Walraven Group. walraven.com. Knowhow - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service. Knowhow - Innovation - System-thinking - Quality - Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Walraven Group. walraven.com. Knowhow - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service. Knowhow - Innovation - System-thinking - Quality - Service"

Transcriptie

1 Walraven Group Knowhow - Innovatie - Systeemdenken - Kwaliteit - Service Knowhow - Innovation - System-thinking - Quality - Service walraven.com

2 Voorwoord Met veel plezier en trots geef ik u inzicht in de Walraven Group, de familieonderneming die mijn overgrootvader en zijn twee zonen in 1942 zijn begonnen. Als familiebedrijf staan we midden in de maatschappij. We zijn ons sterk bewust van onze omgeving, onze positie en de verplichtingen die daarbij horen. Dat betekent, dat we ons ook op een verantwoordelijke manier gedragen naar onze klanten, onze medewerkers en naar alle andere betrokkenen. Door verantwoordelijkheid te nemen, geloven wij dat we het verschil kunnen maken. Dat doen we al ruim 70 jaar en we zijn vastbesloten dit nog vele jaren te blijven doen! De Walraven Group groeit en bloeit. Nieuwe producten en services worden ontwikkeld en nieuwe markten worden ontgonnen. De oprichters zouden ongelooflijk trots zijn op het bedrijf van vandaag. Nog steeds een familiebedrijf en vastberaden om een topspeler in de wereldwijde installatiemarkt te worden! Pelle van Walraven Algemeen Directeur Walraven Group 2

3 Preface I am delighted and proud to offer you an insight into the Walraven Group, the family business that was established in 1942 by my great-grandfather and his two sons. We are conscious of the communities and surroundings in which we operate and the obligations that go with being a family business in the heart of society. This means that we act in a responsible manner to our customers, our employees and all others involved. We believe that by taking responsibility, we make a difference. We have done this for over 70 years and we are determined to keep on doing this for years to come! The Walraven Group is in full growth. New products and services are being developed and new markets are being explored. The founders would be incredibly proud of the company as it is today. It continues to be a family business, determined to become a top player in the worldwide installation market. Pelle van Walraven Chief Executive Officer Walraven Group 3

4 Sinds 1942 De Walraven Group is voortgekomen uit Metaalwarenfabriek J. van Walraven B.V., een familiebedrijf dat in 1942 in Mijdrecht (NL) is opgericht. Oprichter Jan van Walraven, overgrootvader van de huidige algemeen directeur, was oorspronkelijk loodgieter. Door een gebrek aan pijpbeugels in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, zag hij zich gedwongen om zelf zijn beugels te gaan maken. Vandaag de dag is het kleine familiebedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming met eigen productie- en verkoopvestigingen in diverse landen. In de Walraven Group zijn ruim 800 medewerkers actief met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van innovatieve bevestigings-, brandwerende en sanitairsystemen en het verlenen van services aan klanten. Oprichting vestigingen wereldwijd 1942 Nederland (Hoofdkantoor) 1980 België 1986 Duitsland 1990 Nederland (Galvanisatiebedrijf) 1995 Frankrijk 1998 Verenigd Koninkrijk 1998 Tsjechië 2000 Tsjechië 2003 Polen 2006 Turkije 2007 Verenigde Staten van Amerika 2008 Spanje 2008 Oekraïne 2009 Rusland 2012 China 2012 Spanje 2014 Zweden Belangrijkste productinnovaties 1947 Hemelwaterafvoerbeugel 1986 BISMAT 2000 Pijpbeugel 1999 BIS RapidRail Bevestigingssysteem 2000 BIS RapidStrut Bevestigingssysteem 2004 BIS Pacifyre MK ll Brandmanchet 2005 BISCLIPS Elektrobevestigingen 2009 BIS Yeti Montagesysteem voor dakinstallaties 2013 BIS UltraProtect 1000 Buisbevestigingssysteem Overnames 1986 Bettermann Installationssysteme (Duitsland) 1990 Loko Galvano (Nederland) 1995 Alfabat (Frankrijk) 1998 Industrial Hangers Limited (Verenigd Koninkrijk) 2000 Suchánek (Tsjechië) 2006 Jefleks (Turkije) 2008 Emlux (Verenigd Koninkrijk) 2012 Isofix (Spanje) 4 Verkoopvestigingen Productie- & assemblagevestigingen

5 Since 1942 The Walraven Group originates from Metalwork company J. van Walraven B.V., a family business which was established in 1942 in Mijdrecht (NL). Jan van Walraven, the founder and greatgrandfather of the current chief executive officer was originally a plumber. Due to a shortage of pipe fittings in the years after World War II, he was forced to make his own fittings. Today, the small family enterprise has developed into an international company with its own production and sales companies in various countries. The Walraven Group has over 800 employees, who are responsible for the development, production and sales of innovative fixing, fire protection and sanitary systems and serving our customers needs. Establishment companies worldwide 1942 The Netherlands (Headquarters) 1980 Belgium 1986 Germany 1990 The Netherlands (Galvanising company) 1995 France 1998 United Kingdom 1998 Czech Republic 2000 Czech Republic Sales companies Production & assembly companies 2003 Poland 2006 Turkey 2007 United States of America 2008 Spain 2008 Ukraine 2009 Russia 2012 China 2012 Spain 2014 Sweden Main product innovations 1947 Rainwater pipe clamp 1986 BISMAT 2000 Pipe Clamp 1999 BIS RapidRail Fixing System 2000 BIS RapidStrut Fixing System 2004 BIS Pacifyre MK ll Fire Sleeve 2005 BISCLIPS Electrical Fixings 2009 BIS Yeti Rooftop Support System 2013 BIS UltraProtect 1000 Pipe Support System Acquisitions 1986 Bettermann Installationssysteme (Germany) 1990 Loko Galvano (The Netherlands) 1995 Alfabat (France) 1998 Industrial Hangers Limited (United Kingdom) 2006 Jefleks (Turkey) 2000 Suchánek (Czech Republic) 2008 Emlux (United Kingdom) 2012 Isofix (Spain) 5

6 Onze missie Het is onze missie om klanten van comfort en veiligheid te voorzien. Dit doen we door het leveren van efficiënte, betrouwbare en innovatieve services en productsystemen. Het is aan ons om dit te blijven doen, zodat we deze verantwoordelijkheid door kunnen geven aan de toekomstige generatie. Onze producten, services en knowhow staan al sinds 1942 garant voor de beste kwaliteit. De decennialange ervaring en de vaardigheden van onze vakmensen zijn waardevolle bouwstenen voor onze onderneming. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Daarom investeren we permanent in onze medewerkers en in de relatie met onze partners en afnemers waar ook ter wereld. Onze innovatieve systeemoplossingen zijn het resultaat van een intensieve samenwerking op het gebied van marktonderzoek, ontwikkeling en productie. Uitgangspunten zijn: kwaliteit, functionaliteit, betrouwbaarheid en installatiegemak. Walraven Group: Systeemdenken en innovatie Betrouwbaarheid en kwaliteit Knowhow en service 6

7 Our mission Our mission is to provide comfort and safety to our customers. This is accomplished by delivering efficient, reliable and innovative services and product systems. It is up to us to continue to do so in order to pass this responsibility onto future generations. Since 1942, our products, services and know-how have been renowned for their top quality. Decades of experience, together with the skills of our professional staff, form the solid foundations of our company. We believe in the power of co-operation. This is why we not only continue to invest in our employees, but also in the relationships with our partners and customers worldwide. Our innovative system solutions are the result of a close co-operation in the area of market research, development and production. The underlying principles are: quality, functionality, reliability and trouble-free installation. Walraven Group: System-thinking and innovation Reliability and quality Know-how and service 7

8 Denken in systemen Ons assortiment is overzichtelijk ondergebracht in 3 systemen: Bevestigingen voor verwarmingssystemen, sanitaire installaties, sprinklerbuizen, luchtkanalen, koelleidingen, elektrobuizen, kabelgoten, zonnepanelen en nog veel meer. Oplossingen voor het brandwerend en rookdicht afsluiten van buisdoorvoeringen, dilatatievoegen, bouwnaden en openingen in verlaagde plafonds. Alsmede producten voor het brandveilig bevestigen van buizen. Frames voor bevestiging van hangende toiletten, urinoirs en wastafels. Alsmede McAlpine Sifons voor uiteenlopende sanitairtoepassingen. 8

9 Our system philosophy Our range has been incorporated into 3 systems: Fittings for heating systems, sanitary installations, sprinkler pipes, air ducts, cooling pipes, electricity cables, cable trunking, solar panels and a lot more. Solutions for fire-resistant and smoke-tight sealing of pipe apertures, expansion joints and openings in suspended ceilings. Plus fire-rated pipe and cable support systems. Frames for securing wall hung WC s, urinals and wash basins. Plus McAlpine Siphons for various sanitaryware applications. 9

10 BIS Bevestigingssystemen Dit systeem omvat bevestigingsproducten voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, zoals: BISMAT, BISOFIX, BIS Bifix en BIS starquick Buisbevestigingssystemen BIS RapidRail en BIS RapidStrut Bevestigingssystemen BISCLIPS Elektrobevestigingssysteem Kwaliteit Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn veelal gecertificeerd door internationale instituten, zoals: 10 Safe Connection Walraven is één van de initiatiefnemers van de Gütegemeinschaft Rohrbefestigung (Safe Connection). Binnen dit verband zijn door de belangrijkste producenten van buisbevestigingssystemen eenduidige richtlijnen en testprocedures opgesteld. Hierdoor worden technische eigenschappen van buisbevestigingsproducten, zoals de maximaal toelaatbare belasting onder normale omstandigheden en tijdens brand, inzichtelijker en beter vergelijkbaar. De Gütegemeinschaft Rohrbefestigung is in 2003 erkend door RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitsborging. RAL-GZ 655 RAL-GZ 656

11 BIS Fixing Systems This system contains products for plumbing, mechanical services and electrotechnical installations, such as: BISMAT, BISOFIX, BIS Bifix and BIS starquick Pipe fixing systems BIS RapidRail and BIS RapidStrut Fixing systems BISCLIPS Electrotechnical fixing system Quality Our products meet the highest quality standards and are approved by many international institutes, such as: Safe Connection Walraven is one of the founding members of the Gütegemeinschaft Rohrbefestigung (Safe Connection). This association, consisting of the most important producers of pipe fixing systems, has established clear guidelines and testing procedures. This makes it easier to compare the technical properties, such as the maximum permissible load of pipe fixing products under normal conditions and during fire. RAL-GZ 655 RAL-GZ 656 The Gütegemeinschaft Rohrbefestigung was acknowledged in 2003 by RAL, the German institute for quality care. 11

12 BIS Brandwerende Systemen Dit systeem bestaat uit oplossingen voor passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. In dit systeem biedt Walraven BIS Pacifyre en Tangit-producten voor het rookdicht, brandwerend en geluidsisolerend afdichten van: Buis- en kabeldoorvoeringen Dilatatievoegen, bouwnaden en holle ruimtes Openingen in verlaagde plafonds boven vluchtwegen Alsmede: Diverse op brandveiligheid geteste bevestigingsproducten Kwaliteit Onze brandwerende producten voldoen aan internationale kwaliteitseisen en zijn veelal goedgekeurd door Europese certificerende instanties. U herkent onze brandwerende producten aan: 12

13 BIS Fire Protection Systems This system consists of passive fire protection solutions for plumbing, mechanical services and electrotechnical installations. In this system Walraven offers BIS Pacifyre and Tangit products for smoke-tight, fire resistant and noise-insulating seals for: Pipe and cable apertures Expansion joints, construction seals and hollow spaces Openings and suspended ceilings above emergency exits As well as: Various fire-rated fixing products Quality Our fire protection products meet the highest international quality standards and are approved by many European certification institutes. Our fire protection products can be recognized by: 13

14 BIS Sanitairsystemen Dit systeem omvat onder andere frames voor de bevestiging van sanitaire keramiek in systeemwanden, voorwanden en massieve wanden. Bijvoorbeeld: BIS Walkon WC-elementen BIS Vario elementen voor hoog / laag verstelbare WC en wastafel Klantspeciek Desgewenst ontwikkelen wij ook sanitairsystemen voor derden. Kwaliteit Onze frames zijn volgens Europese normen getest op belastbaarheid en corrosiebestendigheid. McAlpine In de Benelux is Walraven ook exclusief distributeur van McAlpine Sifons en sanitaire afvoersystemen. Een merk dat staat voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. 14

15 BIS Sanitary Systems This system contains frames for fixing sanitaryware in system walls, pre-walls and solid walls. For example: BIS Walkon WC elements BIS Vario elements for high / low adjustable WC and wash basin Quality Our frames have been tested for load capacity and corrosion resistance in accordance with European standards. Customer specific If requested we can also develop sanitary systems for third parties. McAlpine In the Benelux countries, Walraven is also the exclusive distributor of McAlpine Siphons and sanitary drainage systems. A brand which stands for durability and reliability. 15

16 Innovatie en kwaliteit Innovatie Het ontwikkelen van nieuwe en nóg betere producten en services vinden wij belangrijk. De behoeften van onze afnemers staan hierbij centraal. Denk daarbij aan meer gemak en tijdbesparing bij het monteren én een optimale betrouwbaarheid in het functioneren. Een groot aantal innovaties en patenten zijn het gevolg. Onze innovaties beperken zich niet alleen tot productontwikkeling, maar ook in de wijze waarop wij de markt benaderen. efficiënte wijze geproduceerd wordt. Bijna al onze stempels en matrijzen worden in de eigen gereedschapsmakerij gemaakt. Hierdoor heeft Walraven het gehele proces van productontwikkeling tot fabricage geheel in eigen hand en kan snel en adequaat ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. Wij ontwikkelen en produceren ook klantspecifieke of projectgebonden producten. Ook zijn veel van onze standaardproducten leverbaar in een bijzondere maatvoering of speciale oppervlaktebehandeling. Kwaliteit In onze organisatie wordt gewerkt volgens ISO 9001:2008. Hiermee wordt het continu streven naar verbetering van de bedrijfsprocessen en daarmee de kwaliteit van onze gehele organisatie gewaarborgd. 16 Productie De Walraven Group beschikt in diverse landen over productiefaciliteiten met moderne, vaak in eigen beheer ontwikkelde machines. Elke productievestiging heeft haar eigen specialiteit, zodat elk product op de meest

17 Innovation and quality Innovation The development of new products and services is always our priority. With our primary focus being on customer satisfaction. Our products are time-saving during assembly and offer the highest degree of reliability when in use. A large number of innovations and patents is the result. Our innovation is not only limited to our product development, our marketing is also pushing the boundaries. We can develop and produce customer and project specific products in addition to supplying standard parts in special sizes or surface treatments. Quality Our organization is ISO 9001:2008 certificated. This way, we continuously improve our operational processes and thus the quality of the entire organization. Production The Walraven Group has production facilities in various countries, with modern machines which are often designed in-house. Each production company has its own speciality so that products can be manufactured in the most efficient manner. Almost all of our tooling and moulds are produced in our own tool making facility. Walraven then manages the entire process from product development to manufacture and can quickly respond to developments within the market. 17

18 Walraven Project Engineering Gebouwen worden steeds complexer en installaties worden almaar omvangrijker. Het werk van installatiebedrijven wordt ingewikkelder door strengere regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Maar ook doordat steeds hogere eisen gesteld worden aan energiegebruik en gebouwcomfort. Walraven Project Engineering heeft ruime ervaring in het oplossen van vraagstukken rond het bevestigen van werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installaties, dan wel de passieve brandveiligheid daarvan. Onze Project Engineering medewerkers ondersteunen de gebruikers van Walravenproducten graag met gedegen advies, het opstellen van een leidingplan, het aanleveren van geprefabriceerde constructies en meer. 18

19 Walraven Project Engineering Buildings are becoming more and more complex, with installations constantly expanding. The work of installation companies is becoming increasingly more complex. This is due to more stringent regulations, for example with regard to fire protection. But also by increasing demands placed on energy use and building comfort. Walraven Technical Support has vast experience in solving fixings related issues for both mechanical and electrical applications, including fire protection. Our Technical Support staff support all users of Walraven products with sound technical advice including assistance with piping schemes, pre-fabrication issues and more. 19

20 Onze markt De Walraven Group heeft in de afgelopen 15 jaar een stormachtige groei doorgemaakt. Nieuwe producten, nieuwe markten en nieuwe vestigingen volgden elkaar in hoog tempo op. Met een vestiging in de Verenigde Staten en in China en de zich steeds verder uitbreidende exportactiviteiten, timmert Walraven ook buiten Europa stevig aan de weg. Voor het distribueren van haar producten maakt Walraven gebruik van een fijnmazig netwerk van distributiepartners. Hierdoor zijn onze producten altijd dichtbij en op het juiste moment beschikbaar. In de wereldwijde distributiemarkt heeft Walraven een ijzersterke marktpositie, met name in Europa! Omzetontwikkeling 1992 index = 100 Turnover development 1992 index = 100 Walraven-producten worden gebruikt door vele duizenden installatiebedrijven in Europa, Noord-Amerika, Azië, Australië, Afrika en in het Midden-Oosten. Onze producten worden toegepast in vele woning- en utiliteitsbouwprojecten, alsmede in offshore, scheepsbouw, industrie en infrastructurele bouwprojecten Geïndexeerde verkoop Indexed sales Boekjaar Business Year 20

21 Our market In the past 15 years, the Walraven Group has been growing rapidly. New products, new markets and new divisions quickly followed one another. With a sales company in the United States and in China and the ever expanding export activities, Walraven is also well on its way outside Europe. To distribute its products, Walraven uses a finely integrated network of distribution partners. Our products are, therefore, always available close at hand and at the right time. Walraven has a very solid position within the worldwide distribution market, particularly within Europe! Walraven products are used by thousands of installation companies in Europe, North America, Asia, Australia, Africa and in the Middle East. Our products are used in many homes and utility construction projects, as well as offshore, ship-building, industrial and infrastructural building projects. Onze markt in: Our market in:

22 Walraven Group Verkoopvestigingen Sales companies Nederland Walraven B.V. Mijdrecht Tel. +31 (0) België / Belgique Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg Walraven BVBA Tienen Tel. +32 (0) Deutschland Österreich - Schweiz - Italia - South East Europe Walraven GmbH Bayreuth Tel. +49 (0) www. walraven.com Sverige Danmark Suomi, Norge & Ísland Walraven Nordic AB Malmö Tel. +46 (0) Walraven Nordic AB Malmö Tel Walraven Nordic AB Malmö Tel. +46 (0) United Kingdom Ireland Walraven Ltd. Banbury Tel. +44 (0) France Walraven France EURL Saint-Egrève Tél. +33 (0) España Area Madrid Isofix Walraven Iberia S.L. Madrid Tel www. isofix-walraven.com Česká republika Slovenská republika Walraven s.r.o. Mladá Boleslav Tel www. walraven.com España Portugal Isofix Walraven Iberia S.L. Barcelona Tel Polska Lietuva - Latvija - Eesti Walraven Sp. z o.o. Kraków Tel. +48 (0) Markt bediend door: Market served by: Walraven-bedrijven Walraven companies Agenten Agents Україна ТОВ Вальравен м. Київ Тел./факс Тел Россия ООО Вальравен Walraven LLC Москва (RU) Тел. +7 (495) United States of America Canada Walraven, Inc. Walled Lake (Detroit) Toll free Phone China Walraven Shanghai Installation Systems Co., Ltd. Shanghai Tel

23 Productie- & assemblagevestigingen Production & assembly companies Nederland Nederland J. van Walraven B.V. Mijdrecht Tel. +31 (0) Loko Gramsbergen B.V. Gramsbergen Tel. +31 (0) United Kingdom Türkiye Walraven Ltd. Banbury Tel. +44 (0) Jefleks Plastik Kaucuk Silivri Tel. +90 (0) España Česká republika Isofix Walraven Barcelona Tel Suchánek & Walraven s.r.o. Čistá Tel Česká republika Česká republika Hoofdkantoor Headquarters Gecertificeerde bedrijven Certified companies Suchánek & Walraven s.r.o. Horka Tel SWO Tooling s.r.o. Horka Tel Nederland Hoofdkantoor / Headquarters J. van Walraven Holding B.V. Mijdrecht Tel. +31 (0) NL J. van Walraven Holding B.V. J. van Walraven B.V. Walraven B.V. UK Walraven Ltd. FM

24 Nederland Walraven B.V. Postbus AA Mijdrecht (NL) Tel. +31 (0) Fax +31 (0) België / Belgique Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg Walraven BVBA Ambachtenlaan Tienen (BE) Tel. +32 (0) Fax +32 (0) United Kingdom Ireland Walraven Ltd. Thorpe Way, Banbury (GB) Oxon, OX16 4UU Tel. +44 (0) Fax +44 (0) Deutschland Österreich - Schweiz - Italia - South East Europe Walraven GmbH Postfach Bayreuth (DE) Tel. +49 (0) Fax +49 (0) United States of America Canada Walraven, Inc East Oakley Park Road Suite B Walled Lake (Detroit), MI (US) Toll free Phone Fax Other countries Walraven International P.O. Box AA Mijdrecht (NL) Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Walraven Group Mijdrecht (NL) Tienen (BE) Bayreuth (DE) Banbury (GB) Malmö (SE) Grenoble (FR) Madrid (ES) Barcelona (ES) Kraków (PL) Mladá Boleslav (CZ) Moscow (RU) Kyiv (UA) Detroit (US) Shanghai (CN) Dubai (AE) Budapest (HU) walraven.com Company Brochure (NL-EN) - 11/ pdf - Wijzigingen voorbehouden / Subject to modifications

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

A m b i t i o n F l e x i b i l i t y I n n o v a t i o n

A m b i t i o n F l e x i b i l i t y I n n o v a t i o n P r e s e n t P r e s s Adress: Branskamp 12 6014 CB Ittervoort - NL T +31 475-56 03 00 F +31 475-56 61 44 E info@brbbv.com I www.brb-international.com COLOPHON MAY WE SERVE YOU OUR KNOWLEDGE? Publisher

Nadere informatie

COLOPHON. Management Rob Kriegsman. Coordination Marlène van den Dungen. Account Managers Susan Burgers Jos van der Gun. Editor Renate van Keulen

COLOPHON. Management Rob Kriegsman. Coordination Marlène van den Dungen. Account Managers Susan Burgers Jos van der Gun. Editor Renate van Keulen COLOPHON Publisher Present Press B.V. Nijverheidsweg 7 4104 AN Culemborg Postbus 57 4100 AB Culemborg T +31 345-750 200 F +31 345-750 249 E info@presentpress.nl I www.presentpress.nl Management Rob Kriegsman

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER

ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER Underground gas storage Zuidwending / Aardgasbuffer Zuidwending 3 Table of content / Inhoudsopgave HWT 600-K HWO/Snubbing Unit Technical Specifications

Nadere informatie

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with www.brusselspress.com Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Telefon: 02 11/8 78-0

Nadere informatie

COLOFON. Directie Rob Kriegsman Barry Reede. Traffic Coreline de Gier Linda Kuil. Accountmanager Susan Burgers. Redactie Roel Kuiper

COLOFON. Directie Rob Kriegsman Barry Reede. Traffic Coreline de Gier Linda Kuil. Accountmanager Susan Burgers. Redactie Roel Kuiper COLOFON Voorwoord Uitgeverij Present Press B.V. Nijverheidsweg 7 4104 AN Culemborg Postbus 57 4100 AB Culemborg T 0345-750 200 F 0345-750 249 E info@presentpress.nl I www.presentpress.nl Directie Rob Kriegsman

Nadere informatie

Nieuwsbrief - januari 2011

Nieuwsbrief - januari 2011 Page 1 of 9 Klik hier voor de webversie Nieuwsbrief - januari 2011 English Nieuws: >> 10 jaar infostrait: een terugblik en een vooruitblik >> SmarTeam biedt Vanderlande Industries nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Tibas. Office System

Tibas. Office System Tibas Office System 02 Natural simplicity Het bureausysteem van Tibas valt op door de heldere vormgeving en de plastische, natuurlijke lijnen. Tibas is bewust discreet en sober gehouden. Het bureaublad

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

P r e s e n t P r e s s

P r e s e n t P r e s s P r e s e n t P r e s s H.Z. Transport B.V. Transportweg 61 2676 LM Maasdijk T 0174-52 55 55 F 0174-52 55 00 E info@hztransport.com P.O. Box 45, 2676 ZG Maasdijk Follow us on www.hztransport.com COLOFON

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Jaco Dijkshoorn: Communication and continuity Annual Report 2007 Lage drempels en korte lijnen Content Preface 4 Roelof Buisman: More international

Nadere informatie

techniek >> A&A techniek denkt mee Breed aanbod en een unieke service AANDRIJVINGEN EN AUTOMATISERINGSTECHNIEK

techniek >> A&A techniek denkt mee Breed aanbod en een unieke service AANDRIJVINGEN EN AUTOMATISERINGSTECHNIEK & techniek AANDRIJVINGEN EN AUTOMATISERINGSTECHNIEK 25 1990 2015 Present Press >> A&A techniek denkt mee Breed aanbod en een unieke service & techniek AANDRIJVINGEN EN AUTOMATISERINGSTECHNIEK Drenthehaven

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden De Schakel SPECIAL COEVORDEN Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden Magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport - Nr. 3 maart 2009 A magazine of Nijhof-Wassink Transport - No. 3 March 2009 op

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Nadere informatie