Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie"

Transcriptie

1 Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS azur Uw musiek + onze passie

2 Vergeet niet uw aankoop te registreren. Ga naar: Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte van: Nieuwe producten Software-upgrades Nieuws, evenementen en exclusieve aanbiedingen en wedstrijden! Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendomsen auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Copyright Cambridge Audio Ltd 2011 Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken van Cambridge Audio. Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden uitsluitend ter referentie weergegeven. Het beleid van Cambridge Audio is gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het Bluetooth woordmerk en de logo s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. apt-x is een geregistreerd handelsmerk van APT Ltd. 40

3 azur Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsinstructies Beperkte garantie...50 Aansluitingen op het achterpaneel...52 Bedieningselementen aan de voorzijde...55 Aansluitingen audio-uitgangen...57 Aansluitingen digitale audio-ingangen...58 PC-USB-aansluitingen...59 Aansluitingen digitale audio-uitgangen...63 Optionele BT100 Bluetooth-adapter (niet meegeleverd) Bedieningsinstructies...68 Filters...69 Technische specificaties...76 Problemen verhelpen...77 NEDERLANDSS Dit pakket moet het volgende bevatten: 1 x Azur (geassembleerd), 1 x AC-voedingsadapter, 4 x rubberen poten, 1 x rubberen basis, 1 x USBkabel type B-A, 1 x gebruikershandleiding. 41

4 Inleiding Bedankt voor uw aanschaf van deze Cambridge Audio Upsample digitaal-analoogomzetter. Wij zijn ervan overtuigd dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de gebaseerd op onze drie basisprincipes verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelooflijke waarde. De beschikt over ATF2 TM (2e adaptieve tijdfiltering), een upsample-proces dat is ontwikkeld in samenwerking met Anagram Technologies in Zwitserland om op intelligente wijze inkomende audiogegevens te interpoleren naar 24-bit/384kHz door gebruik te maken van een 32-bit DSP (digitale signaalverwerker) voor analoge apparaten. Het ATF2-systeem maakt gebruik van geavanceerde polynomiale curve-aanpassingsinterpolatie en omvat een tijdsdomeinmodel dat op adaptieve wijze de nieuwe gegevens in het tijdsdomein genereert, waarmee de digitale jitter drastisch wordt beperkt. Onze nieuwst versie van dit algoritme ondersteunt nu door geluid gevormde datascrambling voor verbeterde lineariteit met 24-bit inhoud. Net als bij onze hoogwaardige cd-spelers, is gebruik gemaakt van onze eigen Dual Differential Virtual Earth Balanced filtertopologie, geconfigureerd als een minder significant tweepolig lineaire-fase Bessel-filter om het hoge samplerate dat is bereik te benutten. Twee zeer hoogwaardige Wolfson WM bit DAC IC s worden gebruikt in dubbele differentieel-modus. Aangezien elk kanaal zijn eigen DAC heeft om Informatie te verwerken, kunnen volledig afzonderlijke en symmetrische analoge filtercircuits geïmplementeerd worden. Hierdoor kunnen de circuits van zowel het linker als het rechter kanaal identiek fungeren, waardoor gegarandeerd wordt dat de fantastische soundstaging- en stereoweergave-eigenschappen levert. Er zijn twee digitale ingangen (beide met S/P DIF en TOSLINK) en deze zorgen ervoor dat er vele verschillende digitale bronnen kunnen worden aangesloten. Bovendien zorgt een USB-ingang ervoor dat de kan worden aangesloten op een PC en werkt als een zeer hoogwaardige DAC/geluidskaart, waarbij met echte HiFi-kwaliteit wordt afgepeeld vanaf uw desktop, media-pc, etc. Er is een digitale uitgang die door de geselecteerde digitale bron loopt voor opname doeleinden (er wordt geen upsampling uitgevoerd). Tot 24-bit inhoud wordt nu ondersteund via zowel de USB audio- en de digitale ingangen. Met Windows PC s kan de zonder driver functioneren (d.w.z. maakt gebruikt van de eigen ingebouwde Windows-driver) met een resolutie tot wel 24-bit/96kHz. Daarnaast staat onze eigen Windows-driver (te downloaden vanaf Support) een werking tot wel 24-bit/192kHz toe en ondersteunt het zowel kernel streaming als ASIO. 42

5 azur Mac PC s ondersteunen van zichzelf al tot 24-bit/192kHz USB-overdracht. Een hoogwaardige koptelefoonuitgang maakt persoonlijk luisteren mogelijk en een optionele digitale preamp-modus zorgt ervoor dat de, indien gewenst, rechtstreeks in een vermogensversterker of actieve luidsprekers kan worden gebruikt. Uw kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten. Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of bekabeling. Vanzelfsprekend raden we vooral versterkers aan uit het Cambridge Audio-assortiment. Uw verkooppunt kan u tevens voorzien van verbindingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt. Dank u dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen; wij raden u aan deze te bewaren voor toekomstig gebruik. NEDERLANDSS Matthew Bramble Technisch directeur Cambridge Audio en het -ontwerpteam 43

6 Belangrijke veiligheidsinstructies Lees voor uw eigen veiligheid de volgende belangrijke veiligheidsinstructies goed door vóór u dit apparaat probeert aan te sluiten op de netvoeding. Ze helpen u bovendien het beste uit uw apparaat te halen en de levensduur van het apparaat te verlengen: 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let goed op alle waarschuwingen. 4. Houd u aan alle instructies. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek. 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. 8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 9. Breng de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet in gevaar. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en daarnaast een derde aardingspin. De brede pin of de aardingspin zijn aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, vraag dan een elektricien het verouderde stopcontact te vervangen. 10. Bescherm het netsnoer en zorg dat er niet op kan worden gelopen en dat het niet klem kan komen te zitten, met name bij stekkers en stekkerdozen en bij de plek waar het uit het apparaat komt. 11. Gebruik uitsluitend hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. 12. Haal het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het langere tijd niet gebruikt wordt. 13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld als de stroomadapter is beschadigd, als er vocht of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen. 44

7 azur WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te beperken. Het apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het mogelijk is de adapter uit het stopcontact te trekken (of de stekker van het aangesloten apparaat uit de achterkant van de versterker). Wanneer de adapter wordt gebruikt voor het uitzetten, moet deze goed bereikbaar blijven. Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter. Zorg dat er om het apparaat ruim voldoende ventilatieruimte is (minimaal 10 cm vrije ruimte rondom). Zet geen voorwerpen op het apparaat. Plaats het apparaat niet op tapijt of een andere zachte stof en zie erop toe dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan druppels of spatten van water of andere vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde objecten op het apparaat. NEDERLANDSS 45

8 Een bliksemflits met pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van nietgeïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het product, die mogelijk groot genoeg is om personen bloot te stellen aan het gevaar van een elektrische schok. De gelijkzijdige driehoek met uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te wijzen op belangrijke bedienings- of onderhoudsinstucties in de onderhoudshandleidingen voor dit apparaat. WEEE-symbool De doorgestreepte vuilnisbak is het symbool van de Europese Unie voor elektrische en elektronische apparaten die apart moeten worden ingezameld en verwerkt. Dit product bevat elektrische en elektronische onderdelen die moeten worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde huishoudelijke afval. Breng het apparaat terug of neem voor meer informatie contact op met de geautoriseerde leverancier bij wie u dit product hebt gekocht. CE-markering Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor laagspanning (2006/95/EG), voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en voor ecodesign-vereisten voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG) wanneer het wordt gebruikt en geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding. Om te blijven voldoen aan deze richtlijnen, dient u uitsluitend accessoires van Cambridge Audio bij dit product te gebruiken en dient u het onderhoud over te laten aan gekwalificeerd personeel. 46

9 azur FCC-regels C-Tick-markering Dit product voldoet aan de eisen van de Australische Communicatie Autoriteit voor radiocommunicatie en elektromagnetische compatibiliteit. GOST-R-markering Dit product voldoet aan de Russische veiligheidsnormen voor elektronica. OPMERKING: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN NIET-GEAUTORISEERDE AANPASSINGEN AAN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN DE MACHTIGING VOOR DE GEBRUIKER OM DE APPARATUUR TE BEDIENEN, ONGELDIG MAKEN. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zorgen bij installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: - Richt de ontvangantenne anders of plaats deze ergens anders. - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. - Vraag de leverancier of een deskundig radio-/televisietechnicus om advies. NEDERLANDSS 47

10 Ventilatie BELANGRIJK Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Stapel geen apparaten op elkaar. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld een boekenkast of kast, waar de ventilatie onvoldoende is. Zorg dat er geen kleine voorwerpen door ventilatiesleuven kunnen vallen. Mocht dit toch gebeuren, zet het apparaat dan direct uit, trek de stekker uit het stopcontact en vraag uw verkooppunt om advies. Plaatsing Kies de plaats waar u het apparaat gaat installeren, met zorg. Vermijd plaatsen waar direct zonlicht op valt of die zich in de buurt van een warmtebron bevinden. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. Vermijd ook plaatsen die erg stoffig of vochtig zijn of die blootstaan aan trillingen of extreme kou. Het apparaat kan worden gebuikt in een gematigd klimaat. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd op een stevige en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld een boekenkast of kast. Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond of plank. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel toebrengen aan een kind of volwassene, en het product ernstig beschadigen. Zet geen andere apparatuur op het apparaat. Vanwege het magnetisch strooiveld van het apparaat mogen geen draaitafels of kleurentelevisies in de buurt worden geplaatst, in verband met mogelijke interferentie. Elektronische audiocomponenten hebben een inloopperiode van ongeveer een week (indien dagelijks enkele uren gebruikt). Zoveel tijd hebben de nieuwe componenten nodig om te stabiliseren; de geluidskwaliteit wordt in deze periode beter. Voedingsbronnen Gebruik het apparaat alleen met een voedingsspanning die op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van de voedingsspanning bij u thuis, neem dan contact op met uw verkooppunt of uw energieleverancier. Met de schakelaar op het voorpaneel kunt u het apparaat uitschakelen. Wij adviseren u de stekker uit het stopcontact te halen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. 48

11 azur Overbelasting Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Overbelaste stopcontacten of verlengsnoeren, gerafelde voedingskabels, beschadigde of gebarsten kabelisolatie en beschadigde stekkers zijn gevaarlijk. Ze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Sluit alle voedingskabels goed aan. Om gezoem en ruis te voorkomen, is het beter om de verbindingskabels niet samen te bundelen met het netsnoer of de luidsprekersnoeren. Schoonmaken Maak de behuizing van het apparaat schoon met een droge, niet pluizende doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddelen bevatten. Gebruik geen spuitbus op of in de buurt van het apparaat. Onderhoud Deze eenheden mogen niet worden onderhouden door de gebruiker. Probeer de eenheid nooit te repareren, uit elkaar te halen of opnieuw in elkaar te zetten als er een probleem is. U kunt een ernstige elektrische schok krijgen als u deze waarschuwing in de wind slaat. Neem in geval van een probleem of storing contact op met uw verkooppunt. NEDERLANDSS 49

12 Beperkte garantie Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs. Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt. Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt. Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio- leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN. 50

13 azur REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen. Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw leverancier. NEDERLANDSS 51

14 Aansluitingen op het achterpaneel 1 Designed and engineered in London, England Upsampling DAC 6 Ground/Lift Switch 7 Ext. Device Left Digital Outputs Digital Input 1 Digital Input 2 Ground Lift USB Audio In +12V DC 2A Right Unbalanced Output Right Balanced Output Left 2 S/P DIF Co-axial 3 Toslink Optical S/P DIF Co-axial Toslink Optical S/P DIF Co-axial Toslink Optical Use supplied PSU only! Ongebalanceerde audio-uitgangen Gewone stereo-uitgangen met één uiteinde voor aansluiting op de line-level Phono/RCA-ingangen van een versterker. 2 Gebalanceerde audio-uitgangen De beschikt ook over werkelijk gebalanceerde (XLR-)uitgangen. Dit is een uitgang van hogere kwaliteit die ruis en interferentie kan weigeren indien gebruikt met apparatuur met gebalanceerde ingangen. Deze gebalanceerde uitgangen zijn uitermate geschikt voor aansluiting op versterkers die deze over deze aansluiting beschikking, zoals onze eigen 8-serie. De bedrading van de XLR-aansluitingen moet er als volg uitzien: Pin 1 Aarde; Pin 2 Heet (in fase); Pin 3 Koud (tegenfase). Opmerking: De wordt standaard geleverd met de Digitale Preamp-modus ingeschakeld. In deze modus wordt de uitvoer van de ongebalanceerde en gebalanceerde audio-uitgangen bediend via de volumeregeling op het frontpaneel. Als u deze modus wilt uitschakelen (en uitvoer op vast line-level niveau wilt hebben van de ongebalanceerde en gebalanceerde audio-uitgangen), schakel dan de uit en houd vervolgens de volumeknop ingedrukt terwijl u de weer aan zet. De bevestigt de instelling door de bronlampjes van boven naar beneden te laten knipperen voor Digitale Preamp-modus en van beneden naar boven voor Vast Line-Level-modus. 52

15 azur 3 Digitale uitgangen De digitale uitgangen maken mogelijk dat een digitaal opnameapparaat wordt aangesloten. Deze uitgangen verbinden onverwerkte digitale audio vanuit de geselecteerde digitale invoer in een lus of voeren deze door. Er zijn twee types beschikbaar (zowel de coaxiale als de optische zijn gelijktijdig actief en kunnen worden gebruikt om apparatuur tegelijkertijd aan te sluiten en gebruiken): S/P DIF coaxiale uitgang gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingskabel (niet één die is ontworpen voor normaal audiogebruik) om de beste resultaten te verkrijgen. TOSLINK optische uitgang gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezelverbindingskabel die specifiek voor audiogebruik is ontworpen. Om de beste resultaten te behalen raden we aan om altijd gebruik te maken hoogwaardige kabels van Cambridge Audio met levenslange garantie. Opmerking: Deze uitgangen zijn uitsluitend voor doorvoer; er vindt geen upsampling of enige aanpassing plaats bij het LPCM-ingangssignaal. Digitale ingangen 1 en 2 4 De is uitgerust met twee sets met digitale ingangen waarmee broncomponenten kunnen worden aangesloten. Elke ingang is uitgerust met zowel het S/P DIF- als het TOSLINK type. Er kan telkens slechts een van de twee types worden aangesloten bij elke ingang. Indien zowel de optische als de coaxiale uitgang zijn aangesloten, zullen beide niet werken. S/P DIF coaxiale uitgang gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingskabel (niet één die is ontworpen voor normaal audiogebruik). TOSLINK optische uitgang gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezelverbindingskabel die specifiek voor audiogebruik is ontworpen. Opmerking: Deze eenheid accepteert uitsluitend tweekanaalse LPCM digitale audio (d.w.z. Stereo PCM of Dolby Digital 2.0). U kunt geen Dolby Digital 5.1- of DTS-signaal aansluiten; deze worden niet herkend. Als u een dvd of soortgelijk apparaat wilt aansluiten, zorg dan dat de geluidsuitgang van uw speler ingesteld Is op tweekanaals PCM. NEDERLANDSS 53

16 5 USB in Er bevindt zich een USB-uitgang type B op de om het afspelen van audio vanaf een personal computer met Microsoft Windows of Apple Mac OS X besturingssystemen mogelijk te maken. Sommige uitvoeringen van Linux zijn ook geschikt. Opmerking: Maak altijd gebruik van een gecertificeerde kabel voor USB Audio, bij voorkeur eentje waarop een officieel merk is afgebeeld. Bij USB Audio 2.0 moet de kabel Hi-Speed USB gecertificeerd zijn. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren in inconsistente audioprestatie. 6 Aardeschakelaar In de stand Grounded is de direct aangesloten op de aardaansluiting van de PC. In de stand Lifted wordt de aardverbinding gemaakt via een netwerk dat is ontworpen om eventuele brominductie die wordt veroorzaakt door het bronapparaat te verbreken. We adviseren u gebruik te maken van de stand Grounded tenzij hoorbaar gebrom wordt ervaren. 7 Extern apparaat Maakt connectiviteit van Cambridge Audio-accessories met USB-audio, zoals de BT100 Bluetooth adapter, mogelijk. DC 12V 1,5A stroomadapterstekker 8 Als u alle aansluitingen hebt voltooid, steekt u de stekker van de meegeleverde stroomadapter in de. Belangrijke opmerking: Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde stroomvoorzieningseenheid. 54

17 azur Bedieningselementen aan de voorzijde Stroom aan/uit Hiermee zet u het apparaat aan en uit. 2 Source Druk op Source om te kiezen tussen USB, Extern (Ext.) of Digitale ingangen 1 en 2. Het overeenkomende lampje zal branden om aan te geven welke bron geselecteerd is. Digitale volumeregeling 3 Wanneer een koptelefoon is aangesloten, kan het volume van de koptelefoon worden aangepast met de volumeknop. Opmerking: Dit is altijd onafhankelijk van het niveau van de gebalanceerde of ongebalanceerde audio-uitgangen. Indien de in Digitale Preamp-modus is gezet, wordt met de volumeregeling ook de uitvoer van de ongebalanceerde en gebalanceerde audio-uitgangen aangepast. Door de volumeknop verder dan het minimum linksom te draaien, wordt Stil ingeschakeld (op de knippert het bronlampje constant). Door de volumeknop verder dan het maximum rechtsom te draaien, zorgt ervoor dat het bronlampje op de DacMagic Plus kort knippert. Verder draaien in dezelfde richting veroorzaakt in beide gevallen niets. NEDERLANDSS 55

18 4 Filter/Fase-selectie Druk kort op Filter/Phase om een van de drie verschillende filterstanden te selecteren: lineaire fase, minimale fase of steil, zie paragraaf hierna voor details. De LED van de geselecteerde filter gaat branden. 5 Fase Houd de Filter/Phase -selectieknop ongeveer twee seconden ingedrukt om normale of omgekeerde fase-uitvoer te selecteren. Wanneer het lampje gaat branden is de fase omgekeerd door de. Indien u vermoedt dat uw bronmateriaal of versterker, etc., de fase van het muzikaal signaal omkeert, kunt u deze functie gebruiken om de audio weer om te keren en opnieuw absolute positieve fase te bereiken. 6 Inkomend sample-rate In de aanwezigheid van een inkomende digitale stream, licht het betreffende lampje op om de frequentie van de inkomende digitale sampling aan te geven (tussen 44,1kHz en 192kHz LPCM). Bij 32kHz materiaal blijft de DacMagic Plus werken, maar zal er geen lampje gaan branden. 7 Koptelefoonaansluiting Aansluiting voor koptelefoons met een ¼ schakelstekkeraansluiting. Aanbevolen impedantie voor koptelefoons: tussen 32 en 600 ohm. 56

19 azur Aansluitingen audio-uitgangen Opmerking: Zet de eenheid niet aan tot alle aansluitingen zijn voltooid. OF AC-adapter NEDERLANDSS Versterker Unbalanced Input L R L R Balanced Input Gebruik de ongebalanceerde (RCA/Phono) of gebalanceerde (XLR) uitgangen van de. De XLRuitgang is kwalitatief enigszins beter, omdat het interferentie en ruis in de kabelverbinding kan weigeren en is de voorkeursoptie indien uw versterker over gebalanceerde XLR-ingangen beschikt. Het is mogelijk de RCA/ Phono-aansluitingen en de XLR gebalanceerde aansluitingen tegelijkertijd te gebruiken, bijv. voor aansluiting op verschillende versterkers of gebruik in meerdere ruimtes. 57

20 Aansluitingen digitale audio-ingangen Opmerking: Zet de eenheid niet aan tot alle aansluitingen zijn voltooid. OF AC-adapter Cd/dvd-speler Digital Outputs Sluit uw digitale bron aan op digitale ingang 1 of 2. Er kunnen zowel S/P DIF coaxiale als TOSLINK optische types worden gebruikt, deze hebben dezelfde kwaliteit. Belangrijke opmerking: Sluit slechts één coaxiale OF optische kabel aan op elke digitale ingang. De eenheid werkt niet als beide worden aangesloten (zelfs wanneer er slechts één actief is). 58

21 azur PC-USB-aansluitingen Opmerking: Zet de eenheid niet aan tot alle aansluitingen zijn voltooid. NEDERLANDSS AC-adapter USB-kabel type B A Opmerking: Maak altijd gebruik van een gecertificeerde kabel voor USB Audio, bij voorkeur eentje waarop een officieel merk is afgebeeld. Bij USB Audio 2.0 moet de kabel Hi-Speed USB gecertificeerd zijn. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren in inconsistente audioprestatie. 59

22 Geavanceerde USB-audio De is compatibel met de USB-poorten van zowel USB 2.0 (Hi-Speed) als USB 1.1 (Full-speed). Het werkt ook met de nieuwe USB 3.0-poorten waarbij de PC de eenvoudigweg behandelt alsof het een USB 2.0- of 1.1-apparaat is. De ondersteunt tevens twee USB-audioprotocols (niet hetzelfde als de poorttypen zelf) USB Audio 1.0 (deze werkt via USB 1.1-poorten en ondersteunt tot maximaal 24-bit/96kHz) of USB Audio 2.0 (waarbij een USB 2.0-poort vereist is en die tot maximaal 24-bit/192kHz ondersteunt). De standaard configuratie is USB 1.1 en USB Audio 1.0, dat werkt met bijna alle gewone besturingssystemen en computertypes zonder drivers en tot maximaal 24-bit/96kHz audio ondersteunt, gewoon inpluggen en op play drukken. In deze configuratie kan de tot maximaal 24-bit/96kHz verwerken door uw computer te verklaren dat het elke sample-rate van 32kHz tot 96kHz aankan. Bij sommige Windows/Mac-besturingssysteemvarianten kan het besturingssysteem zelf de uitvoer van de samplerate kan beperken of herstellen of de audio opnieuw kan samplen. Raadpleeg onze online handleiding op over USB Audio voor meer informatie over dit onderwerp. Door het zorgvuldig kiezen van afspeelsoftware en -instellingen kunnen veel valkuilen worden vermeden. Onze gratis Windows USB Audio 2.0 driver (beschikbaar via onze website) in het bijzonder ondersteunt tot maximaal 24-bit/192kHz audio en WASPI Exclusive- of ASIO-modi die een verbeterde prestatie kunnen leveren. Een korte uitleg van uw keuzes ziet u hieronder: Schakelen tussen USB Klasse 1- en USB Klasse 2-bediening Bij levering is uw standaard ingesteld op USB Audio Klasse 1.0 zonder driver, maar het kan geconfigureerd worden om in USB Klasse-modi Audio 1.0 of 2.0 te werken. Om de USB Klasse te wijzigen, drukt u op de knop Filter/ Phase bij het opstarten. Een van de lampjes van de digitale ingangsbron zal oplichten om de huidige USB-instelling aan te geven: Digital 1 vertegenwoordigt USB Audio Klasse 1.0, en Digital 2 staat voor USB Audio Klasse 2.0. De USB Klasse kan geselecteerd worden door aan de volumeknop te draaien. Eenmaal ingesteld drukt u op de volumeknop en de zal opnieuw opstarten in de door u gekozen modus. 60

23 azur Gebruik met PC s Met de ingesteld op USB Audio 1.0 (dit is de standaardinstelling), werkt de met de aanwezige Windows XP, Vista of 7 Audio 1.0 driver (niet nodig om een nieuwe driver te laden) en accepteert audio tot maximaal 24-bit/96kHz. Met de ingesteld op USB Audio 2.0, vereist de dat de Cambridge Audio USB Audio 2.0 driver wordt geladen en kan vervolgens tot maximaal 24-bit/192kHz accepteren (en indien nodig ASIO en WASAPI Exclusive ondersteunen). De driver is beschikbaar op Gebruik met Macs Er zijn geen extra drivers vereist. Met de ingesteld op USB Audio 1.0, werkt de met de aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 1.0 driver en accepteert audio tot maximaal 24/96kHz. Met de ingesteld op USB Audio 2.0, werkt de met de aanwezige Mac OS-X 10.5 (Leopard) of hoger dan Audio 2.0 driver en accepteert audio tot maximaal 24/192kHz. Gebruik met Linux Bij de meeste versies van Linux zal de, wanneer deze is ingesteld op USB Audio 1.0, werken met de aanwezige Audio 1.0 driver en audio tot maximaal 24-bit/96kHz accepteren. Enkele zeer nieuwe versies van Linux ondersteunen nu USB Audio 2.0 waarvoor de moet worden ingesteld op Audio 2.0-ondersteuning om audio tot maximaal 24-bit/192kHz te accepteren. In beide gevallen is het vanwege het feit dat Linux-versies verschillen al naar gelang de keus van de makers voor softwareonderdelen, waaronder drivers, niet mogelijk om de werking te garanderen en kan het zijn dat Audio-drivers moeten worden geladen. Class drivers, zoals ze worden genoemd voor generieke ondersteuning van apparaten met Audio Klasse 1.0 of Audio Klasse 2.0 zijn beschikbaar via Linux, wij leveren deze niet. NEDERLANDSS 61

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS CD5/CD10 Your music + our passion Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...43 Beperkte garantie...44 Aansluitingen achterzijde...45

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS Handleiding Basisfuncties Veiligheid Belangrijk Voor Uw Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig. Bewaar ze op een veilige plaats. Houd u aan

Nadere informatie

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Gebruikershandleiding Wireless Audio - Soundbar Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www.samsung.com/register PROGRAMMAONDERDELEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 3 3. NADAT U UW DJ 4SET HEBT UITGEPAKT... 4

INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 3 3. NADAT U UW DJ 4SET HEBT UITGEPAKT... 4 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 3 3. NADAT U UW DJ 4SET HEBT UITGEPAKT... 4 4. INSTALLATIE... 5 4.1. Drivers en software installeren... 5 4.1.1. Installatie onder Windows 7 of

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box. Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box

Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box. Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box 1 2 Dank je wel dat je hebt gekozen voor Vodafone Thuis Welkom bij Vodafone Thuis. In deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP630

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be INHOUD 1. INLEIDING...2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN...2 3. INSTALLATIE...3 3.1. Drivers en software installeren...3 3.1.1. Installatie onder Windows 7 of Vista...4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...6

Nadere informatie