WELZIJNSCAMPUS ZWEMBAD DE SPRINK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELZIJNSCAMPUS 089 48 01 00 ZWEMBAD DE SPRINK 089 84 85 48"

Transcriptie

1 3960 Historisch Gezellig stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr. 6 - JULI-AUGUSTUS 2015

2 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER BIBLIOTHEEK (tot 15 voor sluitingstijd) Ma - do: u u Vr u u Za u u CONTAINERPARK Ma: gesloten Di: u u Wo: u u Do-za: u u en u u KEMPEN~BROEK Nec Mariahof, Mariahofstraat 53 Zo: u u Toegangspoort Pollismolen, dagelijks van 9.00 u u ONTMOETINGSCENTRUM Ma - vr: u u u u Vr nm: gesloten Cultuurcentrum Cultuurdienst JEUGDDIENST Ma, do, vr: u u Di : u u en u u Wo: u u en u u SOCIAAL HUIS Ma, do, vr: u u Di : u u en u u Wo: u u en u u SPORTDIENST STADHUIS: CENTRALE BALIE (Onthaal, Info, Toerisme, AGB) Ma, do: u u, u u Di: u u, u u Wo: u u u u Vr: u u van 20/06 tot en met 12/09 ook open op zaterdag van 9.30 u tot u STADHUIS: STEDELIJKE ADMINISTRATIES Ma, do, vr: u u Di : u u en u u Wo: u u en u u TECHNISCHE DIENST Ma, wo, vr: u u Di, do: u u u u WELZIJNSCAMPUS ZWEMBAD DE SPRINK AFGEVAARDIGDEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN - Kempisch Tehuis: Mathieu Kenis , Ons Dak: Guido Schroyen en Eric Sterken, KINDERDAGVERBLIJF 't Wiekernestje St. Jacobstraat z/n 3960 Bree cbs COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - BURGEMEESTER Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden ( ) zitdag: maandag, enkel na telefonische afspraak ( kabinet burgemeester) MICHEL THEUNISSEN - TWEEDE SCHEPEN Financiën (incl. kerkfabrieken), sport zitdag: enkel op afspraak ( ) Infodienst stad Bree tel Volg ons op Facebook mailen naar: MARIO KNIPPENBERG - EERSTE SCHEPEN Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) RUDI COBER - DERDE SCHEPEN Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed Zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) RIK HERTOGS - VIERDE SCHEPEN Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) JACQUES LETEN - SCHEPEN & OCMW VOORZITTER OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne zitdag: zaterdag, 9.00u u op het stadhuis (ingang via zijdeur) of op afspraak ( ) JO VANDERSTEEGEN - VIJFDE SCHEPEN Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) Gedeelde bevoegdheden Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken Contact: Redactie Stadsmagazine, Dienst Info & Communicatie, Vrij thof 10, 3960 Bree tel of Stadsmagazine Bree, jaargang 12 - nr. 3

3 inhoud Sport: Petanquecriterium Sociaal Huis: Hitte en ozon Milieu: Inzameling grofvuil Jeugd Solidariteitskoor Amakuriki 3 juni juni juni juli augustus augustus 2015 KINROOI MEEUWEN-GRUITRODE NEEROETEREN OPGLABBEEK BREE BOCHOLT edito De zomer kondigt zich aan als een zeer drukke periode. Beste lezers, De voorbije maanden is er schot gekomen in een aantal zaken. Het zal u niet ontgaan zijn dat onze Meeuwerkiezel terug opengesteld is in beide richtingen, dat de werken aan de Opitterkiezel in een afrondingsfase geraken, dat de scholencampus TISM vorm krijgt net zoals de aansluitende wegenis en andere projecten op rails geraken. Niet in het minst de evolutie rond ons Cultureel Centrum. We hebben besloten om de idee van een ondergronds theater los te laten en zijn in verregaande onderhandeling met het TISM over de aankoop van een deel van de gebouwen aan de Malta; de oude Centra. Tegelijk hebben we besloten het Refugiehuis aan de Grauwe Torenwal, waar tot 2009 de jeugdmuziekschool een onderkomen had, te koop te stellen. Het gebouw had geïntegreerd kunnen worden in een ondergrondse schouwburg, maar omdat die plannen van de baan zijn, en wij niet direct een herbestemming hebben, is verkoop een oplossing om het pand op termijn terug opgewaardeerd te krijgen. De zomer kondigt zich aan als een zeer drukke periode. In dit stadsmagazine vindt u in chronologische volgorde de grote en kleine evenementen terug die in onze stad en deelkernen georganiseerd gaan worden. Zeker niet te missen is het wijd en zijd bekende Afro-Latino Festival dat verhuist van Opitter naar de Berkenbroek-festivalweide aan t Hasseltkiezel. Maar ook andere evenementen, Kidssummer, Bree Live, concerten her en der, de Aa-Beeckrit, het wekelijks Old Timertreffen, de NuWai-actie op 23/08 op de Boneput ten voordele van het Kinderkankerfonds maken de zomer in Bree Historisch Gezellig Niet voor niets gebruik ik die slagzin. Hij is uitgevonden door de leerlingen van het 6de jaar economie-wiskunde van het Sint- Augustinusinstituut in het kader van een eindejaarsopdracht. Op 29 mei hebben ze in het stadhuis hun resultaten gepresenteerd en wij als bestuur hebben onmiddellijk besloten hun slagzin effectief over te nemen. Het logo dat zij daarbij presenteerden gaan we verder laten uitwerken door een professioneel communicatiebureau tot een volledig nieuwe, frisse, moderne huisstijl. Namens het stadsbestuur aan iedereen een heerlijke, zomerse, zonnige en Historisch Gezellige vakantie! Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester. 3

4 BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Maandag 1 juni u - stadhuis Bree VOORZITTER GEMEENTERAAD Stefan Daniels (BROS) SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Leten Jacques (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Savelkoul Ronny (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Katja Verheyen (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tij skens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) Ceyssens Lien (Verjonging) STADSSECRETARIS Stefan Goclon Zie ook Volgende gemeenteraden Maandag 29 juni en maandag 7 september u - stadhuis Bree Indien u de gemeenteraadszitting wil bijwonen: let op, bij elke zitting van de gemeenteraad worden de deuren van het stadhuis een kwartier na aanvang van de raad om veiligheidsredenen gesloten. Agendapunten 1, 2, 3 en 4 worden samen toegelicht door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Deze zijn vóór de gemeenteraad uitvoerig besproken in de nieuwe raad van bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf). Het AGB is vanaf nu hervormd met een nieuwe raad van bestuur (= gemeenteraad) en een nieuw directiecomité. Dit is wenselijk om fiscale optimalisaties door te voeren in de diensten sport, cultuur (ook de bouw van de nieuwe theaterzaal wordt via/in opdracht van het AGB gedaan) die theoretisch dan onder de koepel van het AGB vallen. In de praktijk verandert er in de werking van deze diensten niets en het schepencollege blijft bevoegd voor de werking en bv. voor de programmaties van/in deze diensten. Het AGB is winstgevend via haar opdracht van verkoop van industriegronden. Dit compenseert andere niet winstgevende diensten. Na goedkeuring vandaag kan aan de BTW-administratie een ruling worden aangevraagd om gedane en toekomstige investeringen in sport en cultuur in het meest optimale BTW-regime af te werken. Na de ruling wordt dat zo opgenomen in het budget en meerjarenplan van het AGB, zowel voor gedane investeringen (vb. zwembadrenovatie) als voor nieuwe (vb. bouw van de theaterzaal). Na de toelichting wordt over de AGB-punten apart gestemd. 1. Raad van Bestuur AGB: Budget 2015 goedkeuring. 2. Raad van Bestuur AGB: aanpassing meerjarenplan goedkeuring. Omdat er na overleg met de toezichthoudende overheid een actualisatie is gebeurd van de transactiekredieten 2015 en omdat er voor een wijziging diende te gebeuren in de exploitatiekredieten wegens de herstructurering van het AGB en de budgettaire verwerking van de geldstromen m.b.t. de uitbreiding van het Industrieterrein Kanaal Noord, er voor de periode een kaskrediet van ,00 euro werd goedgekeurd en dit wegens duurzame financiering zowel als ontvangst en als uitgave vermeld dient te worden in het meerjarenplan, er in het verleden een kasgeldlening terug ter beschikking werd gesteld door de stad met een saldo van ,00 op heden dat wegens duurzame financiering als uitgave vermeld dient te worden in het meerjarenplan en omdat het gebudgetteerd resultaat op kasbasis per 01/01/2014 nog vastgesteld diende te worden, dient het eerder goedgekeurde AGB-budget 2015 te worden ingetrokken, dient goedkeuring verleend aan het budget 2015 en de aanpassing meerjarenplan Stemming: voor: BROS (7), CD&V (6), Verjonging (9), Onthouding: Vlaams Belang Leefbaar Bree (2). 3. Wijziging statuten AGB goedkeuring. Er dienen, na de gedeeltelijke goedkeuring van de eerder voorgelegde statuten door de toezicht houdende overheid, op advies van die toezicht houdende overheid een aantal wijzigingen aangebracht te worden, al dan niet in functie van de wijzigingen van het Gemeentedecreet. In het bijzonder de wijziging van de bepaling in artikel 10 op grond waarvan de stad bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst vertegenwoordigd zou worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris hetgeen contra legem is omdat artikel van het Gemeentedecreet die bevoegdheid expliciet toekent aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien heeft de stad onderzocht om infrastructuur en exploitatie m.b.t. vrije tijd o.a. de exploitatie van het zwembad, de sporthal en de nieuwe theaterzaal te verzelfstandigen in het autonoom gemeentebedrijf. Ten slotte dient het artikel met betrekking tot de resultaatbestemming te worden aangepast teneinde eventuele positieve boekhoudkundige resultaten aan de stad te kunnen uitkeren. Stemming: : alle raadsleden (24) stemmen voor. 4. Beheersovereenkomst met AGB: aanpassing ifv. personeelsinzet goedkeuring. Gelet op voorgaande waarbij onder meer sport- en cultuurinfrastructuur ondergebracht wordt bij het AGB dient er ook een overeenkomst te worden gemaakt met betrekking tot het personeel van de betrokken diensten. Ook de keuze dat het AGB géén eigen personeel meer in dienst neemt en om voordelen van externe verzelfstandiging maximaal te laten spelen, kan stadspersoneel onder de vorm van dienstverleningsopdrachten gaan werken onder het functioneel gezag van AGB terwijl de Stad de juridische werkgever blijft. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 5. Toelage Afro-Latino Op 10, 11 en 12 juli vindt het Afro-Latino festival plaats. Niet meer op de vertrouwde weiden in Opitter maar op een nieuwe locatie aan t Hasseltkiezel; festivalpark Berkenbroek. Naar jaarlijkse gewoonte steunt de stad dit internationaal gerenommeerd festival met naast logistieke ondersteuning - een financiële bijdrage waarvoor goedkeuring dient verleend door de gemeenteraad. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 6. Overheidsopdrachten: A. Goedkeuring lastvoorwaarden a. Grauwe Toren: restauratie. De Grauwe Toren, ook wel Everaertstoren geheten, gebouwd rond 1510, deels afgebroken tussen 1870 en 1875 en in 1984 terug blootgelegd is dringend aan restauratie toe. Weer, wind en vorst hebben het metselwerk aangetast. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 7. Wegenisontwerp bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vaststelling (wijziging) tracé gelegen aan de Kanaalkom en goedkeuring lastenboek. Als een vergunningsaanvraag voor een verkaveling wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningsverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. Het betreft in dit geval een stedenbouwkundige

5 vergunningsaanvraag met bijhorend plan der wegeniswerken en lastenboek, ingediend door Hellings Trading Company NV, Kanaalkom 17, 3960 Bree, voor het aanleggen van een nieuwe weg en omlegging van een deel van de Hongerbeek in de KMO zone Veeweide. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 8. KMO-zone Vostert : a. NV Heidevink-Bree - aankoop van de NV H-invest goedkeuring. b. H-Invest en/of Heidevink nv - verkopen aan : Veldeman services nv, bvba Intramarket Logistics (in oprichting), bvba AB Weltjens (in oprichting), Johan Leenders (barbeknoeierke), maatschappij LICAWO, bvba Polyplaat, Martens Tractor NV - goedkeuring. c. NV Heidevink - aankoop van Martens Tractor NV goedkeuring. d. NV Heidevink - ruiling met Veldeman Services NV goedkeuring. Andermaal dient de gemeenteraad goedkeuring te geven aan verkopen/ aankopen van industriegronden en ruilingen op het industrieterrein Vostert omdat in de oorspronkelijke akten is opgenomen dat elke verdere vervreemding van gronden ter goedkeuring dient voorgelegd aan de gemeenteraad. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 9. Filterbeek : verkoop deel verlaten bedding aan aangelande eigenaar - definitieve goedkeuring. Op nam de gemeenteraad al een principiële beslissing inzake deze verkoop van gronden aan de aangelande en gaf de raad het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht het dossier verder samen te stellen. Nu het dossier volledig is kan overgegaan worden tot de definitieve beslissing tot verkoop. Het betreft een stukje van de verlaten bedding van de Filterbeek aan de Peerderbaan. Stemming: alle raadsleden (23) stemmen voor. 10. Personeel: besteding restmiddelen VIA-4 (koopkrachtverhoging): goedkeuring. Het Vlaams Sectoraal Akkoord voor de social profit en non-profitsector in de lokale besturen (VIA4) is goedgekeurd om de koopkracht te verhogen over de periode en loopt dit jaar af. Gelet op het feit dat we hierdoor enkel zeker zijn van de toegekende middelen voor de looptijd van het akkoord, kunnen enkel voor de restmiddelen m.b.t. deze periode tijdelijke voorstellen tot besteding worden gedaan. Voor de periode zolang VIA-middelen worden toegekend wordt voorgesteld het bedrag van de maaltijdcheques vanaf 01/06/2015 te verhogen tot 6 euro per cheque waarvan 1,09 euro ten laste van de werknemer en 4, 91 euro van de werkgever, alle werknemers krijgen ecocheques ter waarde van 250 euro en een eindejaarscadeaucheque ter waarde van 35 euro. Het resterende saldo zal worden besteed aan opleidingen en vorming van het personeel. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 11. Personeel: wijziging arbeidsuren containerpark. Gelet op het feit dat we de personeelsbezetting op het containerpark willen optimaliseren in functie van de beschikbare personeelsleden en de openingsuren van het containerpark en gelet op het protocol van akkoord met de vakorganisaties dd. 20/05/2015 ter zake, wordt goedkeuring gevraagd voor het voorstel van arbeidsuren op het containerpark. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. Toegevoegde punten: Fractie Verjonging: 1. GERKENBERG: In hoeverre is de zorgvisie van de Stad in functie van de verkoop van de Gerkenberg veranderd naar aanleiding van het verlies van de vergunning voor de 64 gereserveerde rusthuisbedden? Antwoord: Enerzijds gaat dit over de vergunning voor 64 extra rusthuisbedden voor de Welzijnscampus, de administratie en het kabinet melden ons dat deze op de erkenningskalender zijn vooruitgeschoven, maw. de vergunning en subsidie zou in 2018 en niet in 2015 in orde komen. Anderzijds: een vergunning voor assistentiewoningen/serviceflats in het kloostergebouw kan opnieuw worden aangevraagd als daar een koper/partner voor is. Er zijn meerdere kandidaat-kopers om hier een zorgproject, samen met de stad, uit te bouwen. 2. BREE LIVE: We zijn door verschillende personen benaderd die ons meldden dat tijdens hetzelfde weekend van Bree Live een driedaags stadsevenement zou plaatsvinden in de tuin van de deken, klopt dit? Antwoord: : Het is zo dat er een Food Truck evenement zal plaats vinden op de zaterdag en zondag van dat weekend, niet op vrijdagavond tijdens Bree Live. 3. HERFINANCIERING VAN DE SCHULDEN VAN DE STAD BREE: Welke initiatieven heeft de Stad genomen om bij de huidige lage rentestand onze schuld te herfinancieren? Antwoord: Er zijn de nodige gesprekken met de banken gevoerd. Het is zo dat -anders dan in de privé- de stad als lokaal bestuur door een standaardclausule zou verplicht worden om bij herfinanciering van bestane leningen het verschil, dus het verlies dat de bank daardoor zou lijden, terug te betalen aan de bank. Dit heeft dus helaas weinig zin. 4. ALGEMENE VERGADERING VZW WELZIJNSCAMPUS GERKENBERG: De laatste algemene vergadering van de VZW Welzijnscampus Gerkenberg vond plaats op 20 maart Dit wil zeggen dat er in 2014 helemaal geen algemene vergadering heeft plaatsgevonden. De wet vereist echter dat ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering. Via deze weg zouden wij dan ook willen verzoeken om dringend een algemene vergadering te organiseren. De fractie Verjonging trekt deze vraag terug, de Algemene Vergadering van de WZC heeft immers weldegelijk plaatsgevonden. 5. BOUW NIEUWE THEATERZAAL: Hoe kan het dat een dergelijke belangrijke aankoop van een onroerend goed op de Malta met het oog op het bouwen van een nieuwe theaterzaal reeds op de agenda van de Raad van Bestuur van het AGB wordt geagendeerd vooraleer er hierover een openbare discussie is gevoerd in onze democratisch verkozen gemeenteraad? Wij gaan absoluut niet akkoord met deze gang van zaken en eisen een uitvoerige bespreking van dit nieuwe dossier en haar kostenplaatje op deze gemeenteraad. De fractie Verjonging trekt deze vraag terug, het antwoord werd reeds vandaag gegeven in de raad van bestuur van het AGB. Er wordt afgesproken dat fractie Verjonging hun kostenraming en scenario van de renovatie van de Breughelzaal op de volgende gemeenteraad agendeert, dit wordt dan vergeleken met het scenario, via het AGB, van de bouw van een nieuwe theaterzaal op de huidge TISM-site (Maltakant). Fractie Vlaams Belang-Leefbaar Bree vindt 5 miljoen euro uitgeven aan een nieuwe theaterzaal echt geen prioriteit in deze tijd en is hier tegen gekant. Er zijn alternatieven. Fractie Vlaams Belang / Leefbaar Bree: 1.REFUGIEHUIS De leden van de kerkfabriek Sint-Michiel hebben grote plannen met de Hof van de deken, vlakbij het Breese stadscentrum. Langs de Grauwe Torenwal, tussen het klooster van de zusters van het Kruis - waar de dekenij momenteel gevestigd is - en dansschool Gerdak, realiseert men momenteel een eerste bouwproject. Later volgen iets verderop nog de restauraties van de voormalige dekenij in de Hof van de Deken en de oude kapelanij ernaast. Het hele project wordt afgerond met een nieuw gebouw tussen deze twee historische panden in. Aansluitend bij de Hof van de Deken ligt centraal en bijzonder goed bereikbaar het Refugiehuis. Het Refugiehuis is een waardevol gebouw van het Breese patrimonium en is aan restauratie toe. Sinds 1984 is de jeugdmuziekschool in het voormalige Refugiehuis gehuisvest. Graag vernamen wij: a. een stand van zaken van het restauratiedossier. b. de toekomstvisie (bestemmingsplan) van het bestuur over het refugiehuis. Antwoord: Er is nooit een restauratiedossier opgestart. Het gebouw zal te koop gesteld worden via Fed.net. 7. MONDELINGE VRAAG Klopt het dat de verbouwing in het stadhuis (nieuwe centrale balie) stil ligt omdat de administratie erfgoed nog geen vergunning wil afleveren? Waarom duurt dit zo lang? Antwoord: volgens het gemeentedecreet: het raadslid krijgt op deze vraag binnen de dertig dagen een antwoord. BESLOTEN ZITTING: 1. Loopbaanonderbreking financieel beheerder: brief d.d. 27 mei De voorzitter, Stefan Daniels 5

6 SPORT BALLETSCHOOL MARIJKE CLIJSTERS (Her-) inschrijvingen voor het schooljaar Op vrijdag 28 augustus van tot uur en zaterdag 29 augustus van tot uur Kleuterdans: voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar Klassiek ballet (Royal Academy of Dance, Londen): voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar Modern Jazz: vanaf 8 jaar, jeugd en volwassenen Kanaalkom 10A, Bree GREENVOLLEY TONGERLO 1 EN 2 AUGUSTUS 2015 Zaterdag: - grastornooi vanaf u - voetvolley vanaf u Zondag: - grastornooi vanaf u Info : voor meer info kan u steeds op de sportdienst terecht, Sportlaan 6, 3960 Bree. Tel: , OPENINGSUREN JULI EN AUGUSTUS CAFETARIA BONEPUT di t/m zo u u ma gesloten 3 juni 2015 KINROOI 312 juni juni KINROOI MEEUWEN-GRUITRODE 3 juni 2015 KINROOI 1222 juni juni MEEUWEN-GRUITRODE NEEROETEREN 12 juni 2015 MEEUWEN-GRUITRODE juni 3 juli juni NEEROETEREN OPGLABBEEK NEEROETEREN 20 augustus 3 juli 3 juli OPGLABBEEK BREE OPGLABBEEK augustus augustus augustus BREE BOCHOLT BREE 727 augustus augustus BOCHOLT ZWEMBAD DE SPRINK Ochtendzwemmen ma - di - do vr Vrij zwemmen ma t/m vr vr zo Trimzwemmen di t/m do u u u u u u u u u u Gesloten: 21 juli: ganse dag 28 juli: enkel s avonds gesloten wegens zwemwedstrijd SPORTHAL OLYMPIA Gesloten van woensdag 1 juli tot maandag 3 augustus.

7 DINSDAGAVONDFIETSEN In juli en augustus vertrekt er wekelijks een mooie fietstocht van 15 km op dinsdagavond. De groep vertrekt om u op de parking van de sporthal. Deelnameprijs : 0,50 euro per rit (deelname in de onkosten) Verzekering : elke deelnemer is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en B.A. (materiaal en kledij zijn niet verzekerd) Info : voor meer info kan u steeds op de sportdienst terecht, Sportlaan 6, 3960 Bree. Tel: , FIT FREE NIEUWE SESSIE IN SEPTEMBER Wil je (her)starten met bewegen, of heb je geen enkele sportervaring? Gedurende 9 weken werken we samen aan onze conditie (2 x 1u/ week) in een aangename sfeer onder leiding van een 'entertrainer, uw persoonlijke coach. Ieder op zijn niveau. Of je nu beginneling of gevorderde bent. De lessen en trainingen zijn gebaseerd op uithouding, snelheid, kracht, lenigheid, evenwicht, coördinatie en stabilisatie. Kom mee proeven van Fit Free en breng uw conditie op peil! Waar? Atletiekpiste, Sportlaan 6, Bree Wanneer? Elke maandag en woensdag vanaf 31/08 tem 28/10, telkens van 20u tot 21u Deelnameprijs? 20 EUR (9 weken) Vooraf inschrijven via met opgave van naam en leeftijd. Gratis info- en probeersessie tijdens de eerste week. Meer info: of VOLG SPORTDIENST BREE OOK OP FACEBOOK Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van de sportdienst? Volg ons dan op facebook: Sportdienst Bree official HOLDER DE BOLDER IS ZOMERKLAAR In kinderopvang Holder de Bolder in Gerdingen is het team van een dertigtal medewerkers en jobstudenten helemaal klaar om de kinderen een leuke zomervakantie te bezorgen. Binnen fleuren nieuwe muurschilderingen van Winnie de Pooh de speelkamers op. En buiten kunnen de kinderen ravotten in de voetbalkooi van de Stad Bree, die tijdens het schooljaar in de Breese basisscholen rondtoert. Ook is er een parcours voor go karts op de speelplaats van de school. NIEUWE UITBATER VOOR Op 12 juni was er de feestelijke heropening van het Voortaan heet Maarten Geerlings, alias chef Martin, je er van harte welkom in Olympia De 28-jarige kok uit Opoeteren woont sinds enkele jaren in Bree en heeft al 5 jaar ervaring in de keuken. Naast een kleine brasseriekaart zijn er steeds lekkere suggesties te krijgen, op zondag kan u genieten van een voordelig 3-gangenmenu. Het mooie terras staat alvast klaar voor een warme zomer. Maar geen zonder (voetbal)wedstrijden! Grote matchen zijn er steeds live te bekijken op groot scherm. De feestzalen naast het café en onder de tribune in de sporthal zijn nog steeds te huur voor al uw evenementen. Openingsuren Di: u u (keuken gesloten) Wo: u u Do: u u Vr: u u Za: u u (keuken vanaf u) Zo: u u Maandag = sluitingsdag Keuken: u u & u u Olympia Sportlaan 8, 3960 Bree sport 7

8 smile :) ) 1 2: Zwemclub De Meerkoet huldigde met enige trots hun nieuwe les- en vergaderlokalen in aan het zwembad De Sprink. 3 4: De KAJ-KSJ - Pinksterfeesten op de Vostert kenden een grote toeloop met een flinke drukte op het gezellige terras. 5 6: Spectaculaire en druk bijgewoonde motocrossen op het Industrieterrein Kanaal-Noord georganiseerd door MC De Grensduivels. 7 8: Opitter genoot weer van een echte kermiszondag!

9 vrijdag 3 juli 2015 vanaf u PARK DEKENIJ De Breese Schakel start de zomervakantie met het GRATIS TOEGANG TOMBOLA ANIMATIE ZOMERSE DRANKJES AAN GUNSTIGE PRIJZEN u u: ETEN * 1,50 euro per persoon vooraf inschrijven u u: ANIMATIE GEKKE FIETSEN springkasteel u u: ETEN * 1,50 euro per persoon vooraf inschrijven inschrijven ETEN: Nadine vanherck * frietjes met vol-au-vent, stoofvlees of frikadel ONTMOETINGSLOKAAL DE BREESE SCHAKEL VAESSTRAAT 4 BREE met steun van de sport- en cultuurdienst van de stad Bree V.U.: Nadine Vanherk Vaesstraat Bree Het is weer t Hasselt kermis op woensdag 8 juli 2015 De jaarlijkse kermis komt eraan, de ideale gelegenheid om weer samen te komen met familie, buren en kennissen, ook van buiten t Hasselt. Voor onze parochiale verenigingen is het dé gelegenheid om wat bij te verdienen. Voor de 28 ste keer organiseren wij nu t Hasselt kermis. Naar jaarlijkse gewoonte gaat de kermis weer door in en rond de school Wij laten ons immers niet verrassen door het slechte weer. Namiddagprogramma Vanaf u: Kinderanimatie met o.m. springkasteel, tombola voor kinderen en andere attracties, waaronder clown August Terras met frisdrank, goed gekoeld bier, koffie en gebak, ijs (drank met bonnetjes) Grote Tombola tentoonstelling Avondprogramma Vanaf u : Reuze barbecue of braaifeest Met koude schotel, frieten, wijn en een heerlijk gekoeld glas bier of frisdrank. En dat alles aan democratische prijzen!!! 9

10 POLLISMOLEN: REEDS LANG MAALVAARDIG, BINNENKORT OOK WEER MALEND? Sinds de renovatie door vrijwilligers einde jaren 80 is de Pollismolen steeds in gebruik gehouden door Dhr. Mertens totdat het verzwakte molenwiel het uiteindelijk niet meer toeliet. Na een periode van stilstand en de bouw van een nieuw molenwiel (ca 2011) door eigen personeel van de Technische Dienst, maar in overleg met de molenstichting was de molen in haar geheel weer maalvaardig. Onder andere het Limburgs Wiel en het unieke binnenwerk met overbrenging naar 2 maalstenen maakt deze molen uniek. Stilstaan is achteruitgaan wordt weleens gezegd door de moderne ondernemer, maar deze leuze geldt evenzeer voor een eeuwenoude watermolen. Een molen die regelmatig in gebruik is, weerstaat immers veel beter de tand des tijds. Recent werd dan ook door enkele plaatselijke molenaars en de Technische Dienst een inspectiebezoek gebracht aan de molen om na te gaan in hoeverre deze molen terug kan opengesteld worden voor demonstraties op afspraak of op beperkte vaste momenten. Zoals verwacht vielen er enkel wat noodzakelijke klussen aan het niet vitale molenwerk te noteren en daarom werd afgesproken om enkele besloten testbeurten te organiseren. Ondertussen heeft de Pollismolen proefgedraaid en de oude techniek liet het niet afweten. Integendeel, de molenstenen draaien over mekaar zoals ze dat al honderden jaren deden. Mooi om te zien en te horen. De eerste zak meel heeft ondertussen de molen verlaten. De Pollismolen wordt speciaal open (en in werking) gesteld op volgende zondagvoormiddagen 5/7, 19/7, 2/8, 16/8 en 30/8. Kom zeker eens een kijkje nemen! FIETSENVERKOOP 2015 Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de technische dienst van Bree een fietsenverkoop van gestolen en gevonden fietsen die zal doorgaan op zaterdag 12 september De verkoop per opbod vindt plaats op zaterdag 12 september vanaf u. De fietsen zijn te bezichtigen van 9.00 u tot u. Dit alles gaat door op de technische dienst, Industrieterrein Peerderbaan 1415 te Bree. Meer info: technische dienst, Verenigingen staan bij ons hoog in het vaandel omdat, zoals het woord het zegt, verenigingen verenigen. In deze rubriek maken wij plaats voor verenigingen en evenementen die zich in de kijker willen zetten. KIJK (N)U

11 11

12

13 IN BREE JULI & AUGUSTUS 15 Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: - digitale infoborden. Voor meer info: tel IEDERE VRIJDAG OLDTIMERS AT BREE Vrij thof Vanaf u => oldtimers at Bree 26/05-25/08 START DINSDAGAVONDFIETSEN Parking sporthal Bree mei/juni: u juli/augustus: u 0,50 per rit WO 01/07 KAARTEN SENIOREN S-PLUS GROOT BREE Parochiezaal Vostert u u 01/07-31/08 SCHATTEN VAN VLIEG Bibliotheek Bree Tij dens de openingsuren DO 02/07 GRABBELPAS (6-12J) CREA WORKSHOP VM VOLZET! Ontmoetingscentrum u u (6-8 jaar) u u (9-12jaar) Prij s: 7 grabbelprij s: 5 VR 03/07 ZOMERTERRAS Park Dekenij Vanaf u Gratis toegang, animatie, tombola, zomerse drankjes aan gunstige prij zen u u: Eten* u u: Animatie u u: Eten* *vooraf inschrij ven ZA 04/07 DEMODAGEN COMPOSTEREN Composteerplaats, Sportlaan naast het zwembad u u ZA 04/07 MOEDERGROEP HET PRILLE BEGIN Maaseikerbaan 41a u u ZO 05/07 EETFESTIJN TVV SINT- VINCENTIUSVERENIGING DE KLEINE DREMPEL Zaal Jan Van Abroek Beek u u u u VW: 17 Kind: 7 Verkrij gbaar via: en via vrij willigers De Kleine Drempel ZO 05/07 KERMIS TONGERLO Centrum Tongerlo ZO 05/07 KIDSSUMMER BREE KOM OP SURVIVAL IN BREE Bree centrum u u Gratis evenement met leuke attracties en activiteiten /07-30/08 OPEN KERK TONGERLO Sint Pieterskerk Tongerlo u u MA 06/07 PRAATGROEP DEMENTIE WZC Gerkenberg u u Gratis deelname DI 07/07 GRABBELPAS (6-14J) UITSTAP DE IJZEREN MAN Vertrek: Jeugddienst Bree u u Prij s: 15 grabbelprij s: 12 WO 08/07 GRABBELPAS (6-12J) UITSTAP IRR-LAND Vertrek: Jeugddienst Bree u u Prij s: 15 grabbelprij s: 12 WO 08/07 BUURTRESTAURANT Zaal De Barrier Gerdingen, open: u, eten: u WO 08/07 T HASSELT KERMIS In en rond de school van t Hasselt u Kinderanimatie, tombola, tentoonstelling, reuzebbq, /07 AFRO-LATINO Festivalpark Berkenbroek Programma en tickets: ZA 11/07 11 JULI IN BREE u: Bloemenhulde Pater Lambertus u: Vrij thof met optredens van KH De Verenigde Vrienden en coverband Miss Terry Gratis toegang ZA 11/07 GRABBELPAS GOES AFRO-LATINO (6-12J) Vertrek: Jeugddienst Bree u u Prij s: 3 grabbelprij s: 2 ZA 11/07 CONCERT JEUGDKAMERORKEST SINT-PIETERSBURG (RUSLAND) Sint Pieterskerk Tongerlo u vvk: 10 (tot 8/07) Kassa: 12 incl. 1 consumptie Kaarten: kerkfabriek, parochieteam Tongerlo of op / MELDINGSKAART DATUM:.../.../2015 NAAM:... ADRES:... TEL: DUIDELIJK VERMELDEN WAT HET PROBLEEM IS EN WAAR HET ZICH VOORDOET: Straat + nr. / ter hoogte van (indien van toepassing) Deze meldingskaart kan in de brievenbus van het stadhuis achtergelaten worden. Voor meer informatie, klachten of suggesties kan u steeds terecht bij de centrale balie in het stadhuis. 13

14 ZA 18/07 POTJEBUUR Overal in het Land! https://potjebuur.wordpress.com DI 21/07 BOEKEN- EN ROMMELMARKT WZC Gerkenberg u u Muzikale sfeer, terras, friet- en ij skraam ZA 01/08 DEMODAGEN COMPOSTEREN Composteerplaats, Sportlaan naast het zwembad u u 1 & 2/08 GREENVOLLEY, VOETVOLLEY, VIKING KUB TONGERLO Sportvelden achter De Bongerd Tongerlo Meer info: ZO 02/08 IJSFESTIJN KVLV OPITTER Itterdal Opitter u u MA 03/08 PRAATGROEP DEMENTIE WZC Gerkenberg u u Gratis deelname WO 05/08 KAARTEN SENIOREN S-PLUS GROOT BREE Parochiezaal Vostert u u DO 06/08 GRABBELPAS (6-12J) GOOCHEL WORKSHOP VOLZET! Vakantieopvang Holder de Bolder u u u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 VR 07/08 BREE LIVE Deelnemende café s zie: Vanaf u Gratis toegang ZO 09/08 18 DE INTERNATIONAAL OLDTIMER TREFFEN Nieuwe locatie: Neerstraat 9, Beek Inschrij ven deelnemers kan tussen u u Motoren van vóór 1965 bromfietsen van vóór /08 SURVIVAL- EN TEAMBUILDINGKAMP(6-14 JAAR) VOLZET! Sporthal Bree u u WO 12/08 BUURTRESTAURANT Zaal De Barrier Gerdingen, open: u, eten: u DO 13/08 GRABBELPAS (8-12J) WORKSHOP WATERONDERZOEK Vakantieopvang Holder de Bolder u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 DO 13/08 GRABBELPAS (10-14J) WORKSHOP SCHEDELS PREPAREN Vakantieopvang Holder de Bolder u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 MA 17/08 GRABBELPAS (8-14J) OUTDOOR COOKING VOLZET! Jeugddienst Bree u u Prij s: 17 grabbelprij s: /08 KLEUTERSPORTKAMP OLYMPISCHE SPELEN VOLZET! Sporthal Bree u u VANAF 17/08 INSCHRIJVINGEN VOOR NIEUWE REEKS CURSUSSEN GEOPEND CTT Bree, Millenstraat (na u) MA 17/08 BLOEDGEVEN Sint-Augustinusinstituut u u DI 18/08 GRABBELPAS (6-12J) MUNDO VERDE Jeugddienst Bree u u Prij s: 22 grabbelprij s: 20 DO 20/08 INTERGEMEENTELIJK PETANQUECRITERIUM Club Horizon Bree, Kanaalkom 6a u u 1, ZO 23/08 BENE FIËSTA TVV KINDERKANKERFONDS VZW Boneput Bree u u 5 deelnameprij s alle activiteiten ZO 23/08 50 JAAR PAROCHIE VOSTERT Kerk O.L.V. van het H.Hart u viering door Bisschop Monseigneur Hoogmartens Port betaald door BESTEMMELING STADSBESTUUR BREE MELDINGSKAART VRIJTHOF 10 DA BREE

15 IN BREE JULI & AUGUSTUS 15 Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: - digitale infoborden. Voor meer info: tel /08 TENTOONSTELLING 50 JAAR PAROCHIE VOSTERT KAJ Lokaal Vostert u u MA 24/08 BLOEDGEVEN Sint-Augustinusinstituut u u /08 SKI- EN SNOWBOARDKAMP NOG ENKELE PLAATSEN! Snowvalley Peer u u DO 25/08 GRABBELPAS (9-12J) FILOSOFEREN MET KINDEREN Vakantieopvang Holder de Bolder u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 DO 27/08 GRABBELPAS (6-14J) DE EFTELING Jeugddienst Bree u u Prij s: 27 grabbelprij s: /08 & 29/08 (HER) INSCHRIJVINGEN BALLETSCHOOL MARIJKE CLIJSTERS Kanaalkom 10a, 3960 Bree Kleuterdans, klassiek ballet, modern-jazz,... 28/08: u u 29/08: u u keclij sters.be ZO 30/08 VLOOIEN- EN BOEKENMARKT Bree centrum u u /08-28/10 FIT FREE Atletiekpiste, Sportlaan 6, Bree maandag en woensdag u u Inschrij ven via naam en leeftij d doorgeven VR 04/09 START LESSENREEKS, START TO CRAWL, CONTINUE TO CRAWL Zwembad De Sprink Bree u u 90 Inschrij ven: VR 04/09 VOLKSRECEPTIE + CD-VOORSTELLING OPPET VRI-JTHOF Kapel stadhuis u CD is gratis verkrij gbaar bij donatie voor Mobile school ZO 06/09 GRIEKSE EETDAG Grote zaal Boneput u u u u Volleybalclub Brabo Bree ZA 05/09 MOEDERGROEP HET PRILLE BEGIN Maaseikerbaan 41a u u MA 07/09 GEMEENTERAAD Kim Clij sterszaal u ZA 12/09 FIETSENVERKOOP Tech. dienst, IT Peerderbaan u u: bezichtigen u: verkoop per opbod WEKELIJKSE ACTIVITEITEN BADMINTON BREEBAD Sporthal Bree ma: u u di: u u Sporthal Augustinus zo: u u BEUGELEN Kanaalkaai Wo: u u Breese Beugelclub Boneput Elke dag, behalve woensdag Derde leeftij d BRIDGE De Refferie Ma: u / Wo: u Breese Bridgeclub CENTRUM VOOR BEWEGING Balletschool Marij ke Clij sters Kleuterdans, ballet, modern/ jazz, NIEUW: ballet, modern/jazz Voor volwassenen CREA Itterdal di: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ FIETSEN EN WANDELEN Kleefhof (Pater Neyenslaan) Fietsen di+do: u OKRA Opitter trefpunt 55+ School De Vuurvogel Fietsen wo: u OKRA Bree trefpunt 55+ Wandeling sporthal Bree Wo u / Gezondheidswandelingen Sporthal Bree di+do: u Fietsen en wandelen - Neos Bree parking dreamland: do u HEEMKUNDE Het Flambeeuwken, Tongerlo Di: u u HONDENSPORT Gehoorzaamheid Ma: u u Wo: u u Mondioring Ma, wo, vr: u / Za: u KAARTEN Ontmoetingscentrum do: u u Neos Bree, Kantine van FC Gerkenberg 1ste en 4de za, u FC Gerkenberg Itterdal, wo: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ Sociaal centrum, ma: u OKRA Bree trefpunt 55+ Parochiezaal Vostert, 1ste wo: u u S-Plus Bree (Senioren Voorzorg) KATAPULTCLUB ROSSE LEI Wij shagerstraat 2, Vostert Vr: u NATUUR.HUIS OPEN Domein Mariahof Zo: u u NORDIC WALKING Vertek parking sporthal Bree Do: u , sportdienst Bree PETANQUE PC HORIZON, Kanaalkom 6A Ma en vr: u PC ITTER, petanque lokaal Vr: u u (19u...) Zo: u u POWERYOGA Parochiezaal Tongerlo Wo: u u TAI CHI Boneput Bree (grote zaal) Di: u u TAIBOXING BREE Boneput Bree (grote zaal) Di: u u Do: u u TAFELTENNIS Itterdal, di: u u Tafeltennisclub Opitter Kolisboomstraat, TTC Meteor Di: u u/wo: u Za: u u TEKENEN EN SCHILDEREN Ontmoetingscentrum Bree Di: u u Wo & do: u u TURNEN Sporthal Bree, Do: 19u - 20u , Blij f Jong Dames TURNEN EN DANSEN Sociaal centrum woensdag: turnen: u u dansen: u u OKRA Bree trefpunt 55+ VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN Café De Wachtzaal Bree Di: vanaf u , Keep on Smiling YOGA Ontmoetingscentrum (gezinsbond Bree) Do: u, School Opitter (gezinsbond Opitter) Di: u, WEKELIJKSE LESSEN SPORTDIENST BREE Seniorennetbal, sporthal Bree Ma: u u (50+) Step & Dance, sporthal Beek Ma: u u Seniorengym, sporthal Bree Di: u u (50+) Damesturnen, sporthal Bree Wo: u u aansluitend netbal tot u Damesturnen, Itterdal Do: u u Conditieturnen, sporthal Bree Do: u u Piloxing, sporthal Beek Do: u u 2 / les, ook abonnementen, geen les tij dens schoolvakanties , 15

16 Initiatief voor het IN BREE u BLOEMENHULDE PATER LAMBERTUS u VRIJTHOF met OPTREDENS van: K.H. DE VERENIGDE VRIENDEN coverband MISS TERRY gratis toegang FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP Wanneer? Wanneer? Dinsdag 21 juli 2015 van 10u tot 17u Dinsdag 21 juli 2015 van 10u tot 17u Waar? Rusthuis Gerkenberg Meeuwerkiezel 90a 3960 Bree (kloostertuin Gerkenberg) Waar? Rusthuis Gerkenberg Meeuwerkiezel 90a Muzikale sfeer: Vlègenband en orgelman. Cafetaria en terras open! 3960 Bree Friet- en ijskraam voorzien. (kloostertuin Gerkenberg) Info: Liesel Hermans of Bernadette Coninckx Muzikale sfeer: Vlègenband en o Cafetaria en terras open! Friet- en ijskraam voorzien. Concert op zaterdag 11 juli 2015 om 20 uur in de Parochiekerk van Tongerlo-Bree het jeugdkamerorkest van SinT-PeTerSBurg (rusland) o.l.v. sergei efaev het orkest heeft heel wat nationale en internationale prijzen behaald. het is bekend om zijn hoog niveau. Info: Liesel Hermans of Bernadette Coninckx inkom 10 voorverkoop (tot 8 juli) 12 kassa (telkens 1 consumptie inbegrepen) kaarten te verkrijgen bij de leden van het Parochieteam en de kerkfabriek van tongerlo of op tel (Cyriel theuwissen) (marcel theuwissen) niet Te missen! het jeugdkamerorkest van sint-petersburg o.l.v. sergei efaev is dit jaar reeds voor de elfde keer te gast in overpelt. voor het eerst spelen zij ook een concert in tongerlo. Wie hen ooit hoorde spelen, weet dat zij garant staan voor een onvergetelijke avond. het orkest heeft al heel wat nationale en internationale prijzen vergaard. de orkestleden komen allemaal uit de muziekschool vasiliev ostrov, bekend omwille van zijn hoge niveau. het orkest telt dan ook vele prijswinnende solisten. genieten van een avond op topniveau en dat in tongerlo!

17 presenteert 29 juli GRATIS INKOM 2015 Marina BINNENTUIN vh ONTMOETINGSCENTRUM INGANG KLOOSTERSTRAAT BREE Rood Grijs Groen PTN 185 CMYK 0 / 100 / 70 / 0 RGB 215 / 30 / 60 PTN 425 CMYK 0 / 0 / 0 / 77 RGB 75 / 75 / 75 PTN 362 CMYK 70 / 0 / 100 / 9 RGB 55 / 150 / 70 17

18 SOCIAAL HUIS BUURTRESTAURANT DE KLEINE KAART Ook tijdens de zomermaanden kan je elke tweede woensdagavond van de maand gezellig aanschuiven in het buurtrestaurant De kleine kaart in de Barrier. Een kaartje kopen kost 8 euro en kan telkens tot de vrijdagmiddag voor het buurtrestaurant. Vaste verkooppunten zijn: het Sociaal Huis het Stadhuis de Kringwinkel de (kranten)winkels: o Daily Newspapershop, Nieuwstadstraat 7 o De Kiosk, Hoogstraat 23 o Krantenshop C&G, Augustijnerstraat 2 o Tankstation Vanaken, Opitterkiezel 236 Opitter o t Winkelke, Jef Van Hoofstraat 8 Beek Menu woensdag 8 juli Tomatenroomsoep Gebakken zalm met zomergroentjes, tuinkruidensaus en aardappelpuree Kokosmousse met ananas Woensdag 12 augustus Zomerbouillon Kip met choronsaus, salade en gebakken aardappelen Kwark met fruit HITTE EN OZON Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde: hete temperaturen kunnen gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Zowel de hitte, de zon als de ozonpieken kunnen de gezondheid schaden. Een aantal maatregelen kunnen de risico s gelukkig beperken: Drink meer dan gewoonlijk: o drink bij voorkeur mineraalwater o vermijd alcohol en dranken met veel suiker o help baby s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht. Zoek de koelte op en koel je lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad, ). Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen. Bescherm je tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje. HOE FIT BEN JIJ IN JE HOOFD? Ben jij al geconfronteerd met moeilijkheden of tegenslag? Verlies van je job, een echtscheiding, een zieke partner, Wij hebben allemaal wel eens tegenslag. Sommige mensen gaan hier echter beter mee om dan anderen. Dat heeft te maken met je veerkracht. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel' is een website die je hiermee op weg helpt. Tien zorgvuldig uitgewerkte stappen kunnen je inspireren tot een gelukkiger en gezonder leven. Creëer je eigen online werkplek en ga aan de slag! Je krijgt advies op maat gedurende het hele proces. Daarnaast is er een mobiele app waarmee je een positieve levenshouding aansterkt. Benieuwd? Of graag weten hoe het met je veerkracht is gesteld? Neem een kijkje op ZITDAG DIRECTIE- GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP IN SOCIAAL HUIS Elke eerste donderdag van de maand van 9u30 tot 11u organiseert de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een zitdag in Bree. Deze zitdag vindt vanaf nu plaats in het Sociaal Huis, Peerderbaan 37. Maatschappelijk werker Bart Verheyden antwoordt er op alle vragen over tegemoetkomingen, erkenningen van een handicap, sociale en fiscale maatregelen, HET PWA BESTAAT 20 JAAR EN KENT NOG STEEDS SUCCES Het PWA heeft recent een aantal kandidaten ingeschreven die aan mensen hulp willen bieden met het onderhouden van de tuin, klusjes willen opknappen zoals verven / behangen of kleine herstellingswerken, gemeenschappelijke delen van een appartementsblok willen poetsen, kinderen willen opvangen, bejaarden gezelschap willen houden, dierenoppas Per begonnen PWA-uur betaalt u 7,45 (aftrekbaar van de belastingen) en een inschrijvingskost van 7,00 per jaar. Mensen met het WIGW-statuut betalen 5,95 per begonnen uur. Voor de volledige activiteitenlijst van het PWA van Bree, wil u graag een PWA-er in dienst nemen, wil u graag voor het PWA werken of voor meer informatie kan u contact opnemen met Katrijn Michels, PWA-beambte van Bree, Ter Rivierenwal 10, tel. 089/ of Ook vindt u meer info op onze website of op de website van de RVA Openingsuren PWA-kantoor: Maandag 9u00 11u30 Dinsdag 9u00 11u30 14u00 16u00 Woensdag 9u00 11u30 Donderdag gesloten Vrijdag 9u00 11u30

19 VERJAARDAGSDOOS VOOR KANSARME KINDEREN DAG VAN DE HUISHOUDHULP BIJ DE BREESE DIENSTENONDERNEMING. Omdat onze werkneemsters en werknemer elke dag opnieuw druk in de weer zijn om onze klanten te helpen in het huishouden; Omdat soms wordt vergeten hoeveel tijd, energie en aandacht het vraagt om de job van huishoudhulp uit te voeren; Omdat er vaak vele kleine dingen extra gedaan worden, die niet worden opgemerkt; Omdat we willen laten blijken, dat al deze dingen wel degelijk gezien en gewaardeerd worden, hebben we voor al onze werknemers een praktische handtas voorzien voor de dag van de huishoudhulp. Te oordelen aan het aantal positieve reacties, was dit een geslaagd initiatief! Mocht u zelf ook graag een helpende hand hebben in uw huishouden, dan kan u ons steeds contacteren op onderstaande gegevens. Voor meer informatie helpen Bie, Cindy, Kathleen en Vera u graag verder : Breese Dienstenonderneming (BDO), Kloosterpoort 13, 3960 Bree 089/ P.S.: houd alvast zaterdag 5 september 2015 vrij in uw agenda voor een multiculturele snuffelmarkt. Indien u zelf graag een stand wil reserveren, gelieve dan contact op te nemen met Bie Berben via bovenstaande gegevens. De Breese vzw Kietelt geeft kinderen uit kansarme gezinnen een megacoole verjaardagsdoos. Zo maakt de vzw van die ene speciale dag een waar feest. Want voor veel kinderen is hun verjaardag geen feest omdat daar gewoonweg geen geld voor is. Vzw Kietelt bezorgt via het OCMW en Sint- Vincentius deze verjaardagsdoos aan de ouders twee weken voor het kind jarig is. De inhoud bestaat uit traktaties voor de kinderen in de klas, alle benodigdheden voor een super feestje thuis en natuurlijk een mooi cadeau voor de jarige. Sinds januari maakte de vzw op deze manier al een vijftiental Breese kinderen gelukkig. Meer info over de werking van vzw Kietelt en sponsormogelijkheden op BREE ZOEKT ONTHAALOUDERS Het mooiste beroep ter wereld, zo omschrijven de onthaalouders van Landelijke Kinderopvang hun job. In hun eigen woning vangen ze kindjes op, met een warm hart. Zij zorgen ervoor dat de kindjes een fijne tijd hebben en een heleboel nieuwe dingen leren in de opvang. Landelijke Kinderopvang zoekt dringend nieuwe onthaalouders in Bree. Misschien is het wel iets voor jou? Word onthaalouder Zorg je graag voor kinderen? Voor kinderen zorgen en met kinderen spelen, dat zijn de belangrijkste taken van een onthaalouder. Het statuut van onthaalouder Je inkomsten hangen vooral af van het aantal kinderen dat je dagelijks opvangt. Er zijn een aantal interessante voordelen aan het statuut van onthaalouder: Je hebt recht op sociale zekerheid Je bouwt pensioenrechten op Je krijgt een interessante belastingvrije vergoeding Als je een partner hebt, heb je een aanzienlijk fiscaal voordeel Ook als je in tijdskrediet bent, kan je onthaalouder worden Wat biedt Landelijke Kinderopvang aan de onthaalouder? Landelijke Kinderopvang zorgt ervoor dat je voldoende kinderen hebt. Ook de administratie (facturen, papierwerk, ) gebeurt door ons. Je krijgt pedagogische coaching en begeleiding aan huis. Je krijgt de kans om met collega s van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. De verantwoordelijke is er om jou te helpen. Ben ik verplicht om in mijn eigen woning onthaalouder te worden? Nee je mag ook in een andere woning opvang doen. Ja kan dat ook samen met een vriendin, zus enz doen Hoe kom ik nog meer te weten over deze job? Je kan ons bellen op het nummer 070/ of mailen naar sociaal huis 19

20

wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar

wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar 4 wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS stadsmagazine Bree jaargang 10 - nr. 10 - DeceMBer 2013 Gelukkig nieuwjaar stedelijke DIENSTEN BranDweer 089 73 92 90 BiBliotheek 089 84 85 40 (tot 15 voor

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2013 Bouw school Oevel en werken zwembad zijn gestart Infoavond wijzigingen politiecodex op 5 september Zoerle-Parwijs viert 800 jaar gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik M A A S E I K INFORMATIEF Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 18 - nr. 6-2006 Twee maandelijks Afgiftekantoor: 3680 Maaseik november-december < Bouw Sportopolis > p. 2 < Monument

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie