mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni"

Transcriptie

1 mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

2 Zwerfvuilactie Onze vrijwilligers verzamelden op 14 maart 1 volle container aan zwerfvuil. Volgend jaar hopelijk minder? Testmoment elektrische fietsen Meer dan 50 belangstellenden deden een testritje met de elektrische fiets tijdens ons testmoment op 12 maart in Nieuwrode.

3 de /4 Holsbekenaar januari, februari, maart 2005 Beste inwoner Korte inhoud Voorwoord 3 Bevolking 4 Internationale Samenwerking 5 Bibliotheek 6 Jeugd 9 Cultuur 10 Welzijn 13 Senioren 14 Toerisme 15 Sport 16 Heemkunde 18 OCMW 20 Milieu 23 Activiteitenkalender 28 Dringende hulp & Diensten 30 Kalender Gemeenteraden De gemeenteraden vinden plaats op de volgende data: dinsdag 05 mei dinsdag 09 juni dinsdag 07 juli Inleverings- en Publicatiedata Het infoblad De Holsbekenaar verschijnt zes maal per jaar. De verwerking van de teksten gebeurt volgens volgende data: inleveren publicatie 13 mei 1 juli 15 juli 1 september 15 september 2 november 16 november 4 januari Colofon Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Holsbeek // Redactie: Dienst Cultuur & Vrije Tijd: Sandra Boon, Ellen Vangoidsenhoven, Kris De Gussemé, burgemeester Hans Eyssen, schepen Nadine Van Horebeek // Cover & Lay-out: Carine Van Hemelen // Kan jij ook zo genieten van de eerste warme zonnestralen op jouw gezicht? De lente is voor mij veruit het fijnste seizoen. De wereld lijkt namelijk letterlijk en figuurlijk te ontwaken uit een diepe winterslaap. Het is om diverse redenen het ideale moment om achteruit en vooruit te kijken. Op 1 januari werd ik immers bevoegd voor onderwijs en nam ik afscheid van milieu en verkeer. Met de intrede van de lente beginnen onze groene vingers opnieuw te tintelen. Hoog tijd dus om te tuinieren in onze moestuin De Caeter aan het gemeentehuis. Neem gerust contact op met onze milieudienst als je een perceeltje wil bewerken. Heb je zaden of plantjes op overschot en wil je ze graag delen met anderen? Deponeer ze dan aan het tuinhuis, misschien ruil je zelfs plantjes of zaden die anderen hier achterlieten. Uiteraard ben je ook welkom om vruchten of groenten te ruilen. In 2014 riep men het project De Caeter uit tot 2e laureaat Groene Lente, een wedstrijd waarbij de beste projecten in Vlaanderen werden bekroond. Alvast bedankt iedereen, die hieraan meewerkte. We openen onze tuin officieel in de zomer, meer info krijg je later. Op vraag van enkele sportieve senioren leggen we er binnenkort ook een petanquebaan aan. Ondertussen bouwen onze kinderen echte hotels... voor insecten! Die plaatsen we op verschillende plekjes in Holsbeek, maar ook gewoon thuis in de tuin. Zie je binnenkort veel elektrische fietsen in Holsbeek? Het bewijs dat de actie samenaankoop elektrische fietsen op veel belangstelling kon rekenen! Voor onderwijs is het onze ambitie om hoogwaardig en kwalitatief onderwijs te blijven aanbieden, waarbij we kunnen rekenen op enthousiaste schoolteams en oudercomités. Maar ook andere gemeentelijke diensten dragen onze scholen een warm hart toe. Zo krijgt de speelplaats van De Gobbel een nieuwe overkapping en fietsenstallingen. Het spreekt voor zich dat we deze troef met beide handen zullen vastgrijpen. We blijven ons ook inzetten op de verdere ontwikkeling van de sportterreinen. We kochten onlangs de voetbalvelden van VK Holsbeek aan en we werken verder met verschillende instanties aan een wijziging van het RUP voor de voetbalvelden van KDN United. Sinds 25 jaar onderhoudt Holsbeek een relatie met het adoptiedorpje Vargata in Roemenië, dat we structureel ondersteunen. En dat vieren we dit jaar! Hou je agenda zeker vrij op vrijdagavond 12 juni. Dan geven we het startschot van ons feestweekend met o.a. een receptie en een overzichtstentoonstelling. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om me hierover aan te spreken. Want samen maken we Holsbeek nog veiliger, nog mooier, nog gezelliger. Dimitri Casteleyn Schepen 3

4 Bevolking Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand Verantwoordelijke: Jan Vranckx Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek (t) (f) We bieden je hulp bij je belastingaangifte Gemeentelijke zitdag De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën organiseert op dinsdag 19 mei van 9u tot 14u de jaarlijkse zitdag in het gemeentehuis van Holsbeek. Meer info: Kris De Gussemé, (t) , Zitdagen FOD Financiën Als inwoner van Holsbeek kan je voor het invullen van je belastingbrief ook terecht in het belastingkantoor in Leuven (Philipssite 3A). In mei is het kantoor iedere werkdag open van 8.30u tot 11.45u en in juni van 8.30u tot 14.45u. Bijstand OCMW Geraak je niet op de georganiseerde zitdagen, dan kan je met jouw belastingbrief ook terecht bij het OCMW van Holsbeek: van maandag tot en met donderdag van 8.30u tot 12u of op afspraak. Meer info verkrijg je via Sandra Cobbaert, (t) , Hoe gebeurt de belastingaangifte? Op de gemeentelijke zitdag en op de zitdagen van de FOD Financiën gebeurt jouw aangifte elektronisch via de website Het OCMW vult je belastingaangifte desgewenst op papier of via de computer in. Bij een elektronische aangifte breng je jouw elektronische identiteitskaart mee en de bijhorende pincode. Zeker meebrengen! loonfiches, attesten en aanslagbiljet van het voorgaande jaar bedrag van het kadastraal inkomen (alleen voor tweede eigendommen) bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld, attesten van de mutualiteit, ). Je eigen fiscaal dossier raadplegen Via (website met aanslagbiljetten van de voorbije jaren, loonfiches van je werkgever, ) Indiening belastingaangifte De papieren belastingaangifte moet je eind juni indienen, de elektronische begin juli. De exacte data vind je terug op het aangifteformulier. E-loket Bevolking, Burgerlijke Stand en Strafregister Voor verschillende attesten hoef je je niet te verplaatsen naar het gemeentehuis. Neem eens een kijkje op ons e-loket via en vraag je attesten, adreswijziging, online aan. 4

5 Internationale Samenwerking Dienst internationale samenwerking Verantwoordelijke: Sandra Boon Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek (t) (f) Oproep tot Holsbekenaren in het Zuiden Sinds 2007 beschikt Holsbeek over een toelagereglement Holsbekenaren in het Zuiden. Ondertussen maakten heel wat Holsbekenaren gebruik van het (financieel) duwtje in de rug voor hun projecten in het Zuiden. O.m. projecten in Afrika (o.a. Gambia, Zambia, Egypte, Congo, Senegal, Marokko, Rwanda, Benin, Oeganda en Zuid-Afrika), Zuid-Amerika (Ecuador, Guatemala en Bolivië), Azië (Cambodja) en het Midden-Oosten (Palestina) kregen een (financieel) duwtje in de rug. Elke Holsbekenaar die actief is in een project in het Zuiden, komt in aanmerking. Het maximumbedrag dat we geven, is 500 euro per aanvraag. Dit lijkt weinig maar ter plaatse kan je er al heel wat mee doen. Wanneer de gemeente en de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) je internationale project aanvaarden, moet je je project en je resultaten voorstellen op de jaarlijkse Holsbekenaren-inde-wereld -avond. De GROS en Wereldwinkel Holsbeek organiseren deze avond op 11 december. Zo maken we samen ontwikkelingssamenwerking tot een levend begrip in onze gemeente. Het volledige reglement kan je raadplegen op de gemeentelijke website; onder de rubriek internationale samenwerking. Je kan ook een exemplaar verkrijgen door een eenvoudig telefoontje ( ) of mailtje Oxfam-Wereldwinkel Holsbeek houdt op 9 mei van 10u tot 17u de winkel uitzonderlijk langer open, n.a.v. Internationale Dag van de Eerlijke Handel De wereldleiders hebben bij de eeuwwisseling beslist om de armoede aan te pakken, aan de hand van 8 Millennium-doelstellingen : minder honger en armoede (1), alle kinderen naar de basisschool (2), gelijke rechten voor vrouwen en mannen (3), minder kindersterfte (4), minder moedersterfte (5), bestrijding van ziektes zoals aids, malaria (6), milieubescherming, veilig drinkbaar water en minder mensen in sloppenwijken (7), wereldwijde afspraken over hoe Noord en Zuid beter kunnen samenwerken (8). Deze laatste doelstelling is de enige die beschrijft hoe rijkere landen ontwikkelende landen helpen om de andere doelstellingen te halen. De hoofddoelstelling van Wereldwinkels - Eerlijke Handel - is hiervoor een structurele maatregel. De Millennium-doelstellingen lopen eind 2015 af en in september legt een VN-top nieuwe doelstellingen vast. De ongelijkheid in de wereld groeit, er zijn nog steeds handelsbelemmeringen voor producenten uit het Zuiden. Dit zijn maar enkele voorbeelden, die aantonen dat de uitdagingen groot blijven en daarvoor wil Oxfam-Wereldwinkel Holsbeek aandacht vragen. Oxfam-Wereldwinkel Holsbeek vind je sinds 1999 in de Sint-Maurusstraat 3 in Holsbeek-Dorp. De winkel is open op woensdag van 14u tot 18u, op vrijdag van 14u tot 16u, op zaterdag van 10u tot 13 u en op zondag van 10u tot 12u. Laat je op 9 mei extra verwennen in onze wereldwinkel, waarom niet eens een nieuw product kopen? Alvast welkom! 5

6 Bibliotheek Bibliotheek Holsbeek Verantwoordelijke: Kris Coenegrachts Gravenstraat 26, 3220 Holsbeek (t) Openingsuren: di, wo: 14u - 16u; do, vr 18u - 20u; za 10u -12u Jeugdboekenweek 2015: Een (grappig) schot in de roos! Dat Holsbeek een lachende gemeente is, dat hebben we geweten! Dit jaar had de Jeugdboekenweek met het thema Humor voor elk wat wils in petto. De allerjongsten konden samen met hun ouders en/of grootouders genieten van het verrassende poppenspel van Jan Vandemeulebroeke die met opgeraapte en afgedankte spullen verhalen tevoorschijn wist te toveren die de kinderen aan het lachen maakten. Of hoe je een zondag prima kan starten! De kleuters haalden hun hartje op met stagiaire Steffi en maakten met heel veel plezier hun eigen lachmicrobe. Kinderen zochten én vonden met veel enthousiasme én volharding de lachmicrobes die zich verstopten tus- sen de boeken. Met de klas gingen de leerlingen van het eerste leerjaar samen met clown Jan op zoek naar zijn verdwenen lach, of besmetten ze iedereen in de klas met hun eigen lachvirus... kwestie van het lachen niet te verleren of zoals in de grappige volksmond: al lachende leert men... Wim Collin nam de derdeklassers mee op sleeptouw. Ze luisterden naar zijn grappige verhalen over de meest vreemde dieren en verzonnen daarna samen het allergekste dierenboek ter wereld. Bij volwassenen verscheen al meteen een brede lach op het gezicht bij het idee om de lachmicrobe te verspreiden in de gemeente. Met uitspraken in de bib zoals Hé, heb jij je microbe al mee? als gevolg... En wie weet komt Maaike Cafmeyer in onze bib een voorleessessie geven? Hilarische toestanden soms, bij het zien van de kinderen die zich in onze maffe fotohoek verkleedden en zich met een grappig boek op de gevoelige plaat lieten vastleggen door ons team van bekwame, vrijwillige fotografen. Wie de foto van zoon of dochter wil zien, kan een kijkje nemen op de website Lachen is niet verboden! 6

7 Pilootproject E-boeken in de bib stopgezet De bibcatalogus in een nieuw kleedje Je hebt het wellicht gemerkt... Sinds februari is de bib aangesloten op het provinciale bibliotheeknet en via deze weg ook op het netwerk van alle Vlaamse openbare bibliotheken. Zoeken in onze catalogus doe je voortaan via bibliotheek.be/. Vervang je in dit adres de gemeentenaam door de naam van een andere gemeente die aangesloten is op het netwerk, dan kom je in de bibcatalogus van de betreffende gemeente terecht. Wil je de catalogus van alle aangesloten bibliotheken in één keer doorzoeken? Dat kan via In principe kan je via jouw bibliotheek elk document aanvragen dat in deze gemeenschappelijke catalogus terug te vinden is. De uitleen tussen bibliotheken onderling is een gratis dienst. Het is wellicht even wennen aan de nieuwe zoekomgeving. Je zal echter snel de voordelen en de extra mogelijkheden van het nieuwe systeem ondervinden. Of je nu zoekt naar Londen reisgidsen, Harry Pot- ter luisterboek of juwelen maken, je vindt telkens een reeks titels. Je hoeft m.a.w. de precieze titel of auteursnaam niet te kennen. Bij elke titel krijg je bovendien een afbeelding van de omslag, beoordelingen door andere lezers, suggesties voor gelijkaardige titels, vaak ook een samenvatting en recensie. Vind je toch niet wat je zoekt? Nog vragen? Kom gerust even langs. We helpen je graag verder. Op eenvoudige vraag sturen we je de handleiding nog eens door, waarin stap voor stap getoond wordt hoe je kan opzoeken, materialen verlengen en reserveren in het nieuwe systeem. Misschien heb je het voorbije jaar via de bib kennis gemaakt met het project E-boeken in de bib? We hopen dat je hebt genoten van de gelezen e-boeken en dat je niet al te veel last had van de onvermijdelijke kinderziektes. Het project wordt in mei stopgezet in heel Vlaanderen. Bibnet, de organisatie die het project aanstuurde, werkt hard aan een verbeterd aanbod. In 2016 wil de organisatie het project hervatten met een sterk verbeterd aanbod en een stabiele app. Wordt dus vervolgd... Nieuwe inwoners Ben je nieuw in de gemeente? Dan proef je één jaar lang gratis van de diensten die de bib aanbiedt. Vraag ernaar! Vormingsavond Tatertaal voor ouders Kinderen ontdekken de wereld via taal! De methodiek Tatertaal voor ouders helpt je als ouder op weg om al pratend, spelend en lezend kinderen van 0 tot 3 jaar te prikkelen met taal. Tijdens deze vormingsavond krijg je concrete tips en verken je leuke boekjes die taal stimuleren bij jonge kinderen. Je leert welke taaltypes bestaan en hoe je ze kan gebruiken in de communicatie met je kind. In een korte film zie je ouders en kinderen in actie. De voordracht leert je een manier om heel concreet de taalontwikkeling van je kind thuis te stimuleren. Het materiaal kan je via de bib gratis ontlenen. Praktisch Wanneer? dinsdag 5 mei van 20u tot 21.30u Voor wie? (groot-)ouders van kinderen van 0 tot 3 j Waar? bibliotheek Holsbeek Gravenstraat 26 Toegang: gratis Vooraf reserveren is nodig: of 7

8 Feest voor de juryleden van de KJV! Het KJV-jaar zit er bijna op. De boeken zijn gelezen. De stemmen zijn ingediend. Afwachten nu welk boek in jouw leeftijdsgroep de meeste stemmen kreeg. Zondag 10 mei is het zover! Dan kan je de bekendmaking van de winnaars live meemaken tijdens het grote KJV-feest in de Vooruit in Gent. Zin om aanwezig te zijn op dit boekenfeest? Geef je naam door aan de bib be). Wij schrijven je in en betalen de toegangskaartjes voor jou en je gezin. Het loont zeker de moeite om vooraf een kijkje te nemen in het feestprogramma op Snel (online) inschrijven voor de workshops is de boodschap. Het aantal plaatsen is immers beperkt. De bib beloont de Holsbeekse juryleden met een cadeauboek of een boekenbon. Zin om er volgend jaar bij te zijn? Vanaf de zomervakantie vind je de eerste KJV-boeken voor het volgen- de leesjaar in het KJV-rek in de bib. Vraag er gerust naar! Sluitingsdagen 2015 Vrijdag 1 mei Feest van de arbeid Donderdag 14 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart Zaterdag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap Dinsdag 21 juli Nationale Feestdag Zaterdag 15 augustus Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart HET OCMW BRENGT BIBBOEKEN AAN HUIS Voor wie niet zelf naar de bib kan komen, is er de bibdienst aan huis. Je kan de activiteiten van de bib ook volgen via de UiTagenda op De bib bereiken tijdens de wegenwerken? Tijdens de werken aan de Gravenstraat kan je de bib ook bereiken via de Kouterstraat. Via een tijdelijk brugje over de Drogebeek kom je op het terrein achter het bibliotheekgebouw. De ingang blijft wel aan de voorkant van het gebouw. Parkeren kan in de Kouterstraat. 8 De Holsb ekenaar, 15 d e jaargang, maar t /april 2015

9 Jeugd Dienst Jeugd Verantwoordelijke: Niels Verreckt Dutselstraat Holsbeek (t) (f) Tieneractiviteiten en -uitstappen voor de zomervakantie! Na de geslaagde tieneractiviteiten van het voorjaar is het nu tijd voor alle tieneractiviteiten en -uitstappen voor de komende zomer! Denk eraan: van 12 tot en met 16 jaar is iedereen welkom. Dit jaar organiseren we opnieuw leuke extra activiteiten! Een overzichtje: 3 juli: subtropisch zwemmen in Hengelhoef 22 juli: bomenparcours Charlepoeng 5 augustus: boomklimmen & boogschieten 19 augustus: 25 augustus: Adrenaline & Speleologie 28 augustus: Movie Park Germany Zit er iets voor jou bij? Prima! Schrijf je dan zeker op tijd in want de plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan altijd via Je vindt hier ook alle extra info over deze activiteiten. Skatetoestellen zomervakantie Tijdens de zomervakantie reizen de verplaatsbare skatetoestellen op- nieuw door Holsbeek. Om te weten wanneer ze in jouw buurt halt houden, surf je best naar of bel je even naar de jeugddienst. 9

10 Cultuur Dienst Cultuur & Vrije Tijd Verantwoordelijke: Sandra Boon Dutselstraat Holsbeek (t) (f) Poëzie in de pastorie Gratis poëzie- en familiefestival in de mooiste pastorietuin van België Op zondag 5 juli organiseren we de eerste editie van Poëzie in de Pastorie in de tuinen van de pastorie van Sint-Pieters-Rode. Poëzie in de Pastorie is een gratis, laagdrempelig poëzie- en familiefestival waar, naast bekende dichters, ook en vooral plaats is voor lokale dichters en nieuwe poëtische talenten uit Vlaanderen en Nederland. Poëzie in de Pastorië presenteert gedurende een zondagnamiddag en -avond ruim twintig dichters. Andy Fierens is een buitenbeentje in de literaire wereld en trad al op in Europa, Zuid-Afrika en Japan. Christophe Vekeman is een graag geziene gast op literaire podia; hij nam deel aan Saint-Amour, De Nachten, Zuiderzinnen, Geletterde Mensen, Nur Literatur, Lowlands,... Ook Runa Svetlikova staat regelmatig op de planken. In januari 2015 won ze de Herman de Coninck-debuutprijs met haar bundel Deze zach- te witte kamer. Het Holsbeekse schrijverscollectief Taalent vult een uur van het programma, de rest is voor twaalf à vijftien nieuwe talenten uit Vlaanderen en Nederland. De presentatie is in handen van dichter en Holsbekenaar Akim A.J. Willems. Het volledige programma vind je op onze website Poëzie in de Pastorie vindt plaats in het groene en rustige kader van de pastorie van Sint-Pieters-Rode die voor de gelegenheid voor iedereen toegankelijk is en omgetoverd wordt tot een picknick- en poëziezone voor de hele familie. Wij zorgen voor stoelen, maar breng gerust je picknickdeken en -mand mee om met vrienden en familie te genieten van de mooiste pastorietuin van België, het poëtische programma, onze bar, onze hapjes en onze boekenstandjes. Bij slecht weer wordt het festival overdekt of verhuisd naar een droge locatie. Praktische info: Poëzie in de Pastorie gratis poëziefestival zondag 5 juli, doorlopend tussen 14u en 21u In de tuinen van de pastorie van Sint-Pieters-Rode Pastoriedreef 10 Een organisatie van cultuurdienst Holsbeek, VTB-Kultuur Holsbeek en Akim A.J. Willems Meer info 10

11 Doe mee aan ons Cultuurweekend! Vorig jaar was het Cultuurweekend nieuwe stijl een groot succes. Meer dan 2000 bezoekers liepen verspreid over het weekend langs op de verschillende locaties. Ook dit jaar (weekend van 17 en 18 oktober) kan je genieten van kunst op verrassende plekjes. En waarom zou je niet mee doen als kunstenaar? We zijn op zoek naar uiteenlopende disciplines: grafiek, beeldhouwwerk, aquarel, olieverf, keramiek, graffiti, videokunst, recycle art, Het kasteel van Horst staat in het teken van Nacht, de buitenlocaties pinnen zich niet vast op een thema. Praktisch: Wil jij als kunstenaar ons Cultuurweekend versterken? Of wil je als vrijwilliger meewerken (tentoonstellingen opbouwen, permanentie op de locaties verzorgen, artiesten ontvangen, hier en daar een handje toesteken, )? Meld je dan vóór 1 juni via mail doe een telefoontje op of spring eens binnen bij de cultuurdienst in het gemeentehuis. De deuren van onze ateliers staan voor je open! Tasja, An en Tiffany heten je van harte welkom tijdens de kijk- en infodagen van het SLAC/Academie, filiaal Holsbeek. Onze kinderen (lagere graad: 6-12 jaar) tonen je graag hun creatieve kunnen. Je komt ook te weten hoe we werken in een academie. De nodige info over waar en wanneer je kan inschrijven, geven we je tijdens ons open atelier graag mee. Wanneer? Woensdag 20 mei van 14u tot 16.45u Vrijdag 22 mei van 16.30u tot 19.15u Zaterdag 23 mei van 9.15 tot 12.15u D e H o lsb ekenaar, 15 d e jaargan g, m ei / juni 2015 Waar kan je ons vinden? Dreef 10 in Kortrijk-Dutsel. Ons atelier ligt naast Chiro Kortrijk-Dutsel en bereik je het best door het kerkplein over te steken en aan het OCMWgebouw naar rechts te rijden. Parkeren doe je voor het atelier. Onze ateliers zijn een filiaal van SLAC/Academie Beeldende Kunst Leuven Dirk-Boutslaan Leuven (t)

12 Café zoekt klant OMD zoekt jouw hulp Achter de schermen zijn we momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor Open Monumentendag 2015 op 13 september. We pakken dit jaar uit met het ludieke en vochtige thema brouwerijen en cafés. In Nieuwrode waren er ooit meer dan 50 cafés, in Kortrijk-Dutsel zelfs 2 brouwerijen. De Holsbeekse Werkgroep Heemkunde (HWH) tast momenteel voorzichtig af of een oude brouwerij in Kortrijk-Dutsel niet opnieuw voor eventjes zijn deuren kan openen. Ook het kasteel van Horst heeft een recent café-verleden (de vijver, de bootjes, het ijskarretje, ) en toont dit met alle plezier tijdens OMD. Leuk om weten is dat we ook onze zomerse avondwandelingen in augustus in dit thema organiseren. Iets om naar uit te kijken! Oproep! Om OMD voor jou als bezoeker nog interessanter te maken, hebben we jouw hulp nodig. Heb jij nog info voor ons over Holsbeekse cafés en/ of brouwerijen, of beschik je in je foto-archief over oude foto s van de cafeetjes? Of heb je zelfs nog materiaal liggen, dat te maken heeft met het Holsbeekse brouwverleden en wil je dit uitlenen? Neem dan contact op met de dienst cultuur of ) of met een medewerker van de Holsbeekse Werkgroep Heemkunde. Alle foto s en/of materiaal bezorgen we je nadien netjes terug. OMD-benefietconcert t.v.v. Het Parkinsonfonds Hou alvast 11 september vrij in je agenda! Want dan nodigt de cultuurdienst zanger Gabe Moretti (uit Nieuwrode) en gitarist Jokke Schreurs uit voor een stemmig concert in de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel, t.v.v. het Parkinsonfonds. Gabe en Jokke brengen die avond voor jou een selectie uit de rijke Nederlandse en Vlaamse kleinkunstcollectie. Van Amsterdam tot Zeven dagen lang. Een muzikale avond om van te smullen en je steunt er een goed doel mee! Meer info: Cultuurdienst (t) Het Parkinsonfonds Gabe Moretti 12

13 Welzijn Dienst Welzijn Verantwoordelijke: Sandra Boon Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek (t) (f) Laat je screenen op borstkanker De mammobiel komt naar Holsbeek van 31 augustus tot en met 14 september Hoe vroeger we borstkanker ontdekken, hoe beter. We weten niet wat de oorzaak is van deze ziekte. Wat we wel weten is dat de kans op volledige genezing groter is, als borstkanker op tijd wordt ontdekt. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Liefst één op de acht krijgt met de ziekte te maken. Het risico om borstkanker te krijgen neemt toe met de leeftijd. Drie op de vier vrouwen bij wie borstkanker ontdekt wordt, is ouder dan 50 jaar. Vrouwen uit de doelgroep (50-69 jaar) ontvangen automatisch een uitnodigingsbrief voor het nemen van een radiologische borstfoto of mammografie. Voor deze leeftijdsgroep zijn de voordelen van borstkankeropsporing het hoogst. Met een verwijsbrief van de huisarts of gynaecoloog kan elke vrouw uit die doelgroep zich ook buiten deze actieperiode laten onderzoeken in een erkend mammografisch centrum in de regio. Meer informatie vind je op: of bel naar Raadpleeg met concrete vragen je huisarts of gynaecoloog. Dag van de mantelzorger op 21 juni Tijdens de Dag van de mantelzorger op 21 juni kan je ook terecht in het dagverzorgingscentrum (DVC) Het Convent in Holsbeek. Vraag je je af wat dit centrum nu precies is of ken je iemand waarvoor het DVC interessant kan zijn? Neem dan zeker een kijkje tijdens onze opendeurdag op 21 juni van 14u tot 17u. Praktische info: Dag van de mantelzorger opendeur DVC Het Convent Zondag 21 juni van 14u tot 17u Kortrijksebaan Holsbeek (t)

14 Senioren Binnen de seniorenraad en tijdens de eerste maandagnamiddag van de maand in de bibliotheek groeien ideeën, die dan werkelijkheid worden zoals je hieronder kan lezen. Beide activiteiten zijn belangrijk en staan open voor elke leeftijd! Medisch begeleide zorg omtrent het levenseinde Of we plots overlijden of het een langzame weg wordt, we willen voorbereid zijn en mee beslissen over het verloop van ons levenseinde. Meer dan een testament en wat er met onze bezittingen gebeurt, vragen wij ons af of en hoeveel pijn we gaan hebben, of we naar het ziekenhuis moeten, of we ook neen kunnen zeggen en schrijven tegen bepaalde medische handelingen (hoe bepaalde formulieren in te vullen, daarvoor voorzien we nog een afzonderlijke avond). Professor Menten, radiotherapeutoncoloog en coördinator Palliatieve Zorg bij het UZ-Leuven, brengt een lezing rond Medisch begeleid sterven op dinsdag 12 mei om 19.30u in de raadzaal van het gemeentehuis. De toegang (5 euro) gaat naar het kankeronderzoek. Om te weten hoeveel stoelen we zetten (er is een maximum), meld je best je komst per mail of bij Nadine Leemans ( ) of bij Luc De Herdt ( ). Computer en informatica Een papieren versie van info bestaat nog. Maar stilaan verwijzen media enkel nog naar het internet. We geraken hopeloos achterop wanneer we niet weten dat we via Google alles kunnen weten. En nog zopas oefenden grootouders en kleinkinderen samen elk hun tablet (met ook bewoners van het woonzorgcentrum). Een andere wereld gaat voor ons open en dat zijn we op de eerste plaats aan onszelf verplicht. Vic Simons, voorzitter van de provinciale ouderenadviesraad, geeft een ruim overzicht van de wereld van de informatica, om dan concrete afspraken te maken voor verdere vorming. Maandag 1 juni om 19.30u in het Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode). Voor de onkosten en een consumptie inbegrepen: 5 euro. Verwittig best dat je komt, per mail naar of bij Marleen Van Bael ( ) of Paul Crab ( ). Het Convent Kijk ook even naar de aankondiging van het dagverzorgingscentrum Het Convent voor hun opendeurdag op zondag 21 juni (rubriek welzijn pagina 13). De eerste maandagnamiddag van de maand Op maandagnamiddag 4 mei, 1 juni en 6 juli, telkens van 14u tot 17u, voor senioren, in het zaaltje naast de bibliotheek. Kom gewoon eens binnen! Godelieve, Agnes en Mariette, een vernieuw(en)de en enthousiaste ploeg voor Okra Holsbeek-Dorp. Je vindt hun foto bovenaan. Paul Crab, voorzitter seniorenraad Holsbeek 14

15 Samenstelling seniorenraad Bond Gepensioneerden Nieuwrode Samenkomst: 4 de woensdag van de maand. Sylvain Storms (t) en Emiel Michotte (t) Okra Sint-Pieters-Rode Samenkomst: 3 de dinsdag van de maand. Marleen Van Bael (t) Okra Kortrijk-Dutsel Samenkomst: laatste woensdag van de maand. Greet Van Inthout (t) en Flori Wierinckx (t) Okra Sint-Maurus Holsbeek Samenkomst: 2 de donderdag van de maand. Mariette Verhaegen (t) en Godelieve Thomas (t) Toerisme Dienst Wandel de ridders achterna! Mei en juni, dat zijn de perfecte wandelmaanden: niet te warm, niet te koud en de natuur wordt wakker na een winterslaap. En waar kan je aangenamer wandelen in Holsbeek dan aan het Kasteel van Horst? Het kasteel ligt immers in een prachtig natuurdomein van maar liefst 115 hectare met een rijke fauna en flora. In het domein zelf zijn door het Agentschap voor Natuur & Bos enkele wandelingen uitgestippeld. Alle info hierover kan je vinden in ons bezoekerscentrum. De wandelroutes van het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels leiden je verder, door de glooiende omgeving rond het kasteel. Je waant je in het Toscane van het noorden. Wandelkaarten kan je kopen in het bezoekerscentrum van het kasteel, maar je kan ook online je route uitstippelen. Meer info op Toerisme Verantwoordelijke: Marc Huygens Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek (t) (f) En moe van al dat wandelen? Op het terras van het Wagenhuis kan je uitpuffen met een fris Horstbiertje of een pannenkoek. Voor echte levensgenieters! Wil je het Kasteel van Horst bezoeken? Dat kan natuurlijk ook, tickets koop je aan het onthaal van ons bezoekerscentrum. Voor inwoners van Holsbeek is het bezoek aan het kasteel gratis! Praktisch: Bezoekerscentrum kasteel van Horst Horststraat Holsbeek (t) Openingsuren bezoekerscentrum en kasteel zijn terug te vinden op onze website. Okra Holsbeek-Attenhoven Samenkomst: 1 ste donderdag van de maand. Jan Mathijs (t) en Pol Govaerts (t) schepen voor senioren: Nadine Van Horebeek OCMW-voorzitter: Inge Claes voorzitter seniorenraad: Paul Crab (t) of gemeentelijke ambtenaar voor senioren: Kris De Gussemé (t) of 15

16 Sport Sportdienst Holsbeek Verantwoordelijke: Marc Huygens Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek (t) (f) Regionale Sporteldag Dinsdag 5 mei in GC Den Egger en Sporthal Scherpenheuvel Sportsessies vanaf 10u tot 16u Discobar Orka Sportactiviteiten: krolf (mix van golf en croquet),curve-bowls/curling, spinning, korfbal-initiatie, badminton, netbal/volleybal, petanque, golf voor 50+, kubb (Zweeds volksspel), yoga en power-yoga, relaxatie, zumba gold, Let s cha cha cha, laser kleiduif schieten, afgepijlde wandeltocht (8 à 10 km), sportief fietsen (35 km aan 20km/u), recreatief fietsen (25 km aan 15 km/u), test je fysieke conditie (Bloso-sportelteam), stadswandeling met gids, workshop elektrisch fietsen 1u theorie + 1u praktijk Meer info: deelnameprijs 7 euro (verzekering, 1 koffie of thee, 2 broodjes, taart, aandenken) sportschoenen voorzien en eigen fiets meebrengen! Sportregio Winge-Demervallei Provincieplein Leuven, (t) , (f) , Volgende sportdagen: 15 september in Diest en 20 oktober in Aarschot. Holsbeek huldigt zijn kampioenen! Het gemeentebestuur reikt dit jaar de trofee voor sportverdienste en de eretitel laureaat van de sport uit. De trofee voor sportverdienste kennen we toe aan een topsport(st)er die door zijn/haar bijzondere prestaties een positieve uitstraling gaf aan Holsbeek als sportgemeente. De titel laureaat van de sport gaat bij voorkeur naar diegenen die zich sinds geruime tijd verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de sport. We huldigen ook de individuele en kampioenenploegen die een titel behaalden na de viering van vorig jaar (20/06/14) en zich melden bij de sportdienst. Maak als vereniging je kandida(a)t- (en) bekend door een mailtje of telefoontje ( ) naar sportfunctionaris Marc Huygens. 16

17 Leer je kind fietsen op 2 wielen Dankzij nuttige tips van ervaren monitoren en een actieve begeleiding van de ouders KIJK! Ik fiets! woensdag 27 mei NIEUWRODE Gemeenschapscentrum Buurthuis Dorp Nieuwrode 13.30u - 16u Praktische info: Prijs: 5 euro (koek, fruitsap en aandenken inbegrepen) De ouders ontvangen na de sessie de brochure Kinderen op de fiets met nuttige fiets-info en -tips maximum 25 deelnemers, enkel via vooraf inschrijving! actieve begeleiding door 1 volwassene per kind is verplicht (in goede fysieke conditie) eigen technisch-in-orde fiets (zonder steunwieltjes en indien mogelijk met bagage-rekje) + fietshelm meebrengen doelgroep: 4-7-jarigen die al vlot fietsen met steunwieltjes op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een Kijk! Ik fiets -diploma Graag verwittigen wanneer je niet komen of als je kind al kan fietsen voor het begin van de sessie. Inschrijven via sportregio Winge- Demervallei, Provincieplein LEUVEN. Het inschrijvingsgeld (5 ) storten op BE met vermelding KIJK! Ik fiets + naam kind(eren) + datum en voor- of namiddag. Meer info: Marc Huygens, sportfunctionaris gemeente Holsbeek (t) Starting to run Sportdienst Holsbeek organiseert opnieuw een sessie starting to run. Meer info vind je op onze website 17

18 Heemkunde Mededelingen van de Holsbeekse Werkgroep Heemkunde Nr Mei 2015 Zaterdag 12 september 1914, een warme nazomerdag. De Duitsers komen vanuit de Leming en trekken de Belgen die oprukken vanuit Wezemaal tegemoet. Raymond Peeters uit het Bovenveld getuigt vijf jaar na de feiten. In den vroege morgen kwam ik buiten en ik zag dat den berg voor ons huis grijs was van de Duitschers. Ik riep ons volk bijeen om een stuk te eten, om hier mede gedaan te hebben voor dat de Duitschers bij ons kwamen, maar het duurde niet lang of zij stonden dicht tegen ons. Er waren burgers bij van Kessel-Lo en van de Delle die reeds gevangen waren. Duitschers drongen bij ons binnen en moesten de vuurstekskes hebben. Zij zagen ze staan, namen ze en gingen er mede tot bij de burgers aan dewelke zij ze uitdeelden en aan wie zij bevolen het huis in brand te steken. De burgers deden zulks niet. Zij gingen het dan zelf doen. Het vee in den stal mocht losgemaakt worden en buitengejaagd, mijn paard werd ook buitengehaald, ik moest het bijhouden.terwijl het huis reeds brandde dacht men eraan dat er nog twee verkens in het kot waren. Ik mocht deze er ook gaan uithalen doch dat ging niet zonder moeite. Voor één was het vel reeds van de hitte getroffen. Eindelijk waren zij buiten en als dan werden zij door de Duitschers afgemaakt met geweer en bajonnet. Zij zijn daar blijven liggen tot s anderendaags. Het vlees was alsdan onbruikbaar. Wij zijn bij het brandend huis moeten blijven staan tot dat de hitte ons dwong er van weg te gaan. Alsdan zijn wij met de Duitschers moeten omlaag gaan tot aan Kelver en Van Tilt waar het brandstichten en gevangen nemen werd voortgezet. Er waren ook nog van de Duitschers in andere richtingen gegaan. Bij De Kelver namen zij nog een paard mede en bij Van Tilt drij paarden. Na onderzoek vonden zij dat twee dezer paarden hun niet konden dienen, den bruinen van Van Tilt begon te slaan zoodat zij ook dezen lieten loopen maar den grijzen - een blok van een paard - ging mede. Nadat zij het kasteel van Van Tilt hadden in brand gezet, vernamen de Duitschers dat dit toebehoorde aan een Belgisch officier. Zij dachten dat het kasteel kon ondermijnd zijn, en alsdan moesten allen er op een loop van weg. De groep kwam terecht ter hoogte van het kruispunt Chartreuzenberg - Berkendreef, vlakbij de woonst van burgemeester De Bruyn (heden kasteel van der Vaeren ). Maria Dekeyzer vult aan: Wij moesten dwars door bosch en veld langs den hecht op den berg, in de richting van het kasteel van den burgemeester. Aan het huis van Fré Lemmens gekomen begon er ineens geweervuur, wij werden alle in een soort van beetkuil gedreven waar wij allen hals over kop in lagen en de Duitschers gingen op ons staan om van daar beter te kunnen terugschieten. Als het geweervuur had opgehouden mochten wij uit den put komen en werden op zij tegen het huis van Lemmens gezet. Voor ons werden Duitschen gezet met het geweer schietens gereed. Wij dachten dat men ons aldaar zoude hebben doodgeschoten, na veel schrikaanjagen en besprekingen tusschen 18

19 Duitsche oversten onder elkander en tusschen deze oversten en de moedigsten onder ons, mochten wij verder gaan. Onder begeleiding moesten ze naar Leuven, waar de meegevoerde paarden onmiddellijk werden beslagen. Dezelfde avond nog mochten onze inwoners terugkeren naar wat er van hun huis restte. Victorine Caluwaerts maakt deel uit van de groep. In Kessel-loo gekomen moesten de mans ransels en kleederen tot Leuven dragen. In Leuven gekomen deed men ons tweemaal rond het standbeeld van Van der Wegen gaan tussen het gespan door. Daarna moesten wij binnen de statie waar men ons in eenen ijzeren bak deed plaats nemen. In den dag werden er nog twee ander heren bij ons opgesloten, dezen zegden Brusselaars te zijn. Tegen den avond werden wij gelost, wij mochten naar huis gaan, een Duitsch soldaat vergezelde ons tot in Kessel-loo tot voorbij de wachten. Wanneer wij thuis kwamen was om zo te zeggen de gehele buurt platgebrand. Van ons was het woonhuis, stallingen en ander bijgebouwen, alsook de houtzagerij afgebrand. Den houtstapel was ook bij al geheel weggebrand. Eduard Geets (veldwachter) en Ferdinand Dormaels (gemeentesecretaris) begaven zich naar de plaats der gevechten om vast te stellen of de gesneuvelden degelijk begraven werden. De Belgische soldaten waren verminkt en beroofd. Ter plekke vonden zij ook het lichaam van Felix Jacobs. Al de Belgische soldaten die wij ontgraven hebben hebben verscheidene wonden en waren ondiep begraven. Ik heb drie Duitsche soldaten gezien die dood waren en die hadden elk maar één wonde. Er was een Belgisch soldaat die een wonde had aan zijn hiel. Hij zal zelf zijn schoen uitgedaan hebben en willen den bosch invluchten hebben, waar wij hem gevonden hebben. De schoen lag erbij. Zijn hoofd was ingeslagen. Hij had drie wonden, de schedel was gebroken en hij moet dus doodgeslagen geweest zijn nadat hij de kwetsuur in den hiel gekregen had. De lijken waren allen geplunderd behalve één die nog vijf frank op zich had. Dit stuk van vijf frank hing in een zakje aan zijn borst, te laag om langs den hals te kunnen nemen en te hoog om langs onder den centuur te kunnen nemen. Het lijk van Felix Jacobs, landbouwer te Holsbeek, hebben wij ook gevonden. Hij lag op een twintig meter omtrend van zijn huis - op den rug. Hij had geen vest aan - onder hem - op de hoogte van de linkere nier, was eene plas bloed van de grootte van den palm van eene hand. Over diens lot (zijn vrouw en kinderen waren gevlucht) vernemen we meer in de getuigenis van buurvrouw Catherina Coosemans. Dicht aan ons huis, is eene gracht, tusschen twee hagen, en ik zat in die gracht met mijne kinderen. Ik hoorde dan dat Jacobs - die omtrend zijn huis was, riep, verschillende keeren - Mijnheer, laat mij toch leven, laat mij toch bij mijn vrouw en mijne kinderen. Kort daarna wierd er geschoten en later werd er veel geschoten van een gevecht met de Belgische soldaten. Rudy Janssens Aanvulling op De Eerste Wereldoorlog te Holsbeek (zie ook op Op basis van de getuigenissen voor de onderzoekscommissie ter schending van de rechten van de mens (vredegerecht Haacht - 13 juni 1919). Met dank aan Peter Van Assche - archivaris te Lubbeek - voor het bronmateriaal uit het Moscou-archief. Het uitgebrande kasteel Van Tilt na 12 september 19

20 OCMW OCMW Holsbeek Dreef 1, 3220 Holsbeek (t) (f) Vergeet de studietoelage niet aan te vragen De overheid voorziet een toelage voor kleuters en studenten uit het basisonderwijs, het secundair, deeltijds secundair en hoger onderwijs of in leertijd bij Syntra. Voor het schooljaar kan je de studietoelage aanvragen tot en met 1 juni. Informeer je over de inkomensvoorwaarden via of het gratis infonummer 1700 van de Vlaamse overheid. Het schoolsecretariaat kan je hierover ook verder inlichten. Een studietoelage aanvragen De aanvraag voor een studietoelage gebeurt via het digitaal aanvraagformulier op de website Een papieren aanvraagformulier invullen en indienen, kan ook. Print het formulier af via de website studietoelagen en dien het in bij: Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Het OCMW helpt ouders gratis verder met het verkrijgen en het invullen van een aanvraagformulier en de aanvraagvoorwaarden. Steeds welkom bij Sandra Cobbaert, sociale dienst (t) ocmw.holsbeek.be De netbeheerders verhogen hun tarieven Voorkom verrassingen Sinds januari zijn er verhoogde elektriciteitstarieven van kracht waardoor ieders eindafrekening dit jaar een stuk hoger is dan verwacht. Voor onze inwoners betekent dit een verhoging van gemiddeld 12%. De distributienetbeheerders communiceerden hier reeds over. Zijn de financiële middelen beperkt, dan kan de hogere eindafrekening een zware klap in het budget zijn. Daarom raadt het OCMW iedereen aan om bij twijfel of onduidelijkhe- den contact op te nemen met de eigen energieleverancier. Deze kijkt voor jou na of de prijsstijging reeds meegeteld werd in jouw voorschotten. Zoniet, dan vraag je best nu al om een verhoging van je voorschotfacturen zodat je eindafrekening minder zwaar wordt. Voor inlichtingen of budgetbijstand, contacteer het OCMW. Anneke Oostens, sociale dienst (t) ocmw.holsbeek.be 20

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Mei 2013

Merelbeke. Infomagazine // Mei 2013 Merelbeke Infomagazine // Mei 2013 05 Infoavond groepsaankoop groene energie 10 Dossier wees voorbereid op noodsituaties 19 Reus Mondje Wollaert herrijst! UiT Kunst op pootjes Merelbeke_05-2013.indd 1

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie