Zwolle, 6 juni Geachte heer/mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld door: docentenopleiding ouderenadviseurs BRIE/PK/WN Geachte heer/mevrouw, Op dinsdag 6 september 2011 start er, bij voldoende inschrijvingen, weer een nieuwe opleiding voor docenten die in de toekomst de cursus vrijwillige ouderenadviseurs gaan geven. Het landelijk projectteam hoopt op veel nieuwe aanmeldingen zodat ook in de toekomst alle ouderen in hun eigen omgeving een beroep kunnen doen op een vrijwillige ouderenadviseur. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen aan de cursus (minimaal 10 deelnemers). Indien er teveel aanmeldingen zijn, hebben kandidaten uit gebieden waar vrijwillige ouderenadvisering wordt opgestart voorrang. Als er sprake is van overtekening volgt er een nieuwe opleidingsronde. Voor gebieden waar nog geen docenten actief zijn, bevelen we aan om minimaal twee kandidaten aan te melden, omdat docenten bij voorkeur werken in koppels. Data van de cursussen zijn: Bijeenkomst 1: dinsdag 6 september 2011 Bijeenkomst 2: dinsdag 20 september 2011 Bijeenkomst 3: dinsdag 11 oktober 2011 Bijeenkomst 4: dinsdag 25 oktober 2011 Bijeenkomst 5: dinsdag 8 november 2011 Bijeenkomst 6: dinsdag 29 november 2011 Bijeenkomst 7: dinsdag 20 december 2011 U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de locatie waar de cursussen gegeven worden. De opleiding wordt gegeven door de trainers Janneke van den Hoek (Unie KBO en Peter Kruitbosch (PCOB). De beschrijving van de cursus, de inhoud van het programma en het gewenste profiel van de docent zijn als bijlagen toegevoegd. Reiskosten van de kandidaten zijn voor rekening van de provincies en gewesten. De kosten van de trainers, de cursuslocaties, het cursusmateriaal en de lunch tijdens de cursus zijn voor rekening van de landelijke bonden.

2 Aanmeldingsprocedure voor de opleiding docent vrijwillige ouderenadviseur Op basis van ervaringen binnen het project en aanbevelingen van docenten volgt het landelijk projectteam een aantal richtlijnen om de kwaliteit van de docenten te waarborgen. Een belangrijk onderdeel is een zorgvuldige aanmeldingsprocedure welke hieronder in algemene termen is beschreven. I Werving en selectie door provincie of gewest Het werven en selecteren van nieuwe docenten is en blijft primair een taak van de provinciale en gewestelijke besturen. U weet immers zelf het beste welke geschikte kandidaten u voordraagt en aanmeldt voor de landelijke cursus. Besturen worden wel geacht hiervoor nadrukkelijk een sollicitatieprocedure te laten volgen door de kandidaat cursisten. Indien u dat zelf niet kunt, zal het opleidingsteam dit voor haar rekening nemen. Zie de informatie hierna. II Sollicitatie nieuwe kandidaten Om goede kandidaten aan te dragen, werkt u aan de hand van een sollicitatieprocedure. U kunt gebruik maken van een aantal belangrijke landelijke aanknopingspunten die van toepassing zijn op het selecteren van uw aspirant docenten: 1. Maak bij de sollicitatieprocedure gebruik van de profielschets zoals beschreven in bijlage 3. De voorkeur gaat bij selectie uit naar kandidaten die al ervaring hebben met vrijwillige ouderenadvisering; 2. Voer een intakegesprek met de kandidaat waarbij de wederzijdse verwachtingen duidelijk naar voren komen. Belangrijke items zijn: de functie-inhoud, beschikbaarheid en inzet, kwalificaties (zie profiel) en niet te vergeten de motivatie! 3. Vraag een c.v. aan de kandidaten en gelieve deze mee te sturen bij de aanmelding van de kandidaat docent bij de PCOB. Als u als provinciale bond of gewest niet in staat bent een sollicitatieprocedure te voeren dan willen wij dat u een beroep doet op het landelijk projectteam. Selectie vindt dan plaats door de trainers op een nog te kiezen datum in Gelieve voor 15 augustus kandidaten aan te melden, zodat wij tijdig informatie over de selectie kunnen versturen naar de kandidaat. III Deelname opleiding docent vrijwillige ouderenadvisering Zodra u als provincie of gewest na uw selectie de nieuwe kandidaten heeft voorgedragen zijn zij van harte welkom om deel te nemen aan de opleiding. De trainer evalueert tijdens de opleiding samen met de deelnemer of de opleiding succesvol verloopt. De opleiding wordt, na een positief verloop, afgerond met de officiële toekenning van het certificaat docent vrijwillige ouderenadvisering. Wij hopen dat 2011 weer een prima lichting nieuwe docenten vrijwillige ouderenadvisering brengt! Hierbij alvast hartelijk dank voor uw enthousiaste inzet.

3 U kunt kandidaten voor de cursus docent vrijwillige ouderenadvisering aanmelden tot 15 augustus Vermeld hierbij naam, adres, telefoon en van de kandidaten. Als u gebruik wilt maken van selectie door het landelijk projectteam kunt u kandidaten aanmelden tot 8 augustus Geef bij de aanmelding aan selectie door landelijk projectteam en voeg een kort CV van de kandidaten toe. Aanmeldingen kunt u doorgeven aan het secretariaat bij: PCOB Ouderenadvisering Postbus BE ZWOLLE (038) Met vriendelijke groet, namens het landelijk projectteam vrijwillige ouderenadvisering Peter Kruitbosch, Landelijk projectleider vrijwillige ouderenadvisering (Hart voor elkaar)

4 Bijlage 1 Beschrijving Docentenopleiding Vrijwillige Ouderenadviseur Doel Het opleiden van provinciaal kader tot docent vrijwillige ouderenadviseur. De docenten gaan in eigen provincie of gewest vrijwillige ouderenadviseurs opleiden. Een vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die lokaal werkt en op verzoek van de oudere ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert bij individuele vragen. Doelgroep Educatief kader dat werkt op provinciaal/gewestelijk niveau. Vereist niveau Zie bijgevoegd profiel. Korte omschrijving van de inhoud In de opleiding tot docent staan drie onderdelen centraal: Vaardigheden docent: lesgeven, didactische vaardigheden en het organiseren van een cursus. Vaardigheden vrijwillige ouderenadviseurs: gesprekstechnieken, adviesvaardigheden, grenzen stellen (met instructies en oefeningen voor docenten om cursisten te trainen in deze vaardigheden). Basiskennis relevante terreinen ouderenadvisering en vaardigheden om benodigde kennis te verwerven: wat is vrijwillige ouderenadvisering, de levensloopbenadering, de vijf levensgebieden uit de levensloopbenadering (lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiratie), werken met een sociale kaart en het opzoeken/-vragen van informatie (met instructies en oefeningen voor docenten om cursisten vertrouwd te maken met de stof en te trainen in deze vaardigheden). Korte omschrijving van de werkvormen Werkopdrachten, oefeningen, rollenspel, discussies en inleidingen. Oefenen in lesgeven en in het begeleiden van groepen. Huiswerkopdrachten. Duur Zeven dagen (inclusief dag voor certificering) Plaats Nader te bepalen. Begeleiding Beleidsmedewerkers Unie KBO en PCOB

5 Materiaal Docentenhandleiding Vrijwilligers in ouderenadvisering Los materiaal Kosten voor deelname Lesmateriaal en reiskosten van de deelnemers zijn voor rekening van de provinciale bonden/ gewesten. De locatie van de cursus en de ureninzet van de trainers zijn voor rekening van de landelijke ouderenbonden.

6 Bijlage 2 Globaal programma Docentenopleiding Vrijwillige Ouderenadviseur september/december 2011 Bijeenkomst 1 (6 september) Kennismaken Introductie: vrijwillige ouderenadvisering, docentenopleiding, opvattingen over ouder worden Lesgeven: presenteren en beantwoorden van vragen, eigen manier van cursus geven, omgaan met lastige deelnemers/kritiek/weerstand, valkuilen voor docent Leerdoelen formuleren Feedback geven Bijeenkomst 2 (20 september) Organiseren cursus en didactiek: hoe organiseer ik een cursus, leerstijlen en didactische vormen, didactische principes, samenspel met mededocent, omgaan met gastsprekers, evaluatie, terugkomdag en intervisie Gesprekstechnieken: actief luisteren Kernkwaliteiten verkennen Bijeenkomst 3 (11 oktober) Cursusopzet maken: presenteren en bespreken van opdracht cursusopzet maken Adviesvaardigheden: de zes A s, gespreksmodellen, weerstand en adviesgespreksstijlen. Inhoudelijke module: levensloopbenadering (proefles) Bijeenkomst 4 (25 oktober) Dementie Inhoudelijke module lichaam en geest (proefles) Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudelijke module: levensgebied sociale relaties (proefles) Bijeenkomst 5 (8 november) Inhoudelijke module: levensgebied arbeid en presteren (proefles) Inhoudelijke module: levensgebied materiële zekerheid (proefles) Samenwerking VOA s en BOA s Integrale opdracht

7 Bijeenkomst 6 (29 november) Inhoudelijke module waarden en inspiratie (proefles) Inbedding VOA in de organisatie Bespreking integrale eindopdrachten Evaluatie en afsluiting Bijeenkomst 7 (20 december) Overblijvende vragen Omgaan met grenzen en emoties Registratie Toelatingscriteria cursus Certificering en uitreiking diploma s

8 Bijlage 3 Profiel deelnemers Docentenopleiding Vrijwillige Ouderenadviseur Ervaring en Opleiding Belangstelling hebben voor en kennis hebben van het fenomeen ouderen. Bereid en in staat zijn kennis te vergaren op het brede terrein van ouderenadvisering. In principe de cursus voor vrijwillige ouderenadviseur (VOA) gevolgd hebben, dan wel door opleiding en ervaring op een andere manier deze kennis vergaard hebben. Eigen kwaliteiten en competenties kunnen benoemen en in staat zijn leerwensen te formuleren. Door opleiding en/of ervaring een HBO werk- en denkniveau hebben. Beschikken over landelijke, provinciale en lokale kennis op het gebied van sociaaleconomische zaken en wonen, zorg en welzijn en de weg weten om de juiste informatie te vinden. Het globaal kennen van de sociale kaart van een gemeente/provincie of regio. Lid zijn van een afdeling van de ouderenbonden. Computervaardigheden bezitten en beschikken over een adres. Beschikken over didactische vaardigheden Ervaring hebben in cursus geven en het werken met groepen. In staat zijn lesmateriaal en presentatiemateriaal voor een cursus te vervaardigen. Bereid en in staat zijn om zich te trainen in voor de cursus VOA benodigde vaardigheden, zoals het begeleiden van oefengesprekken, het scheppen van een veilige situatie hiervoor en het geven van feedback. Beschikken over sociale vaardigheden Goed kunnen luisteren. Beschikken over goede gespreksvaardigheden. In staat zijn het vertrouwen te winnen van de leden van de eigen bond of gewest. Beschikbaarheid en inzet Beschikbaar zijn om minimaal (aantal) cursussen per. (periode) te geven op basis van afspraken hierover met eigen provincie of gewest. Bereid en in staat zijn te werken in teamverband met andere docenten, bijscholing te volgen en te vergaderen met het team van docenten. Kwaliteitseisen Bereid en in staat zijn om de kwaliteitseisen voor VOA s en voor de cursus VOA zoals benoemd door de eigen provincie of gewest te hanteren.

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Nehalennia Breeweg trainingen 2015

Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Vanwege eerdere goede ervaringen met groepstrainingen door Indigo willen we deze weer op de locatie Breeweg aanbieden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie