Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014"

Transcriptie

1 Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014 Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering RKSV Hercules 27 oktober 2014 De vergadering wordt gehouden in de kantine te Boswijk, Laan van Kans 13 te Den Haag Aanvang uur 1

2 AGENDA 27 oktober Opening 2. Ingekomen stukken/mededelingen 3. Notulen Algemene Leden Vergadering november 2012 en mei 2013 a. ledenvergadering oktober 2013 bijlage 1 b. ledenvergadering mei 2014 bijlage 2 4. Bestuursleden aftreden/benoeming/herbenoeming Aftredende bestuursleden (niet herbenoembaar): Ruben Meijer Voorzitter selecties en opleidingen commissie Erik Hoekema Voorzitter penningmeester Benoembaar: Martin Bos Vacature Vacature Voorzitter selecties en opleidingen commissie Voorzitter vrijwilligerscommissie Penningmeester. Er is een voorlopige oplossing Aftredend krachtens art. 10 lid 5, doch herbenoembaar: Robin Brant Voorzitter jeugdcommissie Anja Pakkert Secretaris Reeds benoemde bestuursleden: Bettina van den Bosch Olaf Kuijper Martin Houdijk Rineke van Westerhove n Ria van Haaften Bianca Vogelaar Leonie van der Hoeven Vacature Voorzitter Vicevoorzitter Voorzitter sponsorcommissie Voorzitter kantinecommissie Voorzitter communicatie commissie Voorzitter activiteitencommissie Voorzitter scheidsrechterscommissie Voorzitter vrijwilligerscommissie Tussentijds afgetreden: Niemand 2

3 5. Jaarverslagen 2013/2014 bijlagen 3 t/m Secretariaat 4. Breedtesport 5. Communicatie 6. Selecties en opleidingen (topsport) 7. Jeugd 8. Activiteiten 9. Kantine 10.Sponsors 6. Financiële jaarverslagen (bijlage 11) a. Balans per 31 juli 2014 b. Winst en verliesrekening 2013/2014 c. Verslag kascommissie 7. Besluitvorming a. Versnelde afschrijving van de inventaris van de kantine b. Verlening décharge en goedkeuring jaarverslagen c. Scheidsrechters per team (er wordt een aantal wedstrijden gegeven per team) d. Breedtesport commissie 1 persoon per team uit de breedtesport 8. Begroting 2014/ Benoeming kascommissie 10. Rondvraag en sluiting 3

4 BIJLAGE 13 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 31 OKTOBER Opening Bettina opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van 31 oktober In het bijzonder onze jeugdleden. Excuses voor de rommelige start, jaartal, onderdeel en vergadering uitstellen i.v.m. regiobijeenkomst NHV. 2. Ingekomen stukken/mededelingen Afmeldingen: Paul van Leeuwen, Monique van Grieken, Mirjam Knaapen, Peter Roldaan, Bianca Vogelaar, Yentl Smit, Joop Smit, Nathalie van Straalen, Milou vd Ree, Aanwezig: Bettina Bosch, Walter Bayards, Rineke v Westerhoven, Laura Veldhoven, Robin Brant, Ruben Meijer, Rob Brok, Martin Houdijk, Almer (vader van Timothy Tillekens, Peter Gruppe, Ilonka Gruppe, Inge Hulsker, Erik Hoekema, Ria v Haaften, Rudy vd Bovenkamp, Olaf Kuiper, Jannine Dijkstra, Jose Rodenburg, Erik Rodenburg, Shirley Swikker, Maarten van Gerwen, Yonah Baak, Luca Baak, Reinier Eijsenring. Beleidsnotitie stand van Zaken, Opleidingsplan en Position Paper, en Beleidsplan Top en Jeugdsport liggen voor inzage in de kantine. Top en Breedtesport moeten goed bij elkaar horen in de vereniging. Scheidsrechteropleiding in volle gang, 9 leden nemen hier aan deel. Meld je aan!! Spelleidersopleiding o.l.v. Erik Rodenburg en Robin Brant. De opleidingen zijn ook nu in eigen beheer, Belinda vd Leijgraaf geeft deze opleiding. georganiseerd. De proefexamens gaan wel via het NHV. Kledingplan in volle gang en bijna afgerond. Draagkracht om leden in dezelfde kleding, trainingspakken, tassen e.d. aan te laten schaffen Teamplayers zijn ook begonnen. Het zijn studenten van de HALO, SPM en Mondriaan, als stage en afstudeerplan. Reinier, Martin, Wesley en Bettina begeleiden deze studenten. Robin: vorig jaar gestart met positief coachen. Dit seizoen mee verder gegaan, een Ouderavond gehad met helaas weinig ouders op deze avond. We willen in de vereniging laten zien dat we hiermee bezig zijn. Hoe ga je om met bv vrijwilligers, scheidsrechters. We gaan ook aan de slag met het gedrag binnen onze vereniging, op een positieve manier. 3. Notulen ALV november 2012 en mei

5 Jannine: November 2012: blz 8: inzake Breedtesport geen reacties op gehad. Toch nog een keer op de site zetten. Is de probleemstelling al veranderd: nee nog niet echt, we werken er hard aan. Notulen 27 mei 2013: - Notulen zijn goedgekeurd. 4. Bestuursleden-aftreden/benoeming/herbenoeming Aftredende bestuursleden Ilonka Gruppe voorzitter scheidsrechtercommissie Bianca Vogelaar voorzitter vrijwilligerscommissie Benoembaar: Leonie vd Hoeven voorzitter scheidsrechtercommissie? Martin Houdijk Voorzitter sponsorcommissie Ria van Haaften voorzitter communicatie Vacature Voorzitter sponsorcommissie Bianca Vogelaar voorzitter activiteitencommissie Vacature voorzitter breedtesport Aftredend Bettina van den Bosch Erik Hoekema Olaf Kuiper Rineke van Westerhoven Reeds benoemde bestuursleden Anja Pakkert Ruben Meijer Robin Brant Voorzitter Penningmeester Vice-Voorzitter voorzitter kantinecommissie Secretaris Voorzitter Selecties en Opleidingen Voorzitter Jeugdcommissie Op de site zetten: vacature breedtesport en activiteitencommissie 5. Jaarverslagen 2012 /2013. Visie Voorzitter en secretaris hebben deze cursus gevolgd; Missie en stip op de horizon zijn uitgewerkt: USP Gezond (mentaal en financieel) Dynamisch (in spel, sportiviteit en activiteit) Sociaal maatschappelijk verantwoord (voor en door leden en omgeving) Missie HERCULES IS EEN VERENIGING WAAR IEDEREEN WELKOM IS, DUS TOP-EN BREEDTESPORT ZIJN GOED IN VERHOUDING. 5

6 Over 2-5 jaar is Hercules volledig financieel gezond Over 2-5 jaar heeft Hercules zowel dames als heren op hoog niveau spelen Over 0-5 jaar is Hercules nog steeds een gezellige vereniging Secretaris Hercules ontwikkelt zich in de breedte met maatschappelijke initiatieven. G-team draait geweldig Deelname Positief Coachen en Besturen met een visie Nieuwe kledinglijn Nieuwe velden Veel toestroom van jeugdleden Enorme inzet van vrijwilligers Buurthuis van de toekomst Nieuwe leeftijdsindeling Veel onduidelijkheid en onzekerheid met het NHV Sporthuis van de Toekomst Breedtesport Beleidsplan Positief coachen Weinig verloop in breedtesportleden Teamindelingen naar ieders tevredenheid Het vinden van trainers/coaches Het stoppen van een aantal commissieleden Communicatiecommissie Voorzitter Comminicatie Inzet social media Hoge bezoekersaantallen op de site Herindeling va de site Samenwerking sponsor en communicatie Beperkte mogelijkheden voor revisie van de site Nog te weinig input voor op de site Nieuwe site, ziet er goed uit. Lever vooral de stukken aan deze commissie. Veel dank ook aan Tsjeu. Selecties en opleidingen Topsport Selectiedag voor de jeugd Sponsor-bedank-filmpje Kaartverkoop bij Heren en dames 1 Er wordt een sterker kader gevormd rond de A-jeugd Dames 1 blijft in de 2 de divisie Heren 2 bestaat weer uit selectieleden Heren 1 degradeert uit de eredivisie Commissie heeft te weinig leden 28 december komt het AJ Sport A jeugd toernooi in Boswijk. 6

7 Jeugdcommissie Beleids,- en opleidingsplan Positief coachen Cursussen georganiseerd voor jeugdscheidsrechters Succesvol kamp JC diensten Special Heroes Sportief gezien een succesvol seizoen Nieuwe leeftijdsindeling Nog steeds problemen met scheidsrechters Gedrag langs de kant van het veld Activiteitencommissie Eén commissie voor alle activiteiten Paasstukken maken een succes Voor het eerst weer sinds een tijd een nieuwjaarsreceptie Jeugdactiviteiten goed bezocht Bianca van Calsteren is voorzitter geworden Activiteiten zijn nog niet voldoende bekend bij de leden Volwassenactiviteiten soms te lage opkomst (mosselavond) Kantinecommissie Strak inkoopbeleid Veel externe verhuur Kick box-gala Topdrukte bij de wedstrijd Hercules-Hellas geweldig doorstaan Barbezetting gaat beter Drukkere avonden in de kantine na Hercules Nights Slechte staat van apparatuur Slechte staat van de vloer Schoonmaak van de kantine Het niet op komen dagen van ouders bij kantinedienst Sponsorcommissie Veel sponsoring in natura Duidelijk verdienmodel gemaakt voor nieuwe sponsoren Structuur aangebracht in het zoeken van nieuwe sponsors Sponsors aandacht gegeven, o.a. sponsoravond (wijnproeverij) Sponsorportaal op de site Het werken met de teamplayers (SPM) Vermindering van toezeggingen door sponsors Nog steeds economische slechte omstandigheden Afscheid genomen van Arriba (kledingsponsor 7

8 Scheidsrechtercommissie cursus vereniging-scheidsrechter in eigen huis door Belinda v.d. Leijgraaf. Afronding van de eerste cursisten in zicht Spelleiderscursus wordt georganiseerd Erik Rodenburg en Robin Brant Leonie van der Hoeven treedt toe in de commissie Begeleiding van jeugdscheidsrechters Het stoppen van Ilonka Gruppe Nog steeds te weinig scheidsrechters Te weinig begeleiders voor opleidingen Negatieve benadering van publiek naar scheidsrechters is nog steeds een zorg Jeugd Ouders meer bij de vereniging te betrekken i.s.m. de activiteitencommissie. Jose: alle jeugdleden moeten scheidsrechter worden en ook nog andere dingen doen voor de vereniging, we vragen heel veel aan de jeugd, maar bij de senioren is dat veel minder. Bettina: toch misschien per team scheidsrechters aanleveren. Op een komende AB agenda zetten: scheidsrechters In plan meenemen senioren verplichten om te gaan fluiten. Erik: senioren teams verplichten om op een ALV te komen, zodat zij ook kunnen horen wat er allemaal moet gebeuren. Misschien boete bij niet afmelden van een ALV. Respectvol omgaan tijdens wedstrijden, zoals bij bv Heren 1. Programma boekje zetten, bij het omroepen tijdens de wedstrijd 6. Financiële Jaarverslagen Erik legt baten en lasten uit aan de hand van de presentatie. Jeugdactiviteiten is heel laag begroot, dit is wel jammer. Er volgt een discussie. Het Bestuur heeft geen signalen gehad, toch nog een keer samen met de Jeugdcommissie hierover te hebben. Zaalhuur is veel te hoog t.o.v. alle andere lasten. De huren worden dit jaar per categorie bekeken. Voorstel: Zaalhuur 500 euro lager begroten en deze naar de activiteitencommissie, zo hebben zij meer financiële ruimte. Deze wordt nu begroot voor dit jaar 1000 De zaalhuur inzichtelijk te maken en in mei 2014 presenteren. De begroting wordt goedgekeurd met bovenstaande aantekeningen. C. Verslag Kascommissie Er wordt decharge verleend. 7. Besluitvorming A. scheidsrechter tenue: wordt door Het bestuur aangeschaft B. Oude kleding: deze worden ingenomen en niet meer gebruikt. Ze worden geschonken aan een goed doel. 8

9 C. Goedkeuring Jaarverslagen: akkoord D. Op de site zetten: vacature breedtesport en activiteitencommissie 8. Benoeming kascommissie. Rob Brok en Maarten van Gerwen nemen weer plaats in deze commissie. Hartelijk dank hiervoor. Rondvraag: - De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezig en tot volgend jaar. 9

10 BIJLAGE 2 Bijzondere Algemene Leden Vergadering woensdag 21 mei Afmeldingen: Shirley Swikker, Ruud vd Bovenkamp, Maarten van Gerwen, Mirjam Knaapen, Carin Roodenrijs. Aanwezig: Walter Bayards, Robin Brant, Martin Houdijk, Roy Houdijk, Milou vd Ree, Rineke v Westerhoven, Rob Brok, Joop Smits, Ilonka Gruppe, Jannine Dijkstra, Jose Rodenburg, Marjet de Jager, Erik Hoekema, Ruben Meijer, Bianca Vogelaar, Mandy v Leeuwen, Monique Baks, Monique, van Grieken, Ingrid Timmermans, Laura Veldhoven, Margriet Kregmeier, Rob Brok, Ed van Offeren, Leonie vd Hoeven, Ria v Haaften, Olaf Kuiper, Anja Pakkert. Vanaf uur: Torius leden: Rianne Roeleveld, Inge, Mitchell, Björn Benschop en Joep. Bettina opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze BALV. Mededelingen. Stukken staan in de nieuwsbrief en niet op de site, deze zijn niet openbaar. 1. Ingekomen stukken - 2. Inzicht zaalhuur en verdeling. Zie bijlage 2 Jeugd valt onder de breedtesport, zoals eerder gekozen tijdens ALV zie beleidsplan. Je maakt het wel inzichtelijk op deze manier. Volgend jaar een team kolom erbij dan is het nog duidelijker. 3. Vaststellen contributie Zie bijlage 3 Doorberekening 3% is de verhoging. (zaal, pacht kantine en veld) Niet spelend lid moet er ook nog bij staan met tevens een verhoging van 3% Wat te doen bij het minder spelen van wedstrijden (HAJ2). Als vereniging hoop aan gedaan, helaas de bond heeft ons hierbij niet geholpen. Na stemming vaststellen contributie : iedereen akkoord 4. Studentenvereniging Torius. Bettina stelt het Bestuur van Torius voor. Waarna zij zichzelf voorstellen, Rianne Roeleveld, Inge, Mitchell, Björn, Joep en geven een presentatie over de studentenvereniging Torius. Torius wil graag ondersteunen waar mogelijk bij bijvoorbeeld bardiensten, trainingen jeugd, beach hanbal, scheidsrechters. Bettina legt de kosten uit/ contributie uit. Torius staat garant voor het geld wat binnen moet komen, ook bij extra kosten zorgen ze daarvoor. Bij een ALV hebben zij geen stemrecht. (de statuten worden nog nagekeken hierover) Na stemming of Torius zich mag aansluiten bij Hercules: iedereen akkoord. 10

11 Bettina heet Torius van harte welkom bij Hercules. 5. Afscheid Ed van Offeren Olaf en Ruben bedanken Ed met allerlei anekdotes en overhandigen hem een cadeau namens Hercules. Ed bedankt iedereen Ed is bij deze ere lid van hercules. 6. Rondvraag Jannine: bedankt Ruben voor het zoeken naar een herentrainer. Hartelijk dank voor jullie komst en kunnen dan gaan proosten op Ed. 11

12 BIJLAGE 3 Jaarverslag seizoen Jaarplanning seizoen secretariaat Commissie leden: Anja Pakkert (secretaris/wedstrijdsecretariaat, kleding), Ingrid Knaapen (zaalhuur, kleding), Laura Veldhoven (ledenadministratie), Arend Ter Bork (technische ondersteuning kleedkamers en buitenvelden) Het algemeen bestuur van Hercules bestond dit seizoen uit de volgende leden: Voorzitter Vicevoorzitter Penningmeester Secretaris Voorzitter jeugdcommissie Voorzitter selecties en opleidingen Voorzitter sponsorcommissie Voorzitter kantinecommissie Voorzitter communicatie commissie Voorzitter activiteitencommissie Voorzitter vrijwilligerscommissie Voorzitter scheidsrechterscommissie Bettina van den Bosch Olaf Kuijper Erik Hoekema (stopt) Anja Pakkert (herkiesbaar) Robin Brant (herkiesbaar) Ruben Meijer (stopt) Martin Bos is verkiesbaar Martin Houdijk Rineke van Westerhove n Ria van Haaften (herkiesbaar) Bianca Vogelaar vacature Leonie van der Hoeven Ingrid is verantwoordelijk voor de zaalhuur en is een zeer belangrijke ondersteuning. Veel dank voor Ingrid! Veel dank gaat ook uit naar de andere trouwe vrijwilligers: Arend en Laura. Daarnaast willen we extra aandacht besteden aan het feit dat Laura de ledenbetalingen volledig op orde had. Hercules is daar zeer dankbaar voor. 12

13 Waar hebben we ons mee bezig gehouden in het afgelopen seizoen: Afgelopen seizoen is er een exit formulier gebruikt bij het vertrek van de leden. Bij veel voorkomende redenen wordt het bestuur op de hoogte gebracht. Met betrekking tot de zaalhuur is er een overzicht gemaakt per categorie. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de zaal in Boswijk te huren, maar het was lastig om alle teams een plek te geven. Er is uitgeweken naar andere sporthallen en gymzaaltjes. Nu wordt de zaal op tijd geannuleerd, zodat de huur niet wordt doorberekend. Inmiddels is het mogelijk om de zaal door midden te delen. Er is een net. Helaas wordt dit nog niet voldoende gebruikt. Er zijn hekken om de buitenvelden geplaatst. In 2015 loopt het contract van de huur van de kantine af. Het bestuur zal een afspraak met de Gemeente hierover maken. De Kantinecommissie moet hierbij aanwezig zijn. Er zijn het afgelopen jaar veel strubbelingen met de school geweest over hars en buitenkleedkamers. Het harsprobleem lijkt opgelost (selectie maakt goed schoon en er is beleid opgezet), maar de kleedkamers blijft probleem. Bestuur heeft school een brief gestuurd, waarin wordt aangegeven, dat Hercules niet verantwoordelijk kan zijn voor 1300 leerlingen. Martin en Arend hebben een nulmeting gedaan. Jack van Straalen maakt offerte voor schade herstel. Hiermee zullen we de school aansprakelijk stellen voor deze schade. Nieuwe leeftijdsindeling Door de nieuwe leeftijdsindeling blijven we problemen houden om alle categorieën te vullen. Het is nog steeds onrustig bij het NHV. Er blijven wijzigingen in de wedstrijden en competities komen. Het NHV is nog steeds niet makkelijk bereikbaar, waardoor vragen nog onbeantwoord blijven. Gebruik verenigingskaart Dit jaar zijn er weer ledenkaarten door Excelsior gedrukt (veel dank daarvoor). Elk lid krijgt een kaart met naam en jaartal. Met deze kaart kunnen wedstrijden bij Hercules gratis worden bezocht (behalve bekerwedstrijden). Kledingcommissie Inmiddels loopt heel Hercules in een nieuwe kledinglijn. Af en toe zijn er nog wat strubbelingen, omdat accessoires niet altijd bij AJ Sport worden gekocht. O.h.a. loopt het verder goed met de kleding. Beltona produceert de kleding, AJ Sport is de retailer. De bedoeling van de kledinglijn is dat Hercules een eenheid uitstraalt. Wij hopen dus dat iedereen deze kledinglijn blijft volgen. Teamplayers De teamplayers zijn inmiddels klaar met hun stage. Het bestaande jeugdopleidingsplan is compleet gemaakt en er is een raamwerk voor een sponsorplan gemaakt. Er is één teamplayer ontslagen. De begeleiders waren niet geheel tevreden over het verloop. Dit jaar doen we niet mee met het project. Maatschappelijk verantwoord sporten Hercules heeft het afgelopen jaar de activiteiten rond MV-sporten verder ontwikkeld. Het G-team staat onder leiding van Ellen en Milou met diverse jeugdleden. De ouders van de G-team kinderen zijn trots op alles wat bereikt is. Het gebeuren in de Schilderswijk blijft een wat moeizaam project. Er is nu een brede competitie opgezet, waarvan handbal een onderdeel is. Torius 13

14 Inmiddels is Torius toegetreden tot hercules. Goedkeuring hiervoor heeft in de BALV plaatsgevonden mei De samenwerkingsovereenkomst zal binnenkort worden getekend. Torius neemt met 1 dames en 1 herenteam deel aan de competitie. Dit jaar zijn er weer veel sportieve prestaties geweest. De promotie van heren 1 met een nieuwe trainer is volbracht. Hercules groeit nog steeds met de jeugd. Vele teams die kampioen werden, zorgden voor de nodige feestjes. De dames en herenselecties hebben weer voor een geweldige HTA-dag gezorgd, die door heel veel jeugd werd bezocht en gewaardeerd. De jaarlijkse traditie is een feit. Een aantal problemen zullen blijven, zoals bij de scheidsrechters en de financiën. Er is wel gestart met een interne opleiding voor bond-scheidsrechter, maar het werpt nog niet zijn vruchten af. Daarnaast ontwikkelt de vereniging zich als een vereniging die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Aardig is in dit verband dat de gemeente Den Haag vrijwel alle initiatieven op dit terrein waardeert en ondersteunt. Hercules is er echt door en voor iedereen met de volgende stip op de horizon: Dynamisch (in spel, sportiviteit en activiteit) Gezond (mentaal en financieel) Sociaal maatschappelijk verantwoord (voor leden en omgeving) Het bestuur bedankt alle vrijwilligers wederom voor hun enorme inzet. Zonder hun geen sport of vereniging. Plannen voor het nieuwe seizoen: In 2015 loopt het contract van de huur van de kantine af. Het bestuur zal een afspraak met de Gemeente hierover maken. De Kantinecommissie moet hierbij aanwezig zijn. Bestuur heeft school een brief gestuurd, waarin wordt aangegeven, dat Hercules niet verantwoordelijk kan zijn voor 1300 leerlingen. Studenten van SPM Den Haag maken een vrijwilligersplan voor Hercules. NHV wil digitale wedstrijdformulieren. Spelerspasjes zullen vervallen. Wat er voor in de plaats komt, is onduidelijk. Vrijwilligersbeleid in kaart brengen. Vergaderintensiteit: Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester, jeugdcommissie, opleidingen en selecties en de secretaris, heeft het afgelopen seizoen 1 maal per 3 weken vergaderd. Het algemeen bestuur vergaderde 1 maal ongeveer per 6 weken. Daarnaast is er 1 maal per 3 maanden vergaderd met Gemeente, Hercules en LY. Overleg met andere commissies: Er is overleg met alle commissies geweest. Geschatte Inkomsten en uitgaven (begroting): Zie zaalhuur 14

15 BIJLAGE 4 Jaarverslag seizoen Jaarplanning seizoen Breedtesportcommissie Commissie leden: Geert Beijk Jannine Dijkstra Waar hebben we ons mee bezig gehouden in het afgelopen seizoen: Aanspreekpunt zijn voor de (senioren)breedtesportteams, nl dames 3 en 4, heren 2, 3 en 4, DAJ2, HAJ en natuurlijk de dames- en herenrecreanten. Dit is iom het Bestuur zo bepaald. Behoud van (breedtesport)leden Blijven streven naar evenwichtige teams: qua grootte, niveau binnen het team en de klasse waar men in speelt. Blijven zoeken naar trainers en coaches. Het is ons gelukt om voor alle breedtesportteams een vaste trainer en/of coach te vinden. Vragenlijst rondgestuurd met de wensen voor volgend seizoen. Deze lijst is naar de heren gegaan en een lijst naar de dames. En is vervolgens meegenomen in de teamindeling/trainingsrooster e.d. in samenwerking met de breedtesport teams een teamindeling gemaakt voor het seizoen Plannen voor het nieuwe seizoen: Momenteel is er geen breedtesport commissie. Vergaderintensiteit: Overleg ging via de mail Overleg met andere commissies: topsportcommissie jeugdcommissie Geschatte Inkomsten en uitgaven (begroting): Zie schema zaalhuur 15

16 BIJLAGE 5 Jaarverslag seizoen Jaarplanning seizoen Communicatiecommissie Commissie leden: Ria van Haaften Tsjeu Hartog Marjet de Jager Waar hebben we ons mee bezig gehouden in het afgelopen seizoen: Nieuwsvoorziening De website biedt informatie aan leden, vrienden, sponsoren en externen. Website Hercules is uniek in actualiteit. Nieuwsberichten, feiten uitslagen en programma s worden door Tsjeu dagelijks bijgewerkt. Een bijzondere prestatie. Vernieuwing website De website is afgelopen jaar aangepast. Een nieuwere versie van joomla ten behoeve van de functionaliteit en een andere opzet en lay-out. Dit heeft veel tijd gevraagd en is ook met hulp van een externe deskundige gerealiseerd. (eigenlijk ook een sponsor met een bijdrage in natura) Ondersteuning commissies Op verzoek zijn activiteiten gedaan ten behoeve van andere commissies. Schrijven van persberichten en artikelen en adviseren bij teksten. Plannen voor het nieuwe seizoen: Profilering van Hercules In contact met commissies zorgden voor elke maand een bericht naar media. Over de diverse verenigingsactiviteiten, mogelijkheden kantine etc. Op sportief gebied is er voldoende profilering, maar de andere en buurthuisfunctie kan verder uitgedragen, Website Vooral doorgaan met deze actuele berichtgeving. Aandacht voor continuïteit. Wie vervangt Tsjeu als hij eens niet kan. Daarover worden binnen de commissie afspraken gemaakt om in ieder geval de deskundigheid hiervoor op te bouwen. vergaderintensiteit: Ad hoc afspraken Overleg met andere commissies: Verantwoordelijke voor contact met andere commissie. Ria van Haaften: Bestuur; bijwonen vergaderingen. Tsjeu Hartog: website en sociale media Marjet de Jager: contact jeugdcie 16

17 Geschatte Inkomsten en uitgaven Er zijn geen inkomsten. De uitgaven worden zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen de kosten website (domeinnaam) zijn de vaste jaarlijks terugkerende lasten. 110,- euro per jaar. 17

18 BIJLAGE 6 Commissie leden: Jaarverslag seizoen Jaarplanning seizoen Commissie Selecties en opleidingen (topsport) Ruben Meijer (Voorzitter / Manager heren ) Martin Bos (Voorzitter ) Ingrid Knaapen (Manager dames ) Waar hebben we ons mee bezig gehouden in het afgelopen seizoen: Kampioenschap heren 1 AJ sports Hercules Cup 2013 Hercules Training Academy uitgebreid Commissie uitgebreid en daardoor versterkt Vernieuwen technische staf heren Plannen voor het nieuwe seizoen: AJ sports Hercules Cup uitbreiden met B-jeugd Vergaderintensiteit: 1x per maand. Overleg met andere commissies: Verantwoordelijke voor contact met andere commissie. Martin Bestuur; bijwonen vergaderingen. Martin Penningmeester; terugkoppeling van ontvangen en te versturen rekeningen Managers Kantine; afspraken maken over activiteiten in/samenwerking in de kantine. Managers Jeugdcommissie; planning nieuwe seizoen (spelers die over gaan) Managers Breedtesport; Speler die vanuit A-jeugd richting breedtesport gaan Ruben Begroting zaalhuur Geschatte Inkomsten en uitgaven (begroting): Inkomsten. - Entreegeld, kaart verkoop ( speciale activiteit ) 4.000,-- - HTA (exclusief kantine-inkomsten) 500,-- - Anonieme gift 1.000,-- - Topsportheffing 3.000,-- - AJ sports Cup teams 600,-- 18

19 Uitgaven. - Trainers ,-- - Buskosten 3.500,-- - Algemeen 1.500,-- - Fysio 1.000,-- Totaalbedrag ten lasten van de vereniging ,-- Overige opmerkingen: De commissie topsport voelt zich meer dan ooit (samen met de jeugdcommissie) verantwoordelijk voor een strakke naleving van de begroting voor de zaalhuur. De commissie topsport vindt het zorgwekkend dat er op dit moment geen commissie voor de breedtesport is. Wij missen een aanspreekpunt. Zowel de dames als heren selectie zullen zich volledig inzetten om het huidige gat in buskosten en beschikbare bedrag van Hercules zelf te dichten. 19

20 BIJLAGE 7 Jaarverslag seizoen Jaarplanning seizoen jeugdcommissie Commissie leden: Robin Brant (voorzitter) Nathalie vd Kuil (notulist en spelleiders coördinator) José Rodenburg (B-jeugd coördinator) Marco Barnhoorn (E-jeugd coördinator) Kayleigh van Baalen (D-jeugd coördinator) Caroline Eijsenring (financiën) Jannine Dijkstra (G-jeugd, F-jeugd coördinator) Waar hebben we ons mee bezig gehouden in het afgelopen seizoen: Technische activiteiten Samen met de topsport- en breedtesportcommissie (blijven) werken aan de speelstijl die we voor ogen hebben. Doel blijft om iedereen op zijn eigen niveau handbal te kunnen laten spelen. Trainers en coaches zijn betrokken geweest bij het uitwerken van onze speelstijl. Regelen van trainers en coaches voor de jeugdteams. Maken van een trainingsschema voor buiten en in de zaal. Om zoveel mogelijk betrokken te blijven en worden bij de diverse leeftijdscategorieën werken we met coördinatoren. Het puzzelen met, uitleggen en goed blijven volgen van de opzet van de leeftijdscategorieën. Handbalinstuif in de herfstvakantie, mede georganiseerd door Wesley Hage, onze verenigingsfunctionaris vanuit de gemeente Den Haag. Bustoernooi naar Velsen met de jeugdteams. Draaien van JC-diensten. Dit houdt in dat we aanwezig zijn, voor spelleiders zorgen, limonade in de rust en de velden klaarzetten. Organiseren van spelleidercursussen voor de C-jeugd. Bijna de gehele HCJ en DCJ hebben alle jeugdwedstrijden gefloten. Een aantal leerlingen van het Mondriaan College (1stejaars CIOS) hebben stage gelopen bij een aantal jeugdtrainers. Een aantal zeer enthousiaste trainers hebben ook dit jaar weer de training van het G-team verzorgd. Tevens hebben zij een workshop/training verzorgd op de Special Heroes day (Special Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs ervaren hoe leuk sporten en bewegen is) Werving nieuwe leden en PR Schoolhandbaltoernooien voor de groepen 3 en 4 en de groepen 5 t/m 8. Mond op mondreclame levert ons nog steeds de meeste leden op. Sociale activiteiten voor de jeugd Sponsorloop kamp 20

21 Organiseren van zomerkamp door kampleiding Spelregeltest voor de jeugd Veel activiteiten voor de jeugd zijn ook dit jaar weer georganiseerd door de activiteitencommissie. EHC-toernooi Prestatietoernooi C- en A-jeugd in Denemarken Bustoernooi Velsen Kampioenen DCJ2 HCJ1 (3x) GDJ3 Positief coachen Tijdens een ouderavond georganiseerd door het CJG van Boswijk i.s.m. Hercules is aan de ouders uitgelegd wat er onder verstaan wordt en hoe zij als ouders ook positief kunnen coachen/opvoeden. Volgend seizoen gaan we er mee verder. Overig Kanjer van de week Superdweiler van de week Bijhouden van de jeugdhoek van de site Plannen voor het nieuwe seizoen : Doel blijft om iedereen op zijn eigen niveau handbal te kunnen laten spelen. Het uitdragen en verwezenlijken van/invulling geven aan het Hercules jeugd opleidingsplan Informatieavonden voor trainers en coaches over het jeugd opleidingsplan. Regelen van trainers en coaches Maken van het trainingsschema Teams goed blijven volgen, zeker i.v.m. de nieuwe leeftijdscategorieën. Te denken valt aan de teamopgave, aantal spelers, nieuwe spelers ed. Organiseren van ouderavonden m.b.t. positief coachen Spelleider cursus voor de nieuwe C-jeugd en opfriscursus voor de C-jeugd die al langer fluit. We proberen er voor te zorgen dat de C-jeugd, die begint met fluiten, begeleid wordt door een ervaren scheidsrechter of speler. Voortzetten van de samenwerking met het Mondriaan College Ledenwerving via buitenschoolse opvang (Hakuna Matata), scholen in de buurt en het schoolhandbaltoernooi. Blijven organiseren van het schooltoernooi Spelregeltest jeugd Wesley Hage blijft onze verenigingsfunctionaris. Vaste aanspreekpunt per categorie blijft (de coördinatoren). Uitbreiden van het G-team. De trainers/begeleiders van het G-team verzorgen een workshop/training op de Special Heroes day (Special Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs ervaren hoe leuk sporten en bewegen is) Volgen van cursussen door trainers/begeleiders van het G-team. Organiseren van trainers/coaches bijeenkomsten. Meedoen aan de Grote Club Actie Bustoernooi voor de jeugd. Invoeren van een ouderraad. Rooster voor het ondersteunen van de spelleiders (thuiswedstrijd) door ouders. 21

22 Vergaderintensiteit: 1x per maand. Overleg met andere commissies: Verantwoordelijke voor contact met andere commissie. Robin Brant: Bestuur; bijwonen vergaderingen. Allen: Penningmeester; terugkoppeling van ontvangen en te versturen rekeningen Allen: Kantine; afspraken maken over activiteiten in/samenwerking in de kantine. Robin Brant: technische commissie Geschatte Inkomsten en uitgaven (begroting): Inkomsten. - Trainingsinstuif 2,-- pp - Bustoernooi 10,-- pp - Teamacties??,-- Uitgaven. - Toernooien/ Instuif 800,-- - Materialen 500,-- - Opleidingen 100,-- - Overig 200,-- Totaalbedrag ten gunste of lasten van de vereniging ,-- Voor het eerst dit jaar dat we inkomsten gaan proberen te genereren dus hebben we nog geen idee hoeveel dit zal opleveren. 22

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL SEIZOEN 2015-2016 Bedankt voor een mooi seizoen Als trotse hoofdsponsor van Onze Gezellen Voetbal bedanken wij jullie voor een mooi seizoen. We hopen jullie ook

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie