In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s. Innovatie in de binnenvaart. Customer Services verbetert het orderproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s. Innovatie in de binnenvaart. Customer Services verbetert het orderproces"

Transcriptie

1 In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s Innovatie in de binnenvaart Customer Services verbetert het orderproces Nummer 3 December 2011 Jaargang 37

2 Voorwoord Inhoud Customer Services optimaliseert het orderproces Innovatief concept voor de binnenvaart 3 Full service via Pon Power Insight.com Wellicht heb ik u onlangs gesproken op onze Pon stand tijdens de drukbezochte Europort begin november in Ahoy, zo niet dan kunt u alles over onze laatste ontwikkelingen teruglezen in deze nieuwe editie van Motorennieuws. In deze uitgave besteden wij aandacht aan innovatie en duurzaamheid. Zo is eind november het binnenvaartschip de Argonon te water gegaan. Voor Pon Power een belangrijke pilot voor de binnenvaart: wij hebben hiervoor een Dual Fuel systeem ontwikkeld. Hiermee kan de dieselmotor draaien op een mengsel van aardgas en diesel, waardoor er een schonere verbranding en een aanzienlijke reductie op brandstofkosten ontstaat. Daarnaast zijn er ook twee Capstone microturbines op het schip ingebouwd. De microturbines draaien op aardgas en zullen de Argonon van warmte en elektriciteit voorzien. Lees ons uitgebreide artikel op pagina 5. Mammoet kraan voorzien van powerpacks met Cat C18 s 12 Actueel ALGEMEEN 5 Twee WKK s in een turnkey project 10 Generaties lang varen met een Cat Pon Power is niet alleen maar een leverancier van motoren, wij kunnen ook het gehele project verzorgen. Een mooi voorbeeld van een turnkey project dat Pon Power heeft afgerond zijn de WKK s die zijn geleverd aan Essent voor Akzo Nobel in Deventer. Lees het artikel op pagina 10. Op pagina 3 vindt u een artikel over de wijzigingen die onlangs hebben plaatsgevonden in onze service-organisatie. In het artikel vertellen wij u graag waarom wij deze veranderingen hebben doorgevoerd en wat het voor u betekent. Ik wens u hele fijne feestdagen! Met vriendelijke groet, Patrick van Alem Algemeen Directeur Pon Power BV Redactie Pon Power BV, Zorgt. Communicatie bv Tekst Zorgt. Communicatie bv - Mireille Goedkoop, i.s.m. Max De Bruin, Tina Reinders Bladcoördinatie/Vormgeving/Drukwerk Zorgt. Communicatie bv Fotografie Zorgt. Communicatie bv i.s.m. Peter de Kievith, Peter Nicolai, Ludwig van Hooren, Marnix Klooster Pon Power BV, Ketelweg 20, 3356 LE Papendrecht De inhoud van dit blad mag niet worden overgenomen zonder toestemming van de redactie. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission Caterpillar All Rights Reserved.

3 Customer Services optimaliseert het orderproces Om klanten zo adequaat en efficiënt mogelijk van dienst te zijn, heeft Pon Power de uitvoering van het service-orderproces onder de loep genomen. Uiteindelijk draait het om klanttevredenheid en die willen we verder verhogen, aldus Director Customer Service, Hans Liepert. Voorheen vonden alle activiteiten binnen het serviceproces van Customer Services decentraal plaats binnen een vijftal regio s: opdrachtaanname, planning, aansturing van de monteurs (Service Technicians), werkvoorbereiding, administratie als ook de facturatie. Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd door een coördinator, die daarnaast ook was belast met de begeleiding en scholing van zijn monteurs, de kwaliteitsbewaking, uitvoering van inspecties etcetera. Gedurende dit jaar is de opzet van de service organisatie binnen Pon Power gewijzigd. Nieuw orderproces Hans Liepert: In het verleden moesten we erg veel tijd en aandacht besteden aan de afwikkeling van het orderproces. Door de veelheid en verscheidenheid van taken die bij de coördinatoren lagen, was er niet altijd voldoende tijd beschikbaar voor de start van het proces. Hierdoor moesten er vaak achteraf zaken hersteld worden. Door meer focus te leggen op de vraag van de klant aan het begin van het proces, willen we meer duidelijkheid creëren over de gewenste output. Dat gaat ons helpen om gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na te komen. Daarom wordt het analyseren van de behoefte van de klant en het inplannen van de monteurs nu centraal geregeld vanuit Papendrecht. Dit gebeurt door 3 MN

4 Het orderproces van Customer Services in beeld De factuur Het Bedrijfsbureau stuurt de uiteindelijke factuur naar de klant. Klant Dispatcher Ordercoördinator Bedrijfsbureau Klant en Dispatcher maken de opdracht zo duidelijk mogelijk. De Dispatcher draagt de geplande klus met alle relevante informatie over ter uitvoering. Service Technician De klus De Ordercoördinator meldt de klus technisch gereed nadat de klus (inclusief het rapport) gereed is en alle administratie gecontroleerd is. De Ordercoördinator (OC) en de Service Technician (ST) klaren samen de klus. De OC in de rol van projectleider. De ST meldt zich af bij de OC. Dispatchers, die elk een deel van Nederland bedienen. Hierdoor behouden klanten een vast aanspreekpunt. Omdat alle servicebussen onlangs zijn uitgerust met een locatiebepalingssysteem, kan een Dispatcher in één oogopslag vaststellen welke monteur het snelste bij een klant kan zijn. Ook de logistieke ondersteuning en administratieve afwikkeling vinden nu vanuit Papendrecht plaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Ordercoördinatoren. Zij zorgen ervoor dat de monteurs voorzien worden van alle benodigde informatie, gereedschappen en onderdelen om de verstrekte opdracht goed uit te kunnen voeren. Hans Liepert: De onderdelen worden tegenwoordig via nachtdistributie direct afgeleverd in de servicebussen, zodat de monteurs direct door kunnen naar onze klanten. Dit komt de snelheid en de efficiency ten goede. Sinds kort zijn er nu ook District Service Managers actief, die leiding geven aan een groep monteurs en eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het uitgevoerde servicewerk binnen hun gebied. Hans Liepert: Omdat deze District Service Managers van klus naar klus in het veld gaan hebben onze klanten nu ook iemand waarmee ze hun ervaringen met de service van Pon Power face to face kunnen bespreken. Resultaat In november is de omschakeling grotendeels afgerond. Hans Liepert: Het is niet zo dat deze grote operatie ongemerkt aan al onze klanten voorbij is gegaan. De wijzigingen in de opzet van de organisatie en de functies binnen Customer Service hebben soms voor ongemakken gezorgd, maar we zijn op de goede weg om een nog hogere kwaliteit van service aan onze klanten te leveren. Het doel is om klanttevredenheid te verhogen. 4 MN

5 Innovatief concept voor de binnenvaart Gerard Deen Carbon footprint wordt steeds belangrijker. In de toekomst gaat het niet om de goedkoopste vervoerder, maar om de schoonste vervoerder. Je kunt als reder afwachten wat er gaat gebeuren. Of je grijpt de kans om een totaal nieuw concept voor de voortstuwing van binnenvaartschepen te ontwikkelen. Dat doe je samen met anderen die willen werken aan zo n innovatie, zoals Pon Power met haar dual fuel motoren. Aan de toenemende behoefte aan schoner varen en de steeds strenger wordende emissieeisen kun je met een doorsnee dieselmotor nooit voldoen, vertelt Gerard Deen van Deen Shipping. Je kunt afwachten of iemand met een oplossing komt of je probeert samen met anderen een innovatieve doorbraak te creëren. Er is een mogelijkheid om uitstoot te reduceren door een roetfilter en een katalysator te plaatsen. Dat is een beproefde techniek, maar daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. Een alternatief is het varen op aardgas. 5 MN

6 Doorbraak We zijn aan de slag gegaan met een aantal partners om een pilot op te zetten waarin we een binnenvaartschip, de Argonon, bouwen dat kan varen op een mengsel van aardgas en diesel (dual fuel), vervolgt Gerard Deen. Argonon Shipping is een onderdeel van Deen Shipping. Wij hebben vijf schepen in eigendom en voeren het management over een zesde schip. Vijfentwintig man personeel zorgt voor het veilig transporteren van de lading: verschillende soorten minerale olie. Twee bunkerschepen bevoorraden in de Rotterdamse en Antwerpse havens zeeschepen. De andere schepen vervoeren minerale oliën en destillaten voor raffinaderijen. Die schepen varen naar opslagdepots in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Het casco van de Argonon is door onszelf ontworpen. Om ontheffing bij de CCR en bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat te krijgen voor het varen op aardgas, heeft Lloyd s Register in een vroeg stadium van het ontwerp een risicoanalyse Niet alleen is LNG een stuk goedkoper in aanschaf maar tegelijkertijd veel minder vervuilend dan gasolie. uitgevoerd waarbij alle problemen en ongelukken die zich met een LNG-installatie zouden kunnen voordoen, werden beoordeeld. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar het effect van lekkende leidingen, van een aanvaring en van fouten tijdens het bunkeren. Naar aanleiding van de risicoanalyse zijn maatregelen en aanpassingen voorgesteld die door Lloyd s Register zijn getoetst. Vervolgens is de aanvraag voor ontheffing ingediend en verkregen. Dit wordt een doorbraak in de binnenscheepvaart. Niet alleen is LNG een stuk goedkoper in aanschaf maar tegelijkertijd veel minder vervuilend dan gasolie. Vergeet bovendien niet dat we voor ongeveer dertig jaar nog aardolie hebben, maar de voorraad LNG strekt nog tot tweehonderd jaar. Je kunt er in theorie opmerkelijke reducties mee halen: de emissie van CO2 kan dalen tot en met 50%, NOX en fijnstof dalen ook significant. Welke reducties we exact met de Argonon gaan halen en in hoeverre we tegemoet komen aan de CCR3 eisen, zal blijken uit de testperiode eind november / begin december als het schip zeeschepen van brandstof gaat voorzien in Rotterdam. Dan wordt het schip onderworpen aan allerlei tests op het gebied van emissies, de prestaties en het verbruik van de motor. Argonon Beproefd De Argonon is samen met zes andere schepen gebouwd in China en vervolgens op een ponton naar Europa verscheept, vertelt Gerard Deen. Shipyard Trico B.V. heeft het schip verder afgebouwd. Er is al in het beginstadium ook met hen overlegd en bekeken welke instanties in het ontwerp een rol zouden gaan spelen. De gastank werd een geïntegreerd onderdeel van de scheepsconstructie. Naast de twee gewone dieselgeneratoren heeft het schip ook twee gasturbines. Op het dek van het schip is een cryogene LNG-tank geplaatst met een verdamper die het vloeibare LNG omzet in aardgas. Die tank is geleverd door Cryonorm Projects B.V. Als je naar het complete schip kijkt, dan zie je alleen maar beproefde technieken, zoals de cryogene tank en de dual fuel motor van Caterpillar. Het is de combinatie die de Argonon zo bijzonder maakt, besluit Gerard Deen. Besparing We hebben samen met Gerard en anderen in het verleden al eens gepraat over het varen op 6 MN

7 aardgas, vertelt Ben Timmerman van Pon Power. Dat is toen niet doorgegaan omdat we eigenlijk te vroeg waren en de markt er nog niet in geïnteresseerd was. Nu hebben wij al dual fuel motoren operationeel bij bedrijven, maar nog niet op een schip waar sprake is van een wisselende belasting. Bij Pon Power kunnen we natuurlijk putten uit de kennis van gasmotoren in de glastuinbouw en Electric Power markt. Het principe waarmee we werken is erg simpel. Via een venturi wordt gas aan de verbrandingslucht toegevoegd. Dit homogeen mengsel van lucht en gas wordt via de turbo in de verbrandingskamer gebracht. Door een geringe hoeveelheid inspuiting van diesel wordt het mengsel ontstoken. Ondanks de geringe toevoeging van diesel levert de motor dezelfde prestaties als een gewone dieselmotor en hij behoudt ook de karakteristiek en het vermogen van een dieselmotor. Omdat de motor schoner zal verbranden, blijft er minder residu achter. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat de serviceintervallen langer worden en dat de smeerolie en filters minder vaak vervangen dienen te worden. Dat levert zeker een besparing op in de kosten van de bedrijfsvoering. Omdat we op de Argonon aardgas ter beschikking hebben, zijn er ook door ons geleverde Capstone gasturbines geplaatst. Dit biedt een alternatief voor het gebruik van walstroom als het schip stil ligt tegen de kade. gebruikt voor de vloerverwarming, de airco en het verwarmen van de LNG-tank. Voor het installeren van een Capstone gas- of dieselturbine is geen koelwatersysteem benodigd, noch smeerolie, filters of een zware fundatie. De turbines produceren heel weinig geluid en trillingen, zodat werken in drukbevolkte gebieden geen overlast met zich meebrengt. Dual Fuel Met dit ontwerp introduceert de firma Deen samen met Pon Power een volledig nieuw en groen concept in de markt van de binnenvaart, aldus Ben Timmerman. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op Een Dual Fuel scheepsmotor is een verbrandingsmotor die draait op een mengsel van diesel en aardgas (LNG = liquid natural gas). Het is geen kwestie van, of de ene brandstof of de andere, maar ze worden tegelijkertijd gebruikt. De diesel vormt ongeveer twintig procent van de brandstof en het aardgas tachtig procent. De motor wordt gestart op diesel en als deze een stabiele bedrijfssituatie heeft bereikt en op temperatuur is, wordt het aardgas toegevoegd. De dieselmotor zorgt voor de ontsteking van het aardgas. Voor een goede werking is het essentieel dat het aardgas en de lucht homogeen zijn vermengd. Daarvoor zijn er voor de compressoren twee carburators aangebracht die zorgen voor een grondige vermenging van het aardgas en de lucht. Een tweede belangrijk punt is dat het aardgas zodanig wordt gedoseerd dat het optimaal wordt verbrand en er geen verspilling optreedt. De Capstone microturbines gebruiken de overdruk van de LNG tank, zodat LNG blow off wordt voorkomen. Bovendien wordt de restwarmte van de uitlaatlucht via een warmtekrachtinstallatie 1. Via een venturi wordt gas aan de verbrandingslucht toegevoegd. 2. Het homogeen mengsel wordt via de turbo in de verbrandingskamer gebracht. 3. Door een geringe hoeveelheid inspuiting van diesel wordt het mengsel ontstoken. 7 MN

8 Full service via Pon Power Insight.com Vroon in Breskens heeft een veelzijdige vloot van onder andere Offshore Supply en Emergency Response schepen. Voor een aantal schepen wordt de totale service door Pon Power verricht voor zowel preventief als correctief onderhoud. De installatie wordt op afstand bewaakt door middel van Pon Power Insight.com. Hiermee vindt tevens de onderhoudsplanning plaats. Vroon is een familiebedrijf dat meer dan 100 jaar geleden is gestart door de familie Vroon uit Breskens. In die plaats is nog steeds het hoofdkantoor gevestigd. Daarnaast heeft Vroon kantoren elders in Nederland, Engeland, Italië, Singapore en Australië. In totaal telt de vloot ongeveer 150 schepen. De schepen waarmee de onderneming vaart, zijn veelzijdig en variëren van chemicaliëntankers, livestock carriers, offshore support vessels, car carriers tot schepen voor het plaatsen en onderhouden van windturbines. Database Wij hebben meerdere management companies die de verschillende typen schepen voor ons beheren, vertelt Evert Maandag, Group Technical Manager van Vroon. Zo wordt vanuit Den Helder, Genua, Aberdeen en Singapore de offshore markt bediend en vanuit Stokesly (VK) worden de schepen voor het installeren en onderhouden van windturbines aangestuurd. Dat is zeer specialistisch werk met schepen die volledig zelfstandig windturbines kunnen plaatsen. Vroon is de enige ter wereld die dat kan. Naast de eerder genoemde echte Vroon vestigingen werken er ook externe scheepsmanagers voor ons. Daar waar wij als Vroon denken dat wij toegevoegde waarde kunnen leveren, beheren wij de schepen zelf vanuit de bovengenoemde kantoren en een kantoor in Terneuzen. Als dat minder speelt, zoals bij containerschepen, dan doen anderen dat voor ons. Wij zijn momenteel bezig met het uitrollen van een onderhoudssystematiek. Dat gaat onder meer over de manier waarop aan boord het onderhoud wordt gedaan. Al het onderhoud moet worden geregistreerd in één database zodat we daar statistieken uit kunnen halen. Die kunnen we weer inzetten om onderhoudscontracten af te sluiten die nauwkeuriger aansluiten op wat wij nodig hebben. Breed scala In de offshore opereren verschillende scheepstypes, vertelt Evert Maandag. De ongeveer vijftig Emergency Response & Rescue schepen liggen stand-by bij één of meerdere boorplatforms. De Subsea Support & Survey schepen hebben duikers aan boord die onderzoek kunnen verrichten. De Offshore Support & Survey schepen hebben Dynamic Positioning aan boord waardoor ze exact op dezelfde positie kunnen blijven liggen. Daarnaast zijn er uiteraard bevoorradingsschepen en sleepboten die de ankers van de boorplatforms precies op hun plaats brengen zodat het platform vastgezet wordt. Tot slot hebben we snelle catamarans waarmee we de bemanning van de schepen naar hun werk- en slaapplek brengen. Dit overzicht geeft wel aan dat we een breed scala aan schepen hebben die we Voor de komende vijf jaar weten wij wat onze operationele kosten zijn. 8 MN

9 Evert Maandag met de 300 mensen die bij Vroon werken in de vaart houden. Juist het brede werkgebied betekent dat Vroon minder kwetsbaar is bij economische tegenspoed in een specifieke markt. Dat wordt opgevangen door de activiteiten in andere markten. Monitoring We zijn met Pon Power een pilot gestart. Zij zorgen voor het volledig uitvoeren van het serviceen onderhoudscontract voor twee Emergency Response schepen in Den Helder en drie Field Support schepen in Aberdeen die in totaal twaalf Cat motoren aan boord hebben. Het gaat om schepen met generatoren en om één schip waarbij een aantal Cat dieselmotoren het hele vermogen voor dit schip leveren. Deze pilot is tamelijk revolutionair. In plaats van zelf het onderhoud te plannen, besteden wij dit volledig uit aan Pon. Zij monitoren continu deze motoren via Pon Power Insight.com. Zij houden alles in de gaten: de druk, de smeerolie, eventueel alarmsignalen. Aan de hand van al deze data adviseren zij Vroon welk onderhoud moet worden gedaan en zij voeren het onderhoud ook uit. Dat is afgesproken tegen een fixed fee. Als dat naar behoren loopt, weten wij voor de komende vijf jaar wat de operationele kosten zullen zijn. Daarnaast maken wij hiermee gebruik van de expertise bij Pon Power ten aanzien van Cat motoren. Want laten we eerlijk zijn. Wij zien slechts een paar motoren, zij zien er honderden. Ze weten dus als geen ander, hoe om te gaan met de Cat motoren en eventuele storingen, besluit Evert Maandag. Kijk voor meer informatie over Pon Power Insight.com op 9 MN

10 Twee WKK s in een turnkey project In Deventer installeert Pon Power in opdracht van Essent Local Energy Solutions twee warmtekrachtkoppelingen (WKK) van het type G3512E. Een bijzonder project omdat Pon Power het complete project turnkey oplevert. De WKK s staan op het terrein van een chemische fabriek van Akzo Nobel wat bijzondere eisen stelt aan de werkzaamheden. Marcel Wever De vestiging van Akzo Nobel bestaat uit een chemische fabriek en een onderzoekscentrum en produceert onder andere grondstoffen voor autobanden. Voor de productieprocessen is warmte en koeling nodig en Akzo Nobel heeft Essent Local Energy Solutions (ELES) opdracht gegeven dit te leveren. Marcel Wever is bij ELES de verantwoordelijke man voor het project: Het kernproduct van ELES is het leveren van warmte. We doen dat veel in de vorm van stadsverwarming, maar ook in stand alone projecten. Op dit terrein hebben wij al jaren twee WKK s staan die we verhuren aan Akzo Nobel. De machines die er stonden hebben we in 1997 geplaatst en die zijn nu aan vervanging toe. In principe bestaat dit project uit het eenvoudigweg 10 MN

11 wisselen van oude voor nieuwe WKK s, maar omdat de nieuwe iets zwaarder zijn, is er extra werk nodig zoals het aanpassen van de funderingen. Daar kunnen we natuurlijk zelf vakmensen voor inhuren, maar in overleg is besloten dat Pon Power daar de leiding in neemt en dat allemaal regelt. De projectmanager van Pon Power, Fred Hartkoren, is meerdere malen per week op de locatie aanwezig en service technician Rolf van Blokland is er dagelijks. Rolf: Het is interessant om het project helemaal te zien groeien. Ik ben betrokken bij alle facetten vanaf de bouwkundige fundatie tot de werktuigkundige opbouw en aansluiting op het elektriciteitsnet. Veiligheidsvoorschriften Omdat de locatie een chemische fabriek is, zijn de veiligheidseisen die Akzo Nobel stelt hoog. Een lasser bijvoorbeeld kan op dit terrein niet met gewone blusapparatuur werken. Rolf overlegt alle werkzaamheden eerst met Akzo en houdt voorbesprekingen met de vakmensen die het werk gaan doen. Zij krijgen van hem informatie over het totale project en over de veiligheidsvoorschriften. De WKK s staan op twee verschillende locaties op het terrein. De een staat opgesteld in een van de gebouwen, de ander op het buitenterrein. De WKK op het buitenterrein is ondergebracht in een geluidsisolerende omkasting. Volgens de eisen van Akzo Nobel staat alles los van elkaar: de omkasting staat los van het gebouw en er om- en overheen staat een op zichzelf staande stalen constructie waardoor de veertien meter lange koeling niet op, maar boven het dak staat. Deze wijze van bouwen stelde bijzondere eisen aan de fundering die daarom nieuw aangelegd moest worden. Service en onderhoud De twee WKK s passen in de raamovereenkomst die ELES met Pon Power heeft om een aantal machines af te nemen. Marcel Wever: In aanschaf is Pon Power niet altijd de goedkoopste, maar met onderhoud erbij is de total cost of ownership van Pon Power het beste. Wij hebben een contractafspraak met Akzo Nobel en die willen we in zijn geheel doorleggen naar Pon Power. Daarom praten we nu met Pon Power over een servicecontract voor onderhoud en nazorg. Samenwerking De samenwerking tussen Pon Power en ELES verloopt uitstekend. Essent Local Energy Solutions heeft in de regio Deventer meerdere projecten, onder andere voor stadsverwarming. Voor deze projecten is er in de stad een beheerder die goed bekend is met de apparatuur van Pon Power. Aan Als de WKK s eenmaal draaien, hebben wij er geen omkijken meer naar. deze twee WKK s zal hij weinig werk hebben. Marcel Wever: In veel ketelhuizen is de WKK een onderdeel van het totale project. In dit geval is de WKK het hele project. Deze WKK s gaan volcontinu draaien en zodra de deuren dicht zijn, doen wij er eigenlijk niks meer aan. Mocht er een storing zijn, dan gaat dat rechtstreeks via telemetrie naar Pon Power en wij vertrouwen erop dat Pon Power het verder regelt en dat onze rendementseisen gehaald worden. Rolf van Blokland heeft de eerste van de twee WKK s begin december in bedrijf gesteld. Nadat de WKK getest is, zal de WKK definitief worden aangezet om hem dan 1500 uur later voor zijn eerste controlebeurt weer uit te zetten. 11 MN

12 Mammoet kraan voorzien van powerpacks met Cat C18 s Hycos bouwt powerpacks voorzien van C18 dieselmotoren die worden geleverd door Pon Power. Drie van dergelijke powerpacks met elk twee Cat s worden gebruikt voor het aandrijven van de hydrauliek van de nieuwe generatie superkranen van Mammoet. Mammoet is wereldleider op het gebied van multimodaal transport en specialistische zware kranen. De onderneming bouwt momenteel een nieuwe generatie PTC kranen, zogeheten superzware kranen. PTC staat voor Platform Twinring Containerized. Dat wil zeggen dat de kraan rond kan zwenken op een ring, dat de kraan een A-frame heeft en dat alle onderdelen passen in een standaard container waardoor de kraan makkelijk kan worden vervoerd. Mammoet heeft meer dan vijftien jaar ervaring met het ontwerpen en bouwen van deze PTC kranen. Het succes van dit type kraan heeft ertoe geleid dat Mammoet nu drie kranen bouwt van deze nieuwe generatie. De kraan waar het hier om gaat, wordt ingezet op een werf in Brazilië waar grote FPSO schepen gebouwd gaan worden. Deze Floating Production, Storage en Offloading schepen zijn specialistische vaartuigen waarin aardolie of gas wordt behandeld en opgeslagen. Bijvoorbeeld wanneer een boorplatform niet zelf over opslagcapaciteit of een onderwaterpijpleiding beschikt. Veiligheid De nieuwe generatie PTC kranen voldoen aan de Amerikaanse en Europese veiligheidseisen. Het ontwerp en de bouw ervan zijn volledig gevolgd en gecertificeerd door Lloyd s Register. Eén van de belangrijkste eisen van het ontwerp was de veiligheid van degenen die de kraan ter plekke opbouwen. De PTC kraan is 235 meter hoog en heeft een reikwijdte van 205 meter. De kraan beschikt over vier lieren en kan maximaal 3200 ton hijsen. Wat verder bijzonder is, is het feit dat de kraan met wielen op een ring staat en in 15 minuten 360 graden kan draaien. Dat vergroot de inzetbaarheid van de kraan aanzienlijk. Modules De kraan wordt in Brazilië ingezet om modules voor een FPSO schip efficiënt op hun plek te kunnen tillen, vertelt Mark Oterdoom, Senior Project Manager van Mammoet in Westdorpe in Zeeuws- Vlaanderen. Hoe omvangrijker de onderdelen zijn die je op een schip in aanbouw plaatst, hoe sneller je kunt bouwen. Deze kraan kan in één keer een hele accommodatie voor de bemanning van wel zes dekken hoog op een romp plaatsen. De accommodatie wordt ergens anders gebouwd en naar de werf vervoerd. Die zet je op het schip en klaar is Kees. Het is vaak niet het gewicht waar het om draait, maar de omvang, het volume dat er gehesen moet worden. De meeste kranen kunnen een last ophijsen en een stukje verder neerzetten, maar deze kraan heeft een draaicirkel van twee voetbalvelden. Dat maakt hem zeer flexibel inzetbaar. Betrouwbaarheid Alle kranen en dus ook deze zijn door Mammoet zelf ontworpen en onder onze leiding gebouwd, vervolgt Mark Oterdoom. Alle belangrijke elektrische en hydraulische componenten, zoals de powerpacks, de zwenk- en hijsaandrijving, de PLC s (crane control) en elektronica (hardware) zijn dubbel uitgevoerd. Daardoor kunnen reparaties en onderhoud plaatsvinden zonder de kraan stil te leggen en is veiligheid maximaal gewaarborgd. De hydraulische powerpacks worden aangedreven door twee Cat C18 dieselmotoren. Die hebben we gekozen vanwege de betrouwbaarheid en de wereldwijde service. Dat laatste is voor ons van doorslaggevend belang. Onze kranen zwerven over de hele wereld. Dan moet de service ook wereldwijd geleverd kunnen worden. Betrouwbaarheid is essentieel. Als één diesel uitvalt of moet worden afgeschakeld vanwege onderhoud, dan blijft de kraan volledig operationeel. In het onwaarschijnlijke geval dat de besturing van beide powerpacks uitvalt, kan de kraan nog handmatig worden bediend en zelfs met last worden weggezet. Maatwerk De powerpacks zijn geleverd door Hycos. Wij bouwen al een aantal jaren allerlei installaties voor Mammoet, vertelt Sander 12 MN

13 Onze kranen zwerven over de hele wereld. Dan moet de service ook wereldwijd zijn. Jorissen, directeur van Hycos. De verschillende toepassingen vragen steeds om een nieuw, op maat gemaakt ontwerp. Dat doen we in samenspraak met Mammoet. Ook in het geval van de powerpacks voor dit nieuwe type kraan. We hebben nauw samengewerkt met Mark Oterdoom. Natuurlijk duiken er regelmatig problemen op, maar die hebben we in goede samenspraak opgelost. Je gaat met elkaar een traject in en dan moet je elkaar vertrouwen. We hebben de powerpacks geleverd, maar ook nog andere zaken, zoals alle manifolds (schakelingen voor de bediening die in de installatie en de pipingtray zitten) die onder de powerpacks en de lieren lopen. Aangezien de kranen in alle weersomstandigheden moeten kunnen opereren, zit er in de powerpacks extra koeling, voor in de tropen, en verwarming voor het opereren in arctische omstandigheden. Al met al een interessant project voor ons, besluit Sander Jorissen. 13 MN

14 Generaties lang varen met een Cat Als je verstandig investeert, maak je de beste kansen op de markt. 14 MN Pascal Bauwens

15 Eigenaar Inland Cargo- Line S.A. heeft een tankschip in aanbouw in Raamsdonksveer. In dat schip wordt een Cat 3512 geplaatst. Het is familietraditie om onze schepen van een Cat te voorzien. Momenteel ligt aan de kade van de scheepswerf Asto in Raamsdonksveer een tanker in aanbouw. Het gaat hier om De Beringzee die gaat varen onder de Luxemburgse vlag van de firma Inland Cargo-Line S.A. De Beringzee is 110 meter lang, 13,5 meter breed, heeft een diepgang van 4,10 meter en een tonnage van 4250 ton. De eigenaar van het schip is Inland Cargo-Line S.A. met als gedelegeerd bestuurder Pascal Bauwens. Hij runt samen met zijn broer Yves, zus Vicky en de familie Straatman en mevrouw Els van Brussel vanuit het Antwerpse Hoboken het bevrachtingskantoor Anaco. Met De Beringzee in de vaart beschikt het bevrachtingskantoor over acht binnenvaartschepen. Pascal Bauwens vaart zelf regelmatig mee als één van zijn schepen bijvoorbeeld naar Duitsland vaart. Dan moeten er twee kapiteins op een schip zijn die elkaar in een 24-uursdienst kunnen aflossen. Mineralen We hebben een jonge vloot, vertelt Pascal Bauwens. Zo zijn De Noordzee en De Oostzee beide in 2010 gebouwd en De Zuidzee in Wij zitten voornamelijk in de markt van de mineralen. Dat wil zeggen nafta s en allerlei soorten brandstof, zoals benzine en diesel. Daarnaast transporteren wij ook chemicaliën als dat zo uitkomt. Het gebied dat wij bestrijken is geheel West-Europa, maar de ARA-regio (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) springt daar wel uit. Wij varen nu met drie en met De Beringzee erbij met vier schepen. De familie Straatman vaart met drie schepen. Projecten De Noordzee en De Oostzee hebben we beide in 2010 laten bouwen, vervolgt Pascal Bauwens. Beide projecten hebben we helemaal zelf gedaan. Samen met mijn broer en met mijn zus. De tekening van het schip laten maken, in China zelf de contracten getekend en gezorgd voor het transport van het casco naar Nederland. Ook hebben we de afbouw van de schepen zelf begeleid. Daardoor kun je heel scherp op de kosten letten. Het casco van De Beringzee lag al in Nederland maar het kon niet worden afgebouwd. Dat casco hebben wij overgenomen en hier bij Asto laten we het afbouwen. In Nederland zit toch de echte knowhow als het gaat om scheepsbouw. Dienstverlenend We hebben samen met een partner het bevrachtingskantoor Anaco opgezet. Met onze huidige vloot kunnen we onze klanten laten zien dat we voldoende omvang hebben om hen goed te bedienen, vertelt Pascal Bauwens. Wij zijn een dienstverlenende onderneming en dan wil je je klanten kwaliteit leveren door middel van een moderne en goed geoutilleerde vloot. Natuurlijk is de markt nu lastig. Maar als je verstandig investeert dan maak je toch de beste kansen op die markt. Adequaat opgelost In 1995 hebben we samen met onze vader besloten om een schip te voorzien van een Cat motor, vervolgt Pascal Bauwens. Mijn grootvader had voor een Belgische firma in Bangladesh al met Cat s gewerkt, dus het is wel een beetje een familietraditie. In 1995 hebben we toen een elektronische Cat 3508 ingezet. Die stond nog in de kinderschoenen, maar ik heb het altijd een prachtmotor gevonden. Werken met Pon Power levert gewoon een significant voordeel op. Als er zich een probleem voordoet dan lossen zij dat adequaat op. Dat vind ik een heel belangrijk punt. Er komt nu een Cat 3512 in. Verder komt er een C18 in en Cat generatoren. In de andere schepen hebben we ook nog tweemaal een Cat 3508 en C32. We hebben dus uitgebreide ervaring met verschillende type motoren en we zijn er heel tevreden over, besluit Pascal Bauwens. 15 MN

16 RUBRIEK ACTUEEL ALGEMEEN Europort Dinsdag 8 t/m vrijdag 11 november heeft de beurs Europort Maritime in Ahoy Rotterdam plaatsgevonden. Europort is de meest complete maritieme vakbeurs ter wereld. Ruim internationale maritieme professionals afkomstig uit alle sectoren uit de scheepsbouwindustrie ontmoeten elkaar tijdens deze allesomvattende vakbeurs. Van binnenvaart tot zeevaart, van marine tot baggerindustrie en van visserij tot offshore. Dit jaar hebben we, net als in 2009, een Pon-plein opgezet met als deelnemers Bolier, ESC, Motrac Hydrauliek, W&O Supply en Pon Power. Thema van de stand Connect to the maritime world of Pon. Pon Power heeft met het thema Alles voor de gele machinekamer, van boordnet tot voortstuwing! verschillende producten en diensten gepresenteerd: 3512 voorstuwingsmotor, C6.6 generatorset, verschillende onderdelen als injectoren en filters. Hiernaast hebben we onze bezoekers een demonstratie gegeven van het online monitoringsysteem Pon Power Insight. com en hebben we een dual fuel film getoond. In totaal heeft Europort maar liefst bezoekers geteld. De volgende editie van Europort Maritime Rotterdam zal plaatsvinden van 5 t/m 8 november 2013 in Ahoy Rotterdam. Kijk voor meer informatie over Europort op Beëindiging sponsoring Ginaf Rally Power Team Pon Power heeft besloten om het sponsorschap van het Ginaf Rally Power Team te beëindigen. Reden voor Pon Power om na zes jaar sponsoring te stoppen, is dat de doelen van het sponsorschap zijn bereikt. We hebben een groot scala van onze klanten het Dakar-gevoel over weten te brengen door middel van Dakar-gerelateerde evenementen. Het is tijd voor iets nieuws. In 2012 richten wij ons op het organiseren van klantgerichte evenementen, niet gekoppeld aan sponsoring. De beëindiging van het sponsorschap betekent niet dat Pon Power geheel van het toneel van het Ginaf Rally Power Team verdwijnt. We blijven zeker betrokken bij het team aangezien de trucks worden aangedreven door Cat motoren. De precieze rol van Pon Power en in welke hoedanigheid moet nog verder worden bekeken en uitgewerkt. 16 MN

17 Verhoog uw rendement met inzicht in motorconditie Optimale beschikbaarheid van uw motoren is van groot belang! Om dit te garanderen is het belangrijk de conditie van uw motor te kennen. Om u hier deskundig inzicht in te geven, heeft Pon Power de Lifetime Extension Check ontwikkeld. De Lifetime Extension Check omvat: Boroscopisch onderzoek van twee cilinders: wij bekijken de mate van slijtage van de kleppen, klepgeleidingen, zuigerkroon en vering. Smeerolieanalyse: wij nemen een smeeroliemonster af. Ons laboratorium onderzoekt het oliemonster op aanwezigheid van slijtagesporen. Koelwateranalyse: wij testen de kwaliteit van het koelwater door een monster af te nemen. Door slechte kwaliteit van koelwater treedt er versnelde erosie en schade op aan de motoronderdelen. Uitlezen en beoordelen van de ECM (Electronic Control Module) Data, indien beschikbaar. Controle turbospelingen. U ontvangt een rapport van onze bevindingen en wij brengen een onderhoudsadvies uit. De Lifetime Extension Check bieden wij aan voor slechts EUR 395! Kijk voor meer informatie op Dieseko Op vrijdag 11 november jongstleden heeft Pon Power de 750e motor voor Dieseko geleverd, namelijk een Cat C15 industriemotor. De Caterpillar C15 - bestemd voor een ICE 600 power pack - werd feestelijk binnengehaald door het Dieseko Group personeel en de directie. Namens Pon Power overhandigde Adriaan Mijnster persoonlijk de 750e Cat aan Ton Kraak en Frank Seegers. Vanaf de oprichting in 1977 levert ICE powerpacks met Cat motoren. Vanaf 1989 als onderdeel van Geveke en aansluitend de Pon Groep, voert ICE nog steeds het overgrote deel van haar powerpacks uit met een Cat motor. Sinds de verzelfstandiging in 2005 is ICE klant van de Pon Groep en doet de assemblage van powerpacks geheel zelf. In een tijdbestek van 6 jaar heeft ICE de 750e Cat ingebouwd. 17 MN

18 RUBRIEK ACTUEEL ALGEMEEN Pon Power behoort tot top 4 van beste leerbedrijven! De leerschool van Pon Power was een aantal maanden geleden door Innovam voorgedragen als Beste Leerbedrijf van 2011 in de mobiliteitsbranche. In september heeft de jury een bezoek gebracht aan de leerschool, voor het eindoordeel. De criteria waren: de rol van de leermeesters op het gebied van deskundigheid en beschikbaarheid; de begeleiding en beoordeling van de leerlingen en de maatschappelijke betrokkenheid in de zin van samenwerking met andere (opleidings-) instellingen en bedrijven. De andere genomineerde bedrijven waren automobielbedrijf Jos Bogman in Beek, Kwikfit in Alphen aan de Rijn en merkdealer F. Breeman in Gouda. Op 3 november heeft Pon Power helaas niet de eerste prijs in ontvangst mogen nemen, maar was de eer voor merkdealer F. Breeman in Gouda. Pon Power behoort echter wel tot een van de vier beste leerbedrijven in de mobiliteitsbranche en streeft hierbij maar liefst andere leerbedrijven in de branche voorbij! De nominatie was een grote waardering voor de investering van Pon Power in het opzetten van de leerschool. Het was in de branche en bij Innovam opgevallen dat er geïnvesteerd is en dat er tijd en aandacht besteed wordt aan het in de praktijk opleiden van leerling servicemonteurs. 18 MN

19 Datacenter Dynamics Eind september heeft Pon Power deelgenomen aan Datacenter Dynamics, georganiseerd in het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Met als thema Generating Power Solutions wil Pon Power zich in de datacentermarkt beter profileren als totaalleverancier van noodstroomoplossingen. Datacenter Dynamics wordt georganiseerd om professionals uit de gehele datacentersector bij elkaar te brengen en de impact en het belang van de laatste ontwikkelingen in de datacenterindustrie te bespreken. Dit gebeurt door middel van een reeks presentaties en case studies. Nieuwe whitepapers op Pon Power kenniscentrum Het online kenniscentrum van Pon Power is onlangs uitgebreid met drie nieuwe whitepapers (gratis adviesrapporten). Het gaat om de onderwerpen Dual Fuel motoren, de werking van het vliegwiel UPS en Tier 4i. Dual Fuel Er wordt veel geschreven over Dual Fuel motoren, zeker nu het steeds dichterbij komt dat het eerste schip de Argonon gaat varen op Dual Fuel. Maar hoe werkt een Dual Fuel motor eigenlijk? Lees er alles over in onze Dual Fuel whitepaper. Tier 4i Op 1 januari 2011 zijn de emissienormen Tier 4i / Stage IIIB van kracht voor industrie-motoren gebruikt voor non-road mobiele machines met een vermogen van kw. Caterpillar is klaar voor deze ontwikkeling, lees er alles over in onze whitepaper Tier 4i. Uninterruptible Power Supply (UPS) Ongestoord en zonder verlies van gegevens kunnen doorwerken bij uitval van het openbare elektriciteitsnet, dat is de kracht van UPS systemen, maar hoe werkt een UPS Systeem met vliegwiel? In onze UPS vliegwiel whitepaper lichten wij dit nader toe. Pon Power deelt vanaf nu meer technische informatie over de producten die zij levert. Door kennis te delen kunnen slijtage en onnodige reparaties aan Cat dieselof gasmotor/generator voorkomen worden. Daarnaast kunnen relaties met meer informatie in de toekomst sneller inspelen op verschillende situaties, maar ook het meeste rendement uit hun installatie halen. En zijn de operationele kosten onder controle te houden. De sectie op de website zal in de toekomst nog uitgebreid worden met tips van onze service technicians en er wordt continu gewerkt aan uitbreiding van de whitepapers. 19 MN

20 HET SCHOONHOUDEN VAN UW MOTOR IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN HET TERUGBRENGEN VAN UW ONDERHOUDSKOSTEN LEES ER ALLES OVER IN ONS GRATIS ADVIESRAPPORT pon-cat.com/kenniscentrum PON POWER BV Generating Powerful Solutions T +31 (0) CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the Power Edge trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission All rights reserved.

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter Smeerolieanalyse kan nu volledig online M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit Nummer 1 Maart 2012 Jaargang 38 Voorwoord Inhoud Braveheart Shipping

Nadere informatie

In dit nummer: BBA Pumps koopt serie Cat s als prototype. Unilever innoveert met WKK

In dit nummer: BBA Pumps koopt serie Cat s als prototype. Unilever innoveert met WKK In dit nummer: BBA Pumps koopt serie Cat s als prototype Unilever innoveert met WKK Generatorset met GenFlex Design zorgt voor sterk verminderd trillingsniveau Nummer 1 Maart 2011 Jaargang 37 Voorwoord

Nadere informatie

In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail. Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt. Trillen tot in Dubai en China

In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail. Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt. Trillen tot in Dubai en China In dit nummer: Insight.com op een locomotief van Mitsui Rail Nederlandse snijkopzuigers voor de Chinese markt Trillen tot in Dubai en China Nummer 3 Oktober 2010 Jaargang 36 Voorwoord Inhoud Klappen op

Nadere informatie

PON IN BEDRIJF. Service met een hoofdletter S JAARGANG 2009. 4 klanten over dienstverlening. De doordachte producten van Pon

PON IN BEDRIJF. Service met een hoofdletter S JAARGANG 2009. 4 klanten over dienstverlening. De doordachte producten van Pon JAARGANG 2009 PON IN BEDRIJF Service met een hoofdletter S Onderhoud op afstand De doordachte producten van Pon Consequent doen wat je zegt 4 klanten over dienstverlening 56720_PON in Bedrijf cover voorstellen.indd

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

ALLES-IN-ÉÉN Op de kade naast het ss Rotterdam

ALLES-IN-ÉÉN Op de kade naast het ss Rotterdam Beursmagazine & WOENSDAG 4, DONDERDAG 5 VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2013 Dé exclusieve vakbeurs voor Haven, Transport, Maritiem en Services ALLES-IN-ÉÉN Op de kade naast het ss Rotterdam PORT EXHIBITION Mosselen

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Update voor datacenter KPN/Getronics

Update voor datacenter KPN/Getronics energiemanagement Calxeda, Power Assure en SuperMicro schieten het datacenter te hulp praktijk Equinox wil van datacenter warmteleverancier maken bekabeling Update voor datacenter KPN/Getronics dcw november

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN SHELL VENSTER 01-2014 3 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 02 2015 STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN WERELDPRIMEUR OP NOORDZEE DE KROONBORG, EEN

Nadere informatie

dossier zwavel over ontzwaveling en zwaveltoepassingen: letterlijk en figuurlijk bergen verzetten

dossier zwavel over ontzwaveling en zwaveltoepassingen: letterlijk en figuurlijk bergen verzetten Uitgave van Shell Nederl and B.V. n november december 2011 boorschip globetrotter 1 gedoopt n shell venster 35 jaar n www.energyfuture.nl dossier zwavel over ontzwaveling en zwaveltoepassingen: letterlijk

Nadere informatie

SAP en Ctac opnieuw winnende combinatie

SAP en Ctac opnieuw winnende combinatie CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Voorwoord Ctac slaat de brug tussen Mens & Techniek!

Nadere informatie

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader

Inhoud. 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW. 5 Het zijn nog steeds goede tijden. 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader WEEKBLAD Inhoud 3 Lloyd s Register kan effi ciënterwerken dan IVW 5 Het zijn nog steeds goede tijden 7 Alphatron integreert AIS in rivierrader Regelaars die energie besparen 9 Kabeldoorvoer vraagt om aandacht

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Upgraden of vervangen?

Upgraden of vervangen? markt Softwaregigant CA Technologies stapt in DCIM ABB betreedt Nederlandse datacentermarkt ENERGIEMANAGEMENT PUE wordt officiële ISO-standaard infrastructuur Upgraden of vervangen? nr 10 december 2012

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

50 jaar passie voor perslucht

50 jaar passie voor perslucht 50 jaar passie voor perslucht 50 jaar passie v oor perslucht Ingersoll Rand Netherlands BV Produktieweg 10, 2382 PB Zoeterwoude T. +31 (0)88 464 37 76 F. +31 (0)71 582 34 00 irbenelux@eu.irco.com www.ingersollrand.nl

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006.

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006. BoorInfo Magazine 1 Uitgave april 2006 In deze uitgave: Speciale klus Een uitdaging of gewoon werk? 4 En verder... Stof tot nadenken Ik was sceptisch Als slopen niet lukt All over the world 8 12 17 20

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Koelingsproblemen oplossen bij de bron

Koelingsproblemen oplossen bij de bron netwerken Storage defined networking en het datacenter management Leren van andermans fouten praktijk DCIM in de praktijk koeling Koelingsproblemen oplossen bij de bron jan 1. / feb 2. 2013 in samenwerking

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Agro & Food. Van potrozen tot Starbucks Koppel hightech met agrotech Robots pakken zestigduizend repen per uur

Agro & Food. Van potrozen tot Starbucks Koppel hightech met agrotech Robots pakken zestigduizend repen per uur 1 15 februari - 15 maart 2013 Eerste verkoop Solmates UT-spin-off moet wereld tonen dat zijn depositieproces stabiel is VAF Instruments Schepen varen zuiniger met Dordtse opto-elektronische sensoriek Agro

Nadere informatie

Ook gevoelige en kritische taken uitbesteden

Ook gevoelige en kritische taken uitbesteden Uitgave najaar 2002 Over gassen en bedrijfsprocessen, nu en morgen Prof. Van Wagenberg ziet trend in facility management Ook gevoelige en kritische taken uitbesteden Flow is het relatiemagazine van Hoek

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Heldere koers naar de toekomst

Heldere koers naar de toekomst HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 3 OKTOBER 2013 Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst A2B-online Container Division van start op Moerdijk Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor

Nadere informatie