KNKV waarnemer/beoordelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNKV waarnemer/beoordelaar"

Transcriptie

1 ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013

2 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:... 3 W 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV Waarnemer:... 3 W 2.1. Voorwaarden om te mogen deelnemen W 2.3. Proeve van Bekwaamheid W 2.4. Het certificaat en de status van de waarnemer W 3. De opleiding:... 5 Bijeenkomst 1: Thema: Wat zien we Bijeenkomst 2: Thema: Op weg naar uniformiteit W 4. Het (web)formulier voor de waarnemer:... 7 B 2. Te volgen route bij de opleiding tot KNKV Beoordelaar B 2.1 Voorwaarden om te mogen deelnemen:... 9 B 2.2 De organisatie van de cursus:... 9 B 2.3 De Proeve van Bekwaamheid (PvB):... 9 B 2.4 De status van de beginnende beoordelaar binnen het KNKV:...10 B 3. De opleiding B 3.1 De cursusbijeenkomsten:...10 De 1 e cursusbijeenkomst: zie hiervoor bij de opleiding tot waarnemer De 2 e cursusbijeenkomst: zie hiervoor bij de opleiding tot waarnemer De 3 e cursusbijeenkomst: Het gesprek; meer dan mededelen De 4 e cursusbijeenkomst: De Bouwstenen; inhoud en structuur De 5 e cursusbijeenkomst: Afsluiting van de cursus B 3.2 De stageperiode...10 B Stage met ervaren beoordelaar...11 B Zelfstandige stage...11 B 3.3 Het certificaat KNKV-beoordelaar...11 B 4. Het voeren van gesprekken...13 B 4.1 Gesprekstechnieken...13 B 4.2 Hoe verloopt een gesprek in de praktijk...13 B Ten eerste...13 B Voor de wedstrijd...14 B Gesprek in de rust...14 B Gesprek na afloop...14 W/B 5. Het beoordelingsformulier...16 W/B 5.1 Het beoordelingsformulier W/B 5.2 De toelichting W/B 5.3 Het formulier Aandachtspunten Bijlagen: (deze zijn digitaal beschikbaar)...17 Aantekeningen:...18 Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 1

3 W/B 1. Inleiding Allereerst opgemerkt: Vanaf september 2013 is de cursus beoordelaar opgesplitst in twee delen: een deel dat opleidt tot waarnemer en een tweede deel, dat de cursist verder opleidt tot beoordelaar. Je kunt pas instromen in het tweede deel wanneer je waarnemer bent, m.a.w. het eerste deel met voldoende resultaat hebt afgesloten. Voor het eerste deel van de cursus waarnemer/beoordelaar zijn 2 bijeenkomsten gepland + het bezoeken van 3 (stage) wedstrijden. Na goed gevolg is de cursist waarnemer. Het tweede deel bestaat uit 3 bijeenkomsten + 5 (stage)wedstrijden; de laatste drie wedstrijden gelden als afsluiting, de cursist voert dan ook het gesprek met de scheidsrechter. De cursist wordt bij alle stagewedstrijden begeleid door een ervaren beoordelaar. De taak van de waarnemer: De waarnemer heeft als taak verslag uit te brengen over het handelen van de scheidsrechter. Hij neemt waar (observeert) en analyseert het optreden van de scheidsrechter en rapporteert dat d.m.v. een formulier. Hij voert geen gesprek met de scheidsrechter over zijn/haar optreden. De taak van de beoordelaar: De taak van de beoordelaar is uitgebreider. Naast de genoemde taak van de waarnemer voert de beoordelaar wel een gesprek met de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd. De wijze waarop dat gebeurt, is van groot belang voor de groei (van het handelen) van de scheidsrechter. Er worden in dit verband twee begrippen gebruikt. Over begeleiden en beoordelen Onder begeleiden verstaan we het proces dat wordt doorlopen wanneer een begeleider een scheidsrechter gedurende een bepaalde periode (of een wedstrijd) ondersteunt bij zijn ontwikkeling naar verbetering. Over het algemeen wordt dit proces uitgesmeerd over verschillende wedstrijden, zodat begeleider en scheidsrechter met elkaar kunnen vaststellen of de verbeteringen inderdaad tot stand komen. Voor het begeleiden wordt een formulier gebruikt. Een begeleider bespreekt het handelen van de scheidsrechter m.b.t. het gebeurde in de wedstrijd, het omgaan met de spelers en de toepassing van de spelregels. De begeleider licht er situaties uit, bespreekt ze met de scheidsrechter, vraagt naar het waarom en geeft adviezen, bijvoorbeeld Zo doorgaan of Dit moet/kun je verbeteren. Beoordelen is heel iets anders. Bij het beoordelen bekijkt de beoordelaar het functioneren van de scheidsrechter en geeft achteraf in een gesprek met de scheidsrechter een waardeoordeel over het optreden van de scheidsrechter. Het optreden als beoordelaar betekent ook dat er een formulier wordt ingevuld. Dit formulier wordt op het internet ingevuld en vastgelegd. Het kan bekeken worden door de scheidsrechter en de scheidsrechters werkgroep. Deze werkgroep bepaalt op grond van alle ontvangen rapporten een rangorde van scheidsrechters. Op grond daarvan vindt de promotie- en degradatie plaats. De beoordelaar heeft dus na de wedstrijd een gesprek met de scheidsrechter over zijn functioneren. Het gesprek levert, mits het goed gebeurt, verbeterpunten op voor de scheidsrechter. Of hij die meeneemt in de praktijk van de volgende wedstrijden, wordt in een later stadium beoordeeld door een andere beoordelaar. De opleiding De volledige opleiding gaat over het beoordelen van scheidsrechters. Dat betekent in de praktijk dat een beoordelaar naar een wedstrijd kijkt en daarin het functioneren van de scheidsrechter een plaats geeft. Vervolgens moeten de bevindingen op een verantwoorde en stimulerende wijze in het kort met de scheidsrechter worden besproken; er zullen wellicht enkele tips worden gegeven waar de scheidsrechter zijn voordeel mee kan doen in de volgende wedstrijd(en). Tot slot moeten de bevindingen van de beoordelaar vastgelegd (gerapporteerd) worden op (d.m.v.) het formulier. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 2

4 Het doel is dat de cursist aan het einde van de opleiding de competenties van een beginnende KNKVbeoordelaar bereikt heeft. Op basis hiervan wordt het certificaat KNKV- beoordelaar uitgereikt. De instroomeisen - Speler (tot niveau waarop is gespeeld) of waarnemer - Trainer (tot niveau waarop is getraind) - De cursist moet in het bezit zijn van de scheidsrechters waarnemer beoordelaar Basismodule B. - De cursist dient kennis te hebben van de laatste officiële spelregels waarnemer en de daarbij behorende reglementen, bestuursbesluiten en andere beoordelaar relevante artikelen (bv. veel gestelde vragen). - De cursist is bereid actief deel te nemen aan alle cursusbijeenkomsten en alle opdrachten uit te voeren waarnemer beoordelaar - De cursist heeft minimaal 15 wedstrijden gefloten in de wedstrijdcompetitie (senioren- of juniorenwedstrijden). beoordelaar - De cursist moet bij de afsluiting van de cursus tenminste 21 jaar zijn. beoordelaar Mochten er naar aanleiding van deze cursistenmap vragen of suggesties zijn, dan verneemt de commissie die graag van u! Zeist, september KNKV Opleidingen W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar De opleiding tot beoordelaar start met het deel dat opleidt tot waarnemer. In de hieronder volgende 4 hoofdstukken, beginnend met een W, wordt de lezer informatie gegeven over de opleiding tot waarnemer: W 1: Inleiding: De opleiding begint met informatie over het maken van een waarneming. Hij/zij rapporteert zijn bevindingen na het waarnemen via het formulier van het internet of zendt zijn rapport aan de commissie die hem gevraagd heeft de waarneming te doen (in dit geval een Excelformulier). In tegenstelling tot de beoordelaar voert de waarnemer geen gesprek met de scheidsrechter; hij maakt zich als waarnemer in de meeste gevallen niet als zodanig bekend. W 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV Waarnemer: W 2.1. Voorwaarden om te mogen deelnemen. De voorwaarden zijn bij de instroomeisen al genoemd. Als men niet voldoet aan de voorwaarden, kan een aanvraag bij de DWO van het district ingediend worden om toelating te krijgen tot de cursus. De criteria voor een aanvraag staan op de site van het KNKV bij Opleidingen. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 3

5 De waarnemer kan een vrijstelling krijgen van de eerste twee cursusbijeenkomsten van de (volledige) cursus beoordelaar. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 4

6 W 2.2. De organisatie van de cursus. De cursus voor waarnemer bestaat uit 2 bijeenkomsten + 3 wedstrijden die als stage gevolgd dienen te worden. Bijeenkomst 1: Een bijeenkomst van max. 2 ½ uur. Thema: Wat zien we. Bijeenkomst 2: Een bijeenkomst van max. 2 ½ uur. Thema: Op weg naar uniformiteit. E.e.a. van deze bijeenkomsten wordt opgeslagen in een portfolio (H. 1, 2 en 3), alsmede de schriftelijke weerslag van de opdrachten (zie bijlage 9). Het bezoeken van de volgende wedstrijden: Wedstrijd 1: Een gezamenlijk bezoek aan de wedstrijd. Doel: oefenen in het waarnemen. (portfolio H. 4 en 5) Wedstrijd 2: Een gezamenlijk bezoek aan de wedstrijd. Doel: meer zien en meer uniformiteit. (portfolio H.6) Wedstrijd 3: Wedstrijdbezoek gekoppeld aan een ervaren beoordelaar. Doel: Hoe gaat het waarnemen in de praktijk met een beoordelaar. (portfolio H.7) W 2.3. Proeve van Bekwaamheid. De bijeenkomsten moeten door de cursist alle bezocht zijn, de verslagen hierover ingeleverd en de opdrachten moeten uitgevoerd zijn. Indien de opdrachten niet worden uitgevoerd / gehaald, wordt de cursist niet benoemd tot waarnemer. Er volgt een herkansing. W 2.4. Het certificaat en de status van de waarnemer. Wanneer de cursist voldaan heeft aan het gestelde in W 2.3 volgt een benoeming tot waarnemer en kan hij als zodanig ingezet worden. (zie ook toets plan) W 3. De opleiding: De cursusbijeenkomsten: Bijeenkomst 1: Thema: Wat zien we. Welkom: voorstellen, waarom hier, wat vind je belangrijk van een scheidsrechter / wat moet hij doen. In gesprek met de hele groep: * Waarnemen vanuit eigen ik. * Waarvan is waarnemen afhankelijk? (zie ook leesstuk waarnemen en interpreteren, (bijlage 17)) * Welke eisen stel je aan de scheidsrechter? * Wat is het belangrijkste? Het formulier in de 4 hoofdgroepen: 1. positie Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 5

7 2. toepassing spelregels 3. duidelijkheid 4. contactvaardigheid Waarop let je nu concreet om de hoofdgroepen te beoordelen (24 vragen; zie aandachtspunten formulier, bijlage 5a)). Noot: de toelichting op het formulier (bijlage 4) wordt de cursist g d zodat deze thuis gelezen kan worden. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 6

8 Het formulier: Waar en hoe vind je die als je waarnemer bent? (gebruik in de cursus het Excel oefenformulier, bijlage 2)) Wat vul je in EN wat niet. Geef aan in het vak B waarom je een bepaalde positie (van het kruisje) hebt gekozen. Opdracht: Wedstrijd met z n allen samen, met de docent bezoeken. Einde van de 1e bijeenkomst. 1e gezamenlijke wedstrijd: In tweetallen (discussieer met elkaar!) wordt het formulier ingevuld; het formulier wordt aan de docent gezonden. Bijeenkomst 2: Thema: Op weg naar uniformiteit. Uniformiteit: Mogelijk? Wenselijk? Eigen visie! De docent heeft in een matrixformulier alle scores van de cursisten samengevoegd. Ook zijn de motieven waarom kandidaten voor een bepaalde positie hebben gekozen door de docent samengevat. Een aantal van de 24 vragen wordt op inhoud (wat wordt er bedoeld en waarnaar wordt gekeken?) besproken. (zie ook bijlage 20 eindtermen ) Wat is de consequentie van het wel/niet handelen van de scheidsrechter. Let ook op het niveau (klasse) van de wedstrijd! We behandelen het formulier van het internet: toegang (autorisatie) / hoe vind je het / invullen / verzenden. (zie: Opdracht: Wedstrijd bezoeken met z n allen. Einde van de 2e bijeenkomst. 2e gezamenlijke wedstrijd: De hele groep bezoekt met de docent een wedstrijd. In tweetallen wordt het formulier ingevuld (discussieer met elkaar!); het formulier wordt aan de docent gezonden. De docent geeft (per mail) persoonlijke feedback. 3e wedstrijd: Elke cursist is gekoppeld aan een ervaren beoordelaar. Samen bezoeken zij een wedstrijd. De cursist neemt waar tijdens de wedstrijd, maakt na afloop thuis het Excel oefenformulier en zendt dat aan de beoordelaar (die bij deze wedstrijd was) en aan de docent. De beoordelaar vergelijkt met zijn beoordeling en geeft feedback (bijlage 7a) aan de cursist en aan de docent. De docent (die de wedstrijd niet gezien heeft) geeft over de ingezonden stukken feedback. Indien alle opdrachten met een voldoende resultaat zijn voldaan, volgt de benoeming tot KNKV Waarnemer. W 4. Het (web)formulier voor de waarnemer: Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 7

9 De door het verbond benoemde waarnemer gebruikt (net als de beoordelaar) het formulier Beoordelaar van het internet. In de opleiding gebruikt de kandidaat waarnemer het Excel oefenformulier. Per vraag wordt in de Bouwstenen aangegeven waarom afgeweken wordt van wat verwacht mag worden (= bullit 3). In sommige gevallen wordt dit formulier ook gebruikt bij een officiële waarneming. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 8

10 Van waarnemer naar beoordelaar. Hieronder wordt de cursist geïnformeerd over het vervolgdeel van de opleiding tot KNKV-beoordelaar (zowel de bijeenkomsten als de te bezoeken wedstrijden worden daarom doorgeteld). De nummering van de hoofdstukken (nu beginnend met een B ) is gelijk aan die van de waarnemer. Er dient minstens een ruimte van 3 competitieweken te zijn tussen het afsluiten van het eerste deel en de start van het tweede deel van de cursus Waarnemer Beoordelaar; de cursisten die verder gaan kunnen in die tijd op eigen benen praktijk opdoen in het waarnemen. B 2. Te volgen route bij de opleiding tot KNKV Beoordelaar. B 2.1 Voorwaarden om te mogen deelnemen: De voorwaarden zijn opgenomen onder de inleiding bij de instroomeisen. Indien een cursist niet voldoet aan de voorwaarden, kan hij/zij een aanvraag bij de DWO van het district indienen om toegelaten te worden tot de cursus. De criteria voor een aanvraag staan op de site van het KNKV bij Opleidingen. B 2.2 De organisatie van de cursus: Drie theorie bijeenkomsten (bijeenkomst 3, 4 en 5) met twee praktijkopdrachten De lesstof wordt besproken aan de hand van wat in de praktijk is ervaren. Het eigen werk van de cursist staat centraal. De cursist loopt 2 wedstrijden mee (genummerd als de wedstrijden 4 en 5) met een ervaren beoordelaar en maakt hiervan thuis een beoordelingsrapport en een verslag van de zaken die hem zijn opgevallen bij de echte beoordelaar. Hierna wordt begonnen met het stagedeel. Stagedeel Hierin worden drie beoordelingen (de wedstrijden 6 t/m 8) zelfstandig gemaakt. De kandidaatbeoordelaar houdt het beoordelingsgesprek en maakt (thuis) het Excel oefen formulier. Hij wordt bij de wedstrijd en tijdens het gesprek begeleid door een stagebegeleider, die over het gesprek en het beoordelingsrapport schriftelijk feedback geeft. Afsluitende bijeenkomst (= 5 e bijeenkomst) Bespreking van de stageperiode (gemaakte beoordelingen en de feedbackformulieren), cursus evaluatie. Uitreiking certificaten. B 2.3 De Proeve van Bekwaamheid (PvB): De PvB bestaat uit een aantal onderdelen: - Een kopie van het toelatingscertificaat ( bijvoorbeeld scheidsrechter en Basismodule B ). - Een portfolio waarin opgenomen: o Het portfolio van het eerste deel van de cursus (opleiding tot Waarnemer). o Een verslag (of verslagen) van de bijgewoonde (2) beoordelingen. o Tenminste drie beoordelingsrapporten en de bijbehorende feedbackformulieren van de stagebegeleiders. o Een evaluatie van de hele cursus. (aan de hand van bijlage 10) Noot: Het is niet de bedoeling dat er een woordelijk verslag gemaakt wordt van een activiteit. Geef aan wat jou is opgevallen, wat je geleerd hebt en waar je iets aan hebt voor je werk als beoordelaar. Een zelfreflectie dus. Wat heb je geleerd, wat gaat goed en waar moet nog aan gewerkt worden. Steeds wanneer een opdracht van het portfolio is afgerond, wordt deze per mail aan de docent gezonden. Dit dient voor de eerstvolgende cursusavond gedaan te zijn. Voorzien van feedback zendt de docent dit terug aan de cursist, ook voor de volgende cursusavond en de cursist neemt hier nota van. Het portfolio is de verzameling van alle verslagen en opdrachten tijdens de cursus gemaakt. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 9

11 B 2.4 De status van de beginnende beoordelaar binnen het KNKV: Wanneer een cursist de cursus met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij het certificaat KNKVbeoordelaar (zie B 3.3). Het certificaat geeft recht op het beoordelen van scheidsrechters van districtswedstrijden op het niveau wedstrijdkorfbal. De beoordelaar wordt ingezet door het KNKV. De gecertificeerde KNKV Beoordelaar moet zichzelf aanmelden bij het KNKV om ingezet te worden als beoordelaar. B 3. De opleiding. B 3.1 De cursusbijeenkomsten: Hieronder wordt een overzicht gegeven van de drie cursusbijeenkomsten die nog resteren om van waarnemer tot beoordelaar opgeleid te worden (de bijeenkomsten 3, 4 en 5). De 1 e cursusbijeenkomst: zie hiervoor bij de opleiding tot waarnemer. De 2 e cursusbijeenkomst: zie hiervoor bij de opleiding tot waarnemer. De 3 e cursusbijeenkomst: Het gesprek; meer dan mededelen. Op deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan: - De praktijkopdracht: het ingevulde beoordelingsformulier. Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende cursisten worden besproken. - Het beoordelingsgesprek: de cursisten voeren gesprekken in verschillende rollen (scheidsrechter, beoordelaar) - Waaraan moet je denken om een beoordelingsgesprek optimaal te houden: voorwaarden voor een goed beoordelingsgesprek De stageperiode wordt besproken: - 2 wedstrijden meelopen met een ervaren beoordelaar (zie B 3.2.1) - Het zelfstandig beoordelen van minimaal 3 scheidsrechters met gebruikmaking van het beoordelingsformulier (zie B 3.2.2) (Alles onder begeleiding van een ervaren beoordelaar!). De verslagen hiervan worden g d aan de docent en de begeleider en opgenomen in het portfolio. De 4 e cursusbijeenkomst: De Bouwstenen; inhoud en structuur. Tussentijdse evaluatie van ervaringen: Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de evaluatie van de stageopdrachten, zowel van cursisten, stagebegeleiders als docenten. Het verloop van de stageperiode wordt doorgenomen: zowel opvallende verschijnselen en adviezen als de groei in competenties. Vragen en opmerkingen worden besproken, adviezen ten aanzien van de verdere invulling van de stageopdracht kunnen nog worden verstrekt. De cursisten hebben hun positieve en negatieve ervaringen met het formulier en het voeren van een gesprek genoteerd en na een inventarisatie vindt hierover een centraal geleid gesprek plaats. Er worden afspraken gemaakt over het vervolg van de stageopdrachten, het invullen van het evaluatieformulier en de toezending daarvan. De 5 e cursusbijeenkomst: Afsluiting van de cursus. Een globale terugblik, zowel van cursisten als docent, over de cursus en de leerweg van de cursisten. Opmerkingen die gemaakt dienen te worden voor een goed functioneren van de nieuwe beoordelaar. Hierna kunnen de certificaten uitgereikt worden aan die cursisten die met een voldoende resultaat de opdrachten hebben uitgevoerd. B 3.2 De stageperiode De stageperiode begint na bijeenkomst drie en bestaat uit twee delen. In beide delen wordt de cursist begeleid door een ervaren beoordelaar. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 10

12 B Stage met ervaren beoordelaar De cursist gaat met een ervaren beoordelaar, zijn/haar stagebegeleider, de praktijk in. Naast elkaar gezeten bekijken zij de wedstrijd en het functioneren van de scheidsrechter. Tijdens de wedstrijd wordt hierover gesproken. Na de wedstrijd wordt door de stagebegeleider het beoordelingsgesprek met de scheidsrechter gevoerd in het bijzijn van de cursist. De beoordelaar maakt het beoordelingsrapport van het internet, de cursist maakt een verslag van wat is waargenomen en vult aan de hand daarvan (ook) een beoordelingsformulier (Excel oefenformulier t.b.v. de opleiding) in. Hij doet tevens verslag van zijn ervaring (zijn leermomenten). Dit wordt gezonden aan de stagebegeleider en de docent van de cursus. Dit meelopen van de cursist gebeurt in de regel bij 2 wedstrijden; mogelijk extra beoordelingen in overleg met de docent. B Zelfstandige stage De cursist doet zelfstandig minstens 3 beoordelingen onder begeleiding van een stagebegeleider. Bij alle wedstrijden voert de cursist na afloop het beoordelingsgesprek. Thuis wordt door de cursist het Excel oefenformulier ingevuld. Het beoordelingsgesprek wordt bijgewoond door de stagebegeleider. Het beoordelingsformulier wordt door de cursist zowel naar de stagebegeleider als naar de docent gezonden/g d. Beiden geven feedback. Daarbij zal dat van de stagebegeleider hoofdzakelijk gaan over het hierboven genoemde; de docent beoordeelt het formulier op inhoud in algemeenheid. Het beoordelingsformulier van de cursist wordt niet aan de scheidsrechterscommissie gezonden; het telt ook niet mee voor de positie van de scheidsrechter. Het beoordelingsformulier dat de stagebegeleider maakt over het functioneren van de scheidsrechter is geldend en wordt op het internet ingevuld en vastgelegd. De taak van de stagebegeleider bestaat uit: a. Feedback geven op het door de cursist gehouden gesprek. Opbouw van het gesprek - Hoe en waarmee wordt geopend - Middenstuk - Hoe en waarmee wordt afgesloten Mening gegeven Luisteren Verwoorden - Hoor en wederhoor toegepast - Standvastig m.b.t. uitgesproken mening b. Feedback geven op het door de cursist ingevulde formulier. Alles opgemerkt? (vr.1-24) - Positie kiezen - Toepassing spelregels - Duidelijkheid - Contactvaardigheid Zijn de vragen juist beargumenteerd in de Bouwstenen (bijlage 19) Juiste relatie tussen wat gezien is m.b.t. handelen van de scheidsrechter en de toelichting in de Bouwstenen De stagebegeleider vult een feedbackformulier in (bijlage 7b), waarin hij zijn mening geeft over de gang van zaken bij het gesprek (eerste deel) en over het beoordelingsformulier (tweede deel) dat de kandidaat-beoordelaar heeft gemaakt. Hij zendt / mailt dit feedbackformulier aan de docent van de cursus, tevens wordt een kopie aan de betreffende cursist gezonden. B 3.3 Het certificaat KNKV-beoordelaar De cursist is geslaagd als voldaan is aan de volgende drie criteria: - De cursist aan alle cursusbijeenkomsten heeft deelgenomen en alle opdrachten naar het oordeel van de docent voldoende heeft uitgevoerd (zie portfolio). - Drie stageopdrachten binnen een periode van 8 weken na de vierde cursusavond met een voldoende zijn uitgevoerd, of twee van de drie stageopdrachten voldoende zijn en er een duidelijke progressie wordt geconstateerd in de uitvoering van de opdrachten. - Het portfolio voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 11

13 Indien voor één stageopdracht een onvoldoende is gehaald, komt de cursist in aanmerking voor een herkansing. Deze herkansing moet plaatsvinden binnen 3 weken na het geven van deze extra stageopdracht. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 12

14 B 4. Het voeren van gesprekken B 4.1 Gesprekstechnieken De beoordelaar heeft als taak de scheidsrechter te informeren over zijn sterke en minder sterke kanten van zijn optreden. Deze informatie moet bij de scheidsrechter tot veranderingen leiden, die als verbeteringen zullen worden gekenschetst. Daarvoor is nodig, dat de scheidsrechter de geuite opmerkingen en bevindingen herkent en accepteert. Daarnaast dient het hieraan gekoppelde oordeel van de beoordelaar voor hem goed vertaalbaar te zijn naar veranderingen in zijn praktisch handelen en functioneren. Hieronder twee wijzen van aanpak van het beoordelingsgesprek. (zie ook bijlagen 12, 16) De directieve methode Een tot nu toe veel gebruikte manier van gespreksvoering na een beoordeling is de directieve methode. De beoordelaar vertelt de scheidsrechter over welke punten hij tevreden is en op welke onderdelen van het scheidsrechterlijk handelen hij tekortkomingen heeft geconstateerd. Na elk item geeft hij de scheidsrechter gelegenheid te reageren. De scheidsrechter zal in het algemeen veel van de gemaakte opmerkingen onderschrijven. Het blijft onduidelijk of hij in staat zou zijn geweest deze mindere kanten van zijn optreden zelf te analyseren en te evalueren naar verbeteringen in zijn optreden. Daardoor bestaat het risico dat de scheidsrechter in zijn ontwikkeling naar een hoger niveau afhankelijk blijft van derden en dus minder snel vorderingen zal maken. Een bijkomend nadeel van deze methode ligt in de gevoelsbeleving. De scheidsrechter kan de beoordelaar ervaren als een betweter. Ondanks de juistheid van de gemaakte kritische opmerkingen kan dit belemmerend werken op de scheidsrechter om het gesprek positief te beleven en om te zetten in energie voor het verbeteren van zijn handelen. De methode van zelfreflectie Het gaat hierbij om een veranderings- of ontwikkelingsproces, dat vanuit het beoordelingsgesprek op gang wordt gebracht. De beoordelaar is de aanjager of aandrager van de onderwerpen/punten, maar de scheidsrechter zelf is verantwoordelijk voor dat proces en is ook degene die dat proces moet willen doorlopen. De motivatie om dat met volle overtuiging te doen, wordt mede bepaald door de wijze waarop het gesprek verloopt. Door de scheidsrechter de kans te geven zelf te reflecteren op zijn optreden, wordt een optimaal resultaat bereikt. Het geeft de scheidsrechter het gevoel dat hij zicht en controle heeft op zijn ontwikkeling naar een beter optreden. Zijn vermogen om via zelfonderzoek zijn goede en minder goede kanten te ontdekken wordt gestimuleerd. De beoordelaar ondersteunt hem als deskundige in dat proces. Hij zorgt ervoor dat alle onderwerpen scherp worden belicht en dat opmerkingen, bevindingen en adviezen ter verbetering ook door de scheidsrechter als praktisch toepasbaar worden ervaren. Gesprekken op deze manier gevoerd leiden niet tot weerstand, maar worden als positief ervaren. Het dwingt de scheidsrechter daarbij tot zelfonderzoek. En zelfonderzoek is de basis van het leerproces middels zelfreflectie. (bijlage 13) B 4.2 Hoe verloopt een gesprek in de praktijk Aandachtspunten en adviezen voor de KNKV-beoordelaar: B Ten eerste Een beoordelaar dient er allereerst voor zorg te dragen dat het gesprek in een rustige omgeving wordt gehouden. In de praktijk is dit meestal de kleedkamer van de scheidsrechter. Het gesprek wordt zeker beïnvloed door de aanwezigheid van andere scheidsrechters en/of aanwezigen. Vooral als er mensen in- en uitlopen, kan dat hinderlijk zijn voor de concentratie. Hou daar rekening mee! Als een en ander, zoals onrust, kan worden voorkomen door een betere locatie op het sportcomplex of in de onmiddellijke nabijheid te gebruiken, heeft dat natuurlijk de voorkeur. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 13

15 B Voor de wedstrijd Maak voor de wedstrijd kennis met de scheidsrechter. Zoek hem ruim voor aanvang van de wedstrijd op. Houd een social talk met hem, niet te lang en niet diepgaand. Zorg er voor dat er geen vooroordelen bij zowel jou als bij de scheidsrechter ontstaan. Spreek niet te veel over je zelf; vraag de scheidsrechter of er bijzonderheden zijn. Een goede scheidsrechter zal zich vooraf niet verontschuldigen of indekken. Spreek af wanneer en waar je na de wedstrijd het beoordelingsgesprek met hem kunt houden. Het doel van een beoordeling is, om te komen tot een beoordeling van het scheidsrechterlijke functioneren: het onder woorden brengen en het in het beoordelingsformulier op schrift stellen van de getoonde competenties van de scheidsrechter. Als nevendoel kunnen we noemen: ondersteuning van de scheidsrechter en verbetering van de arbitrage, althans - zo hoopt de beoordelaar - wanneer het gesprek positief verloopt en de invulling van het rapport hiermee overeenkomt. Op grond van de beoordelingsformulieren wordt door de diverse scheidsrechterscommissies een rangorde bepaald, die mogelijk tot promotie of degradatie kan leiden. Dit roept uiteraard een bepaalde spanning op bij de scheidsrechter. Houd daar rekening mee! Zie ook de opmerkingen in B 4.1 waar het gaat over gesprekstechnieken. Het gesprek vlak voor de wedstrijd (de kennismaking, c.q. begroeting) dient plaats te vinden op basis van gelijkwaardigheid. De scheidsrechter moet met vertrouwen aan een wedstrijd kunnen beginnen en niet het gevoel hebben dat er iemand alleen op zijn fouten gaat letten. Het is ook niet de bedoeling om de scheidsrechter met allerlei opdrachten het veld in te sturen. Maar maak wel een afspraak waar en wanneer het gesprek zal plaats vinden. Observeer hoe de scheidsrechter zich presenteert (voorafgaand aan de wedstrijd), kijk naar zijn warming-up en veldverkenning en laat hem rustig zijn gang gaan. B Gesprek in de rust Ga in de rust niet naar de scheidsrechter. Dat is de regel. Alleen als er een noodzaak is kun je van de regel afwijken en dan alleen om hem een hart onder de riem te steken, om hem te bemoedigen, misschien een heel klein beetje bij te sturen. B Gesprek na afloop Zie bij deze paragraaf ook bijlage 11: Leesstuk Feedback. Houd je als beoordelaar aan de afspraak die voor de wedstrijd is gemaakt aangaande het tijdstip en de plaats van het gesprek. Mogelijk kun je vooraf je aantekeningen wat ordenen. Bedenk dat de scheidsrechter net van het veld komt en dan zijn er emoties. Geef de scheidsrechter dus even de tijd, anders zal het effect van het gesprek minder goed zijn. Ongeacht het verloop van de wedstrijd en de prestatie van de scheidsrechter dient de beoordelaar het gesprek met een positieve instelling aan te gaan. Neem een ontspannen houding aan, zorg dat er oogcontact is. Doe dit niet te doordringend (is confronterend) door recht tegenover de scheidsrechter te gaan zitten, maar kies een positie schuin tegenover de scheidsrechter. Bouw het gesprek rustig op. Begin met een neutrale gebeurtenis uit de wedstrijd (beeld van de wedstrijd); de scheidsrechter kan hier vrijblijvend, zonder dat hij zich erover aangesproken voelt, op reageren. Vervolgens stuurt de beoordelaar het gesprek door middel van het stellen van vragen (zie hieronder de kunst van het vragenstellen.) (zie tevens bijlage 12: leesstuk LSD) Begin met hoofdzaken; volg de Rode Draad van het leidinggeven. Zorg er voor dat de scheidsrechter niet overladen wordt met te gedetailleerde zaken. Details kunnen later in het rapport aan de orde komen. In het rapport moeten wel zaken staan die ook besproken zijn, geen onverwachte nieuwe zaken. De scheidsrechter kan immers geen reactie meer geven. De techniek van het vragen stellen speelt hierbij voor de beoordelaar een belangrijke rol - Stel open vragen (hoe, wat, waarom, enz.). Een open vraag biedt ruimte voor een eigen mening en zet aan tot denken. Begin hier echter nooit mee! - Geef niet meteen een waardeoordeel, maar haak in op de opmerkingen die de scheidsrechter maakt en vraag indien nodig om duidelijkheid ( Wat bedoel je met.? ). Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 14

16 - Luister goed wat de scheidsrechter zelf heeft te zeggen en probeer dit te begrijpen. Met andere woorden: laat hem reflecteren op eigen handelen! Daar leert hij het meeste van. - Vul zijn uitleg aan, stuur bij, corrigeer, maar zorg er voor dat het geen preek wordt ( dat moet zus en zo ) en dat het gesprek niet ontaardt in een welles/nietes discussie. - Praat beschrijvend en geef voorbeelden uit de wedstrijd. - Draag zorg voor structuur. - Ga niet in op persoonskenmerken; bespreek gedrag dat je hebt gezien. - Behandel punt voor punt, vat kort samen en controleer of de scheidsrechter de uitleg heeft begrepen. - Geef voldoende gelegenheid om vragen te stellen. - Geef je mening als beoordelaar. Draai er niet omheen, veroordeel nooit. - Vergeet niet om ook de positieve aspecten van zijn arbitrage te bespreken en geef complimenten. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van de scheidsrechter. - Geef tot slot een conclusie aan. En noem de verbeterpunten. Als het gesprek is beëindigd moet de scheidsrechter met een goed gevoel huiswaarts kunnen keren en met vertrouwen naar de volgende wedstrijd kunnen gaan. Het is aan de beoordelaar hier zorg voor te dragen. Bezondig je niet om als beoordelaar op te merken dat de scheidsrechter wel in een hogere klasse kan fluiten en/of een opmerking te maken over het te verwachten cijfer. Over het eerste heb je niets te zeggen en het tweede ziet de scheidsrechter wel als het beoordelingsformulier is ingevuld (Het cijfer is voor de beoordelaar overigens niet zichtbaar). Beoordelen is geen eenvoudige taak, maar wél een zeer dankbare. Een goede op het individu gerichte beoordeling draagt in belangrijke mate bij aan de verbetering van de arbitrage en het behoud van scheidsrechters. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 15

17 W/B 5. Het beoordelingsformulier W/B 5.1 Het beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier is als digitale versie op het internet (KNKV site) te vinden, echter daar alleen beschikbaar voor de aangewezen beoordelaar. Voor de cursist is het Excel oefen formulier beschikbaar. Ten behoeve van de cursus zijn in bijlage 17 naast de vragen ook de eindtermen, zoals deze in het beoordelingsrapport van de scheidsrechter staan, opgenomen. W/B 5.2 De toelichting. De toelichting is digitaal beschikbaar. Het is een beschrijving van de competentievragen met een toelichting op wat wordt bedoeld (waarmee rekening gehouden moet worden). Lees de toelichting jaarlijks minstens een keer door. (zie bijlage 4). W/B 5.3 Het formulier Aandachtspunten. In dit formulier zijn per hoofdgroep van het beoordelingsformulier in het kort de vragen van het formulier in een enkel woord benoemd. (zie bijlage 5a) De beoordelaar kan dit formulier als geheugensteun tijdens de wedstrijd gebruiken en ook in de rust, om gesprekspunten te rubriceren in hun hoofdgroep. Na de wedstrijd kan het een leidraad zijn bij het gesprek. Het is niet de bedoeling om bij de aandachtspunten te gaan turven. Versie september 2013 Opleiding KNKV-waarnemer/beoordelaar Pagina 16

18 Bijlagen: (worden digitaal beschikbaar gesteld door de docent) Bijl. 1 Toets plan opleiding KNKV-waarnemer-beoordelaar Bijl. 2 KNKV Excel oefenformulier waarnemen-beoordelen Bijl. 3 Invulinstructie Excel beoordelingsformulier Bijl. 4 Toelichting KNKV beoordelingsformulier Bijl. 5a Het aandachtspuntenformulier Bijl. 5c Veldkaart t.b.v. beoordelaar Bijl. 6 Gouden regels Bijl. 7a Feedbackformulier stagebegeleider waarnemer Bijl. 7b Feedbackformulier stagebegeleider beoordelaar Bijl. 8 Protocol (beoordeling portfolio) Bijl. 9 Portfolio (inhoudsopgave) Bijl. 10 Evaluatieformulier opleiding KNKV-waarnemer-beoordelaar Bijl. 11 Leesstuk Feedback Bijl. 12 Leesstuk LSD Bijl. 13 Zelfreflectie (leesstuk scheidsrechtersopleiding) Bijl. 14 Gesprekscases (14a t/m 14d) Bijl. 16 Leesstuk extra m.b.t. communicatie Bijl. 17 Leesstuk waarnemen-interpreteren Bijl. 19 Bouwstenen Bijl. 20 Vragen en eindtermen beoordelingsformulier

19 Aantekeningen:

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV-beoordelaar Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 2.1 Voorwaarden om te mogen

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen

Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen 2017-2018 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Programma... 3 2.4.

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

KNWU Juryopleidingen. Joey Ermens

KNWU Juryopleidingen. Joey Ermens KNWU Juryopleidingen Joey Ermens Programma Doelstelling presentatie Samenhang nieuwe opleiding Niveau indeling Toetsdocumenten Inrichting opleiding Proces commissaris opleiding De rollen Vragen Doelstelling

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Als er een wind van veranderingen waait: sommigen bouwen schermen, anderen windmolens! Anders opleiden van scheidsrechters: wat betekent dit in de praktijk? NU: Locatie afhankelijk van deelnemers Minimaal

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal III

Trainer-Coach Zaalvoetbal III Algemeen Binnen het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter INHOUDSOPGAVE 6 Stap 6 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen

Nadere informatie

Academie seizoen 2013/ 14. Keepercoach Pro. Seizoen 2013/'14

Academie seizoen 2013/ 14. Keepercoach Pro. Seizoen 2013/'14 Keepercoach Pro Seizoen 2013/'14 1 Algemeen Binnen het betaalde voetbal en de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel (talentvolle) keepers actief. De keepers van deze teams

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017

Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017 Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Programma... 3 2.4. Studiebelasting...

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding Handvat voor praktijkbegeleiders Beste praktijkbegeleider, Binnen de opleidingen van de KNSB neemt het leren in de praktijk een belangrijke rol in. U

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Talentmeting in korte trajecten

Talentmeting in korte trajecten Talentmeting in korte trajecten Het portfolio is voor kort durende maatschappelijke stages een te uitgebreid middel om mee te werken. Voor de kortdurende intensieve maatschappelijke stages is een andere

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2)

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) Voor wie? (Beginnende) trainers en trainer/coaches van C- en D- Jeugdteams. (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams. Visie op leren en opleiden KNHB

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Aankondiging UEFA A Seizoen 2017/ 18

Aankondiging UEFA A Seizoen 2017/ 18 Aankondiging UEFA A Seizoen 2017/ 18 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Studieprogramma... 3 2.1 Doel van de opleiding... 3 2.2 Opzet van de opleiding... 3 2.3 Studiebelasting... 5 3 Organisatie... 5 3.1 Cursusplaatsen...

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Advies en verkoopvaardigheden

Advies en verkoopvaardigheden Advies en verkoopvaardigheden en 1/6 Voorbereidingsopdracht bijeenkomst 1 Wat versta jij onder verkoop? Bewust worden wat verkopen in de apotheek is. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst oriënteer je

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Aankondiging. Trainer-Coach Zaalvoetbal III Seizoen

Aankondiging. Trainer-Coach Zaalvoetbal III Seizoen Aankondiging Trainer-Coach Zaalvoetbal III Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doel van de opleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Opzet van de opleiding... 3 2.2. Omvang

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal II

Trainer-Coach Zaalvoetbal II Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Trainer-Coach Zaalvoetbal II 2010/'11 Trainer-Coach Zaalvoetbal II Algemeen Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen

Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding...

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Feedback geven en confronteren

Feedback geven en confronteren Feedback geven en confronteren Masterclass Hans van Oosten Definitie feedback Feedback is wat je anderen teruggeeft over hoe zij op jou overkomen (hun communicatie, hun gedrag), hoe dit door jou geïnterpreteerd

Nadere informatie

HHC Quick Stick. Cursus Weerbaarheid Clubscheidsrechters. Cursus weerbaarheid HHC Quick Stick Wijnand Bruin 2014 1

HHC Quick Stick. Cursus Weerbaarheid Clubscheidsrechters. Cursus weerbaarheid HHC Quick Stick Wijnand Bruin 2014 1 HHC Quick Stick Cursus Weerbaarheid Clubscheidsrechters Cursus weerbaarheid HHC Quick Stick Wijnand Bruin 2014 1 Inleiding 2 Tsja, weerbaarheid. Daar sta je dan op een verrekt groot veld. Veel groter dan

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD voor (ex-) contractspelers

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD voor (ex-) contractspelers UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD voor (ex-) contractspelers Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief (zowel prestatief als recreatief). Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE KorfbalTrainer2

CURSUSINFORMATIE KorfbalTrainer2 In de cursus KorfbalTrainer 2 wordt gewerkt aan de hand van 4 inzichten over trainerschap. CURSUSINFORMATIE KorfbalTrainer2 1 Beste cursist, Leuk dat je mee wilt doen aan de KorfbalTrainer 2 (KT2) cursus!

Nadere informatie

Het voeren van een evaluatiegesprek

Het voeren van een evaluatiegesprek OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een evaluatiegesprek Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent of je docent.

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Aankondiging UEFA A Youth Seizoen 2017/ 18

Aankondiging UEFA A Youth Seizoen 2017/ 18 Aankondiging UEFA A Youth Seizoen 2017/ 18 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Studieprogramma... 3 2.1 Doel van de opleiding... 3 2.2 Opzet van de opleiding... 3 2.3 Studiebelasting... 5 3 Organisatie... 5 3.1

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Pilot opleiding TC III Jeugd voor (ex-)contractspelers in samenwerking met de VVCS

Pilot opleiding TC III Jeugd voor (ex-)contractspelers in samenwerking met de VVCS Pilot opleiding TC III Jeugd voor (ex-)contractspelers in samenwerking met de VVCS Algemeen Binnen het voetbal zijn veel jeugdteams actief (zowel prestatief als recreatief). Elk van deze teams vraagt om

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

Keepercoach Pro Jeugd

Keepercoach Pro Jeugd Keepercoach Pro Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel teams actief die bestaan uit getalenteerde jeugdvoetballers. De keeper maakt onderdeel uit van dit team. Ongeacht

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE 2016 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Opleidingen en Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen.

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 16 jaar of ouder zijn en minimaal de 1

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Jezelf voorstellen en een gesprek beginnen

Jezelf voorstellen en een gesprek beginnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Opdrachtformulier Jezelf voorstellen

Nadere informatie

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe COVA 2 Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Lerares: L. te Hennepe Inhoudsopgave Inleiding 2 Casus 3 Leerdoelen 3 Sterkte zwakte analyse 4 Gespreksanalyse 6 Reflectie 9 Bijlagen 12

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren.

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Een trainer maakt afspraken met zijn spelers, binnen en buiten de lijnen.

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA A / Trainer-Coach I Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA A /Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende

Nadere informatie