Nick Ervinck. architects in progress 60 jaar NAV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nick Ervinck. architects in progress 60 jaar NAV"

Transcriptie

1 Nick Ervinck architects in progress 60 jaar NAV CC Oud Gasthuis, Asse

2 60 jaar NAV Interview met de voorzitter 4 Programma 8 Panelgesprek: een blik op onszelf 10 Krachtlijnen voor de toekomst van het architectenberoep 14 De Jo Crepain Awards 18 Partners 24 NAV anno Groepsfoto van genodigden, bestuur en gedecoreerden op het 3e St. Lukasfeest van het NAV-West-Vlaanderen in de Salons Westhove te Moorslede in oktober van rechts naar links zittend: Olivier Derycke, architect en stichter, Anzegem; genodigde Jan Piers, Staatssecretaris voor Toerisme, Oostende; Jos Delie, architect en provinciaal voorzitter, Roeselare; Miel Allewaert, architect en ondervoorzitter, Izegem; genodigde Valeer Lievens, bouwaannemer, voorzitter Unizo Moorslede. Rechtstaand: Jozef-Jan Demeyere, architect, nationaal beheerder NAV en stichter-bestuurslid NAV West-Vlaanderen, Kortrijk; Marcel Holvoet, architect bestuurslid, Kuurne; André Corselis, architect, Ingelmunster; Jean Martin, architect, bestuurslid, Ingelmunster; Arch. Leon Spriet Izegem, Valeer Vuylsteke, architect, bestuurslid, Menen; onbekend vereremerkt lid; Hugo Verwaetermeulen, secretaris; nog drie onbekende vereremerkte leden.

3 Voorzitter Danny Windmolders NAV vindt zichzelf al 60 jaar lang elke dag opnieuw uit Om de toekomst terdege te kunnen voorbereiden, moet je het verleden kennen. Dat geldt ook voor een beroepsorganisatie als NAV de Vlaamse Architectenorganisatie. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met voorzitter Danny Windmolders. Hoe zou u de highlights van 60 jaar NAV samenvatten? Danny Windmolders: Een eerste mijlpaal is vanzelfsprekend de oprichting van het NAV. Die kwam er uit onvrede met de bestaande beroepsverenigingen die meer weg hadden van besloten serviceclubs, en met de omstandigheden waarin architecten toen moesten werken. De titel en de beroepsuitoefening waren dan wel beschermd, maar door verworven rechten en regelrechte beunhazerij hadden architecten af te rekenen met oneerlijke concurrentie vanwege aannemers, binnenhuisarchitecten, technisch tekenaars en zelfs niet-aanverwante beroepen. Een ander momentum was de oprichting van de Orde van Architecten die er gekomen is op vraag van de beroepsverenigingen. Met name een nationaal congres van NAV creëerde voor de toenmalige minister van Middenstand hét platform om de wet van 26 juni 1963 ter oprichting van de orde rond te krijgen. Vandaag is de verhouding tussen beroepsverenigingen en orde dikwijls gespannen, maar we kunnen niet ontkennen dat diezelfde orde bijgedragen heeft tot de evolutie van het beroep. Alleen jammer dat ze de laatste jaren niet mee is geëvolueerd met de realiteit op de werkvloer. Een belangrijke keuze was zeker de samenwerking met de koepelvereniging UNIZO en de oprichting van de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen FVIB. Vanuit een isolement bereik je niets, je moet zoeken naar gemeenschappelijke standpunten, daarop samenwerken en zo zwaarder wegen op het beleid. Van na de laatste eeuwwisseling moet ik zeker de wet-laruelle vermelden. Die bood de architect eindelijk de mogelijkheid om te ontsnappen aan de verregaande persoonlijke aansprakelijkheid, die zelfs na zijn overlijden bleef wegen op zijn erfgenamen. Een recent evenement dat zich sterk in de geesten heeft genesteld, is het eerste Architectencongres van Voor de eerste keer hebben we daar samen over ons beroep nagedacht. Meestal verzuipen pogingen daartoe in de dagelijkse praktische beslommeringen. Vandaar de enorme boost van energie die het congres heeft losgemaakt bij de aanwezigen. Iedereen die er bij was, beaamt dat er die dag elektriciteit in de lucht hing. Je kunt de geschiedenis natuurlijk niet voorspellen, maar ik denk dat het congres blijvend een plek zal opeisen in de historiek van NAV. Uiteraard zijn er in die zes decennia nog veel meer zaken verwezenlijkt die ik hier allemaal niet kan opsommen. Is de werking van het NAV in al die tijd essentieel veranderd? Danny Windmolders: Ja en neen. Neen, als je ziet dat 5

4 het accent al die tijd op de beroepsactiviteiten van de architect lag. Binnen NAV zijn altijd geëngageerde mensen bezig geweest met het zoeken naar geschikte ondersteuning voor de architect en naar manieren om te wegen op het beleid. De invoering van de btw in de jaren 1970, de eerste modelbestekken voor de woningbouw, de ereloonbarema s, de verzekering gewaarborgd inkomen, reglementeringen als het ARAB, het AREI en de veiligheidscoördinatie, de voorbeelden zijn legio. Ja daarentegen, als je inzoomt op de iets kortere termijn, want de voorbije 15 jaar kende de organisatie een sterke professionalisering die is ingezet onder impuls van toenmalig voorzitter Pierre Gyselinck. In plaats van de voorheen overwegend lokale en provinciale werking zijn er een sterkere centralisering en een bundeling van de krachten gekomen. De nadruk kwam te liggen op drie zaken: de dienstverlening aan de leden, de verdediging van het beroep ten overstaan van de andere bouwpartners en de overheid, en de promotie van de architect. De middelen werden gecentraliseerd, er kwam een vast secretariaat en er werden permanente werkgroepen opgericht. De voorzitter werd ondersteund door een secretaris-generaal, een dagelijks bestuur, een raad van bestuur en een algemene vergadering. In plaats van de nationale secretarissen kwam er een directeur die verantwoordelijk werd voor de dagelijkse werking. Het aantal leden is daardoor sterk gestegen tot individuele en 150 kantoorlidmaatschappen. Dat bood ons de gelegenheid om meer mensen in de werking in te zetten - momenteel telt ons secretariaat tien medewerkers - en het aanbod aan ondersteuning en activiteiten uit te breiden. Zo is een opwaartse spiraal tot stand gekomen. Het groeiende aantal leden versterkt de activiteiten die we organiseren. Er komen meer architecten naar onze nascholing, lezingen en andere events. Omdat architecten weten dat de beschikbare plaatsen schaars zijn, schrijven ze zich sneller in. Die spiraal is het resultaat van vele jaren vol inspanningen. Hoe zinvol is een beroepsorganisatie vandaag nog als je ziet dat de architect slechts één van de vele spelers vormt binnen het bouwteam? Danny Windmolders: Die evolutie is inderdaad een feit, maar ze maakt het bestaan van een beroepsorganisatie niet overbodig, integendeel. Ook als teamspeler blijft de architect een unieke positie bekleden. Hij is de enige die alle facetten van een bouwproject tot een coherent geheel kan samensmeden, met inbreng van de expertise van alle andere bouwteamleden. Die unieke positie moeten we koesteren en versterken om te vermijden dat we vervallen in een eendimensionale benadering die zou leiden tot bloedarmoede en zowel de individuele opdrachtgever als de maatschappij zou schaden. De beroepsorganisatie is ook broodnodig om de belangen en de positie van de architect te vrijwaren en te bevorderen. Bijna 75 jaar nadat zijn beroep wettelijk werd beschermd, verkeert de architect immers in zwaar weer. Hij heeft het almaar moeilijker om zijn activiteiten te stoelen op een gezonde financiële basis. Hij kreunt onder de administratieve druk. Hij wordt verlamd door een voortdurend toenemende verantwoordelijkheid. Vanwege het architectuuronderwijs krijgt hij weinig steun om die uitdagingen te counteren. Vanuit die analyse en op basis van de bevraging tijdens het Architectencongres heeft het NAV een visienota voor de toekomst opgesteld. Wat zijn daarvan de krachtlijnen? Danny Windmolders: Vooraf wil ik er toch even op wijzen dat de visienota een dynamische tekst is die geregeld zal worden getoetst bij de sector en waar nodig zal worden bijgestuurd. De omgeving waarin wij werken is immers constant in verandering. Met een star denkschema kun je daar onmogelijk gepast op inspelen. We willen ook geen cavalier seul spelen, maar fungeren als de spreekbuis van de sector of althans van een doorslaggevend deel daarvan. Een eerste punt is dat de zelfstandige architect ook een ondernemer is. Dat betekent dat hij zichzelf als dusdanig moet organiseren, maar ook zo moet worden benaderd en behandeld door andere partijen. Nog altijd verwacht men van ons dat wij in het kader van ontwerpwedstrijden gratis inspanningen leveren in de hoop een opdracht in de wacht te slepen. In geen enkel ander beroep vind je dat terug. Een tweede strijdpunt is het gevecht tegen de wurgende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Uiteraard moeten architecten daar zelf op inspelen via een doorgedreven professionalisering, maar evengoed moet de architect kunnen rekenen op een correcte vergoeding en een juiste taakinvulling, zodat hij zijn rol en verantwoordelijkheden naar behoren kan invullen. Ook een verruiming van de wettelijke verzekeringsplicht dringt zich op als we komaf willen maken met het gekende juridisch pingpongspel en een vlot verloop van de bouwprojecten willen garanderen. Tot slot moeten de wettelijke en deontologische drempels worden weggewerkt die de samenwerking met de andere bouwpartners, waarvan je daarstraks sprak, bemoeilijken. PPS, DBFM, bouwteams en sleutelklaar bouwen zijn een realiteit. De architect moet daarin een eigen plaats kunnen innemen. Onder voorwaarde dat elke partij juridisch en economisch onafhankelijk opereert, moeten specifieke samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Om de knowhow en slagkracht van architectenbureaus te versterken, moeten ook mensen uit nauw gerelateerde en verenigbare, niet-tegenstrijdige disciplines, zaakvoerder kunnen worden van een architectenbedrijf. Anderzijds moet de architect nieuwe activiteiten kunnen uitoefenen die niet gelijkgesteld kunnen worden met die van een aannemer, zoals projectontwikkeling, promotorschap of vastgoedbemiddeling. Naar aanleiding van 60 jaar NAV worden ook voor het eerst de Jo Crepain Awards uitgereikt. Was er behoefte aan nog eens een award? Danny Windmolders: Toch wel. De Jo Crepain Awards zijn bedoeld om de professionele werking van architectenbureaus in het zonnetje te zetten. We hebben een award voor het meest beloftevolle jonge architectenbureau en een award voor de architectuur ambassadeur in het buitenland. Dergelijke onderscheidingen bestaan momenteel niet, want architectuur wordt steevast gereduceerd tot cultuur. Alle overheidssubsidies gaan momenteel naar organisaties die zich uitsluitend op de culturele dimensie van de architectuur focussen. De economische kant van het beroep wordt verwaarloosd. Nochtans: als de architect economisch sterker staat, zal dat ook de architectuur ten goede komen. Jammer genoeg heerst vandaag blijkbaar de overtuiging dat het om twee gescheiden werelden gaat. Een zienswijze die geen enkele voeling heeft met de realiteit en die wij dan ook op alle mogelijke manieren trachten bij te sturen. 6 7

5 Programma 19u30 20u00 20u30 20u35 20u55 21u00 21u10 21u30 21u35 WELKOM BLIK OP ONSZELF VRT-nieuwsanker Wim De Vilder debatteert met vijf architecten over hun plaats binnen de maatschappij en de bouwsector. ir.-arch. Michael Arens - arch. Christine Conix (CONIX RDBM) - arch. Kati Lamens - arch. Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS ARCHITECTEN) - ir.-arch. Ward Verbakel (PLUS OFFICE) MUZIKAAL INTERMEZZO Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden HET COLLECTIEF GEHEUGEN NAV werd 60. Wat moeten we vooral onthouden? En welk pad wil NAV bewandelen met haar net uitgeschreven visie voor het beroep van architect? Arch. Danny Windmolders, nationaal voorzitter NAV MUZIKAAL INTERMEZZO Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden AAN ZET Minister-president van de Vlaamse regering Kris Peeters krijgt van ons het woord. Welke plaats ziet hij weggelegd voor de architect en de architectuur binnen een ambitieus Vlaanderen? Vlaams minister-president Kris Peeters DE JO CREPAIN AWARDS Het is ondertussen vijf jaar geleden dat architect Jo Crepain overleed. Hij drukte niet alleen een architecturale stempel maar gaf vooral de aanzet voor een nieuw architectenmétier. Als hommage reikt NAV voor het eerst Jo Crepain Awards uit voor onder andere het meest beloftevolle startende bureau en voor architectuurambassadeur in het buitenland. MUZIKALE AFSLUITER Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden WALKING DINNER

6 Panelgesprek Blik op onszelf Het lijkt wel alsof geen enkel beroep in 60 jaar meer evoluties heeft doorgemaakt dan dat van de architect. Wat wordt de toekomstige rol van de architect? Blijft hij of zij een belangrijke speler in het bouwproces? Wat zijn de grote uitdagingen voor architecten vandaag de dag? De EU bepaalt dat alle nieuwe gebouwen tegen 2021 bijna-energieneutraal moeten zijn. Is dat haalbaar? En kunnen we als Vlaamse architect ons mannetje staan in het buitenland? VRT-nieuwsanker Wim De Vilder debatteert met vijf architecten over hun plaats binnen de maatschappij en de bouwsector. Deelnemers Arch. Christine Conix (Conix Architects) Christine Conix richtte in 1979 haar eigen architecten bureau op, vandaag bekend als Conix Architects. Eerder dit jaar maakte het bureau de fusie bekend met RDBM Architecten & Adviseurs. Samen tellen de twee bedrijven 65 medewerkers en kantoren in Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Terneuzen. Conix kwam begin dit jaar opvallend in het nieuws met een opdracht van de koning van Marokko, Mohammed VI. Die laat Conix het masterplan tekenen van de Marokkaanse stad Nador, in een poging het toerisme in deze regio aan te wakkeren. Conix ontwierp eerder de uitbreiding van het Atomium in Brussel (2005), het nieuwe hoofdkantoor voor Bank J. Van Breda & Co in Antwerpen (2007) en het Belgisch EU-paviljoen voor de Expo 2010 in Shanghai (2010).

7 Deelnemers Ir.-arch. Ward Verbakel (Plusoffice Architects) Arch. Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS Architecten) Arch. Kati Lamens (Achitectuurbureau Kati Lamens) Ir.-arch. Michael Arens (zelfstandig medewerker bij signum+ architects) Ward Verbakel is samen met Nathan Ooms zaakvoerder bij Plus Office Architects (Brussel). Het bureau bestaat sinds 2007 en telt 11 medewerkers. Van bij de opstart koos het kantoor voor een internationaal profiel. Het heeft een eerste project in Suzhou (China), zet internationale samenwerkingen en projecten op, heeft een spin-off in China, en een internationale mede werkersploeg. Die internationale insteek is er niet zomaar gekomen. Verbakel studeerde immers architectuur en stedenbouw, niet alleen aan de KUL, maar ook aan de Columbia University (New York). Daar gaf hij ook enkele jaren les. Sinds 2011 is hij, naast architect, ook docent stedenbouw en architectuur aan de KULeuven. Piet Van Cauwenberghe is stichtend vennoot bij ABSCIS Architecten (Gent). Het bureau telt vijf vennoten en een 35-tal medewerkers. Het kantoor heeft ervaring in woonprojecten en kantoren, school- en universiteitsgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen, retailprojecten en laboratoria. Piet is gespecialiseerd in overheids- en PPS-opdrachten, stedenbouw en publieke ruimte. Een greep uit de zeer verscheiden realisaties: de Kattenbergcampus van de Artevelde hogeschool in Gent (2004), het vernieuwde Sint-Pietersplein in Gent en de Technologiecampus van de KaHo Sint-Lieven in Gent (beiden 2007), en het nieuwe Texaco-tankstation langs de E40 in Heverlee (2012). Kati Lamens is zaakvoerder van haar eigen bureau, dat ze stichtte in Ze is actief binnen architectenbouwers. Dat is een vereniging van architecten, die de coördinatie van een bouwproject van A tot Z opvolgen voor de bouwheer, mét een garantie op het budget en de uitvoeringstermijn. Dit houdt in dat de architect alle vergunningen aanvraagt, aannemers contracteert en de hele technische en financiële rompslomp op zich neemt. De vereniging groepeert architecten uit het hele land. Kati Lamens is daarnaast woordvoerster van NAV en lid van het directiecomité. Michael Arens is de benjamin van de deelnemers aan het panelgesprek. Hij studeerde in 2010 af als ingenieur-architect (UGent), optie stadsontwerp en architectuur. Hij beëindigde in september 2012 zijn stageperiode van 2 jaar bij signum+ architects, en werkt er sindsdien als zelfstandig medewerker. In het kader van zijn thesis werkte hij mee aan de deel name van UGent aan de Solar Decathlon. Hiervoor ontwierp de universiteit de E-cube, een betaalbare doe-het-zelf kit voor een ecologische door zonne-energie aangedreven woning. Die woning is prefabriceerbaar in de fabriek en zonder speciale technische kennis te monteren

8 NAV Visie Krachtlijnen voor de toekomst van het architectenberoep Op het eerste Architectencongres in 2012 werd het duidelijk. De sector van architecten heeft het economisch, administratief en algemeen maatschappelijk niet gemakkelijk. Een aantal negatieve trends moeten dringend omgekeerd worden. Maar hoe? Een werkgroep binnen NAV stak de koppen bij elkaar en pende eind 2012 een nieuwe visie op de toekomst van het beroep neer. Centraal staan aandachtspunten op onder meer het vlak van de eigen bedrijfsorganisatie en de relatie met andere bouwpartners, het imago van de architect, en de wet van Bijna 75 jaar nadat zijn beroep wettelijk werd beschermd, verkeert de architect in zwaar weer. Hij heeft het almaar moeilijker om zijn activiteiten te stoelen op een gezonde financiële basis. Hij kreunt onder de administratieve druk. Hij wordt verlamd door een voortdurend toenemende verantwoordelijkheid. Vanwege het architectuuronderwijs krijgt hij weinig steun om die uitdagingen te counteren. Tijd om te ageren, vindt NAV. Verongelijkt in een hoekje zitten klagen, zet immers geen zoden aan de dijk. Daarom ontwikkelde de Vlaamse architectenorganisatie, in het zog van het eerste Architectencongres, een visie op het beroep. Daarin schetst NAV de krachtlijnen waarmee zij de komende jaren wil trachten het architectenberoep een nieuw elan te geven. Status quaestionis Hoe is de architect er anno 2013 aan toe? De diagnose is verontrustend. De architect heeft het steeds moeilijker om een volwaardige economische activiteit uit te bouwen. Het gemiddelde inkomen van de architect is het laagste van alle vrije beroepen (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, 2009). Meer dan de helft van de architecten is niet tevreden over de rentabiliteit van hun praktijk (NAV Architectenmonitor, 2012). Al even erg is het gesteld met de administratieve druk. Naar aanleiding van het Architectencongres organiseerde NAV een enquête bij 400 architecten. Nagenoeg unaniem (96%) wijzen die met een beschuldigende vinger naar de overvloed aan regels, procedures en administratieve rompslomp. Ruim één op drie (36%) vindt de regelneverij zo fnuikend dat hij een uitstap uit het beroep overweegt. Verstikkend is ook de aansprakelijkheid waarmee de architect dagelijks wordt geconfronteerd. Maar liefst 85% van de architecten noemt de loodzware verantwoordelijkheid in het bouwproces het grootste knelpunt voor de uitoefening van hun beroep (NAV, 2010). Vanwege het onderwijs verwachten de architecten niet meteen soelaas. Ruim zeven afgestudeerden op tien (71%) vindt dat de opleiding architectuur onvoldoende is afgestemd op de uitoefening van het beroep (NAV, 2012). 15

9 Een visie op de ommekeer Hoe kunnen we deze negatieve trends keren? Naar aanleiding van het al genoemde Architectencongres organiseerde NAV een reeks consultaties en gesprekken. Die resulteerden eind 2012 in een visietekst. Begin 2013 legden we de laatste hand aan deze visie op de toekomst van het beroep. De tekst is bedoeld als een dynamische, voortdurend evoluerende leidraad voor de werking van de beroepsorganisatie, uiteraard altijd in samenspraak met de sector. Welke actualisering van de deontologie streven we na? Welke standpunten verdedigen wij ten overstaan van de overheid en van derden? Hoe komen we tot een sterker draagvlak om de invulling en de perceptie van ons beroep naar een hoger niveau te tillen? De zelfstandige architect: ook een ondernemer Om het even of ze werken als eenmanszaak of in een vennootschap, zelfstandige architecten zijn naast vrije beroepers ook ondernemers. Maar dikwijls krijgen ze niet de kans om die laatste functie naar behoren in te vullen. Hoe kunnen we de architect sterker positioneren als ondernemer? Een architectenkantoor is een onderneming. Het statuut van vrije beroeper en de creatieve eigenheid van het beroep moeten hand in hand gaan met een normale rentabiliteit en een plek als economische actor in de bouw- en vastgoedsector. Ook de overheid en de private opdrachtgevers moeten de architect behandelen als een volwaardige economische actor. Momenteel verliezen ze de architect als ondernemer dikwijls compleet uit het oog en hebben ze bijna uitsluitend oog voor de esthetische en culturele aspecten van de architectuur. Concreet moet er een correcte vergoeding komen voor architectuuropdrachten, ook al in de voorontwerpfase. Ontwerpwedstrijden moeten plaatsvinden volgens algemene, transparante, duidelijk afgelijnde en systematisch gehanteerde afspraken. Architecten moeten hun kantoor op een professionele manier managen, zodat een correct inkomen voor de zaakvoerders en de medewerkers gegarandeerd is. Die beheerkennis moet een essentieel bestanddeel vormen van het architectuuronderwijs, dat aandacht moet besteden aan zowel de technische als de bedrijfseconomische opleiding. Zij moet ook deel uitmaken van het aanbod aan navorming voor architecten. Onderwijs en sectororganisaties moeten daarover in alle openheid en met begrip voor elkaars noden de violen stemmen. De sectororganisaties van architecten moeten meer inspanningen leveren om het imago van het architectenberoep te versterken. Hoe sterker dat imago, hoe meer opdrachtgevers het werk van de architect naar waarde zullen schatten. Dat zal meteen een positieve invloed hebben op de vergoeding die de opdrachtgever bereid is te betalen. Monopolie voor alles verantwoordelijk Door de stijgende complexiteit en techniciteit van het bouwproces nemen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de architect jaar na jaar toe. In een aantal gevallen is dat zelfs wettelijk bepaald. Hoe kunnen we hiermee beter omspringen? Architecten moeten zelf hun bedrijfsorganisatie versterken. Dat kan bijvoorbeeld door te specialiseren of door het bedrijfsprofiel aan te scherpen. Maar ook een professionalisering van het architectenbedrijf dringt zich op, met aandacht voor permanente vorming, kwaliteitszorg, HR-management en andere instrumenten. Architecten moeten ook de nodige middelen krijgen om aan risicomanagement te doen en hun verantwoordelijkheden beter onder controle te houden. Maar al te dikwijls kan de architect het bouwproces niet sturen, krijgt of heeft hij geen totaaloverzicht en wordt hij onvoldoende vergoed. Bovendien is de architectenonderneming dikwijls de enige verzekerde partij. Vanwege die feitelijke discriminatie, maar evengoed vanuit maatschappelijke overwegingen, moeten alle bouwpartners een wettelijke verzekeringsplicht krijgen. Alleen dan kunnen disputen betreffende fouten en schade sneller en evenwichtiger worden afgehandeld dan vandaag het geval is. Het monopolie van de architect werd ingevoerd in 1939 met de bedoeling de consument te beschermen. Het heeft betrekking op zowel de opmaak van de plannen als op de controle op de uitvoering van de werken. Bijna 75 jaar later zijn een actualisering en een betere onderbouwing noodzakelijk. De noodzakelijke aanpassing is dubbel. Dat de stabiliteit van een gebouw het enige wettelijk criterium vormt om verplicht met een architect te werken, is hopeloos achterhaald. Ook voor bijvoorbeeld ingrijpende energetische renovaties is een architect het best geplaatst om in te schatten hoe het beoogde resultaat kan worden bereikt. Als een architect specifieke (deel) taken van de controle contractueel wil toevertrouwen aan een andere bouwpartij (niet-architect), moet dat onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. Een essentiële voorwaarde is dat die andere speler samen met de opdracht ook de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid op zich neemt. Het spreekt voor zich dat deze partij ook neutraal moet zijn, zodat zij net zoals de architect in alle onafhankelijkheid de belangen van de bouwheer kan verdedigen. De architect en/versus de andere bouwpartners De architectensector reageert dikwijls nog te eng corporatistisch op andere bouw- en beroepsdisciplines. Ten onrechte. Dankzij een multidisciplinaire aanpak kunnen bouwprojecten met meer deskundigheid en slagkracht gerealiseerd worden. Wettelijk en deontologisch moeten dan ook de mogelijkheden worden gecreëerd om al die disciplines te bundelen binnen één architectenkantoor. Tevens moeten mensen uit nauw gerelateerde en verenigbare, niet-tegenstrijdige disciplines, zaakvoerder kunnen worden van een architectenbedrijf. Daarvoor is een actualisering van de wettelijke en andere vereisten voor een architectenkantoor en -vennootschap noodzakelijk. Architecten moeten zich zo kunnen organiseren dat ze zich zowel creatief als zakelijk maximaal kunnen ontplooien. De strikte scheiding tussen architect en aannemer, opgelegd door de wet van 1939, spoort niet altijd met de huidige bouwpraktijk en noden. Daardoor wordt de rol van de architect binnen constructies en samenwerkingsverbanden als PPS, sleutelklaar bouwen, DBFM en bouwteams soms ten onrechte beperkt en afgeremd. Om deze wanverhouding tegen te gaan, moeten specifieke samenwerkingsverbanden mogelijk worden, onder voorwaarde dat elke partij juridisch en economisch een onafhankelijke entiteit is. Op die manier kunnen we nagaan hoe we de noden en behoeften van de opdrachtgever, de architect en het bouwbedrijf samenbrengen tot een evenwichtig geheel. Naast de klassieke aannemingsbedrijven telt de vastgoedsector vandaag heel wat nieuwe beroepen zoals projectontwikkelaars, promotoren, vastgoedbemiddelaars Al die activiteiten kunnen sensu stricto niet gelijkgesteld worden met die van een aannemer. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook de architect dergelijke activiteiten moet kunnen ontplooien

10 De Jo Crepain Awards Jo Crepain Jo Crepain ( ) begon in het revolutiejaar 1968 aan zijn architectuurstudies en bleef zijn hele leven een rebel. In 1973 verwierf hij aan het Antwerpse Henry van de Velde-instituut het architectendiploma, vier jaar later dat van stedenbouwkundige. Zijn profes sionele bestaan kende een schroeiende start. In 1974 werd hij voor de woning met kapperszaak Roels onderscheiden met de Robert Maskens-prijs, de belangrijkste Belgische architectuuraward. Op 1 mei 1976 richtte hij mee het ontwerpcollectief SILO op dat grote projecten van sociale woningbouw wou realiseren, maar vijf jaar later ontgoocheld weer werd ontbonden. Wel wist hij de toenmalige gemeenschapsminister van Huisvesting te overhalen om twee WISH-ontwerpwedstrijden voor sociale woningbouw te organiseren. Zijn kritische houding tegen het aperte gebrek aan belangstelling voor architectuur leverden op termijn resultaat op. Hij omarmde het postmodernisme, maar zou later evolueren naar een ingetogen architectuur, geënt op de context. In 1988 kreeg hij de prestigieuze Premio Palladio. Zijn talent werd in die periode gesmaakt in Nederland, waar hij talrijke grote projecten realiseerde. In eigen land realiseerde hij naast een groot aantal woningen onder andere het UCO-gebouw in Gent, het bedrijfsgebouw van Renson in Waregem dat in 2003 een Energie Award kreeg, en het gebouw van Telindus in Haasrode. In 2006 ruilde hij zijn bureau Jo Crepain Architect nv in voor Crepain Binst Architecture nv, een samenwerking met Luc Binst. Amper twee jaar later overleed hij. Veel te vroeg. 19 De NAV Jo Crepain Award Nick Ervinck ( 1981, België) tast de grenzen van en de interactie tussen diverse disciplines af. Met behulp van innovatieve materialen en technieken als 3D-printing exploreert hij het esthetische potentieel en de veerkracht van beeldhouwkunst, animatie, installatie, architectuur en design. Daarbij verliest hij nooit de historische dimensie uit het oog, vermits zijn werk vol verwijzingen zit, bijvoorbeeld naar Hans Arp, Henry Moore, Barbara Hepworth en Greg Lynn. Voor zijn werk ontving hij de Godecharle-prijs voor beeldhouwkunst (2005), de Prijs Maïs van de stad Brussel (2006), de prijs voor Beeldende Kunst van de provincie West-Vlaanderen (2006) en de publieksprijs voor nieuwe media van de stichting Liedts-Meesen (2008). In dat laatste jaar werd hij ook laureaat van de Rodenbach Fonds Award. Hij stelde onder meer tentoon in MOCA Shanghai, MARTa Herford, Kunstverein Ahlen, Buda Kortrijk, SMAK Gent, Zebrastraat Gent, HISK Gent, Odette Oostende, Superstories Hasselt, Koraalberg Antwerpen, M Leuven, Brakke Grond Amsterdam, MAMA Rotterdam, Biënnale Oklahoma en Telic Art Exchange Los Angeles/Berlin. NIAPERC Voor deze trofee, met een knipoogje NIAPERC gedoopt, speelt Nick Ervinck met de spanning tussen traditie en vernieuwing. Het sokkeltje refereert aan een klassieke, rechtlijnige trofee. De organische, gele blobsculptuur is ontdaan van elke verwijzing. Het geheel representeert het werkproces van de architect die bouwend op de traditie nieuwe vormen en concepten creëert.

11 Jo Crepain Award nominaties voor meest beloftevolle startende architectenbureau BLAF architecten Architecten- en studiebureau denc!-studio Sculp(IT) Architecten Architectenbureau BLAF uit Lokeren koos bij de oprichting tien jaar geleden voor de moeilijke weg. Zaakvoerders Bart Vanden Driessche en Lieven Nijs beten zich na hun stage namelijk onmiddellijk vast in een eigen zaak. Aanvankelijk elk apart, sinds 2003 samen, onder de noemer BLAF. En dat vastbijten mag je letterlijk nemen. BLAF werkt hard en neemt, naast veel particuliere woningbouw, tot op vandaag een breed aanbod van opdrachten aan. Aanbouwen (en garages) krijgen bijvoorbeeld nog steeds net zo veel aandacht als de meer magazinevriendelijke projecten. In de begindagen mochten die dan vooral gelden als noodzakelijk om de financiën draaiende te houden, vandaag zit er meer achter. Elk project, van energiezuinige tuinkamer tot sociaal woonproject brengt BLAF iets bij over techniek, over ontwerpmethodes. Ze blijven op het belang van dergelijke projecten hameren, omdat het hen als architect verrijkt. En omdat ze engagement willen opnemen. BLAF is immers vooral gestoeld op de sociale pijler van duurzaamheid. Het bureau is ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheidszin die voortvloeit uit dat engagement, noodzakelijk is voor goede architectuur. Wat hen tot slot misschien nog het beste kenmerkt: onvervalste romantiek in de stiel. Exponentieel groeien willen ze liever niet. Van het label commercieel te zijn wordt in hun atelier in een kleurrijke volkse buurt lichtjes gehuiverd. En toch: in binnen- en buitenland wordt BLAF gevraagd voor lezingen en verschijnen hun projecten in uiteenlopende tijdschriften. Kortom: ze scoren. Architecten- en studiebureau denc!-studio zag in 2004 het levenslicht in het Gentse en is genoemd naar oprichters en zaakvoerders Delphine Deceuninck en Bart Cobbaert. Als architecten- én studiebureau begeleidt het klanten in de realisatie van een duurzaam en energiebewust ecologisch bouwproject. De knowhow en praktijkrealisaties van dit kantoor zijn het resultaat van jaren werk in wetenschappelijk onderzoek, specialisatie in vormgeving, consultancy in constructie en bouwfysica en technisch advies bij het passiefhuis-platform. De onderneming wil anders zijn dan anderen en draagt continue innovatie dan ook hoog in het vaandel. Denc!-studio gaat samen met de opdrachtgever altijd op zoek naar een energiebewust verhaal, voor minder doen ze het immers niet. Die duurzame toegangscode veroorzaakte in het begin een gevecht tegen het financieel bestaansminimum, maar nu zorgt ze net voor het onderscheidend vermogen van het kantoor. Dat blijkt onder meer uit de mooie lijst met projectrealisaties. Daarnaast behaalde het kantoor al talloze nominaties en ereplaatsen in wedstrijden waaronder een finaleplaats in de the blue house -wedstrijd voor duurzaam en betaalbaar wonen in Ook kreeg het bureau in 2010 een eervolle vermelding in de BIS-architectuurwedstrijd en kwam het als laureaat uit de bus in onder meer de Award Duurzame Woning 2011 DUBO-Limburg en de architectuurwedstrijd Cohousing Waasland. Vorig jaar behaalde denc!-studio met Team DOK9000 de eerste plaats in de eerste wedstrijdronde van het project Oude Dokken in Gent. Architectenbureau Sculp(IT) ademt engagement en originaliteit. De onderneming van zaakvoerders en levenspartners Silvia Mertens en Pieter Peerlings heeft dan ook een voorliefde voor projecten met een bijzonder en uniek karakter. Dat geldt niet in het minst voor hun opvallend eigen atelier, beter bekend als de smalste woning van Antwerpen, dat met een opvallende neonverlichting een ironische knipoog geeft naar het naburige Schipperskwartier. Daarvoor ontving het jonge bureau in 2008, een jaar na de oprichting, overigens al meteen de Belgian Building Award. Sculp(IT) wil architectuur integraal aanpakken, onder meer op vlak van interieur. Maar ook andere samenwerkingen behoren tot het vaste ontwerppatroon van het bureau. Meer nog: bouwen is volgens Sculp(IT) een traject waarbij nauwe samenwerking met de bouwheer van groot belang is. Om die reden gaat het bureau voor iedere opdracht met een specifiek ontwerpteam aan de slag, dat eventueel aangevuld kan worden met externen om voor een gepaste dienstverlening te zorgen. Zo nam Sculp(IT) in 2011 het ontwerp van het drijvend en verplaatsbaar openluchtzwembad op het Eilandje in Antwerpen, de Badboot, voor zijn rekening. Het gebrek aan ervaring met soortgelijke projecten was voor Sculp(IT) dan ook geen nadeel, integendeel. Voor elke originele vraag die het bureau krijgt, laat het zich omringen door experts ter zake en neemt het die ervaringen mee naar een volgend project. En dat is waar het bureau de eigen kracht ziet: telkens breder durven gaan, tot op de grens van wat architecturaal haalbaar is. 21

12 Jo Crepain Award nominaties voor architectuurambassadeur in het buitenland BURO II & ARCHI+I CONIX RDBM Architects Julien De Smedt Architects Robbrecht en Daem architecten Robbrecht en Daem architecten BURO II & ARCHI + I heeft een langlopende geschiedenis. In 79 richtte Hendrik Vermoortel BURO II op in Roeselare terwijl ARCHI + I in 83 werd opgericht door Philémon Wachtelaer. Beide bureaus realiseerden tal van projecten en kwamen naderhand tot de vaststelling dat ze samen nog meer konden betekenen. BURO II en ARCHI + I gingen op in een eengemaakt bureau waarin complementariteit tussen de werknemers, met uiteenlopende specialisaties, centraal staat. Sinds 2011 werkt BURO II & ARCHI+I met een team van 140 werknemers, verspreid over vestigingen in Roeselare, Gent en Brussel aan architectuur met een visie. En niet zomaar één. BURO II & ARCHI + I gaat uit van wat het zelf overstijgende architectuur noemt. Met dat doel in het achterhoofd wil het bureau meer zijn dan louter een groep van bouwexperts. Met aandacht voor maatschappelijke betekenis, beleving en bouwtechnische en economische waarde wil het team het klassieke architectenbureau zelfs bijna laten verdampen. Ware architectuur komt immers pas tot stand in een constante wisselwerking tussen klant, expert, architect en maatschappij. De filosofie van BURO II & ARCHI + I loont. Zo won het bureau onder meer al twee World Architecture Festival Awards, voor het Mero Beach Resort in Dominica (Dominicaanse Republiek) en het Guanghzhou Baiyun International Convention Centre in Guanghzhou (China), de Prijs Bouwmeester in de categorie zorg van de Vlaamse Bouwmeester voor de gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem en de Benelux Aluminium Award voor de Modelwijk in Laken. Het nagelnieuwe CONIX RDBM Architects staat dezer dagen aan het begin van een boeiende, nieuwe levensfase. Architectenbureau Conix, dat in 79 werd opgericht door Christine Conix, bundelt immers de krachten met RDBM Architecten & Adviseurs, dat op zijn beurt een geschiedenis kent van constante vernieuwing en uitbreiding. En dat laatste is net waar ook de werking van CONIX RDBM Architects om zal draaien. Beide teams gaan prat op een reeds indrukwekkend palmares en zijn beide sterke spelers in hun eigen sectoren en marktgebieden. Conix heeft al zijn sterkte bewezen in talloze residentiële en private opdrachten en is bekend voor in het oog springende projecten als de World Expo in Shanghai in 2010 en de vernieuwing van het Atomium tussen 2004 en RDBM heeft zich doorheen de jaren in de markt gezet als specialist in maatschappelijk vastgoed en het uitwerken van kwalitatieve projecten voor gesubsidieerde opdrachtgevers. Vanaf heden voegen de twee bureaus hun competenties samen om nog meer kwaliteit te garanderen, grensverleggende projecten te realiseren en hun internationale ambities verder te ondersteunen. Het multidisciplinair team telt nu 65 medewerkers, elk met een expertise binnen een brede waaier van architecturale domeinen. Vanuit Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Terneuzen zal gewerkt worden aan diverse uitdagende projecten, die de kernwaarden van beide bureaus zullen weerspiegelen: onderzoek, emotie, techniek en duurzaamheid. CONIX RDBM Architects wordt bestuurd door de architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en Frederik Jacobs. Julien De Smedt, zevenendertig jaar oud, heeft op zijn manier een nieuwe betekenis gegeven aan wat vaak verstaan wordt onder een blitzcarrière. In 2006 richtte hij zijn ondertussen internationaal gerenommeerd bureau JDS/Julien De Smedt Architects op. Een jaar later haalde de Brusselaar daarmee zijn eerste grote project binnen, de New Holmanskollen Ski Jump in Oslo. Ondertussen richtte De Smedt ook nog filialen van zijn bureau op in Kopenhagen, het Braziliaanse Belo Horizonte en Shangai. Momenteel wordt bovendien een nieuw bureau opgestart in Istanbul. Ondanks die internationale spreidstand ligt De Smedts hart naar eigen zeggen nog steeds in België. Na zijn samenwerking met OMA gedurende bijna twee jaar, zijn partnership met Bjarke Ingels als PLOT, van 2001 tot 2005 en de oprichting van zijn kantoor in Kopenhagen in 2006, keerde De Smedt in 2008 immers terug naar Brussel om er het hoofdkantoor van JDS op te richten. Dat groot durven denken heeft geen geringe sporen nagelaten. Met projecten als de Ski Jump in Oslo, The Iceberg in Aarhus en Mountain Dwellings in Kopenhagen heeft JDS zich op jonge leeftijd tussen de grote namen van de architectuurwereld gezet. Die prestatie kon hij ondertussen al verzilveren met onder meer twee Architizer A+ Awards (Ski Jump en The Iceberg), twee MIPIM Awards (The Iceberg en Mountain Dwellings) en een World Architecture Festival Award voor beste residentieel gebouw (Mountain Dwellings). Ofwel: een bewijs dat een Belg het evengoed met grote gestes kan. Robbrecht en Daem architecten werd in 1975 opgericht door Paul Robbrecht en Hilde Daem. Sinds ruim 35 jaar realiseert het bureau projecten die nooit onopgemerkt voorbijgaan. Het Concertgebouw in Brugge (2002), de uitbreiding van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (2004), de Whitechapel Gallery in London en de stadshal in Gent (2012) zijn maar enkele van hun bekende werken. Bovendien houdt het bureau, met een atelier in de oude volksbuurt aan de Brugse Poort in Gent, er een heel eigen dynamiek op na. Het overstijgt het concept van architectuur als een louter bouwkundig begrip. Van bij de oprichting hebben de kunsten altijd een sterke invloed gehad op wat Robbrecht en Daem onder architectuur verstaan. Visuele kunsten, muziek, dans en theater functioneren daarbij als kleine labo s om architecturale precisie te ontwikkelen. Robbrecht en Daem wil met die mindset een hedendaagse en humane positie innemen. Met hun projecten viel Robbrecht en Daem al vaak in de prijzen. In 1997 sleepte het bureau de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur in de wacht, samen met Marie-Josée Van Hee. In 2008 ontvingen ze de International Klippan Award voor de kleine concertzaal in Gaasbeek en in 2009 werden ze door het Royal Institute of British Architects beloond voor hun werk met de erkenning als International Fellow. In de zomer van 2012 waren ze verder ook te gast op de tentoonstelling Common Ground met curator David Chipperfield, in het kader van de Architectuurbiënnale in Venetië. Op 26 mei 2013 opent in Krefeld, Duitsland de maquette op schaal 1:1 van een Golf Clubhuis naar het ontwerp van Ludwig Mies van der Rohe

13 Partners De bouw vraagt meer dan ooit om intensieve samenwerking tussen alle actoren. De architect staat in het middelpunt. Johan Van Der Biest (CEO Wienerberger nv) Wienerberger wil het NAV feliciteren met haar 60ste verjaardag. Als beroepsfederatie is het NAV een heel belangrijke partner voor Wienerberger om de huidige evoluties in de bouw af te toetsen in de praktijk. De snelle introductie van regelgevingen rond energie efficiënt bouwen op een kostenefficiënte manier maken de samenwerking tussen de verschillende stakeholders onontbeerlijk. De architect staat hierbij in het middelpunt tussen de verschillende actoren van investeerders over aannemers tot de producenten. Wienerberger tracht hierbij haar steentje bij te dragen door niet alleen bouwoplossingen aan te bieden voor dakconstructie, wandopbouw en bestrating, maar daarnaast ook middelen aan te reiken om het bouwproces te vereenvoudigen. Voorbeelden daarvan zijn de bouwknopenatlas en de ontwikkeling van een massief passief bouwconcept. Momenteel trachten we alle informatie rond duurzaam bouwen samen te brengen in een concreet voorbeeldproject: Dit project wil vooral informatie bundelen rond de verschillende elementen van duurzaam bouwen van energie-efficiëntie tot gebruik van materialen. We hopen op de bijdrage van de NAV-leden om samen, zo snel mogelijk een aantal knelpunten in het bouwproces te kunnen oplossen en wensen NAV veel succes in de ondersteuning van haar leden.

14 Samen met de architect bouwen aan een krachtig personeelsbeleid Gemoedsrust creëren voor eigenaars van gebouwen is een drijfveer die voor ons én de architect verleden en toekomst met elkaar linkt. Samen met de architect energie-efficiënt nadenken tijdens uw bouw- of verbouwproject, is van essentieel belang. Proficiat NAV, na 60 jaar dynamische steunpilaar voor de architect, meer dan ooit klaar voor de toekomst. Philip Van Eeckhoute (Gedelegeerd Bestuurder Groep ADMB) Philippe Lathouwers (Sales Director Derbigum) Jan Van den bossche (Directeur Marketing & Sales België - Luxemburg) Rini Quirijns (Managing Director Saint-Gobain Construction Products Belgium NV) Terwijl u als architect dagelijks uw creativiteit en know-how inzet voor de vele bouwwerken in ons straatbeeld, hebt u ook nood aan gemotiveerde medewerkers en zit u met praktische vragen rond uw personeelsbeleid. Het hoeft geen betoog dat het vandaag geen evidentie is om efficiënt en correct om te gaan met de vele verplichtingen rond ondernemerschap in het algemeen en het tewerkstellen van medewerkers in het bijzonder. De 1100 medewerkers van HR-dienstengroep ADMB bouwen dan ook heel graag met u mee aan een sterk ondernemerschap en een krachtige personeelsadministratie en beleid. Wij bieden u telkens het gepaste hr-dienstenpakket: van startersloket tot loonadministratie, van rekrutering tot welzijn en veiligheid, van kinderbijslag over verzekeringen tot hr-advies. Zo heeft u als architect uw handen vrij voor wat u graag en goed doet: ontwerpen, creëren én ondernemen. Als architecten en producenten van bouwmaterialen ontmoeten we elkaar dagelijks rond kwaliteit, eenvoud, duurzame functionaliteit en innovatie. Hoewel voor Derbigum deze thema s al decennia lang vast verankerd zijn in het bedrijfs-dna, toont de praktijk echter aan dat ze nog steeds brandend actueel zijn en zelfs aan belang toenemen. In deze logica blijven we dan ook vastberaden verder investeren, zowel in de ontwikkeling van vernieuwende ecologische oplossingen (recyclage, cradle-to-cradle, CO2-besparend, ) als in de groei van het team dat samen met de architecten werkt aan het daadwerkelijk gebruik van deze innovaties. Het verleden heeft ons geleerd dat sterk inzetten op kwaliteit en service absoluut noodzakelijk is. Gemoedsrust creëren voor eigenaars van gebouwen door hen de best mogelijke bescherming voor hun eigendom te bieden, is een drijfveer die voor ons verleden en toekomst met elkaar linkt. De actieve samenwerking met de architecten die deze meerwaarde eveneens ondersteunen en samen met ons uitdragen is een grote motivatie. Daarom streven wij bij Derbigum er naar dat de waterdichtingsoplossingen van morgen op dezelfde leest van gemoedsrust geschoeid worden. Electrabel feliciteert NAV met haar 60ste verjaardag. Via ons partnership met NAV willen we onze klanten blijven stimuleren om minder energie te verbruiken en samen met de architect energie-efficiënt te denken tijdens het bouw- of verbouwproject. Energie, en in de eerste plaats de energieprijzen, zijn bijzonder actueel. Logisch ook, energie is immers onmisbaar. We kunnen onze dagdagelijkse handelingen niet meer loskoppelen van de nood aan energie. En net daarom is het belangrijk onze energiefactuur onder controle te houden. Een eerste stap is de keuze van de energieprijs. De vaste prijzen van Electrabel zijn zeer competitief. We raden iedereen aan om zelf de vergelijking te maken tussen onze vaste prijs en de prijzen van de markt, om zo de juiste beslissing te kunnen nemen. Naast competitieve prijzen is ook een goede dienstverlening van belang. Zo geven wij onze klanten advies en helpen wij hen om minder energie te verbruiken. Door bewuster om te gaan met energie kunnen we ons verbruik immers zichtbaar doen dalen. We ontwikkelden ook een smart gamma voor het beheer van elektrische toestellen en verwarmingsinstallaties. Zo bespaart men niet alleen energie, maar verhoogt men ook het dagelijkse comfort! Meer nog, verstandiger omspringen met energie heeft ook een positieve invloed op het milieu. Zo helpen we de strijd tegen de klimaatopwarming tegen te gaan. Het milieu neemt al jaren een belangrijke plaats in binnen het beleid van Electrabel. Ons plan voor duurzame ontwikkeling berust hoofdzakelijk op de strijd tegen de opwarming van de aarde en een verlaging van het energieverbruik. Het integreert de milieu-uitdagingen van morgen, het principe van energetische autonomie en de nieuwe behoeften van onze klanten. Bouwen en verbouwen zit sterk verankerd in onze cultuur en traditie. Bouwen is door de eeuwen heen enorm geëvolueerd, steeds rekening houdend met de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Een gebouw ontwerpen dat niet alleen voldoet aan de hedendaagse normen maar dat bovendien esthetisch, comfortabel, duurzaam en veilig is, vormt echter een complexe opdracht, waarbij de architect voor talrijke en vaak moeilijke keuzes wordt geplaatst. Of het nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject, de materiaalkeuze en de bouwmethode zijn sterk bepalend voor de functionele invulling van het gebouw. Om creatieve ontwerpers hierbij te ondersteunen starten wij dit jaar met een opleidingsmodule specifiek afgestemd op de behoefte van de architect in ons opleidingscentrum in Kallo. Als uw gids in gips staat Gyproc garant om op duurzame wijze het leefcomfort te helpen verbeteren door producten, systemen en diensten te ontwikkelen en aan te bieden in lijn met de huidige en toekomstige behoeftes van de mens in zijn leef- en werkomgeving. Akoestische prestaties, duurzaamheid, energie-efficiëntie en thermisch comfort, kwaliteit van de binnenlucht en brandwerendheid zijn maar enkele aspecten van de innovaties in onze wanden plafondsystemen. Bovendien zorgen deze systemen van droge afbouw voor een binnenafwerking die comfortabel, eenvoudig aanpasbaar en licht van constructie is, zonder te moeten inboeten op de creativiteit van de ontwerper

15 Wij bouwen reeds 20 jaar samen met u aan uw zekerheid. De architect kiest voor de beste producten die op de markt beschikbaar zijn. Reeds 60 jaar zorgt NAV voor een kwalitatieve en duurzame samenwerking tussen Reynaers en de architect. Samen gaan we voor nog eens zoveel! Together for better! Investeren en innoveren om vandaag de oplossingen te ontwikkelen die beantwoorden aan de vraag van morgen! Rebecca Ramboer (CEO Protect) Herman Raes (Commercieel Directeur Benelux/ Export Recticel Insulation) Bert Geerinckx (Algemeen Directeur Reynaers Aluminium) Christian Fosseur (Algemeen Directeur VELUX Belgium) Protect is een nicheverzekeraar in de bouwwereld. Wij zijn gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs en bieden ook ABR en decenale polissen aan. In het segment van de beroepsaansprakelijkheid zijn we Belgisch marktleider. Protect wil echter meer zijn dan uw een verzekeraar. Zo bestaat onze missie erin om architecten te ondersteunen en te beschermen in hun dagdagelijkse activiteiten. We volgen de actualiteit en de wetgeving op de voet en informeren u hierover. We besteden ook veel aandacht aan persoonlijke service, juridische assistentie, preventie, informatie en opleiding. Zo kunt u als architect een beroep doen op onze gratis juridische studiedienst en organiseren we regelmatig seminaries over een bepaalde problematiek of een nieuwe ontwikkeling in de bouwsector. Dit met als doel concrete tips mee te geven, die u onmiddelijk in de praktijk kunt toepassen. Tenslotte ijveren we ook voor de belangen van de architect. Zo zijn we tussengekomen in de Wet Laruelle en streven we nog steeds voor de afbakening en beperking van de verantwoordelijkheden van de architect, via een algemeen verplichte verzekering voor de andere bouwpartners. Sinds jaar en dag onderhoudt Recticel Insulation goede contacten met NAV en ondersteunt het haar in tal van acties. NAV is al 60 jaar dé beroepsfederatie bij uitstek voor de architect. Bij een bouw- of verbouwproject is de architect voor vele bouwers de toeverlaat en vertrouwenspersoon. De uitdagingen voor de architect zijn dan ook niet min. Samen met NAV wil Recticel Insulation de architect perfect op de hoogte houden en informeren over de laatste nieuwe ontwikkelingen, zowel op het vlak van producten als op het vlak van regelgeving. Hierbij kiest de architect bewust voor de beste producten die op de markt beschikbaar zijn. Recticel Insulation voert dan ook kwaliteit hoog in het vaandel. We laten ons hele gamma jaarlijks en geheel vrijwillig door uiterst strenge en onafhankelijke experts screenen. Zo worden we continu doorgelicht en moeten we aantonen dat we steeds kwaliteit afleveren. Dat doen we maar al te graag. En met succes, want we dragen al sinds 2003 het door CEN erkende Europese kwaliteitslabel Keymark. Dit certificaat biedt u, als architect, nog meer toegevoegde waarde. Recticel Insulation blijft ook investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten voor een optimale isolatie van woningen. Bovendien hebben wij een eigen wetenschappelijk centrum in Wetteren, het International Development Center (IDC), waar meer dan honderd mensen continu werken aan onderzoek en ontwikkeling. Van harte proficiat aan NAV voor de jarenlange inzet. We rekenen erop om samen nog heel wat jubileums te vieren! De bouwwereld staat niet stil. Bouwtechnieken evolueren, bouweisen worden strenger, veranderende marktbehoeften zorgen ervoor dat architecten en bouwtoeleveranciers steeds met de laatste concepten en oplossingen mee moeten zijn. Reynaers Aluminium wil in dit proces een partner zijn die meedenkt met de markt en die steeds een stap voor is. Alles staat met het delen van kennis. Door het samenbrengen van inzichten in bouwtendenzen, maatschappelijke evoluties en materiaaltechnologie bereiden we ons voor op de toekomst. Constant innoveren is voor Reynaers Aluminium niet zozeer een uitdaging maar eerder een must. Het is door innovatie dat men zich continu voorbereid op de toekomst. Die kennis wil Reynaers in de eerste plaats delen met zijn architectpartners. De werking van het NAV met haar leden zijn hierbij een grote hulp. De medewerkers van Reynaers Consult verzorgen de kennisverspreiding aan architecten, van ontwerp tot uitvoering. Het advies team bestaat uit ingenieurs, architecten en technici en richt zich zowel naar de projectbouw als naar de privébouw. Zij helpen de architect bij de gammakeuze, technische beschrijvingen, bouwaansluitingen en normeringen. Meer dan 70 jaar geleden, vond VELUX het eerste dakvenster uit, waardoor er licht en natuurlijke ventilatie kwam op plaatsen die tot dan onbewoonbaar waren. In de loop der jaren is het gamma producten uitgebreid en vandaag is VELUX het referentie merk geworden van dakvensters, zowel voor hellende als voor platte daken. Steeds aan de top van de innovatie, combineert VELUX (van oorsprong Deens) design, technische prestaties en betrouwbaarheid, dit alles met een VELUX dienst die gaat van raadgeving tot een ongeëvenaarde dienst na verkoop. VELUX stelt vandaag de Nieuwe Generatie dakvensters voor, voor de woning van vandaag en van morgen: uitstekende energiebalans, oplossingen voor bouwknopen, luchtdichtheid klasse 4, zonnewering systemen, ventilatie units volledig conform aan de EPB norm, maar ook efficiënte domotica systemen met nieuwe touch screen bedieningen. Heel het gamma staat ten dienste van een energie-efficiënte constructie. VELUX onderhoudt een voorkeursrelatie met de architecten. Zij organiseert een internationale wedstrijd voor architectuurstudenten, maar heeft ook voor de professionelen een reeks tools, zoals de Daylight Vizualiser, die het toelaat om de lichthoeveelheid te visualiseren vanaf de eerste stappen van het ontwerp, of de Energy and Indoor Climate Vizualiser, die het toelaat om thermische simulaties te maken. Zij ondersteunt ook talrijke architectuurprojecten, in en buiten Europa

16 Colofon Architects in Progress. 60 jaar NAV is een project van NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie. Vrijdag 24 mei Cultuur Centrum Oud Gasthuis Asse NAV Willebroekkaai Brussel Tel.: Projectbegeleiding Pieter De Groote (NAV), Bart Verstraete (NAV), Charlene Ghyselinck (NAV), Arch. Kati Lamens, Arch. Danny Windmolders (FCS Architectenbureau), Arch. Luc Binst (Crepain Binst Architects), Sigrid Hubloux, Rik Neven (Architectura.be), Koen Steenacker (De Bouwerij Architects), Ir.-arch. Koen Willem, journalist Staf Bellens. Logistieke partners Apunta (lay-out), Twice Entertainment (eventbegeleiding), Uitgeverij Emka (drukwerk), Expert Academy (presentatie), Picstory (video), Ally GrahpX (website), Impe Catering. Partners Wienerberger - Protect - Reynaers Aluminium - VELUX - Recticel Insulation - Derbigum - Gyproc - Electrabel GDF Suez - ADMB - Architectura.be - Dimension Met bijzondere dank aan Bea Matthys-Crepain, Hugo Verwaetermeulen en Pierre Gyselinck Het dagelijks bestuur van NAV anno Bovenaan van links naar rechts: directeur Bart Verstraete, adviseur Philip Adam, adviseur Koen Steenacker, penningmeester Koen Willem, ondervoorzitter Kati Lamens, ondervoorzitter Urbain Van De Voorde. Onderaan van links naar rechts: secretaris Marc Hendrickx, voorzitter Danny Windmolders, ondervoorzitter Guy Van Den Bogaert. (Foto Studio Dann)

17 een organisatie van in samenwerking met

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies Trimestrieel tijdschrif t - april - mei - juni 2010 ja argang 2 2 - nr. 2 - P106084 - Afgiftek antoor Antwerpen x Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen V.U.: Fons Kockx, Voorzitter VVH,

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw 1 maart 2012 VOORWOORD De bouwsector in ruime zin is voor Vlaanderen bijzonder belangrijk,

Nadere informatie

Magazine voor internationaal ondernemen Februari 2013 nr. 50

Magazine voor internationaal ondernemen Februari 2013 nr. 50 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Gent X, BC21170 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99 www.flandersinvestmentandtrade.be info@fitagency.be Magazine

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden.

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Verslag aan de samenleving over 2013 We willen onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een relatie met KBC op lange termijn. 2 Verslag aan de samenleving

Nadere informatie

jaarverslag 2010-2011

jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 7 Groene banen in de bouw 83 Het beroepsbeleid van de Confederatie 109 Bouweconomie: balans, vooruitzichten en structuur Voorwoord De nauwe band tussen de uitvoering

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Forward for you maken

Forward for you maken belgacom 09 Forward for you Uw leven gemakkelijker Respect hebben voor Uw toekomst maken milieu en maatschappij bedenken Vlottere en rijkere communicatie, Een duurzame en veilige wereld, Steeds verder

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie