Hoenshuis PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei - Juni 2015 Jaargang 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei - Juni 2015 Jaargang 27"

Transcriptie

1 Hoenshuis Golf & Country Club PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei - Juni 2015 Jaargang 27

2 MultiCopy uw communicatie partner! GROOT = GROOTS MultiCopy Parkstad MultiCopy Venlo MultiCopy Venray

3 Hoenshuis Van de Bestuurstafel Beste leden, Golf & Country Club Hoenshuis PMS PMS Golf 420 B.V. Hoensweg GN Voerendaal Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Bestuur G&CC Hoenshuis Voorzitter: J.J.T. Paulissen Secretaris: R.G. Hooites Meursing, , Penningmeester: mw. H.T.M. Hooymans L.B.R. Curvers Mw. V.J.J.M. Gijsen W.L. Louwers Erelid: W.J. van Asselt Clubsecretariaat Clubsecretaresse: Sandra Coenen Telefoon: Clubblad G&CC Hoenshuis Jaargang 27, nr. 3 mei/juni 2015 Redactie H.L.W. Doesborgh, voorzitter P.P.M. Groenewegen H.M.J.A. Houben E.B.G.M. Huynen Mw. M.J.B.A. Meens Mw. H.M.Th. Offermanns R.G. Hooites Meursing (namens Bestuur) DTP en Druk Multicopy Parkstad Uiterste inleverdatum volgende kopij: 2 juli t.a.v. Redactiecommissie - Afgeven op het Clubsecretariaat bij Sandra Coenen In goed overleg tussen het Bestuur en de Redactiecommissie is besloten dat op pagina 3 van het clubblad zal terugkeren de rubriek Van de Bestuurstafel. Hierin zullen worden opgenomen mededelingen en artikelen door/van het Bestuur van onze vereniging. Het seizoen is inmiddels aardig op gang gekomen en wij mochten ons gedurende de voorbije periode verheugen op goede weersomstandigheden. De baan ligt er dan ook fantastisch bij, hetgeen ook regelmatig werd onderschreven door greenfeeërs en de spelers van de bezoekende competitieteams. De NGF-competitie werd aanvang mei afgerond, en elders in deze editie van het Clubblad wordt u nader geïnformeerd omtrent de resultaten en ervaringen van de diverse competitieteams. Namens het Bestuur wordt hier echter alvast grote waardering uitgesproken voor de initiatieven en inspanningen van de Technische Commissie, alsmede voor inzet en de prestaties van de competitiespelers. De teams Dames 1 zondag en Dames 1 dinsdag werden kampioen, waarvoor hulde! In de winterperiode is met maximale opkomst intensief getraind en dat heeft niet alleen bijgedragen tot verbetering van het spelniveau, maar ook aan de onderlinge verbondenheid, waarmee de teamspirit werd verhoogd. In het kader van de competitie zijn ook woorden van waardering op zijn plaats voor onze horeca(medewerkers). De vergelijking met andere verenigingen ten aanzien van de ontvangst en culinaire verzorging van onze gasten kunnen wij glansrijk doorstaan. Het doet voorts genoegen te constateren dat deelname aan de clubwedstrijden zich in een stijgende lijn mag verheugen. Van oudsher is de participatiegraad hoog bij de dames, senioren en de zomeravond-competitie, maar ook voor de andere wedstrijden bestaat inmiddels toenemende belangstelling. Zoals bekend zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld ter bevordering van het aantal jeugdspelers en hun spelniveau. Gelet op de demografie van ons ledenbestand is aandacht voor de jeugd niet alleen wenselijk maar absoluut noodzakelijk. De Jeugdcommissie en -coaches doen uitstekend werk. Ofschoon het niet gemakkelijk is/zal zijn, hopen wij dat het zal lukken (nog) meer jeugdspelers aan te trekken en daaruit ook toekomstige competitiespelers te rekruteren. In de provincie Limburg vindt tweemaal per jaar het zgn. Meinwegoverleg (MWO) plaats, waaraan deelnemen de voorzitters van de in Limburg gevestigde golfverenigingen. Inmiddels werden een aantal bijeenkomsten bijgewoond en mag worden vastgesteld dat ook andere verenigingen niet gevrijwaard zijn (gebleven) van de veranderingen in de golfwereld, zoals deze de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Over de gehele linie is sprake van stagnerende c.q. dalende ledenbestanden en tarieven die onder druk staan. In het kader van het MWO wordt van gedachten gewisseld om deze, en ook andere problemen, het hoofd te bieden. Daarbij zijn diverse goede voorstellen en suggesties besproken en deze zullen door het Bestuur in haar beleid worden meegenomen. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de Algemene Ledenvergadering van november 2014 is het Marshalplan nader aangepast. Dat betreft met name de handelwijze ingeval zich calamiteiten voordoen. Het Bestuur bedankt Peter Arts voor zijn inzet en bijdrage aan de vervolmaking van het plan, dat ter inzage voor eenieder op de website komt. In het reguliere overleg met de Directie van Hoenshuis Golf B.V. passeren actuele ontwikkelingen de revue en tal van zaken betreffende de baan, het Clubhuis, overige voorzieningen, de website, enzovoort. Indachtig het gezamenlijk ontwikkelde beleidsplan wordt getracht optimaal invulling te geven aan de noden en wensen van de leden, zulks binnen het kader van de bestaande mogelijkheden. De diverse verbeteringen en aanpassingen aan de baan, driving range, parkeerplaats(en), getuigen van het belang dat door de B.V. wordt gehecht aan de instandhouding en verdere verbetering van de ons ter beschikking staande accommodatie en voorzieningen. In het kader van het meerjarenplan van de B.V. zullen verdere gerichte investeringen volgen en aldus de kwaliteit van de baan en overige voorzieningen waarborgen en verbeteren. Namens het Bestuur wens ik u allen een geweldig golfseizoen toe, in de hoop u veelvuldig te mogen aantreffen op ons Hoenshuis. Jacques Paulissen voorzitter 3

4 Van de Redactietafel Beste Golfvrienden, Door een wijziging in de opmaak van ons Clubblad zal het Bestuur voortaan elke aflevering openen met zaken die in de Club actueel zijn en die het graag met u wil delen. Om het Clubblad te kunnen verbeteren moet je willen veranderen en daarbij ook twijfel een kans geven. Dat je misschien moet terugkeren naar de traditie van waaruit je bent vertrokken kan een uiteindelijke besluit alleen maar meer geldingskracht geven. In de rubriek Van de Redactietafel zal voornamelijk de inhoud van het Clubblad aan de orde komen, en de manier waarop die door de Redactiecommissie wordt verwerkt. Er wordt wel eens kritiek geleverd op foto s die worden afgedrukt in het Clubblad: niet voldoende scherp, geen goede belichting of zelfs, geen relevant onderwerp. Om in elk geval de technische kwaliteit en ook uniformiteit van de foto s te optimaliseren heeft de B.V. voor de leden van de Club een camera beschikbaar gesteld, waarmee door u foto s voor het Clubblad kunnen worden gemaakt. De camera ligt voor de gebruiker/ster gereed in het Clubhuis. Direct na het gebruik wordt vanzelfsprekend van u verwacht de camera weer in het Clubhuis terug te bezorgen. Ter verlevendiging van de teksten kunnen, voor zover er ruimte is, meer foto s worden afgedrukt. De limiet van vier foto s per artikel, zoals die gold in het pre-digitale tijdperk, is daarmee verlaten. De kwaliteitseisen blijven natuurlijk wel van kracht. Dat door leden voortreffelijke foto s gemaakt en ook ingezonden worden is al wel bewezen. Vooral Uta Schöder heeft vaak fraaie foto s aangeleverd, waarvan er enkele zelfs op de voorpagina konden worden afgedrukt. Graag nodig ik u uit haar voorbeeld te volgen. De NGF-competitie, door Hoenshuis op feestelijke en muzikale wijze afgesloten op 22 mei, krijgt in deze aflevering van het Clubblad natuurlijk weer de volle aandacht. De diverse competitieteams doen verslag van hun ervaringen en prestaties. Bijzonder trots zijn we op het team Dames 1 Zondag 36 holes (zo dient een competitieteam nu te worden aangeduid) en het team van Dames 1 Dinsdag, die het kampioenschap wisten te veroveren. Proficiat! Zoals u aan de bijdrage van de Wedstrijdcommissie kunt zien, is de belangstelling voor de reguliere wedstrijden in het begin van dit seizoen verheugend groot geweest. Als vervolg op de als nogal moeilijk ervaren Regel Puzzel uit het laatste nummer van 2014 wordt door de Handicap- en Regelcommissie een nieuwe quiz geïntroduceerd. De oplossing is verderop in het blad te vinden. Hij is iets eenvoudiger van opzet en kan mogelijk een vaste rubriek gaan vormen in het Clubblad. Uw aandacht wil ik vragen voor de bijdrage in dit nummer van de Baancommissie, die aangeeft welke plannen er zijn om onze baan te verbeteren. Dat er hard aan gewerkt wordt en dat bijgevolg de baan er zo vroeg in het seizoen al voortreffelijk bij ligt, heeft u zelf kunnen vaststellen. Minder vlot zult u bemerkt hebben, dat op enige holes de door de tegels aangegeven afstanden tot de green dienen te worden aangepast. Misschien een moment om nog eens het gebruik van afstandspaaltjes te overwegen? Dankzij de vele en trouwe inzenders van kopij kan de Redactiecommissie steeds weer een Clubblad samenstellen, dat u een indruk geeft van wat er leeft op Hoenshuis. Tot slot wil ik u toch ook wijzen op het bestaan van GOLF.NL Weekly, een blad, dat wekelijks, praktisch betekent dit 35 keer per jaar, door de NGF wordt uitgegeven. Het ligt steeds voor u klaar in de hal, naast ons Clubblad, en geeft veel informatie over golf, vooral in Nederland. Namens de Redactiecommissie, Harry Doesborgh Wij heten van harte welkom Martijn van Oosterhout / Brunssum Daan Levels / Heerlen A.W.M. Ausems / Landgraaf J.P. Eurelings / Valkenburg T. Kames / Herzogenrath W.L. Klinkenberg / Echt P.L. Klinkenberg / Maaseik R.M.E.J. Bollen / Maastricht J.W.C. Lennartz / Heerlen M. Kistermann / Aken J.L.A. Linden / Kerkrade M.J.W. Vroomen / Kerkrade Jaro Masek / Kerkrade P.E.M.A. Frissen / Heerlen A. Brouwers / Hulsberg Regelquiz 1 Goed / Fout 1. Op de 6e hole ontdekt u dat u met 15 stokken speelt, u krijgt voor iedere hole waarop u met teveel stokken hebt gespeeld 2 strafslagen. 2. Een speler mag op de tee van een Par-3 hole zijn tegenstander vragen hoe lang de hole is. Goed / Fout 3. De speler mag op de green zand uit zijn puttinglijn wegvegen. Goed / Fout 4. Je mag een grassprietje dat aan de bal is vastgeplakt van de bal afhalen. Goed / Fout 5. Een speler mag de bal slaan met de achterkant van de kop van de stok. Goed / Fout 6. Als je buiten de green ligt mag je de vlag niet laten bewaken. Goed / Fout 7. Tijdens het zoeken trapt u per ongeluk tegen uw bal aan die in hoog gras ligt. Deze verrolt een klein stukje. U mag zonder straf verder spelen. Goed / Fout Voor de antwoorden zie pagina 13 4

5 Bridge op vrijdag Na weer een enerverend bridgeseizoen op de vrijdagmiddag konden we met een uitmuntend etentje afsluiten op 27 maart. De koks van Hoenshuis hadden zichzelf, tot ieders vreugde, overtroffen. De daguitslag werd na het voorgerecht meegedeeld, waarna een foute eindstand volgde. Het moest allemaal erg snel. Fred bood hiervoor zijn excuses aan het betroffen paar aan en heeft beloofd een en ander goed te maken. Hoe? Dat weten we nog niet. Ondanks dat, of mede hierdoor, heeft hij besloten om de scores en uitslagen ook komend najaar te verwerken. Als oefening? De uiteindelijke eindstand is: 1. Ineke van Gils en Geertje Hendriks (3x 1e, 1x gedeeld 1e, 5x 2e, 2x 4e en 1x 5e was de basis voor dit succes). 2. Ursula Lindner en Marianne Vermijs (3x 2e, 2x 3e, 3x 4e en 4x 5e). Dit seizoen mochten we een aantal nieuwe deelnemers begroeten. Dat is zeer verheugend. Hopelijk is het hen dermate goed bevallen dat we ook komend seizoen op hun aanwezigheid mogen rekenen. Wellicht inspireren zij nog anderen ons ook te bezoeken. Hoe dan ook. Nu staat het golfen weer op de eerste plaats. Noteer echter: De laatste vrijdag van oktober beginnen we weer! Namens de vrijdaggroep, Ineke van Gils Gertie Monissen Fred le Noble Van de Clubhuis & Country Commissie Zaterdag 8 augustus wordt er weer voor het Goede Doel gespeeld. Vorig jaar hebben we de jeugd van Hoenshuis in het zonnetje gezet. Dit jaar willen we graag de opbrengst van het Goede Doel spenderen aan de afdeling van het verzorgingshuis t Brook te Voerendaal, waar dementerende mensen verblijven. Binnenkort vindt er een gesprek plaats met de directie van het verzorgingshuis. In het volgende Clubblad meer over de invulling van de besteding. We gaan ervan uit dat 8 augustus weer een gezellige dag wordt met een hoge opkomst en we hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen. Namens de Clubhuis & Country Commissie, Janine Hulshof De Clubhuis & Country Commissie wil graag aan zieke leden een kaartje namens alle leden van Hoenshuis sturen om hen op die manier een hart onder de riem te steken. En dan bedoelen we niet mensen met een griepje maar mensen die echt ziek zijn. We verzoeken jullie dit aan ons kenbaar te maken door middel van een mailtje aan Tonny Horsmans gmail.com ). Namens de Clubhuis & Country Commissie, Tonny Horsmans 5

6 Van de Baancommissie Het nieuwe golfseizoen is weer gestart en de baan is al vroeg in topconditie. Na de natte periodes van najaar en winter hebben we door een droog voorjaar al tijdens de NGF-competitie uitstekende speelcondities kunnen presenteren aan de ontvangende ploegen. Vrijwel alle bezoekers oordeelden dat de greens op Hoenshuis sneller waren dan overal elders. Zelfs de bezoekers van de Eindhovense waren het daarmee eens. De Baancommissie draait het hele jaar door en bespreekt regelmatig de werkzaamheden die aan de baan moeten worden uitgevoerd om de speelbaarheid verder te verbeteren. In de winter is gekeken naar te grote belemmeringen die sommige bomen vormden doordat ze te groot waren geworden en zijn er delen gesnoeid; in het voorjaar is het maaipatroon van de fairways opnieuw vastgelegd en zijn alle witte, gele, rode en blauwe palen door een (regel-) kritisch oog bekeken. Er komen meer ballenwassers en de kleine oefenholes naast het Clubhuis zullen op het kwaliteitsniveau van de rest van de baan worden gebracht. Verder heeft de beregeningsinstallatie aandacht nodig. Het gras groeit weer hard in deze tijd van het jaar en maaien heeft dus de eerste prioriteit. Maar ook het andere werk gaat gewoon door. De greenkeepers zult u dagelijks in de baan vinden en we hopen dan ook dat u bij uw spel rekening met hen houdt. Zij zullen u laten weten als het veilig is om te spelen als ze aan het werk zijn. Daarnaast kunt u helpen onze baan een nog betere kwaliteit te geven. Repareer minstens drie pitchmarks op elke green, hark altijd de bunker, ook dat deel dat (door vogels en andere bewegende dieren) in het ongerede is geraakt en leg in de fairways grote uitgeslagen plaggen terug, zodat ze weer kunnen vastgroeien. Neem per ongeluk achtergelaten rommel mee en deponeer dat in de afvalbakken. Tenslotte: diegenen die hebben gemerkt dat de afstanden van de witte, gele en blauwe tegels niet helemaal nauwkeurig zijn: we hebben ze opnieuw opgemeten (hemelsbreed naar het exacte midden van de green) en een aantal zal worden verplaatst naar de juiste plek. De Baancommissie is recentelijk uitgebreid met een nieuw lid. Naast de bestaande leden Jo Snijders, René Curvers, Iain Forrester en ondergetekende zal voortaan ook Henk Jongmans zijn tijd en kennis inzetten om een maximaal resultaat te behalen. Wim de Vries Handicartwedstrijd op 18 juli 2015 Zoals ieder jaar staat onze Handicartwedstrijd weer op de agenda en wel op zaterdag 18 juli. We hebben op dit moment vier handicarts in bruikleen en we merken dat we met deze carts heel wat mensen blij kunnen maken. Want zonder onze handicarts zouden nogal wat mensen het geliefde spelletje niet meer kunnen spelen of veel geld kwijt zijn aan het huren van een reguliere buggy. De laatste jaren zijn gemiddeld tussen 400 en 500 rondes gereden met de handicarts op onze golfbaan. Voorwaar een respectabel aantal. De gebruikers maar ook donateurs maken het mogelijk dat wij deze handicarts kunnen laten rijden. Voor mogelijk nieuwe donateurs liggen in de hal naast de receptie formulieren gereed. Naast donaties is onze jaarlijkse Handicartwedstrijd een belangrijke bron van inkomsten. De opbrengst van sponsoring, gebruikersbijdragen van de handicarts en opbrengst van de wedstrijd, worden door ons afgedragen aan de Stichting Handicart, die op haar beurt zorgt voor het onderhoud en eventuele vervanging van de carts op onze golfclub. Wij doen daarom ook dit jaar weer een beroep op de leden van onze Club en sponsoren om aan deze wedstrijd mee te doen of anderszins financieel te ondersteunen. Dankzij deze handicarts kunnen onze leden en gasten langer van het golfspel genieten. Wat betreft de wedstrijddag: u wordt ontvangen met koffie of thee. De wedstrijd gaat over 18 holes en er wordt 4-BBB gespeeld. Na afloop van de wedstrijd vindt de 18 juli 2015 prijsuitreiking plaats met aansluitend de traditionele tombola. De organisatie houdt zich aanbevolen voor prijzen of prijsjes voor dit doel. Dit alles wordt omlijst door een muzikaal ensemble. Dus beste leden van Hoenshuis, reserveer 18 juli in de agenda. U steunt een goed doel. Namens de Handicartcommissie, Dré Lemmens Van de Wedstrijdcommissie Mededeling: Het valt de wedstrijdleiding op dat spelers bij NQ-wedstrijden de kaarten inleveren zonder deze in te voeren via de telezuil. U helpt de wedstrijdleiding enorm wanneer u na iedere wedstrijd de scores zelf invoert. Dit maakt het tellen makkelijker en duidelijker en er kan sneller met de prijsuitreiking worden begonnen. Namens de Westrijdcommissie, Loe Coninx 6

7 NGF competitie 2015 Verslag Technische Commissie De NGF Competitie 2015 is inmiddels gespeeld en de resultaten van Hoenshuis mogen er zijn. De door de TeCo en onze Pro s Iain en Richard georganiseerde wintertrainingen en overige voorbereidende teamaktiviteiten (onder andere het werken met de Golfacademie en de Fysieke trainingen van Joris Bruseker) hebben hun vruchten duidelijk afgeworpen. Vooral onze dames hebben het uitstekend gedaan : Zowel Dames 1 Zondag (Germaine Schoffelen) als Dames 1 Dinsdag (Marianne Soomers) zijn kampioen geworden in de 2e klasse en hebben dus promotie naar de 1e klasse bereikt. HULDE AAN DE KAMPIOENEN DAMES 1 ZONDAG EN DAMES 1 DINSDAG!!!! Dit mag echt een geweldige prestatie genoemd worden. Dames 2 Dinsdag (Ingrid Tijssen) en Dames 1 Senioren (Carla Smeets) hebben zich weten te handhaven in hun klasse (respectievelijk de 3e en 1e klasse). De Heren Seniorenteams hebben eveneens beiden het klassebehoud veilig gesteld : Heren Senioren 1 (Wim de Vries) in de 2e klasse en Heren Senioren 2 (Con Raes) in de 1e klasse. Heren 1 Zondag 27 holes (Loe Coninx) heeft het in de 2e klasse erg moeilijk gehad. De tegenstanders waren veelal single handicappers en zij zijn helaas gedegradeerd naar de 3e klasse. Zowel Heren 2 Zondag 36 holes (Marc Weyts) als Heren 1 Zondag 18 holes (Fred de Groot) hebben het klassebehoud veilig gesteld. Voor Heren 2 Zondag was dit echter een kleine teleurstelling, omdat zij tot de laatste competitiedag ruim aan kop gingen in hun poule. De laatste speeldag moesten zij hun sterkste speler afstaan aan Heren 1 Zondag 36 holes (Jano Schoenmakers) vanwege hun kans op het kampioenschap in de 1e klasse. Hoewel ons Heren 1 Zondag 36 holes uiteindelijk net geen kampioen werd in de 1e klasse mag hun prestatie toch als heel bijzonder worden gewaardeerd. De Technische Commissie wil nogmaals Dames 1 Zondag en Dames 1 Dinsdag van harte feliciteren met hun kampioenschap, maar ook alle andere competitiespelers van G&CC Hoenshuis bedanken voor hun inzet en prestaties in zowel de voorbereiding als de uiteindelijke NGFcompetitie Nog nooit eerder hebben onze Hoenshuiscompetitieteams op zo n hoog niveau gespeeld. We hopen als TeCo samen met de Pro s, maar vooral met de competitiespelers zelf, de ingeslagen weg ook voor de komende seizoenen voort te zetten en hopen dat ook nog niet-competitiespelende leden enthousiast worden om zich aan te melden om voor G&CC Hoenshuis deel te nemen aan de NGF-competitie De aanmeldprocedure en de eventueel van toepassing zijnde selectiecriteria hiervoor zullen door de TeCo in het volgende Clubblad gepubliceerd worden. Namens de Technische Commissie, Marc Weyts Dames 1 Zondag, 36 holes We hadden een degelijke voorbereiding: enkelen van ons team trainden in de winter met de Pro s en de heren op Hoenshuis, en de anderen golfden op zonnigere plekken! In onze poule werden we al vlug geconfronteerd met een afzegging van team Brunssum. Zij konden het damesteam helaas niet bij elkaar krijgen. Er bleven dus vier teams over. Dit hield in dat elk team, in opdracht van de NGF, een thuiswedstrijd moest spelen. Wij waren als eerste team aan de beurt op 29 maart en we speelden tegen de dames van Wittem. Echter... de weergoden waren ons niet goed gezind... regen, storm en kou! We waren allemaal reuze trots op elkaar dat we dit zware karwei tot een goed einde wisten te brengen, een overwinning van 11-7! Het waren twee van de zwaarste rondjes uit mijn achttienjarige golfcarrière! Onze tweede wedstrijd speelden we op de Zuid-Limburgse in Wittem tegen het team van t Woold uit Asten. Gelukkig... het was een mooie golfdag met weer een uitmuntend resultaat, 18-0! Dus we lagen op koers voor het kampioenschap en promotie naar de 1e klasse! Maar er stond ons nog een harde dobber te wachten, we moesten een overwinning behalen op de sterke dames van Herkenbosch in Herkenbosch. Dus voor hen een thuiswedstrijd, een groot voordeel! Maar wij konden onze joker inzetten. Mariska vloog voor de tweede keer over vanuit Qatar! Zo konden we sterk aan de start verschijnen, ondanks het feit dat Monique er niet bij was. We kwamen s ochtends dan ook zeer goed uit de dubbels, met een 5-1 voorsprong. Nu het karwei afmaken in de singles. Dat leek bij de turn nog niet zo eenvoudig... het regende weer pijpenstelen, maar onze eindspurt was super. Een overwinning van 13-5 en het kampioenschap in de pocket! Rest mij nog mijn team, Constance, Monique, José, Judith, Jacky en Mariska, te bedanken voor weer een gezellige competitie! Germaine Schoffelen, captain Dames 1 Zondag 7

8 Dames 1 Dinsdag, 27 holes Na een degelijke voorbereiding waren we er helemaal klaar voor; laat de competitie maar beginnen! Hevige storm en regen op dinsdag 31 maart zorgden er helaas voor dat wij halverwege onze reis naar De Golfhorst om konden keren omdat de wedstrijd afgelast werd. Een nieuwe start maakten wij op 7 april. Op de Brunssummerheide speelden we tegen de Golfhorst en wonnen onze openingswedstrijd met overtuigende cijfers:17-1. Onze volgende tegenstander was Herkenbosch waar we helaas, tegen de verwachting in, een nederlaag moesten incasseren van 7-11, hoewel we na de dubbels van de ochtend op 4-2 voorsprong stonden. Oeps, dat was even slikken...zouden wij als promovendae van het vorig seizoen ons dan toch niet waar kunnen maken in deze klasse? Dat zat ons niet lekker en zo stonden wij op 28 april op de prachtige baan van Herkenbosch strijdvaardig aan de start, vastbesloten om onze tegenstander Brunssum te gaan verslaan. Kwam voor de bakker! Het werd De andere uitslagen in de poule waren van dien aard dat er op de inhaaldag 12 mei, voor drie ploegen nog een mogelijk kampioenschap in zat. Spannend dus! Helaas hadden wij het niet geheel zelf in de hand; we moesten in elk geval van Geijsteren winnen, dat wel, maar Brunssum zou Herkenbosch moeten verslaan wilden wij kampioen worden. Oké, lichte spanning was voelbaar aan de start. We kwamen de greensomes uit met 6 punten; die waren vast binnen! Brunssum- Herkenbosch 4-2. Veelbelovend dus tot zover. Na de middag stak een hevige wind op en sommige tegenstandsters bleken taai ; er moest gevochten worden. Brunssum won van Herkenbosch en wij maakten onze partij af met een 13-5 overwinning. De laatste flights werden door blije teamgenoten opgewacht en de champagne en een vreugdedansje waren uit de verte al te zien. Het is ons gelukt! We zijn wederom kampioen geworden; dat verdient nu echt promotie, toch? Het was een mooie en gezellige competitie; dank daarvoor aan mijn teamgenoten Wilma, Birgit, Nicole, Marianne, Daan en captaine Marianne. Namens Dames 1 Dinsdag Hélène Schobben Dames 2 Dinsdag, 27 holes Op 31 maart 2015 is het zover. Na een winterlang trainen bij de pro s en een aantal malen afmattende fysieke training van Joris, begon de competitie voor Hoenshuis 2. Onder leiding van captain Ingrid Tijssen was een nieuw team samengesteld, een aantal diehard competitiespeelsters, een tweetal herintreders en een nieuweling. We begonnen thuis en het hele team was om 9 uur present om de captain te ondersteunen bij de ontvangst van de andere teams. De gloednieuwe outfit werd nog gauw aangevuld met een leuke sjaal om het mintgroen wat op te fleuren. Alleen het weer werkte niet mee. Na een natte winter was het de dagen ervoor weer flink gaan regenen. De baan bleek voor een deel onder water te staan en na overleg met de competitiecoördinator en inspectie van Iain Forrester van de greens, moest worden besloten de wedstrijd af te gelasten. Hoewel er met overgave werd gespeeld, lukte het niet de eerste twee wedstrijden met een overwinning te beëindigen. De twee volgende wedstrijden werden daarentegen wel gewonnen en dat betekende dat Hoenshuis 2 na vier gespeelde wedstrijden even bovenaan stond. Het winnen van de competitie zat er echter niet in. Op 12 mei werd de laatste competitiewedstrijd onder schitterende (weers)omstandigheden op onze eigen baan gespeeld en moesten wij toekijken hoe de Tongelreep kampioen werd. Met twee gewonnen wedstrijden en 35 spelpunten werden we uiteindelijk derde in de poule. We kunnen terugkijken op een geslaagde competitie, waarin we als team zijn gegroeid onder bezielende leiding van onze captain Ingrid. Willie van der Kaap 8

9 Dames Senioren 1, 18 holes Diegenen, die denken dat het spelen van competitie bestaat uit enkel een aantal keren spelen op een andere baan, komen bedrogen uit. Het is een serieuze aangelegenheid, zeker nu de Teco (technische commissie) zich tot doel heeft gesteld om het competitieniveau naar een hoger plan te tillen. Van golfspel naar golfsport zoals zij dat zelf formuleren. Men zou kunnen denken dat de commissie zich focust op de eerste teams, echter niets is minder waar. Ook onze seniorenteams hebben de volle aandacht van de Teco, zij hebben ons gestimuleerd, gemotiveerd en gefaciliteerd in een optimale voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Voorgaande jaren speelden wij in de laagste klasse, promoveren of degraderen was niet aan de orde. Dit jaar heeft de NGF een nieuwe indeling gemaakt en zijn wij in de eerste klasse beland, met de mogelijkheid van promotie en degradatie. Dat was een uitdaging die leidde tot extra motivatie binnen ons team. Gezien de degelijke voorbereiding gingen wij de eerste donderdag van april met een gezonde dosis zelfvertrouwen van start in Geijsteren. De wedstrijd tegen de Maastrichtse dames werd helaas verloren! 9 April werd er op Hoenshuis gespeeld met schitterend weer, droge baan en zeer tevreden gasten. 16 April ging het richting de Eindhovensche Golf, en ook daar konden wij geen punten in de wacht slepen, de Peelse dames speelde net iets beter. 23 April werden wij op de Peelse Golf verwacht, niet de gemakkelijkste baan gezien de vele waterpartijen aldaar. Met twee verloren wedstrijden in ons geheugen, begon het degradatiespook (enigszins) de kop op te steken. Het kon echter onze motivatie om van Geijsteren te winnen niet drukken, wat resulteerde in een klinkende overwinning. Deze uitslag betekende tevens: behoud van klasse en het degradatiespook was verslagen. 30 April de laatste wedstrijd. Wij namen het op tegen de gedoodverfde winnaar: de Eindhovensche Golf. Het werd tot de laatste bal een spannende strijd die in een gelijk spel eindigde, met als gevolg dat niet de Eindhovense maar de Peelse dames als winnaars uit de bus kwamen. Ons team eindigde op een mooie derde plaats. Namens Dames Senioren 1, Carla Smeets TE KOOP Zin om heerlijk te golfen in Oostenrijk? in het oude centrum van een dorp een voormalige pastorie 3 uur 15 min. van het centrum Maastricht, 15 min. gaans van Golf de Champagne (18 holes). 120 km van Parijs, 30 km van Reims. Uitstekende staat. Centrale verwarming, keuken, eetkamer en salon beneden, drie slaapkamers boven, zolder geschikt tot verbouwen. kelder, losse schuur, voortuin. Vraagprijs Voor contact: (ook i.h. Nederlands). Ook ideaal voor wandelaars, mountainbikers en skiërs Huur dan ons mooi ingerichte appartement op loopafstand van het gezellige centrum van Kaprun. Kijk voor meer informatie op onze site: of bel (Annelies Boels) 9

10 Heren 1, 36 holes Eeuwige tweede; ook Michael Boogerd weet hoe dat voelt. Maar een andere bijnaam van deze wielrenner is de Eeuwige Glimlach. Al een aantal jaren is het eerste Herenteam van Hoenshuis als tweede geëindigd in de tweede klasse standaard 36 holes. Maar we blijven lachen..! Na wat administratieve hulp in 2014 is dit jaar tóch de eerste klasse behaald. Een mooie kans om te laten zien dat ook ons herenteam in deze klasse hoort! Na drie gespeelde wedstrijden tegen respectievelijk Herkenbosch, Crossmoor en Best, was de eerste plaats in de poule een feit. Geweldig resultaat en het team had dan ook de laatste competitiewedstrijd tegen Brunssummerheide niks te verliezen: 4-2 vóór na de foursomes op de baan in Best. Het noodlot zou helaas toeslaan in de singles. Vol goede moed en met veel energie gingen alle spelers de baan in, maar het geluk was niet aan onze zijde: een 11-7 nederlaag. Op een haar na kampioen in de eerste klasse en helaas geen promotiewedstrijd richting Hoofdklasse. Holten en Dallas Holder mocht ons geen overwinning leveren. Dit gold eveneens voor de versterking die we eenmaal mochten hebben van Maarten van Eijsden. Dit in combinatie met de basisspelers Ron Akkermans, Jacques Paulissen, Tom van den Hof, Stefan Lindner en Loe Coninx, mogen we uiteindelijk terugkijken op een meer dan leuke competitie. Zo werden verrassend losse partijen gewonnen of moest men pas op hole 18 zijn meerdere erkennen. We kunnen dan ook concluderen dat onze clubhandicap niet altijd te vergelijken is met sommige zogenaamde lage handicappers van andere clubs. Dat geeft ons voldoende perspectief om er volgend jaar weer vol tegen aan te gaan. Overigens willen wij niet onvermeld laten dat het niveau van onze horeca ook dit jaar weer op een bijzonder hoog peil stond. Jammer dat we hiervoor geen prijs kunnen krijgen, want dan zouden we zeker hoofdklasse spelen. Het team van Hoenshuis is jong, en kent een geweldige onderlinge ambiance. Groei is dus absoluut nog mogelijk, hetgeen betekent dat wij volgend jaar wederom om het kampioenschap strijden. Ik wil graag mijn medespelers en golfvrienden bedanken voor de geweldige competitie: Wesley, Peter, Jean-luc, invaller Stephen, Robbin en Martijn. Maar ook onze Pro s voor de begeleiding in de aanloop naar en tijdens de competitiewedstrijden. Absoluut ook dank aan de golfclub en de B.V. De geluiden over de baan in Voerendaal waren duidelijk: de beste greens dit competitieseizoen. Alleen maar lof en goede woorden van andere teams! Het voelt goed om voor Hoenshuis te spelen. Wij blijven actief deelnemen aan clubwedstrijden en aan de competitietrainingen in het najaar met als resultaat: Kampioen Captain Heren 1 Hoenshuis, Jano Schoenmakers Heren 1, 27 holes De competitie van ons team verliep helaas zoals wij op voorhand al mochten verwachten. Door de nieuwe opzet van NGF kwamen wij in een poule terecht met een bijzonder hoog spelniveau en hebben we helaas geen enkele wedstrijd kunnen winnen. Ook de versterking uit het 2e team in de vorm van Maurice Loe Coninx Heren 1 Zondag, 18 holes Onze eerste wedstrijd, op de Turfvaert in Rijsbergen, hebben wij in het meest slechte weer gespeeld dat een golfer kan hebben. Regen die horizontaal over de baan ging en windkracht 8. Deze wedstrijd hebben wij verloren met De andere twee wedstrijden tegen Geijsteren en, wederom de Turfvaert, hebben wij kunnen winnen. Op de laatste wedstrijddag moesten wij tegen koploper Dongen, wat bij winst betekende dat wij konden promoveren naar de hoofdklasse. Helaas verloren wij met Al met al was het een heel leuke competitie en ik wil mijn teamgenoten bedanken voor hun geweldige inzet. Fred de Groot 10

11 Heren 2, 36 holes Heren Senioren 2, 18 holes (voorheen de dubbel negen) Na diverse maanden van voorbereiding was team Heren 2, bestaande uit Paul Theunissen, René Curvers, Dallas Holder, Hans Custers, Hans Smits, Stephen Theunissen, Maurice Holten en Marc Weyts, er helemaal klaar voor. De bijzondere teamgeest, de fysieke trainingen, de teamtrainingen en het heuse trainingskamp zouden hun vruchten gaan afwerpen. Het kampioenschap in de 3e klasse moest met een team dat vrijwel uitsluitend uit single handicappers bestaat toch mogelijk zijn? De eerste drie wedstrijddagen werd er met ruime cijfers gewonnen en de verwachtingen voor de laatste wedstrijd tegen het team van Crossmoor waren dan ook hoog gespannen. Een tegenvaller was, dat wij onze sterkste speler deze laatste wedstrijd moesten afstaan aan Heren 1. We begrepen dat dit nodig was, maar waren er wel erg teleurgesteld over. En zo geschiedde: Crossmoor bleek zich versterkt te hebben terwijl wij door het missen van Stephen niet op ons sterkst konden aantreden. Aan het einde van de dag trok Crossmoor dan ook met 12-6 aan het langste eind en kaapte het kampioenschap voor onze neus weg en eindigden wij als 2e in de poule. Maar als echte mannen zullen wij dit verlies dragen en volgend jaar opnieuw proberen de 2e klasse te bereiken. Als captain wil ik graag mijn spelers van harte bedanken voor hun inzet en vooral opofferingsgezindheid. Gelukkig toch nog lachende gezichten bij Heren 2 na afloop van de verloren laatste wedstrijd tegen Crossmoor. Marc Weyts Heren Senioren 1, 27 holes Met 40% was de kans om netjes in de poule te blijven niet zo groot (een team promoveert en twee teams degraderen), maar Heren Senioren 1 op vrijdag hebben die kans gegrepen. Stippelberg was duidelijk de sterkste en Eindhoven 3 de zwakste, dus moesten Midden Brabant, Brunssummerheide en Hoenshuis onderling uitmaken wie de tweede degradatiekandidaat zou worden. Pas op de laatste competitiedag moest Brunssum zich gewonnen geven met een nipte 9-9 uitslag tegen Hoenshuis. Consequentie is wel dat we de meeste van die leuke tegenstanders niet zullen terugzien volgend jaar. En ook de mooie banen niet waar we op mochten spelen. Maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben, want het weer was ook nog op alle dagen prachtig zomers! Ewald, Uwe, Dirk, Albert, Wim en invaller Henk hebben hun captain niet in de steek gelaten! Laat ik maar meteen met het goede nieuws beginnen. Het team heeft zich gehandhaafd in de 1e klasse. Dat was onze doelstelling. Het klinkt ietwat behoudend, maar het was afwachten hoe sterk onze tegenstanders waren in deze voor ons nieuwe klasse. We waren door de NGF namelijk een klasse hoger geplaatst met voor het eerst de mogelijkheid tot promotie en degradatie. Naar het waarom kunnen we alleen maar gissen. Achteraf bleek onze doelstelling goed ingeschat. Onze eerste wedstrijd tegen de Zuid-Limburgse werd door ons gewonnen, gevolgd door drie zware nederlagen tegen Haviksoord, Gendersteyn en de latere kampioen Echt-Susteren. Aangezien de Zuid-Limburgse ook haar andere wedstrijden verloor, was de degradatie van dat team een feit. Ons team, bestaande uit Guenther Ostertag, Henk Becker, Dré Lemmens, Brendan MacLaughlin, Henk Houben, Paul Groenewegen en Con Raes en voor één wedstrijd aangevuld met Fred van der Ent (goed voor een overwinning) heeft gestreden voor wat het waard was, maar dat was niet genoeg. De verschillen in handicaps met de andere teams waren te groot. Reden om een en ander eens goed te evalueren met de Technische Commissie (TeCo). We kregen dit seizoen voor het eerst te maken met deze TeCo, hetgeen gepaard ging met enige aanwijzingen over wintertrainingen en uniforme kleding. Aangezien een seniorenteam in onze klasse niet een zodanig uithangbord is dat sponsoren staan te dringen, betekenden deze aanwijzingen een greep in onze eigen beurs. Heeft deze investering zich geloond? De training, samen met de Dames Senioren, was een verrijking qua oefenstof en bovendien heel gezellig. Het rendement? Je zou het verschil kunnen berekenen van de bijdrage in het resultaat, berekend per persoon per wedstrijd, tussen de groep die heeft deelgenomen aan de wintertraining en diegenen die dit niet hebben gedaan. Dit geeft een zeer gering verschil van 0,3% te zien in het voordeel van de eerste groep. Een nagenoeg verwaarloosbaar verschil, ook beïnvloed door onze resultaten. Voor de kleding verwijs ik graag naar de foto s. Ondanks de drie nederlagen kunnen we toch terugzien op een leuke competitie met fijne tegenstanders en vooral ook een gezellig après-golf. Namens het team, Con Raes, captain Wim de Vries 11

12 Van de Jeugdcommissie omdat er dan flink geoefend moet worden. En omdat ik nu in de brugklas zit en een druk voetbalschema heb, wordt dat de uitdaging voor de komende maanden... Dit jaar zit je in de jeugd talentengroep. Samen met andere talenten ben je flink aan het trainen. Vertel eens, hoe gaat zo n talentenles? Het talentengroepje bestaat uit zes kinderen. Richard of Iain geven een keer per maand een speciale les. Ze geven ons heel handige tips om beter te worden en we krijgen opdrachten om de weken daarna te oefenen. In elk geval leerzaam. Daarnaast ga ik vaak zelf nog extra putten, chippen en afslaan. Lars Er worden al heel wat wedstrijden gewonnen door Hoenshuis, zo ook bij de jeugd. Dit jaar heeft de Jeugdcommissie voor het eerst een talentengroep opgericht. Deze groep krijgt extra lessen van anderhalf uur per maand van Richard of Iain. De kinderen die zich opgegeven hebben, moeten tevens bereid zijn om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, zoals de LJT-wedstrijden. Tijdens de lessen krijgen de kinderen veel vaardigheid en techniek geleerd. Samen oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ook krijgen ze regelmatig oefenopdrachten mee, zodat de kinderen op vrije momenten sportief hun golfspel verbeteren. Lars van Beek is zo n talent. Hij is regelmatig op de golfbaan te zien. Zijn grote inzet heeft hem al de nodige prijzen opgeleverd. We zijn enorm trots op hem. Wist u dat hij laatst op de LJT in Bleijenbeek de tweede prijs heeft behaald? Graag stellen we hem aan jullie voor door hem een vijftal golfvragen voor te leggen. Lars, we zien je al een tijdje op Hoenshuis. Hoe oud was je toen je startte en hoe kwam je bij Hoenshuis terecht? Via mijn opa en oma ben ik in contact geraakt met de golfsport. Ik heb een eerste golfsetje gekregen van opa en oma inclusief vijf lessen van Richard Heesakkers. Ik was toen negen jaar. Ik was direct verknocht aan deze leuke sport en het is een hele leuke combinatie met mijn andere hobby: voetbal. Aangezien mijn ouders niet golfen, hebben opa en oma mij vaak meegenomen naar Hoenshuis. Mijn vader gaat ook vaak met mij naar de drivingrange om te oefenen. Hij kan me geen technieken leren maar wel leuke opdrachtjes geven waar we altijd een wedstrijdje van maken. Dat klopt! We zien jou veel oefenen op de baan. Vaak samen met je opa of je oma. Welke hole speel je het liefst en welke vind je het meest uitdagend? En waarom? Mijn favoriete hole is hole 2. Ik haal daar vaak goede scores. Hole 6 en hole 9 vind ik de meest lastige holes. Dat zijn ook de enige holes waar het mij nog nooit is gelukt om par te slaan. Omdat ik aan alle Limburgse Jeugdtrophy s heb meegedaan heb ik nu bijna op alle Limburgse golfbanen gespeeld. Hoenshuis en Herkenbosch zijn wel mijn favoriete banen. Lars, wat zou je graag willen bereiken in de golfsport? Ik heb op dit moment heel veel plezier in het golfen. Als ik even tijd heb probeer ik te trainen op de diverse onderdelen. Wedstrijden spelen vind ik erg leuk en als mijn handicap dan wordt verlaagd is dat helemaal geweldig. Ik heb vorig jaar een paar keer met Robbin van de Wetering mogen spelen. Als ik ooit zo goed kan worden als hij, zou dat al heel wat zijn. Op dit moment kan ik me geen leven zonder golf voorstellen... We wensen Lars en natuurlijk onze andere jeugdleden heel veel succes in de golfsport toe. Jullie zijn knap bezig en worden steeds beter. Onze toekomst van Hoenshuis voorspelt vele mooie prijzen! Namens de Jeugdcommissie, Christa Somers De afgelopen tijd heb jij hard aan je handicap gewerkt. Welke handicap heb je nu? In 2014 heb ik tijdens de Limburgse Jeugd Trophy in Herkenbosch mijn handicap verlaagd naar Ik haalde toen ook nog de eerste prijs. Onlangs werd ik tweede bij de eerste LJT van dit seizoen in Bleijenbeek. Mijn handicap is toen verlaagd naar Mijn doelstelling is aan het einde van het seizoen mijn handicap te verlagen naar circa 20. Dat zal een flinke klus worden, 12

13 Van de Damescommissie Als de dames op dinsdag aanwezig zijn schijnt de zon, zo ook op onze openingswedstrijd op 17 maart. Geweldige deelname van 44 dames. Na de wedstrijd genoten we van een welverdiende en goed verzorgde High-Tea. Sponsor van deze dag was Alexandra van der Hoff-Jordaans met prachtige zelfgemaakte sieraden. 1e prijs: Myriam Scheppers met Ingrid Middelhoven. 2e prijs: Marlies Kerres met Els Pletzers. 3e prijs: Mieke Winten met Greetje Hooites Meursing. Op 24 maart speelden we een Texas Scramble Strokeplay. Sponsor van de dag was Jolanda Kuypers. Zij is schoonheidsspecialiste en partner van onze zeer gewaardeerde caddiemaster John. Er is redelijk gescoord voor de tijd van het jaar. 1e prijs: Daniëlle Wijntje, Roos Vaessen en José Sondagh. 2e prijs: Birgit Frederiks, Monika Schuster en Uta Schröder. 24 Maart speelden we een Texas Scramble Strokeplay 7 April speelden we hidden holes; altijd een verrassing wie er als winnaar uit de bus komt. Aantal deelnemers 33. De prijsuitreiking vond plaats op ons mooie terras bij een stralende zon. 1e prijs: Ingrid Middelhoven met 19 punten. 2e prijs: Myriam Scheppers met 16 punten. 3e prijs: Doris Stevens met 16 punten. 7 April speelden we hidden holes 21 April de 1ste Coupe Féminine. Sponsor: woonwinkel Marianne uit Klimmen. Aantal deelnemers 43 en alweer stralend weer. 1e prijs: Marlies Kerres met 37 punten, zij mag voor een maand het felbegeerde hoentje mee naar huis nemen. 2e prijs: Uta Bauwerochse met 33 punten. Marianne Hermsen behaalde 41 punten maar mocht de prijs niet meenemen in verband met het ontbreken van een sterretje. 28 April 3-Bal Stableford, vanwege vlaggetjeswedstrijd op 27 april maar 29 deelnemers. Sponsoren van deze dag zijn Ingrid Maessen en Ria Hooymans. Vanwege de zeer gure en koude wind is er niet echt goed gescoord. Met als uitzondering: 1e prijs: Ingrid Middelhoven met 39 punten. 2e prijs: Jenny Pieters met 28 punten. 3e prijs: Monika Schuster met 27 punten. 21 April de 1ste Coupe Féminine Op 5 mei en 12 mei zijn er helaas geen wedstrijden; de volgende wedstrijd is weer op 19 mei en dan spelen we de 2e Coupe Féminine. Dus dames: weer allemaal inschrijven. Namens de Damescommissie, Christianne Hustinx en Myriam Scheppers 28 April 3-Bal Stableford Antwoorden Regelquiz 1 1. FOUT De maximum straf per ronde is 2 holes 2 strafslagen (Strokeplay) of 2 verloren holes (Matchplay). Regel GOED Zie Definitie Advies. Inlichtingen over de baan, afstanden, locatie water, bunkers en pinpositie zijn toegestaan. 3. GOED Zand en losse aarde zijn losse natuurlijke voorwerpen als zij op de green liggen, maar niet ergens anders. Definitie Losse natuurlijke voorwerpen. 4. FOUT Mag alleen als de bal is opgenomen volgens de Regels en mag worden schoongemaakt en op de green volgens Regel 16-1b. Regel GOED Regel Maar met het handvat mag niet. 6. FOUT Regel 17-1 zegt dat het altijd mag voordat een slag wordt gedaan. 7. FOUT Lees Regel 18-2! Terugplaatsen met één strafslag. Namens de Handicap- en Regelcommissie, Wim Louwers 13

14 Van de Wedstrijdcommissie Zondag 22 maart, Warming-Up Wedstrijd Zondag 11 april, Maandbeker 1 Helaas was het weer niet zo mooi als voorspeld. Het aantal deelnemers van deze wedstrijd bedroeg 50. Met de start van de maandbekers is het seizoen pas echt begonnen. Jammer genoeg gaven een aantal competitiespelers er de voorkeur aan om deze dag over te slaan. Voor sommigen is het twee dagen Het was vandaag een mooie droge koude dag met in de loop van de middag een zonnetje en toch al, 44 deelnemers. De wedstrijd verliep ondanks zo vroeg in het seizoen vlekkeloos. Een compliment voor de greenkeepers die er voor zorgden dat de baan al goed speelbaar was. Voor deze wedstrijd was gekozen voor een aangepaste wedstrijdvorm. Dat gaf vooraf nogal wat onnodige onduidelijkheid. Maar uiteindelijk ging iedereen met slechts drie clubs de baan in. Eervolle vermeldingen waren er voor de combinaties René en Greetje Hooites Meursing en Jean-Pierre en René Nijssen. De 3e prijs met 31 punten was er voor het echtpaar Matheas en Maria Frinken met 31 punten. Albert en Ingrid Middelhoven hadden ook 31 punten, maar een betere score op de laatste 9 holes en daarmee een verdiende 2e plaats. De topper van deze dag was de combinatie van Nick Oversier en John Biron. Duidelijk was te zien dat deze heren fors hebben getraind afgelopen winter om op tijd in vorm te zijn voor de competitie. Maandag 6 april, Paasei-Cup Op tweede Paasdag 2015, een kille dag, werd deze wedstrijd gespeeld. Alle 61 aangemelde spelers gaven acte de présence. Mede op suggestie van de sponsor was de wedstrijd non-qualifying, hetgeen gezien de nog matige kwaliteit van de fairways een redelijke beslissing lijkt te zijn geweest. De resultaten waren dienovereenkomstig. Met dank aan onze trouwe en enthousiaste sponsor Sylvia en Dirk Schafrath van X-Socks, die langzaam zorgen voor een mooie Paastraditie op onze baan! De neary was voor Miep Eussen en Fons Kemps. Onze longhitters Jackie Driessen en Wesley kaapten weer eens de prijs voor de longest drive weg. Bij de heren verdienden John Biron en Brendon McLaughlin met 33 punten een eervolle vermelding. Met hetzelfde puntenaantal, maar een betere score op de laatste 9, was de 3e prijs voor Niek Oversier. Hij werd voorbijgestreefd door zijn zoon Joep, die met 35 punten een verdienstelijke 2e prijs won. Onverstoorbaar als altijd tikte Wesley Theunissen toch maar 36 punten bij elkaar en daarbij een duidelijke dagwinnaar. En dat met hcp 1.6, een prestatie van formaat. De dames hadden het deze dag duidelijk wat moeilijker met de omstandigheden. Een eervolle vermelding was er voor Marianne Vriezelaar en Jackie Driessen. De 1ste t/m de 3e prijs waren allemaal met 30 punten en dus moest de score over de laatste holes uitsluitsel geven. Nicolle Teeuwisse 3e met 12 lts 6, Ingrid Middelhoven 2e met 13 lts 6 en de dagprijs was voor Wilma Dresen met 18 lts 9. achter elkaar goede prestaties leveren blijkbaar wat veel. Het golfspel werd bemoeilijkt door de felle wind en af en toe ook nog wat neerslag. Er werd heel divers gespeeld en dat kwam tot uitdrukking in het resultaat. Bij de 1e categorie een CBA van -4 en dus een Reduction Only en bij de 2e categorie een CBA van 0. Jammer voor spelers die speciaal deze wedstrijd speelden voor het behalen van de noodzakelijke Q-kaarten. De neary deze dag ging mooi naar Annemiek Brands en André Crutzen. Bij de longhitters pakten Mariska Coninx en Martijn van Oosterhout zonder verassing de prijzen. In de 2e categorie werd uiteindelijk heel behoorlijk gespeeld, gezien de condities. Zo was er voor Piet Dols en Wim Feijen met 31 punten een eervolle vermelding. De 32 punten van Michelle Willems was goed voor de 3e prijs. De 2e prijs ging naar Jan Verheijden met 33 punten. De topper van de dag in deze categorie met 36 punten was André Crutzen. In de 1e categorie was het allemaal een stuk moeilijker. Niemand speelde zijn handicap. Met een netto van 78 gingen de eervolle vermeldingen naar Mariska Coninx en Annie Altmann. Netto 76 was voldoende voor de prijzen. Dat is in de zomer wel eens anders. 3e Prijs voor John Biron en dankzij een betere laatste 9 de 2e prijs voor Martijn van Oosterhout. Niemand was echt verrast dat met een netto van 75 met bruto 75 de 1e prijs voor Wesley Theunissen was. Die behaalde hiermee al wat punten voor de titel golfer van het jaar. Heel mooi gedaan gezien de omstandigheden. Trots staan de spelers op de foto met wederom prachtige prijzen die onze topsponsor Vebego weer ter beschikking had gesteld. Maandag 27 april, Koningsdag Vlaggenwedstrijd Ondanks het niet al te mooie weer, gelukkig wel zonder regen, maar wel koud, was de opkomst toch weer goed te noemen met 66 deelnemers. Onze sponsor Eussen Bouw heeft iedereen wel erg verwend met een oranje cupcake en een Schrobbelaerke bij doorkomst en in de baan. Wat was dit toch een mooi opkikkertje in de kou. Dit zorgde voor een vrolijk maar niet al te koninklijk sfeertje. Bij de een wat meer dan bij de ander. Maar pret was er zeker, maar ook de resultaten. 14

15 Eervolle vermeldingen voor Gerlinde Hesp, en Henk Schanssema met netto 78. De netto 76 van Jano Schoenmakers was goed voor de 3e prijs. Zijn bruto van 78 gaf hem tevens de winst voor de beste bruto. Tom Jepson (terug van weggeweest )scoorde met zijn netto 76 de 2e prijs. De 1e prijs was zeer verdienstelijk voor Fred de Groot met een netto van 75. De neary op deze dag ging naar Marianne Vriezelaar en Guido Schobben. Terwijl Germaine Schoffelen en Stefan Lindner verrassend de prijzen voor de longest drive pakten. In de categorie heren bereikten de winnaars een eervolle vermelding (allemaal hole 18). Voor Fred van der Ent en Ewald Bollen een eervolle vermelding en Wim de Vries eindigde voor de green van 18. Goed voor de 3e prijs. Stefan Lindner die door zijn longest drive goed op schot was, behaalde de 2e prijs door uit te holen op 18. De winnaar van deze dag was Harrie Ritzen. Zijn slagen waren pas op ongeveer twee meter voor de green van hole 1. Een geweldige prestatie en een terecht trotse winnaar. De dames hebben wat minder lengte. Met het halen van hole 17 waren er eervolle vermeldingen voor Monika Schuster en Ingrid Middelhoven. Marianne Vriezelaar eindigde 5 meter voor de vlag van 17 en pakte daarmee de 3e prijs. De 2e prijs ging naar Germaine Schoffelen door hole 18 te halen. Zij werd hierbij voorbijgestreefd door Jackie Driessen die eindigde naast de green van 18. Een mooie plek voor een 1e prijs. Dinsdag 5 mei, 1e Zomeravondcompetitie Uit de inschrijflijst bleek een grote belangstelling voor deze wedstrijd. Vanwege de slechte weersvooruitzichten werd deze lijst zienderogen kleiner. Jammer dat spelers zich zo laten tegenhouden door de weersverwachting. In onze shop zijn goede regenpakken en paraplu s verkrijgbaar, die het spelen met wat minder weer ook mogelijk maken. Uiteindelijk bleek het wel mee te vallen met het weer. Er is met een half uur vertraging gestart en alle 31 spelers zijn droog binnengekomen. De scores zijn wel behoorlijk beïnvloed door de krachtige westenwind. Zelfs een grote boom tussen de holes 1 en 9 bleek hier niet tegen bestand en moest het loodje leggen. 14 Punten waren voldoende voor de dagwinst. Deze werd gepakt door Paul Hulshof doordat zijn laatste scores beter waren dan die van Jacques Paulissen. Vervolgens bleef het nog lang gezellig in het clubhuis en genoot men van lekkere hapjes en drankjes. Zaterdag 9 mei, Invitatiewedstrijd Zaterdag 2 mei, Maandbeker 2 Mooi meiweer met een blauwe lucht en veel zon. Het frisse windje was wellicht de reden dat er deze dag geen superscores werden gemaakt. Na een tijdje afwezigheid was Claire Henquet weer aanwezig en pakte meteen een neary, evenals Jano Schoenmakers. De longest drive bij de dames was voor Nicole Teeuwisse. Bij de heren deed zich een unieke situatie voor. Twee winnaars! Zelfs het nameten met afstandmeter gaf deze keer geen uitsluitsel en de prijs was voor Tom Jepson en Jan Verheijden. De 2e categorie had een CBA van -3 en zegt al iets over de scores. Prijzen zonder je handicap te spelen. Zo waren de 30 punten van Inge Pammler en Marion Feijen goed voor een eervolle vermelding. Tonny Horsmans pakte met 31 punten de 3e prijs en 32 punten waren deze dag goed voor de 1e en 2e prijs. Jan Verheijden had een mindere score op de laatste 9 en daarmee dus 2e. Dagwinnaar was in deze categorie Gerard Linders, die blijkbaar zijn vorm weer terug heeft gevonden. In de 1e categorie was het ook niet echt veel beter met een CBA van -2. Met als nieuwe sponsor Gieslo Obers & Serveersters uit Bunde, werd er een mooie wedstrijd gespeeld. Met een traktatie bij de start en een verfrissing op hole 10 maakte deze sponsor een goede eerste beurt. Deze 4-BBB kende 40 deelnemers, bestaande uit leden en introducés. Bij de start was het fris en bewolkt, met zeer veel wind. In de loop van de dag werd de bewolking uit elkaar geblazen en werd het alsnog zonnig en warm. Mede door de forse wind lag het tempo aan de lage kant, maar de gezelligheid was er niet minder om. Toen alle flights net binnen waren volgde - tijdens de prijsuitreiking - de eerste stortbui. John Biron pakte deze dag zowel de longest drive als de neary bij de heren. De neary bij de dames was voor Nicolette van der Bijl en Miep Eussen pakte de longest drive bij de dames. Met 36 punten was de 3e prijs voor Maarten van Eijsden en zijn gast Theo de Haas. Bij 38 punten moest de score over de laatste 9 uitsluitsel geven. Daardoor werden Marianne Vriezelaar en Dré Lemmens tweede. De eerste prijs was er voor het gelegenheidskoppel Stefan Lindner en Gerard Linders. Namens de Wedstrijdcommissie, Loe Coninx 15

16 Zomeravondcompetitie De eerste ZAC-wedstrijd is alweer met een overvolle bezetting verlopen. Vanwege het succes van deze formule in voorgaande jaren, is het aantal uitgebreid tot elf wedstrijden. Wij zijn dank verschuldigd aan de elf sponsors. Hun bijdrage zorgt voor meer spanning, elke wedstrijd weer. Chapeau! Het is ook alweer traditie dat ZAC nr. 11 gesponsord wordt door de B.V. met als extra een overallprijs: een overnachting in Pierpont voor twee personen, inclusief ontbijt, diner en greenfee. De winnaar van de ZAC is hij of zij die met zijn/haar zes beste scores eindigt als nr. 1 en minstens zeven keer heeft meegespeeld. Namens de Wedstrijdcommissie, Paul Horsmans Van de Seniorencommissie Het golfseizoen is alweer geruime tijd bezig. We boffen tot nu toe met de weersomstandigheden. Er is tot nu toe pas één wedstrijd afgelast. De opkomst is dit jaar weer fantastisch en we hebben al verschillende keren kunnen genieten van een voortreffelijk verzorgde lunch. We hopen deze zomer weer veel gebruik te kunnen maken van ons mooie terras met gedeeltelijk vernieuwd meubilair en te genieten van het prachtige uitzicht op onze mooie golfbaan. Donderdag 2 april: wedstrijd afgelast. Donderdag 16 april: Driebal Stableford Sponsor: Elly en Paul van der Zalm Eerste prijs: René Heuts, 37 punten Tweede prijs: Daniëlle Wijntje, 36 punten, 19 over de laatste 9 Derde prijs: Paul Stevens, 36 punten, 18 over de laatste 9 Donderdag 23 april: Scramble Driebal Stableford Sponsor: Uta Schröder en Walter Mennicken Eerste prijs: 58 punten, laatste 9 holes 30: Servé Smeets, Kitty Dobbelstein, Annemarie Zonnenberg Tweede prijs: 58 punten, laatste 9 holes 29 Fred van der Ent, Paul Stevens, Michelle Willems Wedstrijduitslagen Donderdag 5 maart: Openingswedstrijd 9 holes + lunch Scramble Strokeplay Sponsor: Marlies en Ton Haagh Eerste prijs: Jeu van Wersch, Walter Mennicken, Rolf Coumans, Darryl Schiff Tweede prijs: Camiel Gijsel, René Hooites Meursing, Igna van der Ent, Ellen Peeters Donderdag 30 april: 9 holes + lunch Scramble Strokeplay Sponsor: Ellie en Frans Kleijnen Eerste prijs: 38 slagen, aftrek 13.2, netto 24.8: René Hooites Meursing, Frans Kleijnen, Els Pletzers, Greetje Hooites Meursing Tweede prijs: 42 slagen, aftrek 15.8, netto 26.2: Servé Smeets, Marcel Hissel, Barbara Krug Donderdag 12 maart: Scramble Driebal Stableford Sponsor: Til en Piet Wijnen Eerste prijs: 61 punten: Chris Stuve, Rolf Coumans, Sybille Hoop Tweede prijs: 54 punten: Marlo McLaughlin, Ellen Peeters, Dré Peters Donderdag 19 maart: Scramble Driebal Stableford Sponsor: Kit en Leo Houben Eerste prijs: 55 punten: Wilma Dresen, Leon de Boer, Leo Houben Tweede prijs: 54 punten:gerlinde Hesp, Geertje Hendriks, Gerard Wijntje Donderdag 26 maart: 9 holes + lunch Scramble trokeplay Sponsor: Claire en Hans Füldner Eerste prijs: 43 slagen, aftrek 15.1, netto 27.9: Fred van der Ent, Leo Houben, Greetje Hooites Meursing, Marlies Haagh Tweede prijs: 39 slagen, aftrek 11, netto 28: Alfons Spijkers, Hans Füldner, Daniëlle Wijntje, Annelies Janssen Namens de Seniorencommissie, Kitty Dobbelstein 16

17 Liever witte vullingen? l gedroomd van een woonhuis op de golfbaan? Dental Clinics Heerlen Tandartsengroepspraktijk Akerstraat 91, Heerlen Tel: Altijd al gedroomd van een woonhuis op de golfbaan? Te huur: Op G&CC Hoenshuis te Voerendaal doet zich een unieke kans voor om een schitterend appartement te huren dat onderdeel uitmaakt van de carré-boerderij. Overzicht: Totale grootte ca. 150 m²; Toegang tot appartement via de zijkant/ buitenkant van de carré-boerderij (niet voor leden toegankelijk parkeerterrein); Twee eigen parkeerplaatsen; Living met openhaard en karakteristieke houten balken (ca. 65 m²); Dakterras met volledige privacy ca. 30 m² en schitterend uitzicht; Badkamer met dubbele vw, ligbad en separate inloopdouche (nieuw geplaatst); is te Voerendaal doet zich een unieke kans voor om een schitterend Complete separate keuken; en dat onderdeel uitmaakt van de carré-boerderij. 2 slaapkamers (ca. 17,5 m² + 11 m²) ; Via vaste trap naar goed bruikbare zolderruimte (ca. 20 m²). Voor inlichtingen en huurprijs: te ca. 150 Neem m²; contact op met Caregoed BV, BIJ MOOI WEER appartement dhr. P. via Nederhorst zijkant/buitenkant (tel: ) van of de carré-boerderij (niet voor nkelijk parkeerterrein); parkeerplaatsen; penhaard en karakteristieke houten balken (ca. 65 m²); et volledige privacy ca. 30 m² en schitterend uitzicht; KASTEEL WITTEM WITTEM Kasteel Wittem, een rijksmonument, is van oudsher een culinaire pleisterplaats. De prachtige kasteeltuinen, de omringende slotgracht, de statige oprijlaan en de authentieke inrichting geven een warm thuisgevoel. De tijd staat hier nog altijd een beetje stil en dat resulteert in een ontspannen rust, in de natuur. Brasserie en petit restaurant Violin voert een kaart met pure gerechten, waarin u de passie van de chef voor authentieke ingrediënten proeft. Vlees, vis, vegetarisch? Kies gerust. Ter begeleiding zijn er mooie wijnen, maar ook water, bier en fris. In de zomermaanden geniet u op het tuinterras van een goed glas wijn en bijvoorbeeld een kaasplankje of borrelhapje. Voor gezelschappen is in de brasserie een diner op maat mogelijk en desgewenst een receptie of vergadering. Het kasteelterrein beschikt over ruim voldoende gratis parkeerplaatsen. WITTEMER ALLEE AA WITTEM OPEN: DO-ZO VANAF U TERRAS: TIJDENS DE ZOMERMAANDEN 17

18 Van de Business Club Business Club wedstrijd 18 maart Het seizoen draait inmiddels op volle toeren. Op 18 maart openden we met de eerste 18 holes wedstrijd. Onder redelijke weersomstandigheden streden onze BC-leden en hun genodigden in de spelvorm Texas Scramble om de prijzen. Als nieuwe leden stelden zich voor de heren Robert Godschalk en Marc Hendrix, Haveco Weg- en Waterbouw en Tibert Lagarde, Lagarde & You. Een heel goede opkomst voor deze openingswedstrijd met als Sponsor van de dag Woonwinkel Marianne te Klimmen. Business Club wedstrijd 15 april Op 15 april, onze tweede 18 holes wedstrijd van het seizoen. Met 21 flights een schitterende opkomst. We werden daarvoor beloond met even zo fraai voorjaarsweer. Zelfs het afsluitende diner kon, zo vroeg in het jaar al, op het terras. Gespeeld werd Texas Scramble à deux, een ware uitdaging voor de deelnemers zo bleek. Pierre en Wiel Klinkenberg, Profile car & tyreservice en John Spek, Echo Architectuur, stelden zich als nieuwe leden voor. Sponsor van de dag was Visser Chocolade & IJs. De winnaars: 1e prijs Roger Jardoul: Selexxyz HR Services Harrie Arts: Le Carré Wim Feijen: Vebego International Robin van de Coelen: Goessens 2e prijs René Vaessen: IBC Yvonne Vaessen: IBC Richard Retrae: Woonwinkel Marianne John Keijdener: Fysio Heerderrein 3e prijs Marco Medved: Rabobank Parkstad Victor Petri: Rabobank Parkstad Math Deuzings: Rabobank Parkstad Jaap Nobel: Rabobank Parkstad Longest Heren: Rick Beurskens: Beurskens Tandtechniek Longest Dames: Bertina Kolenburg: TUI Reisecenter der fliegende Holländer De winnaars 1e prijs Harrie Beckers: Detron Jean Eurelings: RMI 2e prijs René Vaessen: IBC Yvonne Vaessen: IBC 3e prijs Pierre Klinkenberg: Profile car & tyreservice John Biron: gast Profile car & tyreservice Longest Heren: René van Beek: DIT Techniek Longest Dames: José Giesen: Subvenio Neary Heren: Neary Dames: Wil Deuzings: Akova Ninotchka Tilburgs: Cofely Neary Heren: Neary Dames: René Vaessen: IBC Esther Loffeld: gast Advocasso Nieuw: Onze eerste Business Academy Woensdag 29 april onze eerste bijeenkomst in het kader van de Nieuwe Business Academy. Onze leden, maximaal 10, oefenen een golfonderdeel onder leiding van de pro s. Elkaar als lid beter leren kennen en werken aan je spel staan centraal. Met 10 leden zat de eerste bijeenkomst al meteen vol; een mooie start van dit nieuwe onderdeel binnen onze Business Club. Op onze Par-3 oefenbaan werd het korte spel geoefend met tal van tips en tricks van onze pro Ian Forrester. We sloten met een borrel gezelllig af in het Clubhuis. Mis de volgende Business Academy niet en noteer alvast deze bijeenkomst in uw agenda: 1 juli 2015 Huub van Helden, Clubmanager a.i. 18

19 Even voorstellen! In deze rubriek willen we in elk Clubblad een Business Club lid de mogelijkheid geven zich voor te stellen Naam: Philip Nijbakker Als advocaat/partner ben ik werkzaam bij bij Paulussen Advocaten te Maastricht en Heerlen. Paulussen Advocaten is als full-service advocatenkantoor thuis op alle juridische terreinen van openbaar bestuur, handel, industrie, dienstverlening, arbeid, zorg, vastgoed, infrastructuur, mobiliteit, energie, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, herstructurering, reorganisatie, faillissementen en familiekwesties. Onze missie is het excelleren in het vroegtijdig signaleren én managen van juridische vraagstukken voor onze cliënten door het leveren van overzicht, richting en tempo. Voortdurende kennisontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. Dankzij de brede, integrale aanpak, die helpt de ambities van onze cliënten te verwezenlijken, zijn we koploper in Limburg. Onder het motto samen leven en samen werken dragen we op eigenzinnige wijze bij aan de ontwikkeling van de regio waarin Paulussen Advocaten sinds 1895 opereert. Speelt golf sinds: Al heel lang, kan ik me al bijna niet meer herinneren. Moet 1995 zijn geweest. Ik speel de laatste jaren wel veel fanatieker. Redenen waarom ik lid ben geworden van BC Hoenshuis: BC Hoenshuis is voor ons een mooi platvorm om de golfsport te combineren met onze dienstverlening. Beste golf shot: Zijn er vele, kan er niet zo een noemen Spelverbetering door: de pro s Richard en Ian Favoriete hole van de baan: Als favoriete hole geldt voor mij hole 1. De eerste slag moet goed zijn! Golf spelen in de winter? Zowel in de zomer als in de winter ben ik op de golfbaan te vinden. Beste golfherinnering: Vorig jaar mogen meetrainen met het tweede competitieteam van Hoenshuis Andere sporten en hobby: Wielrennen Business Club leden ABN AMRO Advocasso Lückers Bedrijfsadvocaten Arcelor Mittal Arion International B/Focussed Brand Bierbrouwerijen Buck Assurantie & Advies Burotronic Cofely Zuid-Oost TUI Reisecenter der fliegende Holländer Detron ICT & Telecom Dohmen & Otten Vermogensbeheer Dolmans Landscaping Group Echo Architectuur Euregio Habets Royen Flying Eye Goessens Professionals in Wine Haveco Weg- en Waterbouw Hellebrekers Kunststofkozijnen HIPP Consultancy IBC Lagarde & You Keram Kublo Advies Laudy Bouw & Ontwikkeling MKBedrijfsoverdrachten Moonen Bouw NASH Consulting Paulussen advocaten Profile car & tyreservice Rabobank Centraal Zuid-Limburg Rabobank Parkstad Limburg RestaurantPas RSM Wehrens Mennen de Vries Sandler Training Sauter Wijnen Elektro Scheppers Selexxyz HR Consultancy SkinKlinnik SPIE Subvenio Stienstra Multicopy Parkstad SysWorks Utilicht Van Lanschot Bankiers Vebego VEZA Vastgoed Wolfs Knops Notarissen Voor informatie over de mogelijkheden van een Business Club lidmaatschap kunt u contact opnemen met Club Manager a.i. Huub van Helden

20 Objectief advies op maat voor uw vermogen Of u nu op zoek bent naar een solide manier om uw eigen pensioen op te bouwen, uw erfenis te beleggen, het kapitaal uit uw onderneming beter te laten renderen of u zoekt een deskundige zakelijke partner die de cliënten van uw kantoor ten dienste kan zijn: u kunt bij Dohmen & Otten Vermogensbeheer in alle gevallen rekenen op een transparante en deskundige dienstverlening. Avenue Ceramique 16 I 6221 KV Maastricht Avenue Ceramique 16 I 6221 KV Maastricht Tel. +31(0) I I Bourgondische teambuilding Exclusief aanbod: Slechts 42,-* p.p. Met uw team heerlijk ontspannen en gelijktijdig werken aan teambuilding? De vergadermogelijkheden op Landal Hoog Vaals zijn eindeloos en op maat. Meet & Team Time arrangement Ontvangst met koffie en thee Compleet verzorgd dagdeel vergaderen Lunch Gezamenlijke activiteit zoals GPS spel, golf introductieles of Flikken Valkenburg Afsluitende borrel Voor meer informatie kijk op * Speciaal arrangement voor lezers van clubblad Hoenshuis. Boekingen zijn mogelijk tot december 2015 o.v.v. actiecode HVSMTTH15 en afhankelijk van beschikbaarheid. Randweg 21, 6291 DC Vaals, Tel. +31-(0) ,

Gaat de laatste de beste worden?

Gaat de laatste de beste worden? Gaat de laatste de beste worden? Ondanks dat de competitie nog minimaal een week duurt en voor een aantal zelfs nog een week langer, is hij voor ons gevoel na vandaag al voorbij. Dat komt omdat wij vandaag

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2015

NIEUWSBRIEF oktober 2015 NIEUWSBRIEF oktober 2015 Inhoud - Vossenjacht - Hole in one - Winterbeleid - Vissen - Wintertijd wedstrijden - Polo s - Gratis les - Algemene Ledenvergadering 18 november - Nieuws van de pro De Vossenjacht

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2013

Nieuwsbrief. Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda Oktober Di 01 Damescie Driebal Stableford Wo 02 Falcon Cup 2013 Do 03 Seniorencie 4-BBB Zo 06 Maandbeker 7 finale VEBEGO Di 08 Damescie Golf-Bridge wedstrijd 2 e 9 holes,

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. JUNI 2016 Club Agenda

NIEUWSBRIEF. JUNI 2016 Club Agenda NIEUWSBRIEF JUNI 2016 Club Agenda do 02 Seniorencie 3-bal Stableford 2* vr 03 9e Stichting Interservice Limburg toernooi, gunshot 12.30 u zo 05 Pro-Cup, Pro's G&CC Hoenshuis 4-BBB Matchplay tegen par van

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter.

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Mei 2017 Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Op 13 april ging de clubavond stablefordcompetitie van start.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April 2014

Nieuwsbrief. April 2014 Nieuwsbrief April 2014 Agenda April Di 01 Damescie Driebal Stableford en putts Do 03 Senioren 4-BBB Di 08 Damescie Hidden Holes Do 10 Seniorencie Scrambel 4-bal Strokeplay Vr 11 NGF Competitie + [groot-]ouder-kindwedstrijd

Nadere informatie

VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY. April 2017

VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY. April 2017 VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY April 2017 Wat is Matchplay In Strokeplay speel je met medespelers tegen de baan. Je gaat hier uit van het aantal strokes - het totaal aantal slagen - dat je nodig hebt om door

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 NIEUWSBRIEF december 2015 Inhoud - Verrassingswedstrijd - Brabant Golfvoordeel - Qualifying kaarten registreren met mobiele telefoon - Tips van de handicap- en regelcommissie - Gewijzigde golfregels per

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor banen

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor banen NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor banen Beste golfbaan, NoBraGolf Nederland, een begrip in Nederland sinds 1999, organiseert jaarlijks een (mixed) team golfcompetitie. Inmiddels

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor spelers Beste golfer, Heeft u plezier in het golfspel en lijkt het u leuk om ook eens op andere banen te spelen? Kunt u een team vormen onder

Nadere informatie

Ons seizoen van het begin tot het einde.

Ons seizoen van het begin tot het einde. Ons seizoen van het begin tot het einde. SGV F1 Trainsters: Mart Ise Tamara Gijs Yara Daphne Matthias Mirthe Op woensdag 20 augustus was het dan eindelijk zo ver het seizoen ging van start met de eerste

Nadere informatie

LoyalTee Winter Tour

LoyalTee Winter Tour Opzet: 14 wedstrijden tijdens de wintermaanden, elke wedstrijd plaatst de dagwinnaar van elke categorie zich voor de finale in maart bij BurgGolf. Data: Datum zaterdag 19 oktober 2013 zaterdag 26 oktober

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 In deze uitgave Finales Matchplaykampioenschap 2016 Fotoboek Zomeravond wedstrijden Vacatures NGF competitie 2017 Familiegolf 18 september Agenda Finales Matchplaykampioenschap

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. OKTOBER 2016 Club Agenda

NIEUWSBRIEF. OKTOBER 2016 Club Agenda NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 Club Agenda za 01 [Ryder Cup] zo 02 [Ryder Cup] di 04 Damescie Matchplay di 04 Herenmiddag 10, 14.00 u do 06 Seniorencie 3-bal Stableford 6* zo 09 Limburg Jeugd Trophy (finale)

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Voorbereiding competitie 2014

Voorbereiding competitie 2014 Voorbereiding competitie 2014 Inleiding matchplay Spel van speler(s) tegen speler(s) Tegenstanders Regels: je mag een regelovertreding van de tegenstander door de vingers zien Het is echter niet toegestaan

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f a u g u s t u s

N i e u w s b r i e f a u g u s t u s N i e u w s b r i e f a u g u s t u s 2 0 1 4 Junior Team Golf Puyenbroeck Lieve leden van het Junior Team en ouders, De zomervakantie zit er bijna op en dit sluiten we mooi af met ons campingweekend:

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome Spelvormen 1. Matchplay - Single De meest elementaire wedstrijdvorm van het golfspel, waarbij twee spelers tegen elkaar spelen. Het verschil in handicap wordt verrekend. De speler met de hoogte playing

Nadere informatie

GOLFCLUB WEILENSEIND NIEUWSBRIEF Juni 2015

GOLFCLUB WEILENSEIND NIEUWSBRIEF Juni 2015 GOLFCLUB WEILENSEIND NIEUWSBRIEF Juni 2015 Golfpark Weilenseind Inhoud - Strokeplay kampioenschappen - Nieuws van de golfschool Strokeplay kampioenschap In het weekend van 13 en 14 juni werden de strokeplay

Nadere informatie

Het Rijk van Sybrook NATIONALE GOLFDAG. voor Brandweer Nederland in Twente

Het Rijk van Sybrook NATIONALE GOLFDAG. voor Brandweer Nederland in Twente NATIONALE GOLFDAG voor Brandweer Nederland in Twente Het kampioenschap (7 e keer) wordt gehouden op vrijdag 13 juni 2014 op de golfbanen van Het Rijk van Sybrook Voor informatie en aanmelden: p.peperkamp@brandweertwente.nl

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Competitie resultaten en verslagen week 15.

Competitie resultaten en verslagen week 15. Competitie resultaten en verslagen week 15. Rustig weekje omdat veel teams niet hoefden te spelen i.v.m. Pasen. Uitrusten dus en dan volgende week weer gas geven. Voor sommige teams is dat noodzaak. Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2017

Nieuwsbrief Juli 2017 Nieuwsbrief Juli 2017 Inhoud nieuwsbrief - Single handicap - Penningmeester gezocht - Golfschool nieuws - Deelname/inschrijven wedstrijden - Kennismakingswedstrijd - Familiedag - Battle of the sexes -

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2014

Nieuwsbrief. November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Wedstrijd Agenda november 2014 Wo 12 Texas Scramble Business Club Do 13 Seniorencie Winterscramble + lunch 9 holes, gunshot 10.30u (1 e negen) Di 18 Damescie Herfstwedstrijd +

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2016. Club Agenda

NIEUWSBRIEF MEI 2016. Club Agenda NIEUWSBRIEF MEI 2016 Club Agenda di 03 Damescie 3-bal Scramble Strokepay do 05 Hemelvaartwedstrijd*, SELECTED BUY HENSGENS Stableford, Hcp -18.4 / 18.5-54.0, 2 categorieën di 10 NGF competitie Dames 1,

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Uitslag Roden In de volgende Flits zal de uitslag van het toernooi in Roden worden geplaatst.

Uitslag Roden In de volgende Flits zal de uitslag van het toernooi in Roden worden geplaatst. september 2013 #7 Hoe heurt het eigenlijk Buggy s maken deel uit van het moderne spel. Tassen en andere producten worden speciaal voor buggy s ontworpen en op de meeste banen zijn ze beschikbaar. Buggy-etiquette

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2015

Nieuwsbrief. Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Club Agenda Oktober 2015 do 01 Seniorencie Driebal Strokeplay* za 03 Vossenjacht, SAUTER WIJNEN 4-BBB tegen par van de vossen, Hcp 0-45.0, 90% Hcp zo 04 Limburg Jeugd Trophy, 9

Nadere informatie

Activiteitenkalender 2017 Golfbaan De Achterste Hoef

Activiteitenkalender 2017 Golfbaan De Achterste Hoef Activiteitenkalender 2017 Golfbaan De Achterste Hoef Datum Tijd Aantal holes Wedstrijdvorm Omschrijving Kosten Inschrijven tot 25 3 2017 13:30 18 Non qualifying Vlaggenwedstrijd: Golfleden: 5,00 24 3 2017

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei - Juni 2014 Jaargang 26

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei - Juni 2014 Jaargang 26 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei - Juni 2014 Jaargang 26 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017 COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2017 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een

Nadere informatie

Seta nieuws in t Klökske - week 12 - woensdag 22 maart 2017

Seta nieuws in t Klökske - week 12 - woensdag 22 maart 2017 Deze week in t Klökske Beken jij kleur? COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 18 maart: Senioren: SETA 1 Kluis 4 4-6 SETA 2 Maastricht 4 5-5 Jeugd: SETA 1 was vrij SETA 2 Asterix 2 0-5 SETA

Nadere informatie

Damesdag Dinsdag 12 juni Lieve Dames,

Damesdag Dinsdag 12 juni Lieve Dames, Damesdag Dinsdag 12 juni 2012 Lieve Dames, Hieronder het resultaat van onze (3 x overgenomen) foto maarrr uiteindelijk is het ons toch gelukt haha. Prachtig plaatje, zon, blauwe lucht en allemaal lachende

Nadere informatie

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België)

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 16 e keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar nam de afdeling

Nadere informatie

Baanreglement. April 2016 versie 7

Baanreglement. April 2016 versie 7 Baanreglement April 2016 versie 7 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Baanreglement... 3 Algemeen... 3 De Baan... 3 Veiligheid... 4 Wedstrijden... 5 2 Voorwoord Het baanreglement is de kapstok voor leden en

Nadere informatie

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels Golfbegrippen Samenvatting van de Golfregels Albatros: een score van 3 slagen onder PAR op een hole Approach: een slag naar de green Apron: kort gemaaide gras rond de green. Het gras is korter dan de fairway

Nadere informatie

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse!

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC heeft dit seizoen met slechts 2 overwinningen nog net de nacompetitie bereikt. Daarin werd het thuis opgenomen tegen PSV Dammen uit Eindhoven.

Nadere informatie

Hoenshuis CLUBBLAD HOENSHUIS. Juli - Augustus 2015 Jaargang 27

Hoenshuis CLUBBLAD HOENSHUIS. Juli - Augustus 2015 Jaargang 27 Hoenshuis Golf & Country Club CLUBBLAD HOENSHUIS Juli - Augustus 2015 Jaargang 27 Samenwerken met MULTICOPY voor een hole in one voor o.a. Mailings Belettering Bedrijfskleding www.multicopy.nl/parkstad

Nadere informatie

NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017

NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017 NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017 Je kan nu strijden om de meest eervolle positie op Naarderbos MATCHPLAY KAMPIOEN 2017 en deze ongelooflijke prijzen winnen: ALLE EER EN EEUWIG RESPECT NAARDERBOS MATCHPLAY

Nadere informatie

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012.

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Bij deze ontvangt u de resultaten en conclusies naar aanleiding van de door de wedcie gehouden enquete. Een mooi aantal van 248 leden heeft de moeite genomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2016

Nieuwsbrief November 2016 Nieuwsbrief November 2016 In deze uitgave Ø Finale Giel Aarts Trofee 2016 Ø Sinterkerst wedstrijd Ø Damesdag december Ø Algemene Ledenvergadering 2016 Ø Nieuwe commissieleden Ø Facebook Ø Nieuw baanrecord

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden De Argo Week 40, 2012 45e jaargang http://www.usvhercules.nl Van het hoofdbestuur André van Helden Dat de gemeente ook trots is op het veranderde sportcomplex in Voordorp moge blijken uit de bijgaande

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

Zwanenkamp 1301 3607 NZ Maarssen Telefoon: 0346-566600. Thema DE MIDDELEEUWEN

Zwanenkamp 1301 3607 NZ Maarssen Telefoon: 0346-566600. Thema DE MIDDELEEUWEN Zwanenkamp 1301 3607 NZ Maarssen Telefoon: 0346-566600 Thema DE MIDDELEEUWEN Lieve dames, We zijn inmiddels toe aan de 10 e editie van het dames biljarttoernooi De Open Schuur. Aan iedere editie dit dames

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f M e i 2 0 1 5

N i e u w s b r i e f M e i 2 0 1 5 N i e u w s b r i e f M e i 2 0 1 5 Junior Team Golf Puyenbroeck Lieve leden van het Junior Team en ouders, De golfseizoen is vlot uit de startblokken geschoten, de Junior Kickoff was zeer geslaagd met

Nadere informatie

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig.

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 17 oktober: SETA 1 Panningen 1 2-8 SETA

Nadere informatie

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE Golfweek UITNODIGING & INFORMATIE & 2015 SPORTIEF Culinair genieten In de week van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september kunt u deelnemen aan de wedstrijden voor het goede doel tijdens onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist 1 mede mogelijk gemaakt door: s p o r t s p e c i a l i s t zeist www.sunnycamp.nl Schaerweijde Horeca Redactie: Opmaak/drukwerk: Commissie Valkentoernooi

Nadere informatie

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder..

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. Damesdag Dinsdag 29 mei 2012 Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. De dag begon wat somber maar uiteindelijk viel het reuze mee. Temperaturen van 25 graden waren voorbij, het kwik zakte vandaag

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

TGC Competitie reglement

TGC Competitie reglement TGC Competitie reglement 1. Inleiding Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de TGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. Tevens biedt het de

Nadere informatie

OLYMPIACTUEEL/FLITS. Uitslagen. Programma. Van de redactie: Wedstrijdverslagen. Senioren. Jeugd. Olympia E3 -Combinatie E2

OLYMPIACTUEEL/FLITS. Uitslagen. Programma. Van de redactie: Wedstrijdverslagen. Senioren. Jeugd. Olympia E3 -Combinatie E2 Van de redactie: Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar. Met deze week: - Uitslagen van de competitie wedstrijden - Programma voor aankomend

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juli 2013

Nieuwsbrief. Juli 2013 Nieuwsbrief Juli 2013 Agenda Juli Di 02 Damescie Driebal Stableford en Zomeravond-competitie 4 Do 04 Seniorencie Special Member Invitation + BBQ gunshot 13.00u Zo 07 Zomerwedstrijd VGZ Di 09 Damescie Coupe

Nadere informatie

De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub.

De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub. De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub. Over de hele week hebben we activiteiten georganiseerd en er is voor

Nadere informatie

17 december Jaarafsluiting

17 december Jaarafsluiting 17 december Jaarafsluiting 40 deelnemers ging met elkaar de strijd aan tijdens de jaarafsluiting. We speelden de wedstrijd in de vorm van texas scramble. Alles was goed voorbereid en niets heeft ons in

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

ING Private Banking Golf Week ING Private Banking Cup 20 22 mei 2016, The International

ING Private Banking Golf Week ING Private Banking Cup 20 22 mei 2016, The International Beste deelnemers, Jullie golfclub is onlangs geselecteerd om mee te spelen in de, waarin 16 Nederlandse clubteams in een knock-out format spelen om prachtige prijzen. Bijgaand sturen wij jullie meer informatie

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

brabantse 2017 disabled open

brabantse 2017 disabled open brabantse 2017 disabled open Voor het tweede jaar op rij wordt de Brabantse Disabled open gespeeld op Golfbaan Stippelberg in Bakel gespeeld. Al 8 jaar vond op GC Overburg ons eigen kampioenschap voor

Nadere informatie

HOLE 2 Je speelt je bal vanaf de schuine helling op hole 2 naar de green. De bal vliegt echter helemaal naar rechts en landt op de green van hole 17.

HOLE 2 Je speelt je bal vanaf de schuine helling op hole 2 naar de green. De bal vliegt echter helemaal naar rechts en landt op de green van hole 17. HOLE 1 Je staat op de teebox van hole 1 en hebt je bal opgeteed voor een fantastische slag naar de fairway. Je gaat achter de bal staan en met het innemen van je stand stoot je per ongeluk de bal van de

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie