Samenvatting rapportage cursus methode familiezorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting rapportage cursus methode familiezorg"

Transcriptie

1 Dr. Deelenlaan 0 AD Tilburg T 0 F 0 Samenvatting rapportage cursus methode familiezorg coördinatie: Klaartje van Montfort tekst en redactie: Expertisecentrum Familiezorg 0

2 Inhoud Voorwoord Amarant Cluster Els Amarant District Amarant District Amarant District Amarant BerneZorg 9 Careyn Clossenborch De Wever Gemeente Oss Gemeente Tilburg Samengestelde groep 0 Samengestelde groep 0 IKZ NSWAC Thuiszorg Pantein 9 ROC Eindhoven 0 Conclusie

3 Voorwoord Aan de hand van behoeftepeilingen van families in een langdurige, intensieve zorgsituatie, zijn we in 00 begonnen met het ontwikkelen van een cursus methode familiezorg voor beroepskrachten in zorg, welzijn en onderwijs. Met een team van medewerkers hadden wij te weinig slagkracht om het verschil te maken in de ondersteuning van families, die graag zelf de zorg geven maar daar lang niet altijd toe in staat zijn. Wij wisten inmiddels wel wat ze nodig hadden, maar daar hadden wij de hulp van medewerkers van zorginstellingen, maatschappelijk werk, loketmedewerkers van de gemeenten, docenten, sociaal werkers en behandelaren voor nodig. De cursus methode familiezorg is door de jaren heen geëvalueerd, bijgesteld, opnieuw geschreven en bij de uitvoering aangepast op het beleid, uitgangspunten, slogans en gedragsregels van de organisaties, die onze cursussen inkopen. Steeds meer op maat wordt een cursustraject op de vraag afgestemd. Bijvoorbeeld als het voeren van een familiegesprek geoefend moet worden tijdens de cursus zal dat een aandachtspunt zijn. Ook is er meer ruimte voor de toepasbaarheid in de praktijk, overigens zonder concessies te doen aan de wijze van leren waar wij in geloven: bewustwording en geraakt worden is naar ons idee de basis voor het veranderingsproces. Of, zoals een zorgcoördinator van zorginstelling Pantein het verwoordt: Ik vind de cursus volledig. Mooi om te zien hoe de diverse onderdelen als een puzzel in elkaar vallen. Bovendien een mooi handvat om op een andere manier met complexe situaties om te gaan, zodanig dat ik denk dat het effect van samenwerken met zorgvrager en familie op een betere manier gaat verlopen. We blijven innoveren, dit gedachtegoed is geen statisch verhaal, we laten ons graag beïnvloeden door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer verantwoordelijkheid voor medewerkers (zelfsturing) en zorgvrager en familie (participeren) en alle feedback die we krijgen van cursisten, inclusief bestuurders, die ons de weg wijzen naar ons eigen veranderingsproces. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze brochure. Klaartje van Montfort, directeur Expertisecentrum Familiezorg

4 CLUSTER ELS deelnemers,,9,,,,0,,,9 0,,,,, 9,,,0 0, 9,, 9,, 0, 9, 9,,,,,,9 te veel:,0% te weinig:,0% goed:,% te hoog:,% te laag:,9% goed:,9% Alle criteria worden voornamelijk als goed of uitstekend beoordeeld door een groot deel van de respondenten. Fijne afwisseling met video/geluidsfragmenten. Hierdoor veel duidelijk. Voldoende ruimte voor eigen inbreng/uitwisseling van ervaringen waardoor heel goed gekoppeld aan de praktijk. Behoefte aan intervisie met verschillende collega s (ook buiten eigen team). Benieuwd naar de toepassing in mijn eigen praktijk als het gehele team geschoold is. Ppg-er De cursus was erg leerzaam ivm mijn werk als begeleider op een school, soms wat moeilijker te vertalen naar de praktijk. Maar zeker zinvol en toepasbaar. Sommige videofragmenten waren wat lang maar de fragmenten waren inhoudelijk goed en interessant. Ook de docente had veel ervaring en leuke, leerzame praktijkvoorbeelden. Dus al met al: erg leerzaam iets waar we mee aan de slag kunnen. Pgo-er Vond het verbazingwekkend dat iedereen zo open was. Persoonlijke dingen werden zomaar tegen vreemden verteld. Iedereen kreeg voldoende ruimte om te reageren. Er was niets fout, alles werd goed uitegelegd en op waarde gelaten. Iedereen voelde zich op z n gemak. Docent kon alles erg duidelijk overbrengen. Af en toe met humor. Fijne manier van cursus krijgen. Er volgen nog intervisies hoorde ik, fijn. Pgo Ik vind in de cursus veel stof om na te denken over mijzelf, de client en zijn systeem. Ik heb na deze dagen mijn toch al aanwezige gevoel van elkaar nodig hebben om er het meest positieve uit te halen kunnen versterken. Voor mijzelf haal ik er uit: nog veel werk te doen. Komt goed. Bedankt! Leerling begeleider In de eerste les is er een rollenspel gespeeld waarin de docent de rol innam van begeleiding en drie medewerkers waren familieleden. Zij voerden een familiegesprek. Hier kon ik echt (ook dus als toehoorder) voelen/ervaren wat goed/minder goed ging. Graag had ik meer rollenspellen in de cursus gezien. Clustermanager Boeiende cursus die zeker het bewustzijn familiezorg (kunst van t ontmoeten) goed uit de verf laat komen. Cursusleidster kan goed op aangedragen casussen ingaan en koppelen aan theorie. Prettige cursus. Groepsbegeleidster

5 DISTRICT deelnemers, 9,,0,9 9,,9,,0 0,9,,9,0,00,,00 0,,,,9, 9,9,,0,,0,, te veel:,% te weinig:,% goed: 9,9% te hoog: % te laag:,% goed: 9,% De deskundigheid van de docent en de praktische toepasbaarheid van de cursus worden door een groot deel van de respondenten als uitstekend beoordeeld. De cursus was zinvol met voldoende praktijkervaring en ruimte om te delen met elkaar waardoor het echt is gaan leven. Begeleider Hartstikke fijn/leuk om deze cursus gehad te hebben. Van te voren wist ik niet goed wat ik er aan zou kunnen hebben, omdat ik op dit moment niet direct bij de gezinnen betrokken ben. Maar ik heb er toch heel veel aan gehad, ook voor toekomstig (ander) werk. Pb-er Niks gemist in de cursus. Alles is terug te koppelen in het werk. Pb-er Ik zou een vervolgtraining hierop en intervisie/supervisie een goede aanvulling en ondersteuning van de voortzetting van de inhoud zijn/toepassen in het werk. Uitwerken van casussen vanuit de familiezorg. Verder super enthousiaste en motiverende training!. Pb-er Prima cursus. pb-er Prima cursus, echt iets aan gehad. Ppg Alles aan bod gekomen in de vorm van een e aanzet tot. Nu zelf verder aan de slag en bij verdere vragen evt. een verdieping in de vorm van een bijscholing. Maar dit moet vanuit mezelf komen. Bwz wijkzorg Ik vind het een kleurrijke cursus. Goed. Begeleider De cursus heeft voldoende raakvlakken met het werkveld door mijn interesse en enthousiasme zou er eigenlijk best wel een vervolgcursus mogen komen. Vooral om te bekijken hoe we er inhoudelijk verder vorm aan kunnen geven. Hoe je dit gegeven toepast in de praktijk. Soort intervisies op dit gebied (feedback). Maar ook hoe heeft Amarant als organisatie dit veranderingsproces vorm gegeven, zodat dit niet alleen een mooie theorie blijft. Begeleidster wijkzorg

6 DISTRICT deelnemers,9 0, 9,, 0,9,9, 9,,9,, 9,,,,,,9,0,,9,, 9,,,,0, 0,9,,,, te veel:,% te weinig:,% goed:,% te hoog:,0% te laag:,% goed:,% Opvallend is dat een groot deel van de respondenten de praktische toespasbaarheid van de cursus als voldoende beoordeelt. Ja, het zou fijn zijn dit met eigen team over casus te bespreken. De eerste les was lastig omdat het moeilijk toe te passen was op onze doelgroep. Begeleider e Cursusdag was matig, daarna goed hersteld. Sommige onderwerpen sloten niet echt aan op EMB-clienten. Geen behoefte aan verdere scholing. Begeleider Goede eerste aanzet, aansluiting docent op aanwezigen oke, feedback na dag perfect opgepakt Jeannette! Hoe verder? Ik wil als CM graag handvatten voor de implementatie naar teams. Tevens tips om het werken met deze methodiek in de botten tekrijgen en te houden. Wellicht enkele casussen begeleiden vanuit expertisecentrum in de vorm van coaching on the job voor zowel medewerkers als ook leidinggevenden en gedragsdeskunigen. Clustermanager De inhoud van de cursus was erg interessant. Echter, voor onze doelgroep lastig om te zetten naar de praktijk. Het zou goed zijn als er aandacht zou kunnen gaan naar deze vertaalslag. Meer casuistiek zou daarbij een middel kunnen zijn, of de cursus toespitsen op onze doelgroep. De cursus an-sich biedt stof tot nadenken, alleen de toepasbaarheid in de praktijk is lastig. De e les kwam moeizaam op gang. De e en e les waren interessanter, ook de houding van de docente was daarin anders, wat beter aansloot. Waarvoor dank. Ik zou persoonlijk de cursus dichter bij huis willen, aangezien ik in Breda werk. Begeleider ambulant autisme, complexe zorg Deze cursus is zeer zeker waardevol. Familiezorg mag/kan niet gescheiden worden van de clienten. Het komt ten goede aan de professionaliteit van deskundigen die werkzaam zijn binnen de zorg. Familie heeft ondersteuning nodig zodra ze in contact komen met instelling. Die ondersteuning blijft. Begeleider Ik vond vooral dat de docente het erg leuk bracht! Leuke eigen informatie op een grappige leuke manier. De stukjes film analyseren vond ik ook erg leuk en interessant! Je wordt zo ook gestimuleerd om na te denken over situaties en patronen en vooral waarom mensen denken en uitdragen wat ze denken en uitdragen waarom ze doen wat ze doen. Het geeft meer inzicht en begrip voor familieleden en over hoe en van waaruit dingen ontstaan, zoals zondebokmechanismes en parentificatie. Begeleider Gemiddeld gezien wordt de cursus op bijna alle vlakken als goed beoordeeld.

7 DISTRICT 9 deelnemers,, 0,,,,,, 9,90,0,09,0, 0,, 0,9,9,, 9,,,,, 0,,09 0, 9,9, te veel:,% te weinig:,% goed:,% te hoog:,% te laag:,% goed: 9,% Opvallend is dat de praktische toepasbaarheid van de cursus door een groot deel van de respondenten als goed wordt beoordeeld. leerzaam, duidelijk, herkenbare onderwerpen, dat vond ik prettig. Begeleider Belangrijk om dit op de werkvloer actief te houden dus om bijvoorbeeld op vergaderingen te zetten. Intervisie over dit onderwerp. Pb-er fijn, betrokken. Goed en herkenbaar als er voorbeelden werden gegeven. Begeleider Dit vraagt om meer! M.n. reflecteren, eigen handelen onder de loep nemen. Antwoorden zoeken op de vraag zijn we werkelijk zo goed als de huldiging ons doet geloven. Waar zitten onze verbeterpunten? Waar kunnen we het systeem versterken/verbeteren. Een bijzonder interessante/verhelderende cursus! Dank daarvoor! Pb-er mogen kijken en heb ontzettend veel respect voor de mensen in de zorg. Moeder Ja, ik zou graag meer gesprekstechnieken leren. De gesprekken inhouderlijker duidelijk maken. Verder was het een erg leuke cursus en hoop ik echt dat het ontwikkelteam ons alert blijft houden. Begeleider Ik vond de afwisseling erg prettig, filmpjetheorie-verhaal-praktijk. Pb-er contact is heel laagdrempelig en zou het fijn zijn als wij meer familiezorg bijeenkomsten krijgen. Zoals de -daagse cursus van Pb-ers en begeleiders. Ik vond het een heel interessante cursus. Gastvrouw Ik vond zeker niets overbodig. Zeer interessante cursus waar ik zowel op werk als prive iets aan heb. Alles werd op een heel duidelijke manier uitgelegd en ik zou hier zeker nog meer over willen krijgen. Gastvrouw Cursus erg interessant gevonden. De manier waarop de cursus werd gegeven, zeer Veel inzichten, die in alle situaties gebruikt kunnen worden. Ik heb als ouder binnen Ik vind dat wij als gastvrouwen heel veel met familiezorg te maken hebben. Ons Gemiddeld genomen scoren de criteria voornamelijk een goed als beoordeling.

8 deelnemers 0,0, 9,, 0,0,,,,0 9,,,,, 0,, 0,0,,,,, 0,,,,0,,,,9,,0 te veel:,0% te weinig:,% goed: 0,9% te hoog:,% te laag:,% goed: 9,% Wat opvalt is dat 0% van de cursisten de cursus in zijn totaliteit als goed beoordeelt. Goede cursus, afwisselend. Begeleidster Ik vind de cursus uitstekend om reden dat van de cursisten veel eigen inbreng verwacht werd, dat er een actieve betrokkenheid van de cursisten ontstond, vooral ook door de enthousiaste inbreng van Michiel, de cursusleider. De inhoud van de cursus was goed. Gedragsdeskundige Maar het lijkt mij behoorlijk moeilijk voor de gemiddelde begeleider om met deze (goed) aangereikte kennis iets echts te doen. Als er nu een bereidheid en bewustwording aangekweekt is, is het -denk ik- al een prachtig resultaat. Ouder/lid projectgroep Goede, duidelijke, verfrissende cursus! Pb-er Denk de aangeboden stof maar matig te kunnen toepassen in mijn werk, omdat ik nauwelijks contact heb met familie, dit doet de pb-er. Ik denk dat het zinvol kan zijn om over enkele maanden terug te komen om te kunnen kijken waar men tegenaan loopt. Begeleidster Voor gastvrouwen is, vind ik, deze cursus niet zo geschikt aangezien ze vrij weinig met familieleden te maken hebben lange zit van uur. Gastvrouw Voor mij is het nog moeilijk om een vertaalslag te maken naar de praktijk. Ik miste een stukje over het omgaan met familie van clienten van een laag niveau. Pb-er De docente kan goed en deskundig over de stof vertellen. Pb-er De manier waarop de cursus werd gegeven, zeer fijn, betrokken. Begeleider Dank voor het enthousiasme wat Michiel bij onze kritische groep teweeg heeft weten te brengen! Gedragsdeskundige Prettige manier van lesgeven, veel ruimte voor eigen inbreng, docente is energiek en enthousiast. Ppg Ook opvallend is de (relatief) hoge score matig op de vraag naar de praktische toepasbaarheid.

9 BERNEZORG 9 deelnemers 0,,,9,,0,9,,,0 0,9,0, 0,,0,,,, 9,,0,9,99,,,9 9,0, 0,,,0,0,0 te veel:,0% te weinig:,0% goed:,0% te hoog:,% te laag:,0% goed: 9,% Zowel de presentatie als de deskundigheid goed bevallen. Ligt ook aan de manier waar- De cursus was interessant, maar ik heb De vraag die ik stel is: hoe deze methode van de docent wordt veel met goed en uit- op het gegeven werd. Bedankt Jeannette! helaas weinig contact met de bewoners om borgen in de praktijk? Hoe borgen zonder te stekend beoordeeld. Helpende het geleerde ook in de praktijk te brengen. verzanden in protocollen, methodieken en C.K. medewerkster richtlijnen. Bedankt voor Methode Familie- Een cursus waar je als mens ook wat mee Leuke cursus. Soms beetje moeilijk; als er zorg. Teamleider kan in je eigen gezin, familie en omgeving. over sommige dingen erg diep werd nage- Zou fijn zijn als we hier nog meer over Heb dit als prettig ervaren, al zag ik er voor dacht. Jeannette presenteerde de cursus erg blijven horen. Vooral hoe het toe te passen. Opvallend is dat de praktische toepasbaar- de tijd wel tegenop. Een fijne docente, een leuk! Verzorgende IG heid door % van de respondenten als prima ervaring. Vaste nachtdienst Helpende matig wordt beoordeeld en door ruim 0% Deze cursus is voor het werk dat ik doe niet als voldoende. Leuke cursus! Ik ben niet iemand die op De manier van lesgeven heeft mij erg aan- zo zeer van toepassing. zo n scholing zit te wachten, maar dit is me gesproken. Bedankt en succes. Zorghulp-huishoudelijke dienst 9

10 CAREYN deelnemers 0,, 0,,,,,,,0,,,,,,,, 9, 9,,0,,0,0, 0, 0, te veel:,% te weinig: % goed: 9,9% te hoog: % te laag:,% goed:,9% Opvallend in de grafiek is dat de inhoudelijke Lesstof is prima; kan de link maken naar de De praktische toepasbaarheid van de cursus Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt kwaliteit van de cursus door 0% van de praktijk. Meer praktijkvoorbeelden gebrui- werd voornamelijk als voldoende beoor- van het uitgereikte lesmateriaal. Het is heel deelnemers als goed wordt beoordeeld. ken. Laat mensen voorbereiden op de lesstof deeld. theoretisch, weinig praktijkgerichte casuis- door het zoeken naar praktijkvoorbeelden. tiekinbreng. Vanuit docent, maar ook van Naar mijn idee was de cursus compleet, vol- Maak het interactiever. Teammanager Cursus vond ik heel leerzaam, maar ik ons. Veel theorie voor gebruik in de prak- ledig. Alle thema s die familiezorg bij mij op- miste toch wel de praktijk. Niet dat ik zo van tijk. Verpleegkundige roepen, zijn uitgebreid behandeld. De films Opvallend in de grafiek is dat de deskundig- huiswerk hou, maar bijvoorbeeld een casus die getoond zijn, zijn ook in voldoende mate heid van de docent door bijna 90% van de voorbereiden met lesstof uit de cursus, kan Het was zeker een interessante cursus. Veel doorgesproken. De besproken onderwerpen deelnemers als goed of uitstekend wordt het net voor een ieder inzichtelijk maken. dingen waren herkenbaar. Ik vraag me wel zijn in de praktijk herkenbaar en komen ook beoordeeld. Dit wordt echter niet direct Dus wat meer praktijkvoorbeelden. Ver- af of je het in de praktijk zo zult gebruiken. in de praktijk voor. Wijkverpleegkundige beschreven in de vrije schrijfruimte van de der vond ik het een goede cursus. Prettige Wijkverpleegkundige evaluaties. sfeer. Wijkverpleegkundige

11 CLOSSENBORCH 0 deelnemers,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 9,00 te veel:,00% te weinig: 0% goed: 9,00% te hoog: % te laag: % goed: 0% Wat opvallend is, is het feit dat % van de respondenten de praktische toepasbaarheid van de cursus als matig scoort en 0% van de respondenten het een voldoende geven. In de praktijk toepassen zal moeilijk zijn. We werken met e en e contactpersonen. Het was een leerzame cursus. Ik vraag me alleen af of we er iets mee in de praktijk kunnen. EVV-er Het was een leerzame cursus wat we ermee gaan doen op de afdeling is voor mij wat onduidelijk ivm tijdnood. Hopelijk kom er een duidelijk beleid binnen onze organisatie om deze cursus in praktijk te kunnen brengen, er zijn nu nog praktische problemen. De inhoudelijke kwaliteit van de cursus wordt door 0% van respondenten als goed beoordeeld. De cursus Familiezorg vond ik zeer waardevol zowel voor mijn werk als mijn priveleven. Bejaardenverzorgster Leuke cursus met, voor mij, onbekende materie. Ik heb zeker ook mezelf beter leren kennen. Verzorgende Een leuke, leerzame cursus die met belangstelling is gevolgd, vooral doordat Gina en Mandy professioneel en betrokken waren. Ik vond het prettig dat er filmfragmenten voorkwamen. Zv Ik vond het een fijne cursus, er werd goed lesgegeven. Vooral het bespreken na een film en praktijkvoorbeelden. Ik heb geen onderwerpen gemist. Ziekenverzorgende...heb veel tips gekregen om in de praktijk te gebruiken, een echte aanrader! Parkinson consulent...ik zou het heel fijn vinden om wat behandeld is verder uit te werken en te vertalen naar de eigen situatie. Ga dit ook doen. Houd me aanbevolen om nog iets verder mee te doen, vond het heel boeiend.

12 DE WEVER deelnemers,,9 9,9,9,,,9,,,,9,,,9,,9 0,,0,,0,,, 0,,9,,,00 0,,,,0,9 te veel:,% te weinig:,00% goed:,% te hoog:,0% te laag:,90% goed: 9,% Bijna 0% van de cursisten heeft de cursus in zijn totaliteit als goed beoordeeld. Interessant, vooral ook door de interactie. Fijn dat het zo gemoedelijk gaat in de cursus. Leuk om je collega s op een andere manier te leren kennen. Nachtdienst verzorgende De cursus was prima. Docent was goed, ging perfect in op de groep en wist de mensen te interesseren. Receptie Leuke, leerzame cursus die je vooral weer bewust maakt van het denken en doen in de praktijk en hoe het ook anders kan. Nu hopen dat er vanuit de organisatie ook een vervolg op komt in de praktijk en dat er de ruimte is om er mee te werken. Zorgcoördinator Opvallend is de hoge score voldoende bij de praktische toepasbaarheid Ik vraag me af of en in hoeverre we in de praktijk gebruik kunnen maken van deze cursus. Het heeft wel weer iedereen tot nadenken gebracht, maar als er verder niets mee gebeurt dan vind ik het zonde van de tijd en kostbaar. Zorgcoördinator Geen behoefte aan vervolg, omdat ik in mijn werk geen gesprekken met familie voer. Activiteitenbegeleiding Geen behoefte. Ik vind deze cursus meer bij een opvoeding passen. Het leven, vroeger, nu en later, het zal altijd zo blijven. Voedingsassistent Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik dit nu in de praktijk toe kan passen. Daarvoor mis ik nog teveel concrete handvaten. Ergotherapeut Ik heb er veel van opgestoken, alleen de vraag: komen wij als HHdienst ooit in aanraking met zulke situaties? Medewerkster HH-W.M.O. ik vond het een best leerzaam, maar ben er van overtuigd dat ik er met mijn functie niet veel mee kan. HHD Het probleem voor mij is dat ik de cursus heel interessant vind, belangrijk en veel nieuwe inzichten geeft, maar hoe implementeer ik het nu in mijn werk? Ik weet niet hoe ik deze items moet inpassen in mijn werk. Ik vond de cursus goed en heb er veel van geleerd. Of het direct op mijn werk van toepassing is, is moeilijk, denk ik. Afdelingsassistent

13 Gemeente OSS deelnemers,,,90,,,,90,,,,00,, 9,,,,9, 9,9,,90,,0,,9,,,0,9 te veel:,% te weinig:,% goed:,% te hoog:,% te laag:,9% goed:,% Ruim vijftig procent van de respondenten Bijzondere complimenten voor de presen- De wijze van doceren sprak mij erg aan, Wekelijks is te kort op elkaar, meer ruimte waardeert de aanpak en de deskundigheid tatie. Zeer duidelijk en leerzaam. Bedankt! boeide mij. Ook door de humor. Indrukwek- voor oefening in praktijk voor terugkoppeling van de docent als uitstekend. Consulent vrijw.werk - Blink kende filmfragmenten. is gewenst. Thuiszorg Pantein, zorgcoordinator Bedrijfskundig medewerker, Gemeente Oss Ik ben echt ontzettend tevreden over hoe deze cursus is vormgegeven. Met name Ik vond de gegeven cursus erg prettig: Ik ben niet zo n cursusmens, maar ik heb de laatste bijeenkomst was echt een eye- afwisselend in aanbod. Jeannette was erg me binnen de dagen geen moment ver- opener, zowel bij het thema zondebok als enthousiast en bracht dit op een duidelijke veeld. Bedankt. hechting....bedankt! manier over. (Pantein, zorgcoordinator) Jongerencoach - St. Vivaan Casemanager - Brabantzorg Heel leerzaam. Gaat heel snel (veel informatie). Meer tijd nodig (paar keer extra). Vivaan, consulent

14 Gemeente TILBURG 0 deelnemers,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 te veel: % te weinig: 0% goed: 0% te hoog: 0% te laag: 0% goed: 0% Wat opvalt is dat 0% van de respondenten Inzicht in complexiteit van gespreksvoering. Tempo langdradig door hoeveelheid voor- Gemist: daar er hechting niet aan bod is de praktische toepasbaarheid van de cursus Aantal concrete handvatten om in de praktijk beelden. Lastig vertaling naar dagelijks gekomen, was er dus te weinig tijd. Behoefte als voldoende aangekruist heeft. mee aan de slag te gaan (bijvoorbeeld wat werk, waarvoor behoefte aan vervolg. Moei- aan diepgang in kleinere groep. is hier aan de hand etc.). Sommige onder- zame rolverdeling tussen docenten mn. e Thebe, PTB Informatie over het algemeen wel interes- werpen te ver van de praktijk (zondebokme- dag. De Wever, zorgadviseur sant, maar tevens niet geheel relevant t.a.v. chanisme). Meer oefenen bijvoorbeeld met Ik vond deze drie bijeenkomsten een goede mijn werk. Ik hoop de contactgegevens van acteurs is wenselijk. Binnenkort een keertje Graag vervolgbijeenkomsten! aanzet, maar mag voor mij zekere vervolg de overige Stokhasselt-werkers te ontvan- evalueren op ons kantoor? WZSW, begeleider diensten krijgen. gen om zodoende in de toekomst te kunnen Teammanager wmo Surplus-de zorgverlener, wijkverpleegkun- gaan samenwerken. GGZ Breburg, Zo nu en dan een opfrisdagje zou niet gek dige coördinator vrijwilligerswerk/vriendendienst zijn, denk ik. Thebe

15 SAMENGESTELDE GROEP 0 deelnemers,,,,,,,,9,,9,,,9,,,,,9,, te veel: % te weinig:,9% goed: 9,% te hoog:,% te laag:,% goed: 9,% Opvallend zijn de scores van de aanpak en Complimenten voor de docent, deskundig De laatste dag had veel nieuwe stof in rela- Prima cursus! Had nog wel dag extra de deskundigheid van de docent. Dit wordt en erg plezierig, veel humor. tie tot de beschikbare tijd. Hierdoor kwam de gewild om nog wat verder dingen uit te ondersteund door onderstaande opmerkin- Beleidsmedewerker, Kooyenga Groep stof onvoldoende tot zijn recht in relatie tot diepen. gen. het toepassen van de methode Familiezorg. Het was inspirerend, boeiend, met humor. Adviseur, HasperenvanderTorn Zeer boeiende cursus! Dit vraagt om meer! Goede creatieve manier van lessen/stof Ik ben regelmatig geraakt en zeker aan het Opmerking: het kan iets compacter. behandelen. Public health consultant denken gezet. Bedankt! De tijd was steeds te kort. De verschillende Beleidsmedewerker HRM, RSZK thema s moesten soms op het eind van de Geweldig goede cursus! Graag zou ik ook les te snel afgewerkt worden. Had graag nog een vervolgcursus willen volgen met casuis- Hartelijk dank voor de interessante en leer- een bijeenkomst willen hebben om iets meer tiekbespreking. zame cursus. Voor mij had-ie best wel nog uit te werken hoe iedere in zijn organisatie Directeur, Zorgbruggen Thuiszorg wat langer gemogen. met de thema s kan werken. Wmo-consulent, Eersel Public health consultant

16 SAMENGESTELDE GROEP 0 deelnemers,,9 9,,,0,0,9,9,0,,,9 0,,9,,9,,,,9 0,,9,,9 9, te veel: % te weinig:,9% goed: 9,% te hoog: % te laag:,% goed:,% De pressentatie en de deskundigheidvan dacht vast te houden. Zorgtrajectbegeleider, De vormgeving van het cursusmateriaal De films heb ik erg gewaardeerd. Coach de docent wordt opvallend als uitstekend Zuidzorg wordt door 0% respondenten als goed beoordeeld. beoordeeld. Kritsche noten over het boek Echter ook een kritische opmerking: De Zeer bevlogen en gedreven cursusleid- methode van lesgeven was wat eenzijdig. Fijne, prettige cursus. Filmmateriaal en dan Boek is niet echt aansluitend, meer globaal ster die de training ook goed weet vorm te De docente deed erg haar best, tot en met verder te kijken (invulling). Zorgtrjacetbe- en ter achtergrondinfo. Coördinator Maatje- geven. Veel fingerspitzengefuhl heeft en toneelstukjes toe. Zij moest erg hard werken geleider Joriszorg sproject, BOOGH betrokken op cursisten. Coördinator Maat- en af en toe hingen wij wat onderuit. Een jesproject, BOOGH paar andere werkvormen erbij zou helpen; De manier waarop concreet met abstract Het boek vind ik minder goed. Zou veel wat interactiever. Coach verweven wordt spreekt mij zeer aan. Een praktischer mogen. Niet alle behandelde stof Jeannette heeft een prettige manier van vervolg zal ik zeker op prijsstellen. ROC- is hierin terug te vinden. SPV, GGZ Oost- lesgeven, met humor! Weet goed de aan- medewerker Brabant

17 IKZ 0 deelnemers,,,90,,,,90,,,,00,, 9,,,,9, 9,9,,90,,0,,9,,,0,9 te veel:,% te weinig:,% goed:,% te hoog:,% te laag:,9% goed:,% Docente brengt het leuk en gevarieerd. Dagen lijken lang, maar door afwisseling valt dit heel erg mee. Buurtzorg, wijkverpleegkundige Lieve Karin, wat een voorrecht om maar liefst drie dagen van jouw wijsheid te hebben mogen genieten, te hebben mogen leren en dit nu zelf toe te kunnen passen in mijn priveleven en werkend leven! Dank, dank, dank. Bijscholinkje op een terugkomdag? wv, Buurtzorg Nederland team Oirschot Het was interessant. Moeilijk om in de praktijk toe te passen. Dit doordat ik een klein contract heb. Voor mij persoonlijk wel een verrijking. Dank hiervoor. Buurtzorg, verpleegkundige Behoefte aan casuistiekbespreking. Terugkomdag om ervaringen te delen. Inspirerende cursus! Vivent Thuiszorg, vplk VTT-team Ik heb bij het aantal bijeenkomsten voldoende ingevuld. De praktijk zal het leren. Ik heb het zo interessant en leerzaam gevonden dat ik het ook prettig had gevonden voor nog meer bijeenkomsten. Ik heb er enorm veel van geleerd en wil er graag mee aan de slag op de werkvloer. Savant Zorg, verpleegkundige Ik vind het nog moeilijk om wat ik geleerd heb te verwoorden/te vertellen. Dus verdere scholing vind ik prettig.: Buurtzorg, wijkziekenverzorgende Het zou mooi zijn als er terugkommomenten georganiseerd zouden worden waarin casuistiekbespreking, training gesprek, theorieopfrissing, plaats kunnen vinden. Buurtzorg, wv De cursusdagen waren te kort. Oefenen met genogram maken was te kort, zit er nog niet helemaal in. Geen onderwerpen overbodig. Zeker inhoudelijk oefenen en eventueel casuistiekbespreking. Deze dan helemaal uitwerken, zoals geleerd met genogram etc. Zorgboog, wijkverpleegkundige oncologie Niets gemist! Noot: te weinig bijeenkomsten omdat er inhoudelijk zoveel over tafel kwam. Mantelzorgbalans, mantelzorgmakelaar

18 NSWAC deelnemers,,9,,,,,,,,,9,,9,,9,9,9,,,, te veel: 0% te weinig:,% goed:,9% te hoog:,% te laag:,% goed:,% Wat opvallend is aan de uitslag is dat de kerheden die er momenteel leven binnen de vrager zou zijn zou ik haar graag als hulp- gedaan op zelfreflectie. zeer leerzaam! Ik praktische toepasbaarheid van de cursus organisatie... Ambulant begeleider verlener in mijn gezin willen. Ik zou graag hoop dat er een vervolg is ik heb genoten voornamelijk als voldoende wordt beoor- nog meer willen leren over de werkwijze en Ambulant begeleider deeld. Wanneer onze organisatie hier verder mee beschouw deze cursus als een begin. Ambu- gaat zou ik nog wel meer scholing/oefening lant begeleider nswac De cursus heeft mij erg enthousiast ge- Een methode die heel bruikbaar is in ons willen. inspirerend. Ambulant begeleider maakt zeker mede door Biban. Ik vind haar werk, vraagt coaching van medewerkers bij iemand die met passie kan vertellen. Heel de uitvoering. moet er wel zijn/geregeld kun- De presentatie en deskundigheid van de Ik ben erg enthousiast over de cursus. De duidelijk is goede voorbeelden. Sluit goed nen worden. Coördinator begeleider docent wordt hoog gewaardeerd: vorm vond ik zeer aangenaam door de afwis- aan bij de praktijk. Wanneer onze organi- seling van film/radio fragmenten. De koppe- satie hier verder mee gaat zou ik nog wel Zou heel goed toepasbaar zijn binnen ons Ik vind dat Bibian op een inspirerende, ling naar de praktijk was er voortdurend en meer scholing/oefening willen. Inspirerend. werkgebied. Mits het binnen de organisatie betrokken wijze lesgeeft. Veel praktijkvoor- ook praktisch kreeg ik handvatten. Er was Ambulant begeleider gedragen zou worden. Ondanks de onze- beelden en een helder verhaal. Als ik hulp- ruimte voor interactie en er werd een beroep

19 PANTEIN deelnemers,,,,,,9, 9,,,,00,,,,,,9,,,,,,,, te veel:,% te weinig:,% goed: 0,% te hoog:,% te laag:,% goed:,9% De praktische toepasbaarheid van de cursus beter manier gaat verlopen. Zoco Ik had het tijdens de eerste cursusdagen Ik zou verdere ondersteuning richting team wordt door een groot deel van de respon- best moeilijk, komt door mijn prive-ervan- enorm waarderen. Dan ook graag samen denten als goed beoordeeld. Dmv deze cursus heb ik handvatten aange- ringen. Docent was heel begripvol en ging met Maria zij kan t enorm goed verwoor- reikt gekregen om deze te gebruiken binnen met respect hiermee om. Stelde me op mijn den, verduidelijken wat er speelt, hoe in te Deze cursus heeft mijn ogen geopend. Ik ons team waar we regelmatig casuistiek gemak. Zoco gaan op. Ik ben tot expert betiteld echter heb veel dingen gehoord waarmee ik in de bespreken. Het geeft meer inzciht in familie- ben zelf nog stoeiende met deze materie. Ik praktijk op weg kan en iets mee kan doen. systemen en de gevolgen daarvan. Ik vond Heel fijn dat er werd ingegaan op vragen/ zal t nu moeten gaan toepassen. Ik vond t Zoco de cursus interessant en volledig en zal casuistiek die de deelnemers inbrachten. Er zeer waardevol en heeft me meer houvast zeker de theorie in de praktijk toe gaan pas- was een open communicatie met ruimte voor gegeven om bepaalde situaties aan te gaan. Ik vond de cursus volledig mooi om te zien sen. Case manager iedereen. Maria creeerde een gevoel van Zoco hoe de diverse onderdelen als een puzzel in veiligheid. Er was een goede aanbod/vraag elkaar vallen en een mooi handvat om op De deskundigheid van de docent wordt door verhouding. Er was een goede afwisseliong een andere manier met complexe situaties de respondenten grotendeels als uitstekend in de manier waarop de diverse onderwerpen om te gaan zodanig dat ik denk dat het ef- beoordeeld. besproken werden (beeld, geluid, groeps- fect van samenwerken met de familie op een werk etc.). Verpleegkundige 9

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Zuwe Mobiliteitscentrum

Zuwe Mobiliteitscentrum Adres: Zuwe Zorgcentrum Woerden Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden Telefoon: 0348-428040 E-mail: mobiliteitscentrum@zuwe.nl Zuwe Mobiliteitscentrum Inhoud Colofon 1. Voorwoord......................................

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Tilburg University Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie