Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)"

Transcriptie

1 Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari

2 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen: de burger als kiezer, klant, partner, onderdaan, wijkbewoner en belastingbetaler. In onderstaande tabel worden de scores van vergeleken met die van het gemiddelde van andere n met minder dan inwoners. Burgerrollen Gemiddelde Gemiddelde n met inwoners Burger als Kiezer 6,0 5,7 Burger als Klant 7,5 7,6 Burger als Onderdaan 6,2 6,2 Burger als Partner 5,9 5,6 Burger als Wijkbewoner 6,8 6,8 Interpretatie en het gebruik geconstrueerde rapportcijfers. Een rapportcijfer zoals dat geconstrueerd is in dit onderzoek, is een indicatie voor het functioneren van een, gezien vanuit het perspectief van een specifieke burgerrol. Omdat het rapportcijfer gebaseerd is op een beperkte hoeveelheid indicatoren, is het een benadering van de werkelijkheid en niet een exacte afspiegeling ervan. Het interpreteren van de geconstrueerde rapportcijfers moet daarom met enige voorzichtigheid geschieden. Een laag (of lager) rapportcijfer geeft aan dat op één of enkele indicatoren achter dit rapportcijfer lagere waardes zijn vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld doordat burgers op een aantal punten negatiever oordelen dan voorheen of dan in een andere. Of iets ook daadwerkelijk goed of fout is, kunt u als alleen zelf beoordelen. 2. Respons Aantal ingevulde vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek: (bezoekers publieksbalie) Aantal ingevulde vragenlijsten burgerpeiling: (1200 vragenlijsten naar huisadres gestuurd op basis aselecte steekproef) Volgende pagina s: resultaten per rol en onderliggende indicatoren 2

3 3. De burger als Kiezer De burger kan als kiezer invloed uitoefenen op het bestuur. Maar luistert dat bestuur wel voldoende naar de burger? Heeft de burger wel het gevoel serieus genomen te worden? Deze vragen staan centraal bij het deelonderzoek dat zich richt op de wijze waarop de burger tegen het eigen bestuur aankijkt. Ze moet een duidelijke toekomstvisie hebben die de wensen van de burger weerspiegelt en vervolgens de beloften die in verkiezingstijd worden gedaan, ook waarmaken. burger als Kiezer (5 indicatoren) Gemeente Gemiddelde cijfer n n 1 De luistert goed naar Oordeel burger over invloed als kiezer 5,8 5,5 haar inwoners Oordeel burger over vertegenwoordiging 5,5 5,3 raad 2 De maakt in het Vertrouwen burgers in B&W 6,6 6,1 algemeen waar wat zij belooft en Oordeel burgers waarmaken beloften B&W 5,8 5,5 plant Mening burgers over goed bestuur 6,4 5,9 3

4 4. De burger als Klant De moet zorg dragen voor een vakkundige en correcte ontvangst van haar burgers. Ook al verschijnt deze gemiddeld maar een keer per jaar aan het loket, dan nog is het belangrijk dat deze niet urenlang hoeft te wachten voordat ze geholpen wordt. De prijs die betaald moet worden voor producten en diensten moet zich goed verhouden met de geleverde kwaliteit en de openingstijden moeten flexibel genoeg zijn. burger als Klant (19 indicatoren) Gemeente Gemiddelde cijfer n 1 De openingstijden van de zijn voldoende en duidelijk 2 Bij het loket van de hoef je niet lang te wachten Oordeel bezoeker openingstijden huis Oordeel van de bezoeker over de wachttijd bij het loket n 6,6 6,9 8,1 8,1 3 De ambtenaren aan het loket van Oordeel bezoekers vriendelijkheid 8,2 8,5 de zijn correct en vriendelijk medewerker Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker 8,2 8,4 Oordeel bezoeker inleving medewerker 7,9 8,2 4 De ambtenaren aan het loket van Oordeel bezoeker deskundigheid 8,1 8,4 de helpen je snel en Oordeel bezoeker doorlooptijd 7,9 8,0 vakkundig Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8,2 8,3 5 Het huis is goed Oordeel bezoeker bereikbaarheid 7,9 7,9 verzorgd Oordeel bezoeker parkeergelegenheid 7,2 7,1 Oordeel bezoeker overzichtelijkheid 7,7 7,8 Oordeel bezoeker bewegwijzering 7,1 7,5 Oordeel bezoeker wachtruimte 7,6 7,5 Oordeel bezoeker privacy 7,0 7,0 6 De prijs voor producten en Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening 6,6 6,2 diensten is redelijk 7 De informatie die de geeft is voldoende en begrijpelijk Oordeel burgers over duidelijkheid informatie 7,1 6,9 Oordeel burgers over toegankelijkheid 7,0 7,0 informatie Oordeel burgers over lijke informatie via kranten 7,3 7,3 Oordeel burgers over informatie via website 7,1 6,9 5. Overige indicatoren De burger als Klant Indicator Indicator Gemeente De openingstijden van de zijn Aantal uren per week waarop de publieksbalie voldoende en duidelijk De informatie die de geeft is voldoende en begrijpelijk Gemeenten 28,0 25,4 is geopend Plaats op de landelijke websiteranglijst

5 6. De burger als Onderdaan Met de burger als onderdaan wordt de burger bedoeld die recht heeft op kwaliteit van orde en gezag. Het is belangrijk dat de burger zich veilig voelt op straat. Het is de taak van de om in deze primaire behoefte te voorzien. Is de burger wel of niet tevreden over de regels, de veiligheid en de handhaving daarvan? Functioneren politie en brandweer naar behoren? Dit zijn belangrijke vragen om antwoord te krijgen op de hoofdvraag: Hoe presteert de op dit gebied? burger als Onderdaan (12 indicatoren) Gemeente Gemiddelde cijfer n n 1 Het is de voldoende Oordeel inwoners over veiligheid in buurt 6,9 6,9 veilig op straat 2 De pakt de sociale Oordeel aandacht voor verbeteren 6,4 6,3 veiligheid goed aan leefbaarheid en veiligheid Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid 5,9 5,8 en veiligheid Oordeel betrekken burger bij aanpak sociale 5,6 5,6 veiligheid Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en 6,6 6,5 klachten over onveiligheid en overlast Oordeel reactie op meldingen en 5,8 6,0 klachten over onveiligheid en overlast Oordeel doet wat ze zegt bij 5,7 5,7 3 De in de geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar 4 De controleert en handhaaft de regels voldoende verbetering leefbaarheid en veiligheid Oordeel inwoners over leefbaarheid in buurt 7,4 7,4 Oordeel burger duidelijkheid regels 6,6 6,5 Oordeel burger ontbreken regels 5,6 5,6 Oordeel burgers tegenstrijdigheid regels 5,8 5,8 Oordeel burger handhaving regels 5,9 5,8 7. Overige indicatoren De burger als Onderdaan Indicator De reageert adequaat op meldingen, klachten of bezwaren Het is in de voldoende veilig op straat Indicator Ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen in 2008 uitgevaardigde beschikkingen op aanvragen bouwvergunningen Aantal gegronde bezwaar- en beroepschriften in 2008 Gemeente N Gemeenten N 3,0 18,2 1,0 2,9 % % Verhouding beroep- en bezwaarschriften 33,3 19,6 % % Inwoners die zich vaak onveilig voelen in de 1,4 1,9 eigen buurt Doet vaak `s ochtends of s avonds niet open 4,4 5,6 Mijdt vaak onveilige plaatsen in de buurt 0,7 1,6 Staat vaak kinderen niet toe ergens in de buurt 2,4 2,4 naar toe te gaan Voelt zich vaak s avonds onveilig in de buurt 1,4 2,1 op straat Voelt zich vaak s avonds alleen thuis onveilig 1,2 1,9 5

6 8. De burger als Partner De burger als partner is de burger die recht heeft op kwaliteit van beleid. Burgers en zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de samenleving in de. De streeft ernaar om dit interactief, dus samen met inwoners, instellingen en bedrijven te ontwikkelen. Maar hoe ervaren de burgers de samenwerking? En, wordt er wel voldoende aandacht geschonken aan het onderwijs? Met dit soort vragen zijn de prestaties van de op dit vlak in kaart gebracht. burger als Partner (5 indicatoren) Gemeente Gemiddelde cijfer n 1 De betrekt burgers in Oordeel betrekken burger bij totstandkoming voldoende mate bij de van plannen totstandkoming van beleid Oordeel interesse in mening burgers 2 De betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid n 5,9 5,6 6,3 6,0 Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden 6,1 5,9 Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 5,7 5,4 Oordeel burgers hebben voldoende invloed 5,3 5,1 op wat doet 6

7 9. De burger als Wijkbewoner De burger als wijkbewoner is de burger die recht heeft op kwaliteit van zijn leefomgeving. Naast de eigen verantwoordelijkheden die de burger hierin draagt, heeft de de taak om te zorgen voor een prettige leefomgeving. Zo moet de wijk er schoon en opgeruimd uitzien. Er moeten voldoende voorzieningen zijn in de directe omgeving en de verkeersveiligheid moet in orde zijn. Ook willen we antwoord hebben op vragen als: Is er een goede infrastructuur? Is de goed bereikbaar per openbaar vervoer? Zijn er voldoende fietspaden en wegen? burger als Wijkbewoner (27 indicatoren) Gemeente Gemiddelde cijfer n 1 Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, wijk 2 Er zijn voldoende voorzieningen in de 3 Het openbaar groen in de wijk is goed onderhouden 4 De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit 5 De vuilophaal in de is goed verzorgd 6 De is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer 7 De wegen en fietspaden binnen de zijn goed onderhouden 8 De verkeersveiligheid in de is goed n Oordeel burger directe woonomgeving 7,4 7,5 Oordeel burger speelmogelijkheden 6,6 6,4 Oordeel burger straatverlichting 7,6 7,3 Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 6,5 6,4 Oordeel burger winkels in de buurt 6,8 7,4 Oordeel burger voorzieningen voor jongeren 5,1 5,0 Oordeel burger leefbaarheid in de buurt 7,4 7,4 Oordeel burger basisonderwijs 8,2 7,9 Oordeel burger winkels in de 6,7 7,1 Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, 6,4 6,5 horeca Oordeel burger cultuur 6,4 6,3 Oordeel burger verenigingen en clubs 7,0 7,4 Oordeel burger sportvoorzieningen 7,0 7,5 Oordeel burger onderwijs 7,7 7,5 Oordeel burger gezondheidszorgvoorzieningen 7,1 7,3 Oordeel burger welzijnsvoorzieningen 5,8 5,8 (buurthuis, jongerencentrum) Oordeel burger onderhoud 6,6 6,5 groenvoorzieningen in de buurt Oordeel burger schoonhouden van de buurt 6,6 6,6 Oordeel burger over afvalinzameling 7,9 7,6 Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met de auto Oordeel burger over parkeermogelijkheden in de buurt Oordeel burger over openbaar vervoer in de wijk Oordeel burger over parkeermogelijkheden in Oordeel burger over openbaar vervoer in Oordeel burger over onderhoud wegen en fietspaden 7,8 7,8 6,3 6,5 5,8 6,4 6,7 6,6 5,6 6,4 7,0 6,8 Oordeel burger over verkeersveiligheid 6,4 6,4 Oordeel burger over verkeersveiligheid buurt 6,4 6,2 7

8 10. De burger als Belastingbetaler De burger betaalt belasting met een reden en het is de taak van de daar verantwoord mee om te gaan. De prestaties van de op dit vlak worden gemeten aan de hand van aspecten als: wordt het belastinggeld gebruikt ter handhaving en bevordering van het leefgemak of wordt het zoveelste kunstwerk aangeschaft om een lege ruimte op te vullen? Is de verhouding tussen woonlasten en de kwaliteit van het wonen in balans? Verder moet de in financieel opzicht in gezonde staat verkeren en moet de interne organisatie staan als een huis. burger als Belastingbetaler (5 indicatoren) Gemeente Gemiddelde cijfer n 1 De woonlasten in de zijn in verhouding met de kwaliteit van wonen in de (Hoe hoger het cijfer, hoe meer mensen tevreden zijn met belastingen ) 2 De heeft de zaken financieel goed op orde 3 De interne gang van zaken bij de is in orde Stelling: ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld Stelling: de is mijn belastinggeld waard n 5,9 5,7 6,1 6,1 Hoe is het gesteld met het financieel beleid van de? * % % Verhouding tussen weerstandsvermogen en 34,7 73,4 omzet Afstand tot het klassengemiddelde van alle 29,5 30,0 NL n (64,2% - 34,7%) In welke mate laat de beleidsruimte liggen? % % Verhouding rekeningresultaat versus 2,7 7,8 algemene middelen 2006 t/m 2008 Rapportcijfer waardering burger 6,3 6,1 lijke organisatie als geheel * Hoe is het gesteld met het financiële beleid van de? Er geldt: hoe verder u van de 64,2% (het gemiddelde van de Nederlandse n uit dezelfde grootteklasse) scoort, des te meer uw vermogenspositie een aandachtspunt is voor uw. Deze aandacht is nodig omdat de vermogenspositie van uw dan relatief omvangrijk, dan wel beperkt is. Indien uw verhoudingsgetal 34,7% (weerstandsvermogen versus omzet) lager is dan het gemiddelde van uw referentiegroep, zijn mogelijke indicaties aan de linkerkant in figuur 1 gedefinieerd. Mocht het zo zijn dat uw sterk afwijkt van het gemiddelde van uw referentiegroep, dan kan een nadere verklaring vanuit uw bedrijfsvoering op de mogelijke indicaties een goede aanvulling zijn. 8

9 ** In welke mate laat de beleidsruimte liggen? Er geldt: hoe verder uw verhoudingsgetal van de nul verwijderd is, des te meer de realisatie van uw begroting een aandachtspunt is voor uw. Dit kan betekenen dat u structureel onder of boven uw begroting realiseert. Hiermee teert u substantieel in op uw vermogenspositie of vergroot u deze. Heeft uw een positief verhoudingsgetal; een positief rekeningresultaat en veel dekkingsmiddelen, dan zijn de indicaties aan de rechterkant van figuur 3 van toepassing. 11. Overige resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Indicator Indicator Gemeente Gemeenten % % Komt overeen met verwachtingen 85,9 84,2 Bezoek was minder dan verwacht 12,9 5,1 Overeenkomst kwaliteit dienstverlening lijk dienst met verwachtingen Bezoek was beter dan verwacht 1,2 10,6 Wijze van informatie inwinnen voorafgaand aan bezoek huis Andere gewenste manieren van contact met (i.p.v. bezoek) Schatting van de wachttijd (voordat men geholpen werd) bij het meest recente bezoek aan huis Belangrijkste aspecten voor het meest recente bezoek aan het huis Schriftelijk 1,1 3,2 Telefonisch 3,4 8,6 0,0 1,2 Internet 3,4 16,8 Totaaloordeel in rapportcijfer (voor andere wijze informatie inwinnen dan loketbezoek ) 6,0 7,1 Schriftelijk 4,5 17,6 Telefonisch 12,4 24,0 13,5 30,1 Internet 30,3 30,8 Minder dan 5 minuten 87,6 70,1 5 tot 15 minuten 10,1 26,1 15 tot 30 minuten 2,2 3,3 30 tot 60 minuten 0,0 0,4 60 minuten of meer 0,0 0,1 Belangrijkste aspect: Vriendelijkheid medewerker 2 e belangrijke aspect: Deskundigheid medewerker 3 e belangrijke aspect: Openingstijden Totaaloordeel in rapportcijfer (over loketbezoek) 7,6 7,6 % % Biedt de, voor zover u weet, de mogelijkheid om klachten en meldingen over de leefomgeving telefonisch door te geven? (Ja) 56,2 (Ja) 49,1 9

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010 Blik van Burgers Gemeente 2010 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, 2011 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Eersel ajaar 2014 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2010 & 2012 & 2014 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015 Gemeente Eersel Resultaten ajaar - ajaar ajaar Het PO februari 5 ajaar ajaar ajaar < 5. inwoners 3 en 5,5 5, 563 5 635 395. 96.55 86 99 5, 93 88 93 785 878 5,5 - - 7, 8,6 8, 9 99 3 8,8 8,8 8,6 8,6 8, 8,

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede Onderzoek Burgerrollen 2017 Gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Onderzoek Burgerrollen... 5 1.2 Leeswijzer... 5 2 Burgerrollen op hoofdlijnen... 7 2.1 Interpretatie en het gebruik geconstrueerde

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

op de samenleving van Leiden

op de samenleving van Leiden De blik van de burger op de samenleving van Waar Staat Je Gemeente? Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente, Strategie en Onderzoek DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2012 Projectnummer 451 2 INHOUD Inleiding..

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen

Onderzoek Burgerrollen Onderzoek Burgerrollen Gemeente Lingewaal Extra vragen + vergelijking 2011 & 2013 & 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Lingewaal Auteurs Drs. Karin du Long en Britte

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet?

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Burgers beoordelen hun gemeenten Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Het functioneren van gemeenten staat sterk in de belangstelling. Aan ruim 150 gemeenten zijn zogenoemde

Nadere informatie

Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer. Augustus 2011

Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer. Augustus 2011 Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer Augustus 2011 Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer Augustus 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1776

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2014 Best Boxtel Eersel Gilze en Rijen Hattem Hillegom Lochem Ridderkerk Waalwijk Westvoorne Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2014 Best Boxtel Eersel Gilze en Rijen Hattem Hillegom Lochem Ridderkerk Waalwijk Westvoorne Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Waar staan Winsum en Bedum?

Waar staan Winsum en Bedum? Waar staan en Bedum? Gemeenten en Bedum September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1782 Datum September 2011 Opdrachtgevers Gemeenten

Nadere informatie

Omnibusonderzoek 2012

Omnibusonderzoek 2012 Omnibusonderzoek 20122 Over gemeentelijke informatie, (buurt)participatie en imago Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel RIGO rapport Leefbaarheid in Lansingerland (Lemon-vervolgmeting 2016) 15 wijken

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente. Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

De Staat van de Gemeente. Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden De Staat van de Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden De Staat van de Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden mevrouw drs. K. du Long (PON) dr. E. Verkaar (PON) drs.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 GEMEENTE REIMERSWAAL college Adviesnummer: 16.014152 Casenummer : 16.003603 Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 Advies: 1. Kennisnemen van het rapport "Waarstaatje.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2013 Boxtel Heemskerk Nederweert Overbetuwe Rucphen Schijndel Sint-Oedenrode Soest Steenbergen Vught Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer Brief op maat 2006 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer November 2006 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk 4 sept. 2008 1 Inhoudsopgave Colofon 1. Deelname van Bergeijk aan Staat van de Gemeente 2. De uitkomsten van het onderzoek 3. Wat kan

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2009

Interactief bestuur. Omnibus 2009 Interactief bestuur Omnibus 2009 O&S Januari 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 3 september 2012 - Rapport openbaar vanaf dinsdag 4 september 2012 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2012 Boxtel Bussum Dantumadiel Enkhuizen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Definitief rapport Embargo tot en met maandag 24 maart 2014 Rapport openbaar vanaf dinsdag 25 maart Hoorn Lingewaal

Definitief rapport Embargo tot en met maandag 24 maart 2014 Rapport openbaar vanaf dinsdag 25 maart Hoorn Lingewaal Definitief rapport Embargo tot en met maandag 24 maart 2014 Rapport openbaar vanaf dinsdag 25 maart 2014 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2013 Barneveld Bloemendaal Borne Bunschoten Cranendonck

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de continu klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2014 september

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018

Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 verbind Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2383 www.zwolle.nl Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 Resultaten

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen RAPPORTAGE ONDER EMBARGO OPENBAAR VANAF dinsdag 7 september 2010 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2010 Assen Barneveld Bernheze Bussum Enkhuizen Goirle Krimpen aan den IJssel Maasdriel Nederweert

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc.

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc. Extra vragen Bussum COCEPT Voorjaar 2012 M. (Maureen) Tan MSc. het PO, kennis in uitvoering Tilburg, juli 2012 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Bussum Auteur(s) M. (Maureen)

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 375326 Onderwerp: KC onderzoek klanttevredenheid aan de publieksbalie Collegevoorstel Inleiding In 2011 is onder bezoekers aan de publieksbalie in Vlijmen en Drunen een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Samenvatting resultaten huurdersonderzoek

Samenvatting resultaten huurdersonderzoek Samenvatting resultaten huurdersonderzoek Inleiding Het huidige ondernemingsplan van Het Gooi en Omstreken loopt tot eind 2017. De voorbereidingen voor het nieuwe ondernemingsplan zijn daarom in volle

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Hoogeveen 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Beeld van de gemeente

Beeld van de gemeente Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Synopsis: De Oosterhoutse Burgerijenquête wil

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft december 2018 1. Respons 1. Respons Bent u man of vrouw? Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente Definitieve versie 08-02-2007 Embargo tot 12 februari Resultaten openbaar: Vanaf maandag 12 februari 2007 De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000-50.000 inwoners Najaar 2006 Gemeente

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017

Burgeronderzoek gemeente Heemskerk December 2017 Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 December 2017 DATUM December 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Heemskerk 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Heemskerk Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Informatie over de Benchmark Publiekszaken De Benchmark Publiekszaken is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2007 COLOFON

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2007 COLOFON Brief op maat 2007 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden Oktober 2007 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f. Benchmarking

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie