Medisch-fitness trainers/instructeurs en Personal trainers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch-fitness trainers/instructeurs en Personal trainers"

Transcriptie

1 Cursus Hart- en vaatziekten Doelgroep: Medisch-fitness trainers/instructeurs en Personal trainers Doel: Deelnemers zijn na het volgen van deze eendaagse cursus in staat om op verantwoorde manier patiënten te begeleiden die een hoog risico profiel hebben op het krijgen van hart en vaatziekten of hier al aan lijden. De behandelaar kan met deze opgedane basiskennis een begeleidende en stimulerende rol spelen in het verbeteren van de algemene conditie en gezondheid van mensen met hart en vaatziekten. Inhoud en visie: Hart en vaatziekten zijn op dit moment een van de belangrijkste doodsoorzaken bij zowel mannen als vrouwen. Het risico neemt toe bij mannen vanaf 45 jaar en bij vrouwen vanaf 55 jaar. Verandering in leefgewoonten en behandeling van de risicofactoren kan de kans op hart en vaatziekten echter fors verminderen. Voor het begeleiden van mensen met deze problematiek is het belangrijk om basiskennis te hebben van inspanningsfysiologie, cardiologie en ook psychologie. Belangrijk is dat u zich positioneert naar de patiënt toe. Wat is de doelstelling van de behandeling? Is er sprake van een recent doorgemaakt cardiovasculair trauma of zijn er bij de patiënt risicofactoren geconstateerd, maar is er nog geen sprake van trauma of pathologie. In het eerste geval noemen we deze behandeling hartrevalidatie en komt de patiënt terecht in vergoedbare zorg, betaald door de maatschappij. In het tweede probleem spreken we meer van een conditie- of life-style programma voor mensen met risicofactoren. Dit is een belangrijk onderscheid aangezien het uiteindelijke resultaat afhangt van de commitment die de patiënt toont naar het trainingsprogramma! Als mensen een hartinfarct hebben gehad en overleefd is de schrik meestal groot genoeg om structurele veranderingen aan te willen brengen in hun levensstijl. Bij mensen die deze waarschuwing nog niet hebben gehad, maar wel rondlopen met een aantal symptomen, is het succesvol verlopen van een begeleidingstraject afhankelijk van zelfverantwoordelijkheid, ziekte-inzicht en commitment aan het conditieprogramma. Conditieprogramma s en life-style interventies die voor een deel zelf betaald moeten worden hebben dus aantoonbaar meer effect en geven betere resultaten. Qua inhoud is er feitelijk niet veel onderscheid aan te

2 brengen tussen een hartrevalidatieprogramma of conditie/trainingsprogramma. In het eerste geval is er wel meer medische controle nodig. Rehabilitation of preventietrainingen ten aanzien van deze aandoeningen hebben veel voordelen, maar helaas ook nadelen die meestal veroorzaakt worden door de arts of hulpverlener. Wij vinden het belangrijk om deze nadelen ook eens te noemen. Is bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk een ziekte of een symptoom? We moeten uitkijken met het medicaliseren van sommige symptomen en klachten richting de patiënt. Als zogenaamde daaropvolgende preventiemaatregelen verkeerd geïnterpreteerd worden door de patiënt creëren we onbedoelde angst die goed herstel of verbetering in de weg kan staan. Opgedane kennis na afloop: Na deze cursus heeft u kennis opgedaan over de volgende onderwerpen: 1. risicofactoren van hart en vaatziekten. 2. beïnvloedbare risicofactoren van HVZ. 3. niet beïnvloedbare risicofactoren van HVZ. 4. bent u beter in staat om verantwoorde adviezen te geven ten aanzien van trainen bij HVZ. 5. bent u op de hoogte van de veiligheidsaspecten bij het trainen met HVZ.

3 Cursus Hartfalen Hartfalenpatiënten zorgvuldig, veilig en effectief begeleiden bij een bewegingsprogramma Doelgroep: Medisch-fitness trainers/instructeurs en Personal trainers Doel: Na het volgen van deze eendaagse cursus beschikken de deelnemers over de basis medische kennis van hartfalen en zijn ze in staat om te beoordelen tot welke calamiteiten-risicoklasse een hartfalen patiënt behoort. Met deze kennis kunnen zij hartfalen patiënten zorgvuldig, veilig en effectief begeleiden bij een bewegingsprogramma. Cursisten hebben handvatten en praktische instructies gekregen van een cardioloog en fysiotherapeut, die beiden al vele jaren ervaring hebben in het trainen van hartfalen patiënten. Deelnemers zijn tevens instaat om de grenzen van dynamische en statische belastbaarheid van hartfalen patiënten vast te stellen en te bewaken. Inhoud en visie: Een bewegingsprogramma is voor bijna alle patiënten met hartfalen, zinvol en effectief. De literatuur geeft aan dat de volgende effecten te bereiken zijn: een verhoging van de peak-vo2, verbetering van de perifere zuurstof utilisatie, verlenging van inspanningsduur en afname van klachten als kortademigheid en moeheid. Patiënten met hartfalen hebben in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten een hogere kans op het optreden van plotselinge hartdood gedurende inspanningen. Ook tijdens het eerste uur na de inspanning is het cardiovasculaire risico verhoogd. Voordat patiënten met hartfalen deelnemen aan een bewegingsprogramma moeten de risico s in kaart worden gebracht. Risicostratificatie voor aanvang is gebaseerd op voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek, rust ECG en de maximale inspanningstest. Op grond van de risicostratificatie kunnen patiënten worden geïdentificeerd met een laag, matig en hoog risico. Vervolgens kan voor iedere risicogroep het volgende worden bepaald: 1. de trainingsintensiteit, -methode en -opbouw. 2. de mate en kwaliteit van trainingsbegeleiding. 3. de aanwezigheid of afwezigheid van de noodzaak van medische begeleiding in de nabijheid.

4 Opgedane kennis na afloop: Na het volgen van deze cursus heeft u kennis opgedaan over de volgende onderwerpen: 1. Etiologie, epidemiologie, pathologie, pathofysiologie, medische diagnostiek en behandeling ( w.o hartrevalidatie) van hartfalen patiënten. 2. U bent in staat onderscheid te maken tussen hartfalen patiënten met een laag, matig of hoog risico op cardiale-calamiteiten. 3. U bent instaat om de veilige grenzen van dynamische belastbaarheid van hartfalen patiënten vast te stellen en te bewaken. 4. U bent instaat om de veilige grenzen van statische belastbaarheid van hartfalen patiënten vast te stellen en te bewaken. 5. U kunt een adequaat trainingsprogramma opstellen en bent bekend met de verschillende trainingsvormen voor hartfalenpatiënten. 6. U weet bij welke hartfalen patiënt training gecontra-indiceerd is. Aanbevolen literatuur: - Inspanningsfysiologie oefentherapie en training Auteur: J.J. de Morree Paperback 207 pagina's Bohn Stafleu van Loghum april De cardiologie vereenvoudigd / druk 4 (Hoofdstuk 2 'Coronarialijden' en Hoofdstuk 4 'Hart en Longen') Auteur: A.J. Six Hardcover 204 pagina's Uitgeverij LEMMA oktober 2

5 Cursus diabetes mellitus en overgewicht Doel: Deelnemers zijn na het volgen van deze cursus in staat om op verantwoorde manier patiënten te begeleiden in zijn of haar praktijk met diabetes mellitus en overgewicht. Met de opgedane kennis kan de behandelaar op redelijk eenvoudige en veilige wijze een ondersteunende rol spelen in de multidisciplinaire begeleiding van deze groeiende patiëntenpopulatie. Doelgroep: Medisch-fitness trainers/instructeurs en Personal trainers Onderwerpen: Etiologie, epidemiologie, pathologie, pathofysiologie, medische diagnostiek en behandeling van diabetes en overgewicht. Wetenschap en trainingsfysiologie. Nadelen van kookboektherapie of training. Veiligheidsaspecten bij het trainen met diabetes en overgewicht. Vetverbranding, de juiste trainingsprikkel. Welke intensiteit van trainen? Praktische adviezen over life-style Wat verbeter je met de training? Inhoud en visie: Een groot deel van de problematiek op het gebied van preventie van diabetes, harten vaatziekten en chronische nierziekten is overlappend, omdat het atherosclerotisch proces aan alle drie de aandoeningen ten grondslag ligt. Dat betekent dat er ook overlap is in de risicofactoren op het krijgen van de genoemde aandoening(en). Tot de risicofactoren behoren bijvoorbeeld het vóórkomen van de aandoening in rechte lijn (bij ouders, broers of zussen), hypertensie, overgewicht, verhoogd cholesterolgehalte, roken. Ook hebben patiënten met diabetes type 2 een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en nierschade. Trainingsprikkels zijn te beschouwen als balansverstoringen van de homeostase. Een juiste timing en dosering van trainingsprikkels zal leiden tot een verbetering van zowel prestatie als van gezondheid. Deze

6 verbeteringen vinden zijn neerslag in aanpassingen (adaptatie) van het lichaam. Optimaal trainen leidt dus tot een optimaal resultaat. En een optimale training is feitelijk een uitgebalanceerde balansverstoring van het lichaam. Dit principe dat bekend is vanuit de sportwereld is ook geldig voor diabetes patiënten en mensen met overgewicht. Ervaring en evidentie wijzen erop dat een meer intensieve trainingsprikkel, met daarin krachttraining, effectiever zijn dan een lang volgehouden minder 'intensieve' prikkel. Opgedane kennis na afloop: Na het volgen van deze cursus heeft u kennis opgedaan over de volgende onderwerpen: 1. Etiologie, epidemiologie, pathologie, pathofysiologie, medische diagnostiek en behandeling van diabetes en overgewicht. 2. U bent in staat een veilig en verantwoord beweging- en/of trainingsprogramma voor mensen met diabetes en mensen met overgewicht op te stellen. 3. U heeft meer inzicht in fysiologische en gezondheidseffecten van training. 4. Bent u beter in staat om verantwoorde en juiste adviezen te geven ten aanzien van trainen bij o.a. DM en overgewicht. 5. Bent u op de hoogte van de veiligheidsaspecten bij het trainen met DM en overgewicht.

7 Cursus Exercise and Cancer Management Doelgroep: Medisch-fitness instructeurs/trainers en Personal trainers Doel: Het doel van deze cursus is het aanreiken van kennis over de positieve effecten van trainen bij kankerpatiënten in de klinische en postklinische fase. Naast het krijgen van inzicht in de trainingseffecten bij kanker is het tevens belangrijk om een netwerk te ontwikkelen van fysiotherapeuten en professionals die zodoende kunnen bijdragen aan een meer integrale aanpak voor deze patiëntenpopulatie. Inhoud en visie: In 2008 overleden meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten en daarmee is de ziekte meteen de belangrijkste doodsoorzaak geworden. Vanuit de fysiotherapie ontstaat er langzamerhand meer belangstelling voor het begeleiden van de oncologische patiënt tijdens zijn behandeling, en daarnaast ook voor de gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van kanker. De toxische effecten van een kankerbehandeling in combinatie met afgenomen lichamelijke activiteit kan leiden tot verminderde conditie. In de behandeling ervan speelt lichaamsbeweging een steeds belangrijkere rol. De laatste jaren wordt er dan ook steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van trainen tijdens en na bijvoorbeeld een chemotherapie behandeling. Een logisch gevolg hieruit is het ontstaan van trainingsprogramma s voor kankerpatiënten. Deze cursus gaat onder andere in op de effecten en voordelen van training bij oncologische (ex) patiënten. Tijdens deze dag zal de meest recente wetenschappelijke informatie over training in relatie tot; de preventie van kanker, het trainen in de periode direct postdiagnostisch (dus voor het behandeltraject gestart is), trainen tijdens de kankerbehandeling en, trainen na de behandelfase, besproken worden. Trainen is in feite een adjuvante therapie geworden bij kanker, waarbij er dus langzamerhand een verschuiving plaats vindt in het beleid. Van rust en dus inactiviteit naar meer bewegen en trainen. Met de opgedane

8 kennis bent u in staat om een individueel trainingsprogramma op te stellen die toe te passen is voor, tijdens en na de curatieve behandelfase. Tevens krijgt u inzicht in het gebruik van vragenlijsten die betrekking hebben op de gezondheid en fitness van de patiënt. De vragenlijsten hebben betrekking op de fysieke status van de cliënt, de kwaliteit van leven en de mogelijke aanwezigheid van een eventuele depressie en/of angst, wat veel voorkomt bij kanker. Met de resultaten van de vragenlijsten heeft u de patiënt gescreend en bent u beter in staat om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden en adviseren, binnen de bij voorkeur multidisciplinaire setting. Opgedane kennis na afloop: Na deze cursus heeft u kennis opgedaan over de volgende onderwerpen: 1. Inzicht in de principes van trainen bij kankerpatiënten in de klinische en postklinische fase. 2. Kennis in het maken van aerobe- en anabole trainingsprogramma s voor oncologische patiënten. 3. Inzicht in de parameters van trainingstherapie bij verschillende types van kanker, de impact van de specifieke pathologie en bijwerkingen van de behandeling. 4. Inzicht in indicaties en contra-indicaties voor trainen bij kanker. 5. Aanleren van theoretische kennis en praktische vaardigheden om de fysieke capaciteiten te kunnen onderzoeken van oncologische patiënten. 6. Ontwikkelen van praktische vaardigheden voor het kunnen opstellen en monitoren van trainingsprogramma s voor oncologische patiënten. Let op! Brede kennis van anatomie en fysiologie is van belang voor deze cursus. De didactische werkwijze van deze dag is een responsiecollege. Er zijn geen praktijksessies.

9 Cursus COPD Doelgroep: Medisch-fitness trainers/instructeurs en Personal trainers Inhoud: COPD is de afkorting voor de Engelse benaming Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Onder COPD vallen de aandoeningen chronische bronchitis, astma en longemfyseem. Dit zijn chronische aandoeningen, waarbij genezing (nog) niet mogelijk is. Behandeling is echter wel mogelijk en hierin speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol. In deze cursus zal uitgebreid worden ingegaan op de patho - anatomie en -fysiologie en de hormonale functie van de longen. Daarnaast leert u om te gaan met Laboratoriumuitslagen, longfunctiewaarden, buffermechanismen, veranderingen in skeletspieren en coping strategieën. Tijdens de cursus staat het leren klinisch redeneren en de juiste keuzes maken tijdens het behandelen bij COPD op de voorgrond. Deze keuzes zijn alleen goed te maken op basis van verantwoorde en gefundeerde fysiotherapeutische diagnoses. Er wordt gedurende de cursus veel gebruik gemaakt van casuïstiek. Ook wordt er aandacht besteed aan ketenzorg structuren, transmuraliteit (community care - specialist care), en DTF. Richtlijnen en wetenschappelijke Standaard: De inhoud is gebaseerd en getoetst aan de KNGF richtlijn, de European Repiratory Society (ERS) richtlijn en is verder gebaseerd op recente relevante nationale en internationale literatuur. Verder is de cursus gebaseerd op onder meer de standpunten, richtlijnen en diagnostiek met betrekking tot de tractus respiratorius en circulatorius van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Werkvorm: Op basis van hoorcollege, responsie college en de casuïstiek werkt de cursist een aantal opdrachten uit. Aan de hand van deze uitwerkingen discussieert de groep over de uitgewerkte inhoud waarbij de docent sturend optreedt.

10 Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening: Doelgroep: Medisch-fitness instructeurs/trainers en Personal trainers Visie: Deze cursus is ontwikkeld voor Medisch-fitnessinstructeurs/trainers en Personal trainers met een coachende en adviserende taak, die zich met name richten op de zelfredzaamheid van de cliënt en die hun coachende rol als therapeut willen verdiepen. Er is een toenemende vraag met betrekking tot het begeleiden van mensen met een chronische aandoening naar een actieve leefstijl. Een essentieel onderdeel van leefstijlbegeleiding is kennis van de verschillende fasen van gedragsverandering en toepassing van motiverende gesprekstechnieken bij gedragsverandering. Tijdens de cursus komen de volgende competenties aan de orde: * Kennis hebben van de verschillende fases van gedragsverandering en de daarbij behorende kenmerken. * Motiverende gesprekstechnieken op effectieve wijze kunnen toepassen op de verschillende fasen van gedragsverandering. * Bewustwording van leefstijl kunnen creëren en de daarbij horende risico s. * Knelpunten en barrières bij aanpassen van leefstijl signaleren en bespreken. * Terugval in fases van gedragsveranderingen signaleren en hierop adequaat reageren. * Kennis hebben van de verschillende interventiestrategieën die op individueel en op groepsniveau kunnen worden aangeboden en deze kunnen toepassen. Inhoud: 1. Een kijkje in de binnenwereld van de patiënt 2. Wat stuurt de patiënt en hoe kom ik daar achter? 3. Hoe kan ik de patiënt in zijn gedragsverandering werkelijk helpen? 4. Oplossingsgericht werken en de voordelen daarvan.

11 Structuren die aan de orde zullen komen zijn: - Modellen voor communicatie. - Neurologische niveaus en de invloed daarvan op het gedrag. Het effect van doelen, zelfbeeld en waarden op gedragssturing. - Het stellen van doelen; de controverse van SMART doelen stellen. - De kracht van taal, metamodel III en oplossingsgerichte advisering (The Work, Byron Katie). Modellen uit Motivational Interviewing. De cursus wordt gegeven met veel interactieve ervaringsoefeningen. Doel Doel van deze cursus is de cursist te ondersteunen bij het adviseren en motiveren van mensen met een chronische aandoening in het traject naar een actieve leefstijl. Na de cursus heeft de deelnemer de competenties en het inzicht te kunnen afstemmen op de wensen van de patiënt met betrekking tot de behandeling en/of begeleiding. Daarnaast is de deelnemer in staat, door het verbeteren van gesprek- en luistervaardigheden, (nog) beter op de motivatie van de patiënt af te stemmen zodat zijn/haar doelen gemakkelijker bereikt kunnen worden. Didactische werkwijze Responsiecollege, ervaringsoefeningen, bewustwordingsoefeningen en observatieoefeningen.

12 Fysieke training bij depressie; een voorwoordje Auteurs: R. Stammes, J. Spijker Achtergrond: In de Multidisciplinaire richtlijn Depressie 2005 noemt men fysieke training (waaronder runningtherapie) een effectieve methode voor de behandeling van depressieve klachten. Er wordt echter weinig vermeld over de wijze van toepassen en deze interventie lijkt haar weg naar de praktijk nog niet gevonden te hebben. Doel: Een overzicht geven van de literatuur sinds 2001 over het effect van intensieve fysieke training op depressies en de wijze van toepassen ervan. Methode: In verschillende databases werd gezocht naar studies gepubliceerd na 2001 naar het effect van fysieke training op depressieklachten en naar mogelijke werkingsmechanismen. De artikelen werden aan de hand van titel en abstract handmatig geselecteerd op relevantie. Resultaten: Uit de geselecteerde studies (n = 51) bleek dat fysieke training effectief is bij de behandeling van depressies (met matige bewijskracht) en dat de kans op somatische aandoeningen sterk vermindert (met sterke bewijskracht). Er werden twee recente meta-analysen gevonden, een recente goed opgezette studie met een gering effect, twee recentere studies met aanwijzingen voor een dosis - effectrelatie en drie studies in het kader van een additiestrategie. Er zijn interessante neurobiologische verklaringsmodellen. Indien men overweegt fysieke training in te zetten, is deskundige en betrokken begeleiding van de patiënt gewenst. Er zijn ook enige risico s verbonden aan het voorschrijven van intensief bewegen. Conclusie: Fysieke training is een zinvol onderdeel van stepped-care bij lichte tot matig ernstige depressies. Bron: [tijdschrift voor psychiatrie, afl.: 51(2009)11, pgs ]

13 PRT - Systemen Inleiding De PRT-systemen, Physical Rehabilitation Training Systems, lenen zich bij uitstek om op korte termijn een geblesseerde persoon te belasten met de juiste gewichten, zonder dat men voorkennis heeft over zijn maximaalkracht. Het bepalen van de maximaalkracht is sowieso onmogelijk door de aanwezigheid van de blessure. De bepaling van de juiste belasting in de verschillende PRT-systemen geschiedt door middel van een try-out. PRT systemen A t/m G In totaal kennen we 8 PRT-systemen, eigenlijk 8 verschillende trainingsnivo s - PRT systeem A = coördinatief - PRT systeem B = extensief uithoudingsvermogen - PRT systeem C = intensief uithoudingsvermogen - PRT systeem D1 = bodybuildingsmethode - PRT systeem D2 = extensieve herhalingsmethode - PRT systeem E = intensieve herhalingsmethode, rekrutering I - PRT systeem F = intensieve herhalingsmethode, rekrutering II - PRT systeem G = 1RM of supramaximaalmethode, rekrutering III Bij een juiste en verantwoorde trainingsopbouw doorloop je de systemen van A naar G. Belasting en herhalingen Bij het doorlopen van de systemen zien we een geleidelijke toename in belasting en tegelijkertijd (m.u.v. systeem A) een geleidelijke afname van het aantal herhalingen - PRT systeem A herhalingen - PRT systeem B herhalingen - PRT systeem C herhalingen - PRT systeem D 8-12 herhalingen - PRT systeem E 5-8 herhalingen - PRT systeem F 3-5 herhalingen - PRT systeem G 1-3 herhalingen. Binnen de PRT is het van belang dat de oefeningen op een technisch juiste wijze worden uitgevoerd, waarbij het aantal herhalingen dient te liggen binnen de bandbreedte van het systeem waarin men traint. Wanneer dit herhalingsaantal gehaald wordt, d.w.z. pas in de bandbreedte krijg je problemen met de coördinatieve uitvoering, train je met het juiste gewicht. Er wordt dus niet gezocht naar of gewerkt met het 1RM, maar met het gewicht dat bij het gevraagde aantal herhalingen past. Pauzes De PRT-systemen hebben verschillende pauzes - PRT systeem A sec. - PRT systeem B sec. - PRT systeem C sec. - PRT systeem D1 en sec. - PRT systeem E 2-4 min. - PRT systeem F 3-5 min. - PRT systeem G 4-6 min

14 In de systemen A t/m C kunnen de pauzes relatief kort blijven gezien de geringe belasting die gevraagd wordt. Wel is duidelijk dat naarmate de belasting toeneemt, de pauzes langer worden. De pauze bij PRT-D1 wordt bewust niet lonend gekozen, omdat we bij deze trainingsmethode het lactische systeem willen trainen en daarbij streven naar vermoeidheid. Het accent bij de systemen E t/m G ligt op het rekruteren in kilogrammen, het zoveel mogelijk inzetten van motorische eenheden. Dit leidt tot veel neuromusculaire vermoeidheid. Voor een juiste rekruteringsprikkel dienen de pauzes lonend van aard te zijn. Worden de pauzes te kort gekozen, dan zal dit ten koste gaan van een goede technische uitvoering. Praktische uitvoering In elk PRT-systeem worden de oefeningen uitgevoerd in 4 series Het gewicht in de eerste serie wordt bij een try-out minimaal gekozen om safe te werken. Bij krachttraining en met name in de reha staat veiligheid namelijk altijd voorop. Het aantal herhalingen dat vervolgens met dit gewicht wordt gehaald, is bepalend voor het gewicht in de 2 e serie. Op een zelfde wijze, dus op basis van het gehaalde aantal herhalingen, wordt het gewicht voor de 3 e en 4 e serie vastgesteld. Bij een volgende training zal het gewicht in de 1 e serie 50 % bedragen van het gewicht dat voor de 2 e serie staat genoteerd. Dit genoteerde gewicht voor de 2 e serie komt overeen met het gewicht dat in de vorige training na beëindiging van de 4 e serie werd bepaald. Serie Gewicht Herhalingen Doel 50% of Controle coördinatie = minimaal Warming-Up % Max. Bepaling gewicht serie 3 3. Aangepast Max. Bepaling gewicht serie 4 4. Aangepast Max. Bepaling gewicht serie 2 Eerstvolgende training Fig. 1 Bepaling van de trainingsgewichten per serie Stel je gaat trainen in PRT-B en bij de 14e en 15e herhaling in de eerste serie ga je coördinatief in de fout, dan is het gewicht waarmee je traint te zwaar. Je kijkt in de PRT-tabel (zie de volgende pagina) en je leest af dat het gewicht voor de 2 e serie 10% lager moet zijn. Haal je daarentegen met hetzelfde gewicht 42 herhalingen, dan moet je het gewicht voor de 2 e serie verhogen met 10%. Op deze wijze kijk je in elke serie wanneer de coördinatie verloren gaat, dus je werkt altijd naar maximale herhalingsaantallen. Na iedere serie evalueer je de bandbreedte van het systeem waarin je traint met je behaalde herhalingen en pas je, op basis van deze bandbreedte, het volgende seriegewicht aan. Op het moment dat het aantal herhalingen in serie 2 t/m 4 overeenkomt met de bandbreedte voor het betreffende PRT-systeem en het gewicht gedurende deze series ongewijzigd blijft, spreken we over stabilisatie in het systeem voor die oefening. Wanneer je deze stabilisatie op twee achtereenvolgende trainingssessies laat zien, kun je overstappen naar het volgende PRT-systeem, in deze uitwerking dus naar PRT-C. Ook in PRT-C zoek je wederom naar stabilisatie om daarna over te stappen op PRT-D1 of D2, afhankelijk van de tak van sport. Op deze manier werk je verder naar PRT-G

15 Krijg je tijdens de try-out al stabilisatie, dan mag je direct doorgaan naar het volgende PRTsysteem en hoef je deze stabilisatie niet gedurende twee trainingen te tonen. Zolang er een jo-jo effect blijft bestaan in de herhalingsaantallen en dus in de seriegewichten is er geen sprake van stabilisatie en mag je niet overstappen naar het volgende PRT-systeem. Met andere woorden: je blijft zolang in eenzelfde PRT-systeem zitten totdat stabilisatie optreedt. Herh. A B C D1 D2 E F G % -30% -20% -10% % -20% -20% -10% +5% % -30% -20% -10% -10% +5% +10% % -20% -10% +5% +10% +15% % -10% + 5% +5% +15% +20% % +15% +15% +25% > % +20% +25% +25% Fig. 2 PRT-tabel = Bandbreedte A = Coördinatie, underloaded = maximaal herhalingen B = Extensief uithoudingsvermogen = maximale herhalingsaantallen C = Intensief uithoudingsvermogen = maximale herhalingsaantallen D1 = Bodybuilding methode D2 = Extensieve herhalingsmethode = maximale geforceerde herhalingen = maximale herhalingsaantallen E = Rekrutering I = maximale herhalingsaantallen F = Rekrutering II = maximale herhalingsaantallen G = Rekrutering III = maximale herhalingsaantallen - 3 -

16 Aandachtspunten Het accent ligt in de reha niet op het gewicht, maar primair op de techniek en de herhalingsaantallen. Wel kun je aan het einde van de revalidatie bekijken of de gewichten waarmee in de PRT-systemen werd gestabiliseerd voldoende zijn of dat de sporter in zijn kracht tekort schiet. Het is dus niet de bedoeling om tijdens de revalidatieperiode, na stabilisatie in een systeem, de gewichten te verhogen en vervolgens dezelfde bandbreedte in herhalingsaantallen na te streven. Op deze wijze train je namelijk in het betreffende PRT-systeem. Dus eerst uitsluitend stabiliseren in de herhalingsaantallen en pas later afrekenen op het behaalde resultaat. Bij de gezonde sporter ligt het accent namelijk wel op het trainingsgewicht, uitgaande van zijn 1RM. Bij niet sporters en duursporters trainen we normaal op tot en met nivo C, rekruteren in kilogrammen is voor beide doelgroepen niet relevant. Bij explosieve- en spelsporters gaan we wel verder in het traject D tot en met G... PRT-D2 wordt door explosieve- en spelsporters, die vanuit hun discipline rekruteren in kilogrammen, vaak toegepast in VP I. PRT-D2 dient voor deze sporters als basis voor een geleidelijke overgang naar nivo E, F en G. Het accent ligt daarbij niet op hypertrofie. Alleen de bodybuilder en de krachtsporter (kogelstoter, discuswerper) streven naar meer spieromvang en trainen in PRT-D1. PRT-E t/m G zijn trainingsmethoden die puur gericht zijn op het rekruteren in kilogrammen. Voor explosieve- en spelsporters geldt dat maximaalkracht dient als basis voor snelheid en explosiviteit. Het PRT-systeem waarmee je in de revalidatie opstart is ondermeer afhankelijk van 1. De ernst van de blessure. Bij een ernstige blessure zal je op een lager nivo moeten instappen dan bij een lichte blessure. 2. De getraindheid van de sporter. Een topsporter zal op een hoger nivo kunnen instappen dan een breedtesporter. 3. De oefening die wordt uitgevoerd. De verschillende oefeningen zijn niet allemaal geschikt voor toepassing in de ons bekende PRT-systemen Snelkracht Explosiefkr. A B C D BB D EHM E F G 1RM cycl acycl cycl Acycl Squat Lunge ? - - -? - + Squat lunge Dead lift Clean - - Good morning / exc Calf raises / Step up /

17 Try-out PRT-systemen Oefening Gew. Herh. Gew. Herh. 1. Variatie 2. PRT-Systeem Oefening Gew. Herh. Gew. Herh. 1. Variatie 2. PRT-Systeem Oefening Gew. Herh. Gew. Herh. 1. Variatie 2. PRT-Systeem Oefening Gew. Herh. Gew. Herh. 1. Variatie 2. PRT-Systeem

18 Trainingsschema PRT-systemen Oefening PRT- Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % Oefening PRT- Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % Oefening PRT- Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Gew. Hh. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % + /- % - 6 -

Algemene trainingsleer

Algemene trainingsleer Algemene trainingsleer 12.1. Inleiding De sportprestatie staat voor elke serieuze sporter centraal. Hij zal alle mogelijkheden aanwen-den om een verbetering van zijn individuele prestatie te realiseren.

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Van bewegen naar trainen

Van bewegen naar trainen Van bewegen naar trainen Charles Heus Sportfysiotherapeut J&C Sportrevalidatie Geblesseerd Trainingsfit Wedstrijdfit Arts / Fysio??? Trainer Pat 0% Fysio 100% Pijn en of Functionele beperking 1e fase:

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Trainingsprogramma COPD

Trainingsprogramma COPD Trainingsprogramma COPD Informatie voor patiënten F0947-3064 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

SCHEMA I: OVERZICHT ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

SCHEMA I: OVERZICHT ONCOLOGISCHE REVALIDATIE SCHEMA I: OVERZICHT ONCOLOGISCHE REVALIDATIE SIGNALERING EN VERWIJZING INTAKE EN EVALUATIE ONCOLOGISCHE REVALIDATIE Gesprek plus lastmeter: Emotionele problemen Vermoeidheid Lichamelijke / functionele

Nadere informatie

anker Oncologische revalidatie Herstel & Balans

anker Oncologische revalidatie Herstel & Balans Fysiotherapie anker en kanker Oncologische revalidatie Herstel & Balans Fysiotherapie anker en kanker Oncologiefysiotherapie is gericht op het behandelen, trainen en begeleiden van mensen met kanker. Het

Nadere informatie

SENIOREN LOPEN HARD MET...

SENIOREN LOPEN HARD MET... SENIOREN LOPEN HARD MET... TJITTE KAMMINGA Datum: 10-11-2012 TJITTE KAMMINGA DOCENT FYSIOTHERAPIE HS LEIDEN FYSIOTHERAPEUT/MANUEEL THERAPEUT EX- TRAINER HARDLOPER WWW.TJITTEKAMMINGA.NL 2 INLEIDING VERANTWOORDING

Nadere informatie

FysioCARDSS. Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol

FysioCARDSS. Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol FysioCARDSS FysioCARDSS Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol Allereerst bedankt voor het tonen van interesse in het FysioCARDSS project.

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie LONGGENEESKUNDE Poliklinische longrevalidatie in samenwerking met CIRO De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma leiden vaak tot benauwdheid, kortademigheid en een verminderd

Nadere informatie

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016

Welkom. Publiekslezing Hartaandoeningen. 10 maart 2016 Welkom Publiekslezing Hartaandoeningen 10 maart 2016 Voorstellen Ineke Sterk Verpleegkundig specialist interne geneeskunde Programma publiekslezing 19.30 uur Aanvang publiekslezing 19.45 uur Lezing cardioloog

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

Longziekten. COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte. Evean. Midden in het leven.

Longziekten. COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte. Evean. Midden in het leven. Longziekten COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte Evean. Midden in het leven. COPD of astma? Evean helpt u Een longziekte als COPD of astma kan het leven ingrijpend veranderen. Dan is het

Nadere informatie

HARTFALENREVALIDATIE (IPZ)

HARTFALENREVALIDATIE (IPZ) HARTFALENREVALIDATIE (IPZ) 17571 Inleiding Deze folder geeft u informatie over het poliklinisch hartfalen revalidatieprogramma IPZ (Intensieve Poliklinische Zorg). Heeft u hartfalen, dan komt u in aanmerking

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

B-FIT TRAININGSWIJZER. Verkorte therapeutenhandleiding

B-FIT TRAININGSWIJZER. Verkorte therapeutenhandleiding B-FIT TRAININGSWIJZER Verkorte therapeutenhandleiding Dit is een verkorte weergave van de therapeutenhandleiding. De volledige trainingswijzer is te vinden op https://www.amc.nl/web/amc-website/trainingswijzer-spierziekten/home.htm.

Nadere informatie

De MEERWAARDE van de SPORT arts

De MEERWAARDE van de SPORT arts Aangepast (top)sporten Wetenschap en de sportpraktijk De MEERWAARDE van de SPORT arts Symposium CASA READE, 11 oktober 2013 Jessica Gal, sportarts Introductie 15-10-2013 SMA Jessica Gal Sportartsen Opgestart

Nadere informatie

Wat kunt u verwachten?

Wat kunt u verwachten? Hartrevalidatie In de tijd die achter u ligt is er veel gebeurd. U bent in het ziekenhuis voor hartklachten behandeld. Een hartaandoening is een ingrijpende gebeurtenis. Problemen met het hart kunnen angst

Nadere informatie

Fysieke revalidatie van oncologische patiënten

Fysieke revalidatie van oncologische patiënten Fysieke revalidatie van oncologische patiënten DR. ERIC VAN BREDA MEDISCH SPORTFYSIOLOOG UNIVERSITEIT MAASTRICHT Revalidatie na kanker De richtlijn oncologische revalidatie Is vooral gericht op klachten

Nadere informatie

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans CARDIOLOGIE Hartrevalidatie Het vinden van de juiste balans In verband met hartklachten wordt u behandeld in het Laurentius ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Nadere informatie

Voorwoord 10. Inleiding 11. 1 Inleiding in de module inspanning 1 5

Voorwoord 10. Inleiding 11. 1 Inleiding in de module inspanning 1 5 Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 10 Inleiding 11 module i aanpassen aan inspannen 1 Inleiding in de module inspanning 1 5 2 Energielevering bij inspanning 1 7 2.1 Bewegen kost energie 1 7 2.1.1 Energie, arbeid,

Nadere informatie

Hartrevalidatieprogramma

Hartrevalidatieprogramma Hartrevalidatieprogramma Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van Flow, een samenwerkingsverband tussen Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit programma start

Nadere informatie

KORTE SAMENVATTING MEDICAL PERSONAL TRAINER MPT

KORTE SAMENVATTING MEDICAL PERSONAL TRAINER MPT KORTE SAMENVATTING MEDICAL PERSONAL TRAINER MPT Toine van de Goolberg Docent / conditie- en revalidatietrainer www.toinevandegoolberg.nl Evert van de Goolberg Praktijkdocent / fysieke trainer 1 ALGEMENE

Nadere informatie

WETENSCHAPSVLUCHT. Lindy Gommans ClaudicatioNet Jaarcongres 2015

WETENSCHAPSVLUCHT. Lindy Gommans ClaudicatioNet Jaarcongres 2015 WETENSCHAPSVLUCHT Lindy Gommans ClaudicatioNet Jaarcongres 2015 WETENSCHAPPELIJK JAAROVERZICHT In 2014 82 wetenschappelijke artikelen THEMA S WAT HEBBEN WE GELEERD? 1. Over patiënten met claudicatio intermittens

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie 2 Inleiding U bent in het Ommelander Ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening, operatie of behandeling. Voor velen is het een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie bij hartfalen Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische revalidatie bij hartfalen Revalidatiecentrum Breda 1. Poliklinische revalidatie bij hartfalen Revalidatiecentrum Breda Poliklinische hartrevalidatie Doelgroep Poliklinische hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die een hartinfarct, hartoperatie of dotterbehandeling

Nadere informatie

cursus FITNESSTRAINER

cursus FITNESSTRAINER cursus FITNESSTRAINER B Fitnesstrainer-B_21072015.indd 1 31-08-15 12:43 Colofon Redactie Maurice Ambaum Omar Bom Tim Schoormans Ambaum BrandMakers Fit!vak, brancheorganisatie erkende sport- en beweegbedrijven

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord. Leeswijzer. Klantprofielen

Inhoud Voorwoord. Leeswijzer. Klantprofielen Inhoud Voorwoord Leeswijzer Klantprofielen Hoofdstuk 1. De moderne fitnessprofessional 1.1. Inleiding 1.2. Imago fitnessbranche en professional 1.3. Trainer én coach 1.4. Gedragsverandering 1.5. Competenties

Nadere informatie

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen.

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen. Longrevalidatie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de poliklinische longrevalidatie in de regio Haaglanden, in het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en het Ziekenhuis Bronovo. Waarom longrevalidatie?

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie AMC

Poliklinische hartrevalidatie AMC Poliklinische hartrevalidatie AMC In deze folder leest u meer over het hartrevalidatieprogramma in het Academisch Medisch Centrum en het eerste gesprek dat u krijgt (intakegesprek). Waarom is er hartrevalidatie?

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

Longrevalidatieprogramma

Longrevalidatieprogramma Longrevalidatieprogramma Inhoudsopgave 1. Regie in eigen hand 2 2. COPD 3 3. Longrevalidatie Flow 4 4. Verkennend gesprek met de longverpleegkundige 5 5. Onderzoeken voorafgaand aan de revalidatie 6 6.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20846 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20846 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20846 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Knittle, Keegan Title: Motivation, self-regulation and physical activity among

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Bijlage Leefstijl Gezond bewegen bij COPD en astma

Bijlage Leefstijl Gezond bewegen bij COPD en astma Bijlage Leefstijl Gezond bewegen bij COPD en astma In dit hoofdstuk vindt u informatie over: 1. Algemeen beweegadvies toegespitst op COPD en astma 2. Bewegen en astma 3. Bewegen en COPD 4. Belang van samenwerking

Nadere informatie

Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur

Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN,

Nadere informatie

Sportmedische Training

Sportmedische Training Sportmedische Training Marc Walravens Olivier Beuckelaers Onder deze term kunnen verschillende types van training besproken worden, maar ik denk dat het voornamelijk inhoudt, dat men aan sporttraining

Nadere informatie

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning COPD en longproblematiek Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning De luchtwegen Hogere luchtwegen (Mond, keel, neus) Slijmvlies zorgt voor bevochtiging v/d lucht en het binden van stofdeeltjes Lagere

Nadere informatie

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Revalidatie / Cardiologie Hartrevalidatie Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Inleiding Er is met u gesproken over het hartrevalidatieprogramma. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Sportief bewegen na kanker. Kanker

Sportief bewegen na kanker. Kanker Sportief bewegen na kanker Kanker Sportief bewegen na kanker...................................... Bewegen: goed en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Fysiotherapie bij Oncologie

Fysiotherapie bij Oncologie Fysiotherapie bij Oncologie De therapeuten Ingrid Algera - de Vroom Dagmar Berkelaar Koster Dagmar en Ingrid zijn beiden geregistreerd fysio- en oedeemtherapeut, ingeschreven in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie.

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Longrevalidatie 1 In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Inleiding Wat is een chronische longaandoening? Een chronische longaandoening is een aandoening

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Beweegrichtlijnen Nr. 2017/08. Samenvatting

Beweegrichtlijnen Nr. 2017/08. Samenvatting Beweegrichtlijnen 2017 Nr. 2017/08 Samenvatting Beweegrichtlijnen 2017 pagina 2 van 6 Achtergrond In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die adviseert op minstens

Nadere informatie

Cardiologie. Hartrevalidatie.

Cardiologie. Hartrevalidatie. Cardiologie Hartrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hartrevalidatie, voor wie?... 3 Wat kan het hartrevalidatieprogramma voor u betekenen... 3 Intakegesprek... 4 Informatiebijeenkomsten... 4

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

Fysiotherapie & Longfibrose. Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014

Fysiotherapie & Longfibrose. Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014 Fysiotherapie & Longfibrose Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014 Inhoud presentatie Belang van bewegen (algemeen) Bewegen bij acute en chronische ziekte Literatuur

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Datum Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor Diabetes / COPD / Astma / CVRM Geachte heer/ mevrouw, Inleiding Voor patiënten met Diabetes / COPD

Nadere informatie

Diafit. Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten

Diafit. Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten Diafit Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten Inleiding Met u is besproken dat u zich kunt aanmelden voor het test- en trainingsprogramma van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor

Nadere informatie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in de 1e lijn Ingrid Arnold LUMC Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Huisarts te Leiderdorp Uw spreekuur Moeheid Pijnklachten Buikpijn Hoofdpijn

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining

Nadere informatie

Training is oefenen, het verbeteren van prestaties. "Het regelmatig, systematisch toedienen van prikkels om de prestatie te verhogen.

Training is oefenen, het verbeteren van prestaties. Het regelmatig, systematisch toedienen van prikkels om de prestatie te verhogen. Training algemeen Training is oefenen, het verbeteren van prestaties. "Het regelmatig, systematisch toedienen van prikkels om de prestatie te verhogen." Prestatie Psychische eigenschappen o Motivatie o

Nadere informatie

Hartrevalidatie (poliklinisch)

Hartrevalidatie (poliklinisch) Hartrevalidatie (poliklinisch) Informatie over het hartrevalidatieprogramma in het ETZ voor patiënten en partners Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is hartrevalidatie? 1 Voor

Nadere informatie

Methoden voor training van het uithoudingsvermogen

Methoden voor training van het uithoudingsvermogen Methoden voor training van het uithoudingsvermogen Deel 1 Algemeen In dit stuk worden verschillende trainingsmethodieken besproken die het duur uithoudingsvermogen en snelheid uithoudingsvermogen verbeteren.

Nadere informatie

Hartrevalidatie Persoonlijke doelen.

Hartrevalidatie Persoonlijke doelen. Hartrevalidatie Persoonlijke doelen www.nwz.nl Inhoud Persoonlijke doelstellingen 3 Wat mag u verwachten van hartrevalidatie? 3 Bewegen 3 Psychosociale steun 4 Een gezonde leefstijl 5 Meer informatie 6

Nadere informatie

AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum

AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie 8504 Centrum voor

Nadere informatie

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas ELSITAS WWW.DIKINORDE.BE WWW.ELSVERCRUYSSE.EU M +32 (0)495 45 90 22 HET KOMT DIK IN ORDE Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas Onze visie: een lichaam in balans We streven

Nadere informatie

Wat is training? Aitske Ruben Met dank aan Jeroen Rietveld

Wat is training? Aitske Ruben Met dank aan Jeroen Rietveld Wat is training? Aitske Ruben Met dank aan Jeroen Rietveld Trainingswetten: Individualiteit Overload Verminderde meeropbrengst Duurzaamheid Specificiteit Variatie Omvang? Intensiteit? Frequentie? Wat is

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal april 2017

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal april 2017 Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal april 2017 Om voetbalwedstrijden goed te kunnen leiden, dien je het spel goed te kunnen volgen en hiervoor heb je een optimale conditie nodig. Om dit te

Nadere informatie

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel Workshops en cursussen H E R S E N W E R K Scholing en advies op het gebied van hersenletsel 2016 Hersenwerk Hersenwerk is een organisatie die kennis en wetenschap verzamelt en verspreidt op het gebied

Nadere informatie

Trainingsprogramma hartfalen afdeling fysiotherapie

Trainingsprogramma hartfalen afdeling fysiotherapie Trainingsprogramma hartfalen afdeling fysiotherapie 1 Inleiding In deze folder kunt u lezen wat hartfalen is en wat de gevolgen hiervan zijn op uw dagelijkse activiteiten. En u kunt lezen wat het trainingsprogramma

Nadere informatie

Sportief bewegen met fibromyalgie. Fibromyalgie

Sportief bewegen met fibromyalgie. Fibromyalgie Sportief bewegen met fibromyalgie Fibromyalgie Sportief bewegen met fibromyalgie...................................... Bewegen: goed en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de

Nadere informatie

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Chronische nierschade: hoe vaak,

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam adviezen Bewegen na een bij hernia-operatie COPD ZorgSaam 1 RECONDITIONERING bij COPD Inleiding In deze folder informeren wij u over de klachten en behandeling door de fysiotherapeut bij COPD. Het is goed

Nadere informatie

CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER Korte samenvatting

CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER Korte samenvatting CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER Korte samenvatting DOCENT: TOINE VAN DE GOOLBERG DOCENT / HERSTEL- EN FYSIEKE TRAINER PRAKTIJKDOCENT: EVERT VAN DE GOOLBERG, FYSIEKE TRAINER WWW.TOINEVANDEGOOLBERG.NL

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Niet bewegen het nieuwe roken! Nicole Uszko-Lencer, cardiologe MUMC+, CIRO+

Niet bewegen het nieuwe roken! Nicole Uszko-Lencer, cardiologe MUMC+, CIRO+ Niet bewegen het nieuwe roken! Nicole Uszko-Lencer, cardiologe MUMC+, CIRO+ Risicofactoren voor hart en vaat ziekten Risicofactoren voor hart en vaat ziekten Niet Bewegen Bewegen is belangrijk. Bewegen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Longrevalidatie

Patiënteninformatie. Longrevalidatie Patiënteninformatie Longrevalidatie Inhoud Inleiding... 2 Algemene informatie... 2 Voor wie is dit programma bedoeld?... 2 Waarom is bewegen zo belangrijk?... 2 Inhoud van de revalidatie... 4 Doelstellingen...

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie

Het Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan Het Individueel Zorgplan Bedreiging of Gezamenlijke Kans? Hans in t Veen, longarts STZ Expertise Centrum Astma & COPD h.intveen@sfg.nl Wat is een IZP? Het IZP is de dynamische set van afspraken van de

Nadere informatie

Inleiding Waarom bewegen tijdens chemotherapie?

Inleiding Waarom bewegen tijdens chemotherapie? BEWEGEN BIJ KANKER Inleiding De ziekte kanker, maar ook de behandeling, zoals chemotherapie, operatie, bestraling en hormonale therapie, kunnen aanleiding geven tot langdurige vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

BEWEEGACTIVITEITEN fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing

BEWEEGACTIVITEITEN fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing Fysiotherapie Maarn-Maarsbergen BEWEEGACTIVITEITEN fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing www.fysiotherapiemaarn.nl praktijk@solcon.nl

Nadere informatie

Algemeen trainingsschema scheidsrechters

Algemeen trainingsschema scheidsrechters Algemeen trainingsschema scheidsrechters Om voetbalwedstrijden goed te kunnen leiden, is het belangrijk het spel goed te kunnen volgen. Hiervoor heb je een optimale conditie nodig. Om je hierbij te helpen

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD Wat is COPD? COPD is een ongeneeslijke chronische aandoening aan de luchtwegen (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Deze longaandoening kan

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal juli 2017

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal juli 2017 Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal juli 2017 Om voetbalwedstrijden goed te kunnen leiden, dien je het spel goed te kunnen volgen en hiervoor heb je een optimale conditie nodig. Om dit te bereiken

Nadere informatie

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal februari 2017

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal februari 2017 Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal februari 2017 Om voetbalwedstrijden goed te kunnen leiden, dien je het spel goed te kunnen volgen en hiervoor heb je een optimale conditie nodig. Om dit

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Appendix. Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary)

Appendix. Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary) Appendix Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary) 93 87 Inleiding Diabetes mellitus, kortweg diabetes, is een ziekte waar wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen aan lijden. Ook in Nederland komt de

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Alpe d Huzes 2015 Hoe bereid ik me voor? Alpe d HuZes Opgeven is geen optie!

Alpe d Huzes 2015 Hoe bereid ik me voor? Alpe d HuZes Opgeven is geen optie! Alpe d Huzes 2015 Hoe bereid ik me voor? Wie zijn wij? Griet Vander Slagmolen Sportarts Prosano Terneuzen Karin van der Ende- Kastelijn Sportarts De Sportartsengroep Baarn Medisch team 2010 2013 Hulpverlening

Nadere informatie

Leuven protocol Cardiovasculaire preparticipatie screening en evaluatie van sporters boven 35 jaar goedgekeurd door ALV op 17 september 2015

Leuven protocol Cardiovasculaire preparticipatie screening en evaluatie van sporters boven 35 jaar goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Leuven protocol Cardiovasculaire preparticipatie screening en evaluatie van sporters boven 35 jaar goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Goedgekeurd door ALV op 17-09-2015 (VSG6816) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hartrevalidatie poliklinische patiënten

Hartrevalidatie poliklinische patiënten Hartrevalidatie poliklinische patiënten In verband met hart- en of vaatproblemen wordt u behandeld in het TweeSteden ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het

Nadere informatie

Longaandoeningen. Sportief bewegen met een chronische longaandoening

Longaandoeningen. Sportief bewegen met een chronische longaandoening Longaandoeningen Sportief bewegen met een chronische longaandoening Sportief bewegen met een chronische longaandoening...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig

Nadere informatie

REVALIDATIE. Poliklinische hartrevalidatie

REVALIDATIE. Poliklinische hartrevalidatie REVALIDATIE Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie U bent door uw cardioloog of hartchirurg aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van het St. Antonius Ziekenhuis. Dit programma

Nadere informatie