Leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden."

Transcriptie

1 Leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. TOETSEN TAAL Assesmenttests Taalblokken Korte omschrijving: Assesmenttests die het taalbeheersingsnievau van de leerling bepalen, behorend bij het online leersysteem Taalblokken. Doelgroep: V(MBO) leerlingen Naam uitgever: Uitgeverij Malmberg Website: Postadres: Postbus 233, 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoonnummer: (073) Gericht op het toetsen van: Toetsen van de taalvaardigheid. Referentiekader: Europees referentiekader (EFK), Meijerink Soort toets: Formatief/summatief, instaptoets/voortgangstoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Beroepsonderwijs. Onderdeel van het leersysteem Taalblokken, toetsen zijn flexibel inzetbaar. Vorm van de toets: Digitaal Gebruik: Onder begeleiding Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Handmatig Beschikbaarheid ondersteuning: Instructies voor de examinator. Prijs: Verschijningsjaar: 1

2 AMN Insight taaltoets Korte omschrijving: De taaltoets van AMN brengt het taalniveau van een deelnemer volgens de referentieniveau van Meijerink in kaart. Met deze toets ziet men of de deelnemer het maatschappelijk wenselijk niveau bezit. De rapportage geeft ook de deficiënties aan per onderdeel. Doelgroep: MBO (alle niveaus) Naam uitgever: AMN Website: Postadres: Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem Lianne Konings Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Het in kaart brengen van het taalniveau van een deelnemer volgens de referentieniveaus die gesteld zijn door de commissie Meijerink. Referentiekader: Referentiekader commissie Meijierink Soort toets: Het is een diagnostische toets die aangeeft in welke mate een deelnemer het maatschappelijk wenselijk niveau bezit. De rapportage geeft de onderdelen aan waaraan aandacht zal moeten worden besteed. Er zijn verschillende versies per niveau beschikbaar, waardoor de toets meerdere keren per jaar kan worden afgenomen. Op deze manier kan ook de voortgang worden gemeten. Kwaliteit: Na de pilotfase zijn diverse statische analyses uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de toetsen betrouwbaar en valide zijn. Zie ook de analyse op Relatie met andere leermiddelen: De toetsen zijn methode onafhankelijk. Ze zijn zijn zorgvuldig samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Gebruik: De toetsen zijn zelfstandig te maken. Er is een korte instructie voor de begeleider. Flexibiliteit: Er zijn aanpassingen mogelijk in overleg en tegen vergoeding Verwerking/nakijken: De scoring verloopt automatisch. Na afname is de rapportage direct beschikbaar. Dit is niet het geval voor de toetsen schrijven en spreken. Beschikbaarheid ondersteuning: De helpdesk is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar. Daarnaast is er een instructiedocument beschikbaar op de website 2

3 o.a. Friese Poort, Albeda College, Zadkine, Horizon College, 20 VMBO scholen en 30 VO scholen Prijs: 5,00 per deelnemer per schooljaar voor alle domeinen. De toets kan onbeperkt worden gebruikt voor dezelfde prijs. Dit is inclusief de voorschatter. In combinatie met de taaltoets is de prijs 8,00. Ook de taaltoets kan onbeperkt per schooljaar afgenomen worden. Verschijningsjaar: 2010 Begintoets Alfa Korte omschrijving: Begintoets Alfa is een intaketoets voor laag- of ongeletterde anderstalige volwassenen die instromen in een alfabetiseringstraject. Het alfabetiseringsniveau wordt uitgedrukt in een van de niveaus van het Raamwerk Alfabetisering NT2 dé standaard om vorderingen te meten in het NT2- alfabetiseringsonderwijs. Doelgroep: Volwassen anderstaligen Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Begintoets Alfa meet de lees- en schrijfvaardigheid van een aankomend cursist. De toetsuitslagen leveren voor beide vaardigheden een afzonderlijk advies op. Referentiekader: Raamwerk alfabetisering NT2. Begintoets Alfa meet zowel functionele als technische vaardigheden en geeft een indicatie voor een van de drie Alfa-niveaus: Alfa A: de cursist beheerst het alfabetisch principe; Alfa B: de cursist leest en schrijft effectiever, omdat hij of zij clusters en morfemen als geheel kan lezen en schrijven; Alfa C: het lezen en schrijven is zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen problemen meer veroorzaakt. Soort toets: intaketoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Sluit aan bij het Portfolio Alfabetisering Vorm van de toets: 3

4 Gebruik: De toets wordt een-op-een afgenomen met de cursist. De toets bestaat uit twee versies: één die niveau A en B meet en één voor niveau B en C.Welke versie u een cursist voorlegt, hangt af van het advies van de zogeheten Voorschatter: een klein aantal taken dat hij of zij vooraf uitvoert. De cursist krijgt zo een toets die zo veel mogelijk aansluit bij zijn of haar niveau. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Afhankelijk van gekozen pakket en aanbieding. Begintoets Alfa bestaat uit verschillende onderdelen: Begintoets Alfa Handleiding, Begintoets Alfa Voorschatter set à 20 voorschatters, Begintoets Alfa Lezen Alfa A en B set à 10 boekjes, Begintoets Alfa Lezen Alfa B en C set à 10 boekjes, Begintoets Alfa Schrijven Alfa A en B set à 10 boekjes, Begintoets Alfa Schrijven Alfa B en C set à 10 boekjes. Deze zijn ook los te bestellen. Zie website CITO. Verschijningsjaar: 4

5 Begintoets Taal Korte omschrijving: Met de digitale Begintoets Taal meet u de startsituatie van iedere inburgeraar of NT2-cursist. De Begintoets Taal is een instrument voor docenten, intakers en trajectbegeleiders bij gemeentelijke inburgeringsbureaus. Doelgroep: Inburgeraars en NT2-cursisten Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Mondelinge en schriftelijke vaardigheden van inburgeraars en NT2-cursisten snel bepalen. Referentiekader: De toets geeft het taalniveau weer volgens de niveau-indeling van het Raamwerk Nederlands als Tweede Taal en maakt daarbij gebruik van de schalen van het Europees Referentie Kader (ERK) voor basisgebruiker A1 en A2. De opgaven uit de Begintoets Taal zijn naar niveau, inhoud en vorm vergelijkbaar met het inburgeringsexamen. Soort toets: Intaketoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Digitaal Gebruik: Zowel individueel als per groep af te nemen. Er is geen NT2-expertise nodig voor de afname of beoordeling. Alleen geschikt voor Internet Explorer. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Na de toets krijgt u direct de uitslag te zien. Deze is weergegeven in een voortgangsbalk waaruit u afleest in hoeverre de inburgeraar/nt2-cursist de vaardigheden beheerst. Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: 5

6 Verschijningsjaar: Beoordelingsinstrumenten talen Korte omschrijving: Er zijn toetsen beschikbaar op niveau 1F, 2F en 3F. Doelgroep: Voor alle mbo-deelnemers Naam uitgever: CINOP Website: Postadres: Postbus 1585, 5200 BP 's-hertogenbosch Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Integrale toetsing van taalvaardigheden in de context van het beroep op basis van proeve, portfolio en/of gesprek (criteriumgericht interview, panelgesprek) Referentiekader: Raamwerk Nederlands voor (v)mbo en het Referentiekader Meijerink. Soort toets: Summatief en formatief Kwaliteit: De beoordelingsinstrumenten zijn afgestemd op de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie. Relatie met andere leermiddelen: Afhankelijk van de opdracht. Vorm van de toets: Afhankelijk van de opdracht. Gebruik: De ontwikkeling van de beoordelingsinstrumenten komt tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever. Flexibiliteit: De beoordelingsinstrumenten zijn afgestemd op de onderwijstrajecten van de opdrachtgever. Verwerking/nakijken: Handmatig Beschikbaarheid ondersteuning: Aanvullende scholing is mogelijk met (onderdelen van ) de training taalassessoren van CINOP. Referenties zijn beschikbaar bij aanbieder. Prijs: Afhankelijk van aard en omvang van de opdracht. Verschijningsjaar: nvt 6

7 Braint Taaltest Nederlands Korte omschrijving: De Taaltest is een kennismaking met het trainingsmateriaal van Braint. Elke module bestaat uit 2 oefeningen. De betaalde test bestaat uit een 0 meting en een advies over het vervolgtraject. Doelgroep: Iedereen die zijn Nederlands wil verbeteren. Naam uitgever: Braint Website: Postadres: Oranjelaan 36, 1901 TZ Castricum Telefoonnummer: +31 (0) Gericht op het toetsen van: Een e-learning concept voor het verbeteren van de Nederlandse taal met 0 meting. Referentiekader: Soort toets: Summatief, Instaptoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Gerelateerd aan andere mogelijke vervolgcursussen van Braint. Vorm van de toets: Online taalcursussen. Gebruik: Onder begeleiding, ook zelfstandige trajecten mogelijk. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: De prijs is afhankelijk van het soort cursus en wel of geen begeleiding. Verschijningsjaar: 7

8 De Nederlandse Taaltest Korte omschrijving: Een website met tests en oefeningen in de Nederlandse taal. De tests zijn gericht op grammatica, zinbouw/stijl, woordenschat en uitdrukkingen/gezegden. Doelgroep: NederlandseTaaltest.nl onderscheidt de volgende niveaus: C1/C2/4F - hbo/wo; B2/3F- havo/vwo bovenbouw mbo niveau 4; B1/2F - havo/vwo middenbouw bovenbouw vmbo mbo niveau 3; A2 - brugklas Naam uitgever: Uitgeverij Pak Website: Postadres: Mispelstraat 7, 2564 TP Den Haag Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Toetsen van het taalniveau en taalvaardigheid. Referentiekader: Europees referentiekader (EFK), Meijerink Soort toets: Formatief, instaptoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Online Gebruik: Zelfstandig Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Gratis Verschijningsjaar: 8

9 Instaptoets NT1 Korte omschrijving: Een instaptoets voor lezen en schrijven om de beginsituatie van de cursisten nauwkeurig te bepalen. De toets bevat tevens een handleiding en een evaluatieformulier. Doelgroep: NT1 Naam uitgever: Centrum BasiseBasiseducatie Brusselleer vzw Pieter Kemme Website: Postadres: Marcqstraat 16, 1000 Brussel Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Het bepalen van de beginsituatie op het gebied van lezen en schrijven. Referentiekader: Soort toets: Summatief, Instaptoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Bestanden die gedownload kunnen worden van internet. Gebruik: Onder begeleiding. Flexibiliteit: Je mag deze bijdrage mits naamsvermelding overnemen en wijzigen, maar nooit voor commerciële doelen. Als je dit afgeleide werk opnieuw deelt, moet het volgens dezelfde CC-licentie. Verwerking/nakijken: Handmatig Beschikbaarheid ondersteuning: Handleiding en evaluatieformulier voor docent. Prijs: Gratis te downloaden via KlasCement.net. Verschijningsjaar: 9

10 Instaptoets Uitdrukkingen en woordenschat Korte omschrijving: Met deze instaptoets kun je bepalen welke oefen cd-roms uit de serie Nederlands als tweede taal voor de leerling het meest geschikt zijn. Deze toets bestaat uit 3 oefeningen. Elke oefening heeft 10 vragen. Doelgroep: NT2 Naam uitgever: Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 10

11 Leesniveau Tool Korte omschrijving: Deze tool geeft een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid van de ingevoerde tekst. Buiten de technische leesbaarheid zijn ook de inhoud, de structuur en het design van de tekst van belang voor de totale leesbaarheid. Deze tool geeft dan ook geen enkele garantie over het precieze leesniveau, maar moet puur indicatief gebruikt worden. Doelgroep: Iedereen Naam uitgever: Stichting Accessibility Website: Postadres: Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Deze tool geeft een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid van de ingevoerde tekst. Referentiekader: Soort toets: Summatief Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Online Gebruik: Zelfstandig Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 11

12 Muiswerk Testsuite 7 Drempeltoetsen Taal Korte omschrijving: Suite 7 Drempeltoetsen Taal bevat testmateriaal om in twee testrondes van circa 45 minuten te bepalen of een taalniveau (Meijerink) door de leerling wordt beheerst. De suite bevat meerdere taaltoetsen, voor elk niveau (1F, 2F, 3F en 4F) één of twee toetsen en een unieke prescan om binnen vijf minuten te weten welke toets gemaakt moet worden. Aan bod komen de gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging. Taalverzorging is uitgesplitst naar Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens. Doelgroep: Alle niveaus en alle klassen van het MBO Naam uitgever: Muiswerk Educatief Website: Postadres: Muiswerk Educatief J.A. van Seumerenlaan XS Uithoorn Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Voor elke van de vier gedefinieerde taalniveaus zoals die door de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen zijn bepaald, zijn testen ontwikkeld.aan bod komen de gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging. Taalverzorging is uitgesplitst naar Spe Referentiekader: Meijerink. In de output wordt het resultaat uitgewerkt en kunnen ook aanwijzingen voor vervolgstappen aangegeven worden.een niveau is gehaald als 75% van alle vragen goed beantwoord is. Dat betekent dat deelscores voor een domein niet aan die norm hoeven te voldoen om het niveau te halen, zolang het gemiddelde van de vier domeinen wel aan de norm voldoet. Soort toets: De toetsen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar. Kwaliteit: De toetsen zijn samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Relatie met andere leermiddelen: De toetsen zijn methode onafhankelijk. Ze zijn zijn zorgvuldig samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. Vorm van de toets: Volledig digitale afname. Gebruik: Leerlingen kunnen zelfstandig met de programma's werken, want de testen komen automatisch in de juiste volgorde voorbij. Het is wel belangrijk dat er een begeleider aanwezig is voor het geval er vragen zijn. 12

13 Flexibiliteit: De testen kiezen uit een groot aantal variabele vragen en zijn adaptief. De vragen worden per deelgebied in willekeurige volgorde aangeboden, zodat leerlingen niet bij elkaar kunnen afkijken en de toetsen ook voor een tweede keer niet snel als identiek wo Verwerking/nakijken: Resultaten worden automatisch nagekeken en zijn na de afname direct beschikbaar. Beschikbaarheid ondersteuning: Een installatiehandleiding voor systeembeheer, een handleiding met informatie over de werking, de inhoud en de achtergronden van het programma voor de docent, een scholingsboekje met de belangrijkste docentenfuncties voor de docent, een website, een helpd Prijs: Verschijningsjaar:

14 NT2 Toets Online Korte omschrijving: NT2 Toets Online is een digitaal instrument voor NT2 Luisteren en Lezen. De intaketoets NT2 Toets Online meet op elk gewenst moment en in korte tijd de lees- en/of luistervaardigheid van cursisten. Doelgroep: Inburgeraars en NT2-cursisten Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Referentiekader: De toets is inhoudelijk gerelateerd aan niveau A1 t/m B1 van het Common European Framework (CEF). Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Multimediaal, online. Gebruik: De toets begint met een voortoets van 20 items. Hierna maakt de deelnemer meteen een eenvoudiger (A1 en A2) of moeilijker vervolgtoets (niveau A2 en B1), afhankelijk van het resultaat van de voortoets. Uiteindelijk wordt de deelnemer ingedeeld in niveau A1, A2 of B1, afhankelijk van het resultaat op de totale toets (voortoets en vervolgtoets samen). U ontvangt direct de uitslag. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Direct na het maken van de voortoets bepaalt de computer het niveau van de deelnemer. Deze berekent het niveau van de lees- of luistervaardigheid (niveau A1/A2 of niveau A2/B1). Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 14

15 15

16 NT2-niveautoetsen Korte omschrijving: Deze toetsen zijn geschikt voor hoogopgeleide anderstaligen in een traject richting A2 of B1. Met deze toetsen kunnen NT2-docenten inzicht krijgen in het taalniveau van hun cursisten. Ze geven een uitslag over de verschillende vaardigheden op A2 en B1 en zijn gekoppeld aan de niveaus van het CEFR. Doelgroep: Hoogopgeleide Nt2-cursisten Naam uitgever: Uitgeverij BOOM Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 16

17 Oog voor lezen Korte omschrijving: OOG.VOOR.LEZEN maakt voor het meten van leesvaardigheid gebruik van eye-tracking. Met deze innovatieve methode wordt het oog zeer precies gevolgd tijdens het lezen en kan de technische leesvaardigheid exact in kaart gebracht worden. De OOG.VOOR.LEZEN methodiek is geschikt als snelle screening van technische leesproblemen. Doelgroep: Naam uitgever: OOG.VOOR.LEZEN Website: Postadres: Postbus 6006, 5600 HA Eindhoven Marcel L'Herminez Telefoonnummer: +31(0) Gericht op het toetsen van: Leesvaardigheid Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Een meting van leesvaardigheid kost 295, een meting van cognitieve capaciteiten (werk- en denk- niveau) kost 225. Een gecombineerd pakket met i-test Talentcenter / Studierapport.nl, bestaande uit een meting van leesvaardigheid, de cognitieve capaciteiten, een persoonlijkheidsanalyse en een beroepskeuze-analyse inclusief advies, kost 595. Verschijningsjaar: 17

18 Portfolio Alfabetisering NT2 Korte omschrijving: Het Portfolio Alfabetisering NT2 is een taalportfolio voor cursisten in alfabetiseringstrajecten. Het portfolio is gebaseerd op het Raamwerk Alfabetisering NT2. Aan de hand van een checklist, die een verzameling voorbeelden bevat, beoordeelt de cursist welke lees- en schrijfvaardigheid hij al beheerst en plant hij zijn leeractiviteiten voor de komende tijd. De voorbeelden uit de checklist hebben betrekking op concrete alledaagse situaties, bijvoorbeeld een ansichtkaart lezen, een formulier invullen en de weg vragen. Doelgroep: Voor cursisten in alfabetiseringstrajecten met Nederlands als tweede taal Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Lees- en schrijfvaardigheid Referentiekader: Het portfolio is gebaseerd op het Raamwerk Alfabetisering NT2. Dit is een niveau-indeling voor het alfabetiseringonderwijs, die aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) en het Raamwerk NT2. Soort toets: Starttoets Kwaliteit: Aanbevolen door VROM Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Schriftelijk met cd-rom Gebruik: Aan de hand van een checklist, die een verzameling voorbeelden bevat, beoordeelt de cursist welke lees- en schrijfvaardigheid hij al beheerst en plant hij zijn leeractiviteiten voor de komende tijd. Van de vaardigheden die de cursist beheerst neemt hij of zij een bewijs op in het dossier. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: In de uitgebreide docentenhandleiding staat beschreven hoe u het portfoliodossier beoordeelt. Prijs: Euro 104,- 18

19 Verschijningsjaar: Spellingtest van Beterspellen.nl Korte omschrijving: De spellingtest op deze site kan gebruikt worden om het instapniveau van de leerling te bepalen. De test gaat van 1F tot 3F. Doelgroep: Iedereen Naam uitgever: Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Toetsen van het niveau op het gebied van spelling. Referentiekader: Meijerink Soort toets: Summatief Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Online Gebruik: Zelfstandig Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Geautomatiseerd Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Gratis. Het is wel nodig om een account aan te maken voor de dagelijkse test. Verschijningsjaar:

20 Taalscan Korte omschrijving: De taalscan is een gezamenlijk product van FNV, VNO-NCW en MKB- Nederland. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan het verminderen van laaggeletterdheid en problemen met (mondelinge) taalvaardigheid van medewerkers, werkzaam in lagere functies. Het is een laagdrempelige scan, geen test of niveautoets. Doelgroep: Hij is bedoeld voor mensen die problemen hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). En voor mensen die van huis uit geen Nederlands spreken en nog niet goed met de Nederlandse taal uit de voeten kunnen.' Naam uitgever: FNV Website: Postadres: Mustapha Laboui Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Met deze scan kunnen vakbondsleden, bestuurders, orleden, leidinggevenden en HRM-medewerkers in gesprek gaan met collega s of werkzoekenden. Met als doel te achterhalen of een taalcursus aan te bevelen is. Vervolgens zullen zij mensen die een taalcursus Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: U kunt de taalscan downloaden via en Verschijningsjaar:

21 21

22 TINA Korte omschrijving: Speciaal voor analfabeten ontwikkeld, een toolkit voor een uitgebreide intake van analfabeten maar tevens geschikt voor het meten van voortgang in alfabetiseringstrajecten. Met deze papieren toetsen kan een diagnose van de mate van alfabetisatie worden vastgesteld, kan de voortgang worden gemeten en kan worden bepaald of een kandidaat zijn alfabetisering kan afsluiten en door kan stromen naar een regulier inburgeringstraject. Doelgroep: Analfabete inburgeraars. Naam uitgever: Bueau ICE Website: Postadres: Godfried Bomansstraat WR Culemborg Haas ter Horst Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Mate van alfabetisatie Referentiekader: Raamwerk alfabetisering NT2 Soort toets: Intake alfabetisering Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Aanvulling op TIWI van bureau ICE Vorm van de toets: Schriftelijk, audio Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 22

23 TIWi Korte omschrijving: Bureau ICE heeft speciaal voor de intake van inburgeringstrajecten de Toolkit Intake Wet inburgering (TIWi) ontwikkeld. Met behulp van deze TIWi kunnen gemeenten of scholingsaanbieders onafhankelijk het startniveau van inburgeraars vaststellen. De TIWi is zowel geschikt voor gealfabetiseerden als analfabeten. En geeft naast een indicatie van het startniveau van taalvaardigheid ook een inschatting van de taalleerbaarheid van de inburgeraar en daarmee het te volgen traject naar inburgering (van inburgeringsexamen tot Staatsexamen NT2). Ook adviseert de TIWi over het te volgen profiel voor de inburgeraar die op weg gaat naar het inburgeringsexamen. Doelgroep: Inburgeraars en NT2-cursisten Naam uitgever: Bureau ICE Website: Postadres: Godfried Bomansstraat WR Culemborg Haas ter Horst Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Referentiekader: Soort toets: Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Vorm van de toets: Gebruik: Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Verschijningsjaar: 23

24 TNT: taalniveautest Nederlands Korte omschrijving: Online instrument waarmee het taalniveau Nederlands van de deelnemer wordt vastgesteld. Doelgroep: Voor alle mbo-deelnemers. De TNT is geschreven conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de Commissie Meijerink. Naam uitgever: Uitgeverij Deviant Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Het taalniveau Nederlands op de onderdelen: luisteren, lezen, structuur, spelling & stijl en woordkennis. De uitslag wordt in referentieniveaus weergegeven. Referentiekader: De referentieniveaus van de Commissie Meijerink. De TNT is geschreven conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de Commissie Meijerink. Soort toets: Diagnostische test die bij meermalig gebruik ook ingezet kan worden om de taalontwikkeling aan te tonen. Kwaliteit: De uitslag van TNT geeft een betrouwbare indicatie van het taalniveau wat betreft de deelvaardigheden luisteren, lezen, structuur, spelling & stijl en woordkennis. Relatie met andere leermiddelen: TNT is een onafhankelijke toets, die goed gebruikt kan worden met de leermiddelen ViaStarttaal en VIA. Vorm van de toets: Digitale toets. De deelnemer krijgt een eigen persoonlijk account, de docent volgt het resultaat vanuit een eigen persoonlijk docentenaccount. Gebruik: De docent bepaalt op welk moment een deelnemer de taalniveautest mag maken. TNT dient onder toetscondities afgenomen te worden. Flexibiliteit: Er zijn geen aanpassingen mogelijk, maar TNT past zich aan aan het taalniveau van de deelnemer: het is een adaptief instrument. TNT start op het laagste taalniveau; indien de deelnemer genoeg goede antwoorden geeft, worden vragen van een hoger niveau vrij Verwerking/nakijken: De antwoorden worden automatisch nagekeken en verwerkt. Beschikbaarheid ondersteuning: Docentenhandleiding, helpdesk, instructiebijeenkomsten. 24

25 TNT wordt op de meeste roc's in Nederland gebruikt. Prijs: Licentie voor 2-malig gebruik gedurende??n schooljaar: 10 euro per deelnemer. Licentie voor 4-malig gebruik gedurende de schoolloopbaan van de deelnemer: 15 euro per deelnemer. Verschijningsjaar:

26 VIA kwalificerende toetsen Korte omschrijving: Kwalificerende toetsen Nederlands. Voor elke taalvaardigheid (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) een aparte toets. Doelgroep: Alle mbo-deelnemers op CEF-niveau A2, B1 en B2 en op referentieniveau 1F, 2F en 3F. Naam uitgever: Uitgeverij Deviant Website: Postadres: Telefoonnummer: Gericht op het toetsen van: Nederlands. Aparte toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Toetsen zijn beschikbaar op niveau A2, B1 en B2 en op niveau 1F, 2F en 3F. Referentiekader: CEF-niveaus en op referentieniveaus van Meijerink Soort toets: Kwalificerend. Kwaliteit: De huidige kwalificerende toetsen zijn door de inspectie goed gekeurd in De toetsen die in oktober 2009 ontwikkeld zijn, zijn volgens dit goedgekeurde model opgezet, maar niet aangeboden aan de inspectie. Relatie met andere leermiddelen: Onafhankelijk, maar enkel verkrijgbaar bij het gebruik van VIA. Vorm van de toets: Papieren toetsen. Gebruik: De toetsen dienen als examen ingezet te worden, dus er zijn docenten bij nodig om te surveilleren en beoordelen. Flexibiliteit: Nee. Als de toetsen gewijzigd worden, zijn ze niet meer inspectieproof. Verwerking/nakijken: Handmatig nakijken. Beschikbaarheid ondersteuning: Elke toets heeft een eigen correctiemodel. Over het gebruik van de toetsen kunnen docenten contact opnemen met Uitgeverij Deviant. Elk roc in Nederland werkt met de methode VIA. Prijs: Gratis voor gebruikers van de methode VIA. Verschijningsjaar:

27 27

28 Voortgangstoets Alfa Korte omschrijving: De voortgangstoets Alfa meet de resultaten van het NT2- alfabetiseringstraject. Doelgroep: Anderstalige cursisten. Naam uitgever: CITO Website: Postadres: Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Telefoonnummer: (026) Gericht op het toetsen van: Alfabetiseringsniveau Referentiekader: Raamwerk Alfabetisering NT2 Soort toets: Voortgangstoets Kwaliteit: Relatie met andere leermiddelen: Sluit aan bij het Portfolio Alfabetisering Vorm van de toets: Schriftelijk met cd-rom Gebruik: Voortgangstoets Alfa meet de lees- en schrijfvaardigheid van een cursist. U toetst deze vaardigheden in twee los van elkaar af te nemen toetsen. Het is dan ook mogelijk om bijvoorbeeld voor leesvaardigheid de toets die niveau Alfa B meet te gebruiken en voor schrijfvaardigheid de toets voor niveau Alfa A. Zowel in de leestoets als in de schrijftoets zijn de opgaven zo veel mogelijk ingebed in een functionele context. Afname van de toets duurt ongeveer 45 minuten per cursist per boekje. Bij het meten van de niveaus Alfa B en C kunt u de toets ook (gedeeltelijk) klassikaal afnemen. Door deze toets met tussenpozen bij uw cursisten af te nemen, volgt u hun vorderingen op de voet. Flexibiliteit: Verwerking/nakijken: Beschikbaarheid ondersteuning: Prijs: Handleiding Voortgangstoets Alfa 145,- Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa A per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa A per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa B per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa B per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Lezen Alfa C per set van 10 boekjes 31,- Voortgangstoets Alfa Schrijven Alfa C per set van 10 boekjes 31,- 28

NT1 Instroom Begrippenlijst en taalverzorging: Spelling, grammatica, Semantiek en stilistiek: stijl, zinsbouw, woordkennis Lezen en schrijven

NT1 Instroom Begrippenlijst en taalverzorging: Spelling, grammatica, Semantiek en stilistiek: stijl, zinsbouw, woordkennis Lezen en schrijven TOETSEN TAAL Titel Korte omschrijving Uitgever en jaar Doelgroep Niveau Koppeling Stand. & Eindt. Context Digitaal / Instaptoets NT1 Een instaptoets voor lezen en VanDorp educatief, www. schrijven om de

Nadere informatie

Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F

Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F bevat testmateriaal om in circa 45 minuten te bepalen of een rekenniveau door de leerling wordt beheerst. De suite bevat meerdere rekentoetsen,

Nadere informatie

EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST

EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST nt2 EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST Een complete set van instrumenten voor elke fase in het leertraject van de NT2-cursist Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens 1 15333 ICE brochure

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets TOA Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs diagnostische examentoets instellingsexamen voortgangs toetsen voortgangs toetsen voortgangs toetsen 1 INTAKE 0-meting als startpunt voor

Nadere informatie

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker DE KRANT 99 x 75 15,15 : 3 ¼ x 260 PROGRAMMA Programma in vijf bijeenkomsten 1. Referentiekader rekenen 2. Rekendidactiek,

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 8 maart 2012 vincent jonker

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 8 maart 2012 vincent jonker basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 8 maart 2012 vincent jonker DE KRANT Waar gaat deze grafiek over? 99 x 75 15,15 : 3 ¼ x 260 PROGRAMMA Programma in vijf bijeenkomsten 1. Referentiekader

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Over toetsing. Toetsen vmbo-mbo. Wat is 2F? Kenmerken opgaven 2F. Zijn er al officiële 2F toetsen? Onderwerpen (vaststelling programma)

Over toetsing. Toetsen vmbo-mbo. Wat is 2F? Kenmerken opgaven 2F. Zijn er al officiële 2F toetsen? Onderwerpen (vaststelling programma) Toetsen vmbo-mbo Rekenpiloot 13 april 2010 Monica Wijers, Freudenthal Instituut Over toetsing Wat toets je? Inhoud Vaardigheden Waarom toets je? Diagnose met welk doel? voor wie? behandeling? Peiling ten

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN VMBO/HAVO/VWO

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN VMBO/HAVO/VWO PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN VMBO/HAVO/VWO LICENTIES MUISWERK ONLINE 2 PRIJSLIJST/BESTELFORMULIER 4 INHOUD TESTSUITES 8 INHOUD VAARDIGHEIDSPAKKETTEN 8 INHOUD F-NIVEAUPAKKETTEN 10 INHOUD TOTAALPAKKETTEN

Nadere informatie

Vernieuwde niveautesten taal & rekenen 2012-2013

Vernieuwde niveautesten taal & rekenen 2012-2013 Taalniveautest Nederlands niveautesten op maat Rekenniveautest Language Level Assessment van A1 t/m C2 Vernieuwde niveautesten taal & rekenen 2012-2013 Vernieuwde niveautesten Met ingang van schooljaar

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN MBO

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN MBO PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIEREN MBO LICENTIES MUISWERK ONLINE 2 PRIJSLIJST/BESTELFORMULIER 4 INHOUD TESTSUITES 7 INHOUD VAARDIGHEIDSPAKKETTEN 7 INHOUD F-NIVEAUPAKKETTEN 9 INHOUD TOTAALPAKKETTEN 10 Licenties

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

Prijslijsten/Bestelformulier Praktijkonderwijs

Prijslijsten/Bestelformulier Praktijkonderwijs Prijslijsten/Bestelformulier Praktijkonderwijs LICENTIES MUISWERK ONLINE 2 PRIJSLIJST/BESTELFORMULIER 4 INHOUD TESTSUITES 7 INHOUD VAARDIGHEIDSPAKKETTEN 7 INHOUD F-NIVEAUPAKKETTEN 8 INHOUD TOTAALPAKKETTEN

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER VMBO/HAVO/VWO

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER VMBO/HAVO/VWO PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER VMBO/HAVO/VWO Licenties Muiswerk Online 2 Inhoud Testsuites 4 Inhoud Vaardigheidspakketten 4 Inhoud F-niveaupakketten 6 Inhoud Totaalpakketten 7 Prijslijst/Bestelformulier

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER MBO

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER MBO PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER MBO Licenties Muiswerk Online 2 Inhoud Testsuites 4 Inhoud Vaardigheidspakketten 4 Inhoud F-niveaupakketten 5 Inhoud Totaalpakketten 6 Prijslijst/Bestelformulier 8 Licenties

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Product Informatie Blad Toets Engels

Product Informatie Blad Toets Engels Product Informatie Blad Toets Engels PIB-2014-Engels Context Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante

Nadere informatie

Rekenexamens. Deltion T&V

Rekenexamens. Deltion T&V Rekenexamens Deltion T&V Even Voorstellen Jan Kruijs Rekencoördinator sector T&V Rekenmeester Examen coördinator schooljaar 2010-2011 Cohorten voor 2010 geen centraal georganiseerd rekenexamen Cohorten

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER ISK

PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER ISK PRIJSLIJSTEN/BESTELFORMULIER ISK Licenties Muiswerk Online 2 Inhoud Testsuites 4 Inhoud Vaardigheidspakketten 4 Inhoud F-niveaupakketten 5 Inhoud Totaalpakketten 5 Prijslijst/Bestelformulier 6 Licenties

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus Diagnostische toetsen Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen toetsen bij referentieniveaus Jan.vanWeerden@cito.nl Hoofd Research PO-VO Ruud.Alers@cito.nl Manager VO Overzicht presentatie Welke toetsen

Nadere informatie

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Datum 10 juni 2015

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO.

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO. GPS Taal en Rekenen Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen 2012

Nadere informatie

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN Naar een doorlopende toetslijn 9, 21 en 29 november Jan Kastelein/Maaike Beuving, CvE ONDERWERPEN 1 Uitgangspunten doorlopende leerlijn taal en rekenen

Nadere informatie

Product Informatie Blad Toets Engels

Product Informatie Blad Toets Engels Product Informatie Blad Toets Engels PIB-2014-Engels Context Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Station, nederlands voor het vmbo

Station, nederlands voor het vmbo Station, nederlands voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Station 2e editie) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bosker. College voor Toetsen en Examens

Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bosker. College voor Toetsen en Examens notitie Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Kenmerk: 702325 Datum 11

Nadere informatie

TRAINING WERKEN MET. Training Werken met. Ella Bohnenn Fouke Jansen. In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl

TRAINING WERKEN MET. Training Werken met. Ella Bohnenn Fouke Jansen. In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl ... WERKEN MET TRAINING Ella Bohnenn Fouke Jansen In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl Stichting Expertisecentrum ETV.nl Lange Voorhout 9 2514 EA Den Haag Postbus 556 2501 CN Den Haag T 070-3765490

Nadere informatie

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN

EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methodeonafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans Bureau ICE De nieuwe

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/)

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) SLO oktober 2009 filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) Achtergrond Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Maar, er is maatschappelijke zorg over de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs.

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans Efficiënt taal- en rekenonderwijs Beroepsonderwijs TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans Studenten die nu starten met een mbo-opleiding moeten scoren op

Nadere informatie

2. Overzicht van modules en prijzen

2. Overzicht van modules en prijzen 2. 1. Blokken en domeinen 2. Doorlooptijden en invulling 3. Prijzen 1. Blokken en domeinen De methode KleurRijker dekt het taalniveau vanaf A0 + (zeer beperkte kennis van de Nederlandse taal, gealfabetiseerd)

Nadere informatie

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen Als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering zijn zowel de oud- als de nieuwkomers niet alleen verplicht een inburgeringsprogramma te volgen, ze moeten op het inburgeringsexamen ook

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Ellis Delken. Emmeke Boot

Ellis Delken. Emmeke Boot 2005 Ellis Delken Emmeke Boot Keurmerk Intake intake-toets leertempo opleiding werkervaring andere taal beoogd examendoel budget Cursusaanbod 2016 Fase A: van 0 naar A2 Fase B: op weg naar het examen Alfabetisering

Nadere informatie

Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. Streefscores klas 1 blz.3. Streefscores klas 2 blz.5. Streefscores klas 3 blz.

Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. Streefscores klas 1 blz.3. Streefscores klas 2 blz.5. Streefscores klas 3 blz. Diataal- leeswijzer Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. blz.2 blz.3 Streefscores klas 1 blz.3 Streefscores klas 2 blz.5 Streefscores klas 3 blz.6 Verband tussen streefscore en

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito)

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) OVERZICHT PRESENTATIE Algemene informatie over de Centrale Eindtoets, o.a. Taken van het CvTE Cijfers

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO. De juiste keuzes onderbouwd en objectief. Samen voor het alternatief

Aansluiting PO-VO. De juiste keuzes onderbouwd en objectief. Samen voor het alternatief Aansluiting PO-VO De juiste keuzes onderbouwd en objectief Samen voor het alternatief Aansluiting en Eindtoets, samen voor het alternatief Aansluiting: ontwikkelingsgericht. Compleet beeld. 360 graden.

Nadere informatie

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege 1 Meer aandacht voor taal en rekenen 2 Invoering referentieniveaus 2.1 Referentiekader 2.2 Voordelen van het werken met referentieniveaus 2.3 Overzicht eindniveaus

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Wat zijn de resultaten op de toets? De totaalresultaten van de toets zijn zoals te verwachten valt: Scores: bo < vmbo < mbo < hv

Wat zijn de resultaten op de toets? De totaalresultaten van de toets zijn zoals te verwachten valt: Scores: bo < vmbo < mbo < hv Rekenen in Beeld Tussenrapportage Proefafname achter de rug Van 14 juni tot en met 1 juli 2011 is een proefafname gehouden van een APS-Rekentoets 2F, die speciaal samengesteld was voor het onderzoek Rekenen

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 3 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2013/2014 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO Jan van Weerden Hoofd Research POVO Overzicht Referentieniveaus: aanleiding Doorlopende leerlijnen DLL De diagnostische toetsen Vooronderzoek: opzet en

Nadere informatie

TOETSEN EN BEOORDELEN NT2. LOWAN-dag

TOETSEN EN BEOORDELEN NT2. LOWAN-dag TOETSEN EN BEOORDELEN NT2 LOWAN-dag 10-4-2017 DOEL VAN DE WORKSHOP Informatie geven over toetsing en beoordeling op de ISK Leiden en algemene informatie over een aantal toetsinstrumenten Samen beoordelen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs . Competentieleren Hajer, M. & T. Meestringa (2004). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho. Ministerie van OC&W (2004). Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (http://taalinmbo.kennisnet.nl/bronnen/aanvalsplan).

Nadere informatie

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1 Drillster algemeen Drillster is een innovatief e learning programma waarmee studenten op efficiënte manier kennis kunnen opdoen, vasthouden en testen. Met Drillster leer je sneller en onthoud je langer.

Nadere informatie

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets BROCHURE adaptievedigitaleeindtoets Vanaf april 2015 zijn scholen in het regulier primair onderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnamedatum van de eindtoets in

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Inleiding niveaubepaling bij VakTraject, Traject en Traject Techniek

Inleiding niveaubepaling bij VakTraject, Traject en Traject Techniek Inleiding niveaubepaling bij VakTraject, Traject en Traject Techniek In de kwalificatiedossiers zijn taalprofielen voor het beroep vastgesteld. Ook is in het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap

Nadere informatie

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Groen Nederlands en Rekenen Pag. 3 Opbouw en inhoud GPS Groen Nederlands Pag. 4 Opbouw en inhoud

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader

Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader Cito Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs Meting taal en rekenen 2010 Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader Meting taal en rekenen

Nadere informatie

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST Cotan goedgekeurd Plaatsingsadvies PO - VO Digitaal en adaptief Aangepast aan niveau Minder belastend Zelfsturend Rapportage direct beschikbaar A-VISION Laan

Nadere informatie

BVNT Programma

BVNT Programma BVNT2 2016 Portfolio leert leerders leren INLEIDING IN HET RAAMWERK ALFABETISERING NT2 EN HET PORTFOLIO ALFABETISERING Willemijn Stockmann ROC Tilburg Programma Het raamwerk Alfabetiseren NT2. Kleine ronde

Nadere informatie

Rekenen in technische opleidingen. 17 mei 2011 Monica Wijers, Freudenthal Instituut m.wijers@uu.nl

Rekenen in technische opleidingen. 17 mei 2011 Monica Wijers, Freudenthal Instituut m.wijers@uu.nl Rekenen in technische opleidingen 17 mei 2011 Monica Wijers, Freudenthal Instituut m.wijers@uu.nl programma Kader(s) Rekenen in 2F en 3F Relatie beroepspraktijk Examinering Rekenmethodes Uw eigen vragen

Nadere informatie

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 WERKGEVERS. > inhoud

TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 WERKGEVERS. > inhoud TAAL OP NIVEAU CURSUSAANBOD 2015-2016 WERKGEVERS INHOUD Inleiding Online cursussen Klantgericht schrijven Nederlands Zakelijk Engels Spelling & Grammar Online test Nederlands spelling & grammatica Online

Nadere informatie

10. De toetsenbank. 10.1. Wat is de toetsenbank?

10. De toetsenbank. 10.1. Wat is de toetsenbank? 10. De toetsenbank 10.1. Wat is de toetsenbank? De toetsenbank is een groeiende verzameling van toetsonderdelen en complete toetsen Nederlands. De bank wordt door het CNaVT-team beheerd en in samenwerking

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 December 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 1 Notitie n.a.v. de aanbevelingen van de commissie Bosker Rapportage Doordacht doorzetten naar een

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas Streefscores klas 2...

Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas Streefscores klas 2... Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas 1... 4 Streefscores klas 2... 6 Streefscores klas 3... 8 Streefscores klas 4... 10 Verband tussen

Nadere informatie

IJsbrand Jepma & Jan Maarse

IJsbrand Jepma & Jan Maarse Een verantwoord taalverbeteringstraject naar de nieuwe taalnorm 3F: het kiezen van een taaltoets en taalcursus VVE-bijeenkomst taalniveau 3F kleinere gemeenten IJsbrand Jepma & Jan Maarse Programma Toetsvoorbeeld:

Nadere informatie