Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Zorgboerderij Breukelaar Adres: Krommestraat 5 Postcode: 7054BN Woonplaats: Westendorp Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Susanne Stevens Adres: Krommestraat 5 Postcode: 7054BN Woonplaats: Westendorp Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Susanne Stevens Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: nee :30 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar In het begin van het jaar hebben we ondertussen traditie getrouw de evaluatiegesprekken met deelnemers en/of ouders/vertegenwoordigers gehouden. In ongeveer 3 maand tijd (januari t/m maart) plannen we met ieder een persoonlijk gesprek waarin we de doelen van de deelnemers bespreken, hoe vinden ze de begeleiding gaan en hebben ze nog andere op of aanmerkingen. Dit zijn altijd erg waardevolle gesprekken voor zowel ons als zorgboerderij dan wel ouders/vertegenwoordigers en/of de deelnemer. In die eerste 33 maanden maakt de begeleiding alle verslagen weer op orde door de nieuwe doelen erin te zetten en eind maart zit de begeleiding bij elkaar om alle doelen van de deelnemers te bespreken en te plannen. De evaluatiegesprekken zijn dan weer een nieuwe opstart voor de deelnemer om aan nieuwe doelen te werken, of juist door te gaan met waar we eerder mee begonnen zijn. Ook is het erg waardevol om inbreng van ouders/vertegenwoordigers te krijgen. Vorig jaar kwam uit de inspraakavond voor ouders eruit dat ouders en deelnemers behoefte hadden aan uitjes. In overleg met ouders afgesproken dat we het dan over kleine zowel educatie uitjes hebben. Zo zijn we dit jaar voor het eerst met een aantal kinderen in april naar de techniekdag geweest. We hebben meegedaan met de opschoondag van de gemeente waarin de zorgboerderij zich bevind om zo ons steentje bij te dragen aan een schoon mileu. Later in het jaar kwam daar nog de open dag van Vitens waterschap bij en niet te vergeten ons jaarlijkse uitje naar het maisdoolhof en speeltuin hier in de buurt. Al met al zeker niet de hoofdzaak van onze dagbesteding maar wel een welkome aanvulling. Uitjes versterkt de band van de deelnemers met elkaar, ze beleven met elkaar een dag en kunnen daar met plezier op terug kijken. Ook leren ze omgaan in een vreemde omgeving, hoe doe je dat nu, betalen? en hoe krijg je in een drukke hal overzicht en raak je elkaar niet kwijt. Aan ieder uitje zit een leerdoel vast. In maart dit jaar was het eindelijk zo ver. Na bijna een half jaar kwamen eindelijk de burgemeester en wethouders van de gemeente oude ijsselstreek op bezoek. Helaas waren er al een groot aantal deelnemers afgehaakt om op deze dag te komen. Het was namelijk zo dat we al 2 keer eerder een afspraak hadden gemaakt, deelnemers hierop hadden voorbereid en dat het dan op het laatste moment weeer werd afgezegd door de gemeente. Erg vervelend. maar toch met een frisse blik ze verwelkomd hier op de boerderij. Ze hebben met belangstelling gekeken en zijn gesprekken aangegaan. Een erg waardevolle middag. In de zomer van dit jaar zijn we aan de gang gegaan met een wens van de deelnemers namelijk een nestschommel en gewone schommel. Hiervoor hebben we een subsidie gekregen van Kanjers voor Kanjers. Het heeft een tijdje geduurd maar eind van het jaar werden de schommels geleverd en konden we de gebruiksovereenkomst ondertekenen met de stichting. Er werd meteen al flink gebruik gemaakt van de schommels. De eigenaren zijn bezig geweest met inventariseren hoe we uit kunnen breiden. Al een tijdje is de wens er om een grotere kantine te realiseren waarbij we wat apparte kamers kunnen maken met bijvoorbeeld snoezelmogelijkheden. Dit omdat de doelgroep hier steeds meer 3

4 behoefte aan heeft. Er is een gesprek geweest met de bank en er zijn verschillende opties op papier gezet door de eigenaren. Deze zullen in de loop van 2015 onderzocht worden en hopelijk gerealiseerd. Verder is er veel gebleven zoals het was. Er zijn een aantal deelnemers bij gekomen en afgevallen door uiteenlopende redenen. We merken dat de aanmeldingen die in de loop van het jaar komen toch een wat andere doelgroep is. We krijgen steeds meer aanvragen om kinderen met een verstandelijke beperking te plaatsen. Dit vraagt van de begeleiding wat aanpassing en inspanning. Een uitdaging voor ons allemaal waarbij we allert blijven op de kwaliteit voor alle doelgroepen! We hebben dit jaar allemaal weer onze cursus BHV gevolgd en Michiel en Susanne hebben nog extra de bijscholing kinderehbo gevolgd. Hierdoor weten we goed wat we moeten doen bij ongelukjes. We zijn er helaas niet aan toegekomen om een bijscholing in autisme te volgen, onder andere omdat het aanbod niet aansloot op onze wensen. Voor 2015 komt deze weer op de actielijst te staan met wellicht een uitbreiding. We willen graag nog meer geschoold worden in autisme met een verstandelijke beperking. Zeker omdat zoals hierboven te lezen valt dit ook steeds meer een doelgroep word binnen onze zorgboerderij. Verder zijn we natuurlijk erg druk geweest met de ontwikkelingen omtrent de zorg en de overgang naar de gemeente. We zijn nu aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg en kunnen in de toekomst via hun declareren mocht dit nodig zijn. Ook zijn we nog steeds onderaannemer van stichtig Zozijn en Zozijn Kind en Jeugd. Hier zit ondertussen ook een groot aantal van onze deelnemers bij. We gaan dus zoveel mogelijk verder als onderaannemer van bovenstaanden. Deze keus is bewust gemaakt omdat we ons graag allemaal willen richten op de zorg en begeleiding voor de deelnemers. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers 20 aantal begin van het jaar: instroom: 5 (doelgroep; 4x jeugdigen en kinderen 1x volwassenen) uitstroom: 1 (reden; dagbesteding/zorgboerderij was niet passend bij de wensen van deze deelnemer) 4

5 Scholing en ontwikkeling BHV bijscholing EHBO kinderen bijscholing Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? ja en nee. De bijscholingen zijn gevolgd zoals gepland. we wilden ook graag een bijscholing in de cursus autisme die we in 2013 hebben gevolgd, helaas was het aanbod hierin niet naar onze wensen. We wilden graag wat nieuwe cursussen volgen met betrekking op gesprekstechnieken. Ook hier hebben we geen passende cursus voor gevonden die voldeed aan onze wensen. Vooral de cursus autisme blijft staan en daar komt eigenlijk bij de combinatie autisme en een verstandelijke beperking. Hierin willen we in 2015 ons gaan specialiseren. 5

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? persoonlijke gesprekken (evaluatie's) inspraakavond voor ouders/verzorgers voor iedere deelnemer een persoonlijk plan gemaakt met een doel waaraan gewerkt word. zijn op papier gezet in de notulen Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Er zijn geen (bijna) ongevallen geregistreerd dit jaar. We hebben nog even goed gekeken naar de omschrijving van ons protocol en we komen tot de conclusie dat dit achteraf toch een aantal keer had gemoeten. Denk dan een schaaf en snijwonden. Vooral de doelgroep kinderen heeft natuurlijk wel eens tijdens het spelen een wond opgelopen bijvoorbeeld een schaafwond. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen nodig geweest om deze te verbeteren. Als er een ongeval heeft plaats gevonden is dit gekomen door pech of eigen handelen van de deelnemer. Voor ons word het een aandachtspunt om dit jaar het protocol beter te volgen en hier ons meer bewust van te worden. Er zijn gelukkig geen grote ongevallen geweest dit jaar. 6

7 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E geactualiseerd. Oefening calamiteitenplan gedaan, ook met deelnemers Evaluatie gesprekken met deelnemers gedaan Tevredenheidonderzoek deelnemers Nee dit jaar nog niet gedaan omdat we mee gaan doen met het RMS systeem. voorbereidingen zijn ondertussen gedaan hiervoor en we gaan in februari 2015 de deelnemers hierover inlichten Functioneringsgesprekken gevoerd met de vrijwilligers Actualisatie BHV geactualiseerd Opstellen jaarverslag Nee arverslag aangemaakt werkoverleggen inplannen Nee gedaan voor het hele jaar inspraakavond ouders plannen en organiseren inspraakmomenten (werkoverleg) in de maanden mei, juli, september en november 2014 gepland! ontruimingsplan oefenen met deelnemers is gebeurd werkoverleggen gehouden dit jaar met deelnemers gedaan! met de hele jonge deelnemers dit op spelende wijs uitgevoerd, vooral de nadruk gelegd op waar ga je heen als er brand is of begeleiding dit zegt. (wat is de verzamelplek) zoönosen keurmerk weer verlengen dierenarts is in december op bedrijfsbezoek geweest en heeft alle dieren zonodig ingeënt en het zoönosen formulier ingevuld. Acties vanuit kwaliteitssysteem scholing: cursus autisme volgen ehbo volgen noodplan bespreken tijdens werkoverleg deelnemers Nee ehbo is gevolgd, autisme geen passende opleiding gevonden. is geweest in 2013 ontruiming oefenen met deelnemers is geweest in 2013 inspraakavond Ouders oktober 2014 deze is iets uitgesteld geweest omdat we eerst wat meer duidelijkheid wilde hoe het in 2015 gaat met de gemeente's om ook hierover te kunnen praten tijdens de inspraakavond. Inmiddels is deze geweest en 7

8 cursus gesprekstechnieken; uitzoeken waar dit kan en opgeven etc. Nee notulen zijn gemaakt. niet uitgevoerd, kan niets passends vinden, word doorgeschoven naar volgend jaar Overige acties contact opnemen met gemeente over vergunningen contact opnemen met de bank om een en ander te bespreken is bekend, we hebben een omgevingsvergunning nodig om bij te bouwen. deze is nog niet aangevraagd omdat onze plannen nog niet helemaal duidelijk zijn. is gebeurd, gedaan, we weten wat onze mogelijkheden zijn. uitbreiding speeltoestel Plan was voor eind datum gemaakt en ingediend bij onder andere de stiching kanjers voor kanjers. Door leverancier problemen heeft het allemaal wat langer geduud maar in december dit jaar hebben we de schommels en een boter,kaas en eieren spel kunnen plaatsen. dagplanning voor deelnemers iedere donderdag versturen plannen maken ivm uitbreiding kantine en personeel dit gebeurd nu iedere week. actiepunt word ook afgesloten want dit zit in het systeem en staat in de werkmap voor begeleiding beschreven. er zijn gesprekken geweest met de bank en er liggen verschillende opties op tafel. Deze worden op het moment uitgezocht. Het gaat dan over uitbreiding van de kantine. Uitbreiding van personeel is eigenlijk niet haalbaar en ook niet meer wenselijk. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? de meeste actiepunten lopen hier en zitten in ons systeem. We hebben dit over het jaar verdeeld en controleren in december of de jaarlijks terug kerende actie's gedaan zijn. dat is dit jaar netjes gebeurd. beleid omtrent scholing blijven we een lastig punt vinden, ik vind het lastig om goede betaalbare cursussen te vinden die aan onze wensen voldoen. Hier blijf ik in zoeken. 8

9 Doelstellingen voor het komende jaar weer cursussen zoeken waarbij we onze kwaliteit kunnen verbeteren. uitbreiding kantine realiseren 9

10 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij Breukelaar Datum: mei 2015 Boerderijnummer: 1372 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Susanne Stevens Oefening calamiteitenplan Susanne Stevens Evaluatie gesprekken met deelnemers Susanne Stevens Tevredenheidonderzoek deelnemers Susanne Stevens Functioneringsgesprekken Susanne Stevens Actualisatie BHV Susanne Stevens Opstellen jaarverslag Susanne Stevens zoönosen keurmerk aanvragen Susanne Stevens keuring brandblussers Michiel Heideman controle EHBO-middelen Michiel Heideman controle speeltoestellen (maandelijks) Michiel Heideman actueel houden kwaliteitssysteem ( protocollen doorlopen) Susanne Stevens Acties vanuit kwaliteitssysteem scholing: cursus autisme volgen ehbo volgen cursus autimse en verstandelijke beperking; uitzoeken en eventueel opgeven Susanne Stevens Susanne Stevens

11 cursus gesprekstechnieken; uitzoeken waar dit kan en opgeven etc. bij iedere schaaf wond ook een (bijna) ongevallen registratieformulier invullen Susanne Stevens Susanne Stevens Overige acties uitbreiding kantine Susanne Stevens

12 Opmerkingen bijlage(n) in de bijlage zoals de notulen er nu uitzien bij het werkoverleg met deelnemers dit jaar. We vullen dit ter plekke in samen met de deelnemer. Samenvattend jaarverslag tevredenheid deelnemers

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie