Leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden."

Transcriptie

1 Leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. TOETSEN TAAL Assesmenttests Taalblokken Korte omschrijving: Assesmenttests die het taalbeheersingsnievau van de leerling bepalen, behorend bij het online leersysteem Taalblokken. Doelgroep: V(MBO) leerlingen Naam uitgever: Uitgeverij Malmberg Website: Postadres: Postbus 233, 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoonnummer: (073) Gericht op het toetsen van: Toetsen van de taalvaardigheid. Referentiekader: Europees referentiekader (EFK), Meijerink Soort toets: Formatief/summatief, instaptoets/voortgangstoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Beroepsonderwijs. Onderdeel van het leersysteem Taalblokken, toetsen zijn flexibel inzetbaar. Vorm van de toets: Digitaal Gebruik: Onder begeleiding Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Handmatig Beschikbaarheid ondersteuning: Instructies voor de examinator. Prijs: Verschijningsjaar: 1

2 AMN Insight taaltoets Korte omschrijving: De taaltoets van AMN brengt het taalniveau van een deelnemer volgens de referentieniveau van Meijerink in kaart. Met deze toets ziet men of de deelnemer het maatschappelijk wenselijk niveau bezit. De rapportage geeft ook de deficiënties aan per onderdeel. Doelgroep: MBO (alle niveaus) Naam uitgever: AMN Website: Postadres: Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem Lianne Konings Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Het in kaart brengen van het taalniveau van een deelnemer volgens de referentieniveaus die gesteld zijn door de commissie Meijerink. Referentiekader: Referentiekader commissie Meijierink Soort toets: Het is een diagnostische toets die aangeeft in welke mate een deelnemer het maatschappelijk wenselijk niveau bezit. De rapportage geeft de onderdelen aan waaraan aandacht zal moeten worden besteed. Er zijn verschillende versies per niveau beschikbaar, waardoor de toets meerdere keren per jaar kan worden afgenomen. Op deze manier kan ook de voortgang worden gemeten. Kwaliteit: Na de pilotfase zijn diverse statische analyses uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de toetsen betrouwbaar en valide zijn. Zie ook de analyse op Relatie met andere leermiddelen: De toetsen zijn methode onafhankelijk. Ze zijn zijn zorgvuldig samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Gebruik: De toetsen zijn zelfstandig te maken. Er is een korte instructie voor de begeleider. Flexibiliteit: Er zijn aanpassingen mogelijk in overleg en tegen vergoeding Verwerking/nakijken: De scoring verloopt automatisch. Na afname is de rapportage direct beschikbaar. Dit is niet het geval voor de toetsen schrijven en spreken. Beschikbaarheid ondersteuning: De helpdesk is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar. Daarnaast is er een instructiedocument beschikbaar op de website 2

3 o.a. Friese Poort, Albeda College, Zadkine, Horizon College, 20 VMBO scholen en 30 VO scholen Prijs: 5,00 per deelnemer per schooljaar voor alle domeinen. De toets kan onbeperkt worden gebruikt voor dezelfde prijs. Dit is inclusief de voorschatter. In combinatie met de taaltoets is de prijs 8,00. Ook de taaltoets kan onbeperkt per schooljaar afgenomen worden. Verschijningsjaar: 2010 Begintoets Alfa Korte omschrijving: Begintoets Alfa is een intaketoets voor laag- of ongeletterde anderstalige volwassenen die instromen in een alfabetiseringstraject. Het alfabetiseringsniveau wordt uitgedrukt in een van de niveaus van het Raamwerk Alfabetisering NT2 dé standaard om vorderingen te meten in het NT2- alfabetiseringsonderwijs. Doelgroep: Volwassen anderstaligen Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Begintoets Alfa meet de lees- en schrijfvaardigheid van een aankomend cursist. De toetsuitslagen leveren voor beide vaardigheden een afzonderlijk advies op. Referentiekader: Raamwerk alfabetisering NT2. Begintoets Alfa meet zowel functionele als technische vaardigheden en geeft een indicatie voor een van de drie Alfa-niveaus: Alfa A: de cursist beheerst het alfabetisch principe; Alfa B: de cursist leest en schrijft effectiever, omdat hij of zij clusters en morfemen als geheel kan lezen en schrijven; Alfa C: het lezen en schrijven is zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen problemen meer veroorzaakt. Soort toets: intaketoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Sluit aan bij het Portfolio Alfabetisering Vorm van de toets: 3

4 Gebruik: De toets wordt een-op-een afgenomen met de cursist. De toets bestaat uit twee versies: één die niveau A en B meet en één voor niveau B en C.Welke versie u een cursist voorlegt, hangt af van het advies van de zogeheten Voorschatter: een klein aantal taken dat hij of zij vooraf uitvoert. De cursist krijgt zo een toets die zo veel mogelijk aansluit bij zijn of haar niveau. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Afhankelijk van gekozen pakket en aanbieding. Begintoets Alfa bestaat uit verschillende onderdelen: Begintoets Alfa Handleiding, Begintoets Alfa Voorschatter set à 20 voorschatters, Begintoets Alfa Lezen Alfa A en B set à 10 boekjes, Begintoets Alfa Lezen Alfa B en C set à 10 boekjes, Begintoets Alfa Schrijven Alfa A en B set à 10 boekjes, Begintoets Alfa Schrijven Alfa B en C set à 10 boekjes. Deze zijn ook los te bestellen. Zie website CITO. Verschijningsjaar: 4

5 Begintoets Taal Korte omschrijving: Met de digitale Begintoets Taal meet u de startsituatie van iedere inburgeraar of NT2-cursist. De Begintoets Taal is een instrument voor docenten, intakers en trajectbegeleiders bij gemeentelijke inburgeringsbureaus. Doelgroep: Inburgeraars en NT2-cursisten Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Mondelinge en schriftelijke vaardigheden van inburgeraars en NT2-cursisten snel bepalen. Referentiekader: De toets geeft het taalniveau weer volgens de niveau-indeling van het Raamwerk Nederlands als Tweede Taal en maakt daarbij gebruik van de schalen van het Europees Referentie Kader (ERK) voor basisgebruiker A1 en A2. De opgaven uit de Begintoets Taal zijn naar niveau, inhoud en vorm vergelijkbaar met het inburgeringsexamen. Soort toets: Intaketoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Digitaal Gebruik: Zowel individueel als per groep af te nemen. Er is geen NT2-expertise nodig voor de afname of beoordeling. Alleen geschikt voor Internet Explorer. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Na de toets krijgt u direct de uitslag te zien. Deze is weergegeven in een voortgangsbalk waaruit u afleest in hoeverre de inburgeraar/nt2-cursist de vaardigheden beheerst. Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: 5

6 Verschijningsjaar: Beoordelingsinstrumenten talen Korte omschrijving: Er zijn toetsen beschikbaar op niveau 1F, 2F en 3F. Doelgroep: Voor alle mbo-deelnemers Naam uitgever: CINOP Website: Postadres: Postbus 1585, 5200 BP 's-hertogenbosch Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Integrale toetsing van taalvaardigheden in de context van het beroep op basis van proeve, portfolio en/of gesprek (criteriumgericht interview, panelgesprek) Referentiekader: Raamwerk Nederlands voor (v)mbo en het Referentiekader Meijerink. Soort toets: Summatief en formatief Kwaliteit: De beoordelingsinstrumenten zijn afgestemd op de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie. Relatie met andere leermiddelen: Afhankelijk van de opdracht. Vorm van de toets: Afhankelijk van de opdracht. Gebruik: De ontwikkeling van de beoordelingsinstrumenten komt tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever. Flexibiliteit: De beoordelingsinstrumenten zijn afgestemd op de onderwijstrajecten van de opdrachtgever. Verwerking/nakijken: Handmatig Beschikbaarheid ondersteuning: Aanvullende scholing is mogelijk met (onderdelen van ) de training taalassessoren van CINOP. Referenties zijn beschikbaar bij aanbieder. Prijs: Afhankelijk van aard en omvang van de opdracht. Verschijningsjaar: nvt 6

7 Braint Taaltest Nederlands Korte omschrijving: De Taaltest is een kennismaking met het trainingsmateriaal van Braint. Elke module bestaat uit 2 oefeningen. De betaalde test bestaat uit een 0 meting en een advies over het vervolgtraject. Doelgroep: Iedereen die zijn Nederlands wil verbeteren. Naam uitgever: Braint Website: Postadres: Oranjelaan 36, 1901 TZ Castricum Telefoonnummer: +31 (0) Gericht op het toetsen van: Een e-learning concept voor het verbeteren van de Nederlandse taal met 0 meting. Referentiekader: Soort toets: Summatief, Instaptoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Gerelateerd aan andere mogelijke vervolgcursussen van Braint. Vorm van de toets: Online taalcursussen. Gebruik: Onder begeleiding, ook zelfstandige trajecten mogelijk. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: De prijs is afhankelijk van het soort cursus en wel of geen begeleiding. Verschijningsjaar: 7

8 De Nederlandse Taaltest Korte omschrijving: Een website met tests en oefeningen in de Nederlandse taal. De tests zijn gericht op grammatica, zinbouw/stijl, woordenschat en uitdrukkingen/gezegden. Doelgroep: NederlandseTaaltest.nl onderscheidt de volgende niveaus: C1/C2/4F - hbo/wo; B2/3F- havo/vwo bovenbouw mbo niveau 4; B1/2F - havo/vwo middenbouw bovenbouw vmbo mbo niveau 3; A2 - brugklas Naam uitgever: Uitgeverij Pak Website: Postadres: Mispelstraat 7, 2564 TP Den Haag Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Toetsen van het taalniveau en taalvaardigheid. Referentiekader: Europees referentiekader (EFK), Meijerink Soort toets: Formatief, instaptoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Online Gebruik: Zelfstandig Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Gratis Verschijningsjaar: 8

9 Instaptoets NT1 Korte omschrijving: Een instaptoets voor lezen en schrijven om de beginsituatie van de cursisten nauwkeurig te bepalen. De toets bevat tevens een handleiding en een evaluatieformulier. Doelgroep: NT1 Naam uitgever: Centrum BasiseBasiseducatie Brusselleer vzw Pieter Kemme Website: Postadres: Marcqstraat 16, 1000 Brussel Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Het bepalen van de beginsituatie op het gebied van lezen en schrijven. Referentiekader: Soort toets: Summatief, Instaptoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Bestanden die gedownload kunnen worden van internet. Gebruik: Onder begeleiding. Flexibiliteit: Je mag deze bijdrage mits naamsvermelding overnemen en wijzigen, maar nooit voor commerciële doelen. Als je dit afgeleide werk opnieuw deelt, moet het volgens dezelfde CC-licentie. Verwerking/nakijken: Handmatig Beschikbaarheid ondersteuning: Handleiding en evaluatieformulier voor docent. Prijs: Gratis te downloaden via KlasCement.net. Verschijningsjaar: 9

10 Instaptoets Uitdrukkingen en woordenschat Korte omschrijving: Met deze instaptoets kun je bepalen welke oefen cd-roms uit de serie Nederlands als tweede taal voor de leerling het meest geschikt zijn. Deze toets bestaat uit 3 oefeningen. Elke oefening heeft 10 vragen. Doelgroep: NT2 Naam uitgever: Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 10

11 Leesniveau Tool Korte omschrijving: Deze tool geeft een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid van de ingevoerde tekst. Buiten de technische leesbaarheid zijn ook de inhoud, de structuur en het design van de tekst van belang voor de totale leesbaarheid. Deze tool geeft dan ook geen enkele garantie over het precieze leesniveau, maar moet puur indicatief gebruikt worden. Doelgroep: Iedereen Naam uitgever: Stichting Accessibility Website: Postadres: Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Deze tool geeft een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid van de ingevoerde tekst. Referentiekader: Soort toets: Summatief Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Online Gebruik: Zelfstandig Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 11

12 Muiswerk Testsuite 7 Drempeltoetsen Taal Korte omschrijving: Suite 7 Drempeltoetsen Taal bevat testmateriaal om in twee testrondes van circa 45 minuten te bepalen of een taalniveau (Meijerink) door de leerling wordt beheerst. De suite bevat meerdere taaltoetsen, voor elk niveau (1F, 2F, 3F en 4F) één of twee toetsen en een unieke prescan om binnen vijf minuten te weten welke toets gemaakt moet worden. Aan bod komen de gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging. Taalverzorging is uitgesplitst naar Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens. Doelgroep: Alle niveaus en alle klassen van het MBO Naam uitgever: Muiswerk Educatief Website: Postadres: Muiswerk Educatief J.A. van Seumerenlaan XS Uithoorn Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Voor elke van de vier gedefinieerde taalniveaus zoals die door de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen zijn bepaald, zijn testen ontwikkeld.aan bod komen de gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging. Taalverzorging is uitgesplitst naar Spe Referentiekader: Meijerink. In de output wordt het resultaat uitgewerkt en kunnen ook aanwijzingen voor vervolgstappen aangegeven worden.een niveau is gehaald als 75% van alle vragen goed beantwoord is. Dat betekent dat deelscores voor een domein niet aan die norm hoeven te voldoen om het niveau te halen, zolang het gemiddelde van de vier domeinen wel aan de norm voldoet. Soort toets: De toetsen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar. Kwaliteit: De toetsen zijn samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Relatie met andere leermiddelen: De toetsen zijn methode onafhankelijk. Ze zijn zijn zorgvuldig samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Vorm van de toets: Volledig digitale afname. Gebruik: Leerlingen kunnen zelfstandig met de programma's werken, want de testen komen automatisch in de juiste volgorde voorbij. Het is wel belangrijk dat er een begeleider aanwezig is voor het geval er vragen zijn. 12

13 Flexibiliteit: De testen kiezen uit een groot aantal variabele vragen en zijn adaptief. De vragen worden per deelgebied in willekeurige volgorde aangeboden, zodat leerlingen niet bij elkaar kunnen afkijken en de toetsen ook voor een tweede keer niet snel als identiek wo Verwerking/nakijken: Resultaten worden automatisch nagekeken en zijn na de afname direct beschikbaar. Beschikbaarheid ondersteuning: Een installatiehandleiding voor systeembeheer, een handleiding met informatie over de werking, de inhoud en de achtergronden van het programma voor de docent, een scholingsboekje met de belangrijkste docentenfuncties voor de docent, een website, een helpd Prijs: Verschijningsjaar:

14 NT2 Toets Online Korte omschrijving: NT2 Toets Online is een digitaal instrument voor NT2 Luisteren en Lezen. De intaketoets NT2 Toets Online meet op elk gewenst moment en in korte tijd de lees- en/of luistervaardigheid van cursisten. Doelgroep: Inburgeraars en NT2-cursisten Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Referentiekader: De toets is inhoudelijk gerelateerd aan niveau A1 t/m B1 van het Common European Framework (CEF). Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Multimediaal, online. Gebruik: De toets begint met een voortoets van 20 items. Hierna maakt de deelnemer meteen een eenvoudiger (A1 en A2) of moeilijker vervolgtoets (niveau A2 en B1), afhankelijk van het resultaat van de voortoets. Uiteindelijk wordt de deelnemer ingedeeld in niveau A1, A2 of B1, afhankelijk van het resultaat op de totale toets (voortoets en vervolgtoets samen). U ontvangt direct de uitslag. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Direct na het maken van de voortoets bepaalt de computer het niveau van de deelnemer. Deze berekent het niveau van de lees- of luistervaardigheid (niveau A1/A2 of niveau A2/B1). Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 14

15 15

16 NT2-niveautoetsen Korte omschrijving: Deze toetsen zijn geschikt voor hoogopgeleide anderstaligen in een traject richting A2 of B1. Met deze toetsen kunnen NT2-docenten inzicht krijgen in het taalniveau van hun cursisten. Ze geven een uitslag over de verschillende vaardigheden op A2 en B1 en zijn gekoppeld aan de niveaus van het CEFR. Doelgroep: Hoogopgeleide Nt2-cursisten Naam uitgever: Uitgeverij BOOM Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 16

17 Oog voor lezen Korte omschrijving: OOG.VOOR.LEZEN maakt voor het meten van leesvaardigheid gebruik van eye-tracking. Met deze innovatieve methode wordt het oog zeer precies gevolgd tijdens het lezen en kan de technische leesvaardigheid exact in kaart gebracht worden. De OOG.VOOR.LEZEN methodiek is geschikt als snelle screening van technische leesproblemen. Doelgroep: Naam uitgever: OOG.VOOR.LEZEN Website: Postadres: Postbus 6006, 5600 HA Eindhoven Marcel L'Herminez Telefoonnummer: +31(0) Gericht op het toetsen van: Leesvaardigheid Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Een meting van leesvaardigheid kost 295, een meting van cognitieve capaciteiten (werk- en denk- niveau) kost 225. Een gecombineerd pakket met i-test Talentcenter / Studierapport.nl, bestaande uit een meting van leesvaardigheid, de cognitieve capaciteiten, een persoonlijkheidsanalyse en een beroepskeuze-analyse inclusief advies, kost 595. Verschijningsjaar: 17

18 Portfolio Alfabetisering NT2 Korte omschrijving: Het Portfolio Alfabetisering NT2 is een taalportfolio voor cursisten in alfabetiseringstrajecten. Het portfolio is gebaseerd op het Raamwerk Alfabetisering NT2. Aan de hand van een checklist, die een verzameling voorbeelden bevat, beoordeelt de cursist welke lees- en schrijfvaardigheid hij al beheerst en plant hij zijn leeractiviteiten voor de komende tijd. De voorbeelden uit de checklist hebben betrekking op concrete alledaagse situaties, bijvoorbeeld een ansichtkaart lezen, een formulier invullen en de weg vragen. Doelgroep: Voor cursisten in alfabetiseringstrajecten met Nederlands als tweede taal Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Lees- en schrijfvaardigheid Referentiekader: Het portfolio is gebaseerd op het Raamwerk Alfabetisering NT2. Dit is een niveau-indeling voor het alfabetiseringonderwijs, die aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) en het Raamwerk NT2. Soort toets: Starttoets Kwaliteit: Aanbevolen door VROM Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Schriftelijk met cd-rom Gebruik: Aan de hand van een checklist, die een verzameling voorbeelden bevat, beoordeelt de cursist welke lees- en schrijfvaardigheid hij al beheerst en plant hij zijn leeractiviteiten voor de komende tijd. Van de vaardigheden die de cursist beheerst neemt hij of zij een bewijs op in het dossier. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: In de uitgebreide docentenhandleiding staat beschreven hoe u het portfoliodossier beoordeelt. Prijs: Euro 104,- 18

19 Verschijningsjaar: Spellingtest van Beterspellen.nl Korte omschrijving: De spellingtest op deze site kan gebruikt worden om het instapniveau van de leerling te bepalen. De test gaat van 1F tot 3F. Doelgroep: Iedereen Naam uitgever: Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Toetsen van het niveau op het gebied van spelling. Referentiekader: Meijerink Soort toets: Summatief Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Online Gebruik: Zelfstandig Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Gratis. Het is wel nodig om een account aan te maken voor de dagelijkse test. Verschijningsjaar:

20 Taalscan Korte omschrijving: De taalscan is een gezamenlijk product van FNV, VNO-NCW en MKB- Nederland. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan het verminderen van laaggeletterdheid en problemen met (mondelinge) taalvaardigheid van medewerkers, werkzaam in lagere functies. Het is een laagdrempelige scan, geen test of niveautoets. Doelgroep: Hij is bedoeld voor mensen die problemen hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). En voor mensen die van huis uit geen Nederlands spreken en nog niet goed met de Nederlandse taal uit de voeten kunnen.' Naam uitgever: FNV Website: Postadres: Mustapha Laboui Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Met deze scan kunnen vakbondsleden, bestuurders, orleden, leidinggevenden en HRM-medewerkers in gesprek gaan met collega s of werkzoekenden. Met als doel te achterhalen of een taalcursus aan te bevelen is. Vervolgens zullen zij mensen die een taalcursus Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: U kunt de taalscan downloaden via en Verschijningsjaar:

21 21

22 TINA Korte omschrijving: Speciaal voor analfabeten ontwikkeld, een toolkit voor een uitgebreide intake van analfabeten maar tevens geschikt voor het meten van voortgang in alfabetiseringstrajecten. Met deze papieren toetsen kan een diagnose van de mate van alfabetisatie worden vastgesteld, kan de voortgang worden gemeten en kan worden bepaald of een kandidaat zijn alfabetisering kan afsluiten en door kan stromen naar een regulier inburgeringstraject. Doelgroep: Analfabete inburgeraars. Naam uitgever: Bueau ICE Website: Postadres: Godfried Bomansstraat WR Culemborg Haas ter Horst Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Mate van alfabetisatie Referentiekader: Raamwerk alfabetisering NT2 Soort toets: Intake alfabetisering Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Aanvulling op TIWI van bureau ICE Vorm van de toets: Schriftelijk, audio Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 22

23 TIWi Korte omschrijving: Bureau ICE heeft speciaal voor de intake van inburgeringstrajecten de Toolkit Intake Wet inburgering (TIWi) ontwikkeld. Met behulp van deze TIWi kunnen gemeenten of scholingsaanbieders onafhankelijk het startniveau van inburgeraars vaststellen. De TIWi is zowel geschikt voor gealfabetiseerden als analfabeten. En geeft naast een indicatie van het startniveau van taalvaardigheid ook een inschatting van de taalleerbaarheid van de inburgeraar en daarmee het te volgen traject naar inburgering (van inburgeringsexamen tot Staatsexamen NT2). Ook adviseert de TIWi over het te volgen profiel voor de inburgeraar die op weg gaat naar het inburgeringsexamen. Doelgroep: Inburgeraars en NT2-cursisten Naam uitgever: Bureau ICE Website: Postadres: Godfried Bomansstraat WR Culemborg Haas ter Horst Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 23

24 TNT: taalniveautest Nederlands Korte omschrijving: Online instrument waarmee het taalniveau Nederlands van de deelnemer wordt vastgesteld. Doelgroep: Voor alle mbo-deelnemers. De TNT is geschreven conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de Commissie Meijerink. Naam uitgever: Uitgeverij Deviant Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Het taalniveau Nederlands op de onderdelen: luisteren, lezen, structuur, spelling & stijl en woordkennis. De uitslag wordt in referentieniveaus weergegeven. Referentiekader: De referentieniveaus van de Commissie Meijerink. De TNT is geschreven conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de Commissie Meijerink. Soort toets: Diagnostische test die bij meermalig gebruik ook ingezet kan worden om de taalontwikkeling aan te tonen. Kwaliteit: De uitslag van TNT geeft een betrouwbare indicatie van het taalniveau wat betreft de deelvaardigheden luisteren, lezen, structuur, spelling & stijl en woordkennis. Relatie met andere leermiddelen: TNT is een onafhankelijke toets, die goed gebruikt kan worden met de leermiddelen ViaStarttaal en VIA. Vorm van de toets: Digitale toets. De deelnemer krijgt een eigen persoonlijk account, de docent volgt het resultaat vanuit een eigen persoonlijk docentenaccount. Gebruik: De docent bepaalt op welk moment een deelnemer de taalniveautest mag maken. TNT dient onder toetscondities afgenomen te worden. Flexibiliteit: Er zijn geen aanpassingen mogelijk, maar TNT past zich aan aan het taalniveau van de deelnemer: het is een adaptief instrument. TNT start op het laagste taalniveau; indien de deelnemer genoeg goede antwoorden geeft, worden vragen van een hoger niveau vrij Verwerking/nakijken: De antwoorden worden automatisch nagekeken en verwerkt. Beschikbaarheid ondersteuning: Docentenhandleiding, helpdesk, instructiebijeenkomsten. 24

25 TNT wordt op de meeste roc's in Nederland gebruikt. Prijs: Licentie voor 2-malig gebruik gedurende??n schooljaar: 10 euro per deelnemer. Licentie voor 4-malig gebruik gedurende de schoolloopbaan van de deelnemer: 15 euro per deelnemer. Verschijningsjaar:

26 VIA kwalificerende toetsen Korte omschrijving: Kwalificerende toetsen Nederlands. Voor elke taalvaardigheid (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) een aparte toets. Doelgroep: Alle mbo-deelnemers op CEF-niveau A2, B1 en B2 en op referentieniveau 1F, 2F en 3F. Naam uitgever: Uitgeverij Deviant Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Nederlands. Aparte toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Toetsen zijn beschikbaar op niveau A2, B1 en B2 en op niveau 1F, 2F en 3F. Referentiekader: CEF-niveaus en op referentieniveaus van Meijerink Soort toets: Kwalificerend. Kwaliteit: De huidige kwalificerende toetsen zijn door de inspectie goed gekeurd in De toetsen die in oktober 2009 ontwikkeld zijn, zijn volgens dit goedgekeurde model opgezet, maar niet aangeboden aan de inspectie. Relatie met andere leermiddelen: Onafhankelijk, maar enkel verkrijgbaar bij het gebruik van VIA. Vorm van de toets: Papieren toetsen. Gebruik: De toetsen dienen als examen ingezet te worden, dus er zijn docenten bij nodig om te surveilleren en beoordelen. Flexibiliteit: Nee. Als de toetsen gewijzigd worden, zijn ze niet meer inspectieproof. Verwerking/nakijken: Handmatig nakijken. Beschikbaarheid ondersteuning: Elke toets heeft een eigen correctiemodel. Over het gebruik van de toetsen kunnen docenten contact opnemen met Uitgeverij Deviant. Elk roc in Nederland werkt met de methode VIA. Prijs: Gratis voor gebruikers van de methode VIA. Verschijningsjaar:

27 27

28 Voortgangstoets Alfa Korte omschrijving: De voortgangstoets Alfa meet de resultaten van het NT2- alfabetiseringstraject. Doelgroep: Anderstalige cursisten. Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Alfabetiseringsniveau Referentiekader: Raamwerk Alfabetisering NT2 Soort toets: Voortgangstoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Sluit aan bij het Portfolio Alfabetisering Vorm van de toets: Schriftelijk met cd-rom Gebruik: Voortgangstoets Alfa meet de lees- en schrijfvaardigheid van een cursist. U toetst deze vaardigheden in twee los van elkaar af te nemen toetsen. Het is dan ook mogelijk om bijvoorbeeld voor leesvaardigheid de toets die niveau Alfa B meet te gebruiken en voor schrijfvaardigheid de toets voor niveau Alfa A. Zowel in de leestoets als in de schrijftoets zijn de opgaven zo veel mogelijk ingebed in een functionele context. Afname van de toets duurt ongeveer 45 minuten per cursist per boekje. Bij het meten van de niveaus Alfa B en C kunt u de toets ook (gedeeltelijk) klassikaal afnemen. Door deze toets met tussenpozen bij uw cursisten af te nemen, volgt u hun vorderingen op de voet. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Handleiding Voortgangstoets Alfa 145,- Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa A per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa A per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa B per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa B per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa C per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa C per set van 10 boekjes 31,- 28

Methodeoverzicht rekenen vo 2013-2014

Methodeoverzicht rekenen vo 2013-2014 Rekenniveautest Startrekenen Vooraf Op weg naar 1F Voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs, de onderbouw van het vmbo, AKA-opleidingen, niveau-1 van het mbo en VM2-trajecten biedt Uitgeverij Deviant

Nadere informatie

Handleiding Portfoliomethodiek. Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg

Handleiding Portfoliomethodiek. Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg Handleiding Portfoliomethodiek Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg Colofon Titel : Handleiding portfoliomethodiek NT2 Auteur : Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg m.m.v. Brigitte Buvelot Datum : 26 juli 2002 Uitgave

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

Inspiratie voor taal en rekenen

Inspiratie voor taal en rekenen Inspiratie voor taal en rekenen Geachte lezer, Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs. Taal is niet alleen de expressie, maar ook de essentie van begrip. Er is zoveel meer mogelijk als je je

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE Titel: Handleiding bij de Taalportfolio BVE De Handleiding bij de Taalportfolio BVE is ontwikkeld in het kader van het project Kwaliteitsimpuls MVT van de Bve Raad.

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Observatie Leerwerkplek Arbeidskundig Onderzoek Arbeidsdeskundig Onderzoek Trainingen Werving & Selectie / Assessments Psychologisch Onderzoek

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Online toetsen en examineren

Online toetsen en examineren Online toetsen en examineren Paul Westeneng Omslag en illustraties: Ivo van Leeuwen 1 COPYRIGHT PAUL WESTENENG, 2009 Dit boek is gepubliceerd onder de Creative Commons licentievoorwaarden: Naamsvermelding-niet-commercieel-gelijk

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG IN VVE

SAMEN AAN DE SLAG IN VVE SAMEN AAN DE SLAG IN VVE Handreiking voor G37-organisaties die VVE aanbieden Drs. Els G. Hoeffnagel, November 2013 MOGROEP EN BRANCHEORGANISATIE KINDEROPVANG Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 5 1.1. Verhogen

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO maart 2012 Voortgezet onderwijs Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO 2 Deze brochure beschrijft de stand van

Nadere informatie

WPO Interactief. Gebruikershandleiding

WPO Interactief. Gebruikershandleiding WPO Interactief Gebruikershandleiding 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. WPO Methodiek... 4 Doelstelling... 4 Achtergrond... 4 Structuur van de werkplekopleiding... 4 De rol van de werkplekopleider...

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie