1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen?"

Transcriptie

1 SchaduwPleegOuderRaad - Resultaten vragenlijst september reacties van 54 leden 1. Deskundigheidsbevordering pleegouders Aanbevelingen aan de Rading: 1. Screen aspirant pleegouders op het kunnen en willen bevorderen van hun deskundigheid. Deskundigheidsbevordering hoeft op die manier niet verplicht te worden gesteld, omdat het een voorwaarde voor pleegouderschap via de Rading is. 2. Geef de pleegzorgmedewerker de verantwoordelijkheid om met pleegouders te onderzoeken op welk gebied deskundigheidsbevordering nodig is en leg dit vast met pleegouders. 3. Zorg voor een jaarprogramma voor deskundigheidsbevordering en laat de ouders aan de hand van het plan met de pleegzorgmedewerker of uit interesse kiezen voor trainingen/workshops/cursussen uit het jaarprogramma. 4. Laat deskundigheidsbevordering plaatsvinden onder schooltijd of in de avond. Bied dezelfde trainingen/workshops/cursussen meermaals per jaar aan op verschillende tijden. 5. Neem de onderwerpen mee die pleegouders aandragen (1.2). 1.1 Welke deskundigheidsbevordering heeft de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading gehad? Instapcursus PMTO (Parent Management Training Oregon) VIB (Video Interactie Begeleiding) Triple P Omgaan met een seksueel misbruikt pleegkind Omgaan met hechtingsproblematiek Omgaan met een puberend pleegkind Omgaan met psychische problematiek bij ouders Omgaan met kwetsbare tienermeisjes Omgaan met getraumatiseerde pleegkinderen Gordonmethode Basic Trust Geen (4 respondenten ) 1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen? Rechten/juridische positie van pleegouders (omgangsregelingen, blokkaderecht, niet kunnen vinden met pleegzorgmedewerker, wat als de plaatsing mislukt, pleegoudervoogdij) Omgaan met hechtingsproblematiek (in verschillende leeftijd-/ontwikkelingsfasen) 1 van 5

2 Omgaan met getraumatiseerde pleegkinderen Omgaan met biologische (gescheiden) ouders (en andere familieleden) Omgaan met cultuurverschillen (op gebied van religie of afkomst) Omgaan met een puberend pleegkind (met verstandelijke beperking) Pleegkinderen en social media Pleegkinderen en seksualiteit (in verschillende leeftijd-/ontwikkelingsfasen) Gesprekstechnieken Hoe blijf je als pleegouder goed voor jezelf zorgen in stressvolle situaties (bewaken van grenzen) Rots en water of een andere weerbaarheidstraining 1.3 Zou deskundigheidsbevordering voor pleegouders volgens de SchaduwPleegOuderRaad verplicht moeten zijn? Ja Met keuzemogelijkheden zodat je iets kunt uitzoeken wat bij je past en waar je in jouw situatie wat aan hebt. Dit evt. in overleg met de pleegzorgmedewerker, die daar ook wat kan en mag vinden uiteraard. Maar het is goed om je te ontwikkelen, voor te bereiden en kennis op te doen, voordat het misgaat. Ik denk dat je een pedagogische onderbouwing mag verwachten, daar het een kind is dat nurture wordt opgevoed in een pleeggezin. Je hebt enige kennis nodig van opvoeding van kinderen. Ik zit te twijfelen over de 'vorm van verplichting'. ik vind het belangrijk dat pleegouders voldoende ondersteuning krijgen en dat kan onder andere via deskundigheidsbevordering maar ik vind ook dat pleegouders door een bepaald soort 'verplichting' bewust om (blijven) gaan met hun opvoedtaak, omdat het andermans kinderen betreft, die bovendien al vaak een 'achterstand in het leven' hebben door trauma, verlies, etc. maar de andere kant van de zaak is dat pleegouders zich vrijwillig inzetten en gemiddeld al meer tijd 'kwijt' zijn aan het verzorgen en opvoeden van pleegkinderen. Dus in hoeverre kan je nog 'extra' beroep op ze doen? dit zal een dilemma blijven, dus de eerste taak zal zijn een mooi 'format' te vinden, een mooi 'midden' tussen noodzaak en plezier. Denk zeker dat er wat meer naar de mogelijkheden van pleegouders gekeken mag worden zeker m.b.t. moeilijk opvoedbare kinderen Zou goed zijn met name gericht op specifieke pleegzorg problematiek. Het liefst aanbieden voordat mogelijk problematiek zich kan aandienen. Gebaseerd op de situatie van het pleeggezin. Ik ben van mening dat er een minimale eis voor pleegouders kan zijn om 2 bijscholingsavonden per jaar te volgen. Er is zoveel te leren betreffende opvoeding. Het is wel ingewikkeld om zo'n avond voor iedereen interessant te maken want er zijn net zoals overal ook veel niveauverschillen tussen pleegouders. 2 van 5

3 Nee Wanneer pleegouders voor het kind gaan en het pleegouderschap niet kiezen voor het geld. Jammer genoeg wordt daar niet echt op gescreend, omdat pleegouders het dan misschien vaker opnemen voor hun pleegkinderen indien er rechtszaken gevoerd worden. Ieder kan zelf bepalen of je scholing nodig hebt om nog vaardigheden te leren. Wel kan bv interessant zijn om bij aanvang te onderzoeken welke competenties je hebt en gedurende pleegouder-contract dit actueel te houden, zodat je inzicht krijgt in welke kwaliteiten je hebt, kunt inzetten en waar nog evt te scholen. Pleegouders zijn al gescreend. Wel kun je als pleegzorgwerker goed inschatten aan welke opleiding een pleeggezin veel zou hebben en hier proactief over praten. Ook op andere manieren kun je het bijwonen van een opleiding aantrekkelijk maken: - benadrukken dat het ook een meet and greet is met lotgenoten - De opleiding opnemen en als digitale cursus aan pleegouders aanbieden (ik bedoel je kan een cursus bijvoorbeeld in stukjes kijken op je mobiel als je elke dag op het station zit te wachten! Moderne tijd!) - Een app maken en die vullen met beelden en documentatie uit de cursus(sen) Wat me ook te binnen schiet: - Misschien kan de Rading proactief zijn bij het regelen van een buddypleeggezin. Twee pleeggezinnen die veel op elkaar lijken qua omstandigheden, problematiek of samenstelling en deze aan elkaar koppelen als vaste sparringspartner? Een goede pleegzorgwerker doet toch ook aan deskundigheidsbevordering van pleegouders? Als de onderwerpen interessant zijn dan komen er wel pleegouders op af. Ik lees ook de Mobiel. hierin staat ook veel informatie en soms lees ik een boek over pleegzorg. Ik denk dat het goed zou zijn voor de hulpverlening, ik denk echter ook dat het mensen afschrikt. Neutraal In de praktijk leer je het pas. Ook met lager nivo kun je goede pleegouder zijn. Het lijkt mij erg goed als pleegouders op bepaalde gebieden kennis van zaken hebben. Het kan ze helpen kinderen beter te begrijpen. Het lijkt me absurd om pleegouders die al over enige deskundigheid beschikken (opleiding, ervaring) een verplichte cursus te laten volgen, vooral als het pleegkind/ de pleegkinderen geen specifieke problematiek hebben. Als deskundigheid ontbreekt in combinatie met specifieke problematiek is het aanbieden van een cursus/training wel aan te bevelen. Maar of je dit verplicht moet stellen? Als dit in het belang van het kind is, als het kind schade zou oplopen door onwetendheid of verkeerde aanpak van de pleegouders, dan wel. Je kunt deskundigheidsbevordering dus niet zonder meer verplicht stellen, maar je kunt wel van pleegouders verlangen dat zij zich bekwamen in kennis omtrent problematiek (rouw, autisme, verslaving, hechtingsproblematiek enz.) van hun pleegkinderen. Verplicht is groot woord, want iedere pleegouder heeft zijn eigen referentiekader. Ik was gezinsvoogd en onze behoefte voor cursussen is anders dan beginnende pleegouders. 1.4 Wat vindt de SchaduwPleegOuderRaad van het idee om de Rading te vragen jaarlijks een boekje uit te laten brengen met het deskundigheidsbevorderingprogramma voor pleegouders? Alle 17 respondenten vinden dit een aantrekkelijk, prettig of handig idee. Dan kun je aan het begin van het jaar plannen waar je heen wil. Ik weet dat het in het algemeen de animo voor cursussen, workshops enz. slecht is. Iedereen heeft het "druk". Dus als het helpt om pleegouders te mobiliseren waarom niet. Ik zelf merk dat als ik bijvoorbeeld via de mail iets binnen krijg het makkelijk opzij leg en vervolgens vergeet. Zo ook met de nieuwsbrief van de Rading. Dan kan de pleegouder zelf kiezen van voor hem/haar van toepassing is. Alsmede overleg met medewerker van de Rading over de inhoud (en toepasbaarheid). Ik vind dat het kiezen van een training/cursus in overleg met de pleegzorgwerker moet gebeuren omdat die waarschijnlijk beter kan beoordelen wat het pleegkind nodig heeft. Als je als pleegouder een leek bent, 'blanco' bent in de wirwar van problemen die een kind kan meenemen, dan is het lastig om zelf te beoordelen waarin je 3 van 5

4 je moet ontwikkelen. Het gevaar bestaat dat je de verkeerde cursus kiest en vervolgens een verkeerde aanpak voor het kind hanteert. Je zou kunnen bedenken dat je dan bijvoorbeeld per jaar 2 workshops en/of cursussen en/of trainingen verplicht stelt en dat men zelf daarnaast kan kiezen wat men wil. Met een leuke passende inleiding van elk programma wordt je gemotiveerd en kun je tijdig de datum vrij houden. Je hebt dan toch een makkelijk bereikbaar overzichtje bij de hand. Ik wil hem wel. 1.5 Wanneer komt deelname aan deskundigheidsbevordering de SchaduwPleegOuderRaad het beste uit? Doordeweeks onder schooltijd of in de avond. Het advies is om dezelfde training op verschillende tijden en dagen aan te bieden in een jaar. 2. Het nieuwe pleegzorgcontract Informatief bespreken in POR-OV. Herkenbaar bij de Rading? 2.1 Heeft de SchaduwPleegOuderRaad deze al ondertekend? 2.2 Wat vindt de SchaduwPleegOuderRaad van het nieuwe contract? Getekend met veel aanmerkingen. Vooral veel plichten, maar onze rechten worden niet genoemd. Inzage in financiën, dacht het dus niet. Getekend met aanpassingen naar onze situatie. En door de Rading geaccepteerd. Niet getekend. Er staan dingen in waar ik niet voor wil en ga tekenen. Bovendien heb ik eerder een contract getekend, dus waarom zou ik een nieuw en eenzijdig opgesteld contract tekenen? Volgens mij kunnen ze daar niemand toe dwingen, tenzij bij een volgende plaatsing. Maar dan kies je dan ook voor, of je kiest ervoor om ermee op te houden. Dat kun je nu niet, omdat je het belang van het kind voorop stelt. Niet getekend. Er stonden een aantal zaken in die we niet zonder meer zo wilden/konden ondertekenen. Niet getekend. Ben het niet eens met de verplichting dat ik niet mee mag/kan denken met de bezoeken. 4 van 5

5 Ben daar totaal niet mee bezig. Ik zie en ervaar dit als een verplicht document wat in ons geval weinig inhoud zal hebben. Papieren flauwekul, getekend omdat ze het verwachten, maar dit is alleen maar weer nieuwe bureaucratie, dient in onze ogen geen enkel doel. Getekend. Ik vermoed omdat het moet. Ik zag er niets raars in. Getekend omdat het verplicht is. Getekend, omdat het zo goed is. 3. De digitale nieuwsbrief van de Rading Tips aan de Rading doorgeven: doorklikmogelijkheid en ervaringsverhalen in nieuwsbrief. Verwachtingen over ons deel in de nieuwsbrief bespreken. Wat kunnen we meenemen? 3.1 Leest de SchaduwPleegOuderRaad de digitale nieuwsbrief van de Rading? Alle 17 respondenten lezen de nieuwsbrief: als informatiebron, voor bijplaatsingen, om te weten wat er speelt binnen pleegzorg, om de ontwikkelingen binnen de Rading te volgen. Respondenten lezen de nieuwsbrief over het algemeen meteen als hij binnenkomt. Daarna raakt hij op de achtergrond. De papieren nieuwsbrief wordt gemist. Tip van een respondent was om een nieuwsbrief te maken waarin je door kunt klikken op onderwerpen van interesse. Een andere respondent mist ervaringsverhalen van pleegouders. 3.2 Wat verwacht de SchaduwPleegOuderRaad aan informatie in de nieuwsbrief van de PleegOuderRaad? Algemene informatie waar de PleegOuderRaad mee bezig is. Wat de PleegOuderRaad zelf aandraagt of belangrijk vindt. Speerpunten. Standpunten van de PleegOuderRaad (bijvoorbeeld over de transitie). Wat de PleegOuderRaad bereikt heeft (bijvoorbeeld aan aanpassingen in het pleegzorgcontract). Duidelijke informatie, geen slappe praat, wat er verbeterd is voor pleegouders. Juridische, financiële, actuele politieke ontwikkelingen. Oproepen tot participatie (net als deze vragenlijst). Vertalen van informatie die voor pleegouders lastig of niet bereikbaar is of teveel tijd kost door het gebrek aan specifieke kennis of omdat ze formeel zijn of vanuit binnenin de Rading komen. Informatie over cursussen. Een jaaroverzicht met bereikte resultaten. 5 van 5

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 programma kalender kalender uitscheuren op perforatie 21 januari Communiceren met pleegkinderen avond 1 28 januari

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND ouders EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP 5 JAAR PLEEG OUDER SUPPORT ZEELAND Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft MAGAZINE VOOR, DOOR EN OVER PLEEGOUDERS Colofon

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Verhuizen

Hoofdstuk 9 Verhuizen Hoofdstuk 9 Verhuizen Verhuizen doet een pleegkind meestal meerdere keren in zijn leven. Om u meer inzicht en houvast te geven in hetgeen uw pleegkind ervaart en meemaakt, hebben wij dit hoofdstuk gemaakt.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Doel Het doel van de verkorte module HKA en ouders is ouders beter toe te rusten bij het ondersteunen van de maatregel, opdat deze een grotere kans

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie