Knowledge grows Benelux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knowledge grows Benelux"

Transcriptie

1 Knowledge grows Benelux 13 Insight 20 Februari Inhoud Fertigatieproject Westmaas pag.4 Bezig zijn met bemesting loont pag.5 Vraag het de HelpDesk pag.7 Nu3 B.V. nu Yara Vlaardingen B.V. pag. 2 Yara Benelux wenst u een gezond en goed 2013.

2 Y Nu3 BV Vlaardingen overgenomen door Yara De productie locatie van Nu3 te Vlaardingen, waar meststoffen voor de intensieve tuinbouw worden geproduceerd, is sinds 1 november eigendom van Yara en gaat verder onder de naam Yara Vlaardingen B.V. Deze vestiging heeft een productiecapaciteit van ton vloeibare meststoffen en ton NPK-oplosmeststoffen en PG Mix per jaar. De bij Yara Vlaardingen geproduceerde meststoffen worden onder de volgende namen op de markt gebracht: Kristalon*; NPK-oplosmeststoffen voor fertigatie Albatros Foliar*; NPK-oplosmeststoffen voor bladbemesting PG Mix*; NPK- meststoffen voor potgronden Substrafeed/Super FK; vloeibare meststoffen voor fertigatiesystemen *Deze producten bevatten een compleet pakket sporenelementen. Al deze namen/producten hebben in het verleden hun waarde bewezen en zullen dat, met Yara als drijvende kracht, ook in de komende jaren blijven doen. Wereldwijde groei Yara richt zich wereldwijd steeds meer op de productie en toepassing van wateroplosbare meststoffen. Ook in productontwikkeling en innovatie ligt de focus op wateroplosbare meststoffen voor fertigatie, bladbemesting en bemesting van potgrond. Yara is er van overtuigd dat de wereldwijde populatiegroei een steeds toenemende voedselvraag teweegbrengt. Eén van de cruciale factoren voor de productie van voldoende voedsel is de hoeveelheid beschikbaar water. Daarom investeert Yara volop in onderzoek naar productiesystemen die met minder water meer voedsel kunnen produceren. Wateroplosbare meststoffen zijn hierbij onmisbaar. De investering in de Yara Vlaardingen site maakt het mogelijk deze strategie verder uit te bouwen. Geschiedenis Nu3 B.V. werd in 2001 opgericht als joint venture tussen Yara (toen nog Hydro Agri) en Nutrisi. De joint venture omvatte de vestigingen in Vlaardingen en Grobbendonk. De productielocatie in Vlaardingen was daarvoor 100% eigendom van Yara, de kleinere fabriek in Grobbendonk behoorde toe aan een joint venture (Nutrisi) tussen SQM en ICL. In 2011 kocht ICL de aandelen van SQM in de Nutrisi joint venture en vanaf dat moment bezat ICL, naast Yara, ook 50% van de aandelen van NU3. Sinds de oprichting tot op heden functioneerde Nu3 goed. Toch beslisten Yara en ICL dat het strategisch en in het belang van beide partijen beter was om de joint venture te ontbinden. De faciliteiten te Vlaardingen komen daarmee terug volledig in handen van Yara. Yara I 2

3 De geschiedenis van de productielocatie Vlaardingen gaat nog verder terug. In 1921 startte een boerencoöperatie de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK) - met het produceren van superfosfaten ten behoeve van haar eigen leden. In enkele decennia ontwikkelde deze coöperatie zich tot een internationale industriële organisatie. Net zoals de gehele meststoffenindustrie werd het concern in Vlaardingen gekenmerkt door verschillende overnames: eerst door een Amerikaanse organisatie (Windmill), daarna door Cofaz dat op zijn beurt weer overgenomen werd door Norsk Hydro. In dit bedrijf werden naast meststoffen ook olie, gas, aluminium en magnesium geproduceerd. Deze Noorse organisatie besloot later de minerale meststoffen tak te verzelfstandigen. Dit gebeurde in maart 2004 waarna Hydro Agri onder de naam Yara als zelfstandige, beursgenoteerde onderneming verder ging. Gedurende driekwart eeuw vormde de productie van fosfaatproducten de rode draad door de vestiging in Vlaardingen. Verschillende types fosfaat (tripel)superfosfaat, polyfosfaat, monoammoniumfosfaat, monocalciumfosfaat, ) werden er geproduceerd voor toepassing als/in minerale meststoffen, veevoeders en andere diverse toepassingen zoals wasmiddelen. Daarnaast werden NPK-korrelmeststoffen (vanaf 1960), NPK-oplosmeststoffen (vanaf jaren 70) en vloeibare meststoffen (introductie van Substrafeed in de jaren tachtig) gefabriceerd. Voor wie meer informatie wil over de geschiedenis van Yara Vlaardingen raden we het boek Windmill, Wieken naar de Wind gekeerd geschreven door Dirk de Wit aan. Yara Gas Op de terreinen van Yara Vlaardingen werden eind 2012 ook de productiefaciliteiten voor droogijs gebouwd. Deze zijn in januari 2013 in gebruik genomen door Yara Gas B.V. Dit bedrijf verkoopt vloeibaar kooldioxide en droogijs voor tal van toepassingen. Niet alleen de tuinbouw, maar ook tal van industrieën maken gebruik van CO 2. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld koelen, vriezen, gasverdoven, verpakken, toevoeging aan frisdranken,. Yara Gas was voorheen gevestigd te Spijkenisse, maar is dus vanaf 1 januari 2013 te vinden op de site van Yara Vlaardingen. Nieuw kantoor In de Benelux Insight van juni 2012 kon u alles lezen over de verbouwingen in het laboratorium te Vlaardingen. Het nieuwe laboratorium is gevestigd in het meest zuidelijke deel van het monumentale pand. Het noordelijke deel werd ook grondig verbouwd zodat dit als kantoorruimte gebruikt kan worden. Yara trachtte enerzijds de eigenheid van het monumentale pand te behouden en anderzijds toch ook een comfortabele, moderne werkplek te creëren die voldoet aan de recentste arbeidswetgeving. Sinds januari 2013 zijn de verkoopkantoren van Yara Benelux, Yara Industrial en Yara Gas in dit pand gevestigd, alsook de Customer Service van Yara Gas. De Customer Service van Yara Benelux en Industrial bleef in Dülmen (Duitsland). Hoewel dit nieuwe kantoor op het zelfde terrein ligt als het bestaande kantoor heeft de verhuizing toch een adreswijziging tot gevolg. Onze nieuwe adresgegevens zijn: Bezoekadres: Yara Benelux B.V. Zevenmanshaven Oost 67 NL-3133 CA Vlaardingen Postadres: Yara Benelux B.V. Postbus 81 NL-3130 AB Vlaardingen Yara I 3

4 Fertigatieproject in aardappelen 2012 Westmaas Afgelopen jaar heeft Yara Benelux, samen met enkele vooraanstaande marktpartijen, deelgenomen aan een fertigatieproject in aardappelen bij PPO te Westmaas. Uit de glastuinbouw weten we dat er heel veel te bereiken is met het toedienen van water en meststoffen via druppelleidingen. Als die kennis vertaald kan worden naar de aardappelteelt kunnen resultaten bereikt worden als: kwaliteitverbetering, productieverhoging, verhoging van de efficiency van de toegediende meststoffen, oplossing voor de geringe hoeveelheid beschikbaar water (denk aan bruinrot of verzilting), waterbesparing, optimalisatie en waterhuishouding (met minder meststoffen betere oogsten realiseren en terugdringing van uitspoeling). Er is in het verleden veel ervaring opgedaan met fertigatie in aardappelen. Door verschillende oorzaken kreeg dit geen vaste voet aan de grond. De problemen lagen vooral in het techniekgedeelte, namelijk het moeilijk in de grond plaatsen van de slangen en het oprollen ervan. Inmiddels lijkt het erop dat veel problemen uit het verleden opgelost zijn. Daar komt bij dat er steeds minder kwalitatief goed beschikbaar gietwater voorhanden is en er een alsmaar strakkere wetgeving komt. Door dit alles heeft fertigatie in de ogen van Yara een grote toekomst. Voor het project werd een container met daarin een water- en bemestingsunit geplaatst. Grote slangen leidden naar het veld waar de slangen verdeeld werden over verschillende groepen. Op deze manier konden de verschillende veldjes optimaal bemest worden. Tijdens de proef werden zoveel mogelijk gegevens geregistreerd met als doel te komen tot een zo optimaal mogelijke prestatie. Ook weten we uit de glastuinbouw dat door middel van het zoveel mogelijk meten en registreren van gegevens gekomen kan worden tot een zo ideaal mogelijke watergeef- en bemestingsstrategie. Tijdens de aardappeldemodag van 22 augustus werden alle belangstellenden in de gelegenheid gesteld om het project van dichtbij te bekijken. Duidelijk werd die dag dat fertigeren in aardappelen voor veel telers nog een ver van mijn bed -show is. Ondanks dat nog niet alle resultaten bekend zijn kan toch wel gesteld worden dat er veel mogelijk is, want ondanks het regenachtige weer leverden de gefertigeerde percelen in sommige situaties hogere producties, in de andere gefertigeerde percelen leverden deze hogere aantallen knollen. In alle situaties dus duidelijke meerwaarde ten opzichte van de traditionele teelt. Het fertigatieproject bij PPO Westmaas werd opgepakt samen met Nedato (aardappeltelersorganisatie), CZAV (toeleverancier o.a. meststoffen), Netafim/Revaho (fabrikant van slangen en apparatuur) en Broere Beregening (toeleverancier en installateur slangen en apparatuur), dit alles onder begeleiding van PPO Westmaas. Yara I 4

5 Bemesting in de glastuinbouw: Waarom moet de kweker zich intensief met de bemesting bezighouden. Hoe maken we bemesting leuk en interessant? Bemesting is voor veel kwekers een onderwerp dat niet bepaald tot de verbeelding spreekt. Bemesting kost tijd, geld en in veel gevallen weet men niet wat men precies aan het doen is. Bovendien denkt men vaak: bemesting is scheikunde, scheikunde is een vervelend vak dus bemesting is ook vervelend. Dat begint al bij de tuinbouwopleiding. Toch zijn wij als Yara een andere mening toegedaan, en dat zal niet vreemd bij u overkomen. Bemesting is een interessant en leuk onderwerp dat niet moeilijk is, als je er eenmaal mee bezig bent. Wij zullen dit in het onderstaande artikel toelichten Onder een goede bemesting verstaan we dat een plant op ieder moment die voedingsstoffen op kan nemen die hij nodig heeft voor de hoogste productie. We hebben het dan niet alleen over de hoogte van de concentratie van de verschillende elementen, maar ook over de verhouding tussen de elementen. Met de ervaringen die een kweker in voorgaande jaren heeft opgedaan en zijn specifieke kennis van het door hem geteelde gewas kan een kweker inspelen op de behoefte van het gewas in de komende dagen. Door het aanbod van de voedingsstoffen permanent te optimaliseren kunnen we dan de best denkbare opbrengst realiseren, zeker voor wat de voedingsstoffen betreft. De verklaring daarbij is dat iedere fout (afwijking ) een opbrengst reductie, hoe klein ook, tot gevolg heeft en dus een minder financieel resultaat. Bij de huidige teeltsystemen en de daarbij toegepaste bemestingssystemen zijn we in een aantal gevallen op de rand van het chemisch haalbare bezig en bestaat de kans dat er grenzen overschreden worden waardoor er problemen kunnen ontstaan. In dit laatste geval kunnen we denken aan het ontstaan van neerslagen die weer verstoppingen kunnen veroorzaken. Deze leiden weer tot productie derving. Het is dus belangrijk dat we ook meer over deze achtergronden kennen. Eerst het belang van het feit dat de kweker zelf zijn bemesting goed overziet. - Wie de adviezen voor de bemesting ook verzorgt, er blijft altijd maar één persoon verantwoordelijk en dat is: de kweker. - De kweker loopt dagelijks door het gewas en kent het gewas. Hij is dus de persoon die weet hoe hij moet reageren op de stand van het gewas. - Een goed berekend advies dat aansluit op de situatie op het bedrijf voorkomt storingen bij de bemestingsunit. - Veranderingen in het drainwaterpercentage kunnen grote invloed hebben op de samenstelling van het druppelwater en daarmee de productie. - De kweker kan in voorkomende gevallen zelf het snelst reageren. Hoe kan de kweker dit realiseren. - Door het volgen van een cursus bemesting via een cursuscentrum of via uw meststoffenleverancier. - Door de situatie op het bedrijf goed in kaart te brengen zodat men de waterstromen duidelijk in beeld heeft en de bemesting daaraan aan kan passen. - Door het kennen van de meststoffen: de samenstellingen en de eigenschappen. - Door het werken met de beschikbare software en door zelf de schema's te berekenen. En de ondernomen acties en de resultaten te bespreken met de voorlichter. - Door samen met de voorlichter de strategie bepalen. Dit betreft nog het theoretische gedeelte en dat is het minst aantrekkelijke. De praktijk maakt het interessant en zal al snel laten zien dat men wel degelijk zelf in staat is om de waarden die men voor de verschillende elementen in het substraat wil realiseren ook te bereiken, zeker als men echt met het onderwerp aan de gang gaat. De belangrijkste stap is om zelf achter de computer te gaan zitten en het zelf durven opstellen en berekenen van een bemestingsadvies. Het is vaak een goede zaak om dit de eerste keren samen met een specialist te doen of het zelf te berekenen en het resultaat met een specialist te bespreken. Dit geeft altijd een stukje extra zekerheid en rust. Yara I 5

6 Het resultaat: Het resultaat van het zelf berekenen van een bemestingsschema ziet men al na één of twee weken, afhankelijk van de frequentie van bemonsteren en analyseren. Zeker in het begin is het raadzaam wat frequenter te bemonsteren zodat men tijdig weet of de strategie juist is of dat men direct moet bijsturen, omdat de cijfers niet goed uitpakken. Het beste resultaat wordt over het algemeen bereikt als men vroegtijdig begint met corrigeren door kleine aanpassingen te doen. Dit zorgt voor een rustiger beeld in de bemesting en voorkomt grote schommelingen. Als u dit enkele malen zelf gedaan heeft zal blijken dat u met ons Substrafeed (Yarasoft) rekenprogramma zelf uitstekend in staat bent om de door u uitgezette bemestingsstrategie te realiseren en de bijbehorende schema's te berekenen. Voordelen zelf berekenen: - De eindverantwoordelijke voert zelf de regie. - Snel reageren op veranderende omstandigheden: - Gewasontwikkeling. - weersomstandigheden - watersamenstelling - Analyse resultaten. - Meer inzicht in de bemesting en daarom zelf meer invloed uit kunnen oefenen op de groeifactor: bemesting. - Het voorkomen van storingen in de unit. - Het uiteindelijke resultaat is: het maximale rendement te halen uit de meststoffen. De achtergronden van de toegepaste berekeningstechnieken zijn: Aanpassingen voor één van positieve ionen (Ca2+, K+, Mg2+ en NH 4+)worden verrekend met de overige positieve ionen (behalve met de NH 4+). Aanpassingen voor één van de negatieve ionen (NO3-, H2PO4-, SO42- en Cl-) worden verrekend met de andere negatieve ionen. De som van de positieve ionen in het uiteindelijke advies moet altijd gelijk zijn aan de som van de negatieve ionen. Ammonium stikstof (NH 4+) wordt niet beïnvloed door aanpassingen in de EC. Gelet op bovengenoemde punten is het altijd aan te bevelen om te checken of de gewenste aanpassingen ook gerealiseerd worden. De gebruikte rekenregels kunnen in sommige gevallen wat strijdig zijn met de door u gewenste rekenresultaten. Ook zijn er waarschuwingen in de software ingebouwd die de gebruiker er op attent maken dat er waarschijnlijk iets foutief ingevoerd is of dat men een bepaalde grens overschrijdt. Tenslotte kan men ten allen tijde terug vallen op de helpdesk van Yara als men met vragen zit of dat men iets niet vertrouwt. Onze ervaring is dat voor kwekers die beginnen met zelf de bemesting te berekenen; dit een belangrijke steun kan zijn. Helpdesk: telefoon Yara I 6

7 De Helpdesk Yara Benelux heeft een Helpdesk die voor iedereen bereikbaar is. U kunt de Helpdesk onder andere voor de volgende vragen bereiken: Vragen over de toepassing van onze meststoffen. De besparingen door het gebruik van vloeibare meststoffen. Advies over fertigatie in de buitenteelt. Een advies over de tankgrootte voor vloeibare meststoffen. Meedenken aan oplossingen die nodig zijn voor het probleemloos toepassen van de producten. Advies over tot nu toe onbekende toepassingen. U kunt contact opnemen met de Yara-Helpdesk. (+31 (0) ) of mailen naar In onderstaande, terugkerende, rubriek wordt antwoord gegeven op enkele vragen die gesteld worden aan de Helpdesk. Vraag het de Helpdesk! V A Ik heb het programma Yarasoft. Wat is het verschil tussen gestuurde en ongestuurde recirculatie? Het verschil tussen gestuurde en ongestuurde recirculatie is als volgt uit te leggen: - Bij gestuurde recirculatie geldt het volgende: Druppelwater - drainwater = meststoffen - Bij ongestuurde recirculatie geldt het volgende: Drainwater + meststoffen = Druppelwater Het verschil zit hem in wat er berekend wordt. - Bij gestuurde recirculatie bepaal je als basis eerst wat je als druppelwater wenst, inclusief alle correcties. Daar wordt het drainwater van afgetrokken en wat overblijft is het gewenste meststoffenschema. - Bij ongestuurde recirculatie bepaal je in de basis eerst alleen de EC van de drain voorregeling en hoe hoog de gewenste druppel-ec is. Het verschil daartussen wordt puur op basis van de EC berekend, niet op de samenstelling. Het gebruikte uitgangsschema is ook verschillend. - Bij gestuurde recirculatie wordt gebruik gemaakt van het vrije drainage schema. Deze heeft een hogere EC en daarvan kan/moet het drainwater afgetrokken worden. - Bij ongestuurde recirculatie wordt gebruik gemaakt van het recirculatie schema. Deze heeft over het algemeen een lagere EC. Dat komt omdat daarin al een gemiddelde samenstelling van draiwater is verrekend. Op beide manieren kan gerekend worden. Onze voorkeur is om met gestuurde recirculatie te rekenen omdat je dan zelf bepaalt wat de samenstelling van het druppelwater wordt en daardoor nauwkeuriger aan het bemesten en berekenen bent. Heeft u nog vragen of wilt u uitleg via het computerprogramma hierover, neem dan contact met ons op. Heeft u ook een vraag voor de Helpdesk? Stuur hem dan naar Deze Benelux Insight is samengesteld met de huidige kennis van zaken. Elk advies is bedoeld als richtlijn en moet aangepast worden naar omstandigheden. Yara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van enigerlei aard, voortvloeiend uit de verstrekte informatie Yara I 7

Benelux 14. Inhoud. YaraVita. Insight. Overname ZIM Plant Technology pag.3. Knowledge grows. DTPA 6% Aandacht bij opslag pag.5. Mei 2014 www.yara.

Benelux 14. Inhoud. YaraVita. Insight. Overname ZIM Plant Technology pag.3. Knowledge grows. DTPA 6% Aandacht bij opslag pag.5. Mei 2014 www.yara. Knowledge grows Benelux 14 Insight 20 www.yara.nl Inhoud Overname ZIM Plant Technology pag.3 UNIKA CALCIUM pag.4 DTPA 6% Aandacht bij opslag pag.5 YaraVita Een nieuwe High Speed afvullijn voor YaraVita

Nadere informatie

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak 20 28 Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak Goed boeren, goed beheren CropSolutions: Onze klant is de basis THEMA DE BODEM ALS BASIS! 17 juni 15 Open Dag Dit is een speciale uitgave van CZAV en

Nadere informatie

Ruggespraak. 12 Zouttolerantie op Texel. 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied. 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt

Ruggespraak. 12 Zouttolerantie op Texel. 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied. 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt Ruggespraak 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt 2 12 Zouttolerantie op Texel 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied Relatiemagazine van HZPC jaargang 15 nummer 2 juni 2013

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen 14 ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen Nog te vaak wordt Six Sigma gezien als iets voor productiebedrijven. Een hardnekkig misverstand, want behalve productiebedrijven

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling Hand-out behorende bij de training Cold Calling Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX XX AMSTERDAM

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.

Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Missie CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in Zuidwest-Nederland. CZAV stelt haar leden in staat

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie