Zorg om merkoriëntatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg om merkoriëntatie"

Transcriptie

1 Zorg om merkoriëntatie Een onderzoek naar de mate van merkoriëntatie van ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen en naar de opbrengsten van deze oriëntatie. Karen van den Berg (Indien u in uw eigen uitgaven refereert aan dit onderzoek, wilt u dit dan doen met bronvermelding? Bij voorbaat dank.)

2 Kennismaking

3 Inhoud presentatie Wat is een merk? Is merkenbeleid relevant voor zorginstellingen? Naar het onderzoek: - Wat is merkoriëntatie? -In welke mate zijn ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen in Nederland merkgeoriënteerd? - Zijn de tien bouwstenen van merkoriëntatie toepasbaar in de praktijk van ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen in Nederland? -Wat levert merkoriëntatie ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen in Nederland op? - Conclusies - Tips voor merkenbeleid

4 Wat is een merk (1)? Teken, symbool, kenmerk of belofte om voordelen en/of services te bieden. Maar ook: waarde of betekenis in ons brein. Een merk moet je laden. Voorwaarden: Onderscheidend kunnen zijn van de concurrent (differentiëren). Waarde kunnen toevoegen aan product/dienst zodat deze toegevoegde waarde krijgt voor de zorgconsument

5 Wat is een merk (2)? Een merk is een teken (naam/logo) dat in staat is de waren of diensten van een onderneming dan wel de organisatie zelf-te onderscheiden en dat in materiële dan wel immateriële zin een zekere betekenis heeft voor de doelgroep (Riezebos en Van der Grinten 2008). Merkenbeleid is een investeringsstrategie waarbij men met behulp van een merk (zorg)consumenten aan een bepaalde propositie (belofte) tracht te binden (Riezebos en Zimmermann 2005)

6 Wat speelt merkenbeleid voor zorginstellingen in de kaart (is het relevant)? Door het nieuwe zorgstelsel: Door overige ontwikkelingen: Toenemende marktwerking Toenemende concurrentie Meer transparantie Meer sturing op kwaliteit Toename aantal stakeholders Dubbele vergrijzing Meer tweeverdieners Minder mantelzorgers Meer met minder geld Continue aanpassingen binnen het zorgstelsel Meer kwalitatief goed zorgpersoneel nodig Zorgconsument wordt steeds mondiger en kritischer

7 Door nieuwe zorgstelsel en ontwikkelingen neemt noodzaak toe om. Te kunnen concurreren, inkomstenverlies tegen te gaan, voldoende en goed personeel te werven en behouden, reputatie te versterken naar diverse stakeholders, imagoschade te voorkomen. Zorginstellingen moeten steeds meer: Laten zien waar ze voor staan en wat ze te bieden hebben. Onderscheidend vermogen of toegevoegde waarde creëren, vormgeven en uitdragen. Relaties aangaan en onderhouden met stakeholders. 7

8 Twee merken

9 Zorgmerken in Nederland Sinds 2009 zijn zes topklinische ziekenhuizen, verspreid over Nederland, gaan samenwerken onder de naam Santeon. Wat ons bindt, is een gedeelde passie voor mensen en innovatieve zorg. Samen zoeken we steeds naar vernieuwende oplossingen om de beste medische zorg te leveren aan onze patiënten. Corona Wonen is een samenwerkingsverband van ruim 20 vooruit- strevendezorgorganisaties in Nederland. Met de ambitie van een landelijk merk staat innovatie, klantgerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. MC Haaglanden onderscheidt zich op de thema s goed en snel. Bij ons geen wachtlijsten. U kunt goed énsnel terecht voor bijvoorbeeld een knie-, heup-, staar- en liesbreukoperatie

10 Naar mijn onderzoek Wat is merkoriëntatie, wat betekent dit voor de zorgsector in Nederland? In welke mate zijn ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen in Nederland merkgeoriënteerd? Zijn de tien bouwstenen van merkoriëntatie toepasbaar in de praktijk van ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen in Nederland? Wat levert merkoriëntatie ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen in Nederland op?

11 Over merkoriëntatie (merkgerichtheid) (Gromark, Astvik en Melin 2005): Houding waarbij merk sturende principe voor succes van onderneming is. Worden duidelijke merkwaarden gedefinieerd, die worden gedeeld met en nageleefd door de hele organisatie (Moers 2007). Merkoriëntatie wordt uitgedrukt in: Brand orientation index (score van 20 tot 100). Mate van inzet van tien bouwstenen (per bouwsteen score van 1 tot 5)

12 Brand orientation index: Ziet u het merk als belangrijkste asset (eigendom) binnen uw organisatie? Wordt het merk ingezet om er concurrentievoordeel mee te halen? Wordt het merk ingezet als uitgangspunt voor alle activiteiten?

13 Tien bouwstenen van merkoriëntatie (Nederlandse Brand Orientation Wheel):

14 Onderwerpen per bouwsteen: Bouwsteen Benaderingswijze Aan bod gekomen onderwerpen bij die bouwsteen Wordt merkontwikkeling gezien als belangrijke concurrentiestrategie en kerncompetentie met een lange termijnaanpak? Wil de zorginstelling investeren in het merk? Participatie topmanagement Taakverdeling en verantwoordelijkheden Ontwikkelen en beschermen identiteit Is het topmanagement betrokken bij de beslissingen over het merk? Is het topmanagement ambassadeur van het merk? Zijn de verantwoordelijkheden voor het mek goed vastgelegd? Is er iemand verantwoordelijk voor het bijbrengen van merkwaarden bij de medewerkers? Is omschreven waar het merk voor staat? Afgestemd op de missie/visie? Heeft het merk een omschreven rol, programma en strategie? Is het merk geregistreerd? Houd de zorginstelling actief toezicht op het merk onder andere om misbruik te voorkomen? Implementatie Product (dienst) en organisatie Communicatie Opbouwen en onderhouden relaties Spant een zorginstelling zich in om (nieuwe) medewerkers bewust te maken van het merk en ze op te leiden tot merkambassadeurs? Staan de merkwaarden aan de basis van (organisatie-) ontwikkelingen of de keuze voor doelen of activiteiten? Staan de merkwaarden aan de basis van alle communicatie (-uitingen)? Worden ze gebruikt voor de communicatie met de diverse stakeholdersen voor het versterken van het publieksvertrouwen? Wordt het merk ingezet om een goede relatie op te bouwen met de diverse stakeholders (medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, algemeen publiek, overheid, media)? Evaluatie Customer Insight Wordt de merkstrategie geëvalueerd? Worden effecten van merkenbeleid gemeten zoals de naamsbekendheid of de waardering voor het merk? Worden medewerkers beoordeeld op inzet voor het merk? Probeert een zorginstelling inzicht te krijgen in de belevingswereld en behoeftes van patiënten/cliënten en worden die inzichten gebruikt bij merkontwikkeling?

15 Relatie brand orientation index en bouwstenen

16 Opbrengsten merkoriëntatie uit de literatuur Geeft in- en extern kader voor communicatie en gedrag. Vereenvoudigt keuzeproces voor patiënt en bevordert merktrouw. Verwijzersen zorgverzekeraars ontwikkelen voorkeurspositie wat verwijzingen kan verhogen en onderhandelingspositie verbeteren. Ook gemeenten en andere stakeholderskunnen voorkeur ontwikkelen. Sterk merkenportfolio kan barrières opwerpen voor nieuwe toetreders en zo concurrentie beperken. Trekt mensen aan die passen bij organisatie, vergemakkelijkt aantrekken en behouden van personeel en maakt eigen medewerkers trots. 16

17 Merkopbrengsten uit onderzoek voor commerciële en goede doelen organisaties: Europa: Merkgeoriënteerde ondernemingen halen bijna twee keer zoveel winst dan gemiddelde van de sector (Booz Allen Hamilton en Wollf Olins 2004). Zweden: Positieve samenhang score op de brand orientation index + bouwstenen en financiële resultaten (Gromark, Astvik en Melin 2005). Nederland: Winstgevendheid neemt toe voor een onderneming naarmate deze meer merkgeoriënteerd is (Voskuyl 2009 en Kooiman 2010)

18 Het onderzoek Kwantitatief (beschrijvend en toetsend): digitale vragenlijst (stellingen en open vragen). Populatie is eindig: hoofden marketing en communicatie van 81 algemene en 8 academische ziekenhuizen, communicatiecontactpersonen van 240 koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen. ZH uitgenodigd per brief en per mail + drie herinneringen per mail. VV uitgenodigd via Actiz per mail + twee herinneringen. Onderzoek liep van 17 november 2011 tot en met 21 december 2011 (ruim 1 maand)

19 Onderzoeksmodel Naamsbekendheid Klanttevredenheid Omzet per medewerker Omzet per bed Tijdsduur vervulling vacatures Anciënniteit

20 Respons 41 algemene ziekenhuizen en 3 academische ziekenhuizen 112 koepels van verpleeg-en verzorgingshuizen, per koepel gemiddeld 4 verpleeghuizen en 11 verzorgingshuizen/gemengde huizen Aantal ziekenhuizen Steekproefoverzicht ziekenhuizen; indeling naar omvang Omzet 6 Aantal bedden Zeer klein Klein Middelklein Middelgroot Groot Zeer groot Provincie N= Groningen 1 Friesland 2 Drenthe 1 Gelderland 1 Overijssel 0 Flevoland 0 Utrecht 0 Noord-Holland 7 Zuid-Holland 7 Zeeland 0 Noord-Brabant 7 Omvang Limburg 2 20

21 Resultaten brand orientation index Resultaten eigen onderzoek Ziekenhuizen : score= 81,8 Strategisch uitgangspunt 70% Merk belangrijkste eigendom 78% Competitieve voordelen 80% Verpleeg- en verzorgingshuizen Nederland : score= 74,3 Strategisch uitgangspunt 63% Merk belangrijkste eigendom 62% Competitieve voordelen 61% Referenties Commerciële bedrijven Nederland : score= 79 Goede doelenorganisaties Nederland : score= 85 Commerciële bedrijven Zweden : score=

22 Bouwsteen Inzet bouwstenen Benaderingswijze Participatie topmanagement Taakverdeling en verantwoordelijkheden Ontwikkelen en beschermen identiteit Implementatie Product en organisatie Communicatie Opbouwen en onderhouden relaties Evaluatie Customer Insight Gemiddelde van alle bouwstenen Commerciële bedrijfsleven Nederland : score= 3,9 Goede doelenorganisaties Nederland : score= 3,9 Score ziekenhuizen Score verpleeg- en verzorgingshuizen

23 Wat verder opviel Spreiding resultaten neemt af naarmate de score voor de brand orientation index en bouwstenen toeneemt. Hoge correlatiecoëfficiënt (afhankelijkheid) tussen brand orientation index en mate van inzet van bouwstenen (driekwart bouwstenen: 0,4 < R < 0,6 en eenkwart bouwstenen 0,6 < R < 0,8). Richtingscoëfficiënt van de trendlijn, die de relatie tussen de brand orientation index en de verschillende bouwstenen weergeeft, varieert per bouwsteen

24 Opbrengsten merkoriëntatie (1) Hoogte klanttevredenheid zwak verband (R=0,34). Hoog verband (R=0,55) tussen indexscore en omzet per fte voor brand orientation index > % verhoging op brand orientation index levert 12% hoger bedrijfsresultaat (omzet per fte) op. 160 Omzet per fte versus merkorientatie index Ziekenhuizen met merkorientatie index 80 % (n= 26; R= 0,547; p=0,0051 ) 140 y = 1,217x -5,082 Omzet per fte [k /fte] Merkorientatie index [%]

25 Hoofdconclusies (1) Merkoriëntatie relevant voor zorginstellingen o.g.v. literatuur, (ruim) voldoende score op merkoriëntatie, opbrengsten. VVT en ziekenhuizen voldoende merkgeoriënteerd en aan alle bouwstenen wordt aandacht besteed. Goed in bouwstenen Opbouwen en onderhouden relaties en Communicatie (meer uitvoerend, langere ervaring mee opgedaan, dienst komt tot stand door aangaan relaties). Ook aandacht voor Opbouwen en onderhouden identiteit echter m.n. de praktische kant (56%: registratie merk, voorkomen misbruik) en minder de strategische kant (34%: merk- en positioneringsstrategie)

26 Hoofdconclusies (2) Bouwsteen Evaluatie scoort onvoldoende. Vaak sluitpost in waan van de dag of onvoldoende kennis om te evalueren. Bij ziekenhuizen ook Bouwsteen Taakverdeling en verantwoordelijkheden. Omvang van de ziekenhuizen met veel zelfstandig opererende afdelingen, disciplines, maatschappen en specialisaties speelt een rol. Bij identieke inzet van de bouwstenen is het effect per bouwsteen op de score van brand orientation index groter of kleiner. Bouwstenen die relatief veel bijdragen aan hogere merkoriëntatie (en die minder aandacht krijgen bij ziekenhuizen en in de VVT) zijn: - Benaderingswijze; - Taakverdeling en verantwoordelijkheden; - Customer insight. 26

27 Tien aanbevelingen (1) 1. Profileer je als zorginstellingen als een vertrouwensmerk met een goede reputatie. 2. Gebruik de bouwsteen CustomerInsightom het merk te laden. 3. Behandel de bouwstenen van merkoriëntatie stap voor stap in de juiste volgorde. Begin bij de strategische onderdelen binnen de vier voorwaardenscheppende bouwstenen Benaderingswijze, Participatie topmanagement, Taakverdeling en verantwoordelijkheden en Ontwikkelen en beschermen identiteit. Daarna kan met de implementatie van merkenbeleid worden aangevangen. 4. Niet alle bouwstenen tellen even zwaar mee voor de score op de brand orientationindex. Let hier op bij inzet van de beschikbare middelen. 5. Neem binnen de eerste bouwsteen Benaderingswijze tijd voor een goede interne en externe analyse en werk deze uit voor het hele merkenbeleid. Deze analyse reduceert problemen bij de implementatie

28 Tien aanbevelingen (2) 6. Besteed meer aandacht aan het juiste gedrag door zorgmedewerkers bij uitwerking van de bouwstenen Participatie topmanagement, Taakverdeling en verantwoordelijkheden, Implementatie, Opbouwen en onderhouden relaties en Evaluatie. Dit vergroot de positieve merkbeleving door de patiënt. 7. Bouw het merk niet alleen praktisch operationeel maar ook strategisch goed op. 8. Ken de algemene data en tools die in de eigen organisatie voorhanden zijn en maak daar gebruik van. Bijvoorbeeld door kennis en inzet van consumer quality index kan de bouwsteen Customer Insight verder ontwikkeld worden. 9. Wees trots op de resultaten die reeds door de zorginstellingen zijn bereikt. Ga zo door en kijk wat je verder van elkaar kunt opsteken door best practices uit te wisselen en te leren van sectoren buiten de gezondheidszorg. 10. Het intern uitwerken van een brand-positioning sheet helpt om het merk op de juiste manier te positioneren

29 Blanco versie van een brand-positioning sheet 9 Merkessentie Voor meer informatie over het uitwerken van een brand-positioning sheet zie: Riezebos Rik en Van der Grinten Jaap (2008). Positioneren. Of neem voor een uitwerking voor uw organisatie contact op met Karen van den Berg. 29

30 Wilt u verder praten over merkenbeleid voor uw organisatie, neem gerust contact op met: Bedankt voor uw aandacht!

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Inhoud Inleiding Organisatietrends waar u op in kunt spelen Ontwikkelingen bij facilitaire afdelingen Zeven tips op een rijtje Slot Over Facilicom FACILICOM SERVICES

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Jaarbericht 2009 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Telefoon (020) 599 91 11 Postbus 95500 E-mail informatie@olvg.nl 1090 HM Amsterdam Internet www.olvg.nl End-logo_aflopend_FC_rechts.ai Dit is het standaard logo om te gebruiken.

Nadere informatie

ZIEKENHUIS 3.0 De nieuwe manier van communiceren en verbinden met de zorgconsument

ZIEKENHUIS 3.0 De nieuwe manier van communiceren en verbinden met de zorgconsument ZIEKENHUIS 3.0 De nieuwe manier van communiceren en verbinden met de zorgconsument Inhoudsopgave 1. Inleiding pag03 2. De 6 fasen van de klantreis zorgconsument pag06 3. De 5 grote uitdagingen van ziekenhuizen

Nadere informatie

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Waarom moet een advocaat of jurist online in contact zijn met zijn doelgroep? De belangrijkste reden is heel simpel: het merendeel van

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie