Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen"

Transcriptie

1 Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Klinisch chemici Atalmedial Telefoonnummers en adressen Openingstijden laboratorium en bloedafnamepoli Laboratorium Aanvragen en bloedafname Algemeen Algemeen Prikrondes Bloedsuikers Cito aanvraag Doorlooptijden Afname door de afdeling en buizenpost Correct identificeren van materiaal Aanleveren lichaamsvochten Aanleveren van urine aanleveren van LIQUOR Aanleveren van andere lichaamsvochten (bijv. drain-, pleura-, ascitesvocht) Poliklinische bloedafname Kweekmateriaal Spermaonderzoek Dysmorfe ery s Screening Bence Jones Cito ANCA / ANF/ M-proteïne diagnostiek Foeto-maternale transfusie Galzure zouten Prikaccidenten Inzien van laboratoriumresultaten Gebruik GLIMS Beenmergservice Immuuncytologisch onderzoek B.A.L Medicijnspiegelbepalingen Vrijwaringsformulier bloedafname Afspraken m.b.t. transfusies met kort houdbare bloedproducten Informatiefolders

3 8 Principeafspraken Aanvullend onderzoek Trials Verzendbepalingen Allergie-onderzoeken Allergenentabel Bepalingsfrequentie Automatismen (vervolgonderzoek) Doorbellen van sterk afwijkende resultaten Suggesties

4 1 Voorwoord Atalmedial Atalmedial is het regionale laboratorium voor klinische chemie. Naast specialisten van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen besteden ook huisartsen, verloskundigen, GGZ instelling Rivierduinen en InGeest, verzorging- en verpleeghuizen uit de regio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer, de Bollenstreek en regio Leiden, specialisten van Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis Leiden hun klinisch chemisch onderzoek uit bij Atalmedial. Ook de Trombosedienst uit deze regio is een onderdeel van Atalmedial. Kijk voor meer informatie over Atalmedial op Het vak klinische chemie De klinische chemie is gericht op diagnostisch onderzoek aan de hand van analyse van lichaamsmateriaal. Bloed en urine zijn de bekendste voorbeelden, maar het kan ook gaan om feces, zweet, beenmerg, uitgeademde lucht of diverse vochten. In het lichaamsmateriaal kunnen allerlei lichaamseigen componenten worden bepaald zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen, elektrolyten, metabolieten en antistoffen, maar ook cellen of DNA. De hoeveelheid en samenstelling van deze componenten in het lichaamsmateriaal geeft informatie over het functioneren van lichaam, weefsels en organen. Hiermee levert het vakgebied klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde een cruciale bijdrage aan vaststellen en monitoren van ziekten en is daarmee een onmisbare discipline in de medische praktijk. Kwaliteitsborging Atalmedial onderhoudt een systeem van integrale kwaliteitsborging en streeft ernaar aan u, als aanvrager, klant en collega, diensten en producten te leveren die beantwoorden aan uw wensen. Wij stellen kritiek en suggesties te allen tijde op prijs. U kunt onze medewerkers en klinisch chemici daarover aanspreken. Opmerkingen en/of suggesties over deze Atalmedialwijzer kunt u richten aan de afdeling Kwaliteitszorg, t: e: Atalmedial is gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk CCKL. 2 Klinisch chemici Atalmedial Naam drs. F.J.M. (Ferry) Bergkamp, klinisch chemicus dr. B.A. (Bauke) de Boer, klinisch chemicus dr. M.M. (Madelon) Buijs, arts, klinisch chemicus dr. J (Jeannette) Gootjes, klinisch chemicus dr. M.H. (Martien) Herruer, klinisch chemicus dr. J.A. (Jurgen) Kooren, klinisch chemicus dr. C.J. (Claudia) Pronk-Admiraal, MBA klinisch chemicus drs. R.C. (Reni) Rotteveel, klinisch chemicus dr.ir. H.N. (Hong) Bui, klinisch chemicus in opleiding dr. S.M.I. (Susan) Goorden, klinisch chemicus in opleiding Op werkdagen is één van de klinisch chemici dienstdoend voor het beantwoorden van vragen (28345). Het kan zijn dat er al doorschakeling plaatsvindt terwijl u wacht op telefonisch contact. 4

5 3 Telefoonnummers en adressen Secretariaat Raad van Bestuur Atalmedial Medische administratie/ opvragen uitslagen Telefoonnummer Fax adres l.nl Klinisch chemicus van dienst ( uur) Buiten kantooruren Via portier ziekenhuis drs. F.J.M. Bergkamp (023) dr. B.A. de Boer dr. ir H.N. Bui dr. M.M. Buijs (023) dr. S.M.I. Goorden (023) dr. J. Gootjes (023) dr. M.H. Herruer (023) dr. J.A. Kooren (088) dr. C.J. Pronk-Admiraal (023) drs. R.C. Rotteveel Medisch Leider Trombosedienst dr. M.C. Nierman (088) Eindverantwoordelijk voor het KCL is de Raad van Bestuur van Atalmedial en haar wetenschappelijke staf. Dr. B.A. (Bauke)de Boer, klinisch chemicus, is aanspreekpunt voor de ziekenhuisorganisatie en specialisten. Hij is bereikbaar op telefoonnummer of Hij wordt bijgestaan door de teammanagers laboratorium: - I. Wolvers ( ) en - C. de Swart-Scholtes ( ) - en door de teammanager Afnamedienst Wilbert Koops ( ) 5

6 Onderstaand tabel geeft aan met welk nummer u moet bellen: Binnen kantooruren: ma t/m vr: uur Buiten kantooruren: ma t/m vr: uur Za-en zondag, feestdag en verplichte vrije dag: Vragen over tijdstip van bekend zijn van een uitslag Toevoegen van aanvragen aan een recent afgenomen monster Aanvragen van bloedkweken tel: (071-58)28351 tel: (071-58)28347 Melden dat een monster in de buizenpost is geplaatst tel: (071-58)28347 Transfusie tel: (071-58)28363 tel: (071-58)28347 Aanvragen van CITO-onderzoek* tel: (071-58)28347 tel: (071-58)28347 * Een CITO-aanvraag is alleen geïndiceerd als op grond van de te ontvangen uitslag acuut een beslissing genomen of een diagnose gesteld wordt met belangrijke medische consequenties voor de patiënt. Zie de bepalingenklapper op om te zien welk onderzoek wel of niet CITO aangeboden wordt. Indien toch een CITO-wens bij niet CITO aanvraagbare bepaling, graag overleg met de dienstdoende klinisch chemici. In geval van CITO medicijnspiegels die niet op locatie worden uitgevoerd dienst er eerst contact te worden opgenomen met de dienstdoende apotheker. 4 Openingstijden laboratorium en bloedafnamepoli 4.1 Laboratorium Het laboratorium van Atalmedial in Hoofddorp is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Tijdens kantooruren levert het laboratorium service voor het gehele onderzoekpakket. Het onderzoekpakket omvat bepalingen in bloed, urine, feces, beenmerg, liquor, CAPD-vocht, pleuravocht, ascites, semen en andere lichaamsvochten. Buiten kantooruren geldt een beperkt onderzoeks- (CITO) pakket; in X/Care (of de Bepalingenklapper, zie > Zorgverleners > Downloads > Bepalingenklapper) is aangegeven welke bepalingen CITO aanvraagbaar zijn. Bloedafnamepoli De bloedafnamepoli op locatie Leiderdorp en locatie Alphen a/d Rijn is geopend op maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen) van uur. 6

7 Op zondag is alleen de bloedafnamepoli locatie Leiderdorp specifiek geopend voor preoperatieve bloedafname. De bloedafname opent op uur en sluit zodra alle patiënten zijn geprikt. 5 Aanvragen en bloedafname 5.1 Algemeen Informatie over aanvraagformulieren, bloedafname, uitslagen enz. is tijdens kantooruren in te winnen bij de Medische Administratie, tel: Buiten kantooruren is deze informatie in te winnen bij de dienstdoende analist: tel (071-58) Aanvragen van laboratoriumonderzoek via X/Care Klinische patiënten Ten behoeve van laboratoriumaanvragen voor klinische patiënten wordt altijd gebruik gemaakt van de aanvraagprocedure via X/Care. Indien over het plaatsen van laboratoriumaanvragen via X/Care vragen of onduidelijkheden zijn dient allereerst contact opgenomen te worden met de applicatiebeheerders X/Care via de helpdesk I&A van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Alphen a/d Rijn, tel (071-58) Cito-aanvragen of nabepalingen moeten altijd telefonisch worden aangemeld. Zie voor juiste telefoonnummers hoofdstuk 3. Niet vermelde testen moeten met een zogenaamd RZ-formulier (MR8J) worden aangevraagd. Poliklinische patiënten Laboratoriumaanvragen voor poliklinische patiënten moeten met behulp van het groene aanvraagformulier (MR218) worden aangevraagd. Niet aanwezige onderzoeken kunnen worden bijgeschreven of met het zogenaamde RZ-formulier worden aangevraagd. Voor genetische onderzoeken altijd de daarvoor bestemde formulieren (meestal LUMC) gebruiken. Bij inhoudelijke vragen ten aanzien van onderzoek contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus tel (071-58) Klinische bloedafname 5.2 Algemeen Om verwisseling te voorkomen is het afnamepersoneel verplicht de identiteit van de patiënt te controleren. Draagt de patiënt geen polsbandje, dan wordt de patiënt verzocht naam en geboortedatum te noemen. Indien de patiënt hiertoe niet in staat is vindt identificatie plaats met hulp van een derde persoon (arts, verpleegkundige, familie). Indien een venapunctie niet lukt, wordt met de aanvragend arts overlegd over de verdere handelwijze. Voor de bloedafname bij neonaten, baby s of kleine kinderen worden speciaal daartoe getrainde medewerkers ingezet. 5.3 Prikrondes Alle afdelingen m.u.v. SEH, ICU, EHH en dialyse: Op alle dagen is er een prikronde van ± tot ± uur (de 8-uur ronde). Tijdens deze prikronde wordt door de laboratoriummedewerkers op de meeste klinische afdelingen bloed afgenomen. Aanvragen voor deze 8-uur prikronde dienen op de ochtend voorafgaand aan de bloedafname, vóór uur te worden georderd via X/Care. Op werkdagen om uur is er een extra prikronde voor spoedopnames of wanneer er acuut een verslechtering in de toestand van de patiënt is opgetreden (de middagronde). Aanvragen voor deze middagprikronde dienen uiterlijk om uur te worden georderd via X/Care. Indien een afdeling een analyse wenst buiten bovengenoemde tijden en er is geen sprake van CITO (zie 5.5) dan kan afdeling zelf bloed afnemen. Informatie over de benodigde buis is te 7

8 vinden in de Bepalingenklapper op > Zorgverleners > Downloads > Bepalingenklapper. Afdelingen die zelf bloed afnemen: Op de afdeling SEH, ICU, CCU en EHH en dialyse worden alle bloedafnames door de afdeling zelf verricht. Orders voor de geplande ICU rondes (bijv 6 uur) moeten uiterlijk 15 minuten van tevoren worden aangevraagd. Patiënt afwezig op zaal bij bloedafname door KCL We gaan er vanuit dat indien er een aanvraag is geplaatst voor 8 uur, de patiënt tussen uur aanwezig is, zodat bloedafname op zaal mogelijk is. Indien de patiënt om moverende redenen afwezig is, wordt u verzocht in onderling overleg een nieuwe afnametijdstip te regelen. U belt hiervoor naar tel: Indien u vooraf geen contact opneemt laten wij de aanvraag vervallen. Voor de prikronde van uur verwachten wij dat de patiënt aanwezig is op de kamer totdat de afname heeft plaatsgevonden. 5.4 Bloedsuikers De bloedsuikers worden volledig door de afdeling zelf geprikt met behulp van de Accu-Chek point-of-care glucosemeters. Bij problemen met de Accu-Chek kan contact opgenomen worden met het KCL. Hiervoor is binnen kantooruren telefoonnummer bereikbaar. Buiten kantooruren kan de dienstdoende analist via bereikt worden. 5.5 Cito aanvraag Een CITO-aanvraag is alleen geïndiceerd als op grond van de te ontvangen uitslag acuut een beslissing genomen of een diagnose gesteld wordt met belangrijke medische consequenties voor de patiënt. Deze aanvragen moeten in X/Care met de indicatie worden voorzien en telefonisch op worden aangemeld. Cito-aanvragen die in X/Care worden geplaatst zonder indicatievermelding en zonder dat hierover telefonisch contact is opgenomen met het KCL zullen niet worden gehonoreerd en naar de volgende prikronde worden verschoven. Voor een CITO-aanvraag voor een medicijnspiegel zie Doorlooptijden Voor alle bepalingen die tot het onderzoekspakket van het KCL behoren, is vastgelegd wat de frequentie is waarmee deze bepaald wordt. Verder is aangegeven of de betreffende bepaling tot het cito-pakket behoort. Voor het merendeel van de routinebepalingen geldt dat de meting dagelijks plaatsvindt. De resultaten worden m.b.v. het laboratoriuminformatiesysteem GLIMS dezelfde dag binnen 4 uur na aankomst op het laboratorium beschikbaar gesteld. Voor citoaanvragen geldt dat het KCL zich ten doel stelt om binnen één uur na binnenkomst van het materiaal de uitslagen beschikbaar te hebben. Een cito-aanvraag vertraagt de doorlooptijden van regulier bloedonderzoek. 5.7 Afname door de afdeling en buizenpost Zelfafname wordt zoveel mogelijk toegepast op de SEH, IC, CCU/EHH en Dialyse. Zelfafname in combinatie met de buizenpost is de snelste methode om uitslagen te verkrijgen. Indien aldus aangeboden worden deze cito s direct in behandeling genomen. Buiten kantooruren (en ook in het weekend en op feestdagen) vóór afname contact opnemen met tel: De aanwezige analist is mogelijk niet voortdurend aanwezig op het laboratorium vanwege werkzaamheden elders. Om die reden moet indien buiten kantoortijden aangevraagd wordt: lactaat, ammoniak of bloedgas dan wel ph voorafgaand aan de bloedafname even met het lab worden overlegd of afname direct kan plaatsvinden of dat er even gewacht moet worden met de afname. Afnamemateriaal Het te gebruiken afnamemateriaal is te vinden in de Bepalingenklapper op > Zorgverleners > Downloads > Bepalingenklapper. 8

9 Als meerdere buizen afgenomen moeten worden, dient bij voorkeur de hierna vermelde volgorde te worden aangehouden: - kweken - buizen zonder toevoegingen - buizen voor onderzoek van bloedstolling - buizen met toevoegingen in de volgorde: Stol(gel), Li-heparine(gel), +EDTA, NaF, BSE (Na-citraat) Het is verboden (contra-indicatie) om bloed af te nemen uit: - een arm aan dezelfde lichaamshelft waar een mastectomie heeft plaatsgevonden - een arm, waarin een infuus is aangesloten, behalve als het infuus 5 minuten eerder is stilgezet. Vochten, zoals liquor, ascites e.d. dienen in dezelfde buizen te worden aangeleverd als bloed. Bijvoorbeeld: celonderzoek in EDTA-buis (paarse dop) en chemie bepalingen in heparinebuis (mintgroene dop). Let er op dat bij een open afname (zonder vacuüm), de juiste dop op de juiste buis wordt teruggeplaatst. Materiaal opgevangen in verschillende buizen kan niet worden samengevoegd/ overgeheveld i.v.m. beïnvloeding van de testresultaten (bv Kalium!). De volgende materialen mogen NIET per buizenpost worden verstuurd - Liquoren en andere lichaamsvochten of punctaten - Urines voor onderzoek naar dysmorfe ery s - Materiaal dat direct op ijs moet worden gezet na afname - Bloedproducten (ook niet leeg) - Dialysaat voor leukocytentelling Vrijwaringsformulier bloedafname Indien bloed afgenomen moet worden in een door het laboratorium niet-geïndiceerde arm, zal de laboratoriummedewerker aan de aanvragende arts een formulier voorleggen dat getekend dient te worden. De labmedewerker mag geen bloedafname verrichten voordat een vrijwaringsformulier ondertekend is. Niet-geïndiceerde arm: arm met infuus, shuntarm, arm na okseltoilet en eventuele andere problemen. Om geen tijdverlies te lijden wordt aanbevolen om bij het plaatsen van de aanvraag alvast dit formulier in te vullen. Het is mogelijk dit formulier de hele dag te laten gelden. 5.8 Correct identificeren van materiaal Vermeld op de buis altijd naam, voorletters en geboortedatum van de patiënt en de afnamedatum + tijd. Plak geen etiketten over elkaar heen. Niet goed geïdentificeerd materiaal wordt niet in behandeling genomen. U zult als aanvrager geïnformeerd worden indien niet geïdentificeerd materiaal door Atalmedial is ontvangen. Het ongeïdentificeerd materiaal wordt vernietigd en u zult te allen tijde moeten zorg dragen dat een nieuwe afname bij de juiste patiënt gedaan wordt en correct geïdentificeerd naar Atalmedial wordt gebracht. Over dit kwaliteitsissue bij overdracht van verantwoordelijkheden kan niet worden gediscussieerd. Zie ook geldende procedure op Rijnweb: Identificatie patiënt (ZORG.I.7). Lever het materiaal, vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren in bij een analist op het laboratorium. Waarschuw de analist, als deze niet aanwezig is, op tel (buiten kantoortijden). Ook mag gebruik worden gemaakt van de buizenpost (ook telefonisch bevestigen). 5.9 Aanleveren lichaamsvochten Aanleveren van urine Algemeen geldt dat urineonderzoek binnen 2 uur na lozing uitgevoerd dient te worden, want i.v.m. de verminderde betrouwbaarheid van de resultaten heeft later inleveren geen zin. Tijdens kantooruren: De urine kan worden geplaatst in de daarvoor bestemde bak op de distributie van het 9

10 afnamelaboratorium. Indien de urine met spoed dient te worden nagekeken, meld dit dan bij de medewerker van het laboratorium. Buiten kantooruren: Buiten kantooruren worden uitsluitend urine-onderzoeken verricht welke een cito-indicatie hebben of in geval van moeilijk op te vangen materiaal. Neem in deze gevallen contact op met de dienstdoende analist op tel: In het algemeen hoeft een urine niet cito uitgewerkt te worden. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij de uitslag van het urineonderzoek directe gevolgen heeft voor de behandeling van de patiënt. Enkele voorbeelden: 1. Bij verdenking op urinewegontsteking 2. Bij ernstige hyponatriëmie 3. Bij bepaalde ernstige nierafwijkingen zoals nefrotisch syndroom, pyelonefritis, glomerulonefritis. Voor onderzoek in 24-uurs urine moet urine verzameld worden in bokalen, welke opgehaald kunnen worden bij het verzamelpunt in de kliniek of bij het priklab. Gevulde bokalen voor dit onderzoek kunnen direct bij het laboratorium worden ingeleverd aanleveren van LIQUOR Iedere liquor vooraf aanmelden op tel: 28347, zowel binnen als buiten kantooruren, wegens het gereed maken van de apparatuur voor de metingen in liquor. Liquor opvangen in kweekbuisjes met witte dop. Liquor met minste bloedbijmenging moet gebruikt worden voor de metingen op het KCL. NIET met de buizenpost naar het KCL sturen, wegens het kapotgaan van de cellen. Persoonlijk afgeven aan een medewerker van het KCL. N.B. bepalingen voor medische microbiologie en pathologie moeten in aparte buizen en op aparte formulieren worden aangevraagd en bij de betreffende afdelingen worden afgeleverd Aanleveren van andere lichaamsvochten (bijv. drain-, pleura-, ascitesvocht) Materiaal voor chemie (bv LD, Totaal Eiwit) opvangen in een lithiumheparinebuis (buis met licht groene dop) Materiaal voor hematologiebepalingen (Hb, Leuko) opvangen in een EDTA-buis (buis met lila-dop) Voor de ph meting in pleuravocht dient het materiaal in een spuit afgenomen te worden en de spuit moet DIRECT naar het KCL worden gebracht en persoonlijk worden afgegeven aan een medewerker va het KCL. Niet met de buizenpost naar het KCL sturen, wegens het kapotgaan van de cellen. N.B. bepalingen voor medische microbiologie en pathologie moeten in aparte buizen en op aparte formulieren worden aangevraagd en bij de betreffende afdelingen worden afgeleverd Poliklinische bloedafname Bij een poliklinisch order moet het betreffende aanvraagformulier altijd aan de patiënt worden meegegeven. De patiënt kan zich met dit aanvraagformulier melden op iedere priklocatie van Atalmedial. Zie voor onze locaties Kweekmateriaal Voor de klapdeur ingang laboratoria staat een kastje en een koelkast voor het plaatsen van kweekmaterialen. Het materiaal wordt hier op vaste tijden door de analisten microbiologie weggehaald. 10

11 5.12 Spermaonderzoek Gebruik voor spermaonderzoek het hiervoor bestemde opvangmateriaal. De patiënt kan dit materiaal ophalen bij de poli bloedafname. Het sperma dient op specifieke tijdstippen ingeleverd te worden met een Atalmedial-aanvraagformulier. Zie voor meer informatie de informatiefolders Basaal spermaonderzoek op en Sterilisatie bij de man (vasectomie) op (afdeling urologie) Dysmorfe ery s Bij een microscopische hematurie kan onderzoek naar dysmorfe erytrocyten worden gedaan ter onderscheid van een nefrologische of een urologische oorzaak. Resultaten van dysmorfe erytrocyten in urine worden gerapporteerd als percentage van het totaal aantal erytrocyten. Interpretatie volgens Snoek et al, NTvG 1994: 138; met een afkappunt van 40% voor een urologische oorzaak (aanwezigheid van 40% dysmorfe erytrocyten sluit een urologische oorzaak van de hematurie uit). Voor dit onderzoek is 1ste ochtendurine niet geschikt. Tevens dient minimaal 3 ml urine te worden ingeleverd voor dit onderzoek. Urine kan alleen na afspraak worden ingeleverd op de Atalmedial locatie Leiderdorp. De urine moet op locatie, op het afgesproken tijdstip van onderzoek worden geproduceerd. Met het onderzoek naar dysmorfe erytrocyten zal de urine ook beoordeeld worden op aanwezigheid van erytrocyten- en leukocytencilinders. De kans op het vinden van deze cilinders is het grootste vlak na mictie. Wanneer erytrocyten- en/of leukocytencilinders aanwezig zijn, is ook bij minder dan 40% dysmorfe erytrocyten een nefrologische hematurie vrijwel zeker. Katheterurine kan ook voor dit onderzoek gebruikt worden, mits urine < 1 uur oud is. De bepaling wordt niet uitgevoerd: - Bij < 2 erytrocyten per gezichtsveld - Bij macroscopisch bloed - Wanneer urine bij aankomst op het lab ouder dan 1 uur na mictie is (of geen mictietijd is vermeld) Screening Bence Jones Bence Jones onderzoek in een portie urine (screening Bence Jones; monoklonaal vrije lichte ketens) is vervangen door de bepaling vrije lichte ketens in serum (SVLK). Bij de SVLK bepaling worden de concentraties van vrije lichte ketens kappa en lambda in het serum bepaald en wordt de vrije kappa/lambda ratio berekend. Indien deze ratio verschoven is, dan is dit suggestief voor de aanwezigheid van vrije lichte ketens in serum (en urine). Bij een verdenking multipel myeloom is het geïndiceerd om bij een verschoven kappa/lambda ratio 24 uurs urine te laten verzamelen voor onderzoek naar en kwantificering van de vrije lichte ketens in 24 uurs urine Cito ANCA / ANF/ M-proteïne diagnostiek Bij verdenking op een acute glomerulonefritis kan afhankelijk van de klinische presentatie, ANCA / as-gbm / ANF / M-proteïnediagnostiek geïndiceerd zijn. Cito ANCA (as-mpo en as_pr3) / as-gbm vindt alleen plaats na overleg met de dienstdoende klinisch chemicus. De afspraak is dat een resultaat van een cito as-mpo, as-pr3 en/of as-gbm binnen 24 na overleg met dienstdoende klinisch chemicus bekend zal zijn. De test wordt alleen overdag gedaan. Samen met de dienstdoende klinisch chemicus kan de planning van analyse besproken worden, zodat het resultaat binnen 24 uur bekend is. Doordeweeks wordt gebruik gemaakt van de referentiemethode (ELISA format; kwantitatieve rapportage); analysetijd is 3 uur. In het weekend wordt gebruik gemaakt van een blottest; analysetijd 4 uur (kwalitatieve rapportage). Een resultaat van een blottest wordt altijd een volgende werkdag geconfirmeerd met de referentiemethode. Vanwege de complexiteit van de uitvoering moet het materiaal voor 15:00 op het laboratorium van de uitvoerende locatie zijn. Indien het materiaal na 15:00 uur op het laboratorium is, wordt de test de volgende ochtend uitgevoerd. Bij de cito afhandeling met de referentiemethode zal altijd ook een as-ena en een as-dsdna worden bepaald. Cito ANF (immuunfluorescentietest) en/of M-proteïnediagnostiek vindt alleen plaats na overleg met de dienstdoende klinisch chemicus. Dit onderzoek wordt alleen overdag op doordeweekse dagen uitgevoerd. Vanwege de complexiteit van de uitvoering moet het materiaal voor 12:00 op het laboratorium van de uitvoerende locatie zijn. 11

12 5.16 Foeto-maternale transfusie Het bepalen van het promillage foetale erytrocyten bij een zwangere kan helpen bij het inschatten van een mogelijke foeto-maternale transfusie. Atalmedial bepaalt het promillage foetale erytrocyten m.b.v. de flowcytometrie-methode, welke superieur is boven de klassieke Kleihauer Betke test. De flowcytometrische detectie van foetale erytrocyten wordt bepaald op maandag tot en met vrijdag van tot en met uur. Een aanvraag in het weekend of op feestdagen wordt op de eerste volgende werkdag geanalyseerd Galzure zouten Het bepalen van galzure zouten in serum wordt regulier dagelijks op maandag tot en met vrijdag uitgevoerd. De uitslag is binnen 24 uur beschikbaar. Indien het materiaal voor uur op het laboratorium aanwezig is dan wordt de bepaling nog diezelfde dag uitgevoerd. Een aanvraag in het weekend of op feestdagen wordt op de eerste volgende werkdag uitgevoerd Prikaccidenten Medewerkers Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen volgen de procedure accidenteel bloedcontact (HI.A.01) Inzien van laboratoriumresultaten Voor het inzien van resultaten van laboratoriumonderzoek dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden de resultaatmodule van X/Care. In geval van twijfel over de juistheid van de (weergave) van de uitslag of bij het niet beschikbaar zijn van X/Care moet contact worden opgenomen met de helpdesk I&A van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen (071-58) Gebruik GLIMS Het KCL maakt gebruik van een laboratoriuminformatiesysteem, GLIMS genaamd. Het systeem is gelinkt met de patiëntenregistratie en bevat diverse koppelingen met analyseapparatuur. GLIMS archiveert alle uitslagen die worden geproduceerd en stelt deze beschikbaar in X/Care. Dit is een toepassing die door de aanvragers wordt gebruikt om inzage te hebben in de aangevraagde onderzoeken Beenmergservice Van dinsdag t/m donderdag tussen uur zal het laboratorium beschikbaar zijn voor assistentie bij beenmergpuncties en beoordeling van de kwaliteit van het materiaal. Assistentie bij beenmergafname moet van tevoren worden aangevraagd op telefoonnummer Ter plekke wordt een aantal preparaten gemaakt en er zal ook een bloeduitstrijkje (uit een vingerprik) gemaakt worden. De preparaten worden op het laboratorium gekleurd met de May-Grunwald/Giemsa kleuring en beoordeeld. Tevens wordt op aanvraag, na ijzerkleuring van 2 preparaten, de ijzerreserve van het beenmerg beoordeeld. Eindbeoordeling vindt plaatst in samenwerking met de pathologie Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Immuuncytologisch onderzoek B.A.L. Immuuncytologisch onderzoek van leukocyten in Broncho-alveolaire lavage vloeistof (BALF) kan bij bepaalde longaandoeningen een waardevolle bijdrage leveren. Gedacht moet worden aan aandoeningen veelal gepaard gaande met een lymfocytaire infiltratie in het longcompartiment en een verschuiving van de lymfocytensubpopulaties in de BALF, zoals sarcoïdose, IPF, BOOP en EAA. Immuuncytologisch onderzoek in BALF kan alleen na telefonische afspraak op worden gedaan Medicijnspiegelbepalingen De bepalingen lithium, vancomycine, gentamycine, paracetamol en drugs of abuse (urine) kunnen zonder tussenkomst van de ziekenhuisapothekers cito worden aangevraagd. Honorering van andere medicijnspiegelbepalingen moet door de ziekenhuisapotheker worden gedaan. Na honorering zal Atalmedial zorg dragen voor logistiek en analyse van de aanvraag. 12

13 De uitslag wordt doorgebeld naar de dienstdoende apotheker Vrijwaringsformulier bloedafname Indien bloed afgenomen moet worden in een door het laboratorium niet-geïndiceerde arm, zal de laboratoriummedewerker aan de aanvragende arts een formulier voorleggen dat getekend dient te worden. De labmedewerker mag geen bloedafname verrichten voordat een vrijwaringsformulier ondertekend is. Niet-geïndiceerde arm: arm met infuus, shuntarm, arm na okseltoilet en eventuele andere problemen. Om geen tijdverlies te lijden wordt aanbevolen om bij het plaatsen van de aanvraag alvast dit formulier in te vullen. Het is mogelijk dit formulier de hele dag te laten gelden. 13

14 6. Afspraken m.b.t. transfusies met kort houdbare bloedproducten Algemeen Voor de toediening van bloedproducten worden de indicaties gehanteerd zoals beschreven in de CBO Richtlijn Bloedtransfusie 2011, Transfusiegids 2011 en Sanquin bloedwijzer 2012 Deze zijn te vinden op onze website Aanvragen voor bloedproducten die niet aan deze indicaties voldoen dienen eerst met de dienstdoende klinisch chemicus te worden overlegd. Aanvraagprocedure Bloedproducten worden aangevraagd via het aanvraagformulier bloedtransfusie. De aanvraag wordt alléén in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld. Bij spoed of een massale bloeding dient er altijd gebeld te worden over de aanvraag van bloedproducten (kantooruren 28363/buiten kantooruren 28347). Om voldoende zekerheid te verkrijgen over de juistheid van de bloedgroep van de ontvanger (richtlijn bloedtransfusie), moet voor een bloedtransfusie de bloedgroep minstens 2 keer bepaald zijn uit 2 afzonderlijk afgenomen monsters. Het laatste monster dient binnen 72 uur voor de geplande bloedtransfusie afgenomen te worden. Bij het ophalen van bloedproducten dient een patiëntidentificatie (X/Care sticker) te worden meegenomen. 7. Informatiefolders Er zijn voor de patiënt diverse informatiefolders beschikbaar, onder andere met betrekking tot functieproeven, verzamelen van urines of nuchter blijven. De aanvrager verstrekt deze folders aan de patiënt. De folders worden door het laboratorium opgesteld. De meest up-to-date versie is beschikbaar via op informatiefolders. 8 Principeafspraken 8.1 Aanvullend onderzoek Binnen de vastgestelde bewaartermijnen van monstermateriaal is het, afhankelijk van de bepaling, mogelijk om aanvullend onderzoek uit dit materiaal te laten verrichten. Hiervoor dient tijdens kantooruren contact te worden opgenomen met de Medische Administratie: , buiten kantooruren met tel: De bewaartermijn van buizen staat in de bepalingenklapper en is via https://www.atalmedial.nl/zorgverlener/downloads/ Leukocyten-differentiatie De machinaal verkregen differentiatie-uitslag wordt gerapporteerd, als de uitslag aan door het laboratorium vastgestelde criteria voldoet. In andere gevallen wordt het bloedbeeld microscopisch beoordeeld en gerapporteerd. Herhaling van een leukocytendifferentiatie binnen 72 uur wordt stopgezet. Alleen na honorering aanvraag door klinisch chemicus wordt deze differentiatie uitgevoerd. 8.2 Trials Contactpersoon voor trials is dr. B.A. de Boer (klinisch chemicus, tel: ). Een trial aanvraag wordt door de klinisch chemicus, samen met het hoofd Trials met de aanvrager (tenminste locale studiecoördinator) besproken. Eventueel is ook een externe studiecoördinator aanwezig. Tijdens het initiatiebezoek wordt de studie aan de hand van het trialformulier doorgenomen. Hierbij wordt ook het protocol doorgenomen en worden mogelijkheden en onmogelijkheden besproken. Op basis van de in dit gesprek vergaarde gegevens maakt het hoofd trials een laboratoriumprotocol en stelt de klinisch chemicus een contract op inclusief kostenberekening. Op verzoek worden referentiewaarden, het certificaat van het laboratorium en CV's verstrekt. Wanneer de onderzoeker/sponsor akkoord gaat met het kostenvoorstel, worden de voorbereidingen voor de trial afgerond en kan de studie starten. 14

15 8.3 Verzendbepalingen Atalmedial voert in principe veel aangevraagde bepalingen zelf uit. Met name zeer specialistisch onderzoek of laag frequente aanvragen worden uitbesteed aan andere (referentie) laboratoria. Bij uitbesteed onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kleine groep, door Atalmedial op grond van kwaliteitscriteria geselecteerde, laboratoria. Bij hoge uitzondering, en slechts in overleg met een klinisch chemicus, kan onderzoek aan een ander laboratorium worden uitbesteed. 9 Allergie-onderzoeken Atalmedial doet alle in vitro allergiediagnostiek zelf op het Immunocap-systeem van Phadia. T.b.v. doelmatigheid bij allergieonderzoek is het advies om gericht allergieonderzoek aan te vragen op basis van een correcte anamnese en familiegeschiedenis. Vraag specifiek IgE daarom gericht aan. Er kan echter ook gekozen worden voor een drietal screeningspakketten voor de meest voorkomende inhalatie- of voedingsallergenen of een combinatie hiervan voor kinderen < 4 jaar. Bij positieve screening volgt automatisch onderzoek op een aantal specifieke IgE's en enkele mix-pakketten. Alleen na contact met de dienstdoende klinisch chemicus (28345) kan een positief mixresultaat (bijv. boompollen) verder uitgetypeerd worden (bijv. els, berk etc.). IgE tegen een specifiek allergeen kan ook separaat worden aangevraagd. Het meten van totaal IgE heeft geen toegevoegde waarde in allergiediagnostiek en wordt derhalve niet standaard meer bepaald bij een Phadiatop, Phadiatop Infant of Voedselscreening. In-vitro allergieonderzoek is al vanaf 0 jaar mogelijk (er is geen leeftijdsbeperking). Relatie klassen en kwantitatief IgE: Klasse ku/l interpretatie 0 < 0.35 negatief** zwak positief positief sterk positief zeer sterk positief extreem positief 6 > 100 extreem sterk positief ** = ook waarden <0,35 kunnen indicatief zijn voor een allergische reactie. Het interpreteren van specifiek IgE resultaten dient altijd in het licht van de kliniek te gebeuren. Het vinden van specifiek IgE in een patiënt geeft aan dat de patiënt gesensibiliseerd is, maar betekent niet dat er een daadwerkelijk allergische reactie is. 10 Allergenentabel Ga naar onze website https://www.atalmedial.nl/zorgverlener/downloads/allergenentabel/ 15

16 11 Bepalingsfrequentie Rapportage vindt continu plaats via X/Care. NB: Nog in constructie: Cyberlab. In Cyberlab zijn ook resultaten van laboratoriumonderzoek zichtbaar welke door andere zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, etc.) in het verzorgingsgebied van Atalmedial zijn aangevraagd. De doorlooptijd/bepalingsfrequentie is na te slaan op https://www.atalmedial.nl/zorgverlener/downloads/ Uitslagen van de volgende bepalingen komen 2 à 3 keer per week beschikbaar: Allergenen Hb-typering Testosteron ANF M-proteine diagnostiek SHBG Uitslagen van de volgende bepalingen komen wekelijks beschikbaar: ACE as-tsh receptor Proteïne C ACTH DHEA-s Proteïne S Antitrombine III Fact. V leiden mut Stollingsfactoren As-CCP Fact. II mutatie SHBG as-dsdna Groeihormoon Testosteron as-mpo/pr3/gbm Insuline TT3 as-ena Liquor-eiwitelectroforese TT4 as-tpo Nicotine (metabolieten) C-peptide Uitslagen van porfyrines, oxalaat en viscositeit komen eens per 2 weken, bij voldoende aanbod, beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar CF mutatie, α- thalassemie, BCR/ABL, JAK2 en HFE genmutatie onderzoek (hemochromatose) Indien een uitslag eerder dan hierboven genoemd gewenst is, dient contact te worden opgenomen met een van de klinisch chemici. Voor niet genoemde bepalingen kan bij het laboratorium worden nagevraagd, binnen welke tijd de uitslag bekend kan zijn. 12 Automatismen (vervolgonderzoek) Bij de volgende uitslagen wordt automatisch een vervolgonderzoek gedaan: Uitslag Vervolgonderzoek ANCA positief Titer en as-mpo en as-pr3 ENA positief Uittypering SSA, SSb, Sm, RNP of Scl70 IgG >18, IgA >4 of IgM > 4 g/l Eiwitspectrum TE > 100 g/l Eiwitspectrum TSH < 0.5 of > 4.2 mu/l FT4 Eiwitscreening in urine positief Kwantificering eiwit in urine Phadiatop, Phadiatop Infant of Uittypering (zie paragraaf 10 Voedselscreening positief 13 Doorbellen van sterk afwijkende resultaten Het laboratorium geeft in de volgende gevallen op eigen initiatief de sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de arts door: 16

17 Voor een volledig overzicht van de referentiewaarden wordt verwezen naar de bepalingenklapper, zie onze website https://www.atalmedial.nl/zorgverlener/downloads/. 17

18 14 Suggesties Wij stellen het zeer op prijs als u klachten, opmerkingen en suggesties voor verbetering van de dienstverlening van Atalmedial aan ons doet toekomen. Graag horen wij van u, als gebruiker van deze Atalmedialwijzer, of u ideeën en suggesties heeft ter verbetering van dit document. Reacties kunnen worden doorgegeven aan: Kwaliteitszorg Atalmedial T: E: 18

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Locatie: Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Heemstede

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Locatie: Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Heemstede Atalmedialwijzer Laboratoriumonerzoek en Trombosezorg Voor: artsen en (co) assistenten Locatie: Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Heemstede Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Locatie: Spaarne Gasthuis Haarlem Noord en Zuid

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Locatie: Spaarne Gasthuis Haarlem Noord en Zuid Atalmedialwijzer Laboratoriumonderzoek en Trombosezorg Voor: artsen en (co) assistenten Locatie: Spaarne Gasthuis Haarlem Noord en Zuid Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: 1e lijn aanvragers Regio: Kennemerland. Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial

Atalmedialwijzer. Voor: 1e lijn aanvragers Regio: Kennemerland. Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial Atalmedialwijzer Laboratoriumonderzoek en Trombosezorg Voor: 1e lijn aanvragers Regio: Kennemerland Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial versie 13 september

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling extreme uitslagen

Regeling extreme uitslagen Doorbelgrenzen extreme uitslagen Certe-KCL voor MCL, Noorderbreedte, Tjongerschans, huisartsen en verloskundigen geldig per 1 oktober 2013. Deze lijst wordt gehanteerd door het Certe-KCL en is goedgekeurd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Dr. H. Hensgens, klinisch chemicus. Telnr. 020 755 7211 Dr. M. Levitus/Dr. E. van Mirre, klinisch chemicie. Telnr. 020 755 7213 Nieuwe referentiewaarden voor de

Nadere informatie

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK.

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK. CDL: doorbelgrenzen Pagina 1 van 5 Hematologie Kenmerk patiënt Patiënt is bekend # of onbekend^ met afwijkende bepaling Bepaling Interne Doorbelgrens* Uitzonderingen interne Deze worden nooit gebeld* Poliklinische

Nadere informatie

24-UURS URINE VERZAMELEN FRANCISCUS GASTHUIS

24-UURS URINE VERZAMELEN FRANCISCUS GASTHUIS 24-UURS URINE VERZAMELEN FRANCISCUS GASTHUIS Tabel: verzamelgegevens Afspraak etiket Labnummer Datum en tijd Hoeveelheid dd...om...uur tot dd...om...uur Bokaal 1 Bokaal 2 Totaal (ml) (ml) (ml) In te vullen

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Express-info Inleiding Bereikbaarheid laboratoria / specialisten Ziekenhuis

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium 5 Aanvraag laboratorium 5.1 Identificatie van de patiënt Vraag de patiënt zijn naam en geboortedatum te noemen. Niet vragen Wel vragen bent u (naam patiënt noemen) wat is uw naam / hoe heet u is uw geboortedatum

Nadere informatie

Afname instructies Medische microbiologie

Afname instructies Medische microbiologie Afname instructies Medische microbiologie Afname materiaal Afname vóór starten antibiotica Zorg voor juiste afname materiaal Zorg voor correcte patiënten labels op zowel materiaal als aanvraagformulier

Nadere informatie

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. Patiënteninformatie. Bloedafname. Slingeland Ziekenhuis

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. Patiënteninformatie. Bloedafname. Slingeland Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedafname i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent doorverwezen voor bloedonderzoek. In deze folder kunt u lezen wat u bij bloedafname

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek KLINISCHE CHEMIE Veelgestelde vragen over bloedonderzoek ADVIES Veelgestelde vragen over bloedonderzoek In deze folder leest u de meest gestelde vragen over bloedonderzoek. Hebt u vragen die niet in deze

Nadere informatie

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 Procedure Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 wijziging t.o.v. versie 7 mutatienummer: 14/217 3.3 Toegevoegd de tekst: Wanneer van één monster verschillende onderzoeken

Nadere informatie

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK 1023 Inleiding Uw behandelend arts verwijst u door naar de polikliniek Bloedafname van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) voor het

Nadere informatie

CODEREN MONSTERS EN FORMULIEREN VOOR LABORATORIUM

CODEREN MONSTERS EN FORMULIEREN VOOR LABORATORIUM GELDIG DOCUMENT Versie : 016 Publicatie datum : 06/05/2015 08:52:26 Documenteigenaar M. Bischoff (Mdw Bloedafname) Geverifieerd door L. Nekeman (AH KCL)/ A. Labrie (Mdw Afname) Laag code 0007>0007.02 Laag

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief November 2016 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief November 2016 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief November 2016 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: - Inzage resultaten van SHO onderzoek door medisch specialisten

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 algemeen 6 enkele tekstuele aanpassingen aangepast: literatuurlijst 22-5-2014 Provisorische wijziging

Nadere informatie

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Wat kunt u verwachten? Wat is reflecterend testen? Waarom reflecterend testen? Voorbeelden uit de praktijk.

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek

Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek Doel Het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het Medisch Centrum Alkmaar (verder: het laboratorium) verricht

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Bloedafname venapunctie (P34)

Medische Laboratoria. Bloedafname venapunctie (P34) Medische Laboratoria Bloedafname venapunctie (P34) Wat is het doel? Wat is het doel? U bent bij de dokter geweest en komt nu bij de Bloedafname, onderdeel van de afdeling Medische Laboratoria voor laboratoriumonderzoek.

Nadere informatie

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis Klinische Pathologie De patholoog In het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u meer lezen over het specialisme Klinische Pathologie en de rol die de patholoog speelt bij ziekte en behandeling. Daarnaast

Nadere informatie

Bloedafname/ laboratoriumonderzoek

Bloedafname/ laboratoriumonderzoek Patiënteninformatie Bloedafname/ laboratoriumonderzoek Informatie over het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium 1234567890-terTER_ Bloedafname/ laboratoriumonderzoek Informatie over het Klinisch

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Vasectomie (sterilisatie)

Patiënteninformatie. Vasectomie (sterilisatie) Vasectomie (sterilisatie) 1.1 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten een vasectomie te ondergaan. Hiervoor heeft u deze informatiefolder ontvangen. Bewaar deze patiëntinformatie: u heeft hem

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1)

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1) Medische Laboratoria Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1) Wat is het doel? Met het spermaonderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van uw zaadcellen. Het doel

Nadere informatie

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie.

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie. Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. november 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli j.l. een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Informatiebrochure

Bloedtransfusie. Informatiebrochure Bloedtransfusie Informatiebrochure Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 3 1 WAAROM EEN BLOEDTRANSFUSIE?... 4 2 WAARUIT BESTAAT BLOED?... 4 3 HOE VINDEN WE PASSEND BLOED?... 5 4 HOE GEBEURT EEN BLOEDTRANSFUSIE?...

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: 1e lijn aanvragers Regio: Alphen/Leiden/Leiderdorp

Atalmedialwijzer. Voor: 1e lijn aanvragers Regio: Alphen/Leiden/Leiderdorp Atalmedialwijzer Laboratoriumonderzoek Voor: 1e lijn aanvragers Regio: Alphen/Leiden/Leiderdorp Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial Versie 6 juli 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene vragen over logistiek

Algemene vragen over logistiek FAQ over de wijzigingen in de preventie van zwangerschapsimmunisatie Versie 15 juli 2011 De vragen zijn ingedeeld in de volgende categorieën: pagina Algemene vragen over logistiek...1 Logistieke vragen:

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek

Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 1064 Inleiding Uw arts heeft laboratoriumonderzoek voor u aangevraagd. Hiervoor is het nodig

Nadere informatie

Aanname en behandeling semen na vasectomie versie 5 01december 2015

Aanname en behandeling semen na vasectomie versie 5 01december 2015 Procedure Aanname en behandeling semen na vasectomie versie 5 01december 2015 wijziging t.o.v. versie 4 mutatienummer: n.a.v. NVKC/KLEM-richtlijn versie 1.1 Algemeen Aangepast aan NVKC/KLEM richtlijn 1.1

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie december 2015

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie december 2015 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 10 07 december 2015 wijziging t.a.v. versie 9 mutatienummer: 15/219 Algemeen Aangepast aan nieuwe naamgeving ziekenhuis. 3.3 Vervallen

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Informatiebulletin. STF_Infobulletin_ indd :14

Informatiebulletin. STF_Infobulletin_ indd :14 Informatiebulletin STF_Infobulletin_2111671.indd 2 20-09-11 08:14 Uw behandelend arts heeft de controle van uw antistollingsbehandeling overgedragen aan de trombosedienst Friesland Noord. Voor een goede

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Inleiding Express-info Vitamine B6 intoxicatie Het correcte urinepotje

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Spermaonderzoek na vasectomie

Spermaonderzoek na vasectomie Spermaonderzoek na vasectomie Herhaalonderzoek mca.nl Spermaonderzoek na vasectomie Uw behandelend arts heeft u verzocht om sperma in te leveren bij het fertiliteitslaboratorium omdat het sperma bij de

Nadere informatie

HAL Bulletin

HAL Bulletin Onderwerpen: 1. Wijziging rapportage HbA1c 2. Invullen aanvraagformulier 3. Urinediagnostiek in de huisartsenpraktijk 4. Nieuw aanvraagformulier HAL 5. Bof en Borrelia 6. Wijzigingen in het allergieonderzoek

Nadere informatie

HANDELINGEN BIJ BLOEDAFNAME ZELFPRIKKENDE

HANDELINGEN BIJ BLOEDAFNAME ZELFPRIKKENDE HANDELINGEN BIJ BLOEDAFNAME ZELFPRIKKENDE ZORGVERLENERS Inhoud 1. Materialen... 1 2. Algemene voorbereiding... 2 2.1. Na afname... 3 3. Afwijkingen... 4 3.1. Te Markeren buizen... 4 4. In donker bewaren...

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek

Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Afdeling gynaecologie en verloskunde Fertiliteitspolikliniek Afdeling gynaecologie en verloskunde

Nadere informatie

Lactose ademtest. Synoniem: Waterstof ademtest, H 2 ademtest. Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium.

Lactose ademtest. Synoniem: Waterstof ademtest, H 2 ademtest. Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Lactose ademtest Synoniem: Waterstof ademtest, H 2 ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Uitademlucht (adem) Patiënt

Nadere informatie

Glucose ademtest. Synoniem: Waterstof ademtest, H 2 ademtest

Glucose ademtest. Synoniem: Waterstof ademtest, H 2 ademtest Glucose ademtest Synoniem: Waterstof ademtest, H 2 ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Uitademlucht (adem) Patiënt

Nadere informatie

Urine verzamelen in porties

Urine verzamelen in porties Urine verzamelen in porties Afnamelaboratorium mca.nl Urine verzamelen in porties Uw behandelend arts heeft u verteld dat hij/zij uw urine wil laten onder zoeken. Hiervoor hebt u een zakje met een potje,

Nadere informatie

Kinderwens. Gynaecologie (TZA)

Kinderwens. Gynaecologie (TZA) Kinderwens Gynaecologie (TZA) Inleiding U bent via uw huisarts verwezen naar ons spreekuur in verband met het uitblijven van een zwangerschap. Uw huisarts heeft meestal al een lichamelijk onderzoek verricht

Nadere informatie

24 UUR URINE VERZAMELEN Laboratorium FRANCISCUS VLIETLAND

24 UUR URINE VERZAMELEN Laboratorium FRANCISCUS VLIETLAND 24 UUR URINE VERZAMELEN Laboratorium FRANCISCUS VLIETLAND Het onderzoek Uw behandelend arts heeft onderzoek in '24- uurs urine' aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt gekeken welke stoffen voorkomen in uw

Nadere informatie

Sperma onderzoek. Sperma. Wat moeten de zaadcellen kunnen

Sperma onderzoek. Sperma. Wat moeten de zaadcellen kunnen Sperma onderzoek In Nederland krijgt ongeveer één op de zes paren te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Hieronder verstaan we dat na tenminste één jaar regelmatig vrijen geen zwangerschap is ontstaan.

Nadere informatie

In de offerte en op onze website onder gezondheidswaarborgen (tabel met keuringsgrenzen) staat welke keuring nodig is.

In de offerte en op onze website onder gezondheidswaarborgen (tabel met keuringsgrenzen) staat welke keuring nodig is. keuringsformulier kleine keuring Welke medische keuring is nodig In de offerte en op onze website onder gezondheidswaarborgen (tabel met keuringsgrenzen) staat welke keuring nodig is. o Kleine keuring

Nadere informatie

HAL Bulletin. Nummer 2, December 2008 MFB/KC/HAL HO/DH/AH 2008.004

HAL Bulletin. Nummer 2, December 2008 MFB/KC/HAL HO/DH/AH 2008.004 Onderwerpen: 1. Bloedafname door huisartsen 2. Aanvragen diagnostiek/consultatie 3. Kwaliteitscontrole glucosemeters 4. Aanleveren urines 5. LVF wetenswaardigheden 6. Coeliakie onderzoek 7. Website 8.

Nadere informatie

Laboratorium, Algemeen Klinisch. Bloedprikken.

Laboratorium, Algemeen Klinisch. Bloedprikken. Laboratorium, Algemeen Klinisch Bloedprikken www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De voorbereiding/ nuchter zijn... 3 Wat neemt u mee?... 4 Wanneer bent u aan de beurt?... 4 Zoveel buisjes... 4 Het onderzoek

Nadere informatie

MATERIAAL VOOR HISTOLOGISCH ONDERZOEK

MATERIAAL VOOR HISTOLOGISCH ONDERZOEK Openingstijden laboratorium: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen met het secretariaat (telefoonnummer 073-6992750). ALGEMEEN

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

De Trombosedienst is aangesloten bij een cliëntenraad (CTD). Heeft u suggesties ter algemene verbetering van de dienstverlening door de

De Trombosedienst is aangesloten bij een cliëntenraad (CTD). Heeft u suggesties ter algemene verbetering van de dienstverlening door de Informatiebulletin Uw behandelend arts heeft de controle van uw antistollingsbehandeling overgedragen aan de trombosedienst Friesland Noord. Voor een goede samenwerking willen wij u graag informeren over

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

Helicobacter pylori ademtest

Helicobacter pylori ademtest Helicobacter pylori ademtest Synoniem: 13 C-ureum ademtest, Helicobacter ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Uitademlucht

Nadere informatie

Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek

Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Afdeling gynaecologie en verloskunde Fertiliteitpolikliniek Doel van het onderzoek Om te bepalen of uw sperma voldoende goed bewegende zaadcellen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor deelnemers

Informatiebrochure voor deelnemers De Transplantatiebiobank Informatiebrochure voor deelnemers U bent bij het Universitair Groningen Transplantatie Centrum (GTC) omdat u een transplantatie dient te ondergaan of in het verleden heeft ondergaan.

Nadere informatie

In het laboratoriumproces is de preanalyse een van de belangrijkste fasen. Dit is de voorbereidende fase voordat een analyse wordt ingezet.

In het laboratoriumproces is de preanalyse een van de belangrijkste fasen. Dit is de voorbereidende fase voordat een analyse wordt ingezet. Als afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMC St Radboud verbeteren wij graag onze dienstverlening naar onze klanten. Daarom hebben we een vereenvoudigde en uniforme aanvraagprocedure ontwikkeld. Zoals

Nadere informatie

sperma onderzoek instructie en voorlichting

sperma onderzoek instructie en voorlichting sperma onderzoek ZorgSaam instructie en voorlichting 1 Inleiding In Nederland krijgt ongeveer één op de zes paren te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Hieronder wordt verstaan dat na tenminste één jaar

Nadere informatie

AFNAME VAN ETTER-, WOND- EN PUNCTIEVOCHT EN ANDERE MONSTERS

AFNAME VAN ETTER-, WOND- EN PUNCTIEVOCHT EN ANDERE MONSTERS Laboratorium Klinische Biologie 1. Materiaal AFNAME VAN ETTER-, WOND- EN PUNCTIEVOCHT EN ANDERE MONSTERS E-swab met roze schroefdop (Flocked swab met 1 ml vloeibaar AMIES transportmedium) Steriele polypropyleen

Nadere informatie

Urologie Sterilisatie bij de man

Urologie Sterilisatie bij de man Urologie Sterilisatie bij de man Vasectomie Urologie Inleiding Er zijn verschillende mogelijkheden om een ongewenste zwangerschap te voorkomen, bijvoorbeeld de anticonceptiepil, het condoom, het spiraaltje

Nadere informatie

AKL mededelingen 2009-25

AKL mededelingen 2009-25 AKL mededelingen 2009-25 AKL mededelingen: ook vindbaar op Internet (Algemeen) Behalve op het Intranet van het Elkerliek ziekenhuis zijn alle AKL mededelingen ook vindbaar op Internet. Kies hiervoor op

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Trombosedienst Inleiding Hoe u bij de trombosedienst terecht komt Wat de trombosedienst voor u doet Het kiezen van een prikpost

Trombosedienst Inleiding Hoe u bij de trombosedienst terecht komt Wat de trombosedienst voor u doet Het kiezen van een prikpost Trombosedienst Inleiding Uw arts heeft u antistollingstabletten voorgeschreven. Bij het gebruik van dit soort medicijnen is het noodzakelijk dat uw bloed regelmatig wordt gecontroleerd. De trombosedienst

Nadere informatie

Lipase ademtest. Synoniem: MTG-ademtest. Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium.

Lipase ademtest. Synoniem: MTG-ademtest. Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Lipase ademtest Synoniem: MTG-ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Afnametijdstippen: Uitademlucht (adem) Patiënt moet

Nadere informatie

Algemene informatie 3.1 3 versie 0

Algemene informatie 3.1 3 versie 0 Algemene informatie In deze folder komt aan bod: - Welkom bij Diagnostiek voor u - Wij staan klaar voor u - Wat doen we? - Ruime openingstijden voor u - Alles op een rijtje voor u - Tot slot voor u Welkom

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Aanvragen pathologisch onderzoek

Aanvragen pathologisch onderzoek Aanvragen pathologisch onderzoek Informatie voor medisch specialisten verbonden aan Isala Zwolle, Isala Meppel en St. Jansdal Harderwijk Instuurprotocol Index Telefoonnummers Soorten aanvragen: o Histologie

Nadere informatie

Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek

Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Zaadonderzoek Informatie over het laboratoriumonderzoek Afdeling gynaecologie en verloskunde Fertiliteitspolikliniek Doel van het onderzoek Om te bepalen of uw sperma voldoende goed bewegende zaadcellen

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie (IUI) Behandelingscyclus met gonadotrofinen

Intra Uteriene Inseminatie (IUI) Behandelingscyclus met gonadotrofinen Gynaecologie Intra Uteriene Inseminatie (IUI) Behandelingscyclus met gonadotrofinen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Start van een behandelingscyclus... 3 Aandachtspunten... 3 Stimulatie eierstokken...

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Autoimmuun Hemolytische Anemie Serologisch Onderzoek

Autoimmuun Hemolytische Anemie Serologisch Onderzoek Autoimmuun Hemolytische Anemie Serologisch Onderzoek Serologisch onderzoek AIHA Casus 1. Mevrouw vd H, 1924: Onderzoek bij aanwezigheid warmte autoantistoffen Casus 2. Mevrouw K, 1956: Onderzoek bij aanwezigheid

Nadere informatie

- Bloed - Samenstelling en functie - Bloedgroepen en resusfactor

- Bloed - Samenstelling en functie - Bloedgroepen en resusfactor BLOED - Bloed - Samenstelling en functie - Bloedgroepen en resusfactor - Bloedtransfusie - Bloedproducten - Wet inzake bloedvoorziening - Voorraad en levering - Het geven van bloedproducten - Het ontvangen

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medisch Handelen Protocol Medisch Handelen Protocol medisch handelen: Zieke kinderen: Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang of een ongelukje krijgt worden de ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd wanneer de pedagogisch

Nadere informatie

Inhoud Wat is een bloedtransfusie

Inhoud Wat is een bloedtransfusie Bloedtransfusie Binnenkort zult u een behandeling of ingreep ondergaan, waarbij er een kans is dat u bloed toegediend moet krijgen: bloedtransfusie. Of u krijgt binnenkort een bloedtransfusie vanwege bloedarmoede.

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Suikers Absorptie en Tolerantie test in urine (SAT-test)

Medische Laboratoria. Suikers Absorptie en Tolerantie test in urine (SAT-test) Medische Laboratoria Suikers Absorptie en Tolerantie test in urine (SAT-test) Wat is het doel? De SAT-test dient voor de diagnostiek van maag- en darmstoornissen. Door het drinken van 4-5 verschillende

Nadere informatie

Info voor labaanvragers. inzake. labworkflow combinatietest. landelijk laboratorium Star-SHL

Info voor labaanvragers. inzake. labworkflow combinatietest. landelijk laboratorium Star-SHL Info voor labaanvragers inzake labworkflow combinatietest landelijk laboratorium Star-SHL okt-2017 Inleiding U bent onlangs door het regionale centrum van uw regio geïnformeerd over wijzigingen in de workflow

Nadere informatie

Bloedtransfusie patiënten van 12-16 jaar

Bloedtransfusie patiënten van 12-16 jaar Bloedtransfusie patiënten van 12-16 jaar Bloedtransfusie patiënten 12-16 jaar Jij krijgt een bloedtransfusie. In deze folder leggen we uit wat een bloedtranfusie is en waarom je de transfusie krijgt.

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Bloedtransfusie ALGEMEEN. Toedienen van bloedproducten

Bloedtransfusie ALGEMEEN. Toedienen van bloedproducten ALGEMEEN Bloedtransfusie Toedienen van bloedproducten Bij een bloedtransfusie worden bloed of bloedproducten via een infuus toegediend. Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is, schrijft uw behandelend

Nadere informatie

17, ,

17, , Kostenoverzicht aanvragen door huisartsen voor klinisch chemisch onderzoek Basis prijslijst per 1 januari 2017 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag 079986 Huisbezoek door Certe Trombosedienst

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Het verzamelen van urine over 24 uren (24 uurs urine)

Medische Laboratoria. Het verzamelen van urine over 24 uren (24 uurs urine) Medische Laboratoria Het verzamelen van urine over 24 uren (24 uurs urine) Wat is het doel? De uitscheiding van stoffen door het lichaam via de urine kan onregelmatig of met een vast dagelijks ritme geschieden.

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek Medische Laboratoria Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek Wat is het doel? Het doel van het onderzoek is het vaststellen of er sprake is een verminderde kwaliteit

Nadere informatie

Maagontledigingstest

Maagontledigingstest Maagontledigingstest Synoniem: 13 C Octanoaat-ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Afnametijdstippen: Uitademlucht

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Instructies voor. ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie over de handelwijze bij onderzoek van de ontlasting

Patiënteninformatie. Instructies voor. ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie over de handelwijze bij onderzoek van de ontlasting Patiënteninformatie Instructies voor ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie over de handelwijze bij onderzoek van de ontlasting Instructies voor ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie

Nadere informatie