Heuvelland. info. Speelpleinwerking. Tentoonstelling Mensen en Grenzen. LUX, sporen van spiritualiteit. Open Monumentendag. juli 2013 Driemaandelijks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Speelpleinwerking. Tentoonstelling Mensen en Grenzen. LUX, sporen van spiritualiteit. Open Monumentendag. juli 2013 Driemaandelijks"

Transcriptie

1 Heuvelland juli 2013 Driemaandelijks info 111 Speelpleinwerking Tentoonstelling Mensen en Grenzen LUX, sporen van spiritualiteit Open Monumentendag

2 Algemeen Oproep Internationale samenwerking Oproep Internationale samenwerking Heuvelland is een actieve gemeente met veel geëngageerde mensen. Ongetwijfeld zijn ook een aantal inwoners (of familie, vrienden, kennissen, oud-inwoners) actief op het vlak van Internationale Samenwerking (ontwikkelingshulp, internationale solidariteit). Jaarlijks wordt er één project in de bloemetjes gezet. Bent u of kent u zo iemand? Neem dan contact op met het gemeentebestuur, dienst cultuur: bel het nummer 057/ of mail naar vóór 31 augustus Dit jaar wil de gemeente opnieuw één project selecteren en speciaal in het zonnetje zetten. Hoe kunt u uw woning beveiligen? Politiezone Arro Ieper geeft inbraakpreventie-advies Wanneer u bouw- of verbouwplannen hebt, is dit het moment bij uitstek om eens te denken aan de veiligheid van uw woning. De diefstalpreventie-adviseur van de politiezone Arro Ieper legt u uit wat u op organisatorisch vlak kunt doen (goede gewoontes om aan te nemen) en adviseert u over de bouwkundige (beveiliging van deuren, vensters, koepels enz.) en elektronische maatregelen (alarm- en camerasystemen) om de kans op een inbraak te beperken. Op basis van de plannen en de bestekken van uw architect, formuleert de diefstalpreventie-adviseur een objectief en gratis advies. Sluitingsdagen gemeentehuis De Warande Het gemeentehuis is gesloten op : donderdag 11 juli donderdag 15 augustus Inspraakkaart: laat ons weten wat er beter kan! Het gemeentebestuur wil dat u zich goed voelt in Heuvelland. Zijn er zaken in uw dorp die u ergeren of die beter kunnen? Laat het ons weten. Stuur een brief naar het gemeentebestuur Heuvelland, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland of een mail naar Op de website vindt u op de eerste pagina een rubriek Info, inspraak en meldingen. Daar kunt u de inspraakkaart ook digitaal invullen. Wenst u meer informatie? De preventiedienst van de politiezone Arro Ieper ontwikkelde een brochure met concrete tips. U kan deze aanvragen bij de preventiecoördinator Rebecca Depuydt via of via Wie investeert in diefstalpreventie kan genieten van een belastingvermindering. Voor particulieren kan 30 % van de uitgaven voor beveiliging tegen diefstal en brand in 2013 (aanslagjaar 2014) in mindering gebracht worden, met een maximum van 750. Voor elektrisch aangedreven garagepoorten en rolluiken die uitgerust zijn met een motor met anti-ophefsysteem, komt 15 % van het bedrag van de motor in aanmerking voor belastingvermindering. In elk Lokaal Commissariaat is een opgeleid diefstalpreventieadviseur. Voor Heuvelland is dit Inspecteur Saskia Scheerlinck. Contacteer haar voor een afspraak: 057/ of Oproep In het vooruitzicht van de herdenking van de oorlog te Nieuwkerke is de heer Jozef Keersebilck op zoek naar de nog levende- nabestaanden van de oorlogsslachtoffers wiens naam vermeld staan op het oorlogsmonument te Nieuwkerke. Bedoeling is om hen uit te nodigen op 11 november 2014 op een herdenkingsplechtigheid aan dit monument. De gemeente steunt dit initiatief. Zijn contactgegevens: 059/ GSM 0472/

3 Landschapsbeheersplan Kemmelberg Landschapsbeheersplan Kemmelberg: infoavonden voor alle belanghebbenden De gemeente Heuvelland werkt momenteel aan de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermde gebied van de Kemmelberg. Dit beheersplan legt, voor een periode van 27 jaar, de acties vast die noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarden en troeven van dit beschermde landschap op een gepaste manier te beheren. Deze acties slaan op onderhouds-, instandhoudings-, herstel- en verbeteringswerkzaamheden die van belang zijn voor het beschermde landschap. Eigenaars, huurders en inwoners van betrokken gebied kunnen meewerken om deze erfgoedwaarden en landschapstroeven te bewaren en meer nog - te verbeteren. Wie hierop ingaat, kan een premie krijgen die tot 70 % van de kosten dekt. Dit plan brengt geen nieuwe verplichtingen met zich mee. Het nodigt wel uit om op vrijwillige basis - mee te werken aan de uitvoering ervan. Recent organiseerde de gemeente een infoavond voor alle belanghebbenden. Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd het plan in ontwerp toegelicht. U kunt deze presentatie raadplegen op (rubriek milieu en natuur, luik natuur ). Eind september komt er een tweede infoavond waarop de concrete acties worden toegelicht. Wie interesse heeft, is van harte welkom. Snoei uw taxushaag en steun de strijd tegen kanker Ook deze zomer kunt u uw taxussnoeisel naar het containerpark brengen en zo de strijd tegen kanker steunen. Het snoeisel van de taxushaag (taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 augustus uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen. Bovendien schenken Heuvelland en de afvalintercommunale IVVO per kubieke meter taxussnoeisel 50 euro aan het Kinderkankerfonds. inhoud 02 Oproep Internationale Samenwerking 03 Landschapsbeheersplan Kemmelberg 04 Uit de gemeenteraad 05 Gemeentelijke vertegenwoordigers 06 Uit het leven gegrepen 07 Rijbewijs in bankkaartmodel 08 Nieuws uit de bib 09 Speelpleinwerking 10 Sport 11 Tentoonstelling Mensen en grenzen 12 Zomerwandeling 13 Lux, sporen van spirtualiteit 14 Open Monuementendag 15 Landschapspark Kosmos 16 Uit in Heuvelland Welk taxussnoeisel komt in aanmerking? jong snoeisel Alleen het eenjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dus belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. vers snoeisel Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit. zuiver snoeisel Hoe zuiverder het snoeisel, des te hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos. droog snoeisel Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer. U kunt het snoeisel los of in zakken naar het containerpark brengen. Het containerpark van Heuvelland (Heirweg 24 in Nieuwkerke) is open op maandag en woensdag van 13u30 tot 18u, en op zaterdag doorlopend van 9u tot 15u. Meer info over de actie op 3

4 Algemeen Uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 25 maart 2013 In deze zitting werd akte genomen van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 2013 en van de geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden van 2 januari Het reglement inzake verdeling van toelagen aan de socio-culturele verenigingen voor het jaar 2013 werd goedgekeurd met algemene stemmen. Ook de bijdrage aan de politiezone Arro Ieper voor het jaar 2013 werd goedgekeurd. De raad keurde met 12 ja- en 7 neenstemmen het budget 2013 goed en de meerjarenplanning alsook de gemeentetaks op de aflevering van een rijbewijs in bankkaartmodel vanaf 8 april De koopovereenkomst van gronden in de deelgemeente Westouter aan de gemeente Heuvelland in het kader van de aanleg van de collector Blauwpoortakker KWZI Meersstraat werd goedgekeurd evenals de afsprakennota en het schoolreglement voor de gemeenteschool in Dranouter. In dezelfde zitting werden het principebesluit en de samenstelling en aanstelling van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) goedgekeurd samen met de benoeming van de leden van de Gecoro voor de legislatuur In deze raadszitting werden ook de diverse kandidaten bestuurders, vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) aangeduid voor de WVI, Ons Onderdak, Euregio Scheldemond, de Welzijnsraad Arrondissement Ieper, het Beheersorgaan bibliotheek, de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de Scholengemeenschap De Achthoek. In besloten vergadering werd mevrouw Ina Demeulenaere, financieel beheerder, in statutair dienstverband aangesteld met ingang van 1 april 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 In deze zitting werd de rekening 2012 van volgende kerkfabrieken gunstig geadviseerd: De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wijtschate, Wulvergem. Bij de brandweerpost van Westouter werden de functies van adjudant en eerste sergeant open verklaard en bij de brandweerpost van Kemmel werden twee functies van korporaal open verklaard. Voor de sociale huisvestingsmaatschappij cvba De Leie werd een vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) aangeduid voor de algemene vergaderingen voor de volledige legislatuur Omdat de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2013 niet werd goedgekeurd door de bestendige deputatie, werd in deze zitting de benoeming van de leden voor de Gecoro legislatuur opnieuw goedgekeurd. Dienst 100 Heuvelland zoekt versterking De ambulancedienst 100 van de brandweer zoekt versterking om de ploeg hulpverleners-ambulanciers aan te vullen. Deze dienst werkt vanuit de brandweerpost van Nieuwkerke. Hebt u interesse om de opleiding ambulancier te volgen en deel uit te maken van deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op met Pieter Ooghe (0474/ ). Voorwaarden: u woont en/of werkt in de deelgemeenten Dranouter, Nieuwkerke of Wulvergem. Pluspunt: u bent beschikbaar tijdens de kantooruren. Gemeenteraad van 29 april 2013 In deze zitting werd akte genomen van de samenstelling voor de schoolraad, werden de overeenkomst en het huishoudelijk reglement voor de gemeenteschool goedgekeurd met algemene stemmen. De oprichting en de samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie, afgekort GBC, werd met algemene stemmen goedgekeurd. De vertegenwoordigers voor deze commissie werden aangeduid zowel vanuit de meerderheidsfracties als vanuit de minderheidsfracties. De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Blauwpoortakker te Westouter werden goedgekeurd. De samenstelling van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum, dat samenloopt met de bibliotheek, werd met algemene stemmen goedgekeurd. Ook hier werden voor diverse intercommunales en verenigingen, vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) aangeduid voor ERSV West-Vlaanderen. 4

5 Gemeentelijke vertegenwoordigers Afgevaardigde(n) van de gemeente in diverse beheersorganen Vereniging De Watergroep (VMW) Algemene vergadering De Watergroep (VMW) Stemgerechtigd vertegenwoordiger AV De Watergroep (VMW) Provinciaal Comité CO7 - Raad van Bestuur Stemgerechtigd lid CO7 - Raad van Bestuur Lid met raadgevende stem FIGGA - Kandidaat-bestuurder FIGGA Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem FIGGA Algemene vergadering Gaselwest Kandidaat-lid regionaal bestuurscomité Gaselwest Kandidaat-lid raad van bestuur Gaselwest Kandidaat-lid college van commissarissen Gaselwest Algemene vergadering I.V.V.O. Vertegenwoordiger raad van bestuur I.V.V.O.-Lid raadgevende stem I.V.V.O. Algemene vergadering Psilon - Raad van bestuur Psilon- Algemene vergadering Vertegenwoordiger BAEKELANDT Dirk RYDE Frans RYDE Frans DE MEYER Wieland CARDINAEL Carla RYDE Frans HEENS Bernard CLOET Etienne STRAGIER Hilde* RYDE Frans RYDE Frans CLOET Etienne CLOET Etienne STRAGIER Hilde* VANACKER Bart SNAET Luc CLOET Etienne GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre* BAEKELANDT Dirk GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre CLOET Etienne* WVI - Regionaal Comité WVI -Vertegenwoordiger WVI - Kandidaat-lid raad van bestuur VVSG Vertegenwoordiger algemene vergadering VVSG Kandidaat-lid raad van bestuur OVSG Algemene vergadering Provinciaal Managementcomité PDPO II Plaatsvervangend vertegenwoordiger LOGO Midden-West-Vlaanderen Algemene vergadering Cvba De Leie - Bestuurder Cvba De Leie - Algemene vergadering Bosgroep IJzer en Leie Vertegenwoordiger Regionaal Landschap West- Vlaamse Heuvels Vertegenwoordigers algemene vergadering VVV Heuvelland Vertegenwoordigers raad van bestuur Cultuurraad Heuvelland Seniorenraad Heuvelland Niet-stemgerechtigde leden PWA Heuvelland-Mesen Vertegenwoordigers BAEKELANDT Dirk DE MEYER Wieland en STRAGIER Hilde* DURNEZ Frans DE MEYER Wieland LEWYLLIE Marc STRAGIER Hilde LEWYLLIE Marc DIERICKX Ward DE MEYER Wieland LEWYLLIE Marc DIERICKX Ward* GEELHAND de Merxem Jean-Pierre 1 GEELHAND de Merxem Jean- Pierre 2 DE MEYER Wieland 3 CLOET Etienne LEWYLLIE Marc* 1 DOISE Bert 2 CLOET Etienne 3 SNAET Luc VANACKER Bart INGELBEEN Geert CARDINAEL Carla VANDEWYNCKEL Geert DOISE Bert DEMUYNCK Nicole DIERICKX Ward RYDE Frans CARDINAEL Carla DURNEZ Frans IGSW Heuvelland-Poperinge- Vleteren Vertegenwoordigers Ons Onderdak - Raad van bestuur Ons Onderdak - Algemene vergadering Euregio Scheldemond Kandidaat-vertegenwoordiger Welzijnsraad Arrondissement Ieper Algemene vergadering Beheersorgaan bibliotheek Vertegenwoordigers gebruikers Beheersorgaan bibliotheek Vertegenwoordigers gemeenteraad De Lijn Algemene vergadering Scholengemeenschap De Achthoek Vertegenwoordiger ERSV West-Vlaanderen LEWYLLIE Marc DE MEYER Wieland DIERICKX Ward GEELHAND de Merxem Jean-Pierre* DOISE Bert DE MEYER Wieland DIERICKX Ward* RYDE Frans DIERICKX Ward GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre* DE VISSCHERE Mia, CATTEBEKE Frieda, VANRAES Ann, GHILLEMIJN Anitza, VICTOOR Christiane, BRUYNOOGHE Nelly, TIERSEN Ingrid, DEGRAVE Jolien DE MEYER Wieland, CAENEPEEL Luc, BAEKELANDT Dirk, DEMUYNCK Nicole, DEBERGH Geert, CLOET Etienne, VANDEWYNCKEL Geert. GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre STRAGIER Hilde* STRAGIER Hilde LEWYLLIE Marc* CLOET Etienne LEWYLLIE Marc* * = plaatsvervangend 5

6 Leven Uit het leven gegrepen Geboorten Lily LOOSE, dochter van Gino en Amélie VERRAES, Wijtschate, Leena VANDOOREN, dochter van Tarsis en Sarah VERKRUYSSE, Nieuwkerke, Lucas VERAMME, zoon van Joost en Caroline PERSYN, Wijtschate, Joran LOZIE, zoon van Nadine LOZIE, Westouter, Janne MOMERENCY, dochter van Guillaume en Katrijn DE RUDDERE, Nieuwkerke, Lucka HOMMEZ, zoon van Filip en Eveline FONTEYNE, Wijtschate, Hanne BOSSAERT, dochter van Steven en Eveline DELBECQUE, Kemmel, Dempsey VANDEVYVERE, zoon van Kristof en Isabel LHERMINEZ, De Klijte, Lars GEERARDIJN, zoon van Frederik en Stéphanie DECROIX, Kemmel, Lowie D hulster, zoon van Franky en Marlies RYCKEBOER, Nieuwkerke, Yarne VANDAMME, zoon van Kristof en Severine DEBUYSERE, Kemmel, Warre MALFAIT, zoon van Tjorven en Lynn CLYNCK LIE, De Klijte, Nore MAES, dochter van Jeroen en Kim BECUWE, Kemmel, Flo DOISE, zoon van Adriaan en Saar FISHER, Westouter, Ferre SABBE, zoon van Enzo en Kim RENIERE, Westouter, Féline COVEMAEKER, dochter van Pieter en Inge PETY, Loker, Owen DEROO, zoon van Steve en Eveline MEUL, De Klijte, Tiffany HOUVENAGHEL, dochter van Anthony en Fanny DEQUIDT, Loker, Leon LAMBIN, zoon van Michaël en Marleen SIX, Nieuwkerke, Gabriëlle BLANCKAERT, dochter van Andy en Sibyl RAMON, Nieuwkerke, Ella KESTELYN, dochter van Bert en Julie FOULON, Westouter, Cézar CARON, zoon van Jurgen en Lore BUSSCHAERT, Westouter, Emma TAVERNIERS, dochter van Jürgen en Caroline CASIER, Witjschate, Hanne BODEIN, dochter van Frederic en Kimberly DEWULF, Nieuwkerke, Overlijdens Raymonde CAEYTANT, 87 jaar, weduwe van Charles CALLENS, Wijtschate, Agnes KNOCKAERT, 84 jaar, echtgenote van Gerard DEKNUDT, Dranouter, Isabella SOHIE, 90 jaar, weduwe van Ferdinand GRISON, Kemmel, Claudia DEJONGHE, 45 jaar, echtgenote van Bart VROMAN, Wijtschate, Baudewyn LIETAERT, 63 jaar, levenspartner van Annick LEROUX, Wijtschate, Yvonne VAN EECKHOUTTE, 84 jaar, weduwe Julien ALLEMAN, Nieuwkerke, Simone CANEELE, 92 jaar, weduwe van Jeroom BULTEEL, Westouter, Joël BRUNEEL, 74 jaar, echtgenoot van Rosette PARRET, Nieuwkerke, Albert COTTREEL, 91 jaar, weduwnaar van Julia GOUWY, Dranouter, Gerard GRYSON, 81 jaar, Kemmel, Daniel DURY, 64 jaar, echtgenoot van Nicole DELEYE, De Klijte, Georges WALBROU, 87 jaar, weduwnaar van Simonne TAFFIN, Wulvergem, André CAIGNIE, weduwnaar van Maria VANHOUTTE, 91 jaar, Wijtschate, Geneviève TRIOEN, 78 jaar, echtgenote van Noël VAN EECKHOUT, Dranouter, Adrianus LIGNEL, 90 jaar, ongehuwd, Wijtschate, André DUJARDIN, 90 jaar, echtgenoot van Denise DEKENS,Nieuwkerke, Diana SOHIER, 67 jaar, echtgenote van François VANPETEGHEM, Nieuwkerke, Yvette VERHAEGHE, 80 jaar, weduwe van Henri DEMETS, Wijtschate, Maria RASSALLE, 91 jaar, weduwe van Henri DEBRUYNE, Dranouter, Robert DEMEULENAERE, 82 jaar, echtgenoot van Marcella BULCKE, Dranouter, Annie LECLERCQ, 69 jaar, echtgenote van Jean Pierre DEIGERS, Nieuwkerke, Godelieve DELESTREZ, 82 jaar, weduwe van André SCHOUTETEN, De Klijte, Brigitte HEENS, 67 jaar, weduwe van Michel FEYS, Loker, Albert LAMERANT, 88 jaar, weduwnaar van Raymonda LIBEER, Loker, Marie Louise OREEL, 98 jaar, weduwe van Jean Vandoorne, Kemmel, Guy SCHELDEMAN, 60 jaar, Nieuwkerke, Huwelijken Joselitto LIEFHOOGE en Heidi ASSEZ, beiden van Loker, Thierry ROUSSEL en Petra DECROIX, beiden van Nieuwkerke, Niels D amour en Kimberly GES- QUIERE, beiden van Westouter,

7 Rijbewijs in bankkaartmodel Gemeente Heuvelland is gestart met het rijbewijs in bankkaartmodel De Europese richtlijn van 20 december 2006 (2006/126/EG) verplicht elke lidstaat om vanaf 2013 het nieuwe Europese rijbewijs in plaats van het papieren rijbewijs uit te reiken. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en bevat geen chip. Zoals elke burger kunt u de omwisseling van uw papieren rijbewijs naar het nieuwe model vragen. Maar u kunt ook nog wachten want de massale omwisseling van de in omloop zijnde papieren rijbewijzen wordt vanaf 2015, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, voorzien en afgestemd op de vernieuwing van de identiteitskaart. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een nieuw model in bankkaartformaat. Het nieuwe rijbewijs is slechts 10 jaar geldig. De kostprijs van het rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt 25 euro. Of het nu gaat om een eerste rijbewijs, een duplicaat, een uitbreiding van uw rijbewijs, een omwisseling van een buitenlands rijbewijs of gewoon een omwisseling naar het nieuwe model, de prijs blijft voor ieder rijbewijs dezelfde. De foto en de handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Wilt u van foto veranderen, dan kan een nieuwe foto ingescand worden. Hetzelfde geldt voor de handtekening. Let wel, doordat de nieuwe rijbewijzen niet meer op de gemeente zelf worden opgemaakt, kan het rijbewijs niet meer direct afgeleverd worden. De afleveringstermijn bedraagt ongeveer 4 werkdagen na de aanvraag. De retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag. Heuvelland proper zonder hondenpoep De hond is al heel lang de beste vriend van de mens. De gezellige viervoeter neemt dan ook een belangrijke plaats in onze gemeenschap in. Jammer genoeg zorgt de biologische behoefte van onze huisdieren voor heel wat overlast in de gemeente. Besmeurde schoenen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen tussen hondenvrienden en andere voetpadgebruikers. En dan hebben we het nog niet gehad over de door hondenpoep verontreinigde speelpleinen, plantsoenen en pleintjes. Hond niet verantwoordelijk Het is evident dat de fout niet bij de honden ligt maar bij hun baasjes. De eigenaars of bewakers van honden, moeten erover waken dat hun honden de drempels, de voetpaden, gevels, parken en sportterreinen niet bevuilen met hun uitwerpselen. Zij moeten instaan voor het verwijderen van de uitwerpselen en het reinigen van de plaats. Overtredingen kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 250 euro (algemeen politiereglement). Hondenpoepzakje bij de hand Hou dus steeds een hondenpoepzakje bij de hand. Verwijder altijd de hondenpoep van uw viervoeter en deponeer dit dan thuis in uw zwarte container (restafval). Tips voor een veilige barbecue De zomer is hét barbecueseizoen bij uitstek. Om te voorkomen dat uw BBQ-festijn fout afloopt, geven we u enkele tips voor een veilige barbecue. Veilig opstellen Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond. Zet de barbecue op een windvrije plaats. Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels en struiken. Veilig aansteken Gebruik nooit spiritus, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel. Deze brandbare vloeistoffen veroorzaken in combinatie met open vuur een steekvlam. De steekvlam kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken. Giet nooit extra brandstof over een barbecue die al brandt. Houtskool/briketten Bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk. Plaats deze altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd. Wacht ± 20 minuten, dan is de barbecue gebruiksklaar. Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier. Gas Controleer de datum op de gasfles. Controleer ook de gastslag op gaatjes Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. Steek de barbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid. Elektrisch Zet nooit een elektrische barbecue in de buurt van water/zwembad. Leg het snoer zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen. Veilig bedienen Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk. De persoon die de barbecue bedient is altijd nuchter. Zorg dat omstanders die alcohol gebruiken op meer dan 2 meter van de barbecue blijven. Prik niet in het vlees, dit spat en geeft extra vlammen. Kinderen Zorg dat kinderen weten dat de barbecue gevaarlijk is als ze te dichtbij komen. Laat kinderen niet in de buurt van de barbecue spelen. Verwijder voetballen, frisbees en dergelijke tijdelijk uit de tuin/kampeerplaats. Zorg dat fietsjes en rollend speelgoed uit de buurt blijven. Kleding Draag geen licht ontbrandbare kleding zoals een nylon zwempak of zwembroek. Barbecue niet met ontbloot bovenlijf. Ruimvallende kleding vat sneller vlam. Harige weefsels, zoals pluche, flanel en badstof raken sneller in brand dan gladde weefsels. Veilig opruimen Omdat de barbecue gloeiend heet is na gebruik, moet je extra oppassen met opruimen. Laat de barbecue in geen geval onbeheerd achter als er kinderen in de buurt zijn. Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik indien nodig zand of water bij het doven. Verplaats nooit een brandende of nog warme barbecue 7

8 Vrije Tijd Nieuws uit de bib Zomer van het spannende boek De betere thrillers worden van juni tot september door zowel boekhandels als bibliotheken in de kijker gezet. Onder de titel De zomer van het spannende boek stelt ook de bibliotheek van Heuvelland zijn spannende boeken aan u voor. Daarnaast werden ook een stapel nieuwe dvd s en jeugdboeken aangekocht. Volwassenenboeken - 7 dagen van Deon Meyer - Schemerspel van Arnaldur Indridason - Gevaarlijk volk van Piet Teigeler - Sint-Psycho van Johan Theorin - Getekend vonnis van Jo Claes dvd s - Call the Midwife - Borgen: seizoen 3 - The Broken Circle Breakdown - Wreck-it Ralph - Jeugdboeken De nieuwe stripreeks Dance Academy en Sisters Enge Ella, een sprookje van auteur Lindell Unni. Lindell Unni combineert op meesterlijke wijze elementen uit Harry Potter, De wereld van Sofie en de verhalen van Roald Dahl. Een boek voor jong en oud vanaf 7 jaar. Het aanbod aan anderstalige boeken, Franstalige en Engelstalige boeken, werd recentelijk aangevuld! Terugblik luisterlezerbus Op 21 april 2013 stopte de luisterlezerbus in Wijtschate voor de bibliotheek. De kinderen kregen samen met hun ouders de kans om te luisteren naar kinderverhalen over de tijd. Hoe werd de tijd vroeger beleefd en hoe zit dat vandaag? Deze knusse Luisterlezerbus werd georganiseerd door CO7 en hield halt in vijf verschillende locaties nl. Heuvelland, Ieper, Langemark- Poelkapelle, Poperinge en Zonnebeke.. Cinébib Tot eind juli kunt u in het kader van het project Cinébib, gratis 20 filmklassiekers ontlenen op DVD. Deze collectie focust op de wereldcinema uit Rusland. Met onder andere: Elena, Silent Souls en The Light Thief. Voorleesmomentje Vanaf september wordt elke laatste zondag van de maand een voorleesmomentje voorzien voor de kinderen. Deze data staan al vast: 29 september, 27 oktober, 24 november en 29 december. Concreet lezen wij om 10u30 een verhaal voor aan kinderen van het eerste kleuter tot en met het eerste leerjaar. Om 10u45 komen de kinderen vanaf het tweede leerjaar aan de beurt. Dit initiatief kadert in het Europese jaar van het voorlezen. Bibliotheek Heuvelland Schoolstraat 12a te Wijtschate. 057/ Openingsuren : woensdag van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 16u tot 20u en zondag van 9u30 tot 12u. De bibliotheek is gesloten op zondag 21 juli Paspartoe, zomeractiviteiten voor jongeren tot 16 jaar Paspartoe heeft weer een heel gevarieerd en avontuurlijk aanbod samengesteld voor jongeren tot 16 jaar. Wat Datum Uur Afspraakplaats Prijs Retrodag nderdag Van 10 uur H. Familie Ieper 5 4 juli 16 uur Kid-Rock Vrijdag 12 juli Van 10 uur De bus stopt aan 10 Wetteren 17 uur de Polka Eerste hulp bij kleuters nderdag 8 augustus Navragen bij de jeugddienst De bus stopt aan de Polka 20 Ieperfest Zaterdag Backstage 10 augustus Van 14 uur 16 u 30 De weide tussen Poperingseweg en Hazewindestraat Gratis 8

9 Speelpleinwerking in zomervakantie Speelpleinwerking De Bergbengels Na de laatste lessen en proeven kunnen onze kinderen eindelijk weer naar hartenlust spelen. Niets leuker dan samen met de vriendjes en onder begeleiding van de monitoren te ravotten op het speelplein. Voor wie? Alle kinderen vanaf 3 jaar, die zindelijk zijn, tot en met 12 jaar, zijn welkom op het speelplein. Waar en wanneer is er speelpleinwerking? Westouter: KSA lokaal Westouter, Sulferbergstraat 7A (bij het speelplein) PAS OP!: van maandag 1 juli tot en met dinsdag 9 juli kunt u met uw kinderen terecht in het OC Utendoale, wegens Spots op West. Vanaf woensdag 10 juli kunnen de kinderen opnieuw terecht in het KSA lokaal. Wijtschate: Lokaal Spelewij, Hospicestraat te Wijtschate (bij het speelplein) Nieuwkerke: KSA lokaal Nieuwkerke, Dranouterstraat 18a. PAS OP!: Er is enkel speelpleinwerking van 1 juli tot en met 2 augustus. Hoeveel kost het speelplein? U hebt de keuze uit vier mogelijke pasjes: 1. Een beurtenkaart (voor 5 dagen speelpleinwerking) 15 euro per kind 2. Speelpas juli 25 euro voor de volledige maand 3. Speelpas augustus 25 euro voor de volledige maand 4. Speelpas zomervakantie 40 euro voor de volledige zomervakantie Hoe ziet een dag eruit? 7u30 9u: Ochtendopvang door BKO (buitenschoolse kinderopvang) 9u 12u: Speelpleinwerking 12u 13u: Middagpauze (eigen lunchpakket) 13u 13u30: Inschrijving namiddagwerking 13u30 17u: Speelpleinwerking PAS OP! Er is geen avondopvang voorzien! Uitstappen Voor de uitstappen: zie schema. Aandachtspunten voor uitstappen: Er moet minstens drie dagen op voorhand ingeschreven worden in het gemeentehuis (dit kan ook telefonisch). Tijdens een uitstap is er geen speelpleinwerking! Waar en hoe inschrijven? Via mail: Telefonisch: 057/ Op de jeugddienst: Gemeentehuis De Warande, Bureau 3, Bergstraat 24, 8950 Kemmel Waar en hoe betalen? Bij voorkeur via overschrijving binnen de 5 dagen na inschrijving op rekeningnummer BE met vermelding van naam deelnemer + speelpleinwerking. Contant betalen kan alleen nog bij inschrijving op het gemeentehuis in Kemmel en niet meer op het speelplein. Opgelet: De speelpassen en beurtenkaarten worden niet terugbetaald. Terugbetaling van inschrijvingsgeld voor activiteiten kan alleen bij ziekte op de dag zelf. Verwittig dan voor de activiteit begint en leg een doktersattest voor. U kunt de Speelpleinfolder ook raadplegen op of vraag uw exemplaar bij de jeugddienst. Weekdag Westouter Wijtschate Nieuwkerke 1 tot 5 juli Ma OC Utendoale Di OC Utendoale Woe OC Utendoale Zwemnamiddag Vrij OC Utendoale 8 tot 12 juli Ma OC Utendoale Di OC Utendoale Woe Vrij 15 tot 19 juli Ma Di Woe Piratenshow Pruts en Tijl (namiddag) Zwemnamiddag Vrij 22 tot 26 juli Ma Di Woe Vrij 29 juli tot 2 augustus Ma Di Woe Vrij 5 tot 9 augustus Ma Di Woe Vrij Zwemnamiddag Kinderfuif Wulvergem (namiddag) Zwemnamiddag zwemnamiddag Bellewaerde Geen werking 12 tot 16 augustus Ma Di Woe Vrij 19 tot 23 augustus Ma Di Woe Vrij 26 tot 30 augustus Ma Di Woe Vrij Grote speelpleinendag OLH Hemelvaart (geen werking) Zwemnamiddag Zwemnamiddag Plopsaland Geen werking Geen werking Geen werking 9

10 Vrije Tijd Sport voor iedereen Sportkampen Een overzicht van de sportkampen vindt u op Daar vindt u de folder Zomervakantie Sportreeksen in het najaar 2013 BOKWA fitness (NIEUW!) Voor + 15 jarigen Iedere woensdag van 19u30 tot 20u30 in het OC de Fontein in De Klijte. De deelnameprijs bedraagt 20 euro (10 lessen) De eerste les start op 11 september. Zumba Voor + 15 jarige dames Iedere woensdag van 20u30 tot 21u30 in het OC De Fontein in De Klijte. De deelnameprijs bedraagt 20 euro (10 lessen). De eerste les start op 11 september. Bewegingslessen voor 55-plussers Iedere dinsdag van 9u tot 10u in OC de Klakeye in Dranouter. De deelnameprijs bedraagt 10 euro (10 lessen). De eerste les start op 10 september. Sportkampen in het najaar 2013 Herfstvakantie (28/10/13 31/10/13) SK19 Kleutersportkamp Voor 3-6 jarigen in de sporthal in Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Er is opvang vanaf 7u30, s avonds tot 18u. Aanbod: In de voormiddag kleutersport in de sporthal (klimmen, klauteren, springen, lopen ). Alle basisvaardigheden worden op een speelse manier geoefend. In de namiddag wordt voornamelijk geknutseld. De deelnameprijs bedraagt 45 euro. SK20 Omnisportkamp Voor 6-14 jarigen in de sporthal te Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Er is opvang vanaf 7u30, s avonds tot 17u30. Aanbod: Alle bekende en onbekende sporten worden geoefend: voetbal, trampoline, tennis De deelnameprijs bedraagt 45 euro. SK21 Ski / snowboard en omnisport Voor 6-14 jarigen in de sporthal te Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Er is opvang van 7u30, s avonds tot 18u. Aanbod: Tijdens de voormiddag ski of snowboarden in Komen (de bus vertrekt om 9uur). In de namiddag omnisport in de sporthal. De deelnameprijs bedraagt 130 euro. Opmerking: gelieve bij inschrijving te melden of u een beginner of gevorderde bent. Eéndaagse activiteiten voor volwassenen Petanquetornooien (aangepaste data) Maandag 8 juli, 12 augustus, 9 september: Petanque voor volwassenen in Wijtschate. We spreken af om 14 uur aan de sporthal. Er wordt individueel ingeschreven. Ter plaatse wordt uitgeloot met wie u samen speelt. Ski of snowboard voor + 15 jarigen: 30 november: in Ice Mountain. We spreken af aan Ice Mountain om 18u30. Start activiteit om 19u tot 21u. Handschoenen zijn verplicht. Deelnameprijs 30 euro (met of zonder lesgever). Bowling voor senioren: 10 december: in de Bowling van Kortrijk (Pottelberg). We spreken af aan de sporthal om 13u10. Om 13u20 vertrekt de bus. Start activiteit om 14u. Omstreeks 17u30 zijn we terug. Deelnameprijs: 5 euro. Algemene info Als uw wilt deelnemen aan de sportkampen, zorgt u zelf voor een lunchpakket. De gemeente Heuvelland zorgt voor soep. Bent u geïnteresseerd? Voor meer info kunt u terecht in de Warande in Kemmel of bel naar de sportdienst van de gemeente Heuvelland (057/ ) of mail naar Inschrijven kan telefonisch of via mail ten laatste 5 dagen voor aanvang van de activiteit. Na bevestiging kunt u het bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE van de gemeente Heuvelland, voorzien van de nodige mededeling. Verminderd tarief voor sportactiviteiten! 50 % vermindering op het inschrijvingsgeld voor kinderen uit: 1. een gezin waarvan het gezinshoofd : - een ziekte of invaliditeitsuitkering trekt - een werkloosheidsvergoeding ontvangt - van het leefloon geniet - onder budgettaire begeleiding staat van het ocmw 2. Huize Godtschalck 30% korting op het inschrijvingsgeld van het derde kind voor grote gezinnen. 10

11 Tentoonstelling Mensen en Grenzen Tentoonstelling Mensen en Grenzen Sint Laurentiuskerk Kemmel van 1 juni 2013 tot en met mei 2014 In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Frans Belgische grens definitief werd vastgelegd. Om die 300ste verjaardag in de verf te zetten, worden aan beide zijden van de grens allerlei culturele evenementen georganiseerd. Ook de tentoonstelling Mensen en grenzen die vanaf 1 juni 2013 in de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel te zien is, behandelt de thematiek van de Frans-Belgische grens. Gekoppeld aan deze tentoonstelling werd een pakket van vijf wandelingen ontwikkeld. De wandelingen zijn verkrijgbaar als wandelgids maar ook als app voor smartphone of tablet. De tentoonstelling vertelt op een visuele en interactieve manier de ontstaansgeschiedenis van de grens en brengt grensverhalen van mensen uit de streek, op en aan weerszijden van de grens. Mensen en grenzen maakt gebruik van touchscreens, audioverhalen, filmfragmenten, foto s, kaarten, voorwerpen, documenten en zelfs een interactieve quiz. Het is de eerste tentoonstelling in een nieuwe ruimte die werd opgetrokken in de linkerbeuk van de kerk van Kemmel. De komende jaren zal hier jaarlijks een nieuwe tentoonstelling plaatsvinden. Telkens wordt een nieuw thema belicht waarbij de bezoeker gestimuleerd wordt om in het landschap zelf op ontdekking te gaan. Wijnfeesten Heuvelland donderdag 15 augustus vanaf 11u Op donderdag 15 augustus vindt de 7de editie plaats van de Wijnfeesten in het Warandepark van Kemmel. Wilt u komen proeven? Koop dan uw eigen Vintage-wijnfeestglas, ofwel vooraf tegen 8, ofwel de dag zelf voor 9. Met uw glas kunt u de wijnen van de Heuvellandse wijnbouwers proeven. Naast de wijnbouwers is er ook een streekproductenmarkt en animatie voor de kinderen. Tijdens de wijnfeesten kunt u met de bus en onder begeleiding van een gids exclusief de Vintagewijnroute volgen langs de Heuvellandse wijngaarden. De busritten vertrekken om 11u30, 13u, 15u en 16u30. Deelnameprijs: 3 per persoon, gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Als Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land verwelkomt Heuvelland op de wijnfeesten graag de andere ambassadeurs: Hoogstraten, Oudenaarde, Kinrooi en Overijse. Zij laten u proeven van al het lekkers dat ze te bieden hebben! Info en reservatie: Dienst Toerisme Heuvelland 057/ Mensen en Grenzen vanaf 1 juni tot en met mei De openingsuren van de tentoonstelling zijn gelijklopend met de openingsuren van de dienst toerisme. Info en reservatie: Dienst Toerisme Heuvelland 057/

12 Vrije Tijd Zomerwandelingen in Heuvelland Zomerwandelingen Heuvelland juli & augustus 2013 Zin om deze zomer de natuur en rust op te zoeken in Heuvelland? Elke zomerse donderdag, van 4 juli tot en met 29 augustus 2013 begeleidt een ervaren gids van Natuurpunt De Bron u langs de mooiste pareltjes van Heuvelland: unieke uitzichten, holle wegen, bronbosjes Naast de avondwandelingen zijn er ook enkele namiddagwandelingen gepland. Natuurpunt De Bron, VVV Heuvelland en Pasar slaan ook dit jaar de handen in elkaar om voor u een reeks zomerse wandeltochten uit te werken. Haal je wandelschoenen uit de kast en stap met ons mee! Info en reservatie: Dienst Toerisme Heuvelland 057/ Dirk Tyteca Cultuurdatabank UiT in Heuvelland Heel wat Heuvellandse verenigingen melden hun activiteiten reeds op UiT in Heuvelland en dit willen we verder aanmoedigen. Zodra jullie een activiteit gepland hebben zelfs al vindt die pas volgend jaar plaats meld die dan onmiddellijk in de UiTdatabank. De UiT kalender toont enkel de activiteiten tot 3 maand ver. We proberen vanaf september maandelijks een aangepast overzicht te plaatsen onder de UiT kalender die veel verder loopt. Zo kunnen organisatoren bij het plannen van nieuwe evenementen al eens kijken wat andere Heuvellandse verenigingen gepland hebben. Zo proberen we om minder in elkaars vaarwater terecht te komen. Meer info en een handleiding kunnen aangevraagd worden bij de cultuurdienst: of 057/ Seniorenfeest op 8 oktober Het gemeentebestuur en de seniorenraad van Heuvelland organiseren op 8 oktober 2013 het feest van de Heuvellandse senior. Het wordt een gezellige animatienamiddag met een optreden van Garry Hagger. Koffie en gebak en de nodige dosis plezier maken de sfeer compleet. Waar? OC De Fontein in De Klijte. Wanneer? Dinsdag 8 oktober om 14u Uw OKRA-verantwoordelijke houdt u verder op de hoogte. Folkmis Dranouter Tijdens het eerste weekend van augustus vindt in Dranouter- Heuvelland het 39ste Folkfestival plaats. Vorig jaar verwelkomde dit dorp dat 700 inwoners telt zo n festivalgangers. Ook als Kerk en parochie willen we er zijn. Op zondag 4 augustus om 12u00 in de parochiekerk Sint-Jan-Baptist Dranouter is er de Folkmis voorgegaan door priester Miguel Dehondt uit Poperinge, aalmoezenier van het Jan Ypermanziekenhuis Ieper en weekendpriester in Wijtschate-Dranouter. Deze Folkviering wordt met muziek en zang ondersteund door de Jongerengroep Klimdraad uit Poperinge en staat onder leiding van twee jeugdige leerkrachten, Veerle Christiaen en Wendy Dewancker. Na de viering bieden we graag een receptie aan voor een gezellige babbel. Toegang voor de Folkmis is gratis en iedereen is er hartelijk welkom. Info bij diaken Luc Vandevyver: 057/ of Zomerse schattenjacht juli & augustus 2013 Hebt u vorig jaar de zomerse schattenjacht gemist? Geen nood, deze zomer kunt u opnieuw schatten zoeken in Heuvelland: 8 dorpen, 8 woensdagen, 8 weken, 8 schatten, 8 vragen, 8 antwoorden en 9 prijzen. Een hele zomer lang zoek en quizplezier voor de bewoners en bezoekers van Heuvelland! 8 woensdagen op rij wordt een box verstopt in een dorp in Heuvelland. In een straal van 10m van de box wordt een foto genomen. Die foto wordt als tip van de week gepost in het fotoalbum Zomerse schattenjacht 2013 op onze facebookpagina. Hebt u de box gevonden en weet u het antwoord op de vraag in de box? Haast u dan naar de balie van de toeristische dienst. Als het antwoord correct is, wint u de weekprijs. Op het einde van de schattenjacht wordt er ook een eindwinnaar bekend gemaakt. De eindwinnaar is de persoon die de meeste schatten heeft gevonden en de meeste correcte antwoorden heeft weten te geven. Zeker de moeite om mee te doen want er zijn leuke prijzen te winnen! e mee via de Heuvelland facebookpagina: De eerste tip wordt gepost op woensdag 10 juli. Info: Dienst Toerisme Heuvelland 057/

13 Lux, sporen van spiritualiteit Lux, sporen van spiritualiteit De cultuurraad van Heuvelland, de dienst cultuur van de gemeente Heuvelland en de kerkraad van de Sint-Machutusparochie van Wulvergem hebben het initiatief genomen voor een zomertentoonstelling in de kerk van Wulvergem. Deze tentoonstelling loopt van 18 juli tot 18 augustus, elke namiddag van 14u tot 18u en is gratis toegankelijk. De titel van de tentoonstelling is LUX, Sporen van spiritualiteit. Kunst en religieuze beleving als toegang tot het onzegbare is een gegeven van alle tijden. De grens tussen beide is soms flinterdun. Net als religie gaat kunst op zoek naar wat ons bezielt. Ze staat stil bij het menselijk tekort. Haar drijfveer is het verlangen intenser te leven, echter te zijn, niet te missen wat er toe doet. Zoeken naar samenhang Met het woord spiritualiteit wordt in onze cultuur niet noodzakelijkerwijze het religieuze bedoelt, maar verwijst men veeleer naar iets dat het materiële overstijgt, doorbreekt, openbreekt, transcendeert. Spiritualiteit wordt vandaag terecht vaak in andere betekenissen gebruikt die soms veraf liggen van een meer courante christelijke betekenis in het verleden. Ruim gezien is spiritualiteit het zoeken naar samenhang. Samenhang tussen alles wat bestaat. En het is ook die samenhang die betekenis geeft aan ons leven. Raakvlakken tussen kunst en spiritualiteit zijn verlangen, waarheid, mededogen en het alledaagse overstijgen. Begrippen als stilte, ontroering en het sacrale gelden voor beide. Spirituele schat De kunst die u in de tentoonstelling LUX ziet, is spiritueel maar niet noodzakelijk religieus. Zes kunstenaars gingen in op de uitnodiging voor deze tentoonstelling en maakten werk dat in dialoog gaat met de ruimte van de kerk en de aanwezige kunstwerken. Het zijn Jean-Paul Vanhove, Pieter Denuwelaere, Sven Verhaeghe, Christophe Dehaene, Mario De Brabander en Bernard Sercu. Deze hedendaagse kunstenaars zijn allen geworteld in de christelijke traditie en zoeken elk voor zich deze spirituele schat vandaag vorm te geven. Jean Paul Vanhove zet met zijn werk Tranenregen de persoon van Maria Magdalena in het licht: Zij die vanuit de liefde en een verlangen naar ascese haar parels opgaf. Graficus Pieter Denuwelaere toont een boek met beelden die voor hem het wezenlijke deel van de christelijke traditie verhalen. Met zijn werk Eureka confronteert Sven Verhaeghe onze hedendaagse religie met de natuur. Hij plaatst de idee van een natuurreligie tegenover cultuurreligies als het katholieke geloof. Zoals de liturgie de mens terug in harmonie wil brengen met zichzelf en met de wereld, zo wil het werk van Mario De Brabander harmonie en evenwicht brengen in de mens door het kijken. Christophe Dehaene plaatst met het verdwijnen van de traditie of de overlevering het gemis aan verbondenheid centraal in zijn werk. Bernard werk van Jean Paul Vanhove werk van Christophe Dehaene Sercu, tot slot, ziet het kunstwerk als de verbinding tussen het niet te vatten licht en de fysieke wereld die ons omringt. Met de tentoonstelling LUX, sporen van spiritualiteit zet de gemeente Heuvelland zich op de kaart van de zomertentoonstellingen in Vlaanderen. Elke donderdagnamiddag (25 juli, augustus) zijn er gidsbeurten voorzien waarbij het werk van de verschillende kunstenaars wordt belicht. Reserveren - individueel of voor groepen - kan bij de cultuurdienst van de gemeente Heuvelland op het nummer 057/ prijs: 1 euro/pers. 13

14 Vrije Tijd Bezoek de Blauwpoorthoeve tijdens Open Monumentendag Open Monumentendag (OMD) 8 september 2013 De Blauwpoorthoeve, een opvallende boerderij in Heuvelland De Blauwpoorthoeve, een negentiende-eeuwse boerderij in Westouter is een buitenbeentje onder de andere boerderijen in het omliggende. Een woonhuis met een verdieping, een bedrijfsgebouw haaks hierop, en achteraan een schuur, vormen vandaag het geheel. De naam, het hoge huis, de ligging in het dorp allemaal elementen die om meer aandacht vragen op Open Monumentendag in september dit jaar. De hoeve is een beschermd monument en werd helemaal op hedendaagse wijze gerestaureerd. Een nieuwe stap in de levensloop van deze boerderij start vandaag. De eigenaars van de Blauwpoorthoeve nodigen u dan ook uit om te proeven van dit agrarisch monument en kennis te maken met hun plannen en toekomstdromen. Weinig historische gegevens Dankzij verschillende data in de top van de zijgevel van het woonhuis kunnen we dit gebouw dateren: in 1807 werd de boerenwoning opgetrokken en in 1925 werd vermoedelijk het huis hersteld naar aanleiding van de schade opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel historische gegevens over deze hofstede bezitten we niet, wat ook niet ongewoon is. In het verleden werd niet veel bijgehouden over erfgoed dat niet bijzonder geacht werd, zoals boerderijen. Zelfs over de benaming van Blauwpoort heeft niemand tot op vandaag een goede uitleg kunnen bedenken. Tijdens Open Monumentendag lichten we een tipje van de sluier. Burgerlijke stijl als statement De boerderij met het statige woonhuis is een mooi voorbeeld van de invloed van de toen heersende burgerlijke bouwstijl uit dorp of stad die door welvarende plattelanders werd overgenomen. Het vermoeden bestaat dat de bewoners van de Blauwpoorthoeve hun welvaart te danken hebben aan de hopteelt. Het bouwen van een dergelijke deftige woning was een echt statement van de boer en boerin. Hiermee wilden ze zich onderscheiden van de dorpsgenoten in Westouter. Het woonhuis is heel klassiek geïnspireerd qua bouwstijl: een symmetrische gevelindeling met twee ramen links en rechts van de deur, die midden in de gevel geplaatst werd. Van twee walletjes eten Opvallend is de ligging van de boerderij midden in een intussen op de schop gegane binnenweide die zich nu ontpopt heeft tot een hedendaagse tuin. Plaatsen we het hoevecomplex in het bredere landschap, dan valt ons direct iets bijzonders op: de hoeve at van twee walletjes door zich te positioneren tussen de drassige hooilanden aan de Franse beek en de hoger gelegen drogere akkers. Hiermee kon de boer zijn uitbating leggen bij veeteelt (hooiweiden) en landbouw (de akkers). In combinatie met de toentertijd winstgevende hopteelt, kon het de boer en boerin enkel voor de wind gegaan zijn. Zicht op de achtergevel van het gerestaureerde woonhuis van de Blauwpoorthoeve Piepen we achter de hoevegebouwen, dan staan we oog in oog met een prachtig gerestaureerde dwarsdeelschuur met rieten dak. Zo moeten we ons alle hoevegebouwen van pakweg honderd jaar geleden voorstellen: met een zacht dak en daarmee wordt een dak van stro bedoeld. De schuur is bijna af, nog de nok van het rieten dak afwerken Heilig Hart Naderen we het woonhuis, dan springt het H. Hartbeeld in de nis boven de voordeur onmiddellijk in het oog. Het beeld kwam er als dankbetuiging vanwege de boerin na een incident op de hoeve. Het past ook in de late 19e-eeuwse ultrakatholieke traditie van de H. Hartbeeldcultus. Van gerechtskinderen tot de gestresseerde mens De Blauwpoorthoeve is een mooi voorbeeld van hoe een transformatie van een oud gebouw verloopt via het pad van opeenvolgende bestemmingen. Na een boerderijbestaan werd de boerderij in de tweede helft van de 20e eeuw een oord waar gerechtskinderen een kortstondig verblijf vonden. Na een tijdje van leegstand heeft de hoeve met de huidige nieuwe eigenaars weer een hedendaagse bestemming gekregen, ditmaal als verblijf voor de zwaar gestresseerde mens van deze tijd. Tijdens het bezoek aan de Blauwpoorthoeve krijgt u de gelegenheid om de schuur, de tuin en een deel van het woonhuis te ontdekken. Het volledige verhaal krijgt u te horen tijdens uw bezoek. Tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september is de Blauwpoorthoeve doorlopend te bezoeken van 10u tot 18u. Om het uur zijn er gidsbeurten voorzien. 14

15 Landschapspark Kosmos Landschapspark Kosmos wordt recreatief park In het voorjaar startte het Agentschap voor Natuur en Bos met de inrichting van de benedensite van de Kosmos. Bedoeling is om er een recreatief landschapspark van te maken met ruimte voor spel en ontspanning. Voorlopig wordt alleen de benedensite in de omgeving van het vroegere zwembad aangepakt. De situatie op de bovensite is sterk verschillend van de benedensite. Daarom is er beslist om de twee delen tijdelijk van elkaar los te koppelen. aanleg van amfitheater Het ontwerp richt zich vooral op recreatie met respect voor de bestaande landschappelijke situatie en de aanwezige elementen. De kuil die ontstaan is na de afbraak van het zwembad, wordt ingericht als amfitheater met onderaan een rond multifunctioneel plein. Daarnaast wordt een nieuwe speelheuvel gecreëerd, met bovenaan spelelementen en naar beneden toe tunnels en glijbanen. Een derde groot element is de renovatie van de vervallen woning tot een open en vrij toegankelijke schuilplaats met aanpalend een ondiepe wateroppervlakte met verschillende spelelementen. Tenslotte worden in de bosrand van het nieuwe speelbos allerlei spelelementen voorzien met natuurlijke materialen en zijn enkele markante bomen gekozen waarlangs monumentale zitbanken worden geplaatst. jeugdhotel kwamen er ook bijkomende gebouwen en paviljoenen in de nabijheid van het jeugdhotel. De site stond echter voornamelijk bekend voor het openluchtzwembad met verschillende baden, glijbanen, fonteinen, springplank, cafetaria en ligweiden. Het hele complex raakte echter in verval, zeker nadat de vergunning voor het zwembad in 2002 werd geweigerd omdat het te moeilijk bereikbaar was voor de hulpdiensten. In 2009 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos het complex. Gezien de slechte staat van de constructies, werden deze in de loop van 2011 gesaneerd. Enkel het beschermd gebouw werd behouden. Momenteel is het ANB partners aan het zoeken om de bovensite te herontwikkelen. Ondertussen wordt er wel verder gewerkt en wordt het onderste deel reeds heringericht. Meer weten? Boswachter Pierre Hubau 0479/ Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan ½ bus Sint-Michiels (Brugge) De voorgeschiedenis De Kosmos kent een bewogen geschiedenis. De eerste bebouwing dateert van 1934 toen het modernistisch gebouw werd opgetrokken als jeugdhotel. Wegens zijn succes werd het vanaf de jaren 60 sterk uitgebreid. Naast de uitbreiding van het 15

16 EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND Uit in Heuvelland Spots op West SpotsOpWest_affiche2013_5_Opmaak 1 12/06/13 14:56 Pagina 1 JULI - SEPTEMBER 2013 Ontwerp VU: Frank Verdru, Sulferbergstraat 5, 8954 Westouter 16 in Westhoek-Zuid Spots op West Spots op West is een theaterfestival voor amateurgroepen met Westouter als gastvrij festivaldorp. Wat valt er te beleven? Spots op West biedt een gevarieerd programma met een rijk gamma aan amateurproducties. De charme van het festival zit in de kleinschalige locaties. De groepen spelen in een loods, schuur, school of zomaar onder de blote hemel. Spots op West is er niet alleen om voorstellingen te bekijken. Er wordt ook theater gemaakt. Jongeren en volwassenen kunnen in workshops kennismaken met verscheidene aspecten van theater. Ze werken in enkele dagen of sessies naar een toonmoment toe. Sinds 2011 vormt het dorpsplein het centrale verzamelpunt van het festival met de spiegeltent als blikvanger. Wie op zoek is naar een streepje muziek en een frisse pint, kan hier terecht. Spots op West is een samenwerking tussen OPENDOEK en lokale vrijwilligers. De stuurgroep bestaat uit Frank Verdru, Lode Verdru, Chris Van Echelpoel, Bernard Soenens, Daniël Verguchten en Lot Van Uffel. Tijdens het festival kan de ploeg rekenen op tientallen trouwe en hardwerkende vrijwilligers. Het volledige programma vindt u op Daar kunt u ook tickets voor de voorstellingen reserveren. nderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli Spots op West in Westouter. Zaterdag 6 juli: 21u Halve liter-fuif in de tent in Loker. Org. KLJ Loker-De Klijte Zondag 7 juli: doorlopend Kermis in Loker Org. Feestcomité Loker Zondag 14 juli: doorlopend Kermis in Wijtschate Org. Feestcomité Wijtschate nderdag 18 juli tot zondag 18 augustus: 14u-18u Lux, sporen van spiritualiteit. Zomertentoonstelling in de kerk van Wulvergem. Zondag 21 juli : doorlopend Kermis in Wulvergem Org. Feestcomité Wulvergem Zondag 28 juli: vanaf 10u30 Hoevefeesten bij Vanderhaeghe Yves- Verhille Benedicte, Gremmerslinde 1 te Wijtschate. Eucharistieviering, receptie, kip aan t spit, koffie met taart, springkasteel. Meer info en kaarten bij Marie Paule Delbeke 0477/ en Jaak Degroote 057/ Zondag 28 juli: 11u30-18u Beenhespfestijn en daarna grote zeepkistenrace in de Zavelaarstraat in De Klijte. Inschrijven bij KLJ Loker-De Klijte. Meer info op Vrijdag 9 augustus: 21u Summerparty met DJ Sven Ornelis in de tent in de wijk Bloementuil Nieuwkerke Org. vzw Speelplein Nieuwkerke Zaterdag 10 augustus: 18u Barbecue voor iedereen in de tent op het speelplein in Nieuwkerke met optreden van De Blikn oze band Kaarten alleen in voorverkoop bij vzw Speelplein Nieuwkerke Zondag 11 augustus Wijkfeesten in de wijk Bloementuil met rommelmarkt van 6u-18u. Inschrijven via 0479/ Grasbolling van 13u tot 17u30. Avondfeest met optreden van Paul Severs, Willy Sommers en de Romeo s. Gratis toegang. Meer info: nderdag 15 augustus: 11u 18u Wijnfeesten in het Warandepark in Kemmel met talrijke wijndegustaties, een streekproductenmarkt en een springkasteel voor de kinderen. Degusteren kan met een wijnfeestglas dat u voor 8 euro vooraf reserveert bij VVV Heuvelland (057/ of heuvelland.be) of ter plaatse koopt (9 euro). Zondag 18 augustus : 7u30 tot 9u30 14 fietsrally Memorial Marc Vandelanotte. Diverse afstanden. Inschrijven in o.c. t Seultje in Nieuwkerke. Org. VSV Wielertoeristenclub Nieuwkerke. Zondag 18 augustus : 10u Fiets-smultocht 2013 van de Landelijke Gilde Nieuwkerke- Wulvergem. Afstand 25 km. Meer info en vooraf inschrijven: 057/ of telenet.be Zondag 25 augustus: doorlopend Kermis in Nieuwkerke. Org. Feestcomité Nieuwkerke. Zondag 1 september: doorlopend Kermis in Kemmel met onder andere rommelmarkt. Org. Feestcomité Kemmel. Zaterdag 7 september: 19u Kemmel Showavond Live met orkest Will Tura, David Vandyck en Mieke D.& Trees in tent op de Dries Kemmel. Org. Feestcomité Kemmel (057/ ). Zondag 29 september: 12u Eetfestijn Varken aan t spit in o.c. De Klaverhulle te Wijtschate. Org. OKRA Wijtschate Inschrijven kan op 057/ Verantwoordelijke uitgever: Wieland De Meyer, Schepen van Communicatie en Inspraak, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland.

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. Heuvelland 2016 2017 Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. NIEUW! Online inschrijven NIEUW! Vanaf nu kan online ingeschreven worden via:

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar Heuvelland. Sportreeksen in het najaar 2017 Zumba D Voor +15 jarige dames D Iedere dinsdag van 20-21 uur in het OC de Galoye in Loker D De deelnameprijs bedraagt 25/30 euro (12 lessen) D De eerste les

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 28 december 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Personeel verplaatsen feestdagen 2016.

Zitting van de gemeenteraad van 28 december 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Personeel verplaatsen feestdagen 2016. Zitting van de gemeenteraad van 28 december 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015: wijziging. Goedkeuring.

Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, 1. Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015: wijziging. Goedkeuring. Zitting van de gemeenteraad van 28 september 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Agenda: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem,

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Vertegenwoordiging mandatarissen stad Roeselare CD&V- Sp.a- Groen

Vertegenwoordiging mandatarissen stad Roeselare CD&V- Sp.a- Groen Vertegenwoordiging mandatarissen stad Roeselare CD&V- Sp.a- Groen 13.02.2017 College van Burgemeester en Schepenen Burgemeester Kris Declercq 102.065 euro bruto op jaarbasis (+ vakantiegeld en 13 de maand)

Nadere informatie

Vakantiefolder. krokusvakantie 2017

Vakantiefolder. krokusvakantie 2017 Vakantiefolder krokusvakantie 2017 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang Kwaliteitsvolle opvang nodig? Het antwoord is Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker! De Kikker is tijdens schoolvakanties op weekdagen

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Heuvelland. Speelpleinwerking Paspartoe Sportkampen. De Bergbengels

Heuvelland. Speelpleinwerking Paspartoe Sportkampen. De Bergbengels Heuvelland Speelpleinwerking Paspartoe Sportkampen. De Bergbengels SPEELPLEINWERKING DE BERGBENGELS VEEL GESTELDE VRAGEN Hoe oud mogen de kindjes zijn? Alle kinderen vanaf 3 jaar, die zindelijk zijn, tot

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad.

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. 1. Schoolraad: Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. Wat is de schoolraad? De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap inspraak te geven bij het

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 16 jaar 2017 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst 1. GCV Sportpret in samenwerking met gemeente Kampenhout Locatie: alle

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Vlaamse actieve senioren

Vlaamse actieve senioren Vlaamse actieve senioren Afdeling Lokeren Nieuwsbrief nr 7 Mei 2016. Beste Vl@s vrienden, Begin mei en eindelijk is de lente in het land. Tijd om weer een aantal leuke en interessante uitstappen te plannen

Nadere informatie

het vlasmuseum presenteert kortrijks kantatelier

het vlasmuseum presenteert kortrijks kantatelier het vlasmuseum presenteert kortrijks kantatelier programma 2013-2014 1 Inhoud Vrij Kantatelier p. 4 Basisopleiding p. 5 Dagopleiding beginners p. 5 Dagopleiding gevorderden p. 6 Avondopleiding beginners

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

26 januari 2015 Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Besluit van de

26 januari 2015 Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op het Besluit van de Zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx,

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Muziekacademie op achterzijde schooljaar 2016-2017 Beste vrienden, beste ouders, Te

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE SCHOOL 20

NIEUWS UIT DE SCHOOL 20 Vrijdag 21 oktober 2016 NIEUWS UIT DE SCHOOL 20 Opening nieuw schooljaar. Op de eerste dag van het splinternieuwe schooljaar had juffrouw Hilde heel veel verdriet. Ze voelde zich niet goed in haar vel

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG :

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG : VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD Van dinsdag 26 maart 2012 AANWEZIG : Vandepitte Marc Cloet Gerarda De Loof Ria Deltour Koen Deleu Marnik Glorieux Christiane Haghedooren Thomas Nollet Martine Tommeleyn

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26

IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 BIBLIOTHEEK 14 SPEELPLEIN ROLLEBOLLE 20 SPEELPLEIN BOKAL 22 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 24 JEUGDDIENST 26 IN HET KORT... VOORWOORD 3 SPORTDIENST 4 Paassportkampen 5 Omnisportkamp 6 Kindersportkamp 6 Zomersportkampen 7 Tennis- en /of avonturensportkamp 8 Omnisportkamp 9 Kindersportkamp 9 Kindersport- en knutselkamp

Nadere informatie

September zaterdag 16/09/17 15u30 Wijtschate WZC St Medard - gebedsviering Luc

September zaterdag 16/09/17 15u30 Wijtschate WZC St Medard - gebedsviering Luc September 2017 dag datum uur kerk info lector misdienaar koster Preek/Voorganger Organist zaterdag 2/09/17 15u30 Wijtschate WZC St Medard - gebedsviering Luc 19u Loker Matthias - Roeland Jarno - Assunta

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE 1 BOEBOEKSKAMP Tijdens de 1e week van de paasvakantie komen de BoeBoeks opnieuw op bezoek! De BoeBoeks zijn keutelleuke kleine bolronde wezentjes die uit de boeken

Nadere informatie

Verblijf in het buitenland met een bijstandsuitkering

Verblijf in het buitenland met een bijstandsuitkering Verblijf in het buitenland met een bijstandsuitkering Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kan u een bepaalde periode met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Aan deze periode is door de

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Beste ouders, De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data

Nadere informatie

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must.

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect is een must. Clubreglement Algemeen Dansen doen we in groep en samen kunnen we er een toffe tijd van maken! Pesten is dus uitgesloten in onze club! Heb je toch problemen, kom dit dan zeker melden bij je leraar of bestuur!

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 Beste bondsleden, Oktober was een heel drukke bondsmaand met veel activiteiten. Cijfers zeggen wel niets over de inhoud van de activiteiten,

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2016/2017. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2016/2017. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2016/2017 SPORT stedelijke sportdienst LANDEN Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden in samenwerking met de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

SPORT VOOR VOLWASSENEN

SPORT VOOR VOLWASSENEN SPORT VOOR VOLWASSENEN IN Vzw Sportbeheer eva Ontmoetingscentrum Polderbos Polderbos 20 9840 DE PINTE 09/280.98.48 09/280.98.59 Ondernemingsnummer: 0442164602 Email: sport@depinte.be VU: Inge Temmerman,

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie