SCHAKEL. Sachem: kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Herco Eshuis: SilFit kent alleen maar voordelen. Terminals CTT in Hengelo en Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKEL. Sachem: kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Herco Eshuis: SilFit kent alleen maar voordelen. Terminals CTT in Hengelo en Rotterdam"

Transcriptie

1 DE SCHAkEL IS EEN UITGAVE VAN NIJHOF-WASSINk TRANSPORT - ZOMER 2013 SCHAKEL DE Sachem: kwaliteit en leverbetrouwbaarheid Herco Eshuis: SilFit kent alleen maar voordelen Terminals CTT in Hengelo en Rotterdam a l w a y s o n t h e m o v e

2 inhoud contents Definitieve ADRvergunning voor terminal Coevorden Final license for Nijhof- Wassink ADR-Warehouse at Coevorden Sachem-directeur Frank Groenen: Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid belangrijker dan prijs Quality and delivery reliability are more important than price Door SilFit voorraadbeheersysteem efficiënter produceren en transporteren SilFit storage management system enables more efficient production and transport CTT-directeur Gerco Linthorst: Sterke groei terminals door Tweede Maasvlakte en autonome groei. CTT director Gerco Linthorst: Strong growth of terminals as result of Maasvlakte area and organic growth...verder in deze editie...also in this issue 3 Voorwoord Freddy Nijhof Editorial Freddy Nijhof 5 Succes Poolse schaatsploeg Success Polish skating team 12 Responsible Care Responsible Care 14 Meststoffen via terminal Coevorden Fertilizers via terminal Coevorden 14 Compaan-volume naar Nijhof-Wassink Compaan volume to Nijhof-Wassink 15 Terugroepactie diervoeder Recall animal feed 15 nieuwe website Nijhof-Wassink new website Nijhof-Wassink 16 Overzicht Nijhof-Wassink groep Overview Nijhof-Wassink Group 2 De Schakel

3 voorwoord editorial Turbulentie Turbulence Freddy Nijhof, algemeen directeur Nijhof-Wassink Het zijn turbulente tijden. Ik draai inmiddels 33 jaar mee binnen onze onderneming en natuurlijk wordt elk leven gekenmerkt door ups en downs. In 1973 hadden de oprichters van onze onderneming te maken met de oliecrisis; de naam Joop den Uyl, de toenmalige minister-president, doet mijn vader (bijna 77 jaar) nog onmiddellijk het bloed naar zijn hoofd stijgen. Ik kwam in 1980 bij Nijhof-Wassink werken en de beginjaren 80 werden gekenmerkt door crisis; Nijhof-Wassink overleefde het faillissement van twee zeer grote klanten, crisisjaren ten top is ook zo n jaar waarin het maar niet wilde vlotten. Elke crisis duurde echter maar kort en de economie leefde snel weer op. Hoe anders is dat nu: vanaf eind 2008 hebben we in Europa te maken met economische crisis. Vanaf 2009 vertellen wij onze medewerkers al dat we gaan voor twee doelstellingen, namelijk: we moeten zwarte cijfers schrijven om te kunnen blijven investeren; ons vak is nu eenmaal zowel arbeids- als kapitaalsintensief en we willen onze medewerkers binnenboord houden, m.a.w. geen gedwongen ontslagen. Tot nu toe hebben we beide doelstellingen steeds weer weten te realiseren. De resultaten zijn beduidend minder dan in economische hoogtij-jaren. En we zijn een familiebedrijf waar aandeelhouders niet staan te gillen om dividend, de belangen van het bedrijf c.q. de belangen van het collectief staan altijd voorop en dat geeft rust. We hebben de in het verleden gerealiseerde winsten steeds gereserveerd waardoor we een sterke en solvabele onderneming zijn die niet stilvalt bij de eerste de beste tegenwind en zelfs bij storm genoeg pk s heeft om de veilige wal te bereiken. In het internationale vervoer wordt veel getenderd. Hierdoor verloren wij wel wat omzet aan concurrenten die het goedkoper kunnen. We moeten ook regelmatig de conclusie trekken dat we zelfs met Poolse en Hongaarse chauffeurs tariefsmatig niet mee kunnen komen met diezelfde concurrenten. Een voortdurende bron van zorg en we moeten alle zeilen bijzetten. Groeiende sectoren Tot nu toe kunnen we al onze gewaardeerde mensen aan het werk houden, omdat er gelukkig ook sectoren zijn waarin we groeien. Wij kunnen met onze West-Europese Lees verder op pagina 4 De Schakel 3

4 Vervolg van pagina 3 werknemers alleen goed blijven concurreren als diezelfde werknemers met ons meedenken en flexibel zijn en flexibel ingezet kunnen worden. Op groepsniveau groeien we zelfs, o.a. door de overname van VB Trailerbouw en overname van eigen vervoerstromen in onder andere Brandstofvervoer en Mengvoedervervoer. Efficiënter werken Onze transportomzet over de eerste vier maanden was zo n 7% lager dan over de eerste vier maanden van Door efficiënter te werken en minder leegloop (en afstand doen van niet-rendabele werkzaamheden) hebben we het resultaat van Nijhof-Wassink transport op peil kunnen houden en dat sterkt ons in de overtuiging dat we met goede dingen bezig zijn. John Sculley, oud-ceo van Apple, zei eens: Ik ben ervan overtuigd dat een crisis goed is voor het karakter van een organisatie. In dat licht bezien werken de jaren waarin we leven hopelijk louterend voor een ieder van ons en trekken we hier lering uit als er ooit nog eens weer jaren aanbreken waarin het ons economisch wel voor de wind gaat. Per saldo zullen we flexibel mee moeten bewegen met de omstandigheden maar ondanks alle turbulentie ook vastberaden ons eigen plan trekken, innovatief zijn en blijven zoeken naar intelligente en efficiënte oplossingen. Wij hopen op een mooie zomer, met wat minder turbulentie. These are turbulent days we live in. I have been with our company for 33 years now, and of course life is marked by ups and downs. Back in 1973, our founders had to deal with the so-called oil crisis, and the name of the then prime minister Joop den Uyl still makes the head of my father (almost 77 years old) turn red immediately. I joined Nijhof-Wassink in 1980, and the years after were characterized by crisis; Nijhof-Wassink survived the bankruptcy of two major clients, depression was peaking! 1993 was another year of stagnation. Every crisis however lasted only a short period of time and the economy revived fast enough. And that is the big difference with our present situation: from the end of 2008, Europe has been facing the economic crisis. As from 2009 we keep telling our staff that we have two goals in mind: we must maintain our bookkeeping in black figures. Our business is what it is: labor ánd capital intensive; we strive to keep all our staff on board, in other words: no redundancies Up to now, we have managed to realize both goals. Obviously, our results are significantly less than during the years when the economy was booming. But we are a family business where shareholders are not screaming for dividend. The company s interest and the importance of the collective always come first, and that provides peace. The profits of the past have always been set aside, and hence we are a strong and solvent company. We don t fall stationary against the wind, and even in a storm we have plenty of horse power left to reach the shores safely. International transport is marked by tendering. As a result, we have lost business to competitors offering lower prices. More than once we cannot prevent losing the price competition from the same competitors, not even by deploying Polish and Hungarian drivers. This is a continuous cause of concern, forcing us to redouble our efforts. Growing sectors Up to now, we have managed to keep all our employees at work, because we are also active in growing areas. But with our West European staff, we are only able to remain competitive if the same staff keeps thinking along and is willing to be flexibly employed. As a Group we even realized some growth, e.g. by taking over VB Trailerbouw and acquisition of own transport flows in Fuel Transport and Compound Food Transport. Work more efficiently Our turnover in transport during the first four months of this year was down some 7 percent compared with the same period of But by working more efficiently, avoiding idle hours (and renouncing unprofitable activities), we manage to keep Nijhof-Wassink s results on a good level, which strengthens our conviction that we are on the right track. Former CEO of Apple John Sculley once said: I am convinced that a crisis is good for the character building of a company. In this light, let us hope that these years will prove to be cathartic for all of us and make us draw lessons that we can use during the years to come when the economic winds are favorable again. In the end we ll have to move along flexibly with all circumstances and, in spite of all turbulence, remain determined to draw our own plans, be innovative and keep searching for intelligent and efficient solutions. We are looking forward to a nice summer, with somewhat less turbulence. 4 De Schakel

5 rubriek rubriek Definitieve vergunning ADR-warehouse bij Nijhof-Wassink in Coevorden Final license for Nijhof-Wassink ADR-Warehouse at Coevorden Nijhof-Wassink mag op de locatie in Coevorden nu ook inpandige op- en overslag van ADR-goederen verzorgen. Voorheen was dit beperkt tot het buitenterrein. De definitieve vergunning is eind mei verleend door de Gemeente Coevorden. Onze tweede en derde opslaghal in Coevorden zijn aangepast aan de eisen van de huidige PGS-15 richtlijnen die gaan over de opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen. Veiligheidsvoorzieningen Er is inmiddels behoorlijk geïnvesteerd in de nodige veiligheidsvoorzieningen. Naast een vloeistofdichte vloer en een aanrijdbeveiliging is er ook in een kostbare, high-tech LP CO2-blusgasinstallatie geïnvesteerd. De hal is vloeistofdicht af te sluiten door middel van een slagboomconstructie met afsluitdrempel. Nijhof-Wassink is now fully licensed for indoor storage and handling of ADR goods. Until know, handling was limited to outdoors. The city board of Coevorden granted the final license at the end of May. Our second and third warehouse at Coevorden have been brought up to the standards of the present PGS-15 guidelines for Storage of packed hazardous materials. Safety measures The necessary safety features have required quite some investments. There is an impervious floor, collision protection and now an expensive LP CO2 extinguishing gas station. The warehouse can be locked imperviously by means of a barrier construction with a threshold. Succes Poolse Schaatsploeg Polish skaters successful Nijhof-Wassink sponsort de Poolse schaatsploeg en die timmert behoorlijk aan de weg. De resultaten blijven niet uit. Zbigniew Brodka werd zondag 10 maart 2e op de 1500 meter tijdens World Cup wedstrijden in Heerenveen en verzekerde zich hiermee van de eindzege van het seizoen Een unieke prestatie en de eerste wereldbeker zege van Polen in de geschiedenis. De Poolse herenploeg werd ook nog eens 3e bij de ploegenachtervolging. Er was veel media-aandacht in Polen voor deze overwinningen dus Nijhof-Wassink kwam volop in beeld. Nijhof-Wassink is official sponsor of the Polish national skating team, which has been performing very well lately. The following results are proof of that: Zbigniew Brodka ended 2nd in the 1500 meter distance during the World Cup games at Heerenveen on Sunday, March 10, which brought him the final victory of the season. A unique performance and the first World Cup victory in the history of Poland. Moreover, the Polish men s team ended third in the Team Pursuit event. There was a lot of media attention in Poland for all these victories, so Nijhof-Wassink was fully in the picture! De Schakel 5

6 Sachem-directeur Frank Groenen: Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid belangrijker dan prijs Hebt u een iphone? Dan hebt u iets van Sachem op zak. Want dit chemiebedrijf levert hoogzuivere grondstoffen voor de productie van lcd-schermen. Onder andere voor de iphone. Er kan veel veranderen, constateert Sachem-directeur Frank Groenen. Toen dit bedrijf in 1970 begon, produceerde het alleen maar chemicaliën voor de lokale markt. Nu zijn we een producent van hoogwaardige chemische producten die wereldwijd geleverd worden. We maken zo n 50 verschillende producten. Sommige kosten 1 tot 5 euro per kilo en gaan met bulkwagens tegelijk naar klanten in heel West-Europa; andere kosten het tienvoudige en maken we speciaal voor één klant. Goede relaties Aan de rand van Zaltbommel beschikt Sachem over een bedrijfsterrein van 11 ha. Een chemisch bedrijf in de buurt van een woongebied. In de zeventiger jaren was dat geen probleem, maar nu wordt daar toch anders tegenaan gekeken. De gemeente, provincie en Sachem bereikten in nauwe samenwerking een duurzaam akkoord, waarbij Sachem de bedrijfsvoering aanpaste en de andere partijen hun vergunningen herzagen, zodat aan alle milieueisen werd voldaan. Groenen: Bij ons draait alles om veiligheid. Dat moet goed geregeld zijn, ook met de omgeving. Daarom onderhouden we ook goede relaties met de brandweer, de gemeente en andere instanties. Niche-speler Sachem is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hoogzuivere chemicaliën. Die producten worden bijvoorbeeld gebruikt in de elektronica (productie semi-conductors), de chemische sector (katalysatoren), papierindustrie (bindmiddelversterking), farmaceutische industrie, olie- en gasproductie, biotechnologie en personal care. Wij maken exclusieve producten voor exclusieve klanten. Sachem is een niche-speler. Door onze omvang en bedrijfsvoering kunnen we voor heel specifieke markten en producten werken. Daar is kwaliteit en Frank Groenen: Elke dag plezier Frank Groenen (51) studeerde Chemische Technologie in Eindhoven. Hij werkte o.a. 10 jaar bij DSM voordat hij in 1996 naar Sachem vertrok. In 2001 werd hem de directiefunctie toevertrouwd. Waarom kiest iemand na DSM voor een relatief kleine onderneming? Het is gewoon een hartstikke leuk bedrijf. Ik doe mijn werk elke dag met plezier. Hier werken hoogopgeleide chemici, technische mensen die de fabriek draaiende houden, mensen die zich bezighouden met veiligheid, met logistiek, met inkoop, met sales, met financiën, met vergunningen, met administratie en met al die verschillende disciplines heb ik dagelijks te maken. Dat maakt mijn werk zo boeiend. En dan vind ik het ook nog spannend om als kleintje soms te kunnen concurreren met grote chemische bedrijven. 6 De Schakel

7 Sachem Europe B.V. Sachem in Nederland is onderdeel van het Sachem Inc. met de hoofdvestiging in Austin, Texas. Sachem heeft productievestigingen in de USA, China, Japan en Nederland. De Nederlandse vestiging zorgt voor een omzet van 45 miljoen dollar op jaarbasis en produceert 50 verschillende hoogzuivere chemische producten voor 500 klanten, verdeeld over 5 continenten. Er werken in Zaltbommel ruim 80 mensen. In de productie wordt volcontinu gewerkt. Sachem is een familiebedrijf en dat heeft volgens directeur Groenen zo z n voordelen. Men is tevreden met een redelijk rendement en dat levert Sachem al jaren. Quality and delivery reliability more important than price leverbetrouwbaarheid belangrijker dan prijs. Een goede balans vinden tussen efficiency en innovatie, dat is de kunst. Elk jaar groei Sachem doet het goed. Daar zijn we best trots op, stelt Groenen, Wij zijn een onderdeel van de Nederlandse maakindustrie. Ons bedrijf heeft hoogopgeleide chemici en technici nodig. Er zit nog elk jaar groei in, ook in de huidige tijd. Dat is best bijzonder. Elk jaar moeten we weer 6 of 7 vacatures zien in te vullen. En dat valt niet altijd mee. Partnership Nijhof-Wassink verzorgt de tanktransporten voor Sachem. Hoe lang al? Daar komt inkoopmanager Joost Brekelmans voor opdraven. Oh, al meer dan dertig jaar denk ik. Wij werkten al met RTC, dat later (1996, red.) door Nijhof-Wassink werd overgenomen. Vroeger haalde Nijhof-Wassink ook vaak grondstoffen voor ons uit Polen, nu verzorgen ze vooral het vervoer van onze producten naar klanten in West-Europa, met name in de zetmeel-industrie. We werken natuurlijk met meerdere transporteurs, want lang niet alles gaat bij ons in tank de deur uit en we leveren ook buiten Europa. Groenen vult aan: Je mag best van een partnership spreken tussen Nijhof-Wassink en ons. Ze hebben een goede service, een Joost Brekelmans (inkoop): Wij werken al meer dan dertig jaar met Nijhof-Wassink. snelle respons en rijden met perfect materieel. Gaat er wel eens wat mis? Groenen moet even nadenken: In ieder geval zo weinig dat ik er niets van weet. Do you have an iphone? Then you have something Sachem in your pocket. For this chemical firm provides highly pure raw materials for the production of lcd screens. Amongst others for iphone. When this company started in 1970, it only produced chemicals for the local market, says Sachem director Frank Groenen. Nowadays, we produce high quality chemical products to be used all over the world. Our product portfolio comprises around 50 different products to be used in the electronic business (production of semiconductors), the chemical industry (catalysts), the paper industry (binding reinforcement) and the pharmaceutical industry. Sachem is a typical niche player. Our size and operation enable us to be active on very peculiar markets with very special products. There, quality and delivery reliability are more important than price. Sachem is doing well. And we are very proud of that, says Groenen, Our company needs highly educated chemical engineers and technicians. We keep growing every year, even at present. Nijhof-Wassink handles Sachem s tank transports. For more than thirty years, according to purchase manager Joop Brekelmans. Nijhof-Wassink especially handles the transport of our products to customers in Western Europe, in particular in the starch industry. To which Groenen adds: Feel free to call it a partnership between Nijhof- Wassink and us. They provide good services, respond fast and use perfect equipment. De Schakel 7

8 SilFit voorraadbeheersysteem Eigenlijk alleen maar voordelen Basically only advantages Herco Eshuis kent SilFit door-en-door, heeft wekelijks contacten met producenten en gebruikers van bulkgoederen en wordt alleen maar enthousiaster: SilFit heeft eigenlijk alleen maar voordelen. De boer die met een hamer op de silo klopt om te schatten of hij genoeg voer heeft om het weekend door te komen; de productieplanner die vrijdagmiddag tot de ontdekking komt, dat maandag een van de lijnen zal stilvallen, omdat de bestelling voor grondstoffen is blijven liggen Dat soort situaties stonden aan de basis van de ontwikkeling van SilFit. Inmiddels een bewezen systeem, gebaseerd op ultrasone sensortechniek. Een hele mondvol, maar zo ingewikkeld is het niet. Een sensor bovenin de voorraadsilo meet door middel van hoogfrequente geluidsgolven de aanwezige inhoud. De boer of de supply chain manager krijgt die informatie op zijn scherm. Hij kan een bestelling plaatsen, maar dat ook overlaten aan SilFit of de producent. Juist door die functionaliteit komen de voordelen van SilFit pas echt tot hun recht. Eshuis: Door het tijdstip van bevoorrading uit handen te geven, kan de producent zijn productie beter plannen en kan de vervoerder zijn ritplanning optimaliseren. Dat zijn niet alleen Herco Eshuis Sectormanager SilFit

9 interview mooie woorden. Bij SilFit is dat in de praktijk aangetoond: Doordat je het transport veel efficiënter kunt plannen, is een kilometerbesparing van 10% te realiseren. Het aantal spoedorders neemt af van 17% naar 6%. Cijfers over besparingen in de productieplanning zijn niet eens meegenomen, maar het spreekt vanzelf dat het omstellen van productielijnen voor het leveren van spoedorders extra geld kost. Via de SilFit webportal of een eigen portal krijgen producenten en gebruikers op elk gewenst moment inzicht in voorraadgegevens. De gebruiker kan kiezen voor alleen het uitlezen van de meetgegevens, maar ook voor een koppeling naar productie en transportplanning. Herco Eshuis: Juist die flexibiliteit maakt SilFit tot een ideaal voorraadbeheersysteem voor ieder bedrijf waar met bulkgoederen gewerkt wordt, zoals de agrarische sector, de kunststof- en de voedingsmiddelenindustrie. SilFit is based upon ultrasonic sensor technology. One sensor in the top of the storage silo measures the contents through highfrequency vibrations. The information is presented on the user s monitor. Via the SilFit web portal or an own portal, producers and customers are provided with supply information any time they want. A read-only option is available, but a link to production and transport planning is also feasible. It is an ideal stock management system for every company dealing with bulk like agriculture, chemical, plastic and food industries. Alles automatisch! Willy de Beer (44) is varkenshouder in Leende (bij Eindhoven). De Beer doet alles alleen! Daarom heeft hij geautomatiseerd wat mogelijk is. Vanuit zijn kantoor in het woonhuis kan hij al veel dingen via het interne netwerk controleren en eventueel bijsturen. Hij is nu in overleg met zijn voerleveranciers om de levering van het varkensvoer ook te automatiseren. Eén van mijn leveranciers werkt met SilFit. Ik wil dat systeem ook wel hebben, want ik heb straks 13 silo s. Ik heb nu 30 ton voer per dag nodig. Er komen straks als ik de nieuwe stal klaar heb per dag twee vrachten binnen. Het zou mij ontzettend veel werk en geregel schelen, als de leverancier mijn voorraden bijhield en die zou aanvullen als het hem uitkomt. Bovendien krijg ik dan ook niet meer de schuld, als er een keer een spoedlevering nodig is! De Beer heeft net een nieuwe mengkeuken geplaatst met capaciteit voor varkens. Ik ga nu eerst een stal bouwen voor varkens meer en als een of beide zoons ook in het bedrijf willen komen, gaan we naar in totaal varkens. Sterk softwareplatform Wij maken gebruik van het SilFit meetsysteem. Een positief punt is dat SilFit over een sterk softwareplatform beschikt. In eerste instantie hebben we ook gebruik gemaakt van hun backoffice faciliteiten. We hebben de SilFit-meetapparatuur nu gekoppeld aan ons eigen besturingssysteem. Dat werkt ook prima. Pieter Douma, manager operations en supply chain Koopmans Meel BV, Leeuwarden SilFit voordelen SilFit advantages voor de producent: transparantie in de orderstroom betere productieplanning voor de vervoerder: efficiëntere ritplanning lagere kilometerkosten minder CO2-uitstoot voor de gebruiker: actueel inzicht in voorraden minder spoedorders altijd voldoende voorraad For the producer: Transparancy of order flow Improved production planning For the carrier: More efficiënt route planning Lower mileage costs Less CO2 emission For the customer: Current insight in stocks Less emergency orders Always sufficient stock Meer weten over SilFit? Bel of mail naar Herco Eshuis: of Goede kwaliteit, lage prijs Modiform Extrusion produceert folie ten behoeve van de vervaardiging van kunststof etensbakjes, champignonbakjes, plantenen bloementrays enzovoort. Als grondstoffen dienen gemalen folie en granulaat (kunststof in korrelvorm). Die grondstoffen worden grotendeels in bulk aangeleverd en vinden hun weg naar de acht voorraadsilo s van Modiform. Vroeger moesten we met twee man naar de silo s en sloegen dan met een dikke elektriciteitskabel tegen de silowand. Dan kon je aan het geluid horen hoeveel voorraad er nog ongeveer in de silo aanwezig was. Wij zijn erg geholpen met de meetapparatuur van SilFit. Daar hebben we destijds voor gekozen vanwege de kwaliteit en de concurrerende prijs. We werken er nu bijna twee jaar mee. De meetresultaten gaan naar SilFit en via een portal kunnen we de gegevens aflezen. We maken in feite gebruik van de volledige functionaliteit die SilFit biedt, behalve dan het bestellen van grondstoffen. We verwerken namelijk veel gerecycled materiaal en dat is toch een aparte handel. De inkoop daarvan blijven we zelf doen. Voor de rest zijn we dik tevreden met SilFit. Jochem Oomens supply chain manager, Modiform Extrusion, Roosendaal De Schakel 9

10 Terminals CTT in Hengelo en Rotterdam PCT is nu CTT PCT is now CTT Gerco Linthorst: Tussen nu en 2025 zullen we onze capaciteit verdubbeld hebben. PCT, de Rotterdamse terminal die Nijhof-Wassink samen met MCS Meppel exploiteerde, heet nu CTT. Daarmee schaart deze terminal zich onder dezelfde vlag als die in Hengelo. We praten met directeur Gerco Linthorst. Linthorst kwam in de negentiger jaren bij Bolk Transport in dienst als acquisiteur: Maar ik zat al na 3 weken bij de containers. Hij is er nooit meer weg gegaan. In 1985 begon Bolk met een containerterminal op het spoorwegemplacement van Almelo. Er was toen een dagelijkse goederentreinverbinding tussen Rotterdam en Almelo. Die verbinding werd gesubsidieerd. Daar werd in 1997 een dikke streep door gehaald en was het einde oefening voor de Almelose terminal. Klanten behouden Daarmee ging geen streep door de ambities van Bolk en het intermodaal vervoer. Er werd een chauffeurstandplaats in Hengelo ingericht en Bolk focuste nu op het transport vanuit de Rotterdamse haven via de binnenvaart naar Twente. In eerste instantie werden de schepen gelost in Emmerich en reden we constant tussen Emmerich en Hengelo heen en weer. In 2001 werd aan het kanaal in Hengelo een terminal ingericht. We begonnen met drie schepen per week, herinnert Linthorst zich, maar vanaf dag 1 hebben we zwarte cijfers gedraaid. Samenwerking In plaats van in z n eentje te concurreren met andere intermodale vervoerders, besloot Bolk te kiezen voor samenwerking. De Combi Terminal Twente werd het eigendom van vier partners: MCS uit Meppel, BCTN (met terminals in Den Bosch, Nijmegen en Wanssum), Nijhof- Wassink en Bolk Transport. Droomstart De zaken gaan goed in Hengelo. We maakten een droomstart, concludeert Linthorst. In 2005 zaten we al aan onze capaciteit. In 2009 kon CTT een aangrenzend terrein van 12,5 hectare aankopen. De kade werd verlengd naar 300 en vervolgens naar 400 meter. Hoogtepunt was de officiële ingebruikneming van de uitgebreide terminal op 27 september 2012 in aanwezigheid van prins Willem Alexander. Tweede Maasvlakte De groei is er nog niet uit! Rotterdam verwerkt nu 12 miljoen teu per jaar. In 2025 zal dit meer dan verdubbeld zijn tot 25 miljoen teu, schat Linthorst in. Dat komt door de komst van de Tweede Maasvlakte en door autonome groei. Dat brengt ons bij de reden van ons bezoek in Hengelo, want de combiterminal die MCS en Nijhof-Wassink in Pernis exploiteren, valt sinds 1 januari onder hetzelfde bestuur als de Twentse terminal en heet nu ook CTT. 10 De Schakel

11 rubriek rubriek Waarom? De naam CTT heeft bekendheid in het Rotterdamse en wij hadden al relaties met diepzeerederijen. Linthorst verwacht dat beide terminals samen voor een grote groei zullen zorgen van het binnenlands vrachtvervoer per schip. tegemoet. In landen als Engeland en Polen wordt nu nog 80 tot 90% van het afval gestort. Dat mag vanaf 2014 niet meer. Wij kunnen het afval dan rechtstreeks vanuit het schip op de trein zetten naar Hengelo. Plannen en kansen genoeg dus! CTT is owned by four partners: MCS of Meppel, BCTN, Nijhof-Wassink and Bolk Transport. We handle 12 million teu per year now. In 2025, this is expected to be more than doubled to 25 million teu, he estimates. This is caused partly by the Nu kunnen diepstekende zeeschepen aanmeren op de Tweede Maasvlakte. Die schepen kunnen niet in Antwerpen of Hamburg terecht. Wij gaan pendelen met schepen tussen de Tweede Maasvlakte en de CTT in Pernis. We kunnen de containers vier hoog stapelen. Bij de CTT in Pernis halen we de bovenste twee lagen eraf, waarna we met twee lagen doorvaren naar de CTT in Hengelo. Hoger kan helaas niet vanwege de bruggen onderweg. Kansen genoeg De CTT in Pernis zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. Er is inmiddels een 24-uurs vergunning verleend voor volcontinu bedrijvigheid, er komt een kraan boven de spoorlijn en de kantoorfaciliteiten zullen worden uitgebreid. Verder ziet Linthorst veel mogelijkheden voor deze terminal in het vervoer van afval uit Delft en omstreken naar Twence, de afvalverwerkingsinstallatie in Hengelo. Ook zie ik de internationale ontwikkelingen met belangstelling Faciliteiten CTT Rotterdam Water: De terminal kan zeeschepen en barges met een diepgang tot 8,25 meter en 200 meter lengte ontvangen en behandelen. Spoor: De terminal kan treinen tot 650 meter lengte behandelen. Weg: Directe verbinding met de snelwegen A4, A15 en A20. Deze trimodaliteit zorgt voor een efficiënte verbinding met de zeehaventerminals en binnenlandse terminals in Nederland, België en Duitsland. Via shortsea kan de rest van Europa, Rusland en Afrika ook goed worden bediend. PCT, the Rotterdam based terminal of Nijhof-Wassink and MSC Meppel, has been renamed as CTT. As a result, it shows the same flag as the terminal in Hengelo. An interview with director Gerco Linthorst. Since 2001 the terminal is located at the Twentecanal of Hengelo. This so-called Combi Terminal Twente introduction of the Second Maasvlakte area, and partly by autonomic growth. Since January 2013 the PCT terminal is operating under the same flag and board as CTT Hengelo. Linthorst expects that both terminals will cause a large growth of inland water transport. We plan to commute between the Second Maasvlakte area and CTT at Pernis. Facilities CTT Rotterdam Water: The terminal can handle seaships and barges with a draft of 8,25 meters and a lenght up to 200 meters. Railway: The terminal is able to welcome trains with a total lenght from 650 meters. Road: Direct connection with highways A4, A15 and A20. This trimodality makes efficient connections possible with seaport terminals and inland terminals in the Netherlands, Belgium and Germany. The rest of Europe, Russia and Africa can also be well serviced trough shortsea. De Schakel 11

12 Werken aan Responsible Care Working on Responsible Care Nijhof-Wassink hanteert sinds enkele jaren het Responsible Care keurmerk. Responsible Care is een vrijwillig initiatief van de chemische industrie wereldwijd. Werken aan veiligheid, gezondheid en milieu is een continu proces waarmee wij tevens inhoud geven aan duurzaam ondernemen. Nijhof-Wassink heeft zich gecommitteerd aan Responsible Care. Jaarplan Responsible Care In ons jaarplan Responsible Care staan diverse aandachtspunten. Graag brengen we opnieuw een aantal van deze aandachtspunten voor het voetlicht. Lifestyle-Duurzaam rendabel Zweeds onderzoek toont aan dat een verbetering van het gezondheidsprofiel van de chauffeur leidt tot een grotere mentale alertheid (kortere reactietijden). Interventies gericht op verbetering van voedings- en beweegpatroon leverden maar liefst een verbetering van de reactietijd op van 16%. Daarnaast is een gezonde en fitte chauffeur beter bestand tegen stress veroorzakende factoren. Een gestreste chauffeur vertoont een gejaagde rijstijl en dit heeft weer negatieve invloed op het brandstofverbruik. Om deze reden is er binnen Nijhof-Wassink een project gestart waarbij deze aspecten binnen het BBS-programma zijn opgenomen. De hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van het rendement met betrekking tot brandstofzuinig rijden. Naast deze hoofddoelstelling zijn er ook diverse nevendoelstellingen: Op niveau van de individuele medewerker: Het verbeteren van de persoonlijke belastbaarheid, leidend tot langere periode van klachtenvrije inzetbaarheid. Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het verhogen van de kwaliteit van leven van de medewerkers. Op organisatieniveau: Mede bijdragen aan een structurele verlaging van de verzuimkosten. Mede bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Mede bijdragen aan het verhogen van de klanttevredenheid. Het zichtbaar maken van de aandacht en zorg die het bedrijf heeft voor de gezondheid en het welbevinden van haar medewerkers. Tankcleaning innovatief Binnen onze tankcleaning afdeling zijn er ook diverse aspecten die in het kader van Responsible Care Programma de aandacht verdienen. Content zijn wij met onze reinigingsmethode voor kunstharsen die voorkomt dat er met gevaarlijke oplosmiddelen gewerkt moet worden. Daarnaast is het reinigingsmiddel goed 12 De Schakel

13 rubriek rubriek biologisch afbreekbaar en vormt het geheel een zeer duurzaam proces. In onderstaande figuur is te zien dat we in staat zijn om gemiddeld 100 liter afval te besparen per reiniging. Daarnaast realiseren we een verbetering van de veiligheid, een kortere reinigingstijd en lagere kosten. Traditionele reinigingsmethode Gebruik van 80 liter oplosmiddel + 20 kg restproduct (gemiddeld, per reiniging) Innovatieve methode Nijhof-Wassink Speciaal soort zeep dat reageert met het product en waarin dit compleet oplost. 100 liter afval => milieu factor (planet) Oplosmiddel is brandgevaarlijk => risico op explosie (people) Behoorlijke kosten => economische factor (profit) Geen direct afval => milieufactor (planet) Zeep is niet brandgevaarlijk => risicovermindering (people) Cleaning is goedkoper en sneller => (profit) Waterzuivering optimaliseren Aan de achterkant van het reinigingsproces komt het hele waterzuiveringstraject. Hier zijn ook belangrijke stappen gemaakt in de optimalisatie van de processen en daarmee gepaard gaande vermindering van de vervuiling van het geloosde water. Maar ook op andere onderdelen van het zuiveringsproces wordt de milieubelasting verlaagd. Hiervoor is een goed opgeleide procestechnoloog aangenomen die met zijn specifieke kennis een enorme bijdrage levert aan de duurzaamheid van de tankcleaning. Nijhof-Wassink applies the Responsible Care label. That implies a continuous effort in improving the safety, health and environment policy. A Swedish research program has shown that improving the health profile of a driver results in a shorter response time. Improving the food and movement pattern even improves the response time by some 16%! Moreover, a fit and healthy driver is better able to cope with stress causing circumstances. A stressed driver is marked by an agitated style of driving, which has a negative impact on fuel consumption. But next to this main goal, there are other effects. For the individual driver: an improvement of his personal handling capacity, resulting in longer periods of availability, improvement of traffic safety and enhancement of his quality of life. For the organization: a structural lower level of lost time cost, a higher level of traffic safety, a better customer satisfaction and all the company s care and attention for the health and well-being of its staff made visible. Our Tankcleaning department is also involved in Responsible Care, e.g. by applying solvent-free detergents, which are biodegradable. De Schakel 13

14 kort nieuws news flashes Meststof in Coevorden Fertilizer in Coevorden 520 ton meststoffen werd binnen 12 uur gelost, de meststoffen worden vervolgens direct verspreidt over de akkers in Noord-Oost Nederland. Een goede aftrap van een mooi project voor onze collega s van Value Added Services. Op onze locatie in Coevorden beschikken we naast diverse opslagmogelijkheden, spoelhal en spoorweg over een eigen kade, dit biedt vele mogelijkheden voor onze klanten. Dankzij deze diversiteit zijn we op 14 maart 2013 gestart met de aanvoer van meststoffen via het Coevorderkanaal naar onze kade in Coevorden. De meststoffen worden direct gelost in zuig- c.q. pompwagens en zijn bestemd voor de akkerbouw. Het eerste schip met Our facility in Coevorden allows us to perform all kind of storage and intermodal activities, as well as vehicle cleaning. Moreover, an own railway connection and a harbour even increase our possibilities. Thanks to this flexibility, we are able to set up all kinds of solutions for our customers. On the 14th of March 2013, we started a completely new project. An inland vessel, loaded with 520 tons of fertilizer, arrived at our location. Within 12 hours the product was pumped to bulktrailers and then distributed throughout the North- East region of the Netherlands. A good start of a nice project for our colleagues from Value Added Services business unit. Intensievere samenwerking met Brand Oil - Compaan Intensified cooperation with Brand Oil - Compaan Vorig jaar nam Inter Oil BV, de moedermaatschappij van Brand Oil en Amigo tankstations, alle activiteiten van Compaan Nederland over. Brand Oil is al jarenlang een zeer gewaardeerde relatie van Nijhof-Wassink en we zijn dan ook samen het gesprek aangegaan over het Compaan volume. Uiteindelijk is er besloten dat Nijhof-Wassink met ingang van 1 maart jongstleden ook de bevoorrading van de Compaan tankstations voor haar rekening zal nemen. Een mooie uitdaging voor onze sector brandstofdistributie. Last year Inter Oil BV, owner of Brand Oil and Amigo gas stations, took over all activities from Compaan in the Netherlands. For many years Brand Oil is a valuable partner to Nijhof-Wassink, therefore both companies started conversations about the Compaan volume. As a result of those negotiations, Nijhof- Wassink will distribute fuel to Compaan s gas stations starting from the 1st of March A nice challenge for our fuel distribution department. 14 De Schakel

15 kort nieuws news flashes Aflatoxine gevonden in maïs Terugroepactie diervoeder Recall animal feed In Nederland ontstonden in week 10 problemen rond melkveevoeders: er zou aflatoxine zijn gevonden. Aflatoxine is schadelijk voor de volksgezondheid en om deze reden heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie de levering van boerderijmelk van een aantal betrokken bedrijven per direct stopgezet. Daarnaast is men direct een onderzoek gestart om de bron van aflatoxine zo snel mogelijk op te sporen. De aflatoxine, een schimmel, is via het veevoeder bij het melkvee terecht gekomen. Hierdoor kondigde Trust Feed op 21 maart 2013 uit voorzorg een grote terugroepactie aan van al het voer gemaakt met maïs uit Oost-Europa. Nijhof-Wassink werd gevraagd een deel van deze terugroepactie te organiseren. Drie van onze zuigopleggers draaiden dan ook overuren. Dagen lang kwamen er non-stop zuigopdrachten binnen op onze diervoeder-afdeling in Nederland, een serieuze test voor ons materiaal, onze chauffeurs en onze planning. Na een snelle afhandeling, 10 dagen van 24 uur, kwamen de zuigopleggers weer richting Rijssen voor een welverdiende wasen rustbeurt. Aflatoxin, a toxic form of mold, caused problems during week 10 in the Netherlands. Aflatoxin was found in animal feed for dairy cattle. As a danger for human health, the Dutch Dairy Organization decided to stop all supplies from involved parties immediately. They also started an investigation to reveal the source of aflatoxin as soon as possible. Animal feed organization Trust Feed announced it is recalling all feed made with sweet corn from eastern Europe as a precaution. Nijhof-Wassink was asked to conduct a major recall operation to collect animal feed from the farms, with three vacuum trailers which had to operate nonstop for ten days straight. Vacuum orders rushed in for days on our Dutch animal feed department, demanding the most from our equipment, drivers and planning. After processing all the orders, our trailers returned to Rijssen for a well deserved wash and rest. new website - new website - new website - new website Onze nieuwe website is sinds 5 maart online, ga eens kijken op Volg ons nu ook op: Facebook Nijhof en Wassink B.V. De Schakel 15

16 organogram organisation chart Is it logistics or has it wheels, call Nijhof-Wassink they make the best deals!!! Nijhof Wassink Group Logistics and more! Logistics Intermodal Terminals Volvo truck dealer VB Trailerbouw VMI & Planning NL NL NL NL NL Rijssen Rotterdam Coevorden DL Hörstel Kutno Székesfehérvár Coevorden PL PL PL H CTT - Hengelo CTT - Rotterdam (participation) Kutno Rijssen Zwolle Doetinchem Oldenzaal Beilen Groningen Veendam Veenoord Hoogeveen Kutno Tarnowo Podgòrne Nowa Wies Rzgòw Ostròw Nowa Lease - leasing Bedum Rijssen We are not only into transport, we are involved in a large range of automotive & logistic business.to give you an idea of what we are, where we are and what we do we would like to show you on this page. a l w a y s o n t h e m o v e De Schakel is het magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport De Schakel is a publication of Nijhof-Wassink Transport Productie/production: Topic Creatieve Communicatie, Wierden, The Netherlands Nijhof-Wassink transport postbus AA Rijssen The Netherlands

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden De Schakel SPECIAL COEVORDEN Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden Magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport - Nr. 3 maart 2009 A magazine of Nijhof-Wassink Transport - No. 3 March 2009 op

Nadere informatie

SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn

SCHAKEL. Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend. Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen. Jean-Pierre Wander: We willen de beste zijn DE SCHAKEL IS EEN UITGAVE VAN NIJHOF-WASSINK TRANSPORT - voorjaar 2011 - NUMMER 1 SCHAKEL DE Leverbetrouwbaarheid voor Domo doorslaggevend Door SilFit-sensor minder spoedbestellingen Jean-Pierre Wander:

Nadere informatie

40 jaar op de weg 40 years on the road

40 jaar op de weg 40 years on the road Interview interview Kwaliteit is sleutel tot succes Shell laat vervoer aan professionals over Pas op Jumbo s in aantocht! Quality is the key to success Shell leaves transport to the professionals Watch

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Jaco Dijkshoorn: Communication and continuity Annual Report 2007 Lage drempels en korte lijnen Content Preface 4 Roelof Buisman: More international

Nadere informatie

NetwerkNieuws. De loopbaan van Ad de Zeeuw. Wat doe ik hier in s hemelsnaam! 6 pittige vragen aan Hessel Visser

NetwerkNieuws. De loopbaan van Ad de Zeeuw. Wat doe ik hier in s hemelsnaam! 6 pittige vragen aan Hessel Visser NetwerkNieuws. Pandora 08/09 jaargang 18 nummer 2 juli 2009 Terug in de collegezalen Albert Valkenberg Deze case heeft een baard. SO WHAT! De loopbaan van Ad de Zeeuw Wat doe ik hier in s hemelsnaam! 6

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel. Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML NetwerkNieuws. DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA JAARGANG 23 NUMMER 1 FEBRUARI 2014 Alumnus aan het woord De keuzes van Erik Oostwegel Industriële ontwikkelingen Winnaar NLP 2013: ASML Vanaf Maasvlakte 2

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord Thomas Rubbens. Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam. Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge

NetwerkNieuws. Alumnus aan het woord Thomas Rubbens. Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam. Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge DISPUUT TRANSPORTKUNDE PANDORA NetwerkNieuws. JAARGANG 23 NUMMER 3 NOVEMBER 2014 Alumnus aan het woord Thomas Rubbens Studytour 2014 Zuid-Korea & Vietnam Afstudeerverhaal (Fokker) Richard van Osnabrugge

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Performance Customer Interactions 2011 Benchmark Service Providers Nederland. Drs. Annemiek van Moorst Katja van Wel

Performance Customer Interactions 2011 Benchmark Service Providers Nederland. Drs. Annemiek van Moorst Katja van Wel Performance Customer Interactions Benchmark Service Providers Nederland Drs. Annemiek van Moorst Katja van Wel 17 maart Performance Customer Interactions Copyright 1994- TOTE-M Performance Customer Interactions

Nadere informatie

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie