Informeert. Justitiële Informatiedienst. CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de. International Law Enforcement Telecommunication Seminar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de. International Law Enforcement Telecommunication Seminar"

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert December 2014 Voorwoord > CDD + > Proeftuin Noord-Nederland > JDS succesvol in eigen beheer > Ketencarrousel bij Justid > Uitrol ECRIS bij OM > Nieuwe PKI-dienstverlening voor JEP-gebruikers > ILETS Utrecht 2014 > Hét woordenboek vreemdelingenketen is online > Korte berichten > CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de strafrechtsketen Het Centraal Digitaal Depot+ (CDD + ) van de Justitiële Informatiedienst wordt dé gemeenschappelijke voorziening voor het scannen, digitaal archiveren en documentuitwisseling in de strafrechtsketen. De plaatsvervangend DGRR heeft de Justitiële Informatiedienst de opdracht gegeven. Lees meer > Ketencarrousel bij Justid an t wark! Professionals uit de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) die meedoen aan de Ketencarrousel USB leggen groepsgewijs werkbezoeken bij elkaar af. Het doel is elkaars organisatie beter te leren kennen en de samenwerking te bevorderen. Onlangs waren 25 ketenprofessionals te gast bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) in Almelo. Lees meer > International Law Enforcement Telecommunication Seminar Van 10 tot 14 november jl. organiseerde het Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) het International Law Enforcement Telecommunication Seminar (ILETS) in Utrecht. Het seminar werd bezocht door 55 deelnemers uit 15 landen. Het PIDS is een samenwerkingsverband van operationele diensten op het gebied van interceptie via telecommunicatie. Lees meer >

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Gemeenschappelijke voorzieningen voor strafrechtsketen Uitbreiding Informatieportaal justitiabelen Collectieve Opdracht Routeervoorziening Proces rondom architectuur in volle gang Gemeenschappelijke voorzieningen voor strafrechtsketen In het kader van het programma Digitaal Werken in de Strafrechtsketen (DWS) heeft Justid de opdracht gekregen om gemeenschappelijke voorzieningen voor digitaal archiveren, documentuitwisseling en scannen in de strafrechtsketen door te ontwikkelen. We zijn blij met deze opdrachten van DGRR voor het bouwen van deze gemeenschappelijke voorzieningen voor de strafrechtsketen. Dit gaan we doen in nauwe samenwerking met de ketenpartners, zodat het in 2016 beschikbaar is voor landelijk gebruik. Je leest hier meer over in deze nieuwsbrief.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Gemeenschappelijke voorzieningen voor strafrechtsketen Uitbreiding Informatieportaal justitiabelen Collectieve Opdracht Routeervoorziening Proces rondom architectuur in volle gang Uitbreiding Informatieportaal justitiabelen Met het Informatieportaal justitiabelen (Injus) gaan we in 2015 drie stappen zetten, ten eerste de uitbreiding van de informatie met jeugd en tbs. Als tweede gaan we de burgemeesters elektronisch toegang verlenen i.p.v. ze te bellen of via een brief te informeren. En als derde gaan we de informatie ook beschikbaar stellen aan ketenpartners, te beginnen bij het openbaar ministerie. Dit gaat een aanzienlijke verbetering in informatievoorziening opleveren en het gaat ook een efficiencyslag inhouden. Voor ons een mooie en flinke klus, in het kader van het programma USB.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Gemeenschappelijke voorzieningen voor strafrechtsketen Uitbreiding Informatieportaal justitiabelen Collectieve Opdracht Routeervoorziening Proces rondom architectuur in volle gang Collectieve Opdracht Routeervoorziening Vanaf 1 januari a.s. wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit betekent dat gemeenten ook moeten worden geïnformeerd over het justitiële deel wat zich bezig houdt met de jeugdzorg. Om die uitwisseling met gemeenten mogelijk te maken, is aan ons gevraagd een voorziening te treffen. Vanaf januari moeten gemeenten daarop kunnen aansluiten. Als er sprake is van een justitiële opdracht bij de gemeente, bijvoorbeeld een verzoek tot onderzoek in verband met een mogelijke onder toezichtstelling of een uit huis plaatsing, dan moet de gemeente een onderzoek kunnen laten doen. Dat verkeer rondom rapportages wordt vanaf 1 januari georganiseerd door de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV). Gemeenten kunnen zowel hun aanvraag indienen als het antwoord hierover ontvangen. Technisch gezien is het misschien niet zo ingewikkeld, maar het gaat om 404 gemeenten. Het is een nieuw werkgebied voor gemeenten, voor VenJ en voor ons en dat maakt het een spannende en interessante ontwikkeling.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Gemeenschappelijke voorzieningen voor strafrechtsketen Uitbreiding Informatieportaal justitiabelen Collectieve Opdracht Routeervoorziening Proces rondom architectuur in volle gang Proces rondom architectuur in volle gang We gaan de architectuur steviger in de organisatie verankeren. Hiervoor hebben we een drietal sporen ingezet. Het eerste is het inrichten van de architectuurfunctie: hoe regelen we het in de organisatie. Het tweede is het vastleggen van zowel de huidige situatie (IST-situatie) als de beoogde (SOLL-situatie) met betrekking tot architectuur. En het derde is dat het ook moet helpen bij het ondersteunen van lopende projecten. Het proces is in volle gang. Dat betekent dat het ons ook de gelegenheid geeft om de projecten die we doen in het kader van digitaal werken in de strafrechtsketen (DWS) goed en toekomstgericht vorm te geven.

6 DWS CDD + Dé gemeenschappelijke voorziening in de strafrechtsketen Het Centraal Digitaal Depot+ (CDD + ) van de Justitiële Informatiedienst wordt dé gemeenschappelijke voorziening voor het scannen, digitaal archiveren en documentuitwisseling in de strafrechtsketen. De plaatsvervangend DGRR heeft de Justitiële Informatiedienst de opdracht gegeven. In het kader van het programma Digitaal Werken in de Strafrechtsketen (DWS) luidt de opdracht het bestaande instrumentarium van CDD + als gemeenschappelijke voorziening voor digitaal archiveren, documentuitwisseling en scannen in de strafrechtsketen, door te ontwikkelen. Indien noodzakelijk mogen nieuwe functies toegevoegd worden. Vervolgens wordt het voor landelijk gebruik in 2016 gereedgesteld. Dit alles in nauwe samenwerking met de ketenpartners. De minister van Veiligheid en Justitie heeft in juli vorig jaar aan de Tweede Kamer aangegeven dat in 2016 processtukken in de strafrechtsketen digitaal beschikbaar gesteld moeten worden. Dit betekent voor de politie, het openbaar ministerie, de rechtspraak en de partners in de executiefase CJIB, 3RO en DJI, dat processtukken digitaal worden uitgewisseld. DWS is vanuit ons oogpunt opgedeeld in twee sporen: Digitaliseren en archiveren van documenten en Volledig Digitaal Werken. Lees verder > Spoor 1 Digitaliseren en archiveren - Van papier naar digitaal; - Post routeren naar centrale plaatsen voor scannen; - Kwalitatief scannen / waarmerken / substitueren; - Archiveren; - Mogelijk delen en uitwisselen digitale documenten; - Justid levert gemeenschappelijke voorzieningen en expertise om dit te ondersteunen. Spoor 2 Volledig Digitaal Werken - Streven naar papierloos werken; - Delen van informatie en uitwisseling van documenten en gegevens in de samenwerkingsverbanden: digitaal samenwerken; - Justid levert gemeenschappelijke voorzieningen, expertise en informatie.

7 DWS CDD + Dé gemeenschappelijke voorziening in de strafrechtsketen Johan Wiltvank, algemeen directeur van Justid: Het is een geweldige opdracht en we voelen ons vereerd. Dit is wat we beoogden met het bouwen van het Centraal Digitaal Depot (CDD); dat we dit breed zouden kunnen inzetten voor de strafrechtsketen. In die zin zijn we er zeer blij mee. Vervolgens realiseer ik me ook heel goed dat het een omvangrijke klus is, met veel complexe facetten die we nog niet zomaar opgelost hebben, en waar we in nauwe samenwerking met de ketenpartners moeten proberen dit tot een goed einde te brengen. Dat zie ik met vertrouwen tegemoet. De doelstelling van het programma om digitaal te gaan werken is een volstrekt logische en bij de tijd passende en iedereen zal begrijpen dat Justid daar een rol in gaat spelen. Onze bijdrage aan digitaal werken in de strafrechtsketen Het programma Digitaal Werken in de Strafrechtsketen (DWS) begint steeds concretere vormen aan te nemen. Voor Justid valt het programma uiteen in vier services: scannen, archiveren, waarmerken/ tekenen en document logistiek. Met name de eerste twee services worden in de daarvoor gestarte proeftuinen stapje voor stapje steeds concreter. Scannen en archiveren zijn echt nodig om het werkproces in de strafrechtsketen digitaal te kunnen laten verlopen. Natuurlijk zal het Elektronische Berichten Verkeer (EBV) een belangrijke rol spelen bij de koppelingen tussen de systemen van de ketenpartners. Voor de document logistiek zal de strafrechtsketendatabank (SKDB) ook een belangrijke rol gaan spelen. Lees verder >

8 DWS CDD + Dé gemeenschappelijke voorziening in de strafrechtsketen Daarnaast heeft Justid de opdracht gekregen in DWS-verband te adviseren met betrekking tot een tijdelijke oplossing voor digitale ondertekening van processtukken, vooruitlopend op het beschikbaar komen van een definitieve tekenservice. Dit advies is eind november opgeleverd en op basis daarvan zal gestart worden met de ontwik keling van een demoversie. Die demoversie zal de basis vormen voor de verdere besluitvorming op dit punt. Waar staan we nu? Johan Wiltvank, algemeen directeur: Voor de strafrechtsketen is nu door het programma DWS de vraag concreet gesteld. Voor de vreemdelingenketen is de vraag al in een eerder stadium aan ons gesteld en zijn we met de ontwikkeling al wat verder. Voor wat betreft de jeugdketen is de vraagkant nog niet zo concreet en zijn we dit in kaart aan het brengen. Hier is wel een sterke samenhang met de strafrechtsketen. Voor de strafrechtsketen hebben we het vanuit de optiek van Justid over het scannen, archiveren en digitaal uitwisselen voor de ketenpartners politie, OM en ZM. Voor Justid dienen zich wel de nodige vragen aan. Hebben we bijvoorbeeld voldoende in beeld wat de buitenwereld van ons vraagt? En kunnen we de continuïteit van de huidige dienstverlening voldoende waarborgen en kunnen we het opvangen zonder de huidige systemen aan te pakken of moeten we iets nieuws ontwikkelen? Hiervoor is intern het Program ma Digitaal Werken gestart en is er een kernteam geformeerd. De komende periode staat er dus veel op stapel. Voor het beproeven van Digitaal Werken binnen DWS zijn we als Justitiële Informatiedienst betrokken in de proeftuin Noord-Nederland.

9 DWS Gedigitaliseerde behandeling van standaardzaken in de Proeftuin Noord-Nederland Onze bijdrage aan Proeftuin Noord-Nederland Binnen het programma Digitaal Werken in de Strafrechtsketen (DWS) is een belangrijke rol weggelegd voor de proeftuinen. De proeftuin is als het ware een kraamkamer voor het digitale werken. In zo n proeftuin worden nieuwe werkwijzen verkend en nut en noodzaak van innovatieve werkconcepten bepaald. Onze projectleider in de proeftuin Noord- Nederland, Tom Schepers: In de proeftuinen wordt alles wat we met digitaal werken in de strafrechtsketen beogen eerst op kleine schaal ingezet. De tijde lijke commissie ICT-projecten bij de overheid heeft geconstateerd dat de rijks overheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Dit bleek uit het eindrapport van de commissie, dat 15 oktober jl. aan de Kamervoorzitter werd aangeboden. Met de proeftuin proberen we in kleine brokken oplossingen uit voor digitaal werken in de strafrechtsketen, door tussentijds resultaten te meten en vervolgens weer verder te gaan. De proeftuinen zijn er gekomen om te kijken wat je met beperkte aanpassingen op de huidige middelen op korte termijn kunt bereiken. Deze aanpak voorkomt dat je heel lang een oplossing voorbereid, die misschien helemaal niet werkbaar is in de praktijk. Snel praktische dingen laten zien Digitaliseren en archiveren staan in de proeftuin Noord-Nederland centraal. In het verleden is er al veel over gedacht en op papier gezet, maar dit is eigenlijk nooit in de praktijk gekomen. Met alles wat er in het verleden al met goede ideeën bedacht is, kunnen we nu snel de eerste stappen nemen en resultaten laten zien. Lees verder >

10 DWS Drie projecten in de proeftuin Er zijn proeftuinen in Den Haag, Rotterdam en Noord-Nederland. Justid draagt actief bij aan de proeftuin Noord-Nederland. In februari 2014 is een kick-off gehouden, waarin politie, openbaar ministerie, de rechtspraak en Justid hebben vastgesteld wat er bereikt moet worden en wat de doelstelling van het project is. Er zijn drie deelprojecten benoemd: 1. het digitaliseren van de zaak; 2. het appointeren van de zaak (= het op zitting brengen); 3. en het archiveren van de zaak. Belangrijke rol in digitaliseren en archiveren Met name in het digitaliseren en het archiveren spelen wij een belangrijke rol. Voor het digitaliseren hebben wij ook een trekkende rol. Wij zorgen ervoor dat wij de oplossingen bieden en ook coördineren tussen de ketenpartners. Het kan zijn dat er een kleine wijziging op het Centraal Digitaal Depot (CDD) nodig is om in de wensen van het OM te voorzien, maar in principe hoeft het OM alleen zijn eigen bronsysteem in te richten, zodat het stukken kan overbrengen en opvragen uit het CDD. Wij zijn in overleg met het OM om te kijken hoe dit archief eruit moet zien. Dit verwachten we in de loop van 2015 te kunnen beproeven. Op korte termijn zijn we druk bezig met digitaliseren, hier gaan wij een gedeelte van het digitaliseringsproces van het OM overnemen. De eerste stap is om de processen-verbaal van interventiezaken (zaken voor de politierechter) centraal te scannen. In een later stadium worden hier de zaken voor de meervou dige kamer aan toegevoegd. Ook onderzoeken we met het OM of het zinvol is om andere poststromen centraal te digitaliseren. Waarom zou je nog papieren stukken scannen? Tom Schepers: Dat heeft twee belangrijke redenen: aan de ene kant duurt het nog een tijdje voordat er digitaal ondertekend aangeleverd kan worden. Zolang er nog geen elektronische handtekening is, moeten de stukken op papier komen. En aan de andere kant wordt nu een slag gemaakt met digitalisering van maatwerkzaken waar de dossiers veel groter zijn. En dat betekent dat er heel veel extra werk op het OM afkomt om deze te digitaliseren, terwijl wij dat efficiënter zouden Lees verder >

11 DWS kunnen. Het levert qua bedrijfsvoering van het OM een kostenbesparing op door dit bij Justid te doen. Die kostenbesparing is de basis. Justid kan dit efficiënter en de verwachting is dat we dit ook kwalitatief beter kunnen. Wij gaan ook zorgen dat we de kwaliteit van het digitaliseren bij het OM omhoog brengen. Wij helpen het OM ook om substitutie toe te passen op het digitaliseringsproces bij het parket. Substitutie wil zeggen dat na het scannen het digitale document het originele document wordt, waarmee het oorspronkelijke papieren exemplaar vernietigd kan worden. Dit digitale stuk wordt dan ook wettelijk gezien als origineel. Extra stappen voor een nog efficiënter proces We zijn ook met het OM aan het onderzoeken hoe we extra stappen kunnen nemen om het proces nog efficiënter te maken door ook automatische herkenning los te laten op de gescande documenten. Dit betekent dat we de gestructureerde gegevens op het proces-verbaal gaan uitlezen, dit bespaart de administratie bij het OM tijd. Hiervoor moeten we nog wel wat obstakels overwinnen, maar het is ook een proeftuin, dus we gaan het ondervinden. Voor het begin van 2015 wordt het een doelstelling dat we het werkproces in de keten zo efficiënt mogelijk maken. Wat levert het op? Het OM heeft het meest directe voordeel van het project in de vorm van efficiëntere bedrijfsvoering. Voor zowel OM als de rechtspraak geldt dat de kwaliteit van gescande documenten omhoog gaat door de proeftuin. Dat is wel een belangrijk thema, omdat nu met name door rechters geklaagd wordt over de leesbaarheid van gescande stukken. Omdat onze mensen volledig zijn toegewijd aan het scannen, kunnen wij ervoor zorgen dat dit proces beter loopt. In onze scantechnologie proberen we voorop te lopen als het gaat om de leesbaarheid en voor het proces zorgen wij ervoor dat er geen afwijkingen of uitval is. Centraal scannen Van maart tot november hebben we de oplossing bedacht en de implementatie voorbereid. We hebben vooral gekeken hoe kunnen wij centraal scannen met een minimale impact op bestaande systemen. En daar is een oplossing uitgekomen die we voor digitaliseren hebben uitgewerkt. Lees verder >

12 DWS Inmiddels staat alles klaar en staan we op het punt om de ketentest te beginnen. De komende periode starten we met centraal scannen. In de proeftuin wordt ook duidelijk dat er veel partijen betrokken zijn en dat de huidige digitale voorzieningen niet vlekkeloos werken. We doen in de proeftuin nuttige lessen op die ons straks in het programma moeten gaan helpen om complexere wijzigingen doorgevoerd te krijgen. De problemen die er nu liggen komen heel goed aan het licht. Ketentest met zijwieltjes Die ketentest houdt in dat wij een aantal stukken van het OM gaan scannen. We controleren dan met name de techniek en of alle voorzieningen werken. In een tweede stap, begin december, willen wij een proefdag houden waarin we ook daadwerkelijk gaan kijken of die stukken in Groningen aankomen. Je kunt dan merken of alle mensen er ook echt klaar voor zijn. We testen een klein volume en houden heel nauwgezet in de gaten of alles werkt Hoofdofficier Jan Eland: Als iemand mij in 2012 had gezegd dat de strafrechtsketen in 2015 digitaal zou gaan werken, dan had ik dat niet geloofd. Lees meer: Vijf vragen aan Jan Eland > zoals we bedacht hebben. Als dit goed gaat, dan kunnen de zijwieltjes, om het zo te zeggen, er af. De komende periode moet het scannen van processen-verbaal voor het Arrondissementsparket Noord-Nederland uitgevoerd worden bij Justid. Zorgvuldigheid bij landelijke implementatie Er wordt zorgvuldig gekeken naar de resultaten van de proeftuin voor wat betreft het digitaliseren doorgezet kunnen worden naar een landelijke implementatie en hoe we daarbij rekening moeten houden met de verschillende werkwijzen in het land. Het archiveren wordt naar verwachting medio 2015 beproefd. We zijn nu heel druk aan het nadenken en aan het ontwerpen, maar er moet nog iets gebouwd worden voor het archiveren. Hier ligt veel werk bij het OM. Zij moeten een archiefcomponent in hun systeem bouwen dat documenten overhevelt naar het CDD. Dit is een aanpak die we ook hebben meegekregen van E-kanton. De lessen die de Rechtspraak heeft geleerd van archiveren in civiele en bestuursrechtelijke procedures passen we toe in de proeftuin Noord-Nederland op het archiveren van strafrechtzaken. In 2016 moet er landelijk gewerkt worden volgens de nieuw bedachte werkwijze.

13 JDS JDS succesvol in eigen beheer Afgelopen tijd hebben wij het applicatiebeheer van Spir-IT overgenomen, per 1 oktober is het volledige traject afgerond. Op 20 september is de eerste zelfgebouwde release van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) succesvol in productie genomen. Poppo Meijer: We kunnen nu korter op de bal spelen en zijn slagvaardiger. Poppo Meijer, manager Justitiële Documentatie en Informatiebeheer bij de Justitiële Informatiedienst: Tot nu toe is alles één op één overgenomen, nu is het de bedoeling dat we dit verder uitbouwen en er meer onze eigen draai aan geven. Sneller inspelen op wensen De eerste voordelen dienen zich al aan. Zo lijken we meer hooi op onze vork te kunnen nemen en zijn we flexibeler, we kunnen bij wijzigingen sneller schakelen. Doordat er meer contact is tussen het applicatiebeheerteam en functioneel beheer wordt sneller helder wat de wen sen van bijvoorbeeld het OM zijn en hierop kunnen functioneel beheer en applicatiebeheer direct inspelen. Op dit moment speelt bijvoorbeeld dat we JD-online geschikt maken voor Internet Explorer versie 9, 10 en 11. JD-online is nu nog gegarandeerd tot Internet Explorer versie 8. Het is voor ons erg belangrijk dat de ketenpartners goed kunnen blijven werken met JD-online. 24x7 dienstverlening We wilden JDS volledig zelf beheren en dat is gelukt. Het was een hele klus. Voor het functioneren van onze dienstverlening is dit gezien vanuit onze missie en visieessentieel. Waarom is dit essentieel? Lees verder >

14 JDS Poppo: Doordat we nu alles zelf in beheer hebben, kunnen we de continuïteit voor de gebruikers nog beter borgen en zijn we niet afhankelijk van derden met betrekking tot onderhoud en doorontwikkeling van de applicaties. Door deze dienstverlening in eigen beheer te hebben, vergroot je de slagkracht. Upgraden Justitieel Documentatie Systeem Componentsgewijs gaan we JDS upgraden. Met onze eigen mensen gaan we in de eerste helft van 2015 de Oracle-workflow (onderdeel van JDS) vervangen. Een voordeel is nu de communicatielijnen korter zijn, we makkelijker kunnen sparren en kunnen denken hoe we dit gaan aanpakken. Poppo Meijer: Alle releases die we de afgelopen tijd gedaan hebben, zijn op de geplande data uitgerold. De overname van het beheer hebben we goed voor bereid en vond plaats terwijl functionele releases gewoon doorgang konden vinden. We verbouwden terwijl de winkel open bleef. Onze overname wilden we zo geruisloos mogelijk voor onze afnemers uitvoeren, zodat zij geen hinder ondervonden. Is dat gelukt? Poppo: Onze gebruikers hebben hier geen enkele hinder van ondervonden. Alle releases die we de afgelopen tijd gedaan hebben, zijn op de geplande data uitgerold. En last but not least zijn we binnen het budget gebleven. Hoe verder Poppo vervolgt: We hebben het 1 op 1 overgenomen van Spir-IT. We doen het nu nog op de Spir-IT manier. Spir-IT gebruikte de watervalaanpak. Dat is de methodiek waarmee je de releases bouwt. Zij schreven de functionaliteiten uit, er volgde afstemming en daarna gingen ze bouwen. Deze methode heeft een lange doorlooptijd. Wij willen het nu gaan inbedden in onze eigen organisatie en zelf verder vorm geven. Daarbij kijken we of we het misschien meer Scrum moeten ontwikkelen. Wat is Scrum? Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 2 tot 3 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt veel gebruikt bij producten waarvan de klant / gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling. Terug naar artikel: Hét woordenboek vreemdelingenketen is online >

15 USB Ketencarrousel bij Justid: "An 't wark!" Professionals uit de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) die meedoen aan de 'Ketencarrousel USB' leggen groepsgewijs werkbezoeken bij elkaar af. Het doel is elkaars organisatie beter te leren kennen en de samenwerking te bevorderen. Op 18 september 2014 waren 25 ketenprofessionals te gast bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) in Almelo. An 't wark!, krijgen de bezoekers te horen in de openingsspeech van algemeen direc teur Johan Wiltvank. "We willen graag laten zien wat we voor de keten doen", aldus Johan Wiltvank. "Dat is bij velen onbekend, omdat wij veelal achter de schermen werken. Het is belangrijk dat ketenpartners weten welke informatie zoal beschikbaar is en wat wij voor hen kunnen betekenen. Daarom ben ik blij dat wij deze aflevering van de Ketencarrousel mogen verzorgen." Bijdragen aan USB Programmamanager USB binnen Justid, Paul Nijenhuis, somt vervolgens op welke activiteiten zijn organisatie specifiek voor het programma USB ontplooit. Naast het beheer en de ontwikkeling van Injus en de bijdrage aan Exclusief Volgen Gedetineerden (de opvolger van de executieindicator' van het OM; red.) is dit onder meer het leveren van informatie voor het meten van ketenprestaties. Paul Nijenhuis: "Daarnaast werken wij samen met het CJIB om de informatie stromen richting AICE zo goed mogelijk in te richten en worden heldere afspraken gemaakt over de aansluiting tussen Justid- en AICE-informatie, om inconsistenties tussen gegevensstromen tegen te gaan en de kwaliteit van gegevens optimaal te waarborgen." Injus doorontwikkeld Alle deelnemers doorlopen drie workshops over de producten en diensten van Justid. In haar workshop over Injus vertelt Judith Koedijk (adviseur keteninformatisering) dat dit informatieportaal wordt doorontwikkeld. Daardoor kan Justid op termijn meer strafrechtelijke informatie op maat leveren. Welke informatie wordt ont Lees verder >

16 USB Waar zijn we van? Het vertrouwen in de rechtsstaat en het gevoel van veiligheid wordt bevorderd als een veroordeelde daadwerkelijk en snel de opgelegde straf krijgt en slachtoffers en andere betrokkenen goed geïnformeerd zijn. Dit vraagt om samenwerking door partners in de strafrechtsketen. De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de ketenpartners bij het verbeteren van de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen. Om als partner in de keten het werk goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om altijd over actuele informatie te beschikken over een justitiabele. De Justitiële Informatiedienst maakt voor de ketenpartners het integer en integraal strafrechtelijk persoonsbeeld toegankelijk. Wie is het eigenlijk en wat weten wij al van deze persoon? Dat is de informatie die wij kunnen leveren. Wij ontsluiten hiertoe digitale justitiële gegevens voor ketenpartners: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Hiervoor beheren wij een aantal ketenbrede ICT-informatiesystemen. In het kader van USB is het Informatieportaal justitiabelen (Injus) ontwikkeld. Onze dienstverlening is justitiebreed ondersteunend aan de (primaire) werkprocessen van de ketenpartners. Wij faciliteren daarmee de digitale informatie-uitwisseling in de ketens. Tijdige en juiste informatie voor de ketenpartners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. sloten, verschilt per afnemer. Zij geeft de deelnemers ook een interessant kijkje in de keuken van de afdeling Gegevensbeheer. Die onderzoekt per dag honderden foutmeldingen uit de informatiestromen van de strafrechtsketen. Medewerker Roger Elsten laat zien hoe hij daarbij te werk gaat. Het ketenbreed herstellen van een fout blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Justid attendeert de betrokken ketenpartners op de fout. Zij passen vervolgens hun gegevens daar op aan. Maar dit leidt er niet altijd toe dat die fout ook in alle gegevensbestanden wordt hersteld. Een belangrijk verbeterpunt dus voor de keten, constateren de bezoekers, want dergelijke fouten zijn een belangrijke oorzaak van uitval in de executieketen. Juistheid essentieel In een tweede workshop vertelt productspecialist Rinus Pitstra vol vuur over 'zijn' Lees verder >

17 USB Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en hoe belangrijk het is dat daarin de juiste informatie wordt opgenomen. Het gaat immers over het 'strafblad' van natuurlijke en rechtspersonen in Nederland. Die informatie wordt niet alleen gebruikt door de Rechtspraak, maar in toenemende mate ook voor de screening van personen en de afgifte van vergunningen. Een deel van de gegevens wordt zelfs in Europees verband uitgewisseld. Wanneer er in de registratie iets fout gaat, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Want stel dat je ten onrechte een strafblad krijgt, dan is herstel lastig. Wie is wie? Over de rol die Justid vervult in het vaststellen van de identiteit van justitiabelen en hoe lastig dit kan zijn, houdt Helmuth Kort (productspecialist) een met anekdotes doorspekt betoog. Zoals het verhaal van de man, die zich uitgaf voor zijn (denkbeeldige) tweelingbroer. De strafrechtsketendatabank (SKDB) levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van dergelijke identiteitsfraude. De ID-gegevens die de politie van een verdachte afneemt, worden automatisch, real time getoetst aan de SKDB en de Basisregistratie Personen (BRP), vertelt Helmuth Kort. Kloppen ze, dan worden ze toegevoegd aan de SKDB. Als andere ketenpartners gegevens over een persoon in hun systemen invoeren, vindt ook een automatische check met de SKDB plaats. Bestaat er twijfel over de juistheid van aangeleverde gegevens, dan stuurt de SKDB meteen een signaal terug. Ketenafhankelijkheid "Ik denk dat het een geslaagde dag is geweest", zegt Johan Wiltvank na het uitzwaaien van de laatste bezoekers. "In de workshops werd actief meegedacht over hoe we het in de keten met z'n allen beter kunnen doen. Wij hebben goed over het voetlicht kunnen brengen dat Justid alles in het werk stelt om de keten te bedienen met juiste, tijdige en volledige informatie, maar dat we voor de kwaliteit daarvan sterk van elkaar afhankelijk zijn. Het kan zijn dat je als organisatie zelf geen last hebt van een bepaalde fout. Echter is dit geen reden het er bij te laten zitten, want het kan zomaar zijn dat die verderop in de keten alsnog tot uitval leidt. Dat besef groeit gelukkig, juist omdat we in USB-verband ketenbreed bezig zijn."

18 ECRIS Uitrol ECRIS bij OM start in Den Haag en Breda In de eerste maanden van 2015 komt het European Criminal Records Information System (ECRIS) ter beschikking voor de arrondissementsparketten. Wij kunnen nu daadwerkelijk met 24 Europese lidstaten volledig geautomatiseerd via berichtenverkeer strafregistergegevens uitwisselen met elkaar, zonder menselijke tussenkomst. Om een landelijke uitrol van dit informatiesysteem mogelijk te maken is in overleg met het OM besloten ECRIS te testen op twee pilotlocaties. Daarvoor vonden op 28 oktober in Den Haag en op 29 oktober in Breda introductiesessies plaats. Bevraging van internationale uittreksels uit strafregisters mogelijk Het systeem ECRIS geeft toegang tot de justitiële documentatie van 24 samenwerkende landen in de Europese Unie. ECRIS maakt het mogelijk om digitaal internationale uittreksels uit de strafregisters van de EU-lidstaten te bevragen voor alle betrokken medewerkers van het OM. Deze mogelijkheid bestaat uit een extra functie in het reeds door het OM gebruikte online bevragingssysteem JD-online. Dat betekent dat als er een Fransman vervolgd wordt in Nederland, de strafrechtsketenpartners in Nederland via ECRIS het uittreksel uit het Franse strafregister kunnen opvragen. Net als in het verleden in Nederland waarbij de oude strafbladen te vinden waren in het arrondissement waar de justitiabele geboren was- is het hedendaagse uittreksel altijd op te vragen in het land van de nationaliteit van de betrokkene. Speciaal team voor introductie nieuwe functionaliteit Speciaal voor de uitrol is er een ECRIS team bij Justid samengesteld dat bemand wordt door Rinus Pitstra, Miranda Timpers, Rob Berendsen en Pieter Hof. Zij gaan bij de parketten langs om de nieuwe functionaliteit te introduceren. Bovendien wordt er ingezoomd op de functionaliteit voor het opvragen van Antilliaanse strafkaarten. De pilot betreft overigens niet alleen het gebruik van ECRIS, maar ook de wijze waarop wij de functionaliteit en de informatie Lees verder > Poppo Meijer, manager Justitiële Documentatie en Informatiebeheer bij de Justitiële Informatiedienst: Het is een heel mooi resultaat dat de 24 EU-lidstaten nu met elkaar verbonden zijn. ECRIS functioneert goed. Het is megacomlex en het is toch voor elkaar gekomen. Deze verdiensten liggen natuurlijk niet alleen bij ons, maar ook en vooral bij het ECRIS programma waarin we participeren.

19 ECRIS waarde van ECRIS over het voetlicht op beide parketten menen te moeten brengen. Responsetijd wisselt Hoe lang dit duurt, verschilt per lidstaat. Het varieert binnen 1 dag tot 4 maanden. Het snelste land is Oostenrijk, maar Griekenland en Roemenië moeten hier nog aan werken. Als het niet goed gaat en het blijft lang liggen bij zo n land, dan is er handmatige interventie nodig. Je merkt dat er tussen de lidstaten nog verschillen zijn in de mate van automatisering van de afhandeling van het ECRIS-berichtenverkeer. Het is een enorme vertaalslag, tussen het Europese bericht het bericht dat tussen de landen uitgewisseld wordt en wat jij als land nodig hebt in jouw systeem. In Europees verband wordt het heel anders ge registreerd dan hoe wij het in Nederland registreren. Wij zijn ook nog niet volledig geautomatiseerd, maar we zijn er al wel redelijk ver in, aldus Poppo. Respons naar persoonlijke mailbox Binnen twee weken moet het andere land respons geven. Poppo: Als een land over die deadline heen gaat, dan kan het zijn dat medewerkers van het OM ons gaan bellen met de vraag waar de respons blijft. In de pilot zijn we dit nu aan het aftasten. Vooruitlopend op de evaluatie van de pilot zijn we in Den Haag al tegen het feit aangelopen, dat de randvoorwaarde is dat het berichtenverkeer, en dan met name de respons, naar een persoonlijke mailbox moet gaan. Bij het OM in Den Haag werken ze met een groepsmailbox en dan werkt het niet. Voor de uitrol bij de volgende parketten moeten we dit nog nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Wij leren hier ook van. Nieuwe wensen Via ECRIS kun je alleen informatie opvragen in een bepaald land over personen die de nationaliteit hebben van dat betreffende land. Poppo: Je kunt dus niet van iemand met een Algerijnse nationaliteit informatie opvragen in bijvoorbeeld Frankrijk. Dat kan niet via deze faciliteit en dat is wel wat men wenst. Daar wordt wel aan gewerkt door het programma Derden Landen, de niet Europese landen, daar denkt men aan een soort centraal register. Maar zover is het nog lang niet. De ECRIS-community kijkt ook naar een oplossing hiervoor, maar ook dat is toekomstmuziek. Evaluatie pilots en landelijke uitrol In december worden beide pilots geëvalueerd en wordt bekeken in welke vorm (pre sentaties, instructiefilmpjes en/of de inzet van e-learning) en voor welke gebruikers de informatie in het eerste kwartaal van 2015 gebruikt kan gaan worden voor de overige arrondissementsparketten, CVOM, het Landelijk Parket, het Functioneel Parket en de Ressortsparketten. Poppo: Na Den Haag en Breda moeten we in 2015 nog op vijftien plekken ECRIS uitrollen. De planning is dat dit in april 2015 is afgerond.

20 PKI Nieuwe PKI-dienstverlening voor JEP-gebruikers PKI staat voor Public Key Infrastructure; een digitaal paspoort, waarmee op een veilige manier online data uitgewisseld kan worden. Cor de Jonge, manager PKI bij de Justitiële Informatiedienst: Vanaf 2010 heeft de Justitiële Informatiedienst (Justid) alle JEP-gebruikers van VenJ voorzien van een PKIOverheid certificaat. JEP staat voor Justitie Extranet Portal, een justitiebrede telewerkvoorziening. Deze migratie was voor ons een omvangrijke operatie. Justid deed en doet dit als Registratie Autoriteit PKIO waarbij KPN de producent en leverancier van de certificaten, en daarmee de hoofdaannemer, is. Het contract met KPN is destijds via een Europese Aanbesteding tot stand gekomen en aangegaan voor maximaal vijf jaar. Dit contract loopt definitief af per juni Verlenging is vanwege aanbestedingsregels niet mogelijk. Dit betekent dat we nu actie gaan ondernemen om de continuïteit van o.a. JEP na juni 2015 te kunnen garanderen. PKI Toekomstige oplossing De Rijkspas2.0 fungeert als drager van certificaten. Voor onder andere plaats en tijd onafhankelijk werken wil de overheid hier gebruik van maken. De Rijkspas2.0 is echter in juni 2015 nog niet breed beschikbaar en daarom niet inzetbaar voor JEP. We richten dan ook een overbruggingsperiode in voor de periode van juni 2015 tot de volledige beschikbaarheid van de Rijkspas2.0. Door het CTO-overleg (overleg Chief Technology Officers van alle VenJ-onderdelen) is afgelopen juli een adviesnota goedgekeurd waarin de oplossingsrichting van de overbruggingsperiode (minimaal twee jaar) is uitgewerkt. De oplossing bestaat uit het door Justid zelf produceren van nieuwe PKIcertificaten die de huidige PKIO-certificaten gaan vervangen. Voor de realisatie hiervan is aan Justid de opdracht verstrekt. Dit betekent dat de volgende activiteiten plaatsvinden. Voor deze activiteiten treedt de Directie Informa tisering en Inkoop (DI&I) van het ministerie op als opdrachtgever. DI&I is ook de contracthouder van het huidige contract met KPN. Zowel vanuit Justid als vanuit DI&I zal over deze activiteiten gecommuniceerd worden met sleutelfunctionarissen in het gebruikersveld van JEP/PKIO. Geplande activiteiten Inrichten productiestraat voor PKI-certificaten september 2014 januari 2015 Er wordt op dit moment door Justid een eigen omgeving ingericht om PKI-certificaten te produceren en uit te geven. Deze actie loopt en zal medio januari 2015 zijn afgerond. Productie van nieuwe PKI-certificaten januari juni 2015 Vanaf medio januari 2015 zullen voor alle op dat moment actieve PKIO-certificaten (JEP-gebruikers) nieuwe certificaten worden aangemaakt vanuit de nieuwe omgeving. Uitrol nieuwe certificaten januari juni 2015 Vervolgens zullen de huidige PKIO-certificaten worden vervangen door de nieuwe PKI-certificaten. Omdat de nieuwe certificaten geen PKIO-certificaten meer zijn, is de uitreiking naar verwachting veel eenvoudiger dan vier jaar geleden. Een faceto-face controle zal wellicht niet nodig zijn en de uitreiking kan veel meer per post.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

De Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst 2882_Bw_Brochure_JID 08-06-2006 15:37 Pagina 1 De Justitiële Informatiedienst 1 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst 2 2 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening

Nadere informatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie expertise Informatiekrant nummer 31, 15 maart 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Voorwoord Jan van Rutte 2 Doelstellingen Information Services 2004 2 Ondernemingsraad 3

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p.

Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p. Pakkend Nieuws Financieel rechercheren doe je zo Luisteren, logisch nadenken en goed kijken. Financieel rechercheur Ferdinand van den Eerenbeemt vertelt over zijn vak. p.5 > Samen beslag leggen Deze zomer

Nadere informatie