WELZIJNSCAMPUS ZWEMBAD DE SPRINK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELZIJNSCAMPUS 089 48 01 00 ZWEMBAD DE SPRINK 089 84 85 48"

Transcriptie

1 3960 Historisch Gezellig stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr. 6 - JULI-AUGUSTUS 2015

2 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER BIBLIOTHEEK (tot 15 voor sluitingstijd) Ma - do: u u Vr u u Za u u CONTAINERPARK Ma: gesloten Di: u u Wo: u u Do-za: u u en u u KEMPEN~BROEK Nec Mariahof, Mariahofstraat 53 Zo: u u Toegangspoort Pollismolen, dagelijks van 9.00 u u ONTMOETINGSCENTRUM Ma - vr: u u u u Vr nm: gesloten Cultuurcentrum Cultuurdienst JEUGDDIENST Ma, do, vr: u u Di : u u en u u Wo: u u en u u SOCIAAL HUIS Ma, do, vr: u u Di : u u en u u Wo: u u en u u SPORTDIENST STADHUIS: CENTRALE BALIE (Onthaal, Info, Toerisme, AGB) Ma, do: u u, u u Di: u u, u u Wo: u u u u Vr: u u van 20/06 tot en met 12/09 ook open op zaterdag van 9.30 u tot u STADHUIS: STEDELIJKE ADMINISTRATIES Ma, do, vr: u u Di : u u en u u Wo: u u en u u TECHNISCHE DIENST Ma, wo, vr: u u Di, do: u u u u WELZIJNSCAMPUS ZWEMBAD DE SPRINK AFGEVAARDIGDEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN - Kempisch Tehuis: Mathieu Kenis , Ons Dak: Guido Schroyen en Eric Sterken, KINDERDAGVERBLIJF 't Wiekernestje St. Jacobstraat z/n 3960 Bree cbs COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - BURGEMEESTER Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden ( ) zitdag: maandag, enkel na telefonische afspraak ( kabinet burgemeester) MICHEL THEUNISSEN - TWEEDE SCHEPEN Financiën (incl. kerkfabrieken), sport zitdag: enkel op afspraak ( ) Infodienst stad Bree tel Volg ons op Facebook mailen naar: MARIO KNIPPENBERG - EERSTE SCHEPEN Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) RUDI COBER - DERDE SCHEPEN Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed Zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) RIK HERTOGS - VIERDE SCHEPEN Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) JACQUES LETEN - SCHEPEN & OCMW VOORZITTER OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne zitdag: zaterdag, 9.00u u op het stadhuis (ingang via zijdeur) of op afspraak ( ) JO VANDERSTEEGEN - VIJFDE SCHEPEN Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) Gedeelde bevoegdheden Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken Contact: Redactie Stadsmagazine, Dienst Info & Communicatie, Vrij thof 10, 3960 Bree tel of Stadsmagazine Bree, jaargang 12 - nr. 3

3 inhoud Sport: Petanquecriterium Sociaal Huis: Hitte en ozon Milieu: Inzameling grofvuil Jeugd Solidariteitskoor Amakuriki 3 juni juni juni juli augustus augustus 2015 KINROOI MEEUWEN-GRUITRODE NEEROETEREN OPGLABBEEK BREE BOCHOLT edito De zomer kondigt zich aan als een zeer drukke periode. Beste lezers, De voorbije maanden is er schot gekomen in een aantal zaken. Het zal u niet ontgaan zijn dat onze Meeuwerkiezel terug opengesteld is in beide richtingen, dat de werken aan de Opitterkiezel in een afrondingsfase geraken, dat de scholencampus TISM vorm krijgt net zoals de aansluitende wegenis en andere projecten op rails geraken. Niet in het minst de evolutie rond ons Cultureel Centrum. We hebben besloten om de idee van een ondergronds theater los te laten en zijn in verregaande onderhandeling met het TISM over de aankoop van een deel van de gebouwen aan de Malta; de oude Centra. Tegelijk hebben we besloten het Refugiehuis aan de Grauwe Torenwal, waar tot 2009 de jeugdmuziekschool een onderkomen had, te koop te stellen. Het gebouw had geïntegreerd kunnen worden in een ondergrondse schouwburg, maar omdat die plannen van de baan zijn, en wij niet direct een herbestemming hebben, is verkoop een oplossing om het pand op termijn terug opgewaardeerd te krijgen. De zomer kondigt zich aan als een zeer drukke periode. In dit stadsmagazine vindt u in chronologische volgorde de grote en kleine evenementen terug die in onze stad en deelkernen georganiseerd gaan worden. Zeker niet te missen is het wijd en zijd bekende Afro-Latino Festival dat verhuist van Opitter naar de Berkenbroek-festivalweide aan t Hasseltkiezel. Maar ook andere evenementen, Kidssummer, Bree Live, concerten her en der, de Aa-Beeckrit, het wekelijks Old Timertreffen, de NuWai-actie op 23/08 op de Boneput ten voordele van het Kinderkankerfonds maken de zomer in Bree Historisch Gezellig Niet voor niets gebruik ik die slagzin. Hij is uitgevonden door de leerlingen van het 6de jaar economie-wiskunde van het Sint- Augustinusinstituut in het kader van een eindejaarsopdracht. Op 29 mei hebben ze in het stadhuis hun resultaten gepresenteerd en wij als bestuur hebben onmiddellijk besloten hun slagzin effectief over te nemen. Het logo dat zij daarbij presenteerden gaan we verder laten uitwerken door een professioneel communicatiebureau tot een volledig nieuwe, frisse, moderne huisstijl. Namens het stadsbestuur aan iedereen een heerlijke, zomerse, zonnige en Historisch Gezellige vakantie! Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester. 3

4 BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Maandag 1 juni u - stadhuis Bree VOORZITTER GEMEENTERAAD Stefan Daniels (BROS) SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Leten Jacques (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Savelkoul Ronny (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Katja Verheyen (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tij skens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) Ceyssens Lien (Verjonging) STADSSECRETARIS Stefan Goclon Zie ook Volgende gemeenteraden Maandag 29 juni en maandag 7 september u - stadhuis Bree Indien u de gemeenteraadszitting wil bijwonen: let op, bij elke zitting van de gemeenteraad worden de deuren van het stadhuis een kwartier na aanvang van de raad om veiligheidsredenen gesloten. Agendapunten 1, 2, 3 en 4 worden samen toegelicht door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Deze zijn vóór de gemeenteraad uitvoerig besproken in de nieuwe raad van bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf). Het AGB is vanaf nu hervormd met een nieuwe raad van bestuur (= gemeenteraad) en een nieuw directiecomité. Dit is wenselijk om fiscale optimalisaties door te voeren in de diensten sport, cultuur (ook de bouw van de nieuwe theaterzaal wordt via/in opdracht van het AGB gedaan) die theoretisch dan onder de koepel van het AGB vallen. In de praktijk verandert er in de werking van deze diensten niets en het schepencollege blijft bevoegd voor de werking en bv. voor de programmaties van/in deze diensten. Het AGB is winstgevend via haar opdracht van verkoop van industriegronden. Dit compenseert andere niet winstgevende diensten. Na goedkeuring vandaag kan aan de BTW-administratie een ruling worden aangevraagd om gedane en toekomstige investeringen in sport en cultuur in het meest optimale BTW-regime af te werken. Na de ruling wordt dat zo opgenomen in het budget en meerjarenplan van het AGB, zowel voor gedane investeringen (vb. zwembadrenovatie) als voor nieuwe (vb. bouw van de theaterzaal). Na de toelichting wordt over de AGB-punten apart gestemd. 1. Raad van Bestuur AGB: Budget 2015 goedkeuring. 2. Raad van Bestuur AGB: aanpassing meerjarenplan goedkeuring. Omdat er na overleg met de toezichthoudende overheid een actualisatie is gebeurd van de transactiekredieten 2015 en omdat er voor een wijziging diende te gebeuren in de exploitatiekredieten wegens de herstructurering van het AGB en de budgettaire verwerking van de geldstromen m.b.t. de uitbreiding van het Industrieterrein Kanaal Noord, er voor de periode een kaskrediet van ,00 euro werd goedgekeurd en dit wegens duurzame financiering zowel als ontvangst en als uitgave vermeld dient te worden in het meerjarenplan, er in het verleden een kasgeldlening terug ter beschikking werd gesteld door de stad met een saldo van ,00 op heden dat wegens duurzame financiering als uitgave vermeld dient te worden in het meerjarenplan en omdat het gebudgetteerd resultaat op kasbasis per 01/01/2014 nog vastgesteld diende te worden, dient het eerder goedgekeurde AGB-budget 2015 te worden ingetrokken, dient goedkeuring verleend aan het budget 2015 en de aanpassing meerjarenplan Stemming: voor: BROS (7), CD&V (6), Verjonging (9), Onthouding: Vlaams Belang Leefbaar Bree (2). 3. Wijziging statuten AGB goedkeuring. Er dienen, na de gedeeltelijke goedkeuring van de eerder voorgelegde statuten door de toezicht houdende overheid, op advies van die toezicht houdende overheid een aantal wijzigingen aangebracht te worden, al dan niet in functie van de wijzigingen van het Gemeentedecreet. In het bijzonder de wijziging van de bepaling in artikel 10 op grond waarvan de stad bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst vertegenwoordigd zou worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris hetgeen contra legem is omdat artikel van het Gemeentedecreet die bevoegdheid expliciet toekent aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien heeft de stad onderzocht om infrastructuur en exploitatie m.b.t. vrije tijd o.a. de exploitatie van het zwembad, de sporthal en de nieuwe theaterzaal te verzelfstandigen in het autonoom gemeentebedrijf. Ten slotte dient het artikel met betrekking tot de resultaatbestemming te worden aangepast teneinde eventuele positieve boekhoudkundige resultaten aan de stad te kunnen uitkeren. Stemming: : alle raadsleden (24) stemmen voor. 4. Beheersovereenkomst met AGB: aanpassing ifv. personeelsinzet goedkeuring. Gelet op voorgaande waarbij onder meer sport- en cultuurinfrastructuur ondergebracht wordt bij het AGB dient er ook een overeenkomst te worden gemaakt met betrekking tot het personeel van de betrokken diensten. Ook de keuze dat het AGB géén eigen personeel meer in dienst neemt en om voordelen van externe verzelfstandiging maximaal te laten spelen, kan stadspersoneel onder de vorm van dienstverleningsopdrachten gaan werken onder het functioneel gezag van AGB terwijl de Stad de juridische werkgever blijft. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 5. Toelage Afro-Latino Op 10, 11 en 12 juli vindt het Afro-Latino festival plaats. Niet meer op de vertrouwde weiden in Opitter maar op een nieuwe locatie aan t Hasseltkiezel; festivalpark Berkenbroek. Naar jaarlijkse gewoonte steunt de stad dit internationaal gerenommeerd festival met naast logistieke ondersteuning - een financiële bijdrage waarvoor goedkeuring dient verleend door de gemeenteraad. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 6. Overheidsopdrachten: A. Goedkeuring lastvoorwaarden a. Grauwe Toren: restauratie. De Grauwe Toren, ook wel Everaertstoren geheten, gebouwd rond 1510, deels afgebroken tussen 1870 en 1875 en in 1984 terug blootgelegd is dringend aan restauratie toe. Weer, wind en vorst hebben het metselwerk aangetast. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 7. Wegenisontwerp bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vaststelling (wijziging) tracé gelegen aan de Kanaalkom en goedkeuring lastenboek. Als een vergunningsaanvraag voor een verkaveling wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningsverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. Het betreft in dit geval een stedenbouwkundige

5 vergunningsaanvraag met bijhorend plan der wegeniswerken en lastenboek, ingediend door Hellings Trading Company NV, Kanaalkom 17, 3960 Bree, voor het aanleggen van een nieuwe weg en omlegging van een deel van de Hongerbeek in de KMO zone Veeweide. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 8. KMO-zone Vostert : a. NV Heidevink-Bree - aankoop van de NV H-invest goedkeuring. b. H-Invest en/of Heidevink nv - verkopen aan : Veldeman services nv, bvba Intramarket Logistics (in oprichting), bvba AB Weltjens (in oprichting), Johan Leenders (barbeknoeierke), maatschappij LICAWO, bvba Polyplaat, Martens Tractor NV - goedkeuring. c. NV Heidevink - aankoop van Martens Tractor NV goedkeuring. d. NV Heidevink - ruiling met Veldeman Services NV goedkeuring. Andermaal dient de gemeenteraad goedkeuring te geven aan verkopen/ aankopen van industriegronden en ruilingen op het industrieterrein Vostert omdat in de oorspronkelijke akten is opgenomen dat elke verdere vervreemding van gronden ter goedkeuring dient voorgelegd aan de gemeenteraad. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 9. Filterbeek : verkoop deel verlaten bedding aan aangelande eigenaar - definitieve goedkeuring. Op nam de gemeenteraad al een principiële beslissing inzake deze verkoop van gronden aan de aangelande en gaf de raad het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht het dossier verder samen te stellen. Nu het dossier volledig is kan overgegaan worden tot de definitieve beslissing tot verkoop. Het betreft een stukje van de verlaten bedding van de Filterbeek aan de Peerderbaan. Stemming: alle raadsleden (23) stemmen voor. 10. Personeel: besteding restmiddelen VIA-4 (koopkrachtverhoging): goedkeuring. Het Vlaams Sectoraal Akkoord voor de social profit en non-profitsector in de lokale besturen (VIA4) is goedgekeurd om de koopkracht te verhogen over de periode en loopt dit jaar af. Gelet op het feit dat we hierdoor enkel zeker zijn van de toegekende middelen voor de looptijd van het akkoord, kunnen enkel voor de restmiddelen m.b.t. deze periode tijdelijke voorstellen tot besteding worden gedaan. Voor de periode zolang VIA-middelen worden toegekend wordt voorgesteld het bedrag van de maaltijdcheques vanaf 01/06/2015 te verhogen tot 6 euro per cheque waarvan 1,09 euro ten laste van de werknemer en 4, 91 euro van de werkgever, alle werknemers krijgen ecocheques ter waarde van 250 euro en een eindejaarscadeaucheque ter waarde van 35 euro. Het resterende saldo zal worden besteed aan opleidingen en vorming van het personeel. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. 11. Personeel: wijziging arbeidsuren containerpark. Gelet op het feit dat we de personeelsbezetting op het containerpark willen optimaliseren in functie van de beschikbare personeelsleden en de openingsuren van het containerpark en gelet op het protocol van akkoord met de vakorganisaties dd. 20/05/2015 ter zake, wordt goedkeuring gevraagd voor het voorstel van arbeidsuren op het containerpark. Stemming: alle raadsleden (24) stemmen voor. Toegevoegde punten: Fractie Verjonging: 1. GERKENBERG: In hoeverre is de zorgvisie van de Stad in functie van de verkoop van de Gerkenberg veranderd naar aanleiding van het verlies van de vergunning voor de 64 gereserveerde rusthuisbedden? Antwoord: Enerzijds gaat dit over de vergunning voor 64 extra rusthuisbedden voor de Welzijnscampus, de administratie en het kabinet melden ons dat deze op de erkenningskalender zijn vooruitgeschoven, maw. de vergunning en subsidie zou in 2018 en niet in 2015 in orde komen. Anderzijds: een vergunning voor assistentiewoningen/serviceflats in het kloostergebouw kan opnieuw worden aangevraagd als daar een koper/partner voor is. Er zijn meerdere kandidaat-kopers om hier een zorgproject, samen met de stad, uit te bouwen. 2. BREE LIVE: We zijn door verschillende personen benaderd die ons meldden dat tijdens hetzelfde weekend van Bree Live een driedaags stadsevenement zou plaatsvinden in de tuin van de deken, klopt dit? Antwoord: : Het is zo dat er een Food Truck evenement zal plaats vinden op de zaterdag en zondag van dat weekend, niet op vrijdagavond tijdens Bree Live. 3. HERFINANCIERING VAN DE SCHULDEN VAN DE STAD BREE: Welke initiatieven heeft de Stad genomen om bij de huidige lage rentestand onze schuld te herfinancieren? Antwoord: Er zijn de nodige gesprekken met de banken gevoerd. Het is zo dat -anders dan in de privé- de stad als lokaal bestuur door een standaardclausule zou verplicht worden om bij herfinanciering van bestane leningen het verschil, dus het verlies dat de bank daardoor zou lijden, terug te betalen aan de bank. Dit heeft dus helaas weinig zin. 4. ALGEMENE VERGADERING VZW WELZIJNSCAMPUS GERKENBERG: De laatste algemene vergadering van de VZW Welzijnscampus Gerkenberg vond plaats op 20 maart Dit wil zeggen dat er in 2014 helemaal geen algemene vergadering heeft plaatsgevonden. De wet vereist echter dat ieder jaar, en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering. Via deze weg zouden wij dan ook willen verzoeken om dringend een algemene vergadering te organiseren. De fractie Verjonging trekt deze vraag terug, de Algemene Vergadering van de WZC heeft immers weldegelijk plaatsgevonden. 5. BOUW NIEUWE THEATERZAAL: Hoe kan het dat een dergelijke belangrijke aankoop van een onroerend goed op de Malta met het oog op het bouwen van een nieuwe theaterzaal reeds op de agenda van de Raad van Bestuur van het AGB wordt geagendeerd vooraleer er hierover een openbare discussie is gevoerd in onze democratisch verkozen gemeenteraad? Wij gaan absoluut niet akkoord met deze gang van zaken en eisen een uitvoerige bespreking van dit nieuwe dossier en haar kostenplaatje op deze gemeenteraad. De fractie Verjonging trekt deze vraag terug, het antwoord werd reeds vandaag gegeven in de raad van bestuur van het AGB. Er wordt afgesproken dat fractie Verjonging hun kostenraming en scenario van de renovatie van de Breughelzaal op de volgende gemeenteraad agendeert, dit wordt dan vergeleken met het scenario, via het AGB, van de bouw van een nieuwe theaterzaal op de huidge TISM-site (Maltakant). Fractie Vlaams Belang-Leefbaar Bree vindt 5 miljoen euro uitgeven aan een nieuwe theaterzaal echt geen prioriteit in deze tijd en is hier tegen gekant. Er zijn alternatieven. Fractie Vlaams Belang / Leefbaar Bree: 1.REFUGIEHUIS De leden van de kerkfabriek Sint-Michiel hebben grote plannen met de Hof van de deken, vlakbij het Breese stadscentrum. Langs de Grauwe Torenwal, tussen het klooster van de zusters van het Kruis - waar de dekenij momenteel gevestigd is - en dansschool Gerdak, realiseert men momenteel een eerste bouwproject. Later volgen iets verderop nog de restauraties van de voormalige dekenij in de Hof van de Deken en de oude kapelanij ernaast. Het hele project wordt afgerond met een nieuw gebouw tussen deze twee historische panden in. Aansluitend bij de Hof van de Deken ligt centraal en bijzonder goed bereikbaar het Refugiehuis. Het Refugiehuis is een waardevol gebouw van het Breese patrimonium en is aan restauratie toe. Sinds 1984 is de jeugdmuziekschool in het voormalige Refugiehuis gehuisvest. Graag vernamen wij: a. een stand van zaken van het restauratiedossier. b. de toekomstvisie (bestemmingsplan) van het bestuur over het refugiehuis. Antwoord: Er is nooit een restauratiedossier opgestart. Het gebouw zal te koop gesteld worden via Fed.net. 7. MONDELINGE VRAAG Klopt het dat de verbouwing in het stadhuis (nieuwe centrale balie) stil ligt omdat de administratie erfgoed nog geen vergunning wil afleveren? Waarom duurt dit zo lang? Antwoord: volgens het gemeentedecreet: het raadslid krijgt op deze vraag binnen de dertig dagen een antwoord. BESLOTEN ZITTING: 1. Loopbaanonderbreking financieel beheerder: brief d.d. 27 mei De voorzitter, Stefan Daniels 5

6 SPORT BALLETSCHOOL MARIJKE CLIJSTERS (Her-) inschrijvingen voor het schooljaar Op vrijdag 28 augustus van tot uur en zaterdag 29 augustus van tot uur Kleuterdans: voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar Klassiek ballet (Royal Academy of Dance, Londen): voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar Modern Jazz: vanaf 8 jaar, jeugd en volwassenen Kanaalkom 10A, Bree GREENVOLLEY TONGERLO 1 EN 2 AUGUSTUS 2015 Zaterdag: - grastornooi vanaf u - voetvolley vanaf u Zondag: - grastornooi vanaf u Info : voor meer info kan u steeds op de sportdienst terecht, Sportlaan 6, 3960 Bree. Tel: , OPENINGSUREN JULI EN AUGUSTUS CAFETARIA BONEPUT di t/m zo u u ma gesloten 3 juni 2015 KINROOI 312 juni juni KINROOI MEEUWEN-GRUITRODE 3 juni 2015 KINROOI 1222 juni juni MEEUWEN-GRUITRODE NEEROETEREN 12 juni 2015 MEEUWEN-GRUITRODE juni 3 juli juni NEEROETEREN OPGLABBEEK NEEROETEREN 20 augustus 3 juli 3 juli OPGLABBEEK BREE OPGLABBEEK augustus augustus augustus BREE BOCHOLT BREE 727 augustus augustus BOCHOLT ZWEMBAD DE SPRINK Ochtendzwemmen ma - di - do vr Vrij zwemmen ma t/m vr vr zo Trimzwemmen di t/m do u u u u u u u u u u Gesloten: 21 juli: ganse dag 28 juli: enkel s avonds gesloten wegens zwemwedstrijd SPORTHAL OLYMPIA Gesloten van woensdag 1 juli tot maandag 3 augustus.

7 DINSDAGAVONDFIETSEN In juli en augustus vertrekt er wekelijks een mooie fietstocht van 15 km op dinsdagavond. De groep vertrekt om u op de parking van de sporthal. Deelnameprijs : 0,50 euro per rit (deelname in de onkosten) Verzekering : elke deelnemer is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en B.A. (materiaal en kledij zijn niet verzekerd) Info : voor meer info kan u steeds op de sportdienst terecht, Sportlaan 6, 3960 Bree. Tel: , FIT FREE NIEUWE SESSIE IN SEPTEMBER Wil je (her)starten met bewegen, of heb je geen enkele sportervaring? Gedurende 9 weken werken we samen aan onze conditie (2 x 1u/ week) in een aangename sfeer onder leiding van een 'entertrainer, uw persoonlijke coach. Ieder op zijn niveau. Of je nu beginneling of gevorderde bent. De lessen en trainingen zijn gebaseerd op uithouding, snelheid, kracht, lenigheid, evenwicht, coördinatie en stabilisatie. Kom mee proeven van Fit Free en breng uw conditie op peil! Waar? Atletiekpiste, Sportlaan 6, Bree Wanneer? Elke maandag en woensdag vanaf 31/08 tem 28/10, telkens van 20u tot 21u Deelnameprijs? 20 EUR (9 weken) Vooraf inschrijven via met opgave van naam en leeftijd. Gratis info- en probeersessie tijdens de eerste week. Meer info: of VOLG SPORTDIENST BREE OOK OP FACEBOOK Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van de sportdienst? Volg ons dan op facebook: Sportdienst Bree official HOLDER DE BOLDER IS ZOMERKLAAR In kinderopvang Holder de Bolder in Gerdingen is het team van een dertigtal medewerkers en jobstudenten helemaal klaar om de kinderen een leuke zomervakantie te bezorgen. Binnen fleuren nieuwe muurschilderingen van Winnie de Pooh de speelkamers op. En buiten kunnen de kinderen ravotten in de voetbalkooi van de Stad Bree, die tijdens het schooljaar in de Breese basisscholen rondtoert. Ook is er een parcours voor go karts op de speelplaats van de school. NIEUWE UITBATER VOOR Op 12 juni was er de feestelijke heropening van het Voortaan heet Maarten Geerlings, alias chef Martin, je er van harte welkom in Olympia De 28-jarige kok uit Opoeteren woont sinds enkele jaren in Bree en heeft al 5 jaar ervaring in de keuken. Naast een kleine brasseriekaart zijn er steeds lekkere suggesties te krijgen, op zondag kan u genieten van een voordelig 3-gangenmenu. Het mooie terras staat alvast klaar voor een warme zomer. Maar geen zonder (voetbal)wedstrijden! Grote matchen zijn er steeds live te bekijken op groot scherm. De feestzalen naast het café en onder de tribune in de sporthal zijn nog steeds te huur voor al uw evenementen. Openingsuren Di: u u (keuken gesloten) Wo: u u Do: u u Vr: u u Za: u u (keuken vanaf u) Zo: u u Maandag = sluitingsdag Keuken: u u & u u Olympia Sportlaan 8, 3960 Bree sport 7

8 smile :) ) 1 2: Zwemclub De Meerkoet huldigde met enige trots hun nieuwe les- en vergaderlokalen in aan het zwembad De Sprink. 3 4: De KAJ-KSJ - Pinksterfeesten op de Vostert kenden een grote toeloop met een flinke drukte op het gezellige terras. 5 6: Spectaculaire en druk bijgewoonde motocrossen op het Industrieterrein Kanaal-Noord georganiseerd door MC De Grensduivels. 7 8: Opitter genoot weer van een echte kermiszondag!

9 vrijdag 3 juli 2015 vanaf u PARK DEKENIJ De Breese Schakel start de zomervakantie met het GRATIS TOEGANG TOMBOLA ANIMATIE ZOMERSE DRANKJES AAN GUNSTIGE PRIJZEN u u: ETEN * 1,50 euro per persoon vooraf inschrijven u u: ANIMATIE GEKKE FIETSEN springkasteel u u: ETEN * 1,50 euro per persoon vooraf inschrijven inschrijven ETEN: Nadine vanherck * frietjes met vol-au-vent, stoofvlees of frikadel ONTMOETINGSLOKAAL DE BREESE SCHAKEL VAESSTRAAT 4 BREE met steun van de sport- en cultuurdienst van de stad Bree V.U.: Nadine Vanherk Vaesstraat Bree Het is weer t Hasselt kermis op woensdag 8 juli 2015 De jaarlijkse kermis komt eraan, de ideale gelegenheid om weer samen te komen met familie, buren en kennissen, ook van buiten t Hasselt. Voor onze parochiale verenigingen is het dé gelegenheid om wat bij te verdienen. Voor de 28 ste keer organiseren wij nu t Hasselt kermis. Naar jaarlijkse gewoonte gaat de kermis weer door in en rond de school Wij laten ons immers niet verrassen door het slechte weer. Namiddagprogramma Vanaf u: Kinderanimatie met o.m. springkasteel, tombola voor kinderen en andere attracties, waaronder clown August Terras met frisdrank, goed gekoeld bier, koffie en gebak, ijs (drank met bonnetjes) Grote Tombola tentoonstelling Avondprogramma Vanaf u : Reuze barbecue of braaifeest Met koude schotel, frieten, wijn en een heerlijk gekoeld glas bier of frisdrank. En dat alles aan democratische prijzen!!! 9

10 POLLISMOLEN: REEDS LANG MAALVAARDIG, BINNENKORT OOK WEER MALEND? Sinds de renovatie door vrijwilligers einde jaren 80 is de Pollismolen steeds in gebruik gehouden door Dhr. Mertens totdat het verzwakte molenwiel het uiteindelijk niet meer toeliet. Na een periode van stilstand en de bouw van een nieuw molenwiel (ca 2011) door eigen personeel van de Technische Dienst, maar in overleg met de molenstichting was de molen in haar geheel weer maalvaardig. Onder andere het Limburgs Wiel en het unieke binnenwerk met overbrenging naar 2 maalstenen maakt deze molen uniek. Stilstaan is achteruitgaan wordt weleens gezegd door de moderne ondernemer, maar deze leuze geldt evenzeer voor een eeuwenoude watermolen. Een molen die regelmatig in gebruik is, weerstaat immers veel beter de tand des tijds. Recent werd dan ook door enkele plaatselijke molenaars en de Technische Dienst een inspectiebezoek gebracht aan de molen om na te gaan in hoeverre deze molen terug kan opengesteld worden voor demonstraties op afspraak of op beperkte vaste momenten. Zoals verwacht vielen er enkel wat noodzakelijke klussen aan het niet vitale molenwerk te noteren en daarom werd afgesproken om enkele besloten testbeurten te organiseren. Ondertussen heeft de Pollismolen proefgedraaid en de oude techniek liet het niet afweten. Integendeel, de molenstenen draaien over mekaar zoals ze dat al honderden jaren deden. Mooi om te zien en te horen. De eerste zak meel heeft ondertussen de molen verlaten. De Pollismolen wordt speciaal open (en in werking) gesteld op volgende zondagvoormiddagen 5/7, 19/7, 2/8, 16/8 en 30/8. Kom zeker eens een kijkje nemen! FIETSENVERKOOP 2015 Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de technische dienst van Bree een fietsenverkoop van gestolen en gevonden fietsen die zal doorgaan op zaterdag 12 september De verkoop per opbod vindt plaats op zaterdag 12 september vanaf u. De fietsen zijn te bezichtigen van 9.00 u tot u. Dit alles gaat door op de technische dienst, Industrieterrein Peerderbaan 1415 te Bree. Meer info: technische dienst, Verenigingen staan bij ons hoog in het vaandel omdat, zoals het woord het zegt, verenigingen verenigen. In deze rubriek maken wij plaats voor verenigingen en evenementen die zich in de kijker willen zetten. KIJK (N)U

11 11

12

13 IN BREE JULI & AUGUSTUS 15 Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: - digitale infoborden. Voor meer info: tel IEDERE VRIJDAG OLDTIMERS AT BREE Vrij thof Vanaf u => oldtimers at Bree 26/05-25/08 START DINSDAGAVONDFIETSEN Parking sporthal Bree mei/juni: u juli/augustus: u 0,50 per rit WO 01/07 KAARTEN SENIOREN S-PLUS GROOT BREE Parochiezaal Vostert u u 01/07-31/08 SCHATTEN VAN VLIEG Bibliotheek Bree Tij dens de openingsuren DO 02/07 GRABBELPAS (6-12J) CREA WORKSHOP VM VOLZET! Ontmoetingscentrum u u (6-8 jaar) u u (9-12jaar) Prij s: 7 grabbelprij s: 5 VR 03/07 ZOMERTERRAS Park Dekenij Vanaf u Gratis toegang, animatie, tombola, zomerse drankjes aan gunstige prij zen u u: Eten* u u: Animatie u u: Eten* *vooraf inschrij ven ZA 04/07 DEMODAGEN COMPOSTEREN Composteerplaats, Sportlaan naast het zwembad u u ZA 04/07 MOEDERGROEP HET PRILLE BEGIN Maaseikerbaan 41a u u ZO 05/07 EETFESTIJN TVV SINT- VINCENTIUSVERENIGING DE KLEINE DREMPEL Zaal Jan Van Abroek Beek u u u u VW: 17 Kind: 7 Verkrij gbaar via: en via vrij willigers De Kleine Drempel ZO 05/07 KERMIS TONGERLO Centrum Tongerlo ZO 05/07 KIDSSUMMER BREE KOM OP SURVIVAL IN BREE Bree centrum u u Gratis evenement met leuke attracties en activiteiten /07-30/08 OPEN KERK TONGERLO Sint Pieterskerk Tongerlo u u MA 06/07 PRAATGROEP DEMENTIE WZC Gerkenberg u u Gratis deelname DI 07/07 GRABBELPAS (6-14J) UITSTAP DE IJZEREN MAN Vertrek: Jeugddienst Bree u u Prij s: 15 grabbelprij s: 12 WO 08/07 GRABBELPAS (6-12J) UITSTAP IRR-LAND Vertrek: Jeugddienst Bree u u Prij s: 15 grabbelprij s: 12 WO 08/07 BUURTRESTAURANT Zaal De Barrier Gerdingen, open: u, eten: u WO 08/07 T HASSELT KERMIS In en rond de school van t Hasselt u Kinderanimatie, tombola, tentoonstelling, reuzebbq, /07 AFRO-LATINO Festivalpark Berkenbroek Programma en tickets: ZA 11/07 11 JULI IN BREE u: Bloemenhulde Pater Lambertus u: Vrij thof met optredens van KH De Verenigde Vrienden en coverband Miss Terry Gratis toegang ZA 11/07 GRABBELPAS GOES AFRO-LATINO (6-12J) Vertrek: Jeugddienst Bree u u Prij s: 3 grabbelprij s: 2 ZA 11/07 CONCERT JEUGDKAMERORKEST SINT-PIETERSBURG (RUSLAND) Sint Pieterskerk Tongerlo u vvk: 10 (tot 8/07) Kassa: 12 incl. 1 consumptie Kaarten: kerkfabriek, parochieteam Tongerlo of op / MELDINGSKAART DATUM:.../.../2015 NAAM:... ADRES:... TEL: DUIDELIJK VERMELDEN WAT HET PROBLEEM IS EN WAAR HET ZICH VOORDOET: Straat + nr. / ter hoogte van (indien van toepassing) Deze meldingskaart kan in de brievenbus van het stadhuis achtergelaten worden. Voor meer informatie, klachten of suggesties kan u steeds terecht bij de centrale balie in het stadhuis. 13

14 ZA 18/07 POTJEBUUR Overal in het Land! https://potjebuur.wordpress.com DI 21/07 BOEKEN- EN ROMMELMARKT WZC Gerkenberg u u Muzikale sfeer, terras, friet- en ij skraam ZA 01/08 DEMODAGEN COMPOSTEREN Composteerplaats, Sportlaan naast het zwembad u u 1 & 2/08 GREENVOLLEY, VOETVOLLEY, VIKING KUB TONGERLO Sportvelden achter De Bongerd Tongerlo Meer info: ZO 02/08 IJSFESTIJN KVLV OPITTER Itterdal Opitter u u MA 03/08 PRAATGROEP DEMENTIE WZC Gerkenberg u u Gratis deelname WO 05/08 KAARTEN SENIOREN S-PLUS GROOT BREE Parochiezaal Vostert u u DO 06/08 GRABBELPAS (6-12J) GOOCHEL WORKSHOP VOLZET! Vakantieopvang Holder de Bolder u u u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 VR 07/08 BREE LIVE Deelnemende café s zie: Vanaf u Gratis toegang ZO 09/08 18 DE INTERNATIONAAL OLDTIMER TREFFEN Nieuwe locatie: Neerstraat 9, Beek Inschrij ven deelnemers kan tussen u u Motoren van vóór 1965 bromfietsen van vóór /08 SURVIVAL- EN TEAMBUILDINGKAMP(6-14 JAAR) VOLZET! Sporthal Bree u u WO 12/08 BUURTRESTAURANT Zaal De Barrier Gerdingen, open: u, eten: u DO 13/08 GRABBELPAS (8-12J) WORKSHOP WATERONDERZOEK Vakantieopvang Holder de Bolder u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 DO 13/08 GRABBELPAS (10-14J) WORKSHOP SCHEDELS PREPAREN Vakantieopvang Holder de Bolder u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 MA 17/08 GRABBELPAS (8-14J) OUTDOOR COOKING VOLZET! Jeugddienst Bree u u Prij s: 17 grabbelprij s: /08 KLEUTERSPORTKAMP OLYMPISCHE SPELEN VOLZET! Sporthal Bree u u VANAF 17/08 INSCHRIJVINGEN VOOR NIEUWE REEKS CURSUSSEN GEOPEND CTT Bree, Millenstraat (na u) MA 17/08 BLOEDGEVEN Sint-Augustinusinstituut u u DI 18/08 GRABBELPAS (6-12J) MUNDO VERDE Jeugddienst Bree u u Prij s: 22 grabbelprij s: 20 DO 20/08 INTERGEMEENTELIJK PETANQUECRITERIUM Club Horizon Bree, Kanaalkom 6a u u 1, ZO 23/08 BENE FIËSTA TVV KINDERKANKERFONDS VZW Boneput Bree u u 5 deelnameprij s alle activiteiten ZO 23/08 50 JAAR PAROCHIE VOSTERT Kerk O.L.V. van het H.Hart u viering door Bisschop Monseigneur Hoogmartens Port betaald door BESTEMMELING STADSBESTUUR BREE MELDINGSKAART VRIJTHOF 10 DA BREE

15 IN BREE JULI & AUGUSTUS 15 Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: - digitale infoborden. Voor meer info: tel /08 TENTOONSTELLING 50 JAAR PAROCHIE VOSTERT KAJ Lokaal Vostert u u MA 24/08 BLOEDGEVEN Sint-Augustinusinstituut u u /08 SKI- EN SNOWBOARDKAMP NOG ENKELE PLAATSEN! Snowvalley Peer u u DO 25/08 GRABBELPAS (9-12J) FILOSOFEREN MET KINDEREN Vakantieopvang Holder de Bolder u u Prij s: 10 grabbelprij s: 8 DO 27/08 GRABBELPAS (6-14J) DE EFTELING Jeugddienst Bree u u Prij s: 27 grabbelprij s: /08 & 29/08 (HER) INSCHRIJVINGEN BALLETSCHOOL MARIJKE CLIJSTERS Kanaalkom 10a, 3960 Bree Kleuterdans, klassiek ballet, modern-jazz,... 28/08: u u 29/08: u u keclij sters.be ZO 30/08 VLOOIEN- EN BOEKENMARKT Bree centrum u u /08-28/10 FIT FREE Atletiekpiste, Sportlaan 6, Bree maandag en woensdag u u Inschrij ven via naam en leeftij d doorgeven VR 04/09 START LESSENREEKS, START TO CRAWL, CONTINUE TO CRAWL Zwembad De Sprink Bree u u 90 Inschrij ven: VR 04/09 VOLKSRECEPTIE + CD-VOORSTELLING OPPET VRI-JTHOF Kapel stadhuis u CD is gratis verkrij gbaar bij donatie voor Mobile school ZO 06/09 GRIEKSE EETDAG Grote zaal Boneput u u u u Volleybalclub Brabo Bree ZA 05/09 MOEDERGROEP HET PRILLE BEGIN Maaseikerbaan 41a u u MA 07/09 GEMEENTERAAD Kim Clij sterszaal u ZA 12/09 FIETSENVERKOOP Tech. dienst, IT Peerderbaan u u: bezichtigen u: verkoop per opbod WEKELIJKSE ACTIVITEITEN BADMINTON BREEBAD Sporthal Bree ma: u u di: u u Sporthal Augustinus zo: u u BEUGELEN Kanaalkaai Wo: u u Breese Beugelclub Boneput Elke dag, behalve woensdag Derde leeftij d BRIDGE De Refferie Ma: u / Wo: u Breese Bridgeclub CENTRUM VOOR BEWEGING Balletschool Marij ke Clij sters Kleuterdans, ballet, modern/ jazz, NIEUW: ballet, modern/jazz Voor volwassenen CREA Itterdal di: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ FIETSEN EN WANDELEN Kleefhof (Pater Neyenslaan) Fietsen di+do: u OKRA Opitter trefpunt 55+ School De Vuurvogel Fietsen wo: u OKRA Bree trefpunt 55+ Wandeling sporthal Bree Wo u / Gezondheidswandelingen Sporthal Bree di+do: u Fietsen en wandelen - Neos Bree parking dreamland: do u HEEMKUNDE Het Flambeeuwken, Tongerlo Di: u u HONDENSPORT Gehoorzaamheid Ma: u u Wo: u u Mondioring Ma, wo, vr: u / Za: u KAARTEN Ontmoetingscentrum do: u u Neos Bree, Kantine van FC Gerkenberg 1ste en 4de za, u FC Gerkenberg Itterdal, wo: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ Sociaal centrum, ma: u OKRA Bree trefpunt 55+ Parochiezaal Vostert, 1ste wo: u u S-Plus Bree (Senioren Voorzorg) KATAPULTCLUB ROSSE LEI Wij shagerstraat 2, Vostert Vr: u NATUUR.HUIS OPEN Domein Mariahof Zo: u u NORDIC WALKING Vertek parking sporthal Bree Do: u , sportdienst Bree PETANQUE PC HORIZON, Kanaalkom 6A Ma en vr: u PC ITTER, petanque lokaal Vr: u u (19u...) Zo: u u POWERYOGA Parochiezaal Tongerlo Wo: u u TAI CHI Boneput Bree (grote zaal) Di: u u TAIBOXING BREE Boneput Bree (grote zaal) Di: u u Do: u u TAFELTENNIS Itterdal, di: u u Tafeltennisclub Opitter Kolisboomstraat, TTC Meteor Di: u u/wo: u Za: u u TEKENEN EN SCHILDEREN Ontmoetingscentrum Bree Di: u u Wo & do: u u TURNEN Sporthal Bree, Do: 19u - 20u , Blij f Jong Dames TURNEN EN DANSEN Sociaal centrum woensdag: turnen: u u dansen: u u OKRA Bree trefpunt 55+ VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN Café De Wachtzaal Bree Di: vanaf u , Keep on Smiling YOGA Ontmoetingscentrum (gezinsbond Bree) Do: u, School Opitter (gezinsbond Opitter) Di: u, WEKELIJKSE LESSEN SPORTDIENST BREE Seniorennetbal, sporthal Bree Ma: u u (50+) Step & Dance, sporthal Beek Ma: u u Seniorengym, sporthal Bree Di: u u (50+) Damesturnen, sporthal Bree Wo: u u aansluitend netbal tot u Damesturnen, Itterdal Do: u u Conditieturnen, sporthal Bree Do: u u Piloxing, sporthal Beek Do: u u 2 / les, ook abonnementen, geen les tij dens schoolvakanties , 15

16 Initiatief voor het IN BREE u BLOEMENHULDE PATER LAMBERTUS u VRIJTHOF met OPTREDENS van: K.H. DE VERENIGDE VRIENDEN coverband MISS TERRY gratis toegang FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP Wanneer? Wanneer? Dinsdag 21 juli 2015 van 10u tot 17u Dinsdag 21 juli 2015 van 10u tot 17u Waar? Rusthuis Gerkenberg Meeuwerkiezel 90a 3960 Bree (kloostertuin Gerkenberg) Waar? Rusthuis Gerkenberg Meeuwerkiezel 90a Muzikale sfeer: Vlègenband en orgelman. Cafetaria en terras open! 3960 Bree Friet- en ijskraam voorzien. (kloostertuin Gerkenberg) Info: Liesel Hermans of Bernadette Coninckx Muzikale sfeer: Vlègenband en o Cafetaria en terras open! Friet- en ijskraam voorzien. Concert op zaterdag 11 juli 2015 om 20 uur in de Parochiekerk van Tongerlo-Bree het jeugdkamerorkest van SinT-PeTerSBurg (rusland) o.l.v. sergei efaev het orkest heeft heel wat nationale en internationale prijzen behaald. het is bekend om zijn hoog niveau. Info: Liesel Hermans of Bernadette Coninckx inkom 10 voorverkoop (tot 8 juli) 12 kassa (telkens 1 consumptie inbegrepen) kaarten te verkrijgen bij de leden van het Parochieteam en de kerkfabriek van tongerlo of op tel (Cyriel theuwissen) (marcel theuwissen) niet Te missen! het jeugdkamerorkest van sint-petersburg o.l.v. sergei efaev is dit jaar reeds voor de elfde keer te gast in overpelt. voor het eerst spelen zij ook een concert in tongerlo. Wie hen ooit hoorde spelen, weet dat zij garant staan voor een onvergetelijke avond. het orkest heeft al heel wat nationale en internationale prijzen vergaard. de orkestleden komen allemaal uit de muziekschool vasiliev ostrov, bekend omwille van zijn hoge niveau. het orkest telt dan ook vele prijswinnende solisten. genieten van een avond op topniveau en dat in tongerlo!

17 presenteert 29 juli GRATIS INKOM 2015 Marina BINNENTUIN vh ONTMOETINGSCENTRUM INGANG KLOOSTERSTRAAT BREE Rood Grijs Groen PTN 185 CMYK 0 / 100 / 70 / 0 RGB 215 / 30 / 60 PTN 425 CMYK 0 / 0 / 0 / 77 RGB 75 / 75 / 75 PTN 362 CMYK 70 / 0 / 100 / 9 RGB 55 / 150 / 70 17

18 SOCIAAL HUIS BUURTRESTAURANT DE KLEINE KAART Ook tijdens de zomermaanden kan je elke tweede woensdagavond van de maand gezellig aanschuiven in het buurtrestaurant De kleine kaart in de Barrier. Een kaartje kopen kost 8 euro en kan telkens tot de vrijdagmiddag voor het buurtrestaurant. Vaste verkooppunten zijn: het Sociaal Huis het Stadhuis de Kringwinkel de (kranten)winkels: o Daily Newspapershop, Nieuwstadstraat 7 o De Kiosk, Hoogstraat 23 o Krantenshop C&G, Augustijnerstraat 2 o Tankstation Vanaken, Opitterkiezel 236 Opitter o t Winkelke, Jef Van Hoofstraat 8 Beek Menu woensdag 8 juli Tomatenroomsoep Gebakken zalm met zomergroentjes, tuinkruidensaus en aardappelpuree Kokosmousse met ananas Woensdag 12 augustus Zomerbouillon Kip met choronsaus, salade en gebakken aardappelen Kwark met fruit HITTE EN OZON Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde: hete temperaturen kunnen gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Zowel de hitte, de zon als de ozonpieken kunnen de gezondheid schaden. Een aantal maatregelen kunnen de risico s gelukkig beperken: Drink meer dan gewoonlijk: o drink bij voorkeur mineraalwater o vermijd alcohol en dranken met veel suiker o help baby s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht. Zoek de koelte op en koel je lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad, ). Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen. Bescherm je tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje. HOE FIT BEN JIJ IN JE HOOFD? Ben jij al geconfronteerd met moeilijkheden of tegenslag? Verlies van je job, een echtscheiding, een zieke partner, Wij hebben allemaal wel eens tegenslag. Sommige mensen gaan hier echter beter mee om dan anderen. Dat heeft te maken met je veerkracht. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel' is een website die je hiermee op weg helpt. Tien zorgvuldig uitgewerkte stappen kunnen je inspireren tot een gelukkiger en gezonder leven. Creëer je eigen online werkplek en ga aan de slag! Je krijgt advies op maat gedurende het hele proces. Daarnaast is er een mobiele app waarmee je een positieve levenshouding aansterkt. Benieuwd? Of graag weten hoe het met je veerkracht is gesteld? Neem een kijkje op ZITDAG DIRECTIE- GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP IN SOCIAAL HUIS Elke eerste donderdag van de maand van 9u30 tot 11u organiseert de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een zitdag in Bree. Deze zitdag vindt vanaf nu plaats in het Sociaal Huis, Peerderbaan 37. Maatschappelijk werker Bart Verheyden antwoordt er op alle vragen over tegemoetkomingen, erkenningen van een handicap, sociale en fiscale maatregelen, HET PWA BESTAAT 20 JAAR EN KENT NOG STEEDS SUCCES Het PWA heeft recent een aantal kandidaten ingeschreven die aan mensen hulp willen bieden met het onderhouden van de tuin, klusjes willen opknappen zoals verven / behangen of kleine herstellingswerken, gemeenschappelijke delen van een appartementsblok willen poetsen, kinderen willen opvangen, bejaarden gezelschap willen houden, dierenoppas Per begonnen PWA-uur betaalt u 7,45 (aftrekbaar van de belastingen) en een inschrijvingskost van 7,00 per jaar. Mensen met het WIGW-statuut betalen 5,95 per begonnen uur. Voor de volledige activiteitenlijst van het PWA van Bree, wil u graag een PWA-er in dienst nemen, wil u graag voor het PWA werken of voor meer informatie kan u contact opnemen met Katrijn Michels, PWA-beambte van Bree, Ter Rivierenwal 10, tel. 089/ of Ook vindt u meer info op onze website of op de website van de RVA Openingsuren PWA-kantoor: Maandag 9u00 11u30 Dinsdag 9u00 11u30 14u00 16u00 Woensdag 9u00 11u30 Donderdag gesloten Vrijdag 9u00 11u30

19 VERJAARDAGSDOOS VOOR KANSARME KINDEREN DAG VAN DE HUISHOUDHULP BIJ DE BREESE DIENSTENONDERNEMING. Omdat onze werkneemsters en werknemer elke dag opnieuw druk in de weer zijn om onze klanten te helpen in het huishouden; Omdat soms wordt vergeten hoeveel tijd, energie en aandacht het vraagt om de job van huishoudhulp uit te voeren; Omdat er vaak vele kleine dingen extra gedaan worden, die niet worden opgemerkt; Omdat we willen laten blijken, dat al deze dingen wel degelijk gezien en gewaardeerd worden, hebben we voor al onze werknemers een praktische handtas voorzien voor de dag van de huishoudhulp. Te oordelen aan het aantal positieve reacties, was dit een geslaagd initiatief! Mocht u zelf ook graag een helpende hand hebben in uw huishouden, dan kan u ons steeds contacteren op onderstaande gegevens. Voor meer informatie helpen Bie, Cindy, Kathleen en Vera u graag verder : Breese Dienstenonderneming (BDO), Kloosterpoort 13, 3960 Bree 089/ P.S.: houd alvast zaterdag 5 september 2015 vrij in uw agenda voor een multiculturele snuffelmarkt. Indien u zelf graag een stand wil reserveren, gelieve dan contact op te nemen met Bie Berben via bovenstaande gegevens. De Breese vzw Kietelt geeft kinderen uit kansarme gezinnen een megacoole verjaardagsdoos. Zo maakt de vzw van die ene speciale dag een waar feest. Want voor veel kinderen is hun verjaardag geen feest omdat daar gewoonweg geen geld voor is. Vzw Kietelt bezorgt via het OCMW en Sint- Vincentius deze verjaardagsdoos aan de ouders twee weken voor het kind jarig is. De inhoud bestaat uit traktaties voor de kinderen in de klas, alle benodigdheden voor een super feestje thuis en natuurlijk een mooi cadeau voor de jarige. Sinds januari maakte de vzw op deze manier al een vijftiental Breese kinderen gelukkig. Meer info over de werking van vzw Kietelt en sponsormogelijkheden op BREE ZOEKT ONTHAALOUDERS Het mooiste beroep ter wereld, zo omschrijven de onthaalouders van Landelijke Kinderopvang hun job. In hun eigen woning vangen ze kindjes op, met een warm hart. Zij zorgen ervoor dat de kindjes een fijne tijd hebben en een heleboel nieuwe dingen leren in de opvang. Landelijke Kinderopvang zoekt dringend nieuwe onthaalouders in Bree. Misschien is het wel iets voor jou? Word onthaalouder Zorg je graag voor kinderen? Voor kinderen zorgen en met kinderen spelen, dat zijn de belangrijkste taken van een onthaalouder. Het statuut van onthaalouder Je inkomsten hangen vooral af van het aantal kinderen dat je dagelijks opvangt. Er zijn een aantal interessante voordelen aan het statuut van onthaalouder: Je hebt recht op sociale zekerheid Je bouwt pensioenrechten op Je krijgt een interessante belastingvrije vergoeding Als je een partner hebt, heb je een aanzienlijk fiscaal voordeel Ook als je in tijdskrediet bent, kan je onthaalouder worden Wat biedt Landelijke Kinderopvang aan de onthaalouder? Landelijke Kinderopvang zorgt ervoor dat je voldoende kinderen hebt. Ook de administratie (facturen, papierwerk, ) gebeurt door ons. Je krijgt pedagogische coaching en begeleiding aan huis. Je krijgt de kans om met collega s van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. De verantwoordelijke is er om jou te helpen. Ben ik verplicht om in mijn eigen woning onthaalouder te worden? Nee je mag ook in een andere woning opvang doen. Ja kan dat ook samen met een vriendin, zus enz doen Hoe kom ik nog meer te weten over deze job? Je kan ons bellen op het nummer 070/ of mailen naar sociaal huis 19

20

Activiteiten Jeugddienst. zomervakantie. inschrijven zondag 31 mei. van 9.00 uur tot 13.00 uur

Activiteiten Jeugddienst. zomervakantie. inschrijven zondag 31 mei. van 9.00 uur tot 13.00 uur Activiteiten Jeugddienst zomervakantie 2015 inschrijven zondag 31 mei van 9.00 uur tot 13.00 uur Grabbelpas zomer 2015 Grabbelpas en de vakantieopvang gaan samenwerken. Kinderen die in het bezit zijn van

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie

Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie Activiteiten Jeugddienst krokus- & paasvakantie 2017 Krokusvakantie 2017 Lasershooting Valkenburg (vanaf 12 jaar) Ontdek de grotten van valkenburg op een spannende manier. Donkere ondergrondse gangen,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

breederie 27 en 28 juni 2015 BREEdTEgraad Kom een namiddagje shoppen in het autovrije centrum van Bree

breederie 27 en 28 juni 2015 BREEdTEgraad Kom een namiddagje shoppen in het autovrije centrum van Bree 3960 stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr. 5 - JUNI 2015 breederie 27 en 28 juni 2015 Kom een namiddagje shoppen in het autovrije centrum van Bree Animatie voor iedereen Autoshow Breese garagisten Een

Nadere informatie

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, schepenen de

Nadere informatie

BREE. openingen. Feestelijke. stadsmagazine. Fietspaden Peerderbaan. jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012

BREE. openingen. Feestelijke. stadsmagazine. Fietspaden Peerderbaan. jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012 jaargang 9 - nr. 8 - OKTOBER 2012 stadsmagazine BREE 4 Foto: Opening Malta, Millenstraat, Toleikstraat. Fietspaden Peerderbaan Feestelijke openingen Stadsmagazine_oktober.indd 1 20/09/2012 15:09:58 INHOUD

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD WOENSDAG 2 JANUARI 2013 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Jacques Leten. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017 Hemelrijk Nieuwsbrief Juli November 2017 Beste leden en wijkbewoners, We informeren jullie graag over onze volgende activiteiten, maar eerst een stukje verloren gegane geschiedenis: In 1956 is men naar

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014 BEBLOEMINGSWEDSTRIIJD STADSMAGAZINE BREE. Maak van je gevel een bloemenschilderij

BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014 BEBLOEMINGSWEDSTRIIJD STADSMAGAZINE BREE. Maak van je gevel een bloemenschilderij BEBLOEMINGSWEDSTRIIJD Maak van je gevel een bloemenschilderij STADSMAGAZINE BREE jaargang 11 - nr. 4 - APRIL 2014 6 BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD SECRETARIAAT Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 12 Fax + 32 89 84.85.80 E-mail : secretariaat@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 december 2013 Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Beekse Schutterij BERT BAETEN & CHRIS TIELENS KONING EN KONINGIN 2015

Beekse Schutterij BERT BAETEN & CHRIS TIELENS KONING EN KONINGIN 2015 Beekse Schutterij BERT BAETEN & CHRIS TIELENS KONING EN KONINGIN 2015 STADSMAGAZINE BREE jaargang 11 nr. 9 OKTOBER 2014 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92 90 BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot 15 voor sluitingstijd)

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

DAG VAN DE LANDBOUW! Zondag 21 september 2014

DAG VAN DE LANDBOUW! Zondag 21 september 2014 DAG VAN DE LANDBOUW! Zondag 21 september 2014 STADSMAGAZINE BREE jaargang 11 - nr. 8 - SEPTEMBER 2014 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92 90 BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot 15 voor sluitingstijd) Ma,

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Verandering in de Raad van Bestuur van Oikonde

Verandering in de Raad van Bestuur van Oikonde Nieuwsbrief nummer 12 2015 Inleiding Met veel spijt namen we op 1 januari 2014 afscheid van de collega s van Pleegzorg. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder. Pleegzorg ging zijn eigen weg en het

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT

SPORT LESSEN. programma 2015/2016. stedelijke sportdienst SPORT SPORT LESSEN programma 2015/2016 SPORT stedelijke sportdienst Babyzwemmen voor baby s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start: september 2015 - januari 2016 - april

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 ü 10% KORTING bij inschrijving én betaling voor 1/7/2016 ü 2 GRATIS PROEFLESSEN in september voor iedereen! Start van dansseizoen vanaf 1/9/2016. ü Ook vooraf

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Griezelen met Halloween

Griezelen met Halloween 3960 Historisch Gezellig Griezelen met Halloween Oppe Geitemerret anno 1982 stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr. 8 - OKTOBER 2015 STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER 089 73 92 90 BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

bree Hartelijk welkom, waarmee kunnen wij U helpen? stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr.9 - NOVEMBER 2015

bree Hartelijk welkom, waarmee kunnen wij U helpen? stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr.9 - NOVEMBER 2015 3960 bree Hartelijk welkom, waarmee kunnen wij U helpen? stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr.9 - NOVEMBER 2015 STEDELIJKE DIENSTEN ALLE DIENSTEN VAN DE STAD ZULLEN OP MAANDAG 2 NOVEMBER EN WOENSDAG 11

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Activiteiten Jeugddienst. herfstvakantie

Activiteiten Jeugddienst. herfstvakantie Activiteiten Jeugddienst herfstvakantie 2016 Grabbelpas- en tieneractiviteiten Halloweenactiviteit (6-12 jaar) Samen met de griezelfiguren gaan we op zoek naar alle ingrediënten die we nodig hebben om

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

JUNI 2014 BELANGRIJKE DATA!! Planning juni / juli

JUNI 2014 BELANGRIJKE DATA!! Planning juni / juli v JUNI 2014 BELANGRIJKE DATA!! Planning juni / juli JUNI 1 juni: gewoon chiro voor elke afdeling 8 juni: SPE/RA massaspelen van 14u 17u, KE/TO/ASP: 17u-19u 15 juni: SPE/RA: gewoon chiro dus tot 18u Toppers/Kerels/Aspis:

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Locatie Kasteelhof / De Hof

Locatie Kasteelhof / De Hof Locatie Kasteelhof / Maandelijkse uitgave van - Augustus 2017 - Krant ook te bekijken via: https://www.zmw.nl/client/ Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

VAKANTIE FOLDER KERSTVAKANTIE 2017

VAKANTIE FOLDER KERSTVAKANTIE 2017 VAKANTIE FOLDER KERSTVAKANTIE 2017 Creatief tijdens de CREAdagen In de kerstvakantie worden er opnieuw creadagen georganiseerd. Oudenburgse kinderen (of kinderen die schoollopen in Oudenburg) van het 3e,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Beste lid van de Gezinsbond

Beste lid van de Gezinsbond Website: www.gezinsbond.be/diepenbeek Informatie: houben.jan@telenet.be of info@gezinsbond-diepenbeek.be Volg ons op facebook: gezinsbond Diepenbeek Voor de kinderoppasdienst: www.kinderoppasdienst.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie