Knowledge grows Benelux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knowledge grows Benelux"

Transcriptie

1 Knowledge grows Benelux 13 Insight 20 Februari Inhoud Fertigatieproject Westmaas pag.4 Bezig zijn met bemesting loont pag.5 Vraag het de HelpDesk pag.7 Nu3 B.V. nu Yara Vlaardingen B.V. pag. 2 Yara Benelux wenst u een gezond en goed 2013.

2 Y Nu3 BV Vlaardingen overgenomen door Yara De productie locatie van Nu3 te Vlaardingen, waar meststoffen voor de intensieve tuinbouw worden geproduceerd, is sinds 1 november eigendom van Yara en gaat verder onder de naam Yara Vlaardingen B.V. Deze vestiging heeft een productiecapaciteit van ton vloeibare meststoffen en ton NPK-oplosmeststoffen en PG Mix per jaar. De bij Yara Vlaardingen geproduceerde meststoffen worden onder de volgende namen op de markt gebracht: Kristalon*; NPK-oplosmeststoffen voor fertigatie Albatros Foliar*; NPK-oplosmeststoffen voor bladbemesting PG Mix*; NPK- meststoffen voor potgronden Substrafeed/Super FK; vloeibare meststoffen voor fertigatiesystemen *Deze producten bevatten een compleet pakket sporenelementen. Al deze namen/producten hebben in het verleden hun waarde bewezen en zullen dat, met Yara als drijvende kracht, ook in de komende jaren blijven doen. Wereldwijde groei Yara richt zich wereldwijd steeds meer op de productie en toepassing van wateroplosbare meststoffen. Ook in productontwikkeling en innovatie ligt de focus op wateroplosbare meststoffen voor fertigatie, bladbemesting en bemesting van potgrond. Yara is er van overtuigd dat de wereldwijde populatiegroei een steeds toenemende voedselvraag teweegbrengt. Eén van de cruciale factoren voor de productie van voldoende voedsel is de hoeveelheid beschikbaar water. Daarom investeert Yara volop in onderzoek naar productiesystemen die met minder water meer voedsel kunnen produceren. Wateroplosbare meststoffen zijn hierbij onmisbaar. De investering in de Yara Vlaardingen site maakt het mogelijk deze strategie verder uit te bouwen. Geschiedenis Nu3 B.V. werd in 2001 opgericht als joint venture tussen Yara (toen nog Hydro Agri) en Nutrisi. De joint venture omvatte de vestigingen in Vlaardingen en Grobbendonk. De productielocatie in Vlaardingen was daarvoor 100% eigendom van Yara, de kleinere fabriek in Grobbendonk behoorde toe aan een joint venture (Nutrisi) tussen SQM en ICL. In 2011 kocht ICL de aandelen van SQM in de Nutrisi joint venture en vanaf dat moment bezat ICL, naast Yara, ook 50% van de aandelen van NU3. Sinds de oprichting tot op heden functioneerde Nu3 goed. Toch beslisten Yara en ICL dat het strategisch en in het belang van beide partijen beter was om de joint venture te ontbinden. De faciliteiten te Vlaardingen komen daarmee terug volledig in handen van Yara. Yara I 2

3 De geschiedenis van de productielocatie Vlaardingen gaat nog verder terug. In 1921 startte een boerencoöperatie de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK) - met het produceren van superfosfaten ten behoeve van haar eigen leden. In enkele decennia ontwikkelde deze coöperatie zich tot een internationale industriële organisatie. Net zoals de gehele meststoffenindustrie werd het concern in Vlaardingen gekenmerkt door verschillende overnames: eerst door een Amerikaanse organisatie (Windmill), daarna door Cofaz dat op zijn beurt weer overgenomen werd door Norsk Hydro. In dit bedrijf werden naast meststoffen ook olie, gas, aluminium en magnesium geproduceerd. Deze Noorse organisatie besloot later de minerale meststoffen tak te verzelfstandigen. Dit gebeurde in maart 2004 waarna Hydro Agri onder de naam Yara als zelfstandige, beursgenoteerde onderneming verder ging. Gedurende driekwart eeuw vormde de productie van fosfaatproducten de rode draad door de vestiging in Vlaardingen. Verschillende types fosfaat (tripel)superfosfaat, polyfosfaat, monoammoniumfosfaat, monocalciumfosfaat, ) werden er geproduceerd voor toepassing als/in minerale meststoffen, veevoeders en andere diverse toepassingen zoals wasmiddelen. Daarnaast werden NPK-korrelmeststoffen (vanaf 1960), NPK-oplosmeststoffen (vanaf jaren 70) en vloeibare meststoffen (introductie van Substrafeed in de jaren tachtig) gefabriceerd. Voor wie meer informatie wil over de geschiedenis van Yara Vlaardingen raden we het boek Windmill, Wieken naar de Wind gekeerd geschreven door Dirk de Wit aan. Yara Gas Op de terreinen van Yara Vlaardingen werden eind 2012 ook de productiefaciliteiten voor droogijs gebouwd. Deze zijn in januari 2013 in gebruik genomen door Yara Gas B.V. Dit bedrijf verkoopt vloeibaar kooldioxide en droogijs voor tal van toepassingen. Niet alleen de tuinbouw, maar ook tal van industrieën maken gebruik van CO 2. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld koelen, vriezen, gasverdoven, verpakken, toevoeging aan frisdranken,. Yara Gas was voorheen gevestigd te Spijkenisse, maar is dus vanaf 1 januari 2013 te vinden op de site van Yara Vlaardingen. Nieuw kantoor In de Benelux Insight van juni 2012 kon u alles lezen over de verbouwingen in het laboratorium te Vlaardingen. Het nieuwe laboratorium is gevestigd in het meest zuidelijke deel van het monumentale pand. Het noordelijke deel werd ook grondig verbouwd zodat dit als kantoorruimte gebruikt kan worden. Yara trachtte enerzijds de eigenheid van het monumentale pand te behouden en anderzijds toch ook een comfortabele, moderne werkplek te creëren die voldoet aan de recentste arbeidswetgeving. Sinds januari 2013 zijn de verkoopkantoren van Yara Benelux, Yara Industrial en Yara Gas in dit pand gevestigd, alsook de Customer Service van Yara Gas. De Customer Service van Yara Benelux en Industrial bleef in Dülmen (Duitsland). Hoewel dit nieuwe kantoor op het zelfde terrein ligt als het bestaande kantoor heeft de verhuizing toch een adreswijziging tot gevolg. Onze nieuwe adresgegevens zijn: Bezoekadres: Yara Benelux B.V. Zevenmanshaven Oost 67 NL-3133 CA Vlaardingen Postadres: Yara Benelux B.V. Postbus 81 NL-3130 AB Vlaardingen Yara I 3

4 Fertigatieproject in aardappelen 2012 Westmaas Afgelopen jaar heeft Yara Benelux, samen met enkele vooraanstaande marktpartijen, deelgenomen aan een fertigatieproject in aardappelen bij PPO te Westmaas. Uit de glastuinbouw weten we dat er heel veel te bereiken is met het toedienen van water en meststoffen via druppelleidingen. Als die kennis vertaald kan worden naar de aardappelteelt kunnen resultaten bereikt worden als: kwaliteitverbetering, productieverhoging, verhoging van de efficiency van de toegediende meststoffen, oplossing voor de geringe hoeveelheid beschikbaar water (denk aan bruinrot of verzilting), waterbesparing, optimalisatie en waterhuishouding (met minder meststoffen betere oogsten realiseren en terugdringing van uitspoeling). Er is in het verleden veel ervaring opgedaan met fertigatie in aardappelen. Door verschillende oorzaken kreeg dit geen vaste voet aan de grond. De problemen lagen vooral in het techniekgedeelte, namelijk het moeilijk in de grond plaatsen van de slangen en het oprollen ervan. Inmiddels lijkt het erop dat veel problemen uit het verleden opgelost zijn. Daar komt bij dat er steeds minder kwalitatief goed beschikbaar gietwater voorhanden is en er een alsmaar strakkere wetgeving komt. Door dit alles heeft fertigatie in de ogen van Yara een grote toekomst. Voor het project werd een container met daarin een water- en bemestingsunit geplaatst. Grote slangen leidden naar het veld waar de slangen verdeeld werden over verschillende groepen. Op deze manier konden de verschillende veldjes optimaal bemest worden. Tijdens de proef werden zoveel mogelijk gegevens geregistreerd met als doel te komen tot een zo optimaal mogelijke prestatie. Ook weten we uit de glastuinbouw dat door middel van het zoveel mogelijk meten en registreren van gegevens gekomen kan worden tot een zo ideaal mogelijke watergeef- en bemestingsstrategie. Tijdens de aardappeldemodag van 22 augustus werden alle belangstellenden in de gelegenheid gesteld om het project van dichtbij te bekijken. Duidelijk werd die dag dat fertigeren in aardappelen voor veel telers nog een ver van mijn bed -show is. Ondanks dat nog niet alle resultaten bekend zijn kan toch wel gesteld worden dat er veel mogelijk is, want ondanks het regenachtige weer leverden de gefertigeerde percelen in sommige situaties hogere producties, in de andere gefertigeerde percelen leverden deze hogere aantallen knollen. In alle situaties dus duidelijke meerwaarde ten opzichte van de traditionele teelt. Het fertigatieproject bij PPO Westmaas werd opgepakt samen met Nedato (aardappeltelersorganisatie), CZAV (toeleverancier o.a. meststoffen), Netafim/Revaho (fabrikant van slangen en apparatuur) en Broere Beregening (toeleverancier en installateur slangen en apparatuur), dit alles onder begeleiding van PPO Westmaas. Yara I 4

5 Bemesting in de glastuinbouw: Waarom moet de kweker zich intensief met de bemesting bezighouden. Hoe maken we bemesting leuk en interessant? Bemesting is voor veel kwekers een onderwerp dat niet bepaald tot de verbeelding spreekt. Bemesting kost tijd, geld en in veel gevallen weet men niet wat men precies aan het doen is. Bovendien denkt men vaak: bemesting is scheikunde, scheikunde is een vervelend vak dus bemesting is ook vervelend. Dat begint al bij de tuinbouwopleiding. Toch zijn wij als Yara een andere mening toegedaan, en dat zal niet vreemd bij u overkomen. Bemesting is een interessant en leuk onderwerp dat niet moeilijk is, als je er eenmaal mee bezig bent. Wij zullen dit in het onderstaande artikel toelichten Onder een goede bemesting verstaan we dat een plant op ieder moment die voedingsstoffen op kan nemen die hij nodig heeft voor de hoogste productie. We hebben het dan niet alleen over de hoogte van de concentratie van de verschillende elementen, maar ook over de verhouding tussen de elementen. Met de ervaringen die een kweker in voorgaande jaren heeft opgedaan en zijn specifieke kennis van het door hem geteelde gewas kan een kweker inspelen op de behoefte van het gewas in de komende dagen. Door het aanbod van de voedingsstoffen permanent te optimaliseren kunnen we dan de best denkbare opbrengst realiseren, zeker voor wat de voedingsstoffen betreft. De verklaring daarbij is dat iedere fout (afwijking ) een opbrengst reductie, hoe klein ook, tot gevolg heeft en dus een minder financieel resultaat. Bij de huidige teeltsystemen en de daarbij toegepaste bemestingssystemen zijn we in een aantal gevallen op de rand van het chemisch haalbare bezig en bestaat de kans dat er grenzen overschreden worden waardoor er problemen kunnen ontstaan. In dit laatste geval kunnen we denken aan het ontstaan van neerslagen die weer verstoppingen kunnen veroorzaken. Deze leiden weer tot productie derving. Het is dus belangrijk dat we ook meer over deze achtergronden kennen. Eerst het belang van het feit dat de kweker zelf zijn bemesting goed overziet. - Wie de adviezen voor de bemesting ook verzorgt, er blijft altijd maar één persoon verantwoordelijk en dat is: de kweker. - De kweker loopt dagelijks door het gewas en kent het gewas. Hij is dus de persoon die weet hoe hij moet reageren op de stand van het gewas. - Een goed berekend advies dat aansluit op de situatie op het bedrijf voorkomt storingen bij de bemestingsunit. - Veranderingen in het drainwaterpercentage kunnen grote invloed hebben op de samenstelling van het druppelwater en daarmee de productie. - De kweker kan in voorkomende gevallen zelf het snelst reageren. Hoe kan de kweker dit realiseren. - Door het volgen van een cursus bemesting via een cursuscentrum of via uw meststoffenleverancier. - Door de situatie op het bedrijf goed in kaart te brengen zodat men de waterstromen duidelijk in beeld heeft en de bemesting daaraan aan kan passen. - Door het kennen van de meststoffen: de samenstellingen en de eigenschappen. - Door het werken met de beschikbare software en door zelf de schema's te berekenen. En de ondernomen acties en de resultaten te bespreken met de voorlichter. - Door samen met de voorlichter de strategie bepalen. Dit betreft nog het theoretische gedeelte en dat is het minst aantrekkelijke. De praktijk maakt het interessant en zal al snel laten zien dat men wel degelijk zelf in staat is om de waarden die men voor de verschillende elementen in het substraat wil realiseren ook te bereiken, zeker als men echt met het onderwerp aan de gang gaat. De belangrijkste stap is om zelf achter de computer te gaan zitten en het zelf durven opstellen en berekenen van een bemestingsadvies. Het is vaak een goede zaak om dit de eerste keren samen met een specialist te doen of het zelf te berekenen en het resultaat met een specialist te bespreken. Dit geeft altijd een stukje extra zekerheid en rust. Yara I 5

6 Het resultaat: Het resultaat van het zelf berekenen van een bemestingsschema ziet men al na één of twee weken, afhankelijk van de frequentie van bemonsteren en analyseren. Zeker in het begin is het raadzaam wat frequenter te bemonsteren zodat men tijdig weet of de strategie juist is of dat men direct moet bijsturen, omdat de cijfers niet goed uitpakken. Het beste resultaat wordt over het algemeen bereikt als men vroegtijdig begint met corrigeren door kleine aanpassingen te doen. Dit zorgt voor een rustiger beeld in de bemesting en voorkomt grote schommelingen. Als u dit enkele malen zelf gedaan heeft zal blijken dat u met ons Substrafeed (Yarasoft) rekenprogramma zelf uitstekend in staat bent om de door u uitgezette bemestingsstrategie te realiseren en de bijbehorende schema's te berekenen. Voordelen zelf berekenen: - De eindverantwoordelijke voert zelf de regie. - Snel reageren op veranderende omstandigheden: - Gewasontwikkeling. - weersomstandigheden - watersamenstelling - Analyse resultaten. - Meer inzicht in de bemesting en daarom zelf meer invloed uit kunnen oefenen op de groeifactor: bemesting. - Het voorkomen van storingen in de unit. - Het uiteindelijke resultaat is: het maximale rendement te halen uit de meststoffen. De achtergronden van de toegepaste berekeningstechnieken zijn: Aanpassingen voor één van positieve ionen (Ca2+, K+, Mg2+ en NH 4+)worden verrekend met de overige positieve ionen (behalve met de NH 4+). Aanpassingen voor één van de negatieve ionen (NO3-, H2PO4-, SO42- en Cl-) worden verrekend met de andere negatieve ionen. De som van de positieve ionen in het uiteindelijke advies moet altijd gelijk zijn aan de som van de negatieve ionen. Ammonium stikstof (NH 4+) wordt niet beïnvloed door aanpassingen in de EC. Gelet op bovengenoemde punten is het altijd aan te bevelen om te checken of de gewenste aanpassingen ook gerealiseerd worden. De gebruikte rekenregels kunnen in sommige gevallen wat strijdig zijn met de door u gewenste rekenresultaten. Ook zijn er waarschuwingen in de software ingebouwd die de gebruiker er op attent maken dat er waarschijnlijk iets foutief ingevoerd is of dat men een bepaalde grens overschrijdt. Tenslotte kan men ten allen tijde terug vallen op de helpdesk van Yara als men met vragen zit of dat men iets niet vertrouwt. Onze ervaring is dat voor kwekers die beginnen met zelf de bemesting te berekenen; dit een belangrijke steun kan zijn. Helpdesk: telefoon Yara I 6

7 De Helpdesk Yara Benelux heeft een Helpdesk die voor iedereen bereikbaar is. U kunt de Helpdesk onder andere voor de volgende vragen bereiken: Vragen over de toepassing van onze meststoffen. De besparingen door het gebruik van vloeibare meststoffen. Advies over fertigatie in de buitenteelt. Een advies over de tankgrootte voor vloeibare meststoffen. Meedenken aan oplossingen die nodig zijn voor het probleemloos toepassen van de producten. Advies over tot nu toe onbekende toepassingen. U kunt contact opnemen met de Yara-Helpdesk. (+31 (0) ) of mailen naar In onderstaande, terugkerende, rubriek wordt antwoord gegeven op enkele vragen die gesteld worden aan de Helpdesk. Vraag het de Helpdesk! V A Ik heb het programma Yarasoft. Wat is het verschil tussen gestuurde en ongestuurde recirculatie? Het verschil tussen gestuurde en ongestuurde recirculatie is als volgt uit te leggen: - Bij gestuurde recirculatie geldt het volgende: Druppelwater - drainwater = meststoffen - Bij ongestuurde recirculatie geldt het volgende: Drainwater + meststoffen = Druppelwater Het verschil zit hem in wat er berekend wordt. - Bij gestuurde recirculatie bepaal je als basis eerst wat je als druppelwater wenst, inclusief alle correcties. Daar wordt het drainwater van afgetrokken en wat overblijft is het gewenste meststoffenschema. - Bij ongestuurde recirculatie bepaal je in de basis eerst alleen de EC van de drain voorregeling en hoe hoog de gewenste druppel-ec is. Het verschil daartussen wordt puur op basis van de EC berekend, niet op de samenstelling. Het gebruikte uitgangsschema is ook verschillend. - Bij gestuurde recirculatie wordt gebruik gemaakt van het vrije drainage schema. Deze heeft een hogere EC en daarvan kan/moet het drainwater afgetrokken worden. - Bij ongestuurde recirculatie wordt gebruik gemaakt van het recirculatie schema. Deze heeft over het algemeen een lagere EC. Dat komt omdat daarin al een gemiddelde samenstelling van draiwater is verrekend. Op beide manieren kan gerekend worden. Onze voorkeur is om met gestuurde recirculatie te rekenen omdat je dan zelf bepaalt wat de samenstelling van het druppelwater wordt en daardoor nauwkeuriger aan het bemesten en berekenen bent. Heeft u nog vragen of wilt u uitleg via het computerprogramma hierover, neem dan contact met ons op. Heeft u ook een vraag voor de Helpdesk? Stuur hem dan naar Deze Benelux Insight is samengesteld met de huidige kennis van zaken. Elk advies is bedoeld als richtlijn en moet aangepast worden naar omstandigheden. Yara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van enigerlei aard, voortvloeiend uit de verstrekte informatie Yara I 7

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Landelijke Glasgroente dag De toekomst van de tuinbouw Sjoerd Smits, HortiNova Joan Timmermans NovaCropControl Even voorstellen Sinds 003 bezig met plantsapmengen

Nadere informatie

Benelux. Insight. U kunt ons overal tegenkomen! Inhoud. 4 sterren award voor Staalduinen Frisse kijk op bemesting

Benelux. Insight. U kunt ons overal tegenkomen! Inhoud. 4 sterren award voor Staalduinen Frisse kijk op bemesting Knowledge grows Benelux Insight Inhoud 4 sterren award voor Staalduinen Frisse kijk op bemesting Pagina 2 Pagina 3 Druppelirrigatie in consumptieaardappelen U kunt ons overal tegenkomen! Pagina 4 Pagina

Nadere informatie

Benelux 13. Inhoud. Safe by choice. Insight. Knowledge grows. Fertigatie in prei. Super FK: ook meerwaarde bij optimale ph pag.5

Benelux 13. Inhoud. Safe by choice. Insight. Knowledge grows. Fertigatie in prei. Super FK: ook meerwaarde bij optimale ph pag.5 Knowledge grows Benelux 13 Insight 20 www.yara.nl Inhoud Fertigatie in prei pag.4 Super FK: ook meerwaarde bij optimale ph pag.5 Begrippen in bemesting De EC pag.7 Safe by choice Veilig werken met meststoffen

Nadere informatie

Kristalon. NPK-oplosmeststoffen, ook met Super FK

Kristalon. NPK-oplosmeststoffen, ook met Super FK Kristalon TM TM NPK-oplosmeststoffen, ook met Super FK Kristalon : winstgevende oplossingen voor ieder gewas. Kristalon, al 50 jaar een vertrouwd en betrouwbaar product Het is al bijna een halve eeuw geleden

Nadere informatie

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe.

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. Doel Rekening houdende met N-vrijstelling/immobilisatie uit oogstresten van de voorteelt gedeeltelijk

Nadere informatie

Benelux 13. Aardbei special. Inhoud. Bemestingsvragen. Insight. Yara Benelux wenst u een gezond en goed 2013. Knowledge grows.

Benelux 13. Aardbei special. Inhoud. Bemestingsvragen. Insight. Yara Benelux wenst u een gezond en goed 2013. Knowledge grows. Knowledge grows Benelux 13 Insight 20 April 2013 www.yara.nl Inhoud Telen in de vollegrond pag.3 v Fertigatie pag.4 Schoon watergeefsysteem pag.8 Bemestingsvragen pag. 2 Aardbei special Yara Benelux wenst

Nadere informatie

Benelux 14. Inhoud. YaraVita. Insight. Overname ZIM Plant Technology pag.3. Knowledge grows. DTPA 6% Aandacht bij opslag pag.5. Mei 2014 www.yara.

Benelux 14. Inhoud. YaraVita. Insight. Overname ZIM Plant Technology pag.3. Knowledge grows. DTPA 6% Aandacht bij opslag pag.5. Mei 2014 www.yara. Knowledge grows Benelux 14 Insight 20 www.yara.nl Inhoud Overname ZIM Plant Technology pag.3 UNIKA CALCIUM pag.4 DTPA 6% Aandacht bij opslag pag.5 YaraVita Een nieuwe High Speed afvullijn voor YaraVita

Nadere informatie

Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen. Nieuw

Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen. Nieuw Speciale oplossingen in wateroplosbare meststoffen Nieuw Wat kunt u van Osmosol verwachten? Speciale oplossingen. En dat letterlijk en figuurlijk! Meststoffen die bijdragen aan een probleemloze teelt van

Nadere informatie

Checklist gedrag ph in Organische Substraten

Checklist gedrag ph in Organische Substraten Checklist gedrag ph in Organische Substraten Met deze checklist kan inzicht worden gekregen hoe de ph zich gedraagt in een organisch substraat en waarom deze eventueel afwijkt van de verwachte waarde.

Nadere informatie

Precisiebemesting met gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Precisiebemesting met gecontroleerd vrijkomende meststoffen Precisiebemesting met gecontroleerd vrijkomende meststoffen www.icl-sf.nl Meer met minder Gecontroleerd vrijkomende meststoffen Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn meststofkorrels met daaromheen

Nadere informatie

Checklist gedrag ph in Organische Substraten

Checklist gedrag ph in Organische Substraten Checklist gedrag ph in Organische Substraten Met deze checklist kan inzicht worden gekregen hoe de ph zich gedraagt in een organisch substraat in een teeltsituatie en waarom deze eventueel afwijkt van

Nadere informatie

Smits B.V. - Leading Water Solutions www.smitsveldhoven.nl

Smits B.V. - Leading Water Solutions www.smitsveldhoven.nl Netafim market segments: Greenhouses Total turnkey projects Netafim market segments: Open field Total turnkey projects Peru: 8000 ha. suikerriet/bio-ethanol turnkey project Netafim levert naast de druppelslangen

Nadere informatie

Kijk voor uw agent of HortiMaX vestiging op www.hortimax.com. Meer dan een beter rendement

Kijk voor uw agent of HortiMaX vestiging op www.hortimax.com. Meer dan een beter rendement Kijk voor uw agent of HortiMaX vestiging op www.hortimax.com Meer dan een beter rendement 3 Dynamische wereld De wereld verandert. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardig en duurzaam geproduceerd voedsel

Nadere informatie

Kwaliteit, Groeikracht en Resultaat

Kwaliteit, Groeikracht en Resultaat Kwaliteit, Groeikracht en Resultaat Vernieuwde formule voor een nog beter resultaat De beste groei en een perfecte kleur, dat is wat u als kweker wilt bereiken. De juiste potgrond en gezond uitgangsmateriaal

Nadere informatie

Benelux 14. Inhoud. Groeien als kool. Insight. Beschikbare calcium in bodem pag.6. Aardappeldemodag 2014 pag.7

Benelux 14. Inhoud. Groeien als kool. Insight. Beschikbare calcium in bodem pag.6. Aardappeldemodag 2014 pag.7 Knowledge grows Benelux 14 Insight 20 www.yara.nl Inhoud Nieuwe verpakkingen YaraVita Actisil pag.4 Beschikbare calcium in bodem pag.6 Ca Aardappeldemodag 2014 pag.7 Groeien als kool Meer dan stikstof

Nadere informatie

1 Voedingselementen Voedingselementen Zuurgraad Elektrische geleidbaarheid (EC) Afsluiting 14

1 Voedingselementen Voedingselementen Zuurgraad Elektrische geleidbaarheid (EC) Afsluiting 14 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Voedingselementen 9 1.1 Voedingselementen 9 1.2 Zuurgraad 12 1.3 Elektrische geleidbaarheid (EC) 13 1.4 Afsluiting 14 2 Kunstmeststoffen 15 2.1 Indeling kunstmeststoffen

Nadere informatie

Benelux 13. Inhoud. Nieuwe demonstratiekas. Insight. Yara Benelux wenst u een gezond en goed Knowledge grows

Benelux 13. Inhoud. Nieuwe demonstratiekas. Insight. Yara Benelux wenst u een gezond en goed Knowledge grows Knowledge grows 20 Benelux 13 December 2013 www.yara.nl Inhoud Just in time pag.3 Veiligheidsbladen, weet u ze te liggen? pag.4 België Wetgeving Nieuwe demonstratiekas De bouw is gestart pag. 2 Yara Benelux

Nadere informatie

Bemesting op de korrel, de praktijk aan het woord

Bemesting op de korrel, de praktijk aan het woord Bemesting op de korrel, de praktijk aan het woord Johan Aarnoudse 20-8-2014 Inhoud presentatie Bemesting op de korrel, de praktijk aan het woord n.a.v. het ADD-thema Een schone teelt bepaalt de toekomst

Nadere informatie

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien.

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. NutriNorm.nl Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. Wij werken samen met onze kennispartners: Eurofins Agro, WageningenUR, Louis Bolk

Nadere informatie

Fractioneren van de stikstofbemesting in aardappelen 6 jaar proeven

Fractioneren van de stikstofbemesting in aardappelen 6 jaar proeven Fractioneren van de stikstofbemesting in aardappelen 6 jaar proeven V. De Blauwer (Inagro), W. Odeurs (BDB), M. Goeminne (PCA) Samenvatting Het is moeilijk voor een teler om het nitraatresidu na de teelt

Nadere informatie

Plantsapmeting ter bevordering van vitaliteit van de planten

Plantsapmeting ter bevordering van vitaliteit van de planten Plantsapmeting ter bevordering van vitaliteit van de planten Grip op voeding Plantsapmetingen vs wateranalyses Sjoerd Smits, HortiNova Joan Timmermans NovaCropControl HortiNova, NovaCropControl Stephan

Nadere informatie

Praktijkproef Super FK in Paprika 2010 bij de start van de teelt.

Praktijkproef Super FK in Paprika 2010 bij de start van de teelt. Praktijkproef Super FK in Paprika 20 bij de start van de teelt. Inleiding: Het doseren van Super FK zorgt primair voor een actiever/vegetatiever gewas, een betere en vollere gewasstand, met een betere

Nadere informatie

Benelux. Inhoud. Fertigatie, de toekomst. Insight

Benelux. Inhoud. Fertigatie, de toekomst. Insight Knowledge grows Benelux Insight Inhoud Fertigatie, de toekomst pag.1 Reduktan, de vier meest gestelde vragen Just-in-time met YaraLiva Tropicote YaraVita Actisil In de uienteelt pag.2 pag.3 pag.5 Fertigatie

Nadere informatie

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt?

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? J. Bonnast (BDB), W. Odeurs (BDB) Samenvatting Het optimaliseren van de teelttechniek is een uitdaging voor iedere

Nadere informatie

Slim omgaan met water en meststoffen door toepassing van sensoren: More Crop per Drop. NVTL Studiedag - 1 maart 2011

Slim omgaan met water en meststoffen door toepassing van sensoren: More Crop per Drop. NVTL Studiedag - 1 maart 2011 Slim omgaan met water en meststoffen door toepassing van sensoren: More Crop per Drop NVTL Studiedag - 1 maart 2011 Jos Balendonck, Wageningen UR Glastuinbouw Overzicht Irrigatie trends Doelstellingen

Nadere informatie

Vloeibare plantenvoeding bestaat uit 3 hoofdelementen (NPK) en sporenelementen (ijzer, borium, calcium, magnesium enz enz)

Vloeibare plantenvoeding bestaat uit 3 hoofdelementen (NPK) en sporenelementen (ijzer, borium, calcium, magnesium enz enz) De voedingscomputer, Eerst iets over voeding, Vloeibare plantenvoeding bestaat uit 3 hoofdelementen (NPK) en sporenelementen (ijzer, borium, calcium, magnesium enz enz) Als sommige van deze elementen in

Nadere informatie

De complete bemesting voor aardbeien

De complete bemesting voor aardbeien De complete bemesting voor aardbeien Het totaalpakket van Scotts voor de aardbeienteelt Scotts heeft jarenlange ervaring met de bemesting van aardbeien. Niet alleen in Nederland, waar Agroblen inmiddels

Nadere informatie

Grip op voeding. Plantsapmetingen, NovaCropControl. Plantsapmetingen vs wateranalyses. 3 oktober 2012. 1

Grip op voeding. Plantsapmetingen, NovaCropControl. Plantsapmetingen vs wateranalyses. 3 oktober 2012. 1 Even voorstellen Grip op voeding Plantsapmetingen vs wateranalyses 3 oktober 2012 Joan Timmermans NovaCropControl Sinds 2003 bezig met plantsapmetingen in aardbei en vollegrondsgroente Brix, Ec, ph, Nitraat,

Nadere informatie

Agrifirm introduceert TopCote aardappel. Onze nieuwe kunstmest voor een continue voeding. Zeker en zorgeloos.

Agrifirm introduceert TopCote aardappel. Onze nieuwe kunstmest voor een continue voeding. Zeker en zorgeloos. Agrifirm introduceert TopCote aardappel Onze nieuwe kunstmest voor een continue voeding. Zeker en zorgeloos. De introductie van high-tech meststoffen Na drie jaar wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek

Nadere informatie

meststoffen rijenbemesting in mais groei door kennis

meststoffen rijenbemesting in mais groei door kennis meststoffen 2013 rijenbemesting in mais groei door kennis Maismaster Mais is een gewas wat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia worden NP meststoffen toegepast in de rij bij

Nadere informatie

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Aardbeiendemodag 2014 DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Februari 2013 Programma

Nadere informatie

Benelux. Insight. Inhoud. Dick van Vliet met pensioen! Quality Carrots 2015. 2016: Het Super (FK) jaar voor. Knowledge grows.

Benelux. Insight. Inhoud. Dick van Vliet met pensioen! Quality Carrots 2015. 2016: Het Super (FK) jaar voor. Knowledge grows. Knowledge grows Benelux Insight Inhoud Dick van Vliet met pensioen! Quality Carrots 2015 Pagina 2 Pagina 3 Substrafeed: Veilig in meer talen! 2016: Het Super (FK) jaar voor Yara Vlaardingen demokas! Pagina

Nadere informatie

September Knowledge grows. Benelux. Insight. Inhoud. en een hoger Calcium gehalte. Pagina 2 Pagina 4. én prettig werken!

September Knowledge grows. Benelux. Insight. Inhoud. en een hoger Calcium gehalte. Pagina 2 Pagina 4. én prettig werken! Knowledge grows Benelux Insight Inhoud Belang van chelaten. SUPER FK voor betere wortels, en een hoger Calcium gehalte. Pagina 2 Pagina 4 Na onderhoud weer veilig én prettig werken! Continu voorop in ontwikkeling.

Nadere informatie

HortiMaX FertiMiX Portfolio

HortiMaX FertiMiX Portfolio FertiMiX-Go! FertiMiX E-series FertiMiX Custom FertiMiX Portfolio Eenvoudig besparen op water en meststoffen Verbeterde opbrengsten en snelle return on investment Altijd beschikken over de juiste watergift

Nadere informatie

Wintergranen : actueel hoge N-reserves

Wintergranen : actueel hoge N-reserves Wintergranen : actueel hoge N-reserves Jan Bries, Davy Vandervelpen, Bodemkundige Dienst van België Na de vorstperiode halfweg januari is op de Bodemkundige Dienst de staalnamecampagne voor de bepaling

Nadere informatie

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao Demokwekerij Westland Het tuinbouw innovatiecentrum Seminar Curaçao Even voorstellen: Peet van Adrichem Techneut / Kweker Directeur Demokwekerij Westland Programma: 1.Tuinbouw Nederland / Westland 2.Bedrijf

Nadere informatie

Kennismiddagen 2017

Kennismiddagen 2017 Kennismiddagen 2017 1 Licentieverlenging voor competentie - teelt - Let bij wisselen van pasje op uw inloggegevens (oude pasnr. is inlog!!) ALGEMEEN 2 Brengplicht veiligheidsbladen Leveranciers zijn volgens

Nadere informatie

Teeltvoorbereiding Antwoorden Meststoffen. W. Franken

Teeltvoorbereiding Antwoorden Meststoffen. W. Franken Teeltvoorbereiding Antwoorden Meststoffen W. Franken eerste druk, 2001 Artikelcode: 27059.2 & 27059.1 2001 Ontwikkelcentrum, Ede, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker C. Meijer BV Lady Anna Willem in t Anker Historie CMK 2001-022-033 Doel: goed bewaarbaar frietras met goede verwerkingseigenschappen Oogst 2009 eerste pootgoed productie buiten kweekbedrijf Oogst 2014

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis meststoffen 2013 vloeibare bladmeststoffen groei door kennis Foliplus Foliplus bladmeststoffen is een complete range van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. CropSolutions heeft de beste

Nadere informatie

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Bestemd voor: Gebruikers die Online teeltgegevens invoeren in Agrovision. Inleiding: Met deze handleiding wordt u stap voor stap door het programma

Nadere informatie

Schoon,zuinig en precies

Schoon,zuinig en precies Schoon,zuinig en precies Koksijde 29 mei 2013 Rijenbemesting : Schoon en Zuinig! Schoon,zuinig en precies: * AFNEMERS VRAGEN EROM: Lage CO2- VOETAFDRUK is vereist * HET LEVERT GELD OP * DE SECTOR HEEFT

Nadere informatie

Verlaging van het energieverbruik in de akkerbouw Door optimalisatie van beregeningtechniek. Smits BV Veldhoven Jan Coppens

Verlaging van het energieverbruik in de akkerbouw Door optimalisatie van beregeningtechniek. Smits BV Veldhoven Jan Coppens Verlaging van het energieverbruik in de akkerbouw Door optimalisatie van beregeningtechniek Smits BV Veldhoven Jan Coppens Agenda Korte introductie Smits BV Efficiëntie door sensortechniek Optimale rendement

Nadere informatie

Gladiolen Bakkenproef 2011

Gladiolen Bakkenproef 2011 Gladiolen Bakkenproef 2011 Opzet: Doel: Mei geplant, oktober geoogst 90 bollen per m2 Teelt in handen van gespecialiseerde teler Geen chemische onkruidbeheersing, handmatig Grondsoort: lichte-, Calciumrijke

Nadere informatie

VDL Industrial Products

VDL Industrial Products VDL Industrial Products Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Alleen het beste is goed genoeg voor uw organisatie. Daarom nodigen wij van VDL Industrial Products u uit voor een nadere kennismaking

Nadere informatie

Bemesting van oriental lelie in de broeierij

Bemesting van oriental lelie in de broeierij Bemesting van oriental lelie in de broeierij Auteur(s) H.P. Pasterkamp, S. Marinova, N.S. van Wees e.a. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen december 2003 PPO 330627 30 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Bijlage 6 Model voor de rapportage, behorend bij artikel 3.73. Jaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting.

Bijlage 6 Model voor de rapportage, behorend bij artikel 3.73. Jaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting. BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL J, VAN DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU VAN (6.0.202), NR. IENM/BSK-202/7597, TOT WIJZIGING VAN DE REGELING ALGEMENE REGELS VOOR INRICHTINGEN

Nadere informatie

Nutramist. Innovatieve tuinbouw / Ultrasonic telen

Nutramist. Innovatieve tuinbouw / Ultrasonic telen Nutramist. Innovatieve tuinbouw / Ultrasonic telen Contact gegevens: Tel. : 0162-520747 Fax. : 0162-522637 E-mail: info@condarmatic.net Web : www.condarmatic.net 1 De Ultrasonic gewasproductie behoort

Nadere informatie

Groei en oogst. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2

Groei en oogst. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2 Groei en oogst De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL cmyk 70 0 70 0 rgb 73 177 112 #48b170 Groei

Nadere informatie

meststoffen vloeibare basismeststof groei door kennis

meststoffen vloeibare basismeststof groei door kennis meststoffen 2013 vloeibare basismeststof groei door kennis Growsol Growsol meststoffen is een range van vloeibare meststoffen voor de basisbemesting voorafgaand aan een teelt. Een aantal producten kunnen

Nadere informatie

N-index: wat zeggen de cijfers?

N-index: wat zeggen de cijfers? Beste klant, N-index: wat zeggen de cijfers? U heeft een analyse ontvangen van de Bodemkundige Dienst met bepaling van de N-index en met het bijhorend N-bemestingsadvies. Hieronder vindt u een verduidelijking

Nadere informatie

Effect van borium op de hardheid van uien. L. van den Brink

Effect van borium op de hardheid van uien. L. van den Brink Effect van borium op de hardheid van uien L. van den Brink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten PPO nr. 3250096600-01

Nadere informatie

Waarom plantsapmetingen?

Waarom plantsapmetingen? Waarom plantsapmetingen? Geeft zeer snel een resultaat van het totaal van opgenomen voedingsstoffen door de plant Toont verschillen in voedingsopname tussen rassen aan Maakt gericht bijsturen mogelijk

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Inleiding De CBGV baseert haar adviezen bij voorkeur op zoveel mogelijk proefresultaten. Resultaten moeten daarbij

Nadere informatie

Bemesting van tuinen en openbaar groen

Bemesting van tuinen en openbaar groen Bemesting van tuinen en openbaar groen Jan Ties Malda LABORATORIUMACTIVITEITEN Bodem Gewas Water KENNISONTWIKKELING Bemestingsadviezen en bemestingsproeven Gewasmonitoring Historie ALTIC Vanaf 1992 ALF

Nadere informatie

Maiszaden. Samen naar een optimaal rendement.

Maiszaden. Samen naar een optimaal rendement. Maiszaden Samen naar een optimaal rendement www.cavdenham.nl Maisteelt 2016 Mais seizoen 2015 was een bijzonder teeltjaar. Een jaar waarin u als veehouder te maken had met zeer wisselende weersomstandigheden

Nadere informatie

Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven

Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven Bruine bladpunten in Longiflorum White Heaven Inventarisatie bladproblemen in de praktijk Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen PPO nr. 32 360 560 00 Maart 2008 2008 Wageningen,

Nadere informatie

Visie kleinfruit Actie is Reactie Door: Hans Puijk 15 februari 2017

Visie kleinfruit Actie is Reactie Door: Hans Puijk 15 februari 2017 Inhoud Visie kleinfruit Actie is Reactie Door: Hans Puijk 15 februari 2017 Framboos Zomerteeltvan Kwanza Opkweek herfstframbozen Rodebes Teelt van Rode bes Rovada en de bewaring daarvan, wat doe ik eigenlijk?

Nadere informatie

De kracht van bewezen technologie

De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie Rodelta Pumps International BV is een nationaal en internationaal toonaangevende producent van centrifugaalpompen. Al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

SNIJBOON ONDER GLAS 2015

SNIJBOON ONDER GLAS 2015 SNIJBOON ONDER GLAS 215 1. Snijboon - vergelijking stengeldichtheid en bladplukfrequentie TOAGLA15SJB_TT1 Doel van de proef Bepalen wat de invloed is van de stengeldichtheid en de frequentie van bladplukken

Nadere informatie

Optimalisatie van de bemesting en plantkwaliteit van Buxus sempervirens

Optimalisatie van de bemesting en plantkwaliteit van Buxus sempervirens Optimalisatie van de bemesting en plantkwaliteit van Buxus sempervirens Ing. Th.G.L. Aendekerk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. PPO Bomen Sector Bomen Postbus 118 December 2003 2770 AC Boskoop Opdrachtgever:

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Algen en Groen Gas Een duurzame en rendabele combinatie!

Algen en Groen Gas Een duurzame en rendabele combinatie! Algen en Groen Gas Een duurzame en rendabele combinatie! www.omegagreen.nl Bert Knol Omega Green B.V. 27 september 2017 Omega Green B.V. Omega Green B.V. is opgericht in 2014 met het doel het algenteelt

Nadere informatie

Benelux 13. Aardbei special. Inhoud REDSTAR. Insight. Yara Benelux wenst u een gezond en goed 2013. Knowledge grows.

Benelux 13. Aardbei special. Inhoud REDSTAR. Insight. Yara Benelux wenst u een gezond en goed 2013. Knowledge grows. Knowledge grows Benelux 13 Insight 20 Juni 2013 www.yara.nl Inhoud YaraVita Actisil in ui pag.4 Meerwaarde fosfaat bladvoeding aardappel pag.5 Komkommers uit de woestijn pag.7 REDSTAR OPENT OFFICIEEL DEUREN

Nadere informatie

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het icoon Aquatische landbouw

Nadere informatie

AKF / AGF INDUSTRIE B.V. Bedrijfsbrochure NL

AKF / AGF INDUSTRIE B.V. Bedrijfsbrochure NL AKF / AGF INDUSTRIE B.V. Bedrijfsbrochure NL INHOUD Historie 3 Productontwikkeling 5 Hoogst haalbare kwaliteit 6 Veelgestelde vragen 7 Advies 8 2 HISTORIE De historie van AKF/AGF Industrie B.V. gaat terug

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

Drijvende teelt van groenten, kruiden en zomerbloemen: onderzoek en praktijk Venray, 26 november 2014 Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk

Drijvende teelt van groenten, kruiden en zomerbloemen: onderzoek en praktijk Venray, 26 november 2014 Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk Drijvende teelt van groenten, kruiden en zomerbloemen: onderzoek en praktijk Venray, 26 november 2014 Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk Inhoud Schets ontwikkelingen onderzoek teelt op water

Nadere informatie

De omhulde meststoffen voor containerteelten

De omhulde meststoffen voor containerteelten De omhulde meststoffen voor containerteelten De toepassingsgebieden: Omhulde meststoffen voor containerteelten Het product: Basacote Plus is een gecoate meststof. Elke korrel bestaat uit een NPK-meststof

Nadere informatie

Aandacht voor bouw en techniek

Aandacht voor bouw en techniek Semigesloten kassen Aandacht voor bouw en techniek AVAG-projectgroep om knelpunten van de semigesloten kas op te lossen Wat zijn de knelpunten? Interview met telers met een semigesloten kas Waarom semigesloten

Nadere informatie

Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar

Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar 17-1- Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar BODEM De Bodem Van Groot naar Klein tot zeer klein 2 1 17-1- Bodemprofiel Opbouw van de bodem Onaangeroerd = C Kleinste delen = 0 en A Poriënvolume

Nadere informatie

Opdrachten. Organische bemesting opdrachten 1

Opdrachten. Organische bemesting opdrachten 1 Opdrachten Organische bemesting opdrachten 1 Inleiding Je weet dat je melk moet drinken om voldoende calcium binnen te krijgen voor de opbouw van je botten. Calcium is dus een belangrijk element voor de

Nadere informatie

Namen medewerkers -> Beschrijving taken. Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I

Namen medewerkers -> Beschrijving taken. Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I Bedrijf:... Locatie:... Datum:... Versie:... Namen medewerkers -> Beschrijving taken PPO glastuinbouw Hoofdverantwoordelijk X Verantwoordelijk indien de hoofdverantwoordelijke

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Hergebruik van restwater

Waterbroei tulp: Hergebruik van restwater Waterbroei tulp: Hergebruik van restwater In opdracht van: Productschap Tuinbouw 2002 en 2003 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen

Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen Voorjaarstoepassing van drijfmest op kleigrond voor aardappelen In PPL het (Programma PrecisieLandbouw) (PPL) investeren investeren landbouwbedrijfsleven en en ministerie van van LNV LNV in in hulpmiddelen

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Overzicht regelgeving. Emissieloos Telen:oplossing voor zuiveringsplicht? - Aantal installaties nu goedgekeurd door BZG. - Aantal in pijplijn

Overzicht regelgeving. Emissieloos Telen:oplossing voor zuiveringsplicht? - Aantal installaties nu goedgekeurd door BZG. - Aantal in pijplijn Emissieloos Telen:oplossing voor zuiveringsplicht? Ellen Beerling & Erik van Os, Jim van Ruijven, Jan Janse, Chris Blok, Romain Leyh Overzicht regelgeving 2013 Emissienorm stikstof fase 1 2014 Zuiveringstechniek

Nadere informatie

Gebruik satelliet- en andere sensing beelden mbt precisiebemesting

Gebruik satelliet- en andere sensing beelden mbt precisiebemesting Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Gebruik satelliet- en andere sensing beelden mbt precisiebemesting IJkakker deelproject A3, variabele bemesting Herman Krebbers DLV Plant Doelen

Nadere informatie

Maisteelt Samen naar een optimaal rendement.

Maisteelt Samen naar een optimaal rendement. Samen naar een optimaal rendement www.cavdenham.nl Ruwvoer als basis Op melkvee en vleesvee bedrijven wordt veel aandacht besteed aan fokkerij om genetische vooruitgang te kunnen realiseren. Samen met

Nadere informatie

Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt

Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt Bij de teelt van aardbeien op stellingen is het mogelijk om water en mineralen optimaler te gebruiken. Van de bemesting (stikstof en fosfaat)

Nadere informatie

Verzilting en verzouting

Verzilting en verzouting Verzilting en verzouting Wat is EC? Maart 2016, Henk van Reuler en Ton Baltissen Inleiding Verzilting ophoping van in water oplosbare zouten (b.v. K +, Ca 2+, Cl -, SO 4 2-, HCO 3- ) Verzouting ophoping

Nadere informatie

29-6-2015. PraktijknetwerkVitale Plant Gewasgroep glasgroenten Paprika. Bemesting: One size fits all of uitkienen voor een beter rendement?

29-6-2015. PraktijknetwerkVitale Plant Gewasgroep glasgroenten Paprika. Bemesting: One size fits all of uitkienen voor een beter rendement? PraktijknetwerkVitale Plant Gewasgroep glasgroenten Paprika Door Martin van de Water 11 kwekers 9 gangbare kwekers 3 biologische kwekers 14 bijeenkomsten en excursies naar de bedrijven en demo s Twee demo

Nadere informatie

Biomethanol. Resultaten en bevindingen van project. Datum September 2010 Status Definitief. BioMCN, e.a. in opdracht van Agentschap NL

Biomethanol. Resultaten en bevindingen van project. Datum September 2010 Status Definitief. BioMCN, e.a. in opdracht van Agentschap NL Resultaten en bevindingen van project Biomethanol Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 1000 innovatieve onderzoeks- en praktijkprojecten

Nadere informatie

Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen

Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen. Bemesting Blauwe Bessen Behoefte gewas Verloop in seizoen Sporenelementen Invloed van ph Breedwerpig, fertigatie of controlled release meststoffen? Problemen in de praktijk Nieuw perceel: Grondanalyse voor bepaling P, K, Mg,

Nadere informatie

DCM ECO-Xtra 1 Organische meststof met extra lange werking

DCM ECO-Xtra 1 Organische meststof met extra lange werking INNOVATIE www.dcm-info.com DCM ECO-Xtra 1 Organische meststof met extra lange werking C O N T R O L L E D. O R G A N I C. R E L E A S E DCM ECO-Xtra 1, NPK 8-5-6 gecomplexeerd met plantenextracten - 60%

Nadere informatie

Zeesla, van lastige bijvangst tot nieuw visserij product: Ulva-mest. Tussenrapportage fase 2. Bemestingstoepassing Ulva

Zeesla, van lastige bijvangst tot nieuw visserij product: Ulva-mest. Tussenrapportage fase 2. Bemestingstoepassing Ulva Zeesla, van lastige bijvangst tot nieuw visserij product: Ulva-mest Tussenrapportage fase 2 Bemestingstoepassing Ulva uitgevoerd door Zilt Proefbedrijf B.V. dagelijkse uitvoering en controle: Mark van

Nadere informatie

Presentatie over kasluchtkwaliteit. Themabijeenkomst CO2 in Glasgroente ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS (EMS) B.V.

Presentatie over kasluchtkwaliteit. Themabijeenkomst CO2 in Glasgroente ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS (EMS) B.V. ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS (EMS) B.V. Presentatie over kasluchtkwaliteit Jan-Kees Boerman / Gertjan Bosman EMS B.V. Themabijeenkomst CO2 in Glasgroente 29-10-2014 Themabijeenkomst CO2 doseren in

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

Opstellen van een bemestingsplan met BDB-net

Opstellen van een bemestingsplan met BDB-net Opstellen van een bemestingsplan met BDB-net 1 Wat is BDB-net? BDB-net is een overkoepelende benaming die in de toekomst alle internet-diensten van de Bodemkundige Dienst zal omvatten. Vanaf 2008 biedt

Nadere informatie

CREËREN INNOVEREN ONDERSCHEIDEN

CREËREN INNOVEREN ONDERSCHEIDEN CREËREN INNOVEREN ONDERSCHEIDEN De verpakking als visitekaartje De gedachte aan een verpakking als praktisch omhulsel is verleden tijd. De verpakking is tegenwoordig onderdeel van de huisstijl en daarmee

Nadere informatie

Nieuwe energieprestatienorm

Nieuwe energieprestatienorm Nieuwe energieprestatienorm >> Als het gaat om energie en klimaat De tools Uw weg vinden in de nieuwe energieprestatienorm, wie helpt u daarbij? Heeft u hem al in huis, de nieuwe energieprestatienorm NEN

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Gebouwautomatisering in praktijk. De vraag is niet of.maar hoe?

Gebouwautomatisering in praktijk. De vraag is niet of.maar hoe? Siemens Real Estate Gebouwautomatisering in praktijk. De vraag is niet of.maar hoe? Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Inhoud presentatie 1) Introductie Siemens en Siemens

Nadere informatie

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken Auteurs Wendy Odeurs en Jan Bries Joos Latré Dieter Cauffman en Koen Vrancken Jef Verheyen Gert Van de Ven 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond Peter Vreeburg Praktijkonderzoek

Nadere informatie