Heuvelland. info. Speelpleinwerking. Tentoonstelling Mensen en Grenzen. LUX, sporen van spiritualiteit. Open Monumentendag. juli 2013 Driemaandelijks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Speelpleinwerking. Tentoonstelling Mensen en Grenzen. LUX, sporen van spiritualiteit. Open Monumentendag. juli 2013 Driemaandelijks"

Transcriptie

1 Heuvelland juli 2013 Driemaandelijks info 111 Speelpleinwerking Tentoonstelling Mensen en Grenzen LUX, sporen van spiritualiteit Open Monumentendag

2 Algemeen Oproep Internationale samenwerking Oproep Internationale samenwerking Heuvelland is een actieve gemeente met veel geëngageerde mensen. Ongetwijfeld zijn ook een aantal inwoners (of familie, vrienden, kennissen, oud-inwoners) actief op het vlak van Internationale Samenwerking (ontwikkelingshulp, internationale solidariteit). Jaarlijks wordt er één project in de bloemetjes gezet. Bent u of kent u zo iemand? Neem dan contact op met het gemeentebestuur, dienst cultuur: bel het nummer 057/ of mail naar vóór 31 augustus Dit jaar wil de gemeente opnieuw één project selecteren en speciaal in het zonnetje zetten. Hoe kunt u uw woning beveiligen? Politiezone Arro Ieper geeft inbraakpreventie-advies Wanneer u bouw- of verbouwplannen hebt, is dit het moment bij uitstek om eens te denken aan de veiligheid van uw woning. De diefstalpreventie-adviseur van de politiezone Arro Ieper legt u uit wat u op organisatorisch vlak kunt doen (goede gewoontes om aan te nemen) en adviseert u over de bouwkundige (beveiliging van deuren, vensters, koepels enz.) en elektronische maatregelen (alarm- en camerasystemen) om de kans op een inbraak te beperken. Op basis van de plannen en de bestekken van uw architect, formuleert de diefstalpreventie-adviseur een objectief en gratis advies. Sluitingsdagen gemeentehuis De Warande Het gemeentehuis is gesloten op : donderdag 11 juli donderdag 15 augustus Inspraakkaart: laat ons weten wat er beter kan! Het gemeentebestuur wil dat u zich goed voelt in Heuvelland. Zijn er zaken in uw dorp die u ergeren of die beter kunnen? Laat het ons weten. Stuur een brief naar het gemeentebestuur Heuvelland, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland of een mail naar Op de website vindt u op de eerste pagina een rubriek Info, inspraak en meldingen. Daar kunt u de inspraakkaart ook digitaal invullen. Wenst u meer informatie? De preventiedienst van de politiezone Arro Ieper ontwikkelde een brochure met concrete tips. U kan deze aanvragen bij de preventiecoördinator Rebecca Depuydt via of via Wie investeert in diefstalpreventie kan genieten van een belastingvermindering. Voor particulieren kan 30 % van de uitgaven voor beveiliging tegen diefstal en brand in 2013 (aanslagjaar 2014) in mindering gebracht worden, met een maximum van 750. Voor elektrisch aangedreven garagepoorten en rolluiken die uitgerust zijn met een motor met anti-ophefsysteem, komt 15 % van het bedrag van de motor in aanmerking voor belastingvermindering. In elk Lokaal Commissariaat is een opgeleid diefstalpreventieadviseur. Voor Heuvelland is dit Inspecteur Saskia Scheerlinck. Contacteer haar voor een afspraak: 057/ of Oproep In het vooruitzicht van de herdenking van de oorlog te Nieuwkerke is de heer Jozef Keersebilck op zoek naar de nog levende- nabestaanden van de oorlogsslachtoffers wiens naam vermeld staan op het oorlogsmonument te Nieuwkerke. Bedoeling is om hen uit te nodigen op 11 november 2014 op een herdenkingsplechtigheid aan dit monument. De gemeente steunt dit initiatief. Zijn contactgegevens: 059/ GSM 0472/

3 Landschapsbeheersplan Kemmelberg Landschapsbeheersplan Kemmelberg: infoavonden voor alle belanghebbenden De gemeente Heuvelland werkt momenteel aan de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermde gebied van de Kemmelberg. Dit beheersplan legt, voor een periode van 27 jaar, de acties vast die noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarden en troeven van dit beschermde landschap op een gepaste manier te beheren. Deze acties slaan op onderhouds-, instandhoudings-, herstel- en verbeteringswerkzaamheden die van belang zijn voor het beschermde landschap. Eigenaars, huurders en inwoners van betrokken gebied kunnen meewerken om deze erfgoedwaarden en landschapstroeven te bewaren en meer nog - te verbeteren. Wie hierop ingaat, kan een premie krijgen die tot 70 % van de kosten dekt. Dit plan brengt geen nieuwe verplichtingen met zich mee. Het nodigt wel uit om op vrijwillige basis - mee te werken aan de uitvoering ervan. Recent organiseerde de gemeente een infoavond voor alle belanghebbenden. Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd het plan in ontwerp toegelicht. U kunt deze presentatie raadplegen op (rubriek milieu en natuur, luik natuur ). Eind september komt er een tweede infoavond waarop de concrete acties worden toegelicht. Wie interesse heeft, is van harte welkom. Snoei uw taxushaag en steun de strijd tegen kanker Ook deze zomer kunt u uw taxussnoeisel naar het containerpark brengen en zo de strijd tegen kanker steunen. Het snoeisel van de taxushaag (taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 augustus uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen. Bovendien schenken Heuvelland en de afvalintercommunale IVVO per kubieke meter taxussnoeisel 50 euro aan het Kinderkankerfonds. inhoud 02 Oproep Internationale Samenwerking 03 Landschapsbeheersplan Kemmelberg 04 Uit de gemeenteraad 05 Gemeentelijke vertegenwoordigers 06 Uit het leven gegrepen 07 Rijbewijs in bankkaartmodel 08 Nieuws uit de bib 09 Speelpleinwerking 10 Sport 11 Tentoonstelling Mensen en grenzen 12 Zomerwandeling 13 Lux, sporen van spirtualiteit 14 Open Monuementendag 15 Landschapspark Kosmos 16 Uit in Heuvelland Welk taxussnoeisel komt in aanmerking? jong snoeisel Alleen het eenjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dus belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. vers snoeisel Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit. zuiver snoeisel Hoe zuiverder het snoeisel, des te hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos. droog snoeisel Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer. U kunt het snoeisel los of in zakken naar het containerpark brengen. Het containerpark van Heuvelland (Heirweg 24 in Nieuwkerke) is open op maandag en woensdag van 13u30 tot 18u, en op zaterdag doorlopend van 9u tot 15u. Meer info over de actie op 3

4 Algemeen Uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 25 maart 2013 In deze zitting werd akte genomen van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 2013 en van de geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden van 2 januari Het reglement inzake verdeling van toelagen aan de socio-culturele verenigingen voor het jaar 2013 werd goedgekeurd met algemene stemmen. Ook de bijdrage aan de politiezone Arro Ieper voor het jaar 2013 werd goedgekeurd. De raad keurde met 12 ja- en 7 neenstemmen het budget 2013 goed en de meerjarenplanning alsook de gemeentetaks op de aflevering van een rijbewijs in bankkaartmodel vanaf 8 april De koopovereenkomst van gronden in de deelgemeente Westouter aan de gemeente Heuvelland in het kader van de aanleg van de collector Blauwpoortakker KWZI Meersstraat werd goedgekeurd evenals de afsprakennota en het schoolreglement voor de gemeenteschool in Dranouter. In dezelfde zitting werden het principebesluit en de samenstelling en aanstelling van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) goedgekeurd samen met de benoeming van de leden van de Gecoro voor de legislatuur In deze raadszitting werden ook de diverse kandidaten bestuurders, vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) aangeduid voor de WVI, Ons Onderdak, Euregio Scheldemond, de Welzijnsraad Arrondissement Ieper, het Beheersorgaan bibliotheek, de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de Scholengemeenschap De Achthoek. In besloten vergadering werd mevrouw Ina Demeulenaere, financieel beheerder, in statutair dienstverband aangesteld met ingang van 1 april 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 In deze zitting werd de rekening 2012 van volgende kerkfabrieken gunstig geadviseerd: De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wijtschate, Wulvergem. Bij de brandweerpost van Westouter werden de functies van adjudant en eerste sergeant open verklaard en bij de brandweerpost van Kemmel werden twee functies van korporaal open verklaard. Voor de sociale huisvestingsmaatschappij cvba De Leie werd een vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) aangeduid voor de algemene vergaderingen voor de volledige legislatuur Omdat de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2013 niet werd goedgekeurd door de bestendige deputatie, werd in deze zitting de benoeming van de leden voor de Gecoro legislatuur opnieuw goedgekeurd. Dienst 100 Heuvelland zoekt versterking De ambulancedienst 100 van de brandweer zoekt versterking om de ploeg hulpverleners-ambulanciers aan te vullen. Deze dienst werkt vanuit de brandweerpost van Nieuwkerke. Hebt u interesse om de opleiding ambulancier te volgen en deel uit te maken van deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op met Pieter Ooghe (0474/ ). Voorwaarden: u woont en/of werkt in de deelgemeenten Dranouter, Nieuwkerke of Wulvergem. Pluspunt: u bent beschikbaar tijdens de kantooruren. Gemeenteraad van 29 april 2013 In deze zitting werd akte genomen van de samenstelling voor de schoolraad, werden de overeenkomst en het huishoudelijk reglement voor de gemeenteschool goedgekeurd met algemene stemmen. De oprichting en de samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie, afgekort GBC, werd met algemene stemmen goedgekeurd. De vertegenwoordigers voor deze commissie werden aangeduid zowel vanuit de meerderheidsfracties als vanuit de minderheidsfracties. De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Blauwpoortakker te Westouter werden goedgekeurd. De samenstelling van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum, dat samenloopt met de bibliotheek, werd met algemene stemmen goedgekeurd. Ook hier werden voor diverse intercommunales en verenigingen, vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) aangeduid voor ERSV West-Vlaanderen. 4

5 Gemeentelijke vertegenwoordigers Afgevaardigde(n) van de gemeente in diverse beheersorganen Vereniging De Watergroep (VMW) Algemene vergadering De Watergroep (VMW) Stemgerechtigd vertegenwoordiger AV De Watergroep (VMW) Provinciaal Comité CO7 - Raad van Bestuur Stemgerechtigd lid CO7 - Raad van Bestuur Lid met raadgevende stem FIGGA - Kandidaat-bestuurder FIGGA Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem FIGGA Algemene vergadering Gaselwest Kandidaat-lid regionaal bestuurscomité Gaselwest Kandidaat-lid raad van bestuur Gaselwest Kandidaat-lid college van commissarissen Gaselwest Algemene vergadering I.V.V.O. Vertegenwoordiger raad van bestuur I.V.V.O.-Lid raadgevende stem I.V.V.O. Algemene vergadering Psilon - Raad van bestuur Psilon- Algemene vergadering Vertegenwoordiger BAEKELANDT Dirk RYDE Frans RYDE Frans DE MEYER Wieland CARDINAEL Carla RYDE Frans HEENS Bernard CLOET Etienne STRAGIER Hilde* RYDE Frans RYDE Frans CLOET Etienne CLOET Etienne STRAGIER Hilde* VANACKER Bart SNAET Luc CLOET Etienne GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre* BAEKELANDT Dirk GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre CLOET Etienne* WVI - Regionaal Comité WVI -Vertegenwoordiger WVI - Kandidaat-lid raad van bestuur VVSG Vertegenwoordiger algemene vergadering VVSG Kandidaat-lid raad van bestuur OVSG Algemene vergadering Provinciaal Managementcomité PDPO II Plaatsvervangend vertegenwoordiger LOGO Midden-West-Vlaanderen Algemene vergadering Cvba De Leie - Bestuurder Cvba De Leie - Algemene vergadering Bosgroep IJzer en Leie Vertegenwoordiger Regionaal Landschap West- Vlaamse Heuvels Vertegenwoordigers algemene vergadering VVV Heuvelland Vertegenwoordigers raad van bestuur Cultuurraad Heuvelland Seniorenraad Heuvelland Niet-stemgerechtigde leden PWA Heuvelland-Mesen Vertegenwoordigers BAEKELANDT Dirk DE MEYER Wieland en STRAGIER Hilde* DURNEZ Frans DE MEYER Wieland LEWYLLIE Marc STRAGIER Hilde LEWYLLIE Marc DIERICKX Ward DE MEYER Wieland LEWYLLIE Marc DIERICKX Ward* GEELHAND de Merxem Jean-Pierre 1 GEELHAND de Merxem Jean- Pierre 2 DE MEYER Wieland 3 CLOET Etienne LEWYLLIE Marc* 1 DOISE Bert 2 CLOET Etienne 3 SNAET Luc VANACKER Bart INGELBEEN Geert CARDINAEL Carla VANDEWYNCKEL Geert DOISE Bert DEMUYNCK Nicole DIERICKX Ward RYDE Frans CARDINAEL Carla DURNEZ Frans IGSW Heuvelland-Poperinge- Vleteren Vertegenwoordigers Ons Onderdak - Raad van bestuur Ons Onderdak - Algemene vergadering Euregio Scheldemond Kandidaat-vertegenwoordiger Welzijnsraad Arrondissement Ieper Algemene vergadering Beheersorgaan bibliotheek Vertegenwoordigers gebruikers Beheersorgaan bibliotheek Vertegenwoordigers gemeenteraad De Lijn Algemene vergadering Scholengemeenschap De Achthoek Vertegenwoordiger ERSV West-Vlaanderen LEWYLLIE Marc DE MEYER Wieland DIERICKX Ward GEELHAND de Merxem Jean-Pierre* DOISE Bert DE MEYER Wieland DIERICKX Ward* RYDE Frans DIERICKX Ward GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre* DE VISSCHERE Mia, CATTEBEKE Frieda, VANRAES Ann, GHILLEMIJN Anitza, VICTOOR Christiane, BRUYNOOGHE Nelly, TIERSEN Ingrid, DEGRAVE Jolien DE MEYER Wieland, CAENEPEEL Luc, BAEKELANDT Dirk, DEMUYNCK Nicole, DEBERGH Geert, CLOET Etienne, VANDEWYNCKEL Geert. GEELHAND de MERXEM Jean-Pierre STRAGIER Hilde* STRAGIER Hilde LEWYLLIE Marc* CLOET Etienne LEWYLLIE Marc* * = plaatsvervangend 5

6 Leven Uit het leven gegrepen Geboorten Lily LOOSE, dochter van Gino en Amélie VERRAES, Wijtschate, Leena VANDOOREN, dochter van Tarsis en Sarah VERKRUYSSE, Nieuwkerke, Lucas VERAMME, zoon van Joost en Caroline PERSYN, Wijtschate, Joran LOZIE, zoon van Nadine LOZIE, Westouter, Janne MOMERENCY, dochter van Guillaume en Katrijn DE RUDDERE, Nieuwkerke, Lucka HOMMEZ, zoon van Filip en Eveline FONTEYNE, Wijtschate, Hanne BOSSAERT, dochter van Steven en Eveline DELBECQUE, Kemmel, Dempsey VANDEVYVERE, zoon van Kristof en Isabel LHERMINEZ, De Klijte, Lars GEERARDIJN, zoon van Frederik en Stéphanie DECROIX, Kemmel, Lowie D hulster, zoon van Franky en Marlies RYCKEBOER, Nieuwkerke, Yarne VANDAMME, zoon van Kristof en Severine DEBUYSERE, Kemmel, Warre MALFAIT, zoon van Tjorven en Lynn CLYNCK LIE, De Klijte, Nore MAES, dochter van Jeroen en Kim BECUWE, Kemmel, Flo DOISE, zoon van Adriaan en Saar FISHER, Westouter, Ferre SABBE, zoon van Enzo en Kim RENIERE, Westouter, Féline COVEMAEKER, dochter van Pieter en Inge PETY, Loker, Owen DEROO, zoon van Steve en Eveline MEUL, De Klijte, Tiffany HOUVENAGHEL, dochter van Anthony en Fanny DEQUIDT, Loker, Leon LAMBIN, zoon van Michaël en Marleen SIX, Nieuwkerke, Gabriëlle BLANCKAERT, dochter van Andy en Sibyl RAMON, Nieuwkerke, Ella KESTELYN, dochter van Bert en Julie FOULON, Westouter, Cézar CARON, zoon van Jurgen en Lore BUSSCHAERT, Westouter, Emma TAVERNIERS, dochter van Jürgen en Caroline CASIER, Witjschate, Hanne BODEIN, dochter van Frederic en Kimberly DEWULF, Nieuwkerke, Overlijdens Raymonde CAEYTANT, 87 jaar, weduwe van Charles CALLENS, Wijtschate, Agnes KNOCKAERT, 84 jaar, echtgenote van Gerard DEKNUDT, Dranouter, Isabella SOHIE, 90 jaar, weduwe van Ferdinand GRISON, Kemmel, Claudia DEJONGHE, 45 jaar, echtgenote van Bart VROMAN, Wijtschate, Baudewyn LIETAERT, 63 jaar, levenspartner van Annick LEROUX, Wijtschate, Yvonne VAN EECKHOUTTE, 84 jaar, weduwe Julien ALLEMAN, Nieuwkerke, Simone CANEELE, 92 jaar, weduwe van Jeroom BULTEEL, Westouter, Joël BRUNEEL, 74 jaar, echtgenoot van Rosette PARRET, Nieuwkerke, Albert COTTREEL, 91 jaar, weduwnaar van Julia GOUWY, Dranouter, Gerard GRYSON, 81 jaar, Kemmel, Daniel DURY, 64 jaar, echtgenoot van Nicole DELEYE, De Klijte, Georges WALBROU, 87 jaar, weduwnaar van Simonne TAFFIN, Wulvergem, André CAIGNIE, weduwnaar van Maria VANHOUTTE, 91 jaar, Wijtschate, Geneviève TRIOEN, 78 jaar, echtgenote van Noël VAN EECKHOUT, Dranouter, Adrianus LIGNEL, 90 jaar, ongehuwd, Wijtschate, André DUJARDIN, 90 jaar, echtgenoot van Denise DEKENS,Nieuwkerke, Diana SOHIER, 67 jaar, echtgenote van François VANPETEGHEM, Nieuwkerke, Yvette VERHAEGHE, 80 jaar, weduwe van Henri DEMETS, Wijtschate, Maria RASSALLE, 91 jaar, weduwe van Henri DEBRUYNE, Dranouter, Robert DEMEULENAERE, 82 jaar, echtgenoot van Marcella BULCKE, Dranouter, Annie LECLERCQ, 69 jaar, echtgenote van Jean Pierre DEIGERS, Nieuwkerke, Godelieve DELESTREZ, 82 jaar, weduwe van André SCHOUTETEN, De Klijte, Brigitte HEENS, 67 jaar, weduwe van Michel FEYS, Loker, Albert LAMERANT, 88 jaar, weduwnaar van Raymonda LIBEER, Loker, Marie Louise OREEL, 98 jaar, weduwe van Jean Vandoorne, Kemmel, Guy SCHELDEMAN, 60 jaar, Nieuwkerke, Huwelijken Joselitto LIEFHOOGE en Heidi ASSEZ, beiden van Loker, Thierry ROUSSEL en Petra DECROIX, beiden van Nieuwkerke, Niels D amour en Kimberly GES- QUIERE, beiden van Westouter,

7 Rijbewijs in bankkaartmodel Gemeente Heuvelland is gestart met het rijbewijs in bankkaartmodel De Europese richtlijn van 20 december 2006 (2006/126/EG) verplicht elke lidstaat om vanaf 2013 het nieuwe Europese rijbewijs in plaats van het papieren rijbewijs uit te reiken. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en bevat geen chip. Zoals elke burger kunt u de omwisseling van uw papieren rijbewijs naar het nieuwe model vragen. Maar u kunt ook nog wachten want de massale omwisseling van de in omloop zijnde papieren rijbewijzen wordt vanaf 2015, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, voorzien en afgestemd op de vernieuwing van de identiteitskaart. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een nieuw model in bankkaartformaat. Het nieuwe rijbewijs is slechts 10 jaar geldig. De kostprijs van het rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt 25 euro. Of het nu gaat om een eerste rijbewijs, een duplicaat, een uitbreiding van uw rijbewijs, een omwisseling van een buitenlands rijbewijs of gewoon een omwisseling naar het nieuwe model, de prijs blijft voor ieder rijbewijs dezelfde. De foto en de handtekening worden opgehaald via de elektronische identiteitskaart. Wilt u van foto veranderen, dan kan een nieuwe foto ingescand worden. Hetzelfde geldt voor de handtekening. Let wel, doordat de nieuwe rijbewijzen niet meer op de gemeente zelf worden opgemaakt, kan het rijbewijs niet meer direct afgeleverd worden. De afleveringstermijn bedraagt ongeveer 4 werkdagen na de aanvraag. De retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag. Heuvelland proper zonder hondenpoep De hond is al heel lang de beste vriend van de mens. De gezellige viervoeter neemt dan ook een belangrijke plaats in onze gemeenschap in. Jammer genoeg zorgt de biologische behoefte van onze huisdieren voor heel wat overlast in de gemeente. Besmeurde schoenen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen tussen hondenvrienden en andere voetpadgebruikers. En dan hebben we het nog niet gehad over de door hondenpoep verontreinigde speelpleinen, plantsoenen en pleintjes. Hond niet verantwoordelijk Het is evident dat de fout niet bij de honden ligt maar bij hun baasjes. De eigenaars of bewakers van honden, moeten erover waken dat hun honden de drempels, de voetpaden, gevels, parken en sportterreinen niet bevuilen met hun uitwerpselen. Zij moeten instaan voor het verwijderen van de uitwerpselen en het reinigen van de plaats. Overtredingen kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 250 euro (algemeen politiereglement). Hondenpoepzakje bij de hand Hou dus steeds een hondenpoepzakje bij de hand. Verwijder altijd de hondenpoep van uw viervoeter en deponeer dit dan thuis in uw zwarte container (restafval). Tips voor een veilige barbecue De zomer is hét barbecueseizoen bij uitstek. Om te voorkomen dat uw BBQ-festijn fout afloopt, geven we u enkele tips voor een veilige barbecue. Veilig opstellen Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond. Zet de barbecue op een windvrije plaats. Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels en struiken. Veilig aansteken Gebruik nooit spiritus, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel. Deze brandbare vloeistoffen veroorzaken in combinatie met open vuur een steekvlam. De steekvlam kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken. Giet nooit extra brandstof over een barbecue die al brandt. Houtskool/briketten Bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk. Plaats deze altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd. Wacht ± 20 minuten, dan is de barbecue gebruiksklaar. Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier. Gas Controleer de datum op de gasfles. Controleer ook de gastslag op gaatjes Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. Steek de barbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid. Elektrisch Zet nooit een elektrische barbecue in de buurt van water/zwembad. Leg het snoer zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen. Veilig bedienen Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk. De persoon die de barbecue bedient is altijd nuchter. Zorg dat omstanders die alcohol gebruiken op meer dan 2 meter van de barbecue blijven. Prik niet in het vlees, dit spat en geeft extra vlammen. Kinderen Zorg dat kinderen weten dat de barbecue gevaarlijk is als ze te dichtbij komen. Laat kinderen niet in de buurt van de barbecue spelen. Verwijder voetballen, frisbees en dergelijke tijdelijk uit de tuin/kampeerplaats. Zorg dat fietsjes en rollend speelgoed uit de buurt blijven. Kleding Draag geen licht ontbrandbare kleding zoals een nylon zwempak of zwembroek. Barbecue niet met ontbloot bovenlijf. Ruimvallende kleding vat sneller vlam. Harige weefsels, zoals pluche, flanel en badstof raken sneller in brand dan gladde weefsels. Veilig opruimen Omdat de barbecue gloeiend heet is na gebruik, moet je extra oppassen met opruimen. Laat de barbecue in geen geval onbeheerd achter als er kinderen in de buurt zijn. Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Gebruik indien nodig zand of water bij het doven. Verplaats nooit een brandende of nog warme barbecue 7

8 Vrije Tijd Nieuws uit de bib Zomer van het spannende boek De betere thrillers worden van juni tot september door zowel boekhandels als bibliotheken in de kijker gezet. Onder de titel De zomer van het spannende boek stelt ook de bibliotheek van Heuvelland zijn spannende boeken aan u voor. Daarnaast werden ook een stapel nieuwe dvd s en jeugdboeken aangekocht. Volwassenenboeken - 7 dagen van Deon Meyer - Schemerspel van Arnaldur Indridason - Gevaarlijk volk van Piet Teigeler - Sint-Psycho van Johan Theorin - Getekend vonnis van Jo Claes dvd s - Call the Midwife - Borgen: seizoen 3 - The Broken Circle Breakdown - Wreck-it Ralph - Jeugdboeken De nieuwe stripreeks Dance Academy en Sisters Enge Ella, een sprookje van auteur Lindell Unni. Lindell Unni combineert op meesterlijke wijze elementen uit Harry Potter, De wereld van Sofie en de verhalen van Roald Dahl. Een boek voor jong en oud vanaf 7 jaar. Het aanbod aan anderstalige boeken, Franstalige en Engelstalige boeken, werd recentelijk aangevuld! Terugblik luisterlezerbus Op 21 april 2013 stopte de luisterlezerbus in Wijtschate voor de bibliotheek. De kinderen kregen samen met hun ouders de kans om te luisteren naar kinderverhalen over de tijd. Hoe werd de tijd vroeger beleefd en hoe zit dat vandaag? Deze knusse Luisterlezerbus werd georganiseerd door CO7 en hield halt in vijf verschillende locaties nl. Heuvelland, Ieper, Langemark- Poelkapelle, Poperinge en Zonnebeke.. Cinébib Tot eind juli kunt u in het kader van het project Cinébib, gratis 20 filmklassiekers ontlenen op DVD. Deze collectie focust op de wereldcinema uit Rusland. Met onder andere: Elena, Silent Souls en The Light Thief. Voorleesmomentje Vanaf september wordt elke laatste zondag van de maand een voorleesmomentje voorzien voor de kinderen. Deze data staan al vast: 29 september, 27 oktober, 24 november en 29 december. Concreet lezen wij om 10u30 een verhaal voor aan kinderen van het eerste kleuter tot en met het eerste leerjaar. Om 10u45 komen de kinderen vanaf het tweede leerjaar aan de beurt. Dit initiatief kadert in het Europese jaar van het voorlezen. Bibliotheek Heuvelland Schoolstraat 12a te Wijtschate. 057/ Openingsuren : woensdag van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 16u tot 20u en zondag van 9u30 tot 12u. De bibliotheek is gesloten op zondag 21 juli Paspartoe, zomeractiviteiten voor jongeren tot 16 jaar Paspartoe heeft weer een heel gevarieerd en avontuurlijk aanbod samengesteld voor jongeren tot 16 jaar. Wat Datum Uur Afspraakplaats Prijs Retrodag nderdag Van 10 uur H. Familie Ieper 5 4 juli 16 uur Kid-Rock Vrijdag 12 juli Van 10 uur De bus stopt aan 10 Wetteren 17 uur de Polka Eerste hulp bij kleuters nderdag 8 augustus Navragen bij de jeugddienst De bus stopt aan de Polka 20 Ieperfest Zaterdag Backstage 10 augustus Van 14 uur 16 u 30 De weide tussen Poperingseweg en Hazewindestraat Gratis 8

9 Speelpleinwerking in zomervakantie Speelpleinwerking De Bergbengels Na de laatste lessen en proeven kunnen onze kinderen eindelijk weer naar hartenlust spelen. Niets leuker dan samen met de vriendjes en onder begeleiding van de monitoren te ravotten op het speelplein. Voor wie? Alle kinderen vanaf 3 jaar, die zindelijk zijn, tot en met 12 jaar, zijn welkom op het speelplein. Waar en wanneer is er speelpleinwerking? Westouter: KSA lokaal Westouter, Sulferbergstraat 7A (bij het speelplein) PAS OP!: van maandag 1 juli tot en met dinsdag 9 juli kunt u met uw kinderen terecht in het OC Utendoale, wegens Spots op West. Vanaf woensdag 10 juli kunnen de kinderen opnieuw terecht in het KSA lokaal. Wijtschate: Lokaal Spelewij, Hospicestraat te Wijtschate (bij het speelplein) Nieuwkerke: KSA lokaal Nieuwkerke, Dranouterstraat 18a. PAS OP!: Er is enkel speelpleinwerking van 1 juli tot en met 2 augustus. Hoeveel kost het speelplein? U hebt de keuze uit vier mogelijke pasjes: 1. Een beurtenkaart (voor 5 dagen speelpleinwerking) 15 euro per kind 2. Speelpas juli 25 euro voor de volledige maand 3. Speelpas augustus 25 euro voor de volledige maand 4. Speelpas zomervakantie 40 euro voor de volledige zomervakantie Hoe ziet een dag eruit? 7u30 9u: Ochtendopvang door BKO (buitenschoolse kinderopvang) 9u 12u: Speelpleinwerking 12u 13u: Middagpauze (eigen lunchpakket) 13u 13u30: Inschrijving namiddagwerking 13u30 17u: Speelpleinwerking PAS OP! Er is geen avondopvang voorzien! Uitstappen Voor de uitstappen: zie schema. Aandachtspunten voor uitstappen: Er moet minstens drie dagen op voorhand ingeschreven worden in het gemeentehuis (dit kan ook telefonisch). Tijdens een uitstap is er geen speelpleinwerking! Waar en hoe inschrijven? Via mail: Telefonisch: 057/ Op de jeugddienst: Gemeentehuis De Warande, Bureau 3, Bergstraat 24, 8950 Kemmel Waar en hoe betalen? Bij voorkeur via overschrijving binnen de 5 dagen na inschrijving op rekeningnummer BE met vermelding van naam deelnemer + speelpleinwerking. Contant betalen kan alleen nog bij inschrijving op het gemeentehuis in Kemmel en niet meer op het speelplein. Opgelet: De speelpassen en beurtenkaarten worden niet terugbetaald. Terugbetaling van inschrijvingsgeld voor activiteiten kan alleen bij ziekte op de dag zelf. Verwittig dan voor de activiteit begint en leg een doktersattest voor. U kunt de Speelpleinfolder ook raadplegen op of vraag uw exemplaar bij de jeugddienst. Weekdag Westouter Wijtschate Nieuwkerke 1 tot 5 juli Ma OC Utendoale Di OC Utendoale Woe OC Utendoale Zwemnamiddag Vrij OC Utendoale 8 tot 12 juli Ma OC Utendoale Di OC Utendoale Woe Vrij 15 tot 19 juli Ma Di Woe Piratenshow Pruts en Tijl (namiddag) Zwemnamiddag Vrij 22 tot 26 juli Ma Di Woe Vrij 29 juli tot 2 augustus Ma Di Woe Vrij 5 tot 9 augustus Ma Di Woe Vrij Zwemnamiddag Kinderfuif Wulvergem (namiddag) Zwemnamiddag zwemnamiddag Bellewaerde Geen werking 12 tot 16 augustus Ma Di Woe Vrij 19 tot 23 augustus Ma Di Woe Vrij 26 tot 30 augustus Ma Di Woe Vrij Grote speelpleinendag OLH Hemelvaart (geen werking) Zwemnamiddag Zwemnamiddag Plopsaland Geen werking Geen werking Geen werking 9

10 Vrije Tijd Sport voor iedereen Sportkampen Een overzicht van de sportkampen vindt u op Daar vindt u de folder Zomervakantie Sportreeksen in het najaar 2013 BOKWA fitness (NIEUW!) Voor + 15 jarigen Iedere woensdag van 19u30 tot 20u30 in het OC de Fontein in De Klijte. De deelnameprijs bedraagt 20 euro (10 lessen) De eerste les start op 11 september. Zumba Voor + 15 jarige dames Iedere woensdag van 20u30 tot 21u30 in het OC De Fontein in De Klijte. De deelnameprijs bedraagt 20 euro (10 lessen). De eerste les start op 11 september. Bewegingslessen voor 55-plussers Iedere dinsdag van 9u tot 10u in OC de Klakeye in Dranouter. De deelnameprijs bedraagt 10 euro (10 lessen). De eerste les start op 10 september. Sportkampen in het najaar 2013 Herfstvakantie (28/10/13 31/10/13) SK19 Kleutersportkamp Voor 3-6 jarigen in de sporthal in Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Er is opvang vanaf 7u30, s avonds tot 18u. Aanbod: In de voormiddag kleutersport in de sporthal (klimmen, klauteren, springen, lopen ). Alle basisvaardigheden worden op een speelse manier geoefend. In de namiddag wordt voornamelijk geknutseld. De deelnameprijs bedraagt 45 euro. SK20 Omnisportkamp Voor 6-14 jarigen in de sporthal te Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Er is opvang vanaf 7u30, s avonds tot 17u30. Aanbod: Alle bekende en onbekende sporten worden geoefend: voetbal, trampoline, tennis De deelnameprijs bedraagt 45 euro. SK21 Ski / snowboard en omnisport Voor 6-14 jarigen in de sporthal te Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Er is opvang van 7u30, s avonds tot 18u. Aanbod: Tijdens de voormiddag ski of snowboarden in Komen (de bus vertrekt om 9uur). In de namiddag omnisport in de sporthal. De deelnameprijs bedraagt 130 euro. Opmerking: gelieve bij inschrijving te melden of u een beginner of gevorderde bent. Eéndaagse activiteiten voor volwassenen Petanquetornooien (aangepaste data) Maandag 8 juli, 12 augustus, 9 september: Petanque voor volwassenen in Wijtschate. We spreken af om 14 uur aan de sporthal. Er wordt individueel ingeschreven. Ter plaatse wordt uitgeloot met wie u samen speelt. Ski of snowboard voor + 15 jarigen: 30 november: in Ice Mountain. We spreken af aan Ice Mountain om 18u30. Start activiteit om 19u tot 21u. Handschoenen zijn verplicht. Deelnameprijs 30 euro (met of zonder lesgever). Bowling voor senioren: 10 december: in de Bowling van Kortrijk (Pottelberg). We spreken af aan de sporthal om 13u10. Om 13u20 vertrekt de bus. Start activiteit om 14u. Omstreeks 17u30 zijn we terug. Deelnameprijs: 5 euro. Algemene info Als uw wilt deelnemen aan de sportkampen, zorgt u zelf voor een lunchpakket. De gemeente Heuvelland zorgt voor soep. Bent u geïnteresseerd? Voor meer info kunt u terecht in de Warande in Kemmel of bel naar de sportdienst van de gemeente Heuvelland (057/ ) of mail naar Inschrijven kan telefonisch of via mail ten laatste 5 dagen voor aanvang van de activiteit. Na bevestiging kunt u het bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE van de gemeente Heuvelland, voorzien van de nodige mededeling. Verminderd tarief voor sportactiviteiten! 50 % vermindering op het inschrijvingsgeld voor kinderen uit: 1. een gezin waarvan het gezinshoofd : - een ziekte of invaliditeitsuitkering trekt - een werkloosheidsvergoeding ontvangt - van het leefloon geniet - onder budgettaire begeleiding staat van het ocmw 2. Huize Godtschalck 30% korting op het inschrijvingsgeld van het derde kind voor grote gezinnen. 10

11 Tentoonstelling Mensen en Grenzen Tentoonstelling Mensen en Grenzen Sint Laurentiuskerk Kemmel van 1 juni 2013 tot en met mei 2014 In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Frans Belgische grens definitief werd vastgelegd. Om die 300ste verjaardag in de verf te zetten, worden aan beide zijden van de grens allerlei culturele evenementen georganiseerd. Ook de tentoonstelling Mensen en grenzen die vanaf 1 juni 2013 in de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel te zien is, behandelt de thematiek van de Frans-Belgische grens. Gekoppeld aan deze tentoonstelling werd een pakket van vijf wandelingen ontwikkeld. De wandelingen zijn verkrijgbaar als wandelgids maar ook als app voor smartphone of tablet. De tentoonstelling vertelt op een visuele en interactieve manier de ontstaansgeschiedenis van de grens en brengt grensverhalen van mensen uit de streek, op en aan weerszijden van de grens. Mensen en grenzen maakt gebruik van touchscreens, audioverhalen, filmfragmenten, foto s, kaarten, voorwerpen, documenten en zelfs een interactieve quiz. Het is de eerste tentoonstelling in een nieuwe ruimte die werd opgetrokken in de linkerbeuk van de kerk van Kemmel. De komende jaren zal hier jaarlijks een nieuwe tentoonstelling plaatsvinden. Telkens wordt een nieuw thema belicht waarbij de bezoeker gestimuleerd wordt om in het landschap zelf op ontdekking te gaan. Wijnfeesten Heuvelland donderdag 15 augustus vanaf 11u Op donderdag 15 augustus vindt de 7de editie plaats van de Wijnfeesten in het Warandepark van Kemmel. Wilt u komen proeven? Koop dan uw eigen Vintage-wijnfeestglas, ofwel vooraf tegen 8, ofwel de dag zelf voor 9. Met uw glas kunt u de wijnen van de Heuvellandse wijnbouwers proeven. Naast de wijnbouwers is er ook een streekproductenmarkt en animatie voor de kinderen. Tijdens de wijnfeesten kunt u met de bus en onder begeleiding van een gids exclusief de Vintagewijnroute volgen langs de Heuvellandse wijngaarden. De busritten vertrekken om 11u30, 13u, 15u en 16u30. Deelnameprijs: 3 per persoon, gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Als Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land verwelkomt Heuvelland op de wijnfeesten graag de andere ambassadeurs: Hoogstraten, Oudenaarde, Kinrooi en Overijse. Zij laten u proeven van al het lekkers dat ze te bieden hebben! Info en reservatie: Dienst Toerisme Heuvelland 057/ Mensen en Grenzen vanaf 1 juni tot en met mei De openingsuren van de tentoonstelling zijn gelijklopend met de openingsuren van de dienst toerisme. Info en reservatie: Dienst Toerisme Heuvelland 057/

12 Vrije Tijd Zomerwandelingen in Heuvelland Zomerwandelingen Heuvelland juli & augustus 2013 Zin om deze zomer de natuur en rust op te zoeken in Heuvelland? Elke zomerse donderdag, van 4 juli tot en met 29 augustus 2013 begeleidt een ervaren gids van Natuurpunt De Bron u langs de mooiste pareltjes van Heuvelland: unieke uitzichten, holle wegen, bronbosjes Naast de avondwandelingen zijn er ook enkele namiddagwandelingen gepland. Natuurpunt De Bron, VVV Heuvelland en Pasar slaan ook dit jaar de handen in elkaar om voor u een reeks zomerse wandeltochten uit te werken. Haal je wandelschoenen uit de kast en stap met ons mee! Info en reservatie: Dienst Toerisme Heuvelland 057/ Dirk Tyteca Cultuurdatabank UiT in Heuvelland Heel wat Heuvellandse verenigingen melden hun activiteiten reeds op UiT in Heuvelland en dit willen we verder aanmoedigen. Zodra jullie een activiteit gepland hebben zelfs al vindt die pas volgend jaar plaats meld die dan onmiddellijk in de UiTdatabank. De UiT kalender toont enkel de activiteiten tot 3 maand ver. We proberen vanaf september maandelijks een aangepast overzicht te plaatsen onder de UiT kalender die veel verder loopt. Zo kunnen organisatoren bij het plannen van nieuwe evenementen al eens kijken wat andere Heuvellandse verenigingen gepland hebben. Zo proberen we om minder in elkaars vaarwater terecht te komen. Meer info en een handleiding kunnen aangevraagd worden bij de cultuurdienst: of 057/ Seniorenfeest op 8 oktober Het gemeentebestuur en de seniorenraad van Heuvelland organiseren op 8 oktober 2013 het feest van de Heuvellandse senior. Het wordt een gezellige animatienamiddag met een optreden van Garry Hagger. Koffie en gebak en de nodige dosis plezier maken de sfeer compleet. Waar? OC De Fontein in De Klijte. Wanneer? Dinsdag 8 oktober om 14u Uw OKRA-verantwoordelijke houdt u verder op de hoogte. Folkmis Dranouter Tijdens het eerste weekend van augustus vindt in Dranouter- Heuvelland het 39ste Folkfestival plaats. Vorig jaar verwelkomde dit dorp dat 700 inwoners telt zo n festivalgangers. Ook als Kerk en parochie willen we er zijn. Op zondag 4 augustus om 12u00 in de parochiekerk Sint-Jan-Baptist Dranouter is er de Folkmis voorgegaan door priester Miguel Dehondt uit Poperinge, aalmoezenier van het Jan Ypermanziekenhuis Ieper en weekendpriester in Wijtschate-Dranouter. Deze Folkviering wordt met muziek en zang ondersteund door de Jongerengroep Klimdraad uit Poperinge en staat onder leiding van twee jeugdige leerkrachten, Veerle Christiaen en Wendy Dewancker. Na de viering bieden we graag een receptie aan voor een gezellige babbel. Toegang voor de Folkmis is gratis en iedereen is er hartelijk welkom. Info bij diaken Luc Vandevyver: 057/ of Zomerse schattenjacht juli & augustus 2013 Hebt u vorig jaar de zomerse schattenjacht gemist? Geen nood, deze zomer kunt u opnieuw schatten zoeken in Heuvelland: 8 dorpen, 8 woensdagen, 8 weken, 8 schatten, 8 vragen, 8 antwoorden en 9 prijzen. Een hele zomer lang zoek en quizplezier voor de bewoners en bezoekers van Heuvelland! 8 woensdagen op rij wordt een box verstopt in een dorp in Heuvelland. In een straal van 10m van de box wordt een foto genomen. Die foto wordt als tip van de week gepost in het fotoalbum Zomerse schattenjacht 2013 op onze facebookpagina. Hebt u de box gevonden en weet u het antwoord op de vraag in de box? Haast u dan naar de balie van de toeristische dienst. Als het antwoord correct is, wint u de weekprijs. Op het einde van de schattenjacht wordt er ook een eindwinnaar bekend gemaakt. De eindwinnaar is de persoon die de meeste schatten heeft gevonden en de meeste correcte antwoorden heeft weten te geven. Zeker de moeite om mee te doen want er zijn leuke prijzen te winnen! e mee via de Heuvelland facebookpagina: De eerste tip wordt gepost op woensdag 10 juli. Info: Dienst Toerisme Heuvelland 057/

13 Lux, sporen van spiritualiteit Lux, sporen van spiritualiteit De cultuurraad van Heuvelland, de dienst cultuur van de gemeente Heuvelland en de kerkraad van de Sint-Machutusparochie van Wulvergem hebben het initiatief genomen voor een zomertentoonstelling in de kerk van Wulvergem. Deze tentoonstelling loopt van 18 juli tot 18 augustus, elke namiddag van 14u tot 18u en is gratis toegankelijk. De titel van de tentoonstelling is LUX, Sporen van spiritualiteit. Kunst en religieuze beleving als toegang tot het onzegbare is een gegeven van alle tijden. De grens tussen beide is soms flinterdun. Net als religie gaat kunst op zoek naar wat ons bezielt. Ze staat stil bij het menselijk tekort. Haar drijfveer is het verlangen intenser te leven, echter te zijn, niet te missen wat er toe doet. Zoeken naar samenhang Met het woord spiritualiteit wordt in onze cultuur niet noodzakelijkerwijze het religieuze bedoelt, maar verwijst men veeleer naar iets dat het materiële overstijgt, doorbreekt, openbreekt, transcendeert. Spiritualiteit wordt vandaag terecht vaak in andere betekenissen gebruikt die soms veraf liggen van een meer courante christelijke betekenis in het verleden. Ruim gezien is spiritualiteit het zoeken naar samenhang. Samenhang tussen alles wat bestaat. En het is ook die samenhang die betekenis geeft aan ons leven. Raakvlakken tussen kunst en spiritualiteit zijn verlangen, waarheid, mededogen en het alledaagse overstijgen. Begrippen als stilte, ontroering en het sacrale gelden voor beide. Spirituele schat De kunst die u in de tentoonstelling LUX ziet, is spiritueel maar niet noodzakelijk religieus. Zes kunstenaars gingen in op de uitnodiging voor deze tentoonstelling en maakten werk dat in dialoog gaat met de ruimte van de kerk en de aanwezige kunstwerken. Het zijn Jean-Paul Vanhove, Pieter Denuwelaere, Sven Verhaeghe, Christophe Dehaene, Mario De Brabander en Bernard Sercu. Deze hedendaagse kunstenaars zijn allen geworteld in de christelijke traditie en zoeken elk voor zich deze spirituele schat vandaag vorm te geven. Jean Paul Vanhove zet met zijn werk Tranenregen de persoon van Maria Magdalena in het licht: Zij die vanuit de liefde en een verlangen naar ascese haar parels opgaf. Graficus Pieter Denuwelaere toont een boek met beelden die voor hem het wezenlijke deel van de christelijke traditie verhalen. Met zijn werk Eureka confronteert Sven Verhaeghe onze hedendaagse religie met de natuur. Hij plaatst de idee van een natuurreligie tegenover cultuurreligies als het katholieke geloof. Zoals de liturgie de mens terug in harmonie wil brengen met zichzelf en met de wereld, zo wil het werk van Mario De Brabander harmonie en evenwicht brengen in de mens door het kijken. Christophe Dehaene plaatst met het verdwijnen van de traditie of de overlevering het gemis aan verbondenheid centraal in zijn werk. Bernard werk van Jean Paul Vanhove werk van Christophe Dehaene Sercu, tot slot, ziet het kunstwerk als de verbinding tussen het niet te vatten licht en de fysieke wereld die ons omringt. Met de tentoonstelling LUX, sporen van spiritualiteit zet de gemeente Heuvelland zich op de kaart van de zomertentoonstellingen in Vlaanderen. Elke donderdagnamiddag (25 juli, augustus) zijn er gidsbeurten voorzien waarbij het werk van de verschillende kunstenaars wordt belicht. Reserveren - individueel of voor groepen - kan bij de cultuurdienst van de gemeente Heuvelland op het nummer 057/ prijs: 1 euro/pers. 13

14 Vrije Tijd Bezoek de Blauwpoorthoeve tijdens Open Monumentendag Open Monumentendag (OMD) 8 september 2013 De Blauwpoorthoeve, een opvallende boerderij in Heuvelland De Blauwpoorthoeve, een negentiende-eeuwse boerderij in Westouter is een buitenbeentje onder de andere boerderijen in het omliggende. Een woonhuis met een verdieping, een bedrijfsgebouw haaks hierop, en achteraan een schuur, vormen vandaag het geheel. De naam, het hoge huis, de ligging in het dorp allemaal elementen die om meer aandacht vragen op Open Monumentendag in september dit jaar. De hoeve is een beschermd monument en werd helemaal op hedendaagse wijze gerestaureerd. Een nieuwe stap in de levensloop van deze boerderij start vandaag. De eigenaars van de Blauwpoorthoeve nodigen u dan ook uit om te proeven van dit agrarisch monument en kennis te maken met hun plannen en toekomstdromen. Weinig historische gegevens Dankzij verschillende data in de top van de zijgevel van het woonhuis kunnen we dit gebouw dateren: in 1807 werd de boerenwoning opgetrokken en in 1925 werd vermoedelijk het huis hersteld naar aanleiding van de schade opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel historische gegevens over deze hofstede bezitten we niet, wat ook niet ongewoon is. In het verleden werd niet veel bijgehouden over erfgoed dat niet bijzonder geacht werd, zoals boerderijen. Zelfs over de benaming van Blauwpoort heeft niemand tot op vandaag een goede uitleg kunnen bedenken. Tijdens Open Monumentendag lichten we een tipje van de sluier. Burgerlijke stijl als statement De boerderij met het statige woonhuis is een mooi voorbeeld van de invloed van de toen heersende burgerlijke bouwstijl uit dorp of stad die door welvarende plattelanders werd overgenomen. Het vermoeden bestaat dat de bewoners van de Blauwpoorthoeve hun welvaart te danken hebben aan de hopteelt. Het bouwen van een dergelijke deftige woning was een echt statement van de boer en boerin. Hiermee wilden ze zich onderscheiden van de dorpsgenoten in Westouter. Het woonhuis is heel klassiek geïnspireerd qua bouwstijl: een symmetrische gevelindeling met twee ramen links en rechts van de deur, die midden in de gevel geplaatst werd. Van twee walletjes eten Opvallend is de ligging van de boerderij midden in een intussen op de schop gegane binnenweide die zich nu ontpopt heeft tot een hedendaagse tuin. Plaatsen we het hoevecomplex in het bredere landschap, dan valt ons direct iets bijzonders op: de hoeve at van twee walletjes door zich te positioneren tussen de drassige hooilanden aan de Franse beek en de hoger gelegen drogere akkers. Hiermee kon de boer zijn uitbating leggen bij veeteelt (hooiweiden) en landbouw (de akkers). In combinatie met de toentertijd winstgevende hopteelt, kon het de boer en boerin enkel voor de wind gegaan zijn. Zicht op de achtergevel van het gerestaureerde woonhuis van de Blauwpoorthoeve Piepen we achter de hoevegebouwen, dan staan we oog in oog met een prachtig gerestaureerde dwarsdeelschuur met rieten dak. Zo moeten we ons alle hoevegebouwen van pakweg honderd jaar geleden voorstellen: met een zacht dak en daarmee wordt een dak van stro bedoeld. De schuur is bijna af, nog de nok van het rieten dak afwerken Heilig Hart Naderen we het woonhuis, dan springt het H. Hartbeeld in de nis boven de voordeur onmiddellijk in het oog. Het beeld kwam er als dankbetuiging vanwege de boerin na een incident op de hoeve. Het past ook in de late 19e-eeuwse ultrakatholieke traditie van de H. Hartbeeldcultus. Van gerechtskinderen tot de gestresseerde mens De Blauwpoorthoeve is een mooi voorbeeld van hoe een transformatie van een oud gebouw verloopt via het pad van opeenvolgende bestemmingen. Na een boerderijbestaan werd de boerderij in de tweede helft van de 20e eeuw een oord waar gerechtskinderen een kortstondig verblijf vonden. Na een tijdje van leegstand heeft de hoeve met de huidige nieuwe eigenaars weer een hedendaagse bestemming gekregen, ditmaal als verblijf voor de zwaar gestresseerde mens van deze tijd. Tijdens het bezoek aan de Blauwpoorthoeve krijgt u de gelegenheid om de schuur, de tuin en een deel van het woonhuis te ontdekken. Het volledige verhaal krijgt u te horen tijdens uw bezoek. Tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september is de Blauwpoorthoeve doorlopend te bezoeken van 10u tot 18u. Om het uur zijn er gidsbeurten voorzien. 14

15 Landschapspark Kosmos Landschapspark Kosmos wordt recreatief park In het voorjaar startte het Agentschap voor Natuur en Bos met de inrichting van de benedensite van de Kosmos. Bedoeling is om er een recreatief landschapspark van te maken met ruimte voor spel en ontspanning. Voorlopig wordt alleen de benedensite in de omgeving van het vroegere zwembad aangepakt. De situatie op de bovensite is sterk verschillend van de benedensite. Daarom is er beslist om de twee delen tijdelijk van elkaar los te koppelen. aanleg van amfitheater Het ontwerp richt zich vooral op recreatie met respect voor de bestaande landschappelijke situatie en de aanwezige elementen. De kuil die ontstaan is na de afbraak van het zwembad, wordt ingericht als amfitheater met onderaan een rond multifunctioneel plein. Daarnaast wordt een nieuwe speelheuvel gecreëerd, met bovenaan spelelementen en naar beneden toe tunnels en glijbanen. Een derde groot element is de renovatie van de vervallen woning tot een open en vrij toegankelijke schuilplaats met aanpalend een ondiepe wateroppervlakte met verschillende spelelementen. Tenslotte worden in de bosrand van het nieuwe speelbos allerlei spelelementen voorzien met natuurlijke materialen en zijn enkele markante bomen gekozen waarlangs monumentale zitbanken worden geplaatst. jeugdhotel kwamen er ook bijkomende gebouwen en paviljoenen in de nabijheid van het jeugdhotel. De site stond echter voornamelijk bekend voor het openluchtzwembad met verschillende baden, glijbanen, fonteinen, springplank, cafetaria en ligweiden. Het hele complex raakte echter in verval, zeker nadat de vergunning voor het zwembad in 2002 werd geweigerd omdat het te moeilijk bereikbaar was voor de hulpdiensten. In 2009 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos het complex. Gezien de slechte staat van de constructies, werden deze in de loop van 2011 gesaneerd. Enkel het beschermd gebouw werd behouden. Momenteel is het ANB partners aan het zoeken om de bovensite te herontwikkelen. Ondertussen wordt er wel verder gewerkt en wordt het onderste deel reeds heringericht. Meer weten? Boswachter Pierre Hubau 0479/ Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan ½ bus Sint-Michiels (Brugge) De voorgeschiedenis De Kosmos kent een bewogen geschiedenis. De eerste bebouwing dateert van 1934 toen het modernistisch gebouw werd opgetrokken als jeugdhotel. Wegens zijn succes werd het vanaf de jaren 60 sterk uitgebreid. Naast de uitbreiding van het 15

16 EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND Uit in Heuvelland Spots op West SpotsOpWest_affiche2013_5_Opmaak 1 12/06/13 14:56 Pagina 1 JULI - SEPTEMBER 2013 Ontwerp VU: Frank Verdru, Sulferbergstraat 5, 8954 Westouter 16 in Westhoek-Zuid Spots op West Spots op West is een theaterfestival voor amateurgroepen met Westouter als gastvrij festivaldorp. Wat valt er te beleven? Spots op West biedt een gevarieerd programma met een rijk gamma aan amateurproducties. De charme van het festival zit in de kleinschalige locaties. De groepen spelen in een loods, schuur, school of zomaar onder de blote hemel. Spots op West is er niet alleen om voorstellingen te bekijken. Er wordt ook theater gemaakt. Jongeren en volwassenen kunnen in workshops kennismaken met verscheidene aspecten van theater. Ze werken in enkele dagen of sessies naar een toonmoment toe. Sinds 2011 vormt het dorpsplein het centrale verzamelpunt van het festival met de spiegeltent als blikvanger. Wie op zoek is naar een streepje muziek en een frisse pint, kan hier terecht. Spots op West is een samenwerking tussen OPENDOEK en lokale vrijwilligers. De stuurgroep bestaat uit Frank Verdru, Lode Verdru, Chris Van Echelpoel, Bernard Soenens, Daniël Verguchten en Lot Van Uffel. Tijdens het festival kan de ploeg rekenen op tientallen trouwe en hardwerkende vrijwilligers. Het volledige programma vindt u op Daar kunt u ook tickets voor de voorstellingen reserveren. nderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli Spots op West in Westouter. Zaterdag 6 juli: 21u Halve liter-fuif in de tent in Loker. Org. KLJ Loker-De Klijte Zondag 7 juli: doorlopend Kermis in Loker Org. Feestcomité Loker Zondag 14 juli: doorlopend Kermis in Wijtschate Org. Feestcomité Wijtschate nderdag 18 juli tot zondag 18 augustus: 14u-18u Lux, sporen van spiritualiteit. Zomertentoonstelling in de kerk van Wulvergem. Zondag 21 juli : doorlopend Kermis in Wulvergem Org. Feestcomité Wulvergem Zondag 28 juli: vanaf 10u30 Hoevefeesten bij Vanderhaeghe Yves- Verhille Benedicte, Gremmerslinde 1 te Wijtschate. Eucharistieviering, receptie, kip aan t spit, koffie met taart, springkasteel. Meer info en kaarten bij Marie Paule Delbeke 0477/ en Jaak Degroote 057/ Zondag 28 juli: 11u30-18u Beenhespfestijn en daarna grote zeepkistenrace in de Zavelaarstraat in De Klijte. Inschrijven bij KLJ Loker-De Klijte. Meer info op Vrijdag 9 augustus: 21u Summerparty met DJ Sven Ornelis in de tent in de wijk Bloementuil Nieuwkerke Org. vzw Speelplein Nieuwkerke Zaterdag 10 augustus: 18u Barbecue voor iedereen in de tent op het speelplein in Nieuwkerke met optreden van De Blikn oze band Kaarten alleen in voorverkoop bij vzw Speelplein Nieuwkerke Zondag 11 augustus Wijkfeesten in de wijk Bloementuil met rommelmarkt van 6u-18u. Inschrijven via 0479/ Grasbolling van 13u tot 17u30. Avondfeest met optreden van Paul Severs, Willy Sommers en de Romeo s. Gratis toegang. Meer info: nderdag 15 augustus: 11u 18u Wijnfeesten in het Warandepark in Kemmel met talrijke wijndegustaties, een streekproductenmarkt en een springkasteel voor de kinderen. Degusteren kan met een wijnfeestglas dat u voor 8 euro vooraf reserveert bij VVV Heuvelland (057/ of heuvelland.be) of ter plaatse koopt (9 euro). Zondag 18 augustus : 7u30 tot 9u30 14 fietsrally Memorial Marc Vandelanotte. Diverse afstanden. Inschrijven in o.c. t Seultje in Nieuwkerke. Org. VSV Wielertoeristenclub Nieuwkerke. Zondag 18 augustus : 10u Fiets-smultocht 2013 van de Landelijke Gilde Nieuwkerke- Wulvergem. Afstand 25 km. Meer info en vooraf inschrijven: 057/ of telenet.be Zondag 25 augustus: doorlopend Kermis in Nieuwkerke. Org. Feestcomité Nieuwkerke. Zondag 1 september: doorlopend Kermis in Kemmel met onder andere rommelmarkt. Org. Feestcomité Kemmel. Zaterdag 7 september: 19u Kemmel Showavond Live met orkest Will Tura, David Vandyck en Mieke D.& Trees in tent op de Dries Kemmel. Org. Feestcomité Kemmel (057/ ). Zondag 29 september: 12u Eetfestijn Varken aan t spit in o.c. De Klaverhulle te Wijtschate. Org. OKRA Wijtschate Inschrijven kan op 057/ Verantwoordelijke uitgever: Wieland De Meyer, Schepen van Communicatie en Inspraak, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland.

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Editie juli - augustus - september 2010 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Het stadsbestuur van Lo-Reninge wenst iedereen een prettige vakantie! Beelden- en poëzieroute

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

ild van Wellen VERKEER oproep VRIJE TIJD INFRASTRUCTUUR Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23

ild van Wellen VERKEER oproep VRIJE TIJD INFRASTRUCTUUR Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2013 - jaargang 1 - n 1 ild van Wellen INFRASTRUCTUUR VRIJE TIJD VERKEER oproep Steenweg naar Borgloon vernieuwd pagina 3 Kermis en braderie: zomer in Wellen

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-07. Info uit uw gemeente

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-07. Info uit uw gemeente 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Info uit uw gemeente 03-07 Cultuur en toerisme 08 Jeugd en sport 09-11 Milieu 12-15 OCMW en welzijn

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr.

Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015 33ste jaargang - nr. 1 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT

GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT 23ste jaargang nr. 3 juni 2011 Burgerzaken 4 Jeugd 12 Senioren 26 VOORWOORD Beste inwoner van Kampenhout INHOUD 2 Voorwoord Gemeente 2 3 U ziet het zelf: onze Gemeenteberichten

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Nieuwjaarsconcert 1 januari 2014 vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Vergeet je fluitglas niet, de schuimwijn is gratis! Nieuwsbrief Nieuwjaarswens Beste inwoners, 2014, een nieuw

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 33 september 2012 V.U. Schepencollege Dentergem Als deze vernieuwde infokrant in uw bus valt, zijn de vakantieperiode en de zomerse activiteiten al voorbij. Weldra

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie