Nick Ervinck. architects in progress 60 jaar NAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nick Ervinck. architects in progress 60 jaar NAV"

Transcriptie

1 Nick Ervinck architects in progress 60 jaar NAV CC Oud Gasthuis, Asse

2 60 jaar NAV Interview met de voorzitter 4 Programma 8 Panelgesprek: een blik op onszelf 10 Krachtlijnen voor de toekomst van het architectenberoep 14 De Jo Crepain Awards 18 Partners 24 NAV anno Groepsfoto van genodigden, bestuur en gedecoreerden op het 3e St. Lukasfeest van het NAV-West-Vlaanderen in de Salons Westhove te Moorslede in oktober van rechts naar links zittend: Olivier Derycke, architect en stichter, Anzegem; genodigde Jan Piers, Staatssecretaris voor Toerisme, Oostende; Jos Delie, architect en provinciaal voorzitter, Roeselare; Miel Allewaert, architect en ondervoorzitter, Izegem; genodigde Valeer Lievens, bouwaannemer, voorzitter Unizo Moorslede. Rechtstaand: Jozef-Jan Demeyere, architect, nationaal beheerder NAV en stichter-bestuurslid NAV West-Vlaanderen, Kortrijk; Marcel Holvoet, architect bestuurslid, Kuurne; André Corselis, architect, Ingelmunster; Jean Martin, architect, bestuurslid, Ingelmunster; Arch. Leon Spriet Izegem, Valeer Vuylsteke, architect, bestuurslid, Menen; onbekend vereremerkt lid; Hugo Verwaetermeulen, secretaris; nog drie onbekende vereremerkte leden.

3 Voorzitter Danny Windmolders NAV vindt zichzelf al 60 jaar lang elke dag opnieuw uit Om de toekomst terdege te kunnen voorbereiden, moet je het verleden kennen. Dat geldt ook voor een beroepsorganisatie als NAV de Vlaamse Architectenorganisatie. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met voorzitter Danny Windmolders. Hoe zou u de highlights van 60 jaar NAV samenvatten? Danny Windmolders: Een eerste mijlpaal is vanzelfsprekend de oprichting van het NAV. Die kwam er uit onvrede met de bestaande beroepsverenigingen die meer weg hadden van besloten serviceclubs, en met de omstandigheden waarin architecten toen moesten werken. De titel en de beroepsuitoefening waren dan wel beschermd, maar door verworven rechten en regelrechte beunhazerij hadden architecten af te rekenen met oneerlijke concurrentie vanwege aannemers, binnenhuisarchitecten, technisch tekenaars en zelfs niet-aanverwante beroepen. Een ander momentum was de oprichting van de Orde van Architecten die er gekomen is op vraag van de beroepsverenigingen. Met name een nationaal congres van NAV creëerde voor de toenmalige minister van Middenstand hét platform om de wet van 26 juni 1963 ter oprichting van de orde rond te krijgen. Vandaag is de verhouding tussen beroepsverenigingen en orde dikwijls gespannen, maar we kunnen niet ontkennen dat diezelfde orde bijgedragen heeft tot de evolutie van het beroep. Alleen jammer dat ze de laatste jaren niet mee is geëvolueerd met de realiteit op de werkvloer. Een belangrijke keuze was zeker de samenwerking met de koepelvereniging UNIZO en de oprichting van de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen FVIB. Vanuit een isolement bereik je niets, je moet zoeken naar gemeenschappelijke standpunten, daarop samenwerken en zo zwaarder wegen op het beleid. Van na de laatste eeuwwisseling moet ik zeker de wet-laruelle vermelden. Die bood de architect eindelijk de mogelijkheid om te ontsnappen aan de verregaande persoonlijke aansprakelijkheid, die zelfs na zijn overlijden bleef wegen op zijn erfgenamen. Een recent evenement dat zich sterk in de geesten heeft genesteld, is het eerste Architectencongres van Voor de eerste keer hebben we daar samen over ons beroep nagedacht. Meestal verzuipen pogingen daartoe in de dagelijkse praktische beslommeringen. Vandaar de enorme boost van energie die het congres heeft losgemaakt bij de aanwezigen. Iedereen die er bij was, beaamt dat er die dag elektriciteit in de lucht hing. Je kunt de geschiedenis natuurlijk niet voorspellen, maar ik denk dat het congres blijvend een plek zal opeisen in de historiek van NAV. Uiteraard zijn er in die zes decennia nog veel meer zaken verwezenlijkt die ik hier allemaal niet kan opsommen. Is de werking van het NAV in al die tijd essentieel veranderd? Danny Windmolders: Ja en neen. Neen, als je ziet dat 5

4 het accent al die tijd op de beroepsactiviteiten van de architect lag. Binnen NAV zijn altijd geëngageerde mensen bezig geweest met het zoeken naar geschikte ondersteuning voor de architect en naar manieren om te wegen op het beleid. De invoering van de btw in de jaren 1970, de eerste modelbestekken voor de woningbouw, de ereloonbarema s, de verzekering gewaarborgd inkomen, reglementeringen als het ARAB, het AREI en de veiligheidscoördinatie, de voorbeelden zijn legio. Ja daarentegen, als je inzoomt op de iets kortere termijn, want de voorbije 15 jaar kende de organisatie een sterke professionalisering die is ingezet onder impuls van toenmalig voorzitter Pierre Gyselinck. In plaats van de voorheen overwegend lokale en provinciale werking zijn er een sterkere centralisering en een bundeling van de krachten gekomen. De nadruk kwam te liggen op drie zaken: de dienstverlening aan de leden, de verdediging van het beroep ten overstaan van de andere bouwpartners en de overheid, en de promotie van de architect. De middelen werden gecentraliseerd, er kwam een vast secretariaat en er werden permanente werkgroepen opgericht. De voorzitter werd ondersteund door een secretaris-generaal, een dagelijks bestuur, een raad van bestuur en een algemene vergadering. In plaats van de nationale secretarissen kwam er een directeur die verantwoordelijk werd voor de dagelijkse werking. Het aantal leden is daardoor sterk gestegen tot individuele en 150 kantoorlidmaatschappen. Dat bood ons de gelegenheid om meer mensen in de werking in te zetten - momenteel telt ons secretariaat tien medewerkers - en het aanbod aan ondersteuning en activiteiten uit te breiden. Zo is een opwaartse spiraal tot stand gekomen. Het groeiende aantal leden versterkt de activiteiten die we organiseren. Er komen meer architecten naar onze nascholing, lezingen en andere events. Omdat architecten weten dat de beschikbare plaatsen schaars zijn, schrijven ze zich sneller in. Die spiraal is het resultaat van vele jaren vol inspanningen. Hoe zinvol is een beroepsorganisatie vandaag nog als je ziet dat de architect slechts één van de vele spelers vormt binnen het bouwteam? Danny Windmolders: Die evolutie is inderdaad een feit, maar ze maakt het bestaan van een beroepsorganisatie niet overbodig, integendeel. Ook als teamspeler blijft de architect een unieke positie bekleden. Hij is de enige die alle facetten van een bouwproject tot een coherent geheel kan samensmeden, met inbreng van de expertise van alle andere bouwteamleden. Die unieke positie moeten we koesteren en versterken om te vermijden dat we vervallen in een eendimensionale benadering die zou leiden tot bloedarmoede en zowel de individuele opdrachtgever als de maatschappij zou schaden. De beroepsorganisatie is ook broodnodig om de belangen en de positie van de architect te vrijwaren en te bevorderen. Bijna 75 jaar nadat zijn beroep wettelijk werd beschermd, verkeert de architect immers in zwaar weer. Hij heeft het almaar moeilijker om zijn activiteiten te stoelen op een gezonde financiële basis. Hij kreunt onder de administratieve druk. Hij wordt verlamd door een voortdurend toenemende verantwoordelijkheid. Vanwege het architectuuronderwijs krijgt hij weinig steun om die uitdagingen te counteren. Vanuit die analyse en op basis van de bevraging tijdens het Architectencongres heeft het NAV een visienota voor de toekomst opgesteld. Wat zijn daarvan de krachtlijnen? Danny Windmolders: Vooraf wil ik er toch even op wijzen dat de visienota een dynamische tekst is die geregeld zal worden getoetst bij de sector en waar nodig zal worden bijgestuurd. De omgeving waarin wij werken is immers constant in verandering. Met een star denkschema kun je daar onmogelijk gepast op inspelen. We willen ook geen cavalier seul spelen, maar fungeren als de spreekbuis van de sector of althans van een doorslaggevend deel daarvan. Een eerste punt is dat de zelfstandige architect ook een ondernemer is. Dat betekent dat hij zichzelf als dusdanig moet organiseren, maar ook zo moet worden benaderd en behandeld door andere partijen. Nog altijd verwacht men van ons dat wij in het kader van ontwerpwedstrijden gratis inspanningen leveren in de hoop een opdracht in de wacht te slepen. In geen enkel ander beroep vind je dat terug. Een tweede strijdpunt is het gevecht tegen de wurgende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Uiteraard moeten architecten daar zelf op inspelen via een doorgedreven professionalisering, maar evengoed moet de architect kunnen rekenen op een correcte vergoeding en een juiste taakinvulling, zodat hij zijn rol en verantwoordelijkheden naar behoren kan invullen. Ook een verruiming van de wettelijke verzekeringsplicht dringt zich op als we komaf willen maken met het gekende juridisch pingpongspel en een vlot verloop van de bouwprojecten willen garanderen. Tot slot moeten de wettelijke en deontologische drempels worden weggewerkt die de samenwerking met de andere bouwpartners, waarvan je daarstraks sprak, bemoeilijken. PPS, DBFM, bouwteams en sleutelklaar bouwen zijn een realiteit. De architect moet daarin een eigen plaats kunnen innemen. Onder voorwaarde dat elke partij juridisch en economisch onafhankelijk opereert, moeten specifieke samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Om de knowhow en slagkracht van architectenbureaus te versterken, moeten ook mensen uit nauw gerelateerde en verenigbare, niet-tegenstrijdige disciplines, zaakvoerder kunnen worden van een architectenbedrijf. Anderzijds moet de architect nieuwe activiteiten kunnen uitoefenen die niet gelijkgesteld kunnen worden met die van een aannemer, zoals projectontwikkeling, promotorschap of vastgoedbemiddeling. Naar aanleiding van 60 jaar NAV worden ook voor het eerst de Jo Crepain Awards uitgereikt. Was er behoefte aan nog eens een award? Danny Windmolders: Toch wel. De Jo Crepain Awards zijn bedoeld om de professionele werking van architectenbureaus in het zonnetje te zetten. We hebben een award voor het meest beloftevolle jonge architectenbureau en een award voor de architectuur ambassadeur in het buitenland. Dergelijke onderscheidingen bestaan momenteel niet, want architectuur wordt steevast gereduceerd tot cultuur. Alle overheidssubsidies gaan momenteel naar organisaties die zich uitsluitend op de culturele dimensie van de architectuur focussen. De economische kant van het beroep wordt verwaarloosd. Nochtans: als de architect economisch sterker staat, zal dat ook de architectuur ten goede komen. Jammer genoeg heerst vandaag blijkbaar de overtuiging dat het om twee gescheiden werelden gaat. Een zienswijze die geen enkele voeling heeft met de realiteit en die wij dan ook op alle mogelijke manieren trachten bij te sturen. 6 7

5 Programma 19u30 20u00 20u30 20u35 20u55 21u00 21u10 21u30 21u35 WELKOM BLIK OP ONSZELF VRT-nieuwsanker Wim De Vilder debatteert met vijf architecten over hun plaats binnen de maatschappij en de bouwsector. ir.-arch. Michael Arens - arch. Christine Conix (CONIX RDBM) - arch. Kati Lamens - arch. Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS ARCHITECTEN) - ir.-arch. Ward Verbakel (PLUS OFFICE) MUZIKAAL INTERMEZZO Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden HET COLLECTIEF GEHEUGEN NAV werd 60. Wat moeten we vooral onthouden? En welk pad wil NAV bewandelen met haar net uitgeschreven visie voor het beroep van architect? Arch. Danny Windmolders, nationaal voorzitter NAV MUZIKAAL INTERMEZZO Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden AAN ZET Minister-president van de Vlaamse regering Kris Peeters krijgt van ons het woord. Welke plaats ziet hij weggelegd voor de architect en de architectuur binnen een ambitieus Vlaanderen? Vlaams minister-president Kris Peeters DE JO CREPAIN AWARDS Het is ondertussen vijf jaar geleden dat architect Jo Crepain overleed. Hij drukte niet alleen een architecturale stempel maar gaf vooral de aanzet voor een nieuw architectenmétier. Als hommage reikt NAV voor het eerst Jo Crepain Awards uit voor onder andere het meest beloftevolle startende bureau en voor architectuurambassadeur in het buitenland. MUZIKALE AFSLUITER Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden WALKING DINNER

6 Panelgesprek Blik op onszelf Het lijkt wel alsof geen enkel beroep in 60 jaar meer evoluties heeft doorgemaakt dan dat van de architect. Wat wordt de toekomstige rol van de architect? Blijft hij of zij een belangrijke speler in het bouwproces? Wat zijn de grote uitdagingen voor architecten vandaag de dag? De EU bepaalt dat alle nieuwe gebouwen tegen 2021 bijna-energieneutraal moeten zijn. Is dat haalbaar? En kunnen we als Vlaamse architect ons mannetje staan in het buitenland? VRT-nieuwsanker Wim De Vilder debatteert met vijf architecten over hun plaats binnen de maatschappij en de bouwsector. Deelnemers Arch. Christine Conix (Conix Architects) Christine Conix richtte in 1979 haar eigen architecten bureau op, vandaag bekend als Conix Architects. Eerder dit jaar maakte het bureau de fusie bekend met RDBM Architecten & Adviseurs. Samen tellen de twee bedrijven 65 medewerkers en kantoren in Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Terneuzen. Conix kwam begin dit jaar opvallend in het nieuws met een opdracht van de koning van Marokko, Mohammed VI. Die laat Conix het masterplan tekenen van de Marokkaanse stad Nador, in een poging het toerisme in deze regio aan te wakkeren. Conix ontwierp eerder de uitbreiding van het Atomium in Brussel (2005), het nieuwe hoofdkantoor voor Bank J. Van Breda & Co in Antwerpen (2007) en het Belgisch EU-paviljoen voor de Expo 2010 in Shanghai (2010).

7 Deelnemers Ir.-arch. Ward Verbakel (Plusoffice Architects) Arch. Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS Architecten) Arch. Kati Lamens (Achitectuurbureau Kati Lamens) Ir.-arch. Michael Arens (zelfstandig medewerker bij signum+ architects) Ward Verbakel is samen met Nathan Ooms zaakvoerder bij Plus Office Architects (Brussel). Het bureau bestaat sinds 2007 en telt 11 medewerkers. Van bij de opstart koos het kantoor voor een internationaal profiel. Het heeft een eerste project in Suzhou (China), zet internationale samenwerkingen en projecten op, heeft een spin-off in China, en een internationale mede werkersploeg. Die internationale insteek is er niet zomaar gekomen. Verbakel studeerde immers architectuur en stedenbouw, niet alleen aan de KUL, maar ook aan de Columbia University (New York). Daar gaf hij ook enkele jaren les. Sinds 2011 is hij, naast architect, ook docent stedenbouw en architectuur aan de KULeuven. Piet Van Cauwenberghe is stichtend vennoot bij ABSCIS Architecten (Gent). Het bureau telt vijf vennoten en een 35-tal medewerkers. Het kantoor heeft ervaring in woonprojecten en kantoren, school- en universiteitsgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen, retailprojecten en laboratoria. Piet is gespecialiseerd in overheids- en PPS-opdrachten, stedenbouw en publieke ruimte. Een greep uit de zeer verscheiden realisaties: de Kattenbergcampus van de Artevelde hogeschool in Gent (2004), het vernieuwde Sint-Pietersplein in Gent en de Technologiecampus van de KaHo Sint-Lieven in Gent (beiden 2007), en het nieuwe Texaco-tankstation langs de E40 in Heverlee (2012). Kati Lamens is zaakvoerder van haar eigen bureau, dat ze stichtte in Ze is actief binnen architectenbouwers. Dat is een vereniging van architecten, die de coördinatie van een bouwproject van A tot Z opvolgen voor de bouwheer, mét een garantie op het budget en de uitvoeringstermijn. Dit houdt in dat de architect alle vergunningen aanvraagt, aannemers contracteert en de hele technische en financiële rompslomp op zich neemt. De vereniging groepeert architecten uit het hele land. Kati Lamens is daarnaast woordvoerster van NAV en lid van het directiecomité. Michael Arens is de benjamin van de deelnemers aan het panelgesprek. Hij studeerde in 2010 af als ingenieur-architect (UGent), optie stadsontwerp en architectuur. Hij beëindigde in september 2012 zijn stageperiode van 2 jaar bij signum+ architects, en werkt er sindsdien als zelfstandig medewerker. In het kader van zijn thesis werkte hij mee aan de deel name van UGent aan de Solar Decathlon. Hiervoor ontwierp de universiteit de E-cube, een betaalbare doe-het-zelf kit voor een ecologische door zonne-energie aangedreven woning. Die woning is prefabriceerbaar in de fabriek en zonder speciale technische kennis te monteren

8 NAV Visie Krachtlijnen voor de toekomst van het architectenberoep Op het eerste Architectencongres in 2012 werd het duidelijk. De sector van architecten heeft het economisch, administratief en algemeen maatschappelijk niet gemakkelijk. Een aantal negatieve trends moeten dringend omgekeerd worden. Maar hoe? Een werkgroep binnen NAV stak de koppen bij elkaar en pende eind 2012 een nieuwe visie op de toekomst van het beroep neer. Centraal staan aandachtspunten op onder meer het vlak van de eigen bedrijfsorganisatie en de relatie met andere bouwpartners, het imago van de architect, en de wet van Bijna 75 jaar nadat zijn beroep wettelijk werd beschermd, verkeert de architect in zwaar weer. Hij heeft het almaar moeilijker om zijn activiteiten te stoelen op een gezonde financiële basis. Hij kreunt onder de administratieve druk. Hij wordt verlamd door een voortdurend toenemende verantwoordelijkheid. Vanwege het architectuuronderwijs krijgt hij weinig steun om die uitdagingen te counteren. Tijd om te ageren, vindt NAV. Verongelijkt in een hoekje zitten klagen, zet immers geen zoden aan de dijk. Daarom ontwikkelde de Vlaamse architectenorganisatie, in het zog van het eerste Architectencongres, een visie op het beroep. Daarin schetst NAV de krachtlijnen waarmee zij de komende jaren wil trachten het architectenberoep een nieuw elan te geven. Status quaestionis Hoe is de architect er anno 2013 aan toe? De diagnose is verontrustend. De architect heeft het steeds moeilijker om een volwaardige economische activiteit uit te bouwen. Het gemiddelde inkomen van de architect is het laagste van alle vrije beroepen (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, 2009). Meer dan de helft van de architecten is niet tevreden over de rentabiliteit van hun praktijk (NAV Architectenmonitor, 2012). Al even erg is het gesteld met de administratieve druk. Naar aanleiding van het Architectencongres organiseerde NAV een enquête bij 400 architecten. Nagenoeg unaniem (96%) wijzen die met een beschuldigende vinger naar de overvloed aan regels, procedures en administratieve rompslomp. Ruim één op drie (36%) vindt de regelneverij zo fnuikend dat hij een uitstap uit het beroep overweegt. Verstikkend is ook de aansprakelijkheid waarmee de architect dagelijks wordt geconfronteerd. Maar liefst 85% van de architecten noemt de loodzware verantwoordelijkheid in het bouwproces het grootste knelpunt voor de uitoefening van hun beroep (NAV, 2010). Vanwege het onderwijs verwachten de architecten niet meteen soelaas. Ruim zeven afgestudeerden op tien (71%) vindt dat de opleiding architectuur onvoldoende is afgestemd op de uitoefening van het beroep (NAV, 2012). 15

9 Een visie op de ommekeer Hoe kunnen we deze negatieve trends keren? Naar aanleiding van het al genoemde Architectencongres organiseerde NAV een reeks consultaties en gesprekken. Die resulteerden eind 2012 in een visietekst. Begin 2013 legden we de laatste hand aan deze visie op de toekomst van het beroep. De tekst is bedoeld als een dynamische, voortdurend evoluerende leidraad voor de werking van de beroepsorganisatie, uiteraard altijd in samenspraak met de sector. Welke actualisering van de deontologie streven we na? Welke standpunten verdedigen wij ten overstaan van de overheid en van derden? Hoe komen we tot een sterker draagvlak om de invulling en de perceptie van ons beroep naar een hoger niveau te tillen? De zelfstandige architect: ook een ondernemer Om het even of ze werken als eenmanszaak of in een vennootschap, zelfstandige architecten zijn naast vrije beroepers ook ondernemers. Maar dikwijls krijgen ze niet de kans om die laatste functie naar behoren in te vullen. Hoe kunnen we de architect sterker positioneren als ondernemer? Een architectenkantoor is een onderneming. Het statuut van vrije beroeper en de creatieve eigenheid van het beroep moeten hand in hand gaan met een normale rentabiliteit en een plek als economische actor in de bouw- en vastgoedsector. Ook de overheid en de private opdrachtgevers moeten de architect behandelen als een volwaardige economische actor. Momenteel verliezen ze de architect als ondernemer dikwijls compleet uit het oog en hebben ze bijna uitsluitend oog voor de esthetische en culturele aspecten van de architectuur. Concreet moet er een correcte vergoeding komen voor architectuuropdrachten, ook al in de voorontwerpfase. Ontwerpwedstrijden moeten plaatsvinden volgens algemene, transparante, duidelijk afgelijnde en systematisch gehanteerde afspraken. Architecten moeten hun kantoor op een professionele manier managen, zodat een correct inkomen voor de zaakvoerders en de medewerkers gegarandeerd is. Die beheerkennis moet een essentieel bestanddeel vormen van het architectuuronderwijs, dat aandacht moet besteden aan zowel de technische als de bedrijfseconomische opleiding. Zij moet ook deel uitmaken van het aanbod aan navorming voor architecten. Onderwijs en sectororganisaties moeten daarover in alle openheid en met begrip voor elkaars noden de violen stemmen. De sectororganisaties van architecten moeten meer inspanningen leveren om het imago van het architectenberoep te versterken. Hoe sterker dat imago, hoe meer opdrachtgevers het werk van de architect naar waarde zullen schatten. Dat zal meteen een positieve invloed hebben op de vergoeding die de opdrachtgever bereid is te betalen. Monopolie voor alles verantwoordelijk Door de stijgende complexiteit en techniciteit van het bouwproces nemen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de architect jaar na jaar toe. In een aantal gevallen is dat zelfs wettelijk bepaald. Hoe kunnen we hiermee beter omspringen? Architecten moeten zelf hun bedrijfsorganisatie versterken. Dat kan bijvoorbeeld door te specialiseren of door het bedrijfsprofiel aan te scherpen. Maar ook een professionalisering van het architectenbedrijf dringt zich op, met aandacht voor permanente vorming, kwaliteitszorg, HR-management en andere instrumenten. Architecten moeten ook de nodige middelen krijgen om aan risicomanagement te doen en hun verantwoordelijkheden beter onder controle te houden. Maar al te dikwijls kan de architect het bouwproces niet sturen, krijgt of heeft hij geen totaaloverzicht en wordt hij onvoldoende vergoed. Bovendien is de architectenonderneming dikwijls de enige verzekerde partij. Vanwege die feitelijke discriminatie, maar evengoed vanuit maatschappelijke overwegingen, moeten alle bouwpartners een wettelijke verzekeringsplicht krijgen. Alleen dan kunnen disputen betreffende fouten en schade sneller en evenwichtiger worden afgehandeld dan vandaag het geval is. Het monopolie van de architect werd ingevoerd in 1939 met de bedoeling de consument te beschermen. Het heeft betrekking op zowel de opmaak van de plannen als op de controle op de uitvoering van de werken. Bijna 75 jaar later zijn een actualisering en een betere onderbouwing noodzakelijk. De noodzakelijke aanpassing is dubbel. Dat de stabiliteit van een gebouw het enige wettelijk criterium vormt om verplicht met een architect te werken, is hopeloos achterhaald. Ook voor bijvoorbeeld ingrijpende energetische renovaties is een architect het best geplaatst om in te schatten hoe het beoogde resultaat kan worden bereikt. Als een architect specifieke (deel) taken van de controle contractueel wil toevertrouwen aan een andere bouwpartij (niet-architect), moet dat onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. Een essentiële voorwaarde is dat die andere speler samen met de opdracht ook de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid op zich neemt. Het spreekt voor zich dat deze partij ook neutraal moet zijn, zodat zij net zoals de architect in alle onafhankelijkheid de belangen van de bouwheer kan verdedigen. De architect en/versus de andere bouwpartners De architectensector reageert dikwijls nog te eng corporatistisch op andere bouw- en beroepsdisciplines. Ten onrechte. Dankzij een multidisciplinaire aanpak kunnen bouwprojecten met meer deskundigheid en slagkracht gerealiseerd worden. Wettelijk en deontologisch moeten dan ook de mogelijkheden worden gecreëerd om al die disciplines te bundelen binnen één architectenkantoor. Tevens moeten mensen uit nauw gerelateerde en verenigbare, niet-tegenstrijdige disciplines, zaakvoerder kunnen worden van een architectenbedrijf. Daarvoor is een actualisering van de wettelijke en andere vereisten voor een architectenkantoor en -vennootschap noodzakelijk. Architecten moeten zich zo kunnen organiseren dat ze zich zowel creatief als zakelijk maximaal kunnen ontplooien. De strikte scheiding tussen architect en aannemer, opgelegd door de wet van 1939, spoort niet altijd met de huidige bouwpraktijk en noden. Daardoor wordt de rol van de architect binnen constructies en samenwerkingsverbanden als PPS, sleutelklaar bouwen, DBFM en bouwteams soms ten onrechte beperkt en afgeremd. Om deze wanverhouding tegen te gaan, moeten specifieke samenwerkingsverbanden mogelijk worden, onder voorwaarde dat elke partij juridisch en economisch een onafhankelijke entiteit is. Op die manier kunnen we nagaan hoe we de noden en behoeften van de opdrachtgever, de architect en het bouwbedrijf samenbrengen tot een evenwichtig geheel. Naast de klassieke aannemingsbedrijven telt de vastgoedsector vandaag heel wat nieuwe beroepen zoals projectontwikkelaars, promotoren, vastgoedbemiddelaars Al die activiteiten kunnen sensu stricto niet gelijkgesteld worden met die van een aannemer. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook de architect dergelijke activiteiten moet kunnen ontplooien

10 De Jo Crepain Awards Jo Crepain Jo Crepain ( ) begon in het revolutiejaar 1968 aan zijn architectuurstudies en bleef zijn hele leven een rebel. In 1973 verwierf hij aan het Antwerpse Henry van de Velde-instituut het architectendiploma, vier jaar later dat van stedenbouwkundige. Zijn profes sionele bestaan kende een schroeiende start. In 1974 werd hij voor de woning met kapperszaak Roels onderscheiden met de Robert Maskens-prijs, de belangrijkste Belgische architectuuraward. Op 1 mei 1976 richtte hij mee het ontwerpcollectief SILO op dat grote projecten van sociale woningbouw wou realiseren, maar vijf jaar later ontgoocheld weer werd ontbonden. Wel wist hij de toenmalige gemeenschapsminister van Huisvesting te overhalen om twee WISH-ontwerpwedstrijden voor sociale woningbouw te organiseren. Zijn kritische houding tegen het aperte gebrek aan belangstelling voor architectuur leverden op termijn resultaat op. Hij omarmde het postmodernisme, maar zou later evolueren naar een ingetogen architectuur, geënt op de context. In 1988 kreeg hij de prestigieuze Premio Palladio. Zijn talent werd in die periode gesmaakt in Nederland, waar hij talrijke grote projecten realiseerde. In eigen land realiseerde hij naast een groot aantal woningen onder andere het UCO-gebouw in Gent, het bedrijfsgebouw van Renson in Waregem dat in 2003 een Energie Award kreeg, en het gebouw van Telindus in Haasrode. In 2006 ruilde hij zijn bureau Jo Crepain Architect nv in voor Crepain Binst Architecture nv, een samenwerking met Luc Binst. Amper twee jaar later overleed hij. Veel te vroeg. 19 De NAV Jo Crepain Award Nick Ervinck ( 1981, België) tast de grenzen van en de interactie tussen diverse disciplines af. Met behulp van innovatieve materialen en technieken als 3D-printing exploreert hij het esthetische potentieel en de veerkracht van beeldhouwkunst, animatie, installatie, architectuur en design. Daarbij verliest hij nooit de historische dimensie uit het oog, vermits zijn werk vol verwijzingen zit, bijvoorbeeld naar Hans Arp, Henry Moore, Barbara Hepworth en Greg Lynn. Voor zijn werk ontving hij de Godecharle-prijs voor beeldhouwkunst (2005), de Prijs Maïs van de stad Brussel (2006), de prijs voor Beeldende Kunst van de provincie West-Vlaanderen (2006) en de publieksprijs voor nieuwe media van de stichting Liedts-Meesen (2008). In dat laatste jaar werd hij ook laureaat van de Rodenbach Fonds Award. Hij stelde onder meer tentoon in MOCA Shanghai, MARTa Herford, Kunstverein Ahlen, Buda Kortrijk, SMAK Gent, Zebrastraat Gent, HISK Gent, Odette Oostende, Superstories Hasselt, Koraalberg Antwerpen, M Leuven, Brakke Grond Amsterdam, MAMA Rotterdam, Biënnale Oklahoma en Telic Art Exchange Los Angeles/Berlin. NIAPERC Voor deze trofee, met een knipoogje NIAPERC gedoopt, speelt Nick Ervinck met de spanning tussen traditie en vernieuwing. Het sokkeltje refereert aan een klassieke, rechtlijnige trofee. De organische, gele blobsculptuur is ontdaan van elke verwijzing. Het geheel representeert het werkproces van de architect die bouwend op de traditie nieuwe vormen en concepten creëert.

11 Jo Crepain Award nominaties voor meest beloftevolle startende architectenbureau BLAF architecten Architecten- en studiebureau denc!-studio Sculp(IT) Architecten Architectenbureau BLAF uit Lokeren koos bij de oprichting tien jaar geleden voor de moeilijke weg. Zaakvoerders Bart Vanden Driessche en Lieven Nijs beten zich na hun stage namelijk onmiddellijk vast in een eigen zaak. Aanvankelijk elk apart, sinds 2003 samen, onder de noemer BLAF. En dat vastbijten mag je letterlijk nemen. BLAF werkt hard en neemt, naast veel particuliere woningbouw, tot op vandaag een breed aanbod van opdrachten aan. Aanbouwen (en garages) krijgen bijvoorbeeld nog steeds net zo veel aandacht als de meer magazinevriendelijke projecten. In de begindagen mochten die dan vooral gelden als noodzakelijk om de financiën draaiende te houden, vandaag zit er meer achter. Elk project, van energiezuinige tuinkamer tot sociaal woonproject brengt BLAF iets bij over techniek, over ontwerpmethodes. Ze blijven op het belang van dergelijke projecten hameren, omdat het hen als architect verrijkt. En omdat ze engagement willen opnemen. BLAF is immers vooral gestoeld op de sociale pijler van duurzaamheid. Het bureau is ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheidszin die voortvloeit uit dat engagement, noodzakelijk is voor goede architectuur. Wat hen tot slot misschien nog het beste kenmerkt: onvervalste romantiek in de stiel. Exponentieel groeien willen ze liever niet. Van het label commercieel te zijn wordt in hun atelier in een kleurrijke volkse buurt lichtjes gehuiverd. En toch: in binnen- en buitenland wordt BLAF gevraagd voor lezingen en verschijnen hun projecten in uiteenlopende tijdschriften. Kortom: ze scoren. Architecten- en studiebureau denc!-studio zag in 2004 het levenslicht in het Gentse en is genoemd naar oprichters en zaakvoerders Delphine Deceuninck en Bart Cobbaert. Als architecten- én studiebureau begeleidt het klanten in de realisatie van een duurzaam en energiebewust ecologisch bouwproject. De knowhow en praktijkrealisaties van dit kantoor zijn het resultaat van jaren werk in wetenschappelijk onderzoek, specialisatie in vormgeving, consultancy in constructie en bouwfysica en technisch advies bij het passiefhuis-platform. De onderneming wil anders zijn dan anderen en draagt continue innovatie dan ook hoog in het vaandel. Denc!-studio gaat samen met de opdrachtgever altijd op zoek naar een energiebewust verhaal, voor minder doen ze het immers niet. Die duurzame toegangscode veroorzaakte in het begin een gevecht tegen het financieel bestaansminimum, maar nu zorgt ze net voor het onderscheidend vermogen van het kantoor. Dat blijkt onder meer uit de mooie lijst met projectrealisaties. Daarnaast behaalde het kantoor al talloze nominaties en ereplaatsen in wedstrijden waaronder een finaleplaats in de the blue house -wedstrijd voor duurzaam en betaalbaar wonen in Ook kreeg het bureau in 2010 een eervolle vermelding in de BIS-architectuurwedstrijd en kwam het als laureaat uit de bus in onder meer de Award Duurzame Woning 2011 DUBO-Limburg en de architectuurwedstrijd Cohousing Waasland. Vorig jaar behaalde denc!-studio met Team DOK9000 de eerste plaats in de eerste wedstrijdronde van het project Oude Dokken in Gent. Architectenbureau Sculp(IT) ademt engagement en originaliteit. De onderneming van zaakvoerders en levenspartners Silvia Mertens en Pieter Peerlings heeft dan ook een voorliefde voor projecten met een bijzonder en uniek karakter. Dat geldt niet in het minst voor hun opvallend eigen atelier, beter bekend als de smalste woning van Antwerpen, dat met een opvallende neonverlichting een ironische knipoog geeft naar het naburige Schipperskwartier. Daarvoor ontving het jonge bureau in 2008, een jaar na de oprichting, overigens al meteen de Belgian Building Award. Sculp(IT) wil architectuur integraal aanpakken, onder meer op vlak van interieur. Maar ook andere samenwerkingen behoren tot het vaste ontwerppatroon van het bureau. Meer nog: bouwen is volgens Sculp(IT) een traject waarbij nauwe samenwerking met de bouwheer van groot belang is. Om die reden gaat het bureau voor iedere opdracht met een specifiek ontwerpteam aan de slag, dat eventueel aangevuld kan worden met externen om voor een gepaste dienstverlening te zorgen. Zo nam Sculp(IT) in 2011 het ontwerp van het drijvend en verplaatsbaar openluchtzwembad op het Eilandje in Antwerpen, de Badboot, voor zijn rekening. Het gebrek aan ervaring met soortgelijke projecten was voor Sculp(IT) dan ook geen nadeel, integendeel. Voor elke originele vraag die het bureau krijgt, laat het zich omringen door experts ter zake en neemt het die ervaringen mee naar een volgend project. En dat is waar het bureau de eigen kracht ziet: telkens breder durven gaan, tot op de grens van wat architecturaal haalbaar is. 21

12 Jo Crepain Award nominaties voor architectuurambassadeur in het buitenland BURO II & ARCHI+I CONIX RDBM Architects Julien De Smedt Architects Robbrecht en Daem architecten Robbrecht en Daem architecten BURO II & ARCHI + I heeft een langlopende geschiedenis. In 79 richtte Hendrik Vermoortel BURO II op in Roeselare terwijl ARCHI + I in 83 werd opgericht door Philémon Wachtelaer. Beide bureaus realiseerden tal van projecten en kwamen naderhand tot de vaststelling dat ze samen nog meer konden betekenen. BURO II en ARCHI + I gingen op in een eengemaakt bureau waarin complementariteit tussen de werknemers, met uiteenlopende specialisaties, centraal staat. Sinds 2011 werkt BURO II & ARCHI+I met een team van 140 werknemers, verspreid over vestigingen in Roeselare, Gent en Brussel aan architectuur met een visie. En niet zomaar één. BURO II & ARCHI + I gaat uit van wat het zelf overstijgende architectuur noemt. Met dat doel in het achterhoofd wil het bureau meer zijn dan louter een groep van bouwexperts. Met aandacht voor maatschappelijke betekenis, beleving en bouwtechnische en economische waarde wil het team het klassieke architectenbureau zelfs bijna laten verdampen. Ware architectuur komt immers pas tot stand in een constante wisselwerking tussen klant, expert, architect en maatschappij. De filosofie van BURO II & ARCHI + I loont. Zo won het bureau onder meer al twee World Architecture Festival Awards, voor het Mero Beach Resort in Dominica (Dominicaanse Republiek) en het Guanghzhou Baiyun International Convention Centre in Guanghzhou (China), de Prijs Bouwmeester in de categorie zorg van de Vlaamse Bouwmeester voor de gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem en de Benelux Aluminium Award voor de Modelwijk in Laken. Het nagelnieuwe CONIX RDBM Architects staat dezer dagen aan het begin van een boeiende, nieuwe levensfase. Architectenbureau Conix, dat in 79 werd opgericht door Christine Conix, bundelt immers de krachten met RDBM Architecten & Adviseurs, dat op zijn beurt een geschiedenis kent van constante vernieuwing en uitbreiding. En dat laatste is net waar ook de werking van CONIX RDBM Architects om zal draaien. Beide teams gaan prat op een reeds indrukwekkend palmares en zijn beide sterke spelers in hun eigen sectoren en marktgebieden. Conix heeft al zijn sterkte bewezen in talloze residentiële en private opdrachten en is bekend voor in het oog springende projecten als de World Expo in Shanghai in 2010 en de vernieuwing van het Atomium tussen 2004 en RDBM heeft zich doorheen de jaren in de markt gezet als specialist in maatschappelijk vastgoed en het uitwerken van kwalitatieve projecten voor gesubsidieerde opdrachtgevers. Vanaf heden voegen de twee bureaus hun competenties samen om nog meer kwaliteit te garanderen, grensverleggende projecten te realiseren en hun internationale ambities verder te ondersteunen. Het multidisciplinair team telt nu 65 medewerkers, elk met een expertise binnen een brede waaier van architecturale domeinen. Vanuit Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen zal gewerkt worden aan diverse uitdagende projecten, die de kernwaarden van beide bureaus zullen weerspiegelen: onderzoek, emotie, techniek en duurzaamheid. CONIX RDBM Architects wordt bestuurd door de architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en Frederik Jacobs. Julien De Smedt, zevenendertig jaar oud, heeft op zijn manier een nieuwe betekenis gegeven aan wat vaak verstaan wordt onder een blitzcarrière. In 2006 richtte hij zijn ondertussen internationaal gerenommeerd bureau JDS/Julien De Smedt Architects op. Een jaar later haalde de Brusselaar daarmee zijn eerste grote project binnen, de New Holmanskollen Ski Jump in Oslo. Ondertussen richtte De Smedt ook nog filialen van zijn bureau op in Kopenhagen, het Braziliaanse Belo Horizonte en Shangai. Momenteel wordt bovendien een nieuw bureau opgestart in Istanbul. Ondanks die internationale spreidstand ligt De Smedts hart naar eigen zeggen nog steeds in België. Na zijn samenwerking met OMA gedurende bijna twee jaar, zijn partnership met Bjarke Ingels als PLOT, van 2001 tot 2005 en de oprichting van zijn kantoor in Kopenhagen in 2006, keerde De Smedt in 2008 immers terug naar Brussel om er het hoofdkantoor van JDS op te richten. Dat groot durven denken heeft geen geringe sporen nagelaten. Met projecten als de Ski Jump in Oslo, The Iceberg in Aarhus en Mountain Dwellings in Kopenhagen heeft JDS zich op jonge leeftijd tussen de grote namen van de architectuurwereld gezet. Die prestatie kon hij ondertussen al verzilveren met onder meer twee Architizer A+ Awards (Ski Jump en The Iceberg), twee MIPIM Awards (The Iceberg en Mountain Dwellings) en een World Architecture Festival Award voor beste residentieel gebouw (Mountain Dwellings). Ofwel: een bewijs dat een Belg het evengoed met grote gestes kan. Robbrecht en Daem architecten werd in 1975 opgericht door Paul Robbrecht en Hilde Daem. Sinds ruim 35 jaar realiseert het bureau projecten die nooit onopgemerkt voorbijgaan. Het Concertgebouw in Brugge (2002), de uitbreiding van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (2004), de Whitechapel Gallery in London en de stadshal in Gent (2012) zijn maar enkele van hun bekende werken. Bovendien houdt het bureau, met een atelier in de oude volksbuurt aan de Brugse Poort in Gent, er een heel eigen dynamiek op na. Het overstijgt het concept van architectuur als een louter bouwkundig begrip. Van bij de oprichting hebben de kunsten altijd een sterke invloed gehad op wat Robbrecht en Daem onder architectuur verstaan. Visuele kunsten, muziek, dans en theater functioneren daarbij als kleine labo s om architecturale precisie te ontwikkelen. Robbrecht en Daem wil met die mindset een hedendaagse en humane positie innemen. Met hun projecten viel Robbrecht en Daem al vaak in de prijzen. In 1997 sleepte het bureau de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur in de wacht, samen met Marie-Josée Van Hee. In 2008 ontvingen ze de International Klippan Award voor de kleine concertzaal in Gaasbeek en in 2009 werden ze door het Royal Institute of British Architects beloond voor hun werk met de erkenning als International Fellow. In de zomer van 2012 waren ze verder ook te gast op de tentoonstelling Common Ground met curator David Chipperfield, in het kader van de Architectuurbiënnale in Venetië. Op 26 mei 2013 opent in Krefeld, Duitsland de maquette op schaal 1:1 van een Golf Clubhuis naar het ontwerp van Ludwig Mies van der Rohe

13 Partners De bouw vraagt meer dan ooit om intensieve samenwerking tussen alle actoren. De architect staat in het middelpunt. Johan Van Der Biest (CEO Wienerberger nv) Wienerberger wil het NAV feliciteren met haar 60ste verjaardag. Als beroepsfederatie is het NAV een heel belangrijke partner voor Wienerberger om de huidige evoluties in de bouw af te toetsen in de praktijk. De snelle introductie van regelgevingen rond energie efficiënt bouwen op een kostenefficiënte manier maken de samenwerking tussen de verschillende stakeholders onontbeerlijk. De architect staat hierbij in het middelpunt tussen de verschillende actoren van investeerders over aannemers tot de producenten. Wienerberger tracht hierbij haar steentje bij te dragen door niet alleen bouwoplossingen aan te bieden voor dakconstructie, wandopbouw en bestrating, maar daarnaast ook middelen aan te reiken om het bouwproces te vereenvoudigen. Voorbeelden daarvan zijn de bouwknopenatlas en de ontwikkeling van een massief passief bouwconcept. Momenteel trachten we alle informatie rond duurzaam bouwen samen te brengen in een concreet voorbeeldproject: Dit project wil vooral informatie bundelen rond de verschillende elementen van duurzaam bouwen van energie-efficiëntie tot gebruik van materialen. We hopen op de bijdrage van de NAV-leden om samen, zo snel mogelijk een aantal knelpunten in het bouwproces te kunnen oplossen en wensen NAV veel succes in de ondersteuning van haar leden.

14 Samen met de architect bouwen aan een krachtig personeelsbeleid Gemoedsrust creëren voor eigenaars van gebouwen is een drijfveer die voor ons én de architect verleden en toekomst met elkaar linkt. Samen met de architect energie-efficiënt nadenken tijdens uw bouw- of verbouwproject, is van essentieel belang. Proficiat NAV, na 60 jaar dynamische steunpilaar voor de architect, meer dan ooit klaar voor de toekomst. Philip Van Eeckhoute (Gedelegeerd Bestuurder Groep ADMB) Philippe Lathouwers (Sales Director Derbigum) Jan Van den bossche (Directeur Marketing & Sales België - Luxemburg) Rini Quirijns (Managing Director Saint-Gobain Construction Products Belgium NV) Terwijl u als architect dagelijks uw creativiteit en know-how inzet voor de vele bouwwerken in ons straatbeeld, hebt u ook nood aan gemotiveerde medewerkers en zit u met praktische vragen rond uw personeelsbeleid. Het hoeft geen betoog dat het vandaag geen evidentie is om efficiënt en correct om te gaan met de vele verplichtingen rond ondernemerschap in het algemeen en het tewerkstellen van medewerkers in het bijzonder. De 1100 medewerkers van HR-dienstengroep ADMB bouwen dan ook heel graag met u mee aan een sterk ondernemerschap en een krachtige personeelsadministratie en beleid. Wij bieden u telkens het gepaste hr-dienstenpakket: van startersloket tot loonadministratie, van rekrutering tot welzijn en veiligheid, van kinderbijslag over verzekeringen tot hr-advies. Zo heeft u als architect uw handen vrij voor wat u graag en goed doet: ontwerpen, creëren én ondernemen. Als architecten en producenten van bouwmaterialen ontmoeten we elkaar dagelijks rond kwaliteit, eenvoud, duurzame functionaliteit en innovatie. Hoewel voor Derbigum deze thema s al decennia lang vast verankerd zijn in het bedrijfs-dna, toont de praktijk echter aan dat ze nog steeds brandend actueel zijn en zelfs aan belang toenemen. In deze logica blijven we dan ook vastberaden verder investeren, zowel in de ontwikkeling van vernieuwende ecologische oplossingen (recyclage, cradle-to-cradle, CO2-besparend, ) als in de groei van het team dat samen met de architecten werkt aan het daadwerkelijk gebruik van deze innovaties. Het verleden heeft ons geleerd dat sterk inzetten op kwaliteit en service absoluut noodzakelijk is. Gemoedsrust creëren voor eigenaars van gebouwen door hen de best mogelijke bescherming voor hun eigendom te bieden, is een drijfveer die voor ons verleden en toekomst met elkaar linkt. De actieve samenwerking met de architecten die deze meerwaarde eveneens ondersteunen en samen met ons uitdragen is een grote motivatie. Daarom streven wij bij Derbigum er naar dat de waterdichtingsoplossingen van morgen op dezelfde leest van gemoedsrust geschoeid worden. Electrabel feliciteert NAV met haar 60ste verjaardag. Via ons partnership met NAV willen we onze klanten blijven stimuleren om minder energie te verbruiken en samen met de architect energie-efficiënt te denken tijdens het bouw- of verbouwproject. Energie, en in de eerste plaats de energieprijzen, zijn bijzonder actueel. Logisch ook, energie is immers onmisbaar. We kunnen onze dagdagelijkse handelingen niet meer loskoppelen van de nood aan energie. En net daarom is het belangrijk onze energiefactuur onder controle te houden. Een eerste stap is de keuze van de energieprijs. De vaste prijzen van Electrabel zijn zeer competitief. We raden iedereen aan om zelf de vergelijking te maken tussen onze vaste prijs en de prijzen van de markt, om zo de juiste beslissing te kunnen nemen. Naast competitieve prijzen is ook een goede dienstverlening van belang. Zo geven wij onze klanten advies en helpen wij hen om minder energie te verbruiken. Door bewuster om te gaan met energie kunnen we ons verbruik immers zichtbaar doen dalen. We ontwikkelden ook een smart gamma voor het beheer van elektrische toestellen en verwarmingsinstallaties. Zo bespaart men niet alleen energie, maar verhoogt men ook het dagelijkse comfort! Meer nog, verstandiger omspringen met energie heeft ook een positieve invloed op het milieu. Zo helpen we de strijd tegen de klimaatopwarming tegen te gaan. Het milieu neemt al jaren een belangrijke plaats in binnen het beleid van Electrabel. Ons plan voor duurzame ontwikkeling berust hoofdzakelijk op de strijd tegen de opwarming van de aarde en een verlaging van het energieverbruik. Het integreert de milieu-uitdagingen van morgen, het principe van energetische autonomie en de nieuwe behoeften van onze klanten. Bouwen en verbouwen zit sterk verankerd in onze cultuur en traditie. Bouwen is door de eeuwen heen enorm geëvolueerd, steeds rekening houdend met de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Een gebouw ontwerpen dat niet alleen voldoet aan de hedendaagse normen maar dat bovendien esthetisch, comfortabel, duurzaam en veilig is, vormt echter een complexe opdracht, waarbij de architect voor talrijke en vaak moeilijke keuzes wordt geplaatst. Of het nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject, de materiaalkeuze en de bouwmethode zijn sterk bepalend voor de functionele invulling van het gebouw. Om creatieve ontwerpers hierbij te ondersteunen starten wij dit jaar met een opleidingsmodule specifiek afgestemd op de behoefte van de architect in ons opleidingscentrum in Kallo. Als uw gids in gips staat Gyproc garant om op duurzame wijze het leefcomfort te helpen verbeteren door producten, systemen en diensten te ontwikkelen en aan te bieden in lijn met de huidige en toekomstige behoeftes van de mens in zijn leef- en werkomgeving. Akoestische prestaties, duurzaamheid, energie-efficiëntie en thermisch comfort, kwaliteit van de binnenlucht en brandwerendheid zijn maar enkele aspecten van de innovaties in onze wanden plafondsystemen. Bovendien zorgen deze systemen van droge afbouw voor een binnenafwerking die comfortabel, eenvoudig aanpasbaar en licht van constructie is, zonder te moeten inboeten op de creativiteit van de ontwerper

15 Wij bouwen reeds 20 jaar samen met u aan uw zekerheid. De architect kiest voor de beste producten die op de markt beschikbaar zijn. Reeds 60 jaar zorgt NAV voor een kwalitatieve en duurzame samenwerking tussen Reynaers en de architect. Samen gaan we voor nog eens zoveel! Together for better! Investeren en innoveren om vandaag de oplossingen te ontwikkelen die beantwoorden aan de vraag van morgen! Rebecca Ramboer (CEO Protect) Herman Raes (Commercieel Directeur Benelux/ Export Recticel Insulation) Bert Geerinckx (Algemeen Directeur Reynaers Aluminium) Christian Fosseur (Algemeen Directeur VELUX Belgium) Protect is een nicheverzekeraar in de bouwwereld. Wij zijn gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs en bieden ook ABR en decenale polissen aan. In het segment van de beroepsaansprakelijkheid zijn we Belgisch marktleider. Protect wil echter meer zijn dan uw een verzekeraar. Zo bestaat onze missie erin om architecten te ondersteunen en te beschermen in hun dagdagelijkse activiteiten. We volgen de actualiteit en de wetgeving op de voet en informeren u hierover. We besteden ook veel aandacht aan persoonlijke service, juridische assistentie, preventie, informatie en opleiding. Zo kunt u als architect een beroep doen op onze gratis juridische studiedienst en organiseren we regelmatig seminaries over een bepaalde problematiek of een nieuwe ontwikkeling in de bouwsector. Dit met als doel concrete tips mee te geven, die u onmiddelijk in de praktijk kunt toepassen. Tenslotte ijveren we ook voor de belangen van de architect. Zo zijn we tussengekomen in de Wet Laruelle en streven we nog steeds voor de afbakening en beperking van de verantwoordelijkheden van de architect, via een algemeen verplichte verzekering voor de andere bouwpartners. Sinds jaar en dag onderhoudt Recticel Insulation goede contacten met NAV en ondersteunt het haar in tal van acties. NAV is al 60 jaar dé beroepsfederatie bij uitstek voor de architect. Bij een bouw- of verbouwproject is de architect voor vele bouwers de toeverlaat en vertrouwenspersoon. De uitdagingen voor de architect zijn dan ook niet min. Samen met NAV wil Recticel Insulation de architect perfect op de hoogte houden en informeren over de laatste nieuwe ontwikkelingen, zowel op het vlak van producten als op het vlak van regelgeving. Hierbij kiest de architect bewust voor de beste producten die op de markt beschikbaar zijn. Recticel Insulation voert dan ook kwaliteit hoog in het vaandel. We laten ons hele gamma jaarlijks en geheel vrijwillig door uiterst strenge en onafhankelijke experts screenen. Zo worden we continu doorgelicht en moeten we aantonen dat we steeds kwaliteit afleveren. Dat doen we maar al te graag. En met succes, want we dragen al sinds 2003 het door CEN erkende Europese kwaliteitslabel Keymark. Dit certificaat biedt u, als architect, nog meer toegevoegde waarde. Recticel Insulation blijft ook investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten voor een optimale isolatie van woningen. Bovendien hebben wij een eigen wetenschappelijk centrum in Wetteren, het International Development Center (IDC), waar meer dan honderd mensen continu werken aan onderzoek en ontwikkeling. Van harte proficiat aan NAV voor de jarenlange inzet. We rekenen erop om samen nog heel wat jubileums te vieren! De bouwwereld staat niet stil. Bouwtechnieken evolueren, bouweisen worden strenger, veranderende marktbehoeften zorgen ervoor dat architecten en bouwtoeleveranciers steeds met de laatste concepten en oplossingen mee moeten zijn. Reynaers Aluminium wil in dit proces een partner zijn die meedenkt met de markt en die steeds een stap voor is. Alles staat met het delen van kennis. Door het samenbrengen van inzichten in bouwtendenzen, maatschappelijke evoluties en materiaaltechnologie bereiden we ons voor op de toekomst. Constant innoveren is voor Reynaers Aluminium niet zozeer een uitdaging maar eerder een must. Het is door innovatie dat men zich continu voorbereid op de toekomst. Die kennis wil Reynaers in de eerste plaats delen met zijn architectpartners. De werking van het NAV met haar leden zijn hierbij een grote hulp. De medewerkers van Reynaers Consult verzorgen de kennisverspreiding aan architecten, van ontwerp tot uitvoering. Het advies team bestaat uit ingenieurs, architecten en technici en richt zich zowel naar de projectbouw als naar de privébouw. Zij helpen de architect bij de gammakeuze, technische beschrijvingen, bouwaansluitingen en normeringen. Meer dan 70 jaar geleden, vond VELUX het eerste dakvenster uit, waardoor er licht en natuurlijke ventilatie kwam op plaatsen die tot dan onbewoonbaar waren. In de loop der jaren is het gamma producten uitgebreid en vandaag is VELUX het referentie merk geworden van dakvensters, zowel voor hellende als voor platte daken. Steeds aan de top van de innovatie, combineert VELUX (van oorsprong Deens) design, technische prestaties en betrouwbaarheid, dit alles met een VELUX dienst die gaat van raadgeving tot een ongeëvenaarde dienst na verkoop. VELUX stelt vandaag de Nieuwe Generatie dakvensters voor, voor de woning van vandaag en van morgen: uitstekende energiebalans, oplossingen voor bouwknopen, luchtdichtheid klasse 4, zonnewering systemen, ventilatie units volledig conform aan de EPB norm, maar ook efficiënte domotica systemen met nieuwe touch screen bedieningen. Heel het gamma staat ten dienste van een energie-efficiënte constructie. VELUX onderhoudt een voorkeursrelatie met de architecten. Zij organiseert een internationale wedstrijd voor architectuurstudenten, maar heeft ook voor de professionelen een reeks tools, zoals de Daylight Vizualiser, die het toelaat om de lichthoeveelheid te visualiseren vanaf de eerste stappen van het ontwerp, of de Energy and Indoor Climate Vizualiser, die het toelaat om thermische simulaties te maken. Zij ondersteunt ook talrijke architectuurprojecten, in en buiten Europa

16 Colofon Architects in Progress. 60 jaar NAV is een project van NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie. Vrijdag 24 mei Cultuur Centrum Oud Gasthuis Asse NAV Willebroekkaai Brussel Tel.: Projectbegeleiding Pieter De Groote (NAV), Bart Verstraete (NAV), Charlene Ghyselinck (NAV), Arch. Kati Lamens, Arch. Danny Windmolders (FCS Architectenbureau), Arch. Luc Binst (Crepain Binst Architects), Sigrid Hubloux, Rik Neven (Architectura.be), Koen Steenacker (De Bouwerij Architects), Ir.-arch. Koen Willem, journalist Staf Bellens. Logistieke partners Apunta (lay-out), Twice Entertainment (eventbegeleiding), Uitgeverij Emka (drukwerk), Expert Academy (presentatie), Picstory (video), Ally GrahpX (website), Impe Catering. Partners Wienerberger - Protect - Reynaers Aluminium - VELUX - Recticel Insulation - Derbigum - Gyproc - Electrabel GDF Suez - ADMB - Architectura.be - Dimension Met bijzondere dank aan Bea Matthys-Crepain, Hugo Verwaetermeulen en Pierre Gyselinck Het dagelijks bestuur van NAV anno Bovenaan van links naar rechts: directeur Bart Verstraete, adviseur Philip Adam, adviseur Koen Steenacker, penningmeester Koen Willem, ondervoorzitter Kati Lamens, ondervoorzitter Urbain Van De Voorde. Onderaan van links naar rechts: secretaris Marc Hendrickx, voorzitter Danny Windmolders, ondervoorzitter Guy Van Den Bogaert. (Foto Studio Dann)

17 een organisatie van in samenwerking met

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity how! EDITIE VOORJAAR 2015 FIRMA SOLIDUS RAMEN & DEUREN Reynaers Installer in Lint Ludwig Huysmans, gedelegeerd bestuurder: Niet toevallig kiezen wij bewust voor Reynaers Aluminium Creatief verbouwen Van

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

De Grote Architectenenquête Architect: een mooi beroep, met schaduwkanten

De Grote Architectenenquête Architect: een mooi beroep, met schaduwkanten De Grote Architectenenquête Architect: een mooi beroep, met schaduwkanten PERSMEDEDELING In een tijd waarin creativiteit niet alleen cultureel maar ook economisch het verschil moet maken, staan beroepen

Nadere informatie

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity how! EDITIE VOORJAAR 2015 Creatief verbouwen Van donker naar licht Het exterieur, een vervolg van het interieur Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity Ontvouw je leefruimte met de magische

Nadere informatie

Perfect geïsoleerd in alle openheid

Perfect geïsoleerd in alle openheid Editie VOORJAAR 2016 r a m e n & d e u r e n FIRMA VAMA RAMEN EN DEUREN BVBA Reynaers Installer in Lanaken Tom van den Branden & Andy Massot, zaakvoerders: Onze passie voor perfectie vinden we ook terug

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie Overheidspremies & fiscale voordelen Meer belastingen Duurdere energieprijzen Economische crisis algemeen Strenge regelgeving Klimaatverandering Moeilijkheid om een lening te krijgen Jobonzekerheid Onzekere

Nadere informatie

CONIX RDBM ARCHITECTS. Christine CONIX ( 20/05/1955 in Lier)

CONIX RDBM ARCHITECTS. Christine CONIX ( 20/05/1955 in Lier) CONIX RDBM ARCHITECTS Christine CONIX ( 20/05/1955 in Lier) studie: Architectuur aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde te Antwerpen, diploma in 1978. Christine Conix

Nadere informatie

Samenwerking bij Renovaties Bouwteams Standpunt van de aannemer

Samenwerking bij Renovaties Bouwteams Standpunt van de aannemer Samenwerking bij Renovaties Bouwteams Standpunt van de aannemer Ir. Jef Lembrechts Gedelegeerd bestuurder Vanhout NV ONZE OMGEVING Bouwproces steeds complexer Renovatie: onvoorzienbaarheden / onbekenden

Nadere informatie

Nieuwsbrief#1. En dit gaat gepaard met resultaten: reeds 10% van de woningen is verkocht, wetende dat de verkoop pas half september is opgestart

Nieuwsbrief#1. En dit gaat gepaard met resultaten: reeds 10% van de woningen is verkocht, wetende dat de verkoop pas half september is opgestart Nieuwsbrief#1 Oktober 2015 - Voorwoord - Openbaar domein groenaanleg - Voorstelling van de architect - Reeds in uitvoering: lot 01-11, 91 en 92-93 - Alle loten volgens E-peil 54 Voorwoord We hebben het

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen.

Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen. Danku Wim, om deze namiddag weer op een schitterende manier te stroomlijnen. Danku aan alle collega- architecten en andere pannelleden die op een heldere manier onze boodschap hebben willen delen met meer

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Recticel Insulation bouwt duurzaam mee aan een positief energieklimaat

Recticel Insulation bouwt duurzaam mee aan een positief energieklimaat p. 1 Recticel Insulation bouwt duurzaam mee aan een positief energieklimaat Het stijgend energieverbruik in gebouwen en de opwarming van de aarde stellen ons voor een grote uitdaging. De gemiddelde burger

Nadere informatie

Wij bouwen uw voorsprong

Wij bouwen uw voorsprong Wij bouwen uw voorsprong 1 Algemene Aannemingen van Laere ervaring en kwaliteit Algemene Aannemingen Van Laere is een multidisciplinaire financieel sterke aannemersgroep, actief in heel België, en via

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID 2 4 3 1 5 6 TECHNISCHE VOORDELEN dr. ir. Kurt De Proft, houtskeletbouwspecialist bij het Technisch Centrum der Houtnijverheid: Houtskeletbouw wordt gekenmerkt door een grote

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

PERSBERICHT. Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006

PERSBERICHT. Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006 PERSBERICHT Grobbendonk, 06 november 2006 Ref.nr. pers20061106 Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006 Enterprize, de jaarlijkse nationale ondernemingsplanwedstrijd,

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag overleg inrichters specialisatie-opleiding ergonomie Datum: 22 mei 2013, 13u30-15u30 Plaats: Brussel, Erasmusgebouw HUB Verslag: Roeland Motmans X Heleen Vandromme KUL

Nadere informatie

To t d e p u z z e l p a s t

To t d e p u z z e l p a s t To t d e p u z z e l p a s t > De stukken liggen voor u op tafel... U vraagt zich af: Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben? En hoe maak ik er één geheel van? Onmogelijk? Misschien reikt een helpende

Nadere informatie

ETAP Lichtpaviljoen E EN INDRUKWEKKENDE BELEVING VAN LICHT

ETAP Lichtpaviljoen E EN INDRUKWEKKENDE BELEVING VAN LICHT ETAP Lichtpaviljoen E EN INDRUKWEKKENDE BELEVING VAN LICHT Een unieke visie in verlichting 50 jaar ervaring ETAP heeft sinds haar oprichting in 1949 een solide plaats veroverd op de Europese verlichtingsmarkt.

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR KUNT U DE KWALITEIT BEPALEN ALVORENS DE PRIJS TE BETALEN? bouwen op reputatie YOUR REPUTATION IS MINE. Een sterke reputatie krijg je pas na vele goede daden. Ze verliezen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be 1. D U U R Z A A M B O U W E N Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be E CO- C O N S T R U C T I E We leven in een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk blijken,

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

Sinds 1982 realiseerde Bouwwerken Bomaes meer

Sinds 1982 realiseerde Bouwwerken Bomaes meer ouwwerken Bomaes 3 Sinds 1982 realiseerde Bouwwerken Bomaes meer dan??? prachtige woonprojecten van topkwaliteit. Wij genieten van een jarenlange reputatie als een betrouwbare, gewaardeerde en solide bouwpartner.

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

Roofing. Met de zekerheid van de Marktleider

Roofing. Met de zekerheid van de Marktleider Roofing Met de zekerheid van de Marktleider Betrouwb Meerwaarde op het dak Innovatie Eigenaars van gebouwen, architecten, ingenieurs en aannemers profiteren van tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling

Nadere informatie

RUIMTE OM TE LEVEN 2

RUIMTE OM TE LEVEN 2 LIVING INSIDE OUT RUIMTE OM TE LEVEN 2 ONTDEK DE KUNST VAN HET LEVEN IN EEN ALIPLAST VERANDA Een Aliplast veranda biedt u een nieuwe wereld van plezier en comfort en volkomenheid. U komt steeds binnen,

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

CONIX RDBM Architects. studie: Architectuur aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde te Antwerpen, diploma in 1978.

CONIX RDBM Architects. studie: Architectuur aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde te Antwerpen, diploma in 1978. CONIX RDBM Architects Christine CONIX ( 20/05/1955, Lier) studie: Architectuur aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde te Antwerpen, diploma in 1978. Christine Conix werk:

Nadere informatie

Creativiteit is prioriteit

Creativiteit is prioriteit PERSBERICHT Hasselt, 9 november 2011 Creativiteit is prioriteit Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Onderzoek VKW Limburg en UNIZO-Limburg: 4 op 5 bedrijven acht creativiteit noodzakelijk

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Inhoud van deze presentatie :

Inhoud van deze presentatie : Presentatie over Hassaporta te Hasselt Concrete Day 18 oktober 2012 1 Inhoud van deze presentatie : 1. Het ontstaan of reden van bestaan v/h gebouw 2. De architect, ingenieur, aannemers 3. Architectuur-

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

50 e VERJAARDAG VAN AR-CO

50 e VERJAARDAG VAN AR-CO 25003977 50 e VERJAARDAG VAN AR-CO ONTWERPEN EN BOUWEN VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN Jean-Pierre VERGAUWE jp.vergauwe@vergauwe-associes.be DE BETROKKENHEID VAN DE ARCHITECT Voorbereidende vergadering van 27

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

MARIAKERKE PROJECT STANI Fase I. (lot 3-4 - 5-6)

MARIAKERKE PROJECT STANI Fase I. (lot 3-4 - 5-6) MARIAKERKE PROJECT STANI Fase I (lot 3-4 - 5-6) AFWERKING Samen met u en de architect streven wij ernaar esthetiek en gebruiksvriendelijkheid hand in hand te laten gaan. ZEKER WONEN Als algemeen aannemer

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

U D Woonlabo Voor nu, voor later, voor iedereen

U D Woonlabo Voor nu, voor later, voor iedereen U D Woonlabo Voor nu, voor later, voor iedereen Tel: +32 11 23 86 98 Dit project is een initiatief van de Provinciale Hogeschool Limburg in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau vzw. Meegroeiwonen

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

SINT-AMANDSBERG PROJECT STAF

SINT-AMANDSBERG PROJECT STAF SINT-AMANDSBERG PROJECT STAF AFWERKING Samen met u en de architect streven wij ernaar esthetiek en gebruiksvriendelijkheid hand in hand te laten gaan. In de afwerking van deze woningen streven wij steevast

Nadere informatie

a. Het enige houtconstructiesysteem waarmee hoogbouw (tot 9 verdiepingen) mogelijk is

a. Het enige houtconstructiesysteem waarmee hoogbouw (tot 9 verdiepingen) mogelijk is CLT IS HET IDEALE BOUWMATERIAAL VOOR GEBOUWEN MET MEERDERE VERDIEPINGEN TimberTeam bouwt gebouwen van meerdere verdiepingen met behulp van panelen in kruiselings verlijmd meerlagig massief hout. Hun bestemming

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

CLT, EEN IDEAAL BOUWMATERIAAL VOOR VERKAVELINGEN EN ECOBUURTEN. 1. Profiteer van ons persoonlijk advies voor de ontwikkeling van uw project

CLT, EEN IDEAAL BOUWMATERIAAL VOOR VERKAVELINGEN EN ECOBUURTEN. 1. Profiteer van ons persoonlijk advies voor de ontwikkeling van uw project CLT, EEN IDEAAL BOUWMATERIAAL VOOR VERKAVELINGEN EN ECOBUURTEN TimberTeam realiseert voor rekening van eigenaars of vastgoedontwikkelaars de aanleg van verkavelingen en ecobuurten. TimberTeam kan ook de

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

voor op duurzame ontwikkeling

voor op duurzame ontwikkeling Duurzaam bouwen Een nieuw samenlevingsproject 2007 I 8 De aannemers bereiden zich voor op duurzame ontwikkeling Ook al komt duurzaam bouwen nog aarzelend op gang, toch heeft de markt zich al aangepast

Nadere informatie

DESIGN FOR RENOVATION. Visie cf horizon 2050

DESIGN FOR RENOVATION. Visie cf horizon 2050 DESIGN FOR RENOVATION Visie cf horizon 2050 Wonen en leven in 2050 + 7 000 000 inwoners in Vlaanderen Gemiddelde leeftijd verhoogt Meer alleenstaanden Kleine gezinnen Nieuw-samengestelde gezinnen Weinig

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 THEMA S - Identificatie - Opleiding - Opdrachtgevers - Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Renovatie en na-isolatie van muren: context en problematiek

Renovatie en na-isolatie van muren: context en problematiek Studiedag in het kader van het SBO project Heat, air and moisture performance engineering Renovatie en na-isolatie van muren: context en problematiek P. Wouters Directeur Ontwikkeling en Valorisatie WTCB

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Acasus?

Acasus? Acasus? Interesse in duurzaam wonen, bouwen of renoveren? Acasus! Acasus bouwt aan een partnerschap tussen overheid, onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en de private sector. POM West-Vlaanderen Provincie

Nadere informatie

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgestelde vragen over BREEAM-NL De Dutch Green Building Council krijgt regelmatig inhoudelijke

Nadere informatie

PROFESSIONEEL IN TOTALE DAKZORG

PROFESSIONEEL IN TOTALE DAKZORG PROFESSIONEEL IN TOTALE DAKZORG GECERTIFICEERD KOMO DAKDEKKERS- BEDRIJF RENOVATIE RESTAURATIE NIEUWBOUW Verkoelendak Nederland: specialist in daken en gevels Verkoelendak Nederland is al meer dan 50 jaar

Nadere informatie

Modern functionalisme. Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek!

Modern functionalisme. Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek! Modern functionalisme Architect Leander Kippers: Een hoekwoning is geen woning op een hoek! 08 Curriculum Vitae: Leander Kippers studeert in 2003 af als architect in Diepenbeek. Al tijdens zijn eerste

Nadere informatie

Meer tijd voor jezelf

Meer tijd voor jezelf Meer tijd voor jezelf + perfecte harmonie + doordachte eenvoud + puur levensgenot + zorgeloos genieten... Zoveel + dat is zendow zendow, het nieuwe raam: mooi van binnen, mooi van buiten en zeer efficiënt

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

12/04/2016. www.acasus.be. Acasus? www.acasus.be

12/04/2016. www.acasus.be. Acasus? www.acasus.be Acasus? 1 Interesse in duurzaam wonen, bouwen of renoveren? Acasus! Acasus bouwt aan een partnerschap tussen overheid, onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en de private sector. POM West-Vlaanderen

Nadere informatie

Profiel Visie Een essentieel onderdeel van een gebouw is de constructie. Behalve essentieel en functioneel maakt de constructie ook deel uit van het o

Profiel Visie Een essentieel onderdeel van een gebouw is de constructie. Behalve essentieel en functioneel maakt de constructie ook deel uit van het o Profiel Visie Een essentieel onderdeel van een gebouw is de constructie. Behalve essentieel en functioneel maakt de constructie ook deel uit van het ontwerp; de architectuur. De zichtbare kolommen, balken

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Stad Antwerpen - Studiedag collectieve warmteproductie 25 september 2014 - Antwerpen. Ervaringen met centrale warmteproductie in de Cadixwijk

Stad Antwerpen - Studiedag collectieve warmteproductie 25 september 2014 - Antwerpen. Ervaringen met centrale warmteproductie in de Cadixwijk Stad Antwerpen - Studiedag collectieve warmteproductie 25 september 2014 - Antwerpen Ervaringen met centrale warmteproductie in de Cadixwijk ir. arch. Joni Staljanssens/Bureau Bouwtechniek Bureau Bouwtechniek

Nadere informatie

Afwerking: door de privé bewoners, met een sobere afwerking van 400 euro/m² bekomt men een all in bouwprijs van Euro/m²

Afwerking: door de privé bewoners, met een sobere afwerking van 400 euro/m² bekomt men een all in bouwprijs van Euro/m² 1 COHOUSING TE CLABECQ voor 22 gezinnen Hugo Vanderstadt: Architect en stedenbouwkundig ontwerper Wat is cohousing? Zie het e-boek; "Het nieuwe wonen", auteur Hugo Vanderstadt, hier gratis te downloaden

Nadere informatie

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WG Energiezorg. Een zorg voor de toekomst Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Naar een rationeel energiebeleid De klimaatsverandering zet ons aan om maatregelen

Nadere informatie

Laat je inspireren door KwadrO!

Laat je inspireren door KwadrO! Laat je inspireren door KwadrO! KwadrO is sinds 2003 actief op de Belgische markt als specialist in ramen en deuren. Met 20 showrooms, meer dan 40 professionele plaatsingsteams en 200 vaste medewerkers

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN Seminarie Duurzaam Bouwen DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN 07 oktober 2016 Ecologisch of energie-efficiënt ontwerpen Muriel BRANDT Studiebureau écorce DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE Standpunt van het

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE. Resultaten marktbevraging bij bouwers en verbouwers Januari 2016

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE. Resultaten marktbevraging bij bouwers en verbouwers Januari 2016 WE BRING ALUMINIUM TO LIFE Resultaten marktbevraging bij bouwers en verbouwers Januari 2016 Opzet en methode Jaarlijks onderzoek naar evoluties op de bouw- en verbouwmarkt Onderzoek in opdracht van Reynaers

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren Speech 73 Roger/ Mark DW TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID EERSTESTEENLEGGING

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Kaschra Bouwmanagement

Kaschra Bouwmanagement Kaschra Bouwmanagement VAN INITIATIEF TOT EN MET GEBRUIK Kaschra Bouwmanagement werkt vanuit ervaring en deskundigheid in het hele bouwtraject. Onze dienstverlening omvat: management op de bouwplaats bouwtoezicht

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Samen bouwen aan. kinderopvang. Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen

Samen bouwen aan. kinderopvang. Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen Samen bouwen aan kinderopvang Esbi Huis neemt u alle bouwzorg uit handen Bij Esbi Huis treft u alles onder één dak Door de toenemende vraag naar kinderopvang is er in veel gemeentes een structureel tekort

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

vectorworks CaseStudy Nero en het gebouw in de bomen Gents Bureau breidt kunstschool uit

vectorworks CaseStudy Nero en het gebouw in de bomen Gents Bureau breidt kunstschool uit vectorworks CaseStudy NL Nero en het gebouw in de bomen Gents Bureau breidt kunstschool uit Eerst moest de boomchirurg zijn werk doen. Pas nadat de oude bomen in het park achter het kasteel voldoende vocht

Nadere informatie

Crematoria in Vlaanderen

Crematoria in Vlaanderen Crematoria in Vlaanderen Voor zijn wekelijkse column in KNACK trekt Jean Marie De Dedecker van Middelkerke naar Hasselt. Onder de titel Hoe onze rechtszekerheid opgestookt werd in een Hasselts crematorium

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie