& Gezond. p4-5 Interview Koen Maertens. p12-13 Ziekenfondspakket p22-23 Jeugdtip Superleuke vakanties. Afgiftekantoor Brussel X P401115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& Gezond. p4-5 Interview Koen Maertens. p12-13 Ziekenfondspakket 2015. p22-23 Jeugdtip Superleuke vakanties. Afgiftekantoor Brussel X P401115"

Transcriptie

1 p4-5 Interview Koen Maertens & Gezond nr December 2014 Driemaandelijks gezondheidsmagazine p12-13 Ziekenfondspakket 2015 p22-23 Jeugdtip Superleuke vakanties Afgiftekantoor Brussel X P401115

2 Tal van voordelen ongeacht jouw leeftijd! Brillen en lenzen tot 100 euro Lidgeld sportclub tot 30 euro Tandimplantaten tot 500 euro Vaccinaties tot 75 euro Van harte In dit nummer stellen wij je met plezier ons verrassend voordelige ziekenfondspakket voor. De bijdrage voor 2015 blijft in deze tijden van besparingen trouwens onveranderd! En we hebben nog goed nieuws, want ook dit jaar hebben we voor jou enkele nieuwigheden in petto. Nieuw is onze gedeeltelijke terugbetaling voor oordoppen op maat. Het belang van een goed gehoor mag immers niet onderschat worden. Ook onze tegemoetkomingen voor de sportmedische keuring en de psycholoog worden versterkt. Binnen het pakket blijft een degelijk tandplan inbegrepen waarbij zonder extra bijdrage! - tot 500 euro wordt terugbetaald voor bijvoorbeeld tandimplantaten. Minder goed nieuws is dat de jaarlijkse premie voor de zorgverzekering door een beslissing van de Vlaamse regering fors zal stijgen. Deze verplichte bijdrage, die in 2015 voor de meesten verdubbelt tot 50 euro, waarborgt zwaar zorgbehoevenden en personen in een rusthuis wel een maandelijkse extra vergoeding van 130 euro voor de niet-medische kosten, die vaak hoog kunnen oplopen belooft een jaar van inleveringen te worden. Iedereen zal het voelen, al begrijpen we absoluut niet dat aan de miljardenstroom van noord naar zuid amper geraakt wordt. Het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid berekende dat Vlaanderen jaarlijks tussen 10 en 12 miljard euro transfereert naar Brussel en Wallonië. En daar bovenop komen er binnenkort de nefaste gevolgen van het recente Vlinderakkoord, waarbij we voor de overgedragen bevoegdheden onvoldoende middelen ontvangen. Niet moeilijk dat La Libre Belgique op 15 november 2013 al blokletterde dat vooral Vlaanderen met zo n 1,6 miljard euro per jaar de grote verliezer is van de zesde staatshervorming. We hebben daar toen reeds, als enige sociale middenveldspeler, uitdrukkelijk op gewezen. Maar de harde realiteit blijkt nu pas echt door te dringen! Jaarlijks draagt elke Vlaming bijna euro bij aan de geldstroom naar het zuiden. Voor een gemiddeld gezin is dat al gauw ruim euro. Hoeveel wachtlijsten zouden hiermee niet weggewerkt kunnen worden? Welke dure behandelingen of geneesmiddelen zouden we daar allemaal niet mee kunnen financieren? Ik ben benieuwd hoe de nieuwe federale saneringsmaatregelen aan die geldstroom een halt zullen toeroepen Wij zijn absoluut niet gekant tegen solidariteit, laat dat duidelijk wezen. Maar we verwachten dan wel concrete resultaatsverbintenissen, transparantie en loyaliteit. Ik stel echter vast dat solidariteit voor de Franstaligen blijkbaar enkel in één richting geldt. Zo werden bijvoorbeeld recent een aantal nationale diensten binnen onze Neutrale koepel gesplitst. Niet op onze vraag, maar wel op verzoek van onze Waalse vrienden, vermits zij vonden dat de Vlaamse leden teveel terugbetalingen ontvingen voor onder meer het lidgeld van een sportclub, brillen en orthodontie. Hiermee wordt onze stelling dat de dag dat er ooit één eurocent in omgekeerde richting zou vloeien (quod non), de sociale zekerheid onverwijld gesplitst zal worden nog maar eens geïllustreerd Colofon Objectief & Gezond is het driemaandelijks gezondheidsmagazine van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Nr. 84 december 2014 Redactiecomité: Jürgen Constandt, Danny De Boeck, Serafine De Groot, Marc Hollevoet, Horst Müller, Marnix Raes, Erik Stoffelen, Diane Van Balen, Wim Van Hecke en Andy Vandenbroecke. Redactiesecretaris: Erik Stoffelen Coördinator: Jürgen Constandt Secretariaat: Hoogstratenplein Mechelen Tel Opmaak: Impact Communications Druk: Corelio Printing Verantwoordelijke uitgever: Frans Lachi Antwerpsestraat Lier De redactie streeft naar het verstrekken van correcte informatie en baseert zich hiervoor op betrouwbare bronnen. De artikels in dit nummer hebben louter een informatieve waarde. Het redactiecomité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte informatie. Objectief & Gezond wordt gedrukt op houtvrij papier met een totale oplage van exemplaren. Men zegge het voort! Jürgen Constandt Algemeen directeur Wij wensen iedereen prettige & veilige feestdagen toe! Lid Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers. Objectief & Gezond 12/2014 3

3 Interview Koen Maertens We ontmoeten Koen Maertens, directeur van vzw Oscare, in Merksem voor een boeiend gesprek over dit nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Ons gesprek vindt plaats in het vroegere Greet Rouffaer Huis. Die naam is blijkbaar in onbruik geraakt? In 1997 raakte Greet Rouffaer op de set van Wittekerke verbrand. Ze werd geholpen in het brandwondencentrum Stuivenberg door voormalig diensthoofd dokter Raymond Peeters, die in 2001 een nazorgcentrum oprichtte waarbij alle diensten onder één dak konden worden teruggevonden. De opbrengst van een nummer van Dag Allemaal maakte dit mogelijk. Greet Rouffaer was tot in 2008 onze ambassadrice en ons pand werd al die tijd naar haar genoemd. Na 11 jaar wilde ze deze moeilijke periode afsluiten. Vandaar ook onze zoektocht naar een nieuwe naam. Oscare werd zo de opvolger van het Greet Rouffaer Huis. Waarvoor staat Oscare? Oscare staat voor Organisation for burns, scar, aftercare & research. Het vat perfect samen waarmee we elke dag bezig zijn, namelijk de opvolging van brandwonden of littekens, zorg en nazorg en natuurlijk ook onderzoek. We kozen voor een Engelstalige afkorting (in de naam zijn onder andere de woorden scar en care terug te vinden) omdat we ons internationaal profileren als wetenschappelijke organisatie. Oscare heeft dus een internationale uitstraling? We werken aan onze internationale uitstraling, ondermeer via diverse wetenschappelijke publicaties. Met een tiental lopende klinische studies trekken we ook naar internationale congressen en symposia. We hebben twee doctoraatsstudenten aan boord. We doen onderzoek naar de effecten van nieuwe littekenbehandelingen en proberen nieuwe toestellen uit. Momenteel organiseren wij met onze Scar Academy een opleiding binnen het postacademische vormingsaanbod van en samen met de Universiteit Antwerpen. Hiermee trokken we in 2013 ook naar het Verenigd Koninkrijk. Maar het internationale komt ook tot uiting bij onze patiënten. Hier komen mensen over de vloer die van ver over de grens komen. Acute zorgen worden in alle landen uiteraard aangeboden, maar daar stopt het vaak. Voor de belangrijke nazorg komen zelfs mensen uit het Midden-Oosten of het vroegere Oostblok naar hier. Betaald vanuit hun eigen land, worden ze overgebracht en voor een beperkte periode van bijvoorbeeld vier maanden krijgen ze hier dan intensieve verzorging. Oscare is maar mogelijk dankzij fondsenwerving. Hoe worden jullie gefinancierd? Alle onze diensten werken zelfbedruipend. Maar de basisfinanciering ontbreekt voor het gebouw, de ondersteunende medewerkers, het onderhoud En fondsenwerving wordt steeds moeilijker. In het verleden kwamen er beloftes over een erkenning maar daar bleef het bij. Een structurele erkenning zou er moeten komen via het Riziv, maar dit blijft achterwege. Wellicht heeft ook meegespeeld dat er in het zuiden van het land geen evenwaardig initiatief voorhanden is. De brandwondencentra, die zich met de acute zorg bezig houden, zijn daarentegen wel erkend. Ons land telt zes brandwondencentra: Stuivenberg, Neder-Over-Heembeek, Gasthuisberg, UZ Gent, Luik en Charleroi. Maar deze centra willen natuurlijk niet inleveren. Nazorg ontbreekt dus jammer genoeg in het gesubsidieerde plaatje. Nochtans zou het wenselijk zijn om ons aanbod verder uit te breiden. Er zouden meerdere satellietafdelingen moeten komen, om de afstand voor de patiënt te verkleinen. Het aanbod van de nazorg is immers nog té versnipperd en vaak zelfs afwezig. Onze ambitie op termijn is om uit te breiden, maar dat lukt natuurlijk niet wegens een gebrek aan structurele middelen. Momenteel ontvangen we zo n 800 patiënten per jaar, wat een verdrievoudiging betekent op een periode van vijf jaar. Eerst water, de rest komt later! Jullie kernactiviteit draait rond brandwonden. In welke omstandigheden lopen mensen vaak brandwonden op? Dat gebeurt meestal in de thuisomgeving. Brandwonden worden dus minder frequent op het werk opgelopen, al gebeurt het natuurlijk nog steeds te vaak. Vooral in de Antwerpse haven, de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld, komen geregeld chemische brandwonden voor. In de privé-omgeving maken we best een onderscheid tussen brandwonden bij kinderen en bij volwassenen. In 40 % van de gevallen spreken we over brandwonden bij kinderen. Vooral de leeftijdscategorie tussen nul en vier jaar loopt gevaar. De belangrijkste oorzaak in deze leeftijdsgroep zijn hete vloeistoffen. Té heet badwater, soep, koffie of thee zijn frequente stoorzenders. Een kinderhuid is zo veel dunner dan een volwassen huid. Daardoor kan de hete vloeistof dieper indringen. Vermits kinderen nieuwsgierig zijn en gevaar vaak verkeerd inschatten, is extra waakzaamheid bij de ouders aanbevolen. Bij volwassenen zijn vooral vlamverbrandingen aan de orde. Omvallende kaarsen en seizoensgebonden barbecues zijn vaak genoemde oorzaken. 10 preventietips om brandwonden te vermijden Is de psychologische nazorg niet minstens even belangrijk dan de louter fysieke? - Plaats hete voorwerpen zoals soep of koffie in het midden van de tafel. - Gebruik placemats in plaats van tafellakens. - Laat geen elektrische snoeren los liggen. - Houd de kinderen uit de keuken als je aan het koken bent. Baken een virtuele zone af. - Zorg voor een blusdeken in jouw keuken. - Neem geen baby s of kinderen op schoot als je iets heets aan het drinken bent. - Plaats rookmelders in jouw woning. Zo n rookmelder doet de overlevingskansen enorm stijgen. - Bedenk een vluchtweg en oefen deze in met jouw huisgenoten, want élke minuut telt! - Maak goede afspraken over wie voor de kinderen zorgt. - Leg de sleutels van de voordeur altijd op de juiste plaats, bij voorkeur in de buurt van de voordeur. Als psycholoog durf ik stellen dat het mentale wellicht nog belangrijker is dan het fysieke. De mate waarin we omgaan met beperkingen door brandwonden, maakt of men op een positieve manier terug in het leven kan staan. De mentale veerkracht hangt vaak af van een goed sociaal netwerk als buffer tegen negativisme. We hechten ook veel belang aan een goede ondersteuning vanuit alle disciplines. De patiënten kunnen hier gemakkelijk tijdens een koffiepauze met elkaar, de directeur of de vrijwilligers praten. Na verloop van tijd voelen ze zich hier thuis. Er is echt aandacht voor de persoon achter de patiënt! Hier is men in elk geval geen nummer, zoals dat al te vaak wel het geval is in een ziekenhuis Sociale cohesie maakt het verschil! Wat moet je nu eigenlijk exact doen als je geconfronteerd wordt met een brandwonde? We vatten het graag samen in één zinnetje: eerst water, de rest komt later! Essentieel is dus dat je de brandwonde eerst afkoelt met zacht stromend leidingwater. Respecteer indien mogelijk de regel: 20 minuten koelen aan een temperatuur van ongeveer 20 graden. Bij chemische brandwonden raden we aan om zelfs 30 tot 60 minuten te koelen. Afhankelijk van de grootte van de brandwonde, dien je contact op te nemen met de huisarts (bij een brandwonde groter dan een 2 euro muntstuk) of met de spoedafdeling van een ziekenhuis (bij brandwonden groter dan een hand). In geval van een chemische brandwonde neemt men best ook het etiket van het chemisch product mee. Wat doen jullie concreet om door te dringen tot de grote massa? We lanceren geregeld campagnes rond specifieke thema s, zoals slim zonnen of veilig barbecueën. We verspreiden dan affiches via onder andere Kind & Gezin, OCMW s, gemeenten We tonen ons ook op heel wat evenementen zoals Pennenzakkenrock of Bengelpop en geven geregeld preventielessen. Onze vrijwilligers trekken rond met een mobiele rooksimulator (de Flamiomobiel) en bezoeken opendeurdagen van brandweerkorpsen. En we geven tips via onze Brandwondenkrant. Manuele littekenbehandeling Tips voor een brandveilige eindejaarsperiode - Koop bij voorkeur een kerstboom uit volle grond met een grote kluit aarde. - Controleer of de kerstboom voldoende water heeft. Zo voorkom je uitdroging. - Plaats de boom in jouw woning op een koele plaats, ver van trappen en deuren. - Gebruik geen haarlak of kunstsneeuw in een echte kerstboom. - Haal de boom weg van zodra deze naalden verliest. - Gebruik LED-verlichting in plaats van kaarsen of lampen. Die wordt niet zo warm. - Vermijd vuurwerk en steek het zeker niet opnieuw aan wanneer het niet ontplofte. Meer info? Oscare, Van Roiestraat 18, 2170 Merksem. Tel Objectief & Gezond 12/2014 Objectief & Gezond 12/2014 5

4 Samson & Gert kerstshow Woon de Samson en Gert kerstshow bij op zaterdag 20/12 om 14u30 + vrije toegang Plopsaland. 1 overnachting te Hoge Duin op 20/12 + Plopsaontbijt 21/12. Cadeautje op de kamer. Volwassenen vanaf: 74,65 Kinderen vanaf: 22,00 Vier kerst of nieuwjaar samen met ons! Schuif samen met je familie, vrienden of met z n tweetjes de voeten onder tafel! Meer info op onze webstekken. Vakantie in de buurt Arrangementen en promoties... DE familie-uitstap van het jaar! Ontdek snel al onze promoties en arrangementen via: - Durbuy (Bomal), Oostduinkerke, Oostende, Carnavalvakantie Neutralia, Oostende: nacht gratis (indien je overnacht in kamer + ontbijt). Hoge Duin, Oostduinkerke: indien je in halfpension verblijft overnachten de kinderen gratis in de kamer van hun ouders of grootouders (avondmaal betalend) nacht gratis: Dennenheuvel, Durbuy (Bomal). Voorwaarden via onze webstek! Valentijn aan de kust of in de Ardennen 13 > 15/02/2015 in halfpension Hoge Duin: vanaf 151 p.p. in een budgetkamer. Dennenheuvel vanaf 181 p.p. in een comfortkamer. Het Globaal Medisch Dossier: een absolute aanrader! Alle gegevens over jouw gezondheid gebundeld in één dossier? Het kan via je huisarts in de vorm van het Globaal Medisch Dossier (GMD). Hierin staat zo compleet mogelijk jouw medisch verleden beschreven: operaties, diagnoses, onderzoeksresultaten, lopende behandelingen, allergieën, geneesmiddelengebruik Actueel Globaal Medisch Dossier Wat zijn de voordelen? Je vaste huisarts beschikt over al jouw medische informatie en kan dan ook je gezondheidstoestand beter opvolgen. Het GMD maakt overleg tussen artsen veel gemakkelijker. Je betaalt tot 30 % minder remgeld voor een consultatie bij de arts die jouw GMD bijhoudt. Gewone verzekerden met een GMD betalen 2 euro minder remgeld, patiënten met een verhoogde tegemoetkoming betalen een halve euro minder remgeld. Hierbij een voorbeeld ter verduidelijking. Raadplegingen (tarief 2014) De kosten voor het openen of verlengen van een GMD worden volledig door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds terugbetaald. Je kan je GMD gratis laten overdragen als je beslist om van huisarts te veranderen. Heb je al gehoord van het Globaal Medisch Dossier Plus (GMD+)? Wie reeds een GMD liet openen, kan dit nog uitbreiden met een GMD+ of individueel preventieplan, tenminste als men voldoet aan de leeftijdsvereiste. Wettelijk honorarium Het GMD+ is immers alleen voorzien voor personen van 45 tot 75 jaar. Dit kan vanaf de eerste dag van het jaar dat de patiënt 45 jaar wordt tot het einde van het jaar dat de patiënt 75 jaar wordt. Bij patiënten die niet tot de doelgroep van 45 tot 75 jaar behoren, zit de preventiemodule geïntegreerd in de aanrekening van het GMD maar dan zonder het gebruik van een controlelijst. Dit is een reeks preventieve maatregelen, opgemaakt door je huisarts, die je helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Terugbetaling gewone verzekerden Zonder GMD 14,92 19,42 20,92 Met GMD 16,92 19,92 Zonder GMD 18,48 22,98 24,48 Met GMD 20,48 23,48 Terugbetaling verhoogde tegemoetkoming Jouw huisarts zal hierbij rekening houden met je persoonlijke en familiale voorgeschiedenis uit het GMD. Dit bijkomend preventieplan bepaalt welke gezondheidsrisico s je op langere termijn loopt, welke ziektes vroegtijdig opgespoord kunnen worden en of leefstijlaanpassingen en vaccinaties nodig zijn. Wat zijn de voordelen van een GMD+? Het preventieplan is volledig individueel en dus afgestemd op jouw persoon. Afhankelijk van je eigen gezondheidstoestand zullen sommige preventieve acties dus nodig zijn en andere niet. Daarnaast betaalt ook hier het ziekenfonds alle kosten voor het opmaken of vernieuwen van het persoonlijk plan terug. Hoe start ik met mijn huisarts een GMD+ op? Omdat het opstellen van een individueel preventieplan wel even duurt, maak je hiervoor best een aparte afspraak. Als voorbereiding kan jouw arts je vragen om een vragenlijst in te vullen. Tijdens deze eerste raadpleging worden uiteraard niet onmiddellijk alle aanbevolen onderzoeken uitgevoerd, maar spreek je af wanneer deze best gepland worden. Hoeveel kost een GMD+? De dokter mag dit alleen aanrekenen voor de leeftijdscategorie Het honorarium van de preventiemodule (10,80 euro) wordt zoals bij het GMD volledig terugbetaald. Hoelang blijft een GMD+ geldig? Omdat je gezondheidstoestand (en die van jouw familie) kan wijzigen, zal je met jouw huisarts jaarlijks het individueel preventieplan vernieuwen. Verander je van arts? Dan zal de nieuwe huisarts het dossier overnemen. Wens je meer informatie over het GMD of het GMD+? Spreek er zeker over met je huisarts. 6 Objectief & Gezond 12/2014 Objectief & Gezond 12/2014 7

5 start met kraamzorg Sociaal Centrum vzw is een thuiszorgdienst die actief is in Lier en omgeving. Sinds september 2014 zijn we van start gegaan met kraamzorg. Je kan hier zowel na een bevalling thuis als in het ziekenhuis een beroep op doen. De kraamverzorgende is professioneel opgeleid en draagt zorg voor het ganse gezin. Zij biedt een aanvulling op de bestaande medische zorg van de huisarts of vroedvrouw. Kraamzorg kan geboden worden in de periode van een maand vóór en drie maanden na de bevalling of het ontslag uit het ziekenhuis. De prijs van de kraamzorg is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinssituatie en wordt gereglementeerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Vlaams & Neutraal ziekenfonds betaalt tot 300 euro voor kraamzorg terug. Het werkingsgebied van Sociaal Centrum vzw strekt zich uit over Lier en volgende gemeenten (+ deelgemeenten): Berlaar, Boechout, Duffel, Grobbendonk, Heistop-den-Berg, Herentals, Herenthout, Lint, Nijlen, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Putte, Ranst, Sint-Katelijne-Waver, Vorselaar en Zandhoven. Woon je buiten deze regio? Dan nemen wij graag contact op met een andere thuiszorgdienst om je verder te helpen. Hoe gaat dit concreet in zijn werk? Indien je een beroep wil doen op deze dienst kan je ons contacteren via Een maatschappelijk assistent(e) zal een afspraak maken voor een thuisbezoek. Zij of hij bezorgt jou de nodige informatie in verband met de kostprijs, de aard en de duur van de hulp. Bereikbaarheid De kantoren van Sociaal Centrum vzw vind je in de gebouwen van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Antwerpsestraat 145 te Lier. Je kan ons telefonisch van 8 tot uur bereiken op Je kan ook mailen naar Tandheelkunde die zich richt op de ontwikkeling van een regelmatig gebit. Zo omschrijft Van Dale het woord orthodontie. In feite komt deze naam uit het Grieks: ortho betekent recht en odontos tand. Het is dus de taak van de orthodontist om je door middel van een beugel terug een goed functionerend en regelmatig gebit te geven, eentje dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is. Diensten Orthodontie: extra tussenkomst tot 750 euro De beugelbehandeling bestaat uit twee fasen. In de eerste (of actieve) fase worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd door middel van een beugel. Er bestaan verschillende soorten beugels: een uitneembare beugel bestaat uit een plaatje van hars met metaaldraadjes. Deze beugel kan gemakkelijk zelf in- of uitgedaan worden; een vaste beugel ( blokjes ) blijft de hele periode in de mond. Hij is met metalen plaatjes verbonden aan de tanden en door middel van metaaldraadjes wordt hij regelmatig bijgesteld; een buitenbeugel draagt men met een band om de nek. In sommige gevallen kan de orthodontische behandeling onderbroken worden. Kinderen groeien soms sneller, om nadien weer een poos niet meer te veranderen. In zo n geval moet de behandeling gedurende maanden of zelfs jaren worden onderbroken. Tijdens deze periode gaat de patiënt niet meer zo regelmatig op consultatie en wordt de terugbetaling uitgesteld tot de hervatting van de behandeling. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zet er graag de tanden in! Tijdens de behandeling voert de orthodontist geregeld een beugelcontrole uit. Indien nodig wordt de beugel bijgesteld of aangepast. In de tweede fase (de retentiefase) wordt het bereikte resultaat zo goed mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel (kunststofkapje). Na de behandeling kunnen de tanden immers nog verschuiven. De duur van de behandeling varieert, maar schommelt gewoonlijk tussen 18 en 36 maanden. In moeilijke gevallen kan de behandeling zelfs nog langer duren. Meestal moet de beugel om de vier tot zes weken gecontroleerd en aangepast worden. De verplichte verzekering vergoedt slechts gedeeltelijk twee orthodontische behandelingen: de vroege orthodontiebehandeling bij kinderen jonger dan negen jaar voor bepaalde afwijkingen op het melkgebit of wisselgebit; de gewone orthodontiebehandeling. Hierbij is het belangrijk dat je van de adviserend geneesheer vóór de leeftijd van 15 jaar de toelating krijgt om de behandeling op te starten. De documenten die je nodig hebt voor de aanvraag bij het ziekenfonds ontvang je van de orthodontist. Omwille van de techniciteit en de duur is een orthodontische behandeling niet goedkoop. De tegemoetkoming door de verplichte verzekering is absoluut ontoereikend. Gelukkig kunnen onze leden, die hun ziekenfondsbijdrage betaald hebben, naast de tussenkomst in de verplichte verzekering ook genieten van volgende tegemoetkomingen: 150 euro bij het plaatsen van het apparaat; 150 euro na zes maandelijkse zittingen; 150 euro na twaalf maandelijkse zittingen; 150 euro na 30 maandelijkse zittingen; 150 na 36 maandelijkse zittingen. Deze tussenkomst kan dus oplopen tot 750 euro! Uniek! Wie zonder akkoord van de adviserend geneesheer start met orthodontie (bijvoorbeeld een volwassene) ontvangt een éénmalige tegemoetkoming van 150 euro na een behandeling van zes maanden. 8 Objectief & Gezond 12/2014 Objectief & Gezond 12/2014 9

6 Bezorg ons je adres via en je ontvangt voortaan ook onze driemaandelijkse nieuwsbrief! Online loket Mijn lidmaatschap Kantoren & postbussen Documenten Over ons Contact Waarom zit je goed bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds? Al leden kozen bewust voor het VNZ! Verdien jaarlijks tientallen euro s met onze extra financiële voordelen Een persoonlijke en sociale service, Vlaams en ongebonden Voorhuwelijkssparen vanaf 14 jaar Voordelen & terugbetalingen In heel Vlaanderen meer dan 40 kantoren en 150 postbussen Aantrekkelijke hospitalisatieverzekeringen Regel alles van thuis uit in ons online loket Meer weten We komen vrijblijvend langs Lid worden Veranderen van ziekenfonds is heel eenvoudig. Je behoudt alle wettelijke rechten Zoeken Lid worden Uitkeringen Vakantie Hospitalisatie Zorg & uitleendienst In de kijker Op 15 oktober hieven we het glas op ons gloednieuw kantoor in Brecht. Tijdens een druk bijgewoonde openingsreceptie zag algemeen directeur Jürgen Constandt mooie kansen om ook in deze regio een sterke groei te realiseren. In Merelbeke, waar we ons enkele jaren geleden al op de kaart hebben gezet, konden we deze perspectieven al omzetten in harde cijfers. Brecht Gemeenteplaats Merelbeke Poelstraat In maart 2015 Brillen Brillen Brillen Brillen hernieuwen we Lenzen Onze Toppers Lenzen Lenzen Lenzen ons online loket Luiers Luiers Luiers Tanden Tanden Luiers Sport Tanden Sport fitness en fitness Sport Tanden Kampverg fitness Sport Kampverg en Vaccinaties fitness Kampverg Vaccinaties Voorhuwelijks Brillen Vaccinaties Voorhuwelijks Vakanties Voorhuwelijks Luiers Vakanties Hospitalisatie Tanden Vakanties Hospitalisatie Geboorte Sport en Hospitalisatie fitness Geboorte Terugbetaling Kampverg Geboorte Terugbetaling Vaccinaties Terugbetaling Voorhuwelijks sparen sparen Lenzensparen sparen en Adoptie en Adoptie en Adoptie med. med. kosten kosten Adoptie med. kosten med. kosten sparen grondig! Openingsuren: Woensdag: Vakanties Hospitalisatie Geboorte en Adoptie Terugbetaling med. kosten Openingsuren: Donderdag: Brillen en lenzen Tanden Sporten fitnessclub Kampvergoeding Luiers Nieuws <Datum> Titel titel titel Eperis aligent dolupienis mosape corepernam, cus ditint. Unte non rem eate id que volupta tum nonecullaut pore dem. On corepel is et haribusaped excest eius eatem que voluptur re necaboreprae nonemo occatinus as aut dolori inus eumquid mo etur? Berciaecerem sus quae esseria quo qui res exceres sa pedias del int doloribus mint pra vel mo coremquias ent optatus aliciae a cupta denis de eaquam hiti sime nis nus derionseque dolum ium acerum automnisim re. <Datum> Titel titel titel Eperis aligent dolupienis mosape corepernam, cus ditint. Unte non rem eate id que volupta tum nonecullaut pore dem. On corepel is et haribusaped excest eius eatem que voluptur re necaboreprae nonemo occatinus as aut dolori inus eumquid mo etur? Berciaecerem sus quae esseria quo qui res exceres sa pedias del int doloribus mint pra vel mo coremquias ent optatus aliciae a cupta denis de eaquam hiti sime nis nus derionseque dolum ium acerum automnisim re. Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief Meer nieuws Activiteitenkalender Versturen Tips voor je gezondheid Voeding en beweging Een gezonde geest Gezond ouder worden Gezonde gewoontes Mis geen nieuws Ziektepreventie Jouw vaccinaties Word vandaag nog vriend van onze facebookpagina! Met de opening van ons 44ste kantoor verankeren we ons verder in de Noorderkempen. Ons gloednieuwe kantoor bevindt zich in een geklasseerd gebouw in het centrum van Brecht, recht tegenover het vroegere gemeentehuis. In de nabijheid is er ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar. Onze leden in Brecht en de omliggende gemeenten kunnen hier elke woensdagnamiddag terecht. Tussen 14 en 18 uur ontvangen Annelore Mertens of Jan Bertels onze leden. In de onmiddellijke omgeving zijn er brievenbussen in Sint-Job-in- t-goor, Hoogstraten en Rijkevorsel. Wij wensen iedereen prettige en veilige feestdagen toe! Sluitingsdagen Al onze kantoren zullen gesloten zijn op woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26 en woensdag 31 december. Ook op donderdag 1 en vrijdag 2 januari Wijziging permanentie Dienst Maatschappelijk Werk in kantoor Kortrijk vanaf 1 januari: maandag: Op een steenworp van het winkelcentrum, schuin tegenover het OCMW, bevindt zich ons kantoor in Merelbeke. Anneleen Diependaele helpt hier al jaren onze leden uit de regio met hart en ziel verder. Zo n 750 leden uit Merelbeke, Melle, Oosterzele en Zwijnaarde vinden geregeld hun weg naar de Poelstraat 40. Dit aantal willen we naar de toekomst toe nog verder optrekken. Nieuwe brievenbussen Bilzen: Meershoven 137 (lichting op woensdag) Bornem: Sint-Amandsesteenweg 92 B2.1 (lichting op donderdag) Hemiksem: Kastanjelaan 22 (lichting op woensdag) Ninove: Jan Ockeghemstraat 29 (lichting op maandag) Scherpenheuvel: Diestersteenweg 164 (lichting op maandag) Sint-Truiden: Clement Cartuyvelsstraat 39 (lichting op maandag) Zele: Narcislaan 156 (lichting op woensdag) vanaf 1/12/ Objectief & Gezond 12/2014 Objectief & Gezond 12/

7 Alternatieve raadplegingen (Acupunctuur, antroposofische geneeskunde, chiropraxie, hippotherapie, homeopathie en osteopathie) Tot 50 euro voor alle alternatieve therapieën samen (10 euro per bezoek). Brilglazen, monturen en contactlenzen Indien er geen wettelijke vergoeding wordt voorzien, betalen wij iedereen toch brillen of lenzen gedeeltelijk terug. Onze tegemoetkomingen zijn als volgt: Jaarlijks: 50 euro Om de vier jaar* mits voorschrift van de oogarts: 100 euro (50 euro extra indien het voorschrift maximum zes maanden oud is). Dag- en nachtopvang Tot 250 euro (5 euro per dag of nacht). Diabetesmateriaal Indien je lijdt aan diabetes bezorgen we je gratis een bloedglucosemeter. Enkel voor diabetespatiënten die geen recht hebben op de wettelijke tegemoetkoming. Diëtist Tot 50 euro (10 euro per bezoek). Ook voor erkende organisaties voor dieetadvies zoals Bodystyling, Figurel, Infraligne en WeightWatchers, en voor het Pronokaldieet. Dienst Maatschappelijk Werk Onze DMW bestaat uit een ploeg van twaalf maatschappelijk assistenten, sociaal verpleegkundigen en ergotherapeuten, allen erkend binnen het woonzorgdecreet. Deze dienstverlening is gratis. Voor een afspraak of een vraag: of Ergotherapeutisch advies 50 euro terugbetaling, maar je kan ook gratis een beroep doen op onze eigen ergotherapeute. Meer info: Fytotherapeutische en antroposofische geneesmiddelen 50 % mits voorgeschreven door een arts (maximum 25 euro). 12 Objectief & Gezond 12/2014 Ziekenfonds- Het ABC van het VNZ pakket 2015 Geboorte- en adoptiepremie Een pasgeboren of geadopteerd kind geeft de ouders recht op een premie tot 300 euro (150 euro per aangesloten ouder). Daarnaast zijn er ook onze tussenkomsten voor kraamhulp en luiers en onze vakantievoordelen. Gewrichtsprothesen en -implantaten (Elleboog, enkel, hand, heup, knie, schouder, vinger, voet en wervelzuil) 25 % van het persoonlijk aandeel boven de 250 euro (maximum 500 euro per twee jaar). Homeopathische geneesmiddelen 50 % mits voorgeschreven door een arts en aangekocht bij een apotheker (maximum 75 euro). Incontinentiemateriaal Tot 30 % korting indien aangekocht via onze thuiszorgwinkel ComfoPlus. Meer info: Kampvergoeding Wij betalen éénmaal per jaar 30 euro voor kinderen tot en met 18 jaar uit. Dit geldt ook voor speelpleinen, schoolreizen en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging. Daarnaast is er ook onze sportvergoeding! Voor andersvalide jongeren is er een jaarlijkse éénmalige tussenkomst tot 250 euro. Kijkoperaties 100 % van het persoonlijk aandeel boven de 250 euro (beperkt tot een limitatieve lijst). Kinder- en jeugdvakanties Onze jeugddienst Jeugdtip organiseert keitoffe vakanties in binnen- en buitenland voor alle leeftijdsgroepen (vanaf vijf jaar) en dit tijdens de meeste schoolvakanties. Kortingen tot 125 euro per deelnemer. Meer info: , via jeugdtip.be of op pagina s 22 en 23. Kortverblijf Tot 420 euro (15 euro per overnachting). Kraamhulp Tot 300 euro (5 euro per uur, maximum 60 uren). (*) Deze hernieuwingsperiode wordt berekend op basis van de vorige prestatiedatum. Er moeten dus minstens zoveel jaren effectief verstreken zijn voor deze terugbetaling! Lasertherapie Een laserbehandeling van de ogen geeft recht op een tegemoetkoming tot 250 euro (125 euro per behandeld oog). Luiers Voor de luierkosten van jouw jonge spruit betalen wij naast de geboortepremie nog tot 225 euro per kind uit (maximum 75 euro per levensjaar tot de derde verjaardag). Daarenboven stellen wij jonge moeders graag tot drie maanden gratis een babyweegschaal en afkolfapparaat ter beschikking. Je dient wel een melksetje (flesje) aan te kopen. Medische kosten in het buitenland en repatriëring Dringende medische kosten en repatriëring om medische redenen in de Europese landen (plus Algerije, Egypte, Marokko, Tunesië en Turkije): onbeperkt (vrijstelling: 25 euro bij ambulante kosten). Alarmcentrale MUTAS (24u/24u): Opgelet: voor andere landen is er geen dekking voorzien en raden we aan een extra reisverzekering af te sluiten! Objectief & Gezond Het reilen en zeilen van het VNZ en de ziekteverzekering viermaal per jaar in jouw brievenbus. Tussendoor is er ook nog onze elektronische nieuwsbrief. Oordoppen op maat NIEUW! 50 % mits aangekocht bij een audicien of audioloog (maximum 50 euro). Orthodontie Bij de start van een orthodontische behandeling wordt 150 euro gestort. Nadien betalen we in schijven (telkens na 6, 12, 30 en 36 maandelijkse behandelingen) automatisch nog eens 150 euro uit, waardoor onze terugbetaling kan oplopen tot 750 euro! Een goedkeuring van de adviserend arts is vereist (aanvraag vóór 15 jaar). Ook voor 15-plussers en volwassenen wordt steeds 150 euro uitbetaald na zes maanden behandeling. Psycholoog 10 euro per sessie tot 100 euro (voor jongeren tot en met 18 jaar) en tot 50 euro (anderen). Onder psychologen worden enkel masters psychologie en orthopedagogie verstaan. Rookstopmiddel Tot 25 euro per kalenderjaar voor een rookstopmiddel of behandeling. Enkel voor personen die geen recht hebben op een wettelijke tegemoetkoming. Rooming-in 10 euro per overnachting bij een ziek familielid in het ziekenhuis (maximum 150 euro). Sport- of fitnessclub Bij inschrijving in een erkende sport- of fitnessclub betalen wij iedereen tot 30 euro terug, ongeacht de leeftijd (éénmaal per jaar en beperkt tot de erkende IOC-sporten onder begeleiding). Sportmedische keuring 30 euro voor een preventieve hartscreening of sportmedische keuring bij de huisarts, sportarts of cardioloog (om de twee jaar*). Spraaklessen Tot 300 euro indien er geen wettelijke tegemoetkoming wordt voorzien ( 7,50 per spraakles, maximum 40 behandelingen per kalenderjaar en een behandelingsduur van maximum 2 jaar voor eenzelfde stoornis). Tandzorgen (Bruggen, extracties, implantaten, kronen, stifttanden en tandprothesen) Indien er geen wettelijke vergoeding wordt voorzien, betalen wij om de twee jaar toch tot 500 euro terug (25 % van het persoonlijk aandeel boven de 250 euro). Daarnaast is er ook onze vergoeding bij orthodontie. Thuisoppas zieke kinderen Voor ouders die onmogelijk thuis kunnen blijven om op een ziek kind te passen, wordt tot vier opeenvolgende dagen per kind gratis thuisoppas voorzien. Bel (maximum negen uur per dag, acht dagen per kalenderjaar en tot de leeftijd van twaalf jaar). Uitleendienst, mediotheek en personenalarm ComfoPlus Van krukken tot een volledig uitgeruste ziekenhuiskamer: met ComfoPlus ben je snel en voordelig geholpen. Wij passen zelfs een maximumfactuur toe bij verhuur en bieden ook standaard 10 % korting aan op je aankopen bij ComfoPlus. Meer info: Vaccinaties 50 % voor alle vaccins waarvoor geen wettelijke vergoeding wordt voorzien (maximum 75 euro). Terugbetaling griepvaccin: tot 5 euro. Vakanties Met Dennenheuvel, Hoge Duin en Neutralia beschikken we over een gevarieerd aanbod vakantiedomeinen, zowel in de Ardennen als aan de Vlaamse kust. Als lid geniet je van aanzienlijke kortingen op de kamerprijs en op buitenlandse promoties van NZ Vakanties. Profiteer ervan! Voetverzorging Voor 60-plussers: tot 25 euro (5 euro per beurt). Wat betaalt u in 2015 aan uw ziekenfonds? Ziekenvervoer Terugbetaling aan 50 %. Maxima (per rit) in functie van de aard van het vervoer: Klinimobiel of ziekenwagen 150 Taxi 75 Openbaar vervoer of minder mobielen centrale 25 Eigen wagen (0,10 /km) 25 Bij ambulante verzorging in een ziekenhuis of diagnosecentrum dient de behandelende arts of het ziekenhuis een medisch attest af te leveren waarin verklaard wordt dat je niet in staat was zelf te rijden. Bij helikoptervervoer en professioneel reeksvervoer (nierdialyse, radium- en chemotherapie) gelden terugbetalingen tot 75 %. Niet-dringend ziekenvervoer kan je aanvragen via het nummer 105 (ziekenwagen) of (ander vervoer). Zorgverblijven Tegemoetkoming van 25 euro per dag voor een herstel- of rustverblijf (maximum 28 overnachtingen). Goedkeuring van de raadgevende geneesheer is vereist. Dit overzicht heeft slechts een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de aanvullende en facultatieve rechten zijn alleen de statuten van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en de Landsbond rechtsgeldig. (*) Deze hernieuwingsperiode wordt berekend op basis van de vorige prestatiedatum. Er moeten dus minstens zoveel jaren effectief verstreken zijn voor deze terugbetaling! 4 extra troeven Hospitalisatieverzekeringen (zie ook blz ): Je hebt de keuze uit diverse formules: HospiContinu, HospiForfait, HospiPlan & AmbuPlan en HospiPlus & AmbuPlus. Jouw VNZ lanceerde recent een primeur met de HospiPluskaart! Reizen: kortingen tot 10 % op je vakantieboekingen bij NZ Vakanties ( Via NZ Vakanties geniet je ook aanzienlijke kortingen bij Jetair, Sunweb en Thomas Cook. Meer info: Rijschool: Leden betalen geen administratiekost voor rijlessen bij VAB of Sanderus ( of Voorhuwelijkssparen: Sparen kan nog steeds vanaf 14 jaar met gigantische intresten! Maand Kwartaal Jaar Wettelijk reservefonds (1) Vlaamse zorgverzekering (2) Normale bijdrage 50,00 Personen met voorkeurregeling (3) 25,00 Ziekenfondsbijdrage per lidboekje (4) 6,85 20,55 82,20 Voorhuwelijkssparen vanaf 14 tot 30 jaar min. 18 tot 48 per jaar Hospitalisatieverzekeringen Zie p. 17 & 18 (1) Dit is een verplichte bijdrage per lidboekje per jaar. (2) Deze jaarlijkse bijdrage is verplicht voor alle personen die 26 jaar of ouder zijn in 2015 en wonen in het Vlaamse gewest. Deze verzekering is facultatief voor inwoners van Brussel. (3) Op 1 januari (4) Deze bijdrage is verplicht en omvat alle aanvullende voordelen en diensten. Wanneer voeren wij uw domiciliëringsopdracht uit? De ziekenfondsbijdragen via een domiciliëringsopdracht worden in 2015 als volgt opgevraagd: rond 20 januari 2015 (1ste kwartaal), volgende kwartalen rond 10 april, 10 juli en 12 oktober. De bijdragen voor het voorhuwelijkssparen worden ook in januari opgevraagd; die voor de Vlaamse zorgverzekering rond 10 februari. Objectief & Gezond 12/

8 ComfoPlus Actiemaand december 2014 In december krijg je minimum 20 % korting op onderstaande promotieartikelen.* Het comfort van een relaxzetel op maat! Het zitcomfort in een op maat gemaakte relaxzetel is ongeëvenaard. Wanneer we naarmate we ouder worden steeds meer en langer zitten, betekent dit geen overbodige luxe. Sinds de introductie van leverancier Revilax in het ComfoPlusaanbod begin 2013, genieten reeds ruim 100 ComfoPlus-klanten dagelijks van hun maatwerk Revilax-zetel. We bieden zetels met mechanische of met elektrische verstelling, met één, twee of vier motoren, met sta-op functie, verwarming, massage de mogelijkheden zijn quasi onbeperkt. De deskundige Revilax-medewerker komt aan huis voor de maatname en vijf tot zes weken later hebt je je zetel op maat, perfect inspelend op jouw persoonlijke noden en behoeften. Naargelang de gekozen opties varieert de prijs van tot euro. Maar we zetten dit product voor jou graag in de etalage met een erg fraaie actie! zit-, lig-, uitstap-, en kantelfuncties met elektrische bediening; ruime bekleding- en kleurkeuze; afwerking naar wens (pootjes, wieltjes, bijzettafels, afduwgrepen ); de zetels kunnen een gewicht aan tot 350 kg; maatname aan huis; uitstekende dienst na verkoop; 5 jaar waarborg. Op bestellingen tussen 1 december 2014 en 16 januari 2015 bieden we je 20 % korting op een relaxzetel (kortingen van 200 tot 520 euro). Ontdek het comfort van een traplift! Mobiliteitsverlies is bijzonder confronterend. En niet elke woning is geschikt voor minder mobiele mensen. Soms dringt een verhuis naar een gelijkvloerse woning of een serviceflat zich op. De patiënt en zeker ook de partner is daar vaak niet klaar voor. Het plaatsen van een traplift kan een oplossing bieden die meestal veel minder ingrijpend is dan gedacht. De Comfolus-partners TK-Encasa en Comfortlift plaatsen praktische trapliften en liftsystemen die op quasi elke trap te monteren zijn. Ze hebben een jarenlange ervaring en vinden betaalbare oplossingen voor bijna elk probleem. Naast een confectie aanbod, leveren ze je immers ook graag maatwerk. De plaatsing verloopt snel en meestal zonder breekwerk. Bovendien staan Comfortlift en TK-Encasa gekend om hun onberispelijke dienst na verkoop. Zowel herstel- als onderhoudsopdrachten worden snel en stipt uitgevoerd. De ComfoPlus-medewerker geeft je raad en advies, zorgt voor de opmaak van een vrijblijvend aanbod en is jouw garantie op een perfecte relatie met de leverancier van je keuze. Actie: onze partner TK-Encasa geeft je een extra zetje. Bij iedere bestelling geplaatst tussen 1 december 2014 en 28 februari 2015 krijg je een waardebon van 100 euro waarmee je terecht kan in de hulpmiddelenwinkel van ComfoPlus. Bestellen kan via via of via het kantoor in jouw regio. Incontinentiemateriaal Attends! Het Zweedse Attends is al ruim 30 jaar een gerenommeerde speler op de markt van de incontinentieproducten. Hun aandacht voor innovatie, gekoppeld aan het gebruik van de nieuwste technieken en hun streven naar perfectie, heeft unieke producten opgeleverd. Ze koppelen comfort en zekerheid aan een ultra snelle absorptiesnelheid. Het erg brede gamma biedt oplossingen voor iedere vorm van incontinentie. Het is dan ook niet te verwonderen dat Attends ondertussen uitgroeide tot een stevige ComfoPlus-partner. De ComfoPlus-medewerkers geven je graag advies over het te kiezen product. Je kan bij hen terecht via Of wat nog gemakkelijker is loop even binnen in de ComfoPlus-winkel! ComfoPlus geeft de leden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 30 % korting op de aankoopprijs van wegwerp incontinentiemateriaal. Tussen 1 december 2014 en 16 januari 2015 doen we er een schepje boven op: een volle overdoos wordt gratis aan huis geleverd; bij aankoop van twee overdozen geniet je 5 % extra korting; bij het ophalen van je doos in een ComfoPlus winkel krijg je er een gratis doosje Wet Wipes bij. Wanneer een transfer je zorgen baart! Transfertoestel ReTurn Met de hulpmiddelen van ComfoPlus mikken we op maximaal comfort voor de patiënt. Maar ook de mantelzorger verdient enige aandacht want de haalbaarheid van een thuiszorgsituatie wordt bepaald door de paraatheid van de mantelzorger. De ReTurn is een multifunctioneel draaien transportplatform. Het toestel staat garant voor erg vlotte transfers, activeert de patiënt waardoor de revalidatie bespoedigt wordt, ondersteunt het natuurlijke bewegingspatroon en nodigt hem of haar uit om op een veilige manier maximaal actief te zijn. Van zitten naar staan en omgekeerd verloopt enorm vlot, zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger. Het zorgt ook voor vlotte verplaatsingen over korte afstand. De ReTurn zorgt voor een veilige en actieve transfer en voorkomt zware tilhandelingen. Het toestel is geschikt voor zorgvragers tot 150 kg. Actieprijs ReTurn 7500i Tillift Handi Move 1630 HandiMove tilliften vormen al jarenlang de standaard op het vlak van patiëntentransfer. Deze tilliften zijn betrouwbaar, veilig, handig in het gebruik en bijzonder comfortabel voor de patiënt. We zetten de passieve tillift 1630 in de kijker, een compact toestel met hoog tilbereik dat uitstekend geschikt is voor gebruik in een thuiszorgsituatie. De tilcapaciteit van deze passieve tillift bedraagt 175 kg. HandiMove , Standaard Tildoek 227, Jouw comfort in de slaapkamer! Het comfort dat Tempur je biedt is alom bekend. Maar misschien weet je niet dat ComfoPlus je interessante aankoopvoorwaarden kan bieden op dit Tempur-materiaal. Tijdens onze actieperiode bieden we je volgende extra s: bij aankoop van twee Tempur hoofdkussens geniet je 25 % korting; bij aankoop van een Tempur Original matras krijg je een Tempur Original hoofdkussen gratis; bij aankoop van een dubbele elektrisch verstelbare Tempur slaapopstelling, krijg je de tweede bedbodem gratis. Met Linido plaats je mooie en betrouwbare handgrepen in de badkamer Linido is een Nederlands bedrijf met meer dan 70 jaar ervaring in het vervaardigen van hulpmiddelen voor het veilig gebruik van bad, douche en toilet. Door hun focus op comfort en veiligheid maakten ze hun productengamma erg gewild door personen die kiezen voor thuiszorg. Erg populair zijn de Linido wand- en toiletbeugels in gecoat of roestvrij staal. Ze zijn mooi, duurzaam en passen in quasi elk interieur. ComfoPlus-aanbod: 20 % korting op bestellingen geplaatst tussen 1 december 2014 en 16 januari Objectief & Gezond 12/2014 * Actievoorwaarden geldig bij het plaatsen van een bestelling tussen 1 december 2014 en 16 januari 2015, niet cumuleerbaar met andere voordelen. Objectief & Gezond 12/

9 Gezonde activiteitenagenda Smakelijke smoothies! Goede en gezonde voornemens voor 2015? Dan is de workshop smakelijke smoothies iets voor jou! Rugscholing Waar en wanneer? Donderdag 19 maart u30 21u30 Begeleider: Ilse Cant (Ergotherapeute Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie, AZ Sint-Augustinus, Wilrijk) Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Antwerpsestraat Lier Infomoment borstkanker: aan de slag met de Mammobox Steekkaart Hospitalisatieverzekeringen Wees verzekerd van HospiPlus! Het voorbije jaar heeft HospiPlus letterlijk grenzen verlegd. We schrapten begin 2014 de leeftijdsgrens voor de kostendekkende formules. Vanaf 1 januari worden de premies wettelijk geïndexeerd met slechts 1 % én dit ondanks de versterking van de waarborgen. Als klap op de vuurpijl zorgde HospiPlus met de start van de HospiPluskaart ook nog voor een absolute nieuwigheid in de ziekenfondswereld. Geen wonder dat we in 2014 het aantal verzekerden met ruim 8 % zagen toenemen. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Facturen tellen of rustig herstellen? Primeur van jouw ziekenfonds! VNZ lanceert de HospiPluskaart. Gezondheidszorg wordt steeds duurder. Als sociaal verzekeraar blijft het onze missie om onze leden betaalbare, toegankelijke en comfortabele verzekeringen aan te bieden. Overzicht van de waarborgen sedert 1 oktober 2014: HospiPlan & AmbuPlan HospiPlus & AmbuPlus Maximale globale terugbetaling per kalenderjaar Onbeperkt Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dienst psychiatrie en diensten voor specialiteiten Maximum Maximum Een smoothie is een verfrissende maaltijd op basis van vers fruit en/of verse groenten. Klaar in enkele minuten, ideaal voor een snel ontbijt, een licht dessert of een voedzaam tussendoortje De voordelen zijn niet te tellen. Bovendien zijn smoothies licht verteerbaar en toch heel voedzaam, Na een korte theoretische inleiding ga je zelf aan de slag om verschillende smoothies te maken én uiteraard! - te proeven. Waar en wanneer? Dinsdag 20 januari u30 21u30 Begeleider: Tatiana Demesmaeker (Gezondheidsbegeleider Natuurlijk Leven) Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Antwerpsestraat Lier Biodanza Ben je op zoek naar plezier, expressie, genieten, levenslust, verbinding, ontmoeting, ontspanning? Dan is Biodanza zeker iets voor jou! Biodanza werkt met een combinatie van muziek, beweging, emotie en contact. Voor jong en oud, stijf en soepel, vol en slank, alleen, met jouw partner of met vrienden... Startend met actieve en levendige dansen groeit je identiteit waardoor je sterker in het leven staat. Vervolgens oefen je op rustige en meer ingetogen muziek waarbij je je helemaal ontspant. Meebrengen: losse kledij Waar en wanneer? Dinsdag 10 februari u 16u en/of 19u30 21u30 Begeleider: Katharina Mertens Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Hoogstratenplein Mechelen Deze infosessie biedt informatie over de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker aan de hand van de Mammobox. De Mammobox is een educatief spel dat vrouwen de kans geeft op een ontspannen manier, in een kleine groep, te praten en meer te weten te komen over borsten, borstkanker en borstkankeropsporing. Vragen, onzekerheden en gevoelens kunnen aan bod komen. Waar en wanneer? Donderdag 26 maart u30 21u30 Begeleider: Logo Oost-Brabant Augustinessenklooster Romaanse Poort Zaal A06 Brusselsestraat Leuven Info en inschrijven? Gratis inschrijven kan via door te bellen naar of via onze webstek Wat wordt volledig terugbetaald? De forfaitaire bedragen zoals remgelden, wettelijke forfaits, het persoonlijk aandeel in de ligdag én alle geneesmiddelen tijdens de opname. Andere tussenkomsten (maximumbedragen per kalenderjaar): HospiPlan HospiPlus Verblijfskosten tot maximum: 60/dag Onbeperkt Ereloonsupplementen boven het Riziv-tarief tot maximum: 100 % 200 % Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot maximum: Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt, worden vergoed tot maximum: Bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan twaalf jaar), of de 15/dag 30/dag gehospitaliseerde begeleider van een gehandicapt of afhankelijk persoon, wordt tot maximum 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen tot maximum: Eenmalige tussenkomst voor de kosten van een medisch- geassisteerde fertilisatie tot maximum: Eenmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties en obesitasbehandelingen en de gevolgen ervan op voorwaarde dat deze behandelingen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen tot maximum: De kosten verbonden aan het donorschap tot maximum: De kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) tot maximum: Hospitalisaties in het buitenland tot tien dagen en maximum: 125/dag 250/dag De verblijfskosten voor een zorgverblijf tot 28 dagen en maximum: 7,50/dag 15/dag Remgelden van de ambulante prestaties en de geneesmiddelen tot maximum: 400 Forfait van 10 per opnamedag 400 Kostendekkend 30 dagen vóór tot 90 dagen na Ambulancevervoer om medische redenen tot maximum: / 250 Vervoer met helikopter tot maximum: / Wat in het geval van een bestaande aandoening of zwangerschap? Aandoeningen die je reeds hebt op het moment van de aansluiting, zijn verzekerd maar met uitsluiting van de ereloon- en kamersupplementen in een éénpersoonskamer. Ook voor bevallingen binnen de negen maanden ná de aansluitingsdatum worden deze supplementen niet terugbetaald. Tip! Sluit je tijdig aan, zeker als je aan gezinsuitbreiding denkt. 16 Objectief & Gezond 12/2014 Erkenningsnummer verzekeringsonderneming 250/01 - verzekeringstussenpersoon 2006 Objectief & Gezond 12/

10 Extra verzekerd voor de ambulante kosten bij ernstige ziekte: AmbuPlan en AmbuPlus. Ernstig ziek zijn kost jammer genoeg veel geld. Vaak gaat het over kosten die niet gelinkt zijn aan een hospitalisatie en dus niet onder de standaarddekking van de hospitalisatieverzekering vallen. Om hieraan tegemoet te komen werden HospiPlan en HospiPlus uitgebreid met de extra waarborg AmbuPlan en AmbuPlus. De tegemoetkoming in AmbuPlan kan oplopen tot euro per kalenderjaar. In AmbuPlus is er zelfs geen plafond! De lage premie voor deze extra verzekering mag dan ook geen belemmering vormen om te kiezen voor meer veiligheid. HospiPluskaart: facturen tellen of rustig herstellen? Verzekerden van HospiPlan & AmbuPlan en HospiPlus & AmbuPlus krijgen een gratis HospiPluskaart. Bij aansluiting bij deze formules wordt de kaart automatisch opgestuurd. Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. De facultatieve dagvergoeding HospiForfait Hospiforfait voorziet een forfaitair bedrag per opnamedag (ook dagkliniek!) en is perfect cumuleerbaar met andere kostendekkende hospitalisatieverzekeringen. Puzzel Schrijf het antwoord op de vragen in de voorziene vakjes. Stuur het woord dat verschijnt in de gele vakjes vóór 10 januari naar onze redactie: Objectief & Gezond, Hoogstratenplein 1 in 2800 Mechelen of Je maakt kans op een waardebon van 125 euro voor een verblijf naar keuze in één van onze vakantiecentra. Succes! Welke ernstige ziekten komen hiervoor in aanmerking? Alle vormen van kanker; ziekten die dementie veroorzaken; zware chronische aandoeningen van het zenuwstelsel, het musculair stelsel en van het bindweefsel (zoals multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ALS, lidmaatverlammingen, spierdystrofie, sclerodermie, sarcoïdose, hersenontstekingen ), nierinsufficiëntie die dialyse vergt; vaatziekten die tot lidmaatamputatie leiden; transplantatie van grote organen; ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, chronisch handicaperende aandoeningen zoals insuline-afhankelijke diabetes; aids; mucoviscidose; hemofilie; niet-alcoholische cirrose. Ernstige ziekten op het moment van aansluiting kunnen echter niet verzekerd worden. Dus ook hier geldt de aanbeveling om tijdig aan te sluiten! Jaarpremies 2015 HospiPlan & AmbuPlan HospiPlan AmbuPlan 0-25 jaar 41,52 39,96 1, jaar 141,96 136,32 5, jaar* 174,60 167,64 6,96 Vanaf 65 jaar 270,72 259,92 10,80 HospiPlus HospiPlus AmbuPlus & AmbuPlus 0-25 jaar 57,96 55,68 2, jaar 193,44 185,64 7, jaar* 252,36 242,28 10,08 Vanaf 65 jaar 418,56 401,28 17,28 Je kan kiezen uit drie forfait-formules per opnamedag: 50, 25 of 12,25 euro per dag. Het vast bedrag wordt uitgekeerd vanaf de eerste opnamedag, en als het moet zelfs tot en met de 90ste dag. Vanaf 65 jaar wordt de uitkering pas vanaf de vierde opnamedag toegekend. Bij een opname op een dienst psychiatrie (diensten 34, 37 en 41) en gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (61 t.e.m. 69) is de tussenkomst beperkt tot maximum 30 dagen per kalenderjaar. Jaarpremies 2015 Formule 1 Formule 2 25 per opnamedag Formule 3 12,25 per opnamedag 0-25 jaar 25,44 12,72 6, jaar 102,36 51,12 25, jaar* 131,40 65,64 32,76 Vanaf 65 jaar 233,16 117,24 58,56 HospiContinu Ideale formule als je verzekerd bent via de werkgever en je wil continuïteit en de garantie om zonder bijkomende medische beperkingen of wachttijden voor je 65 jaar in te stappen bij HospiPlus & AmbuPlus of HospiPlan & AmbuPlan. Jaarpremies jaar 13, jaar 28,92 Vanaf 50 jaar 107,28 Wie aansluit vanaf 50 jaar 221, Er waren 278 correcte inzendingen van de vorige puzzel. De juiste oplossing was: GRIEPVIRUS. Mevrouw Liesbeth De Grande uit Beernem is de gelukkige winnares van een waardebon van 125 euro voor een verblijf in één van onze vakantiedomeinen. In beeldhet was drummen aan de VNZ-promostand tijdens het Gordelfestival te Hofstade. 1. Welke van onze hospitalisatieproducten kies je best als je een hospitalisatieverzekering hebt via je werkgever? 2. Welke nieuwe dienst wordt door de vzw Sociaal Centrum aangeboden in Lier en omliggende gemeenten? 3. Welke nieuwe tussenkomst voorzien wij in ons ziekenfondspakket van 2015? 4. Geef een andere naam voor orthodontie. 5. Wat neem je best mee als je meegaat op een beestige vakantie? 6. Hoeveel bedraagt het jaarlijkse maximumbedrag voor sessies bij een psycholoog voor jongeren tot 18 jaar? 7. Wat maakt je huisarts bijkomend op voor jouw GMD+? 8. Hoe heet het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens in Merksem? 9. Als je uit het aanbod van onze gezonde activiteitenkalender hebt gekozen om iets te doen in Mechelen op 10 februari, wat is dat dan? 10. Waarover kunnen 50-plussers beter tijdig nadenken? * Sluit je aan vanaf 50 jaar, dan betaal je meteen het tarief vanaf 65 jaar als je niet over een gelijkaardige kostendekkende ziekenfondsverzekering beschikt. Bij aansluiting ná je 65ste verjaardag gelden de volgende premies: Hospi- Plan Ambu- Plan Hospi- Plus Ambu- Plus jaar 333,12 24,12 484,56 36,24 Vanaf 70 jaar** 484,56 36,24 605,76 48,36 ** De premiewijziging gaat in vanaf het begin van het jaar van de 70ste verjaardag. Vrijstelling De vrijstelling of franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen. Er is geen vrijstelling voor een twee- en meerpersoonskamer. Voor een éénpersoonskamer bedraagt de vrijstelling maximum 125 euro. Deze vrijstelling wordt slechts éénmaal per kalenderjaar toegepast. Van toepassing op alle formules: Premieaanpassingen gaan in vanaf het begin van het jaar waarin je 26, 50 of 65 jaar wordt. Vanaf het vierde kind is geen premie verschuldigd. Wachttijd: drie maanden, uitgezonderd bij ongeval (geen) of bij medisch-geassisteerde fertilisatie (12 maanden). Voor meer informatie? Surf naar bel of mail ons via Je bent ook altijd welkom in je VNZ-kantoor. Dit overzicht is onder voorbehoud van de goedkeuring van de CDZ en de FSMA en is informatief bedoeld. Voor alle specifieke rechten zijn de statuten van de VMOB HospiPlus met erkenningsnummer 250/01 rechtsgeldig (verzekeringstussenpersoon 2006). De Vlaams Actieve Senioren, kortweg uit Limburg reikten de prijs voor verdienstelijke Vlaming dit jaar uit aan onze algemeen directeur Jürgen Constandt. ANZ-voorzitter Erik Stoffelen zorgde voor een gesmaakte laudatio. Op de groepsfoto herkent u vooraan ook nog André Vanhaeren. Het VNZ was naar goede gewoonte opnieuw aanwezig op de seniorenbeurs in Lier. 18 Objectief & Gezond 12/2014

11 Denk vroeger na over later In april 2014 lanceerde de Koning Boudewijnstichting (KBS) haar 50+ maak plannen! campagne. Door de demografische evolutie kunnen we stellen dat we in de voorbije eeuw 25 tot 30 levensjaren gewonnen hebben. Om ook deze latere jaren gelukkig en gezond door te brengen, is een degelijke voorbereiding nodig. Met dit project wil men zowel burgers als organisaties informeren over het nut van het tijdig plannen. Jij bent een 50-plusser? Maak dus plannen! Gezondheid 50+ maak plannen! De KBS wil de dialoog tussen generaties over de latere levensjaren stimuleren. Hierbij worden instrumenten aangereikt voor zowel de 50-plusser als de mensen en organisaties in de omgeving, zoals bijvoorbeeld het ziekenfonds. Meer concreet worden een heleboel vragen aangekaart om vroeger na te denken over later. Al deze vragen kunnen gebundeld worden in zes thema s. Gezondheid De eerste vragen die gesteld worden bij het ouder worden gaan vaak over gezondheid. Hoe ga je om met de fysieke veranderingen van het ouder worden en met de mogelijke ongemakken? Hoe bereid je je hierop voor? Welke raad moet je volgen wat gezond leven betreft? Hoe kan je langer gezond blijven? En hoe ga je best om met je afnemende mogelijkheden? 20 Objectief & Gezond 12/2014 Loopbaan Daarnaast rijzen bij vijftigers vaak belangrijke vragen over hun beroepsloopbaan. Hoe blijf je voor meerwaarde zorgen en kan je de jongere generaties nog inspireren? Hoe kan je langer gemotiveerd blijven werken? En voor fysiek zwaar belastende beroepen: hoe kan je jezelf sparen en toch actief blijven? Door hier op voorhand over na te denken, kunnen de latere werkjaren verrijkend zijn. Vrije tijd Naast nadenken over de vragen over de werksituatie van 50-plussers, is het ook goed om na te denken over de vrije tijd. Het kan dat je op oudere leeftijd meer tijd ter beschikking krijgt, bijvoorbeeld bij het pensioen. Hoe wordt die tijd zinvol ingevuld? Dit is een kans om na te denken over allerlei activiteiten waarvoor je dan waarschijnlijk meer tijd zal hebben. Wil je je extra inzetten voor jouw familie of voor de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Of kies je eerder voor ontspannende of culturele activiteiten? Het antwoord is mogelijk een combinatie van deze zaken. Maar actief blijven binnen een gemeenschap of vereniging en in contact blijven met anderen is heel belangrijk. Financiën Meestal gaat de overgang naar het pensioen gepaard met een daling van het inkomen. Hoe bereid je je hier op voor? Weet je hoe hoog je pensioen ongeveer zal zijn? Heb je recht op aanvullingen vanwege je werkgever? Kan je wat spaargeld opzij leggen? Ook hierbij is het belangrijk om tijdig vooruit te kijken en zo eventuele moeilijkheden te vermijden. Actief blijven binnen een gemeenschap of vereniging en in contact blijven met anderen is heel belangrijk. Wonen Over de huisvesting moet ook tijdig nagedacht worden. Is het een goed idee om een woning die te groot is in te ruilen voor een appartement of kleinere woning? Moet de huidige woning anders ingericht worden of kan die eventueel gedeeld worden met jongere mensen? Wat is beter: zo lang mogelijk thuis wonen of tijdig kiezen voor een rusthuis of serviceflat? Levenseinde Hoewel het geen prettige gedachte is, moet je ook nadenken over het einde van jouw leven. Uiteindelijk krijgt iedereen er vroeg of laat toch mee te maken. Hoe kan dit praktisch gezien het best voorbereid worden? Hoe wordt de overdracht van je vermogen geregeld en hoe worden jouw wensen met betrekking tot je levenseinde duidelijk gemaakt? Hoe ga je daarnaast om met het verlies van anderen in jouw omgeving? Meer informatie over deze campagne en de campagnemiddelen vind je terug op Deze webstek helpt je om vroeger na te denken over later. Maar ook de Dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds kan je een handje toesteken. Op de webstek van je ziekenfonds, onder de rubriek Tips voor je gezondheid, vind je heel wat informatie. 5 % exclusieve korting voor leden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Reserveer via Al deze informatie is ook beschikbaar in brochures die je gratis kan aanvragen via Wacht dus niet langer met nadenken, plannen of praten met je naasten en leeftijdsgenoten als voorbereiding op je latere levensjaren. Zo kan je ook die gezond en gelukkig doorbrengen. Bron: Regardez Objectief & Gezond 12/

12 Superleuke vakanties ook in 2015! Jeugdtip vzw is de jeugddienst van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen. In 2015 hebben we opnieuw een leuk vakantieaanbod samengesteld voor kinderen en jongeren vanaf vijf jaar. Het zijn telkens weer kwalitatieve en grensverleggende reizen waarin we het vakantiegevoel centraal plaatsen. In deze editie stellen we graag ons aanbod voor de krokus- en paasvakantie voor. Voor de leden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zijn er interessante kortingen tot 125 euro. Ons volledig aanbod vind je terug in ons Jeugdtipmagazine, dat tweemaal per jaar verschijnt, en op onze webstek. Krokusvakantie Binnenland Een beestige vakantie! Stroop je mouwen op en kom meehelpen op de boerderij. We voederen de geiten, ezels en pony s. Tussendoor bakken we brood en maken we lekkere pizza s. Als echte boeren en boerinnen maken we een tocht in de huifkar, spelen we een potje boerengolf en trekken we het bos in! Zet je laarzen al maar klaar! 5-6 & 7-9 WIE : 5-6 jarigen ( ) 7-9 jarigen ( ) WAAR : Ronse Jeugdherberg De Fiertel WANNEER : Zo vr VERVOER : Eigen vervoer PRIJS : 179* / 304 Vakanties Wintersport Krokus Nassfeld Klaar voor ski- of snowboardplezier? Je verblijft 2015 in een hotel met als achtertuin een skigebied vol snelle afdalingen en coole jumps. Moet je het skigebeuren nog onder de latten krijgen of ben je al een geoefende boarder? De begeleiding wordt helemaal afgestemd op wat je nodig hebt! Na de ski- en snowboardpret is er natuurlijk tijd om even te bekomen. Daarna kan je je volledig smijten tijdens één van onze avondactiviteiten. Ski en snowboard WIE : jarigen ( ) WAAR : Oostenrijk Tröpolach Jeugdhotel Leitner WANNEER : Vr za EIGEN MATERIAAL : Korting: - 35 VERVOER : Bus opstap in Aalst of Mechelen PRIJS SKI : 640* / 765 PRIJS SNOWBOARD : 665* / 790 eid-kaart : Geldige identiteitskaart nodig Ronse Overleef en beef! Niet bang van een flinke portie avontuur en spanning? Dan is dit helemaal iets voor jou! Ga de uitdaging aan tijdens het bosspel, de speleo of de deathride. Je wordt gedropt in teams en zoekt je weg terug met kaart en kompas. Daarna neem je het tegen elkaar op in een lasershoot of paintball! 3, 2, 1, actie! WIE : jarigen ( ) WAAR : Ronse Jeugdherberg De Fiertel WANNEER : Zo vr VERVOER : Eigen vervoer PRIJS : 184* / 309 Schrijf snel in via Jeugdtip vzw Kareelstraat Aalst - Tel WIE : 16+ (1999 of vroeger) WAAR : Oostenrijk Tröpolach Jeugdhotel Leitner WANNEER : Vr za EIGEN MATERIAAL : Korting: - 35 VERVOER : Bus opstap in Aalst of Mechelen PRIJS SKI J : 670* / 795 PRIJS SNOWBOARD J : 695* / 820 PRIJS SKI 20+ : 750* / 875 PRIJS SNOWBOARD 20+ : 775* / 900 eid-kaart : Geldige identiteitskaart nodig Voor 20-plussers wordt een toeslag gevraagd voor de meerprijs van de skipas (niet voor de animatoren bij Jeugdtip) Eigen materiaal: korting van 35 euro. Een helm is verplicht en kan gehuurd worden tegen 35 euro. Thema s: Wonderwaterwereld 5-6 jarigen. Superhelden en Beestenboel 7-9 jarigen. Circuskamp en De checklist jarigen. Rok en rol en Het grote duel jarigen. (*) Prijs met korting voor leden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds die hun ziekenfondsbijdrage betaald hebben.

13 Zorg en bijstand op jouw maat! Dienst Maatschappelijk Werk Hulp in het buitenland en repatriëring Ledenverdediging Uitleendienst Ziekenvervoer

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid!

Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! Ziekenhuisopname? Met HospiPlan of HospiPlus teken je voor veiligheid! www.nzvl.be HospiPlan Maximale globale terugbetaling 17.500 Uitgezonderd (kinder)neuropsychiatrie, dien max. 1.000 HospiPluskaart

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Diensten en voordelen 2015 Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Welkom Welkom bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. In dit drieluik stellen we je graag ons uitgebreid pakket diensten en voordelen voor. Een

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur Organisation - Organisatie Euromut onafhankelijk ziekenfonds 509 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Détails - Details Jongeren tot en met 18 jaar: een tegemoetkoming tot 75 voor de aankoop

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Diensten en voordelen 2016 Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Welkom In dit drieluik stellen we je graag ons uitgebreid pakket diensten en voordelen voor. Een pakket op maat van onze klanten voor slechts

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur Organisation Organisatie Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX 516 Acupunctuur Avantages Voordelen Détails Details per jaar Alarmsysteem Plaatsing : 40 Abonnement : 6,20/maand (tussenkomst Securex inbegrepen)

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Bond Moyson West- Vlaanderen 309 President Kennedypark 2 8500 KORTRIJK Tél. : (056) 23 02 30 Fax : (056) 23 02 06 Avantages - Voordelen Anti-decubitusmateriaal Acupunctuur Bandagiste

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. Hospitalisatieverzekering Ambulante kosten

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten: Dekking voorafbestaande aandoening of ziekte De hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden in tegenstelling tot de hospitalisatieverzekeringen van private

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Avantages - Voordelen

Avantages - Voordelen Organisation - Organisatie De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Antwerpen 304 Sint Bernardsesteenweg 200 2020 ANTWERPEN Acupunctuur Avantages - Voordelen Begeleid bewegen Brillen en lenzen Chiropraxie

Nadere informatie

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf.

Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV KMO PACKAGE Als bedrijfsleider van een KMO * weet u dat extralegale voordelen in belangrijke mate bijdragen tot tevreden werknemers en een succesvol bedrijf. DKV speelt in op deze behoefte. DKV KMO

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tand-Plus www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorgen 3 Orthodontie Een stralend gebit? Ook voor jou! Een stralende

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Christelijke Mutualiteit (CM) Griepvaccin Een tegemoetkoming van 50% van het betaalde bedrag (met een max van 3 euro) na voorlegging van het BVAC attest waaruit blijkt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be

Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg. www.lm.be Gezonde tanden, een leven lang! Tandzorg www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: orthodontie jaarlijks mondonderzoek tandzorg die de ziekteverzekering niet terugbetaalt 3 Orthodontie Een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Antwerpen

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Antwerpen TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Antwerpen Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2017 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Aangifte ongeval...

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Ziekenvervoer. Liberale Mutualiteit

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Ziekenvervoer. Liberale Mutualiteit Wij zijn echt met je gezondheid bezig Ziekenvervoer Liberale Mutualiteit Heb je nood aan ziekenvervoer? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! LM-Antwerpen organiseert een dienst ziekenvervoer

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Organisation Avantages Détails Antidoorligmateriaal Tegemoetkoming van 30 % op de aankoop van antidoorligmateriaal, tot maximum 744 euro per jaar.

Organisation Avantages Détails Antidoorligmateriaal Tegemoetkoming van 30 % op de aankoop van antidoorligmateriaal, tot maximum 744 euro per jaar. Organisation Avantages Détails Antidoorligmateriaal Tegemoetkoming van 30 % op de aankoop van antidoorligmateriaal, tot maximum 744 euro per jaar. CM Antwerpen 101 Molenbergstraat 2 2000 ANTWERPEN Tél.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het per ziekenfonds. Het overzicht

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie. Détails - Details. CM vergoedt een belangrijk deel van de kosten voor antidoorligmateriaal.

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie. Détails - Details. CM vergoedt een belangrijk deel van de kosten voor antidoorligmateriaal. Organisation - Organisatie Sint Michielsbond 126 Haachtsesteenweg 1805 1130 BRUSSEL Tél. : (02) 240 85 31 Fax : (02) 240 87 99 Avantages - Voordelen Antidoorligmateriaal Bijzonder solidariteitsfonds Détails

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Midden-Vlaanderen Gent

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Midden-Vlaanderen Gent TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Midden-Vlaanderen Gent Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Avantages - Voordelen

Avantages - Voordelen Organisation - Organisatie Avantages - Voordelen Acupunctuur Brillen en lenzen Détails - Details Tussenkomst van 12,50 euro per sessie met een maximum van vijf sessies per kalenderjaar per rechthebbende

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus De tandzorgverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus 2 , met de glimlach naar de tandarts Gezonde en mooie tanden zijn je hele leven belangrijk. Daarom moet je je gebit van jongs af goed verzorgen

Nadere informatie

wils! Bij de is er voor elk wat Vijf formules van hospitalisatieverzekering via de V.M.O.B. Hospitaal-Plus Medische reisbijstandsverzekering Mutas

wils! Bij de is er voor elk wat Vijf formules van hospitalisatieverzekering via de V.M.O.B. Hospitaal-Plus Medische reisbijstandsverzekering Mutas Dringend en niet-dringend ziekenvervoer Medische reisbijstandsverzekering Mutas Uitleendienst voor materiaal Dienst Maatschappelijk Werk Vakanties en vrije tijd Thuiszorg Geboorte Vijf formules van hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

versie 1 - juni 2011 wat bedrag tegemoetkoming frequentie documenten in te dienen bij de mutualiteit voorwaarden/extra informatie

versie 1 - juni 2011 wat bedrag tegemoetkoming frequentie documenten in te dienen bij de mutualiteit voorwaarden/extra informatie Naast de voordelen van het zorgtraject diabetes of CNI (vb. terugbetaling remgeld, materiaal, toegang tot diëtist, podoloog,...) kunnen patiënten met een zorgtraject genieten van volgende voordelen bij

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Samen op weg naar een gezond leven! Dieet. www.lm.be

Samen op weg naar een gezond leven! Dieet. www.lm.be Samen op weg naar een gezond leven! Dieet www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: dieetadvies geneesmiddelen tegen overgewicht vakanties voor jongeren met obesitas 3 Dieetadvies Een maatje

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Liberale mutualiteit Limburg

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Liberale mutualiteit Limburg TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Liberale mutualiteit Limburg Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

V anaf september komt er een

V anaf september komt er een 4 D E J A A R G A N G N 3 J U N I, J U L I, A U G U S T U S 2 0 1 0 COLOFON : De nieuwsbrief is een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Wijkgezondheidscentrum t Spoor Guldensporenstraat 84 2140

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN

OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN Inhoud ADHD... 3 Allergieën... 3 Astma... 3 Andere medische kosten... 4 Dagkliniek (zonder overnachting)... 4 Dermatologie... 5

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Sint-Pietersbond Leuven

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Sint-Pietersbond Leuven TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Sint-Pietersbond Leuven Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

editie Met overzicht van het netwerk NZVL-kantoren en -brievenbussen!

editie Met overzicht van het netwerk NZVL-kantoren en -brievenbussen! partner van editie DECEMBER 2014 Afgiftekantoor Brussel X P401115 Objectief Driemaandelijks gezondheidsmagazine Met overzicht van het netwerk NZVL-kantoren en -brievenbussen! p 5 p 10 Interview Koen Maertens

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Korting van 40% op de aankoop van antidoorligmateriaal en dit met een maximum van 744 euro per kalenderjaar.

Avantages - Voordelen. Détails - Details Korting van 40% op de aankoop van antidoorligmateriaal en dit met een maximum van 744 euro per kalenderjaar. Organisation - Organisatie Avantages - Voordelen Antidoorligmateriaal Détails - Details Korting van 40% op de aankoop van antidoorligmateriaal en dit met een maximum van 744 euro per kalenderjaar. CM West-

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Organisation - Organisatie. Avantages - Voordelen. Détails - Details

Organisation - Organisatie. Avantages - Voordelen. Détails - Details Organisation - Organisatie Avantages - Voordelen Antidoorligmateriaal Détails - Details Tegemoetkoming van 40% bij de aankoop van antidoorligmateriaal (met een maximum van 744 euro per jaar). CM Limburg

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! De BOVAG Zorgpolis: bijzonder compleet, bijzonder voordelig. De BOVAG Zorgpolis biedt je

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Samen op weg naar een gezond leven! Dieet. www.lm.be

Samen op weg naar een gezond leven! Dieet. www.lm.be Samen op weg naar een gezond leven! Dieet www.lm.be 2 Bij LM ontvang je een terugbetaling voor: dieetadvies geneesmiddelen tegen overgewicht vakanties voor jongeren met obesitas 3 Dieetadvies Een maatje

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg TERUGBETALING VAN NIETDRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per

Nadere informatie

De exclusieve Louwman Zorgpolis.

De exclusieve Louwman Zorgpolis. De exclusieve Louwman Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de Louwman Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven Wij zijn echt met je gezondheid bezig Rust-, Herstel- en Zorgverblijven RUSTVERBLIJF Een adempauze kan een goede invloed hebben op je gezondheid. Heb je zelf een ernstige aandoening of begeleid je iemand

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

de dag van opname vanaf de 2 de dag vanaf de 91 ste dag

de dag van opname vanaf de 2 de dag vanaf de 91 ste dag Kosten verbonden aan een opname in het U.P.C. SINT-KAMILLUS Bierbeek 1. HET PERSOONLIJK AANDEEL (vanaf 01.01.2017) (vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opneming) de dag van

Nadere informatie