Ben Tiggelaar: Elke predikant zou iets moeten weten van gedragswetenschap. Pagina 4-5 Roel Kuiper over Schooldag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ben Tiggelaar: Elke predikant zou iets moeten weten van gedragswetenschap. Pagina 4-5 Roel Kuiper over Schooldag 2014"

Transcriptie

1 Pagina 9 Tom Wright in Kampen! Pagina Kees de Ruijter neemt afscheid Pagina 4-5 Roel Kuiper over Schooldag 2014 Pagina 12-13: Bij pastoraat probeer je op dezelfde golflengte te komen. 4 e jaargang nummer 3 september 2014 Ben Tiggelaar: Elke predikant zou iets moeten weten van gedragswetenschap

2 TU Magazine september 2014 DRIE BENOEMINGEN AAN DE TU Recent vonden aan de TU drie benoemingen plaats. Dr. C. (Kees) van Dusseldorp, predikant te Schildwolde en sinds 2011 als gastdocent betrokken bij het homiletiekonderwijs aan de TU, werd door het College van Bestuur aangesteld als parttime docent Homiletiek (0,2 fte). Ook de Generale Synode (Ede) deed twee benoemingen. Dr. S. (Stefan) Paas, sinds 2009 universitair docent Missiologie in Kampen, werd benoemd tot hoogleraar in de Missiologie (0,5 fte). Dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer, sinds 2011 postdoc onderzoeker aan de TU, werd aangesteld als fulltime universitair hoofddocent Praktische Theologie. We zijn blij met deze benoemingen! En we spreken de wens uit dat onze goede God aan het werk van deze collega s in de komende jaren zijn kracht en zijn zegen zal verbinden. Kees van Dusseldorp Stefan Paas Hans Schaeffer Voor u gelezen colofon Bijbelteksten met ongekende zeggingskracht In de Bijbel staan tal van overbekende teksten. Neem nu Johannes 3:16: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven... De meeste christenen kunnen deze woorden uit hun hoofd aanvullen. Maar juist omdat ze bij Bijbellezers zo bekend zijn, kunnen zulke teksten onwillekeurig aan betekenis verliezen. TU Magazine is een uitgave van de Theologische Universiteit Kampen Redactie Koert van Bekkum William den Boer Maarten Boersema Bart Dubbink Sandra van Tongeren Eindredactie William den Boer Sandra van Tongeren Foto s Maarten Boersema Postadres Theologische Universiteit Postbus GA Kampen Geliefde passages hebben meer zeggingskracht dan je denkt. In dit boek brengt Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament aan de TU Kampen, enkele van die passages uit het Nieuwe Testament opnieuw tot leven. Het is een top-25 van de teksten die het populairst zijn op internet. Wanneer deze in hun context worden uitgelegd, blijkt waarom ze van onschatbare waarde zijn. Op allerlei manieren laat God zijn hart spreken. Bezoekadres Broederweg GS Kampen T (038) E Ontwerp en druk Bredewold, Wezep ISSN Rob van Houwelingen, Onschatbare teksten. Een top-25 van geliefde passages uit het Nieuwe Testament met ongekende zeggingskracht, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam

3 Woord in beeld Grafontwijding Een gunst vraag ik nog van u Ja, een laatste gunst wil ik u nog vragen Houd alstublieft mijn graf schoon In tijden van rake raketten Zie ik het graf gebruikt, ontruimd, ontwijd door politiek en krantenkoppen voor je mening over sport en zendtijd zelfs Laat mij maar met de grond gelijk Verrot tot op het bot Tekst: Pieter Kars van de Kamp Beeld: Maarten Boersema Hier ligt hij dan, hij rust in vrede Zijn ziel roest vast bij onze lieve God Geen in memoriam mooier dan ooit waargemaakt Het woord wordt ingeslikt Stof ben je, tot stof zul je wederkeren Het brood kleeft in de strot Een gunst vraag ik nog van u Ja, een laatste gunst wil ik u nog vragen Houd alstublieft zijn graf schoon

4 TU Magazine september 2014 Huib van Leeuwen Ik vind het belangrijk dat je als school werk maakt van je christelijke identiteit omdat je er niet vanuit kunt gaan dat dat wel vanzelf gaat. Jongeren hebben mensen nodig die hen leren wat het betekent om te geloven, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Roel Kuiper over Schooldag 2014 Elkaar helpen samen Tekst: Maarten Boersema Christine Langeraar Het is belangrijk om het geloof dat mensen voor zichzelf hebben praktisch te maken in hun levens, daar besteden we veel aandacht aan. Gereformeerden zeggen vaak: het leven is één. Maar voor veel christenen is het leven ook verbrokkeld en vol tegenstellingen. Allerlei lijnen uit kerk, werk, gezin en wereld komen samen. We leven op een kruispunt. Aan het woord is prof. dr. Roel Kuiper, die in mei dit jaar inaugureerde als hoogleraar christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken. Gepassioneerd spreekt hij over het thema van de Schooldag 2014, Navolging en wij, waarover hij de hoofdlezing zal verzorgen. Omdat voor christenen het leven veel minder overzichtelijk en duidelijk is dan in het verleden, moet er veel meer bewust worden gekozen, legt Kuiper uit. Niemand kan zich zomaar door de stroom laten meevoeren. Dat raakt dus direct de vormgeving van christelijke identiteit in de praktijken en contexten van ons bestaan. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink Als je zegt een navolger van Christus te zijn, dan wil je ook heel dicht bij de woorden van de Here Jezus blijven. Dat is niet iets wat je opbergt in een statuut: navolging, daar zit beweging in! Praktisch christendom Vooruitkijkend op de Schooldag laat Kuiper regelmatig het woord navolging vallen. Navolging betekent: gehoorzaam zijn aan de roep van Christus in ons leven en de weg gaan waarop Christus voorgaat. Het is opvallend dat christenen direct in de eerste eeuw mensen van de 4

5 Hilde Groenendijk-de Vries We mogen getuigen, we mogen het uitdragen, we mogen binnenstebuiten leven! Ik zou geen dag zonder Christus kunnen en dat wil ik graag aan mijn leerlingen meegeven. de weg te blijven gaan weg van Christus werden genoemd. Daarmee wordt iets praktisch bedoeld. Christenen waren en zijn herkenbaar aan hun praktijken: goed doen, in liefde leven met anderen. Maar ook: jezelf inzetten en je kruis opnemen. Ik denk dat we over het praktisch christendom dat zich uit in de navolging, en ook over de geestelijke dimensies van een leven in de navolging, nog te weinig hebben nagedacht. Al begint dat in onze tijd wel te komen met bezinning op discipelschap, geloofspraktijk en identiteit. Kruisbestuivingen Het is niet verwonderlijk dat Kuiper uitkijkt naar de Schooldag, waar mensen uit verschillende praktijken elkaar zullen ontmoeten. We hebben workshopleiders uitgenodigd die vanuit christelijke organisaties opereren. Zij spreken vanuit hun ervaring over de dilemma s die zij tegenkomen en ook over de manier waarop zij in hun organisatie de navolging van Christus vormgeven. Ook zullen enkele TU-collega s een workshop leiden waarin zij theologische bezinning geven op de navolging van Christus. Daarnaast willen we met de bezoekers ervaringen delen. Het is een onderwerp waarmee iedereen te maken heeft en waar iedereen zich ook iets bij kan voorstellen. Ik zie uit naar een dag vol kruisbestuivingen, die ons verder helpen om samen de weg te blijven gaan! Duurt Vonck Wat mij heel sterk aanmoedigt en iedere keer weer raakt is het evangelie van Jezus Christus. Het heeft kracht, is wijsheid en geeft leven. Ik ben er dankbaar voor dat ik dat iedere keer zelf weer mag ontdekken en ik hoop dat veel andere mensen dat ook zullen ontdekken. Ali van Dijk Ik vind het heel erg mooi om cliënten die met heel complexe problemen zitten een stukje op weg te helpen, achter Jezus aan. 5

6 TU Magazine september 2014 KIES HIER UW WORKSHOPS! Navolging op school Bezoekers van buiten geven ons (Greijdanus en GSR) vaak een compliment over de christelijke sfeer in de school. Ze bedoelen dat ze vriendelijk te woord worden gestaan en spontaan worden geholpen. Onze leerlingen hebben daar een belangrijk aandeel in. Kennelijk vormen we hen tot vriendelijke, dienstbare mensen. Gebeurt dat bewust? Welke kaders hebben we daarvoor? Is elke docent een goede identiteitsdrager? Wat heeft dit alles met navolging van Christus te maken? Vanuit de praktijk van twee gereformeerde VO-scholen dagen we u uit om mee te denken over onze identiteitsontwikkeling. Workshopleiders: Martin Jan de Jong (voorzitter college van bestuur Greijdanus SG) en Huib van Leeuwen (manager GSR-academie, Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, en voorzitter Gereformeerd Identiteits Platform GRIP) Identiteit in de praktijk van de zorg Kerken zijn het gezicht van God in de samenleving en weten zich geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te tonen. Die taak is in de laatste decennia van de kerk verschoven naar de overheid en professionele organisaties. Nu de overheid zich terugtrekt en professionele organisaties zich moéten terugtrekken, worden kerken opnieuw met veel vragen geconfronteerd. Vragen om praktische hulp te organiseren, om mensen met elkaar te verbinden. Voor kerken biedt dit een kans om te laten zien hoe God om mensen geeft en voor kerkleden om het geloof handen en voeten te geven. Maar hoe organiseer je dat? De Nederlandse Patiënten Vereniging legt in deze praktische workshop uit hoe een kerk een eigen thuishulpproject kan opstarten en hoe de NPV daarin kan ondersteunen. Workshopleider: Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (directeur Nederlandse Patiënten Vereniging) Christelijke identiteit van de organisatie Zestig jaar geleden werd het CGMV opgericht, toen nog als Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, maar inmiddels verbreed tot Vakorganisatie voor christenen. De organisatie heeft een transitieproces doorgemaakt met als kern de herijking van identiteit en missie. Welke uitdagingen komen er tijdens zo n proces op je pad? En hoe kun je hier samen sterker uitkomen? Directeur Huib Jongenburger laat zien hoe dit proces binnen zijn organisatie vorm kreeg en geeft adviezen vanuit zijn persoonlijke ervaring. Workshopleider: Huib Jongenburger (directeur CGMV Vakorganisatie) Navolging en identiteit in het Oude Testament Het spreken van het Oude Testament over het navolgen van de HEER wortelt in het gewone spraakgebruik over de omgang tussen een knecht en zijn heer, een leerling en zijn meester en tussen man en vrouw. Tegelijk heeft het te maken met de weg die God met zijn volk is gegaan uit Egypte, door de woestijn naar het beloofde land. Deze workshop verkent hoe Deuteronomium 26 en Psalm 86 oproepen tot navolging en of gewone Israëlieten zichzelf ook zagen als pelgrims onderweg. Workshopleider: Koert van Bekkum (universitair docent Oude Testament TU Kampen) De vanzelfsprekendheid van christelijk onderwijs In 2017 herdenken wij 100 jaar vrijheid van onderwijs. Christelijk en gereformeerd onderwijs werden gegarandeerd door artikel 23 van de Grondwet. Maar het tempo waarin maatschappelijke veranderingen zich aandienen, lijkt te versnellen. De overheid bemoeit zich steeds meer met de inrichting van het onderwijs. Onderwijs wordt steeds meer regionaal. En bij een generatie leerkrachten roepen verzuilde structuren geen enkele herkenning op. Dat vraagt om nieuwe wegen voor toekomstbestendig christelijk en gereformeerd onderwijs. Omdat de christelijke waarden van geloof, hoop en liefde navolging verdienen. Denkt u mee? Workshopleider: Jan Westert (Voorzitter Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen en voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie) Identiteit van christelijke organisaties Christelijke organisaties weten vaak goed te omschrijven wie ze zijn en wat ze doen. De vraag waarom de organisatie bestaat is echter moeilijker te beantwoorden. Toch wordt deze vraag in de huidige netwerksamenleving steeds belangrijker. Deze workshop reikt u een aantal denkgereedschappen aan om de vraag naar het waarom van uw organisatie goed te beantwoorden. Ook leert u hoe u door middel van een corporate story verleden, heden en toekomst van uw organisatie met elkaar kunt verbinden. Workshopleider: Jan van der Stoep (lector aan de Academie Journalistiek en Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede) 6

7 Navolging verbeeld Expositie en workshop Christus roept ons op om Zijn weg te gaan. In onze (post)seculiere tijd zijn daarbij echter weinig zichtbare symbolen behulpzaam. In deze workshop nemen we een kijkje in de kunstgeschiedenis en ontdekken daar beelden die een steun in de rug vormen. Heel bekende werken, zoals een portret van Rembrandt waarop hij zichzelf afbeeldt als de apostel Paulus, maar ook veel onbekende. ForumC-Kunst koos ervoor om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook kunstenaars van nu uit te dagen om met het thema aan de slag te gaan. Het resultaat is een kleine tentoonstelling van enkele hedendaagse werken en een aantal gereproduceerde oudere kunstwerken. Ze stellen het motief voor de navolging voor ogen én ze reiken modellen ter navolging aan. We onderzoeken ook of kunstenaars van nu de uitdaging aangaan om voor onze eigen tijd betekenisvolle symbolen te ontwikkelen. De deelnemers gaan aan de hand van de getoonde beelden nadenken over de betekenis die beeldende kunst kan hebben voor christenen die hun Heer willen volgen. Kan kunst een steun in de rug zijn in een cultuur waarin bijna niets meer herinnert aan God en aan zijn dienst? Workshopleider: Ida Slump-Schoonhoven (cultuurwetenschapper; coördinator van ForumC-Kunst) Navolging, hoe doe je dat? Volg Mij! zegt Jezus herhaaldelijk tegen mensen, en zij gaan meteen met Hem mee. De apostel Paulus schrijft aan de Korintiers: Volg mij na, zoals ik Christus navolg, in de verwachting dat zij een voorbeeld aan hem nemen. Waarom eigenlijk? Wat bedoelt het Nieuwe Testament met navolging en wat betekent dat voor ons? Via enkele tekstvoorbeelden proberen we dat scherper te krijgen. Ook zullen we twee theologen raadplegen die een beroemd geworden boek schreven over het thema navolging: Thomas a Kempis en Dietrich Bonhoeffer. Workshopleider: Rob van Houwelingen (hoogleraar Nieuwe Testament TU Kampen) Praten over identiteit, verhalen van vroeger en van nu Iedere generatie vertelt haar eigen verhaal over de kerk. Met onze verhalen over onszelf, onze gemeentes en ons kerkverband geven we uiting aan onze identiteit. Maar hoe doen we dat? Geen beter recept voor een schoon geweten dan een slecht geheugen. Hoe is ons verhaal over de gereformeerde identiteit in de loop van de afgelopen jaren veranderd? Van trots naar schaamte, van idealisme naar realisme, van zekerheid naar twijfel? Hoe komt dat, waarom doen we dat? Een onderzoek naar de moraal van ons verhaal. Rembrandt, Zelfportret als apostel Paulus Bron: Rijksmuseum Amsterdam Henny van Hartingsveldt, Pietà Workshopleider: Thijs Tromp (directeur bij Reliëf, christelijke vereniging van bieders) zorgaan- meer workshops op de volgende pagina 7

8 Gemeenteprofielen van de toekomst Navolging klinkt voor de hand liggend wanneer het gaat over de identiteit van een kerkelijke gemeente. Maar hoe geef je daar in de praktijk vorm aan nu de kerk in de marge van de samenleving is terechtgekomen? De GKV Houten heeft de afgelopen jaren bewust over die vraag nagedacht én is aan de slag gegaan met het antwoord. De workshop is bedoeld als inspirerende samenkomst, waarin we nadenken hoe je als gemeente vanuit bewogenheid in beweging kunt komen naar God én de samenleving. Oefening tot navolging Het christelijke geloof is niet primair een leer, maar een manier van leven, met Jezus Christus als voorbeeld. Hij leefde op een manier die niet alleen navolging verdiende, maar er zelfs nadrukkelijk toe opriep, omdat alleen zo n manier van leven het Koninkrijk van God dichterbij kan brengen. Het leiden van zo n leven vraagt om karaktervorming. In deze workshop ontdekt u hoe christelijke organisaties een beroep kunnen doen op dat karakter en er tegelijkertijd aan kunnen bijdragen. Want alleen op die manier kan christelijke presentie in de samenleving verschil maken. Identiteit en de gemeente Navolging is niet een individualistisch gebeuren. Jezus riep vele leerlingen op zijn navolgers te zijn. De gemeente is de plaats waar mensen die zich geroepen weten door Christus, samenkomen en met elkaar spreken over de betekenis van die roeping. Tegenwoordig bezinnen gemeenten zich op hun profiel en identiteit. Wat voor zicht krijgen we daarop als we beginnen bij de navolging? Deze workshop gaat over identiteit en navolging in de praktijk van het gemeenteleven. Workshopleiders: Duurt Vonck en Christine Langeraar (predikant en gemeentelid van de GKV Houten en betrokken bij de ontwikkeling van Umoja, een product van Tear, dat kerkelijke gemeenten wil helpen meer betrokken te raken op hun omgeving) Workshopleider: Jan Hoogland (bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie Universiteit Twente en lector Vormend Onderwijs Gereformeerde Hogeschool Zwolle) Workshopleider: Hans Schaeffer (universitair hoofddocent Praktische Theologie TU Kampen) Reserveer een plaats bij de workshops van uw keuze: winterseizoen weer volop theologie voor gemeenteleden! De theologie van N.T. (Tom) Wright: vanaf woensdag 17 september in Kampen. Thema s voor de christelijke politiek: met o.a. Kars Veling en Roel Jongeneel, vanaf dinsdag 7 oktober in Amersfoort. Hoe verstaan we de Schriften? De Kamper docenten Kamphuis, Kwakkel, Van Bekkum en Burger houden hun Hamilton-lezingen over hermeneutiek ook in Nederland. Vanaf woensdag 8 oktober in Dordrecht en vanaf donderdag 6 november in Assen. Kerkrecht: waarom eigenlijk? Vanaf maandag 27 oktober in Apeldoorn. Bijbelboeken: Genesis (dr. M.J. Paul), Jozua (dr. K. van Bekkum), Prediker (E. Brink ThD), Jeremia (dr. H. Lalleman-de Winkel), Nahum (prof. dr. H.G.L. Peels). Vanaf woensdag 29 oktober in Apeldoorn. Leren bidden met Maarten Luther, Dietrich Bonhoeffer en de Heidelbergse Catechismus o.l.v. prof. dr. W. van t Spijker, prof. dr. G.C. den Hertog en dr. J.R. Douma. Vanaf woensdag 29 oktober in Zwolle. Christelijke ethiek: meer dan regels. Met o.a. Patrick Nullens en Pieter Vos. Vanaf dinsdag 4 november in Zwolle. Meer informatie, meer nieuwe cursussen, aanmelding en de nieuwsbrief: 8

9 Conferentie Tom Wright on Paul and justification met N.T. (Tom) Wright De (Engelstalige) conferentie Tom Wright on Paul and Justification op 31 oktober is gewijd aan Tom Wrights nieuwe boek Paul and the Faithfulness of God. Naast de auteur zelf spreken dr. Chris Thomson (Cambridge), dr. Joel White (Giessen) en dr. Hans Burger (Kampen). Dagvoorzitter is dr. Wolter Rose (Kampen) en de paneldiscussie wordt geleid door dr. Arnold Huijgen (Apeldoorn). Tom Wright in Kampen! Op 31 oktober is de Britse prof. dr. N.T. (Tom) Wright in Kampen. Wright, voormalig bisschop in de Church of England, is een gelovig wetenschapper die belangrijke boeken geschreven heeft, wetenschappelijk en meer populair-theologisch. Over hermeneutiek, over Jezus, over de opstanding, en recent over Paulus. Wrights benadering van het Nieuwe Testament sluit aan bij de gereformeerde traditie, door zijn aandacht voor heilsgeschiedenis en verbond. Maar ook missionaire pioniers lezen Wright graag, bijvoorbeeld vanwege de ruimte die hij schept voor nieuwe vormen van kerk-zijn: christen-zijn is altijd weer improviseren. Wright is verder een van de vormgevers van het zogeheten new perspective op Paulus. Hier roept zijn werk ook vragen op, en op hervormingsdag zullen we juist daarbij stilstaan: wat betekent bij Paulus de rechtvaardiging door geloof alleen? U bent van harte welkom! Aanmelding: ( 55,- inclusief lunch). Wie opziet tegen het Engels, kan vanaf 17 september via AKZ+ een cursus volgen over het werk van Wright. Aanmelding: Presentatie Nederlandse vertaling van Tom Wrights How God became King (Van Wijnen, Franeker)

10 TU Magazine september 2014 God is hier rijkelijk Prof. dr. Kees de Ruijter neemt afscheid van de TU Tekst: Eline Kuijper In het oude pand van het Linnenweversgilde in Kampen zit prof. dr. C.J. (Kees) de Ruijter tussen de stapels en rijen boeken. Maar die zullen vanaf september een plek moeten krijgen in zijn woonhuis. Dan neemt hij namelijk afscheid van de universiteit. Talloze studenten heeft hij voorbij zien komen. Met allemaal hun eigen verhaal, eigen ambitie, eigen worstelingen. Genoten heeft De Ruijter, van hun motivatie. Het plezier in mijn werk heeft voornamelijk gelegen in het contact met de studenten. Als je ziet dat ze gepakt worden door het evangelie, dat is prachtig. Ze zijn dan ook gemotiveerd om het weer door te geven. Hij denk daarbij aan Johannes 7; stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat is wat je meemaakt als je studenten hoort preken. Hoopvol Ook in de een-op-een-begeleiding van studenten heeft De Ruijter bijzondere momenten gekend. Ze hebben natuurlijk hun eigen worstelingen, in alle kwetsbaarheid. Ze lopen tegen zichzelf aan. Daarin krijgen ze begeleiding. Ik heb hier gezien dat God werkt, dat Hij er is en mensen klaarmaakt. Dat is heel bemoedigend. Juist door het zien van die jonge mensen die hier jaar op jaar blijven binnenkomen ben ik ook heel hoopvol over de toekomst van de kerk. Het geloof leven Zelf was hij ooit ook een van de jonge mensen met wie God een lange weg begon. In de jaren van 1967 tot 1973 studeerde hij theologie in Kampen, met als hoofdvak dogmatiek. Nadat hij als predikant werkte in Sneek, Koudum en Rotterdam-Centrum, werd hij hoogleraar praktische theologie aan de TU. De belangrijkste les die hij zelf door de jaren heen heeft geleerd, is dat God mensen gebruikt. Ik ben opgevoed met veel nadruk op het werk van God in de kerk. Daarmee is de kwetsbaarheid van mensenwerk een beetje buiten beeld geraakt. Maar met het werk van God zien we ook altijd mensen aan het werk. Ik heb geleerd om die twee bij elkaar te houden. Dat is ook waar praktische theologie mee bezig is: het geloof leven. Ook zijn eigen werk is kwetsbaar gebleken. Er waren in zijn carrière lastige momenten, tijden waarin hij bekritiseerd werd. In het begin maakte ik keuzes die niet zo gebruikelijk waren binnen de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Daar ben ik op aangevallen, dat was niet gemakkelijk. Toch is die tijd ook een periode geweest waarin ik God hoorde vragen: is het je echt om mij te doen? Vertrouw je het echt aan mij toe? Dat is een diepe winst: in lastige periodes staat God in het centrum van je aandacht. Avondmaal Als hoogleraar heeft De Ruijter zich voornamelijk beziggehouden met de eredienst: homiletiek (preekkunde) en liturgiek. De kerkdienst is het ultieme moment waarop God en de gemeente elkaar ontmoeten. Het is de plek waar God naar ons toe komt. Het belang daarvan kun je niet onderschatten. Als ik alle erediensten die ik heb meegemaakt wegdenk uit mijn leven, dan gaat het licht uit. Binnen de eredienst heeft het avondmaal voor De Ruijter een bijzondere plek. Hij vindt het zonde dat het niet vaker wordt gevierd. Tijdens het avondmaal zie je de kerk telkens weer opnieuw geboren worden. Een bijzonder ontmoetingsmoment tussen Christus en zijn bruid. Daarbij kijk ik ook naar de vroegchristelijke kerk. Daarin gebeurde het dat de (nog) ongelovigen werden weggestuurd als de gemeente avondmaal vierde. Zó intiem was die ontmoeting. 10

11 aanwezig Het brood eten en de wijn drinken, de maaltijd is bij uitstek een moment waarop de gemeente participeert; actief en lichamelijk meedoet. Iets wat nog veel meer vormen mag krijgen, volgens De Ruijter. Dat is mijn hoop en gebed voor de kerk; dat de gemeente echt concreet gaat deelnemen aan de eredienst. Niet alleen als toehoorder waarbij het lichaam gemakkelijk passief kan blijven. Nee, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Gedraagt het zich ook zo? Als je niet knielt, bidt je lichaam dan echt mee? Als je lichaam niet meedoet, wat doet dan wel mee? Het risico van de vrijgemaakte kerk is dat er te weinig concrete oefening in geloofspraktijken is. Heb je in de dienst ook prikkels gekregen om mee te doen? Daarvoor zijn lichamelijke aspecten belangrijk. Dat past ook in een tijd waarin er hang is naar beleving en participatie. Misschien zijn we onder Gods werk en mensenwerk. Ik heb geleerd om die twee bij elkaar te houden invloed van de verlichting het geloof gaan zien als iets wat je vooral moet denken. Maar het geloof moet je leven, dat vraagt uitdrukkingsvormen. Gemengde gevoelens In hoeverre verwacht De Ruijter zelf nog een rol te spelen in deze verlangens voor de kerk? Na een korte rustpauze hoop ik aan de slag te gaan als parttime predikant. Wie weet is er ruimte in de gemeente om hieraan te werken. Maar vrij beroepbaar zal ik niet meer zijn, hoor. Mijn vrouw is al vaak genoeg met me meeverhuisd. Die pauze zal duren tot 1 januari Nou ja, ik ga niet met mijn armen over elkaar zitten. Er moet bijvoorbeeld in huis genoeg gebeuren. Maar ik vind het belangrijk om niet meteen door te stomen. Bij zijn afscheid heeft hij gemengde gevoelens. Het is mooi om ruimte te maken voor de jongere generatie. Dat wens ik de studenten ook toe. Maar het contact met hen en met de collega s ga ik missen. En de bemoediging die dat met zich meebrengt. God is hier rijkelijk aanwezig. Je moet wel stekeblind zijn om dat in deze context niet te ervaren. 11

12 TU Magazine september 2014 Het ging er veel spontaner aan toe dan ik dacht Student: Jan Hooiveld (25) Master predikant Stageactiviteit: pastoraat Locatie: GKV Noorderlicht, Wezep voor Tijdens de colleges pastoraat bedenken we de beste aanpak Tekst: Sandra van Tongeren voor diverse casussen en leren we gesprekstechnieken. Maar het gaat verder dan theorie we voeren ook echte gesprekken. De ene student komt met een probleem, de ander gaat daar zo serieus mogelijk op in. De rest van de groep kijkt toe en geeft feedback. Bij zo n oefengesprek vervulde ik eens de rol van het gemeentelid. Mijn worsteling? Tijdens het zaalvoetballen kan ik nog wel eens zo boos worden op de tegenstander of scheidsrechter dat ik begin te tieren. Soms heb ik het gevoel dat dit tussen mij en God in staat. Dus dat heb ik mijn pastor voorgelegd. Dat is heel raar om te doen natuurlijk, met al die pottenkijkers om je heen die er allemaal wat van vinden. Maar zo steekt iedereen er wel wat van op. Pastoraat heeft als eerste doel dat je de ander de veiligheid biedt om zijn verhaal te doen. Vervolgens probeer je op dezelfde golflengte te komen, zonder hem woorden in de mond te leggen. Soms is een oplossing nodig, of een vermaning. Maar negen van de tien keer is luisteren al genoeg. Hoewel ik geen moeite heb met luisteren, verwacht ik dat dit onderdeel van het predikantschap mij het minst ligt. Als ik zelf huisbezoek krijg vanuit de kerk voel ik me ook altijd een beetje ongemakkelijk het heeft iets raars dat iemand die je verder nooit spreekt ineens naar je geloofsleven gaat vragen. En als pastor kom je bij mensen die ergens mee worstelen en in hun ogen ben jij wel degene die het allemaal weet. Soms zeg ik voor de grap tegen mijn vrouw, die de master pastoraat heeft gedaan: Neem jij deze taak straks maar voor je rekening. Maar wie weet brengt deze stage daar wel verandering in. Dat je precies de goede zinnen klaar moet hebben, is gewoon dikke onzin 12

13 Student op stage #4 na De eerste twee keer ben ik mee geweest met de predikant, Gertjan van Harten. Daarna heb ik acht bezoeken Kennismaken met pastoraat alleen afgelegd. Dat ging er allemaal veel spontaner aan toe dan ik dacht. Het begint gewoon met interesse in de Aan het eind van het eerste jaar ander. Een vraag als woont u hier al lang kan al een van de master predikant maakt aanleiding zijn voor een gesprek over iemands leven en een student kennis met pasto- de plek van God en het geloof daarin. Het verraste me hoe raat. Binnen de kerk waar hij open de mensen hierover waren. Mijn vooroordeel dat er het hele jaar stage loopt, voert ook nepgelovigen in de kerk zitten, is daarmee behoor- hij tien pastorale gesprekken lijk onderuitgehaald. met gemeenteleden. De eerste twee keer gaat hij met de predi- Aan het eind van elk bezoek vroeg ik steeds of ik met de kant mee, acht bezoeken doet ander mocht bidden. Dat was ook helemaal niet gefor- hij alleen. Van alle gesprekken ceerd. Als iemand al zo veel over zichzelf heeft verteld, is maakt hij een verslag, maar één het ook niet gek om samen God te zoeken. schrijft hij helemaal uit, van de begroeting tot en met het Al met al viel de stage me heel erg mee. Ik dacht er veel afscheid. Dit verbatum levert te ingewikkeld over, alsof een predikant altijd precies de hij in bij zijn docent, dr. Peter goede zinnen klaar moet hebben. Dat is gewoon dikke on- van de Kamp, die erop let dat zin. Ik zie ernaar uit om nog meer mensen te ontmoeten en de student het (levens)verhaal hun verhaal met God aan te horen. Het pastoraat afschui- van de mensen koppelt aan het ven op mijn vrouw is echt niet meer aan de orde! verhaal van God. 13

14 Dr. Ben Tiggelaar verzorgt PEP-seminar over verandering in de kerk Elke predikant zou weten van gedrags Als predikant ben je behalve met God ook dagelijks met mensen bezig. Dan kan het verschrikkelijk nuttig zijn om ook iets te weten van menswetenschappen. Aan het woord is gedragswetenschapper Ben Tiggelaar, bekend als inspirerend spreker, columnist en schrijver. Op 15 januari 2015 zal hij speciaal voor predikanten een seminar verzorgen over leiderschap, verandering en communicatie in de kerk. Tekst: Maarten Boersema Elke predikant wil mensen in beweging bedenk ik samen met anderen hoe je deze zetten en veranderingen tot stand brengen. inzichten kunt gebruiken in je werk of binnen Maar hoe doe je dat op zo n manier dat je de een organisatie. Als derde ben ik er dan op ander meekrijgt? Tiggelaar, die onlangs zelf uit om dit door te vertalen naar eenvoudige ouderling werd, zoekt het antwoord graag tools, die mensen helpen hun ingesleten in de sociale en experimentele psychologie. gewoontes te veranderen. Wij christenen hebben de opdracht om te streven naar rechtvaardigheid en om een Goede vragen eenheid te zijn als Gods gemeenschap. Voor Volgens Tiggelaar kunnen er veel belem- de organisatie die daarbij komt kijken, is meringen zijn om mensen in beweging en het goed om te weten hoe menselijk gedrag tot verandering te laten komen. Bij een kerk in elkaar steekt. Als je een kerkgebouw wilt bijvoorbeeld ben je gebonden aan de autono- neerzetten, schakel je een bouwkundige en mie van mensen: ze moeten het zelf willen. een architect in. Waarom zou je dan niet ge- Als mensen zich gemanipuleerd voelen, zal bruikmaken van wetenschappelijke inzichten het uiteindelijk niet werken. Het gaat er dus op het gebied waar het in de kerk ten diepste om dat je de ander helpt zelf keuzes te ma- om gaat: gemeenschap en het samen eren ken. Daarbij kan het helpen om goede vragen van God? te stellen, waarmee je de ander prikkelt en nieuwsgierig maakt. Bijvoorbeeld: wat was Tools er fijn aan de afgelopen dienst, en zouden we Het verbinden van wetenschappelijke kennis daar meer mee moeten doen? Maar het kan aan vragen die spelen in de praktijk, zoals in ook de vraag zijn naar je grootste irritatie. de kerk, is kenmerkend voor Tiggelaars ma- Vrijwel elke kerkenraadsvergadering kent nier van werken. Als eerste kijk ik naar bewe- een rondvraag ter afsluiting. Maar soms kun zen feiten, en die komen in mijn tak van sport je beter een concrete vraag stellen, zoals: uit de harde gedragswetenschap, waarin wat hebben we de afgelopen maand geleerd? wordt gemeten en geobserveerd. Vervolgens Of: wat gaan we de komende maand anders

15 Leiderschap, verandering en communicatie in de kerk iets moeten wetenschap doen? Dit soort vragen biedt volgens Tiggelaar ruimte voor ontwikkeling en dan ben je bezig met verbetering. Beter hoeft niet per se vanuit menselijk perspectief te zijn, dat kun je ook vanuit het evangelie invullen. Omgaan met verschillen Ook bij het omgaan met verschillende groepen in de kerk kan enige kennis van gedragswetenschap van pas komen. Tiggelaar wijst op het bekende innovatiemodel van Rogers dat spreekt over vernieuwers, pioniers, voorlopers, achterlopers en achterblijvers. Bij elke organisatie die wil veranderen tref je deze groepen aan, dus ook in de kerk. Bij dit soort processen bevindt de meerderheid zich in het midden en heeft slechts een klein gedeelte een extreem standpunt. Om de rust te bewaren kan het slim zijn om een klankbordgroep samen te stellen van gemeenteleden die sociaal gezag hebben op verschillende gebieden. De kerkenraad kan dan in verschillende situaties een beroep op hen doen. Het is immers niet verstandig om de beslissingen alleen te nemen; je moet anderen erbij betrekken en jezelf steeds afvragen of je nog aansluiting hebt. Het alternatief is dat je met niemand spreekt en dat je op die manier de kloof alleen maar vergroot. Seminar voor predikanten en voorgangers 15 januari 2015 Da Vinci theater, Leusden Tijdens dit seminar past dr. Ben Tiggelaar zijn kennis en ervaring toe op de praktijk van het werk van een predikant/ voorganger. In begrijpelijke taal en met herkenbare voorbeelden zal hij antwoord geven op onder meer de volgende vragen: Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over motivatie en overtuiging? Wat kun je en wat wil je daarmee in de kerkelijke praktijk? Wat kunnen we uit de psychologie leren over verandering? Waar eindigt gewone beïnvloeding en waar begint manipulatie? Welke irrationele patronen zitten er in het denken en handelen van mensen? Wat is een evidence based én praktische manier om te denken over leiderschap en verandering? Theory of planned behavior Veel kerken hebben vandaag de dag moeite om vacatures van ouderlingen en diakenen in te vullen. Hoe kijkt Tiggelaar hiertegenaan? De meest geciteerde theorie op het gebied van gedragsverandering is de theory of planned behavior. Deze noemt drie redenen om tot bepaald gedrag te komen: het moet nut hebben, de omgeving moet het waarderen en je moet overtuigd zijn van je eigen kunnen. Bij het tekort aan kerkenraadsleden kan deze theorie helpen om de bottleneck te achterhalen. Door concreet naar redenen te vragen, kun je kandidaten immers een spiegel voorhouden. Wil je dit niet omdat je denkt dat het niet nuttig is als jij dit doet? Verwacht je dat je omgeving dit niet zal waarderen? Of maak je je zorgen over de vraag of je het wel kunt? Tiggelaar is zich ervan bewust dat je met deze theorie niet elk probleem oplost, maar ze kan wel helpen om drempels op te sporen en te verlagen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het derde punt het struikelblok vormt, kun je daarop inspringen door hulp aan te bieden in de vorm van een cursus in gesprekstechnieken. Ben Tiggelaar wil concrete handvatten aanreiken die hun werking in de praktijk bewezen hebben. Dan blijft het niet bij dromen over verandering alleen, maar wordt dromen durven, en durven doen. Waar ligt u wakker van? Heeft u als predikant ook zo uw dromen? Of ligt u juist ergens wakker van? Leg uw vraag voor aan Ben Tiggelaar! Op 15 januari 2015 verzorgt hij voor PEP een uniek seminar over communicatie, leiderschap en verandering in de kerk en wil daarbij ook úw persoonlijke vraag betrekken. Schrijf u nu in voor het seminar en stel m meteen: Ga voor een uitgebreide versie van dit interview naar 15

16 PROGRAMMA SCHOOLDAG uur Openingsbijeenkomst in de Broederkerk Introductiefilm Navolging en wij Prof. dr. Roel Kuiper Navolging en wij. Christelijke identiteit in een veranderende wereld Samenzang o.l.v. organist Sander van den Houten uur Pauze uur Workshops ronde uur Lunchpauze en samenzang in de Broederkerk uur Workshops ronde uur Pauze uur Slotbijeenkomst in de Broederkerk Slotvideo Forumdiscussie met o.a. Mees te Velde en Anne Westerduin Samenzang o.l.v. band Sprint uit Houten 13 WORKSHOPS Navolging, hoe doe je dat? Navolging en identiteit in het Oude Testament Identiteit en de gemeente Navolging op school De vanzelfsprekendheid van christelijk onderwijs Identiteit in de praktijk van de zorg Identiteit van christelijke organisaties Oefening tot navolging Gemeenteprofielen van de toekomst Christelijke identiteit van de organisatie Praten over identiteit, verhalen van vroeger en van nu Navolging verbeeld (met kunstexpositie) Rondleiding door de Universiteit Rob van Houwelingen Koert van Bekkum Hans Schaeffer Huib van Leeuwen en Martin Jan de Jong Jan Westert Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink Jan van der Stoep Jan Hoogland Duurt Vonck en Christine Langeraar Huib Jongenburger Thijs Tromp Ida Slump-Schoonhoven Studenten Benefietconcert Bovenkerk Kampen uur Na afloop van de Schooldag werken Sander van den Houten, Minne Veldman, Jorrit Woudt en Noortje van Middelkoop en hun (kinder) koren mee aan een benefietconcert voor stichting de Luisterpost Bralectah. Aanleiding voor dit concert is het ongeluk dat de LPB-regiewagen vorig jaar kreeg. Een extra reden om naar Kampen te komen! Voor uitgebreide informatie zie pagina 4 t/m 8 van dit magazine! Reserveer online een plaats bij de workshop(s) van uw keuze! Meer informatie en aanmelding:

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Deze handreiking is bedoeld voor de ouderlingen ter voorbereiding op het huisbezoek wanneer het gemeentethema ter sprake wordt

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

DEUTERONOMIUM 6:4-25 serie Deuteronomium - 6

DEUTERONOMIUM 6:4-25 serie Deuteronomium - 6 DEUTERONOMIUM 6:4-25 serie Deuteronomium - 6 Materiaal - preek 23 januari 2011 (lezen of luisteren via www.pauwenburg.nl) - Bron-licht Handreiking Bijbelstudie Mogelijke gespreksonderwerpen 1. Liefhebben:

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven

Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven Lezing: Marcus 12 : 28 34 De herfst brengt voor veel mensen een zekere weemoedigheid.: de bladeren vallen, de zomer is echt voorbij. In de herfst

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het boek Hooglied neemt geen blad voor de mond, letterlijk. Het begint al helemaal in het begin: De eerste woorden van het boek, na het opschrift, zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Volgens Henk Kuindersma (lector religieuze educatie) heeft de jongerencoach drie rollen die belangrijk zijn om dit doel te kunnen bereiken:

Volgens Henk Kuindersma (lector religieuze educatie) heeft de jongerencoach drie rollen die belangrijk zijn om dit doel te kunnen bereiken: Als je 't mij vraagt Leeftijd: 12-16, 16+ Soort bijeenkomst: club, catechese Soort werkvorm: heel programma Thema: Geloven en spiritualiteit Tijdsduur: 1 uur 30 min. Petje op petje af, petje op petje af

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Ouders kunnen naar elkaar verwoorden wat en waarom ze geloven. Ouders onderzoeken wat ze van hun eigen geloof aan hun kinderen mee willen geven. Ouders doen bij elkaar inspiratie op voor

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Kees van Dusseldorp - Schildwolde, juni 2015 Leuk dat je met deze belijdeniscursus aan het werk gaat! Graag praat ik je even bij over de achterliggende

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Gemeente van Jezus Christus,

Gemeente van Jezus Christus, Gemeente van Jezus Christus, Ik heb geen bedelaar in mijn kennissenkring. Wat zegt dat van mij? Maar ik heb er natuurlijk wel eens een gezien. In Utrecht, in Amsterdam, in steden in het buitenland Als

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie