Reglement van interne orde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van interne orde"

Transcriptie

1 Reglement van interne orde Beste huurder, In deze brochure staat praktische informatie en de regels voor alle huurders van ABC cvba. Maar deze brochure wil meer zijn dan alleen maar een opsomming van wat wel en wat niet mag. Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woning. Daarom kunt u in deze brochure ook lezen hoe onze sociale huisvestingsmaatschappij u kan helpen om het (samen-) wonen in onze gebouwen zo aangenaam mogelijk te maken. Lees ook het huurcontract en de wijkinformatiebrochure goed. U bent alvast van harte welkom. ABC cvba, Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen Tel. 03/ Fax 03/ Website: 1

2 Inhoud blz. 1. Algemene informatie over de diensten van ABC c.v.b.a Administratieve diensten 1.2. Technische dienst 1.3. Sociale dienst 1.4. Kandidatenadministratie 2. Onderhoud en herstellingen Nutsvoorzieningen 2.2. Aanvragen van een herstelling 3. Afvalsystemen en huisvuilophaling Verzekering Verzekerde risico s 4.2. Schade aan derden 4.3. Procedure 5. De betaling van de huur Huurachterstal en wanbetaling Herberekening en aanpassing van de huur Aanvraag bijwoonst Aanvraag mutatie Hebt u een klacht? Einde van de huurovereenkomst De opzegging De overname De administratieve afhandeling 12. Veiligheid en preventie Voorkom inbraak Brandveiligheid 13. Andere aandachtspunten Ventileren en verluchten Brandmelders 2

3 1. Algemene informatie over de diensten van ABC c.v.b.a. Adres en openingsuren ABC cvba heeft een aantal diensten, met elk hun eigen taken en deskundigheid. U kunt hen altijd contacteren met al uw vragen. Onze medewerkers helpen u graag. Adres Al onze diensten zijn in de Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen. Openingsuren De loketten en sociale dienst zijn geopend elke maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u30. Telefoon- en faxnummer Onze diensten zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30 op het algemene telefoonnummer 03/ Via een eenvoudig keuzemenu. Druk het nummer van de dienst die u wilt spreken: 1 - Algemene Administratie; 2 - Technische Dienst; 3 - Sociale Dienst; 4 - Huurdersadministratie (toewijzingen en verhuringen); 5 - Kandidatenadministratie. Ons faxnummer is 03/ Ons adres is Onze website kan vinden op De administratieve dienst Waarvoor contacteert u de administratieve dienst? 1. Algemene administratie Inschrijving van kandidaat-huurders; Doorgeven van veranderingen in de gezinssamenstelling, een adresverandering of bijwoonsten; Opmaken van de huurcontracten; De berekening van de huur en de huurlasten; Betalingen van huurgelden, waarborg, aandelen, rekeningen; Overname van het appartement; Afrekening van de energiemeters (op het einde van de huur); Aangifte verzekeringen; Informatie over betalingen van facturen. 3

4 2. Huurdersadministratie Toewijzing van een appartement of woning; Aanvraag van een (her)berekening van de huurbijdrage; Huren van een garage en/of een fietsenberging; Informatie over de betalingen van de huurbijdrage; Informatie over het aanvragen van een huursubsidie; Informatie over een installatiepremie De technische dienst Waarvoor contacteert u de technische dienst? Technische informatie zoals Aanvraag van een herstelling in uw appartement of aan het gebouw; De schoonmaak van de gemeenschappelijke delen in het gebouw. Komt u als nieuwe huurder bij onze sociale huisvestingsmaatschappij wonen? De technische dienst zorgt ervoor dat uw appartement in orde is. Wat moet u doen? U zorgt voor het goede en regelmatige onderhoud van uw appartement De sociale dienst Waarvoor contacteert u de sociale dienst? Alle informatie en advies bij sociale problemen; Beslist u om te gaan samenwonen (door gezinshereniging)? Kom best eens langs bij de sociale dienst voor een eerste advies; Klachten over allerlei leefbaarheidsproblemen in en om het gebouw. Bijvoorbeeld: sluikstort, lawaai, We zoeken samen met u en met (stads)diensten, naar mogelijke oplossingen; Hebt u ruzie met de buren? U kunt vragen om als tussenpersoon een gesprek met u en de buren te hebben. We doen dit alleen als een gesprek mogelijk is; De sociale dienst volgt alle voorstellen die de participatie van bewoners wil verhogen op De Kandidatenadministratie Waarvoor contacteert u de klantenadministratie? U wilt uw woningkeuze aanpassen; Er is een verandering in uw gezinssamenstelling waardoor u een grotere of kleinere woning nodig hebt. Bijvoorbeeld: u bent zwanger, u gaat samenwonen of uw partner is gestorven; Elke laatste donderdag van de maand kan u hier vragen op welke plaats op de wachtlijsten u staat. 4

5 2. Onderhoud en herstellingen. Hieronder vindt u de belangrijkste regels. Als u deze regels respecteert, bespaart u heel wat onnodige kosten voor onderhoud en herstellingen Nutsvoorzieningen 1. Aansluiting van gas en elektriciteit Als u in uw nieuwe woning gaat wonen, moet u zelf een contract voor gas- en elektriciteit bij een energieleverancier afsluiten. U gaat naar een energieleverancier met de correcte meterstand en laat de aansluiting op uw naam zetten. ABC cvba kan u hierbij helpen met de administratie en kan u zeggen voor welke gebouwen er collectieve verwarmingssystemen bestaan. Deze informatie vindt u ook terug in uw wijkinformatiebrochure. ABC cvba heeft altijd alle informatie over de meterstanden van uw woning. Hierdoor wil zij discussies achteraf vermijden. Let op! Als u uw aansluiting niet op uw naam laat registreren, krijgt u een hoge afrekening omdat u geen tussentijdse betalingen heeft gedaan. 2. Telefoon en/of Internet Neem zelf een abonnement bij een telecommaatschappij naar keuze. Alle schade door het plaatsen of verwijderen van het toestel moet u betalen. Haak de parlofoon/videofoon op het appartement altijd goed in. Als u dit niet doet, kan dit voor een technische storing in de installaties zorgen. 3. Televisie Wilt u graag tv? Neem zelf een abonnement bij een distributiemaatschappij. ABC cvba komt niet tussen in de relaties of contacten tussen de huurder en de distributiemaatschappij. Onze appartementen en woningen in Antwerpen zijn aangesloten op het teledistributienet van INTEGAN. In Gent staat MIXT-ICS (Telenet) in voor de distributie. Let op! Het is verboden een schotelantenne te plaatsen op een plaats die je vanaf de straat kan zien. De schotelantenne mag u niet vastmaken: aan de buitengevel op de balustrade bevestigd op het terras Als u dit toch doen, kan ABC uw huurcontract stopzetten Aanvragen van een herstelling Is er iets kapot in uw appartement? Welke reparaties betaalt u zelf? Het gewone onderhoud van uw appartement. Voorbeelden: o deursloten smeren met olie 5

6 o o kraankoppen onderhouden de wc-bril vervangen Alles wat u zelf kapot maakt. Voorbeelden: o verstoppingen van het toilet o gebarsten lavabo s o kapotte ramen Welke reparaties betaalt ABC cvba? ABC cvba betaalt soms de reparaties. Voorbeelden: o onderdelen van uw appartement die versleten zijn door ouderdom o reparaties aan de verwarming Hoe kunt u aan ABC vragen om iets te repareren? o U belt naar ABC cvba op 03/ (volg het keuzemenu 2) en zegt dat er iets kapot is. Of o U vult het gele formulier aanvraag herstelling in. U vult alleen het bovenste deel volledig in. U geeft dit formulier af aan het loket. Let op! U hebt een afspraak gemaakt met de technische dienst en u bent niet thuis? Dan moet u de kosten voor de autorit betalen. Reparaties tijdens de wachtdienst (na de kantooruren maar niet later dan 22 uur!) De wachtdienst is alleen voor dringende situaties. Normaal doet ABC cvba alleen tijdens de kantooruren reparaties. Misbruiken rekenen we aan de huurder aan. Voor welke problemen komt de technische dienst buiten de werkuren? Defecten van algemeen belang repareert ABC cvba gratis. Bijvoorbeeld: overlopen van putten; Algemene panne van elektriciteit; Een heel deel van een gebouw dat geen water heeft; Algemene verstoppingen. Repareren van verwarming is mogelijk in het weekend tot zondag 18u00. Dit hangt af van de temperatuur buiten; Waterlekken die het totale gebouw of een deel ervan kunnen beschadigen. Let op! Kleine defecten die het wooncomfort niet erg verstoren zullen we nooit repareren buiten de diensturen. 6

7 Hoe werkt de wachtdienst? Bel buiten de werkuren naar 03/ (niet later dan 22 uur). U wordt verbonden met het antwoordapparaat. Geef deze informatie: - uw naam; - uw adres; - uw telefoonnummer; - uw probleem. Als het probleem volgens ABC cvba dringend is, zal een technicus u contacteren. Als uw probleem niet dringend is, zal een technicus later een afspraak maken tijdens de diensturen. 3. Afvalsystemen en huisvuilophaling. Wij produceren samen heel wat afval. Stad Antwerpen heeft regels gemaakt om het afval te verminderen en te recycleren. Iedereen moet die regels respecteren. Wat doet u? Er zijn verschillende soorten afval. Gooi het afval in de juiste afvalcontainer of in de juiste afvalzak. GFT (groente-, fruit- en tuinafval) PMD (plastic, metaal en drankkartons) Papier en karton Rest Glas KGA (klein gevaarlijk afval) Let op! In elk gebouw sorteren we het afval een beetje anders. U vindt hierover meer informatie in de wijkinfobrochure. Wanneer haalt de vuilniskar het afval op? Kijk op uw ophaalkalender. U krijgt deze kalender elk jaar van de dienst stadsreiniging van stad Antwerpen. 7

8 Hebt u groot huisvuil? Kapotte meubels, tapijten, fietsen, zijn groot huisvuil. De dienst stadsreiniging haalt groot huisvuil gratis bij u op. U moet hiervoor eerst een afspraak maken. Bel naar 03/ Woont u in Gent? Controleer op de ophaalkalender wanneer stadreiniging groot huisvuil ophaalt. Opgelet! U mag groot huisvuil niet in de gang of traphal zetten of buiten aan het gebouw achterlaten. Dit is sluikstorten. Doet u dit toch? Wij sturen u de rekening om dit afval op te ruimen. Wat doet u met elektrische toestellen? o Opgelet! Elektrische toestellen haalt de vuilniskar niet op. Bijvoorbeeld: koelkasten, tv s, computers, radio-/cd-spelers, o Koopt u een nieuw (gelijkaardig) toestel? De winkel moet uw oude toestel overnemen. o Is uw toestel nog niet kapot? Bel naar de Kringloopwinkel. Zij halen het gratis voor u op: Kringloopwinkel Antwerpen: 03/ Kringloopwinkel Gent: 09/ o Is uw toestel kapot? Breng het naar het containerpark in uw buurt. Meer info over afval? Bel naar 0800/ voor Antwerpen. Bel naar 09/ voor Gent. 4. Verzekeringen Verzekerde risico s ABC cvba heeft een verzekeringspolis afgesloten waarin de schade aan het gebouw verzekerd is tegen: brand; Storm- en waterschade; Glasbreuk; (Poging tot) diefstal en vandalisme. In deze polis is een clausule afstand van verhaal opgenomen. Dit wil zeggen dat de huurders de schade aan het gebouw niet moeten betalen. Behalve als er een zware fout of kwaad opzet is. De huurder moet wel het bedrag van de vrijstelling (franchise) betalen, als ABC cvba niet verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld bij diefstal, vandalisme. Als iemand in het gebouw probeert in te breken, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de schade aan het gebouw terug (niet het bedrag van de vrijstelling). Bij (poging tot) inbraak of vandalisme, moet u de politie altijd contacteren. De politie maakt een Proces Verbaal op. Dit is noodzakelijk voor de verzekering. 8

9 Als de dader gekend is, zal onze verzekeringsmaatchappij de volledige som van de schade terugvorderen bij de dader. Als de dader niet gekend is, zal de huurder het bedrag van de vrijstelling terugbetalen. Omdat dan de huurder aansprakelijk is Schade aan derden Hebt u schade aan uw inboedel? U bent hiervoor niet verzekerd door de verzekeringspolis van ABC cvba. U moet zichzelf verzekeren voor schade aan of diefstal van uw inboedel. Bijvoorbeeld: meubelen, toestellen, kledij, andere waardevolle bezittingen. Dit is verplicht. ABC cvba kan uw bewijs van verzekering opvragen Procedure Als u ziet dat u water- of brandschade heeft, contacteer dan ABC cvba direct. Wat doet u daarna? Contacteer onze technische dienst zo snel mogelijk op 03/ (volg het keuzemenu 2) of kom langs op het kantoor; Laat een bestek opmaken. Dit is een schatting hoeveel de reparatie kost. Dit kan door uzelf, of door een aannemer die u zelf kiest; Geef het bestek aan uw eigen brandverzekering en aan ABC cvba; De verzekering onderzoekt het dossier en zal u misschien bezoeken; Wacht met de herstelling tot u de toelating krijgt van ABC cvba; Na de toelating mag u de schade herstellen; U bezorgt de factuur aan de Dienst facturatie, Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen. ABC cvba stort alleen het afgesproken bedrag als we de factuur hebben gekregen. Let op! Vocht door condensatie(zwarte schimmel) is geen waterschade. U krijgt dit als u niet genoeg ventileert. Zet elke dag de ramen 15 minuten open. Vraag een gratis folder aan de technische dienst van ABC cvba. 5. De betaling van de huur, de voorschotten en de huurlasten. Betaal maandelijks de huur en de voorschotten van huurlasten vóór de tiende van elke maand. Hoe doet u dit? Wij raden u aan een doorlopende opdracht (domiciliëring) aan te vragen bij de bank of post. Geef hen uw OGM nummer (Overschrijving met Gestructureerde Mededeling). Dit nummer staat op de berekeningsnota van de jaarlijkse huurprijsherziening. Zo vergeet u de huur niet te betalen. U kunt zelf het bedrag overschrijven op het IBAN postrekeningnummer van ABC cvba BE of op het bankrekeningnummer van ABC cvba BE Bij mededeling schrijft u huur van de maand en het jaar waarvoor u betaalt. U kunt ook uw betalingen aan de loketten betalen (contant of via Bancontact). Let op! Betaal uw huur en de voorschotten voor huurlasten op tijd. Zo vermijdt u heel wat onnodige problemen en extra kosten. 9

10 6. Huurachterstal en wanbetaling. Als u onverwachte rekeningen niet (tijdig) kunt betalen, loopt u het risico op financiële problemen. Kunt u de huur niet op tijd betalen? Bel direct naar 03/ (volg het keuzemenu 1 of 3), dan kunnen we samen een oplossing zoeken. Als u niets zegt, wordt het probleem alleen maar groter. o o Bij achterstallen kleiner dan één maand Bel naar 03/ (volg het keuzemenu 1) en zeg ons dat u de huur vóór het einde van de maand zal storten. Wij sturen u wel een aanmaningsbrief. Hierin vragen wij om zo snel mogelijk de achterstal van uw huur te betalen. Als u vóór het einde van de maand uw huur betaalt, is er voor ons geen probleem meer. Betaalt u de huur niet vóór het einde van de maand? Wij sturen een tweede aanmaningsbrief waarin wij aandringen om zo snel mogelijk de huur te betalen. Bij achterstallen groter dan één maand Betaalt u de achterstal niet vóór de veertiende dag van de maand daarna? U ontvangt dan een aangetekende brief waarin we uw huurcontract opzeggen. Uw totale schuld (zoals huurachterstal, onbetaalde rekeningen), vermeerdert dan met 10% administratiekosten. Naar de rechtbank o Betaalt u na de huuropzegging nog altijd niet? Dan sturen wij het dossier door naar onze advocaat. U zult dan kort daarop naar de vrederechter moeten komen. De rechter probeert tot minnelijke schikking te komen. Hij bekijkt uw situatie. o De vrederechter zal in zijn vonnis de huurovereenkomst stoppen. Of u krijgt duidelijke afspraken voor de betalingen. U moet die strikt respecteren. Als u dit niet doet, zal ABC cvba een verzoekschrift indienen om het huurcontract te verbreken. De vrederechter zal dan de huurovereenkomst stoppen en u moet uw woning verlaten. Let op! U betaalt alle kosten: de kosten om tot een regeling te komen de gerechtskosten de kosten voor de deurwaarder Moet u de woning verlaten? ABC cvba zal de waarborg en de aandelen die u betaalde gebruiken om de eventuele achterstal aan te zuiveren. Zorg ervoor dat u altijd uw achterstal betaalt, dan kunt u deze kosten vermijden. Afbetalingsplan Hebt u problemen met uw afbetalingen? U kunt samen met de sociale dienst een afbetalingsplan maken. Dit betekent dat u de achterstal maand per maand afbetaalt. Contacteer 03/ (volg het keuzemenu 3). Let op! U moet elke maand het afgesproken bedrag betalen, samen met de verschuldigde maandelijkse huur. Huuropzegging wegens leefbaarheidsproblemen. ABC cvba kan uw huurcontract stoppen in deze situaties. Als o u voor continue overlast zorgt tegenover uw buren (lawaai, ). o u niet in uw woning woont. o er iemand bij u woont zonder dat ABC cvba het weet. o u de voorwaarden in uw huurcontract niet respecteert. Let op! U hebt een proefperiode van twee jaar. Na de proefperiode beslist ABC cvba of uw huurcontract omgezet wordt in een contract van onbepaalde duur. 10

11 7. Herberekening en aanpassing van de huurprijs. We herberekenen elk jaar op 1 januari de huurprijs. We kijken hierbij naar uw inkomen van drie jaar geleden. Had u nog geen inkomsten 3 jaar geleden? Dan kijken we naar de inkomsten van het eerstvolgende jaar waarin u wel inkomsten had. We kijken ook naar het aantal gezinsleden ten laste. Elk jaar krijgt u een brief, waarin we u vragen uw attesten van inkomsten én een attest gezinssamenstelling binnen te brengen. Vóór het einde van het jaar ontvangt u een berekeningsnota, hierin staat de nieuwe huurprijs. Bezorgt u ons deze documenten te laat? Dan zult u voor elke begonnen maand, de maximale huurprijs moeten betalen. Als u het wil en als u de nodige attesten heeft, kan ABC cvba op elk moment de huur aanpassen. Als de persoon overlijdt met wie u wettelijk of feitelijk samenwoont; Als inwonende gezinsleden de woning hebben verlaten en van wie de inkomsten belangrijk waren voor de huurprijsberekening. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding; Als u op pensioen gaat; Als er personen bij u komen wonen. We kijken dan ook naar hun inkomsten; Als uw inkomen drie opeenvolgende maanden met minimum 20% gedaald is tegenover 3 jaar geleden. Bijvoorbeeld door werkloosheid; Als het aantal inwonende personen ten laste verandert. Bijvoorbeeld: partner en/of kinderen. Wilt u uw huurprijs herzien? Contacteer de dienst huuradministratie op 03/ (volg het keuzemenu 1). De nieuwe huurprijs start, de maand nadat u de aanvraag deed. 8. Aanvraag bijwoonst. Wilt u dat er iemand bij u komt inwonen? Bijvoorbeeld: partner, kinderen, grootouders, vriend/vriendin in woningnood, Wat moet u doen? U contacteert de sociale dienst van ABC cvba op 03/ (volg het keuzemenu 3). Als ABC cvba vermoedt dat er iemand illegaal bij u woont, kunnen we de huurovereenkomst stopzetten. Of ABC cvba kan met terugwerkende kracht de huur voor de extra personen aanrekenen. De sociale dienst legt uw vraag voor aan het directiecomité. Zij gaan akkoord met uw aanvraag of niet. Let op! Een belangrijke factor bij de beslissing is de rationele bezetting. Dat is het maximaal aantal bewoners voor een bepaald type woning. 9. Aanvraag mutatie. Het aanvragen van een ander (groter of kleiner) appartement, noemen we een aanvraag tot mutatie. Concreet wil dit zeggen dat u als huurder een andere en meer geschikte woning bij ABC cvba zoekt. Redenen voor een groter of kleiner appartement: het aantal inwonende gezinsleden neemt toe door bijvoorbeeld geboorte of bijwoonst; vermindering van het aantal inwonende gezinsleden (bij overlijden, echtscheiding, kinderen gaan alleen wonen, ); de woning is niet aangepast aan de situatie. Bijvoorbeeld bij andersvaliden of hoogbejaarden; 11

12 Opgelet! Verandert er iets in de samenstelling van uw gezin? Contacteer direct de administratieve dienst op 03/ (volg het keuzemenu 1). Breng de nodige attesten mee. Hoe vraagt u een groter of kleiner appartement aan? U schrijft een brief naar de administratie of een mail naar U schrijft in de brief of mail: het aantal gezinsleden dat bij u woont; het aantal slaapkamers dat u momenteel heeft; in welke gemeente u graag wil wonen; het aantal slaapkamers dat u graag wil in uw nieuwe woning; geef argumenten waarom u een grotere of kleinere woning wil. attesten die kunnen helpen bij de aanvraag. Wat doet ABC cvba na uw aanvraag? ABC cvba zal u inschrijven als kandidaat-huurder voor de woning die u vraagt. U komt hiervoor op een wachtlijst. Wanneer er een passende woning vrij is en u aan de beurt bent, krijgt u een toewijzingsbrief. Contacteer daarna zo vlug mogelijk de dienst huurdersadministratie op 03/ Wij maken samen een nieuw huurcontract op, we berekenen de huurprijs, we maken afspraken over de overname van de woning. Opgelet! Voor ABC cvba u een nieuwe woning toewijst, zal een verantwoordelijke van de technische dienst langskomen. Deze persoon zal controleren of er schade is in uw oude woning. Als er schade is, moet u dit eerst (laten) herstellen. Als u dit niet correct of binnen de afgesproken periode doet, krijgt u geen toewijzing van een nieuwe woning. Als u schulden heeft bij ABC cvba (huurachterstal, afrekening huurlasten of onbetaalde rekeningen), zullen wij uw aanvraag niet behandelen tot u deze schulden afbetaald hebt. 10. Hebt u een klacht? Hoewel ABC cvba al het mogelijke doet om de dienstverlening voor de huurders zo goed mogelijk te organiseren, komt het wel eens voor dat er iets misloopt. Wat zijn mogelijke klachten? Een herstelling aan het appartement Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de herstellingen, contacteer dan de technische dienst op 03/ (volg het keuzemenu 2). Wij noteren uw klacht. Als het nodig is, maken we een nieuwe afspraak voor een herstelling. Bij discussie of als uw klachten blijven bestaan, zal iemand van de technische dienst uw woning komen controleren. Opgelet! De kosten voor een aantal herstellingen zijn voor de huurder, andere voor de verhuurder. U kunt altijd aan de technische dienst vragen of u de kosten moet betalen en hoeveel de kost (ongeveer) zal zijn Facturen en afrekeningen Gaat u niet akkoord met de afrekening of factuur die u van ons ontving? Contacteer de algemene administratie op 03/ (volg het keuzemenu 1). U kunt voor rekeningen van huurherstellingen een afbetalingsplan vragen bij de sociale dienst van ABC cvba. U moet uw vraag motiveren. 12

13 10.3. Leefbaarheidsklachten o Lawaaihinder komt vaak voor, maar is moeilijk op te lossen. Het politiereglement (art. 54) zegt: Elk geluid of lawaai dat de rust van de inwoners kan verstoren en dat zonder noodzaak veroorzaakt wordt, is verboden. M.a.w. er mag géén lawaai gemaakt worden tussen 22u00 s avonds en 6u00 s morgens. Als het lawaai niet stopt, contacteert u het beste de politie. De politie heeft de nodige apparatuur om geluidsovertredingen te constateren. Onze huisvestingsmaatschappij kan in bepaalde situaties acties nemen en de huurder wijzen op de regels in het huurcontract en/of in het huishoudelijk reglement. ABC cvba heeft echter géén politiebevoegdheid. ABC cvba kan dus geen constateringen doen en een proces verbaal opmaken. Blijft het lawaai duren en negeren de buren uw klachten? Dan zal ABC cvba erover nadenken om een gerechtelijke procedure te starten tegen de persoon die deze overlast veroorzaakt. ABC cvba zal hierbij verwijzen naar de regels in het huurcontract. o Burenruzie Wij constateren dat het bij bewoners niet lukt om met elkaar te praten en burenruzies onder elkaar op te lossen. Meestal gaat het hier over pesterijen, lawaaihinder, reukhinder, Wij dringen aan om tolerant voor elkaar te zijn. Voor een aantal andere zaken contacteert u het beste de politie. Hierbij denken wij aan opzettelijke vernielingen, (poging tot) geweld en andere strafbare feiten. o Sluikstorten Gebeurt nog al te dikwijls en iedereen ergert er zich dood aan. Bijvoorbeeld: groot huisvuil dat op de verkeerde dag wordt buiten gezet. Of afval dat in de verkeerde zak wordt op straat gezet, waardoor het blijft staan op het voetpad. In Antwerpen kunt u voor sluikstort op straat (dus niet voor sluikstort in de gebouwen), gratis bellen naar het nummer In Gent kunt u sluikstort melden aan IVAGO, op 09/ De dienst stadreiniging het ruimt sluikstort dan zo snel mogelijk en gratis op Andere klachten Woont u in een gebouw met veel gemeenschappelijke lokalen en voorzieningen? Dan zijn er vaak klachten over: - het slecht sorteren van huisvuil in de gemeenschappelijke containers; - dat huurders de gemeenschappelijke gang en traphal niet poetsen; - sluikstorten in het gebouw. Voor deze klachten contacteert u de sociale dienst van ABC cvba op 03/ (volg het keuzemenu 3). De sociale dienst kan als tussenpersoon met u en de buren praten, of verwijst naar de dienst buurttoezicht. Als iemand de regels in het huurcontract of afspraken bijna nooit respecteert, zal ABC cvba dit verrekenen in de gemaakte kosten aan de huurder. Als ABC cvba uw probleem niet correct aanpakt of oplost, kunt u altijd een klacht indienen bij de directeur van ABC cvba. U doet dat best schriftelijk ter attentie van de directeur. Opgelet! Voor leefbaarheidsproblemen of problemen met de buren bestaan er géén kant-en-klare oplossingen! 13

14 11. Einde van de huurovereenkomst. Wanneer u als huurder de huurovereenkomst wil stoppen, volgt u volgende procedure De huuropzegging Hoe stopt u uw huurcontract? Stuur een aangetekende brief naar de dienst huurdersadministratie op de Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen. De opzegperiode start de eerste dag van de maand nadat u de opzegbrief verstuurde. In principe duurt deze periode in totaal drie maanden. De opzegperiode stopt de laatste dag van de derde maand. In sommige gevallen kan ABC cvba uw huurovereenkomst opzeggen. Wij verwijzen hiervoor naar de huurovereenkomst en het intern huurreglement Art. 8. Wanneer u als huurder de huurovereenkomst opzegt, neemt u ook ontslag als aandeelhouder van onze sociale huisvestingsmaatschappij. Wij vragen uitdrukkelijk om dit ook te schrijven in de opzegbrief. Tijdens uw opzegperiode kan u als huurder uw appartement volledig gebruiken. U moet wel minstens twee keer per week twee uur, kandidaat-huurders de mogelijkheid geven het appartement of de woning te bezichtigen. Dit kan ook op afspraak gebeuren. Ook tijdens de opzegperiode betaalt u de huur correct De overname Hoe maakt u een afspraak voor de overname van het appartement? Bij de bevestiging van uw huuropzeg zal ABC cvba direct een voorstel van datum voor de overname aan u doen. Past deze datum niet? U kunt zelf ook een afspraak maken voor de overname van uw appartement tot één maand voor het einde van uw huurcontract. ABC cvba zal dan met een aangetekende brief de afspraak bevestigen. Let op! Als één maand voor het einde van het huurcontract nog geen afspraak heeft gemaakt, zal ABC cvba u via een aangetekende brief de eerste datum herbevestigen. Let op! U moet zeker bij de overname aanwezig zijn. Voor de plaatsbeschrijving betaalt u 25. Wat gebeurt er tijdens de overname van het appartement? Tijdens de plaatsbeschrijving noteert ABC cvba wat er in orde of kapot is in uw woning. We vergelijken uw oude plaatsbeschrijving met de situatie nu. ABC cvba controleert of uw woning volledig leeg is en of het gepoetst is. U geeft alle sleutels van de woning aan onze technische medewerker die de overname doet. De sleutels van: - de binnendeur - de buitendeur - de fietsenbergplaats - het containerlokaal U hebt hiervoor vroeger een waarborg betaald. 14

15 ABC cvba neemt de meterstanden op. U stuurt de gegevens naar de energiemaatschappij voor de eindafrekening. Wat gebeurt er als er iets kapot is in uw appartement? Natuurlijke slijtage door ouderdom of normaal gebruik, moet u niet betalen. Alle andere schade betaalt u wel. Zoals: o schade veroorzaakt door te weinig poetsen o als er bepaalde zaken ontbreken o opzettelijke beschadiging Het is dan ook belangrijk dat u het appartement en eventueel garage en andere in de originele staat, volledig leeggemaakt en proper aan ABC cvba teruggeeft. Alleen op die manier moet u bij de afrekening niets betalen De administratieve afhandeling Daarna volgt er nog een definitieve afrekening. U krijgt van ons: een terugbetaling van de waarborg de uitbetaling van de aandelen die u gedurende de verblijfsperiode als huurder in onze maatschappij heeft gehad. Is er schade? Dan zullen wij de herstellingskosten van de waarborg aftrekken. Of bij veel schade ontvangt u een factuur met het bedrag dat u nog moet betalen. Weet dat er nog een afrekening huurlasten volgt voor het laatste jaar dat u de woning bewoonde. Om heel wat kosten te besparen, geeft u het appartement bij het einde van de huur leeg, proper en in oorspronkelijke staat terug. Opgelet! U mag nooit de sleutels van uw appartement in de brievenbus van ABC cvba deponeren of doorgeven aan de volgende huurder. 12. Veiligheid en preventie Voorkom inbraak U kunt als huurder helpen bij de veiligheid in uw buurt. Wat kunt u doen? Zorg ervoor dat uw woning er bewoond uitziet. Bent u lang afwezig? Laat dan iemand uw brievenbus leegmaken. Laat niet altijd de rolluiken naar beneden. Vraag aan familie of buur om uw woning te controleren. Leg uw sleutel niet op zogezegde veilige plaatsen zoals onder de mat, in een bloempot, Noteer nooit uw naam en adres op de sleutelhanger. Doe alles op slot, ook als u maar even weg moet. Registreer uw waardevolle voorwerpen. Zodat u bij een eventuele inbraak aan de politie een duidelijke omschrijving kan geven van de verdwenen voorwerpen. Bewaar waardevolle voorwerpen niet bij elkaar op één plaats. Leg een lijst aan van uw bezittingen en bewaar hem. Let altijd op voor onbekenden die om een glas water vragen of vragen om te mogen telefoneren. 15

16 Laat niemand zomaar binnen met de parlofoon. Zorg ervoor dat u nooit de gemeenschappelijke inkomdeur opent zonder te controleren wie er binnen wil. Zorg dat de centrale inkomdeuren van het gebouw altijd gesloten zijn Brandveiligheid We vragen u mee te controleren dat vandalen de brandblusapparaten niet onnodig leegspuiten of wegnemen. Als dit toch gebeurt, contacteer ons direct op 03/ Bij nood zijn brandblusapparaten van levensbelang, een vol apparaat kan levens redden. Controleer vluchtwegen, ontsnappingsluiken op de terrassen, brandladders en beweegbare schotten. Het Is belangrijk voor uw eigen veiligheid dat u alle defecten aan ons doorgeeft. Kijk ook na of de sleutels van vluchtdeuren, terrassen en valluiken aanwezig zijn. Het zijn noodwegen en verplicht door de brandweer. In noodgevallen kan tijdverlies zware gevolgen hebben. Als bewoner bent u mee verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw woning. De meeste branden worden vaak veroorzaakt door nalatigheid en onoplettendheid. Daarom geven we u hier enkele praktische en eenvoudige tips om brand te voorkomen: de kelder o sluit altijd de kelderdeur; o plaats nooit licht ontvlambare vloeistoffen of gassen in de kelderruimte. de keuken o hang geen gordijnen in de buurt van het fornuis; o gooi nooit direct na het roken de inhoud van een asbak in de vuilnisbak; o trek de stekkers van elektrische toestellen uit; o controleer nooit een gaslek met lucifers of aanstekers. Contacteer altijd de technische dienst op 03/ of het noodnummer 100 of 112 met GSM. de leefruimte o steek niet te veel stekkers in elektrische stekkerdozen; o gebruik veilige asbakken; o probeer niet te roken in uw woning; o gebruik geen kapotte elektrische draden. de slaapkamer o rook nooit in bed o let op voor brandende kaarsen. de garage o gebruik geen brandbare producten in de garage; o stockeer geen materialen in de garage. algemeen o zet geen brandbare voorwerpen bij de waterverwarmer op gas; o sluit iedere gasverwarming met open vlam aan op een schouw; o laat geen brandende kaarsen alleen achter. Als het toch brandt, blijf kalm en reageer alert. Een paar tips: Is er brand van een elektrisch toestel? o Trek het stopcontact uit; o Sluit de luchttoevoer naar het vuur af. Bijvoorbeeld, door een natte dweil bij een frietketel die vuur vat of met een brandblusser. Als het blijft branden, belt u de dienst 100 (met GSM belt u naar 112 ). Geef zeker uw adres. Sluit alle ramen en deuren, want lucht zorgt voor meer vuur. Opgelet! Bij brand mag u nooit de lift gebruiken. Bij kortsluiting wordt de lift geblokkeerd. Gebruik alleen de voorziene vluchtwegen! 16

17 13. Andere aandachtspunten Ventileren en verluchten. Zorg ervoor dat u uw woning vaak goed ventileert. Waarom? U vervangt vochtige lucht door verse droge lucht. Dat kost minder in verwarming. U krijgt geen schimmels en condensatie. Wat doet u het beste? Zet de ramen enkele minuten per dag volledig open. Gebruik de ventilatieroosters, kleef ze niet dicht of stop ze niet af met een doek. Lees ook de extra instructies in de wijkinformatiebrochure als uw gebouw beschikt over een centraal ventilatiesysteem Brandmelders. Als uw woning al een brandmelder heeft, ontregel hem dan niet. Een brandmelder geeft een signaal bij brand of rookontwikkeling. Hij kan mensenlevens redden. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met ABC cvba, Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen. Tel. 03/

18 NOTITIES

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen Inhoudsopgave Artikel 1: Plaatsbeschrijving verhuizing inrichting veranderingen 1. Plaatsbeschrijving en sleutels 2. Verhuizing 3. Inrichting Veranderingen

Nadere informatie

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE OPENINGSUREN KANTOOR Maandag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u Dinsdag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u 1ste en 3de van de maand 13.00 u - 18.30 u

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Handig boekje voor huurders Mijn raam is kapot, de muren hebben dringend een

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN HUISVESTINGSDIENST Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN Katholieke Universiteit Leuven Huisvestingsdienst Van Dalecollege Naamsestraat 80 bus 5415 3000 LEUVEN tel. + 32 16 32 44 00 fax + 32 16 32 88 20 huisvestingsdienst@dsv.kuleuven.be

Nadere informatie

Gids voor kotstudenten

Gids voor kotstudenten www.what-s-in-a.name 1,5m 3 - Niet te bezichtigen - 1.125 euro ENKEL VOOR LEKKERE KIPJES Kotatgent.be Gids voor kotstudenten Voorwoord Inhoud Beste student Welkom in Gent, de grootste studentenstad van

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT. Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma:

ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT. Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma: ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma: 1 Inleiding Als huurder heb je soms vragen over je woning. DE ARK wil je zo goed mogelijk helpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. fbto.nl

Voorwaarden. Inboedelverzekering. fbto.nl Voorwaarden Inboedelverzekering > Inboedelverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Inboedelverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Inboedelverzekeringen 4 Leeswijzer 5 Contact 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden. Woonverzekering

Voorwaarden. Woonverzekering Voorwaarden Woonverzekering > Woonverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Woonverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Woonverzekeringen 6 Leeswijzer 7 Contact 8 Algemene voorwaarden 9 1. Waarop

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie