Scrum. een beschrijving. V Scrum Alliance, Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scrum. een beschrijving. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc."

Transcriptie

1 Scrum een beschrijving V Scrum Alliance, Inc. Vertaald naar het Nederlands door Jef Cumps, Kris Philippaerts, Hubert Smits - februari 2013 Noot van de vertalers: De originele, Engelse terminologie rond Scrum werd grotendeels behouden of minstens vermeld in func;e van het begrip en de leesbaarheid van deze tekst.

2 Scrum principes Waarden uit het Agile Manifest Scrum is het best gekende Agile framework. Scrum inspireerde ook veel van het denkwerk achter de waarden en principes uit het Agile Manifest, die een gemeenschappelijke basis vormen voor alle Agile frameworks en methodes. Meer informaie hierover vind je in het Agile Manifest. De waarden uit het Agile Manifest zijn rechtstreeks toepasbaar op Scrum: Mensen en interac?e boven processen en hulpmiddelen. Zoals alle Agile frameworks is Scrum gebaseerd op vertrouwen in teams, de individuen in de teams en de manier waarop ze met elkaar interageren. Teams zoeken zelf wat er moet gebeuren en voeren dat uit. Teams idenificeren wat hen tegenhoudt en nemen de verantwoordelijkheid om alle problemen op te lossen die binnen hun invloedssfeer liggen. Teams werken samen met andere parijen binnen de organisaie om de problemen waarover ze geen controle hebben op te lossen. Dit is essenieel. Proberen om Scrum toe te passen zonder deze primaire focus op de verantwoorlijkheid van teams leidt doorgaans tot problemen. Werkende sodware boven allesomvafende documenta?e. Scrum eist een afgewerkte, werkende Product Increment als belangrijkste resultaat van elke Sprint. Natuurlijk is er werk rond analyse, ontwerp en testen dat moet gedocumenteerd worden. Maar het is de werkende sosware die de organisaie toelaat het project te leiden en succesvol op te leveren. Dit is essenieel. Scrum teams moeten elke Sprint een werkende Product Increment opleveren. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen. De Product Owner is het belangrijkste contact van het Scrum Team met de eindgebruikers en met de delen van de organisaie die het product nodig hebben. De Product Owner is een lid van het team dat met de rest van het team samenwerkt om te bepalen wat er moet worden gebouwd. Binnen deze samenwerking kiest de Product Owner de meest waardevolle zaken om als volgende uit te voeren. Zo garandeert hij dat het product op elk moment de hoogst mogelijke waarde hees. Dit is essenieel. De Product Owner moet een rijke samenwerking met het team opbouwen. Ingaan op verandering boven het volgen van een plan. Alles binnen Scrum is zo ontworpen dat iedereen op elk moment de nodige informaie bezit om de juiste beslissingen over het project te nemen. Echte, werkende Product Increments tonen de voortgang van het project aan. De Product Bakcklog met alle nodige werk erin is zichtbaar voor iedereen. De voortgang is zichtbaar voor iedereen, zowel binnen als over de Sprints. Problemen en zorgen worden openlijk besproken en onmiddellijk aangepakt. Dit is essenieel. Scrum werkt goed voor teams die openlijk inspecteren wat er gebeurt en hun acies aanpassen aan de realiteit (inspect & adapt). Scrum werkt niet voor degenen die dat niet doen. 2

3 Waarden van Scrum Al het werk dat binnen Scrum uitgevoerd wordt, vereist een aantal waarden die als basis dienen voor de voortgang en principes van het team. Het toepassen van het Scrum framework en het voortdurend verbeteren, steunen op deze waarden en zullen ze in de prakijk brengen. Deze waarden zijn focus, moed, openheid, toewijding (commitment) en respect. Focus. We werken goed samen en leveren excellent werk op omdat we ons op elk moment bewust op een klein aantal dingen concentreren. We leveren de meer waardevolle zaken zo vroeg mogelijk op. Moed. Doordat we niet alleen zijn, voelen we ons ondersteund en hebben we toegang tot meer hulpbronnen. Dit gees ons de moed om grotere uitdagingen aan te gaan. Openheid. Door samen te werken, leren we te tonen hoe het gaat en wat ons tegenhoudt. We leren dat het goed is om onze zorgen te uiten, zodat ze aangepakt kunnen worden. Toewijding. Doordat we onze toekomst meer in eigen handen hebben, worden we meer toegewijd aan succes. Respect. Door samen te werken en zowel successen als mislukkingen te delen, respecteren we elkaar meer en meer en helpen we elkaar om respect te verdienen. Als een organisaie Scrum haar werk laat doen, zal die organisaie de voordelen van Scrum ontdekken. En zal ze beginnen begrijpen waarom deze waarden zowel nodig zijn voor Scrum als versterkt worden door Scrum. Scrum Framework Scrum is een kader of raamwerk (framework) om een product te bouwen. Scrum start wanneer een aantal belanghebbenden een bepaald product nodig hebben. Scrum is een teamgericht proces. Het Scrum Team bevat drie rollen: de Product Owner, de ScrumMaster en de leden van het Ontwikkelteam (Development Team). De Product Owner hees de verantwoordelijkheid om te beslissen welk werk er moet gebeuren. De ScrumMaster helpt als dienend leider het team en de organisaie om Scrum op de best mogelijke manier te implementeren. Het Ontwikkelteam bouwt het product op incrementele wijze in een reeks korte Ijdsperiodes die Sprints genoemd worden. Een Sprint is een periode met een vaste lengte tussen één en vier weken waarbij kortere lengtes de voorkeur krijgen. Het Ontwikkelteam zal in elke Sprint een Product Increment bouwen en opleveren. Elke Product Increment is een herkenbaar, zichtbaar verbeterd en werkend deel van het product dat voldoet aan de overeengekomen acceptaiecriteria en aan de overeengekomen lijst van kwaliteitseisen die de DefiniIon of Done genoemd wordt. Scrum bevat drie esseniële artefacten: de Product Backlog, de Sprint Backlog en de Product Increment. De Product Backlog is de lijst van ideeën voor het product, geordend in de volgorde waarin we het verwachten te bouwen. De Sprint Backlog is het gedetailleerde plan voor de 3

4 ontwikkelingen binnen de aankomende Sprint. De Product Increment is het resultaat van de Sprint. Het is een geïntegreerde versie van het product die van dermate hoge kwaliteit is dat de Product Owner ze in producie zou kunnen brengen als hij dat zou willen. Bovenop deze artefacten vereist Scrum transparanie binnen het team en met de belanghebbenden. Hiervoor maakt het Scrum Team voor iedereen zijn plannen en voortgang zichtbaar. Scrum bevat vijf aciviteiten of bijeenkomsten. Deze zijn: Product Backlog verfijning (Product Backlog Refinement), Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint RetrospecIve. We beschrijven hieronder al deze rollen, artefacten, aciviteiten en de werking van de Scrum cyclus. Rol: Product Owner De Product Owner is de enige persoon met de verantwoordelijkheid om te bepalen wat het meest waardevolle product is binnen een bepaalde termijn of budget. Dit gebeurt door de instroom van werk naar het team te beheren en items voor de Product Backlog te selecteren en te verfijnen. De Product Owner onderhoudt de Product Backlog en zorgt dat iedereen de inhoud en prioriteiten ervan kent. De Product Owner moet één persoon zijn, maar kan geholpen worden door anderen. Natuurlijk is de Product Owner niet verantwoordelijk voor alles. Het hele Scrum Team is verantwoordelijk om zo producief mogelijk te zijn, hun technieken en hulpmiddelen te verbeteren, de juiste vragen te stellen, de Product Owner te ondersteunen, enzovoort. Het Ontwikkelteam hees de verantwoordelijkheid om te bepalen hoeveel werk in een Sprint opgenomen wordt en om elke Sprint een bruikbare Product Increment te creëren. En toch hees de Product Owner in Scrum een unieke posiie. Hij is typisch de persoon die het dichtst bij de klant staat binnen het project. De Product Owner is door de organisaie belast met de opdracht om een bepaald product opgeleverd te krijgen. Hij is ook typisch degene van wie verwacht wordt dat hij alle belanghebbenden maximaal tevreden stelt. De Product Owner doet dit door de Product Backlog te beheren en ervoor te zorgen dat die Product Backlog en de voortgang die erin gemaakt wordt voortdurend zichtbaar is. Door te beslissen wat het Ontwikkelteam als volgende opneemt en wat het uitstelt, neemt de Product Owner de beslissingen over scope en planning die tot het best mogelijke product leiden. Rol: Lid van het Ontwikkelteam Het Ontwikkelteam is samengesteld uit de vakmensen die samen de Product Increment opleveren. Ze zelforganiseren zich om het werk te volbrengen. Leden van het Ontwikkelteam worden verwacht om volijds beschikbaar te zijn voor het project. Scrum vereist dat het Ontwikkelteam een mulifuncionele groep mensen is die samen alle nodige kennis en vaardigheden hebben om elke Product Increment op te leveren. 4

5 De leden van het Ontwikkelteam hebben de verantwoordelijkheid om zichzelf zo te organiseren dat ze het doel van de Sprint bereiken. En dat ze elke Sprint een Product Increment opleveren volgens het plan van de Sprint. De Product Owner maakt een geordende lijst van wat er moet gebeuren (de Product Backlog). Het Ontwikkelteam voorspelt hoeveel het in één Sprint kan afwerken en beslist hoe het dat zal doen. Rol: ScrumMaster De ScrumMaster is een dienend leider die de rest van het Scrum Team helpt om hun proces te volgen. De ScrumMaster moet een goed begrip hebben van het Scrum framework en de subiliteiten ervan kunnen aanleren aan anderen. De ScrumMaster werkt samen met de Product Owner om hem het creëren en onderhouden van de Product Backlog te leren begrijpen. De ScrumMaster werkt samen met het Ontwikkelteam om de technieken en hulpmiddelen die nodig zijn om klaar te geraken tegen het einde van de Sprint te vinden en te implementeren. Hij werkt samen met het hele Scrum Team om de DefiniIon of Done te laten evolueren. Een andere verantwoordelijkheid van de ScrumMaster is om ervoor te zorgen dat hindernissen die het team tegenhouden of vertragen, verwijderd worden. Deze hindernissen kunnen buiten de controle van het team liggen, zoals een gebrek aan steun van een ander team, of binnen het team zoals een Product Owner die niet weet hoe hij een Product Backlog goed moet voorbereiden. De ScrumMaster ondersteunt de zelforganisaie van het team. Problemen zouden door het team zelf moeten worden verwijderd waar mogelijk. De ScrumMaster handelt als coach voor de leden van het Scrum Team en helpt hen het Scrum proces te implementeren. Hij helpt hen om samen te werken en het Scrum framework te leren en hij beschermt hen van zowel interne als externe afleidingen. De ScrumMaster kan bijeenkomsten faciliteren en helpt om het Scrum Team producief en op schema te houden, en hun mogelijkheden te vergroten. De ScrumMaster moet ervoor zorgen dat Scrum begrepen en geïmplementeerd wordt binnen het team en daarbuiten. Hij helpt mensen buiten het team om het proces te begrijpen en te leren welke interacies met het team construcief zijn en welke niet. Hij helpt ook iedereen om het Scrum Team produciever en waardevoller te maken. Artefact: Product Backlog De Product Backlog is een essenieel onderdeel van Scrum. Het is een geordende lijst van ideeën voor het product, in de volgorde waarin we ze verwachten uit te voeren. Het is de enige bron van waaruit alle verwachingen geformuleerd worden. Dit betekent dat al het werk dat het Ontwikkelteam uitvoert van de Product Backlog komt. Elk idee voor een funcionaliteit, het oplossen van een fout, een verwaching rond documentaie - elk stukje werk dat het team doet - ontstaat uit een item uit de Product Backlog. Elk item op de Product Backlog hees minstens een beschrijving en een inschabng. 5

6 De Product Backlog kan starten als een lange of korte lijst. Die zou vaag of eerder gedetailleerd kunnen zijn. Typisch start een Product Backlog als een korte, vage lijst en wordt hij gaandeweg langer en meer concreet. Product Backlog items die binnenkort geïmplementeerd worden, worden verfijnd als deel van de Product Backlog verfijning. Ze worden verduidelijkt, beter gespecifieerd en in kleinere brokken opgedeeld. De Product Owner hees de eindverantwoordelijkheid voor het produceren en onderhouden van de Product Backlog, hoewel hij hierin hulp kan en zou moeten krijgen. Product Backlog items kunnen aangebracht worden door de Product Owner, teamleden of andere belanghebbenden. Ac?viteit: Product Backlog verfijning Product Backlog verfijning is een aciviteit die voortdurend loopt Ijdens een Scrum project. Dit komt omdat Product Backlog items iniieel meestal groot en algemeen van natuur zijn en omdat ideeën komen en gaan en prioriteiten veranderen. Product Backlog verfijning omvat minimaal, maar is niet beperkt tot: De Product Backlog geordend houden. Items die niet langer belangrijk zijn verwijderen of lager ordenen. Items die ontstaan of belangrijker worden toevoegen of hoger ordenen. Items in kleinere items opsplitsen. Items samenvoegen tot grotere items. Items inschacen. Een belangrijk voordeel van de Product Backlog verfijning is de voorbereiding voor de komende Sprints. Daarom gees men Ijdens het verfijnen speciale aandacht aan de items die als eersten geïmplementeerd zullen worden. Hierbij zijn veel zaken waar rekening mee gehouden moet worden, onder andere: Elk item dat in een Sprint terechtkomt, zou ideaal gezien een verhoging van de productwaarde voor de klant moeten voorstellen. Het Ontwikkelteam moet in staat zijn om elk item in één enkele Sprint te bouwen. Iedereen moet een duidelijk begrip van de verwachingen rond een item hebben. Adankelijk van de natuur van het product zijn andere vaardigheden en informaie nodig Ijdens Product Backlog verfijning. Het is in elk geval het beste om Product Backlog verfijning te beschouwen als een aciviteit voor alle teamleden en niet alleen voor de Product Owner. 6

7 Ac?viteit: Sprint Planning Elke Sprint begint met een bijeenkomst die Sprint Planning heet. In deze bijeenkomst werkt het Scrum Team samen om het werk voor de aankomende Sprint te selecteren en te begrijpen. Het hele team woont de Sprint Planning bij. Vertrekkend van de geordende Product Backlog, bespreken de Product Owner en het Ontwikkelteam elk item om tot een gedeeld begrip van dat item te komen. En om te weten wat nodig is om het volgens de DefiniIon of Done af te werken. Alle Scrum bijeenkomsten zijn beperkt in de Ijd. De aanbevolen Ijd voor de Sprint Planning is twee uur of minder per week die de Sprint duurt. Omdat de bijeenkomst in Ijd beperkt is, hangt het succes af van de kwaliteit van de Product Backlog. Daarom is Product Backlog verfijning een heel belangrijke aciviteit in Scrum. De Sprint Planning bijeenkomst bestaat uit twee delen: 1. Bepalen welke items uit de Product Backlog opgenomen worden in de Sprint. 2. Bepalen hoe dit werk volbracht zal worden. Deel 1: Welk werk wordt opgenomen? In het eerste deel van de Sprint Planning presenteert de Product Owner de geordende Product Backlog aan het Ontwikkelteam. Het hele Scrum Team werkt samen om dat werk te begrijpen. Het is enkel en alleen aan het Ontwikkelteam om het aantal items te bepalen dat in de Sprint zal opgenomen worden. Om te beslissen hoeveel items op te nemen, baseert het Ontwikkelteam zich op de huidige status van de Product Increment, het funcioneren van het team, de huidige capaciteit van het team en de geordende Product Backlog. Alleen het Ontwikkelteam beslist hoeveel werk het in de Sprint opneemt. Noch de Product Owner, noch eender welke andere parij kan het Ontwikkelteam meer werk opleggen. Vaak, maar niet alijd, krijgt de Sprint een doel toegekend (Sprint Goal). Dit is een heel goede manier om als team te concentreren op de essenie van wat gedaan moet worden. En minder op kleine details die mogelijk minder belangrijk zijn voor wat echt moet bereikt worden. Deel 2: Hoe wordt het werk uitgevoerd? In het tweede deel van de Sprint Planning werkt het Ontwikkelteam samen om te beslissen hoe het de volgende Product Increment zal opleveren in overeenstemming met de DefiniIon of Done. Ze doen net voldoende analyse en planning om vertrouwen te hebben de haalbaarheid van het werk Ijdens de Sprint. Werk dat in de eerste dagen van de Sprint zou moeten gebeuren, wordt opgesplitst in kleine brokken van één dag werk of minder. Werk dat later in de Sprint zou kunnen gebeuren, kan in grotere delen behouden worden om later op te splitsen. Het is de verantwoordelijkheid van het Ontwikkelteam om te beslissen hoe het werk moet gebeuren. Net zoals het de verantwoordelijkheid van de Product Owner is om te beslissen wat er moet gebeuren. 7

8 De Product Owner mag bij dit deel van de bijeenkomst aanwezig blijven om vragen te beantwoorden en misverstanden op te lossen. Hij moet in elk geval onmiddellijk beschikbaar blijven. Resultaat van Sprint Planning Op het einde van de Sprint Planning komt het Scrum team tot een gedeeld begrip van de hoeveelheid en de complexiteit van het werk dat Ijdens de Sprint zal volbracht worden. En ze verwachten dat doel ook effecief te bereiken, afgezien van niet- raionele veranderingen in de omgevingsfactoren. Het Ontwikkelteam voorspelt de hoeveelheid werk die het zal opleveren en de teamleden nemen naar elkaar toe het engagement om dat samen te volbrengen. Het Ontwikkelteam zal in de Sprint Planning: De items uit de Product Backlog met de Product Owner overwegen en bespreken. Zorgen dat er voldoende gedeeld begrip rond deze items is. Een aantal items selecteren waarvan het team voorspelt ze te kunnen te volbrengen in de Sprint. Een voldoende gedetailleerd plan opstellen om te verzekeren dat de geselecteerde items afgewerkt raken. De resulterende lijst met al het werk dat moet gedaan worden, is de Sprint Backlog. Artefact: Sprint Backlog De Sprint Backlog is de lijst van verfijnde items uit de Product Backlog die gekozen werden om in de huidige Sprint te ontwikkelen, samen met het plan van het team om dit werk te volbrengen. De Sprint Backlog gees de voorspelling van het team weer over wat er in de Sprint kan afgewerkt worden. Als de Sprint Backlog klaar is, kan de Sprint beginnen. Het team ontwikkelt de Product Increment die door de Sprint Backlog gedefinieerd wordt. Ontwikkeling Tijdens de Sprint zal het Ontwikkelteam zelfsturend werken om de Product Increment te bouwen volgens de Sprint Backlog, zoals die Ijdens de Sprint Planning werd opgesteld. Zelf- organisaie betekent dat het team de Product Increment bouwt volgens alle standaarden van de organisaie en volgens de DefiniIon of Done. En dat het Ontwikkelteam beslist hoe het dat het beste doet. 8

9 Artefact: Product Increment Het belangrijkste artefact binnen Scrum is de Product Increment. Elke Sprint resulteert in een Product Increment en deze moet van een voldoende hoge kwaliteit zijn om aan gebruikers te overhandigd kunnen worden. De Product Increment moet voldoen aan de huidige DefiniIon of Done van het team en elke component ervan moet aanvaardbaar zijn voor de Product Owner. Andere voortgangsindicatoren Scrum vraagt transparanie binnen en buiten het team. Hoewel de Product Increment de belangrijkste manier is om deze transparanie te creëren, zal het Scrum Team de nodige andere artefacten ontwikkelen om de status van het project zichtbaar te maken. Enkele gebruikelijke addiionele artefacten zijn burn- down grafieken en taakborden. Afspraak: Defini?on of Done Wanneer de Product Increment wordt opgeleverd, moet hij klaar zijn volgens een gedeelde overeenkomst wat klaar betekent. Deze definiie is de DefiniIon of Done. Ze is verschillend voor elk Scrum Team en zal preciezer en uitgebreider worden naargelang een team meer matuur wordt. De DefiniIon of Done moet alijd het idee bevacen dat de Product Increment van voldoende hoge kwaliteit is om klaar voor oplevering te zijn: de Product Owner moet kunnen beslissen om de Product Increment meteen in producie te nemen na een Sprint. De Product Increment bevat alle funcionaliteiten van alle eerdere Product Increments en is volledig getest zodat alle afgewerkte Product Backlog items goed blijven samenwerken. Ac?viteit: Daily Scrum Het Ontwikkelteam is zelforganiserend. Het gebruikt de Daily Scrum om te verzekeren dat het op goede weg is om het doel van de Sprint te verwezenlijken. Deze bijeenkomst vindt elke dag plaats op dezelfde Ijd en plaats. Elk lid van het Ontwikkelteam gees de volgende 3 dingen mee aan de deelnemers van de Daily Scrum: Wat heb ik bereikt sinds onze vorige Daily Scrum? Wat plan ik te bereiken tussen nu en onze volgende Daily Scrum? Wat vertraagt of voorkomt mijn voortgang? Er kunnen korte vragen gesteld en beantwoord worden, maar er gebeurt geen diepgaande discussie over deze onderwerpen. Veel teams komen vlak na de Daily Scrum samen om enkel met de directe betrokkenen te werken rond de vragen of problemen die in de Daily Scrum naar boven kwamen. De Daily Scrum is geen rapportering naar management, de Product Owner of de ScrumMaster. Het is een moment van communicaie voor en door het Ontwikkelteam om ervoor te zorgen dat de 9

10 leden ervan allemaal op dezelfde golflengte zicen. Alleen de leden van het Scrum Team, inclusief de ScrumMaster en Product Owner, praten Ijdens deze bijeenkomst. Andere geïnteresseerden mogen komen meeluisteren. Gebaseerd op wat er naar boven komt in de Daily Scrum, herorganiseert het Ontwikkelteam eventueel het werk om het doel van de Sprint te bereiken. De Daily Scrum is een sleutelelement van Scrum dat leidt tot transparanie, vertrouwen en hogere produciviteit. Het zorgt voor het snel herkennen van problemen en verhoogt de zelforganisaie en zelfstandigheid van het team. Alle bijeenkomsten in Scrum zijn beperkt in Ijd. De duur van een Daily Scrum is niet langer dan vijsien minuten. Ac?viteit: Sprint Review Op het einde van de Sprint evalueren het Scrum Team en de belanghebbenden de uitkomst van de Sprint. Alle bijeenkomsten in Scrum zijn beperkt in Ijd. De aangewezen duur van een Sprint Review is één uur per week die de Sprint duurde. Tijdens de Sprint Review is de Product Increment die Ijdens de Sprint werd afgewerkt het centrale punt van discussie. Aangezien de belanghebbenden belang hebben bij deze resultaten, is het doorgaans slim en handig voor hen om deze bijeenkomst bij te wonen. De Sprint Review is een informele bijeenkomst om te kijken waar we staan en hoe we verder zouden kunnen gaan met het product. Iedereen hees daarbij inspraak. Natuurlijk maakt de Product Owner de uiteindelijke beslissingen over de toekomst en past de Product Backlog daaraan aan. Teams zullen hun eigen manier ontwikkelen om de Sprint Review te doen. Typisch wordt een demonstraie van de Product Increment georganiseerd. Vaak bespreekt de groep wat er gebeurde Ijdens de Sprint en welke ideeën tot stand kwamen rond het product. Ze bespreken de toestand van de Product Backlog en praten over mogelijke einddatums en wat er klaar zou kunnen zijn tegen die momenten. De Sprint Review gees alle aanwezigen een overzicht van de huidige Product Increment. Daarom is het gebruikelijk om Ijdens de Sprint Review de Product Backlog aan te passen. Ac?viteit: Sprint Retrospec?ve Op het einde van de Sprint komt het Scrum Team samen voor de Sprint RetrospecIve. Het doel hiervan is om te beoordelen hoe het Ijdens de voorbije Sprint ging op vlak van resultaat, proces, relaies, technieken en hulpmiddelen. Het team bepaalt wat goed ging en wat minder goed ging en definieert mogelijke verbeteringen. Ze bouwen een plan om deze verbeteringen in de toekomst uit te voeren. Alle Scrum bijeenkomsten zijn beperkt in Ijd. De aangewezen duur van een Sprint RetrospecIve is één uur per week die de Sprint duurde. Binnen de grenzen van het Scrum framework blijvend, verbetert het Scrum Team het proces. 10

11 Terug naar start Vanaf hier herhaalt de Scrum cyclus zich voor elke Sprint. Om samen te vacen, werken de leden van het Scrum Team (de Product Owner, het Ontwikkelteam en de ScrumMaster) samen om een reeks Product Increments te creëren Ijdens korte, in de Ijd beperkte intervallen die Sprints heten. Elke Product Increment beantwoordt aan de acceptaiecriteria van de Product Owner en de gedeelde DefiniIon of Done van het Scrum Team. Het Scrum Team werkt vanuit de Product Backlog. Elke Sprint start met de Sprint Planning om een plan voor de Sprint, de Sprint Backlog, te produceren. Het team zelforganiseert om de ontwikkelingen uit te voeren en gebruikt de Daily Scrum bijeenkomsten om af te stemmen en te zorgen dat ze de best mogelijke Product Increment opleveren. Het team voert de Product Backlog verfijning uit om voorbereid te zijn op de volgende Sprint Planning. Het beëindigt de Sprint met de Sprint Review en Sprint RetrospecIve om het product en het proces te evalueren en verbeteren. - - Scrum Alliance Core Scrum v

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum. Nexus Gids De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.org August 2015 Inhoudsopgave Nexus Overzicht... 2 Doel van

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober 2011. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel Oktober 2011 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht...

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Agile Scrum voor Non-IT

Agile Scrum voor Non-IT whitepaper Agile Scrum voor Non-IT 020 2614 195 1 Inhoud 3 Waarom Agile Scrum 6 Hoe werkt Agile Scrum 8 Over ASG Scrum aanpak voor non-it projecten Scrum is een aanpak waarmee in projecten slimmer kan

Nadere informatie

Snel waarde creëren met Scrum

Snel waarde creëren met Scrum Snel waarde creëren met Scrum Vereniging Stadswerk Gelderland/Utrecht Kennisdeling/Workshop 17 november 2014 Gerard Hoogendijk 2 Vragen? Waarde creatie en vertrouwen door zelfsturing! 3 Samen aan de slag

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Samen toegankelijke websites bouwen met Scrum. Irene Melisse

Samen toegankelijke websites bouwen met Scrum. Irene Melisse Samen toegankelijke websites bouwen met Irene Melisse Wie is Irene? 20 jaar werkzaam in de IT Ontwikkelaar > System Engineer > Coach Waterval > Agile Sinds 2014 bij ezcompany Master Agile Coach 30-05-16

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. Oktober Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel Oktober 2011 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht...

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management SCRUM MASTER TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER SCRUM Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams www.scrumverdubbelaar.nl 1 / 13 IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... 7 Over de auteur... 15 Dankwoord... 19 Inleiding... 21 Deel I: De rollen... 25 Hoofdstuk 1: Wat Scrum is en hoe het werkt... 27 Hoofdstuk 2: De Product Owner... 33 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman Scrum bij Hosting Philippus Baalman TriMM Projecten 2012 ontwikkelaars (vanuit de strategie) TriMM ontwikkelmethode introduceren op basis van Scrum Werkwijze Welkom Scrum by Hosting 10 december 2014 Sprint

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel. November Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel. November Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrum Gids De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel November 2017 Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland NEDERLANDS / DUTCH Inhoudsopgave Doel van

Nadere informatie

STARTUP AGILE/SCRUM: SPRINT 0. StartUp Agile/scrum Sprint 0

STARTUP AGILE/SCRUM: SPRINT 0. StartUp Agile/scrum Sprint 0 StartUp Agile/scrum Sprint 0 PAGINA 1 VAN 10 INLEIDING Dit document is bedoeld om bij de start van een Agile/scrumproject antwoord te geven op een aantal belangrijke vragen. Deze kick-off van een Agile/scrum

Nadere informatie

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen Gewone jongens die mooie dingen maken Wat we doen en hoe we het doen Wij zijn studio fonkel Wij zijn Studio Fonkel en wij maken mooie dingen. Of het nu gaat om een website, webapplicatie, landkaart of

Nadere informatie

Agile de nieuwe graal

Agile de nieuwe graal Agile de nieuwe graal 1 Agile ondernemen 2 Bouwblokken van een Agile onderneming 3 Met Scrum bouwen aan een agile onderneming 4 Sprintplanning, Sprint, Sprint review en retrospective 5 Napraten en eten

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

SCRUM. voor Dummies. boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen)

SCRUM. voor Dummies. boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen) SCRUM voor Dummies boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen) Deze samenvatting is as is. Er mogen geen enkele rechten aan ontleend worden en is niet bedoeld of geschikt als lesmateriaal. Het is een

Nadere informatie

Scrum. Wat is het? De term Scrum. Kenmerken van Scrum

Scrum. Wat is het? De term Scrum. Kenmerken van Scrum Scrum Wat is het? Scrum is een raamwerk dat voor veel projecten van toegevoegde waarde kan zijn. Scrum volgt in wezen het principe van leren doe je door te doen. De gedachte is dat je beter al doende met

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Auteurs: Jeroen van Menen en Ron van Vliet In softwareontwikkeling en binnen IT-afdelingen van grote bedrijven krijg je als project

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management SCRUM INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER SCRUM Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Toepassen van Scrum als process template

Toepassen van Scrum als process template Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman robinw@delta-n.nl Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Introductie workshop Agile & Scrum

Introductie workshop Agile & Scrum Introductie workshop Agile & Scrum De Amsterdamse School juli 2017 Voorstellen Rita Kuppens Amsterdamse school Achtergrond: Scrum master / Agile coach Lean consultant Project- en Programma management ICT

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM www.scrumacademy.nl Panamalaan 8a 1019 AZ AMSTERDAM 020-8200910 info@scrumacademy.nl HET ONTSTAAN VAN SCRUM Agile, omarm verandering! Scrum is een methode die voortkomt vanuit

Nadere informatie

Even voorstellen. Xenophanes. Literatuur. Inhoudsopgave 20-11-2014. SCRUM en bid management DEEL I BID MANAGEMENT. (Colophon, 560 circa 478 v. Chr.

Even voorstellen. Xenophanes. Literatuur. Inhoudsopgave 20-11-2014. SCRUM en bid management DEEL I BID MANAGEMENT. (Colophon, 560 circa 478 v. Chr. Even voorstellen SCRUM en bid management Ontwikkelaar, ontwerper, projectleider, projectmanager, management consultant, directeur, oprichter, aandeelhouder, senior adviseur, bid manager, principal consultant

Nadere informatie

Brochure Agile / SCRUM Foundation

Brochure Agile / SCRUM Foundation Brochure Agile / SCRUM Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Uw sprekers: Bert Hedeman: managing director Hedeman Consulting Peter Coesmans: verandermanager/interim manager p2 Managers Ingeborg Bovee-Oudenhoven: senior nutritional

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Scrum verrijkt Projectmatig Creëren en omgekeerd!

Scrum verrijkt Projectmatig Creëren en omgekeerd! POJECTMATIG CEËEN Marlet Hesselink 1 december 2016 Scrum verrijkt Projectmatig Creëren en omgekeerd! De uitgangspunten en werkvormen van Scrum zijn een verrijking voor iedere projectleider die werkt vanuit

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig?

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? door admin - 03-19-2012 http://www.itpedia.nl/2012/03/19/een-website-ontwerpen-met-agile-design-en-scrum-wat-heb-je-nodig/ Door Pieter

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Master Voorbeeldexamen Editie juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer Tmap Dag 2015 Ik test, jij test, wij testen Testen binnen een Wendbare Belastingdienst 29 september 2015 Laurens Kremer Introductie Naam: Laurens Kremer, SPC, CISA Rol: Agile coach Informatie Management

Nadere informatie

Maak kennis met. SCRUM deel 1

Maak kennis met. SCRUM deel 1 Maak kennis met. SCRUM deel 1 Even voorstellen Annemieke Mintjes, verhalenfacilitator, scrumcoach en facilitator LEGO SERIOUS PLAY Missie: het menselijker maken van organisaties en bedrijven Les 1 Scrum

Nadere informatie

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006 Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon David Griffioen april 2006 Agenda Planon Agile Scrum Scrum bij Planon Kwaliteit en Testen Planon Planon maakt productsoftware

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel I 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Voor welk type projecten is Scrum geschikt?... 3 1.1.1 Empirische procesbesturing... 4 1.2 Agile werkt

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope 108 5.9 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits,

Nadere informatie

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn Organisch veranderen Adgile Scrum Corry Oosterhoorn 10-3-2017 Organisatieverandering klassieke aanpak De klassieke aanpak Veranderen a.d.h.v. blauwdruk Duidelijk plan van aanpak Stap maken naar volgende

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Snel en flexibel opleiden met Scrum

Snel en flexibel opleiden met Scrum Snel en flexibel opleiden met Scrum Is jouw organisatie (nog) niet ingericht op agile werken en wil je wel al je project Scrum inrichten? Met deze whitepaper loodsen we je door een aantal uitdagingen heen

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Gebruik je kop en de juiste knop! Dit is versie 1.0 van de VCA-tool; goed doordacht, zorgvuldig gebouwd en getest. Toch

Nadere informatie

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Inleiding... 1 Deel I: Agile begrijpen... 7 Hoofdstuk 1: Projectmanagement moderniseren...9 Hoofdstuk 2: Het Agile Manifest en de agile principes...19 Hoofdstuk 3: Waarom agile beter

Nadere informatie

PLEZIER. Inhoud. Een handleiding voor leerlingen Samenwerking die vleugels geeft. Ceremonies. Rollen. Instrumenten. Begrippenlijst.

PLEZIER. Inhoud. Een handleiding voor leerlingen Samenwerking die vleugels geeft. Ceremonies. Rollen. Instrumenten. Begrippenlijst. Een handleiding voor leerlingen Samenwerking die vleugels geeft Je leert effectief en efficient werken, Inhoud Ceremonies Rollen Instrumenten Begrippenlijst Stappenplan Resultaat Wat kan IK (de leerling)

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Aansluiten bij ouders Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Wie zijn we? Kind & Gezin Vlaanderen Afdeling Limburg Consultatiebureau voor zuigelingen een lange traditie Start: medische

Nadere informatie