Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek"

Transcriptie

1 Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: Student van: de Nederlandse Stichting Gestalt Amsterdam, Middlesex University London Studiejaar: GTO 2 Datum: 1 mei 2007

2 Niemandskinderen. Niemandskinderen zijn niet van hun ouders, omdat hun ouders niet liefdevol waren; ze zijn niet van zichzelf, omdat ze ook niet van zichzelf kunnen houden; ze zijn niet van hun omgeving, wanneer die omgeving niets doet en ingrijpt; ze zijn niet van de hulpverlening, wanneer ze daar niet terechtkomen of wanneer de hulpverlening faalt; ze zijn later niet van hun partners, wanneer ze zich niet kunnen binden; en zijn niet van de eventuele kinderen die worden geboren, wanneer ze in het ergste geval ook niet van hun eigen kinderen kunnen houden. Psychotherapeute Carolien Roodvoets 2

3 Mensen zijn eenzaam omdat ze muren bouwen, in plaats van bruggen. (J.F. Newton) 1. Voorwoord Sinds januari 2004 werk ik naast mijn baan als sectormanager in het Welzijnswerk als Gestalttherapeute in mijn eigen praktijk. In die hoedanigheid krijg ik regelmatig cliënten 1 binnen met angstklachten. De meesten van hen zijn zich niet bewust van het feit dat hun klachten zijn gerelateerd aan angst. Zij melden zich vrijwel zonder uitzondering met vermoeidheids- en spanningsklachten. Ik ben ook persoonlijk bekend met thema s rond angst en hechtingsproblematiek. Toen ik september 2002 met deze opleiding startte kon ik niet voorzien dat deze mijn leven zo op zijn kop zou zetten. Het is een boeiende reis geworden met tranen, boosheid, ontroering en humor. Graag wil ik u als lezer uitnodigen om met mij mee te reizen en te lezen hoe ik van mijn stoorzender (de angst) een bondgenoot heb gemaakt en op welke wijze ik mijn cliënten met angstklachten en hechtingsproblematiek begeleid om hun zelfondersteuning te vergroten. Van jongs af aan koesterde ik twee grote dromen in mijn leven; ik wilde een stuk grond kopen en een eigen ontworpen huis (laten) bouwen. Daarnaast wilde ik psychotherapeut worden, een wens die werd versterkt door de problematiek die ik tegenkwam in een eerdere baan als reïntegratieconsulent. Toen ik in juni 2001 de verhuisdozen uitpakte in onze nieuw gebouwde woning herinnerde ik me mijn tweede droom. Ik koesterde al zo lang het verlangen om therapeut te worden. Zou ik opnieuw zo n groot avontuur aandurven? Ik dacht toch altijd dat ik voor een dergelijk studie niet intelligent genoeg was? Ik trok de stoute schoenen aan en meldde mij aan bij de Nederlandse Stichting Gestalt (NSG). Spoedig werd ik uitgenodigd voor een intakegesprek door Harm Siemens. Met klamme handen en een bonkend hart zat ik voor hem. Wat maakt dat jij therapeut wilt worden? vroeg Harm belangstellend. Oei..dacht ik, hoe geef ik woorden aan deze vraag. Ik werd rood en kreeg het benauwd. Hakkelend kwam een antwoord; uhh, ik wil graag mensen helpen. Kun jij jezelf wel helpen? zei Harm. Die kwam binnen en vanaf dat moment realiseerde ik mij dat ik voor een grote uitdaging stond. Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken die me bij deze uitdaging hebben geholpen. Ik draag deze thesis op aan mijn vier prachtige kinderen Joey, Melanie, Priscilla en Gijs. Ook wil ik mijn ouders danken voor hun onvoorwaardelijke steun van de laatste jaren. Mijn man Alan voor zijn zorgzaamheid, vooral tijdens de afronding van mijn opleiding en mijn soulmate Krijn Sijrier die er altijd was op cruciale momenten. 1 Daar waar in deze thesis wordt gesproken over cliënten, bedoel ik zowel de mannelijke als de vrouwelijke cliënten uit mijn doelgroep. 3

4 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inleiding Centrale vraag en opbouw van de thesis Leeswijzer.. 7 Hoofdstuk 2 Het fenomeen angst nader bekeken 2.1 Inleiding Wat is angst? Angst in de literatuur Het begrip angststoornis De gezonde kant van angst Medicatie Samenvatting 13 Hoofdstuk 3 De hechting van het jonge kind 3.1 Inleiding Hechting volgens een aantal deskundigen Gevolgen van onveilige hechting Neurotische mechanismen Samenvatting 20 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 De Gestalttheorie 4.1 Inleiding De Gestaltvisie op angst De Gestaltvisie op hechtingsproblematiek Contact, contactgrens en contactvermijdingen De veldtheorie De fenomenologie De ontwikkeling van het zelf Het Gestaltformatieproces Samenvatting 28 Gestalt in de praktijk 5.1 Inleiding Egotisme Introjectie Retroflectie Angst en aarde Angst en adem Angst en behoefte Angst en contact Samenvatting 33 4

5 Hoofdstuk 6 Aandachtspunten in Gestalttherapie 6.1 Inleiding Grondhouding van de Gestalttherapeut Zelfonthulling Interventies gericht op zelfwaardering Samenvatting 38 Hoofdstuk 7 Conclusie Bijlage Nawoord Geraadpleegde literatuur

6 1.1 Inleiding Vanuit de wetenschap analytisch naar de werkelijkheid kijken is vaak beschouwend boven de situatie gaan hangen en daarmee uit contact zijn. Ik zag er aanvankelijk dan ook tegenop om de persoonlijke ervaringen met mijn cliënten te beschrijven als wetenschappelijke bijdrage aan het werkveld. Bovendien krijgen woorden in de transitie van spraak naar schrift een andere lading. Ik vond echter steun in de woorden van Isadore From. Ik kan het gevoel niet beter onder woorden brengen dan met zijn uitspraak: I m not a writer. I come from the tradition of speech. I have difficulties with abstract imagining. I need a person to speak to. I have a fear of putting into print what may be wrong. (Isadore From, uit studies in Gestalttherapy, no. 2, 1993). Ik verwacht naast een wetenschappelijke contributie met het schrijven van deze thesis een bijdrage te leveren aan de integratie van kennis en vaardigheden die ik in de afgelopen vijf jaar heb opgedaan. Ik ben me er van bewust geworden dat ik wil begrijpen en ook begrepen wil worden. Mijn verhaal vertellen helpt me om er te kunnen zijn en levert daarnaast een bijdrage aan het vinden van de balans tussen behouden wat goed is en groeien naar wat ik nog meer wil. 1.2 Centrale vraag en opbouw van de thesis Tijdens een aantal workshops die ik in november 2006 volgde bij Georges Wollants in Turnhout (Be) kwam het begrip existentiële angst aan bod. Toen viel niet het kwartje nee, er donderde een hele bák munten door mijn hoofd. Georges vertelde over de angst voor het bestaan, de angst om jezelf te zijn. Hij sprak over het ontbreken van een bodem in je zelfvertrouwen als je in je gezin van herkomst niet de liefde en aandacht hebt gekregen die je nodig had. Het gevoel dat deze cliënten ontwikkelen is dat wat ze doen nooit goed genoeg is. Hij legde uit dat cliënten met existentiële angst heel veel moeten van zichzelf waarbij de angst fungeert als drijfveer. Dat eerste kwartje heeft uiteindelijk de aanzet gegeven tot het schrijven van deze thesis. Georges Wollants heeft me ertoe geinspireerd mijn ervaringen met het werken met cliënten met existentiële angst op papier te zetten. Tijdens het bestuderen van de literatuur en vanuit de ervaring van het werken met mijn cliënten ontdekte ik dat er een relatie is tussen existentiële angst en hechtingsproblematiek. Volgens het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) is uit een landelijk onderzoek naar de geestelijke gezondheid van Nederlanders gebleken dat bijna 20% van alle Nederlanders in hun leven ooit last hebben gehad van een vorm van een angststoornis. Hoe groot het percentage is binnen deze groep die lijdt onder existentiële angst is, voor zover mijn kennis reikt, nooit onderzocht. 30% van de mensen met een angststoornis kampt ook met depressiviteit of alcoholmisbruik. Angst vormt daarmee ook voor partners, familie of vrienden een zware belasting omdat hun dierbare nooit alleen de straat op durft of voortdurend het huis blinkend schoon wil houden (brochure over angststoornissen van het NFGV). 6

7 Susanne Piët spreekt in haar boek Het loon van de angst over 500 verschillende definities van angst. Er bestaat zelfs zoiets als angst voor de angst! Dit betekent dat het noodzakelijk is om het verschijnsel te classificeren en keuzes te maken maken met betrekking tot die onderdelen van de Gestalttheorie die het meeste aansluiten bij dit onderwerp. In de voor u liggende thesis is dan ook mijn centrale vraag: Welke aandachtspunten zijn van belang voor een Gestalttherapeut bij het werken met cliënten met existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek? 1.3 Leeswijzer Deze thesis valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de algemene visie op angst en hechting. Hoofdstuk 2 begint met de omschrijving van een van de centrale begrippen: angst. Wat is het, waar komt het vandaan en in welke varianten kan het zich aandienen? In hoofdstuk 3 komt het tweede kernbegrip aan bod: hechting. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe een gezonde hechting tot stand komt en wat de gevolgen zijn als deze zich niet goed ontwikkelt. Vanuit de Gestaltmethodiek kijk ik vanuit contact in het hier-en-nu naar begrippen als angst en hechting. Het tweede deel van de thesis is dan ook gereserveerd voor de Gestaltvisie. In hoofdstuk 4 wordt daarvoor de theoretische basis gelegd. In hoofdstuk 5 komt de praktijk van het werken met Gestalt aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op de aandachtspunten in de therapie bij angst en hechtingsproblematiek. Hoofdstuk 7 sluit af met de beantwoording van de centrale vraag. In de bijlage heb ik een aantal voorbeelden uitgewerkt van hoe ik werk met mijn cliënten en ik sluit af met een literatuurlijst. 7

8 2. Het fenomeen angst nader bekeken Inleiding Angst is een breed begrip. Om de centrale vraag op een goede manier te kunnen beantwoorden is allereerst een heldere definitie van belang. Wat is angst eigenlijk? Hoe wordt angst in de geestelijke gezondheidszorg geclassificeerd? Hoe wordt het begrip gedefinieerd door verschillende deskundigen? Welke oorzaken liggen eraan ten grondslag en hoe is ze te behandelen door middel van therapie en medicatie? In dit hoofdstuk ga ik nader in op deze en aanverwante vragen. 2.2 Wat is angst? Angst is een signaal dat aangeeft dat er gevaar dreigt. Dit gevaar kan van buitenaf komen en van binnenuit. Het gevoel van angst kan verschillen van een onaangenaam gevoel van spanning en rusteloosheid tot volledige verstarring. Mensen verschillen zeer in hun beleving van angst. De reactie van een persoon houdt verband met persoonlijke ervaringen, omstandigheden en de gestemdheid van een persoon op een bepaald moment. Soms kan de verwachting van een gebeurtenis tot meer angst leiden dan de gebeurtenis zelf zoals bij examenvrees 2. Vaak melden cliënten zich niet bij mij met angstklachten, maar komen ze voor begeleiding in verband met spanningsklachten of oververmoeidheid. Als therapeut zie ik in mijn praktijk hoe angst zich manifesteert in tekenen als rusteloosheid, een hoge ademhaling en een sterke behoefte om alles onder controle te houden. Soms zijn er psycho-somatische klachten zoals het prikkelbaar darm-syndroom (PDS). De cliënten uit mijn doelgroep lijken weinig in contact te zijn met hun behoeften omdat ze gewoon zijn om zich vooral te verplaatsen in de behoeften van anderen om zich met hen te kunnen verbinden. Ze kijken me vaak verbaasd aan als ik vraag wat hun behoeften zijn en zeggen dan iets in de geest van: Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Zij durven vaak geen nieuwe ervaringen aan te gaan vanuit hun behoefte aan controle en zitten gevangen in een gewoonte (patroon) waardoor ze altijd maar dezelfde figuur maken. Daardoor zijn zij zich minder bewust van hun mogelijkheden. Cliënten ervaren de angst als iets dat hen overkomt, alsof deze van buitenaf komt. Doordat ze niet ervaren dat en hoe zij zelf bijdragen aan de ervaring van de angst, komen ze vast te zitten (afhankelijkheid omgeving). Deze cliënten gaan aanvankelijk bepaalde situaties die met angst worden geassocieerd uit de weg, waardoor ze de ervaring van de angst vermijden. Uiteindelijk kan de angst zo dominant worden dat cliënten zich in steeds meer situaties bedreigd gaan voelen. Zo ontwikkelt zich een angst voor de angst die eventueel in een paniekaanval kan uitmonden. 2 Sietske Bierens,

9 2.3 Angst in de literatuur Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen angst, heb ik in de medische literatuur gezocht naar bevredigende verklaringen of beschrijvingen hiervan. Angst is een vaak zeer sterke emotie die optreedt als er gevaar dreigt. De emotie bereidt iemand zeer snel voor op vlucht-vechtgedrag of agressie als reactie op het gevaar (o.a door toename van de adrenalineproductie en een sneller hartritme). Het optreden van een korte angst die direct weer verdwijnt, noemt men schrikken. Schrikken gaat vaak gepaard met een onwillekeurige lichamelijke reactie, de schrikreflex. Wanneer angst zo intens is, dat het rationeel gedrag (bijna) geheel wegvalt, wordt deze paniek genoemd. Angst kan ook op langere termijn voorkomen in de vorm van een ernstige afkeer van bepaalde situaties of objecten, bijvoorbeeld angst in het donker, angst voor spoken, faalangst of hoogtevrees. Angst kan een rol spelen in gedragsaanpassingen. Zo kan iemand aanleren ergens bang voor te zijn en hiernaar handelen of een angst juist afleren. Dit wordt angstconditionering genoemd. Angst kan in verschillende gradaties voorkomen en kan zelfs de vorm van een fobie aannemen. In ernstige gevallen kunnen sociale problemen optreden doordat mensen irrationeel of gevaarlijk gedrag gaan vertonen. Paniek en angst komen niet alleen bij individuen voor, maar treden soms ook op in groepen. Met name bij paniek spreekt men dan wel van massahysterie. Veel auteurs geven inzicht in de verregaande consequenties van het leven met angst. Zo noemt dr. Frits Winter (1998) in zijn boek De angst de baas een leven in de greep van de angst een leven in gevangenschap. Hij schrijft dat een leven met angst een leven vol gemiste kansen is. Angst, zo schrijft hij, maakt dat men zichzelf niet kan en durft te zijn, waarmee een uniek individu verloren gaat. Hij stelt verder dat een angstprobleem niet altijd veroorzaakt wordt door een psychisch probleem, maar dat een angstprobleem wel psychische problemen tot gevolg heeft 3. Dr. Jeffrey Brantley beschrijft in zijn boek angst beheersen met aandacht dat angst gevoeld wordt in zowel lichaam als geest. Hij ziet piekeren als de manier waarop de geest zijn angst uit 4. Ook stelt hij dat onzekerheid een bijzonder krachtig en negatief aspect is van piekeren. Wanneer mensen geconfronteerd worden met uiterst onzekere situaties, wanneer ze niet weten wat er gaat gebeuren of hoe ze moeten optreden, kunnen ze uiterst ondermijnende gevoelens van machteloosheid en frustratie ervaren. Onzekerheid houdt mensen in een constante staat van onrust, waardoor ze zich niet kunnen ontspannen. De prijs die ze uiteindelijk voor deze continue spanning en stress betalen is hoog. Daarbij merkt hij op dat stress op zichzelf geen ziekte veroorzaakt. Het gaat erom hoe je op de stress reageert. De manier waarop je datgene wat er gebeurt ziet en interpreteert, bepaalt de invloed die de stress zal hebben. Suzanne Kobasa deed gedurende een periode van 5 jaar onderzoek naar stressbestendigheid. Zij constateerde dat mensen die hun stress overwinnen met weinig of geen gevolgen voor hun gezondheid, beschikken over drie essentiële kenmerken; 3 dr. Frits Winter, 1998: Dr. Jeffrey Brantley, 2004:27 9

10 Betrokkenheid, met andere woorden je verbonden voelen met mensen en dingen is belangrijk. Controle houdt in dat je er vertrouwen in hebt dat je de pijn of vernietigende aspecten van een bepaalde stressvolle situatie kunt opvangen. Dat je weigert om een slachtoffer te worden. Het is het vermogen om je te richten op wat je wel kunt controleren en je niet laten afleiden door wat je niet kunt controleren. Uitdaging houdt in dat je een stressvolle situatie kunt verwelkomen als een interessante en spannende kans om te groeien. Dat houdt onvermijdelijk in dat je ook verandering verwelkomt en aanvaardt, in plaats van je erdoor overweldigd te voelen 5. De psycholoog May (1977) geeft een definitie van angst die ter afsluiting van deze paragraaf kan dienen als samenvatting: Angst is de zorg die in werking wordt gesteld door iets wat een persoon als persoonlijkheid bedreigt. 5 Dr. Jeffrey Brantley, 2004:

11 2.4 Het begrip angststoornis Binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt gebruik gemaakt van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4Th Edition (DSM- IV). Onder verantwoordelijkheid van de Psychiatric Association, is een classificatie van psychische stoornissen ontwikkeld, die algemeen in Nederland gebruikt wordt binnen de hulpverlening, bij opleiding en bij onderzoek. De DSM- IV geeft een overzicht van diagnostische criteria om de betrouwbaarheid bij het stellen van een diagnose te vergroten. Bovendien schept het een kader waarbinnen clinici, opleiders en onderzoekers met elkaar kunnen communiceren als het gaat om de uitwisseling van informatie rondom hun cliënten. Omdat existentiële angst als zodanig niet genoemd wordt binnen de DSM-IV, werk ik onderstaand de gegeneraliseerde angststoornis uit omdat deze veel kenmerken bevat van de existentiële angst. Bij een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is er volgens de DSM-IV classificatie sprake van: Buitensporige angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens), gedurende 6 maanden vaker wel dan niet voorkomend, over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (zoals werk of schoolprestaties). Betrokkene vindt het moeilijk de bezorgdheid in de hand te houden. De angst en bezorgdheid gaan samen met drie (of meer) van de volgende zes symptomen: rusteloosheid, opgewonden of geïrriteerd zijn snel vermoeid zijn zich moeilijk kunnen concentreren of zich niets herinneren prikkelbaarheid spierspanning slaapstoornis (moeilijkheden in slaap te vallen of door te slapen, of rusteloze, niet verkwikkende slaap) Het onderwerp van de angst en bezorgdheid is niet beperkt tot de kenmerken van een As I stoornis, bijv. de angst of bezorgdheid gaat niet over het hebben van een paniekaanval (zoals bij een paniekstoornis), het in gezelschap voor schut staan (zoals bij een sociale fobie), het besmet worden (zoals bij een obsessief - compulsieve stoornis), het van huis of naaste familie weg zijn (zoals bij een separatie - angststoornis), het in gewicht toenemen (zoals bij anorexia nervosa), het hebben van veel verschillende lichamelijke klachten (zoals bij een somatiestoornis) of een ernstige ziekte hebben (zoals bij hypochondrie) en de angst en bezorgdheid komt niet uitsluitend voor tijdens een posttraumatische stress stoornis. De angst, bezorgdheid of de lichamelijke klachten veroorzaken in significante mate lijden of beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. 11

12 De stoornis is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (bijv.hyperthyroeïdie) en komt niet uitsluitend voor tijdens een stemmingstoornis, psychotische stoornis of een pervasieve ontwikkelingsstoornis. De groep angststoornissen is in de DSM-IV als volgt ingedeeld: acute stress stoornis agorafobie (zonder historie van de paniekstoornis) angststoornis door een somatische aandoening gegeneraliseerde angststoornis obsessief compulsieve stoornis paniekstoornis (met of zonder agorafobie) posttraumatische stress stoornis sociale fobie angststoornis door alcohol of drugs angststoornis niet anderszins omschreven In het handboek psychopathologie stellen Vandereycken, Hoogduin en Emmelkamp (2001) dat de gegeneraliseerde angststoornis vaak als een restgroep van de angststoornissen wordt gezien. Pas wanneer geen paniekstoornis, fobische stoornis, dwangstoornis of posttraumatische stressstoornis wordt gediagnosticeerd, wordt de diagnose GAS overwogen. Vrijwel alle angststoornissen voldoen echter aan bovenstaande DSM-IV criteria. Een ander belangrijk probleem met de diagnose is de overgang tussen normaliteit en GAS: deze is te vergelijken met de overgang tussen een normale bloeddruk en hypertensie. Het is de vraag of het in alle gevallen mogelijk is deze beelden van elkaar te onderscheiden. Iemand met een GAS vertoont vaak vermijdend gedrag, maar deze vermijding heeft geen specifieke focus. Veel mensen met GAS hebben ook last van depressieve klachten. Het onderscheid tussen de diagnose angst met depressieve gevoelens of depressie met angstgevoelens is niet eenvoudig. De cliënt met de stemmingsstoornis is vaak angstig, de cliënt met GAS vaak gedeprimeerd. Een dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis) vertoont vaak samenhang met een angststoornis. De cliënt heeft dwanggedachten, althans er is een proces van dwangdenken; de inhoud verschilt wel steeds. De gedachten leiden echter niet tot dwanghandelingen of coverte (geremde) mentale activiteiten. Ook piekeren wordt gezien als een onderdeel van de gegeneraliseerde angststoornis. Volgens het NFGV komen angststoornissen in bepaalde families meer voor dan in andere. Erfelijkheid speelt daarin een rol, maar ook de opvoeding. Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis zoals fysiek of seksueel misbruik, een ernstige ziekte, een sterfgeval, een verhuizing of ontslag. Ook iemands persoonlijke eigenschappen zijn van invloed op het wel of niet krijgen van een angststoornis. Zulke eigenschappen zijn onder andere: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten en de neiging hebben probleemsituaties en conflicten uit de weg te gaan. Er bestaan angstverhogende vormen van coping (actief anticiperen, goed voorbereid zijn op situaties - waardoor cliënten volkomen uit balans raken als de situatie anders verloopt dan zij vooraf ingeschat hadden en angstdempende vormen (bagatelliseren, 12

13 weglachen met een grap of afwachten). In de GGZ wordt bij angstproblematiek vaak met groepstherapie gewerkt omdat deze cliëntgroep daar kan ervaren hoe ze om kunnen gaan met irreële gedachten. 2.5 De gezonde kant van angst Wat mij opgevallen is bij het bestuderen van de literatuur is dat er overwegend nadruk wordt gelegd op de pathologische aspecten van angst. Na al het genoemde kommer en kwel hecht ik er waarde aan ook de gezonde kant van angst te benadrukken. Iedereen heeft wel eens angstgevoelens. Deze gevoelens maken een cliënt bewust van aanwezig of dreigend gevaar. Bij gevaar is het een gezonde situatie om angst te kennen. Als je angst voelt op grote hoogte, bij het zien van een angstaanjagend beeld of bij hoge snelheden, dan heeft de angst een nuttige functie. Voor deze angst bestaat een gegronde reden waarbij het lichaam, onder invloed van de angst, zich klaar maakt om te vluchten of te vechten Medicatie Er zijn twee soorten medicijnen die veel worden gebruikt bij angststoornissen. Deze kunnen ook ingezet worden ter ondersteuning van (gedrags)therapie. Ten eerste zijn dit de zogenaamde antidepressiva. Deze medicijnen tegen depressie helpen ook tegen angstgevoelens. Ze zijn goed te combineren met gedragstherapie en verhogen vanuit hun ondersteunende werking de kans van slagen van de therapie. Deze medicijnen zijn 2-4 weken na inname werkzaam. Er kan alleen mee gestopt worden door middel van een afbouwprogramma. Tijdens de opbouw kan de cliënt last hebben van misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, obstipatie en enige gewichtstoename. Ook kan er sprake zijn van een droge mond, wazig zien en vermindering van seksuele gevoelens. Bovendien werkt het korte termijn geheugen minder goed. Deze bijwerkingen treden lang niet altijd op en verschillen per middel. Soms is het uitproberen welk middel de minste bijwerkingen geeft. Ten tweede worden angstremmende middelen voorgeschreven: kalmerende middelen of anxiolytica. Deze medicijnen verminderen de angstgevoelens en geven een rustiger gevoel. De angstklachten komen echter terug zodra met deze medicijnen wordt gestopt. Bovendien werken ze verslavend. Bijwerkingen van deze medicijnen zijn sufheid en moeheid. 2.7 Samenvatting Angst manifesteert zich bij mijn doelgroep doordat er weinig contact lijkt te zijn met hun behoeften en zij nieuwe ervaringen gemakkelijk uit de weg gaan (vermijden). Cliënten durven vaak geen nieuwe ervaringen aan te gaan vanuit hun behoefte aan controle en zitten gevangen in een gewoonte (patroon). Verder heb ik het kader inzichtelijk gemaakt van de diagnostische criteria binnen de DSM-IV. Belangrijk probleem daarbij is dat de overgang tussen normaliteit en GAS moeilijk waarneembaar is. 6 dr. Frits Winter, 1998:14 13

14 Angst is in aanleg een gezonde en soms zelfs levensreddende emotie. In pathologisch opzicht is angst is een krachtige drijfveer die kan leiden tot fysieke reacties evenals gedragsaanpassingen. Bij het ontstaan van angst spelen erfelijkheid, opvoeding en persoonlijke eigenschappen een rol. Angstproblemen leiden vaak tot psychische problemen. Als gevolg van angst kan, naast vermijdend gedrag, depressie, een dwangstoornis of piekeren optreden. In het volgende hoofdstuk sta ik stil bij een aantal aspecten van hechting omdat deze een relatie vertoont met existentiële angst. 14

15 3. De hechting van het jonge kind 3.1 Inleiding In de praktijk van het werken met mijn cliënten merkte ik dat existentiële angst een relatie vertoont met een onveilige hechting in de jeugd. Het is daarom voor de beantwoording van de probleemstelling wezenlijk om nader onderzoek te doen naar hechting en hechtingsproblematiek. In dit hoofdstuk komt de hechtingstheorie van John Bowlby en de visie van Alice Miller en Caroline Penninga-de Lange op onveilige hechting aan de orde. Vervolgens werk ik de gevolgen van onveilige hechting uit. Tot slot beschrijf ik de neurotische mechanismen die ontstaan als gevolg van onveilige hechting. 3.2 Hechting volgens een aantal deskundigen Volgens Bowlby (2003) worden zowel het directe leergedrag als de hechtingsband tussen ouder en kind in sterke mate bepaald door de ouder-kind relatie. Een veilige hechtingsband kan zich het best ontwikkelen op de voedingsbodem van sensitief oudergedrag. Deze opvoedkundige sensitiviteit wordt traditioneel gedefinieerd als oog hebben voor signalen en behoeften van het kind en daar adequaat op ingaan. Dergelijke responsieve reacties zijn van belang bij het ontwikkelen van een basisgevoel van veiligheid, wanneer een opvoeder bij een signaal van het kind direct beschikbaar blijkt te zijn. Ze zijn ook van belang voor het ontwikkelen van een gevoel van eigen effectiviteit, wanneer het kind het verband tussen een signaal en de reactie van de opvoeder kan leggen 7. Oogcontact, samen met lichaamscontact en stemgebruik, is één van de eerste vormen van wederzijdse intermenselijke interactie. Bowlby concludeert in deze het bestaan van instinctieve gerichtheid naar het meest vitale onderdeel van informatie-uitwisseling bij de mens (het aangezicht) en hierop zal zich in de eerste weken na de geboorte een van de meest krachtige hechtingsgedragingen gaan enten, namelijk de sociale glimlach. Volgens Alice Miller (1981) draagt een pasgeborene de verwachting in zich om zichzelf te realiseren. Het kind heeft vertrouwen in de omgeving en schenkt deze ook vertrouwen. Door de ouders kan dit vertrouwen geschonden worden. In de eerste plaats door wat ouders nalaten te doen: te weinig koestering geven, het kind niet in zijn eigenheid zien of deze eigenheid niet respecteren. In de tweede plaats door wat ze het kind aandoen door het te vormen naar het beeld dat zij ervan hebben. Het kind voelt dat aan en houdt al heel vroeg op zijn eigen behoeften te uiten. Dit maakt het voor het kind moeilijk zich te differentiëren en een eigen zelf te ontwikkelen. De true self (ware zelf) komt niet tot ontwikkeling. Er ontstaat een false self ofwel een alsof-persoonlijkheid. In hoofdstuk 4.7 werk ik de relevante theorie van het zelf verder uit. 7 Ouderlijk gedrag zal ondersteunend zijn wanneer het kind hierdoor ervaringen van eigen competentie opdoet en tevens ervaringen met betrekking tot de beschikbaarheid van de omgeving. Het gaat hier dan niet meer alleen over de hechting met de moeder. Ook met verzorgers in de kinderdagopvang en met de vader worden op gelijkaardige manier gehechtheidspatronen opgebouwd...(handboek ontwikkelingspsychologie, De Wolff & Van IJzendoorn, 1998:67-70). 15

16 Onderzoekster Caroline Penninga de Lange (2005) werkt weer andere aspecten uit van de gevolgen van een hechtingsstoornis. Zij stelt; Elk kind met een hechtingsstoornis heeft, door wat voor oorzaak of omstandigheid dan ook, te weinig de ervaring kunnen opdoen van lichamelijk zich veilig voelen in de wereld. Dit heeft tot gevolg dat het zich ook emotioneel niet geborgen kan voelen. Hierdoor ervaart het kind angst, angst voor het bestaan. Op grond daarvan ontstaat er een basiswantrouwen naar de wereld toe: een kind voelt zich niet thuis in de wereld en onder de mensen; ook als die het beste voor hebben met hem of haar. Ook ontstaat er een basisonzekerheid, waardoor een kind niet weet wat het zelf waard is. Er groeit geen of te weinig een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat beïnvloedt het hele leven. Het is immers ontzettend moeilijk om alle uitdagingen, waar het leven je voor stelt, te moeten aangaan als je steeds in angst zit of je het wel goed doet, of je wel wordt geaccepteerd om wie je bent (Caroline Penninga de Lange, uit het boek relatiegestoorde kinderen van dr. G. de Lange). 3.3 Gevolgen van onveilige hechting In de ontwikkelingsachtergrond van onveilig gehechte kinderen zit een gebrek aan authentiek contact met de ouders. We zien dat het kind zichzelf verliest, zijn zelfwaarde (zichzelf) inlevert voor de liefde van de omgeving. Het kind is afhankelijk van de liefde en zorg van deze omgeving (moeder, ouder) en zal dan ook proberen aan de eisen van de omgeving of de situatie tegemoet te komen om deze liefde te krijgen. Hieruit ontstaat een levenslang conflict tussen de natuurlijke drang naar levendigheid (behoefte en gevoelens) en de giftige geïntrojecteerde boodschap (verboden en geboden). Deze kinderen hebben vaak weinig positieve bekrachtiging van de ouders gekregen in hun ontwikkeling. Door de aanpassing kent het kind zijn ware behoeften niet meer; het wordt in sterke mate vervreemd van zichzelf. Het raakt zijn eigen bodem kwijt en daardoor kan het zich niet losmaken van zijn ouders. Het wenst voortdurend bevestigd te worden. Deze situatie zal ook op later leeftijd blijven bestaan. Men zal ten koste van veel die bevestiging opeisen. (Alice Miller,1981:21). Vanuit wantrouwen en onzekerheid kunnen bij deze cliëntgroep geen gewone patronen in de omgang met zichzelf en in de omgang met anderen groeien. Er ontstaan geen gezonde patronen in bijvoorbeeld het omgaan met gevoelens van verdriet en boosheid, het aandacht vragen en opkomen voor die gevoelens. Ook ontstaan er geen gezonde patronen in de omgang met anderen, die kinderen bijvoorbeeld in staat stellen om zich te gedragen naar de regels die er in huis gelden en contact te maken met anderen op een manier die voor beide partijen plezierig is. In plaats daarvan groeien er patronen om zich te kunnen handhaven in een wereld die als bedreigend wordt gezien, zogenaamde zelfhandhavingpatronen. Die zelfhandhavingpatronen overdekken de angst, het verdriet en de boosheid, die het kind ervaart op grond van zich zo ontworteld of niet geworteld voelen (Caroline Penninga de Lange, uit het boek relatiegestoorde kinderen van dr. G. de Lange). Caroline Penninga de Lange beschrijft verder hoe zij in de zelfhandhavingpatronen verschillen ziet ontstaan tussen kinderen. Zij onderscheidt 2 typen: 16

17 1. Kinderen met actieve zelfhandhaving, die agressief, chaotisch of claimend gedrag laten zien. Deze kinderen worden als het ware geregeerd door hun eigen wensen en verlangens en kunnen de wensen en verlangens van anderen niet respecteren. Dit blijkt uit pestgedrag, extreem verzet tegen alles wat ouders (en andere volwassenen) van hen vragen, voortdurend de strijd aangaan en soms ook de wil om wraak te nemen op mensen om zich heen. Hier lijkt met name de gedachte achter te zitten: De wereld is waardeloos en ik voel me in de steek gelaten door de wereld. 2. Kinderen die voornamelijk zichzelf waardeloos zijn gaan vinden. Deze wereld biedt mij geen veilige plek. Dus zal ik wel niet de moeite waard zijn. De patronen van passieve zelfhandhaving die hier bij horen zijn bijvoorbeeld: Zich terugtrekken uit contact; geen contact aan durven gaan, niet tot last willen zijn, niet willen opvallen. Deze kinderen denken geen erkenning waard te zijn; erkenning van wie ze zijn, wat ze voelen, willen, denken en doen. Dit kan zelfs leiden tot zelfbeschadiging en ook suïcidaal gedrag. Zich te verstandelijk opstellen in het leven; zich afsluiten voor gevoelens en ervaringen en zich slechts richten op het verstandelijke aspect in relaties. Zo worden pijnlijke gevoelens en ervaringen zoveel mogelijk weggedrukt en hoopt het kind niet weer teleurgesteld te worden. Zich in schijn aanpassen; maar zich in een relatie niet echt kunnen geven. Er ontbreekt in het contact de lichamelijk-emotionele dimensie, waarbij het kind zich gekoesterd en geborgen weet en ook de ruimte neemt om eigen gevoelens en wensen kenbaar te maken. Zich teveel aanpassen; niet meer weten wat eigen gevoelens en wensen zijn. Het kind richt zich naar de wensen en verlangens van anderen. Het kind weet ook niet op te komen voor wat het wil en is daardoor soms een mikpunt van pesterijen. Doordat kinderen zichzelf zo leren omgaan met gevoelens van angst en pijn, verdriet en boosheid zijn ze heel goed in staat om zich (ook als volwassene) in te leven in de gevoelens van anderen. Ze hebben als het ware een antenne ontwikkeld om te zien wat de ander nodig heeft. Deze zelfhandhaving kan een leven lang meegedragen worden als het kind of de volwassene niet de gelegenheid krijgt de basale gevoelens van wantrouwen en onzekerheid te overwinnen. Het alsnog ervaren van lichamelijke veiligheid en emotionele geborgenheid kan voor kinderen en volwassenen helend zijn, waardoor emotionele en sociale groei mogelijk is. Over de manieren waarop kinderen en volwassenen deze groei kunnen bereiken, lopen de meningen uiteen. Hierbij moet ook onderscheid gemaakt worden tussen mildere en ernstiger vormen van hechtingsproblematiek. 17

18 Zowel bij kinderen met actieve als met passieve zelfhandhaving, zie je dat ze heel alert zijn op hun omgeving. Ze willen alles onder controle houden omdat ze bang zijn voor wat er kan gebeuren. Ze denken er niet op te kunnen vertrouwen dat de volwassenen om hen heen ervoor zorgen dat alles veilig is voor hen. Sommige kinderen willen daarom zelf bepalen wat er gebeurt, zelf bepalen wat en hoe er gegeten wordt, hoe er naar bed wordt gebracht, waar alle knuffels moeten staan in de kamer. Tijdens het spel met anderen moet het kind ook bepalen wat er wordt gespeeld, want anders is het te onveilig. Wie weet wat er gebeurt als de ander iets kiest en bepaalt? Bij sommige kinderen is er sprake van zowel actieve als passieve zelfhandhaving, bijvoorbeeld zich thuis agressief en afwerend gedragen en op school zeer teruggetrokken zijn. Hieronder volgt het bovenstaande schematisch weergegeven. Actieve zelfhandhavingspatronen - Gedachte De wereld is waardeloos - Gedrag: Door eigen wensen geregeerd * Agressief - zich wreken op de wereld * Claimend - erkenning vragen voor eigen waarde / eigen gevoelens * Chaotisch/impulsief - niet weten wat het met eigen behoeften en verwachtingen van de wereld aan moet Passieve zelfhandhavingspatronen - Gedachte Ik ben waardeloos - Gedrag: Eigen behoeften en gevoelens negerend / ontkennend / niet kennend * Zich terugtrekken / het laten afweten - (zelfbeschadiging - suïcide) - denken geen erkenning waard te zijn / denken zelf schuld te hebben * Te verstandelijk - zich afsluiten voor ervaringen en gevoelens - slechts zich richten op verstandelijke relaties * In schijn aangepast/zich gevend in relatie - relaties hebben geen lichamelijkemotionele dimensie - geen ruimte durven nemen voor eigen gevoelens en meningen 18

19 3.4 Neurotische mechanismen Lambrechts (2001:78) stelt dat neurotisch functioneren voortvloeit uit een verlies van zelfgevoel of gewaarzijn. Vanuit de neurose maak ik de overgang naar angst; Goodman schrijft dat angst de onderbreking is van creatieve opwinding' 8. Angst stoort het proces van creatieve aanpassing en wel op cruciale momenten. Goodman noemt die momenten op en voegt telkens de specifieke stoornis of verlies van ik-functioneren eraan toe: angst vóór de nieuwe eerste opwinding ---> confluentie angst tijdens de opwinding ---> introjectie angst voor confrontatie met de omgeving ---> projectie angst tijdens het conflict en het afbreken ---> retroflectie angst bij het eindcontact ---> egotisme 9 Van belang is te zien hoe de verschillende contactstijlen van de cliënt zich kunnen verbuigen of ombuigen tot contactvermijdingen. Ik kom daar in hoofdstuk 4.4 op terug. Daarna maakt Goodman duidelijk dat elk proces van creatieve aanpassing een fase van agressie en destructie met zich meebrengt. Alleen door het veranderen van oude structuren, wordt het onbekende bekend gemaakt. Zo n vernietiging van de status-quo kan echter angst oproepen. Deze angst is sterker naarmate men, neurotisch gezien, minder flexibel is. In therapie leert een cliënt aspecten van zichzelf kennen waarvan deze zich niet eerder bewust was. Hij ontdekt in de dialoog met de therapeut welke gedachten hij heeft, wat zijn overtuigingen en gevoelens zijn en hoe hij handelt. Door zonder oordeel naar zichzelf te kijken in het hier-en-nu ontstaat weer ruimte en kunnen keuzes worden gemaakt. De cliënt loopt niet meer zo vaak vast als voorheen en leert weer in beweging te komen. Uiteindelijk kan er weer een balans ontstaan door niet vast te blijven staan op één punt, maar door te bewegen tussen de twee uitersten (polariteiten). De angst wordt daarmee iets van de cliënt en niet iets wat hem overkomt. Doordat de cliënt leert te accepteren dat de angst een deel van zijn functioneren is, vermindert zijn primaire reactie van vechten of vluchten. Er ontstaat weer ruimte. Bij mijn cliëntgroep zie ik kort samengevat de volgende verschijnselen: Neiging tot perfectionisme Het stellen van extreem hoge eisen aan zichzelf Gevoelens van onzekerheid Lage zelfwaardering Concentratiestoornissen Angst voor afhankelijkheid en intimiteit 8 Perls, Hefferline & Goodman, 1951: Lambrechts, 2001:469 19

20 Snel aangevallen voelen Moeite hebben met het maken van keuzes Moeite hebben met het bereiken van doelen Veel in details blijven hangen en moeilijk de grote lijn zien waardoor er veel druk ontstaat Hoog verantwoordelijkheidsgevoel Neiging tot piekeren Soms dwanggedrag, depressiviteit of suïcidaal gedrag Dit betekent dat de therapieperiode langer duurt dan gemiddeld. Het vraagt tijd om gevoelens van perfectie en gevoelens van waardeloosheid naar realistische proporties terug te brengen. Er is veel aandacht nodig voor de angstgevoelens en het eventueel dwangmatig handelen. Ook kan er sprake zijn van dwanggedrag, depressiviteit of suïcidaal gedrag. Als er voldoende veiligheid is ontstaan in de relatie tussen behandelaar en cliënt komt vaak de kwetsing uit de kindertijd naar buiten wat gepaard kan gaan met gevoelens van verdriet en boosheid. Deze cliënten moeten veel van zichzelf en ervaren gevoelens van machteloosheid. Ook vermijden ze confrontaties en conflicten. Daaruit concludeer ik dat ze retroflecteren, uit angst afgewezen te worden. Ze klagen liever over anderen dan dat ze deze direct aanspreken. Ze hebben vaak moeite om zich emotioneel te uiten, bewegen niet soepel, ademen onvolledig en hebben soms een ingehouden en gecontroleerde expressie. 3.5 Samenvatting Uit de literatuur blijkt duidelijk dat zowel direct leergedrag als de hechtingsband tussen ouder en kind in sterke mate beïnvloed worden door het gedrag van de ouders. Elk kind met een hechtingsstoornis heeft, door wat voor oorzaak of omstandigheid dan ook, te weinig de ervaring kunnen opdoen zich lichamelijk veilig te voelen in de wereld. Door het ontbreken van dit gevoel van veiligheid en geborgenheid ontwikkelt het kind angst voor het bestaan, met weinig of geen gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen. Het gevolg daarvan is een gebrek aan authentiek contact met de ouders met zelfverlies als gevolg. Het kind raakt zijn bodem kwijt, zoekt steeds bevestiging en kan zich niet losmaken van de ouders. Er ontwikkelen zich geen gezonde patronen in het omgaan met gevoelens van verdriet en boosheid, waardoor zelfhandhavingspatronen ontstaan waarmee ze hun angst, verdriet en boosheid op een actieve of passieve manier toedekken. Het alsnog ervaren van lichamelijke veiligheid en emotionele geborgenheid kan voor kinderen en volwassenen helend en genezend zijn, waardoor emotionele en sociale groei weer mogelijk is. Elk proces van creatieve aanpassing brengt een fase van agressie en destructie met zich mee, wat angst op kan roepen. Het evenwicht kan zich weer herstellen door stil te staan bij wat er is in het hier-ennu. In hoofdstuk 4 beschrijf ik een aantal relevante begrippen uit de gestalttheorie die aansluiten bij mijn literatuuronderzoek over angst en hechtingsproblematiek. 20

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6 Hoe moet ik een kind met een hechtingsstoornis onderwijzen? Geschreven door Patricia Keijzer Stage: p.i.-school de Piloot Pabo Thomas More 30-01-2002 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 2

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT IN SUPERVISIE Eindwerkstuk supervisiekunde II Hogeschool Windesheim Wies Brinkhof, januari 2002 Begeleiding: Bea Jongema 1 WAT DICHTBIJ KOMT

Nadere informatie

Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen

Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen Toen ik de opdracht kreeg om een taak te maken omtrent een onderwerp dat behoort tot de inhoud van het vak psychopathologie, kwamen er verschillende

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis Een professor stond in de collegezaal en zette een kikker op tafel. Hij zei: Kikker, spring. De kikker sprong en de studenten keken vol bewondering toe. De professor

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

DE PIJN VAN DEMENT ZIJN. De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Rien Verdult

DE PIJN VAN DEMENT ZIJN. De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Rien Verdult DE PIJN VAN DEMENT ZIJN De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag 1 Rien Verdult INHOUDSOPGAVE Inleiding: Twijfels en verdieping Deel I : DE PIJN VAN DEMENT ZIJN 1 Dementerende mensen 1.1 Aftakelen

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

HET GEKWETSTE ZELF Pesso-psychotherapie als terugkeer naar zichzelf door: Willy Van Haver & Albert Pesso

HET GEKWETSTE ZELF Pesso-psychotherapie als terugkeer naar zichzelf door: Willy Van Haver & Albert Pesso HET GEKWETSTE ZELF Pesso-psychotherapie als terugkeer naar zichzelf door: Willy Van Haver & Albert Pesso Inhoud Inleiding Hoofdstuk I: Uitgangspunten van de Pesso-psychotherapie Therapie en zelfrealisatie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie