Walraven Group. walraven.com. Knowhow - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service. Knowhow - Innovation - System-thinking - Quality - Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Walraven Group. walraven.com. Knowhow - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service. Knowhow - Innovation - System-thinking - Quality - Service"

Transcriptie

1 Walraven Group Knowhow - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service Knowhow - Innovation - System-thinking - Quality - Service walraven.com

2 Voorwoord Met veel plezier en trots geef ik u inzicht in de Walraven Group, de familieonderneming die mijn overgrootvader en zijn twee zonen in 1942 zijn begonnen. Als familiebedrijf staan we midden in de maatschappij. We zijn ons sterk bewust van onze omgeving, onze positie en de verplichtingen die daarbij horen. Dat betekent, dat we ons ook op een verantwoordelijke manier gedragen naar onze klanten, onze medewerkers en naar alle andere betrokkenen. Door verantwoordelijkheid te nemen, geloven wij dat we het verschil kunnen maken. Dat doen we al ruim 70 jaar en we zijn vastbesloten dit nog vele jaren te blijven doen! De Walraven Group groeit en bloeit. Nieuwe producten en services worden ontwikkeld en nieuwe markten worden ontgonnen. De oprichters zouden ongelooflijk trots zijn op het bedrijf van vandaag. Nog steeds een familiebedrijf en vastberaden om een topspeler in de wereldwijde installatiemarkt te worden! Pelle van Walraven Algemeen Directeur Walraven Group 2

3 Preface I am delighted and proud to offer you an insight into the Walraven Group, the family business that was established in 1942 by my great-grandfather and his two sons. We are conscious of the communities and surroundings in which we operate and the obligations that go with being a family business in the heart of society. This means that we act in a responsible manner to our customers, our employees and all others involved. We believe that by taking responsibility, we make a difference. We have done this for over 70 years and we are determined to keep on doing this for years to come! The Walraven Group is in full growth. New products and services are being developed and new markets are being explored. The founders would be incredibly proud of the company as it is today. It continues to be a family business, determined to become a top player in the worldwide installation market. Pelle van Walraven Chief Executive Officer Walraven Group 3

4 Sinds 1942 De Walraven Group is voortgekomen uit Metaalwarenfabriek J. van Walraven B.V., een familiebedrijf dat in 1942 in Mijdrecht (NL) is opgericht. Oprichter Jan van Walraven, overgrootvader van de huidige algemeen directeur, was oorspronkelijk loodgieter. Door een gebrek aan pijpbeugels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, zag hij zich gedwongen om zelf zijn beugels te gaan maken. Vandaag de dag is het kleine familiebedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming met eigen productie- en verkoopvestigingen in diverse landen. In de Walraven Group zijn ruim 800 medewerkers actief met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van innovatieve bevestigings-, brandwerende en sanitairsystemen en het verlenen van services aan klanten. Oprichting vestigingen wereldwijd 1942 Nederland (Hoofdkantoor) 1980 België 1986 Duitsland 1990 Nederland (Galvanisatiebedrijf) 1995 Frankrijk 1998 Verenigd Koninkrijk 1998 Tsjechië 2000 Tsjechië 2003 Polen 2006 Turkije 2007 Verenigde Staten van Amerika 2008 Spanje 2008 Oekraïne 2009 Rusland 2012 China 2012 Spanje 2014 Zweden Belangrijkste productinnovaties 1947 Hemelwaterafvoerbeugel 1986 BISMAT 2000 Pijpbeugel 1999 BIS RapidRail Bevestigingssysteem 2000 BIS RapidStrut Bevestigingssysteem 2004 BIS Pacifyre MK ll Brandmanchet 2005 BISCLIPS Elektrobevestigingen 2009 BIS Yeti Montagesysteem voor dakinstallaties 2013 BIS UltraProtect 1000 Buisbevestigingssysteem Overnames 1986 Bettermann Installationssysteme (Duitsland) 1990 Loko Galvano (Nederland) 1995 Alfabat (Frankrijk) 1998 Industrial Hangers Limited (Verenigd Koninkrijk) 2000 Suchánek (Tsjechië) 2006 Jefleks (Turkije) 2008 Emlux (Verenigd Koninkrijk) 2012 Isofix (Spanje) 4 Verkoopvestigingen Productie- & assemblagevestigingen

5 Since 1942 The Walraven Group originates from Metalwork company J. van Walraven B.V., a family business which was established in 1942 in Mijdrecht (NL). Jan van Walraven, the founder and greatgrandfather of the current chief executive officer was originally a plumber. Due to a shortage of pipe fittings in the years after World War II, he was forced to make his own fittings. Today, the small family enterprise has developed into an international company with its own production and sales companies in various countries. The Walraven Group has over 800 employees, who are responsible for the development, production and sales of innovative fixing, fire protection and sanitary systems and serving our customers needs. Establishment companies worldwide 1942 The Netherlands (Headquarters) 1980 Belgium 1986 Germany 1990 The Netherlands (Galvanising company) 1995 France 1998 United Kingdom 1998 Czech Republic 2000 Czech Republic Sales companies Production & assembly companies 2003 Poland 2006 Turkey 2007 United States of America 2008 Spain 2008 Ukraine 2009 Russia 2012 China 2012 Spain 2014 Sweden Main product innovations 1947 Rainwater pipe clamp 1986 BISMAT 2000 Pipe Clamp 1999 BIS RapidRail Fixing System 2000 BIS RapidStrut Fixing System 2004 BIS Pacifyre MK ll Fire Sleeve 2005 BISCLIPS Electrical Fixings 2009 BIS Yeti Rooftop Support System 2013 BIS UltraProtect 1000 Pipe Support System Acquisitions 1986 Bettermann Installationssysteme (Germany) 1990 Loko Galvano (The Netherlands) 1995 Alfabat (France) 1998 Industrial Hangers Limited (United Kingdom) 2006 Jefleks (Turkey) 2000 Suchánek (Czech Republic) 2008 Emlux (United Kingdom) 2012 Isofix (Spain) 5

6 Onze missie Het is onze missie om klanten van comfort en veiligheid te voorzien. Dit doen we door het leveren van efficiënte, betrouwbare en innovatieve services en productsystemen. Het is aan ons om dit te blijven doen, zodat we deze verantwoordelijkheid door kunnen geven aan de toekomstige generatie. Onze producten, services en knowhow staan al sinds 1942 garant voor de beste kwaliteit. De decennialange ervaring en de vaardigheden van onze vakmensen zijn waardevolle bouwstenen voor onze onderneming. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Daarom investeren we permanent in onze medewerkers en in de relatie met onze partners en afnemers waar ook ter wereld. Onze innovatieve systeemoplossingen zijn het resultaat van een intensieve samenwerking op het gebied van marktonderzoek, ontwikkeling en productie. Uitgangspunten zijn: kwaliteit, functionaliteit, betrouwbaarheid en installatiegemak. Walraven Group: Systeemdenken en innovatie Betrouwbaarheid en kwaliteit Knowhow en service 6

7 Our mission Our mission is to provide comfort and safety to our customers. This is accomplished by delivering efficient, reliable and innovative services and product systems. It is up to us to continue to do so in order to pass this responsibility onto future generations. Since 1942, our products, services and know-how have been renowned for their top quality. Decades of experience, together with the skills of our professional staff, form the solid foundations of our company. We believe in the power of co-operation. This is why we not only continue to invest in our employees, but also in the relationships with our partners and customers worldwide. Our innovative system solutions are the result of a close co-operation in the area of market research, development and production. The underlying principles are: quality, functionality, reliability and trouble-free installation. Walraven Group: System-thinking and innovation Reliability and quality Know-how and service 7

8 Denken in systemen Ons assortiment is overzichtelijk ondergebracht in 3 systemen: Bevestigingen voor verwarmingssystemen, sanitaire installaties, sprinklerbuizen, luchtkanalen, koelleidingen, elektrobuizen, kabelgoten, zonnepanelen en nog veel meer. Oplossingen voor het brandwerend en rookdicht afsluiten van buisdoorvoeringen, dilatatievoegen, bouwnaden en openingen in verlaagde plafonds. Alsmede producten voor het brandveilig bevestigen van buizen. Frames voor bevestiging van hangende toiletten, urinoirs en wastafels. Alsmede McAlpine Sifons voor uiteenlopende sanitairtoepassingen. 8

9 Our system philosophy Our range has been incorporated into 3 systems: Fittings for heating systems, sanitary installations, sprinkler pipes, air ducts, cooling pipes, electricity cables, cable trunking, solar panels and a lot more. Solutions for fire-resistant and smoke-tight sealing of pipe apertures, expansion joints and openings in suspended ceilings. Plus fire-rated pipe and cable support systems. Frames for securing wall hung WC s, urinals and wash basins. Plus McAlpine Siphons for various sanitaryware applications. 9

10 BIS Bevestigingssystemen Dit systeem omvat bevestigingsproducten voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, zoals: BISMAT, BISOFIX, BIS Bifix en BIS starquick Buisbevestigingssystemen BIS RapidRail en BIS RapidStrut Bevestigingssystemen BISCLIPS Elektrobevestigingssysteem Kwaliteit Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn veelal gecertificeerd door internationale instituten, zoals: 10 Safe Connection Walraven is één van de initiatiefnemers van de Gütegemeinschaft Rohrbefestigung (Safe Connection). Binnen dit verband zijn door de belangrijkste producenten van buisbevestigingssystemen eenduidige richtlijnen en testprocedures opgesteld. Hierdoor worden technische eigenschappen van buisbevestigingsproducten, zoals de maximaal toelaatbare belasting onder normale omstandigheden en tijdens brand, inzichtelijker en beter vergelijkbaar. De Gütegemeinschaft Rohrbefestigung is in 2003 erkend door RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitsborging. RAL-GZ 655 RAL-GZ 656

11 BIS Fixing Systems This system contains products for plumbing, mechanical services and electrotechnical installations, such as: BISMAT, BISOFIX, BIS Bifix and BIS starquick Pipe fixing systems BIS RapidRail and BIS RapidStrut Fixing systems BISCLIPS Electrotechnical fixing system Quality Our products meet the highest quality standards and are approved by many international institutes, such as: Safe Connection Walraven is one of the founding members of the Gütegemeinschaft Rohrbefestigung (Safe Connection). This association, consisting of the most important producers of pipe fixing systems, has established clear guidelines and testing procedures. This makes it easier to compare the technical properties, such as the maximum permissible load of pipe fixing products under normal conditions and during fire. RAL-GZ 655 RAL-GZ 656 The Gütegemeinschaft Rohrbefestigung was acknowledged in 2003 by RAL, the German institute for quality care. 11

12 BIS Brandwerende Systemen Dit systeem bestaat uit oplossingen voor passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. In dit systeem biedt Walraven BIS Pacifyre en Tangit-producten voor het rookdicht, brandwerend en geluidsisolerend afdichten van: Buis- en kabeldoorvoeringen Dilatatievoegen, bouwnaden en holle ruimtes Openingen in verlaagde plafonds boven vluchtwegen Alsmede: Diverse op brandveiligheid geteste bevestigingsproducten Kwaliteit Onze brandwerende producten voldoen aan internationale kwaliteitseisen en zijn veelal goedgekeurd door Europese certificerende instanties. U herkent onze brandwerende producten aan: 12

13 BIS Fire Protection Systems This system consists of passive fire protection solutions for plumbing, mechanical services and electrotechnical installations. In this system Walraven offers BIS Pacifyre and Tangit products for smoke-tight, fire resistant and noise-insulating seals for: Pipe and cable apertures Expansion joints, construction seals and hollow spaces Openings and suspended ceilings above emergency exits As well as: Various fire-rated fixing products Quality Our fire protection products meet the highest international quality standards and are approved by many European certification institutes. Our fire protection products can be recognized by: 13

14 BIS Sanitairsystemen Dit systeem omvat onder andere frames voor de bevestiging van sanitaire keramiek in systeemwanden, voorwanden en massieve wanden. Bijvoorbeeld: BIS Walkon WC-elementen BIS Vario elementen voor hoog / laag verstelbare WC en wastafel Klantspeciek Desgewenst ontwikkelen wij ook sanitairsystemen voor derden. Kwaliteit Onze frames zijn volgens Europese normen getest op belastbaarheid en corrosiebestendigheid. McAlpine In de Benelux is Walraven ook exclusief distributeur van McAlpine Sifons en sanitaire afvoersystemen. Een merk dat staat voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. 14

15 BIS Sanitary Systems This system contains frames for fixing sanitaryware in system walls, pre-walls and solid walls. For example: BIS Walkon WC elements BIS Vario elements for high / low adjustable WC and wash basin Quality Our frames have been tested for load capacity and corrosion resistance in accordance with European standards. Customer specific If requested we can also develop sanitary systems for third parties. McAlpine In the Benelux countries, Walraven is also the exclusive distributor of McAlpine Siphons and sanitary drainage systems. A brand which stands for durability and reliability. 15

16 Innovatie en kwaliteit Innovatie Het ontwikkelen van nieuwe en nóg betere producten en services vinden wij belangrijk. De behoeften van onze afnemers staan hierbij centraal. Denk daarbij aan meer gemak en tijdbesparing bij het monteren én een optimale betrouwbaarheid in het functioneren. Een groot aantal innovaties en patenten zijn het gevolg. Onze innovaties beperken zich niet alleen tot productontwikkeling, maar ook in de wijze waarop wij de markt benaderen. efficiënte wijze geproduceerd wordt. Bijna al onze stempels en matrijzen worden in de eigen gereedschapsmakerij gemaakt. Hierdoor heeft Walraven het gehele proces van productontwikkeling tot fabricage geheel in eigen hand en kan snel en adequaat ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. Wij ontwikkelen en produceren ook klantspecifieke of projectgebonden producten. Ook zijn veel van onze standaardproducten leverbaar in een bijzondere maatvoering of speciale oppervlaktebehandeling. Kwaliteit In onze organisatie wordt gewerkt volgens ISO 9001:2008. Hiermee wordt het continu streven naar verbetering van de bedrijfsprocessen en daarmee de kwaliteit van onze gehele organisatie gewaarborgd. 16 Productie De Walraven Group beschikt in diverse landen over productiefaciliteiten met moderne, vaak in eigen beheer ontwikkelde machines. Elke productievestiging heeft haar eigen specialiteit, zodat elk product op de meest

17 Innovation and quality Innovation The development of new products and services is always our priority. With our primary focus being on customer satisfaction. Our products are time-saving during assembly and offer the highest degree of reliability when in use. A large number of innovations and patents is the result. Our innovation is not only limited to our product development, our marketing is also pushing the boundaries. We can develop and produce customer and project specific products in addition to supplying standard parts in special sizes or surface treatments. Quality Our organization is ISO 9001:2008 certificated. This way, we continuously improve our operational processes and thus the quality of the entire organization. Production The Walraven Group has production facilities in various countries, with modern machines which are often designed in-house. Each production company has its own speciality so that products can be manufactured in the most efficient manner. Almost all of our tooling and moulds are produced in our own tool making facility. Walraven then manages the entire process from product development to manufacture and can quickly respond to developments within the market. 17

18 Walraven Project Engineering Gebouwen worden steeds complexer en installaties worden almaar omvangrijker. Het werk van installatiebedrijven wordt ingewikkelder door strengere regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Maar ook doordat steeds hogere eisen gesteld worden aan energiegebruik en gebouwcomfort. Walraven Project Engineering heeft ruime ervaring in het oplossen van vraagstukken rond het bevestigen van werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installaties, dan wel de passieve brandveiligheid daarvan. Onze Project Engineering medewerkers ondersteunen de gebruikers van Walravenproducten graag met gedegen advies, het opstellen van een leidingplan, het aanleveren van geprefabriceerde constructies en meer. 18

19 Walraven Project Engineering Buildings are becoming more and more complex, with installations constantly expanding. The work of installation companies is becoming increasingly more complex. This is due to more stringent regulations, for example with regard to fire protection. But also by increasing demands placed on energy use and building comfort. Walraven Technical Support has vast experience in solving fixings related issues for both mechanical and electrical applications, including fire protection. Our Technical Support staff support all users of Walraven products with sound technical advice including assistance with piping schemes, pre-fabrication issues and more. 19

20 Onze markt De Walraven Group heeft in de afgelopen 15 jaar een stormachtige groei doorgemaakt. Nieuwe producten, nieuwe markten en nieuwe vestigingen volgden elkaar in hoog tempo op. Met een vestiging in de Verenigde Staten en in China en de zich steeds verder uitbreidende exportactiviteiten, timmert Walraven ook buiten Europa stevig aan de weg. Voor het distribueren van haar producten maakt Walraven gebruik van een fijnmazig netwerk van distributiepartners. Hierdoor zijn onze producten altijd dichtbij en op het juiste moment beschikbaar. In de wereldwijde distributiemarkt heeft Walraven een ijzersterke marktpositie, met name in Europa! Omzetontwikkeling 1992 index = 100 Turnover development 1992 index = 100 Walraven-producten worden gebruikt door vele duizenden installatiebedrijven in Europa, Noord-Amerika, Azië, Australië, Afrika en in het Midden-Oosten. Onze producten worden toegepast in vele woning- en utiliteitsbouwprojecten, alsmede in offshore, scheepsbouw, industrie en infrastructurele bouwprojecten Geïndexeerde verkoop Indexed sales Boekjaar Business Year 20

21 Our market In the past 15 years, the Walraven Group has been growing rapidly. New products, new markets and new divisions quickly followed one another. With a sales company in the United States and in China and the ever expanding export activities, Walraven is also well on its way outside Europe. To distribute its products, Walraven uses a finely integrated network of distribution partners. Our products are, therefore, always available close at hand and at the right time. Walraven has a very solid position within the worldwide distribution market, particularly within Europe! Walraven products are used by thousands of installation companies in Europe, North America, Asia, Australia, Africa and in the Middle East. Our products are used in many homes and utility construction projects, as well as offshore, ship-building, industrial and infrastructural building projects. Onze markt in: Our market in:

22 Walraven Group Verkoopvestigingen Sales companies Nederland Walraven B.V. Mijdrecht Tel. +31 (0) België / Belgique Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg Walraven BVBA Tienen Tel. +32 (0) Deutschland Österreich - Schweiz - Italia - South East Europe Walraven GmbH Bayreuth Tel. +49 (0) www. walraven.com Sverige Danmark Suomi, Norge & Ísland Walraven Nordic AB Malmö Tel. +46 (0) Walraven Nordic AB Malmö Tel Walraven Nordic AB Malmö Tel. +46 (0) United Kingdom Ireland Walraven Ltd. Banbury Tel. +44 (0) France Walraven France EURL Saint-Egrève Tél. +33 (0) España Area Madrid Isofix Walraven Iberia S.L. Madrid Tel www. isofix-walraven.com Česká republika Slovenská republika Walraven s.r.o. Mladá Boleslav Tel www. walraven.com España Portugal Isofix Walraven Iberia S.L. Barcelona Tel Polska Lietuva - Latvija - Eesti Walraven Sp. z o.o. Kraków Tel. +48 (0) Markt bediend door: Market served by: Walraven-bedrijven Walraven companies Agenten Agents Україна ТОВ Вальравен м. Київ Тел./факс Тел Россия ООО Вальравен Walraven LLC Москва (RU) Тел. +7 (495) United States of America Canada Walraven, Inc. Walled Lake (Detroit) Toll free Phone China Walraven Shanghai Installation Systems Co., Ltd. Shanghai Tel

23 Productie- & assemblagevestigingen Production & assembly companies Nederland Nederland J. van Walraven B.V. Mijdrecht Tel. +31 (0) Loko Gramsbergen B.V. Gramsbergen Tel. +31 (0) United Kingdom Türkiye Walraven Ltd. Banbury Tel. +44 (0) Jefleks Plastik Kaucuk Silivri Tel. +90 (0) España Česká republika Isofix Walraven Barcelona Tel Suchánek & Walraven s.r.o. Čistá Tel Česká republika Česká republika Hoofdkantoor Headquarters Gecertificeerde bedrijven Certified companies Suchánek & Walraven s.r.o. Horka Tel SWO Tooling s.r.o. Horka Tel Nederland Hoofdkantoor / Headquarters J. van Walraven Holding B.V. Mijdrecht Tel. +31 (0) NL J. van Walraven Holding B.V. J. van Walraven B.V. Walraven B.V. UK Walraven Ltd. FM

24 Nederland Walraven B.V. Postbus AA Mijdrecht (NL) Tel. +31 (0) Fax +31 (0) België / Belgique Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg Walraven BVBA Ambachtenlaan Tienen (BE) Tel. +32 (0) Fax +32 (0) United Kingdom Ireland Walraven Ltd. Thorpe Way, Banbury (GB) Oxon, OX16 4UU Tel. +44 (0) Fax +44 (0) Deutschland Österreich - Schweiz - Italia - South East Europe Walraven GmbH Postfach Bayreuth (DE) Tel. +49 (0) Fax +49 (0) United States of America Canada Walraven, Inc East Oakley Park Road Suite B Walled Lake (Detroit), MI (US) Toll free Phone Fax Other countries Walraven International P.O. Box AA Mijdrecht (NL) Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Walraven Group Mijdrecht (NL) Tienen (BE) Bayreuth (DE) Banbury (GB) Malmö (SE) Grenoble (FR) Madrid (ES) Barcelona (ES) Kraków (PL) Mladá Boleslav (CZ) Moscow (RU) Kyiv (UA) Detroit (US) Shanghai (CN) Dubai (AE) Budapest (HU) walraven.com Company Brochure (NL-EN) - 11/ pdf - Wijzigingen voorbehouden / Subject to modifications

De Walraven Group Uw partner voor innovatieve oplossingen

De Walraven Group Uw partner voor innovatieve oplossingen De Walraven Group Uw partner voor innovatieve oplossingen Know-how Innovatie Systeemdenken Kwaliteit Service Over Walraven Walraven Group De Walraven Group is een internationaal opererende onderneming

Nadere informatie

Walraven Group. Know how - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service. Know-how - Innovation - System-thinking - Quality - Service

Walraven Group. Know how - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service. Know-how - Innovation - System-thinking - Quality - Service Walraven Group Know how - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service Know-how - Innovation - System-thinking - Quality - Service Voorwoord Met veel plezier geef ik u een blik in de onderneming die

Nadere informatie

Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming

Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming BIS Pacifyre EFC BIS Pacifyre AWM III BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band Tangit FP 550 2C Brandwerend Schuim Innovatieve

Nadere informatie

inverse. Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative.

<MIDI>inverse. Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative. inverse Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative. Beproefde kwaliteit. Quality Approved. >> Beproefd. Al meer dan 40 jaren is onze kwaliteit in de markt ongeëvenaard wij beschouwen

Nadere informatie

walraven.com BIS Spectrum PV Montagesysteem Solide constructie Snelle en eenvoudige installatie Minimale ballast Verankering aan het dak niet nodig

walraven.com BIS Spectrum PV Montagesysteem Solide constructie Snelle en eenvoudige installatie Minimale ballast Verankering aan het dak niet nodig walraven.com BIS Spectrum PV Montagesysteem Solide constructie Snelle en eenvoudige installatie Minimale ballast Verankering aan het dak niet nodig BIS Spectrum PV Montagesysteem voor platte en lichthellende

Nadere informatie

BIS RapidRail Bevestigingssysteem

BIS RapidRail Bevestigingssysteem walraven.com BIS RapidRail Bevestigingssysteem Bespaar tot 40% montageti jd! BIS RapidRail : Snelle en eenvoudige montage Insteken, borgen, klaar! Compleet systeem Eenvoudige tweezijdige montage De accessoires

Nadere informatie

BIS RapidStrut Bevestigingssysteem

BIS RapidStrut Bevestigingssysteem walraven.com BIS RapidStrut Bevestigingssysteem Nieuw! BIS UltraProtect 000 De nieuwe generatie BIS RapidStrut G Accessoires BIS RapidStrut DS 5 BIS RapidStrut : Voor middelzware en zware railbevestigingen

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

BIS Bevestigingssystemen. BIS Brandwerende systemen. In samenwerking met:

BIS Bevestigingssystemen. BIS Brandwerende systemen. In samenwerking met: BIS Bevestigingssystemen BIS Brandwerende systemen In samenwerking met: Hakron Nunspeet B.V. en Walraven B.V. een unieke samenwerking in de bouw- en installatiewereld. De bouw- en installatiewereld verandert

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

profiltra Additieven Additives Filtratie Filtration Afdichtingen Seals Leidingtechniek Piping technology Vuurvast Refractories Profiltra

profiltra Additieven Additives Filtratie Filtration Afdichtingen Seals Leidingtechniek Piping technology Vuurvast Refractories Profiltra Profiltra technisch advies en oplossingen die u helpen de prestatie van uw processen te verhogen Technical consultancy and creative solutions that help raise your process performance Additieven Additives

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Lezing tbv BIM Praktijkdag 2015 Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner USP Marketing Consultancy USP Marketing Consultancy: Specialist in construction, DIY,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming

Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming walraven.com Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming BIS Pacifyre EFC Brandmanchet BIS Pacifyre AWM III Brandmanchet BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden CalmSpace Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden It is a fact that office workers are suffering from a decline in both the amount and

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

Netherlands and Belgium. Ad Klaassen, Secretary-General

Netherlands and Belgium. Ad Klaassen, Secretary-General Strawberries in the Netherlands and Belgium Ad Klaassen, Secretary-General Antwerp, September 1-3, 2010 1 Content 1. Introduction 2. Production Belgium/the Netherlands 3. Market 4. Consumption 5. Sustainable

Nadere informatie

BIS Pacifyre AWM III Brandmanchet BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band

BIS Pacifyre AWM III Brandmanchet BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band BIS Pacifyre AWM III Brandmanchet BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band BIS Pacifyre AWM III Brandmanchet Productbeschrijving Opbouwbrandmanchet voor kunststof (brandbare) buizen respectievelijk leidingsystemen.

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Pacifyre MK II Brandmanchet

Pacifyre MK II Brandmanchet walraven.com Pacifyre MK II Brandmanchet Barrière tegen vuur, rook en geluid Breed toepasbaar Moeiteloos zelf te installeren Moeiteloos zelf te installeren volgens de norm Simpel en innovatief Jury Nederlandse

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming

Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming walraven.com Walraven Brandwerende Systemen Afdichtingsproducten voor optimale passieve bescherming BIS Pacifyre EFC Brandmanchet BIS Pacifyre AWM III Brandmanchet BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

BIS Walkon Voorwandsystemen

BIS Walkon Voorwandsystemen BIS Walkon Voorwandsystemen walraven.com BIS Walkon Met Geberit spoelwaterreservoir Meer montagegemak BIS Walkon Voorwandsystemen zijn voorzien van het vertrouwde Geberit spoelwaterreservoir en zijn geschikt

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Goed geoutilleerde cleanroom Maastricht - Maastricht-Airport

Goed geoutilleerde cleanroom Maastricht - Maastricht-Airport Goed geoutilleerde cleanroom Maastricht - Maastricht-Airport Contactpersoon Doon +31 (43) 408 68 85 bdoon@technomed.nl Adresgegevens Amerikalaan 71 6691AE Maastricht-Airport Nederland http://www.technomed.nl

Nadere informatie

The power of brands. John Terra

The power of brands. John Terra The power of brands John Terra Q&A Research & Consultancy John Terra Research Director Retail jterra@qanda.nl johnterra Ebeltoft Group and its member companies work extensively with retailers and brands

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken.

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. Versie 2 November 2014 Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. FM123456 FM123456 FM123456 BSI Certificatielogo Toon uw bewijs van uitmuntendheid. Vertel uw klanten over uw commitment om uit te

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

BIS Pacifyre AWM Brandmanchet Range BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band

BIS Pacifyre AWM Brandmanchet Range BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band BIS Pacifyre AWM Brandmanchet Range BIS Pacifyre IWM III Brandwerend Band walraven.com BIS Pacifyre AWM Brandmanchet Range Productbeschrijving Opbouwbrandmanchet voor kunststof (brandbare) buizen respectievelijk

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02 Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs Revalidatie Reha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Algemene catalogus General Catalogue R 02 Rolko Engineering Customised Product Solutions Met

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

HET ADRES VOOR AL UW RVS

HET ADRES VOOR AL UW RVS HET ADRES VOOR AL UW RVS PIPETITE HYGIËNISCHE MUURDOORVOERING SKS INOXPA POMPEN SKS DIN 11866 Pipetite The hygienic wall boot system A new approach to an old problem The current solutions for pipe connections

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0035 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer-zykon-anchor FZA, FZA-I, FZA-D 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

09-10-2015. KPN Internet of Things LoRa en M2M

09-10-2015. KPN Internet of Things LoRa en M2M 09-10-2015 KPN Internet of Things LoRa en M2M The device revolution Van traditionele telefonie naar Internet of Things 50 40 20 jaar 50 miljard apparaten 30 20 10 100 jaar 1 miljard connected woningen

Nadere informatie

At Duco, we provide oxygen to each. building in a perfectly natural way. Allowing fresh air from the outside to. directly enter a building through the

At Duco, we provide oxygen to each. building in a perfectly natural way. Allowing fresh air from the outside to. directly enter a building through the At Duco, we provide oxygen to each building in a perfectly natural way. Allowing fresh air from the outside to directly enter a building through the building envelope, without the need for complicated

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

underground container systems metro, chiplock and winconsyst

underground container systems metro, chiplock and winconsyst underground container systems metro, chiplock and winconsyst vconsyst VConsyst specialises in manufacturing and exporting underground waste collection systems. With twenty years of experience and an installed

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

GEBOUWD VOOR DE KLEINE HOEKJES

GEBOUWD VOOR DE KLEINE HOEKJES GEBOUWD VOOR DE KLEINE HOEKJES De nieuwe lichtgewicht N8090CB-1ML-E is perfect in balans. Het apparaat schiet nagels tot 90 mm er gemakkelijk in. Werk de taak snel en betrouwbaar af, zelfs in de kleinste

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie