Actueel Geetbets gemeentelijk informatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel Geetbets gemeentelijk informatieblad"

Transcriptie

1 uitgave november 2008 Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Actueel Geetbets gemeentelijk informatieblad Verder in dit nummer: Mathilde Kindergemeenteraad Gemeenteraad Oud ijzer Museum Omer Dedecker Boomplanting Expositie Hagelanddag Bibliotheek Kerstmarkt Brussel Op het gemeentehuis Info Kaarsenproject Kleuterhappening Mid live girls Neil young radio BemBem Petanquebaan Grazen Sociaal huis Oproep Viering kampioenen Opleiding VLK vrijwilliger Youth at risk Oproep donors Burgerlijke stand Activiteitenkalender Geen overdaad en iedere dag een glaasje wijn Mathilde Vandenberg blaast honderd kaarsjes uit Op 26 november viert Mathilde Vandenberg uit De Tuinwijk haar honderdste verjaardag. Mathilde is nog steeds kranig als weleer. Toch liep haar levensloop niet altijd over rozen. Haar hoge ouderdom dankt zij aan de goede zorgen van haar kinderen, een niet overdadig leven en iedere dag een glaasje wijn bij het eten. Mathilde Vandenberg werd op 26 november 1908 in Geetbets geboren als derde kind van Victor Vandenberg en Elisa Jans. Al vroeg werd Mathilde geconfronteerd met zinloos geweld. Het staat me nog heel goed voor de geest hoe de statie in brand stond tijdens de Eerste Wereldoorlog, vertelt Mathilde. Van ander leed werd zij als kind ook niet gespaard. Mijn broer van 6 jaar verongelukte en mijn zuster van 14 overleed aan de Spaanse griep die in 1918 zoveel slachtoffers eiste, vervolgt Mathilde. Mijn ouders waren zoals de meeste mensen in die tijd boeren. Enkele jaren van mijn jeugd bracht ik door bij familie in Luik. Daar leerde ik Frans spreken, wat ik de dag van vandaag nog steeds benut als ik Franse boeken lees. In 1928 huwde Mathilde met Jean Smets uit Rummen. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Alice, André en Victor. Voor de tweede keer maakte Mathilde de ellende van een oorlog mee door de bezetting van België door Duitse troepen tussen 1940 en In 1960 overleed haar echtgenoot na een kortstondige ziekte. In 1985 sloeg het noodlot nog eens toe toen haar jongste kleinkind, Jan Smets, op 21-jarige leeftijd verongelukte. Nu brengt Mathilde haar oude dag door temidden haar kinderen. Haar klein- en achterkleinkinderen springen wekelijks bij haar binnen. Bovendien is Mathilde erg trots op twee achterachterkleinkinderen en vormt een vijfgeslacht in vrouwelijke lijn met Alice Smets (79 jaar), Betty Brans (56 jaar), Lies Strouven (28 jaar) en Mazarinne Claeskens ( 28 juli 2008). Mathilde kijkt elke dag naar het journaal op tv en haar feuilleton Thuis mist ze ook geen dag. Breien doet ze nog af en toe, tijdschriften lezen wat meer. Mijn geheim om 100 jaar te mogen worden is eenvoudig, besluit Mathilde Vandenberg. Iedere dag een goed glaasje wijn drinken bij het eten, geen overdaad en daar bovenop de goede zorgen van mijn kinderen. Colofon Redactie: Paul Pans (Redacteur) Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Geetbets Drukwerk & vormgeving Drukkerij Hoebreckx bvba Drie basisscholen leveren leden kindergemeenteraad Tine Oyen omgordt de kinderburgemeesterssjerp Na een jarenlange onderbreking heeft Geetbets opnieuw een kindergemeenteraad. De zeventien gekozenen legden de eed af in aanwezigheid van het volwassenen college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. In de drie plaatselijke basisscholen vonden verkiezingen plaats. Tine Oyen mag als eerste de burgemeesterssjerp omgorden. Voor het burgemeesterschap werd een beurtrol ingevoerd via loting. Elke school kreeg twee schepenen toegewezen. De vrije basisschool Hupsakee van Geetbets behoudt nog één schepen omdat ze ook de burgemeester levert. Alle leerlingen van de vrije basisscholen Hupsakee Geetbets, Te Velde Hogen en De Knipoog Rummen konden hun vertegenwoordigers in de nieuwe kindergemeenteraad verkiezen. De kandidaten kwamen uit het vijfde en zesde leerjaar, wat niet wegnam dat ook de leerlingen van alle andere leerjaren hun stem konden uitbrengen. Meer nog: voor de leerlingen die nog niet kunnen lezen, werd een foto van de kandidaat naast de naam geplaatst. Tegelijkertijd werd voor iedereen duidelijk om wie het ging, want niet iedereen kent iedereen bij naam. Hupsakee Geetbets mocht net als De Knipoog Rummen zes kindergemeenteraadsleden

2 DRIE BASISSCHOLEN LEVEREN KINDERGEMEENTERAAD verkiezen. Te Velde Hogen kreeg vijf raadsleden toegewezen. Elke school leverde twee leden voor het college van burgemeester en schepenen: de twee kandidaten die het meeste stemmen behaalden. Na een gezonde verkiezingscampagne was het vrijdag 24 oktober zover: de kinderen van de drie scholen trokken naar de stembus. Onmiddellijk na de kiesverrichtingen werd de uitslag bekend gemaakt. In de basisschool Hupsakee behaalden Jens Guldentops uit het vijfde leerjaar en Tine Oyen uit het zesde leerjaar de meeste stemmen en werden tot schepen verkozen. In De Knipoog scoorden Lieke Roosbeek en Nikita Tkachenko het best, terwijl Ruben Cresens en Axelle Es het pleit wonnen in Te Velde. Tot raadsleden werden verkozen voor de Knipoog Rummen Lauren Bungeneers, Gythe Monette, William Jamar, Damien Willems, voor Hupsakee Geetbets Jana Janssen, Chelsea Pans, Ines D Exelle, Ella Mertens en voor Te Velde Hogen Shauni Adriaens, Antje Depré en Joyce Ripol. Dinsdag 4 november vond in de raadzaal van het gemeentehuis de installatie van de nieuwe kindergemeenteraad plaats, in aanwezigheid van het volwassenen college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsleden, ouders, familieleden én de pers. De zeventien kindergemeenteraadsleden legden om beurt de eed af. Ik zweer trouw te zijn aan de kinderen van Geetbets en beloof voor hen mijn uiterste best te doen, klonk het. Bij loting werd vastgelegd dat de vrije basisschool Hupsakee Geetbets als eerste de kinderburgemeester levert. Om het jaar krijgt de raad een nieuwe burgemeester via een beurtrol, zodat elke school aan de bak komt voor het burgemeesterschap. Binnen een jaar is het de beurt aan Hogen, het jaar daarop aan Rummen. Kinderburgemeester en kinderschepenen kregen hun mandaatsjerp, die ze bij officiële gelegenheden omgorden. De kindergemeenteraad keurde het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad goed. De vergaderingen zullen om de twee maanden plaatsvinden op dinsdag om uur. Dinsdag 11 november trad de kindergemeenteraad voor het eerst naar buiten tijdens de 11 novemberherdenkingen en legde bloemen neer aan de oorlogsmonumenten. De kindergemeenteraad riep voordien alle kinderen van de drie basisscholen op deel te nemen aan de plechtigheden om de gruwel van beide wereldoorlogen niet te vergeten. NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD (27 oktober 2008) Opmaak rooilijnplannen Wolfhaagweg en Dullaerstraat De gemeenteraad keurde de aannemings- en gunningsvoorwaarden goed voor de opmaak van rooilijnplannen voor de Wolfhaagweg en een zijstraat van de Dullaerstraat. Beide straten zijn infeite privéwegen en nog niet opgenomen in het openbaar domein. De wegen zijn echter al meer dan 30 jaar in gebruik. Voor de opmaak van beide plannen is telkens euro voorzien in de begroting. Nieuwe cv-ketel voor de BAK De oude mazoutketel in de BAK, die dateert uit 1965, wordt vervangen door een condenserende gasketel. Daardoor stijgt het rendement aanzienlijk. Door over te schakelen op aardgas wordt de installatie daarenboven onderhoudsvriendelijker en is een opvolging mogelijk van het brandstofverbruik. De mazoutton wordt gesaneerd. De boiler wordt verwijderd vervangen door een klein elektrisch reservoir, voorzien in de keuken. De raming bedraagt incl. BTW: euro. Vervanging buitenschrijnwerk BAK en verdieping linkervleugel gemeentehuis Zowel het buitenschrijnwerk van de BAK als dat van de verdieping van de linkervleugel van het gemeentehuis zijn aan vervanging toe. Door het vervangen van de ijzeren ramen met enkel glas door thermisch onderbroken aluminium ramen met dubbele beglazing daalt het verbruik voor verwarming met ongeveer 25%. De raming voor de BAK beloopt incl. BTW: ,45 euro, die voor de verdieping van de linkervleugel van het gemeentehuis incl. BTW ,35 euro. Aanpassing subsidiereglement hemelwateropvang/infiltratie De gemeenteraad keurde de aanpassing van het subsidiereglement inzake de opvang of infiltratie van hemelwater aan de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest goed. De premie geldt zowel bij nieuwbouw als herbouw en bedraagt 500,00 euro. De gemeente pre-financiert dit bedrag en krijgt nadien 250,00 euro van het Vlaams Geweest terugbetaald. 2. Overstromingszones en erosieprojecten in Rummen De samenwerking Land en Water heeft een aantal voorstellen geformuleerd tegen de wateroverlast in Rummen. Voor deze projecten kan er 75% subsidie bekomen worden via het subsidiebesluit Polders en Wateringen.Het gaat om de inrichting van een overstromingszone op de Ruel-en Philippebeek en de inrichting van een overstromingszone op de Katrienmeerbeek.

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD (27 oktober 2008) Daarnaast wordt de bouw van een dam en erosiepoel achter Watertech Celis (damhoogte 1,8 m) en de bouw van een dam en erosiepoel langs de Katrienmeerbeek gepland. De projecten kunnen ten vroegste eind 2010 begin 2011 uitgevoerd worden. Voor 6 euro met de bus naar de kerstmarkt in Brussel Op zondag 14 december 2008 legt de cultuurdienst een autobus in voor een bezoek aan de kerstmarkt in Brussel. De deelnameprijs bedraagt 6,- euro per persoon. Verdeling subsidies 2008 aan de cultuurverenigingen De gemeenteraad keurde de verdeling van de subsidies 2008 aan de cultuurverenigingen, gebaseerd op de werkingsverslagen , goed. Onthaal nieuwe inwoners in bibliotheek De gemeenteraad keurde een afwijking van het dienstreglement van de POB goed naar aanleiding van het onthaal van nieuwe inwoners. Tijdens die onthaaldag wordt een kort geleid bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek. Iedere nieuwe inwoner ontvangt een bon waarmee hij/zij een gratis dvd of video kan ontlenen. Oud ijzer voortaan gratis deponeren op containerpark De gemeenteraad keurde de afschaffing van de retributie van 1,5 euro per 30 kg op het containerpark gedeponeerde of bij de ophaaldienst meegegeven oud ijzer goed. Momenteel brengt oud ijzer gemiddeld 130 euro per ton op. Tot nu toe moesten de inwoners betalen om van het oud ijzer af te geraken. Op het containerpark van Geetbets wordt in vergelijking met andere gemeenten weinig oud ijzer afgeleverd. Vermoedelijk brengen de mensen het oud ijzer zelf weg en krijgen er van handelaars een vergoeding voor. In die optiek is het onverantwoord dat de inwoners dienen te betalen om oud ijzer te deponeren op het containerpark. De opbrengst van de verkoop van oud ijzer gaat bovendien gedeeltelijk naar de gemeente. OUD IJZER Museum op verdieping linkervleugel gemeentehuis MUSEUM De vervanging van het buitenschrijnwerk op de verdieping van de linkervleugel van het gemeentehuis is de aanloop tot de realisatie van een museum voor de Geschiedkundige Kring Limes Gatia. Ook wordt er een lokaal behouden voor de opslag van het verkiezingsmateriaal. Wellicht twee lokalen van de verdieping zullen ten slotte aangewend worden voor een volgende uitbreiding van de bibliotheek. Omer Debecker wint eerste rit wielerronde van Mallorca De 60-jarige Omer Debecker won de eerste rit van de Internationale Wielerweek voor Masters op het Spaanse eiland Mallorca. De Betsenaar was de primus in Portocolom, om s anderendaags tweede te eindigen in Cala D Or. De Vlaams-Brabantse kampioen eindigde vierde in het eindklassement. Debecker reed een prachtig seizoen en behaalde liefst negentien overwinningspalmen. Daarenboven legde hij zestien keer beslag op de tweede plaats. In de VWF behaalde hij ook de titel van wereldkampioen. 3.

4 BOOMPLANTING Samen boompjes planten Schelfheidebos wordt Vlaams - Brabants Kom op tegen Kanker- bos De gemeente Geetbets, Agentschap Natuur en Bos (ANB), Kom op tegen Kanker (KOTK) en Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) slaan de handen in elkaar. In het kader van het Boompjesweekend wordt, met boompjes, het Vlaams-Brabantse Kom op tegen Kanker-bos in 2009 aangeplant op Schelfheide, een terrein van ANB. Dit gaat gepaard met een boomplanthappening op 22 maart Het belooft een groots feest te worden met animatie, BV s, bossprookjes, wandelingen en vooral veel boompjes. De vooropgestelde bomen, worden op voorhand te koop aangeboden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vanaf december worden in Geetbets en de andere deelnemende gemeenten symbolische boompakketjes aangeboden aan 7 euro per stuk. Een pakketje bevat een kaarsje, een uitnodiging voor de planthappening op 22 maart met uitleg over de toekomstige KOTK-bossen, een bonnetje voor de grabbelton en een naamlabel om aan elke boom te hangen. Op de plantactie zelf kan men een keuze maken tussen verschillende inheemse boomsoorten. De winter en zomereik, beuk, boskers, winterlinde: slechts een tipje van de sluier van de grote variëteit bomen die geplant wordt. Scholen, verenigingen, adviesraden, bedrijven, en alle inwoners van Geetbets en omstreken worden gemobiliseerd om de handen uit de mouwen te steken. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen zal ook haar steentje bijdragen door de actievoerders een educatief pakket aan te bieden. Met gebundelde krachten wordt er gewerkt aan een dubbel goed doel: Het Boompjesweekend zal bijdragen tot de uitzonderlijke fauna, flora en zachte recreatie in Schelfheide, en met de opbrengst van de verkoopsactie zal Kom op tegen Kanker projecten realiseren zoals preventie, psychosociale ondersteuning van patiënten, palliatieve zorg, kinderen en kanker en wetenschappelijk onderzoek. Wil je als individu, adviesraad, vereniging, school of bedrijf mee aan jouw toekomstig bos werken en hiermee Kom op tegen Kanker steunen? Kom dan alvast naar het infomoment op 1 december 2008, om 20 uur in het gemeentehuis van Geetbets. Expositie Zoektocht naar Het Licht in gemeentehuis Vanaf 16 november loopt in de expositieruimte van het gemeentehuis de tentoonstelling Zoektocht naar Het Licht van beeldend kunstenaar Dinah van den Elzen. Dinah is Nederlandse en woont sedert geruime tijd aan de Hulsbeekstraat 120, waar ze in haar atelier Rozenhoven schildersessies houdt en opdrachten uitvoert. Ze werkt intuïtief met de technieken die tot haar beschikking staan, waarbij het speelse element van belang is, net als het plezier zich uit te drukken, in vorm, kleur en inhoud. Dinah transformeert als het ware het aardse naar het spirituele. Het boerenleven en de boerenwijsheid zijn voor Dinah onuitputtelijk als inspiratiebron. Dinah van den Elzen is al van kindsbeen af gepassioneerd door tekenen en schilderen. Ze volgde drie jaar kunstzinnige therapie in s Hertogenbosch, twee jaar genezend en analytisch tekenen in Dongen en studeerde vijf jaar aan de kunstacademie van Sint-Truiden, stad waarvan ze de stadsprijs mocht in ontvangst nemen. Ik zoek in mijn werken de essentie der dingen vast te leggen, wat in de gelaagdheid van mijn schilderijen tot uiting komt, vertelt Dinah van den Elzen. Momenteel ben ik bezig met experimentele kunst om me vrij te kunnen uiten, van binnenuit. Boeren zijn bezig met de essentie: de aarde, het bewerken ervan, het zaaien en het oogsten, uiteindelijk voeding. Deze essentie: boerenwijsheid, de dingen zonder franje, de echtheid, zijn voor mij een inspiratiebron. Mijn werken gaan immers over de essentie, althans de zoektocht ernaar toe. Tegenwoordig zijn veel mensen met het spirituele bezig, maar zij zijn niet goed geaard of geworteld. Dat leer je bijvoorbeeld op een boerderij en door met de natuur te werken, aldus Dinah van den Elzen, die het voordeel geniet op een boerderij en biologisch bedrijf te leven. De werken die Dinah exposeert bestaan uit acryl op doek, acryl op papier en acryl op papier gemarouffleerd. De schrijfster Antje Delaforge gaf recent een gedichtenbundel uit, geïllustreerd met schilderijen van Dinah van den Elzen. De expositie loopt tot eind januari 2009 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 4. Meer info: Dinah van den Elzen Hulsbeekstraat 120, 3450 Geetbets Tel.:

5 HAGELANDDAG Starteditie Hagelanddag een zomer lang werd een succes De allereerste editie van Hagelanddag een zomer lang werd een succes. Net geen 500 deelnamegidsen werden verkocht. De deelnemers zochten zich te voet, met de fiets en/of met de auto een weg door Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw. Toerisme Hageland organiseerde de voorbije zomer immers in samenwerking met deze gemeenten vier wandelzoektochten, één fietszoektocht en één autozoektocht die in een handige en uitgebreide pocketgids werd uitgegeven. Alle winnaars werden uitgenodigd in Zoutleeuw om hun prijs in ontvangst te komen nemen. De superwinnaar, die alle zoektochten tot een goed einde heeft gebracht, is Mattias Diericx uit Rotselaar. Hij wint een ballonvaart gekoppeld aan een exclusief Hagelands ontbijt. Dietrich Bamps uit Kortenaken wint 1 jaar gratis cinema voor 2 personen als winnaar van de wandelzoektochten. Line Carette (winnaar fietszoektocht, Alsemberg) en Jozef Scheers (winnaar autozoektocht, Tervuren) winnen respectievelijk een handige opvouwbare fiets en een droomweekend met een luxewagen van Volkswagen. Samen met vele andere deelnemers uit alle Vlaamse provincies bewijzen zij dat Hagelanddag een zomer lang danig in de smaak viel. Tientallen andere deelnemers werden tijdens de prijsuitreiking in Zoutleeuw trouwens ook beloond voor hun inspanningen met onder meer streekproductenpakketten, toeristische pakketten en restaurantcheques. In 2009 slaat de zoektocht Hagelanddag een zomer lang vanaf einde april volgens hetzelfde concept zijn tenten op in de Hagelandse gemeenten Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Kortenaken en Lubbeek. BIBLIOTHEEK Bibliotheek Geetbets Dorpsstraat 5, 3450 Geetbets Tel Bibliotheek legt bezoekers in de watten Zaterdag 11 oktober werden 96 bezoekers van de openbare bibliotheek in de watten gelegd tijdens de jaarlijkse verwendag van de bib. Het bibliotheekpersoneel en het beheersorgaan van de bib bood heerlijk gebak en dito drankjes aan, naast een gratis lidmaatschap. Tegelijk vond een grote verkoop van oude boeken en tijdschriften plaats. Enkele vroege vogels konden er hun slag slaan en droegen voldaan een volle doos met leesvoer naar buiten. De boeken werden verkocht aan een halve euro. Voor de tijdschriften werd slechts 25 eurocent aangerekend. Voorleesweek 22 tot 30 november 2008 Het is herfst, het is boekentijd, het is voorleestijd! Op 22 november gaat de Voorleesweek van start. De Voorleeskrant kan je ophalen in je bibliotheek. Ze biedt ouders, grootouders, leerkrachten en onthaalouders voldoende inspiratie om alle baby s, peuters en kleuters een heel jaar lang te verwennen met voorleesboeken. Kom naar de bib en neem je voorleeskrant mee! Wij wensen je alvast een zachte herfst en een mooie voorleestijd! Kom naar de bib & ontvang GRATIS je nieuwe lidkaart! Raadpleeg de online catalogus: bib.vlaamsbrabant.be EN KLIK OP GEETBETS Werken opzoeken Werken reserveren Lezersinformatie bekijken Werken verlengen 5.

6 KERSTMARKT BRUSSEL Cultuurraad Geetbets bezoekt Kerstmarkt Brussel op zondag 14 december 2008 Elke winter slaat het hart van Brussel op het ritme van Winterpret. Een feeëriek decor, een prachtige Kerstmarkt, een verlicht reuzenrad, draaimolens, straatanimatie en natuurlijk de befaamde ijsbaan. Verkozen tot Origineelste Kerstmarkt door de Engelse Touroperatoren, strekt deze zich uit over 240 chalets verspreid rond de Beurs, het Sint-Katelijneplein en de Vismarkt. De chalets bieden je talrijke geschenktips en een uitgebreide keuze aan lekkernijen. We vertrekken met de autobus omstreeks uur aan het gemeentehuis van Geetbets en zullen omstreeks 14u.30 in Brussel aankomen. Er is de keuze tussen een vrij of groepsbezoek van de Kerstmarkt. s Avonds vertrekken we terug richting Geetbets omstreeks uur zodat we vermoedelijk om uur terug thuis zijn. Kostprijs: 6 euro per persoon Inschrijven kan via storting van het bedrag op het rekeningnummer met vermelding Kerstmarkt en het aantal personen. Voor meer info contacteer Rachelle Janssens, cultuurdienst gemeente Geetbets, tel.: of mail Op het gemeentehuis Hans Lembrechts eerste sportfunctionaris Geetbets Hans Lembrechts (42) werd op 1 oktober 2008 aangesteld als eerste sportfunctionaris van de gemeente Geetbets. Hans, afkomstig uit Schilde, woont sinds drie jaar aan de Kwadestraat in Geetbets, waar hij zijn huis restaureert. Geetbets extra injecties geven op sportief vlak is dé uitdaging voor de sportieve man, die ook dol is op moto s, oldtimers en tekenen. Hans Lembrechts studeerde aan de Katholieke Hogeschool Leuven, waar hij het diploma regent lichamelijke opvoeding behaalde. Zoals zo velen bleef ook ik plakken in Leuven na mijn studies, vertelt Hans Lembrechts. Na mijn legerdienst werd ik in 1991 werkzaam op het Nationaal Sportverbond van het Vrij Onderwijs NSVO in Brussel. Ik stuurde daar onder meer de schoolsportfinales en nationale acties voor het bekomen van sportmateriaal voor scholen. Drie jaar later ging ik werken op het provinciaal secretariaat van SVS in Leuven. Daar hield ik me ook heel intensief bezig met allerlei schoolsportcompetities van het secundair onderwijs. Op 1 mei 2000 startte ik als voltijds sportfunctionaris bij de gemeente Bierbeek. Datzelfde jaar werd het sportcentrum van Bierbeek aan De Borre geopend. In 2005 ruilde ik Bierbeek voor Geetbets als woonplaats. Ondertussen deed zich de gelegenheid voor een halftijdse betrekking als sportfunctionaris te krijgen in eigen woonplaats. Zo kon ik op 1 oktober 2008 aan de slag bij de gemeente Geetbets. Mijn vrije tijd gebruik ik hoofdzakelijk voor de restauratie van mijn woning. Uitdaging Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidies moest Geetbets naast een autonome sportraad en een beleidsplan een sportfunctionaris hebben, vervolgt Hans Lembrechts. De sportverantwoordelijke leverde goed werk. Het is nu aan mij om in samenwerking met onder meer de sportraad het sportbeleidsplan uit te werken. Ik denk daarbij onder meer aan de realisatie van twee Finse pistes, een fit-o-meter, de renovatie van de sanitaire installatie van sporthal De Warande en de aanleg van een parkeerterrein met multifunctioneel sportpleintje aan de sporthal. Voorts zal ik sportactiviteiten voor scholen en senioren op poten zetten. Tegelijkertijd wil ik extra subsidies binnenrijven voor de huidige legislatuur, die in hoofdzaak naar jeugdsportbegeleiders zullen gaan. In samenspraak met de sportraad werk ik aan een nieuw subsidiereglement voor de sportverenigingen van Geetbets. Hobby s Ik heb momenteel erg weinig tijd voor het beoefenen van mijn hobby s, maar daar zal wel verandering in komen eens mijn huis gerestaureerd is. Rijden met de moto is echt mijn ding, naast oldtimers en tekenen. In 2005 toerde ik met mijn 600 cc door Europa en legde km af. Alles speelde zich af tussen Portugal en Finland als twee uiterste landen. In 2007 verkende ik met mijn vriendin het prachtige Schotland. Ik houd me ook graag creatief bezig via het tekenen en kijk op naar mijn broer Peter, die een echte kunstenaar is. Hij doet aan computertekenen en schilderen en werkt als freelance illustrator, driedimensioneel, aldus Hans Lembrechts. Wie meer info wil over de sportwerking in de gemeente kan contact opnemen met Hans Lembrechts op het gemeentehuis: tel of via 6.

7 INFO Thema-avond rond rationeel energiegebruik in raadzaal op 25 november. Fossiele energiebronnen zijn niet onuitputtelijk en bij verbranding ontstaan onder meer broeikasgassen. Reden voor de gemeente Geetbets om in samenwerking met Dialoog vzw een informatieavond rond rationeel energiegebruik te organiseren, met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom op 25 november 2008 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 7 te 3450 Geetbets. Tijdens de thema-avond krijg je tal van nuttige tips om je energiefactuur te verlagen en je comfort te verhogen: verwarming, isolatie, verlichting, koelen en vriezen, was en afwas, warm waterproductie, Veertig procent van de energie in Vlaanderen wordt door onze gezinnen verbruikt. Dit is niet zo verwonderlijk als je beseft dat een leefbare woning niet alleen verwarmd en verlicht moet worden, maar dat er ook een steeds groter aantal elektrische toestellen wordt gebruikt. Je begrijpt dan ook dat het eigen huishouden de aangewezen plaats is om verstandig met energie om te springen. Zo lever je ook een bijdrage aan een beter leefmilieu: om elektriciteit op te wekken is er aardolie, aardgas of steenkool nodig. Voor meer informatie en inschrijven contacteer de gemeentelijke milieudienst ( Hilde Thomas, of Inschrijven voor 24 november Infoavond Huisvestingspremies SOCIAAL HUIS GEETBETS Op 9 december 2008 om uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een infovergadering plaats rond alle mogelijke huisvestingspremies. Deze avond wordt georganiseerd door het OCMW en de Gemeente Geetbets, dit in samenwerking met de dienst Huisvesting van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen. In principe kon je inschrijven tot 21 november Als je nog wenst in te schrijven kan je dit nog steeds telefonisch of per mail doen op of op KAARSENPROJECT Jaarlijks gooien we in onze regio 17 ton kaarsenresten weg Aparte inzameling van kaarsenresten op containerpark Met een afvalpercentage van vijf procent bij het opbranden van kaarsen, komt er in het arrondissement Leuven jaarlijks minstens 17 ton kaarsenresten in het afval. Als iedereen in het arrondissement Leuven zijn kaarsenresten naar het containerpark brengt, kan er bijgevolg minstens 17 ton kaarsenresten gerecycleerd worden. In het arrondissement Leuven bedraagt de jaarlijkse kaarsenconsumptie ongeveer 340 ton. In België consumeren we jaarlijks ton kaarsen. Paraffine is de belangrijkste component van kaarsen. Een grote hoeveelheid van die paraffine belandt jaarlijks bij het huishoudelijk afval. Nu kan je de kaarsenresten kwijt op het containerpark, een grote stap vooruit. Kaarsenresten leveren grote solidariteitskaars ACW verbond Leuven roept iedereen op om zijn kaarsenresten apart te sorteren en naar het containerpark te brengen. Van de kaarsenresten wil ACW één grote solidariteitskaars laten maken door het kaarsenatelier van het sociale economieproject De Vlaspit, in het kader van De sociale zekerheid is er voor u. De solidariteitskaars zal feestelijk ingehuldigd worden in Scherpenheuvel op 3 mei Iedereen zal kunnen genieten van deze eerste zichtbare realisatie uit de kaarsenresten. Ook na 3 mei blijft de kaarsenresteninzamelactie verder lopen. Met de actie Samen Smelter wil ACW verbond Leuven, samen met De Vlaspit, de Kringwinkels en EcoWerf, actief werken aan duurzaamheid én (sociale) tewerkstelling bevorderen. Meer info? Surf naar 7.

8 KLEUTERHAPPENING Sinterklaas bezoekt regionale kleuterhappening in Waanrode Zondag 30 november 2008 vindt van 13 tot 17 uur de dertiende regionale kleuterhappening plaats in ontmoetingscentrum Bergendal, Grote Vreunte 57 in Waanrode. Alle kleuters van ongeveer 3 tot 6 jaar uit de Regio Getevallei zijn er van harte welkom, samen met hun ouders. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn ook van de partij. De begeleiding van de kleuters is in handen van ervaren monitoren. Van de ouders wordt verwacht dat ze in de buurt aanwezig blijven. Aangepast schoeisel is verplicht. Op het programma: een springkasteel, ballenbad, puzzelen, bouwen, treintjes en auto s, doolhof, klim- en klauterparcours, grimeren en een ballonnenclown. Omstreeks uur bezoeken Sinterklaas en Zwarte Piet de kleuterhappening. De deelnameprijs bedraagt 4 euro per kleuter (ouders gratis), verzekering, versnapering, aandenken en bezoek Sinterklaas en Zwarte Piet inbegrepen. Inschrijven en betalen kan enkel ter plaatse. Voor meer info kan je terecht bij Patrick Frederix op of MID LIVE GIRLS Mid Live Girls zoeken volleybalspelers De vereniging De Mid Live Girls (en niet Mid-Life Girls) is dringend op zoek naar mannen en/of vrouwen van 18 tot 100 jaar om op zeer recreatieve wijze volleybal te spelen, elke woensdagavond van 20 tot 22 uur. Wie wil snuiven van de gezellige sfeer die de bewuste dames opbouwen kan een kijkje komen nemen in sporthal De Warande aan de Ketelstraat in Rummen en er eventueel meteen invliegen. Meer info: NEIL YOUNG RADIO BEMBEM Cultureel programma-aanbod De Markthallen Info & reservatie: De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad of Jongerenkaart: Jongeren tot en met 18 jaar (op vertoon identiteitskaart) betalen slechts 5 euro voor een avondvoorstelling. Groepskorting: je krijgt een korting van 10 % indien je minimum 20 kaarten van eenzelfde voorstelling afneemt. Zaterdag 13 december 2008 om uur Living Hero : Neil Young Gert Bettens, Ruben Block, Neeka, Jan De Campenaere, Mario Goossens, Koen Garriau, Luk De Graaf en Nils De Caster Vvk: 15 euro & kassa: 20 euro, jongeren < 18 jaar: 5 euro Tijdens de voorbije Living Roots-tournee ontstond bij de muzikanten het idee om na elke tournee één muzikale held uit het programma te pikken en deze levende legende een gepast eerbetoon te schenken. Living Hero was geboren. Niet toevallig viel de eerste keuze op Neil Young: zonder twijfel één van de meest invloedrijke songwriters van onze tijd. Acht topmuzikanten grasduinen tijdens deze voorstelling doorheen het rijke oeuvre van Neil Young. De man bracht al meer dan 50 albums uit: eerst met Buffalo Springfield, daarna met Crosby, Stills, Nash & Young, en later vooral onder zijn eigen naam, geruggensteund door legendarische begeleidingsbands als Booker T and the MG s en Crazy Horse. Zijn songs variëren van folk over country tot heavy rock. Denk maar aan Harvest Moon, Helpless, After the Goldrush, Cinnamon Girl, The Needle and the Damage Done, Heart of Gold, Like a Hurricane, Rockin in the Free World en veel, veel meer. Acht straffe muzikanten (cfr. opsomming bovenaan) op één podium en dit alles visueel schitterend ingekleed met beeldfragmenten van Young zelve. Een streling voor het oor én het oog! Geniet van een avond met het beste van Neil Young: intiem, ontroerend, intens, overdonderend! Exclusief concert voor Limburg! KIDSTIME Zaterdag 20 december 2008 om uur Radio BemBem Vvk: volwassenen 6 euro, jongeren 4 euro en gezin 16 euro - Kassa: volwassenen 8 euro, jongeren 6 euro en gezin 20 euro 8. Net als vorig jaar kunnen de kinderen al enkele dagen voor nieuwjaar op een knallende manier afscheid nemen van Vorig jaar werd er gekozen voor Suske & Wiske, deze keer is Radio BemBem te gast. Dit is de live show van de gelijknamige radio (een productie van Studio 100). Gastheer en gastvrouw voor het jonge volkje zijn Pim & Sasha. Inderdaad Pim, bekend van ondermeer Star Academy en Sterren op de dansvloer. Sasha speelde dan weer de rol van Sneeuwwitje in de gelijknamige musical. Je kan haar ook kennen van enkele gastrollen in ondermeer K3 en het ijsprinsesje en de series Spoed en Wittekerke. Samen met vier muzikanten maken Pim en Sasha er een spetterende muzikale avond van.

9 PETANQUEBAAN OP DORPSPLEIN GRAZEN De technische dienst van de gemeente legde op vraag van de sportraad en de seniorenraad een petanquebaan aan op het dorpsplein van Grazen. Het gaat om de allereerste gemeentelijke petanquebaan. Doel is aan iedereen de kans geven petanque te spelen en tegelijkertijd de mogelijkheid scheppen mensen te ontmoeten in een sportieve geest en sfeer. Alleszins een knap staaltje van vakmanschap, die petanquebaan. Indien deze petanquebaan veel gebruikt wordt, komt er ook een petanquebaan in Rummen en Geetbets. HET VOORDELENHOEKJE Tip : kaart kosteloze begeleider SOCIAAL HUIS De kaart kosteloze begeleider wordt afgegeven aan personen met een handicap met : - een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid - een blijvende invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid van minstens 80 % - een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die ten minste 50 % bedraagt - een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen - een integratietegemoetkoming categorie III of IV. Deze kaart maakt het mogelijk samen te reizen met een ander persoon met één enkel vervoerbewijs. De begeleider reist gratis, in dezelfde klas en op hetzelfde traject. De begeleider is ofwel een persoon of een hond aan de leiband. Deze kaart is geldig voor 10 jaar en op het volledige NMBS-net en daarnaast ook op de lijnen van de regionale vervoersmaatschappijen DE LIJN en TEC. Waar aanvragen? In elk NMBS-station of bij de NMBS - Directie reizigers, Bureau RZ 021 sectie 13/5 Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel Hoe aanvragen? Een aanvraagformulier (PDF) is beschikbaar in de Gids voor de reiziger met beperkte mobiliteit of kan je downloaden op de website van de NMBS. Bij de aanvraag moet een officieel origineel attest van invaliditeit (of een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaarde kopie) worden gevoegd. Indien de reiziger niet over één van deze attesten beschikt, kan hij per gewone brief bij de Federale Overheidsdienst een gratis medisch onderzoek aanvragen om een attest te bekomen. Beantwoord je aan de voorwaarden, dan volgt een uitnodiging om de kaart kosteloze begeleider te komen afhalen in een station naar keuze. De kaart wordt overhandigd mits betaling van 4,30 euro en afgifte van een recente pasfoto (van de persoon met een handicap). Voordeel : lening bij Gezinsbond voor studenten die dagonderwijs volgen Studenten die dagonderwijs volgen, kunnen bij de Gezinsbond geld lenen om hun studies te betalen. Voorwaarden : Studenten uit grote gezinnen (vanaf 3 kinderen) Het geld is bestemd om de studiekosten te financieren voor secundair en hoger onderwijs met volledig leerplan van de Nederlandse taalrol. Waar aanvragen? Bij het Studiefonds, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel , De aanvragen moeten vóór 30 november van het lopende school- of academiejaar binnen zijn. Bedrag? Hoger onderwijs : 1000 euro voor kotstudenten 650 euro voor pendelstudenten Secundair onderwijs : 550 euro voor internen 350 euro voor externen 9.

10 SOCIAAL HUIS Bijkomende informatie : Alle hier reeds verschenen voordelen in dit voordelenhoekje kan u nog eens nakijken op De Scheidingsschool Bij een scheiding sta je voor veel uitdagingen: Hoe begin ik aan een scheiding? Wat moet er geregeld worden? Wie kan hierbij helpen? Hoe kan ik de kinderen betrekken bij beslissingen die ook hen aanbelangen? Welke nieuwe vormen van scheiden bestaan er nu? Met goede informatie, tips en begeleiding zal deze moeilijke periode al wat gemakkelijker te overbruggen zijn. De Scheidingsschool wil jou daarbij helpen. De begeleiders hebben ook speciale aandacht voor de kinderen, de grootouders en andere mogelijke betrokkenen. De Scheidingsschool vind je in de J. Wautersstraat Kessel-Lo. Je kan ook contact opnemen met Anne De Keyser: , of met Diana Evers: Website: Seniorennamiddag in Grazen kent buitengewoon groot succes Donderdag 9 oktober 2008 hielden de senioren een gezellig onderonsje in de Waterhoek in Grazen. Maar liefst 325 senioren schreven vooraf in, wat een groot, zelfs buitengewoon groot succes betekent. Na een kort woordje van voorzitter Jules Bergers was het tijd voor ambiance. En die was verzekerd met optredens van Christoff, zus Lindsay, clown Rocky en accordeonist Cliff. Niet alleen muzikaal werden de senioren verwend, ook een uitgebreid dessertenbuffet stond voor hen klaar. Ongetwijfeld weerom een geslaagde seniorennamiddag. Bedankt aan alle vrijwilligers die ook nu weer van de partij waren. Nuttige info Spreekuren Sociaal Huis: maandag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en dinsdag van 17 tot 19 uur. Dinsdag- en vrijdagvoormiddag na telefonische afspraak. Let wel: de pensioendienst is niet bereikbaar op dinsdagavond en op woensdag. Juridisch advies: elke eerste dinsdag van de maand van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Oproep meters en peters toeristische routes Sinds enkele jaren voorziet Toerisme Vlaams-Brabant consequent in het onderhoud van de zowat kilometer wandel- en fietsroutes, de laatste jaren door Toerisme Vlaams-Brabant uitgebouwd in heel de provincie Vlaams-Brabant. Zij doet hiervoor beroep op vrijwilligers om de routes te controleren en problemen te signaleren én op de werknemers van Route-Net van IGO Leuven en Opbouwwerk Haviland om de problemen op te lossen. Geïnteresseerde vrijwilligers voor het peter- of meterschap van één of enkele routes (in eerste instantie voor de fietsknooppuntennetwerken Hageland en Dijleland en verder voor de wandelroutes en fietslussen) kunnen zich melden via het adres via Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven of via de gemeentelijke diensten sport (011/ ) en cultuur (011/ ). Vermeld hierbij aub ook je voorkeur van gemeente en/of route. Voor meer info kan je telefonisch terecht bij Davy Ickx: Viering kampioenen en verdienstelijke personen In het voorjaar van 2009 huldigt de gemeente in samenwerking met de cultuurraad en de sportraad kampioenen en verdienstelijke personen uit de gemeente. Personen en verenigingen die een kampioenstitel behaalden of zich erg verdienstelijk maakten op cultureel of sportief vlak, kunnen aangemeld worden tot einde januari 2009 op de dienst Cultuur en Sport in het gemeentehuis ( of 10.

11 Opleiding VLK-vrijwilliger start op 8 januari 2009 Omdat steeds meer mensen met kanker in Vlaanderen vragen om steun en opvang wil de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) haar netwerk van vrijwilligers uitbreiden met enthousiaste nieuwe mensen. De basisopleiding VLK-vrijwilliger start op donderdag 8 januari 2009 en heeft plaats in Het Inloophuis in Leuven. De 10 halve dagen zijn verspreid over de maanden januari en februari. Je wordt vooraf op een kennismakingsgesprek verwacht. VLK-vrijwilligers werken met mensen met kanker in het inloophuis, het ziekenhuis of thuis. Voorkennis is niet vereist, wel een goede dosis maturiteit, luisterbereidheid en inlevingsvermogen. De VLK biedt haar vrijwilligers een degelijke opleiding en permanente ondersteuning. De warmte en echtheid van de gesprekken met mensen met kanker is wat je terugkrijgt. Het Inloophuis van Leuven bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 44 en is elke werkdag open van 9.30 uur tot uur. Tel.: Voor meer informatie of een verkennend gesprek kan je terecht bij de coördinatoren Laura Mommens, Lieve Lenders en Liv Van de Casseye euro voor begeleiding van jonge criminelen Kastelentocht voorbeeld van sublieme samenwerking B-Events en Vlamburg-Limbrand schonken in het kasteel de Heerlijckyt van Elsmeren euro aan het project Youth At Risk dat jonge Vlaamse criminelen begeleidt om terug het rechte pad te vinden en te reïntegreren in de maatschappij. Het geld vloeit voort uit de organisatie van de Kastelentocht van 1 mei 2008, die een onverhoopte meevaller werd en uitgroeide tot een goed voorbeeld van sublieme samenwerking. Daniël Neskens, eigenaar van het kasteeldomein Monnikenhof Vlierbeek, blikte namens Vlamburg-Limbrand tijdens de overhandigingsplechtigheid terug op de Kastelentocht, die de bevolking de kans bood kennis te maken met de kasteeldomeinen van Vlierbeek, Walzeker, D or en Elsmeren. We hebben de mensen in verleiding gebracht door niet duidelijk te stellen dat de kastelen zelf niet bezocht konden worden, beklemtoonde Neskens. Bedoeling was een gedeelte van het historisch erfgoed van Geetbets naar buiten te brengen en daarmee de gemeente te promoten. Vlamburg-Limbrand klopte aan bij B-Events waar we de nodige paardenkracht vonden om het project tot een goed einde te brengen. Ook konden we beroep doen op Duras 2005, de Geschiedkundige Kring Limes Gatia en het gemeentebestuur van Geetbets. Achteraf bekeken hadden we misschien nog meer kunnen halen uit deze kasteelparkentocht, maar de weergoden lieten het afweten en het programma, verspreid over de vier domeinen, was wat te uitgebreid. Toch lokten we zowat belangstellenden, die weliswaar niet allemaal netjes het inkomgeld betaalden. De verloting van ballonvaarten werd zeer gesmaakt en 105 mensen gingen op een later tijdstip de lucht in met een warme luchtballon. Samengevat werd de kastelentocht een voorbeeld van sublieme samenwerking tussen mensen, aldus Daniël Neskens. Het geschonken geld gaat naar het sociaal fonds van Youth At Risk om gewezen jonge criminelen meer kansen te bieden in studies of beroepsopleiding. Tekort aan organen verhindert transplantaties Oproep om organen af te staan Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen. Gevolg: steeds langere wachttijden en helaas patiënten die overlijden. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt. Met mijn organen kan ik een leven redden. Een mooier afscheidsgebaar is er niet. En wie weet heb ik op een dag zelf een donor nodig. Hoe orgaandonor worden? Je kan de keuze voor orgaandonatie officieel bekendmaken. Daarvoor teken je in het gemeentehuis (dienst Burgerzaken) het formulier voor instemming of weigering, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar het Rijksregister. Deze stap is volledig gratis en kan op elk moment worden herzien. Als je zelf naar het gemeentehuis stapt, dan maak je een persoonlijke en weloverwogen keuze. Met een ja geef jij de patiënten die wachten op een orgaan kans op een nieuw leven. Je bespaart tevens jouw familie en dierbaren het maken van deze moeilijke keuze in jouw plaats. Meer info: 11.

12 DE BURGERLIJKE STAND - Geboorten - Het gemeentebestuur feliciteert de trotse ouders van (Ge= Geetbets, Gr= Grazen, Ru= Rummen) Anoux Vince (Ge 2 oktober) Renson Kobe (Ge 3 oktober) Dekoning Joran (Ge 6 oktober Vuegen Itse (Ge 14 oktober) Speciale felicitaties voor de 60 jaar gehuwden: Marie-Julie Janssens & Dionisius Bex (Ge) - Huwelijken - -Het gemeentebestuur wenst de volgende echtparen veel geluk toe: Malgorzata Gawrys & Rohnny Pijpops (Ru) Kannika Tohngam & Yves Vandepoel (Ge) - Overlijdens - Het gemeentebestuur betuigt zijn diepe medeleven aan de nabestaanden van : Maria Mertens (Ru 83 j.) Yvonne Luwel (Ge 81 j.) Augustinus Strouven (Ge 81 j.) 12. Mocht je geen prijs stellen op vermelding, dan kan je dit aan de dienst Burgerzaken melden of laten doorgeven. (Rita Celis, tel ) ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER Activiteiten niet op vaste dagen 2008 Datum Aanvang Omschrijving Organisator 24/11/08 13u Breiles 4: Breiwerk met kimonomouw KVLV Geetbets 26/11/ u Les sjaal vilten KVLV Rummen 26/11/08 20u Ontmoeting met Annemie Struyf te Kortenaken KVLV Geetbets 27/11/08 11u Grootouderfeest in de voetbalkantine van KSK Rummen Oudercomité De Knipoog Rummen 30/11/08 10u Ontbijt aan huis en brunch KVLV Geetbets 30/11/ u Smoutebollenfestijn in parochiezaal in Rummen ACV Geetbets-Rummen-Grazen 04/12/ u Kookles met professionele kok in parochiezaal Rummen KVLV Rummen 05/12/08 19u Crea: we maken kerstdecoraties KVLV Geetbets 08/12/08 13u Breiles 5: Breiwerk met kimonomouw KVLV Geetbets 10/12/08 20u Theatermonoloog Uitgewist met Pol Goossens in zaal Passant Zoutleeuw KVLV Geetbets en Rummen 12/12/ Ou Bloemschikken KVLV Geetbets 14/12/ u Busreis naar de kerstmarkt in Brussel Dienst Cultuur Geetbets 15/12/08 13u Kookles: Een feestmenu voor de eindejaarsfeesten KVLV Geetbets 17/12/ u Kookles: Gezonde feestmenu s met producten van eigen grond in KVLV Rummen parochiezaal Rummen 19/12/08 19u Jeugdcafé Apres Ski in parochiezaal Rummen Jeugdraad Geetbets, gemeentebestuur 19/12/08 18u Kerst in Grazen OLV Koor Grazen 20/12/08 Kersttoneel in de Singel Het Betsers Miniatuurtheater 24/12/08 Kersttoneel in de Singel Het Betsers Miniatuurtheater 31/12/08 21u Eindejaarsfuif in zaal Palace B-Events Wekelijkse activiteiten op vaste dagen maandag 13u Wandelen, vertrek Parking Droogmans, Kraaistraat De Warandevrienden of maandag 19.30u Trainingen Chakushin dinsdag 13u Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde dinsdag 21u-22u Bodyforming, Bets Gym KVLV Geetbets dinsdag 20u Start to run, atletiekpiste sporthal Halen Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders dinsdag 20u-22u Badminton, sporthal De Warande Betserse Badminton, woensdag 18.30u Jeugdtraining volleybal, sporthal t Centrum Bevo woensdag 19.30u Trainingen Chakushin woensdag 20u Volleybal, sporthal De Warande Mid Live Girls woensdag 20u Gehoorzaamheidstraining honden, Kolkstraat Hondenschool Cerberos donderdag 14u00 Energetics. Bewegen op muziek KVLV Geetbets donderdag 18u-21u Judo, Bets Gym Judoclub donderdag 20u Start to run, atletiekpiste sporthal Halen Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders donderdag 20u-22u Badminton, sporthal De Warande Betserse Badminton, vrijdag 19.30u Trainingen Chakushin zaterdag 18.30u-20u Judo, Bets Gym Judoclub zondag Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde 1ste zondag 9u Verkenningswandeling in Aronst Hoek. Afspraak op brug Melsterbeek, Natuurpunt Geetbets v/d maand Kasteellaan zondag 9.30u-10.30u Puppy s A,B,C en debutanten, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u-11u Demonstratieteam, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10.30u-11.30u Programma I en II, Kolkstraat Hondenschool Cerberos

Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0

Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0 Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0 G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T

Nadere informatie

Actueel. Zilveren jubileum Solistengala Brassband Haspengouw. Verder in dit nummer: Sint-Ambrosiuskerk in de rol van concertzaal

Actueel. Zilveren jubileum Solistengala Brassband Haspengouw. Verder in dit nummer: Sint-Ambrosiuskerk in de rol van concertzaal Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2014 Verder in dit nummer: Brassband Haspengouw... 2 Gewezen gemeentesecretaris... 2 Paasconcert lokaal

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013 Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Verder in dit nummer: Jumelage rond... 2 Persluchttank opgegraven... 3 Nieuws uit de gemeenteraad... 3 Diervriendelijke gemeente... 4 Stoepkrijtactie Mobile School...

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3 informatieblad gemeente Malle De Malse Courant Tweemaandelijks tijdschrift 32 e jaargang n 6 november - december 2008 Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross 11-novemberherdenking

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - juni - augustus 2015 - n 6 Gemeentelijk infoblad Algemeen Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-4 Pagina 5-15 Pagina 16-20 Pagina 21-25

Nadere informatie