Vademecum Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum 2014-2015 Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC"

Transcriptie

1 Vademecum Semester1 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Beste cursist, Je zou graag een vrijstelling bekomen voor één of meerdere opleidingsonderdelen van onze lerarenopleiding? Dit vademecum geeft je alle nodige informatie. Alle verdere communicatie m.b.t. de EVKEVCprocedure zal plaatsvinden via het EVKEVC-platform op moodle. Deze procedure is enkel van toepassing voor het tweejarig traject. Het éénjarig en e-learning traject bevat immer geen aparte opleidingsonderdelen, waardoor men niet voor delen kan vrijgesteld worden. Als er in de procedure nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met onze EVKEVC-begeleider Leen Rubens EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 1/23

2 EVK-EVC-schema ( ): CVO LIMLO, CVO LINO, CVO STEP, CVO DE ORANJERIE V = VRIJSTELLING A = ASSESSMENT OMA LEV COO BEG GRM PPC DCA DCP 1. ELDERS VERWORVEN KWALIFICATIES (EVK) die leiden tot een onmiddellijke vrijstelling van het opleidingsonderdeel (enkel voor theorie en opleidingspraktijk) Hoger Onderwijs : niveau professionele bachelor of gelijkgesteld (HBO5) Ergotherapie V V Gezinswetenschappen V Logopedie V V V Onderwijs (BAKO, BALO) V V V V V V V V Orthopedagogie V V V V Readaptatiewetenschappen V V V V Sociaal Werk V V Toegepaste Psychologie V V V Hoger onderwijs : niveau master of gelijkgesteld Agogische wetenschappen V V V V Communicatiewetenschappen V Educatieve Studies V V V V V V Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen V Logopedische en audiologische wetenschappen V V V Onderwijspsychologie V V V V V Onderwijssociologie V Pedagogische wetenschappen V V V V V V Psychologie V V V V 2. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) VIA OPLEIDING ASSESSMENT via een proef wat kan leiden tot vrijstelling voor het opleidingsonderdeel (enkel voor theorie en opleidingspraktijk) Hoger Onderwijs : niveau professionele bachelor of gelijkgesteld (HBO5) Communicatiemanagement A Ergotherapie A Gezinswetenschappen A Journalistiek A Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie A A Verpleegkunde A A Vroedkunde A Hoger onderwijs : niveau master of gelijkgesteld Bedrijfscommunicatie A Geneeskunde A A Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen A Onderwijspsychologie A Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie A A Verpleegkunde A A Vroedkunde A 3. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) VIA MINIMAAL 2 JAAR RELEVANTE BEROEPSERVARING ASSESSMENT wat kan leiden tot vrijstelling van het opleidingsonderdeel (enkel voor theorie en opleidingspraktijk) Assessment via een uitgebreid stavingsportfolio, eventueel aangevuld met een proef voor COO, PPC en DCA. 4. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) VIA GEVOLGDE EN GESLAAGDE OPLEIDINGSONDERDELEN (deeltrajecten lerarenopleiding, anders dan SLO) ASSESSMENT wat kan leiden tot vrijstelling voor het opleidingsonderdeel (enkel voor theorie en opleidingspraktijk) Curriculumvergelijking tussen gevolgde/geslaagde opleidingsonderdelen en competenties waaraan het opleidingsonderdeel werkt. 5. Voor de opleidingsonderdelen DCP, DCO en DCS: geen systematische EVK/EVC-procedures EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 2/23

3 1. ELDERS VERWORVEN KWALIFICATIES (EVK) GROEP1: ELDERS VERWORVEN KWALIFICATIES (EVK) die leiden tot een onmiddellijke vrijstelling van het SLO-opleidingsonderdeel Kwalificaties zijn studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Er is slechts sprake van een kwalificatie wanneer bij het leerproces de doelen vastliggen en deze uiteindelijk worden geëvalueerd. Het resultaat is een formeel attest. Het EVKEVC-schema geeft aan welke diploma s in aanmerking komen voor een EVK-procedure (zie groep1). Als je diploma voorkomt in deze lijst, krijg je aan onze opleiding vrijstelling voor het ermee corresponderende opleidingsonderdeel. Als je in aanmerking komt, vul je ten laatste op woensdag 24 september 2014 het EVKEVC Aanvraagformulier elektronisch in op het EVKEVC-platform op moodle. Je EVKEVC-aanvraagformulier is enkel geldig, indien: je het aanvraagformulier volledig invult je het aanvraagformulier ondertekent je het aanvraagformulier voorziet van de nodige bewijsstukken Na de deadline, kijkt de EVKEVC-begeleider je aanvraag na en geeft je zo spoedig mogelijk een bevestiging van je vrijstelling. 2. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen, waardoor iemand in staat is om effectieve kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. De prestaties zijn zichtbaar in bepaalde handelingen en verbonden met een bepaalde context. Je kunt deze competenties ook verwerven buiten bepaalde opleidingen aan de hogeschool of universiteit. In de ECTS-fiches van de SLO-opleidingsonderdelen (zie bijlage), vind je meer informatie over de inhoud en de minimumvereisten om een EVC-procedure aan te gaan voor ieder opleidingsonderdeel. Hoe onze EVC-procedure verloopt wordt hieronder stapsgewijs uiteengezet. Als je na lezing weloverwogen denkt in aanmerking te komen en je competenties wil laten erkennen, vul je ten laatste op woensdag 24 september 2014 het EVKEVC Aanvraagformulier elektronisch in op het EVKEVC-platform op moodle. Je EVKEVC-aanvraagformulier is enkel geldig, indien: je het aanvraagformulier volledig invult je het aanvraagformulier ondertekent je het aanvraagformulier voorziet van de nodige bewijsstukken Na de deadline, kijkt de EVKEVC-begeleider je aanvraag na en nodigt je uit voor een assessment. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 3/23

4 Het EVC-assessment wordt opgedeeld in de volgende 3 groepen: GROEP2. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) VIA OPLEIDING ASSESSMENT via een proef wat kan leiden tot vrijstelling voor het SLO-opleidingsonderdeel GROEP2 schrijft zich op het EVKEVC-platform op moodle in voor de EVC-proeven. Deze gaan door op vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 oktober Er zijn 2 mogelijke uitkomsten: a. Vrijstelling. b. Geen vrijstelling: d.w.z. in een volgend semester het opleidingsonderdeel volgen. De EVC-proef voor het opleidingsonderdeel COO is een praktische proef waarin wordt nagegaan of je de doelstellingen van dit opleidingsonderdeel bezit. De EVC-proef voor het opleidingsonderdeel PPC is een schriftelijke proef waarin je aantoont dat je de opleidingsdoelstellingen beheerst. Wie afwezig is bij de EVC-proef, dient het opleidingsonderdeel alsnog te volgen. Wanneer deze afwezigheid gestaafd wordt met een formeel bewijs, kan de cursist het volgende semester opnieuw deelnemen aan de EVC-procedure. GROEP3. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) via minimaal 2 jaar relevante beroepservaring ASSESSMENT wat kan leiden tot vrijstelling van het SLO-opleidingsonderdeel (enkel voor theorie + opleidingspraktijk) GROEP3 schrijft zich op het EVKEVC-platform op moodle in voor het intakegesprek. Deze gesprekken gaan door op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober In dit intakegesprek worden de competenties van de cursist in kaart gebracht. De EVKEVCbegeleider contacteert vervolgens de opleidingsonderdeelcoördinator en vraagt hem/haar een advies te verlenen. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten: a. Een negatief advies: d.w.z. in een volgend semester het opleidingsonderdeel volgen. b. Een positief advies: verdere deelname aan de EVC procedure. Bij een positief advies begeleidt de EVKEVC-begeleider je met het opstellen van een EVCportfolio. Dit EVC-portfolio bestaat uit de volgende rubrieken: cv-gegevens, competentieoverzicht en documentatiemateriaal. Meer informatie vind je op het EVKEVCplatform op moodle. Wanneer je dit semester in aanmerking wilt komen voor een EVC-vrijstelling, is je EVC-portfolio volledig in orde ten laatste op maandag 8 december Indien je niet tijdig klaar bent met je EVC-portfolio, kan je je EVC-procedure maximaal één semester uitstellen. Je dient dan wel opnieuw een EVC-aanvraag in. De gemaakte afspraken, blijven echter behouden. Wanneer je EVC-portfolio volledig is, contacteert de EVKEVC-begeleider het coördinatieteam en vraagt om een beoordeling van het EVC-portfolio. Indien er onduidelijkheden zijn, kan het coördinatieteam vragen om een EVC-eindgesprek. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten: a. Vrijstelling. b. Geen vrijstelling: d.w.z. in een volgend semester het opleidingsonderdeel volgen. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 4/23

5 GROEP4. ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) VIA GEVOLGDE EN GESLAAGDE OPLEIDINGSONDERDELEN (deeltrajecten lerarenopleiding, anders dan SLO) ASSESSMENT wat kan leiden tot vrijstelling voor het SLO-opleidingsonderdeel (enkel voor theorie + opleidingspraktijk) GROEP4 schrijft zich op het EVKEVC-platform op moodle in voor het intakegesprek. Deze gesprekken gaan door op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober In dit intakegesprek worden de competenties van de cursist in kaart gebracht. De EVKEVCbegeleider contacteert vervolgens de opleidingsonderdeelcoördinator en vraagt hem/haar een advies te verlenen. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten: a. Een negatief advies: d.w.z. in een volgend semester het opleidingsonderdeel volgen. b. Een positief advies: verdere deelname aan de EVC procedure. Bij een positief advies begeleidt de EVKEVC-begeleider je met het opstellen van een EVCportfolio. Dit EVC-portfolio bestaat uit de volgende rubrieken: cv-gegevens, curriculumvergelijking en documentatiemateriaal. Meer informatie vind je op het EVKEVCplatform op moodle. Wanneer je dit semester in aanmerking wilt komen voor een EVC-vrijstelling, is je EVC-portfolio volledig in orde ten laatste op maandag 8 december Indien je niet tijdig klaar bent met je EVC-portfolio, kan je je EVC-procedure maximaal één semester uitstellen. Je dient dan wel opnieuw een EVC-aanvraag in. De gemaakte afspraken, blijven echter behouden Wanneer je EVC-portfolio volledig is, contacteert de EVKEVC-begeleider het coördinatieteam en vraagt om een beoordeling van het EVC-portfolio. Indien er onduidelijkheden zijn, kan het coördinatieteam vragen om een EVC-eindgesprek. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten: a. Vrijstelling. b. Geen vrijstelling: d.w.z. in een volgend semester het opleidingsonderdeel volgen. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 5/23

6 BIJLAGE1: DIDACTISCHE COMPETENTIES ALGEMEEN DCA: Didactische Competenties Algemeen 1. Inhoud Het opleidingsonderdeel DCA is een kennismaking met het onderwijsveld in haar didactische context. Het opleidingsonderdeel is opgebouwd uit contactmomenten en momenten afstandsleren. Tijdens de contactmomenten diepen we de theoretische handvatten uit: leertheorieën, visies op goed onderwijs en het didactisch model. Cursisten leren er de beginsituatie van de groep en individuele leerling inschatten en de doelstellingen daarop afstemmen. Ze kunnen grasduinen in de leerplannen die voor hen relevant zijn. Lectoren reiken de cursisten ook een heleboel activerende werkvormen aan, opdat de betrokkenheid van hun leerlingen altijd zo hoog mogelijk ligt. Tenslotte gaan ze ook op zoek naar adequate, valide en betrouwbare evaluatie-instrumenten. Zodat de (toekomstige) leerkrachten kunnen toetsen of de leerlingen hun doelstellingen bereikt hebben, of ze de beginsituatie wel genoeg in rekening hebben gebracht, of hun werkvorm wel efficiënt was en of hun toets wel valide was. Samenhang in het didactisch model en in de krachtige leeromgeving die ze ontwerpen vormen hier de grote succespeilers. Tijdens de momenten van afstandsleren diepen ze de theorie grondiger uit. Cursisten krijgen doorheen de opleiding een aantal opdrachten om de leerstof zelfstandig te verwerken, waarvoor er soms een afstandsmoment wordt voorzien Volgende thema s worden behandeld: Subjectieve onderwijstheorie van de leerkracht en belang van kritische reflectie (Korthagen) Het (sociaal) constructivisme en het belang ervan voor onze manier van lesgeven De basiscompetenties van de leraar Factoren van betrokkenheid (Laevers) Het didactisch model o De beginsituatie Leerstijlen van Kolb Meervoudige intelligenties van Gardner o Doelstellingen Leerplannen, eindtermen, vakoverschrijdende eindtermen Het formuleren van concrete lesdoelstellingen De taxonomie van de doelstellingen (Bloom of Romiszowski) o Werkvormen Verkennen, benoemen en kiezen van gepaste werkvormen voor een les Activerende werkvormen o Evaluatie Van test- naar assessment Formatieve en summatieve evaluatie Kwaliteitseisen voor een goede evaluatie Validiteit Betrouwbaarheid Authenticiteit Billijkheid Bruikbaarheid 2. Basiscompetenties Functioneel geheel 1: De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen. 1.2 De leerkracht kan doelstellingen kiezen en formuleren. 1.3 De leerkracht kan de leerinhouden en leerervaringen selecteren. 1.4 De leerkracht kan de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 6/23

7 1.5 De leerkracht kan aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen. 1.6 De leerkracht kan individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen. 1.7 De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. 1.8 De leerkracht kan observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team 1.9 De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie 1.11 De leerkracht kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen De leerkracht kan leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. Functioneel geheel 2: De leraar als opvoeder 2.1 Samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. 2.2 De emancipatie van de leerling bevorderen. 2.3 De leerkracht kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.6 Het fysiek en geestelijk welzijn van de leerlingen bevorderen. Functioneel geheel 3: De leraar als inhoudelijk expert 3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden. 3.3 De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. Functioneel geheel 4: De leraar als organisator 4.1 De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen 4.4 De leerkracht kan een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. Functioneel geheel 5: De leraar als innovator en onderzoeker 5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen 5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek. 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Functioneel geheel 9: De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap. 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. Attitudes A1 Beslissingsvermogen A2 relationele gerichtheid A3 kritische ingesteldheid A4 leergierigheid A5 organisatievermogen A6 zin voor samenwerking A7 verantwoordelijkheidszin A8 flexibiliteit EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 7/23

8 3. Doelstellingen Cursisten kunnen alle aspecten eigen aan de basiscompetenties in eigen woorden formuleren en kritisch terugkoppelen naar hun eigen leerproces Cursisten kunnen zelf aangeven wat goed onderwijs voor hen betekent en kunnen zichzelf een plaats geven in het licht van de eigen subjectieve onderwijstheorie Cursisten kunnen de samenhang van het didactisch model in eigen woorden weergeven Cursisten kunnen de beginsituatie van leerlingen herkennen, benoemen en er gericht op inspelen. Cursisten grasduinen in leerplannen en zijn in staat voor hun eigen vak, in eigen klas, gerichte open/gesloten doelstellingen te formuleren. Cursisten kunnen adequate, betrokkenheidverhogende en efficiënte werkvormen kiezen die passen bij de beginsituatie van de (individuele) leerlingen en gekozen doelstellingen. Cursisten kunnen betrouwbare, valide evaluatie- en/of assessment instrumenten ontwikkelen die afgestemd zijn op de gekozen werkvormen, de beginsituatie van de (individuele) leerlingen en de doelstellingen. Cursisten kunnen betrouwbare, valide evaluatie- en/of assessment instrumenten ontwikkelen die tevens een leerinstrument zijn Cursisten kunnen gegeven evaluatie-instrumenten kritisch onderzoeken en optimaliseringssuggesties formuleren Cursisten kunnen gegeven theorie kritisch bespreken, de voordelen, nadelen en haalbaarheid gericht verwoorden Cursisten kunnen zichzelf door de didactische bril en aan de hand van de basiscompetenties kritisch bekijken en beschrijven 4. Werkvormen/Didactisch concept Over het algemeen worden doceermomenten en onderwijsleergesprekken afgewisseld met een waaier aan activerende werkvormen, afhankelijk van de doelen en de inhoud van de les: Parallel en complementair groepswerk Probleemgestuurd onderwijs Toepassingsopdrachten in groep of via gecombineerd onderwijs Hoekenwerk Groepsdiscussies 5. Onderwijs- en leermiddelen Handboek: Standaert, R., Troch, F., Peeters, I. & Piedfort, S. (2009). Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven: Acco. Actuele teksten uit onderwijstijdschriften (zoals Klasse). Zelfgeschreven teksten door lectoren op basis van literatuur (zie literatuurlijst onderaan). Actuele bronnen van op het internet via moodle. 6. Evaluatie Permanente evaluatie op basis van opdrachten. Overalltoets. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 8/23

9 BIJLAGE2: COMMUNICATIE EN OVERLEG COO: Communicatie en overleg 1. Inhoud Communiceren is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk beroep, ook dat van leerkracht. In het opleidingsonderdeel COO oefen je de belangrijkste communicatieve basisvaardigheden zoals: actief luisteren, vragen stellen, samenvatten, concretiseren, feedback en assertiviteit. Je maakt ook kennis met verschillende gespreksvormen (slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, begeleidingsgesprek, oudercontact ) en vergadertechnieken. Je geeft bovendien een individuele presentatie, een van oudsher belangrijk onderdeel in iedere goede lerarenopleiding. Je krijgt ook de nodige achtergrondkennis aangeboden bij het voorgaande. Of communicatieprocessen efficiënt verlopen is niet alleen afhankelijk van technieken, maar vooral van de echtheid van je optreden. Een goed communicator heeft (zelf)kennis en is in staat het eigen communiceren bij te sturen op basis van opgedane inzichten. Een peiler van de cursus is: leren uit eigen ervaring door reflectie en door dialoog. Tenslotte wordt er in dit opleidingsonderdeel ook extra de nadruk gelegd op de taalvaardigheid (mondeling +schriftelijk) van de cursist. Kortom, COO is praktisch gericht. Oefeningen hebben als bedoeling een gemeenschappelijke ervaring te creëren als aangrijpingspunt voor dialoog, reflectie, verdieping en leren. Zowel in de theorie als in de opleidingspraktijk staan volgende thema s centraal: Presenteren Mondeling en schriftelijk feedback geven en ontvangen Zelfreflectie Gesprekstechnieken Vergadertechnieken Taalvaardigheid (mondeling + schriftelijk) 2. Basiscompetenties Feedback geven/ontvangen en reflecteren: 1.9, De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Gesprekstechnieken: 2.5, 6.2 (6.3) 2.5. De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg met collega s of externen. Presenteren: De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden. Vergadertechnieken: 7.1 (7.3) 7.1. De leerkracht kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam. Taalvaardigheid: bundeling van 1.11, 2.7, 6.5, 6.6, 7.5, 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met leerlingen, ouders en het schoolteam. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 9/23

10 3. Doelstellingen Feedback geven/ontvangen en reflecteren: 1.9, 5.3 De cursist is in staat om op een goede manier feedback te geven/ontvangen en reflecteert op zijn (communicatief) handelen. De cursist evalueert zijn/haar eigen handelen door middel van zelfreflectie en kan zijn troeven en werkpunten benoemen en bijsturen. Gesprekstechnieken: 2.5, 6.2 (6.3) De cursist kan op een adequate manier omgaan met leerlingen (in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden) door het correct toepassen van gesprekstechnieken zoals ondermeer feedback, slechtnieuwsgesprek, assertiviteit, De cursist beheerst de gesprekstechnieken en is in staat om een degelijk, gestructureerd en goed onderbouwd gesprek te voeren over de leerling met ouders of verzorgers. Presenteren: 3.2 De cursist kan een inhoudelijk sterke presentatie naar voren brengen rekening houdend met de noden en de behoeftes van het doelpubliek. Vergadertechnieken: 7.1 (7.3) De cursist beheerst de nodige vergadertechnieken om op een constructieve manier overleg te plegen binnen het schoolteam. Taalvaardigheid: bundeling van 1.11, 2.7, 6.5, 6.6, 7.5, 8.4 De cursist kan vlot en correct communiceren in Standaardnederlands met leerlingen, ouders en het schoolteam, aangepast aan de gesprekssoort, het doel en de gesprekspartners en stuurt bij indien nodig. 4. Werkvormen/didactisch concept Aanbiedende werkvormen worden afgewisseld met discussies in groep, hoekenwerk of verwerkingsopdrachten. De aangeleerde technieken worden ingeoefend door middel van rollenspellen en casussen. 5. Onderwijs- en leermiddelen Handboek: Meer, K. van, Neijenhof, J. van & Bouwens, M. (2001). Elementaire sociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Oefeningbundel Actuele kranten- en tijdschriftartikels Actuele internetbronnen Beeldmateriaal 6. Evaluatie Permanente evaluatie op basis van opdrachten. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 10/23

11 BIJLAGE3: PSYCHOPEDAGOGISCHE COMPETENTIES PPC: Psychopedagogische competenties 1. Inhoud Het opleidingsonderdeel krijgt vorm in gecombineerd onderwijs (GeCom) en behandelt boeiende thema s als motivatiepsychologie, de werking van informatieverwerkingskanalen van o.a. de waarneming en het geheugen. We diepen visies op leren uit, het ontstaan van en omgaan met faalangst, we kijken naar belangrijke thema s als straffen en belonen en verdiepen ons in de verschillende stromingen die de huidige psychologie mee vorm hebben gegeven. Om sterk voor de klas te staan, moet je als leerkracht ook flink wat inzicht hebben in de (ontwikkelings)psychologie van adolescenten én je moet die inzichten in pedagogisch ondersteunend gedrag weten te vertalen. Het opleidingsonderdeel Psychopedagogische competenties wil in al deze thema s de weg wijzen. Tijdens contactmomenten hebben we aandacht voor de toepassing van al deze onderwerpen op de concrete onderwijspraktijk. Tijdens momenten van afstandsleren kunnen cursisten deze onderwerpen verder uitdiepen. Zowel in de theorie als in de opleidingspraktijk staan volgende thema s centraal: 1. Psychologie in de dagelijkse praktijk (Wat is psychologie -Deelgebieden, stromingen en onderzoeksmethoden van de psychologie) 2. Gewaarworden en waarnemen (Functies van waarnemen, Beschrijving en kenmerken van het waarnemingsproces, Waarnemen is betekenis geven aan gewaarworden, Belang van de waarnemingspsychologie in de onderwijspraktijk) 3. Gedragsverandering als gevolg van ontwikkelingsprocessen (Ontwikkelen, groeien, rijpen en leren, Ontwikkelingsfasen (Erik Erikson), Ontwikkelingstaken, Invloed van erfelijkheid en milieu op de ontwikkeling en de interactie daartussen m.a.w. het nature-nurture debat., Betekenis en toepassing voor de onderwijspraktijk) 4. Gedragsverandering als gevolg van leerprocessen (Leerprocessen: klassieke en operante conditionering, Inzichtelijk leren, Leren door imiteren (model-leren), Het sociaal-constructivisme: overal en altijd leren, betekenis voor het onderwijs, leerstijlen en meervoudige intelligenties, Toepassing voor de onderwijspraktijk) 5. Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen (Motivatiepsychologie, Doelgerichtheid van gedrag, Motivationele conflicten, Motivatietheorieën: bv instincttheorieën, cognitieve theorieën,. (Freud en Jung), behoefteleer, Toepassing voor de onderwijspraktijk) 6. Emotie als gids bij gedrag en mentale processen (Emotie, temperament, stemming, gevoelsstoornis, Belang van emotie voor ons gedrag, Emotie en cultuur) 7. Toepassing voor de onderwijspraktijk (Ontwikkelingsstoornissen met gevolgen voor het leerproces, ADHD, ADD, Asperger, Dyslexie, Dyscalculie) (Facultatief: NLP, Jung, begeleidingstechnieken: Misc, Feuerstein,.) 2. Basiscompetenties Psychologie in de dagelijkse praktijk (Wat is psychologie, Deelgebieden, stromingen en onderzoeksmethoden van de psychologie) (1.1) Gewaarworden en waarnemen (Funties van waarnemen, Beschrijving en kenmerken van het waarnemingsproces, Waarnemen is betekenis geven aan gewaarworden, Belang van de waarnemingspsychologie in de onderwijspraktijk) (1.1, 2.5, 6.1) Gedragsverandering als gevolg van ontwikkelingsprocessen (Ontwikkelen, groeien, rijpen en leren, Ontwikkelingsfasen (Erik Erikson), Ontwikkelingstaken, Invloed van erfelijkheid en milieu op de ontwikkeling en de interactie daartussen m.a.w. het nature-nurture debat., Betekenis en toepassing voor de onderwijspraktijk) (1.1, 1.7, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 6.1) Gedragsverandering als gevolg van leerprocessen (Leerprocessen: klassieke en operante conditionering, Inzichtelijk leren, Leren door imiteren (model-leren), Het sociaal-constructivisme: overal en altijd leren, betekenis voor het onderwijs, Leerstijlen, Meervoudige intelligenties, Toepassing voor de onderwijspraktijk) (1.1, 1.7, 1.12, 2.2, 4.1, 6.1, 6.2) Emotie als gids bij gedrag en mentale processen (Emotie, temperament, stemming, gevoelsstoornis, Belang van EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 11/23

12 emotie voor ons gedrag, Emotie en cultuur) (2.1, 2.2, 2.5) Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen (Motivatiepsychologie, Doelgerichtheid van gedrag, Motivationele conflicten, Motivatietheorieën: bv instincttheorieën, cognitieve theorieën,. (Freud en eventueel Jung), behoefteleer., Toepassing voor de onderwijspraktijk) (1.7) Toepassing voor de onderwijspraktijk (Ontwikkelingsstoornissen met gevolgen voor het leerproces, ADHD, ADD, Asperger, Dyslexie, Dyscalculie) (1.12, 2.2, 2.5, 2.6, 4.1, 6.1, 6.2) 1.1. De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen. De leerkracht kan: in overleg met teamleden of externen bij de leerlingengroep kenmerken achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen; met de hulp van collega s de heterogeniteit en de diversiteit van de leergroep onderkennen De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. De leerkracht kan: motiverende leeromgevingen tot stand brengen, die aangepast zijn aan de belangstelling en het verwerkingsniveau van de leerlingen; leerinhouden inbedden in authentieke, reële situaties die voor de leerlingen betekenisvol zijn; ICT functioneel integreren bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving; leerlingen in de gelegenheid stellen om leerinhouden actief te ontdekken en te verwerken; de leerlingen leren reflecteren over hun leerproces; samenwerkend leren bevorderen De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep. De leerkracht kan: in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning het onderwijsleerproces aanpassen aan de specifieke behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen; rekening houden met de sociaal-culturele en talige achtergrond van leerlingen waaronder de grootstedelijke context De leerkracht kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. De leerkracht kan: een positieve interactie met de klasgroep opbouwen en een positieve relatie tussen de leerlingen stimuleren; over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren; optreden met respect voor eigenheid en diversiteit en tevens discreet omgaan met gevoelens van leerlingen; grenzen stellen als de positieve interactie in het gedrang komt De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan: de diversiteit binnen de leerlingengroep en binnen de samenleving bespreekbaar maken; leerlingen leren omgaan met diversiteit; de leerlingen ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden. De leerkracht kan: met de hulp van collega s, signalen herkennen die kunnen wijzen op problemen van leerlingen; hulp vragen en/of overleggen om adequaat en discreet met geconstateerde problemen te kunnen omgaan De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan: aandacht opbrengen voor het bevorderen van de gezondheid van leerlingen en hij kan de fysieke ontplooiing en het bewustzijn dat gezondheid en veiligheid belangrijke waarden zijn, stimuleren; dringende verzorgingstaken uitvoeren en indien nodig hulp inroepen; EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 12/23

13 gepast omgaan met leerlingen met gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen; zorg dragen voor het algemene welbevinden van de leerlingen De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen. De leerkracht kan: vaardigheden en aanpakwijzen van goed klasmanagement hanteren De leerkracht kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg met collega s of externen. De leerkracht kan: met de hulp van collega s informatie verstrekken over leervorderingen, studiekeuze en/of beroepskeuze, gedrags- en houdingsaspecten; in overleg adviezen voor de studieaanpak thuis geven; doorverwijzen naar interne begeleidingsvoorzieningen. 3. Doelstellingen Psychologie in de dagelijkse praktijk (Wat is psychologie -Deelgebieden, stromingen en onderzoeksmethoden van de psychologie) (1.1) De cursist kan het gedrag van leerlingen vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen. Gewaarworden en waarnemen (Funties van waarnemen, Beschrijving en kenmerken van het waarnemingsproces, Waarnemen is betekenis geven aan gewaarworden, Belang van de waarnemingspsychologie in de onderwijspraktijk) (1.1, 2.5, 6.1) Waarneming corrigeren met besef van de klassieke fouten in de waarneming. De causale attributies van leerlingen door henzelf of door hem kritisch beoordelen en bijsturen. Gedragsverandering als gevolg van ontwikkelingsprocessen (Ontwikkelen, groeien, rijpen en leren, Ontwikkelingsfasen (Erik Erikson), Ontwikkelingstaken, Invloed van erfelijkheid en milieu op de ontwikkeling en de interactie daartussen m.a.w. het nature-nurture debat., Betekenis en toepassing voor de onderwijspraktijk) (1.1, 1.7, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 6.1) Vanuit zijn achtergrond rond specifieke evoluties in de leeftijdsgroepen tussen 12 en 18 jaar correct communiceren met deze groep. Gedragsverandering als gevolg van leerprocessen (Leerprocessen: klassieke en operante conditionering, Inzichtelijk leren, Leren door imiteren (model-leren), Het sociaal-constructivisme: overal en altijd leren, betekenis voor het onderwijs, ook leerstijlen en meervoudige intelligenties. Toepassing voor de onderwijspraktijk) (1.1, 1.7, 1.12, 2.2, 4.1, 6.1, 6.2) Vanuit zijn achtergrond m.b.t. leren, leertheorieën, denkprocessen en geheugenwerking het leren van leerlingen faciliteren. Tijdens de lessen verschillende leerstijlen gebruiken, zodat alle leerlingen kunnen aangesproken worden. Vanuit de geboden achtergrond sterkten en zwakten in verschillende vormen van intelligentie (zowel theoretische en praktische intelligentie als emotionele en sociale intelligente) kunnen herkennen en gepast bijsturen / doorverwijzen. Bij de didactische uitwerking van zijn les rekening kunnen houden met het aandachtsverloop. Het didactisch handelen en materiaal zodanig kunnen aanpassen dat het leerlingen helpt bij het memoriseren (opslagen in het LTG) van de leerinhoud en dit via gekende mnemotechnische technieken van structurering, motivering. Motivatie als gids bij gedrag en mentale processen (Motivatiepsychologie, Doelgerichtheid van gedrag, Motivationele conflicten, Motivatietheorieën: bv instincttheorieën, cognitieve theorieën,. (Freud en eventueel Jung), behoefteleer., Toepassing voor de onderwijspraktijk) (1.7) Vanuit de motivatie-theorieën een leeromgeving opzetten rekening houdend met de beginsituatie en met een mogelijke succesbeleving van de lerenden. Emotie als gids bij gedrag en mentale processen (Emotie, temperament, stemming, gevoelsstoornis, Belang van EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 13/23

14 emotie voor ons gedrag, Emotie en cultuur) (2.1, 2.2, 2.5) Verschillende vormen van faalangst tijdig detecteren en hierop klassikaal/individueel bijsturen/doorverwijzen. Toepassing voor de onderwijspraktijk (Ontwikkelingsstoornissen met gevolgen voor het leerproces, ADHD, ADD, Asperger, Dyslexie, Dyscalculie) (1.12, 2.2, 2.5, 2.6, 4.1, 6.1, 6.2) Eventuele leerproblemen of stoornissen bij zijn leerlingen tijdig herkennen, en didactisch vertalen en zo nodig aan het CLB doorverwijzen. Kunnen reageren op leerlingen met bizar/ storend gedrag (bv zelfverminking, mid-delengebruik, ) 4. Werkvormen/didactisch concept Aanbiedende werkvormen: doceren en onderwijsleergesprek met powerpointpresentaties, groepswerk en oefeningen en discussies in de klas. 5. Onderwijs- en leermiddelen De Man, L. et Ockerman, E. et Jannssens, G., Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor, De Boeck, Antwerpen, 1ste druk 2008, 2de oplage 2009, 452 pp. Tekstenbundel Moodle: powerpointpresentaties, websites, linken, voorbeelden, filmpjes,. 6. Evaluatie Permanente evaluatie op basis van opdrachten. Overalltoets. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 14/23

15 BIJLAGE4: BEGELEIDING BEG: BEGELEIDING 1. Inhoud : Om je basiscompetentie leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen wat verder uit te diepen, organiseren we het opleidingsonderdeel Begeleiding. Deze krijgt hoofdzakelijk vorm in projectonderwijs, dat zich over contact- en afstandsonderwijs spreidt. Na de introductieles vorm je groepen van 3 of 4 personen en kiezen jullie een gezamenlijk thema m.b.t. het begeleiden van leerlingen. Jullie werken een project uit dat resulteert in een blokvullende workshop (4u) naar een aantal geïnteresseerde medestudenten en lesgevers tijdens de workshopweek. Concreet betekent dit dat je een projectthema leert afbakenen, dat je concrete objectieven en een bruikbare projectplanning leert opstellen. En we verwachten ook dat je dit projectplan kan uitvoeren, evalueren, en bijsturen, om het zo samen tot een goed einde te brengen. Natuurlijk organiseren we tijdens de contactmomenten gerichte begeleiding. De begeleidingsmomenten verlopen zowel digitaal (tijdens de momenten afstandsonderwijs) als in contacten per deelgroep tijdens de momenten contactonderwijs. Tijdens de momenten afstandsonderwijs kan je ook je nodige uitstappen plannen (bv. bezoeken aan scholen, CLB s, interviews, bezoeken van bibliotheken en documentatiecentra ). Tijdens de momenten contactonderwijs worden de vorderingen per groep besproken en de materialen doorgenomen. Zowel in de theorie als in de opleidingspraktijk staan volgende thema s centraal: Begeleidingsthemata met focus op handelingsalternatieven voor leerkrachten Projectwerking Feedback: Mondeling en schriftelijk peer-feedback geven en ontvangen Zelfreflectie Vergadertechnieken 2. Basiscompetenties : Begeleidingsthemata met focus op handelingsalternatieven voor leerkrachten: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. Projectwerking: 1.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat kunnen creëren en bevorderen. 4.2 Een soepel en efficiënt dagverloop kunnen creëren, passend in een tijdsplanning. 4.3 Op correcte wijze administratieve taken kunnen uitvoeren. 5.1 Vernieuwende elementen kunnen aanwenden en aanbrengen: dit zowel inhoudelijk als in de praktische aanpak. Bedoeling is niet kennis te reproduceren, maar nieuwe inzichten of benaderingen te brengen en creatief te vertalen naar een beleid of actieprogramma. 7.2 Binnen een team over taakverdeling kunnen overleggen en die naleven. Feedback geven/ontvangen en reflecteren: 1.9, De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Vergadertechnieken: De leerkracht kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 15/23

16 Taalvaardigheid: bundeling van 1.11, 2.7, 6.5, 6.6, 7.5, 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met leerlingen, ouders en het schoolteam. Alle 8 attitudes komen doorheen de verschillende opdrachten aan bod. 3. Doelstellingen : Begeleidingsthemata met focus op handelingsalternatieven voor leerkrachten: 2.4 De cursist kan een actueel projectthema uit het (secundair) onderwijs kiezen en afbakenen, rond begeleiding van leerlingen De cursist neemt kennis van bestaande onderzoeksresultaten Projectwerking: 1.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 7.2 De cursist past de vergadertechnieken toe die ze in het opleidingsonderdeel COO geleerd hebben. De cursisten stellen in overleg met elkaar concrete objectieven en een bruikbare projectplanning opstellen. De cursisten stellen in overleg met elkaar een helder & transparant logboek/voortgangsrapport op en houdt dit ook bij zodat het team de eigen vorderingen kan evalueren en bijsturen. De cursisten kunnen materiaal & leermiddelen ontwikkelen ten behoeve van het project. De cursisten kunnen werkverdelingstools gebruiken. De cursisent kunnen op een boeiende, op interactie gerichte presentatie van het eigen project geven. De cursisten kunnen hiertoe in overleg een concreet uitgewerkt draaiboek opstellen. Feedback geven/ontvangen en reflecteren: 1.9, 5.3 De cursist is in staat om op een goede manier feedback te geven/ontvangen en reflecteert op zijn (communicatief) handelen. De cursist evalueert zijn/haar eigen handelen door middel van zelfreflectie en kan zijn troeven en werkpunten benoemen en bijsturen. Vergadertechnieken: 7.1 (7.3) De cursist beheerst de nodige vergadertechnieken om op een constructieve manier overleg te plegen binnen het schoolteam. Taalvaardigheid: bundeling van 1.11, 2.7, 6.5, 6.6, 7.5, 8.4 De cursist kan vlot en correct communiceren in Standaardnederlands met leerlingen, ouders en het schoolteam, aangepast aan de gesprekssoort, het doel en de gesprekspartners en stuurt bij indien nodig. 4. Werkvormen/didactisch concept : Dit opleidingsonderdeel krijgt hoofdzakelijk vorm in projectonderwijs, dat zich over contact- en afstandsonderwijs spreidt. Het opleidingsonderdeel is cursist-gestuurd: deze bepalen de inhouden van de workshop, vanuit eigen noden, expertise en interesses. Tijdens de contactmomenten is er gerichte begeleiding van de lector dat zich focust op het projectmatig werken en op de relevantie van de workshop voor een beginnend leerkracht. 5. Onderwijs- en leermiddelen Enerzijds is er een reflectiedocument waarmee het opleidingsonderdeel start en eindigt. Dit is een individueel luik, gecombineerd met een peer-gedeelte. Anderzijds zijn er sjablonen die het projectmatig werken ondersteunen. 6. Evaluatie Permanente evaluatie op basis van opdrachten. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 16/23

17 BIJLAGE5: GROEPSMANAGEMENT GRM: Groepsmanagement 1. Inhoud : Groepsmanagement is een ondersteunend opleidingsonderdeel dat zich focust op het omgaan met klasgroepen. Tijdens het afstandsonderwijs verdiepen de cursisten zich in de realiteit: ze gaan op onderzoek naar mogelijke valkuilen bij startende leerkrachten en handige goedepraktijkvoorbeelden voor zichzelf. Om deze informatie te achterhalen interviewen ze een leerkracht. Ter voorbereiding op de overalltoets maken de cursisten een analyse van een reële klassituatie: de preservice cursisten analyseren een onderwijsfilm ahv de theorie, de inservice cursisten maken een analyse van hun eigen klas. De overalltoets behelst een analyse van een klassituatie, een link met de ondersteunende kennis, aangeboden tijdens de contactmomenten, een concrete formulering van handelingsalternatieven. Zowel in de theorie als in de opleidingspraktijk staan volgende thema s centraal: Klashouden en de indirecte en direct beïnvloedende basiscompetenties en andere opleidingsonderdelen, aangeboden in de SLO. Groepen, groepsdynamische processen, waarden, normen, rollen, groepsdruk, doelen. Ontstaan en begeleiden van groepen Leiderschapstijlen en situationeel leiderschap gekoppeld aan de behoeftetheorie van Maslow Omgaan met weerstanden - conflicthantering incidentmethode Preventie van ordeverstorend gedrag 2. Basiscompetenties : Klashouden en de indirecte en direct beïnvloedende basiscompetenties en andere opleidingsonderdelen, aangeboden in de SLO: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context Groepen, groepsdynamische processen, waarden, normen, rollen, groepsdruk, doelen: De beginsituatie van de lerenden en de leergroep achterhalen. Ontstaan en begeleiden van groepen & Leiderschapstijlen en situationeel leiderschap gekoppeld aan de behoeftetheorie van Maslow: 2.2, 4.1, 4.2, De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen 4.2 Voor de leraar en de leerling een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, dat past in een tijdsplanning. 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Omgaan met weerstanden - conflicthantering incidentmethode: 2.2, De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. Preventie van ordeverstorend gedrag: 1.7, 2.4, Realiseren van een adequate leeromgeving. 2.4 Samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 17/23

18 Taalvaardigheid: bundeling van 1.11, 2.7, 6.5, 6.6, 7.5, 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met leerlingen, ouders en het schoolteam. Alle 8 attitudes komen doorheen de verschillende opdrachten aan bod. 3. Doelstellingen : Klashouden en de indirecte en direct beïnvloedende basiscompetenties en andere opleidingsonderdelen, aangeboden in de SLO: 2.4 De cursisten kunnen: die basiscompetenties opnoemen die een directe of indirecte invloed hebben op het klashouden en dit illustreren met concrete voorbeelden die leerinhouden uit andere opleidingsonderdelen opnoemen die een directe of indirecte invloed hebben op het klashouden en dit illustreren met concrete voorbeelden Groepen, groepsdynamische processen, waarden, normen, rollen, groepsdruk, doelen: 1.1 De cursisten kunnen: de kenmerken van groepen aangeven en illustreren met concrete voorbeelden de begrippen normen en waarden toelichten door middel van concrete voorbeelden voorbeelden geven van doelen (informeel, formeel, groeps-, individueel) de begrippen samenhang en structuur van een groep toelichten ahv concrete voorbeelden de verschillende fases in groepsvorming van een klas kunnen benoemen en toelichten met concrete voorbeelden het begrip 'autoriteit toevoegen en weggeven' illustreren binnen elke groepsfase de begrippen 'killig the leader', 'het zwarte schaap' en 'de live groep' illustreren met concrete voorbeelden Ontstaan en begeleiden van groepen & Leiderschapstijlen en situationeel leiderschap gekoppeld aan de behoeftetheorie van Maslow: 2.2, 4.1, 4.2, 5.3 De cursisten kunnen: de verschillende leiderschapstijlen benoemen en toelichten met een concreet voorbeeld het verband leggen tussen de groepsdynamische fase, het competentieniveau van de leerling(en), de behoeftepiramide van Maslow en een adequate leiderschapsstijl Omgaan met weerstanden - conflicthantering incidentmethode: 2.2, 5.3 De cursisten kunnen: handelingstips formuleren om om te gaan met weerstanden de verschillende manieren van conflicthantering benoemen en toepassen in een concrete situatie hun voornaamste manier van conflicthantering achterhalen door middel van een self-test conflicten verhitten en koelen binnen een geïmproviseerd kader Preventie van ordeverstorend gedrag: 1.7, 2.4, 4.1 De cursisten kunnen: De verschillende onderdelen van Groepsmanagement opsommen en hiervoor gepaste tips formuleren interventietechnieken opsommen voor gegeven cases Taalvaardigheid: bundeling van 1.11, 2.7, 6.5, 6.6, 7.5, 8.4 De cursist kan vlot en correct communiceren in Standaardnederlands met leerlingen, ouders en het schoolteam, aangepast aan de gesprekssoort, het doel en de gesprekspartners en stuurt bij indien nodig. 4. Werkvormen/didactisch concept : Tijdens de lessen GRM wordt er vooral cursist-centraal gewerkt. Aan de hand van concrete voorbeelden van onderwijssituaties die de cursisten zelf aangeven, worden de GRM-gerelateerde begrippen aangebracht en toegelicht. De lessen zijn zeer interactief en concreet. Er wordt concreet geoefend om de aangebrachte theorieën in praktijk om te zetten. Vooral de interpersoonlijke en verbaal-linguistische intelligentie staan centraal: er wordt veel gepraat, gediscussieerd en overlegd, in kleine of grote groep. Daarnaast wordt ook de intrapersoonlijke intelligentie aangesproken wanneer de cursisten eerst individueel aangeboden leerstof moeten verwerken en/of analyseren. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 18/23

19 Met de rollenspelen en oefeningen in de klas wordt ook de motorische intelligentie aangesproken. De docent hanteert naast gerichte opdrachten ook onderwijsleergesprekken om de nieuwe leerinhouden aan te geven of te schematiseren. 5. Onderwijs- en leermiddelen Handboek: Klasmanagement. Methodisch werken met de klas als groep. ISBN: Pagina's: 124 Auteurs: DEKEYSER e.a. Teksten en artikelen i.v.m. Klasmanagement en Orde Houden 6. Evaluatie Permanente evaluatie op basis van opdrachten. Overalltoets. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 19/23

20 BIJLAGE6: ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ OMA: Onderwijs en maatschappij 1. Inhoud Als lid van de onderwijsgemeenschap en als cultuurparticipant neem je in dit opleidingsonderdeel deel aan het maatschappelijk debat over onderwijs en over de plaats van dit beroep in de samenleving. Je verwerft het daarvoor nodige inzicht in het beleid en de organisatie van ons onderwijs met inbegrip van onderwijsgeschiedenis en wetgeving. Maar je leert ook kritisch kijken naar ontwikkelingen op verschillende domeinen (sociaal, politiek, economisch, cultureel, levensbeschouwelijk, wetenschappelijk). Dit opleidingsonderdeel beoogt al je competenties aan te spreken in morele dilemma s, in een grondig debat over de ethische verantwoordelijkheid en betekenis van leerkrachten in onze samenleving. En het is uiteraard aan jou om met deze handvaten aan de slag te gaan tijdens je stage en je onderwijsloopbaan in de toekomst. Op grond van onderstaande doelstellingen zullen we de cursus de nodige diepgang geven: 1. Cursisten kunnen hun weg vinden in de onderwijsorganisatie en de onderwijsstructuur m.i.v. de relevante onderwijsgeschiedenis en wetgeving 2. Cursisten kunnen het belang van onderwijs binnen maatschappelijke thema s kaderen en daarbij een kritische terugkoppeling maken naar het eigen functioneren. 3. Cursisten kunnen kennis over onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie en onderwijsstructuren gericht toepassen in een theoretische en praktische context 4. Cursisten filosoferen over onderwijs en maatschappij De cursus zoekt met andere woorden enerzijds een evenwicht tussen kennis over de onderwijswereld en de subjectieve onderwijstheorie van de individuele deelnemers aan deze cursus anderzijds. We hopen dit evenwicht te vinden in zelfgekozen belanghebbende onderwijsvraagstukken waarin zelfstandig denken, zelfverantwoordelijk leren en dialogeren centraal staan. 2. Basiscompetenties 2.2: Emancipatie van de leerling bevorderen. 2.3: Overeenkomstig eindtermen/ontwikkelingsdoelen/pedagogisch project leerlingen tot individuele ontplooiing stimuleren en op maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.4: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 5.2: Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek relevant voor de eigen praktijk. 9.1: Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema's. 9.2: Dialogeren over het beroep van de leraar en de plaats ervan in de samenleving. 10.1: Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen identificeren en kritisch benaderen rond: het sociaalpolitieke/sociaal-economische/ levensbeschouwelijke/ cultureel-esthetische/cultureel-wetenschappelijke domein 7.1: Overleggen en samenwerken binnen het schoolteam. 8.1: Contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. EVKEVC-vademecum , Semester1 Pag. 20/23

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Vademecum 2014-2015 Semester2 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC

Vademecum 2014-2015 Semester2 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Vademecum 2014-2015 Semester2 voor vrijstelling op grond van EVK/EVC Beste cursist, Je zou graag een vrijstelling bekomen voor één of meerdere opleidingsonderdelen van onze lerarenopleiding? Dit vademecum

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht OVERDRACHTSKUNDE EXAMENEISEN THEORIE SCHOONHEIDSVERZORGING B VERSIE JULI 2010 STICHTING KWALITEITSCENTRUM SCHOONHEIDSVERZORGING Exameneisen STRUCTUUR THEORIE-EXAMEN: OVERDRACHTSKUNDE Examen Overdrachtskunde

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Psycho-pedagogische competentie (PPC) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten) 6 Theorie

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA)

Onderwijs en Maatschappij (OMA) Opleidingsprogramma 2013-2014 beschrijving opleidingsonderdelen Specifieke lerarenopleiding (60 studiepunten) Onderwijs en Maatschappij (OMA) Omschrijving studiepunten: 3 (2,5 theorie/0,5 praktijk) aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 De Specifieke Lerenopleiding van de Universiteit Gent is een competentiegerichte opleiding. De decretaal verankerde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs,

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 Doelstellingen: Leerinhouden: Begincompetenties: Eindcompetenties: 1. bewust werken in functie van de hulpvrager 2. Continu zijn aandeel

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon HBO 5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken met netwerken Code: 11525 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs

EVALUATIEFORMULIER (5 blz) stage niveau 6 3 Bachelor secundair onderwijs NAAM STUDENT(E): Rens Grooten OPLEIDINGSJAAR BASO: 3 BASO STAGESCHOOL/ORGANISATIE: Heilig Graf STAGEMENTOR: Mieke Verbruggen en Evelien Schrijvers ONDERWIJSVAK: BR LO PKV PO EVALUATIEFORMULIER (5 blz)

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Didactische competentie oefenlessen (DCO) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten)

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Biologische basis van gedrag Cluster: 1 Academiejaar: 2015-2016. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Biologische basis van gedrag Cluster: 1 Academiejaar: 2015-2016. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Biologische basis van gedrag Code: Biologische basis van gedrag Cluster: 1 Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie