Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven"

Transcriptie

1 Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven Vanaf 1 januari 2013 moet u een deel van het schrijfexamen van de Staatsexamens NT2 op de computer maken. Hieronder vindt u alle informatie die u moet weten. 1. Wat gaat er veranderen? In 2012 worden de schrijfexamens helemaal op papier afgenomen. Vanaf 2013 moet u een deel van het schrijfexamen op de computer maken. Als u al goed kan werken met de computer, verandert er weinig voor u. De opdrachten op de computer zijn hetzelfde als de opdrachten op papier. Er verandert niets aan de inhoud van het examen. Als voorbereiding kunt u nog steeds oefenen met de voorbeeldexamens die te bestellen zijn via Cito en die u ook kunt bekijken op de volgende pagina: - Voorbeeldexamens 1.1 Verandering tijd deel 1 en deel 2 De examens schrijven programma I én programma II bestaan uit twee delen. In 2012 krijgt u voor ieder deel 60 minuten. In 2013 maakt u deel 1 op de computer en maakt u deel 2 op papier. Deel 1 heeft in 2013 minder opdrachten dan deel 2. U krijgt dus ook minder tijd voor deel 1 dan voor deel 2. Hieronder ziet u welke opdrachten er nu in deel 1 en deel 2 zitten. Daaronder ziet u hoe deel 1 en deel 2 er in 2013 uitzien. Voorbeelden van de verschillende typen opdrachten vindt u op: - Voorbeeld van examenopgaven Programma I 2012 Deel 1 (papier) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 10 zinnen 3 deelschrijftaken 60 3 korte taken Deel 1 (computer) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 4 zinnen 1 deelschrijftaak 42 6 zinnen 2 deelschrijftaken 78 1 korte taak 2 korte taken Programma II 2012 Deel 1 (papier) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 4 zinnen 1 korte taak 60 4 zinnen 1 korte taak 60 1 middellange taak 1 middellange taak 2013 Deel 1 (computer) Minuten Deel 2 (papier) Minuten 3 zinnen 1 korte taak 58 5 zinnen 1 korte taak 62 1 middellange taak 1 middellange taak

2 1.2 Nieuw beoordeelpunt programma II Als u het examen Schrijven Programma II gaat doen, dan beoordelen we vanaf 1 januari 2013 uw digitale korte en middellange schrijftaken op een extra beoordeelpunt, namelijk Tekstverzorging. Dit aspect geldt dus alléén voor de digitale korte en middellange taak en niet voor de korte taak en middellange taak die u op papier maakt. Tekstverzorging bestaat uit twee onderdelen: opmaak en interpunctie. Bij opmaak kijken we of u enters, witregels en tussenkopjes goed gebruikt. Ook kijken we hoe u opmaakelementen gebruikt (vet, cursief, onderstreept). Bij interpunctie kijken we hoe u hoofdletters, punten, komma s en vraagtekens gebruikt. In Bijlage 1 staan voorbeelden van goede en minder goede tekstverzorging. 2. Hoe kan ik me als kandidaat voorbereiden op de digitale examens? U moet vanaf 2013 verplicht een deel van de schrijfopdrachten op de computer maken. U kunt zich op voorbereiden op een aantal punten. Computervaardigheid Het is heel belangrijk om veel te oefenen met het werken op de computer. Alleen dan kunt u het examen maken binnen de tijd die u ervoor krijgt. U moet op de computer teksten kunnen typen. Maar u moet ook tekst kunnen selecteren. Om een woord of een zin te kunnen opmaken met een opmaakelement (cursief, vet, onderstreept) moet u de tekst namelijk eerst selecteren. Vooral voor kandidaten van programma II is dit opmaken belangrijk, omdat in programma II teksten worden beoordeeld op tekstverzorging. Oefen dus goed met het opmaken van teksten, als u programma II gaat maken. In bijlage 1 ziet u voorbeelden van teksten met goede en minder goede tekstverzorging. Bij ieder voorbeeld geven we aan hoe de beoordelaar dit beoordeelt. Heeft u hele grote problemen bij het werken met de computer, bijvoorbeeld fysieke problemen? Dan kunt u dit aangeven bij de Examendiensten van DUO. Zij bekijken dan of u misschien aanpassingen binnen het examen krijgt. 2.1 Gebruik van het QWERTY toetsenbord Het toetsenbord is niet in alle landen hetzelfde. Het toetsenbord waarmee u moet werken, is een QWERTY toetsenbord. Zorg dat u gewend bent aan het QWERTY-toetsenbord voordat u deelneemt aan het examen. 2.2 Spellingcontrole In het afnameprogramma zit geen spellingcontrole. Houd er rekening mee dat u hier dus geen gebruik van kunt maken. Uw tekst wordt nog steeds beoordeeld op spelling. 2.3 Tijdsplanning In een examenonderdeel moet u eerst de kortere taken maken, zoals de zinnen, en daarna de langere taken. Het is belangrijk om aan het begin van het examen alle opdrachten van het examendeel te bekijken. Bedenk hoeveel tijd u ongeveer voor iedere opdracht hebt. Voor zinnen heeft u veel minder tijd nodig dan voor een deelschrijftaak, korte taak of middellange taak. Bekijk welke opdrachten u moet maken. Maak dan een goede tijdsindeling voor alle opdrachten.

3 3. Tijdens het examen Tijdens de afname maakt u eerst de opdrachten op de computer. Daarna maakt u de opdrachten op papier. Voor het maken van de opdrachten krijgt u in totaal 2 uur de tijd. Tussen de twee onderdelen is er een pauze van ongeveer een kwartier. Het hele examen, inclusief instructies, duurt ongeveer 2 uur en 45 minuten. 3.1 Het digitale schrijfprogramma De digitale schrijfopdrachten maakt u op de computer in een eenvoudig schrijfprogramma. Hieronder ziet u voorbeelden van hoe een opdracht eruit ziet op het scherm. Voorbeeld 1, deelschrijftaak Aan de linkerkant van het scherm ziet u de opdracht. Aan de rechterkant staan één of meerdere velden met een rode rand. Daarin typt u uw tekst. In voorbeeld 1 ziet u een voorbeeld van een deelschrijftaak (programma I). Hierin moeten twee zinnen worden geschreven.

4 Bij korte taken (programma I en programma II) en middellange taken (programma II) moet u vaak langere teksten schrijven. U krijgt dan een groter vak om uw tekst in te schrijven. U kunt uw tekst ook goed opmaken met witruimtes en tussenkopjes, als dat nodig is. Hieronder ziet u voorbeeld 2, een middellange taak (programma II). Voorbeeld 2, middellange taak Tabbladgebruik Bij sommige opgaven worden soms afbeeldingen getoond. Dit zijn plaatjes of grafieken of tabellen. Bij de middellange taak staan deze afbeeldingen soms op een extra tabblad staan. Dit wordt altijd duidelijk aangegeven. In voorbeeld 2 en 3 ziet u een opdracht met twee tabbladen.

5 Voorbeeld 3, middellange taak, tabblad Functies Boven de rechterkant van het scherm staan zes knoppen die u kunt gebruiken om uw tekst te bewerken. Dit zijn deze knoppen: Een korte toelichting bij iedere knop: : hiermee kunt u woorden en zinnen vetgedrukt maken. U selecteert eerst de woorden of zinnen die u vetgedrukt wilt maken en drukt dan op deze knop. : met deze knop kunt u woorden en zinnen cursief maken. U selecteert eerst de woorden of zinnen die u cursief wilt maken en drukt dan op deze knop. : met deze knop kunt u woorden en zinnen onderstrepen. U selecteert eerst de woorden of zinnen die u wilt onderstrepen en drukt dan op deze knop.

6 : Lettergrootte 11 is de standaard lettergrootte binnen het programma. Wanneer u tekst vergroot heeft naar lettergrootte 14 en dit terug wil veranderen, gebruikt u deze knop. U selecteert de tekst waarvan u de lettergrootte wil aanpassen en klikt dan op deze knop. De lettergrootte van de geselecteerde tekst wordt 11. : met deze knop kunt u de lettergrootte van een tekst aanpassen. U selecteert de tekst waarvan u de lettergrootte wil aanpassen en klikt dan op deze knop. De lettergrootte van de geselecteerde tekst wordt 14. : symbolenknop. Als u op deze knop klikt, krijgt u naast deze knop een venster te zien met symbolen. Deze symbolen kunt u toevoegen aan uw tekst: Als u op één van deze symbolen klikt, wordt deze ingevoegd in de tekst op de plek waar de cursor staat. Snelkoppelingen met het toetsenbord werken ook. Als u bijvoorbeeld typt en e, krijgt u ë. Ook de Ascii codes werken: typt u bijvoorbeeld alt 130 dan krijgt u é.

7 Bijlage 1 Voorbeelden tekstverzorging Het aspect tekstverzorging beoordelen we vanaf januari 2013 binnen de Staatsexamens NT2 onderdeel schrijven. Dit aspect beoordelen we alleen bij de digitale korte taak en de middellange taak van Programma II. De teksten hieronder geven voorbeelden van goede en minder goede tekstverzorging. Bij iedere tekst staat hoeveel punten er gegeven zijn. Ook leggen we uit waarom dat aantal punten is gegeven. Voorbeelden korte taak 0 punten of 1 punt te verdienen Tekst 1 Geachte leden van het opleidingsbestuur, als u in het betreft kunt lezen ben ik niet over eens met de stagemogelijkheden voor de engelse taal en cultuur studentenvolgens mij zullen wij ook stagen mogen lopen. ik heb toefallig gezien dat andere studenten, van de zelfte vak, in andere steden wel stagen mogen lopen.dus, zie ik de puint niet waarom wij het in ons studieprogramma niet mogen. In mijn ogen is het heel belangrijk om dit te mogen doen. Anders zullen wij studenten het swaar hebben, om uit te zoeken wat wij alles kunnen doen met de eind diploma van deze studie. graag zou ik in een English museum stagie, willen lopen of direkt naar Engeland om te zien of dat wat ik studere ook echt waar is.ik hope dat u het studieprogramma nieuw uitlegt en wij studenten de mogelikeiden hebben om stagie te lopen Met vriendelijke groet, Tekst 1: krijgt 0 punten voor tekstverzorging. Deze tekst krijgt 0 punten omdat er geen opmaak is: alle tekst is achter elkaar doorgeschreven, er zijn geen witregels ingevoegd en er is geen gebruik gemaakt van alinea s; Verder is ook het gebruik van leestekens niet goed: veel hoofdletters en punten zijn vergeten. Om wel een punt te krijgen voor tekstverzorging moeten beide onderdelen worden verbeterd. In tekst 2 ziet u een uitwerking van dezelfde tekst waar 1 punt voor wordt gegeven:

8 Tekst 2 Geachte leden van het opleidingsbestuur, Als u in het betreft kunt lezen ben ik niet over eens met de stagemogelijkheden voor de Engelse Taal en Cultuur studenten.volgens mij zullen wij ook stagen mogen lopen. Ik heb toefallig gezien dat andere studenten, van de zelfte vak, in andere steden wel stagen mogen lopen. Dus, zie ik de puint niet waarom wij het in ons studieprogramma niet mogen. In mijn ogen is het heel belangrijk om dit te mogen doen. Anders zullen wij studenten het swaar hebben, om uit te zoeken wat wij alles kunnen doen met de eind diploma van deze studie. Graag zou ik in een English museum stagie willen lopen, of direkt naar Engeland om te zien of dat wat ik studere ook echt waar is. Ik hope dat u het studieprogramma nieuw uitlegt en wij studenten de mogelikeiden hebben om stagie te lopen. Met vriendelijke groet, Tekst 2: krijgt 1 punt. In deze tekst is een alinea ingevoegd. Nu is er structuur in de tekst. Verder zijn de leestekens goed gebruikt. Er zijn hoofdletters en punten gebruikt. Een enkele fout in het gebruik van leestekens mag voorkomen.

9 Voorbeelden middellange taak 0, 1 0f 2 punten te verdienen Bij de middellange taak schrijft u meestal een brief of een verslag. Een brief moet u vaak anders opmaken dan een verslag. Daarom tonen we van een brief en van een verslag voorbeelden van goede en minder goede tekstverzorging. Tekst 3 Geachte redactie, ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. gisteren heb ik in het blad kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben, Omdat ik op de afdeling Reclame werk voer ik zelf een onderzoek uit waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden bovendien, heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen en de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende.beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt verder, heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten Met vriendelijke groeten, Tekst 3: krijgt 0 punten voor tekstverzorging. De opmaak van de tekst is niet helder en passend. Er zijn geen witregels of alinea s ingevoerd om structuur te geven aan de tekst. Het leestekengebruik is niet goed. Er zijn veel hoofdletters, punten en komma s vergeten. Om wel 1 of 2 punten te krijgen moet deze tekst dus worden verbeterd. In teksten 4, 5 en 6 ziet u verbeterde versies van deze tekst.

10 Tekst 4 Geachte redactie, ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. Gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben. Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit, waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. Deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden. Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. Maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend. Ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. Deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten. Met vriendelijke groeten, Tekst 4: krijgt 1 punt voor tekstverzorging. De leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen. Toch krijgt deze tekst geen 2 punten. De opmaak van de tekst is namelijk niet goed. Er is maar heel weinig structuur in de tekst gebracht. Er zijn bijna geen enters of alinea s te zien. Ook zijn er geen opmaakelementen (vet, cursief, onderstreept) gebruikt. Tekst 5 geeft een tweede voorbeeld van een tekst waar 1 punt voor is gegeven. In tekst 6 is te zien wanneer men 2 punten krijgt.

11 Tekst 5 Geachte redactie, ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben, Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. de tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten Met vriendelijke groeten, Tekst 5: ook voor deze tekst wordt 1 punt gegeven. Het punt is gegeven voor de opmaak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar alinea s en witregels ingevoerd. De tekst heeft nu een goede structuur. Maar de leestekens zijn niet goed gebruikt. Er zijn te weinig hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Daarom wordt hier geen punt voor gegeven.

12 Tekst 6 Geachte redactie, Ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. Gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben. Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit, waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. Deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden. Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. Maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend. Ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. Deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten. Met vriendelijke groeten, Tekst 6: deze tekst krijgt 2 punten. Dat is het hoogste dat men kan halen voor tekstverzorging bij een middellange taak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar alinea s en witregels ingevoerd. De tekst heeft nu een goede structuur. Ook de leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen. NB. Bij brieven en s: de aanhef en de afsluiting van de tekst zijn een vast gegeven. Deze kunt u zelf niet opmaken.

13 Verslag Tekst 7 Sporten in Nederland Voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding speco. sport, economie & communicatie. heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van Nederland. ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht.van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste.in de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten. Het bleek ook dat de aantal sporters in de randstad in vergelijking met die in de rest van nederland is relatief hetzelfde.ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. ten eerste sporten is heel goed voor de conditie Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht.het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen Het moet, ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub.er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen. als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren Beter sporten Tekst 7: krijgt 0 punten voor tekstverzorging. De opmaak van de tekst is niet helder en passend. Er zijn geen witregels of alinea s ingevoerd om structuur te geven aan de tekst. Het leestekengebruik is niet goed. Er zijn veel hoofdletters, punten en komma s vergeten. Om wel 1 of 2 punten te krijgen moet deze tekst dus worden verbeterd. In teksten 8, 9 en 10 ziet u verbeterde versies van deze tekst.

14 Tekst 8 Sporten in Nederland Voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding SPECO (Sport, Economie & Communicatie) heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van Nederland. Ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht.van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. Kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste.in de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten. Het bleek ook dat de aantal sporters in de Randstad in vergelijking met die in de rest van Nederland is relatief hetzelfde.ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. Ten eerste sporten is heel goed voor de conditie. Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht. Het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. Om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen. Het moet ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub.er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen. Als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren. Beter sporten. Tekst 8: krijgt 1 punt voor tekstverzorging. De leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen. Toch krijgt deze tekst geen 2 punten. De opmaak van de tekst is namelijk niet goed. Er is maar heel weinig structuur in de tekst gebracht. Er zijn bijna geen enters of witregels te zien. Ook zijn er geen opmaakelementen (vet, cursief, onderstreept) gebruikt. Tekst 9 geeft een tweede voorbeeld van een tekst waar 1 punt voor is gegeven. In tekst 10 is te zien wanneer men 2 punten krijgt.

15 Tekst 9 Sporten in Nederland voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding speco, sport, economie & communicatie. heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van nederland. Ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. Kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste in de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten.het bleek ook dat de aantal sporters in de Randstad in vergelijking met die in de rest van Nederland is relatief hetzelfde Ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. ten eerste sporten is heel goed voor de conditie. Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht. het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen. het moet ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub. Er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen, Als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren Beter sporten. Tekst 9: ook voor deze tekst wordt 1 punt gegeven. Het punt is gegeven voor de opmaak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar alinea s en witregels ingevoerd. De tekst heeft nu een goede structuur. Maar de leestekens zijn niet goed gebruikt. Er zijn te weinig hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Daarom wordt hier geen punt voor gegeven.

16 Tekst 10 Sporten in Nederland Voor mijn afstudeeropdracht voor de opleiding SPECO (Sport, Economie & Communicatie) heb ik een onderzoek gedaan op hoeveel mensen aan sport doen en hoe vaak. In de onderzoek heb ik mensen in de Randstad vergeleken met de rest van Nederland. Ik heb ook de sportdeelname naar leeftijdsgroep, onderzocht. Resultaten onderzoek Van de onderzoek bleek het dat mensen minder sporten als ze ouder wordt. Kinderen van 6-11 jaar het meest sporten en de 65+ het minste. In de randstad zijn er meer mensen die minimaal een keer per week sporten. Het bleek ook dat de aantal sporters in de Randstad in vergelijking met die in de rest van Nederland is relatief hetzelfde. Meer sporten Ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten meer sporten. Ten eerste sporten is heel goed voor de conditie. Van sporten krijgt u een beter gezondheid. Sporten voorkomt overgewicht. Het gaat niet alleen om sporten, mensen moeten ook gezond eten. Om de mensen te stimuleren aan sporten moet de gemeente meer sportsvoorziening in de woonwijken brengen. Het moet ook niet duur zijn om een lid te worden van de sportsclub. Er moeten ook sportsvoorziening bij scholen komen. Als het kan, ook in de trein hoeft niet te zitten voor een reis van drie uren. Beter sporten. Tekst 10: deze tekst krijgt 2 punten. Dat is het hoogste aantal punten dat u kunt halen voor tekstverzorging bij een middellange taak. De opmaak van de tekst is goed. Er zijn een paar enters en witregels ingevoerd. Ook zijn er tussenkopjes ingevoerd en opmaakelementen gebruikt: vet en cursief. De tekst heeft nu een goede structuur. Ook de leestekens zijn hier goed gebruikt. Er zijn op een goede manier hoofdletters, punten en komma s gebruikt. Een enkele fout mag nog wel voorkomen.

17 LET OP: teveel opmaakelementen gebruiken Bij opmaak van de tekst wordt gekeken naar gebruik van witregels, invoegen van enters en gebruik van opmaakelementen. Maar als u de opmaakelementen teveel gebruikt is dat niet goed. Tekst 11 geeft een voorbeeld van een tekst waar de opmaakelementen niet goed zijn gebruikt. Bij deze tekst kan dus maximaal 1 punt worden verdiend, voor het gebruik van leestekens. Tekst 11 Geachte redactie, Ik ben werkzaam bij de telefoonmaatschappij TELBIZ. Gisteren heb ik in het blad Kwaliteit voor consumenten het bericht Slechte start voor TELBIZ gelezen. Deze bericht geeft aan dat ons bedrijf niet betrouwbaar is en dat meer dan 50% van de klanten klachten hebben. Omdat ik op de afdeling Reclame werk, voer ik zelf een onderzoek uit, waarin ik regelmatig 450 klanten voor een meningsuitingvraag. ik heb een tabel waarin ik de resultaten van het afgelopen jaar heb opgeschreven. Deze tabel laat zien dat in januari 2010 van 6000 klanten slechts 30 klachten aanwezig zijn, in augustus 2010 van 6500 klanten slechts 38 klachten aanwezig zijn en in december 2010 van 7500 klanten 36 klachten bekend zijn. Deze cijfers laten zien dat uw onderzoek niet overeenkomt met de normale omstandigheden. Bovendien heb ik de klanten ondervraagt over de bereikbaarheid van de helpdesk, duidelijkheid van de rekeningen, de beoordeling van de aansluitingen en de serviceverlening. De tabel laat zien dat de bereikbaarheid helpdesk in januari 2010 matig en de duidelijkheid rekeningen zelfs slecht was. Maar in december 2010 was zowel de bereikbaarheid helpdesk als de duidelijkheid rekeningen goed of voldoende. Beoordeling aansluitingen en serviceverleningen waren in januari 2010 voldoende en in december 2010 zelfs goed of uitstekend. Ik denk dat door deze tabel en deze cijfers duidelijk wordt dat de klanten van TELBIZ uiterlijk sinds august/december tevreden met ons werk zijn. Bovendien denk ik dat de mening van 450 klanten een meer duidelijk beeld van onze bedrijf laaten zien dan de mening van de 50 klanten, die uw blad heeft ondervraagt. Verder heb ik een verzoek aan u: misschien mag u de volgende keer meer klanten ondervragen om een juiste en duidelijke beeld van een bedrijf te kregen. Deze soort artikel is namelijk heel nadelijk voor een bedrijf en kan (ons) veel klanten kosten. Met vriendelijke groeten,

Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven

Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven Een poos geleden zijn de Staatsexamens lezen en luisteren gedigitaliseerd. Per 1 januari 2013 is schrijven aan de beurt. Daar zijn goede redenen voor.

Nadere informatie

Beoordeling van het aspect Tekstverzorging

Beoordeling van het aspect Tekstverzorging Beoordeling van het aspect Tekstverzorging Vanaf 2013 is er een nieuw beoordeelpunt bij het examen Schrijven Programma II: Tekstverzorging. Dit geldt alleen voor de korte en middellange schrijftaken. Alléén

Nadere informatie

Handleiding in stappen. Hoe bewerk ik een groepspagina?

Handleiding in stappen. Hoe bewerk ik een groepspagina? Handleiding in stappen Hoe bewerk ik een groepspagina? versie 1.1 - februari 2015 Stap A - Naar alle pagina s Stap B - Uw groepspagina zoeken Stap C - Titel en werkbalk Stap D - Schrijven Stap E - Woorden

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

Voorbereiding op het staatsexamen NT2, onderdeel schrijven

Voorbereiding op het staatsexamen NT2, onderdeel schrijven Voorbereiding op het staatsexamen NT2, onderdeel schrijven Judith Richters 20-05-2017 BV-NT2 conferentie 24-5-2017 1 Inhoud Voorstellen Rondje verwachtingen/vragen Afnamecondities staatsexamens NT2 Beoordelingsproces

Nadere informatie

De tekst staat nu aan de linkerkant. De tekst staat nu aan de rechterkant. De tekst staat nu in het midden.

De tekst staat nu aan de linkerkant. De tekst staat nu aan de rechterkant. De tekst staat nu in het midden. 1. Uitlijnen Uitlijnen: De manier waarop een regel wordt getoond. Dit kan op vier verschillende manieren. We geven hieronder vier voorbeelden. A. Links uitlijnen De tekst staat nu aan de linkerkant. B.

Nadere informatie

Versie: 0.2. Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Versie: 0.2. Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.2 Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 31-12-2012 Initiële versie Eric Wijnschenk 0.2 02-01-2013 Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Instructie voor het maken van het examen Rekenen

Instructie voor het maken van het examen Rekenen Instructie voor het maken van het examen Rekenen We hebben je in een eerdere brief al iets verteld over de centrale examens voor Nederlands en Rekenen. Jij gaat nu op voor het examen Rekenen. In deze instructie

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

Bloggen op de website van House of Respect

Bloggen op de website van House of Respect BRO=MAN vormgeving Juni 2015 Wij hebben voor de bezoekers van de website een korte toelichting gemaakt hoe een blogbericht te maken en op de website te plaatsen. Nadat u ingelogd bent ziet u aan de rechterzijde

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress V 1.0 Door Inhoud Inloggen op de website... 3 Het Dashboard... 4 Berichten... 5 Berichten aanmaken... 5 Berichten bewerken... 6 Pagina's... 7 Pagina's aanmaken... 7 Pagina's bewerken...

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Antwoordenboek Tekstverwerken

Antwoordenboek Tekstverwerken Antwoordenboek Tekstverwerken Tekstverwerken 1 Antwoordenboek Opdracht 3 De charms verschijnen. Beweeg je de cursor naar boven, dan gaat de balk met de charms er zo uitzien: Tekstverwerken 2 Antwoordenboek

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.2 Wijzigingsbeheer Versie 0.1 0.2 Datum 31-12-2012 02-01-2013 Omschrijving Initiële versie Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert Auteur(s) Eric Wijnschenk

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

HTML-EDITOR GEBRUIKEN

HTML-EDITOR GEBRUIKEN HTML-EDITOR GEBRUIKEN Over TinyMCE TinyMCE is een kleine What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) editor voor teksten. De bediening vindt plaats in de web browsers, zoals MSIE of Mozilla. Het werken met

Nadere informatie

Handleiding voor Leden

Handleiding voor Leden Handleiding voor Leden Wedstrijdverslagen maken op www.lvvtornado.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het toevoegen van wedstrijdverslagen en foto s op www.lvvtornado.nl Het doel

Nadere informatie

Het maken van een werkstuk

Het maken van een werkstuk Het maken van een werkstuk 1. Informatie zoeken: a. Bedenk een leuk onderwerp en zoek daar een informatieboekje bij. b. Als je geen onderwerp weet, zoek dan tussen de informatieboekjes tot je een leuk

Nadere informatie

2. Opmaken van alinea s

2. Opmaken van alinea s 34 2. Opmaken van alinea s In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de opmaak van tekens en woorden en u heeft kunnen lezen hoe u vette, cursieve en onderstreepte tekst maakt. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.3 Wijzigingsbeheer Versi Datum e 0.1 0.2 0.3 31-12-2012 02-01-2013 06-03-2013 Omschrijving Auteur(s) Initiële versie Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert

Nadere informatie

Berichten maken en beheren

Berichten maken en beheren Berichten maken en beheren Berichten (of het Engels: posts) zijn de basis van WordPress. Als uw website een blog is, zijn de berichten het meest gebruikte onderdeel. Anderszins zijn berichten actualiteiten,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

ICT ICT 01. Voordat je begint met het maken van een tekst. moet je weten wat het toetsenbord kan. J.P.Siebelink. Office 2003

ICT ICT 01. Voordat je begint met het maken van een tekst. moet je weten wat het toetsenbord kan. J.P.Siebelink. Office 2003 ICT J.P.Siebelink Office 2003 ICT 01 Voordat je begint met het maken van een tekst moet je weten wat het toetsenbord kan Wat ga je doen? Door deze kaarten allemaal te maken weet je zeker dat je goed genoeg

Nadere informatie

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken.

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Celopmaak via het Lint, groep Lettertype Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. Knop (Lettertype) (Tekengrootte) (Vet)

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Wat kan je allemaal met het programma Word 2010?

Wat kan je allemaal met het programma Word 2010? Wat kan je allemaal met het programma Word 2010? Door: Meester Michael www.meestermichael.nl 1. Hoofdletters 3 2. Opslaan 4 3. Openen 6 4. Foutje? 7 5. Een tekst selecteren 7 6. Vet, schuin of onderstreept.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina 03. Inleiding Pagina 04. Tekst toevoegen Pagina 10. Afbeeldingen toevoegen Pagina 16. Pagina's veranderen

Inhoudsopgave Pagina 03. Inleiding Pagina 04. Tekst toevoegen Pagina 10. Afbeeldingen toevoegen Pagina 16. Pagina's veranderen Handleiding Inhoudsopgave. Pagina 03. Inleiding Pagina 04. Tekst toevoegen Pagina 10. Afbeeldingen toevoegen Pagina 16. Pagina's veranderen Inleiding. De vier artikelen in deze sectie zijn de onderdelen

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Tekstverwerken met Word, deel 1

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Tekstverwerken met Word, deel 1 Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Tekstverwerken met Word, deel 1 004-01 Instruct, Postbus 38, 410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Online groepssessie.

Handleiding Online groepssessie. Handleiding Online groepssessie.. Versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De belangrijkste functies. 3 A Uw eerste scherm. 3 B. Teksten / berichten typen. 3 C Microfoon en webcam aanzetten.

Nadere informatie

Lettertype. Lettertype

Lettertype. Lettertype Lettertype Door goed gebruik te maken van vet, cursief, onderstreept of verschillende lettertypen kunt u uw tekst een aantrekkelijk uiterlijk geven. Overdrijf echter niet, anders kan het kinderachtig overkomen.

Nadere informatie

Handleiding WIS TM Live-editing Live editing is een WIS TM module

Handleiding WIS TM Live-editing Live editing is een WIS TM module Handleiding WIS TM Live-editing Live editing is een WIS TM module Live-edit 1. Inleiding De nieuwe versie van WIS tm beschikt over een aantal nieuwe functionaliteiten, waarvan vooral liveediting als nieuwe

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten PowerPoint opstarten POWERPOINT kan bijvoorbeeld worden opgestart via een snelkoppeling op het bureaublad. Presentaties openen en het

Nadere informatie

1. Teksten maken en bewerken

1. Teksten maken en bewerken 17 1. Teksten maken en bewerken Tekstverwerking is één van de meest gebruikte toepassingen op de computer. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook steeds meer voor de privégebruiker. Een

Nadere informatie

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken Wordpress handleiding: Algemeen: -Hosting 200Mb webruimte en 2Gb verkeer per maand voor 3 euro per maand. Bij overschrijding volgt automatisch een verdubbeling naar de ruimte/verkeer naar 400Mb/4Gb/6 euro

Nadere informatie

Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie

Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie Microsoft Offi ce OneNote 2003: een korte zelfstudie Werken met OneNote: zelfstudie 1 MICROSOFT OFFICE ONENOTE 2003 ZORGT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT DOOR EENVOUDIGE VASTLEGGING, EFFICIËNTE ORGANISATIE

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 4 APRIL 2015 INTRODUCTIE Een WordPress website bestaat onder anderen uit de volgende onderdelen: Berichten Pagina s Producten Categorieën Menu s Al deze

Nadere informatie

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit:

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: Les 7 De app E-mail (de app heet nu Mail) Pagina 208-210 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: 3 Typ uw eigen e-mailadres in het vak achter (niet: onder) Aan. De

Nadere informatie

Soms kan het nuttig zijn verkeerde gespelde eigennamen te laten opzoeken en te vervangen via de functie Bewerken vervangen

Soms kan het nuttig zijn verkeerde gespelde eigennamen te laten opzoeken en te vervangen via de functie Bewerken vervangen Doelstellingen: module 1 correctie en revisie Tekstfragmenten in een document zoeken en eventueel vervangen. Zich ervan bewust zijn van de risico s verbonden aan automatisch vervangen. Spellingcontrole

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl IVVU Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl datum 15 februari 2011 IVVU opdrachtgever projectnummer 8374 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Basishandelingen 4 1.1 Ik wil mijn pagina s op ouderenzorgutrecht.nl

Nadere informatie

Naam: Groep: Willem Teellinckschool 15 juni 2016

Naam: Groep: Willem Teellinckschool 15 juni 2016 AMSTERDAM Naam: Groep: Willem Teellinckschool 15 juni 2016 1 Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken op school en thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple TeD Tekst en Design Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple Klant: ----- Auteur: TeD Tekst en Design Datum: Mei 2009 TeD Tekst en Design Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen in het CMS...4

Nadere informatie

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen.

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-instelling tabblad Pagina. Via het venster Pagina-instelling, tabblad Pagina kun je de afdrukstand, het papierformaat en de afdrukkwaliteit instellen. Bij Schaal kun je

Nadere informatie

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration.

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten WORD kan worden opgestart via menu Start, Alle Programma s, Microsoft Office, Microsoft Office WORD 2007. Soms staat er op het bureaublad een snelkoppeling naar

Nadere informatie

1. Tekst maken en bewerken

1. Tekst maken en bewerken 15 1. Tekst maken en bewerken Word is een veelzijdig tekstverwerkingsprogramma met heel veel functies en mogelijkheden. In dit hoofdstuk leer of herhaal je enkele basishandelingen. Deze basishandelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Eenvoudige opmaak van alinea s

Hoofdstuk 4: Eenvoudige opmaak van alinea s Hoofdstuk 4: Eenvoudige opmaak van alinea s 4.0 Inleiding In Word kan opmaak toegepast worden op afzonderlijke tekens of geselecteerde tekens (lettertype-opmaak) of op alinea s. Lettertype-opmaak heeft

Nadere informatie

2. Opmaken van alinea s

2. Opmaken van alinea s 34 2. Opmaken van alinea s In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de opmaak van tekens en woorden en u heeft kunnen lezen hoe u vette, cursieve en onderstreepte tekst maakt. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Handleiding. Beheeromgeving

Handleiding. Beheeromgeving Handleiding Beheeromgeving Kant en Klare Site Veluwelaan 80 8443 AH Heerenveen www.kantenklaresite.nl - info@kantenklaresite.nl - fax: 084-8368243 KvK 01134248 Inhoud Inloggen op de beheeromgeving...3

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Tekstverwerken met Word, deel 1

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Tekstverwerken met Word, deel 1 Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Tekstverwerken met Word, deel 1 2004-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

1 Een presentatie bekijken

1 Een presentatie bekijken 1 Een presentatie bekijken PowerPoint is een programma om presentaties te maken. In dit hoofdstuk leer je om een bestaande presentatie te bekijken. Ook maak je enkele wijzigingen in een bestaande presentatie.

Nadere informatie

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken.

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Tekst opnemen uit e-mailbericht, document en website Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. Kopieer het gedeelte,

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Saft Websites Gebruikershandleiding Wordpress pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inloggen in administratorgedeelte Informatie

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

De achtergrond van een dia kun je opmaken via het tabblad Ontwerpen, groep Achtergrond:

De achtergrond van een dia kun je opmaken via het tabblad Ontwerpen, groep Achtergrond: SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Achtergrond instellen De achtergrond van een dia kun je opmaken via het tabblad Ontwerpen, groep Achtergrond: Met dit venster kun je de achtergrond van een dia opmaken door een

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Opmaak in Word. Cursus Word. Tekenopmaak

Opmaak in Word. Cursus Word. Tekenopmaak Opmaak in Word Als je in Word een document gaat opmaken kun je gebruikmaken van 3 opmaakniveaus: - Tekenopmaak voorbeelden: lettertype, puntgrootte, stijl en kleur - Alinea opmaak voorbeelden: inspringen,

Nadere informatie

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave Mini Word-cursus Paginanummers Opmaakprofielen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Paginanummering 4 Kopteksten en voetteksten 5 Opmaakprofielen 6 Opmaakprofielen toepassen 6 Opmaakprofielen

Nadere informatie

Vergeet niet achterin deze opdracht de tips voor lay-out te bekijken!

Vergeet niet achterin deze opdracht de tips voor lay-out te bekijken! De film Bridge of Terabithia is een film die past binnen het thema pesten. Je hebt de film bekeken en vooraf werd de afspraak gemaakt dat je er een filmverslag van gaat maken. Deze opdracht helpt je op

Nadere informatie

Functies / knoppen van TinyMCE

Functies / knoppen van TinyMCE Functies / knoppen van TinyMCE Het werken met de editor komt sterk overeen met wat u gewend bent van uw tekstverwerker: Dubbel-klik op een woord in de tekst, of trek een kader met de muis terwijl u de

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Versie oktober 2008 Handreiking Instellen van het KansPlus e-mailsjabloon (huisstijl) in Outlook

Nadere informatie

Websites i.s.m. Service @ School

Websites i.s.m. Service @ School Websites i.s.m. Service @ School Inhoudsopgave Introductie...3 Inloggen in het Beheer Panel...3 Aanpassen van de tekst op de pagina s...4 Nieuwe pagina maken...5 Toelichting op enkele knoppen...6 Een link

Nadere informatie

Vaardigheid met het toetsenbord

Vaardigheid met het toetsenbord Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw kennis... 11 Voor

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

R5.0. Bijlage I. Wysiwyg editor. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage I. Wysiwyg editor. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage I R5.0 Wysiwyg editor Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/8 Bijlage I Wysiwyg editor 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Extra hoofdstuk. Schrijf Vaardig 2 en 3. Tekstverzorging. Marilene Gathier. Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen

Extra hoofdstuk. Schrijf Vaardig 2 en 3. Tekstverzorging. Marilene Gathier. Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Schrijf Vaardig 2 en 3 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Extra hoofdstuk Tekstverzorging Marilene Gathier u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Dit extra hoofdstuk Tekstverzorging

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem

Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem Augustus 2012 Inleiding De website van voetbalvereniging Lemelerveld draait op het content managementsysteem (CMS)

Nadere informatie

1. Open het programma WORD, dit doe je door te dubbelklikken (2 keer snel achter elkaar) op dit icoontje.

1. Open het programma WORD, dit doe je door te dubbelklikken (2 keer snel achter elkaar) op dit icoontje. 1. Open het programma WORD, dit doe je door te dubbelklikken (2 keer snel achter elkaar) op dit icoontje. 2. Wanneer je het programma opent, krijg je dit venster te zien. 3. Je minimaliseert dit venster

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Handleiding Vedor-editor

Handleiding Vedor-editor Handleiding Vedor-editor Mei 2007, versie 0.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 De werkbalk... 5 Het context menu... 6 Navigeren binnen je website... 7 Tekst toevoegen en bewerken... 8 Afbeeldingen

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

Publisher Handleiding

Publisher Handleiding Publisher 2010 Handleiding Inhoud 1. Wat is Publisher?... 1 2. Openen 2.1 Publisher starten... 2 2.2 Een nieuw document openen... 2 2.3 Een bestaand document openen... 3 3. Opslaan 3.1 Een document opslaan...

Nadere informatie