in for mail Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in for mail Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken colofon"

Transcriptie

1 FEBRUARI 2011 Jaargang colofon Uitgave Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Postbus AG Venlo T F Redactie Medewerkers Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken: Blariacumcollege, College Den Hulster, Valuascollege en Centrale Service Unit Eindredactie Leonie Berden, PR, Communicatie & Marketing T Vormgeving Studio Denk, Venlo in for mail In dit nummer O.A. Hoe inspireer ik mensen? Blariacum WON-school Onderwijsproject Colombia West Side Story Druk vangrinsven drukkers Venlo Uitgave voor medewerkers en relaties van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

2 P.03 Voorwoord in HOUD Voorwoord Nieuwtjes Blariacum / Den Hulster / Valuas Van de GMR Column Hoe inspireer ik mensen? Junior-Masterclass Blariacum LAN-party Blariacum eerste WON-school in Limburg Overig nieuws Blariacumcollege Proeflessen College Den Hulster Skikamp 2011 Onderwijsproject Colombia Overig nieuws College Den Hulster Juniorklassen Valuascollege Stralingsprakticum natuurkunde West Side Story Overig nieuws Valuascollege VVD-kamerlid Ton Elias deed net voor de jaarwisseling van zich spreken toen hij zonder al te veel nuance meldde voorstander te zijn van snel ontslag van de slechte leraar. Vanzelfsprekend betekende dat weer heel wat media-aandacht, zonder dat er ook maar één keer sprake was van de vraag wat dan eigenlijk de definitie van slecht is? Opmerkelijk, want je zou veronderstellen dat een door de wol geverfd journalist, media-adviseur annex kamerlid daar ook wel een mening over wil ventileren. Dat men in de op gang gebrachte discussie nauwelijks op dit aspect inging, geeft aan dat de Nederlandse samenleving, volksvertegenwoordigers daarbij inbegrepen, graag bezwijkt voor de verleiding om in kakelverse soundbytes een stevige mening te verkondigen. Laat duidelijk zijn dat de Onderwijsgemeenschap ernaar streeft om inspirerende, begripvolle en originele geesten aan te trekken die zowel de ondersteunende als de onderwijzende medewerkers in staat stellen onze leerlingen te helpen over de eigen schaduw te springen en ze te laten verlangen naar aantrekkelijke vergezichten. Wij prijzen onszelf gelukkig met betrokken medewerker. Onze leraren en ondersteuners die het verder brengen van die ene leerling als hoogste opdracht beschouwen en die ook voldoen aan de kernkwaliteiten van onderwijsmensen. Een enquête onder ruim 2500 leerlingen uit het basisonderwijs resulteerde in 3 duidelijke kernkwaliteiten: goed uitleggen, aardig zijn en gevoel voor humor hebben. In ruime zin hebben we daar beslist niet over te klagen. Desondanks komen wij ook mensen tegen die hetzij de verkeerde keus hebben gemaakt, dan wel niet meer in staat zijn zichzelf op te laden voor het mooiste werk dat er bestaat. In dat opzicht is de Onderwijsgemeenschap niet anders dan willekeurig welke organisatie dan ook, profit of non-profit. Anders dan Elias, steek ik echter scherp in op een drietal andere eigenschappen van de professional waarvoor bij ons altijd plaats is. Daarbij maak ik graag gebruik van enkele zinsneden die een andere deskundige, Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in Lrpln ten beste gaf: Bij het begrip professionaliteit komen drie dingen bij elkaar: autonomie, verantwoordelijkheidsgevoel en kennis. Die zijn alle drie cruciaal. En kennis zou voorop moeten staan. Ik zei al dat dit niet altijd het geval is. Ook bij docenten niet. De discussie die zich volop concentreert op de vraag welk aspect nu eigenlijk het zwaarst weegt is eigenlijk gewoon irrelevant. Een goed docent is handelingsbekwaam en daardoor in staat om in elke situatie uit een breed repertoire het meest geschikte instrumentarium te kiezen. Ofwel anders verwoord: Bij een goed docent komen de dingen mooi bij elkaar De professionaliteit zit in het kunnen uitbalanceren. Wat mij betreft houden we op met allerlei kretologie en helpen we onze medewerkers in het vinden van die balans: een keuze die het hoogste rendement oplevert voor onze kinderen en dus ook voor de toekomst van de Staat der Nederlanden, de politiek daarbij inbegrepen! Blariacumcollege Bedrijfsbezoek Seacon Onlangs brachten vijftien leerlingen uit 5 vwo 5 en 4 havo en twee docenten M&O een bezoek aan Seacon Logistics in Blerick. Op deze manier kunnen wij in het kader van de business school onze leerlingen met economie en M&O in het pakket wat extra s bieden. Zo willen wij bijvoorbeeld stimuleren dat leerlingen van examenklassen hun profielwerkstuk in samenwerking met die bedrijven gaan maken: geen theoretisch onderwerp, maar een reëel probleem uit de praktijk aanpakken! De leerlingen kregen uitleg over de werkzaamheden van Seacon door Frank Hermans, directeur van Seacon. Door de goede vragen van de leerlingen ontstond er een uitstekende interactie tussen en de groep en de begeleiders van Seacon. Na de inleiding was het tijd voor een bezoek aan de containerterminal en aan Amway, een Amerikaans bedrijf waarvoor Seacon alle logistieke handeling verricht. Voor de leerlingen en de begeleiders fascinerend en leerzaam om te zien hoe door een (semi) automatisch systeem duizenden dozen gevuld worden met steeds weer een totaal College Den Hulster Oud-leerling docent van het jaar in Leiden Oud-Leerling van College den Hulster, Bart van Horck, is door de Leidse Studentenraad verkozen tot beste docent van 2010 aan de universiteit in die stad. Van Horck kreeg de onderwijsprijs vanwege zijn inzet en interactieve colleges. Hij is docent bestuurskunde en is een van de jongste docenten aan de universiteit. Aan de prijs is een vaste aanstelling als docent aan de universiteit gekoppeld. Ook mag Van Horck euro besteden aan lesmiddelen. Valuascollege Concerten VOCOleerlingen De leerlingen van de Vooropleiding Conservatorium van het Valuascollege hebben eind 2010 twee concerten gegeven. Op 10 november jl vond het concert klassiek plaats in het Kunstencentrum in Venlo. Het werd een gevarieerde avond die bijgewoond werd door behoorlijk wat publiek. Een week later was het concert lichte muziek in Perron 55 eveneens in Venlo, een prachtlocatie voor zulke evenementen. Nu puilde de zaal helemaal uit. Beide avonden loodsten Arlette Coumans en Corné van Rhee het publiek op deskundige wijze door het programma. verschillend assortiment goederen. Het praktische gedeelte werd weer afgesloten met een korte terugblik. Met veel nieuwe ervaring en kennis en mét een aardig presentje van Seacon op zak konden de leerlingen terug naar school. Dank aan Seacon voor de fantastische ontvangst en Henk van den Heuvel Voorzitter College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken een compliment aan de voorbeeldige groep leerlingen! Ed Scheepers, docent Economie Tweede Fase Wilt u reageren? Mail dan naar havo/vwo

3 INFORMAIL P.04 Column Vertrouwen Op zoek naar de verloren moraal (2) van de gmr Veel onderwerpen die dit schooljaar onderwerp van gesprek zijn tussen de GMR en het college van bestuur betreffen een voortgang van de herstructurering. Met de definitieve benoeming van de teamleiders vond ook een herverdeling van taken plaats die vanzelfsprekend scholingsvragen met zich meebracht. Dit leidde tot de inrichting van de ogvo-academy, met als doel de binnen de ogvo aanwezige kennis ten nutte te maken van de organisatie. De herstructurering brengt tevens met zich mee dat teams op termijn steeds meer zelfstandig handelende eenheden zullen worden. En dat naast de vraag om te komen tot verlaging van de werkdruk, vraagt een en andere om een herziening van de formulering van het taakbeleid. Het gesprek hierover is al gestart in het vorige schooljaar. Na enige tijd te hebben stilgelegen als gevolg van de situatie binnen de vakcentrales zullen deze binnenkort worden hervat. Het doel van dit overleg zal zijn tot een zodanig taakbeleid te komen dat er vermindering van werkdruk optreedt. De personeelsgeleding van de GMR volgt dit onderwerp van nabij. Andere punten die passeerden in de GMR zijn de Work Ability Index, herinrichting van de financiële administratie, inschaling in FUWA van administratieve medewerkers. Uiteraard kwamen ook de besturingsfilosofie, het strategisch beleidsplan, de begroting en de financiële stand van zaken aan de orde. Tot slot, de GMR heeft besloten ook dit jaar weer een scholingsdag te organiseren voor alle leden van de drie campusmr-en. Thea Kuijer, voorzitter GMR In de tijd dat brugklaskampen in zwang waren ben ik meer dan eens getuige geweest van een adembenemend schouwspel. Aan het begin van de driedaagse klauterde de conrector steevast op een stapel aardappelkistjes, waarna hij luidkeels en achtenswaardig de gedragsregels voorlas. Zelf raakte ik in drift bij zoveel heldenmoed. Maar of het allemaal iets heeft uitgehaald weet ik eerlijk gezegd niet. In elk geval komt de moraal niet zo maar uit de lucht vallen. Pogingen om de moraal te funderen zijn in de geschiedenis grofweg langs twee lijnen ondernomen: die van het verstand en die van het gevoel. Degene die zich het meest heeft afgetobd om de moraal te grondvesten in de zuivere rede is ongetwijfeld Immanuel Kant geweest. Voor deze filosoof van de Verlichting was het klip en klaar dat in de praktische ervaring nimmer morele wetten te vinden waren, die voor iedereen geldig zouden zijn. Vooral bij psychologen bestaat veel ongeloof over Kants rationalistische onderneming. Zij betwijfelen ten zeerste de opvatting dat morele oordelen uit abstracte beginselen kunnen worden afgeleid. De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt deed in dat verband een vrijpostig experiment. Hij stelde zijn proefpersonen allerhande vragen over afwijkend gedrag. Zo legde hij hun de casus voor van een one-night stand tussen broer en zus. Gedurende het onderzoek werden alle rationele argumenten tegen zo n nachtelijke vrijpartij telkens door Haidt gepareerd. Als de respondenten bijvoorbeeld zeiden dat incest kon leiden tot afwijkend nageslacht, wierp Haidt tegen dat beide bloedverwanten voorbehoedsmiddelen gebruikten. Wanneer na verloop van tijd de ondervraagden geen argumenten meer hadden, was de meest gehoorde verzuchting: Though I can t explain it, I just know it s wrong. Haidt kwam tot de conclusie dat in geval van morele uitspraken sociaal bepaalde intuïties en emoties doorslaggevend zijn. Op vergelijkbare wijze constateerde een andere Amerikaanse psycholoog, Drew Westen, dat politieke keuzes niet het resultaat van een rationeel proces zijn. Respondenten die op basis van stemwijzers uit kwamen op een score van +41 voor presidentskandidaat Al Gore en op -39 voor George Bush, opteerden desondanks voor de laatste, omdat ze nu eenmaal niets voelden voor een zoenend homostel op het stadsbordes. Tegenover de Kantiaanse rationalistische benadering van de moraal staat de sentimentalistische these. In de filosofie is de emotionele fundering van het morele handelen onder anderen verwoord door de Britse ethicus Bernard Williams in het one thought too many -argument. Stel: je eigen kind en een vreemd kind vallen tegelijk in het water. Zelf ben je in staat om maar één te redden. Wat staat je te doen? Het principe van de publieke moraal leert dat elk kind het recht heeft om te leven. Dat je als vader het andere kind zou redden, is nochtans veelgevraagd. Sterker nog: je eigen kind zou dat juist een immorele gedachte vinden. In dit geval helpen rationalistische principes niet. De sentimentalistische benadering van de moraal sluit goed aan bij recente ontwikkelingen in de neurowetenschap en bij de vertrouwde filosofie van Aristoteles. De Griekse wijsgeer was de eerste die morele oordelen vastklonk aan emoties. Hij definieerde emoties als gevoelens die met genot of pijn gepaard gaan. Daarnaast beschikken we over disposities op basis waarvan we een juiste verhouding tot onze emoties kunnen bepalen. In zekere zin was Aristoteles evenals Haidt een sociaal intuïtionist: morele houdingen ontstaan in de praktijk van alledag. Dat neemt niet weg dat we soms verkeerd handelen. De deugd of voortreffelijkheid kunnen we dan bereiken door het vinden van het juiste midden tussen een te veel en een te weinig. De grootste voortreffelijkheid in de schoolorganisatie is misschien wel vertrouwen. Iedereen weet uit ervaring dat angst en achterdocht, ofwel een te weinig aan vertrouwen bij leerlingen of ouders tegenover een docent, of van personeel jegens hun leidinggevenden, verlammend werkt. Goedgelovigheid of een te veel aan vertrouwen is in het algemeen evenmin wenselijk. Mensen die alles en iedereen geloven missen het elementaire sociale vermogen om de bedoelingen van anderen te doorzien. Zij lijden aan het zogenoemde williamssyndroom, waarbij bepaalde genen niet tot expressie zijn gekomen. Hetgeen impliceert dat de neiging tot behoedzaamheid doorgaans aangeboren is. Volgens de Amerikaan Stephen Covey Jr., die talloze publicaties over leiderschap op zijn naam heeft staan, is vertrouwen de smeerolie van elke organisatie. Interne conflicten, woede en wrok, staan goede resultaten in de weg. Vertrouwen daarentegen leidt tot meer organizational citizenship behavior, de bereidheid om op te komen voor collega s of het bedrijf. In The Speed of Trust heeft Covey die gedachte in de volgende formule weergegeven: vertrouwen = snelheid kosten Of anders gezegd: als het vertrouwen in elkaar laag is, gaan procedures trager en nemen de kosten toe. In dat licht bezien loont het de moeite om ook op school de juiste disposities inzake vertrouwen te thematiseren. De zoektocht naar wegen om het vertrouwen van individuen en de organisatie als geheel effectief te bevorderen, is een ongekende uitdaging om een nieuw elan te verwezenlijken. Voor Aristoteles is het daarbij evident dat het juiste midden geen rekenkundig gemiddelde is, en per individu en situatie kan verschillen. In zijn handboek van de ethiek schrijft hij: Zoveel is wel duidelijk, dat de middenpositie in alles is te waarderen, maar dat men soms moet neigen naar het teveel. Van die dispositie tegenover vertrouwen geeft Covey een monter voorbeeld. Een verkoper van gevulde donuts in New York zag de rij wachtenden voor zijn kraampje iedere ochtend aanzwellen. Sommige klanten haakten daardoor af. De standwerker plaatste daarop een mandje op de toonbank, waar de bezoekers het verschuldigde bedrag in konden leggen. Indien nodig konden zij er het wisselgeld uit nemen. Wat bleek? De marktman verdubbelde zijn omzet. Bovendien ontving hij meer fooi. Vertrouwen betekent winst. Ronald van Kesteren

4 INFORMAIL P.06 P.07 Hoe inspireer ik mensen? Studiedag teamleiders De visie op mogelijk nieuw taakbeleid en personeelsplanning. Hoe inspireer ik mijn mensen? Wat is het verschil tussen coachen en leidinggeven? Allemaal vragen en onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de studiedag voor alle teamleiders en MT-leden op 31 januari. Ben Aldewereld, namens de OGVO-academy als organisator van de dag in samenwerking met P&O: Het doel van deze dag was dat teamleiders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden bij alle facetten van de personeelsplanning. Daarnaast wilden wij de teamleiders inspiratie laten opdoen door mensen van buiten. Daarom hebben we leidinggevenden uit het bedrijfsleven uitgenodigd die met een heel andere blik naar leidinggeven kijken. Ook wilden we een beeld geven van coachen en hoe pas je dit toe. Elke leidinggevende heeft hier immers mee te maken. Tevens bleek uit een vorige studiedag dat teamleiders graag met meerdere collega s intensiever kennis wilden maken. Dat heeft ertoe geleid dat we voor een vorm gekozen hebben waarbij hier volop ruimte voor was. Personeelsplanning en taakbeleid Het ochtendprogramma was ingeruimd voor personeelsplanning en taakbeleid. De noodzakelijkheid van het voeren van beoordelingsgesprekken, het doel en de noodzaak van de Steunstichting (waar alle nieuwe medewerkers worden geplaatst, red) en de verantwoordelijkheden van de OGVO als werkgever kwamen daarbij aan bod. Ook voor het spanningsveld centraal en decentraal, je bent medewerker van een campus maar tegelijkertijd ben je ook in dienst van de OGVO, was de nodige aandacht. De visie op en de discussie over mogelijk nieuw taakbeleid werd gepresenteerd en begeleid door campusdirecteuren Hans Oostdam en Jos Gijzen. Inspirerend leiderschap In het middagprogramma stonden thema s als coachen en inspirerend leiderschap centraal. Dat laatste thema vond een vervolg s avonds. Tijdens een diner waarbij de deelnemers steeds aan een andere tafel zaten bij een leidinggevende uit het bedrijfsleven, werd van gedachten gewisseld over het thema hoe inspireer ik mijn mensen om tot resultaat te komen. Ben: Op deze manier hebben we collega s over de rand van het onderwijs heen laten kijken. Het is goed dat onderwijs en de buitenwereld met elkaar in contact zijn. Gezien de reacties zijn we denk ik in de opzet geslaagd en durf ik wel te zeggen dat we bewustwording teweeg hebben gebracht. Een reactie van Marianne Dankers, als stadmanager bij Venlo partners verantwoordelijk voor het op de kaart zetten van Venlo: Ik heb de teamleiders gevraagd om de leerlingen mede dankzij een goede opleiding en spannende schooltijd goede herinneringen mee te geven, zodat, waar ze ook terecht komen, ze Venlo vanuit hun eigen ervaringen en inprentingen een goed hart toedragen. Ik hoor in mijn omgeving vaak de kreet: mijn kinderen komen nooit meer naar Venlo terug. Dat is wat mij betreft prima(!), iedereen hoort op die plek te komen waar hij het beste functioneert. We hebben al heel wat gewonnen als ze in Amsterdam, Delft of elders met een goed gevoel aan Venlo terugdenken en dat ook uitdragen. Dat is gratis marketing voor ons allemaal.

5 Blariacumcollege INFORMAIL P.08 P.09 Jeugdig enthousiasme in de Junior-MasterClass LAN-party verbindt leerlingen Blariacumcollege Een groot aantal weken is een deel van het Blariacumcollege het domein van de leerlingen van de Junior-Master- Class, ofwel de JMC-ers. Deze leerlingen vinden het heerlijk eens per week de eigen school in te ruilen voor het Blariacumcollege. Op deze dagen komt er heel wat voorbij wat hun nieuwsgierigheid voedt en hun talenten naar boven haalt. Ruim 110 leerlingen van het Blariacumcollege hebben op donderdag 16 december 2010 de hele dag games gespeeld tegen elkaar. Uniek aan het project is dat ze dit zelf hebben georganiseerd. Ze maakten kennis met een echte filosofe die met hele merk- Natuurlijk stonden ook de klassieken op het programma: bij my- waardige vragen kwam. Kunnen dieren wel denken? Alle dieren? thologie blijft de kwelling van Tantalus altijd boeien. Ook kwam De leerlingen van de ICT-route, vmbo bovenbouw, kregen de party op donderdag 16 december 2010 in het Seniorcollege. De Was de wedervraag. En zien we allemaal dezelfde kleur rood? hier het verhaal van Zeus en Io voorbij. Aan de hand van een opdracht om een evenement te organiseren. De grote vraag was; leeromgeving werd voor een dag omgetoverd tot een gamehal Zien we wel wat we zien? Er kwam een Engelstalige mysterious stuk drama snapten de leerlingen uiteindelijk waarom een pauw hoe organiseer je gezamenlijk een evenement zonder zaken te waar 140 laptops met elkaar waren verbonden. Het leermoment guest voorbij. De leerlingen luisterden een uur lang naar verhalen pauwenogen op zijn staart heeft en hoe men aan de uitdrukking vergeten? Het opstellen van een goed draaiboek was een eerste van dit project is dat leerlingen inzien dat ze moeten samenwer- over zijn eigen leven. Daarna mochten ze hem het hemd van het iets met Argusogen bekijken is gekomen. vereiste. Daarna gingen de toekomstige ICT-ers aan de slag om ken om een groot evenement te organiseren. Je kunt dat niet lijf vragen, maar dan wel in het Engels! Met wiskundige berekeningen werden spelregels ontwikkeld voor het evenement te organiseren. Ze hebben twee weken aan het alleen doen. een eigen ruimtespel en in de lessen Italiaans zetten de JMC- project mogen werken. En, natuurlijk werd er een moord opgelost in de JMC. Schoenafdrukken, haren en bloedsporen werden onder de loep genomen. ers de eerste stappen om zich in Italië verstaanbaar te kunnen maken. Samenwerken De LAN-party begon om 9.00 uur en duurde tot uur. s Avonds werden de 10 winnaars nog beloond met een leuke De dader bevond zich zeer dichtbij De CSI groep van de Op deze manier hebben de JMC-ers een aantal leerzame en Er moesten 140 laptops aan elkaar gekoppeld worden. Het prijs. Wij kunnen terugkijken op een geslaagd en leerzaam pro- JuniorMasterClass legde zich een hele ochtend toe op het oplos- gezellige weken op het Blariacum doorgebracht. netwerk werd door de leerlingen zelf gebouwd. Daarnaast zijn er ject met veel enthousiaste deelnemers. sen van deze misdaad. Dankzij nauwkeurig onderzoek en goede commissies in het leven geroepen voor de catering, de PR en de getuigenverklaringen had de CSI-groep de dader snel te pakken. Claudia Beurskens en Jan Helmer, docenten Junior-MasterClass organisatie van de game competitie. Het slotstuk was de LAN- Matthijs van der Giesen, teamleider ICT/Handel en Verkoop

6 Blariacumcollege INFORMAIL P.10 P.11 Blariacumcollege eerste WON-school in Limburg Eerste WON-dag op het Blariacumcollege groot succes Wetenschapsoriëntatie, wat is dat? De leerlingen van de klassen 1 en 2 van het gymnasium maakten er donderdag 13 januari kennis mee. In drie groepen gingen zij aan de slag met respectievelijk poëzie, economie of science. Vrijdag 21 januari tekenden campusdirecteur Ton Sipkens en Martin Knip van de Stichting WON het contract volgens welk het Blariacumcollege de eerste WON-school in Limburg is en de 21ste WON-school in Nederland. De Stichting WON is vijf jaar geleden opgericht en beoogt een landelijk netwerk van scholen die wetenschapsontwikkeling hoog in het vaandel hebben. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland en heeft als doel wetenschappelijk denken en werken bij leerlingen te bevorderen. Daardoor worden deze nog beter voorbereid op een vervolgopleiding aan de universiteit. Vakoverstijging Op het Blariacumcollege zijn docenten op het atheneum en gymnasium al enige tijd bezig door middel van projecten verbreding en verdieping aan te brengen bij de leerlingen: leerlingen nieuwsgierig maken, leerlingen laten ontdekken waar hun talenten liggen. Dit gebeurt door vakoverstijgende projecten op alle terreinen, zowel alfa, bèta als gamma. En dit is precies waardoor Martin Knip en Inge Okkes van de Stichting Won zo gecharmeerd zijn van de werkwijze op het Blariacumcollege, die brede invoering. Wetenschap De Stichting WON probeert leerlingen vertrouwd te maken met een wetenschappelijke instelling en leert ze een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. Dit doen ze door een prewetenschappelijk programma te stimuleren. De Nederlandse samenleving is namelijk in hoge mate afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt voor gebieden als gezondheid, mobiliteit, wonen en werken, duurzaam produceren en consumeren. Maar ook voor de economische positie van Nederland in de wereld. Daarin worden hoogwaardige en innovatieve kennis steeds belangrijker. Daarom is het juist belangrijk om leerlingen van het atheneum en gymnasium zo vroeg mogelijk in contact te brengen met wetenschap. Thea Kuijer, coördinator WON Onder leiding van Armand Debertrand en Oidyan Lazaar waren leerlingen een dag lang bezig met poëzie. Ga er maar aan staan: echte dichtvormen leren kennen, in de huid kruipen van dichters en zelf gedichten maken. s Avonds lazen enkele leerlingen hun eigen gedichten voor. tussendoor werden eigen geschreven Twaiku s getwitterd naar de aanwezige ouders en docenten. Muziek en wetenschap Een tweede groep verdiepte zich in de theorie en de praktijk van muziek. Thea Kuijer en Bas van Gestel maakten hen aan de hand van een aantal experimenten wegwijs in de wereld van geluid. Bijbehorende begrippen werden verkend en er werd driftig gerekend aan de toonladder van Pythagoras. s Avonds presenteerden zij hun ervaringen op een zelf gebouwd waterorgel: driestemming werd de herkenningsmelodie van Tetris ten gehore gebracht. Ondernemen Wiek Peeters en Joep Derckx namen de derde groep leerlingen een dagje mee in de wereld van het ondernemen. Aan de hand van de Kolonisten van Catan ontdekten de leerlingen dat iedereen zijn eigen strategie heeft. Aan de hand van wiskunde kwam er ook nog een stuk kansberekening om de hoek kijken. De zestien leerlingen die dit project volgden kwamen als ware strategen tevoorschijn. s Avonds vulde het atrium van het juniorcollege zich met leerlingen, ouders en docenten. Afsluiting Het was de afsluiting van een geslaagde dag. Aan de ouders werd verteld wat WON is en waarom het Blariacumcollege WON-school werd. Leerlingen namen daarna de aanwezigen mee op de ontdekkingstocht die zelf eerder op de dag hadden afgelegd. presenteerden de resultaten van hun dag onderzoek. Onderstaande limerick vat de sfeer van deze WON-dag heel goed samen. Het Blariacum hield een poëzie-won-dag Een soort van ik wou da k dat kon-dag En ondanks die dag vol met regen Waren leerlingen heel erg genegen Te denken dat t Blariacum in de zon lag Thea Kuijer, coördinator WON

7 Blariacumcollege INFORMAIL P.12 P.13 Leerlingen Blariacum en Leonardoschool werken samen Schitterende Spo Op 7 januari vond het project JIJ EN IK plaats. Leerlingen van de Leonardoschool werkten samen met brugklassers van het Blariacumcollege. Naast diverse lessen en workshops was er ook een fotowedstrijd gekoppeld aan het project. De projectdag fotografie werd georganiseerd voor de groep-8 leerlingen van de Leonardoschool. Samen met leerlingen van een brugklas vwo volgden de leerlingen een aantal lessen en workshops. Het thema van het project was JIJ EN IK. In elk groepje zaten zowel leerlingen van het Blariacumcollege als leerlingen van de Leonardoschool. In de science-les kwam bijvoorbeeld aan bod welke natuurkundige elementen een rol spelen bij fotografie. Denk hierbij aan lichtinval, schaduw en spiegeling. In een les waarden en normen werd er gediscussieerd over jij en ik Wat kan wel en wat kan niet? Vervolgens was er een workshop fotografie. De leerlingen gingen in groepjes aan de slag. Na het maken van de foto s, besloot iedere groep welke foto s ingestuurd werden voor de wedstrijd. Een deskundige jury zal zich over de foto s buigen en één winnaar kiezen en de mooiste foto s worden geëxposeerd. Claudia Beurskens, docent klassieke talen Op 1,2 en 3 februari werden voor het derde jaar in successie de jaarlijkse culturele avonden van het Blariacumcollege onder de titel SPO- MUTOCADAZA gehouden in de sfeervolle zaal van het Raodhoes in Blerick. SPOrt, MUziek, TOneel, CAbaret, DAns, ZAng wisselden elkaar in hoog tempo af in een bonte, wervelende show. Alle optredende artiesten (leerlingen en personeelsleden) etaleerden hun talenten op de toppen van hun kunnen. Deze artiesten konden ook schitteren, omdat de organisatie als een goedgeoliede machine draaide die op de minuut nauwkeurig verliep, waardoor iedereen tot zijn of haar recht kon komen. En afgaande op de vele enthousiaste reacties die we hebben ontvangen was ook dit jaar de SPO weer een groot succes! Henk Baeten

8 College Den Hulster INFORMAIL P.14 P.15 Proeflessen College Den Hulster Skikamp 2011 College Den Hulster Tien tot 14 januari 2011, Fügen, Zillertal - De week van het skikamp. Een week waar wij leerlingen (maar de docenten ongetwijfeld ook) al geruime tijd naar uitkeken. Een leerzame, soms vermoeiende maar bovenal gezellige week. Rond de 750 basisschoolleerlingen hebben op College Den Hulster een middag kunnen voelen hoe het is om op zo n grote school les te krijgen. Het is elk jaar weer bijzonder om te zien dat deze leerlingen vol spanning onze grote aula binnenkomen. Eerst even de juiste tafel zoeken om je aan te melden en dan worden ze door onze leerlingen naar hun eerste les gebracht. Voordat ze dan helemaal uit het zicht van vader of moeder zijn moet er natuurlijk wel nog even gezwaaid worden. De vmbo-docenten hadden voor hun groep leerlingen een actief en uitdagend programma gemaakt. De leerlingen kregen 40 minuten de kans om praktisch met een vak bezig te zijn. Daarna was het even tot rust komen in de aula waar een kleine cultuurshow gegeven werd. Daarna gingen de groep-achters weer enthousiast verder naar de volgende en tevens laatste les van de dag. De havo/vwo-docenten hadden gezorgd voor een snel afwisselend programma. Om de 20 minuten begon weer een andere les. Hierdoor hebben de groep-achters verschillende keren ervaren hoe een normale leswisseling kan zijn. Eerst even kijken op het rooster en dan lekker met zijn alle door elkaar naar het volgende lokaal. Na vijf lesjes werd ook voor deze groep een voorstelling gehouden die compleet geregeld is geworden door onze eigen leerlingen. Op beide middagen was de interesse bij de ouders verrassend groot. Ze hebben een apart programma gekregen met de nodige informatie en hebben onze school van top tot teen kunnen bewonderen. Over de 100 leerlingen en meer de 50 collega s hebben het mogelijk gemaakt dat deze proeflessen zo goed zijn verlopen. Bedankt voor jullie fantastische inzet. Zondagavond 9 januari was het zo ver. Met gepakte koffers, goedgehumeurd en vol energie stappen 41 leerlingen en hun vier begeleiders (heren Gommans, Van Eijk, Arnoldussen jr en mevrouw Boeve) in Venlo de bus in om er elf uren later ietwat stijf en vermoeid in Oostenrijk weer uit te stappen. De vermoeidheid was echter snel verdwenen toen we eenmaal op de piste stonden. De leerlingen waren op niveau in groepen opgedeeld en kregen de komende vier dagen minstens vier uur per dag les. De laatste dag was bestemd om vrij te skiën. We verbleven in een aangenaam appartement/gasthof met 4-, 6- of 8-persoons kamers, elk met eigen badkamer en balkon. Om kwart over 7 was er ontbijt (cornflakes, broodjes e.d.) waarna de skibus om half 9 richting Hochfügen vertrok. (Later in de week zijn er ook groepen een dag naar Maiernhof of Gerloss gegaan.) Na een dag intensief skiën zat iedereen moe maar voldaan om half 4 weer in de skibus. Er moest dagelijks, voor en na een eenvoudige doch voedzame maaltijd, een uur gestudeerd worden. Daarna hadden we de rest van de avond voor onszelf. Het weer was op zijn minst afwisselend te noemen. De ene keer was de piste in een dichte mist gehuld, een andere keer het de hele dag geregend, wat het skiën tot een soort waterskiën maakte. De laatste dag lag de temperatuur flink boven het vriespunt en leek de piste soms in zachte boter veranderd. Maar we hadden ook heel mooi weer. Zo reden we een ochtend het zwaar bewolkte dal uit en kwamen plotseling tussen zonovergoten bergtoppen. De wolken in het dal achter ons lagen als een witte zee tussen de besneeuwde bergtoppen. Op de piste scheen de zon en hadden we een prachtig uitzicht. Naast het skiën zijn er natuurlijk andere leuke dingen die je bijblijven, zoals: Après-ski-nummers zingen in de stoeltjeslift, een avondje pokeren op de kamer, een hilarische valpartij op de piste, schnitzel eten in een berghut op de top en gezellig een biertje drinken op donderdagavond. Al in al een geslaagde week, we hadden een leuke groep. Gelukkig zat iedereen op het eind gezond en wel, op de enkele blauwe plek na, weer in de bus terug naar huis; een ervaring rijker. Tycho Tromp, leerling 6 tvwo

9 College Den Hulster INFORMAIL P.16 P.17 Onderwijsproject in Cúcuta Colombia gestadig verder! vinden van een geschikte projectleider en hun inschatting dat deze projectvorm voor de toekomst onbetaalbaar zou worden. van mening is dat op deze leeftijdsgroep al veel invloed kan worden uitgeoefend met betrekking tot hun ontwikkeling. Zoals velen reeds weten hebben Piet Kleuskens, directeur Algemene Zaken van College Den Hulster, en zijn vrouw Catri de Raat in 1999 het initiatief genomen om een onderwijsproject in de wijk Prados del Este van de stad Cúcuta in Colombia te starten. Hun doel was gratis onderwijs aan te bieden aan kinderen van alleenstaande moeders en alleenstaande moeders in de gelegenheid te stellen cursussen te volgen. Leerlingen en medewerkers van College Den Hulster hebben acties gehouden om voor dit project geld in te zamelen. Ook werden zij gesteund door familie, particulieren, vrienden, bekenden, bedrijven, verenigingen en het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Op 1 februari 2003 startte de school met het verzorgen van onderwijs. Tot 2008 werden jaarlijks gemiddeld 30 kinderen opgevangen en konden alleenstaande moeders cursussen volgen. In 2004 en 2007 gingen Catri en Piet op werkbezoek om de resultaten en voortgang van hun project te bespreken. Begin 2008 ontvingen zij het bericht hun schoonzus Luz Marina, projectleider en voorzitter van de stichting in Cúcuta, ongeneselijk ziek was. Zij overleed op 29 oktober 2009 op 53 jarige leeftijd. Catri en Piet besloten, na het wegvallen van hun grootste steunpilaar en het feit dat er op dat moment geen geschikte projectleider beschikbaar was, het project even te parkeren en zich te beraden hoe het nu verder moest. In oktober 2010 gingen zij derhalve weer op werkbezoek. Er moest duidelijkheid verkregen worden hoe verder met de school in de wijk Prados del Este. Daarnaast wilden zij zich oriënteren op mogelijke ondersteuning van de school Urbano Jesus Obrero uit de wijk Cerro Norte. Na intensief overleg kwamen zij tot de conclusie dat voortzetten van het project in Prados del Este niet raadzaam was. Enkele redenen daarvoor waren het niet kunnen Vervolgens gingen zij aan de slag met de informatie die ze reeds hadden verzameld over de school Urbano Jesus Obrero. Deze school ligt in de wijk Cerro Norte, het hogere bergachtige deel van de stad die bekend staat om zijn grote armoede, hoge werkloosheid, slechte huizen en vele krotten die zijn gebouwd tegen de helling van de berg, op plekken waar wonen niets kost. De gezinnen die er wonen zijn over het algemeen grote gezinnen waarvan de ouders veelal geen werk hebben. Als vaders wel werk hebben is dat hoofdzakelijk als handarbeider, bouwvakker of landarbeider, dus de zwaardere lichamelijke beroepen. Het eerste gesprek over mogelijke ondersteuning vond plaats in het huis van de oprichtster van de school, zuster Maria Sara Quintero. Ook de directeur van de school, Urielso Sanchez Pacheco, was aanwezig. Zuster Maria Sara behoort tot een congregatie die 40 jaar geleden gestart is met de opvang en het onderwijzen van deze arme kinderen, boven op deze berg in Cerro Norte, in simpele kleine gebouwen die bestonden uit houten planken en stalen golfplaten daken. Giften van de lokale bevolking en van vele andere gulle gevers stelden de congregatie in 1985 in staat een school te bouwen. In deze school worden dagelijks 150 kinderen opgevangen, begeleid en onderwezen. Voor 75 kinderen met een leeftijd van drie t/m vijf jaar, ontvangt de school geen financiële middelen omdat zij nog niet leerplichtig zijn. Toch worden deze kleintjes bewust opgevangen omdat men Vanaf hun zesde jaar zijn kinderen in Colombia leerplichtig en voor deze kinderen ontvangt de school per leerling peso s ( 240,-) subsidie per jaar. Voor de driejarigen was grote behoefte aan didactische materialen, speelgoed, papier, kleurpotloden etc. Daarnaast was er de wens om een extra lerares aan te kunnen stellen. De kosten van een lerares bedraagt peso s per jaar, dit is het minimum loon, wat neer komt op 4000,-. Met de subsidie en giften probeert men alles te betalen maar dat lukt onvoldoende. Tijdens het gesprek met zuster Maria Sara en directeur Urielso ervoeren Catri en Piet oprechtheid, zorg, eerlijkheid en vooral een enorme inzet en gedrevenheid. Enkele dagen later brachten zij hun eerste bezoek aan de school en werd kennis gemaakt met de kinderen en de leraressen. Na de bezichtiging van het schoolgebouw was het voor Catri en Piet overduidelijk dat zij met ingang van 2011 voor de school Urbano Jesus Obrero vele wensen zouden kunnen gaan realiseren. Het sponsorgeld van de leerlingen onderbouw HV zal dan ook jaarlijks worden ingezet voor de aanstelling van een extra lerares voor de driejarigen. Daarnaast zal geld beschikbaar worden gesteld voor het op peil houden van didactisch- en knutselmateriaal. Welke plannen Catri en Piet nog meer hebben bedacht is te lezen op, hun geheel vernieuwde website,

10 College Den Hulster INFORMAIL P.18 P.19 Languages meet Sport pure individuen uiteindelijk uitgroeide tot wereldkampioen onder 17 jaar. Door contact met hem te leggen, zijn er nieuwe impulsen ontstaan om cricket, wat al is opgenomen in het curriculum l.o. voor Engelstalige klassen en BSM, verder te ontwikkelen. boodschap van de burgemeester van het Japanse Hirado die er heilig in gelooft dat het over de landsgrenzen heen kijken er toe heeft bijgedragen dat er zoveel van zijn leerlingen in 'leadership activities' actief zijn. Het tweede congres op 15 en 16 oktober 2010 onder de noemer `Intercultural Dialogue for Inclusion was wederom een succes. In de ronduit prachtige omgeving van het oude stadsgedeelte van de Universiteit van Triëste en op de Piazza d Unita, het prestigieuze plein aan de zee, kon namens College Den Hulster Geert van Eijk, LO-docent aan het Tvwo wederom kennis nemen van de ontwikkelingen zoals die er zijn op het gebied van taalonderwijs met sport als middel. Geert van Eijk: Op 15 oktober was het thema van het congres Social & Cultural dialogue for inclusion. De opening en begroeting werd gedaan door met name vooraanstaande politici uit Triëste en de provincie Friuli. In de daaropvolgende plenaire sessie nam Fabriano Samani het woord en hij sprak over dialogue through sports en Ariella Cuk vervolgens over Languages meet Sport: Idea to Reality. Paris Lip, vertegenwoordiger van de burgemeester van de gemeente Trieste en Celio de Anna kwamen aan het woord. Laatstgenoemde ging uitvoerig in op het verschijnsel obesitas en hoe het mogelijk is dat het zover is gekomen dat doping wordt geaccepteerd. Zuid-Afrika Een van de meest aansprekende sprekers op deze dag was echter Gabriella Facondo zo vervolgt Van Eijk: Een Italiaanse journaliste en radioverslaggeefster die een zeer interessante en uitgebreide lezing heeft gehouden over haar bevindingen rondom het wk-voetbal in Zuid Afrika. Zij heeft de meeste exotische teams opgezocht en is op zoek gegaan naar achtergrondinformatie betreffende het land, de cultuur, de economie etc. Zij is van mening dat de Olympische waarden weer dichter naar de topsporters gebracht moeten worden. Op aanstekelijke wijze vertelde Facondo dat dagboeken voor Olympische sporters de spiegels van het imago zijn en ook het actuele item Hoe benoemen de media de waarden van de sport? kwam uitvoerig ter sprake. Cricket Erg interessant allemaal maar ik was hoofdzakelijk voor de volgende persoon naar Italië afgereisd: Karim Parera! Hij hield een boeiend betoog over: leadership, a cultural question? Als basis voor zijn speech gebruikte hij zijn eigen ervaringen als cricketer waarbij haarfijn uit de doeken werd gedaan hoe zijn team van Arsenal Get the ball rolling was een presentatie van Julie Stoker en Samir Singh waarin voetbalclub Arsenal centraal stond. Veelal sociale projecten naast het voetballen passeerden de revue zoals de anti-racisme campagnes. In wel 24 landen lopen er diverse projecten waarbij Arsenal hoop en vertrouwen creëert. Get the ball rolling is een oproep voor multilinguale learning waarin nogmaals wordt onderstreept dat het leren van talen primair buiten het klaslokaal, mits functionerend aangeboden, meer motivatie opwekt. Een videoboodschap opgenomen in het stadion door 250 zingende en dansende kinderen met diverse culturele achtergronden, versterkte deze stelling. Uitvoeren De volgende spreker was prof. Fabio Caon. Deze hoogleraar methodologie aan de Universiteit van Triëste gaf een genuanceerd inzicht in de ontwikkeling van leerstrategieën. Plaatje, praatje, daadje nuanceerde hij met wetenschappelijke onderbouwingen. Hij probeerde ons te overtuigen met cijfers: bij een proces waarbij ontvangers van informatie alleen maar luisteren, blijft maar 10% van de informatie hangen. Bij het horen en zien is dat al 20%, bij lezen, horen en zien 30%, 50% bij lezen, horen, zien en spreken, 70% bij het doen en maar liefst 90% bij al het voorgaande maar dan in combinatie met de uitvoering. Om met Confucius te spreken 'Tell me and I will forget, let me do it and I will learn'. Er is een grote transfer naar taalonderwijs. Nu is het een kwestie van organisatie, materiaal ontwikkelen voor de diverse vakken, projecten opstarten en leraren trainen. Fun Sports De eerste spreker na de pauze was een collegaleraar lichamelijke opvoeding aan het plaatselijke Petrarca college, de heer Massimo Stera. Hij gaf een lezing over zijn inrichting van fun sports. Eigenlijk kwam het een beetje overeen met onze groene spelen maar dan met allemaal zelfverzonnen spellen en zelf gefabriceerd spelmateriaal. Wat heel goed was in het geheel was een zelfregulerend mechanisme waarbij van de deelnemers een hoge mate van creativiteit verlangd werd. Zelf yells verzinnen, eigen uitmonstering kiezen, een eigen dans maken etc. maakten deel uit van dit project Japan Vervolgens was het de beurt aan landgenoot Martijn Bilars die uitgebreid verslag deed van een uitwisselingsprogramma dat hij al tien jaar uitvoert met een stad in Japan. Uitvoerig is Bilars stil blijven staan bij de pedagogische waarde van dit soort internationaliseringsprojecten. Zijn presentatie werd ondersteund door een Global identity En verder ging het programma met professor Theofile Munyangeyo, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Leeds. Ook hij is, evenals Barack Obama, voor een global identity. De titel van zijn referaat was dan ook 'Languages and sport as a Global citizenship passport'. Kurt Nicola, oud Olympisch zwemdeelnemer, kwam een prachtig project uit de doeken doen waarvan hij de initiatiefnemer was. Het heette 'Save clear water for every child'. Ondersteund door prachtige videofilmpjes vertelde hij de luisteraars over fundraising projecten waarbij hij wereldwijd zwemverenigingen opriep om zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden te organiseren voor het bovengenoemde doel. Boeiend om te zien hoe in Afrika er een volledig hygiënische situatie gecreëerd kon worden dankzij zijn internationale inspanning. Ciao Bella Tot slot mocht de sympathieke Engelse Italiaan Philip Campagna van de 'Culvahary school' in Bath de cursisten in vervoering brengen. Wederom ging het erom hoe taal eerst uit de theoretische omgeving van het klaslokaal kon worden gehaald uiteraard door middel van sport, rugby in dit geval. Een mooie videopresentatie onder de naam 'Ciao Bella' liet zien hoe een traject dat begon op de Engelse velden uiteindelijk eindigde met een rugbytour van deze groep door Italië. Totti De tweede dag was korter en er werd in de praktijk getoond wat een dag eerder voor het voetlicht was gebracht. De Arsenal Double club was prominent aanwezig met een jeugdteam dat een pannatoernooi speelde tegen teams van Inter Milan, AC Milan en het plaatselijke FC Triëste. Daarnaast werden alle deelnemende groepen en teams uitgenodigd om deel te nemen aan promotie van het onderwijs in vreemde talen middels get the ball rolling. Echt op z n Italiaans werd er een extra manifestatie georganiseerd waarbij voormalig coryfee Totti in het middelpunt stond. Voorts was er een hele manifestatie rondom de fungames door Massimo Stera. Afscheidstournee Al met al een geweldige ervaring. Erg laat en met enkele uren vertraging maar met een koffer vol nieuwe ideeën, nieuwe visies en nieuwe contacten arriveerde ik tevreden in Venlo. Ook deze fantastische reis maakt deel uit van mijn afscheidstournee. It s all part of the game!

11 College Den Hulster INFORMAIL P.20 P.21 Den Hulster in de prijzen Den Hulster aanbevelingen in Nano-debat Na een jaar intensief werken is Nano en Onderwijs afgerond. Scholieren van vijf Limburgse scholen stonden stil bij nanotechnologie. Wat vonden ze daar nu van? En hoe zouden zij willen dat de regering met nanotechnologie omgaat? College Den Hulster viel in de prijzen met de HoutOntdekToer, een landelijke themaweek over de hout- en meubelbranche. Het doel? Vmbo-leerlingen op een speelse en interactieve manier hout én het werken in deze branche te laten ontdekken. De toer vond plaats van 23 tot en met 27 november in het Technodôme. De organisatie was in handen van Gilde Opleidingen, Stichting Hout & Meubel (SH&M) en Stichting Samenwerkingsverband Opleiding Hout & Meubel (SSOH). Op woensdag 2 februari 2011 werd de prijsuitreiking gehouden voor de winnaars. College Den Hulster viel in de prijzen en zal een nieuwe beamer van de organisatie in ontvangst nemen. De bedrijven Leolux, Van Duijnhoven, Verhoeven Nederland, Jos van Rensen, Keijsers, Heesen en Oortgiese werken mee aan deze themaweek. Allerlei interessante en leuke projecten, zoals een game over beroepen in de hout- en meubelbranche of een bouwtekening ontcijferen maken onderdeel uit van deze tour. Van hout worden allerlei spullen gemaakt. Niet alleen meubels maar ook vloeren, trappen, sportmaterialen, muziekinstrumenten en zelfs woningen. Om jongeren te enthousiasmeren voor een baan in de hout- en meubelbranche willen Stichting Hout & Meubel en Gilde Opleidingen jongeren op een leuke manier kennis laten maken met dit vakgebied. In 2009 is het succesvolle evenement voor het eerst bij Gilde Opleidingen georganiseerd. Er namen toen maar liefst 338 leerlingen deel. Leerlingen - afkomstig van negen vmbo s - hebben van 23 tot en met 27 november wederom ontdekt hoe veelzijdig hout is. De groep leerlingen van College den Hulster werd op woensdag 2 februari rond de klok van uur door de organisatie in het zonnetje gezet. Het project Nano en onderwijs heeft als doel havo- en vwo-leerlingen (alle profielen) te informeren over nanotechnologie en te zorgen dat scholieren hierover een standpunt bepalen. Een debat met overheid, onderwijs en bedrijfsleven vormde het hoogtepunt van het project. Met als resultaat vijf aanbevelingen voor de regering. De aanbevelingen van College Den Hulster tijdens het debat in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Een weloverwogen standpunt na afweging van vele voor- en nadelen: Aanbeveling De ontwikkeling van nanotechnologie moet voortgezet worden, aangezien de nu bekende nadelen niet opwegen tegen de vele -vooral medische- voordelen die nanotechnologie kan bieden. Vooral doorgaan dus. Voordelen Na bestudering van de vele filmpjes, files en studiemateriaal over nanotechnologie konden de leerlingen van College den Hulster maar een ding concluderen: we moeten niet stoppen omdat we bang zijn voor de nadelen want de voordelen zijn groter. De zaal in Maastricht en ook het panel kleurt overwegend groen. Maar er klinkt ook een kritisch geluid. Een student uit de zaal maant tot voorzichtigheid. Hij haalt het voorbeeld aan van asbest. dertig jaar geleden werd het materiaal overal in verwerkt en nu komen er mannen in ruimtepakken om het te verwijderen! Het panel reageert met voorbeelden als de auto die ook in zekere mate gevaarlijk is, maar toch wordt geproduceerd. Veiligheid De leerlingen van College Den Hulster laten zich door het asbestverhaal niet ontmoedigen. Ze hebben zelf experimenten gedaan en daarnaast de voordelen van nano onderzocht op het gebied van veiligheid (flexibele kogelvrije vesten, die hard worden waar een kogel penetreert), zuiniger gebruik maken van grondstoffen en de mogelijkheden voor betere medicijnen. Ze vonden het vanzelfsprekend dat elk nieuw product goed moet worden onderzocht en dat veiligheid belangrijk is. Gok Er zijn nadelen en het blijft een gok, aldus de leerlingen van den Hulster maar ze bleven bij hun stelling: de ontwikkeling van nanotechnologie moet voortgezet worden, aangezien de nu bekende nadelen niet opwegen tegen de vele -vooral medischevoordelen die nanotechnologie kan bieden. Ja! Ondanks kritische tot zeer kritische geluiden was het duidelijk dat leerlingen Ja! zeggen tegen nanotechnologie. Ze zien de grote voordelen voor mens en milieu, maar sluiten niet de ogen voor de mogelijke risico s. De aanbevelingen van de vijf scholen spraken voor zich. Ook College Den Hulster zegt Ja! maar dan wel onder duidelijke voorwaarden.

12 College Den Hulster INFORMAIL P.22 P.23 spieken moet! Masterclass bezoekt Scelta Institute Dansvoorstelling POP!? groot succes Op 19 januari bezochten de Masterclassers van groep acht the Scelta Institute in de Boekend. Daar wachtte hen een afwisselend programma met koken, de science rond gezonde voeding en een workshop marketing voor groente en de jeugd. Het kopiëren van grote meesters is een sinds jaar en dag beproefde manier om de eigen teken- en schildervaardigheid op een hoger plan te brengen. Voor het praktijkexamen tekenen moeten de leerlingen van 6 vwo van College Den Hulster naar aanleiding van niet meer dan een foto, gedicht of slechts één woord zich een half jaar laten inspireren, om een teken en schildercollectie te presenteren als eindresultaat van zes jaar tekenen op vwo niveau laten zien. Daaraan vooraf laat hun tekendocent ze een aantal maanden afkijken bij beroemde kunstenaars. Als tegenhanger van het praktijkexamen moeten de leerlingen nog even niet een oorspronkelijke, individuele collectie aan te leggen maar hoeven ze alleen maar een paar maanden te spieken. De leerlingen krijgen de opdracht een bekend schilderij zo onvervalst mogelijk na te maken. Daarbij is het niet de bedoeling dat het resultaat ongeveer lijkt op een icoon van de gekozen kunstenaar; nee, de leerlingen moeten zoeken, experimenteren, proeftekeningen maken en opnieuw proberen, totdat de kijker die het uiteindelijke resultaat ziet van mening is een echte van Gogh, Rembrandt, Munch of welke kunstenaar dan ook voor zijn neus te hebben. De resultaten zijn verbluffend en kunnen welhaast meten aan de meestervervalsers Han van Meegeren en Geert Jan Jansen. In het begin wordt er flink gezucht en gezweet, maar als de leerlingen de weg gevonden hebben naar de meest geëigende materialen om het meesterwerk na te maken, ontstaan prachtige werkstukken die het daglicht tot en met verdragen. Op diverse plaatsen in de school sieren de schilderijen de gangen van de school. Niet zelden menen degenen die de werken zien hangen dat het om een poster gaat. Niets is mindere waar! Natuurlijk nemen de leerlingen hun met liefde geproduceerde meesterwerk aan het einde van het jaar mee naar huis. Jammer voor de school. Maar ach; volgend jaar hangen er weer nieuwe oude meesters. Wim Timmermans, onderwijsdirecteur en scheikundige, vertelde waarom groente zo gezond is voor de mens. De bestanddelen, vitamines, vezels en mineralen kwamen aan de orde. Ook werd per groente het gehalte aan gezonde stoffen opgezocht. Daan Stapel, student leisure management, ging aan de slag met de gegevens die de Masterclassers in hun omgeving hadden verzameld ten aanzien van groente. Er kwam een top-vijf uit die de basis vormde voor aantrekkelijke menu s voor kinderen, waar het fictieve restaurant, De Lekkere Hap, zijn voordeel mee kan doen. Het blijkt dat komkommer en asperges het populairst waren. Onder leiding van de koks van Scelta werd in de professionele topkeuken door de Masterclassers een smakelijk geheel van lekkere groentedrinks, gezonde pizza s en chapignonkroketjes gemaakt. Deze lekkernijen werden na afloop opgegeten en ook voor thuis waren er nog champignonkroketjes over. Het mooie Kokkerellischort mocht ook meegenomen worden. Ook deze Masterclass was weer een mooi staaltje van actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend leren. Met dank aan onze Technasiumpartner Scelta Mushrooms en de Kokkerelli Kids University. Chris de Haan Op College den Hulster maken de leerlingen in de eerste en tweede klas in de breedte kennis met verschillende disciplines van cultuur zoals theater, drama, dans, decor, multimedia en mode/fashion. Na de basisintroductie krijgen de leerlingen een vervolgcursus waarbij ze zich specialiseren in een van de aangeboden programma s. De resultaten van de tweede jaars zijn te zien in de jaarlijks in de aula van de school gehouden Try-it De film Alice in Wonderland van Tim Burton dient dit jaar als inspiratiebron. Onder leiding van docente Jeanne Thelosen is er de laatste jaren een heus modeatelier ontstaan waar leerlingen zich bekwamen in het ontwerpen en maken van kleding. Daarbij ligt het hoofdaccent op creativiteit; de uitstraling van de kleding. Zowel leerlingen van het vmbo als havo vwo kunnen deelnemen aan de modeshow van Try it en de Culturele Avonden. Ook worden de leerlingen met raad en daad bijgestaan in het ontwerpen van kleding voor de diverse acts die in de Maaspoort elk jaar te zien zijn. Of het nu gaat om kostuums voor een flitsende dansgroep, apenpakjes voor de musical Tarzan die dit jaar opgevoerd wordt, of een imposant kostuum voor een presentator; bij het modeatelier wordt elke droom werkelijkheid.

13 Valuascollege INFORMAIL P.24 Gevarieerde activiteiten juniorklassen Stralingspracticum Natuurkunde Al vanaf november volgen diverse leerlingen uit groep 8 op woensdagochtend de juniorklas op het Valuascollege. De leerlingen hebben de afgelopen weken een heleboel verschillende activiteiten gedaan. Zo werden de projecten Spaans, geheimtaal en water afgerond. Excursie Ook waren er een aantal prijsvragen/wedstrijden. De leerlingen Op woensdag 26 januari gingen de drie juniorklassen op excur- moesten van een stukje tempex een bootje maken dat stabiel sie. Één klas onderzocht de waterkwaliteit van de Wylderbeek en bleef drijven en zoveel mogelijk gewicht kon dragen. Ook was de Maas bij het ziekenhuis: het water bleek schoon en bevatte er een verhalenwedstrijd rond de opdracht: Hoe overleef je als je nauwelijks onzuiverheden als fosfaat en nitraat. De tweede met een vliegtuig bent neergestort in een onherbergzaam gebied juniorklas ging naar het Limburgs Museum waar ze bij allerlei en hoe vind je water? De resultaten mochten er zijn. Sommigen activiteiten 200 jaar terug in de tijd doken. De derde juniorklas schreven geen verhaal, maar een compleet boek. Gedurende drie bezocht het Océ-museum waar ze o.a naar pixels keken, vellen Een regenboog kunnen we met onze ogen zien, geluid kunnen ticum uit. Speciaal hiervoor bezocht een team van de vakgroep weken werkten de kinderen aan de nieuwe thema s archeologie, handmatig vouwden en het daarbij opnamen tegen een machine we met onze oren horen. Maar voor het waarnemen van radio- natuurkunde didactiek van de Universiteit van Utrecht met de toneel en digitale fotografie: er zijn nog nooit zoveel foto s ge- (die glansrijk won). Natuurlijk kwamen ze ook alles te weten over activiteit of röntgenstraling is ons lichaam niet uitgerust met een benodigde materialen onze school. In twee lokalen bepaalden de maakt op het Valuascollege als op de woensdagochtenden! het kopiëren en printen. zintuig. Zo merken we niet at ons gehele lichaam voortdurend leerlingen halfwaardetijden, onderzochten hoeveel straling een Ouders Nu gaan de kinderen verder met kunst en design, science en aan radioactieve straling is blootgesteld. Vanuit het heelal en de aardbodem ontvangen we straling en ook ons eigen lichaam is materiaal doorlaat en doorlichtten ze met röntgenstraling allerlei voorwerpen. Ook volgden de ouders van de juniorklassers een aantal lesjes Engels. Daarna mogen ze acht weken lang uit een ruim aanbod radioactief. om ook eens mee te maken wat hun zonen en dochters op de hun eigen lesprogramma samen samenstellen. Leerlingen staken een heleboel op van deze praktijk die een woensdagmorgen allemaal doen. En eerlijk is eerlijk: de vaders en Om in de praktijk enigszins vertrouwd te raken met enkele uitstekende ondersteuning is van de theorie. Scholen beschikken moeders vonden het minstens net zo leuk om proefjes te doen Rick Cremers eigenschappen en wetmatigheden van radioactiviteit en röntgen- vanwege de veiligheid zelf niet over goede stralingsbronnen. als hun kinderen. En dat is ook logisch, want wie vindt experi- straling voerden de leerlingen van HAVO-5 en VWO-6 die na- menteren nu niet leuk! tuurkunde in hun profiel hebben in december het stralingsprac- Rick Cremers

14 Valuascollege INFORMAIL P.26 P.27 Prachtige geslaagde musical West Side Story Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 januari stonden voor het Valuascollege in het teken van de musical West Side Story. Na meer dan een jaar repeteren, vijf repetitiedagen, diverse vergaderingen van de crew en een heleboel verrichte arbeid, stonden we dan eindelijk in Theater de Maaspoort. Het weekend voorafgaand aan de uitvoeringen vonden al allerlei logistieke operaties plaats om gehuurde materialen, kleding, decorstukken, muziekinstrumenten en rekwisieten in de Maaspoort te krijgen. De generale repetitie verliep nog niet al te best, maar zo hoort dat ook in de theaterwereld. De eerste voorstelling was dinsdagmiddag voor basisschoolleerlingen van groep 8 en onze eigen brugklassers. Na deze geslaagde middag werd op school genoten van een warme maaltijd gemaakt door de afdeling HTV. De echte première was die avond en werd bijgewoond door meer dan 100 vips. De bezoekers waren onder de indruk van de prestaties van cast, dans, koor en orkest. Ook de uitvoeringen op woensdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond verliepen succesvol. Een trotse campusdirecteur Hans Oostdam sprak na de laatste avondvoorstelling van een mooie avond vol passie en kippenvelmomenten. In totaal woonden mensen de voorstellingen bij. We kregen lovende reacties, onder andere ook van Vincent Moes, acteur in de televisieserie Spangas, waar hij conrector van Hamel speelt. Nadat bij de laatste voorstelling de rozen waren uitgedeeld en de toegift gespeeld was, kwamen een heleboel emoties vrij. De groep was uitgegroeid tot een heel hechte groep en iedereen kon nog maar nauwelijks beseffen dat alles weer voorbij was. Maar... Theater de Maaspoort is alweer vastgelegd voor de volgende musical. Op 12 t/m 16 november 2012 staan we weer met z n allen in de Maaspoort. Welke musical we dan gaan spelen? Dat moet de komende tijd duidelijk worden.

15 Valuascollege INFORMAIL P.28 P.29 Einstein voor 2 gymnasium Fantastische kerstdiners Vraag een leerling uit de onderbouw van het havo, atheneum of het gymnasium naar een spannende wetenschappelijke theorie en de kans is groot dat deze met de relativiteitstheorie van Albert Einstein op de proppen komt. De naam Albert Einstein heeft een magische aantrekkingskracht op jonge onderzoekers in de dop. Einstein wordt algemeen gezien als één van de belangrijkste speelt een cruciale rol in de speciale relativiteitstheorie. Deze natuurkundigen uit de geschiedenis. Hij werd vooral bekend van- gaat er namelijk van uit dat de lichtsnelheid altijd en overal wege zijn twee relativiteitstheorieën: de speciale relativiteitsthe- hetzelfde is. orie die hij in 1905 opstelde en de algemene relativiteitstheorie uit 1915 en later. Deze theorieën zijn dermate ingewikkeld dat ze Techna 1 niet in het eindexamenprogramma natuurkunde zitten van het Na afloop van het project bleek dat de leerlingen het een onge- atheneum/gymnasium. lofelijk interessant thema vonden, maar wel moeilijk. Het paste prima in het nieuwe vak techna1 dat sinds dit schooljaar, naast Lichtsnelheid en chocola natuurkunde, op het lesrooster staat van de 2 gymnasiumleer- Stagiair Kevin Verhaegh heeft het aangedurfd een project lingen. Het is één van de vele projecten die van een gewoon speciale relativiteitstheorie te schrijven voor de klassen 2 gym- gymnasium het gymnasium-plus maken. nasium. Hij heeft dit project eind vorig jaar gegeven in klas 2G2. Gymnasium-plus is dé ontmoetingsplaats van gemotiveerde Dinsdag 14 en woensdag 15 december van het vorig jaar von- truffelsoep, wildbouillon, wildzwijn- en hertefilet en het dessert Donderdag 25 november jl. was de aftrap. Na een inleiding en slimme leerlingen die meer willen en aankunnen. Het is ook den weer de traditionele kerstdiners plaats in de aula van het de Noël à la Valuas geserveerd. gingen de leerlingen de lichtsnelheid meten met een experiment dé opleiding voor hoogbegaafden omdat leerlingen binnen Valuascollege. Deze was omgetoverd tot een enorm sfeervol en Verspreid over de avond zorgden leerlingen van de vooropleiding waarbij een stuk chocolade in een magnetron verwarmd werd. gymnasium-plus een zeer breed aanbod aan lesstof krijgen. prachtig aangekleed restaurant. De afdeling HTV maakte er voor conservatorium voor sfeervolle kerstmuziek op de achtergrond. Nadat het draaiplateau verwijderd was, werd een reep chocolade alle aanwezigen weer twee prachtige avonden van. De gasten Complimenten voor iedereen die heeft meegeholpen aan deze in de magnetron geplaatst. Uit de afstand tussen de gesmolten Rick Cremers, team Gymnasium kregen een negen gangen menu voorgeschoteld waarbij het ene fantastische avonden. Voor iedereen die het gemist heeft kunnen plekken kan de lichtsnelheid berekend worden. De lichtsnelheid gerecht nog lekkerder was dan het andere. Zo werden o.a. Franse we nu al verraden dat er volgend jaar weer kerstdiners zullen zijn.

16 Valuascollege INFORMAIL P.30 P.31 Vmbo-leerlingen zetten zich in voor Toon Hermanshuis Pinhole fotografie Dansvoorstelling POP!? groot succes De vmbo-leerlingen van het Valuascollege hebben in de week voor de kerstvakantie, een projectweek gehad waarbij ze aan een speciaal thema hebben gewerkt. Er werd dit jaar gekozen om geld in te zamelen voor het Toon Hermanshuis Venlo. Dit Toon Hermans Huis Venlo, gelegen aan Nieuwstraat 41a te Venlo, is bedoeld om mensen met kanker (of mensen die kanker hebben gehad), hun partners, kinderen, familie, vrienden en nabestaanden te helpen zo goed mogelijk te kunnen leven en omgaan met kanker. Alle vmbo-afdelingen hebben meegedaan aan de actie. Zo hebben de leerlingen van de afdeling bouw, wonen en interieur collectebussen gemaakt in de vorm van huisjes die van 13 december 2010 tot 10 januari 2011 in diverse winkels in Venlo gestaan hebben. De leerlingen van de afdeling administratie hebben per brief en daarna telefonisch contacten gelegd met bedrijven uit de regio om hen om een bijdrage te vragen voor het project. Een goede oefening voor de toekomstige administratieve krachten. De afdeling zorg en welzijn heeft cakes gebakken en verkocht. De actie heeft inmiddels 650 euro opgebracht. Binnenkort gaan de vmbo-leerlingen met hun docenten een cheque met dit bedrag aanbieden aan het Toon Hermanshuis Venlo. In de tweede klas van het Valuascollege krijgen de leerlingen voor het eerst het vak natuurkunde. De docenten proberen de theorie inzichtelijk te maken door middel van demonstratieproeven, practica en diverse workshops. In de tweede klassen komt het thema Licht uitgebreid aan bod. Bij dit onderwerp Licht hoort een workshop pinhole fotografie. Een deskundig fotograaf legde de leerlingen de beginselen van fotografie uit. Daarna gingen de leerlingen met een primitieve camera (camera obscura) foto s maken. De camera obscura, oftewel gaatjescamera is een camera zonder lens. Alom enthousiasme! Willem Bierens Van 8 t/m 12 december jl dansten alle 60 leerlingen van de vooropleiding dans voor het tiende jaar op rij een verrassende dansproductie: POP!? Het verhaal was gebaseerd op het romantische ballet Coppélia, dat in 1870 is gemaakt naar een verhaal van E.T.A.Hofmann. Een verhaal over jaloezie, een liefde die op de proef wordt gesteld en de perfecte schoonheid. In twee aktes met wervelende dansscènes namen Choreograaf Adriaan Luteijn en de dansers het publiek mee naar de wereld van schone schijn en werkelijke lelijkheid. Het publiek genoot met volle teugen en gaf na afloop een staande ovatie aan de dansers. Wat is het Valuascollege trots op zo n geweldige vooropleiding dans onder leiding van mevrouw Liesbeth Wiertz.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen Inhoudsopgave vwo + 7 gymnasium

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

KUNSTKALENDER Obs de Triangel Schooljaar

KUNSTKALENDER Obs de Triangel Schooljaar KUNSTKALENDER Obs de Triangel Schooljaar 2013-2014 Vrolijke opening van het jaar van de podiumkunsten door Alexander Bauwens de poppenspeler van Weesp. Prachtige voorstelling door tejater2! Niet gisteren,

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Deze periode op de kalender: In de leerlingtevredenheidspeiling zien we dat de kinderen tevreden zijn over de school. Alleen huisvesting is een punt van zorg, maar we hopen binnenkort met

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Porta Nieuws 27 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 maart 2014

Porta Nieuws 27 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 maart 2014 Porta Nieuws 27 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 maart 2014 Jaaragenda Cabaret! Maggie (TT2B) en Matthew Karren (TT3B) winnen regionale TTO junior speaking contest Verslag bezoek leerlingen

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor Check-in De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Wim T. Schippers D it boek gaat over zingeving. We richten ons vooral op zingeving in ons werk. Wij noemen dat de Z-factor. Wij geloven

Nadere informatie

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland)

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) lesbrief Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s.

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s. CSW Van de Perre voor mavo, havo, vwo:, en TTO Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg Kies voor CSW Van de Perre! 7 6 6 5 5 5 4 XL 4 XL XL 3 XL 2 1 coachklas / VWO BASISONDERWIJS GROEP 8 4 Een moderne school

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië)

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) lesbrief JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 afdeling techniek

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Je horizon verbreden

Je horizon verbreden Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Je horizon verbreden i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het Visser een gezellige

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

zaanlands lyceum Het Zaanlands Lyceum heeft 5 verschillende eerste klassen: 1 havo/vwo 2 atheneum 3 atheneum bèta+ 4 gymnasium 5 gymnasium bèta+

zaanlands lyceum Het Zaanlands Lyceum heeft 5 verschillende eerste klassen: 1 havo/vwo 2 atheneum 3 atheneum bèta+ 4 gymnasium 5 gymnasium bèta+ zaanlands lyceum Het Zaanlands Lyceum heeft 5 verschillende eerste klassen: 1 havo/vwo 2 atheneum 3 atheneum bèta+ 4 gymnasium 5 gymnasium bèta+ klas 1 havo/vwo Deze brugklas is voor leerlingen met een

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses Reacties van ouders en scholen op de masterclasses De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast. Ik heb ze allemaal even geïnterviewd. Ze vinden het ook erg leuk om andere kinderen te leren kennen, en

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Beste ouders, Terwijl de kortste dag snel nadert en een lange kerstvakantie voor de deur staat, gaan onze gedachten terug naar schooljaar 2015. Het

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws

De Kraanvogel Vluchtnieuws Oktober 2013 Beste ouders en verzorgers, Vanuit de directie Vandaag begint de herfstvakantie voor iedereen. De onderbouw heeft al een weekje vrij, de bovenbouw volgt nu. We hebben een prachtige kinderboekenweek

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Lesbrief over Leerplicht

Lesbrief over Leerplicht Lesbrief over Leerplicht Donderdag 19 maart 2015: Dag van de Leerplicht! Leerplicht? Hoezo? Ik ga toch gewoon naar school!? Ja, voor de meeste kinderen in Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

ZIGGO GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer. Hufen (Consultant & Concept Developer

ZIGGO GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer. Hufen (Consultant & Concept Developer ZIGGO in het hart van de marketing GAMED! Tijdens het Marketing & Insights Event (MIE) hebben Nicole Verhoeven (Customer Segmentation Manager Ziggo) en Bart Hufen (Consultant & Concept Developer BrandNewGame)

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 1, dd. 8 april 2008

Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 1, dd. 8 april 2008 Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 1, dd. 8 april 2008 Plan: Bij het Christiaan Huygens College mogen 4-VWO leerlingen een aantal dagen meelopen bij een bedrijf

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij.

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij. prima Dat de hele keten was uitgenodigd. Goed om een beeld te hebben welk systemen er allemaal zijn en waar ze toe dienen. Afwisselende onderwerpen. De sfeer, locatie en informatie. iets meer inzicht in

Nadere informatie

12peciale voorlichtingns-eum,

12peciale voorlichtingns-eum, _ M R E T AS S S CLA T RUIM DOND E TALE R O O V ERDA G ARI JANU 12peciale voorlichtingns-eum, S the ver het a avond o ium en gymnas erclass de mast NT! MASTERCLASS IETS VOOR JOU? Ben jij altijd op zoek

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud Werknemersonderzoek Bram Masselink Willem Minderhoud (Bij)baan in het onderwijs: een meerwaarde voor school, scholier en student. Wij hechten veel waarde aan de werkomstandigheden van studenten die door

Nadere informatie

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus Locatie Quintus Welkom op Quintus! Quintus is een grote school waar veel te kiezen en te beleven valt. Door de kleinschalige organisatie hebben wij veel zorg en aandacht voor onze leerlingen. Wij werken

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Mens en Natuur, Natuurkunde. VO onderbouw (havo/vwo) 2-3 lesuren

Mens en Natuur, Natuurkunde. VO onderbouw (havo/vwo) 2-3 lesuren De sneeuwpop Voor de docent Vak(gebied) Schooltype / afdeling Mens en Natuur, Natuurkunde VO onderbouw (havo/vwo) Leerjaar 1 Tijdsinvestering Vakinhoud 2-3 lesuren Warmtegeleiding en -isolatie in dagelijkse

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor leerlingen Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst Iedereen staat voor elkaar klaar,

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie