niet alleen een leuke hobby. Je kunt er ook je werk van maken. Webdesigners zijn gewild, goede webdesigners hebben altijd werk. Elk

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter Beginnen met De Computer Deel 1: Windows Marlou Ruijter Uitgeverij Tobi Vroegh 2010 Colofon Beginnen met de computer. Deel 1: Windows Tekst: Marlou Ruijter Aanpassingen: Sonh Lövdahl Illustratie voorkant:

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Instructieboekje. Versie: 20090921

Instructieboekje. Versie: 20090921 Instructieboekje Versie: 20090921 Inhoudsopgave Wat is E-Portfolio VIER?... 3 Hulp nodig?... 4 Het programma opstarten... 5 Inloggen... 6 Het hoofdscherm (Home)... 7 Wie mag wat?... 8 Wie laat je meekijken?...

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie